CÔNG TRÌNH KHU NHÀ Ở HÙNG THANH

TÍNH TOÁN TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Ngày phát hành: 04- 2008

Trang 1

2.366 ρ ⎛ 2l 1 4t + l ⎞ ⎜ lg + lg ⎟Ω l ⎝ d 2 4t − l ⎠ Trong đó: r c : Điện trở của một cọc đồng tròn ρ : điện trở suất của đất tính bằng Ω.6 x10 4 ⎛ 2x240 1 4 x180 + 240 ⎞ + lg ⎜ lg ⎟Ω = 20.ra bảng phụ lục II(TCXDVN 46 : 2007) ta chọn ρ = 0.6 2 4 x180 − 240 ⎠ ⎝ Ta chọn r c = 21 Ω b/ Tính điện trở nối đất theo dạng hình tia cho hố tiếp địa Rtia = rtia Ω η tia xn Trong đó: R tia : Tổng điện trở của hố tiếp địa r tia : Điện trở của một tia nối đất n : số tia η tia : Hệ số sử dụng của bộ phận nối đất Trang 2 .Khu vực phường 16-Quận 8-Tp Hồ Chí Minh.chọn loại đất tính toán là đất pha sét.366 x0.cm.Chiều dài cọc ta chọn l = 240 cm . Tiêu Chuẩn Sử dụng các tiêu chuẩn Việt Nam: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM(TCXDVN 46 : 2007).83 Ω 240 1 .6 Ω.6 cm . những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy & chữa cháy. Tính toán hệ thống tiếp địa a/ Tính điện trở của một cọc tròn tiếp địa đóng thẳng đứng: rc = 0.Đường kính ngòai của cọc d = 1.Độ sâu chọn cọc t = 180 cm(đầu cọc cách mặt đất 60 cm) rc = 0.10 4 .1.cm l : chiều dài của cọc tiếp địa tính bằng cm d : đường kính ngòai của cọc cm t : độ sâu của cọc cm(tính từ mặt đất đến điểm giữa của cọc) Tính tóan: .

33 Ω 0.33 Ω cho một hố tiếp địa. Kết luận theo tính tóan điện trở tiếp địa trên đạt yêu cầu theo TCVN Lưu ý: Khi thi công thực tế nhà thầu cần phải tiến hành đo lại.Tính tóan: .Điện trở của một tia nối đất r tia = r c = 21 Ω .63 x6 Với n = 6 cọc ta được điện trở đất 5.4. Theo TCVN hố tiếp địa chống sét bắt buộc điện trở tiếp đất < 10 Ω .PL4 (TCXDVN 46 : 2007) với l = 2. Trang 3 .Tra bảng 6. n>=4.63 Rtia = 21 = 5. nếu giá trị điện trở tiếp đất không đạt phải tiến hành xử lý cho đạt đến trị số yêu cầu. d >=10 ta chọn η tia = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful