Intr rile i ie irile. La intrarea într-o cl dire, trebuie s -i permite i persoanei adulte s intre prima i s deschide i usile i pentru acesta. Atunci când iesi i dintr-o cladire, s nu l sa i u a s se trânteasc , mai ales atunci când în spate se mai afl i alte persoane. Este politicos s spui ³multumesc´ dac cineva i-a inut u a. Acord prioritate persoanelor care ies din lift, cladire etc., i nu da buzna peste ceilal i. NU uita s salu i

.

s nu îl intrerupi pe celalalt interlocutor. Trebuie s înve i s a tep i r bd tor. este important. Incearc s înve i c este politicos s î i astep i rândul s nu alergi sau s nu întrerupi o alt conversa ie. pân vine rândul t u sau pân când se termin conversa ia. i atunci când te afli într-un grup sau discu i cu o alt persoan .Înva s î i astep i rândul. De asemenea. ci s astep i pân când î i termin ideea. .

.

iar serve elul de pânz se aseaz în poal . Dupa ce ai terminat de servit masa.Nu se vorbe te cu gura plina. La mas se st drept în scaun. nu uita s spui ³mul umesc´ i s oferi ajutor la strangerea tacâmurilor. po i începe s m nânci dup ce ai urat tuturor ³poft bun ´. . Mai mult. Coatele se in lipite de corp i nu pe mas . La masa se m nânc cu gura închis i nu se plesc ie. Acesta este un comportament nepoliticos.

.

Persoanele care fac asta deranjeaz foarte mult i sunt declarate lipsite de bun sim . este politicos s î i ordonezi spa iul. Inva c nimeni nu este dator s strâng sau s cure e dup tine i c ar trebui s devi responsabil în aceast privin . înainte de a începe alt activitate. Chiar dac te afli la un prieten.Ce la i în urma ta« Nu l sa dezordine sau gunoi în urma ta. la gradini sau acas . .

.

Cum s v purta i atunci când v afla i înscri i într-o competi ie. cât i la sfâr it. Chiar dac ai câ tigat. iar dac ai pierdut. Urm re te jocurile sportive i ia ca exemplu pe sportivii care se salut atât la începutul jocului. . Cel mai important este ca jocul s se desf oare fairplay i.Fair-play. indiferent de rezultat. trebuie s fi i amabil i politicos. nu are rost s te înfurii. asta nu înseamn c ai voie s adresezi remarci r ut cioase partenerului de joc.

.

ne sp l m pe mâini înainte de servirea mesei i ne tergem pe prosopul personal.În gradini trebuie s respect m nu numai regulile de igien personal . respect m regulile de igien la toalet . ci i de igien colectiv : ne juc m cu juc riile f r s le b g m în gur . punem mânu a la gur când str nut m sau tu im. Doar a a cei din jur vor b ga de seam c ai crescut corespunz tor. . nu sufl m unul asupra celuilalt.

.

deseori. îndreptat i apoi luat ca o lec ie de via . dar minciuna. nu reuse te s fie admis . lucrurile ascunse pot r ni iremediabil persoanele dragi. . Mai mult. O gre eal poate fi întradev r iertat . Este bine s în elege i importan a sincerit ii i s nu min i i.³Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata´. Persoanele care aleg s ascund adev rul risc s dae na tere la neîncredere i suspiciuni.

.

F r porecle. afectându-i pe cei eticheta i. Nu râde de ceilal i colegi doar pentru c le-ai g sit un punct slab. atunci ar fi mai indicat s i te adresezi direct acestuia. sc zândule respectul de sine. . dar s evi i denumirile r ut cioase. aceste porecle tind s fie r ut cioase. Dac nu î i place ceva sau atitudinea unuia dintre copii. Inc de la gradini .

.

Este normal s . .i exprimi sentimentele dar f acest lucru în lini te.Acas sau la gradini . pe centre. în munca de echipa sau la joac vorbim în oapt pentru a nu deranja pe al ii« Este o dovad de respect fa de ceilal i.

.

. Este o dovad de respect i. reprezint ni te ³cuvinte magice´ cu care pute i câ tiga aprecierea celorlal i. merge i în vizit . Folosi i formulele de polite e atunci când v întâlni i cu cineva. etc. ³Bunaziua´ i ³La revedere´. al turi de ³mul umesc´ i ³te rog´. la magazin.Cuvintele magice.

.

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de s n tate mintal i dezinstitu ionalizarea persoanelor cu probleme de s n tate mintal de c tre psiholog Buneru Elena i psiholog Vlad Liliana . Material de lucru realizat în cadrul proiectului "Promovarea s n t ii mintale a copiilor i tinerilor din mediul rural" finan at prin Programul PHARE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful