1

Kabanata I Ang Suliranin at Kaligiran nito Introduksyon Ang pananaliksik na ito ay nakapukos sa mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan sa Benigno Aquino Jr. High School ( Bagong Silang, Caloocan City). Ang mga mananaliksik ay pinili ang paksa na ito upang malaman ang mga posibleng dulot ng maagang kaalamang ito sa iba’t-ibang aspeto (pisikal,mental,atbp.) at sa pag-aaral,kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Sa kasalukuyang panahon, marami nang mga kabataang napapariwara bilang isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Ang iba ay kinokonsidera nila ito na parang isang simpleng bagay na maaaring gawin sa anumang oras. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipagtalik? Ayon sa biolohikal na kahulugan, ang pakikipagtalik ay isang paraan ng isang babae at isang lalaki upang makabuo ng kanilang magiging supling sa pamamagitan ng kanilang maselang bahagi ng katawan. At ayon naman sa bibliya, ginamit ang salitang nakilala, kung kaya’t ang pagtatalik ay ang pagkilala ng lalaki sa kanyang asawa, gayon din ng babae sa kanyang esposo.Ito rin ay isang gawain na dapat ay

2

ginagawa lamang ng dalawang taong natamo na ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay masasabi na sagrado. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan ng isang mag-asawa lamang. Hindi ito dapat ginagawa ng mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad. Ngunit, kadalasan may mga kabataan pa rin na pumapasok sa ganitong gawain dahil sa hindi tamang paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik. Ang kaalaman ito ng mga kabataan ay mahalagang malaman para maiwasan ito. Ang maagang pagbubuntis ay napapanahon ngayon. At ang papel na ito ay makatutulong upang masugpuan ang dumaraming bilang ng mga kabataang napapasali sa gawaing pakikipagtalik. Ito rin ang gigising sa isipan ng mga kabataan sa kadahilanan ng dumarami nang bilang ng mga kabataang naliligaw sa landas. Minsan alam nila na naliligaw na sila ng landas, at minsan naman ay wala silang kamalay-malay dahil na rin sa dulot ng kanilang kapaligiran. Matagal na isyu na ang maagang pagbubuntis na siyang isang dulot ng maling paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik, at habang tumatagal, lalo itong lumalala, kung saan siyang nagging dahilan ng pagpili ng paksang ito upang mapag-aralang mabuti.

3

Layunin ng Pag-aaral Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay para malaman at maintindihan ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Ang tiyakang layunin ng pag-aaral na ito ay: 1. Upang malaman ang maaaring epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Upang malaman kung anu-ano ang mga posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Upang malaman kung anu-ano ang mga epekto nito sa mga aspetong pisikal, mental, emosyonal, espiritwal at sosyal. 4. Upang malaman kung anu-ano ang mga pinagmulan ng maagang kaalaman sa pagkikipagtalik ng mga kabataan at, 5. Upang gisingin ang mga kabataan sa mga katotohanang nakapalibot sa kanilang kapaligiran nang lalong maiwasan ang sitwasyon gaya ng maagang pagbubuntis. 6. Upang mabigyan o magkaroon ng rekomendasyon sa maaring negatibong epekto nito sa buhay ng mga kabataan.

4 .

3 1. Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.2 1.1 2.5 Pagpapahayag ng Suliranin Ang inilalahad sa pananaliksik na ito ay epekto ng maagang pagkamulat sa isipan ng mga kabataan sa salita at gawaing pakikipagtalik. High School para sa mga kabataang edad labing isa hanggang labing siyam na taong gulang (11-19). Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspetong: 2. Ito ay isinagawa sa paaralang Benigno Aquino Jr.4 1.5 Pangalan (opsyunal) Edad Kasarian Relihiyon Estadong Panlipunan 2.1 1. Nalalagay dito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan: 1.2 Emosyunal Mental .

3 Espiritwal .6 2.

Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4.7 2.1 3.1 4.1 Sosyal 3.2 4.2 3.3 Barkada Kapaligiran Kagamitang Pangpornograpiya 4.3 Maagang Pakikipagtalik Maagang Pagbubuntis Pagkasira ng Kinabukasan . Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.

Sa mga estudyante. mga magulang. ito ay binuo upang magabayan pa ng husto ang kanilang mga anak at mapigilan ang maagang pag-aasawa gayun din ang pagbubuntis. . lipunan at pati na rin mismo sa mga mananaliksik. Sa mga guro’t tagapayo naman. Sa mga magulang naman. ito ay upang makagawa ng isang programa o aktibidad ukol sa isyung ito at mahikayat ang mga kabataan sa mga bagay na kapaki-pakinabang bukod sa pagtatalik. Samantalang sa mismong lipunan naman. mga guro at tagapayo. ang pag aaral na ito ay ginawa upang maimulat ang kanilang isipan sa ganitong isyu upang maiwasan ang maaring masamang dulot nito.8 Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay mayroong nais ipaabot para sa mga estudyante. ito ay upang maiwasan ang lumalalang bilang ng panggagahasa at iba pang krimeng kaugnay nito at isa pa ay upang maipaabot sa pamahalaan ang mga posibleng sanhi nito at maiwasan ang problema ng komunidad hinggil dito.

at kung anu-ano ang maaring maging aksyon ng mga nakatatanda upang ang kaalamang iyon ng mga kabataan ay hindi maghatid sa maling landas. .9 At syempre. upang makapagbigay ng magandang solusyon ukol sa isyu na ito at makapagbigay ng kaalaman sa sino mang makababasa nito. Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa maagang kaalaman at pagkamulat ng isipan ng mga kabataan sa paaralang Benigno Aquino Jr. At ang iba pang posibleng magdulot ng problema ng kabataan at iba pang hindi nabanggit sa pananaliksik ay hindi na sakop ng pag-aaral na ito. relihiyon at estadong panlipunan. Ang pagaaral na ito ay umiikot sa edad mula labing isa(11) hanggang labing siyam(19) na taong gulang. sosyal at espiritwal na aspeto ng mga kabataan sa nasabing paaralan. Bagong Silang. mental. emosyunal. Lungsod ng Caloocan. kasarian. Ang kadalasang hanguan ng kaalamang ito na posibleng makaapekto sa pisikal. High School. para na rin sa mga mananaliksik. Saklaw nito ang demograpik propayl ng mga estudyante ayon sa edad.

Sexually Transmitted Disease AIDS. maaari itong painterview o sa pamamaraan ng paggamit ng kwestyuneyr .10 Depinisyon ng Terminolohiya WHO.Acquired Immune Defieciency Syndrome Premarital Sex – mga menor de edad na maagang nakikipagtalik Live-in – ang pagsasama ng dalawang tao na hindi pa ntatanggap ang sakramento ng kasal Aborsyon – pagpapatangal ng nabuong sangol sa sinapupunan ng ina Menarche – unang buwanang dalaw ng isang babae Teenage pregnanacy – ito ang maagang pagbubuntis ng isang dalaga Sarbey – isang paraan ng pangangalap ng mga datos.World Health Organization STD.

Output Kaalaman sa mga maaaring dulot ng kaalaman ng mga kabataan sa pagtatalik. Demograpik propayl ng mga kabataan. 2. At mga posibleng rekomendasyon hinggil ditto. Paggamit ng sample sarbey kwestyoneyr at Likert scale chart. Karaniwang hanguan ng kaalaman na ito. Karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’tibang aspeto. 4. 3.11 Conceptual Paradigm Inp ut Prose so Outp ut Assessment Pagpapahayag ng Suliranin 1. Posibleng dulot ng kaalamang ito. .

Theoretical Framework Ang pinagmulan ng pananaliksik na ito ay base sa kagustuhang malaman ng mga mananaliksik ang mga maaring dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. Kung saan ang input ay napapalooban ng pagpapahayag ng suliranin. pati na rin ang mga katanungan na makakatulong sa pagsasagawa ng pananliksik na ito. . at estadong panlipunan ng mga kabataang respondente. Dito napapaloob ang edad. tulad ng nasabi kanina. High school.12 Conceptual Framework Ang pagbuo ng pananaliksik ay gagamitan ng mga gabay na tinatawag na input. napapaloob ang mga instrumentong ginamit sa pag-aaral. proseso at output. Ito ay isinagawa sa mga piling estudyante mula una hanggang ikaapat na antas sa Benigno Aquino Jr. at iyon ay para malaman ang dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pagkikipagtalik. Sa proseso naman. at sa output naman naipapahayag ang mga rekomendasyong binigay ng mga mananaliksik. relihiyon. Ang mga mananaliksik ay gumawa ng kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mithiin. kasarian.

kung paano ito makakaapekto sa aspetong emosyunal. Hypotheses Ayon sa pag-aaral.espiritwal at sosyal. . mental. mental . kung ano ang nagiging karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan at para malaman ang mga posibleng solusyon upang sila ay makaiwas dito. espiritwal at sosyal na aspeto ng mga kabataang maagang namulat sa kaalaman nila sa pakikipagtalik. ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey para makakuha ng mga mapanghahawakang impormasyon na naglalaman ng mga maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik. Ang resulta ng aming pag-aaral at pagsasalikisik ay dapat maipakita ang mga mahahalagang impormasyon ng posibleng dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. walang mahalagang epekto sa emosyonal.13 Sa paggawa ng pag-aaral.

Maaari ring makatulong itong pananaliksik na ito sa paggabay sa paggamit ng kanilang kaalaman para gawin ang tama.14 Assumptions Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito. High School sa edad na labing isa hanggang labing siyam (11-19) upang makapagmulat at maaaring makapagbago sa kanilang maling pananaw at pagkakaintindi sa maaga nilang kaalaman tungkol sa pagkikipagtalik. . maari kaming makapagbigay ng kaunting kaalaman at impormasyon para sa kabataang nag-aaral sa Benigno Aquino Jr.

Samantala. ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. Sa Britanya naman. . na nabubuntis. may legal na depinisyon kung saan ang isang babae ay sinasabing “maagang nagbubuntis” kung siya ay nabuntis bago sumapit ang kanyang ika-labinwalong kaarawan.15 KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Dayuhan na pag-aaral Ang dayuhang pag-aaral na ito ay nagsasaad ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan gaya ng maagang pagpasok sa pakikipagtalik. na nagkaka-iba-iba sa iba’t-ibang parte ng mundo. pagkasira ng kinabukasan at iba pa: Ayon sa Wikipedia Encyclopedia. pagtigil sa pag-aaral. Ang terminolohiyang ito. maagang pagbubuntis. sa araw-araw na pananalita ay nagpapatungkol sa isang babae na wala pa sa legal na edad.

nagawa niyang alamin ang mga impormasyon na sumusuporta sa “teenage pregnancy” bilang isang isyung sosyal sa mga mayayamang bansa. nagkaroon ng mga pag-aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. at ang unang obyulasyon ay nanatiling hindi regular hanggang ilang buwan matapos ang “menarche. pero ito ay nag iiba-iba parin ayon sa etnisidad at timbang ng isang babae.” . Ito ay ang mga sumusunod: mababang lebel ng pinag-aralan. ang teenage pregnancy ay saklaw ng kasal at hindi nagdadala ng “social stigma. Sa ibang mga bansa at kultura. ang average na edad ng menarche ay patuloy na bumababa.” Sa kasalukuyan.5 taong gulang.16 Ayon pa rin sa Wikipedia. partikular sa mga hindi pa gaanong masaganang mga bansa. kahirapan. ang “teenage pregnancy” ay nagdadala ng “social stigma” o ang kahihiyan sa lipunan sa karamihan ng mga komunidad at kultura. Sa mga dahilang ito. ang average na edad ng “menarche” (unang buwanang dalaw/regla) sa Estados Unidos ay 12. al. at ang hirap ng buhay ng mga anak ng mga dalagang ina. At kahit na ang maagang pagkakaroon ng kakayahan na manganak ng isang babae ay isang dahilan ng maagang pagbubuntis. Sa isang pananaliksik ni Robertson et. Kadalasan sa mga mayayamang bansa. hindi pa rin dapat isawalang bahala ang iba pang mga salik na umaambag sa pagbubuntis ng isang dalaga.

ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. Ayon pa rin sa naturang pag-aaral. sinabi na ang maagang pag-aasawa at ang mga tradisyunal na “gender roles” o ang bahaging ginagampanan ng kasarian sa isang tao ay kabilang sa mga importanteng salik na nakakaapekto sa dami ng mga babaeng maagang nagbubuntis. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. at 24% ang “gumawa ng gawain na sekswal na hindi naman nila talaga gustong gawin”. At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pag-aasawa. . gumawa sila ng sarbey tungkol sa sekswal na gawain ng mga kabataan na kung saan 29% ng mga teenager ang nagsabing nahihikayat sila na makipagtalik.17 May isang pag-aaral na ginawa ng Kaiser Family Foundation. 33% ng mga kabataang aktibo sa aspetong sekswal ang nagsabing sila ay “nasa isang relasyon na kung saan sila at ang kanyang karelasyon ay gumagawa ng mga sekswal na gawain”.

ang “maternal” at “prenatal” na kalusugan ay nararapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa mga dalagang nagdadalang-tao. at iba pa. . Mayroong mga pananaliksik na nagsasabing ang mga dalaga na nagdadalang-tao ay karamihang hindi nakakatanggap ng “prenatal care” o ang karampatang pagaalaga bago manganak.18 Ayon kay Leonard Sax. Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. ang mga kadalagahan ay kadalasang lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay “nakakatanggal ng hiya at sakit. Marami sa mga nagbubuntis na dalaga ay mas may posibilidad na makaranas ng mga “nutritional deficiencies” o kakulangan sa kalusugan dahil sa pagkain ng hindi sapat o hindi masusustansyang mga pagkain na karaniwan sa mga kabataang ito. kasali na ang mga ginagawang pagpapapayat sa pamamagitan ng pagdidyeta. kumpara sa mga anak ng mga mas nakatatandang mga ina. isang doctor at manunulat tungkol sa sekswalidad. at kadalasang nagpapakonsulta lamang sa mga huling buwan na ng pagbubuntis. Ang Guttmacher Institute ay nagbigay ng ulat na 1/3 ng mga nagbubuntis na dalaga ay hindi sapat ang tinatanggap na “prenatal care” at ang kanilang mga anak ay ang madalas na dumaranas ng iba’t ibang mga sakit.” Ayon sa American Academy of Family Physicians and Obstetricians. hindi pagkain sa tamang oras.

19 Ang hindi sapat na nutrisyon habang nagdadalang tao ay isa pang mas malaking problema sa mga nagbubuntis na kabataan sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa.000 mga dalaga sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa kada taon. Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral. Ayon pa rin sa WHO. Gayon paman. Ang “maternal mortality rate” na ito ay tinatayang mas mataas ng limang beses sa mga babae edad 10-14 kumpara sa mga edad 20 pataas. at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. lalo na sa hayskul. Ang World Health Organization (WHO) ay nagsabing tinatayang doble ang tsansa ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis sa mga babaeng edad 15-19 kumpara sa mga babaeng edad 20-24. napag-alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis. ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral. Ang mga komplikasyon sa pagbubuntis ay nagreresulta sa pagkamatay ng estimadong 70. Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsabing ang kababaihan na nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 1012% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary na edukasyon 14-29% mas .

at pati na rin sa kanyang pagkatao. 60% ng mga batang ina ay wala nang lalakeng kapares sa oras na isilang nila ang kanilang anak. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. ang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga problema sa isang batang relasyon. Ang mga batang ina ay maari ring makaranas ng paglayo sa sarili (alienation) mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya.20 kadalasan sa mga babaeng naghintay magbuntis hanggang sa edad na 30. Ang kahihiyang ito ay maaring makaapekto sa pakiramdam o tingin ng isang batang ina tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagiging ina. Sa katunayan. Ang mga negatibong pananaw (negative attitudes) na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili. Sa karagdagan. ang maagang pagbubuntis ay may kaakibat na “social stigma”. . Sa kasamaang palad.

21 Kung ang maagang pagbubuntis ay mayroong masasamang epekto sa nagdadalang tao. at ang pagiging maselan sa pagkilala ng nga pangangailangan ng kanyang sanggol. Marami sa kanila ay tipikal lamang. Isang pag-aaral ang nagmungkahi na ito ay dahil sa kadahilanang ang mga batang ina ay paminsan-minsan lamang ginigising ang pakiramdam (iniistimulate) ng kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng paghawak. mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa. Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasang nagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. mayroon din itong masasamang epekto sa sanggol. pagngiti. Ang pagkakaroon ng kapansanan sa paglaki na maaaring sa pagiisip at mga kaibahan sa pagu-ugali ay mas mataas sa mga batang isinilang ng mga batang ina. Ayon sa Kaiser Family Foundation. ang masamang epekto ng pagiging batang ina ay makikita o mapapansin sa paglaki ng sanggol. pakikipag-usap. Nakita sa karamihan ng mga anak ng mga batang ina ang hindi gaanong magandang pagganap sa paaralan. ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya. Ang mga anak na babae ng mga batang ina ay malaki ang posibilidad na maging batang ina rin sa kanyang paglaki. .

. hinihingkayat sa lahat na gamitin ang kaalaman sa pakikipagtalik sa mabuti upang hindi makaranas ng mga dulot nito gaya ng nabanggit. Nananaliksik sa Adelaide University ay nagtanong sa apat na grupo ng mga babaeng mag-aaral mula sa tsina at Malaysia tungkol sa kanilang mga kaalaman at ugali sa sex. Ang pananaliksik na natagpuan ay. Sinasabi ng stock na malinaw na may kakulangan ng sekswal na pang-edukasyon sa mga mag-aaral.22 Sa pangkabuuan. Kapwa-imbestigador ng pag-aaral sa stocks Nigel sinabi sa Radio australia’s Connect Asia ang ideya sa pagpunta sa isang doctor para sa tulong at payo ay hindi kailanman naganap sa kanila. Panipi galing sa ABC online. sabing pag-aaral ng sumusunod na mga istatistika na nagpapahiwatig sa isa sa tatlong abortions sa isang ospital sa Australian city of Aldelaide ay ginanap sa mga mag-aaral mga mula sa ibang bansa. Australia Mayroong isang alarmang kakulangan sa sekswal na kaalaman sa mga internasyonal na mga mag-aaral sa Australya. “Sila ay hindi ganap na maunawaan ang papel na ginagampanan ng pangkalahatang mga propesyunal sa Australia. ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng maliit na ideya tungkol sa kung saan makakakuha ng tulong at payo. at ang tulong na ito ay magagamitna sa kanila”. Dayuhan na Pag-aaral Melbourne.

Local na Pag-aaral Naglabas kelan lang ang isang katolikong organisasyon ng patalastas. Laman nito’y mga tanong ukol sa sex edukasyon.teenager ng karapatan nilang magkaroon ng nakasisiya at ligtas na sekswal na buhay? . Meron ding tanong kung payag na turuan ang ating mga anak ng pagkakaiba ng totoo at ‘di totoong mga palagay at kaalaman ukol sa sekswalidad. kilos at kalusugan at mga papel ng babae at lalaki sa usaping ito. kahit na sila ay kulang ng kaalaman upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga hindi gustong pagbubuntis.23 Ang mga mag-aaral ay mas malamang na maging “sexually active” sa Australia. pagpapahalaga ukol sa sex. Tinatanong ang mga mambabasa kung sumasang-ayon sila na bigyan ang mga bata ng sex education mula grade 5 hanggang high school. Nakalista rin ang tanong na: Payag ka bang matuto ang mga bata mula edad 10 hanggang pagka. Payag din ba sila na ang Population Commission ang magturo ukol sa mga paniniwala. sekswal na identidad. pananaw.

ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). Hindi sila naniniwalang kailangan ito ng mga bata. ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. Mariing pinahayag ng organisasyon ang posisyon nilang huwag hayaan ang estadong hubugin ang moralidad at etikal na pagpapahalaga ng ating mga bata ukol sa sensitibong usapin ng sekswalidad.24 Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon?Sa dulo ng patalastas. Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon? Sa dulo ng patalastas. Sa madaling salita ang patalastas ay sadyang pag-atake sa kontrobersyal na batas na mainit pa ring pinagtatalunan. .

25 .

26

Nakababahala ang kanilang paninindigan. Tila may labis na pangambang walang matibay na batayan. Siguro’y akala nila lahat ng magtuturo ng sex education ay imoral, iresponsable, dekadente at mandedemonyo sa mga bata. Malagim na eksena lang ang nakikita - maiimpluwensyahan ang mga bata na mag-sex at pag nabuntis ay magpa-abort. Lingid marahil sa kaalaman nila na ang mga bata ngayon ay pumupulot ng mga ideya sa sex sa sari-saring media. Alam kaya nilang laganap ang pornograpiya sa internet? Batid kaya nila kung gaano kadali ma-akses sa computer ang mga sites na meron nito? Nariyan din ang mga pornograpikong magasin. Hindi naman laging kapiling ng mga magulang ang mga anak. Malay nila kung may nakuhang kopya ng Playboy o Penthouse ang binatilyo nila at mahusay na nakukubli ito sa ilalim ng unan o sa kung saang sulok ng kwarto. Maari pa ngang napapakinggan ng mga bata ang mga kwentuhang sex ng matatanda.

27

Hindi ba nila naiisip na higit na maigi pa nga kung mga gurong responsable at obhetibo ang magtuturo? Sa mga klase, marami ang matatalakay ukol sa reproductive health, pag-alaga sa katawan, usapang babae, laki ng pamilya, bilang ng mga anak at ang kaugnayan nito sa kabuuang kalidad ng buhay. Sa konteksto ng isang aralin, mas malalim, masinop at sistematikong mapaguusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata-- bagay na hindi nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangan bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad doon ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

28

Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex, mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan, paano nito pangangalagaan ang mga karapatang pantao hinggil sa sekswalidad. Ito ang tunay na nilalayon ng batas. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Sa konteksto ng isang aralin, mas malaliman, masinop at sistematikong mapag-uusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata - bagay na ‘di nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangang bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad dun ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

paano nito pangangalagaan ang mga karapatang-pantao hinggil sa sekswalidad. mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagahan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na pag-aaral tungkol sa porsyento ng premarital sex. sa mga rural na lugar 26% lalake at 3% babae ang naiulat mula 22 hanggang 25 ang mga nakabalitaan ng Survey Assesment of Vietnamese Youth. Nagtala ng 33% lalake at 4% babae sa siyudad ang nakipagtalik na. . Ito ang tunay na nilalayon ng batas. Samantala. Ang unang pag-aaral ay nagtala ng 29% lalake at 16% babae edad 22 ay nakipagtalik na. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan. nakatuon ang pag-aaral sa mga kabataan partikular ang mga babae na nakapanayam sa aborsyon klinik sa Hanoi. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Dayuhang Pag-aaral at Literatura Bilang pangunahing kaalaman tungkol sa premarital sex sa Vietnam.29 Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex. base ito sa mga nakapanayam ng mananaliksik sa anim na probinsya sa Vietnam.

kumakalat na sa nasabing bansa ang salik na panganib ang HIV o AIDS at pinangangambahang sumaklaw sa pangkalahatang populasyon. Bilang karagdagang impormasyon. Ang mga programang ito ay nagpatuloy sapamamagitan ng Global Rule. isang inisyatibang inilagay sa lugar sa pamamagitan ng President Reagan. suspendido sa pamamagitan ng President Clinton. iminungkahi nito na ang premarital sex ay karaniwan at pang lahat na sa Vietnam. Ang Global Rule ay muling pinagbawal bilang isa sa mga unang opisyal na gawain sa pamamagitan ng Estados Unidos ni President Barack Obama. Ang mga iba pang non-governmental organizations ay sumang-ayon sa isang kalagayan ng kanilang mga resibo ng Peder kung saan hindi pumayag o aktibong itinaguyod ang abortion bilang isang paraan ng pagpaplano ng pamilya sa ibang bansa. Ang mga insidente ng bagong pagkalat ng HIV sa . Karamihan sa mga pamahalaan sa rehiyon ay may itinatag na programang pangedukasyon sa pakikipagtulungan ng World Health Organization at international NGOs.30 Sa resulta ng pag-aaral. at muling pinagtibay sa pamamagitan ni President Bush. Dayuhan na Literatura Ang sex education sa Africa ay nakatutok sa lumalaking epidemya ng AIDS. subalit hindi pa naiimpluwensiyahan ang ibang bahagi nito.

Local na Literatura Ayon kay Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer na nabanggit noong ika-27 Pebrero 2008 sa kanyang article na alarma ang lahat sa tumaas na bilang ng pagbubuntis. Kabilang sa mga kapanayaman ay isang tao na may edad na 15 ay pinilit na magtrabaho sa isang daungan sa pangingisda sa araw-araw na may sahod na 300 piso (humigit-kumulang US $ 6. UNICEF." Isang programa sa TV sa ABS-CBN din kamakailan napagusapan ito at sa mga tampok na batang lalaki.25) upang itaguyod ang kanyang . Ehipto ang nagtuturo sa kaalaman tungkol sa male at female reproductive system. sekswal na organo.7 million sanggol na ipinanganak noong 2004 ay ipinanganak sa mga ina na may edad 15-19. Ang isang programa sa pagitan ng UNDP .31 Uganda ay nabawasan nang si Clinton ay sumoporta sa isang kumpletong sex edukasyon diskarte. at ang Ministries ng kalusugan at edukasyon ay nagtataguyod ng sekswal na pang-edukasyon sa isang mas malaking proporsyon sa mga lugar sa kanayunan at kumakalat kamalayan ng mga panganib ng mga babae. pagpipigil sa pagbubuntis at STD sa mga pampublikong paaralan sa ikalawang at ikatlong taon sa gitna-paghahandang phase (kapag mag-aaral ay may edad 12-14). Halos 8 porsiyento ng 1.

32 .

in partner at ang kanilang mga bagong-ipinanganak na babae. Ang henerasyon ngayon ng kabataan ay malaki ang kaibahan sa henerasyon noon.Tinanong siya kung alam niya ang resulta ng maagang pakikipagtalik. Mga agresibo na at mapupusok ang pagiisip ng mga kabataan.33 live. Nararapat na talagang bigyan ng kaalamn ang mga kabataan sa pakikipagtalik para mamulat sila sa mga posibleng kahantungan nila kapag nagawa nila ito sa di pa tamang panahon. ito ay taliwas sa mga turo at Gawain ng simbahan. ang sabi niya ay "Ang isipin at gawin ang pakikipagtalik ay madaling gawain ngunit sa sandaling ang sanggol ay lumabas na ang langit na inaakala mo ay parang impyerno na ang hirap dahil sa kakatrabaho. Sa isang medyo konserbatibong bansa kung saan ang karamihan ng populasyon ay Katoliko. .

At kung anuman ang magiging resulta ng sarbey ay siyang magiging batayan ng pag-aaral tungkol sa paksa. DISENYO AT PARAAN NA PANANALIKSIK Sa kabanatang ito. istatistikal tritment ng mga datos at istratehiyang ginagamit sa pag-aaral. pamamaraan ng pangangalap ng mga datos. Disenyo ng Pananaliksik Ang disenyo ng pananaliksik ay nagsasaad ng proseso kung saan ang pagaaral ay may napiling populasyon para isagawa ang sarbey.” Ang deskriptib na pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik kung saan ang primaryang sakop ay ang paglalarawan sa mga kondisyon at abot-saklaw na ayos .34 KABANATA III. Ang ginamit na disenyo sa pangangalap ng mga datos at impormasyon sa pag-aaral na ito ay ang deskriptib na pananaliksik dahil ito ay mas naaangkop para sa pananaliksik tungkol sa “Dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. respondente. tinatalakay ang disenyo ng pananaliksik. instrumento ng pananaliksik.

Respondente Ang mga mananaliksik ay naglimit ng populasyon ng magiging respondente. . sila ay mas kyuryos sa mga bagay-bagay na hindi pa nila nalalaman at nagnanais ito na malaman at gawin nang hindi iniisip ang maaaring maging dulot o bunga nito sa kanilang buhay.” Ang isang daan (100) na estudyante ay mula una hanggang ika-apat na antas sa hayskul mula sa paaralang Benigno Aquino Jr.35 ng isang “written report”. Ang mga estudyante ng nabanggit na paaralan ang mga napiling respondente ng pananaliksik na ito dahil karaniwang nasa edad nila mas naangkop ang nasabing pag-aaral at sa kanilang mga edad sila ay mas bukas ang isipan sa uri ng lipunang meron tayo sa ngayon na mas nagiging moderno ang lipunan at kaugnay narin sa pagbabago ng lipunan ay ang pagkalat ng kaalaman sa pakikipagtalik. Caloocan City. kung saan walang dinoktor na mga impormasyon. Sila ay nagtalaga ng isang daang(100) total na populasyon ng estudyante ng respondente para sa pag-aaral sa “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Kaisipan ng mga Kabataan. At dahil sa kanilang edad at lebel ng kaisipan. High School . Bagong Silang.

Dito tinatanong ang mga respondente para tiyakin ang lebel ng kanilang pagsangayon na kanilng lalagyan ng tsek sa bawat listahan ng mga pahayag: . Ang mga katanungan sa kwestyoneyr ay naglalaman ng dalawang bahagi. Ang una ay ang “demograpik propayl” kung saan nakatala ang mga opsyon na pupunan ng tsek upang malaman kung ano ang relihiyon. kasarian at estadong panlipunan ng mga respondente.36 Insrumento ng pananaliksik Ang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik ay gumamit ng isang kwestyoneyr para malaman ang maaaring “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan”. Ito rin ay nagpapasilidad para sa mga respondente para sagutin ang mga katanungang napapaloob sa kwestyoneyr kung saan sila ay nabigyan ng sapat na panahon para ipahayag at ianalisa ang mga katanungan na makapagbibigay ng mas magandang sagot para sa pag-aaral na ito. Ang ikalawang bahagi naman ay mayroong tatlong bahagi ng mga katanungan na ginamitan ng likert scale na isang uri ng sikometrik na sukatan na kadalasang ginagamit sa mga kwestyoneyr na siyang inimbinto ni Resins Likert.

Ang porsyento ay ginamit din upang maanalisa ang pananaw ng mga respondente sa larangan ng mga karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto. Ang mga mananalikaik ay nakakuha ng propayl ng mga respondente gamit ang mga baryabol tulad ng edad. relihiyon. bawat iskor ay imultiply sa . Ang mean ay ang aritmetikong pang-kabuuan na makukuha kapag lahat mga iskor ay dinagdag at hinati sa pamamagitan ng bilang ng mga kaso. at estadong panlipunan.37 1-Labis na sumasang-ayon 2-Sumasang-ayon 3-Di sumasang-ayon 4-Labis na di-sumasang-ayon Istatiskal Tritment ng mga Datos Ang mga mananaliksik ay may ilang ginawang sukatan at pagsusulit na ginamit upang maipaliwanag ang mga tugon ng mga respondente. porsyento ang ginamit upang masukat ang dami ng mga iba’t ibang uri ng mga naibigay na baryabol. Samakatuwid. Dito. kasarian. Ginamitan din ang weighted mean sa pag-aaral na ito. at ang mga posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. mga karaniwang hanguan ng kaalamang ito.

at mahahati ulit sa bilang ng mga kaso. Ito ay ginamit para malaman ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isip ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga pormula na sumusunod: Pormula: Kung saan: .38 FREQUENCY(f) nito. ang SUM(∑) ng produkto ay nakuha.

39 Para malaman ang tugon sa pag-oobserba ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.sumasang-ayon . iba’t ibang SCALES ang nagamit batay sa mga kriteryang tinalaga sa pag-aaral: 1234Labis na sumasang-ayon Sumasang-ayon Di sumasang-ayon Labis na di.

.40 KABANATA IV. PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Unang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng Edad ng mga Respondente EDAD 11-13 14-16 17-19 KABUUAN FREQUENCY 32 59 9 PORSYENTO 32% 59% 9% 100% RANGGO 2 1 3 Sa unang tabulasyon pinapakita ang ipinamahaging edad ng mga respondente. Tatlumpu’t dalawa (32) o tatlumpu’t dalawang porsyento (32%) ay ang mga kabataang nasa edad na labing isa hanggang labing tatlo (11-13). samantalang ang nakararaming limampu’t siyam na porsyento (59%) ay nasa labing apat hanggang labing anim (14-16) na taong gulang at siyam na porsyento (9%) o siyam na bilang (9) lamang sa isang daan (100) ay nasa edad na pagitan ng labing pito hanggang labing siyam (17-19) na edad.

. Ikalawang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng mga Respondente batay sa Kasarian KASARIAN Bababe Lalaki KABUUAN FREQUENCY 65 35 PORSYENTO 65% 35% 100% RANGGO 1 2 Sa ikalawang tabulasyon. may tatlumpu’t limang porsyento (35%) o tatlumpu’t limang bilang lamang ang mga lalake sa mga nagging respondente sa pananaliksik na ito. mas nakakarami ang mga babae na may animnapu’t limang porsyento (65%) sa isang daang bilang ng mga respondente sa nasabing pananaliksik. Samantalang.41 Ipinapahiwatig dito na mayoridad ng mga respondente ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim (14-16).

na siyang nakararami. walumpu’t tatlong porsyento (83%) dito ay nabibilang sa tinatawag na “middle class”. Pumapangalawa naman ang nasa “lower class” na may labing anim na porsyento (16%) mula sa pangkabuuang bilang ng mga respondante. na mayoridad sa mga nagging respondente ay nabibilang sa “middle class”.42 Ikatlong Tabulasyon: Limitadong Distribusyon ng mga respondente batay sa Estadong Panlipunan ESTADO Upper Class Middle Class Lower Class KABUUAN FREQUENCY 1 83 16 PORSYENTO 1% 83% 16% 100% RANGGO 3 1 2 Sa isang daang bilang ng mga respondente. mayroon namang isang respondente na nabibilang dito. . At sa estadong panlipunang “upper class”. Isinasaad sa tabulasyon na ito.

mas nakararami ang Katoliko na may bilang na pitumpu’t dalawang porsyento (72%). At sa iba pang relihiyon ng mga estudyante ay mayroong bilang na labing isa (11) o labing isang porsyento (11%) lamang. . Pinapakita sa tabulasyong ito na sa limitadong distribusyon ng mga respondante batay sa iba’t ibang relihiyon. batay sa iba’t ibang relihiyon na ipinakita.43 Ikaapat na Tabulasyon: Limitadong distribusyon sa mga respondante batay sa iba’t ibang Relihiyon RELIHIYON Katoliko Iglesia ni Kristo Iba KABUUAN FREQUENCY 72 17 11 PORSYENTO 72% 17% 11% 100% RANGGO 1 2 3 Sa Ikaapat na tabulasyon. mayroong pitumpu’t dalawa (72) o pitumpu’t dalawang porsyento (72%) na mga kabataan na Katoliko. Samantala. ang relihiyong Iglesia ni Kristo naman ay may labing pito (17) o labing pitong porsyento (17%) lamang.

94 2. Kabuuan Weighted mean 2.33 2.94 at ang pagiging marumi o berde kung mag-isip ay may weighted mean na 2. 3. 4. Nalalayo sa pananalig at pagrerespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Ipinapahayag din dito na ang mga respondente ay sumasang-ayon din na mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa . Marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.16 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang3 ayon Sumangsang2 ayon Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 4 2.16.44 Ikalimang tabulasyon: Karaniwang Epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto Indikasyon 1. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa pkikipagtalik. isinisilawat ang nakuhang frequency at weighted mean ng Karaniwang Epekto ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa mga Kabataan.44 1. Nakita rito na mas karaniwang epekto ng maagang kamulatan sa kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may weighted mean na 1.22 1 Sa ikalimang tabulasyon. Maaaring makaimpluwwnsya sa ibang tao ang mga kabataang maagang.

32 ayon Sumasangayon 3 hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Ang kapaligiran ang karaniwang 2.44. Barkada ang karaniwang hanguan Weighte d mean 1. 2.22 kung saan ang pandiwang interpretasyon ay sumasang-ayon.45 pakikipagtalik ay may weighted mean= 2. sa kabuuan.72 Pandiwang Ranggo interpretasyon Labis na 1 sumasang- ng kaalaman sa pakikipagtalik. ang total weigted mean ay 2.33 at isinisiwalat din sa tabulasyon na ito na hindi nalalayong sumasang-ayon din ang mga kabataang respondente na isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ay may weighted mean na 2. Ika-anim na tabulasyon: Karaniwang Hanguan ng Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1. .

46 3.72).ang weighted mean ng bahaging ito ay 2. Kabuuan 2. At para sa kabuuan.97.00 ayon Sumasangayon Makikita na ang barkada ang pinaka-karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik (weighted mean= 1.00. Ang kagamitang pang- 1.32. Samantala ang weighted mean naman ng kapaligiran bilang isang karaniwang hanguang ng maagang kaaalaman sa pakikipagtalik ay 2. At sa indikasyon na ang kagamitang pampornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay may weighted mean na 1. . at may verbal na interpretasyon na sumasang-ayon.97 Labis na sumasang- 2 pornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.

Kabuuan 2. Ang pagkasira ng kinabukasan ang posibleng maidulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.00 2.00 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang1 ayon posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2.47 Ikapitong Tabulasyon: Posibleng Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1.00 2. Maagang pakikipagtalik ang Weighte d mean 2.00 Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 1 1 . Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan 3.

Sa pag-aaral na ito ipinapahiwatig na ang mga respondente ay sumasang-ayon sa mga indikasyong ibinigay. . maagang pagbubuntis at ang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan.00.48 Sa ikapitong tabulasyon ipinapakita ang frequency at ang nakuhang weighted mean sa Posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. At lahat ng mga indikasyon ay may weighted mean na 2. Ang mga indikasyong nabanggit sa bahagi na ito ay ang mga posibleng maidulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik. at ito ay ang maagang pakikipagtalik o ang premarital sex.

3 Kasarian 1.1 Pangalan (opsyunal) 1.2 Edad 1.2Mental .4 Relihiyon 1.49 KABANATA V LAGOM.1Emosyunal 2. KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON Ang mga mananaliksik ay pinapahayag at ina-analisa ang mga nakuhang mga datos sa kabanatang ito batay sa mga sumusunod: 1. Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.5 Estadong Panlipunan 2. Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspektong: 2.

3Pagkasira ng Kinabukasan .1Barkada 3.50 2. Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4.2 Maagang Pagbubuntis 4.4Sosyal 3.2Kapaligiran 3.3Espiritwal 2.1Maagang Pakikipagtalik 4.3Kagamitang Pangpornograpiya 4. Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.

Ang demograpik propayl ng mga mag – aaral sa Benigno Aquino Jr.2 Kasarian: Karamihan sa mga respondente ay mga babae na 65% sa kabuuang bilang ng mga respondente samantalang ang mga lalake ay may 35% lang ng kabuuang bilang ng mga respondente. 1. .4 Estado ng Pamumuhay: Mayoridad sa mga respondente ay nasa middle class na may 83% ng kabuuang bilang ng mga respondente. na umuukopa ng 59% sa kabuuang bilang ng mga respondente.51 Lagom Sa pamamagitan ng masusing pagkalap at pananalisa. ang mananaliksik ay humantong sa mga sumususunod na mahahalagang detalye o impormasyon: 1. 1.1 Edad: Karamihan sa mga respondente ay may edad labing apat hanggang labing anim na taong gulang.3 Relihiyon: Karamihan sa mga respondente ay Katoliko na may 72% sa kabuuang bilang ng respondente. samantala sa lower class ay may 16% at sa upper class ay 1% lamang ng kabuuang bilang ng respondente. High School: 1. 1.

52 2.2Sa epekto ng marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.ayon sa epekto na mas nagiging agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pagtatalik at 49% ng mga respondente ay sumasang – ayon lamang.sumasang ayon na may 10% lamang na kabuuang bilang ng mga respondente. 12% lamang ang labis na di sumasang-ayon. Sumasang ayon pa rin ang mga respondente na may 46 na porsyento. At 25 na porsyento lamang ang labis na sumasang-ayon. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 2. 2. At ang may pinakamaliit na nakuhang porsyento ay ang labis na di. Samantala.1 14% ng kabuuang bilang ng respondente ay labis na sumasang. at ito ay ang pinakamalaking porsyento ng kabuuang bilang ng respondente at 27% lamang ang di – sumasangayon. . at ito ay ang may pinakamaliit na bilang ng mga respondente. At 17% naman ang di sumasang ayon.

53 2. Karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2.3 Ang mga kabataang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay naglalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos na epekto ay may 217 ng total na respondente ang labis na sumasang-ayon. Samantala ang mga di sumasang-ayon ay may 29% at ang may pinakamaliit na porsyento naman ang mga labis na di sumasang-ayon na may 18% lamang. Ang may pinakamataas na porsyento ng total na respondente ay ang mga susang-ayon na may 32%. 3. Ang mga hindi sumasang-ayon naman ay may 17% ng total na respondente at ang mga di sumasang-ayon ay may 4% lamang na siyang pinakamaliiit na bilang.1Ang mga respondente na labis na sumasang-ayon na barkada ang karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ay ang may pinakamataas na porsyento . 3.4 Ang huling epekto na ibinigay ng mga mananaliksik na ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may 31% ang mga labis na sumasang-ayon at ang sumasang-ayon ay may 48%.

At 37% lamang ang di sumasang-ayon. sa hanguan na ito 17% lamang ang labis na sumasangayon at 40% ang sumasang-ayon.2 Ang kapaligiran ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 6% lamang ang labis na di sumasang-ayon na mga respondent. Samantala. 4. . 3. Posibleng dulot ng kaalamang ito sa mga kabataan. ang mga sumasang-ayon lang ay may 41% ng total na responde. 4. 38% sumasang-ayon. 3.3 34 % sa total na respondente ang labis na sumasang-ayon na ang kagamitang pangpormograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. at 6% lamang ang mga labis na di sumasang-ayon. at ang mga labis na disumasang-ayon ay may 3% lamang ng total na pursyento ng mga respondente.1 Maagang pakikipagtalik ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pagtatalik ng mga mga kabataan sa ngayon: 39% ang mga labis na sumasang-ayon. 20% ang mga di-sumasang-ayon.54 na mayroong 47% at ang mga sumasang-ayon ay mayroong 38% lamang at ang mga labis na di sumasang-ayon ay mayroong 4% na siyang pinakamaliit na porsyento. 19 % ang di sumasang-ayon.

4. . 2. 29% ang sumasang-ayon lng.55 4.2 50% sa mga respondente ay labis na sumasang-ayon na ang maagang pagbubuntis ay posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. Karamihan ng mga kabataang nagging respondente sa Benigno Aquino Jr. 41% ang mga labis na sumasang-ayon. 17% ang mga di-sumasang-ayon. KONGKLUSYON Pagkatapos dumaan sa maraming pananaliksik at maingat na pangangalap ng mga datos. Ang mayoridad na nagging respondente ng pananaliksik na ito ay binubuo ng mga kababaihan. 16% ang di sumasang-ayon . ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng magdulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. at 8 % naman ang labis na di-sumasang-ayon. ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim(14-16). High School.3 Sa pinaka huling posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan . mailalathala na: 1. 34 % ang sumasang-ayon. at ang mga nagsasabi na ito ay labis na di sumasang-ayon ay may 5% lamang.

Maliban sa Agresibong galaw na mga kabataan ngayon. naisaad na mas nagiging agresibo ang mga kabataan ngayon na naging daan tungo sa maling landas. nagging malinaw din na ang pornograpiya ang nagging daan sa pagpapalawak ng munting kaisipan at nagging hanguan ng kaalamn ukol sa pakikipagtalik. 4. Ayon sa ginawang sarbey. 6.pglayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos. Mas nakakarami ang mga kabataang nabibilang sa middle class. ang karaniwang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang pagiging marumi ng pag-iisip. Ang mga nagging respondente ay sumasang-ayon na ang ilang dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maagang pakikipagtalik. . Bukod sa mas agresibo. Ang relihiyong Katoliko ang may pinakamaraming bilang ng mga naging respondente. 7. 5. maagang pagbubuntis at pagkasira ng kinabukasan. sa maagang pagkamulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 8.56 3.

Ang mga guro. 1.3 gumawa ng kumpanyang ukol sa maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik.57 Rekomendasyon Ang mga mananaliksik ay nais magrekomenda sa hindi nalalayong pananaliksik at pag-aaral sa paksa para magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi tungkol sa maaaring dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. 1.1 magtakda ng kapaligirang makatutulong sa pag-aaral dito. Ang mga sumusunod na binigay na plano ay dapat gamitin ng gobyerno para tulungan ang mga kabataan upang malaman ang posibleng dulot ng mga kaalaman sa pakikipagtalik. . 1. Ang mga sumusunod na rekomendayson ay iprinisenta: 1.1 dapat sila ay alerto na magiging epektibo ang kanilang pagtuturo sa kung ano lamang ang mararapat na malaman ang mga mag-aaral. 2. bilang mga taga payo ng mga mag-aaral ay: 2.2 limitahan ang mga pinapalabas sa telebisyon o ano pa amang uri ng medya na magbibigay kaalaman sa pakikipagtalik.

Ang mga kabataan na siyang primaryang biktima ay maling kaalaman ay: 4.4 kaalaman ay hindi sapat na dahilanpara ang isang bagay ay subukan. 4. 4.2 huwag basta-basta magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila. 3.1 palakihin ang kanilang mga anak na may disiplin sa sarili 3. 4. . 4.3 kelangang alerto sila sa mga nangyayari sa kanilang mga anak. Sa mga magulang na may malaking bahagi sa paghuhulma ng isipan ng kanilang mga anak ay nararapat na gawin ang mga sumusunod.1 dapat alam ang kanilang limitasyon at hangganan sa pag-gawa ng isang bagay. mga STD.2 Dapat turuan ng mabuti ang mga mag-aaral sa tamang terminolohiya ng “reproductive system”.3 huwag magpadalos dalos s mg bagay bagay at tamang pagdedesisyon ay dapat isa alang alang.58 2.2 turuan nila ang kanilang mga anak sa tamang gawain 3. at birth contraceptives kaysa sa mga “street lingo” 3.

59 Listahan ng Sanggunian http://blog. 2010. 2008 issue) pahina b9 Fernandez. www.abante.com/health/2009/11/05/foreign-students-need-sex-educationaustralian-study-15030// Sulit. Susan.com.htm http://en.wikipedia. Micah.org/wiki/Sex_education#United_States . Candy Magazine Manila Bulletin (July 11. Casual Encounters. Enero-Pebrerong nailathala.ph/isssue/oct0608/op_sf. Oktubre 6. 2008. Pahayagang Abante. Walang Batayang Pangamba.taragana.

60 APENDIKS A .

Para sa layuning ito. Alvin D. Nawa’y patnubayan po kayo ng Maykapal. 2010 G. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay mananatiling kompidensyal sa mga respondente at sa mga mananaliksik. Maraming salamat po! Gumagalang. Ang araw po ng aming pagpunta para ibigay ang mga katanungan ay sa Pebrero 17. na aming gagamitin sa pagsasagawa ng aming pananaliksik. ______________________ Geramela Aubrey G. hinihingi po naming ang inyong permiso para payagan kaming magsagawa ng sarbey sa inyong mga estudyante. 2010 (4:00 pm). Inaasan po namin ang inyong konsiderasyon. Angus Officer-in-charge Benigno Aquino Jr. Kasama ng mensaheng ito ay nakalakip ang aming kwestyoneyr.61 February 13. High School Ginoong Angus: Kaming mga estudyante na nasa unang taon sa paaralang Far Eastern University-Dr. Ang layunin ng aming pag-aaral ay para malaman ang posibleng epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Nicanor Reyes Medical Foundation (FEU-NRMF) ay gumagawa ng pananaliksik na may titulong “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan” para kumpletuhin ang aming rekwayrment sa Filipino 2 sa taong 2009-2010. Ang mga estudyante po sa inyong paaralan mula sa una hangang ika-apat na antas ang magiging respondente naming sa nasabing pananaliksik. Guiao Lider .

62 APENDIKS B .

sumasang.ayon 4.labis na di sumsang-ayon *Pakibasa ng mabuti ang mga katanungan at punan ng tsek () ang kahong inyong pinapanigan. Marumi o berde mag. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.” QUESTIONAIRE Pangalan:_________________________(opsyunal) Edad:_______ Panuto: punan ng tsek () ang kahon ng inyong mga napiling kasagutan: Relihiyon:  katoliko  Iglesia Ni Cristo  Muslim  iba pa (paki-specify): _____________ kasarian:  babae  lalaki Estadong Panlipunan:     LEYENDA: 1-labis na sumasang-ayon 3.isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 1 2 3 4 .63 FAR EASTERN UNIVERSITY-DR. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1. UNANG BAHAGI A. 2. NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Sa Murang Isipan ng mga Kabataan.di sumasang-ayon 2.

Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. IKALAWANG BAHAGI B. 3. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. maagang pakikipagtalik ang posibleng . 1 2 3 4 MARAMING SALAMAT PO! . 2. 1. 1. Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.64 3. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. 1 2 3 4 IKATLONG BAHAGI C. 4. 2.

65 APENDIKS C .

66 EDAD Unang 11-13 14-16 17-19 Taon 21 3 1 Ikalawang Taon 11 17 0 Ikatlong Taon 0 18 3 Ikaapat na taon 0 21 5 Total 32 59 9 100 KASARIAN Unang Babae Lalaki Taon 20 5 Ikalwang Taon 19 9 Ikatlong taon 11 10 Ikaapat na taon 15 11 Total 65 35 100 RELIHIYON Unang Katoliko Iglesia Taon 17 8 Ikalawang Taon 19 5 Ikatlong Taon 12 4 Ikaapat na Taon 24 0 Total 72 17 .

67 ni Cristo Iba pa 0 4 5 2 11 100 ESTADONGPANLIPUNAN Unang “upper class” “middle class” “lower class” 100 Taon 1 21 3 Ikalawang Taon 0 26 2 Ikatlong taon 0 21 0 Ikaapat na Taon 0 15 11 Total 1 83 16 .

68

UNANG BAHAGI SA KWESTYONEYR A. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Marumi o berde mag- isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 4. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 31 48 17 4 1 14 25 21 2 49 46 32 3 27 17 29 4 10 12 18

IKALAWANG BAHAGI SA KWESTYONEYR B. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 1. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 1 47 17 34 2 38 40 41 3 11 37 19 4 6 6 4

69

IKATLONG BAHAGI NG KWESTYONEYR C. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. 1. maagang pakikipagtalik ang posibleng ,maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. 3. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. 1 39 50 41 2 38 29 34 3 20 16 17 3 5 8 4

70

APENDIKS D

Quezon City Elementarya: Saint Claire School. Sauyo Rd. Andal Tirahan: 35 Aster St. Novaliches Quezon City Telepono: 09064771375 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17yrs/old Palayaw: Jovee Araw ng Kapanganakan : April 24. Del-Nacia Ville4.71 CURRICULUM VITAE Pangalan : Jovelyn Charemaine C. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Saint Claire School. Quezon City .

Quezon City Telepono: 09052774067 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Geo Araw ng Kapanganakan : April 28.72 CURRICULUM VITAE Pangalan : Georylene M. Barrios Tirahan: #206 Pook Pag-asa Batasan Hills. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Notre Dame of Banga Elementarya: Banga Central Elementary School .

Bulacan Elementarya: Immaculate Heart of Mary School. 1991 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Heart of Mary School. Bulacan .73 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Theresa Ligaya O. Quezon City Telepono: 427-37-05 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 18 yrs/old Palayaw: Happy Araw ng Kapanganakan : July 05. Concepcion Tirahan: 56 Macopa St. Mapayapa Villedad Phase 1.

HHI San Jose del Monte.74 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Roentgelyn C.. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Mother Academy of Bulacan Elementarya: Immaculate Mother Academy of Bulacan . Bulacan Telepono: 09393232010 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16yrs/old Palayaw: Gelyn Araw ng Kapanganakan : September 21. Dialogo Tirahan: Blk 12 Lot 9 Germany St.

San Jose del Monte.75 CURRICULUM VITAE Pangalan : Geramela Aubrey G. Nayon Lourdes II. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Abra . Guiao Tirahan: Blk 3 Lot 13 La Salette St. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Divine Word College of Bangued.. Abra Elementarya: Holy Spirit Academy of Bangued. Bulacan Telepono: 09156464716 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Aubrey Araw ng Kapanganakan : August 29.

Maghinay Tirahan: B-3 L-14 Senate Villedad Novaliches. Caloocan City Telepono: 09159365370 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Mae Araw ng Kapanganakan : August 06.76 CURRICULUM VITAE Pangalan : Dannaesse Mae T. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Holy Redeemer School of Caloocan Elementarya: Holy Redeemer School of Caloocan .1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon:Baptist ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr.

77 CURRICULUM VITAE Pangalan : Marian Bianca C. Don Enrique Hts. Mercado Tirahan: 14 Don Rafael St. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Diliman Quezon City Telepono: 09155640158 Landline: 931-55-50 PERSONAL INFORMATION Edad: 18 yrs/old Palayaw: Bianca Araw ng Kapanganakan : January 27. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Miriam College Elementarya: Miriam College .

Soriano Tirahan: B-2 L1 Arcadia St. Theresa School of Novaliches .78 CURRICULUM VITAE Pangalan : Maria Jasmin A. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: St. Phase 3 North Olympus Quezon City Telepono: 961-79-37 PERSONAL INFORMATION Edad: 17 yrs/old Palayaw: Jas Araw ng Kapanganakan : March 13. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Theresa School of Novaliches Elementarya: St.

Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Academia De San Lorenzo Elementarya: Academia De San Lorenzo . 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Iglesia Ni Kristo ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. San Jose del Monte. Sajorda Tirahan: Brgy. Citrus. Bulacan Telepono: 0906552955 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17 yrs/old Palayaw: Ganda Araw ng Kapanganakan : October 10. UC2 Area G Sapang Palay.79 CURRICULUM VITAE Pangalan : Awie B.

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.