Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke

Bab 4

KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan

Perubahan Ekonomi di Bawah Pentadbiran Keluara Brooke

Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa

Perubahan Sosial Di Bawah Pentadbiran Keluarga Brooke

Keluarga Brooke Memantapkan Pentadbiran

Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan

Kesultanan Brunei

. Melantik Pembesar-pembesar tempatan Pembesarmentadbir Sarawak tanpa campur tangan Brunei

Pangeran Indera Mahkota   Mengambil alih kuasa pembesar Melayu tempatan Kurun ke-19 menjadi wakil pemerintahan Kesultanan keBrunei Mengambil alih perdagangan emas dan antimoni Mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan Tidak membayar upah kepada orang Bidayuh yang bekerja di lombong antimoni .

Kesan Orang Bidayuh dan Orang Melayu menentang pemerintah Brunei Sarawak .

Berjaya menamatkan tentangan Pelantikan Brooke dilengah-lengahkan Pangeran dilengahBrooke marah dan membedil Kuhcing 1841.James Brooke 1. 2. 3. Brooke menghadap Sultan Brunei untuk mengesahkan kedudukan Sultan Brunei gerun melihat kedatangan Brooke dan angkatannya lalu mengiktiraf perjanjian 1841 dengan penambahan syarat-syarat baru syarat- . 6. 4. Pangeran terpaksa melantik Brooke sebagai Gabenar dan Raja Sarawak 1842. 5.

Sultan Omar Ali Saifuddin  (a) (b) 1846. baginda menentang Brooke Baginda berjaya ditewaskan Perjanjian baru juga dibuat di mana. Brooke diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang Merdeka Berkuasa penuh ke atas Sarawak .

4. 3. didatangi James Brooke Meminta pertolongan Brooke menamatkan tentangan.Pangeran Raja Muda Hashim 1. 2. Berjanji melantik Brooke sebagai Gabenor jika berjaya . Dihantar menamatkan tentangan 1840.

James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang undangdan adat istiadat orang Melayu .Perjanjian antara Pangeran Raja Muda HashimHashimJames Brooke (1841) Antara syarat perjanjian ialah: 1. James Brooke memerintah negeri Sarawak dan Menguasai segala hasilnya 2.

Perjanjian antara Sultan Omar Ali Saifuddin dengan Brooke1842 1. Antara syarat perjanjian ialah: Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan dan menyerahkan segala hasil cukainya kepada James Brooke dan pewarisnya James Brooke akan membayar 2500 dolar setiap tahun kepada baginda Agama dan adat istiadat penduduk Sarawak tidak boleh diganggu. Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak . 3. 2. 4.

Sarawak pada tahun 1841 .

Soalan 1: lengkapkan carta di bawah Sebab-sebab penduduk tempatan Menentang pentadbiran Pangeraan Indera Mahkota .

D. B. C. Membantu James Brooke Membantu Datu Patinggi Ali Menguasai hasil antimoni dan emas Menamatkan kebangkitan penduduk tempatan D .Soalan 2: Apakah tujuan Sultan Brunei menghantar pengeran Raja Muda Hashim ke Sarawak? A.

D. Bandar Kucing dibedil Penentangan orang Bidayuh Penubuhan angkatan laut British Desakan daripada Pembesar tempatan B . B.Soalan 3. Pangeran Raja Muda Hashim terpaksa melantik James Brooke menjadi Gabenor Dan Raja Sarawak yang Pertama Apakah peristiwa yang menyebabkan Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Raja Sarawak? A. C.

Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa Dari tahun 1853 hingga 1905 .

Tahun 1853  1853. berlakunya penentangan di Saribas dan Batang Lupar Sultan Abdul Mu¶mein tidak dapat mengawal penentangan Lalu menyerahkan tanah antara sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran 1500 dolar setahun .

Tahun 1861  Berlakunya masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang Sultan Mu¶mein menyerahkan Sungai Rajang dan menerima bayaran 4500 dolar setahun .

Tahun 1883  Berlakunya pembunuhan beberapa orang Murut di Lembangan Sungai Trusan. Hal ini menyebabkan kawasan tersebut diserahkan dengan bayaran 4500 dolar setahun .

Tahun 1905 Charles Brooke telah membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal (1885(18851906) .

KELUARGA BROOKE MEMANTAPKAN PENTADBIRAN SARAWAK ‡PERKENALKAN PEMERINTAHAN BERAJA ‡PEMIMPIN TEMPATAN DILIBATKAN DALAM PENTADBIRAN ‡MEMBENTUK MAJLIS TERTINGGI DAN MAJLIS NEGERI ‡DIBAHAGIKAN KEPADA LIMA BAHAGIAN. SETIAP BAHAGIAN DITADBIR OLEH MAJLIS BAHAGIAN. .

PENGLIBATAN PEMIMPIN TEMPATAN DALAM PENTADBIRAN BROOKE MAJLIS TERTINGGI MAJLIS NEGERI KEANGGOTAAN RESIDEN BAHAGIAN PERTAMA EMPAT ORANG DATU MELAYU KEANGGOTAAN KETUA KAUM BUMIPUTERA TUJUAN MENASIHATI JAMES BROOKE MEMBUAT SEMUA DASAR MELULUSKAN UNDANGUNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN PENTADBIRAN TUJUAN MEMBERI PELUANG PEMIMPIN BUMIPUTERA BERSIDANG TIGA KALI SETAHUN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM PENTADBIRAN .

PENOLONG PEGAWAI DAERAH. JABATAN POLIS.PENOLONG RESIDEN.MAJLIS BAHAGIAN KEANGGOTAAN RESIDEN. SERTA PEJABAT POS . JABATAN KASTAM DAN CUKAI. PEGAWAI ANAK NEGERI TUJUAN MENASIHATI RESIDEN MENJAGA KEAMANAN MENGETUAI OPERASI KETENTERAAN MENGUTIP CUKAI BAGI MELICINKAN PENTADBIRAN PERLUNYA BEBERAPA JABATAN DI TUBUHKAN SEPERTI JABATAN KEHAKIMAN.

PERJANJIAN ANTARA BRITISH DENGAN CHARLES BROOKE (1888) SYARAT-SYARAT PERJANJIAN : BRITISH MELINDUNGI SARAWAK DARIPADA SERANGAN MUSUH KELUARGA BROOKE MEMERINTAH NEGERI DENGAN BEBAS HAL EHWAL LUAR NEGERI ADALAH DI BAWAH KAWALAN BRITISH .

5. 4. 3. CHARLES VYNER BROOKE MENYERAHKAN KUASA MUTLAKNYA KEPADA MAJLIS TERTINGGI DAN MAJLIS NEGERI RAJA SARAWAK MEMERINTAH DENGAN NASIHAT MAJLIS TERTINGGI MAJLIS NEGERI DIBERI KUASA MELULUSKAN UNDANG-UNDANG DAN MENGURUSKAN KEWANGAN RAJA MEMPUNYAI KUASA UNTUK MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG DILULUSKAN OLEH MAJLIS NEGERI RAJA BROOKE MELANTIK KEBANYAKAN AHLI MAJLIS TERTINGGI DAN MAJLIS NEGERI PERLEMBAGAAN INI GAGAL DILAKSANAKAN KERANA PERANG DUNIA KEDUA MELETUS .1941 CHARLES VYNER BROOKE MENCADANGKAN PERLEMBAGAAN SARAWAK YANG MEMBERI KUASA PEMERINTAHAN KEPADA RAKYAT SARAWAK PERLEMBAGAAN SARAWAK 1941 ANTARA ISI KANDUNGAN IALAH : 1. 2.

GAMBIR.GETAH DAN TEMBAKAU DI PERKENALKAN TANAMAN TRADISIONAL(KELAPA. DAN KAYU BALAK BERI KEUNTUNGAN TANAMAN BARU .LADA HITAM. GETAH JELUTUNG DAN ROTAN SARANG BURUNG BERKHASIAT & MAHAL HASIL HUTAN SEPERTI KAPUR BARUS. POKOK SAGU/RUMBIA) .PERUBAHAN EKONOMI DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE TIDAK MENGGALAKKAN KEMASUKAN PELABUR ASING KERANA INGIN MENJAGA KEPENTINGAN EKONOMI ORANG CINA DIBERI PELUANG BERDAGANG DAN MELOMBONG PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG HANYA TERTUMPU DI BAHAGIAN PERTAMA DAN KEDUA KEGIATAN EKONOMI YANG DIJALANKAN HASIL HUTAN (SARANG BURUNG.DAMAR.

jumlah eksport gambir 1370 tan LADA HITAM Ditanam oleh orang Cina di bahagian Pertama dan Ketiga SAGU KELAPA Ditanam oleh orang Melayu di Bahagian Pertama dan Kedua Ditanam di Sungai Igan.TANAMAN TRADISIONAL GAMBIR 1885.Mukah dan Bintulu .Oya.

damar. rotan. . Australia dan Amerika Syarikat  Hasil hutan lain kapur barus.HASIL HUTAN HASIL Sarang Burung KETERANGAN dikutip dari gua batu kapur seperti Gua Niah Mempunyai khasiat Dijual dengan harga yang tinggi Getah Jelutung Pembalakan dieksport ke Amerika Syarikat dijalankan oleh Syarikat Borneo dan orang Cina di sekitar Sungai Rajang Hasilnya dieksport ke Hong Kong.

THE ANGLO-SAXON OIL COMPANY MENDAPAT KONSESI MELOMBONG PETROLEUM ~ 1917.PERLOMBONGAN MEMANTAPKAN KEKAYAAN KELUARGA BROOKE EMAS ~ DILOMBONG ~ DI BAU OLEH PELOMBONG CINA 1857. KILANG MENAPIS MINYAK DIDIRIKAN DI LUTONG .PELOMBONG CINA TIDAK BERPUAS HATI DNEGAN CUKAI YANG DIKENAKAN BROOKE ~ KEMUDIAN DIUSAHAKAN SYARIKAT BORNEO ANTIMONI ~ DIUSAHAKAN OLEH SYARIKAT BORNEO DI BAU DAN KUCHING MINYAK ~ USAHA CARI GALI BERMULA TAHUN1882 PETROLEUM PERTAMA DI MIRI ~ TELAGA ~ 1909.

LATIHAN PENGUKUHAN SOALAN OBJEKTIF ‡MAJLIS NEGERI ‡MAJLIS TERTINGGI 1. melicinkan pentadbiran menjaga keamanan memperkenalkan sistem parlimen British menyediakan rakyat berkerajaan sendiri A . apakah tujuan James Brooke mewujudkan kedua-dua jentera pentadbiran di atas? A. D. Pada pendapat anda. B. C.

I dan II I dan III II dan III III dan IV D . mengubal undang-undang Bahagian IV. memungut cukai memudahkan pentadbiran III. B. C. menasihati Residen dalam pentadbiran A. D.2. II. Apakah peranan yang dimainkan oleh Majlis Bahagian? I.

Arang batu A. B.3. C. Minyak petroleum IV. Apakah bahan galian yang dilombong di Bau? I. Perlombongan turut diberi perhatian semasa pentadbiran James Brooke di Sarawak. Emas Antimoni III. D. II. I dan II II dan III III dan IV I dan IV A .

PERUBAHAN SOSIAL DI BAWAH PENTADBIRAN KELUARGA BROOKE Keluarga Brooke melaksanakan DASAR PECAH DAN PERINTAH Tujuan : MENGUKUHKAN KUASA Dasar Pecah dan Perintah ± Setiap kaum dipisahkan dengan kegiatan ekonomi dan petempatan yang berbeza Ekonomi Orang Melayu Orang Iban Orang Cina Orang India Orang Sikh Pentadbiran Ketenteraan Pertanian. perdagangan Perniagaan kain Polis Petempatan Bumiputera tinggal di pedalaman Orang Cina tinggal di bandar-bandar Kesannya: ‡ Perpaduan kaum terhalang ‡ Kedudukan sebagai Raja Sarawak terjamin . perlombongan.

Perkhidmatan Kesihatan Hospital dan klinik dibina oleh Mubaligh Kristian di bandar besar. Kuching (1841). landasan Kuching ± Bau dibina 1932. Kapal terbang 1924. 5. Perkembangan bandar-bandar Menjadi pusat pentadbiran dan perdagangan. pejabat pos dibina di Kuching. Kemudahan Asas (jalan raya. c. Pengangkutan a. Miri (1910). mula menjadi pusat kegiatan melombong petroleum. Kereta api 1917.KESAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PERTAMBAHAN PENDUDUK 1. Pos dan Telefon 1897. Perkhidmatan Telegraf. wujud perkhidmatan telegraf antara Kuching ± Singapura. ibu negeri dan pusat pentadbiran kerajaan. 1931. . air dan elektrik) Terhad di bandar-bandar (kawasan pentadbiran dan kegiatan ekonomi). syarikat perkapalan Singapore and Sarawak Steamship Company memberi perkhidmatan. Pengangkutan air Di Kuching. 4. b. perkhidmatan dihentikan akibat kemelesetan ekonomi. 3. 2. menghubungkan Kuching dan Singapura.

SEKOLAH MELAYU SEKOLAH CINA PENDIDIKAN SEKOLAH INGGERIS .

Buku-buku dibawa dari Semenanjung Tanah Melayu.SEKOLAH MELAYU 1. sekolah rendah berpengantar bahasa Melayu dibina ( 42 tahun selepas pemerintahan Brooke). Sekolah Merpati Jerpang ii. 2.Melatih orang Melayu menjadi guru sekolah Melayu dan kakitangan rendah kerajaan. 1883. Sekolah Encik Buyong 5. 4. 3. Sekolah Melayu yang dibuka kerajaan : i. Tujuan pembinaan . Kemudahan sekolah tersebut digabung menjadi Madrasah Melayu. .

Kerajaan mengalakkan Mubaligh Kristian mendirikan sekolah Inggeris.Thomas ( 1848 ). 1. .SEKOLAH INGGERIS SEKOLAH CINA 1. Sekolah Cina dibina dan diuruskan oleh orang Cina. 2. Antara sekolah terawal ialah Sekolah St. Sekolah St. Guru. Teresa ( 1855 ) di Kuching.Mary ( 1850 ) dan Sekolah St. 2. sukatan pelajaran dan buku teks dibawa dari Cina.

Tanjung Malim. ‡ 1940. ‡ Charles Brooke membina sekolah untuk orang Melayu dan Cina sahaja. Jabatan Pelajaran ditubuhkan. Maktab Perguruan Kent didirikan untuk melatih guru-guru sekolah Melayu. ‡ 1924. . hanya terdapat 25 buah sekolah kerajaan. ‡ Sekolah untuk orang Dayak tidak digalakkan kerana mahu mengekalkan cara hidup mereka.LAIN-LAIN TENTANG PENDIDIKAN ‡ Keluarga Brooke tidak yakin pendidikan Barat sesuai untuk penduduk tempatan. ‡ Ada guru-guru sekolah kerajaan dilatih di MPSI . ‡ 1976. ‡ 1917. sekolah untuk kaum Melanau didirikan.

LATIHAN PENGUKUHAN Soalan Objektif Kaum Melayu Cina Iban Pekerjaan Pentadbir Pertanian Ketenteraan 1. Berdasarkan maklumat tersebut. Jadual di atas menunjukkan pengenalan pekerjaan berdasarkan suku kaum di Sarawak pada kurun ke19. apakah bentuk dasar pemerintahan kerajaan Brooke di Sarawak? A B C D Perpaduan kaum Pecah dan perintah Ekonomi antarabangsa Utamakan penduduk tempatan B .

Rajah di atas merujuk kepada salah sebuah bandar di Sarawak.Bandar X Pusat pentadbiran kerajaan Sarawak mulai tahun 1841. Apakah bandar yang dimaksudkan di atas? A B C D Bau Sibu Saribas Kuching D . 2.

apakah matlamat yang hendak dicapai oleh kerajaan Sarawak melalui usaha-usaha tersebut? A Meningkatkan mutu pendidikan di Sarawak B Memberi keutamaan kepada perkembangan sekolah Melayu C Meningkatkan daya saing sekolah Melayu dengan sekolah lain D Menambah peluang kenaikan pangkat untuk guru-guru sekolah Melayu A . ‡ Guru-guru mendapat latihan di Maktab Perguruan Sultan Idris.‡ Jabatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1954. Berdasarkan maklumat di atas. ‡ Maktab Perguruan Kent didirikan pada tahun 1940. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful