Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ELEKTRİ K ARK KAYNAĞI–1

ELEKTRİ K ARK KAYNAĞI–1

Ratings:
(0)
|Views: 9,044|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMEELEKTR 
İ
K ARK KAYNA
Ğ
I–1
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31.
İŞ
PARÇASINI HAZIRLAMA...........................................................................................31.1. El Tesviyecili
ğ
i.............................................................................................................31.1.1. El Tesviyeci Tezgâhlar
ı
.........................................................................................31.1.2. Markalama Aletleri, Görevi, Özellikleri ve Kullan
ı
lmalar
ı
...................................51.1.3. E
ğ
e ve Çe
ş
itleri......................................................................................................61.2. E
ğ
eleme.........................................................................................................................71.2.1. Serbest E
ğ
eleme ....................................................................................................71.2.2. Ölçülü ve Gönyeli E
ğ
eleme:..................................................................................91.3. Kaynak A
ğ
z
ı
Açma.....................................................................................................111.3.1. Kaynat
ı
lacak Gereçlerin Birle
ş
tirilmeleri............................................................121.3.2. Kenar
İş
lemsiz Al
ı
n (küt) Birle
ş
tirmeler.............................................................131.3.3. Kenar
İş
lemli Birle
ş
tirmeler ................................................................................131.3.4.
İ
ç ve D
ış
ş
e Birle
ş
tirmeler..............................................................................141.3.5. Bindirme Birle
ş
tirmeler.......................................................................................151.4. Kullan
ı
lan Tak
ı
mlar
ı
n Bak
ı
m
ı
....................................................................................17UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................18ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................19Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................222. ELEKTROT TUTU
Ş
TURMAK........................................................................................222.1. Elektrot Tutu
ş
turmak..................................................................................................222.1.1. Kaynak Makineleri ..............................................................................................222.1.2. Elektrik Kazalar
ı
na Kar
şı
Al
ı
nacak Tedbirler.....................................................322.1.3. Amper Ayar
ı
Yapmak..........................................................................................372.1.4. Elektrotlar, Çe
ş
itleri ve Özellikleri......................................................................392.1.5. Kaynakç
ı
Tak
ı
mlar
ı
.............................................................................................432.1.6. Elektrik Kayna
ğı
nda Güvenlik Önlemleri...........................................................442.1.7. Örtülü Elektrot Tutu
ş
turmak ve Ark Boyunu Ayarlamak...................................452.1.8. Örtüsüz Elektrot Tutu
ş
turmak(Ç
ı
plak Elektrot Ark
ı
)..........................................50UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................51ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................53Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................553. DÜZ D
İ
K
İŞ
ÇEKMEK......................................................................................................553.1. Kaynak Uygulamalar
ı
.................................................................................................553.1.1. Amper Ayarlama .................................................................................................563.1.2. Elektrot Hareketleri .............................................................................................563.1.3. Ark Boyu .............................................................................................................573.1.4. Diki
ş
in Ba
ş
lang
ı
ç ve Biti
ş
Yerleri.......................................................................58UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................63ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................65Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-4...................................................................................................704. PUNTALAMA...................................................................................................................704.1. Puntalama ve Önemi...................................................................................................70
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ziya Tekdemir liked this
Eren Cengiz liked this
Halil Denizli liked this
fsoyman liked this
Mine Erkan liked this
Niyazi Çaliş liked this
Emrenin Yeri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->