Cuvinte Vii

Bucureèti, 11-11-2010

realizat de: Valentin (valentin_onu@yahoo.com)

Secrete simple ca s obìii fericirea Ziua cea mai frumoas : azi Lucrul cel mai uèor: s te înèeli Obstacolul cel mai mare: teama Cea mai mare greèeal : a abandona R d cina tuturor relelor: egoismul Distragerea cea mai frumoas : munca Cei mai buni profesori: copiii Prima necesitate: comunicarea Cea mai mare fericire: a fi util celorlalìi Misterul cel mai mare: moartea Cel mai mare defect: indispoziìia Fiinìa cea mai periculoas : mincinosul Sentimentul cel mai josnic: ranchiuna Cadoul cel mai frumos: iertarea Cel mai necesar: c minul Ruta cea mai rapid : drumul corect Senzaìia cea mai satisf c toare: pacea interioar Arma cea mai eficace: surâsul Cel mai bun remediu: optimismul Cea mai mare satisfacìie: datoria împlinit Forìa cea mai puternic : credinìa Fiinìele cele mai necesare: p rinìii Cel mai frumos dintre toate: dragostea
din folclorul indian

Rug mintea L-am rugat pe Dumnezeu S -mi dea putere, Dar El m-a f cut slab Ca eu s înv ì simplitatea èi smerenia. L-am rugat s m ajute S fac fapte mari. Dar El m-a micèorat Ca eu s fac fapte bune. L-am rugat s -mi dea bog ìia Ca eu s fiu fericit, Dar El m-a f cut s rac Ca s devin înìelept. L-am rugat toate lucrurile Ca s pot gusta viaìa. Dar El mi-a dat viaìa Ca s pot gusta toate lucrurile. Nu am primit nimic Din tot ce-am cerut, Dar am primit tot Ce-a fost bun pentru mine. Împotriva voinìei mele Au fost ascultate rug minìile mele. Sunt printre oameni Un om binecuvântat.
Mow l na Rumi

.Linguèirea este plata anticipat a tr d rii care ìi se preg teète.

Zen . e un simbol al regretului meu. Fiecare.Cad frunze în sufletul meu.

Înìelegem ruinele atunci când ajungem èi noi ruine. Napoleon .

Nu uitaìi efectul de bumerang! Oferiìi doar ceea ce aìi dori s primiìi. Robin Sharma .

Zen .Cu tine ai întotdeauna doi tovar èi: tot binele pe care l-ai f cut èi tot r ul.

Se despart pentru c au f cut imprudenta de a se cunoaète. dar nu se uit . . Apoi se despart.Oamenii se întâlnesc èi se cunosc. Se despart.

de iubire èi de mare gi nu b g m de seam c în loc.În fiecare zi . Romulus Vulpescu . De p s ri.În fiecare zi ne batem joc. R mâne un deèert de disperare.

Învaì s aètepìi! proverb italian .

Ghidul Perfecìiunii Viaìa e o provocare ± întâmpin-o! Viaìa e un dar ± accept -l! Viaìa e o aventur ± îndr zneète! Viaìa e o suferinì ± înfrânge-o! Viaìa e o tragedie ± înfrunt-o! Viaìa e o datorie ± îndeplineète-o! Viaìa e un joc ± joac -l! Viaìa e un mister ± descoper -l! Viaìa e un cântec ± cânt -l! Viaìa e o ocazie favorabil ± foloseète-o! Viaìa e o c l torie ± realizeaz-o! Viaìa e o promisiune ± îndeplineète-o! Viaìa e dragoste ± descoper-o! Viaìa e adev r ± p trunde-l! Viaìa e un r zboi ± poart -l! Viaìa e o èarad ± dezleag-o! Viaìa e un scop ± realizeaz -l! Bhagavad-Gita .

pân când îìi vine rândul s vorbeèti! 4. cât s ai timp s gândeèti înainte de a vorbi! . dac nu ai de spus ceva valoros! 2. Taci. când pleci de la biseric . când intri în biseric . pentru ca Dumnezeu s -ìi poat vorbi! 7. Taci. Taci. Taci. pentru ca Duhul Sfânt s poat imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit! 8. Taci. Taci. Taci. când eèti ispitit s critici! 10. atunci când ai vorbit destul! 3. Taci. atunci când eèti provocat! 5. Taci.Decalogul T cerii 1. Taci. când eèti ispitit s bârfeèti! 9. când eèti nervos èi iritabil! 6.

s g seèti ce e mai bun în ceilalìi. s laèi în urma ta o lume mai bun .Legile succesului? S râzi des èi mult. s câètigi respectul oamenilor inteligenìi èi afecìiunea copiiilor. Ralph Waldo Emerson . s apreciezi frumuseìea. Asta înseamn s ai succes. fie printr-un copil s n tos. s ètii pur èi simplu c cineva a respirat mai uèor doar pentru c tu ai tr it. s câètigi aprecierea criticilor oneèti èi s înduri tr darea prietenilor falèi. o gr din îngrijit sau o condiìie social emancipat .

Avery . Dac ai puìin.Dac ai mult. d din inima ta! Fernad Fouriner . d èi altora din bunurile tale.

Radu Gyr ± Îndemn la lupt . Cele mai crâncene înfrângeri Sunt renunì rile la vis.Înfrânt nu eèti atunci când sângeri gi nici când ochii-n lacrimi ìi-s.

Nimeni s nu-èi acopere ochii. pentru a nu vedea fiinìa care sufer ! anonim .

Viaìa e o insul de suferinì într-un ocean de indiferenì . Sigmund Freud .

cu tat l t u . s vezi durerea èi lacrima arzând F -ìi timp. de-o coarj pentru câini. cu orice tain sau adev r s stai. s dai vieìii adev ratul sens! F -ìi timp.. s-asculìi ce spune o floare. F -ìi timp. pe-un munte seara. F -ìi timp. s poìi... n-o mai strângi! Rudyard Kipling . pentru prieteni. Comoara risipit a vieìii. F -ìi timp. din toate s înveìi. au grai! F -ìi timp. F -ìi timp. ACUM! S ètii: zadarnic ai s plângi. s te alini oricând! F -ìi timp..F -ìi timp. cu mil . s-asculìi la toate. s guèti frumosul din tot ce e curat. m car o clip ... În trecerea gr bit prin lume c tre veci. F -ìi timp. m car o clip . c ci toate-acestea au inim . F -ìi timp.b trâni. În trecerea gr bit prin lume c tre veci.. s vezi p durea. cu sufletul deschis! F -ìi timp. s-asculìi lâng izvor. de unul s invoci! F -ìi timp. s vezi pe unde treci! F -ìi timp. F -ìi timp. c eèti de multe mistere-nconjurat! F -ìi timp. s stai cu mama. frumoase amintiri. de-o vorb bun . un cocor! F -ìi timp. s vezi pe unde treci! F -ìi timp.. F -ìi timp. pentru-adev ruri èi adâncimi de vis.. stând singur s te rogi. F -ìi timp.

Dac poìi s construieèti ceva. Dac poìi s faci pe cineva fericit. Dac nu poìi s ajuìi pe cineva.Cei 10 "Dac " 1. Dac faci o observaìie. Dac dai ceva. r mâi modest. 5. nu aètepta ca fapta s se întoarc . Dac eèti nervos. nu jigni. Dac poìi. 2. atunci f -l când este nevoie. 8. Dac devii celebru. 10. nu distruge. 3. Dac vrei s faci un bine. fii hotarât în ceea ce spui èi ceea ce faci. 9. 6. nu-ìi desc rca nervii pe alìii. 4. spune-i-o în aèa fel încât s nu o ia ca pe un refuz. nu sta pe gânduri. 7. din folclorul norvegian . d mai departe. Dac primeèti ceva.

Nu exist inim mai mare pe lume. decât inima care ètie s ierte. .

atunci nu voi fi tr it în zadar. atunci nu voi fi tr it în zadar. ori voi salva o biat pas re r nit . Emily Dickson . Dac voi s di speranìa unei vieìi.Dac voi putea vreodat s alin suferinìa unei inimi.

Rainer Maria Rilke . se ating èi se recunosc.În asta const dragostea: dou singur t ìi ce se protejeaz .

Fericirea este un lucru greu de g sit în tine èi foarte greu de g sit în alt parte. N. Chamfort .

Ce este rar este valoros.Ce este frumos este rar. .

Femeia prin frumuseìe îl robeète èi pe diavol. Schopenhauer . A.

Vasile Ghica .Femeia este lucrarea de diplom a lui Dumnezeu la examenul de estetic .

Cei mai buni amanìi au minìile cele mai murdare. .Cea mai erogen zon este mintea.

Lucian Blaga . dar nu poìi zbura.Cu penele altuia te poìi împodobi.

Krishnamurti . J.Soarele r sare pentru sufletul florilor èi apune pentru patimile omului.

anonim .Toate fiinìele sunt egale în faìa suferinìei.

A. Schopenhauer .De-ar putea toate vieìuitoarele s fie sc pate de durere.

Cu exemple concrete poìi demonstra orice. Marx . K.

dar tu cu m reìia ta. Dostoievski . Aceasta e adev rat pentru fiecare dintre noi. nu lucra împotriva intenìiei lui Dumnezeu! Omule. pâng reèti èi P mântul prin existenìa ta èi îìi laèi urmele prostiei dup tine. nu te mândri cu superioritatea ta faì de animale. Nu le deranja bucuria. nu le priva de fericirea lor. nu le h rìui. ele nu au p cat.Iubeète animalele: Dumnezeu le-a dat gândire rudimentar èi bucurie netulburat .

în Alaska. Pailin în apartamentul ei din Anchorage (Alaska). Ca guvernator al statului. Doreète s candideze din nou la preèedenìia SUA. prezentând ceea ce a fost odat un frumos exemplar de urs grizzly èi king-crab. în alegerile din 2008. pentru fiecare lup vânat èi care va prezenta ca dovad . A fost consilier local èi primar al oraèului Wasilla (Alaska). inclusiv a stilului de vân toare din avion pentru lupi èi urèi. în anul 2012. susìinând c : ´este o fars . alaturi de senatorul John McCain. A oferit ca recompens vân torilor câte 150$. la alegerile naìionale din 2008. guvernator al statului american Alaska. împotriva lui Joe Biden èi Barack Obama. între anii 2006-2009. centru: S. dreapta: S. la o vân toare de caribu. stânga: S. nefiind cauzat de activitatea uman ´. . A candidat la funcìia de vicepreèedinte SUA.Funcìiile îi dezumanizeaz pe oameni. politician american . laba stâng din faì a animalului ucis. Nu crede în înc lzirea global . inclusiv femele cu pui. Este o susìin toare èi o împ timit a vân torii èi pescuitului ca distracìie èi aventur . Sarah Louise Pailin (fost Miss Wasilla). Pailin împreun cu una din fiicele sale. când au candidat pentru funcìiile de vicepresedinte èi preèedinte SUA. Pailin èi John McCain. a autorizat uciderea a aproape 1300 de ursi grizzly.

Dumnezeu s te binecuvânteze! I hope you share this messages. God bless you! Sfârèit .Sper s împ rt èeèti aceste mesaje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful