‫‪nwuny‬‬

‫שנו«ר בין‬

‫מדובר ‪ 11‬ור‬
‫שני‬

‫טקטוניים"‪.‬‬

‫לוחות‬
‫אסרת‬

‫הבינ?^?ומית‬
‫צילום‪ :‬אי‪.‬פי‪.‬א״‬

‫בים‬

‫הקידזח‬

‫המלח‬

‫&<‪*£‬״‬
‫^^‬

‫בצהריים‪ .‬אנ־‬

‫‪iriftiril‬‬

‫‪^^₪‬‬

‫«^^‬
‫חנו‬
‫‪$DN2$‬אנחנו‪$DN2$‬‬

‫של״תגלית"‪,‬‬

‫משמר מצרית‬

‫עבר־ לספינת‬

‫^‪₪₪‬״‬

‫ששת‬

‫סיפונה‬

‫שנלקחה‬

‫הימ־ם‬

‫מתרחקים‬

‫עומד על‬
‫שם‬

‫בשב־‬

‫כמלחמת‬

‫ושופצה על יד״ חיל הים‪ .‬אנ־‬
‫‪$TS1$‬אנחנו‪$TS1$‬‬
‫מקיבוץעין־גד־ ושטיםלעבר‬

‫הצד הירדני של‬
‫לגבול‪ ,‬נמצאת אסרת קידוח בינ־‬
‫‪$TS1$‬בינלאומית‪$TS1$‬‬
‫קרוב־קרוב‬
‫לאומית‬
‫‪$DN2$‬בינלאומית‪ $DN2$‬בעלת משימה יומרנית‪:‬לקדוח בער‬
‫מקו של ים המלחולקבל מידע על כל רעשי‬
‫שהתרחשו כאזורלאורך מי־‬
‫‪$TS1$‬מיליוני‪$TS1$‬‬
‫האדמה הרבים‬
‫גילו־‬
‫‪$TS1$‬גילוהעבר‪$TS1$,‬‬
‫ליוני‬
‫‪$DN2$‬מיליוני‪ $DN2$‬שנים‪ .‬התקווה היא שבאמצעות‬
‫‪$DN2$‬גילוהעבר‪$DN2$,‬נוכל אולי לקבלכליםלהתמודד‬
‫העבר‪,‬‬
‫עם הרעידות העתידותלבוא‪.‬‬
‫המקום‬

‫החוויה‬

‫ושמשיח‬

‫הנמוך‬
‫בעולם‪.‬‬

‫שם‪,‬‬

‫מתעתעת‪ :‬מצד אחד השבתשלווה‬
‫והאנשים הנחמדים והרגועים על‬
‫מצד שני‪ ,‬אנו‬

‫הספינה נהנים מרוח נעימה;‬

‫נמצאיםבלבו של‬

‫הסדק הכי מאיים‬

‫הסורי־אפריקאי‪ ,‬במקום שממנו‬

‫אחד הרעה‪ .‬רעירת‬

‫בשבר‬

‫תיפתח יום‬

‫האדמההגדולה‬

‫הבאה‬

‫הגיאולוגים זו רק‬
‫שתתפרץ פה ולדברי‬

‫שאלה של‬

‫זמן‬

‫תהיה חזקהועוצמתית‪ .‬בי־‬
‫‪$TS1$‬בינתייס‪$TS1$‬‬

‫‪$DN2$‬בינתייס‪ $DN2$‬הם עוקבים בדריכות אחר כלתזוזה‪.‬‬
‫נתייס‬

‫הגאי הספינה הוא הקפטן גדעון עמית‪,‬‬
‫אריה ים מזוקן העובד כמכון‬

‫לחקר‬

‫ימים‬

‫ואגמים ומנהיג את‬

‫‪$TS1$‬והמתנדכיט‪$TS1$‬‬
‫והמ־‬
‫ספינת המדענים‬

‫שששהבין‬

‫המחקרמגין־גרי‬

‫תנדכיט‬
‫‪$DN2$‬והמתנדכיט‪$DN2$‬‬

‫לאסדת‬

‫תחנת‬

‫לירדן‪.‬לפני ההפ־‬
‫‪$TS1$‬ההפלגה‪$TS1$‬‬
‫הקידוח הסמוכה‬

‫לגה‬
‫‪$TS1$‬עמיתיו‪$TS1$,‬‬
‫עמי־‬
‫‪$DN2$‬ההפלגה‪ $DN2$‬בוחן הקפטן את המים יחד עם‬
‫‪$DN2$‬עמיתיו‪ $DN2$,‬רביס מהם יוצאיהקזייטת‪.‬לנו‪,‬‬
‫תיו‪,‬‬
‫פנ־ ־ם המלח נראיםרגועים‪ .‬אבל‬
‫‪0%‬‬
‫הוא כסב־ר כ־ בגלל הגל־ חות הגבוהה‪ ,‬עו־‬
‫‪$TS1$‬עוצמת‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬עוצמת‪ $DN2$‬ההדף של ‪ scene‬שונה מעוגמתמ בים‬
‫צמת‬
‫רגיל‪ .‬בגלל נובר המים‪ ,‬גל* ההדף מתע־‬
‫‪$TS1$‬מתעתעים‪$TS1$‬‬
‫אנשי‬

‫לי‪-‬־רוף‬
‫‪$DN2$‬מתעתעים‪$DN2$‬בשלווה מרומה‬
‫ועלולים‬
‫תעים‬
‫הספינה בכל רגע‪.‬‬
‫נוסעי הספינה מספדים לי כי על אסדה‬
‫הקידוח שאל־ה מכוונות פנינו עובדת חני־‬
‫‪$TS1$‬חניית‪$TS1$‬‬
‫את‬

‫‪$DN2$‬חניית‪ $DN2$‬גברים‬
‫ית‬

‫‪$TS1$‬ומסוקסשרירים‪$TS1$,‬‬
‫ומסוקס־‬
‫אמייקא־ם בהיר‪ -‬עךעי‬

‫‪$DN2$‬ומסוקסשרירים‪" $DN2$,‬אתה צריף לדאות אותם"‪,‬‬
‫שרירים‪,‬‬
‫ליבע־ני־ם נוצצות‬

‫לגיאולוגיה‬
‫סטודנטית‬
‫שהם‬

‫המשתתפת במחקר‪,‬‬
‫׳׳א־ר‬
‫הקודח‪ .‬שמת לב עד כמהזד‪.‬‬

‫‪^^B^—^^^H‬‬

‫‪4W‬‬

‫‪*.,-,‬‬

‫־‪.‬׳״־■‬

‫אומרת‬

‫מרימים את‬

‫מדש־ם?‬

‫מקדח‬

‫הממצאים‪.‬‬

‫החוקרים‬

‫הישראלים‪ .‬מימין‪ :‬דייר לזר‪ ,‬פרופ׳‬

‫שטיין‪ ,‬פרופ׳ עגנון ופרופ׳‬

‫בךאברהם‬

‫קרופ'‬
‫״אם‬

‫צבי‬
‫אתה‬

‫פרוסות‬
‫מטרים מתחתלפני הים אל‬

‫מגובה של ‪370‬‬
‫האסרה‪,‬‬
‫המתכת העצום הזה מזדקר מעל‬
‫מתחת ל־ ‪ 430‬מטרים מתחת לפנ־‬
‫ואז הוא יורד למעמקי ים המלה ומחורר‬
‫הגיאולוג־‬
‫‪$TS1$‬הגיאולוגבמשרד‪$TS1$‬‬
‫אומר פרופ׳ מוטי שטיין מהמכון‬
‫בעיקשות‪ ,‬וקורה ומוסיף וקודח ואוסף את‬
‫התשתיות‪".‬נפילה זאת‪ ,‬של יותר‬
‫במשרד‬
‫‪$DN2$‬הגיאולוגבמשרד‪$DN2$‬‬
‫המשקעים בתוךגליל מתכת באורךשלו־‬
‫‪$TS1$‬שלושה‪$TS1$‬‬

‫הים״‪,‬‬

‫‪$DN2$‬שלושה‪ $DN2$‬מטר־ם״‪.‬‬
‫שה‬
‫אנ־‬

‫מ־ ‪60‬‬

‫שואל‬

‫אותה בחיוך אם מדובר‬

‫בח־נה‬

‫מקצועית בלבד‪ ,‬והיא מסבירה ל־ שלמר־‬
‫‪$TS1$‬שלמרבה‪$TS1$‬‬
‫בה‬
‫‪$DN2$‬שלמרבה‪$DN2$‬‬

‫האכזבה‬

‫מרבית‬

‫אדוקים‪ ,‬ובכל‬
‫שמעסיקה‬

‫אותם‬

‫הקודחים הם‬

‫מקרה‬

‫החברה‬

‫החתימה‬

‫אותם‬

‫מורמונים‬

‫קשות‪.‬‬

‫האמריקאית‬

‫״שובי‬

‫על‬

‫חוזה‬

‫התרחשה‬

‫מטרים‪,‬‬

‫המצרית‪.‬‬

‫בכל‬

‫האזור‬

‫בתוך‬

‫באותו‬

‫זמן‬

‫ושנים‬
‫ננטשו‬

‫התרבות באזור‪,‬‬
‫כנראה‬

‫כמה‬

‫שהייתה אז‬

‫קנים והיא מעידה‬
‫קיצונית‬

‫ייקח‬

‫שנים‬

‫לפטנח‬

‫את‬

‫כולם‬

‫שורשי‬

‫של‬

‫עשרות‬
‫התייבשות‬

‫בצורות‬

‫ונהרסו‬

‫דוב‬

‫בהם גם הממלכה‬
‫ההתיישבות של‬

‫זו‬

‫בזו ולא‬

‫בן־אברהם‪:‬‬
‫רואה‬

‫בקידוח‬

‫מעורבבות‬

‫עלהמלח בעומק ‪200‬‬

‫להיות‬
‫מטרולא אמורים‬

‫מסוגלים בכלל לחיות שם‪,‬ונשביתי"‪.‬‬

‫לדבריו‪ ,‬דווקא במעמקי ים המלה‬
‫‪$TS1$‬עשולהתפענח‪$TS1$‬‬
‫עשו־‬

‫להתפענח‬
‫‪$DN2$‬עשולהתפענח‪$DN2$‬‬
‫מסודרות‬

‫סוד קיומן‬

‫של‬

‫‪$TS1$‬אחרות‪$TS1$‬‬
‫אח־‬
‫צורות חיים‬

‫‪$DN2$‬אחרות‪$DN2$‬משלנו‪" .‬היום אנ־ מביןשהגילוי‬
‫רות‬
‫ישרה‪ ,‬אתהיכול‬
‫על חיידקים‪,‬המסוגליםלקיים חיים בתנאי‬
‫אחר‬
‫עקה קשים באלה‪ ,‬מתחבר לחיפוש‬
‫שהייתה‬
‫רעידת‬
‫ה״ם בהלל"‪ ,‬הוא מסביר‪ ,‬״כ־ אלה תנא־‬
‫‪$TS1$‬תנאקיצון‪$TS1$,‬‬
‫ואנחנו יודעים‬
‫שהם‬
‫מאפשרים‬
‫שפעם לא חשכו‬
‫קיצון‪,‬‬
‫‪$DN2$‬תנאקיצון‪$DN2$,‬‬
‫הארץ‬
‫חיים‪ .‬כנראה החיים אצלנו בכדור‬
‫בדיוק היא‬
‫מתי‬
‫הזה‬

‫בצורה‬

‫להבין‬
‫אדמה‪,‬‬

‫לפענח‬

‫הרעידה עירבלה‬
‫אירעה‪.‬‬
‫את‬
‫המשקעים ולכן‬

‫פרצו אף הם‬

‫בתנאי‬

‫‪$TS1$‬שהממצאים‪$TS1$‬‬
‫שה־‬
‫עקה קשים‪ ,‬כך‬

‫‪$DN2$‬שהממצאים‪ $DN2$‬פה אמורים‬
‫ממצאים‬
‫לעניין‬
‫נאס׳׳א בבואם לחפש אחר ח״םביקום״‪.‬‬
‫הם‬

‫מאוד אה אנשי‬

‫לדבריו‪,‬‬
‫במשבר אק־‬
‫‪$TS1$‬אקלימיתרבותי‪$TS1$‬‬
‫קשורים‬
‫הקדמונים‬
‫האוסרעל־הפלהתרועע עם המקומיים או‬
‫העברים‬
‫מעורבבים זה בזה״‬
‫מהמחקר שלו‪ :‬״אני גם מניח שהדור הבא‬
‫זה׳׳‪.‬‬
‫המקומיות‪.‬‬
‫לימי־תרבותי‬
‫‪$DN2$‬אקלימיתרבותי‪$DN2$‬‬
‫מהממצאים‬
‫של התרופות‪ ,‬כולל האנטיביוטיקה‪ ,‬יגיע‬
‫הקדומים יותר עולה‬
‫בעוד הספינה עושה את דרכה לעבר‬
‫מהים‪,‬ואולי מים המלח‪ ,‬כך שלמרות של־‬
‫‪$TS1$‬שלכאורה‪$TS1$‬‬
‫כ־ לפנ־ ‪ 14‬אלף שנה ־ס המלח כמעט‬
‫ירדן‪ ,‬וקיבוץע־ן־גדי מיטשטש עדשנעלם‪,‬‬
‫המחקר‬
‫‪$DN2$‬שלכאורה‪ $DN2$‬לא אני בחרתי את תחום‬
‫כאורה‬
‫התייבש לגמר־ ורק לפנ־ ‪ 12‬אלף שנה‬
‫אנ־ מקבל הסברים על הסכנות האורבותלנו‬
‫של־‪ ,‬הנה פתאום אני מנהל את מיזם המ־‬
‫‪$TS1$‬המחקר‪$TS1$‬‬
‫ה״שו־‬
‫‪$TS1$‬ה״שובים‪$TS1$‬‬
‫בדרך‪ .‬״אתה נמצא במקווה המים הייחודי‬
‫אירופה ה־־תה קרה ורטובה‪ ,‬למשל‪ ,‬מפלס‬
‫הוא החל להשתקם‪ ,‬ואז גם נוסדו‬
‫הסתדר‬
‫חקר‬
‫לטובה"‪,‬‬
‫‪$DN2$‬המחקר‪ $DN2$‬הזה‪ ,‬כך שבסוף הכל‬
‫בבקעות הפוריות‬
‫בעולם״‪ ,‬אומר פרופ׳ צבי בן־אברהם‪ ,‬חבר‬
‫בים‬
‫ים המלח ה־ה נמוך‪:‬וא־לוכשהעולם המע־‬
‫‪$TS1$‬המערב‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬ה״שובים‪ $DN2$‬הראשוניםבעולם‬
‫של יריחו‪ ,‬גלגל ונערן‪" .‬האזור הזה ה־ה‬
‫רב־‬
‫האקדמיה הלאומית למדעים וראש מרכז‬
‫הוא אומרנלהב‪.‬‬
‫‪$DN2$‬המערב‪ $DN2$‬ה־ה בתקופות יובש וצהיחות מפלסו‬
‫המרתק של יציאת ההומו‬
‫מ־נרבה לחקר ים המלח באוניברסיטת תל־‬
‫‪$TS1$‬תלאביב‪$TS1$,‬‬
‫בכלל‪ ,‬כל האנשים על "ספינת השוטים"‬
‫של ים המלח ה־ה גבוה‪.‬‬
‫בתוך המסלול‬
‫שתיכנסלספריית ענק ותרצה‬
‫שמכנה אותה בחיבה אחר המתנ־‬
‫‪$TS1$‬המתנדכים‪$TS1$,‬‬
‫הזו‪ ,‬כפי‬
‫סאפ״נס מאפריקה למזרח התיכון*‪ ,‬מר‬
‫‪$DN2$‬תלאביב‪$DN2$,‬״בעומק ‪ 424‬מטר מתחתלפני הים‪.‬‬
‫אביב‪,‬‬
‫"זה כמו‬
‫‪$DN2$‬המתנדכים‪ $DN2$,‬הם אנשים חדור־ תשוקה‪ .‬פרופ׳ בן־‬
‫‪$TS1$‬בןאברהם‪$TS1$,‬‬
‫למעשה‪ ,‬מדובר בבור שנוצר כץ שנילוחות‬
‫דכים‪,‬‬
‫לרעת מה קרה פעם‪ ,‬אז תיגש למדף ספרי‬
‫סיף פרופ׳ שטיין‪ ,‬״כאן הוא עברלאות־‬
‫‪$TS1$‬לאותמסדרון‪$TS1$‬‬
‫אברהם‪,‬‬
‫ההיסטוריה‪ ,‬תבחר ספר ותקרא‪ ,‬וכר תוכל‬
‫‪$DN2$‬לאותמסדרון‪ $DN2$‬הים האדום ובקע ים המלה לפני‬
‫מסדרון‬
‫בץ הפלטה הערבית‪ ,‬שבה נמ־‬
‫‪$TS1$‬נמצאות‪$TS1$‬‬
‫טקטונ״ם‬
‫‪$DN2$‬בןאברהם‪ $DN2$,‬מדען ידוע שם בכלהעולם המתקרב‬
‫לדעתהכל"‪ ,‬אומ־ מנהל הפרויקט‪ ,‬ד״ר‬
‫‪$DN2$‬נמצאות‪ $DN2$‬ירדן והגדה המזרחית של יםהמלח‪,‬‬
‫לגיל ‪ 70‬מדלגכאיילה כין הספינהלאסרה‪.‬‬
‫‪ 140 100‬אלף שנה"‪.‬‬
‫צאות‬
‫מ״קל לזר‬
‫שהשתתף בכיבוש ידוש־‬
‫‪$TS1$‬ידושלים‪$TS1$‬‬
‫הוא קצין צנחנים‬
‫מאוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫בריקה ראשונית של המשקעים שהוצאו‬
‫שייכת‬
‫לבין הפלטה של סיני‪ ,‬שישראל‬
‫עלות הקידוח עומדת על‪ 5.2‬מיליון‬
‫מאששת את עדותו של‬
‫מקרקעית הים‬
‫אליה״‪ .‬לדברי החוקרים‪ ,‬־ם המלח יושב‬
‫ששת הימים ובכיבוש מחרש‬
‫‪$DN2$‬ידושלים‪ $DN2$‬במלחמת‬
‫לים‬
‫של רמתהגולן במלחמת יום הכיפורים‪,‬‬
‫דולר‪,‬‬
‫•וספוםפלב־וס‪ ,‬שתיאר בספרו "מלחמות‬
‫בחלקו הצפוני של השיר הסור־־אפר־קא־‪.‬‬
‫ומשתתפים בו ‪ 40‬מדענים משבע‬
‫התת־ימי‬
‫שהקים את יחידת האיתור‬
‫והאיש‬
‫שהתרחשה‬
‫האדמה‬
‫שני הלוחות נעים לאט־לאט צפונה‪ ,‬אבל‬
‫מדינות‪ ,‬בהןישראל‪ ,‬ירדן והרשות הפלס־‬
‫‪$TS1$‬הפלסטינת‪$TS1$.‬‬
‫היהודים״ את רעידת‬
‫טינ־ת‪.‬‬
‫הספירה‪ .‬אבל זוהי‬
‫של היל הים‪,‬זו שחקרה את טביעתהצוללת‬
‫‪$DN2$‬הפלסטינת‪ $DN2$.‬אבל ניסיונות לשוחח‬
‫השותפים‬
‫לפני‬
‫בשנת‬
‫תזוזת הלוח הערבי מהירה יותר בכחצ־ סנ־‬
‫‪$TS1$‬סנטימטר‪$TS1$,‬‬
‫באזור‬
‫טימטר‪,‬‬
‫הערבים בפרויקט לאעלו יפה‪ :‬החוקר היר־‬
‫‪$TS1$‬הירדני‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬סנטימטר‪ $DN2$,‬וזו הס־בהלריבוי רעידות האדמה‬
‫אח׳׳י דקר‪,‬לפני ‪ 22‬שנה הוא היה הראשון‬
‫רקההתחלה‪ :‬החוקרים מבטיחים כי כעתיד‬
‫דני‬
‫יאפשרו‬
‫מתקדם בקצב‬
‫באזור‪ :‬כל צד של ים המלה‬
‫מחשש‬
‫‪$DN2$‬הירדני‪ $DN2$‬ביקש שלאלהתראיין‬
‫הממצאים לשרטט מפה מדויקת‬
‫שירדבצוללת מחקר ביםהמלה‪.‬‬
‫לשלומו‪,‬‬
‫מתרחקים זה מזה‪.‬‬
‫שונה‪ ,‬ושני הצדדים‬
‫והחוקרהפלסטיני ביקש שלא ננקוכ בשמו‬
‫הרפתקן נוסף בספינה הוא אופיר צוקי־‬
‫‪$TS1$‬צוקימן‪$TS1$,‬‬
‫של כל האירועיםהסיםמולוג״ם שאירעו‬
‫הקשה‬
‫האדמה‬
‫‪$DN2$‬צוקימן‪ $DN2$,‬רווק בן ‪ 35‬בנו של גיורא צוקרמן‪ ,‬בוגר‬
‫מסיבות דומות‪.‬‬
‫מתחתית ים המלח צופנת‬
‫האחרונה באזור‬
‫מן‪,‬‬
‫באזור‪ .‬הקרקע‬
‫רעידת‬
‫השייטת‪,‬‬
‫בתוכה את סודות תהליכי המדבור וההת־‬
‫‪$TS1$‬וההתחממות‪$TS1$‬‬
‫התרחשה כ־נ ביול־ ‪ 1927‬ונזקיה הורגשו‬
‫מהיזמים הנלהבים שזה שנ־ם‬
‫היטבבירושלים‪ ,‬בשכם‪ ,‬ביריחו‪ ,‬ברמלה‬
‫חממות‬
‫‪$DN2$‬וההתחממות‪$DN2$‬‬
‫חוקרים את ים המלח וחברו של מוטי גונן‬
‫הגלובלית‪ ,‬ועשו־ה לשפוך אור על‬
‫ברפואה‬
‫מהפכה‬
‫שנפטר מסרטן‪.‬‬
‫תנועת האדם הפרה־סטור' שנדד מאפריקה‬
‫ובטבריה‪ .‬בנוסףלכר‪ ,‬נהר הירדן נחסם‬
‫ז״ל‪ ,‬אף הוא יוצא הש־־טת‪,‬‬
‫החיה‬
‫למשך כמעט יממה לאחד התמוטטות של למזרח־התיכון‪.‬‬
‫מאחו־‬
‫‪$TS1$‬מאחוריו‪$TS1$,‬‬
‫הפרויקט והרוח‬
‫צוקרמן‪ ,‬הנראה כנער סיפון צעיר למרות‬
‫מנהל‬
‫ריו‪,‬‬
‫‪$DN2$‬מאחוריו‪ $DN2$,‬ד״רלזר‪,‬נולד בקנדה לפני ‪ 39‬שנים‬
‫בינתיים כבר למדו המדענ־ם כי לפנ־‬
‫‪$TS1$‬לפנשלושהארבעה‪$TS1$‬‬
‫מצוק־ ההוואר בגדותיו‪ ,‬וגשראלנבי קרס‬
‫‪ 35‬שנותיו‪ ,‬עובד אצלסילב־ גונן‪ ,‬אלמנתו‬
‫והגיעלרעננהבגיל עשר‪ .‬הוא בכלל למד‬
‫מיליוני שנ־ם הגיע הים‬
‫לחלוטין‪.‬‬
‫של מוט־ גונן‪,‬המפעילה את תחנת המחקר‬
‫שלושה־ארבעה‬
‫‪$DN2$‬לפנשלושהארבעה‪$DN2$‬‬
‫התיכון עד הכנרת ועד ים המלח‪ ,‬ובמשך‬
‫המשתתפים בפרויקט כבר הצ־‬
‫‪$TS1$‬הצליחו‪$TS1$‬‬
‫הקרקעית שקרויה על שמו בעץ־גדי‪ ,‬ותכף‬
‫ג־אופ־זיקה ומדעיםפלנטריים כדילגלות‬
‫המדענ־ם‬
‫ליחו‬
‫‪$DN2‬הצליחו‪ $DN2$‬לקדוח בקרקעית הים עדלעומק ‪500‬‬
‫נחזור גםאליה‪.‬‬
‫אם יש חיים ביקום‪ ,‬אבל המנחהשלו‪ ,‬הלא‬
‫השנים ים המלה גאהושפל‪,‬ואפילונעלם‬
‫ושוב התמלא בתנועה מחזורית‪ .‬״בעבר ה־ה‬
‫הואפרופ׳ בן־אברהם‪,‬החליט שתלמידו יהיה‬
‫מיליון‬
‫גיאולוגיות מהצ־‬
‫מסרולחשוף שכבות‬
‫״אני חי ברשפון‪ ,‬במרכז הארץ‪ ,‬עוסק‬
‫ים המלח כעל צורה סימטרית‪ ,‬אכל השוני‬
‫חוקר יםהמלח‪.‬‬
‫השנים האחרונות‪ .‬בל מטר של קידוח מייצג‬
‫בעבודותצלילה ומגיעלים המלח בכל פעם‬
‫במהירות התנועה של הפלטות העניק לו‬
‫מתברר כ־‬
‫‪$TS1$‬כגובה‪$TS1$‬‬
‫מאות שנים‪ .‬מהניתוח הראשוני‬
‫לבוא"‪ ,‬אומרלי צוקרמן‪.‬‬
‫שסילב' קוראתלי‬
‫״כל כמה חורשים הוא היה אומרלי‪,‬׳למה‬
‫כאן הוא משמש בכלעבודה‪ ,‬גם כםקיפר של‬
‫שלא תעשה דוקטורט על צפון יםהמלח?׳‬
‫הייחודית׳‪ /‬מסביר‬
‫במשך השנים את צורתו‬
‫‪$DN2$‬כגובה‪ $DN2$‬ים המלח היה נמוך בהרבה משהוא כיום‪,‬‬
‫גובה‬
‫בהתחלה זה ממש לאעניין אותי‪ ,‬אבל בסוף‬
‫לי פרופ׳ שטיין‪.‬‬
‫דבר המעיד על כר שבמהלך ‪ 200‬אלף השנ־ס‬
‫הקפטן‪ .‬אני מרגיש שפה המשפחהשלי‪ ,‬הוא‬
‫הסכמתי להצטרףאליולצלילה באזור‪ ,‬ואז‬
‫אומר‪ .‬אחרי כמה דקות‪ ,‬בקצה הסיפון‪ ,‬מס־‬
‫‪$TS1$‬מספרים‪$TS1$‬‬
‫ממצא נוסף שהפתיע את החוקרים הוא‬
‫האחרונות הואהצליח "להשתקם"‬
‫־להעלות‬
‫לשינויים‬
‫ששינו״האקלים כאזור מנוגדים‬
‫לגובהו הנוכחי‪.‬‬
‫הרזה והשקט‬
‫‪$DN2$‬מספרים‪$DN2$‬לי חבריו‪ ,‬כי צוקרמן‬
‫פרים‬
‫השבר הםורי־אפריקאי‬
‫ראית־ את קירות‬
‫אתמפלסו‬
‫שנה נפל מפלס‬
‫הוא חביב הנשים מכלהלאומים והצב־‬
‫וראית־ מושבות של חיידקים אדומים שחיים‬
‫כאשר‬
‫האגם‬
‫‪003,3‬‬
‫״לפני‬
‫האקלימיים שהתחוללובעולם‪.‬‬
‫גם‬

‫הרפואה‬

‫עשויהלהרוויח‬

‫הספינה‪ .‬פני‬

‫הים‬

‫השק^ם‬

‫הת‪/‬‬

‫ים‬

‫סילבי גונן‪ .‬היא מנהלת את תק־‬
‫‪$TS1$‬תקציבי‪$TS1$‬‬

‫עים המגיעותלכאן‪ :‬מדעניות‪ ,‬סטודנטיות‪,‬‬
‫אנשים שרוצים לעשות כסף מנפט‬
‫‪$DN2$‬תקציבי‪ $DN2$‬האופרציות של כל‬
‫ציבי‬
‫או מגז‪ ,‬אלא בשביל המדעובשביל‬
‫מתברר‬
‫מתנדבות וסתם תיירות‪ .‬״תשמע‪,‬‬
‫בתחנה‪ ,‬מזמינהגלונים של סולר‬
‫לקדם את השלום באזורשלכם"‪.‬‬
‫שחלק מהחוויההישראלית של נשים רבות‬
‫לספינה ומנופי ענקלהזזת האסדה‪,‬‬
‫הקודחים עובדים במ־‬
‫‪$TS1$‬במשמתת‪$TS1$‬‬
‫הכורים‬
‫המגיעות לכאן היא היכרות אינטימית עם‬
‫לבי? מכינהלחבריהאוכל ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומעודדת‪$TS1$‬‬
‫ובין‬
‫שמתת‬
‫אופיר‬
‫‪$DN2$‬במשמתת‪ $DN2$‬של ‪ 12‬שעות‪,‬‬
‫שלנו"‪ ,‬אומר הקפטן עמית‪.‬‬
‫מחמש ער‬
‫‪$DN2$‬ומעודדת‪ $DN2$‬את רוחם של אנשי הצוות‪.‬‬
‫חמש‪ .‬״המראה הכי מופלא הוא‬
‫מתחככים בה‪ ,‬נק־‬
‫‪$TS1$‬נקשרים‪$TS1$‬‬
‫מגיעים לאסרה‪,‬‬
‫עודדת‬
‫כמשט הבוקר כאשר אפשר לראות‬
‫‪$DN2$‬נקשרים‪ $DN2$‬אליה ומטפסיםאליה‪.‬״וולקאם״‪,‬‬
‫שרים‬
‫ה־א מסרבתלהתראייןולהצטלם‪,‬‬
‫שהתרחשה באזור ועתידהלחזור ולהתרגש‬
‫ובמקום זה מציעה תבשילצ׳ולנט מחמם‬
‫פונהאלינו מנהיג הכורים‪ ,‬העונה לשם‬
‫את הזריחהעולה מהים‪ .‬זה מדאהמפעים״‪,‬‬
‫לב ונפש‪.‬‬
‫עליו‪ ,‬העומק הבלתי נתפס‪ ,‬מפחידים‪.‬‬
‫בו מרשל‪" .‬זה המורמונ' המסוקס"‪ ,‬לוחשת‬
‫מספד אחד הכורים‪ .‬הם מזקיר־ם אל על‬
‫את פנינו בחוףעין־גרי מקבל ר״ר ני־‬
‫‪$TS1$‬ניקולס‪$TS1$‬‬
‫לי‬
‫כאןאוכלים את הארוחות‪ ,‬כאן מכבסים‪,‬‬
‫מתכת‬
‫את המקדח‪ ,‬מטעינים בתוכו צינור‬
‫המתנדבת הישראלית ובניסיון לדובב‬
‫‪$DN2$‬ניקולס‪$DN2$‬ולדמן‪ ,‬מדען ישראלי שהגיע מאר־‬
‫‪$TS1$‬מארגנטינה‪$TS1$,‬‬
‫כאןמקבלים מילה טובה‪,‬עידוד‪ .‬כאן אפשר‬
‫קולס‬
‫באורך שלושה מטרים ובתוכו גליל שקוף‪,‬‬
‫אותו‪,‬אולי גם קצת בשבילה‪ ,‬אנ־ שואל‬
‫להאזין‬
‫‪$TS1$‬המחקר‪ $TS1$‬להתייעץ‪,‬לברר‪,‬‬
‫בתחנת המ־‬
‫הפתוח מצרו התחתון‪ ,‬ואז מחוררים וקוד־‬
‫‪$TS1$‬וקודחים‪$TS1$‬‬
‫אותו את השאלות הבנאליות הצפויות‪,‬‬
‫לטרנזיסטור‪ .‬קפה‬
‫גנטינה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬מארגנטינה‪ $DN2$,‬המנהל את המעבדה‬
‫‪$DN2$‬המחקר‪ $DN2$‬בקיבוץ עיךגדי‪ .‬ליד קרוואן הקירור‬
‫חקר‬
‫חים‬
‫ציוויליזציה‪ ,‬ממש כמו‬
‫בגדר‪ ,‬מנותק מכל‬
‫‪$DN2$‬וקודחים‪ $DN2$‬חור בקרקעית יםהמלח‪ ,‬מגיעיםלעו־‬
‫‪$TS1$‬לעומקים‪$TS1$‬‬
‫וכמובן מקבל תשובות בהתאם‪ :‬״תשמע‪,‬‬
‫הייתי בכל‬
‫ההרפתקנים שיצאו‬
‫בסיפורים על חבורות‬
‫המשמש‬
‫יש צריף שראה ימים טובים יותר‪,‬‬
‫‪$DN2$‬לעומקים‪ $DN2$‬של מאות מטרים‪,‬ושולפים משם את‬
‫מקים‬
‫העולם‪ .‬אנחנו חבריה שעוברים‬
‫ממזרח סיביר‬
‫בכרייה‪ ,‬ולאחרונה חזרנו‬
‫לחפש זהב במערב ארצות־הברית‪ ,‬וקרוואן‬
‫מעבדה‪ .‬כאן פותחים אתהגלילים‪ ,‬מב־‬
‫‪$TS1$‬מבצעים‪$TS1$‬‬
‫הקודחובלבו הצינור‪.‬‬
‫ואוכל‪ ,‬שימש‬
‫אחר ובו אישה‪ ,‬שסיפק קפה‬
‫‪$DN2$‬מבצעים‪ $DN2$‬מדידות ראשוניותומנהלים רישום‬
‫הצינור מונח‪ ,‬פתחו נפתח וממנו נגרר‬
‫ומצפון טורקיה ומדרום אמריקה‪ ,‬ואין כמו‬
‫צעים‬
‫מדוקדק‪ .‬במעברה יש זוג ציפוריםשולרמן‬
‫אפשר לראות פרוסות־‬
‫‪$TS1$‬פרוסותפרוסות‪$TS1$,‬‬
‫גליל שקוף שבו‬
‫ישראל״‪ ,‬הוא אומר‪.‬‬
‫מקום התכנסות יהיר וגם כותל דמעות ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומקום‪$TS1$‬‬
‫קום‬
‫‪$DN2$‬ומקום‪$DN2$‬‬
‫ו״לוטי״‪ ,‬ותפקידן לשמש‬
‫‪$DN2$‬פרוסותפרוסות‪ $DN2$,‬כמו עוגת שכבות יפה‪ ,‬חתכי אורך‬
‫פרוסות‪,‬‬
‫אני עומד להפסיק את הפינג־פונג המ־‬
‫‪$TS1$‬המנומס‪$TS1$‬‬
‫לווידרים‬
‫קוראלהן״לוט״‬
‫ולהתייעצויות‪.‬‬
‫״תחנת המחקר״ כוללת קרוואן קירור‬
‫של משקעים שונים‪,‬מלחים‪ ,‬סיד‪,‬חול‪ ,‬חצץ‬
‫נומס‬
‫‪$DN2$‬המנומס‪ $DN2$‬שנכפה על שנינו‪ ,‬אבל מרשל מתע־‬
‫‪$TS1$‬מתעקש‪$TS1$‬‬
‫חיישניםלגילוירעל‪ .‬תיאורטית‪',‬יתכז‬
‫המשקעים יהיה גזרעיל חסר ריח‪,‬‬
‫דק‪ ,‬חומר שחור ושוב חומרלבן‪" .‬אם אתה‬
‫קש‬
‫אחר‪ ,‬שאליו מכניסים אתהגלילים להק־‬
‫‪$TS1$‬להקפאה‪$TS1$,‬‬
‫שאחד‬
‫‪$DN2$‬מתעקש‪ $DN2$‬וממשיך‪" :‬אני לא אומר את זה מטעמי‬
‫פאה‪,‬‬
‫ולכן כל עוד הציפורים מצייצות וחיות‪,‬‬
‫רואה פרוסות מעורבבות זו בזו‪ ,‬ולא מסור־‬
‫‪$TS1$‬מסוררות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬להקפאה‪ $DN2$,‬ומשם משגרים אותםלמעבדות בג־‬
‫‪$TS1$‬בגרמניה‪$TS1$‬‬
‫נימוס‪ .‬כזה חום אנושי לאקיבלנומעולם‪.‬‬
‫הישראלים הם‬
‫אנליזות מדו־‬
‫‪$TS1$‬מדוקדקות‪$TS1$,‬‬
‫רמניה‬
‫סימן שהכל בסדר‪ .‬אם פתאוםייאלמו‬
‫‪$DN2$‬מסוררות‪ $DN2$‬בצורה ישרה‪ ,‬אתהיכול‬
‫רות‬
‫האנשים הכי חמים שיצא‬
‫להבין שהייתה‬
‫‪$DN2$‬בגרמניה‪ $DN2$‬ובארה״ב‪ ,‬שם יעברו‬
‫רעידת ארמה‪ ,‬ואנחנו יודעיםלפענח מתי‬
‫במשפחה שלי זה‬
‫לילפגוש‪ ,‬ואני הראשון‬
‫קדקות‪,‬‬
‫וימותו‪ ,‬המשמעות ברורה‪ .‬בינתיים שלום‬
‫‪$DN2$‬מדוקדקות‪ $DN2$,‬שיימשכו כ־ןשנתיים־שלוש לעשר‬
‫דורות על דורות המבקר בארץ הקודש‪ .‬אנ־‬
‫‪$TS1$‬אנשמח‪$TS1$‬‬
‫לציפורים‪.‬‬
‫בדיוק היא אירעה‪ .‬הרעידהעירבלה את‬
‫שנים‪ .‬רק כשיחזרו תשובות המעבדהנוכל‬
‫שמח‬
‫‪$DN2$‬אנשמח‪ $DN2$‬שהפעם אנחנו עובדים לא בשביל‬
‫לדעתלפרטיה את ההיסטוריה הסורית של‬
‫פרופ׳ כן־אברהם מנסהלעזורלעולה‬
‫המשקעיםולכן אתה רואה אותם פה מעור־‬
‫‪$TS1$‬מעורבבים‪$TS1$‬‬
‫החדש‪ ,‬ד״רולדמן‪ ,‬לכתוב בקשה ולהת־‬
‫‪$TS1$‬ולהתקבל‪$TS1$‬‬
‫בךאכרהם‪.‬‬
‫‪$DN2$‬מעורבבים‪ $DN2$‬זהבזה״‪ ,‬מסביר פרופ׳‬
‫בבים‬
‫ים המלח ושל כל בקעת הירדן‪,‬ואולי גם‬
‫להיערך טוב יותרלעתידלבוא‪.‬‬
‫משרה בבית הספר‬
‫‪$DN2$‬ולהתקבל‪ $DN2$‬למשרה או חצי‬
‫קבל‬
‫העבודה פה קשה‪ ,‬והאסדה שמנונית וב־‬
‫‪$TS1$‬ובקלות‪$TS1$‬‬
‫קלות‬
‫תחרשלמרע־ הים שהוא מקים בימים אלה‬
‫‪$DN2$‬ובקלות‪ $DN2$‬אפשר להחליק ממנה למי הים השמ־‬
‫‪$TS1$‬השמנוניים‪$TS1$.‬‬
‫באוניברסיטת חיפה‪" .‬חשוב לי להביאלי־‬
‫‪$TS1$‬לישראל‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬השמנוניים‪ $DN2$.‬חבלי העגינה נעטפים בתוך דקות‬
‫נוניים‪.‬‬
‫כרוק' מוטי‬
‫שטיין‪:‬‬
‫עדכון‬
‫אחרון‬
‫‪$DN2$‬לישראל‪ $DN2$‬עור ראש יהודי חוקר"‪ ,‬מפטיר בך‬
‫שראל‬
‫בשכבה עבה של מלח‪,‬כאילו עמדו במים‬
‫איבד‬
‫שנה‬
‫‪003,3‬‬
‫״לפני‬
‫אברהם‪ .‬בינתייםולדמן עוכרבשביל אוני־‬
‫‪$TS1$‬אוניברסיטה‪$TS1$‬‬
‫עשרות שנים‪ .‬המעברים צריםוהכלים גדו־‬
‫‪$TS1$‬גדולים‪$TS1$.‬‬
‫השבוע קיבלתי טלפון נרגש במיוחד‬
‫לים‪.‬‬
‫ברסיטה‬
‫‪$DN2$‬גדולים‪ $DN2$.‬זוהי עבורה פיזית קשה מאור‪ ,‬המחייבת‬
‫מים המלח‪ :‬בימים אלה הסתיים השלב‬
‫‪$DN2$‬אוניברסיטה‪ $DN2$‬נורווג־ת‪ ,‬אבל הוא רוצהלעבוד‬
‫מסרים‬
‫האגם ‪60‬‬
‫מפלס‬
‫השני של פרויקט הקידוח‪ ,‬שנרד מאזור‬
‫בישראל‪ .‬יחד א־תו נמצאת חברתוליסה‪,‬‬
‫ריכוז עצום‪.‬״לפני כמה ימים הייתה סערה‪.‬‬
‫מגובהו בתוך דמן קצר‪.‬‬
‫המקדח היה בדיוק באמצע בור שהורדנו‪,‬‬
‫הגבול עם ירדןלאזור‬
‫בגיאולוגיה אף היא‪ ,‬משווייץ‪,‬‬
‫דוקטורנטית‬
‫המרחצאות בעין־‬
‫‪$TS1$‬בעיןגרי‪$TS1$.‬‬
‫גרי‪.‬‬
‫משמרות‪ :‬הוא עובר ואז‬
‫וטלטלות המיםהצליחו לעקם את המת־‬
‫‪$TS1$‬המתכת‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בעיןגרי‪ $DN2$.‬ער שיפענחו את סודות הקיום האנו־‬
‫‪$TS1$‬האנושי‪$TS1$,‬‬
‫והשניים עושים‬
‫באותו זמן ננטשו‬
‫תהרסו‬
‫‪$DN2$‬המתכת‪ $DN2$‬החזקה הזו‪,‬‬
‫שאמורהלהיות הכי חזקה‪.‬‬
‫כת‬
‫שי‪,‬‬
‫היא ישנה ולהפך‪ .‬הסטודנטיות המתג־‬
‫‪$TS1$‬המתגרבות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬האנושי‪$DN2$,‬הצליחו המדעניםלפענח סור קוסמטי‬
‫התרבות‬
‫רוב יישובי‬
‫‪$DN2$‬המתגרבות‪ $DN2$‬מספרות‪ ,‬כי "שני אלה זוג מאוהב‪,‬‬
‫רבות‬
‫קטן‪ :‬סוד היווצרותו של הבוץ הרפואי‬
‫זה נותן לך קצת יראת כבור כלפיהטבע"‪,‬‬
‫למרות שבכלל לא יוצא להםלהיות ביחד‪,‬‬
‫משתף אותנו מרשלבהגיגיו‪.‬‬
‫הקוסמטיקה והטי־‬
‫‪$TS1$‬והטיפוח‪$TS1$‬‬
‫שמפרנס את תעשיית‬
‫באזור‪ ,‬בהם גס הממלכה‬
‫פוח‬
‫אליה״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬והטיפוח‪ $DN2$‬המקומית‪.‬‬
‫ולכןניקולס עצבני מרוב געגועים‬
‫המצרית‪.‬‬
‫כנראה‬
‫ואז בחוף אנחנו מגיעיםל״לב״ או למ־‬
‫‪$TS1$‬למנוע‪$TS1$‬‬
‫המדעניםגילו כי מצבורי הבוץ נוצ־‬
‫‪$TS1$‬נוצרו‪$TS1$‬‬
‫ציפורים חיות‬
‫בסתר‬
‫רו‬
‫‪$DN2$‬נוצרו‪$DN2$‬‬
‫המחקר‪:‬‬
‫וזו‬
‫הזה‪,‬‬
‫המיזם‬
‫כל‬
‫של‬
‫שבהם‬
‫ברוכי‬
‫בימים‬
‫תחנת‬
‫מפלס‬
‫משקעים‪,‬‬
‫נוע‬
‫‪$DN2$‬למנוע‪$DN2$‬‬
‫שורשי‬
‫ההתיישבות‬
‫משמש‬
‫הערב יורד והקברניט עמית מחליטלח־‬
‫‪$TS1$‬לחזור‪$TS1$.‬‬
‫כמה קרוואנים ישנים‪ ,‬שאחד מהם‬
‫הים עלה מעל לגובה של ‪ 400‬מטרים‪:‬‬
‫של‬
‫הקדמונים‬
‫העברים‬
‫זור‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לחזור‪ $DN2$.‬אנחנו נפרדים לשלום מחבורת הקוד־‬
‫‪$TS1$‬הקודחים‪$TS1$‬‬
‫גם מטבח וחדראוכלמאולתר וצפוף‪" .‬תביט‬
‫בתקופת‬
‫המלח הרב שבקרקעית הים שקע‬
‫חים‬
‫‪$DN2$‬הקודחים‪$DN2$‬‬
‫טוב‪ ,‬זה ממש ׳קפה בגדר׳ באמצע ישימון ים‬
‫האמריקאים ומשלושת המדענים שנ־‬
‫‪$TS1$‬שנשארים‪$TS1$‬‬
‫התפתחו‬
‫האבות‬
‫ובתקופתהברזל‪ ,‬שבה‬
‫קשורים‬
‫במשבר‬
‫המלח״‪ ,‬אומרתאביטל בר‪ ,‬דוברת האקדמיה‬
‫‪$DN2$‬שנשארים‪ $DN2$‬למשמרתהלילה ועושים את דרכנו‬
‫שארים‬
‫ממלכות יהודה וישראל הקדומות‪ ,‬בעוד‬
‫אקלימי־תרבותי זה"‬
‫ובתקופה‬
‫בתקופה הרומית‬
‫הלאומית‬
‫חזרה לצדהישראלי‪ .‬בדרך חזרה הספינה‬
‫שהבוץ שקע‬
‫למדעים‪.‬‬
‫דרך‬
‫הדי־‬
‫‪$TS1$‬הדיבורים‪$TS1$‬‬
‫כל‬
‫גיגית‪.‬‬
‫או‬
‫סירה‬
‫כמו‬
‫קצת‬
‫נראית‬
‫טובה יותר לתאר את‬
‫ואכן‪ ,‬אין‬
‫הביזנטית‪ ,‬שהיו תקופות יותר רטובות‪.‬‬
‫הצריף‪ ,‬ובעיקר את מנהלת תחנת המחקר‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הדיבורים‪ $DN2$‬על רעידת אדמה קטסטרופלית‪,‬‬
‫בורים‬
‫‪dudig@yedioth.co.il‬‬
‫המחקרים‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful