P. 1
SIRAH 10 SAHABAT

SIRAH 10 SAHABAT

Ratings:
(0)
|Views: 233|Likes:
Published by Miera Noreha

More info:

Published by: Miera Noreha on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

10sahabat dijamin masuk syurga 1. Abu Bakar Siddiq ra.

Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan lakilaki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : ³Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:´Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita´.

Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.´ Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadiets. 2. Umar Bin Khatab ra. Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah. 3. Usman Bin Affan ra. Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi¶. 4. Ali Bin Abi Thalib ra . Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang. 5. Thalhah Bin Abdullah ra. Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa¶ad bin Abi Waqqas Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi¶. 8. Sa¶id Bin Zaid Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi¶. 9. Abdurrahman Bin Auf Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi¶. 10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah Masuk Islam bersama Usman bin Math¶uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

1.Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra (Khalifah Pertama,

Teman Setia Yang Banyak Berkorban)

Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya setelah Muhammmad SAW dimakamkan Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah . Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra Mi raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besar-besaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan uang negara. Keluarga Rasul termasuk Ali bin Abu Thalib baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri dalam usia 61 tahun kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi kekuatan terbesar di dunia pada masa itu yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun

Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Abdul Rahman b. ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi. ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. megah. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orang-orang Quraish. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran . beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Tsabit. Beliau merupakan seorang yang berani. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba. Beliau digelar al-Faruq yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Abdul Uzza b. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Affan. Kaab. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Saad b. Adiy b. Rabah b. Auf. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Zaid b. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. 2. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul. Abi Waqas dan Muaz b. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam.Membentuk Majlis Syura Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A.000 dirham wang negara untuk kepentingan keluarganya. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. . Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Naufal b. 63 tahun. ia hanya mengeluarkan 8. Qarth b. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia. Ia hidup sebagaimana rakyat. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Al-Khattab b.Khalifah Umar al-Khattab ra (Saidina Khalifah Kedua. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu luah. Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil) Pengenalan: Khalifah Umar b. tegas dalam kira bicara. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. dan berkedudukan tinggi. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Ketika berhijrah ke Madinah. putri Umar.demikian. bangsa Parsi yang beragama Majusi. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. Abi Talib. berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. sewaktu berumur 63 tahun. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Abdullah b. Ali b. tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai Abu Hafs kerana kegagahannya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Razah b. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja. Jabal.

Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. sebagai contohnya Muawiyah b. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial .keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Amru b. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. al-Ass. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Syu bah dan Zaid b. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Melalui amalan sistem syura. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. C. . Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. segala tanah -tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Harta mereka tidak akan dirampas. Di Mesir. Sumyah. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. B. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. Mughirah b. Abu Sufian. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. dan Iraq misalnya. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Syria.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. kecualilah bagi orang-orang yang . Dengan perluasan kuasa ini. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. . . Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai.

Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain.benar menentang Islam dalam peperangan. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan al-Quran. . Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. 3. dermawan dan penuh belas kasihan. Umat Islam diwajibkan menghafal surah -surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. Tengah malamnya tak pernah disia-siakan. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. D. pemurah dan baik hati.Khalifah Uthman bin Affan ra (Khalifah Ketiga. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. . Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara . Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. dan yang kedua ke Madinah. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Sebagai contoh. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada saidina Uthman b. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran al-Ghani . Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Affan ra. Affan b. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. an-Nisa. alMaidah dan sebagainya. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. pertama ke Habasyah. Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. Malaikat Berasa Malu Kepadanya) Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar alKhattab. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian.

. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya.Beliau digelarkan sebagai Zunnurain yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. pemerintahan Islam dilanda fitnah. 4. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al Quran. 2. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Algeria. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran: Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Tunisia. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman Fitnatul-Kubra iaitu zaman huru hara. Samarqand. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Afganistan. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana al-Quran yang berbeza telah dibakar. Libya. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. 3. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Morocco dan beberapa buah negara lagi.

Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. Ali sempat menolak penunjukan itu. Bani Umayyah. umat Islam pulang dengan rasa puas. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Saidina Ali ra menjawab.  4. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. Peristiwa inilah yang disebut dengan Al-Fitnah al-Kubra yang pertama. Sewaktu kecil.Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Ali dan Zaid bin Haritsah anak angkat Nabi Muhammad SAW. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. Setelah mendengar penjelasan Ali ra. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. Pada hari Jumaat. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. Menurut riwayat. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Saat masih kanak-kanak. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah) Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar.Khalifah Ali bin Abu Thalib ra (Khalifah Keempat. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW . Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Ya Allah. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Aku bertaubat atas perbuatanku. Mereka selalu shalat berjamaah. Uthman telah membakar mushaf-mushaf. sehingga merobek persatuan umat Islam. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. yang segera dijawab oleh mereka. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut.

Tapi Ali berkeras. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. Untuk melicinkan pentadbiran. Dari 20 gabenor yang ada. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Di medan perang. Mengenai kecerdasannya. Untuk itu. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawai-pegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Sebagai khalifah. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Baik di perang Badar. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Banyak pasukan juga mengendarai unta. peperangan antara kaum Muslim. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan itu. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Beliau berangkat ke Kufah. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. bahkan seterusnya. Fatimah Az-Zahra. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Uhud hingga Khandaq. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. yakni Ja far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. . untuk langsung memimpin perang.berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. Setahun sudah berlalu. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Begitu juga sepupu Ali. Ibnu Abbas. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan Gabenor Syam. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Ali menikah dengan Ashma . hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. juga Zubair dan Thalhah dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Ali segera menyusun pasukan. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Aisyah.

Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. . Atas usulan Amru. Setibanya di Bushra. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Sebahagian berpendapat. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Keduanya sepakat untuk menurunkan Ali dan Muawiyyah. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. Dalam keadaan terdesak. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. Namun Muhammad anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk berhukum pada al-Quran (Majlis Tahkim). Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Ahmad yang mana? jawabku balik bertanya Ahmad Ibnu Abdullah bin Abdul Muththalib. Kedua pihak berunding. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Caranya memandang masalah selalunya hitam. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. Ketika kami berada di pasar Bushra. pihak Muawiyyah bersiasat. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim.Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Dia adalah Nabi penutup. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. seruan itu harus dihormati. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Abdullah. demikianlah pendapatnya. Abu Musa yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik di pihak Ali. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. Puluhan ribu Muslim tewas. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. Amru tergoda. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. anak Amru yang shaleh. Dua hari kemudian beliau pun wafat. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Muawiyyah lalu menggunakan model kerajaan . Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. Mereka berfikir. Pihak Ali berpecah. Di Kufah. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai Khawarij (barisan yang keluar). Bulan ini dia pasti muncul. 5. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. berwawasan sempit dan keras. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. aku penduduk Makkah! Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad? tanya pendeta kepadaku. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ali tetap mengalah. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus.Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra (Syahid Yang Hidup) Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. tiba-tiba seorang pendeta berseru: Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah? Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. Di pihak Ali. Kata Thalhah. Ya.putih . pindah ke negeri berbatu-batu hitam. Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Kedua pihak bertempur di Shiffin. serunya. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. Kelompok Hurkus segera menguat. Hurkus adalah seorang yang lurus.

tetapi mereka tidak berhasil. Lalu kuambil unta. ketika aku sa i antara Shafa dan Marwa. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira . Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. Dengan syahadatku itu. agama berhala. gelisah dan berkeluh kesah. penyayang dan lemah lembut. memecut dan memukuli kepalanya. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang Al Qarinain (Sepasang sahabat yang terikat). bahwa dia diangkat Nabi. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. Marilah kita pergi menemui Muhammad. Betulkah berita mengenai Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. dan Anda menjadi pengikutnya? Betul! jawab Abu Bakar. Tanyaku. tidak ada Tuhan selain Allah. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Maka sejak itu. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya. kedua-duanya disatukannya. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. Mas ud bin Kharasy bercerita. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Ya. hai pemuda! kata pendeta itu menjelaskan. Siapa wanita tua itu? Jawab mereka. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Sehingga kaum . Setelah bertemu dengannya. dan berita yang disampaikannya kepadaku. Muhammad bin Abdullah mengatakan dia Nabi. Dia seorang yang lapang dada. Mereka mengeluh. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. sampai turunnya ayat pertama).banyak pohon kurma. Kafilah aku tinggalkan di belakang. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. Kami berteman baik dengan dia. tinggi dan mulia. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. Ash Sha bah binti Al Hadhramy. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. sambil mendorongnya. Hari demi hari berjalan terus. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. supaya engkau tahu dan memasukinya. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. Pada suatu hari. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. kata Thalhah melanjutkan ceritanya. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. aku kenal Abu Bakar. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. Lalu katanya. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai Asadul Quraisy (Singa Quraisy). Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku? Ada! jawab mereka. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. Sebaiknya Anda segera menemuinya. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. tak dapat digoyahkan sedikit jua. Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Sesudah itu. meneriaki si pemuda dengan caci makian. untuk disiksa sesuka hati mereka. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. sampai di Makkah. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. Kata Thalhah. aku bertanya kepada keluargaku. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. ibu kandung pemuda itu! Kemudian. Aku bertanya. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Mengapa pemuda itu? Jawab mereka. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan Rasul-Nya tambah meningkat dan semakin besar pula.

ya Rasulullah! kata seorang perajurit Anshar. dan lemparan panah. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah! Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. Mengapa Anda gelisah. Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. sehingga darah mengucur di muka beliau. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. dan Rasulullah menjulukinya dengan Thalhah Al Khair (Thalhah yang baik). lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. . tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. Kata Rasulullah kepada Thalhah. Thalhah adalah pedagang besar. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. Setelah kami tiba untuk membantu. dan beliau kepayahan. Saya. Siapa yang berani melawan mereka. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. hai Thalhah! Dalam perang itu. kawan kalian! Kami dapati Thalhah berlumuran darah. Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. sehingga Thalhah dijuluki Asy Syahidul Hayy (Syahid yang hidup). Rasulullah terus naik. maka Abu Bakar berkata. atau Thalhah Al Jaud (Thalhah yang pemurah). Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. dan memberi peluang perajurit Anshar. Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. beliau berkata. dan Thalhah Al Fayyadh (Thalhah yang dermawan). Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. Ya! Engkau! Maju! kata Rasulullah. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. Sesudah itu kembali menyerang musuh. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. Demikianlah seterusnya. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. Malamnya dia ketakutan. Maka tinggallah Thalhah seorang. Siapa yang berani melawan mereka ini? Saya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! kata Rasulullah memerintah. Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. Adapun sebabnya bergelar Thalhah Al Khair atau Thalhah Al Jaud . Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. Ya! Engkau! kata Rasulullah. tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. hai Abu Muhammad. Sekarang engkau. Adapun nama jolokan Asy Syahid Hayy (Syahid yang hidup). atau tusukan lembing. Kata Abu Bakar. ya Rasulullah! kata Thalhah. Maka bersabda Rasulullah. mengandung seratus satu macam kisah. sehingga dia gugur pula. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri.muslimin menggelarinya Asy Syahidul Hayy (Syahid yang hidup). gelisah dan risau. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Kata Rasulullah. Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah? Jawab Thalhah. Begitulah kisahnya. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. diperolehnya dalam perang Uhud. Saya. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. dan disandarkannya ke tebing. Thalhah selalu memajukan diri. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. Saya.

sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. wajahnya tertegun. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. Kembali kamu kepada penyembahan berhala ! Tapi Zubayr menjawab.Jawab isterinya. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang mubasyarin bil jannah . Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Biarlah aku terima wangnya saja. maka lihatlah Thalhah.Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra (Perajurit Allah Pengiring Rasulullah) Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. dimasukkannya wang itu ke dalam pundipundi besar dan kecil. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. (Kanzul Ummal 5:69. jika aku terbunuh? Maka jawab Zubayr: Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu! Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Sebuah panah mengenai betisnya. sedang dia sibuk dengan kerjanya. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Pada suatu hari. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. Jika engkau suka. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. Rasulullah SAW tersenyum. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda. karena itu! Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. Ummu Kalthum. Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Sewaktu terjadi Perang Jamal. bahwa engkau telah dibunuh orang! Rasulullah SAW juga terkejut. Lalu katanya. Zubayr tidak membuang waktu lagi. tibatiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Pamannya berkata. ambilah tanah itu. Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. lalu berkata: Kalau aku dibunuh orang. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Pagi-pagi. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. Rasulullah SAW lalu bertanya: Mengapa engkau wahai Zubayr. kemudian menyuruhnya kembali saja. Al-Ishabah 1:545) . Engkau wanita beroleh taufiq. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: Di antara oran g-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. lalu bertanya lagi: Apa yang hendak engkau perbuat. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. seharga tiga ratus ribu. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. Rahimakillah. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). terkejut? Jawabnya: Aku dengar berita. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu anhum. (Al-Ahzaab: 23) 6. Kata Thalhah. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin Affan kepadaku. Kata orang itu. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Diceritakanya pula. Baginda bertanya: Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr? Beliau menjawab: Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. maka apa yang hendak engkau buat? Jawab Zubayr: Aku akan menentang semua orang Makkah. maka di antara mereka ada yang gugur. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. Zubayr digulung ke dalam tikar. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula.

pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Ubaidah. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. Dalam peperangan itu. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. dihabisinya dengan pedangnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. hai Rasulullah! Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. Umar. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. lalu aku berkata kepadanya: Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya! Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. seraya berteriak: Siapa yang mau bertanding dengan aku! Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: Boleh engkau bertanding dengan dia? Jawab orang itu: Jika engkau suruh. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. dan pengiringku ialah Zubayr. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. duhai anakku? Jawabku: Ya. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. Mereka lalu berduel. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. Dia lalu berkata lagi: Aku lakukan untuk mempertahankanmu. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan.Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. Kemudian Baginda berkata lagi: Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. sehingga pedangnya menjadi tumpul. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu sampai ke belakang kepalanya. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. Pada waktu petang. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. dialah yang akan mati. l alu si kafir itu mati. berkata: Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. dan menariknya jatuh ke atas tanah. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. Uthman. Setelah siap. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. barisan kaum musyrikin ketakutan. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. demi ayah dan ibuku! (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) . dan apa yang engkau lakukan tadi! Ayahku menjawab: Engkau lihat apa yang ayah buat.

kuat. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. kamu akan duduk di belakang saja. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. umurnya sepuluh tahun. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. panik dan meninggalkan pospos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. kami akan ikut di belakangmu! Zubayr menjawab: Nanti kalau aku menggempur mereka. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu anhum. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). Ada dua bekas luka di situ. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Ubadah Ibnu Assamit. Jawab mereka: Tidak. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. Hal ini membuat pasukan musuh gentar.Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. ikhlas. Bila diserukan Hayo berjihad fi Sabilillah . dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Beliau tersenyum ridho dan gembira. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. Berkata Urwah ra: Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Lalu ia berseru Allahu Akbar dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Ketika menghadapi benteng Babylon. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. seraya bersabda: Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. 7. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masing-masing bernilai seribu orang. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin . Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. dan ia bersabda : Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. berani. Setelah itu maka beliau pun pergi. kami akan sama-sama menggempur! Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan.Saidina Abdurrahman bin µAuf ra (Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah) Saidina Abdurrahman bin Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. jujur. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. lalu dia kembali lagi ke barisannya. kemudian diserahkannya kepada orang lain.

Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin.Khattab al-Faruq. dan kepada harta saudara. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. terhadap harta yang kamu berikan. Ya. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. Sungguh pun begitu. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Itulah beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Belum berapa lama beliau berdagang. Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu? Jawab Abdurrahman. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Sabda Rasulullah. . Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. antaranya ialah Umair bin Uthman bin Ka ab at-Taimy. Alangkah wanginya kamu. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah Muhammad SAW. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Namanya pada masa jahiliyah ialah Abd Amr. Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. Kata beliau antara lain. Jawab Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. dan dua puluh luka-luka kecil. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Tanya Rasulullah. Kata Abdurrahman. Ketika selesai perang. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. Hartaku banyak. kepada keluarga saudara. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. ya Rasulullah. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. Emas seberat biji kurma. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa ad ibnu Rabi al Anshari ra. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. Sa ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Walaupun luka kecil. Dalam perantauan. hai Abdurrahman. Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Saya hendak bernikah. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. Pada suatu hari Sa ad berkata kepada saudaranya. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. Wah. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Katanya. Sabda Rasulullah. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Setelah masuk Islam. Adakan kenduri. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kata Abdurrahman.

yaitu tentara Rum sangat banyak. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. Agaknya Abdurrahman berdosa. Maka kata Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut berperang. Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. pakaian. Suara apa yang hiruk pikuk itu? Dijawab orang.Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. Setelah Rasulullah SAW wafat. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dana yang tersedia hanya sedikit. Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Sehingga ibu Aisyah bertanya. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu? Jawab Abdurrahman. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya? Abdurrahman bin Auf. Sebanyak rezeki. karena jumlah tentara musuh. . Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. bumi seolah-olah bergetar. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu min (para istri Rasulullah). Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. Ketika mereka masuk kota. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. minyak. kebaikan. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. barang pecah belah. tepung. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. isteri Rasulullah. Rasulullah terlambat hadir. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Apabila para ibu tersebut pergi haji. Berapa? Jawab Abdurrahman. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. kecuali orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah tiba. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. Kata Ibu Aisyah ra. Tanya Rasulullah. Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. dan kepada para ibu-ibu orang mukmin. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama Al-Bakkaain (orang yang menangis). karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan Jaisyul Usrah (pasukan susah). dan upah yang dijanjikan Allah. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. Setelah hampir selesai rakaat pertama. jawab orang itu. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. Semuanya membawa pangan. ibu yang mulia itu bertanya.

Sa ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. Sebelum menghentikan iring-iringan unta.000 dirham perak. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia.000 ekor unta. Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. katanya: Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. Tatkala beliau hampir meninggal dunia. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. . seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu Aisyah. serta pahala yang besar di akhirat. Katanya. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. 100 ekor kuda.000. Wahai Ibu. Beliau beristri empat orang.Saidina Sa¶ad bin Abi Waqqash ra (Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah) Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina Aisyah. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. Subhannallah. 8. Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Maksudnya bahwa beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. sehingga mencapai 40. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. aku akan memasukinya sambil berjalan. Sudilah Ibu menyaksikan. Mereka berjumlah seratus orang. Katanya. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. sabdanya: Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Itulah dia Sa ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. 300 ekor kambing. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na im. Kemudian menyusul pula 40. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Dalam kata sambutannya antara lain Ali berkata: Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. Saya mendengar Rasulullah bersabda. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. Seandainya aku sanggup. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. mana yang majikan dan mana budak. antara lain sahabat mulia Sa ad bin Abi Waqqas. yang kalau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. saya mendengar sendiri! Abdurrahman melonjak kegirangan. Ya. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Sejak berita yang membahagiakan. Dzun Nurain Uthman bin Affan. Kata sambutan saat pemakaman. Serentak mendengar berita itu.000 dinar emas. sehingga Ibu Aisyah sering mendoakan. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar. Walaupun begitu kaya-rayanya. Beliau meninggalkan kira-kira 1.Kata Ibu Aisyah ra. bahwa Abdurrahman masuk syurga. apakah Ibu mendengar sendiri ucapan itu diucapkan Rasulullah? Jawab Ibu Aisyah. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak.

yaitu panahnya dan do anya. hai Sa ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran! Tidak lama kemudian. Ketika dilarangnya. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Ia dilimpahi harta yang banyak. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. diajukannyalah do a yang maqbul ini. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa ad sendiri. Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa ad ini. Kalau begitu saya do akan kamu kepada Allah Ujar laki-laki itu. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya! Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. yang baik dan yang halal . muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Katanya. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. Dan kedua. Menurut Sa ad sendiri dan juga para sahabatnya. dan kabulkanlah do anya. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Memang! Kedua ni mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa ad buah syukurnya kepada Allah. tepatkanlah bidikan panahnya. Dan ini. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. Ya Allah. Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Zubayr bin al-Awwam. seolah-olah kamu seorang Nabi. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun. hingga beliau enggan berdo a bagi kerugian seseorang. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabatsahabatnya yang telah mulai beriman. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkan-Nya. kecuali bagi Sa ad. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. katanya. Thalhah dan Zubayr. Begitu pula Sa ad. Dalam kehidupan akhirnya Sa ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. Sa ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. Panahlah. jiwanya adalah jiwa merdeka. pastilah akan mengenai sasarannya. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah! Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. Sa ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. Waktu wafat. maka di tangan Sa ad hal itu telah terjadi. Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. hal itu adalah disebabkan do a Rasulullah juga bagi pribadinya. Maka katanya. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. orang itu enggan menurut. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Sa ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai at kepada Rasulullah SAW. Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do anya tak ubah bagai pedang yang tajam. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. yaitu Uthman bin Affan. Pertama. Lalu diangkatlah kedua tangannya. Maka Sa ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka at. Ya Allah. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta ala. Panahlah hai Sa ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu.Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa ad.

Sa ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Rustam. Kebetulan beliau jatuh sakit. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda. ujar Nabi. Ketika Muthana. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda! Beberapa lama Sa ad hanya mempunyai seorang puteri. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. Tanya Sa ad. Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. Jangan. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. apakah bunda akan makan atau tidak! Akhirnya ibunya mundur teratur. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Sa ad ikut bersama Rasulullah SAW. Tetapi setelah peristiwa di atas. jawab Nabi.sekaligus. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku? Tidak. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Sa ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. pasti akan melemahkan semangat Sa ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. sebagai berikut. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa ad serta mengucapkan selamat kepadanya. maka Rasulullah datang menziarahinya. ujar Nabi. Ketika Hajji Wada . sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. sepertiganya? Benar. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Sa ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Jadi. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Sesampainya di sana. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. Sa ad bin Abi Waqqash. lalu ia keluar satu persatu. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. separuhnya? tanya Sa ad pula. Kalau begitu. maka janganlah kamu mengikuti keduanya! (QS Luqman: l5) Sa ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Wahai Rasulullah. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai . diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. pada masa musim panas tahun 637 M. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. Akhirnya Sa ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Tetapi Sa ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. Karena sakit. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. Dan sepertiga itupun sudah banyak. Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. Di tempat ini. pastilah akan diberi ganjaran. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota.

dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. sebelum meninggal. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. dan beliau dikebumikan di Madinah. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. mengangkat Sa ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Demi didapati pipi Nabi terluka. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. pada suatu hari. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. Abu . anak. Khalifah Umar bin al-Khattab. bermuka ceria. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Pada masa pemerintahan Gabenor Sa ad bin Abi Waqqash. artinya: Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. Mereka itulah perajurit Allah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. mereka akan kekal di dalamnya. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. Akhirnya. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Akan menyenangi mereka. beliau menunjukkan Sa ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. rendah diri dan sangat pemalu. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam.komandan. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. Saidina Uthman bin Affan ra. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Sa ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Masih dalam perang Uhud. Khalifah Islam kedua. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. 9. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin Auf. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. walaupun orang tersebut ayah kandung. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. kurus. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. berwibawa. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. khalifah ketiga dalam Islam.Abu Ubaidah bin Jarrah ra (Orang Kepercayaan Umat Ini) Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. saudara atau keluarganya sendiri. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta.

Oleh sebab itu. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. puasalah di bulan Ramadhan. Pergilah bersama mereka. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. Dalam kaitan ini. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. semoga kamu akan dikasihani Allah. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. Mereka mengatakan. beliau menangis. Saidina Umar bin Al -Khattab ra mengatakan. ini saja sudah cukup menyenangkan. kalau kamu memerlukan saya. Belum. oleh sebab itu semua . Datanglah ke sini nanti sore. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. sehingga para hadirin bertanya. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. Lalu Abu Ubaidah menjawab.. Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. namun beliau masih terus membalikbalik pandangannya kepada kami. berdermalah. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah dan jujur . bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. Sungguh. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Jika kalian terima. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya? Beliau menjawab. Sepeninggalan Rasulullah SAW. Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Setelah Umar ra membaca surat itu. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. jangan suka menipunya. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. perisai dan pelana tunggangannya. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. Wahai Amirul Mukminin. Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. lebih jauh pandangannya. Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. saling nasihat menasihatilah kalian. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. Dirikanlah shalat. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. tunaikanlah zakat. Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. beliau memesankan kepada tenteranya. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. sesampainya surat saya ini. Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Rasulullah SAW memberinya gelaran Gagah dan Jujur .Ubaidah tidak jera. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal? Umar menjawabnya. Wahai sahabatku. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. Umar pun lantas berujar. kalian akan baik.

Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab. Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. Betul. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. hai putra Makkah. dan Umaimah binti Abdul Muthalib. Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. . Kini kesabaran kami sudah habis! Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Sedangkan Zaid bin Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. Zaid bersandar ke dinding Ka bah seraya berkata. Nasrani. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan.mereka pasti akan mati. Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. Kata Rahib tersebut. Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. Kata Zaid. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat.Said Bin Zaid ra (Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih) Zaid bin Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. Kemudian Zaid bin Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Jawabku. Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. Uthman bin Harith. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Namun kami biarkan saja. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. Assalamu alaikum warahmatullah. dan mengenakan perhiasan indah-indah. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. tetaplah anda bersamanya. 10. Maka saya datangi Rahib tersebut. Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. lalu ditamparnya Zaid. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Kaum wanita dan anak-anak berpakaian bagus warna menyala. Setelah itu. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. bibi Nabi Muhammad SAW. itulah yang saya inginkan! Kata Rahib. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira . Abdullah bin Jahsy. Ketika saya sampai ke negeri Syam. Kata Al-Khattab. Zaid berhenti berkelana. Bila anda bertemu dengan beliau. Sungguh bodoh dan sesat kalian! Al-Khattab. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Said bin Zaid bin Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. beliau disakiti dan dianiaya. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. perwira-perwira tinggi. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin setelah kota itu dikuasai. Said segera memenuhi panggilan beliau.Allah memperkenankan doa Zaid. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Ketika beliau masuk Islam. Insya Allah! Kemudian Said melanjutkan ceritanya. pasukan kami semuanya berjumlah 24. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. Saya membanting diri ke tanah. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak.000 orang tentera. Tunggulah perintah saya selanjutnya. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Perang berkecamuk segera. Saya bidikkan lembing saya. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Saya ingin syahid sekarang. Katakanlah kepada Baginda SAW.000 orang. Fatimah binti Al-Khattab. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. berkobar dengan hebat. Said masuk Islam tidak seorang diri. Ya. Berkata Said bin Zaid bin Amr bin Nufayl: Ketika terjadinya Perang Yarmuk. dan Paderipaderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. dan berdiri di atas lutut saya. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkahlangkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. Muhammad SAW. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. Dia Islam bersama -sama istrinya. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti! Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. . Tanpa terasa. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah? Jawab Abu Ubaidah. panglima-panglima. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya.

Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. . wanita tersebut menjadi buta. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Saidina Said bin Zaid ra. Tidak berapa lama kemudian. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. Memang ketika kami masih kanak-kanak. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. dia pun jatuh ke dalam sumur. Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. Kata Said. ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Kata Abdullah bin Umar. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. Wali Kota Madinah ketika itu. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. Seandainya tuduhan itu palsu. kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Bagaimana mungkin saya menzaliminya.Di masa pemerintahan Bani Umayah. Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->