SULIT

Jawab semua soalan.

1.

Manakah yang berikut tiada kaitan dengan garisan. a. berserabut b. berlingkar c. berduri d. berpenggenap 2. Berikut adalah antara garisan- garisan yang menunjukkan pergerakan kecuali berlengkar bergetar bergegar berpanjangan

a. b. c. d. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d.

Campuran 2 warna yang bersebelahan dalam roda warna dipanggil warna asas warna sekunder warna tertier wana penggenap Hasil karya berikut tidak menggunakan warna harmoni poster kad ucapan kertas pembalut ubin atau mozek

5. Apakah yang akan berubah sekiranya meja tulis di ruang legar bacaan diubah kedudukannya. a. warna b. bentuk c. ruang d. rupa 6. a. b. c. d. 7. a. b. c. d. Bagaimana harmoni dihasilkan dalam sesuatu karya seni. melalui jalinan –jalinan variasi melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang melalui warna- warna kontras melalui bentuk- bentuk yang pelbagai saiznya. Penegasan dapat ditunjukkan oleh objek, rupa atau warna yang kontra harmoni pelbagai seimbang

1

ll dan iv c. tulisan berbunga. manuskrip b. Manakah antara berikut menunjukkan imbangan simetri. Italik c. tulisan cantik 10. tulisam bersambung. lll dan lV d.8. lll dan lV c. a.sambung d. l dan ll b. ll. l. Lll dan lV Kaligrafi diambil daripada perkataan Greek yang bermaksud a. lll dan lV 2 . tulisan jawi c. Rumi d. l b. lV d. ll.bunga b. ll. Manakah antara berikut bukan logo. a. Apakah jenis tulisan kaligrafi di atas a. Jawi 11.

lll dan lV 3 . penegasan 13. kepelbagaian saiz rupa penegasan ruang kosong lll. d. ll. a. pergerakan b. d. a. b. Apakah prinsip yang digunakan dalam muka taip di atas? a. Pernyataan manakah tidak betul. c. Huruf rumi D jenis Roman Hiasan berunsur flora Aplikasi prinsip imbangan simetri Kontra rupa l. Warna yang berkontra l dan ll l dan lll ll dan lll l. Gambar di atas menunjukkan corak hiasan bagi huruf D. b.12. imbangan c. 14. c. kontra d. Apakah faktor penting yang menyebabkan kesan bergetar gambar di atas. ll.

batik skrin c. Hasil terakhir catan tidak terdapat garisan tepi. b. a. a. batik skrin c. Bahan sodium selikat digunakan untuk mencantikkan warna mematikan warna menguatkan warna menghilangkan lilin pada kain Batik pelangi mewnggunakan kaedah canting blok ikat dan celup skrin Apakah tujuan menggunakan rosin dalam proses membatik/ untuk menentukan mutu kain supaya lilin tahan lama pada kain untuk memati dan mengekalkan pewarna. catan hanya menggunakanwarna minyak. c. lukisan dimulakan dengan lakaran. d. 9. Lukisan biasanya menggunakan warna kering. batik lukis d. Catan dimulakan dengan lakaran. lukisan dibuat secara spontan. batik blok b. b. 18. catan menggunakan media cat air manakala lukisan menggunakan media cat minyak. 17. a. b. b. Untuk menanggalkan lilin. batik pelangi d. c. d. c. Apakah perbezaan diantara lukisan dan catan? a. Batik yang mempunyai identiti tersendiri ialah a. batik siam 20. c. batik lukis 16. c.Batik yang dihasilkan dengan menggunakan logam sebagai bahan mem Bentuk bunga batik dikenali sebagai a. Antara berikut yang manakah hasil ruang nyata/ catan lukisan cetakan 4 . 21. b. batik blok b. d. a. d.

d.d. b. c. 22. b. a. 23. c. Kesan yang tidak ditimbulkan oleh garisan dalam gubahan di atas ialah ton warna jalinan pergerakan bentuk Olahan dalam gambar rajah di atas menunjukkan garisan menimbulkan rupa bentuk warna pergerakan Padansuaikan pilihan A-D berpandukan rajah di bawah 5 . d. 24. d. 25. arca ton-ton warna dalam satu catan lanskap dapat menimbulkan pelbagai aspek di bawah kecuali suasana rupa bentuk ruang Pilih unsur yang menjadi penegasan dalam gambar di atas. a. b. c. a.

34. Ton gelap.D dengan teknik lukisan berdasarkan gambar di bawah 33. b. Pantulan cahaya. 27. 35. b. 29.26. Cahaya yang cerah. 31. 28. a. 30. 32. 36 teknik garisan Teknik titik Teknik gosokan Teknik campuran 6 . d. d. Ton sederhana. karya seni yang menimbulkan kesatuan dalam gubahan biasanya mempunyai warna yang kontra tema yang sama rupa yang berbeza. a. c. d. a. b.beza variasi pergerakan Penggunaan struktur formal garisan grid lebih menjurus kepada memberikan kontra yang jelas keindahan kepelbagaian harmoni dan teratur penegasan objek pilih yang bukan corak struktur formal susunan batu-bata susunan cerminan susun turun separa susunan bebas Suaikan rajah A. c. c.

d. Contoh garisan grid berpancaranialah bunga matahari pusaran air ubat nyamuk ular tidur a. Logo di atas bersumberkan flora fauna geometri huruf KERTAS SOALAN TAMAT 7 . 38. c. b. d. b. b. d. Gambar rajah yang manakah menunjukkan grid perspektif dua titik lenyap. 40. 39. a. c.37. Apakah jenis logo di atas? Logo huruf Logo representasi Logo symbol Gabungan logo huruf dan logo representasi a. c.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful