P. 1
Managementul Proiectelor

Managementul Proiectelor

|Views: 3,831|Likes:
Published by liro2223

More info:

Published by: liro2223 on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • SCOPUL CURSULUI
 • Capitolul 1. Managementul proiectelor ± un nou mod de dezvoltare a afacerilor
 • Capitolul 2. Managementul de proiect
 • 2.1. Scopul i necesitatea planific rii în managementul firmei
 • 2.2. Principii ale managementului de proiect
 • Capitolul 3. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor
 • y Analiza SWOT;
 • 3.1. Analiza SWOT
 • 3.2. Diagrama GANTT
 • 3.3. Diagrama PERT
 • 3.4. Metoda cadrului logic (LFA)
 • Capitolul 4. Etape ale managementului proiectelor
 • 4.1. Conceperea, formularea ideii de proiect
 • 4.2. Planificarea - redactarea propunerii de proiect
 • 4.3. Declan area proiectului - formarea echipei
 • 4.4. Derularea proiectului - faza de execu ie
 • 4.5. Monitorizarea/controlul proiectului
 • 4.6. Închiderea proiectului i acceptarea oficial a rezultatelor acestuia
 • 4.7. Aplica ii software folosite la managementul de proiect
 • 4.8. Gre eli frecvente în întocmirea proiectelor
 • 5.1. PCM / GOPP ± planificarea proiectelor orientat spre obiective
 • 5.2 Etapele / fazele PCM
 • 5.2.1 Programarea
 • 5.2.2 Formularea
 • 5.2.3 Finan area
 • 5.2.4 Implementarea
 • 5.2.5 Evaluarea
 • 5.3 Principiile cheie ale PCM
 • 5.4.1 Analiza factorilor interesa i
 • 5.4.2 Analiza problemelor
 • 5.4.3 Analiza obiectivelor
 • 5.4.4 Analiza strategiilor
 • Capitolul 6. Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului
 • 6.1 Avantajele Matricei Logice
 • 6.2 Limit rile Matricei Logice
 • 6.3 Utilizatorii Matricii Logice
 • GHID DE CONSTRUC IE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE
 • BIBLIOGRAFIE

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Curs pentru învăţământ la distanţă

Conf. Univ. Dr. Carmen CHAŞOVSCHI

1

CUPRINS
INTRODUCERE..............................................................................................................................5 SCOPUL CURSULUI......................................................................................................................5 Capitolul 1. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor...........................6 Capitolul 2. Managementul de proiect...........................................................................................12 2.1. Scopul şi necesitatea planificării în managementul firmei..................................................12 2.2. Principii ale managementului de proiect.............................................................................15 Capitolul 3. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor.................................................................20 3.1. Analiza SWOT....................................................................................................................20 Scopul analizei SWOT este de a realiza un plan strategic sau de a găsi o soluţie la o problemă, luând în considerare factorii interni şi externi ai unei echipe sau ai unei organizaţii. .............................................................................................................................20 Avantajul analizei SWOT îl constituie consensul între membrii echipei. După ce au căzut de acord asupra punctelor tari (“Strenghts”), a punctelor slabe (“Weaknesses”) a oportunităţilor (“Opportunities) şi a ameninţărilor (“Threats) care afectează echipa, este mult mai uşor să se identifice soluţiile necesare. .................................................................................................20 Cum se realizează analiza SWOT..........................................................................................20 3.2. Diagrama GANTT...............................................................................................................21 3.3. Diagrama PERT...................................................................................................................22 Simbolurile diagramei....................................................................................................................23 Modul de folosire al analizei PERT...............................................................................................24 3.4. Metoda cadrului logic (LFA)...............................................................................................26 Obiective generale......................................................................................................................29 Scopul proiectului...........................................................................................................................29 Scopul analizei SWOT este de:..............................................................................................31 a realiza un plan strategic.......................................................................................................31 a găsi o soluţie la o problemă.................................................................................................31 lua în considerare factorii interni şi externi ai unei echipe sau ai unei organizaţii.................31 Avantajul principal al analizei SWOT îl constituie:...............................................................31 consensul între membrii echipei.............................................................................................31 analiza punctelor tari si slabe..................................................................................................31 comunicarea in cadrul grupului de planificare.......................................................................31 Capitolul 4. Etape ale managementului proiectelor.......................................................................33 4.1. Conceperea, formularea ideii de proiect..............................................................................33 4.2. Planificarea - redactarea propunerii de proiect....................................................................34 4.3. Declanşarea proiectului - formarea echipei.........................................................................35 4.4. Derularea proiectului - faza de execuţie..............................................................................36 Factori interni.................................................................................................................................37 Factori externi.............................................................................................................................37 4.5. Monitorizarea/controlul proiectului.....................................................................................38 Monitorizarea cheltuielilor şi a respectării termenelor limită........................................................39

2

Respectarea domeniului de activitate al proiectului.......................................................................39 4.6. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia....................................40 4.7. Aplicaţii software folosite la managementul de proiect......................................................40 Microsoft Project;...........................................................................................................................41 4.8. Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor.........................................................................44 Greşeli frecvente.............................................................................................................................47 Capitolul 5. Managementul ciclului de proiect – PCM ca metoda specifica de planificare participativa....................................................................................................................................52 Iniţial metoda PCM a fost utilizată de către o serie de instituţii finanţatoare (USAID; JICA; GTZ) sub numele de GOPP - Goal Orienteted Project Planning – Planificarea Orientata spre Obiective a Proiectelor. .............................................................................................................53 5.1. PCM / GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective........................................53 5.2 Etapele / fazele PCM ...........................................................................................................54 5.2.1 Programarea...................................................................................................................54 5.2.2 Formularea.....................................................................................................................55 5.2.3 Finanţarea......................................................................................................................56 5.2.4 Implementarea...............................................................................................................56 5.2.5 Evaluarea.......................................................................................................................57 5.3 Principiile cheie ale PCM.....................................................................................................57 5.4 Faza de analiză a PCM.........................................................................................................58 5.4.1 Analiza factorilor interesaţi...........................................................................................59 5.4.2 Analiza problemelor......................................................................................................59 5.4.3 Analiza obiectivelor.......................................................................................................62 Studiu de caz: Euroturism..............................................................................................................63 5.4.4 Analiza strategiilor........................................................................................................64 Capitolul 6. Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului.....................................68 6.1 Avantajele Matricei Logice..................................................................................................68 6.2 Limitările Matricei Logice ...................................................................................................70 6.3 Utilizatorii Matricii Logice...................................................................................................71 GHID DE CONSTRUCŢIE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE....................................72 Ob. general.....................................................................................................................................74 OG .......................................................................................................74 OG............................................................................................................................................75 Og...............................................................................................................................................76 Pasul 5: Verifică Logica Verticală cu testul Dacă-Atunci......................................................76 Og...............................................................................................................................................77 Og...............................................................................................................................................79 Og...............................................................................................................................................82 Pasul 2 Defineşte Obiectivul.........................................................................................................85 Pasul 2 Defineşte Obiectivul.........................................................................................................85 Pasul 3 Defineşte Rezultatele.........................................................................................................85

3

Pasul 6c Defineşte supoziţiile.........................................................................................................85 Pasul 4 Defineşte Activităţile.........................................................................................................86 Pasul 6b Defineşte supoziţiile........................................................................................................86 Pasul 6a Defineşte supoziţiile.........................................................................................................86 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................89

4

30% nota pentru lucrarea practica. Acest lucru se întâmplă deoarece ne confruntăm cu o explozie reală de proiecte la nivelul economiei mondiale. Şi în România. Pornind de la necesitatea dezvoltării capacitatii interne de absorbţie a fondurilor nerambursabile. toate aceste notiuni fiind exemplificate pe larg în capitolele cursului. METODE DE EVALUARE: Evaluare finala va consta în estimarea cunoştiinţelor teoretice. Identificarea si dezvoltarea unor proiecte fezabile. planificarea si alocarea eficienta a resurselor. coordonarea riguroasa a acestora. Nota va fi compusă din 70% rezultatul estimarii teoretice. dovedind flexibilitate in orientarea către export si in alegerea unor modalitati potrivite de marketing. SCOPUL CURSULUI Studenţii dobândesc prin intermediul acestui curs cunoştinţe privind cele mai adecvate modalităţi de atragere a resurselor financiare. modalitatile de stabilire a obiectivelor si bugetului. respectiv de alegere a echipei de proiect. Proiectele de orice tip. in timp. tehnicile de comunicare interna si management al riscului. această tendinţă devine dominantă. îmbunătăţindu-şi astfel capacitatea de evaluare si gestionare a afacerilor. principiile managementului de proiect. ciclul de viata a proiectului.INTRODUCERE „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al limbii române. mari sau mici. mai ales în contextul creat de integrarea în Uniunea Europeană. 5 . Cursul explica in mod exhaustiv. companiile trebuie sa se adapteze exigentelor concurentei pe piaţa. de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă modalitatea prin care organizaţiile supravieţuiesc în mediul economic actual. Tendinţa există – poate chiar mai pregnant – şi la nivelul Uniunii Europene. o specializare mai accentuata si o creştere a calitatii produselor si serviciilor oferite. implementarea proiectului conform graficului de activitati propus sunt tot atatea etape si conditii pentru succesul unei companii in contextul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana şi de post-aderare. ceea ce presupune.

de diversificate şi de complexe. trebuie alocate în momente de timp diferite. când echipa de proiect este asamblată din diferite departamente ale organizaţiei. Proiectele au devenit atât de complicate.. atunci când resursele. este de multe ori prezentată. prin câştigarea şi derularea cu succes a proiectelor. În acest context.. merită subliniată ideea că managementul 6 . în sensul că începutul lor depinde de încheierea (cu succes) a altora. când banii de la o anumită sursă vin în tranşe. Ca şi în cazul altor domenii. dar uneori proiectul presupune câteva zeci sau chiar sute de activităţi.definire “O foaie de parcurs pentru o destinatie clara” Un efort temporar depus pentru a crea. încât s-a creat şi o anumită teamă în jurul lor. În aceeaşi măsură. în nici un caz uşoară sau care poate fi abordată superficial. nimeni nu mai pune la îndoială faptul că una dintre cheile integrării în UE este oferită de modul în care ţara noastră reuşeşte să acceseze fondurile – substanţiale – de preaderare. dimpotrivă. managementul proiectelor începe să devină o activitate cât se poate de complexă şi de riguroasă. se intercondiţionează. care poate fi realizată doar de un număr restrâns de „iniţiaţi”. cu resurse limitate.cu un buget bine stabilit …cu respectarea unor parametrii de calitate Principiile managementului proiectelor sunt simple. care se deruleaza potrivit unui plan pentru a atinge un anumit obiectiv/pentru a obtine anumite rezultate intr-o perioada de timp bine delimitata (2) . când există mai mulţi parteneri cu diverse grade de implicare în proiect. un tip de percepţie potrivit căreia derularea unui proiect reprezintă o performanţă aproape ieşită din comun. când o parte din activităţi este subcontractată către terţi. de o varietate deosebită. Proiectul . un produs unic sau un serviciu unic (1) O serie de activitati interdependente. teama provine de multe ori din neştiinţă. iar aceste activităţi sunt dependente unele de altele – unele se desfăşoară în paralel. la nivel oficial. când finanţarea provine din mai multe surse. drept o prioritate naţională. în cantităţi diferite. altele sunt interdependente. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor Necesitatea de a avea specialişti în managementul proiectelor nu este de nimeni contestată.Capitolul 1.

Managementul proiectelor reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros.proiectelor a devenit domeniu atât de dinamic. Planul proiectului. iar calea cea mai scurtă sau cea mai eficientă pentru a atinge respectiva destinaţie. din acea perioadă. Această succesiune se creează. În termeni şi mai simpli. oricum. ghidată de un plan riguros. încât experienţa dobândită în proiectele de ieri este depăşită repede şi cu greu poate fi exploatată în proiectele de azi. se proiectează pornind de la sfârşit. se poate vorbi despre managementul modern al proiectelor. derulate de-a lungul multor ani. managementul proiectelor înseamnă muncă susţinută. pentru o destinaţie clară. In cadrul unui proiect trebuie sa existe… Factori de decizie clar identificati Coordonare clara. într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate. cu o durată fixă. care au produs rezultate remarcabile. managementul proiectelor datează aproximativ din perioada celui de-al doilea război mondial sau. Noutatea modului de a gândi provine din faptul că proiectul poate fi văzut ca o succesiune de activităţi care produc rezultate măsurabile/cuantificabile. acţiunea umană. iar criteriile de succes ale proiectului arată cum vom şti dacă am ajuns la destinaţie. cu o evoluţie atât de trepidantă. în general. complexe. cum ar fi construirea Piramidelor sau a Marelui Zid Chinezesc. 7 . management clar si alocarea clara a resurselor Un nivel adecvat de analiza Planul unui proiect poate fi comparat cu o „foaie de parcurs”. Se poate afirma cu destulă siguranţă că proiectele – văzute simplu ca acţiuni constrânse de timp şi ghidate de un obiectiv precis – caracterizează. De sine stătător. propunerea de proiect arată cum ajungem la destinaţie. sofisticate. Istoria ne oferă exemple de proiecte celebre. pentru a parcurge distanţa dintre o stare existentă şi o stare dorită – este stabilită înainte de a porni la drum. adică de la modalitatea în care sursa de finanţare a proiectului defineşte rezultatul final. pentru a atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil.

conferinţe. 8 . agenţii guvernamentale. fundaţii. asociaţii. Proiecte de investitii Construirea unui complex de birouri Instalarea unei retele de PC -uri Crearea unui spatiu expozitional Proiecte de cercetare si dezvoltare Dezvoltarea unor sisteme de experti Dezvoltarea unui nou medicament Crearea unui computer mai rapid Proiecte de organizare Introducerea unui sistem organizational Introducere nou concept de marketing Cresterea cotei de piata Treptat. publicaţii. managementul proiectelor a trecut din zona marilor companii private şi în sectorul public. este vizibilă maturizarea domeniului. tehnologii. organizaţii şi asociaţii profesionale. primării. Accentul se pune pe elaborarea şi implementarea strategiilor coerente de dezvoltare. universităţi care oferă o astfel de specializare. forumuri electronice de dezbatere între practicieni. ministere. managementul proiectelor tinde să devină principala formă de existenţă în mediul economic. prin amplitudine.După aceea. În prezent. industrii de apărare şi aerospaţiale. Domeniul a căpătat o amploare fără precedent şi se pune chiar problema dacă efectele produse de ascensiunea activităţii prin proiecte asupra vieţii economice şi sociale nu se compară. Această tendinţă este cu atât mai pregnantă la nivelul Uniunii Europene unde. chiar dacă încă nu se poate vorbi despre profesia de manager de proiect. deci pe proiect. cu cele cauzate de Revoluţia industrială. pe planificare şi organizare. După cel de-al doilea război mondial. întreprinderi mici şi mijlocii. modele. prefecturi. Astăzi. sub impactul necesităţilor de integrare. organizaţii neguvernamentale. şcoli etc. instrumente. congrese. presiunile pentru structurarea activităţii pe proiecte. managementul proiectelor începe să devină o opţiune şi o direcţie urmate de universităţi. intensificarea competiţiei economice la nivel global a impus un nou mod de a concepe dezvoltarea în termeni de proiect. pentru creşterea profesionalismului cu care sunt conduse proiectele au venit mai ales dinspre domeniul informaticii şi al industriilor de înalte tehnologii. Maturizarea este atestată de explozia de teorii. către care s-au îndreptat cu preponderenţă substanţiale fonduri de cercetare şi dezvoltare.

fiecare proiect derulat câştigă vizibilitate în ansamblul organizaţiei. Proiectul este cel care impune structurarea pe departamente: departamentul de producţie al proiectului nr. • • • managerii de proiect se ocupă. care s-a dovedit viabilă. departamentul de producţie al proiectului nr. departamentul financiar al proiectului nr. De asemenea. Câteva dintre avantajele create ca urmare a structurării activităţii pe proiecte sunt: • • • • • • • • • există o unitate a abordărilor şi a metodologiilor aplicate. există multiple grupuri de interes. organizaţiile centrate pe proiecte se pot confrunta cu fenomenul de redundanţă a activităţilor în cadrul diferitelor proiecte. mai eficientă. Alte probleme / posibile dezavantaje asociate activităţii prin proiecte: • de multe ori. există pericolul unei birocratizări excesive a activităţii. unitatea de implementare a programului. din moment ce se aplică o procedură standard. previzibilă. diferitele grupuri de beneficiari direcţi sau indirecţi. de mai multe proiecte.1 etc. evoluţiei proiectelor. posibilităţile de eşec se diminuează. proiectele se derulează potrivit unei proceduri standardizate. previzibilă şi. agenţiile guvernamentale care beneficiază de fonduri nerambursabile sau de împrumuturi.2. deci de persoane care au competenţa tehnică pentru a se ocupa de domeniul respectiv şi nu de manageri de proiect cu pregătire specifică. 9 . metodele de atenuare şi contracarare a riscului sunt. monitorizarea se reduce frecvent la monitorizarea financiară. utilizarea instrumentelor specifice pentru managementul proiectelor devine profitabilitatea proiectelor pe care le derulează organizaţia creşte.1.Organizaţia centrată pe proiecte nu mai este compusă din departamente care lucrează fiecare pe diferite segmente ale unui proiect. grupuri care au o miză în proiect: sponsorul / sursa de finanţare. de monitorizare a derularea proiectelor capătă o înaltă notă profesională. Ca urmare a noii modalităţi de structurare a departamentelor. proiectele sunt conduse de specialişti într-un anumit domeniu. şi ele. de diseminare a rezultatelor intermediare şi finale. unitare. prin urmare. simultan. standardizarea se extinde şi la nivelul metodelor de raportare.

are un responsabil – liderul de proiect (managerul REZUMATUL CAPITOLULUI Viitorul aparţine organizaţiilor centrate pe proiecte.Cu toate acestea. care nu a mai existat inainte de respectivul proiect implica. controlate si finalizate creeaza o entitate (produs. datorită surselor suplimentare consistente de fonduri necesare dezvoltării lor. serviciu sau chiar idee) unica in felul sau. Flexibilitatea şi adaptabilitatea care caracterizează acest tip de organizaţie permit permanenta regrupare şi reorganizare a resurselor umane şi informaţionale. Proiectele reprezintă modalitatea prin care organizaţiile se adaptează contextelor în schimbare. Ce diferentiaza proiectul de munca “obisnuita”? au o data de inceput si una de sfarsit identificabile (limitare in timp) au un buget aprobat in limitele caruia trebuie sa se incadreze sunt planificate. de a răspunde mediului economic din ce în ce mai solicitant a condus la apariţia unui nou tip de organizaţie – organizaţia centrată pe proiecte. performanţa nu se mai măsoară. care sunt ponderate de eficienţă şi calitate maximă pe un proiect anume. Valoarea organizaţiei nu se mai măsoară după numărul de angajaţi. organizaţiile sunt dispuse să accepte eventualele neajunsuri. Amploarea managementului proiectelor ca modalitate de a susţine competiţia economică. ceea ce contează mai mult este viteza cu care angajaţii îşi unesc abilităţile şi cunoştinţele pentru a găsi o soluţie la o problemă comună. În cazul unei astfel de organizaţii. 10 . în funcţie de soliditatea organigramei. precum şi viteza cu care. angajaţii formează combinaţii diferite pentru a rezolva o nouă problemă. Competenţa profesională nu mai este nici ea o valoare în sine. executate. un anume grad de risc consuma resurse in general. o dată rezolvată problema respectiv încheiat proiectul. ci în funcţie de capacitatea de a se adapta la proiecte şi în funcţie de consistenţa portofoliului de proiecte. intotdeauna. spre exemplu.

un mod de a acţiona. un mod de a comunica. (4) Organizarea unui stand la o expozitie Team-building pentru angajati Ziua usilor deschise pentru familiile angajatilor Promovarea unui produs nou 11 . managementul proiectelor nu este o activitate simplă.CONCLUZII Dacă este abordat cu profesionalism. TEST DE AUTOEVALUARE TEMA Tipologia proiectelor este diversa. In mod special insa se pot identifica trei categorii principale: ⇒ Proiecte personale (1) ⇒ Proiecte de stat si guvernamentale (2) ⇒ Proiecte mari la nivelul companiilor (3) ⇒ Proiecte mici la nivel de companie (4) Enunţaţi 4 exemple pentru fiecare tip de proiect în parte! Raspuns : (1) Studiu Formarea profesionala Afirmarea politica Schimbarea meseriei Construirea unei locuinte. Dar ceea ce se poate afirma este că abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a putea atinge performanţa în domeniu sunt clare. (2) Ridicarea unui sistem de protejare contra inundatiilor Construirea unei cai ferate noi Reorganizarea parlamentului Mutarea capitalei Canalul Dunare – Marea Neagra. (3) Constituirea unei filiale Introducerea unui nou soft integrat Introducerea unui proces nou tehnologic Consituirea unor noi centre de productie. Tehnicile şi competenţele asociate managementului proiectelor trebuie privite mai degrabă ca un mod de a gândi.

dar în principiu etapele sunt aceleaşi. iar ceea ce fac trebuie să fie de acord cu cerinţele mediului extern şi cu posibilităţile organizaţiei. poate fi justificată astfel: oamenii trebuie să ştie precis şi să înţeleagă ce au de făcut. dar mai ales de către componentele mediului extern asupra organizaţiei. Scopul şi necesitatea planificării în managementul firmei Dacă managementul organizaţiei industriale se realizează prin exercitarea funcţiilor de planificare. adică o succesiune de activităţi manageriale desfăşurate pe baza unor principii. planificarea este un proces. Dacă s-ar proceda aşa.Capitolul 2. dar şi de complicatele şi numeroasele interferenţe care 12 . scopul planificării este de a previziona traiectoria pe care o urmează în viitor organizaţia economică. în loc să determine un curs al activităţilor direcţionat către scopuri previzionate ca necesare şi stabilite în mod deliberat. organizaţiile economice în general. planificarea devine principalul instrument managerial de adaptare a organizaţiei la schimbare. Pentru a argumenta mai dezvoltat necesitatea planificării se pot considera următorii factori: Complexitatea organizaţiilor economice În societatea modernă. conducere şi control se urmăreşte aducerea la îndeplinire a deciziilor planificării. cu anumite metode şi tehnici. într-o formulare succintă. cele industriale în special. Această caracteristică este determinată nu doar de dimensiunile şi complexitatea activităţilor industriale. au devenit unităţi complexe. necesitatea ei. organizare. s-ar putea ca impresia aceasta să fie creată de forma de exprimare. managerii ar trebui să răspundă presiunilor curente exercitate fie din interior. complexitatea procesului funcţiei de planificare este diferită. o afirmaţie ca „planificarea este funcţia de bază a managementului” poate să pară o exagerare. Văzută din acest punct de vedere. fiecare angajat trebuie să ştie ce are de făcut. În funcţie de nivelul managerial la care se planifică. Dacă. iar răspunsul se obţine prin planificare. în scopul determinării traiectoriei pe care o va urma organizaţia economică într-un anume interval de timp. în ansamblul ei dar şi fiecare componentă. formulată în aceeaşi manieră. Managementul de proiect 2. La fel ca şi alte funcţii manageriale. Pentru ca organizaţia economică să obţină rezultate prin care să supravieţuiască.1. Planificarea este apreciată ca fiind „cheia de boltă” sau „funcţia fundamentală” pentru că prin toate acţiunile manageriale de organizare. conducere (antrenare la acţiune) şi control. de amploarea obiectivelor.

intervalul de timp dintre momentul adoptării deciziilor din domeniul planificării şi cel în care se obţin rezultatele se măreşte. politici. să găsească modalităţi de minimizare a incertitudinii şi a riscurilor. prin plan se stabileşte cursul acţiunilor organizaţiei economice în viitor. reguli. În circumstanţe cum sunt cele ale societăţii moderne. Astfel. Dezvoltarea funcţiei de planificare cere însă managerilor să ia în considerare tot ce este posibil să afecteze realizarea obiectivelor stabilite.adică gândirea care precede acţiunea .la nivel regional. dar şi până la cel al componentelor sale structurale. Aria extrem de mare de înţelesuri cuprinsă în exprimarea „cursurilor acţiunilor viitoare ale organizaţiei economice” face ca în dezvoltarea planificării să se utilizeze concepte specifice: misiune. un scop general pentru care există şi funcţionează. Misiunea unei organizaţii economice este producerea şi punerea în 13 .devine cu atât mai necesară. Deoarece complexitatea organizaţiei economice nu este o rezultantă doar a dimensiunilor ei ci şi a multor altor factori. naţional şi internaţional . obiective. devine capabilă să-şi definească obiectivele şi acţiunile precum şi condiţiile de realizare a acestora. Cu cât mediul este mai dinamic şi mai incert. ca sistem economic. Mediul general actual este dinamic şi incert. Menţinerea în echilibru a sistemului economic devine posibilă doar prin stabilirea unui curs corespunzător al acţiunilor viitoare. dar şi fiecare componentă a ei. şi obiectivele ce se stabilesc sunt mai ample. de rolul social pe care comunitatea îl atribuie. cu atât mai necesară este planificarea. Elementele şi procesul În esenţă. schimbările se produc în ritm rapid.care constituie mediul general. sunt dificil de anticipat şi au impact puternic asupra organizaţiilor economice. este doar o componentă a unor sisteme mai cuprinzătoare .există între componentele organizaţionale. strategii. programe. Schimbările din mediul extern Organizaţia. întreaga organizaţie economică. Orice grupare socială organizată are o misiune. planificarea . prin planificare. planificarea este necesară nu numai pentru marile întreprinderi ci şi pentru cele mici şi mijlocii. atât la nivelul întregului ansamblu. Durata transformării deciziilor în rezultate Dacă orizontul de timp pentru care se planifică trebuie să fie cu atât mai mare cu cât mediul extern este mai dinamic şi mai incert. Planificarea devine astfel instrumentul care îi ajută pe manageri să facă faţă schimbării. proceduri. Misiune.

Sunt şi manageri care gândesc că misiunea organizaţiei economice este realizarea profitului. Politicile sunt utile pentru a ghida implementarea strategiilor. Proceduri. Programul este un complex de scopuri. Politica este o formalitate a atitudinii manageriale în raport cu obiectivele. etape. politici. conducerea şi controlul. O politică este un ghid larg. Strategia conturează modalitatea în care managementul organizaţiei planifică să realizeze obiectivele. pot fi eliberate programe pentru dezvoltarea 14 . Ele se utilizează pentru a reduce posibilitatea adoptării unor decizii subiective în cazurile în care realizarea obiectivelor cere un anume mod de a acţiona. Politici. prin ele se realizează o structură unitară a mulţimii de planuri existente în organizaţie.circulaţie în mod profitabil a unor anumite tipuri de produse sau servicii. niveluri ale rezultatelor stabilite pentru activităţile organizaţiei economice. Ele reprezintă nu numai finalitatea planificată a activităţilor organizaţiei. Programe. dar profilul poate fi obţinut dacă scopul organizaţiei răspunde unei cerinţe sociale. de dimensionare şi alocare a resurselor necesare obţinerii obiectivelor. general. proceduri. Procedura este un ghid de acţiune în care se detaliază maniera în care trebuie realizată o activitate. reguli. de exemplu. graniţelor în care obiectivele trebuie realizate. resurse ce trebuie angajate pentru a realiza cursul stabilit al unor acţiuni. Regulile precizează acţiunile specifice ce trebuie desfăşurate într-o anumită situaţie. Obiectivele sunt ţinte. Strategia reprezintă un program general de acţiune. Obiectivele. Este adevărat că orice fel de activitate economică trebuie să fie rentabilă.organizarea. ele asigură conturarea limitelor. Atât procedurile cât şi regulile sunt elemente ale planificării destinate reducerii variabilităţii în procesele de muncă. care direcţionează atingerea scopului. dar şi scopul către care se focalizează celelalte funcţii manageriale . Programele pot avea dimensiuni diferite în funcţie de amploarea obiectivelor pentru a căror realizare sunt concepute. Politicile se formulează la toate nivelurile organizaţiei. permiţând astfel managerilor să delege autoritatea în timp ce menţin controlul. deci dacă aceasta îşi realizează misiunea. ţeluri. scopuri. sarcini. Reguli. Strategii. Politicile nu precizează ce acţiuni ar trebui întreprinse. descrie etapele sau sarcinile prezentate în ordine cronologică pentru a se realiza un anume scop.

cei care sunt implicaţi în activităţile specifice proiectului sunt oneşti unii faţă de alţii. se pot proiecta şapte principii fundamentale ale managementului de proiect. care au rolul de a ghida activitatea propriu-zisă. Utilizarea programelor pentru desfăşurarea acţiunilor permite o mai bună coordonare a diferitelor sectoare ale organizaţiei. „Fundamental Principles of Project Management”. implicate în realizarea obiectivului. Principii ale managementului de proiect Amploarea şi popularitatea pe care le cunoaşte managementul proiectelor au stimulat eforturile de a stabili o serie de principii fundamentale. Pornind de la aceste premise. Principiul angajamentului 1 R. pentru înnoirea producţiei în proporţie de 50% în următorii 3 ani. pentru reducerea cheltuielilor generale ale unei secţii de producţie.2. de a o standardiza în vederea performanţei. Project Management Forum.organizaţiei prin achiziţionarea unei alte companii. tuturor membrilor echipei le este clar cine este finanţatorul. 15 . nr. Formularea acestora porneşte de la o serie de premise1: cei care sunt implicaţi în activităţile specifice proiectului urmăresc aceleaşi obiective. Digest Volume 4. o mai precisă alocare şi corelare a resurselor. nu există obiective ascunse sau care nu au fost declarate în mod explicit. fiecare dintre membrii echipei are un minim bagaj de cunoştinţe şi de experienţă în managementul proiectelor. obiectivele proiectului sunt cele declarate. cui se adresează proiectul (cine este clientul/publicul ţintă/grupul de beneficiari). 2. iulie 1999. precum şi cunoştinţe minime în ceea ce priveşte aria propriu-zisă a proiectului. care sunt obiectivele finanţatorului. toţi membrii echipei doresc ca proiectul să se încheie cu succes. Max Wideman. 7.

16 . Criteriile de succes convenite constituie baza procesului de luare a deciziei şi a evaluării finale. relevanţa. calitatea proiectată a produsului final. standardele tehnice. agenţie de finanţare) şi organizaţia care îşi propune să deruleze proiectul trebuie să existe un tip de angajament echitabil înainte de declanşarea oricărei activităţi. timpul alocat. Angajamentul înseamnă că ambele părţi ştiu foarte bine ce efort trebuie depus pentru a realiza proiectul. procesele şi riscurile asociate proiectului. cât şi produsul final – sunt definite de la bun început. aria de cuprindere. eficienţa.Potrivit acestui principiu. Principiul eficienţei/consistenţei interne/interdependenţei Acest principiu se referă la relaţia de interdependenţă care există între: • • • • aria de cuprindere a proiectului. sedii). Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au în vedere: • • • • • • • • • • respectarea limitelor de timp. între finanţator (sponsor. înainte de declanşarea oricărei activităţi. sunt dispuse să îşi împartă şi să îşi asume responsabilităţile. Principiul succesului predefinit Criteriile pe baza cărora proiectul este considerat un succes – succes atât în ceea ce priveşte derularea. exploatarea eficientă a tuturor celorlalte resurse (oameni. furnizor de resurse. cel puţin în mare. Criteriile de succes referitoare la produsul final au în vedere: calitatea. percepţia creată în jurul produselor. respectarea bugetului. percepţia creată în jurul proiectului. riscurile şi eventualul eşec. echipamente. bugetul stabilit. cunosc.

bugetul. acesta stabileşte cum trebuie făcut un anumit lucru şi de către cine. Principiul mediului de lucru stimulativ În sfârşit. Managerul de proiect trebuie să fie preocupat ca echipa pe care o conduce să nu fie 17 . pentru membrii echipei. Orice modificare a unuia dintre aceste elemente antrenează modificări ale celorlalte. Crearea acestui mediu încurajator se realizează atât prin adoptarea unui stil managerial adecvat tipului de proiect. Principiul canalului unic de comunicare Între finanţator şi managerul de proiect trebuie să existe un singur canal prin care sunt comunicate deciziile foarte importante pentru proiect. devin contradictorii. deciziile ajung la unitatea de execuţie în mod eronat. Principiul controlului Orice proiect trebuie să beneficieze de politici şi proceduri riguroase şi eficiente de control şi monitorizare. cu o arie de cuprindere foarte îngustă. Cu alte cuvinte. resursele necesare. atât finanţatorul. prin intermediul unui singur reprezentant. trebuie să fie în concordanţă cu toate celelalte elemente – nu pot solicita o sumă mare de bani pentru rezolvarea unei probleme minore. Principiul strategiei Orice proiect trebuie să aibă la bază o strategie. un mediu de lucru stimulativ. ultimul principiu se referă la obligaţia pe care o are managerul de proiect de a crea. Acest principiu nu îl exclude pe cel al transparenţei sau pe cel al accesului neîngrădit la informaţie. care să exploateze întreg potenţialul acestora. În cazul managementului proiectelor planificarea precede întotdeauna execuţia. Important este ca. ceea ce afectează foarte mult mersul proiectului. acest principiu stabileşte ce trebuie făcut şi când. Spre deosebire de principiul anterior. În termeni simpli. cât şi aplicantul proiectului să vorbească pe o singură voce. timpul. Modificarea ariei de cuprindere a proiectului – cum ar fi extinderea unui proiect care are în vedere învăţământul urban şi la învăţământul rural – antrenează modificări în ceea ce priveşte calitatea. cât şi prin administrarea inteligentă a relaţiei cu organizaţia în ansamblu. trebuie să fie realizabile şi să se reflecte unul pe celălalt.Cele patru elemente sunt interrelaţionate. Altfel. de exemplu. în procesul de luare şi de comunicare a deciziilor vitale pentru proiect.

hazardului. principiul mediului de lucru stimulativ. apreciat la nivelul organizaţiei. precum şi a modalităţilor . CONCLUZII Scopul funcţiei de planificare este stabilirea obiectivelor. 18 . Dacă managerii doresc să stăpânească evoluţia organizaţiei industriale ei trebuie să planifice. Prin funcţia de planificare se stabileşte cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare pentru ca organizaţia să obţină rezultatele dorite. principiul succesului predefinit. pe scurt. 6. pe scurt. principiul eficineţei / consistenţei interne / intredependenţei. ţintelor către care va fi orientată activitatea în viitor. 3. maniera de a ajunge la planuri. Expuneţi. Toţi managerii. la orice nivel şi în orice organizaţie economică. organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă.acţiunile. 2. ca proiectul de care este responsabil să fie cunoscut. pe scurt. principiul canalului unic de comunicare. implementarea . oriunde.izolată în ansamblul organizaţiei. modul de abordare a planificării. în asemenea condiţii. Expuneţi.de a le realiza. planifică. principiul controlului. pe scurt. Expuneţi. pe scurt. REZUMATUL CAPITOLULUI Planificarea este o activitate prin excelenţă managerială. într-un fel sau altul. Expuneţi. un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile TEST DE AUTOEVALUARE Tema 1. Totuşi. resursele necesare şi alocarea lor. pe scurt. Ceea ce rămâne la fel este aspectul referitor la eficienţa activităţilor manageriale. iar succesul ar fi doar o probabilitate. acceptat. principiul angajamentului. 5. Expuneţi. un management efectiv şi eficient implică acţiuni de planificare formalizate. Expuneţi. complexitatea şi conţinutul planurilor diferă de la un nivel managerial la altul şi chiar de la o organizaţie la alta. 4. Absenţa planificării ar face loc instalării haosului.

(3) Acest principiu se referă la relaţia de interdependenţă care există între: aria de cuprindere a proiectului. cunosc. înainte de declanşarea oricărei activităţi.Răspuns (1) Angajamentul înseamnă ambele părţi implicate în proiect – finanţatorul (sponsorul. care să exploateze întreg potenţialul acestora. (4) Acest principiu stipulează faptul că orice proiect trebuie să aibă la bază o strategie. timpul alocat. Cele patru elemente sunt interrelaţionate. (2) Criteriile pe baza cărora proiectul este considerat un succes – succes atât în ceea ce priveşte derularea. 19 . riscurile şi eventualul eşec. cât şi produsul final – sunt definite de la bun început. agenţia de finaţare) şi organitaţia care îşi propune să deruleze proiectul – ştiu ce efort trebuie depus pentru a realiza proiectul. În cazul managementului de proiect. planificarea precede întotdeauna execuţia. pentru membrii echipei. (7) Acest principiu se referă la obligaţia pe care o are managerul de proiect de a crea. (5) Acest principiu stipulează faptul că orice proiect trebuie să beneficieze de politici şi proceduri riguroase şi eficiente de control şi monitorizare. furnizorul de resurse. bugetul stabilit. sunt dispuse să îşi împartă şi să îşi asume responsabilităţile. (6) Acest principiu se referă la necesitatea ca între finanţator şi managerul de proiect să existe un singur canal prin care sunt comunicate deciziile de importanţă vitală pentru proiect. un mediu de lucru stimulativ. calitatea proiectată a produsului final. cel puţin în mare. procesele şi riscurile asociate proiectului. trebuie să fie realizabile şi să se reflecte unul pe celălalt.

luând în considerare factorii interni şi externi ai unei echipe sau ai unei organizaţii.Capitolul 3. flexibil şi uşor de aplicat pe care o organizaţie sau o echipă de proiect îl foloseşte pentru a identifica cele mai potrivite direcţii de acţiune. 20 . 3. pentru a i se stabili gradul de oportunitate şi de fezabilitate.1. După ce au căzut de acord asupra punctelor tari (“Strenghts”). este mult mai uşor să se identifice soluţiile necesare. Avantajul analizei SWOT îl constituie consensul între membrii echipei. a punctelor slabe (“Weaknesses”) a oportunităţilor (“Opportunities) şi a ameninţărilor (“Threats) care afectează echipa. facilitatorul trebuie să încerce să-i implice pe fiecare pe parcursul analizei. o ordine de zi şi să se folosească de câte ori este posibil tehnica brainstorming-ului. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor Printre tehnicile utilizate în elaborarea proiectelor pentru fundamentarea şi structurarea lor sunt: • • • • Analiza SWOT. Analiza SWOT SWOT este un instrument de analiză strategică. Scopul analizei SWOT este de a realiza un plan strategic sau de a găsi o soluţie la o problemă. în care nu vor lipsi conflictele de idei. Diagrama GANTT. Este recomandabil să existe un facilitator al întâlnirii. Cum se realizează analiza SWOT Echipa care realizează analiza trebuie să fie pregătită pentru un proces laborios. Pentru ca soluţiile identificate la sfârşit să fie însuşite şi aplicate de toţi membrii echipei. Orice proiect nou ar trebui să aibă la bază o astfel de analiză. Diagrama PERT. Metoda cadrului logic.

sau în versiuni mai complexe. Este folositoare audierea opiniilor mai multor oameni din departamente diferite. Fiecare element trebuie detaliat cât este posibil după care se analizează care dintre punctele tari şi oportunităţi compensează punctele slabe şi ameninţările şi ce se poate face cu acele puncte slabe şi ameninţări care nu pot fi acoperite. elaborat în 1917 de Henry L. o diagramă Gantt oferă o ilustrare grafică a unui program de activităţi. şi pe a cărei axă verticală sunt reprezentate sarcinile din proiect (spre exemplu. Frecvent utilizată în managementul de proiect. Acest lucru 21 . sănătatea. etc. 3. Analiza externă: Se iau în considerare principalele elemente din mediul extern (ex. sursele de finanţare. împărţită în unităţi de măsură (spre exemplu zile.Intern Pozitiv Puncte tari (“Strenghts”) Oportunităţi ( “Opportunities”) - Negativ Puncte slabe (“Weaknesses”) Ameninţări (“Threats”) - are ca rezultat listarea punctelor tari (S) şi a punctelor slabe (W). care ajută la planificarea. săptămâni sau luni). cu ajutorul unui grafic făcut pe o hârtie. coordonarea şi monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect. 3.) şi se identifică acele puncte care pot fi oportunităţi (O) sau ameninţări (T) pentru echipă. demografia. Diagrama GANTT Diagrama Gantt este un instrument de planificare. urmând paşii de mai jos: 1. cu ajutorul unor aplicaţii software de management al proiectului. dacă proiectul ar consta în dotarea calculatorului cu un nou Extern Se completează ferestrele SWOT. 2. Analiza internă: Se examinează capacitatea echipei sau a organizaţiei. Diagramele Gantt se pot realiza în versiuni simple.Gantt. Forma grafică a unui astfel de instrument de planificare constă într-o matrice pe a cărei axă orizontală este reprezentată perioada de timp pe care se întinde proiectul.2. cultura. economia. inginer şi sociolog de origine americană.

pentru o echipă de proiect este foarte util ca în dreptul unei sarcini să fie trecuţi şi responsabilii pentru respectiva sarcină. Navy în anii ’50 pentru a coordona programul submarinului atomic Polaris. trăgând o linie verticală în dreptul datei curente. “Critical Path Method”). înseamnă că sunt înaintea planificării. alegerea soft-ului. se introduce un număr rezonabil de sarcini (nu mai mult de 15 sau 20). diagrama este adusă la zi. Marginea din stânga marchează începutul preconizat pentru acea sarcină. Timpul în care este estimat să se finalizeze o sarcină este reprezentat printr-o bară orizontală. paralel sau prin suprapunere temporară. Se poate evalua astfel imediat stadiul în care se află proiectul. iar marginea din dreapta marchează sfârşitul preconizat.S. se pot realiza diagrame subordonate care să detalieze încadrarea în timp a tuturor sub-sarcinilor care formează o sarcină principală.software. care a fost elaborată cam în aceeaşi perioadă pentru sectorul privat a devenit sinonimă cu PERT. Pe măsură ce proiectul avansează. dacă partea plină merge pănă în dreapta liniei. Sarcinile finalizate vor rămâne cu totul în partea stângă a liniei. înseamnă că sunt în întârziere faţă de planificare. “program evaluation review technique”) este un instrument de management al proiectului care a fost elaborat şi folosit pentru prima oara de U. Sarcinile pot evolua relativ la alte sarcini în mod secvenţial. Sarcinile viitoare rămân cu totul în dreapta liniei. pe când. instalarea soft-ului. principalele sarcini ar putea fi: realizarea unei cercetări de piaţă. O metodologie de management al proiectului similară. în aşa fel încât diagrama să încapă pe o singura pagină. etc. 3. Atunci când se realizează o diagramă Gantt. De asemenea. fiecărei sarcini îi este alocat un rând. De multe ori într-un proiect există evenimente care nu reprezintă o sarcină şi care se pot evidenţia în cadrul unei diagrame Gantt. respectiv Metoda Drumului Critic (CPM – eng. Sarcinile în desfăşurare vor fi întretăiate de linie. prin umplerea barelor pe o lungime corespunzătoare procentului din sarcina care a fost îndeplinit. În cadrul unei diagrame Gantt. În cazul în care este vorba de un proiect mai complex. Aceste momente reprezintă nişte “borne” (milestones) şi de obicei sunt marcate pe diagramă sub forma unor triunghiuri cu vârful în sus.). 22 .3. Diagrama PERT O diagrama PERT (engl. şi dacă partea plină este la stânga liniei.

Aceasta este cauza pentru care sunt întâlnite variaţii de denumiri pentru acelaşi instrument: PERT. În acest caz sarcinile se numesc paralele sau concurente. Nodurile sunt cercuri sau patrulatere şi reprezintă evenimente sau borne (“milestones”) din proiect. Fiecare nod este identificat de un număr. sau PERT/CPM. Diagrama PERT conţine informaţii despre sarcinile dintr-un proiect. Forma grafică este o reţea de noduri conectate de linii direcţionale (numită şi “reţeaua activităţilor”). ore. Simbolurile diagramei . are reprezentată durata necesară pentru finalizare şi în unele cazuri chiar numărul de persoane responsabile şi numele lor. Y X Z . În dreptul 8 unei sarcini trebuie precizat numărul de unităţi de timp (cel mai adesea zile. perioadele de timp pe care se întind şi dependenţele dintre ele. De asemenea 23 . Liniile direcţionale sau vectorii care leagă nodurile reprezintă sarcinile proiectului iar direcţia vectorului arata ordinea de desfăşurare a sarcinilor.Activitate sau sarcină din cadrul unui proiect.Eveniment sau situaţie care survine la sfârşitul uneia sau 3 5/ 2 / 7 mai multor sarcini. Numerele de jos reprezintă în ordine: data (numărul de zile de la începutul proiectului) la care poate surveni cel mai devreme evenimentul (5) / marja de timp acceptabilă pentru întârzieri (2) / data limită la care poate surveni evenimentul (7). etc. identificarea acelor sarcini a căror întârziere poate duce la riscuri mari pentru proiect şi care trebuie monitorizate cu atenţie. stabilirea intervalelor de timp între care sunt permise întârzierile în finalizarea unor sarcini. însă pot fi săptămâni. luni. Fiecare sarcină este identificată printr-un nume sau printr-un indice.Dintr-un nod pot să plece mai multe sarcini. Dintre cele mai importante beneficii ale acestui instrument pot fi enumerate: obţinerea unei imagini clare asupra dependenţelor dintre sarcini. CPM. Numărul de deasupra este indicele evenimentului (3). etc. .) necesare pentru finalizare (8 zile).

pot exista mai multe sarcini convergente în acelaşi nod.

X

Y

- Sarcina X trebuie finalizata înainte de începerea sarcinii Y. - Z este o activitate fictivă. Acest lucru arată că cele două evenimente pe care le leagă sunt dependente în timp, însă nu este nevoie de o activitate specială care să necesite resurse

X

Y

Z

pentru a ajunge de la unul la celălalt. De multe ori activităţile fictive sunt folosite pentru că nu pot exista două sarcini cu aceleaşi noduri de început şi de sfârşit.

Modul de folosire al analizei PERT Cel mai important concept al analizei PERT este drumul critic. Drumul critic = acel drum de la începutul la sfârşitul reţelei, ale cărui activităţi însumează un total de timp mai mare decât orice alt drum din reţea. Drumul critic este o bază pentru stabilirea calendarului unui proiect, deoarece durata totală a unui proiect nu poate să fie mai mică decât timpul total al drumului critic. Totodată întârzierile în activităţile componente ale drumului critic pot pune în pericol întregul proiect. De aceea este necesar ca acestor activităţi să li se acorde o atenţie mult mai mare. Analiza PERT poate fi împărţită în trei etape: • Planificarea: • • identificarea sarcinilor şi estimarea necesarului de timp pentru acestea; aranjarea sarcinilor şi a evenimentelor într-o secvenţă fezabilă; desenarea diagramei; stabilirea, acolo unde este posibil, a datelor de început şi de sfârşit; calcularea datelor minime posibile, a datelor maxime permise şi a marjelor de timp pentru fiecare eveniment. Acest lucru se face lucrând de la stânga la dreapta şi apoi de la dreapta la stânga diagramei;

Încadrarea în timp: Analiza:

24

• • • • • leagă); • •

evaluarea oportunităţii planificării propuse şi dacă este necesar revizuirea ei.

Regulile care trebuie respectate în efectuarea analizei PERT Există un singur eveniment de start şi un singur eveniment de sfârşit; Reţeaua nu are întreruperi şi ea trebuie desenată luând în calcul dependenţele Evoluţia în timp a sarcinilor este reprezentată de la stânga la dreapta; Nu pot să existe două sarcini care leagă aceleaşi două evenimente; Evenimentele au un număr de identificare unic (în consecinţă şi sarcinilor le va

identificate;

corespunde câte o identificare unică, respectiv numerele celor doua evenimente pe care le Un eveniment de pe drumul critic are data minimă posibilă şi data maximă Se stabileşte data minimă posibilă şi data maximă permisă a evenimentului de

permisă egale, şi marja de timp 0; start la 0. Lucrând de la evenimentul de start înspre dreapta, se calculează datele minime posibile pentru evenimentele imediat următoare. Se adaugă la datele minime posibile ale evenimentelor anterioare, timpul necesar pentru sarcinile intermediare, pentru a ajunge la datele minime posibile ale evenimentelor posterioare. Acolo unde evenimentele posterioare au mai multe sarcini dependente, se face calculul pe fiecare ramură şi este pus rezultatul cel mai mare. • Se stabileşte data minimă posibilă şi data maximă permisă a evenimentului final la suma timpului pe drumul critic. Lucrând de la evenimentul final înspre stânga se calculează datele maxime permise. Se scade timpul necesar activităţilor intermediare din datele maxime permise ale evenimentelor posterioare pentru a obţine datele maxime permise pentru evenimentele anterioare. Acolo unde evenimentele anterioare au mai multe activităţi care pornesc de la ele, se face calculul pe fiecare ramură şi este pus rezultatul cel mai mic. • • Marja de timp este calculată făcând diferenţa dintre data maximă permisă şi data Pentru a face calculul mai uşor se poate scrie în dreptul activităţilor fictive cifra 0 minimă posibilă. (nu e nevoie de resurse pentru a ajunge de la un eveniment la altul).

25

3.4. Metoda cadrului logic (LFA) Ce înseamnă Metoda Cadrului Logic (LFA) Metoda Cadrului Logic sau LFA („logical framework approach”) este un instrument de planificare şi management folosit pentru proiectele de dezvoltare. Această metodă a fost adoptată pentru prima oară ca instrument de planificare pentru activităţile de dezvoltare desfăşurate peste ocean de către USAID, la începutul anilor ’70. Toate Programele de finanţare PHARE ale Uniunii Europene folosesc această metodologie în analiza proiectelor. Metoda Cadrului Logic sintetizează într-un format standard: ce încearcă să realizeze proiectul; cum îşi propune să facă asta; ce elemente sunt necesare pentru ca succesul proiectului să fie asigurat; metodele prin care se poate măsura evoluţia proiectului; eventualele probleme care pot să apară.

Deşi mult mai întâlnit în cererile de finanţare este termenul de „Matrice Logică” („Logical Framework Matrix”), trebuie făcută distincţia între aceasta şi Metoda Cadrului Logic sau LFA („Logical Framework Approach”). LFA, ca abordare managerială, presupune un sistem de analiza a problemelor şi a nevoilor, realizarea unei ierarhii mijloace-scopuri şi selectarea celei mai potrivite strategii de implementare. Rezultatul acestei abordări analitice îl reprezintă matricea (sau cadrul logic – „Logframe”), care însumează ceea ce urmăreşte să realizeze respectivul proiect şi cum, care sunt ipotezele cheie şi cum vor fi monitorizate şi evaluate out-put-urile şi impactul. De ce se foloseşte Metoda Cadrului Logic ? LFA este un instrument extrem de folositor, atât pentru planificarea cât şi pentru monitorizarea unui proiect. Ea ajută în parcurgerea unui proces util de gândire, impunând disciplina de a fi specific şi clar în privinţa a ceea ce se doreşte a se realiza şi cum, dar mai ales în privinţa sublinierii elementelor de care depinde succesul proiectului şi a echipei de management. De asemenea matricea logica oferă un document uşor de utilizat prin care membrii echipei de proiect, finanţatorii, beneficiarii şi alţi stakeholder-i pot fi informaţi sumar despre proiect.

26

Acest document poate fi folosit şi adaptat pe parcursul întregului ciclu de viaţă al unui proiect pentru a identifica sistematic obstacolele şi schimbările legate de atingerea out-put-urilor şi a obiectivelor. Folosirea unei matrici logice la design-ul unui proiect este un ajutor extrem de important, care ne poate feri de greşelile de logică sau de incoerenţă. O matrice logică este o privire de ansamblu asupra factorilor cheie, care poate să arate, într-un mod foarte simplu, dacă proiectul va fi un succes sau un eşec. Terminologie Descrierea proiectului - Coloana „descrierea proiectului” din cadrul matricii logice oferă un sumar narativ a ceea ce intenţionează proiectul să obţină şi cum. De asemenea descrie modalităţile prin care urmează să fie atinse obiectivele pe care şi le propune proiectul. Testarea corectitudinii elementelor din aceasta coloană se face cu ajutorul logicii verticale. Obiectiv general („goal”) – face referire la obiectivele sectoriale sau naţionale la care proiectul este menit să contribuie, spre exemplu: creşterea veniturilor, îmbunătăţirea statutului nutriţional, reducerea criminalităţii, a corupţiei, etc. Poate fi exprimat şi descriind presupusul impact al proiectului. Obiectivul general este mai mult o declaraţie de intenţie. Scop („purpose”) - se referă la ceea ce trebuie să se obţină în urma proiectului, în ceea ce priveşte dezvoltarea. Scopul trebuie să fie răspunsul la problema centrală care a fost identificată în faza de documentare a proiectului. Ca exemplu scopul poate preconiza o creştere în producţia agricolă, accesul mai larg la vaccinări, apa mai curată, sau capacitate instituţională şi sisteme de management locale îmbunătăţite, un mai mare grad de alfabetizare în rândul tinerilor rromi din localitatea X, etc. De cele mai multe ori, pentru un proiect, exista un singur scop. Într-un subcapitol va fi prezentat modul în care se realizează un arbore al problemelor, după care se transformă problemele în obiective. Obiective specifice/componente. Atunci când proiectul este relativ complex şi are un număr mare de output-uri, este util ca acestea să fie grupate în nişte componente (alese după criterii sectoriale, funcţionale, instituţionale, etc.). în acest caz se foloseşte câte un obiectiv pentru fiecare componentă. Obiectivele specifice, sau componente, trebuie să ofere o legătură logică între output-urile acelei componente şi scopul proiectului. După identificarea componentelor unui proiect, formularea obiectivului trebuie să ţină cont de caracteristicile SMART (ex., pentru 27

în terminologia LFA activităţile se referă la sarcinile specifice îndeplinite pentru a atinge output-urile cerute. echipament. De exemplu: construirea unui sistem de irigare sau a unei rezerve de apă. schimbările de preţ. de exemplu: personal.se referă la resursele necesare pentru realizarea activităţilor şi producerea output-urilor. pentru că altfel devine prea lungă şi potenţial prescriptivă. cine va fi responsabil şi frecvenţa cu care informaţia trebuie furnizată. Se referă la informaţia de care avem nevoie pentru a determina progresul spre îndeplinirea obiectivelor. obiectivul poate fi „sa crească cu cel puţin 70% numărul de liceeni din comuna X care accesează săptămânal internetul prin intermediul telecentrului comunitar). Trebuie luat în considerare modul în care informaţia va fi colectată (metoda). etc. 28 . Riscul este o propoziţie negativă despre ce ar putea împiedica obiectivele să se îndeplinească. pregătirea locaţiei. Activităţi . acestea trebuie prezentate separat într-un program de activităţi. etc. Exemple pentru rezerva de apă a unei comunităţi pot fi: realizarea designului. de exemplu.este o unitate de măsură clar definită şi o ţintă care să detalieze cantitatea. Matricea logică nu trebuie neapărat să includă prea multe detalii despre activităţi. sub formă de tabel şi nu în matricea însăşi. calitatea sau organizarea în timp a rezultatelor aşteptate. dar asupra cărora managerul proiectului nu are control direct.se referă la rezultate specifice şi produse tangibile (bunuri şi servicii) produse prin realizarea unor sarcini sau activităţi. Mijloacele de verificare . Indicatori . şi materiale. Furnizarea outputuri-lor trebuie să se afle sub controlul direct al managementului.se referă la condiţiile care afectează progresul sau succesul proiectului. O ipoteză este o propoziţie pozitivă despre condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca obiectivele proiectul să fie atinse. Input-uri . Dacă se cer specificaţii detaliate ale activităţilor. colectarea aprobărilor necesare.trebuie să specifice clar sursa din care vor fi colectate informaţiile cu privire la indicatori. construirea rezervorului şi realizarea reţelei de ţevi. Inputurile nu vor fi incluse în formatul matricii. Fiecare componentă trebuie să aibă cel puţin un output şi de obicei are 4 sau 5. respectarea sau nerespectarea legii. Output-uri (traduse şi ca rezultate aşteptate în formatul standard de matrice logică oferit de PHARE) . Ipoteze . stabilirea procedurilor de întreţinere a rezervei.componenta comunicare.

Logica orizontală . Logica orizontală asigură cadrul pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului.defineşte modul în care vor fi examinate obiectivele proiectului din descrierea indicatorilor şi a mijloacelor prin care se va realiza verificarea (coloanele 2 şi 3). Forma uzuală a unei matrici este prezentată în figura următoare. Operaţie logică Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivul general? Care sunt indicatorii cantitativi şi calitativi care arată dacă şi în ce măsură obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate? Care sunt indicatorii prin care se măsoară dacă şi în ce măsură proiectul atinge rezultatele previzionate? Surse şi mijloace de verificare Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? Care sunt sursele de informaţii care există sau care pot fi colectate? Care sunt metodele necesare pentru a obţine aceste informaţii? Care sunt sursele de informaţii pentru aceşti indicatori? Ipoteze Obiective gene rale Scopul proiec tului Care este obiectivul general la care va contribui proiectul? Care sunt obiectivele specifice pe care proiectul le va realiza? Rezultate aşteptate Care sunt rezultatele concrete preconizate prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor specifice? Care sunt efectele şi beneficiile şi efectele preconizate ale proiectului? Ce îmbunătăţiri şi schimbări vor fi determinate prin realizarea Care sunt factorii şi condiţiile independente de implementarea proiectului. care pot influenţa îndeplinirea obiectivelor (coloanele 1 şi 4). clarifică relaţiile cauzale de tip mijloc-scop din cadrul acestuia şi specifică situaţiile dincolo de controlul managerului de proiect (ipotezele).Logica verticală – unul dintre instrumentele de verificare a corectitudinii unui design de proiect. considerate necesare pentru realizarea acestor obiective? Ce riscuri trebuie luate în considerare? Ce factori externi trebuie avuţi în vedere şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a obţine rezultatele aşteptate conform graficului? 29 . Identifica intenţiile proiectului.

în special al unei organizatii orientate pe proiecte. personal. facilităţi operaţionale etc? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce pre-condiţii sunt cerute înainte de începerea proiectului(elor)? Ce condiţii independente de realizarea proiectului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? REZUMATUL CAPITOLULUI Tehnicile utilizate în elaborarea proiectelor pentru fundamentarea şi structurarea lor sunt: • • • • • Analiza SWOT. CONCLUZII Management prin proiecte presupune aplicarea metodelor şi tehnicilor de managementul proiectelor pentru conducerea unor procese care în mod uzual nu sunt considerate drept proiecte. studii. Diagrama PERT. achiziţii . Aceasta asigură dezvoltarea continuă şi supravieţuirea organizaţiei.Activităţi proiectului? Care sunt activităţile cheie de realizat şi în ce succesiune pentru a produce rezultatele vizate? Mijloace: Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activităţi. Reprezinta un concept central pentru managementul unei organizaţii permanente. ex. conduse şi terminate în mod concurent. deoarece aceasta îţi îndeplineşte misiunea prin proiecte. Metoda cadrului logic. GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective. echipament instruire. Multe proiecte diferite sunt începute. Diagrama GANTT. TEST DE AUTOEVALUARE 30 .

Diagrama Gantt este un instrument: a.Tema 1. datele de desfăşurare sunt reprezentate în partea de sus. c. de esalonare a succesiunii dintre activitati R. de implementare c. 31 . Activităţile sunt prezentate în partea stângă a graficului. a. R: a. de planificare b. (2) Graficul PERT este o metodă de reprezentare a relaţiilor logice şi de interdependenţă între activităţile unui proiect. b. iar durata activităţilor este reprezentată sub forma unor bare orizontale. Ce este graficul Gannt? 2. Teste grila de autoevaluare: Scopul analizei SWOT este de: a realiza un plan strategic a găsi o soluţie la o problemă lua în considerare factorii interni şi externi ai unei echipe sau ai unei organizaţii. Avantajul principal al analizei SWOT îl constituie: consensul între membrii echipei analiza punctelor tari si slabe comunicarea in cadrul grupului de planificare R: a. Ce este graficul PERT? Răspuns (1) Graficul Gannt este graficul prin care sunt vizualizate duratele activităţilor într-un proiect. Acest tip de grafic mai este cunoscut şi sub denumirea de grafic bare.

ca un grafic a unui program de activitati. care ajuta la planificare b. Diagrama Gantt se poate realiza: a. ilustrarea grafica a unui program de activitati care ajuta la atriburiea sarcinilor R: a. care ajuta la planificarea. Ca o versiune mai complexe. cu ajutorul unor aplicaţii software de management al proiectului. b. cu ajutorul unui grafic făcut pe o hârtie. coordonarea si monitorizarea unor sacrini specifice dintr-un proiect. c. 32 . ilustrarea grafica a unui program de activitati.Diagrama Gantt ofera: a. Ca o versiune simpla.

În plus. planificarea/dezvoltarea ideii de proiect. cu modificările de rigoare.Capitolul 4. Conceperea. aceleaşi). testare. implementarea şi încheierea (principiile pe care se întemeiază sunt.1. 33 . însă. 4. 3 Există specialişti care consideră că aceste etape – numite şi ciclurile de viaţă ale proiectului – sunt în număr de patru: conceperea. închiderea3. managerială şi financiară de a pune în practică respectiva idee de proiect? 2 Aceleaşi etape sunt valabile. În această fază. Ideea de proiect trebuie să preceadă căutarea/identificarea sursei de finanţare. într-adevăr. cea mai bună modalitate de a rezolva problema identificată în mod corect? Organizaţia care doreşte proiectul are capacitatea tehnică. pentru fiecare subproiect şi pentru fiecare activitate din cadrul proiectului. corect identificată? Rezolvarea acestei probleme reprezintă o prioritate şi se încadrează planului strategic de dezvoltare a organizaţiei care propune ideea de proiect? Proiectul trebuie neapărat derulat acum? De ce acum şi nu la o dată ulterioară? Ideea de proiect şi obiectivele acestuia reprezintă. unele proiecte mai complexe necesită spargerea acestor etape – în număr de şase sau de patru – în subetape şi mai detaliate: studii de fezabilitate. execuţia. formularea ideii de proiect Toate proiectele au la bază o idee. planificarea. sunt iniţiate în urma conştientizării unei nevoi practice. studii de piaţă. declanşarea proiectului/formarea echipei. trebuie să existe răspunsuri clare la câteva întrebări cheie: • • • • • Nevoia/ problema căreia i se adresează proiectul este una reală. monitorizarea. instruire etc. subcontractare. a unei probleme importante care pretinde dezlegare. Etape ale managementului proiectelor Există un consens larg printre specialişti potrivit căruia managementul proiectelor se realizează prin parcurgerea următoarelor etape2: • • • • • • conceperea.

„nu ştiu”. În funcţie de un obiectiv sau altul. Obiectivele nu trebuie lăsate în formă implicită. metodele de monitorizare. de ce mai trebuie să le expun în mod explicit?”. presupuneri şi intuiţii. rezultate ale monitorizării. 34 . componenţa echipei care derulează proiectul. resursele şi modul de alocare a acestora. riscurile pe care le presupune proiectul şi modalităţile de contracarare a lor. rezultatele aşteptate. toată lumea le cunoaşte. diferă acţiunile. experienţe cu proiecte anterioare. alocarea resurselor. date. Propunerea de proiect devine planul de referinţă/ planul ţintă al proiectului propriu-zis. evaluări. pornind de la ideea că „este clar care sunt obiectivele proiectului. 4. Trebuie acordată atenţie maximă stabilirii obiectivelor aşa cum s-a explicat şi anterior. criteriile de succes. atunci ideea respectivă de proiect trebuie pur şi simplu abandonată. în mod obligatoriu. Baza trebuie asigurată de fapte. Dacă la toate întrebările răspunsul este incert sau negativ. datele de început şi de sfârşit ale activităţilor. În momentul în care se răspunde la aceste întrebări. Acest plan stă la baza activităţii de monitorizare a direcţiilor de evoluţie.2. indicatori de performanţă/ modalităţi de evaluare a succesului. relaţiile de interdependenţă dintre acestea. raţiunile pentru care este propus respectivul proiect. activitate care se desfăşoară pe toată durata proiectului. înseamnă că ideea de proiect trebuie revăzută/regândită. bugetul proiectului. rapoarte. Planificarea . sau „nu este sigur”. metodele şi activităţile proiectate pentru a atinge aceste obiective. o capcană poate fi multitudinea de ipoteze.Dacă un singur răspuns la întrebările de mai sus este „nu”. informaţii cu privire la: • • • • • • • • • • obiectivele generale şi specifice ale proiectului. modul în care resursele sunt alocate fiecărei activităţi. metodele de promovare a participării. informaţii.redactarea propunerii de proiect Propunerea de proiect include. eşalonarea în timp a activităţilor.

Spre exemplu. e o treabă relativ uşoară. proiectarea unor aşteptări exagerate. perioada de timp alocată. corp de literă. ele trebuie prevăzute într-un document scris. iar efortul estimat pentru realizarea sa este de aproximativ z ore/zi.Se pune întotdeauna planul proiectului pe hârtie. raportul dintre partea scrisă şi imagini este de 40 vs. Acest stil duce sigur la: irosirea timpului. repetarea unor greşeli. responsabilităţi. 35 . vedem noi care este termenul limită. pentru a evita neînţelegerile sau neclarităţile. Declanşarea proiectului . Respectivele roluri. 4. nivelul şi cantitatea de efort necesare.formarea echipei În această etapă. dacă una dintre activităţile prevăzute într-un proiect se referă la redactarea unui ghid pe o temă turistică. De multe ori. 60%. încălcarea standardelor de calitate. oricum. O dată adjudecate. comiterea unor greşeli de execuţie. termenul de predare este y. pe baza planului/a propunerii de proiect aprobate se coagulează efectiv echipa care va derula proiectul. presiunea sub care trebuie lucrat tentează către eliminarea fazei de planificare şi trecerea direct la lucru. În nici un caz cererea de redactare a ghidului nu poate fi formulată sub forma: „va trebui să redactaţi un ghid interesant pe tema ….3. • • Managerul de proiect identifică persoanele din organizaţie cărora le pot fi atribuite roluri şi responsabilităţi în proiect. trimiteri bibliografice). precum şi modul în care acestea se vor coordona şi armoniza la nivelul de ansamblu al echipei sunt explicate fiecărui membru în cel mai clar mod posibil. anexe. • Rolurile şi responsabilităţile sunt adjudecate la nivelul echipei. Prin expresia „în modul cel mai clar posibil” avem în vedere faptul că „aşteptările” cu privire la performanţa unui membru al echipei trebuie formulate precizând: configuraţia produsului/rezultatului. cel căruia îi revine responsabilitatea elaborării primeşte următoarele informaţii: ghidul este realizat în formatul x (număr de pagini. irosirea resurselor. Prezenţa documentului scris reprezintă un semnal cu privire la seriozitatea înţelegerii. Succesul proiectului depinde de cât de detaliat şi de adecvat este respectivul plan. deci nu trebuie să vă faceţi nici o grijă”. obligă ambele părţi la respectarea acesteia.

managerii de proiect care provin chiar din domeniul în care se derulează proiectul sunt de multe ori ineficienţi. Managerul de proiect trebuie să perceapă întotdeauna ansamblul. Indiferent cât de mare este presiunea sub care se lucrează. eforturile devin cunoscute şi se dobândeşte sprijinul de care aveţi nevoie la nivel organizaţional. pasul cu schimbările care intervin în mediul real de existenţă al proiectului. dacă nu are capacitatea de a delega sarcini şi. îmbunătăţiri. necesită corecţii. aşa cum am relevat în repetate rânduri. depus pentru atingerea unui obiectiv asumat de către fiecare membru al echipei în parte.faza de execuţie Dacă faza de planificare a proiectului/de redactare a propunerii de proiect a fost tratată cu seriozitate şi rigurozitate. faza de execuţie are succesul asigurat într-o proporţie considerabilă. în momentul în care este pus în aplicare. În plus. Tocmai de aceea. Planul reprezintă. indica şi păstra direcţia strategică. între anumite limite. pentru a ţine. de „talentele” acesteia. acceptat la nivel organizaţional. Cu toate acestea nici un proiect nu se derulează 100% conform planului. Dacă se implică în fiecare activitate în parte. este important de semnalat faptul că una dintre abilităţile importante ale managerului de proiect este aceea de a delega responsabilităţile şi sarcinile. astfel. În felul acesta. membrii echipei sunt mult mai motivaţi în activitatea de derulare. Faptul că nici un proiect nu se derulează în totalitate potrivit planului reprezintă. apoi. în procesele şi activităţile de rutină. 4. Proiectul reprezintă. Planificarea prea detaliată constituie una dintre extremele întâlnire în managementul proiectelor.Referitor la această etapă.4. stăpânind foarte bine domeniul. Derularea proiectului . dacă proiectul este sprijinit. deoarece. derularea proiectului are de suferit. actualizări. nu mai are posibilitatea de a trasa. o predicţie care este 36 . au tendinţa de a acapara proiectul şi munca propriu-zise. coordonat. doar de a monitoriza şi superviza execuţia lor. în esenţă. un aspect pozitiv. Dacă există inegalităţi marcate între membrii echipei sau inegalităţi pronunţate între performanţele aceleiaşi persoane în momente de timp diferite. managerul de proiect pierde din vedere ansamblul. Succesul unui proiect depinde în primul rând de uniformitatea şi gradul de coagulare a echipei. să îşi păstreze capacitatea de a vedea contururile mari. nu de vârfurile. o predicţie vizavi de paşii care trebuie parcurşi. un efort concertat. trebuie anunţat în mod oficial proiectul la nivelul organizaţiei. Orice plan.

vandalism.: dezechilibre economice.doar parţial exactă. informaţie). modificarea nefavorabilă a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul proiectului). deoarece aceştia scapă de sub controlul organizaţiei promotoare. planificare nerealistă din punctul de vedere al resurselor umane. atitudinea favorabilă faţă de schimbare. demonstraţii. lipsa corelării dintre echipa de redactare/planificare şi echipa de implementare. ineficienţă organizatorică şi managerială în derularea proiectului respectiv (incapacitatea de coagulare a echipei de proiect. războaie). de timp. iar contracararea lor pretinde o viziune mai amplă. Planificarea riguroasă nu exclude flexibilitatea. Factori externi • • factori naturali (dezastre naturale. prăbuşirea monedei naţionale. De ce reuşesc sau eşuează proiectele? În linii mari. Factori interni • evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru derularea proiectului (resurse finaciare. • obţinerea finanţării pe baza unei cereri formulate defectuos (obiective greu de atins. de echipamente. 37 . informaţionale. resurse umane. ezitări în luarea deciziilor. tâlhării. • factori sociali: mişcări sociale. apariţia sentimentului de competiţie între membrii echipei de proiect). dinamismul. influenţe economice externe (ex. Factorii interni sunt mai uşor de administrat. • incapacitatea de a încorpora schimbarea în planul iniţial de proiect. care nu ţin doar de managementul proiectelor propriu-zis. • • absenţa unei legături permanente între solicitant şi finanţator. acţiuni concertate. subdimensionarea bugetului). se poate afirma că reuşita unui proiect depinde de capacitatea organizaţiei promotoare de a elimina sau reduce la maximum efectele acţiunii unor factori interni sau externi. Administrarea factorilor externi reprezintă un proces mult mai complicat. echipamente. sedii. greve. eventualul eşec cauzat de aceşti factori poate fi evitat.

5. în faţa factorilor externi şi interni menţionaţi mai sus. reacţia nefavorabilă din partea grupurilor afectate de proiect (respingere. 4. interferenţa grupurilor de interes. Monitorizarea/controlul proiectului În această etapă. dispariţia problemei pentru care a fost conceput proiectul. termenele de îndeplinire a sarcinilor şi de finalizare a activităţilor. de a actualiza şi revizui planul iniţial. cu atât mai mult creşte pericolul de eşec atunci când erorile sunt „înscrise” în plan. astfel încât eventualele schimbări să fie încorporate. mai precis. Faza de execuţie reprezintă un tip de examen pe care îl dă propunerea de proiect în faţa realităţii propriu-zise. Proiectele pot eşua şi în cazul unei planificări (aproape) perfecte (datorită unor factori externi incontrolabili). de a oferi informaţiile pe baza cărora sunt iniţiate acţiuni de corectare. 38 . ea însoţind în permanentă derularea. calitatea produselor. monitorizarea ar reprezenta una dintre subactivităţile derulării. în cazul în care variaţiile faţă de planul iniţial sunt atât de mari încât pun în pericol reuşita proiectului. Obiectivele monitorizării sunt: • • • de a compara planul iniţial cu modul în care proiectul evoluează în mod real. lipsa acceptării). reticenţă. sunt urmărite variaţiile faţă de planul iniţial în ceea ce priveşte cele patru dimensiuni ale oricărui proiect: • • • • costurile/resursele. nepotrivirea culturală între obiectivele şi activităţile proiectului şi mediul în care se desfăşoară (apare ca urmare a necunoaşterii specificului local). în bună parte îndreptăţit.• • • • • absenţa voinţei politice pentru implementarea proiectului (pentru proiecte derulate la scară macro). aria de cuprindere a proiectului. că derularea şi monitorizarea/ controlul reprezintă o singură fază. în documentul pe baza căruia se derulează proiectul. Unii autori consideră. în mod firesc.

Programele trebuie privite drept instrumente. ci din cauză că ajută foarte mult la reuşita ideii de proiect. ci pe acţiuni de instruire). Chiar dacă nu există precizări exprese din partea finanţatorului cu privire la monitorizare şi raportarea diverselor stadii atinse de proiect. acţiuni de consultanţă. Astfel de programe oferă avantajul că pot înmagazina şi prelucra cantităţi impresionante de informaţii. de a interpreta rezultatele prelucrării de date şi de a lua decizii corecte pe baza respectivelor date. Datele incluse în aceste tabele pot fi prelucrate prin programe speciale. iar în urma monitorizării se constată că o parte dintre eforturile de până acum au fost dedicate investigării situaţiei din învăţământul urban). Acţiunile de monitorizare strictă nu trebuie iniţiate doar din cauză că finanţatorul cere aşa ceva. Respectarea domeniului de activitate al proiectului Modificarea domeniului de activitate al proiectului se poate manifesta astfel: • domeniul se restrânge (în propunerea iniţială. de exemplu. pot reda informaţiile înmagazinate sub formă de grafice sugestive. • domeniul este schimbat în totalitate (proiectul nu se mai axează pe acţiuni de consultanţă. esenţiale fiind informaţiile pe care le introduceţi spre prelucrare. aşa cum fusese prevăzut iniţial. abilitatea de a lucra cu respectivele programe. 39 . care uşurează înţelegerea fenomenelor şi pot oferi soluţii de optimizare a planificării şi a alocării resurselor. Utilizarea programelor specializate de prelucrare a informaţiilor nu garantează însă în mod automat succesul planificării sau al monitorizării. iar în urma monitorizării se constată că au fost acoperite doar consultanţa şi instruirea). • domeniul se extinde (propunerea iniţială viza învăţământul rural. atenţia trebuie canalizată în această direcţie. cum ar fi Primavera Project Planner sau Microsoft Project Manager. pentru a asigura succesul proiectului. monitorizarea se bucură de o atenţie privilegiată din partea finanţatorului. instruire şi plasare profesională. pot fi întocmite tabele care să reflecte diferenţele între ceea ce a fost planificat şi ceea ce s-a realizat.În cazul proiectelor cu finanţare nerambursabilă. erau prevăzute. ceea ce constituie un motiv suplimentar pentru a trata această etapă cu toată seriozitatea. Monitorizarea cheltuielilor şi a respectării termenelor limită Pentru monitorizarea cheltuielilor şi a respectării termenelor.

se asigură că se închid conturile proiectului (în cazul în care au fost deschise conturi speciale pentru proiect). Modificarea domeniului de activitate poate atrage chiar încetarea finanţării. întocmeşte şi înaintează rapoartele finale. ajută echipa de proiect să se dizolve. elaborarea de documente în acest sens. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia În această etapă. Managerul de proiect poate extrage cât mai multe din experienţa proiectului care se încheie. managerul de proiect derulează următoarele activităţi: • • • • • • • • • obţine aprobările pentru acceptarea rezultatelor finale. fie sunt consumate fondurile alocate pentru acoperirea domeniului iniţial (nici această opţiune nu este agreată de finanţator.Modificarea domeniului de activitate al proiectului influenţează rezultatul final. realizează o evaluare a proiectului pentru uz intern. fie sunt solicitate fonduri suplimentare (opţiune care nu este agreată de finanţator). informaţii care din ce în ce mai des sunt în cantităţi mari. evidenţiază performanţele.aplicarea de diverse modele de calcul specifice managementului de proiect care de multe ori sunt complexe. În această situaţie. .relaţionarea de informaţii referitoare la proiect. Orice modificare în acest sens antrenează costuri noi. 40 . neprevăzute. deoarece acesta a acordat finanţarea pentru un domeniu precis). subliniază eventualele ţinte care nu au fost atinse.6. ateliere. Aplicaţii software folosite la managementul de proiect Activitatea de management de proiect este o activitate complexă ce presupune printre altele: . seminarii. informează partenerii în legătură cu închiderea proiectului şi cu rezultatele obţinute. 4. evidenţierea performanţelor şi a punctelor slabe trebuie să aibă un aer cât mai formal: organizarea de întâlniri. ajută fiecare membru în parte să îşi asume noi responsabilităţi în organizaţia respectivă. 4.7. Evaluarea. anunţă public închiderea proiectului şi rezultatele care au fost obţinute.

În momentul de faţă piaţa de produse software este în continuă creştere. Şi în acest domeniu. Implicarea acestor software are drept scop uşurarea managementului de proiect. al managementului de proiect. comunicare prin email. import/export de date. monitorizează şi controlează proiecte. analize "What-if". generează rapoarte. avantajele. s-au dezvoltat aplicaţii software specializate. Mai exact fiecare dintre aceste facilităţi este caracterizată de diverşi parametri care au valori specifice aplicaţiei software. planificare. • • • • CA-SuperProject. Printre facilităţile soft-urilor pentru management de proiect se pot enumera: • • • • • • • • • • • • • calculează bugete şi controlează costuri. Pentru înţelegerea utilizării acestora în cele ce urmează se vor prezenta o serie de informaţii cu privire la facilitate. Aceste facilităţi pot fi considerate de multe ori chiar criterii de selecţie între aceste aplicaţii software. sortare şi filtrare date. Exemple de software pentru management de proiect: Microsoft Project. Project Scheduler. criteriile de alegere de software pentru management de proiect. Time Line. Primavera. management de resurse. lucrează cu proiecte multiple şi subproiecte.Toate aceste argumente justifică apariţia instrumentelor software specializate care să asiste activitatea de management de proiect. securitate. grafice. 41 . permit definirea de calendare de lucru.

cerinţe de instalare. ar trebui să se menţioneze şi câteva griji cu privire la folosirea de Software pentru Management de Proiect: 42 . facilităţi disponibile. De exemplu capacitatea software se referă la numărul de activităţi ale unui proiect ce se pot gestiona cu o astfel de aplicaţie. securitate. capabilităţi pentru raportare. suportul oferit de furnizor. stochează date. integrare cu alte sisteme. Avantajele folosirii de Software pentru Management de Proiect: • • • • • • • • precizie. abilitate de a lucra cu proiecte complexe. Există proiecte cu câteva zeci de activităţi ce necesită aplicaţii software cât mai simple. Evident că fiecare dintre aceste criterii are o pondere anume în alegerea unei aplicaţii software. permisivitate. analize "What-if. uşurinţa în folosire. cost. permite modificări. după ce s-au prezentat avantajele unor asemenea software. uşor de folosit.• criterii: • • • • • • • • • • High-End Project Management Software. viteza. În mod normal. Pe de altă parte există proiecte cu activităţi de ordinul miilor sau zecilor de mii şi în acest caz e nevoie de o aplicaţie software ce va putea gestiona un volum mare de informaţii. Atunci când se alege un software pentru proiect este util să se ţină cont de următoarele capacitate software. documentare si facilităţi de help on-line.

aceste câmpuri de date sunt prezentate sub forma tabelară. Microsoft Project şi Primavera sunt instrumente informatice pentru managementul proiectelor folosit pentru gestionarea proiectelor de complexitate scăzută. Pentru o uşoară manipulare. În procesul de definire a planului proiectului aceste softuri pot calcula diverse programe de lucru. Prin acest instrument se pot planifica şi urmări activităţile componente ale proiectului. definirea de date limită (deadline dates) la nivelul activităţilor. MS Project şi Primavera păstrează informaţiile introduse sub forma de câmpuri de date şi pe baza acestora calculează alte date ale proiectului. echipamente şi costuri: • • • • programe de lucru bazate pe informaţiile furnizate la nivelul activităţilor ce trebuie realizate. medie sau ridicată. definirea de resurse materiale şi calcularea costurilor acestora. Referitor la un proiect dat. astfel obţinându-se planul proiectului. etc. supra-încredere în software. costurile. resursele umane ce lucrează în cadrul acestor resurse umane. Prin aceste software-uri sunt stocate toate datele referitoare la proiect sub formă de baze de date. ducând la realizarea planului proiectului iar introducerea unor date 43 . echipamente şi materiale necesare realizării activităţilor. supra-încărcare cu informaţii. MS Project şi Primavera stochează datele referitoare la proiect în propria bază de date pentru a le folosi apoi la calculul şi menţinerea planificării proiectului şi a costurilor. Facilităţile oferite de acest pachet software de management se pot enumera: • • • • definirea de coduri proprii pentru crearea de structuri proprii WBS (work breakdown structure) corespunzătoare companiei.• • • • deconcentrare cauzată de software. definirea de calendare de lucru corespunzătoare resurselor ce participă la realizarea proiectului. costurile implicate în proiect. şi se calculează şi menţine: planificarea proiectului. resurse. senzaţie falsă de securitate.

confruntându-le cu lista documentelor necesare. sunt eliminate unele costuri. • Capacitate operaţională şi financiară scăzută. nu există posibilitatea de a fi adus ulterior. Baza de date a proiectului generează rapoarte. 44 . În acest caz regula este foarte strictă. Destul de frecvent lipsa unui singur document prevăzut în Ghidul Solicitantului duce la eliminarea proiectului înainte de evaluarea tehnică. din Ghid. activităţi. • Solicitant. iar rezultatul este un buget total Lista principalelor motive de respingere a proiectelor cuprinde: • Nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi conformitate administrativă.8. este bine a se considera care sunt motivele care duc la respingerea cererilor de finanţare. În urma analizei financiare. Planul proiectului se construieşte pornind de la următoarele informaţii: • • • • • activităţi – definirea fiecărei activităţi cu subactivităţile aferente şi gruparea pe durate – durata fiecărei activităţi sau subactivităţi. se recomandă verificarea de mai multe ori a documentelor din cererea de finanţare. Astfel se întâmplă ca o propunere bună să nu aibă şansa de a primi finanţare dintr-o neatenţie. în cazul lipsei unui document.precise implicit asigură un plan precis. Cererile sunt respinse dacă: • • Punctajul obţinut este mai mic decât minimul prevăzut în Ghidul Solicitantului. Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor Pentru elaborarea unui proiect de calitate. vedere cantitativ (unitate de măsură) şi al costului. dependenţe – modul în care o activitate depinde de începutul sau sfârşitul altei resurse – resursele alocate fiecărei activităţi şi definirea acestora din punct de costuri. mai mic decât suma minimă admisă. partener sau proiect neeligibil. pachete de lucru. tabele şi i se pot aplica filtre pentru prelucrarea în diferite forme a datelor. De aceea. 4.

deşi prezintă. potrivit Ghidului. care însumează 100. partener sau proiect neeligibil: Acest lucru înseamnă nerespectarea criteriilor menţionate în ghid privind participanţii acceptaţi la licitaţie şi tipurile de activităţi care pot fi trecute în proiect. FRY Macedonia. pot fi menţionate: Documentaţie incompletă. de bază.  Partenerii nu îşi au sediul în România şi nici în statele UE.000 de Euro. sau sunt instituţii care. Cereri scrise de mână şi nu dactilografiate. poate. Phare (Bulgaria). O altă serie de propuneri sunt respinse dacă:  Solicitanţii nu întrunesc condiţiile stipulate în Ghid (de exemplu au datorii la stat. sunt organizaţii care nu au menţionate în statut activităţile propuse. Proiect de slabă calitate din punct de vedere tehnic si financiar. Exemple: Dacă lipsesc documente. Albania.  Propunerea depăşeşte durata maximă permisă.   45 . Bosnia-Herţegovina. Croaţia şi Serbia-Muntenegru sau Turcia. dacă bugetul este exprimat într-o altă monedă decât cea menţionată în Ghid.  Solicitanţii au încercat să influenţeze comisia de evaluare în timpul licitaţiei. semnături.• • Proiect nerelevant.  Suma solicitată este mai mare decât suma maximă permisă. Solicitant. nu pot solicita finanţare). nu activează nici ei nici partenerii lor in regiunea prevăzută pentru proiect.  Proiectele prezentate nu se referă exclusiv la schema de Dezvoltarea Resurselor Umane. Nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi conformitate administrativă: Aproximativ 40% din propuneri sunt respinse din cauza neatenţiei sau a nerespectării unor reguli simple. Reglementarea Phare nu permite firmelor să acceseze însumat peste acest plafon. Printre motive. şi activităţi în acest domeniu.  Proiectele sunt prevăzute să aibă loc într-o altă regiune decât cea în care este depusă cererea de finanţare.  Solicitantul – o firmă de profit – a mai primit în ultimii trei ani finanţări nerambursabile directe. ştampile.

Un proiect este considerat nerelevant daca obţine mai puţin de punctajul minim pentru secţiunea „Relevanţă”:  nu a reuşit să convingă evaluatorii ca activităţile propuse vor contribui la realizarea obiectivelor programului. potrivit unei grile. Dacă se doreşte o finanţare pentru construirea unui bloc.Exemple: Dacă o firmă de construcţii doreşte să deruleze activităţi de instruire a personalului. Daca aplicantul este o organizaţie neguvernamentală în domeniul drepturilor omului nu va putea desfăşura activităţi de instruire a angajaţilor în industria chimică. Exemple: Un proiect care propune activităţi de instruire pentru ghizi montani în Delta Dunării va ridica mari semne de întrebare în privinţa relevanţei sale pentru zona respectivă. Capacitate operaţională şi financiară scăzută: Odată ajunsă la faza evaluării din punct de vedere tehnic şi financiar. proiectul va fi respins.  Solicitanţii nu au experienţa şi competenţa profesională necesare finalizării cu succes a proiectului propus. 46 . Proiect nerelevant: Un proiect nerelevant nu înseamnă neapărat un proiect lipsit de importanţă.  activităţile propuse nu sunt relevante pentru nevoile de pe piaţa căreia i se adresează proiectul.000 Euro nu va primi fonduri dacă din situaţiile financiare rezultă că anul precedent a fost încheiat pe pierderi sau dacă veniturile realizate sunt mult sub valoarea solicitată prin proiect.  dacă nu defineşte clar nevoile grupurilor-ţintă şi ale beneficiarilor finali şi nu explică în ce măsură proiectul său rezolvă o parte din aceste nevoi. care poate fi găsită în Ghidul Solicitantului. Exemple: O societate care solicită o finanţare nerambursabilă de 50. Sunt depunctate cererile dacă:  Solicitanţii nu au surse de finanţare stabile şi suficiente pentru desfăşurarea activităţii. trebuie sa aibă trecută în statut această activitate. Solicitantul trebuie sa întrunească un punctaj minim dintr-un număr maxim de puncte posibil pentru a trece la următoarea fază.  Solicitanţii nu dau dovadă de un management financiar sănătos în utilizarea eficientă a banilor. propunerea este punctată. incluzând şi o componentă de resurse umane.

000 de Euro pentru cumpărarea unei maşini.  proiectul este considerat drept lipsit de durabilitate (nu conţine diseminarea informaţiilor.Proiect de slabă calitate din punct de vedere tehnic şi financiar: Un proiect ar putea fi depunctat şi.  bugetul este nerealist. nu poate fi trecută o chirie practicată în Bucureşti sau Cluj. după cum bine ştiţi. o greşeală întâlnită este umflarea bugetului. Greşeli frecvente Cele mai frecvente greşeli sunt cele mai simple şi totuşi. cost neeligibil în programul respectiv. cu siguranţă. Prima recomandare este de a nu se lăsa pe ultima sută de metri elaborarea proiectului. Evaluatorii sunt din regiune şi ştiu foarte bine preţurile zonei. că nu vor ajunge într-o asemenea situaţie. Pentru toate liniile de buget. conţine costuri neeligibile sau este mult prea mare în comparaţie cu rezultatele estimate ale proiectului. închiriere birouri. Presiunea va creşte pe măsură ce se va apropia termenul limită şi. Şi ei au crezut. Este recomandată verificarea cu atenţie a încadrării în costurile eligibile. etc. lucruri similare se întâmplă multor solicitanţi. Dacă proiectul va fi implementat la Aiud. va fi respins dacă:  metodologia de lucru lasă de dorit (activităţile descrise sunt considerate nerealiste. însă au diminuat bugetul pentru maşină la o sumă acceptabilă pe piaţă. planul general al proiectului nu este coerent. indicatorii propuşi nu sunt verificabili în mod obiectiv). Exemple: Dacă prin proiect aplicantul îşi propune să achiziţioneze echipamente. problemele neprevăzute apar chiar atunci când este nevoie să meargă totul strună.000 de Euro. un solicitant a trecut în buget construirea unei case de 60. în competiţie cu alte propuneri mai bune. Într-un alt caz. Costurile acceptate pentru finanţare sunt explicate detaliat în Ghidul Solicitantului. preţurile considerate trebuie să fie cele de pe piaţa locală. Se strică imprimanta la 47 . există dubii în legătură cu capacitatea organizaţiei de a-şi păstra structura după încheierea proiectului). Evaluatorii nu au contestat necesitatea unui autoturism pentru reuşita proiectului. Ele includ de obicei achiziţiile de echipamentele. subcontractare. Au fost întâlnite cazuri când solicitanţii au trecut suma de 35.

date. De exemplu. Moneda în care este exprimat bugetul. Instituţia nu se ocupă cu activităţi de tipul celor descrise in proiect. pentru a elimina posibilitatea strecurării unor astfel de greşeli. 48 .mijlocul tipăririi proiectului. se îmbolnăveşte contabilul înainte de definitivarea bugetului. este firească omiterea unei semnături. Solicitantul sau unul din parteneri nu este nici persoană juridică română şi nici dintr-o ţară eligibilă. Bugetul proiectului include atât contribuţia proprie cât şi suma solicitată ca finanţare. Cele mai frecvente dintre acestea sunt: Cereri scrise de mână şi nu dactilografiate. sau a numerătării paginilor proiectului. La final este obligatorie verificarea listei cu documentele necesare care de obicei se găseşte în ghid. ştampile. Ar fi util ca o altă persoană. dacă solicitantul trebuie să contribuie cu finanţare în proporţie de minim 20%. În cazul documentelor în format Excel. să verifice încă o dată ca toate condiţiile să fie îndeplinite. Lipsa unor documente solicitate. aşa cum se cere. nu numai pe cea care apare automat la deschiderea documentului.99% va duce la respingerea proiectului. Calcularea costurilor duce la o sumă diferită de suma totală a proiectului. o cofinanţare de 19. Când se lucrează contra timp. În 40% din cazuri. „un cap limpede”. a unei date pe un document. Procentajele au fost calculate greşit. Suma solicitată este mai mare decât suma maximă admisă sau mai mică decât suma minimă alocată prin program. De aceea este recomandată pregătirea din timp. Comisia de evaluare va lua în considerare procentul care rezultă din raportul între bugetul proiectului şi aportul solicitantului. Lipsa unor semnături. proiectele au fost respinse din cauza unor greşeli care par extrem de evidente. se inundă drumurile şi nu se mai ajunge la timp pentru depunerea dosarului. trebuie verificat dacă s-au completat toate paginile existente. În asemenea condiţii nu e de mirare ca pot fi scăpate din vedere anumite aspecte care erau ştiute foarte bine. Este o distincţie clară între bugetul proiectului şi suma solicitată. Bugetul trebuie verificat de mai multe ori.

metodele şi activităţile proiectate pentru a atinge aceste obiective. toată lumea a auzit de capacitatea sa. monitorizare şi închiderea. - Solicitantul nu îşi propune să identifice posibilităţi realiste de continuare a activităţilor şi după încheierea finanţării şi nu explică impactul proiectului pe termen mediu. sau include costuri nejustificat de mari in raport cu preţul pieţei. dacă este o instituţie cunoscută. - Beneficiarii şi grupul ţintă nu au fost stabiliţi clar. declanşare a proiectului/formarea echipei. execuţie. de aceea. Evaluatorii nu se pot baza în evaluare decât pe informaţiile furnizate în proiect. grupurile ţintă nu au legătură cu activităţile. va primi un punctaj redus. - Solicitantul a prezentat prea succint experienţa pe care o are în domeniu. avem de-a face cu un proiect care nu a fost bine gândit şi planificat. În acest caz. Evaluatorii doresc să vadă că activităţile derulate cu fonduri nerambursabile au un efect de lungă durată şi nu unul care se opreşte odată cu încheierea proiectului. - Bugetul nu este clar. Bugetul nu acoperă toate activităţile propuse. Metodologia proiectului este slab punctată atunci când activităţile prevăzute nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor propuse. gândindu-se că. o organizaţie arhicunoscută. ar merita un punctaj maxim. planificare/dezvoltare a ideii de proiect. deşi. REZUMATUL CAPITOLULUI Managementul proiectelor se realizează prin parcurgerea etapelor de concepere. Planul de referinţă/ planul ţintă al proiectului include informaţii obligatorii cu privire la: • • obiectivele generale şi specifice ale proiectului. atribuţiile din proiect nu sunt descrise clar şi nici împărţite realist între membrii echipei sau între organizaţiile partenere. rezultatele estimate nu pot fi măsurate sau evaluate. nu a explicat detaliat ce resurse deţine. 49 . poate. dar care nu-şi prezintă capacitatea operaţională în scris. care are o durată mai mare de durata maximă admisă. ceea ce poate pune în pericol realizarea proiectului. Greşeala poate apărea şi atunci proiectul pentru care se solicită finanţare este o componentă a unui proiect mai amplu.- Durata proiectului depăşeşte durata maximă admisă prin ghid.

cât şi abilităţile acestuia de a delega responsabilităţile şi sarcinile. Dacă există inegalităţi marcate între membrii echipei sau inegalităţi pronunţate între performanţele aceleiaşi persoane în momente de timp diferite. alocarea resurselor. Care sunt cele cinci etape pe care le parcurge orice proiect? 8. Care este principala responsabilitate a manegerului de proiect? a) de a supraveghea încheierea la timp a proiectului b) de a supraveghea derularea proiectului în limitele bugetului c) de a supraveghea respectarea ariei de cuprindere a proiectului d) de a supraveghea respectarea standardelor de calitate adjudecate iniţial 50 . rezultatele aşteptate.• • • • • • • • raţiunile pentru care este propus respectivul proiect. CONCLUZII În cadrul managementului unui proiect este important rolul şi implicaţia managerului. Proiectul reprezintă. derularea proiectului are de suferit. un efort concertat. de „talentele” acesteia. Succesul unui proiect depinde în primul rând de uniformitatea şi gradul de coagulare a echipei. depus pentru atingerea unui obiectiv asumat de către fiecare membru al echipei în parte. indicatori de performanţă/ modalităţi de evaluare a succesului. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false? a) Etapa de închidere a proiectului prezintă importanţă minoră b) Etapa de închidere a proiectului poate fi sărită în totalitate c) Etapa de închidere a proiectului are o importanţă vitală pentru derularea proiectului actual şi a celor viitoare 9. coordonat. bugetul proiectului. modul în care resursele sunt alocate fiecărei activităţi. componenţa echipei care derulează proiectul. riscurile pe care le presupune proiectul şi modalităţile de contracarare a lor. aşa cum am relevat în repetate rânduri. relaţiile de interdependenţă dintre acestea. nu de vârfurile. datele de început şi de sfârşit ale activităţilor. eşalonarea în timp a activităţilor. TEST DE AUTOEVALUARE TEMA 7.

formularea ideii de proiect b) declanşarea proiectului (fomarea echipei) c) derularea proiectului d) monitorizarea/controlul proiectului e) închiderea proiectului (2) a). b) (3) Nici unul dintre răspunsuri nu este în totalitate corect. Principala responsabilitate a managerului de proiect este aceea de a fixa obiectivele şi priorităţile proiectului în concordanţă cu obiectivele de ansamblu şi cu priorităţile organizaţiei.Răspuns (1) a) conceperea. 51 .

formularea. PREG ATIR E FORMULARI E Planificare Mo it riz re no a IMPLEMENTARE A C lu Pro c u i ic l ie t lu Figura 4. implementată şi în final evaluată.1. mediu. infrastructură. pornind de la un document strategic de dezvoltare din care se desprinde ideea de proiect într-un anumit domeniu (ex. care apoi este formulată. cu scopul de crea condiţiile necesare pentru realizarea unor acţiuni viitoare de dezvoltare.Capitolul 5. finanţarea. în cadrului unui grup şi cuprinde şase faze: programarea. turism. etc). implementarea şi evaluarea. proiectele se realizează într-o succesiune de etape. Ciclul de proiect este o metodă care se bazează pe planificarea participativă. O.: Ciclul managementului proiectelor PDM – Project Design Matrix sau Matricea Cadru Logic PO – Plan Operaţional 52 . IDENTIFICAR E Studiu prelim inar Stadiul Analitic EVALUARE / FEEDBAC K PDM = P. identificarea. Managementul ciclului de proiect – PCM ca metoda specifica de planificare participativa Aşa cum am văzut şi în capitolele anterioare. resurse umane.

De la început moderatorul stabileşte cu clientul său ce anume blochează participanţii în a atinge progresul dorit şi determină ce rezultate/produse concrete ale întâlnirii vor fi realizate în intervalul de timp disponibil. • Să dezvolte încrederea între parteneri şi în ei înşişi astfel încât să reducă riscul de neimplicare sau eşec pe durata implementării. 53 .1. Este o metodă foarte bună pentru a îmbunătăţi eficienţa echipei. Metoda PCM este utilizată sub diverse forme din 1980 şi s-a dovedit a fi foarte robustă şi eficientă în a ajuta grupurile să îşi definească în mod clar obiectivele şi să îşi pregătească planurile de acţiune aferente. PCM urmăreşte: • Să dezvolte calitatea analizei realizate de către partenerii din grup în faza de design a proiectului. GTZ) sub numele de GOPP .Iniţial metoda PCM a fost utilizată de către o serie de instituţii finanţatoare (USAID. 5. • Să dezvolte capacitatea partenerilor grupului de a obţine mai multe rezultate într-un timp limitat. JICA. PCM / GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective PCM / GOPP (Goal-Oriented Project Planning) sau planificarea proiectelor orientată spre obiective este o metodă inovativă pentru managementul proiectelor în care întâlnirile interactive care implică toţi partenerii unui proiect împreună cu un moderator extern sunt organizate în diferite etape ale ciclului de viaţă a unui proiect. Cum funcţionează PCM (GOPP)? O sesiune reuşită de PCM necesită un facilitator sau moderator de întâlnire independent şi cu abilităţile necesare.Goal Orienteted Project Planning – Planificarea Orientata spre Obiective a Proiectelor. • Să ducă la o coerenţă şi transparenţă ridicată a proiectului prin clarificarea responsabilităţilor fiecărui partener. El se asigură că discuţia este întotdeauna focalizată pe subiect şi că toţi participanţii sunt implicaţi în procesul de luare a deciziilor pe baze egale.

Pentru a asista grupul moderatorul utilizează şi tehnici de vizualizare. donatori şi alţi factori interesaţi. implicarea participanţilor în discuţie (mese rotunde. etc. urmărind analiza problemelor şi a oportunităţilor de dezvoltare ale ţării sau regiunii în cauză şi ţinând cont în acelaşi timp de 54 .2. De obicei o întâlnire de două zile este suficientă pentru a obţine rezultate semnificative cu un grup.) ocupă tot mai mult loc în cadrul conferinţelor ample sau a marilor întâlniri. ateliere tematice. Cine poate beneficia de PCM? PCM poate fi utilă oricând este necesară o analiză sau un proces decizional în cadrul unui parteneriat sau al unei organizaţii. Situaţiile în care este utilizat cel mai frecvent sunt următoarele: • proiecte finanţate sau cofinanţate de către Comisia Europeană. grupuri mici. seminarii. în special cazurile în care partenerii transnaţionali trebuie să coopereze utilizarea unui facilitator extern poate fi foarte utilă pentru cazuri de probleme de limbă sau culturale atunci când întâlnirile trebuie să fie scurte. utilizarea mai multor sesiuni interactive de lucru pentru investitorii şi clienţii pot fi conduse utilizând PCM. 5. angajamentele şi participarea spontane de dezvoltare iniţiate de către actorii – cheie de la nivel local. O întâlnire de tip PCM implică maxim 20 de participanţi şi poate să varieze ca durată de la una la cinci zile. • • procese de dezvoltare locală.Moderatorul pregăteşte o procedură de planificare ce va conduce grupul prin toţi paşii necesari pentru a rezolva problema care blochează progresul şi pentru furnizarea produselor.2 Etapele / fazele PCM 5.1 Programarea Programarea este prima fază a PCM care constă în stabilirea cadrului general de cooperare al UE cu o anumită ţară sau regiune a unei ţări. noi modalităţi de întâlniri interactive sau interviuri cu întâlniri. • • cercetare socială şi economică. investitorilor şi a forţei de muncă poate fi un factor de succes în a permite organizaţiilor să facă faţă mediului în schimbare şi să îşi stabilească obiective de dezvoltare mai înalte. PCM poate asigura rezultate transparente în procesele procesele de schimbare în cadrul organizaţiilor. Printr-un proces de consultare şi negociere între guvernul naţional. conferinţe.

În această fază se elaborează. inclusiv asociaţii profesionale. furnizori de servicii. selectarea şi analiza comparativă a unor opţiuni specifice şi recomandă studiile ulterioare necesare pentru formularea proiectului. etc.priorităţile UE şi ale ţării beneficiare. iar consultarea cu beneficiarii direcţi şi factorii interesaţi se realizează sub forma unor întâlniri periodice. când este necesar. care nu convin şi pe care se doreşte a fi depăşite). publice sau private. Se elaborează planuri detaliate de implementare a activităţilor ce vor fi realizate în 55 . etc) trebuie să participe activ la detalierea ideii.2. Aceste studii ajută la identificarea. etc) sunt identificate şi prezentate domeniile de activitate care să fie sprijinite de UE. analiza riscului. Rezultatul se regăseşte într-un Document Strategic de ţară sau Regional. Identificarea Conform cadrului stabilit de Documentul Strategic de ţară sau Regional se analizează problemele (situaţiile dificile. Beneficiarii direcţi ai proiectului şi alţi factori interesaţi în realizarea acestuia (aceştia pot fi. autorităţi locale. 5. la nivel naţional sau regional. Relevanţa problemelor şi fezabilitatea sunt aspecte cheie în această fază. Planul Naţional de Dezvoltare Regională. construcţia unei autostrăzi. În Documentul Strategic de ţară sau regional (Exemplu: Planul Naţional de Dezvoltare. alţi agenţi economici. studii de pre-fezabilitate (SPF). se cer informaţii suplimentare şi după caz. de capacitatea financiară a UE şi a ţării sau regiunii receptoare. etc. se convine acordarea sprijinului pe anumite domenii de activitate şi se schiţează idei de programe.2 Formularea În această fază se analizează aspectele importante ale ideii de proiect. Echipa de proiect devine o structură executivă. şi pentru aceasta se constituie o echipă de proiect. după caz. ţinând cont de obiectivele generale şi priorităţile Documentului Strategic de ţară sau Regional. ca şi de acţiunile altor organizaţii finanţatoare. de indicatorii cheie de calitate şi de opiniile principalilor factori interesaţi. Rezultatul studiului dă indicaţii asupra oportunităţii de a continua studiul pentru ideea de proiect aleasă. studii de fundamentare. nevoile şi interesele posibililor factori interesaţi şi se identifică acele idei de proiecte care urmează să fie aprofundate. Exemple de SPF: pentru înfiinţarea unui parc industrial. în care se discută între altele stadiul analizei. construcţia unei staţii de epurare a apelor uzate. organizaţii neguvernamentale.

Activităţile implementate în cadrul proiectului implică.cadrul proiectului. Evoluţia activităţilor din proiect este urmărită (se monitorizează progresul proiectului) şi. incluzând cadrul logic. după caz. se semnează Contractul de finanţare între Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul de sprijin financiar (aplicantul). aplicaţia este însoţită de o serie de anexe. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect evaluează cererea de finanţare şi decide dacă proiectul va fi sau nu va fi finanţat. contractul de finanţare se încheie între instituţia specializată a donatorului (Comisia Europeană. O propunere de proiect de interes local va fi susţinută de participanţii la formularea ei.2. contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor generale ale proiectului. În cazul deciziei de finanţare a proiectului propus. se poate propune un nou proiect pentru continuarea sau extinderea activităţilor proiectului. pe baza unor criterii de selecţie. Biroul Regional SAPARD. prin încheierea unui memorandum semnat de toţi aceştia.3 Finanţarea Propunerea de finanţare se elaborează sub forma unei cereri de finanţare.4 Implementarea Resursele materiale şi umane alocate implementării proiectului sunt utilizate pentru îndeplinirea scopului propus prin proiect (rezultatele propuse prin proiect se adresează grupurilor ţintă şi beneficiarilor). se propun ajustări impuse de schimbarea condiţiilor iniţiale. Agenţia pentru Dezvoltare Regională. În final. aceleaşi pentru toate cererile de finanţare depuse în cadrul programului de finanţare respectiv.2. în cazul UE) şi ţara receptoare. 5. care fac parte din cererea de finanţare şi justifică cererea. echipa de proiect ia decizia de a propune proiectul pentru finanţare. încheierea unor contracte pentru realizarea de studii. De regulă. care se completează într-un formular standardizat (aplicaţie). 56 . 5. achiziţii de bunuri şi lucrări. cu indicatori privind rezultatele aşteptate şi impactul proiectului. etc) prin care se finanţează proiectul propus. precum şi planul de resurse şi implementare. Aplicaţia (cererea de finanţare) este depusă la Unitatea de implementare a programului (ex. de regulă. La sfârşitul perioadei de implementare. pentru asistenţă tehnică. diferit pentru fiecare tip de program de finanţare în parte. În cazul programelor.

dar procesul de bază este acelaşi pentru toate proiectele şi programele. turism. durata şi importanţa fiecărei faze a PCM pot fi diferite. etc). pentru a asigura un proces de luare a deciziilor structurat şi bine fundamentat. fie pentru a desprinde lecţii utile pentru viitoare proiecte/programe. la sfârşitul acesteia (“evaluare finală”) sau după perioada de implementare (“ex-post evaluare”).5. agricultură. Folosirea Cadrului Logic (Matricii Logice) în elaborarea proiectului sau programului. Formularea clară a Scopului Proiectului. cât mai sistematică şi obiectivă cu putinţă. permiţând încorporarea de lecţii învăţate şi bune-practici în procesul de decizie. precum şi a rezultatelor sale. 5.2. fie pentru a ajuta la o mai bună direcţionare a proiectului sau programului. impactul şi durabilitatea proiectului. indiferent de domeniu (resurse umane. în fiecare fază. Evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile. revizui sau stopa un proiect/program. în fazele de concepţie şi implementare. încă din faza de formulare. Incorporarea. Elaborarea. mediu. Evaluarea ar trebui să conducă la decizia de a continua. 4. program sau politică în derulare sau finalizată. a aspectelor cheie ale calităţii. atât din perspectiva beneficiarilor de sprijin financiar (recipienţi) cât şi a organizaţiilor finanţatoare (donatori). infrastructură. Consultarea şi implicarea factorilor cheie interesaţi. a unor proiecte sau programe viitoare. Evaluarea poate fi făcută în perioada de implementare a proiectului sau programului (“evaluare intermediară”). dezvoltare sector IMM-uri. respectiv implementare. iar concluziile şi recomandările ar trebui luate în considerare în procesul de elaborare. a unui proiect. Scopul evaluării este de a compara coerenţa rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse. 57 .3 Principiile cheie ale PCM În practică.5 Evaluarea Evaluarea reprezintă estimarea. 3. 2. cât de mult posibil. în termeni de beneficii durabile pentru grupul(rile) beneficiarilor. determinând astfel eficienţa. eficacitatea. a documentelor cheie de bună calitate. Principiile de bază ale PCM sunt: 1. 5.

4 Faza de analiză a PCM Faza de Analiză realizează în patru paşi: • • • • Analiza Factorilor interesaţi (stakeholders). instrumente şi tehnici analitice şi le aplică în cadrul procesului structurat de decizie al ciclului de proiect/program. cum sunt respectul drepturilor omului şi reducerea sărăciei. 5. adică obiectivele propuse sunt realiste (posibil de îndeplinit). Analiza Obiectivelor (perspectiva unei situaţii îmbunătăţite – stadiul viitor). Proiectele şi/sau programele sunt fezabile. În această fază se definitivează Cadrul Logic (Matricea Logică).PCM combină principii moderne de management. 58 . Faza de Elaborare/Planificare este aceea în care ideea proiectului este elaborată practic. pentru a se asigura că: • Proiectele şi/sau programele respectă şi contribuie la realizarea cuprinzătoare a obiectivelor politicii UE. a situaţiei problematice actuale – stadiul actual). • Beneficiile generate de proiecte/programe sunt durabile (au capacitatea de a se autoîntreţine şi reproduce. se formulează şi se planifică activităţile şi resursele. având în vedere constrângerile mediului de lucru şi capabilitatea agenţiilor de implementare. operaţional. pe termen lung. Analiza Problemelor (radiografia realităţii. Analiza Strategiilor (compararea diferitelor opţiuni de îmbunătăţire a situaţiei actuale). • • Proiectele şi/sau programele sunt relevante pentru strategia agreată şi pentru problemele reale ale grupurilor ţintă şi beneficiarilor finali. după încheierea finanţării proiectului şi/sau programului). pentru a permite implementarea sa. precum şi la compatibilitatea în sens larg şi relevanţa în legătură cu aspecte subsidiare ale politicii comunitare. precum egalitatea şanselor dintre bărbaţi şi femei şi respectul pentru mediu.

pe durata vieţii unui proiect. O tratare necorespunzătoare a diferenţelor între sexe poate afecta eficacitatea şi durabilitatea proiectelor şi programelor şi poate adânci inechităţile existente.2 Analiza problemelor Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele existente. administraţia publică locală sau centrală. companii. nici nevoile oamenilor şi nici soluţiile de rezolvare. proiectul sau programul ar trebui să fie elaborat în cadrul unui seminar interactiv. privind accesarea şi controlul resurselor. Ideal. 5. patronale. respectiv în fazele de identificare şi formulare ale proiectului sau programului. dificultăţilor şi potenţialului specifice fiecăruia dintre sexe. nu vor fi clare nici cauza problemei. este vitală identificarea diferenţelor şi a inegalităţii de şanse dintre bărbaţi şi femei acolo unde ele există. analiza iniţială a factorilor interesaţi trebuie şi ea revăzută. educaţie) şi nu au şanse egale în viaţa economică. pentru a le lua în considerare în Analiza factorilor interesaţi ca pe două grupuri distincte. sectorul ONG. precum şi cu privire la gradul de participare la luarea deciziilor. în cadrul analizei factorilor interesaţi se identifică toţi acei factori care ar putea influenţa implementarea acestuia. Ori de câte ori Cadrul Logic este revizuit. Inegalitatatea de şanse dintre bărbaţi şi femei împiedică evoluţia socială şi dăunează dezvoltării. cu participarea reprezentanţilor principalilor factori interesaţi (ex. care pot avea o legătură. femeile şi bărbaţii nu au acces egal la serviciile publice (ex. etc. În cadrul diferitelor comunităţi pot exista deosebiri între sexe în ce priveşte rolurile şi responsabilităţile. socială şi politică. în lume. a intereselor.) şi o reprezentare echilibrată a intereselor femeilor şi bărbaţilor. organizaţii sindicale. Se impune ca analiza factorilor interesaţi să aibă loc într-un stadiu incipient.4. De aceea. fie pozitiv. fie negativ. sănătate.5.4. directă sau indirectă cu proiectul sau programul respectiv. Pentru a maximiza beneficiile sociale şi instituţionale ale proiectului sau programului şi minimiza impactul negativ. etc. instituţii. mediul de afaceri/sectorul IMM. grupuri de persoane. 59 . În general. fără a avea opinia oamenilor asupra unei probleme.1 Analiza factorilor interesaţi Factorii interesaţi (stakeholders) sunt definiţi ca persoane. cetăţenii. organizaţii profesionale. Analiza factorilor interesaţi şi analiza problemelor sunt strâns legate între ele.

având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Identificarea problemelor majore definite ca stări. prezentăm mai jos un exemplu de Arborele problemelor. Urmare a analizei situaţiilor problematice expuse anterior.“Potenţialul turistic nedezvoltat” Localitatea X este una dintre numeroasele comune situate în regiunea Subcarpaţilor Orientali. numită “arborele problemelor” sau “ierarhia problemelor”. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice. Există o comunicare foarte redusă între diferiţii 60 . 3. De asemenea. Numărul turiştilor care au vizitat regiunea în cauză în ultimii ani a scăzut. Un studiu recent a condus la următoarea analiză a situaţiei. în termeni reali. Modul de promovare a turismului. 2.Analiza implică trei paşi: 1. pentru a stabili relaţiile cauză – efect. este caracterizat de o calitate redusă. Studiu de caz: Euroturism Situaţia problematică . cu puţin peste nivelul din 1993. statisticile regionale arată că deşi venitul mediu anual al locuitorilor a crescut cu până la 20 % în perioada construirii şoselei. Analiza are ca ţintă identificarea blocajelor reale. beneficiarii şi factorii interesaţi (Este răspunsul la întrebarea: care este/sunt problema/problemele?). în momentul de faţă este. iar angajaţii au experienţă şi abilităţi limitate în organizarea unor campanii publicitare corespunzătoare. numărul turiştilor care vizitau regiunea a crescut considerabil. sărăcie în informaţii. bugetul de care dispun nu este în acord cu necesarul de materiale şi activităţile necesare. Industria uşoară în declin). cu ajutorul căreia se speră o deschidere către noi oportunităţi de afaceri în domeniul turismului şi implicit crearea de noi locuri de muncă atât de necesare oamenilor din comună. Vizualizarea problemelor în formă grafică. realizat de Departamentul de specialitate. dificultăţi. aspecte negative cu care se confruntă grupurile ţintă. a hotelurilor şi în următorii câţiva ani. cărora factorii interesaţi le acordă prioritate şi pe care caută să le înlăture. Definirea şi delimitarea clară a cadrului analizei (situaţia problematică actuală) (ex: Potenţialul turistic nedezvoltat. Cu toate că unii investitori străini au construit hoteluri în zonă şi iniţial. În anul 1998 s-a construit aici o nouă şosea.

o mare parte din ceea ce se consumă este adusă din alte regiuni. în general. dar în prezent nu este organizată nici o formă de cooperare între producători şi promotori sau cei care dezvoltă programele de marketing. locurile de muncă pentru care sunt solicitate abilităţi specifice (cazul profesiilor de bucătar sau contabil) sunt ocupate de oameni aduşi din alte comune sau oraşe. Hotelurile se plâng că acest lucru se datorează fermierilor locali. 61 .. perisabile şi nu există organizaţii de promovare a producătorilor de fructe şi legume. tinerii au reţineri în ocuparea locurilor de muncă în domeniul turismului. Intenţia iniţială a fost ca Departamentul de Turism să lucreze în strânsă colaborare cu Departamentul Educaţiei în perspectiva înfiinţării unui centru de formare care să ofere cursuri de formare profesională în domeniul turismului. Deşi hotelurile se aprovizionează şi cu produse locale. cu produse de calitate care să satisfacă cerinţele turiştilor străini şi în cantităţi suficiente. dar cele mai multe dintre acestea au eşuat din cauza lipsei de credite bancare şi a unui management slab. care nu sunt capabili să le aprovizioneze în mod constant. cum ar fi producătorii de coşuri de răchită sau creatorii de artă populară. În cadrul hotelurilor. s-ar fi putut dezvolta pentru a oferi turiştilor suveniruri. tur-operatorii etc. Deoarece turismul nu este un sector de tradiţie în regiune. dar această idee a fost abandonată. iar Departamentul de Turism a făcut prea puţin pentru încurajarea acestei cooperări. proprietarii de hoteluri. Câţiva meşteşugari.actori din industria hotelieră. Nici una dintre aceste mici afaceri nu a primit nici un fel de ajutor din partea Departamentului de Turism. Au început să apară câteva mici firme private care ofereau servicii de vânătoare şi ecoturism. În regiune nu există facilităţi de depozitare a produselor proaspete. Lipsa unor oportunităţi de formare profesională în domeniul managementului hotelier şi al serviciilor de catering a condus la un deficit de aptitudini profesionale la nivel local.

Verifice ierarhizarea obiectivelor.3 Analiza obiectivelor Analiza obiectivelor este o metodă concepută să: • • Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit). 62 . condus de o persoană care înţelege dinamica grupului şi are experienţă în utilizarea metodei (un moderator). ale căror rezultate ar putea completa analiza făcută în cadrul seminarului cu factorii interesaţi. economice sau sociale. Această abordare poate fi combinată cu altele. Arborele problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente. de tipul studiilor tehnice. 5. ca urmare a implementării proiectului. pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului. Impactul acestui tip de schemă logică poate fi maxim dacă este elaborată în cadrul unui seminar cu cei vizaţi şi care cunosc situaţia).4.Şom aj scăzut EFECTE Nivel ridicat de venituri din turism Num ridicat de turişti ăr N ivel ridicat de dezvoltare în turism CA UZE N ivel sporit d e calificare în turism Nivel sporit de organizare în turism Im plicare sporită la nivel local Com unicare eficientă între actorii locali Acces sporit la credite Abilităţi m anageriale sporite A bilităţi profesionale sporite Circuit inform aţional eficient Prom ovare eficientă a serviciilor Sistem de e prom ovare în m uncă stim ulative Odată completat.

“Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situaţie îmbunătăţită”. Alte obiective apar drept nerealiste. În astfel de cazuri. este reformulată în “producţia agricolă ridicată”. se pot 63 . ca situaţie pozitivă. transformat din Arborele problemelor după tehnica descrisă anterior. fiscalitate redusă. De exemplu “producţia agricolă scăzută”. dar ar putea constitui obiective pentru un proiect mai mare. În continuare este redat „Arborele obiectivelor” pentru un studiu de caz. Ele se prezintă într-o altă schemă logică numită Arborele obiectivelor. fie obiective de mare anvergură (ex. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite.• Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “. situaţie negativă. Studiu de caz: Euroturism Sm o aj sc t ăzu N el rid at a iv ic l v n rilo d e itu r in tu rism Nm u ăr rid at d ic e tu rişti N E R IC T IV L ID A D DZ OT R E EVLAE AT R M L I U IS U U A ilită b ţi mn e a ag riale c sc te re u A ilită b ţi p fe n ro sio ale sp rite în o tu rism C u irc it in rm ţio a fo a n l e ie t fic n S md iste e p m v re ro o a în m n ă uc stim la u tiv Im lic re p a sp rită la o n e lo l iv l ca C m n re o u ica e ie tă fic n în a to tre c rii lo a c lii A ce m rit c s ă la c d re ite Adesea. o asemenea schemă logică prezintă fie un număr prea mare de obiective. de interes naţional sau chiar pentru un program sectorial. regional sau naţional. prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări pozitive devin astfel obiective. scheme de creditare accesibile. cadru legal stabil) care nu pot fi îndeplinite ca urmare a implementării unui singur proiect.

posibil de îndeplinit cu ajutorul unor resurse materiale şi umane dimensionate corespunzător.: „Nivel ridicat al veniturilor din turism”).4. anume realizarea unui „Centru de formare profesională funcţional”. obiectivele „Nivel sporit de calificare în turism” şi „Nivel sporit de organizare în turism” au fost abandonate ca fiind prea vagi. dar au fost avute avute în vedere la formularea unui nou obiectiv mai concret. Spre exemplificare. contribuţia la reducerea inegalităţilor. inclusiv a inegalităţilor de şanse dintre femei şi bărbaţi. cum ar fi: priorităţile factorilor interesaţi. se numesc strategii. Alegerea strategiei constă în selectarea din arborele obiectivelor. 64 . a altor obiective care vor rămâne în afara proiectului (obiective care nu vor fi îndeplinite prin proiectul propus) precum şi în alegerea obiectivului central – “scopul proiectului” (ex. care trebuiesc abandonate complet. etc. Identificarea diferitelor strategii posibile pentru îndeplinirea totală sau parţială a obiectivelor selectate pentru proiect. realiste şi mai uşor de urmărit în perspectiva implementării proiectului. grupate pe verticală. 5. Alegerea strategiei proiectului: Grupurile de obiective înrudite.4 Analiza strategiilor Pasul final al fazei de Analiză constă în alegerea strategiei care va fi aplicată pentru a îndeplini obiectivele propuse prin proiect. Unul sau mai multe dintre aceste grupuri de obiective vor fi selectate ca strategie a proiectului propus. timpul necesar implementării. bugetul. dar care ţintesc acelaşi obiectiv central al proiectului: „Nivel ridicat de dezvoltare în turism”.formula alte obiective posibil de îndeplinit în locul celor nerealiste. a fost elaborată o nouă variantă simplificată de „Arbore al obiectivelor”. şansa de succes. a unor obiective care vor fi incluse în proiect (obiective care vor fi îndeplinite sau parţial îndeplinite ca urmare a implementării proiectului). relevanţa. din “arborele obiectivelor”. în Studiul de caz Euroturism. Ca urmare. cu un număr mai redus de obiective.: „Capacitate tehnică şi managerială sporită” ) şi alegerea obiectivelor generale (ex. Acest pas presupune: • • • Stabilirea unor criterii clare pentru alegerea strategiei. Strategia potrivită se alege în raport de resursele materiale şi umane potenţial utilizabile pe perioada de implementare a proiectului şi pe baza unui număr de criterii.

după cum se poate vedea în figura de mai jos. Obiectivele amplasate la nivelul inferior din partea dreaptă („Implicare sporită la nivel local.Euroturism.Strategia aleasă la Studiul de caz . cuprinde. sunt apreciate ca obiective de mai mare anvergură. care nu pot fi îndeplinite cu mijloacele şi costurile posibil de alocat prin proiectul propus. situate pe nivelul inferior al arborelui în partea stângă. Comunicare eficientă a actorilor locali. obiectivul central al proiectului („Nivel ridicat de dezvoltare în turism”). situat pe nivelul mediu al arborelui şi obiectivele imediate („Centru de formare profesională funcţional. aceste obiective nu vor fi incluse în proiect. Un circuit informaţional funcţional. respectiv 65 . Mod de promovare corespunzător”). Abilităţi manageriale sporite. Nivel ridicat al veniturilor din turism.Ca urmare. Abilităţi profesionale sporite în turism. situate pe nivelul superior al arborelui obiectivelor. Şomaj scăzut Nivel ridicat al veniturilor din turism Număr ridicat de turişti OBIECTIVE ÎN STRATEGIE NIVEL RIDICAT DE DEZVOLTARE A TURISMULUI OBIECTIVE ÎN AFARA STRATEGIEI Sistem de Centrul de formare profesională funcţional Abilităţi manageriale crescute Abilităţi profesionale sporite în turism Circuit informaţional eficient promovare în muncă stimulativ Implicare sporită la nivel local Comunicare eficientă între actorii locali Acces mărit la credite În funcţie de amploarea şi dificultatea scopului (obiectivul central al proiectului) şi strategia aleasă. fiind astfel lăsate în afara strategiei alese pentru proiect. Număr ridicat de turişti”). obiectivele generale („şomaj scăzut. acum este momentul în care se poate opta pentru o singură intervenţie. Acces sporit la credite”).

contribuţia la reducerea inegalităţilor. cercetare socială şi economică. Care sunt fazele Managementul ciclului de proiect? 2. etc. Metoda PCM este utilizată sub diverse forme şi s-a dovedit a fi foarte robustă şi eficientă în a ajuta grupurile să îşi definească în mod clar obiectivele şi să îşi pregătească planurile de acţiune aferente. procesele de schimbare în cadrul organizaţiilor. timpul necesar implementării. adică un program compus din mai multe proiecte. CONCLUZII Managementul ciclului de proiect este utilă oricând este necesară o analiză sau un proces decizional în cadrul unui parteneriat sau al unei organizaţii. cum ar fi proiecte finanţate sau cofinanţate de către Comisia Europeană. Strategia potrivită se alege în raport de resursele materiale şi umane potenţial utilizabile pe perioada de implementare a proiectului şi pe baza unui număr de criterii. întâlniri. TEST DE AUTOEVALUARE TEMA 1. bugetul. Care sunt principiile de bază ale Managementul ciclului de proiect? 66 . REZUMATUL CAPITOLULUI Managementul ciclului de proiect (Project Cicle Mamagement) sau planificarea proiectelor orientată spre obiective (Goal-Oriented Project Planning) este o metodă inovativă pentru managementul proiectelor în care întâlnirile interactive care implică toţi partenerii unui proiect împreună cu un moderator extern sunt organizate în diferite etape ale ciclului de viaţă a unui proiect. procese de dezvoltare locală. conferinţe. PCM subliniază analiza elementelor ocmponente ale proiectului şi elaborarea strategiei potrivite. inclusiv a inegalităţilor de şanse dintre femei şi bărbaţi. de mai mică amploare. seminarii.un singur proiect propus pentru implementare sau mai multe intervenţii. relevanţa. Este o metodă foarte bună pentru a îmbunătăţi eficienţa echipei. cum ar fi: priorităţile factorilor interesaţi. şansa de succes. care vizează acelaşi obiectiv general.

cât de mult posibil 4. pentru a asigura un proces de luare a deciziilor structurat şi bine fundamentat 3. Implementarea. încă din faza de formulare. Consultarea şi implicarea factorilor cheie interesaţi. în termeni de beneficii durabile pentru grupul(rile) beneficiarilor 5.Răspuns (1) Programarea. Incorporarea. Evaloarea (2) 1. Elaborarea documentelor cheie de bună calitate. Folosirea Cadrului Logic în elaborarea proiectului sau programului 2. a aspectelor cheie ale calităţii 67 . Formularea clară a Scopului Proiectului. Finanţarea. Formularea.

Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului Matricea logică este un instrument care ajută la întărirea capacităţii de concepţie. Poate să te ghideze în analiza logică şi sistematică a elementelor cheie ale unui proiect bine gândit.1 Avantajele Matricei Logice Principalele avantaje ale Matricei Logice sunt: * Aduce împreună într-un singur loc o formulare a tuturor componentelor cheie ale proiectului sau programului . Această abordare poate să te ajute la planificare. Schema logică permite de asemenea separarea obiectivelor pe diferite nivele ierarhice. să comunici concis şi clar informaţii despre proiect. * Este uşor de învăţat şi folosit. pentru a furniza informaţii mai multe şi mai relevante factorilor de decizie. Aceasta înseamnă că este folosită pe tot ciclul proiectului. concis şi coerent poţi lămuri şi demonstra logica după care sunt aşteptate să lucreze proiectele şi programele. să fixezi indicatori de performanţă. 6. Având toate componentele proiectului sau programului prezentate într-un mod sistematic. 68 . şi în acelaşi timp asigură că intrările şi ieşirile nu sunt confundate unele cu altele sau cu obiectivele. prin punerea în evidenţă a legăturii dintre elementele proiectului şi importanţi factori externi. să stabileşti responsabilităţi.Capitolul 6. implementare şi evaluare. Matricea logică este un instrument simplu care te ajută : să-ţi organizezi gândirea. să legi activităţile şi investiţia de rezultatele aşteptate. * Îndeplineşte cerinţele unei bune concepţii de proiect şi asigură răspuns la punctele slabe din trecut în multe alte proiecte. Poate ajuta ca să se pună întrebări fundamentale şi să se analizeze punctele slabe. Acest lucru poate fi de ajutor în mod deosebit când are loc o schimbare de personal.

în plus poate ajuta la identificarea principalilor factori de succes ai proiectului. Matricea Logică poate ajuta la clarificarea relaţiilor care susţin raţionamentele legate de eficienţa proiectelor. În plus Matricea Logică încurajează o abordare multidisciplinară pentru concepţia şi supravegherea proiectului. manageri şi alte părţi implicate în proiect. Dacă aceasta este urmată de un proces de consultanţă şi instruire care să ajute la eliminarea dificultăţilor. procesul de comunicare dintre donatori şi executanţi va fi uşurat. Această abordare facilitează aceeaşi înţelegere şi o mai bună comunicare intre factorii de decizie. * Nu presupune mai mult timp sau efort pentru managementul proiectului. Multe echipe de proiect se plâng adesea de lipsă de timp şi de faptul că lucrează contra cronometru. * Anticipă implementarea. iar rezultatele actuale pot fi comparate. Matricea Logică poate fi folosită intern pentru a ajuta procesele de concepţie şi evaluare a proiectelor. De asemenea poate fi folosită în lucrul cu consultanţii externi care pot fi implicaţi în procesele de concepţie şi evaluare. poate economisi mult timp. Este cunoscut cât de dificilă este evaluarea proiectelor dacă obiectivele originale nu au fost bine definite. * Ajută la comunicarea dintre donatorii şi executanţii proiectului. ci dimpotrivă îl reduce. De asemenea folosirea Matricei Logice. De aceea orice economie de timp este de mare importanţă pentru managementul proiectului. Odată învăţată.Instruirea efectivă despre conceptele de bază ale abordării matricei logice poate fi făcută în câteva zile. cu urmărire sistematică. asigură continuitatea în cazul în care cineva din personalul iniţial al proiectului a plecat sau a fost înlocuit. * Se poate folosi pentru procesele de concepţie şi evaluare interne dar şi în exterior în lucrul cu consultanţii care lucrează la dezvoltarea organizaţiei. Matricea Logică ajută la definirea clară a activităţilor cu un scop precis. Având obiective şi indicatori de succes bine definiţi înainte de începerea proiectului. * Ea fixează un cadru pentru activităţile de monitorizare şi evaluare planificate. Această abordare va avea avantaje majore pentru 69 . această abordare ajută la fixarea unui cadru bine definit pentru evaluare. se poate instrui o echipă de proiect într-o perioadă scurtă de timp. Cum tot mai multe instituţii adoptă conceptul Matricei Logice. Ca orice instrument de management Matricea Logică trebuie mai întâi învăţată şi apoi folosită.

acest lucru poate fi evitat prin revizuirea regulată a proiectului. implementarea şi evaluarea proiectului. socială şi de mediu. în cadrul căreia se iau în considerare mai multe perspective profesionale. Pentru a elabora o Matrice Logică cu participarea activă a factorilor interesaţi nu este uşor. În plus această metodă nu poate înlocui nevoia de expertiză şi experienţă profesională. 6. La elaborarea acestora. Pentru a pregăti o bună Matrice Logică. Rigiditatea în managementul proiectului poate apărea atunci când obiectivele şi factorii externi specificaţi în Matricea Logică sunt prea accentuati. Matricea Logică poate ajuta la concepţia. Cu mult timp înainte. moment in care elementele cheie por fi reevaluate şi ajustate. în special cele legate de analiza tehnică. Participarea cere implicarea activă a factorilor interesaţi în procesul de luare a deciziei. este necesar lucrul în echipă. să faciliteze lucrul în echipe şi să le asiste la pregătirea şi finalizarea Matricelor Logice. Nu poate înlocui folosirea personalului calificat cu experienţă. * Cere lucru în echipă cu capabilităţi de conducere şi facilitare pentru a fi cea mai eficientă. * Poate apărea o anume rigiditate în managementul proiectului atunci când obiectivele şi factorii externi specificaţi în faza de concepţie sunt prea accentuaţi.2 Limitările Matricei Logice Acestea se referă la : * Ea nu constituie un înlocuitor pentru alte analize tehnice. O astfel 70 . sociale şi de mediu. indicatorii de verificare a obiectivelor. dar nu poate elimina nevoia de utilizare a altor instrumente ale proiectului. economică. oricum. Multe organizaţii care au adoptat Matricea Logică au apelat la consultanţi externi care să le instruiască personalul despre această abordare. economice. Pentru ca echipa să lucreze este nevoie atât de talent de conducător cât şi de facilitator. Dacă se foloseşte Matricea Logică se recomandă revizuirea regulată a proiectului şi păstrarea documentelor actualizate ale proiectului. De subliniat că. obiectivele.organizaţii care prezintă continuu donatorilor proiecte pentru finanţare. mijloacele de verificare şi supoziţiile. * Procesul cere talent de facilitator pentru a asigura participarea reală şi adecvată a tuturor factorilor interesaţi. riscurile au fost agreate de către toţi participanţii. aparent bugetele creşteau mult mai uşor şi mai rapid decât în prezent.

DANIDA. Agenţiile bilaterale care folosesc această abordare sunt: USAID. JICA. SIDA. * Toată cultura Matricei Logice poate fi străină. Marea lor majoritate aşteaptă acum ca proiectele ce le sunt transmise să fie elaborate conform Matricei Logice. UNDP. dar fără experienţă.3 Utilizatorii Matricii Logice Majoritatea agenţiilor de asistenţă bilaterală şi instituţiile multilaterale folosesc în interiorul lor Matricea Logică. DFID. simţ de proprietate. operativitate. 6. imparţialitate şi durabilitate. 71 . implicarea cu succes în proces a factorilor interesaţi. Jargonul poate intimida până şi pe cei familiarizaţi cu “cultura” Matricei Logice. FINNIDA. IFAD ADB. În anumite culturi Matricea Logică poate fi străină. transparenţă. De exemplu. NORAD.de participare va conduce la o mai mare eficacitate. cere un mare efort. FAO. GTZ. Instituţiile multilaterale care folosesc această abordare include: EU.

Însă nu vei fi capabil să controlezi toţi factorii legaţi de proiect şi de aceea trebuie să faci nişte supoziţii. 4 defineşti Activităţile pentru obţinerea fiecărui rezultat. apoi pentru Obiectivul proiectului. De-a lungul procesului urmaţi tot timpul principiul de lucru care porneste de la general la particular. apoi pentru Rezultate. 8 defineşti Mijloacele de Verificare (MV). Este necesar să defineşti o bază pentru măsurarea eficacităţii proiectului. Astfel ai realizat o descriere a proiectului şi poţi să treci acum să : 9 aloci costuri pentru Activităţi: pregăteşti Bugetul Proiectului. apoi pentru nivelul Activităţilor. 2 defineşti Obiectivul care trebuie îndeplinit de către proiect . Întrucât aceste afirmaţii sunt logic legate între ele.GHID DE CONSTRUCŢIE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE Utilizaţi următoarele etape la elaborarea concepţiei unui proiect folosind Matricea Logică. În prima fază de elaborare a Matricei Logice trebuie pregătit un rezumat al proiectului. Aceasta presupune să: 1 defineşti Obiectivul general la care contribuie proiectul. este necesar a se confirma că logica este adevărată. 3 defineşti Rezultatele pentru atingerea acestui obiectiv. Pentru a face acest lucru trebuie să: 7 defineşti Indicatorii de Verificare a Obiectivelor (IVO) pentru Obiectivul general. 72 . Următorul pas este să: 6 defineşti Supoziţiile pentru fiecare nivel. Pentru a asigura acest lucru trebuie să: 5 verifici logica pe verticală cu testul Dacă/Atunci.

În final mai faci încă doi paşi pentru a verifica dacă Matricea Logică a fost bine concepută: 10 verifică Matricea Logică folosind Lista de Verificare a Proiectului (Concepţiei). 11 revizuieşte concepţia Matricei Logice în lumina experienţei precedente . 73 .

74 Mijl. general Obiectiv Rezultate Activităţi Pasul 1: Defineşte Obiectivul General la care contribuie proiectul R OG O R A I M S Obiectivul General este cel pe care doreşti să-l realizezi cu ajutorul proiectului. De obicei se referă la un program sau la un sector. adesea în combinaţie cu alţii. Foarte adesea un grup de proiecte au acelaşi Obiectiv General. Acesta se poate îndeplini parţial printr-un proiect cu Obiectivul de creştere a producţiei agricole.Matricea Logică se prezintă ca un tabel cu următoarea configuraţie: Indicatori Rezumat Supoziţii Ob. De exemplu poţi avea un program care are ca Obiectiv General creşterea veniturilor familiilor fermierilor. verificare .

El rezumă impactul pe care crezi că-l va avea proiectul. 75 . Poţi concepe un proiect cu Obiectivul de a îmbunătăţi producţia agricolă. ea nu poate fi considerată răspunzătoare dacă ţăranii vor hotărî să facă ceva complet diferit. Obiectivul descrie adesea o schimbare comportamentul beneficiarilor proiectului. Motivul este unul foarte practic. unelte. În mod normal ar trebui să avem un singur Obiectiv pentru un proiect. Experienţa a demonstrat că este mai uşor să pui accentul pe rezultate având un singur Obiectiv. Deşi Obiectivul descrie motivele pentru care se obţin rezultatele. el este în afara controlului echipei de proiect.Pasul 2: Defineşte Obiectivul de îndeplinit de către proiect R OG I M S O Aceasta se referă la scopul proiectul. Deşi echipa poate obţine toate aceste rezultate planificate. Dacă ai mai multe Obiective efortul proiectului se difuzează şi concepţia este mai slabă. dar că nu poţi să o faci răspunzătoare de realizarea acelui impact. Poţi face răspunzătoare o echipă de proiect pentru obţinerea anumitor rezultate. în R A De exemplu. etc.) şi capabilităţi. Ar putea descrie cum se va schimba lumea (situaţia) ca urmare a obţinerii rezultatelor proiectului. Aceasta înseamnă că trebuie insistat ca echipa de proiect să obţină anumite Rezultate care să ajute la realizarea impactului dorit. Poţi concepe că ţăranii vor fi sprijiniti cu noi resurse (credite.seminţe. Obiectivul se referă adesea la folosirea Rezultatelor proiectului: “FOLOSIREA a noi metode de producţie sau IMPLEMENTAREA de noi sisteme”. dar nu pentru ceea ce vor face oamenii sau instituţiile cu acele rezultate.

Trebuie să incluzi aceste Activităţi în Matricea Logică. La modul general ar trebui să descri pe scurt între 3 şi 7 activităţi care trebuie realizate pentru a obtine fiecare Rezultat propus pentru îndeplinirea obiectivului. Trebuie să prevezi un program cu şedinţe periodice. 76 . Dacă asiguri resursele necesare. atunci altceva va rezulta. Asigură suficiente detalii pentru a defini strategia de realizare a fiecărei Activităţi. şi pentru a asigura baza pentru analiza proiectului (Grafic de lucru. pentru evenimentele de monitorizat şi evaluat. Dacă se întâmplă ceva sau se obţine ceva. Pasul 5: Verifică Logica Verticală cu testul Dacă-Atunci Structura Matricei Logice este bazată pe conceptul Cauză şi Efect. grafic Gantt). Ele sunt descrise de obicei în termenii de referinţă (TOR) ai proiectului. Aminteşte-ţi că managementul proiectului presupune realizarea mai multor activităţi. RIMSOgORAtunciADDacă Prin definiţie. poţi face echipa de proiect direct răspunzătoare de obţinerea acestor rezultate. Unele echipe de proiect subliniază aceste Activităţi prin includerea lor în Ieşiri denumite “Sistemul de Management al Proiectului Instalat şi Operaţional”. Pasul 4: Defineşte Activităţile necesare pentru obţinerea Rezultatelor R Og O R A I M S Activităţile definesc CUM va lucra echipa la proiect. fiecare proiect descris de o Matrice Logică se bazează pe efectul logic Dacă/Atunci sau CauzăEfect. graficul activităţilor.Pasul 3: Defineşte Rezultatele pentru îndeplinirea Obiectivului R OG I M S O R A Rezultatele descriu CE dorim să livreze ofere proiectul.

totuşi există posibilitatea ca alţi factori să rupă această legătură. cum ar fi ploi cu debite de 20 l/m. Pasul 6: Defineşte Supoziţiile corespunzătoare fiecărui nivel R Og O R A I M S Deşi există o legătură logică între afirmaţiile cuprinse în coloana Sumar (Rezumat). şi între Obiectiv şi Obiectivul General. Pot fi factori umani cum ar fi lipsa grevelor pe perioada începerii proiectului. cu atât mai bună va fi concepţia proiectului. între lunile Mai şi Octombrie. la nivelele cele mai de jos ale ei poţi spune că dacă au fost făcute anumite Activităţi atunci este de aşteptat obţinerea anumitor Rezultate. dorinţa fermierilor de a încerca metode noi. dorinţa 77 .p. aprobarea bugetului la timp. Ca un exemplu. Ea nu asigură însă o bună concepţie datorită faptului că valabilitatea efectului cauză-efect depinde de calitatea şi experienţa echipei de concepţie a proiectului. Matricea Logică te obligă să explici această logică. Supoziţiile sunt afirmaţii despre factori incerţi care ar putea rupe legătura dintre obiectivele de la diferite nivele. Aceasta este: Supoziţiile pot descrie condiţii naturale importante. Cu cât se reuşeşte realizarea unei legături cauză-efect mai puternică între obiectivele de la diferite nivele. se poate spune că dacă reuşeşti să asiguri ţăranii cu seminţe îmbunătăţite atunci se va îndeplini Obiectivul de creştere a producţiei. logica externă a proiectului. Aceştia ar putea fi factori externi pe care nu-i poţi controla în proiect sau aceia pe care ai decis să nu-i controlezi.Într-o Matrice Logică bine planificată. Aceeaşi relaţie logică ar trebui să fie între rezultate şi Obiectiv.

Acestea se află în afara controlului lor. condiţiile necesare şi suficiente sunt corolarul. Aceasta ar putea însemna plasarea indicatorilor pe supoziţii astfel încât să poată fi identificate mai uşor. membrii echipei de proiect superperformante petrec mult timp încercând să influenţeze probabilitatea ca supoziţiile proiectului lor să fie adevărate. Când supoziţiile eşuează sau se schimbă. Condiţiile necesare descriu relaţia tip cauză şi efect dintre Activitate-la-Rezultat. Echipa este responsabilă de producerea Rezultatelor. Prin definiţie. In conditiile în care cauza şi efectul sunt conceptul central de design al unui proiect bun. Aceasta este logica externă. de ex. Aceste alte condiţii sunt supoziţiile. Ele mai sunt cunoscute ca fiind condiţii suficiente. Obiectivele (condiţiile necesare) plus supoziţiile (condiţiile suficiente) ne dau o idee mai clară despre design-ul (concepţia) proiectului. echipa de proiect nu este responsabilă de supoziţii. acest acord de management nu se mai aplică. dar echipa de proiect nu este responsabilă de producerea lor.fermierilor de a utiliza un nou mecanism de credit. 78 . Rezultat-la-Obiectiv şi Obiectiv-la-Obiectiv general pentru realizarea obiectivelor proiectului. Aceasta este logica internă dar nu defineşte condiţiile diferite de la fiecare nivel pentru realizarea nivelului imediat superior. Pot fi de asemenea factori externi cum ar fi factorii economici. Echipa de proiect agreează să monitorizeze schimbările supoziţiilor. În Sumar afirmaţiie sunt trecute după logica Dacă/Atunci ca o condiţie pentru legăturile dintre nivele. Ele se referă la condiţiile care sunt necesare pentru a susţine legătura cauză/efect între nivele. stabilitatea preţurilor pentru culturile vegetale. Supoziţiile completează logica matricei cu Dacă/ŞI/Atunci. Importanţa clarificării Supoziţiilor Supoziţiile sunt condiţiile externe asupra cărora proiectul nu exercită şi nu deţine controlul. iar într-un caz ca acesta supoziţiile trebuie să fie cât mai specifice cu putinţă. de exemplu. În ciuda faptului că ei nu sunt responsabili de Supoziţii. dar de care depinde îndeplinirea obiectivelor. Valabilitatea proiectului Băncii Mondiale în domeniu sau finalizarea programul Naţiunilor Unite în domeniu înainte de începerea proiectului. Pot fi factori legaţi de alte proiecte care se execută în legătură cu acest proiect.

Testul necesar şi suficient IVO-urile ne spun nu numai care realizare este necesară. Dar ele definesc în detalii măsurabile nivelurile de performanţă cerute de obiective în coloana Rezumat . şi apoi pentru Activităţi. Obiective. şi anume acelea care se vor dovedi fatale unui proiect. Rezultat.Puteţi determina supoziţiile prin întrebarea. Indicatorii demonstrează rezultate. Lucrând cu proiecte facem supoziţii despre gradul de incertitudine dintre aceste niveluri de obiective. Cu cât incertitudinea este mai mică cu atât design-ul (concepţia) proiectului este mai puternic. Nu putem avea niciodată siguranţă 100% că Rezultatele proiectului vor cauza Obiectivul sau că Obiectivul va cauza Obiectivul general. Dacă 20 l/m. ci şi care ar fi performanţa suficientă pentru a asigura că putem atinge obiectivele nivelului următor. trebuie să cunoaşteţi probabilitatea ca această supoziţie să fie adevărată. Pasul 7: Definirea Indicatorilor de Verificare a Obiectivelor (IVO) pentru Obiective generale. pot deraia un proiect la fel de des precum rezultatele slabe obţinute. Orice manager de proiect experimentat va fi de acord că supoziţiile ucigaşe. Obiectiv sau Obiectiv general) pentru a ajunge la nivelul următor?” În exemplul nostru există supoziţia că va cădea suficientă ploaie. noile seminţe nu vor da producţia mare pe care o aşteptăm. R Og O R A I M S Principiul de bază al coloanei IVO este acela că “dacă îl poţi măsura atunci îl poţi conduce”. Nu există o relaţie cauză şi efect. Ca măsuri de performanţă. Fără această ploaie. de ploaie în timpul sezonului de plantare este cerinţa minimă pentru producţiile de recoltă proiectate. ele ne spun cum să recunoaştem îndeplinirea cu succes a obiectivelor. “Ce condiţii trebuie să existe în plus faţă de obiectivul meu (la niveluri de Activitate. Din acest motiv este mai bine să 79 .p. Rezultate. probabilitatea ca această supoziţie să fie adevărată pentru acest proiect este mică (30% probabilitate). şi aceasta s-a întâmplat numai în trei ani din ultimii zece. Dacă doriţi să măsuraţi gradul de incertitudine. Ele nu sunt condiţii necesare pentru atingerea acelor rezultate.

apoi Obiectiv. dar putem da tuturor Obiectivelor generale. Operaţia de a pune numere şi date pe indicatoare se numeşte “Targeting”. apoi Activităţi. aceasta nu este adevărat. Putem alege să nu punem “targets” pe ele. şi anume să începem cu un obiectiv de la un nivel mai înalt şi să lucrăm în descreştere prin lanţul cauzal. Asiguraţi-vă că este Cuantificabil în sistemul numeric şi apoi adăugaţi Calitatea şi apoi dimensiunile de Timp. Deşi se afirmă adesea că obiectivele de la niveluri mai mari nu sunt măsurabile. Obiectivelor şi Rezultatelor indicatoare măsurabile. Cantitate. apoi. Cum se construieşte un IVO? Începeţi cu indicatorul de bază.începem cu sfârşitul. Obiectiv general. Câţi Indicatori? Cu cât mai puţini cu atât mai bine. Calitate şi Timp (şi câteodată loc şi cost). Calitate şi Timp (CCT) În mod normal vom exprima Indicatorii în termeni de Cantitate. Folosiţi numai numărul de indicatoari ceruţi pentru a clarifica ce trebuie îndeplinit pentru a satisface obiectivul formulat în coloana de Rezumat . Rezultate. (Cantitate + Calitate + timp = CCT) Un exemplu: Pasul 1: Indicatorul de Bază: Producţiile de grau ale micilor fermieri au crescut Pasul 2: Adaugă Cantitatea: Producţiile de grau ale micilor fermieri au crescut cu X Pasul 3: Adaugă Calitatea: Producţiile de grau (de o calitate asemănătoare recoltei din 2004) ale micilor fermieri (care deţin 3 hectare sau mai puţin) au crescut cu X Pasul 4: Adaugă Timp: 80 .

pot fi de asemenea o cerinţă pentru a atinge niveluri de venituri stabilite la nivelul Obiectivului general. subvenţiile guvernamentale etc.” Indicatorii nivelului Obiectiv Scopul proiectului este motivul principal pentru care se execută proiectul. Cu cât se obţine o claritate mai mare în definirea nivelului Obiective cu atât se obţine mai uşor definirea nivelului Rezultate. cer dimensiuni (CCT) precum cer Rezultatele. Ceea ce face definirea IVO-urilor la nivelul Obiectivului dificilă şi complexă. Este motivul pentru care producem Rezultatele. dar politica de preţuri. Dacă o echipă de proiect sau un contractor este responsabil(ă) pentru toate Rezultatele. 81 . Este recomandabil să adoptaţi un singur Obiectiv în coloana de Rezumat Indicatorii nivelului Rezultate Prin definiţie. Din acest motiv.Producţiile de grau (de o calitate asemănătoare recoltei din 2004) ale micilor fermieri (care deţin 3 hectare sau mai puţin) au crescut cu X până la sfârşitul recoltei anului 2005. Exemple de exprimare a Obiectivului general pot fi “producţia de grâu din nordul regiunii s-a dublat în 2005” sau “venitul micilor fermieri din nordul provinciei a crescut”. cum ar fi creşterea venitului micului fermier. aceste indicatoare stabilesc termenii de referinţă pentru proiect. ne uităm la relaţia dintre (SSP) şi costuri în loc de simpla relaţie dintre Rezultate şi costuri. Dar obiectivul defineşte deseori schimbarea în comportament a beneficiarilor proiectului sau schimbarea în modul de funcţionare a instituţiilor ca rezultat al Rezultatelor proiectului. care poate creşte prin rezultatele combinate din câteva proiecte. sau “importul de X produse a scăzut. sau IVO-urile pentru Obiectiv. Indicatorii nivelului Obiectiv general Indicatorii nivelului Obiectiv general descriu adesea obiectivele de program sau sector spre care acest proiect şi alte câteva sunt direcţionate. Recoltele îmbunătăţite de grau ar putea fi o condiţie necesară. atunci aceste indicatoare definesc livrările pentru care contractorul trebuie să dea socoteală. De asemenea când se face o evaluare cost/eficienţă a design-ului proiectului. Cu toate acestea Sfârşitul Stării Proiectului (SSP). Indicatorii nivelului Obiectiv general pot include “dimensiuni” dincolo de scopul acestui proiect.

este “Venitul fermierului a crescut cu X% în 19. Unele agenţii introduc costurile bugetare folosind categorii standard precum Mărfuri. Dacă aceasta costă bani. trebuie să adăugaţi aceste costuri în buget. Pasul 8: Definirea Mijloacelor de Verificare (MV) R Og O R A I M S În Mijloacele de Verificare (MV) descrieţi sursele de informaţii care vor demonstra ce a fost îndeplinit. Pasul 9: Pregătirea Bugetului de Performanţă Aţi văzut deja că IVO-urile la nivelul Activitate sunt de obicei Intrările sau Bugetul. Dacă obiectivul dvs. atunci puteţi adăuga câţiva paşi de acţiune pe Lista de Activităţi.. Deseori acestea vor arăta ca un buget al performanţei. Servicii Tehnice. etc.Indicatorii nivelului de Activitate IVO-urile la nivelul Activitate sunt de obicei Intrările sau Bugetul.. Bugetul de Performanţă nu face parte din Matricea Logică. dar este un document esenţial care este ataşat ei. Instruire.”. Legaţi costurile direct de activităţi.. Amintiţi-vă că cerinţele costului definite în Bugetul de Performanţă vor fi folosite 82 . Dacă nu sunt. Acum trebuie să pregătiţi întreg Bugetul de Performanţă. Aţi putea folosi categorii standard pentru a întâmpina cerinţele agenţiei pentru care lucraţi. Exprimarea bugetului este de obicei un rezumat al resurselor descrise în detaliu într-un document anexat. să fie verificabili prin anumite mijloace. de unde veţi lua informaţia pentru a demonstra că acest lucru a avut loc? Dacă decideţi că este necesar un sondaj. Costul necesar definit în aceste IVO-uri sunt folosite pentru a analiza eficienţa costului proiectului prin compararea bugetului cu SSP. Regula este ca Indicatorii pe care-i alegeţi pentru măsurarea obiectivelor dvs. trebuie să găsiţi un alt indicator. de vreme ce costurile pot fi legate direct de activităţi.

83 . Pasul 10: Verifică Matricea Logică folosind Lista de Verificare a Design-ului Proiectului Lucraţi cu Lista de Verificare a Design-ului Proiectului ca un ajutor pentru a asigura că proiectul întruneşte toate cerinţele unui Cadru Logic bine proiectat. Ar putea fi de folos să tipărim Matricea Logică înainte de a revedea proiectul în lumina listei de verificare.pentru a analiza eficienţa costului proiectului prin compararea bugetului cu IVO-urile la nivelul de Obiectiv.

Pasul 11: Revedeţi design-ul Matricei Logice în lumina experienţei anterioare. Matricea Logică Concepţia Proiectului (Coloanele 1 şi 4) 84 .

sar îndeplini obiectivul? Care sunt supoziţiile. Acţiune Redefineşte planul Evaluează-ţi supoziţiile Acţiune Redefineşte planul Evaluează-ţi supoziţiile 85 . Col. Pasul 2 Defineşte Obiectivul Care este raţiunea pentru ceea ce este planificat? Ce impact speri să faci? Cum vor beneficia clientul-utilizatorul? Obiectivul se referă adesea la cum vor fi folosite sau implementate rezultatele? Obiectivul poate fi afectat de către factori din afara proiectului. atunci fixează clar supoziţiile făcute pentru atingerea acestuia. El este afectat de către alţi factori din afara proiectului. atunci redefineşte-le.2 Indicatori de Verificare a Obiectivelor Col. va contribui acest fapt la rezolvarea problemei-nevoii originale.sau pot sprijini. Dacă Da.1 Sumar Ierarhia Obiectivelor Col. în afara controlului proiectului.3 Mijloace de verificare Col. adică a obiectivului general? Dacă Nu. echipa de proiect va răspunde direct de rezultate. Goal Obiectiv general Ipoteze pentru obiectivul general Pe măsură ce concepţia şi implementarea proiectului progresează.ncepe lucrul cu Sumarul proiectului şi Supoziţii (Coloanele 1 & 4). activităţilor şi rezultatelor. Este posibil ca mai multe proiecte să aibă acelaşi obiectiv general. durabilitatea proiectului? Acţiune Redefineşte planul Evaluează-ţi supoziţiile Purpose Obiectiv - Supoziţii pentru obiectiv Outputs Rezultate Supoziţii pentru rezultate Pasul 6d Defineşte supoziţiile Dacă se atinge obiectivul proiectului. întoarce-te la schema logică şi actualizeaz-o. Apoi completăm coloanele 2 & 3. care au fost făcute despre obţinerea rezultatelor? Dacă riscul sau presupunerile sunt prea mari. Sunt de aşteptat să aibă loc schimbări ale supoziţiilor. regândeşte proiectul. Pasul 3 Defineşte Rezultatele Care vor fi rezultatele finale măsurabile ale activităţilor planificate? Care vor fi rezultatele de care va răspunde proiectul direct? Asigurându-i resursele necesare. Pasul 2 Defineşte Obiectivul Care este raţiunea pentru ceea ce este planificat? Ce impact speri să faci? Cum vor beneficia clientul-utilizatorul? Obiectivul se referă adesea la cum vor fi folosite sau implementate rezultatele? Obiectivul poate fi afectat de către factori din afara proiectului. Pasul 6c Defineşte supoziţiile Dacă au fost obţinute rezultatele. Pasul 6e Defineşte supoziţiile Ce factori externi sunt necesari pentru.4 Supoziţii & riscuri Pasul 1 Defineşte Obiectivul general Care este obiectivul general al sectorului sau programului? Căror nevoi generale sau probleme încerci să le răspunzi? Obiectivul general nu se schimbă.

vor apare rezultatele propuse? Şi aşa mai departe până la Coloana 1. atunci redefineşte-le. Acţiune Redefineşte planul Evaluează-ţi supoziţiile Pasul 5 Verifică logica pe vericală Foloseşte testul dacă-atunci pentru a verifica cauza şi efectul. Pasul 6a Defineşte supoziţiile Include aici orice ar trebui să se întâmple înainte de începerea proiectului.Pasul 4 Defineşte Activităţile Ce trebuie făcut pentru a obţine rezultatele? Aceasta este o prezentare sumară care arată ce trebuie făcut pentru a obţine fiecare rezultat. Condiţii critice 86 . Activities Activităţi Supoziţii pentru activităţi Pasul 6b Defineşte supoziţiile Verifică logica. Va duce finalizarea activităţilor la obţinerea rezultatelor? Există toate resursele necesare pentru îndeplinirea rezultatelor? Ce supoziţii aflate în afara controlului proiectului au fost făcute? Dacă riscul sau presupunerile sunt prea mari. Dacă vor fi îndeplinite activităţile date.

Ce sunt obiectivele specifice ale unui proiect? Răspuns (1) a) Aduce împreună într-un singur loc o formulare a tuturor componentelor cheie ale proiectului sau programului . implementarea şi evaluarea proiectului. şi să comunici concis şi clar informaţii despre proiect. Aceasta înseamnă că este folosită pe tot ciclul proiectului. economică. Care sunt principalele avantaje ale Matricei Logice? 4. socială şi de mediu. Marea lor majoritate aşteaptă acum ca proiectele ce le sunt transmise să fie elaborate conform Matricei Logice. TEST DE AUTOEVALUARE TEMA 3. dar nu poate elimina nevoia de utilizare a altor instrumente ale proiectului. Ce sunt obiectivele generale ale unui proiect? 5. În plus această metodă nu poate înlocui nevoia de expertiză şi experienţă profesională. CONCLUZII Majoritatea agenţiilor de asistenţă bilaterală şi instituţiile multilaterale folosesc în interiorul lor Matricea Logică. implementare şi evaluare.REZUMATUL CAPITOLULUI Matricea logică este un instrument care ajută la întărirea capacităţii de concepţie. în special cele legate de analiza tehnică. Matricea Logică poate ajuta la concepţia. să stabileşti responsabilităţi. să fixezi indicatori de performanţă. 87 . Matricea logică este un instrument simplu care te ajută să-ţi organizezi gândirea. să legi activităţile şi investiţia de rezultatele aşteptate.

(2) Obiectivele generale reprezintă enunţuri generale cu privire la ceea ce îşi propune să realizeze proiectul. c) Este uşor de învăţat şi folosit. (3) Obiectivele specifice reprezintă enunţuri precise cu privire la ceea ce îşi propune să realizeze proiectul. e) Se poate folosi pentru procesele de concepţie şi evaluare interne dar şi în exterior în lucrul cu consultanţii care lucrează la dezvoltarea organizaţiei. iar rezultatele actuale pot fi comparate. g) Ea fixează un cadru pentru activităţile de monitorizare şi evaluare planificate. Obiectivele specifice trebuie să fie în mod obligatoriu măsurabile. f) Anticipă implementarea.b) Îndeplineşte cerinţele unei bune concepţii de proiect şi asigură răspuns la punctele slabe din trecut în multe alte proiecte. Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaţionalizare a obiectivelor generale. d) Nu presupune mai mult timp sau efort pentru managementul proiectului. 88 . Obiectivele generale crează cadrul de referinţă pentru întreaga propunere. h) Ajută la comunicarea dintre donatorii şi executanţii proiectului. ci dimpotrivă îl reduce.

BIBLIOGRAFIE 89 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->