BAHAGIAN A. Pilih satu jawapan sahaja yang paling sesuai.

1. Antara padanan cara penyebaran berikut, yang manakah benar?

A. P

B. Q

C. R

D. S

2. Apakah ciri-ciri buah lada yang menyebabkan ianya disebarkan oleh haiwan? I. II. III. Iv. Warna yang menarik. Isinya yang sedap Biji tidak boleh dicerna Mempunyai rongga udara B. II dan IV C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

A. I dan III

3. Antara berikut, yang manakah ciri -ciri biji benih yang disebarkan oleh air? I. II. III. IV. Matang apabila tua. Mempunyai struktur seperti sayap Mempunyai rongga udara Kulit yang kalis air B. III dan IV C. II, III dan IV D. I, III dan IV

A. I dan II

4. Rajah 1 menunjukkan sejenis haiwan Bagaimanakah haiwan dalam Rajah 1 melindungi anaknya? A. Menyimpan anak-anaknya di dalam uncang di badan. B. Menyimpan anaknya di dalam kantung C. Membawa anaknya di dalam mulut ke tempat selamat. D. Menjaga dan menyusukan anaknya. Rajah 1

C. Antara berikut. Apakah persamaan yang terdapat pada haiwan haiwan ini bagi memastikan kemandirian spesiesnya? A. C. Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis haiwan yang mempunyai persamaan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 6.5. T. C. Rajah 3 menunjukkan tiga jenis buah Antara yang berikut. D. 7. B. Menjaga telur. B. yang manakah boleh disebarkan dengan cara yang sama seperti buah buah di atas? A. manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih bua h-buah itu? A. Melahirkan anak Menjaga anak Bertelur dengan banyak . U dan V. B. D. D. Rajah 2 menunjukkan empat jenis buah S.

Bertelur di tempat bersembunyi Kulit telur lembut dan sedap dimakan Menjaga dan melindungi anaknya daripada ancaman musuh. Rajah 5 menunjukkan beberapa jenis haiwan yang mempunyai persamaan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. D. manakah ciri-ciri yang membenarkan ia dipencarkan melalui angin? A. C.8. III. Menjaga telurnya Melindungi anak dari musuh Menyusukan anak Menjaga anak hingga dewasa 10. D. IV. III dan IV A. II. B. B. Apakah yang tidak dilakukan oleh haiwan -haiwan itu dalam memastikan kemandirian spesiesnya? A. Antara berikut. Rajah 6 menunjukkan buah angsana. Antara berikut yang manakah cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya? I. I dan II 9. Ringan dan berbulu Ringan dan berkepak Ringan dan berongga Ringan dan kalis air . Membuat sarang di tempat terbuka B. I dan III C. C. II dan III D.

S dan V C. Rajah 7 menunjukkan sebuah balang yang mengandungi jentik -jentik.Katak bertambah T .Helang berkurang V .Rumput bertambah U . Rajah 8 menunjukkan satu siratan makanan. Rumpai air D. T dan U D. Katak B. Jentik-jentik itu boleh dihapuskan dengan memasuk kan « A.11. Rumput ---> Belalang ---> Katak ---> Ular ---> Helang Apakah yang akan berlaku jika belalang ditambah dengan banyaknya ke dalam rantai makanan itu? S . Minyak masak 13. Berudu C.Ular bertambah A. 3 B. 5 D. S dan T B. Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan. berapakah rantai makanan yang terdapat pada siratan makanan tersebut? A. 4 C. U dan V 12. 6 . Berdasarkan Rajah 8.

yang manakah tidak benar berdasarkan Rajah 10? A. Apakah yang akan menyebabkan seorang penternak ayam kehilangan banyak ayam ayamnya? A. D. C. B. B. Kambing B. hidupan yang manakah berfungsi sebagai mangsa dan pemangsa? I. C. Burung IV. Padi Padi Padi Padi ----> ----> ----> ----> tikus ----> helang burung pipit ----> helang belalang ----> ular ----> helang belalang ----> burung pipit ----> helang 15. I. B. I dan II C.14. Rajah 10 menunjukkan satu siratan makanan. I dan III D. Ular II. II. 16. Antara rantai makanan berikut. Ayam III. II dan IV . D. C. Sawi Sawi Sawi Sawi ---> ---> ---> ---> Katak ---> Ular ---> Belalang Belalang ---> Ular ---> Katak Katak ---> Belalang ---> Ular Belalang ---> Katak ---> Ular 17. Rajah 11 menunjukkan satu siratan makanan Dalam Rajah 11. Maklumat berikut menunjukkan empat jenis hidupan. Sawi Katak Ular Belalang Antara rantai makanan berikut. Memelihara lebih banyak lembu Musang berpindah ke kawasan itu Bilangan kucing yang dipelihara bertambah Menambah bilangan burung hantu di kawasan itu . yang manakah menunjukkan susunan yang betul? A. III dan IV A. D.

yang manakah bentuk yang betul bagi mikroorganisma tersebut? A.Ayam berkurang V . B. Ular ---> Ayam ---> Belalang ---> Rumput Belalang ---> Ular ---> Rumput ---> Ayam Ayam ---> Rumput ---> Ular ---> Belalang Rumput ---> Belalang ---> Ayam ---> Ular 20. D. T dan U D. C. S dan V C. Madu bunga ---> Rama-rama ---> Cicak ---> Ayam ---> Ular sawa Apakah yang akan berlaku jika ular sawa ditambah dengan banyaknya ke dalam rantai makanan itu? S .Madu bunga berkurang T . D. Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan. Rajah 12 menunjukkan bentuk beberapa jenis mikroorganisma. B. Rumput Belalang Ayam Ular Antara berikut. P Q R S .Cicak bertambah A. S dan T B. yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul? A. U dan V 19. C. Berdasarkan rajah di atas. Maklumat berikut menunjukkan beberapa jenis hidupan.18.Rama-rama bertambah U .

C. I dan II I dan III II dan IV III dan IV . yang manakah bentuk kumpulan bakteria? A. yang manakah paling berkesan un tuk mengelakkan bakteria dari merebak ke atas makanan itu? A. D. B. Rajah 13 menunjukkan beberapa bentuk mi kroorganisma. C. Memberus gigi sebelum dan selepas makan Menggunakan pinggan kertas pakai buang Makan makanan itu semasa masih panas Membersihkan tangan sebelum tangan 22. B. I dan II I dan III II dan IV III dan IV 23. Berdasarkan rajah tersebut. B.21. yang manakah menunjukkan kumpulan mikroo rganisma yang betul? A. C. Rajah 14 menunjukan empat jenis mikroorganisma. Antara yang berikut. D. Berdasarkan rajah di atas. Alif hendak makan pisang goreng yang disediakan ibunya. D.

Memastikan Amin sentiasa memakai pakaian bersih Memastikan Amin sentiasa membersihkan tangan selepas ke tandas Memastikan Amin sentiasa menutup hidung dan mulut ketika bersin 26. Pemerhatian di bawah menunjukkan kesan mikroorganisma yang bertindak balas ke atas makanan. III dan IV A. Membasuh sayur-sayuran dan buah-buahan sebelum dimakan Menggunakan tisu atau sapu tangan ketika bersin at au batuk Semua makanan hendaklah dimasak sehingga mendidih Tidak perlu membasuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan makanan B. C. makanan yang manakah mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan seperti maklumat di atas? A. Layu. 27. Suhu yang amat rendah 25. Amin telah dijangkiti sejenis penyakit berjangkit. Kuih-muih . II. I dan III C. IV. D. Apakah faktor yang mempengaruhi tindakan kulat ke atas roti? A. Nasi lemak D. I dan II 28. II dan IV D. B. lembik dan berlendir. mengapakah lelaki itu perlu menutup hidung dan mulutnya? A.24. Roti yang direnjis air dan dibiarkan akan berkulat. Makanan C. D. ini kerana kulat telah bertindak balas dengan roti tersebut. Telur goreng C. Untuk mengelakkan orang ramai mengetawakannya. Udara D. yang manakah langkah -langkah menjauhi penyakit berjangkit? I. Antara yang berikut. Mengasingkan Amin daripada ora ng lain. B. Antara yang berikut. Sayur-sayuran B. Antara yang berikut. Antara yang berikut. Untuk mengelakkan penyakit tersebar yang disebabkan oleh mikroorganisma C. III. Untuk mengelakkan bunyi yang kua t semasa bersin. Rajah 15 menunjukkan yang dilakukan oleh seorang lelaki semasa ber sin. Orang sekeliling akan rasa sihat jika ia tidak menutup hidungnya. yang manakah paling berkesan untuk mengelakkan penyakit Amin daripada merebak kepada orang lain? A. Air B.

II dan IV D. IV.29. Antara yang berikut. yang manakah kegunaan mikroorganisma? I. III. I dan III C. Membuat Membuat Membuat Membuat baja tapai racun kari B. IV. Keracunan makanan Tekanan darah tinggi Pereputan gigi Gila B. III dan IV A. III. I dan II 30. II dan IV D. I dan II . Antara yang berikut. II. II. III dan IV A. I dan III C. yang manakah kesan buruk mikroorganisma? I.

Jawab semua soalan. 1. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen yang telah direkodkan selepas lima hari. ________________________________________________________________ (1 markah) . Ramalkan apa yang akan berlaku pada tikus putih dala m bekas A jika dibiarkan selama 20 hari? ________________________________________________________________ (1 markah) v. _____________________________________________ b. i.Bahagian B. a. Kedua-dua bekas itu mengandungi kuantiti air dan makanan yang sama. Rajah 16 menunjukkan dua ekor tikus putih dimasukkan ke dalam bekas A dan lima ekor tikus putih dimasukkan ke dalam bek as B. Berdasarkan kepada keputusan. Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatan ini. _____________________________________________ (2 markah) iv. tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. ________________________________________________________________ (1 markah) ii. Apakah inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda di (i)? ________________________________________________________________ (1 markah) iii. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dalam eksperimen di atas.

Ramalkan mengenai keadaan katak selepas dua minggu. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat mengenai bilangan belalang? ________________________________________ ________________________ (1 markah) ii. ________________________________________________________________ (1 markah) iii. ________________________________________________________________ (1 markah) .2. Berikan inferens mengenai pemerhatian kamu di (i). ________________________________________ ________________________ (1 markah) iv. Jadual 2 dicatatkan oleh seorang murid mengenai pemerhatian d alam satu habitat selama seminggu. Tuliskan satu rantai makanan yang wujud dalam habitat di atas. i.

i. a.3. _______________________________________________________ b. Jadual 3 menunjukkan perubahan bilangan tikus dan ular di sebuah ladang kelapa sawit seluas satu hektar dalam tempoh satu tahun. _________________________________________________________ (1 markah) . Hasil kelapa sawit didapati bertambah da lam tempoh kajian. Tuliskan satu rantai makanan yang wujud di lading kelapa sawit tersebut. _________________________________________________________ (1 markah) iii. Nyatakan pembolehubah dimanipulasikan dan p embolehubah bergerakbalas dalam eksperimen ini. Pada tahun berikutnya peladang kelapa sawit telah membela lima ekor burung helang berhampiran ladangnya. Beri satu inferens berdasarkan pernyataan di atas. Apakah tujuan penyiasatan ini? _______________________________________________________________ (1 markah) ii. Apakah yang dapat diramalkan tentang bil angan tikus dan ular di ladangnya? _________________________________________________________ (1 markah) iv. _______________________________________________________ (2 markah) v.

Bina satu rantai makanan dari siratan di atas. ______________________________________________________________ (1 markah) c. apakah yang berlaku kepada siratan makanan yang diberi? ______________________________________________________________ (1 markah) KERTAS SOALAN TAMAT . a. Ramalkan apa yang berlaku jika lima puluh ekor belalang dilepaskan ke kawasan tersebut? ______________________________________________________________ (1 markah) d. Sekiranya kemarau melanda habita t di atas. Rajah 1 merupakan satu siratan makanan y ang terdapat di suatu habitat. Berapakah bilangan rantai makanan dalam siratan makanan di habitat tersebut? ______________________________________________________________ (1 markah) b.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful