PROIECTAREA ŞI EXECUłIA ACOPERIŞURILOR VERZI LA CLĂDIRI NOI ŞI EXISTENTE Contract 440/22.12.2009 (nr.

UAUIM-CCPEC 24/2009) Redactarea 1 Iulie 2010

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI MDRT DIRECłIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCłII

PROIECTAREA ŞI EXECUłIA ACOPERIŞURILOR VERZI LA CLĂDIRI NOI ŞI EXISTENTE
Redactarea I

Elaborat de: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” Colaborator: INCERC Bucureşti

Preşedinte, Manager General: Şef de proiect:

prof. dr. arh. Emil Barbu POPESCU prof. dr. arh. Ana-Maria DABIJA

Avizat de: DIRECłIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCłII A M.D.R.T. Director general: Responsabil lucrare MDRT: ing. Cristian Paul STAMATIADE ing. Carmen BĂLAN

Elaboratori:
prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija prof. dr. ing. Radu Petrovici conf. dr. ing. Mihaela Georgescu drd. arh. Dan Mihai arh. Eugen Popescu (colaborare la capitolele 2, 3, 4)

Consultant pentru cerinŃa “Securitate la incendiu”:
arh. Nina Munteanu

pajişti. semiextensive c.verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi potrivit prevederilor Legii 10/1995 şi completărilor acesteia prevăzute în Legea 123/2007 .1.2) şi cele ale prezentului ghid. plane b. 1.1. fâneţe.8 1 . 1.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 1. Prevederile prezentului ghid se referă la alcătuirile amplasate deasupra sistemului hidroizolant.elaboratorilor proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie .executanţilor (constructori.1.organismelor administrative teritoriale precum şi persoanelor fizice şi juridice care realizează investiţii în domeniul construcţiilor La realizarea acoperişurilor verzi se vor respecta prevederile din reglementările tehnice specifice domeniului (conf.) Învelitorile cu plante amplasate în ghivece.1.1 1. jardiniere sau în alte recipiente aşezate pe învelitoare nu fac obiectul prezentului ghid. păduri etc.1 1.3 1.4 1.1.2 Obiect şi domeniu de aplicare Prezentul ghid detaliază condiţiile şi măsurile specifice necesare pentru proiectarea acoperişurilor verzi. antreprenori) .6 1. intensive Prevederile prezentului ghid vor fi aplicate la proiectele noi acoperişuri verzi. precum şi la proiectele de reabilitare a acoperişurilor clădirilor existente Prevederile prezentului ghid se adresează: . reprezentând unul din sistemele de protecţie a acestuia Ghidul nu se aplică alcătuirilor specifice pentru terenuri sportive sau suprafeţelor acoperite cu vegetaţie cu rol agricol (livezi.5 1. execuţia şi întreţinerea acoperişurilor verzi a. la clădiri noi şi la clădiri existente Ghidul furnizează informaţii pentru proiectarea. în pantă şi detaliază principiile de alcătuire pentru terasele verzi a.7 1.1.1. extensive b. culturi.1.

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. prin proiect. precum şi dispozitivele de susţinere a acestor straturi Învelitoare Element de protecţie împotriva apelor meteorice (în principal).C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor .C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie .GP 114-2006 Ghid privind proiectarea.P118 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor Posibile referinţe de corelare ulterioară .GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit . cuprinzând straturi de închidere şi protecţie a clădirii împotriva agenţilor exteriori.NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor .P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative 3. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS .. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor . execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri . Referinţe normative principale . vegetaţie (sinonim cu acoperiş vegetalizat) Învelitoare (terasă) Tip particular de acoperiş cu panta versanţilor de grădină maxim 8% (8mm/1m) 2 .GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton .C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri.C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri .in situ” . . execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice .GP 0001-1996 Protecţia la zgomot.GP 112-2004 Ghid privind proiectarea. care formează în acelaşi timp şi închiderea la partea superioară a clădirii Acoperiş în pantă Tip particular de acoperiş cu versanţi cu panta minimă de 8% (8mm/1m) Acoperiş verde Acoperiş pe care este prevăzută în mod deliberat. Terminologie Acoperiş Subansamblu care delimitează construcţia la partea superioară.NP 064-2002 Ghid privind proiectarea.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 2.P 121-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale . execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri . Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic .NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.

aceste plante sunt adaptate unor condiţii extreme de mediu. frunze. rumeguş etc. plante perene) necesită luarea unor măsuri reduse pentru întreţinere (udare. mulci Prin mulci (din engleză mulch) se înţelege un strat de materie organică cum ar fi paie. are caracteristici speciale şi grosime considerabilă Hidroizolaţie structura etanşă. copaci. previne infiltraţiile care favorizează eroziunea solului şi împiedică îngheţarea suprafeţei solului 1 . muşchi. arbuşti. continuă şi omogenă de (conf. tufe. Mulciul poate asigura. Învelitoare grădină Tip de învelitoare grădină (terasă grădină) în care intensivă plantele – ierburi. El este aplicat pe suprafaţa solului pentru a păstra umiditatea prin scăderea evaporării şi pentru a împiedica creşterea buruienilor. de asemenea. NP 040 – protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie 2002) împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor apei şi/sau a umidităţii naturale a mediului. anuale sau perene – sunt plantate urmărind aceleaşi condiţii (specifice) de plantare ca şi pe suprafaţa pământului. îngrăşăminte). Tipurile de plante specifice teraselor grădină extensive sunt nepretenţioase şi se dezvoltă rapid. resturi vegetale.wikipedia. plante suculente. Acoperiş brun Tip specific de acoperiş verde în care se replică habitatul natural de mediu stâncos (amestec de pietriş şi vegetaţie. substanţele nutritive necesare plantelor. 1 http://ro. asigurând vegetalizarea învelitorii într-un timp relativ mic. asemănător celui natural) Acoperiş verde Tip de acoperiş verde (vegetalizat) în care semi-extensiv plantele (ierburi. Ele sunt ierburi. tufe. Tipul de plante necesită o grosime mai mare de pământ decât în cazul învelitorilor extensive.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Acoperiş verde Tip de acoperiş verde (vegetalizat) în care nu este necesară luarea unor măsuri speciale pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. Condiţiile de creştere şi dezvoltare sunt particulare şi aceste tipuri de plante necesită îngrijire (udare regulată şi fertilizare corespunzătoare). prin descompunere. Stratul de pământ în care se plantează. unele tipuri de plante cu bulbi sau tuberculi.org/wiki/Mulci 3 .

de exemplu: polistiren expandat sau extrudat. 4 .strat drenant . de exemplu: plăci din betoane uşoare.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 4. metal (platelaje diverse din tablă cutată) Termoizolaţiile care pot fi utilizate în alcătuirile termo-hidro-izolante sunt plăci din următoarele categorii: .1. plută aglomerată. ca protecţie a acesteia) sunt următoarele: .plăci moi.3. cu strat de armare) sau pelicule aplicate in situ. 4. de exemplu: plăci „rigide” din vată minerală (densitate mai mică de 100kg/mc) Hidroizolaţiile care se utilizează pot fi bituminoase sau polimerice.plăci semirezistente (elastice).1. plăci super-rigide de vată minerală (densitate mai mare de 100kg/mc) ş. ceramică. Este esenţial ca hidroizolaţiile să fie realizate din materiale de bună calitate şi să fie puse în operă corect. 4.stratul vegetal . poliuretan rigid.a . Notă: Elemente generale de proiectare a acoperişurilor verzi Prezenta reglementare nu analizează în totalitate alcătuirile învelitorii sau cele termo-hidro-izolante ci numai acele tipuri de protecţie a învelitorii sau a hidroizolaţiei. Învelitorile care reprezintă suportul straturilor vegetale pot fi din lemn. 4. 4. beton.2.1.bariera contra rădăcinilor 4.4. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri” Din punct de vedere al alcătuirii generale a acoperişurilor verzi se mai pot face următoarele aprecieri generale: Elementul suport al alcătuirii termo-hidro-izolante poate fi realizat din beton armat. 4. Straturile specifice ale alcătuirilor verzi (amplasate deasupra hidroizolaţiei.5. Tipurile de învelitori verzi pot fi clasificate în funcţie de tipul de vegetaţie şi de grosimea implicită a substratului de creştere a acesteia. care reprezintă învelitori verzi.1.1. 4. fibrociment. respectiv NP 040-2002 „Normativ privind proiectarea. dat fiind că intervenţiile în cazul în care apar infiltraţii de apă în interiorul clădirii sunt cu atât mai anevoioase cu cât alcătuirea de terasă-grădină este mai groasă. lemn (planşee din lemn). sticlă spongioasă ş. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri”. BCA.plăci rezistente. .2. sub formă de membrane (monostrat sau bistrat.strat filtrant .a.1.substraturile vegetale . Pentru o analiză completă a alcătuirilor se utilizează NP 069-2002 “Normativ privind proiectarea.1. metal.

europeană (în Podişul Moldovei): . Alexandru Stan. precipitaţii: 400 – 600 mm/an. Curs Finisaj 2. arh. IAIM 1989 5. precipitaţii: 500 – 1400 mm Un factor important în proiectarea acoperişurilor verzi îl reprezintă climatul Se consideră că beneficiile economice. cu schimbare rapidă a climatului pe altitudine: temperatură: 8-10 → .climat uscat . cele estetice sunt mai mari în climate mai aride. de mediu şi. Caracteristicile climatului impune selecţia speciilor de plante: 5 . ierni reci – veri călduroase.variaţii termice mai mici − Est .2. ierni mai puţin reci. există următoarele generale ale climei temperate: temperatura medie: 8 – 100C.climat mai umed . cu frecvente perioade de dezgheţ − Teritoriul carpatic – climat de nuanţă central – europeană. probabil.secete de vară foarte frecvente − Sud – europeană(în S.50C. secetoase caracteristici variante regionale climatice − Central – europeană (În NV şi centrul ţării): . Analiza straturilor specifice ale învelitorilor verzi Vegetaţia României (a se vedea Anexa 1) este determinată de : situarea geografică relief climat Corespunzător poziţiei geografice.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Prof. V ţării) : climat potrivit de umed veri calde.

2 6 . tufe. Stratul vegetal. în funcţie de tipul de acoperiş verde: extensiv. În cazul substratului mai gros de 10cm. plante perene. Aceste tipuri de alcătuiri necesită o îngrijire permanentă. Tabelele 3 – 5 prezintă caracteristicile şi condiţiile de creştere a plantelor pentru acoperişuri semi-extensive. la altitudini ridicate). se discută de sisteme semi-intensive (semi-extensive) şi intensive şi plantele pot fi alese şi după alte criterii.1. Acest strat este diferit. Grosimea substratului este minimum 10cm. Tabelele 1 – 3 prezintă caracteristicile şi condiţiile de creştere a plantelor pentru acoperişuri extensive. Utilizarea acestor plante se poate face în combinaţie cu pietriş. În principiu aceste tipuri de plante nu au nevoie de întreţinere. Vegetaţia de pe acoperişurile verzi de tip extensiv este formată din ierburi. adaptate să supravieţuiască în condiţii de climat extrem (pe stânci. arbuşti. acoperişul având un caracter „natural”. Grosimea substratului variază în funcţie de plantele utilizate. − în cele cu alternanţă de sezoane umede şi uscate – plante care să suporte aceste variaţii 5. arbuşti. ambii termeni pot fi utilizaţi) nu presupune măsuri speciale pentru întreţinerea plantelor. mergând până la respectarea aceloraşi principii ca în cazul plantării pe sol. Vegetaţia de pe acoperişurile verzi de tip intensiv este formată în principal din ierburi. grosimea substraturilor creşte considerabil. semi-extensiv. Ca urmare. bulbi. mai ales acolo unde protecţia hidroizolaţiei este realizată din pietriş de râu care nu a fost în prealabil spălat. în afara rezistenţei la umiditatea scăzută. utilizarea unor anumite specii de plante să necesite fie udare fie fertilizare periodică. tufe şi chiar plante lemnoase.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 − în climate aride – rezistenţa la secetă. Obiectivul utilizării unor astfel de plante este acela de a asigura procesul de creştere a vegetaţiei în mod natural. intensiv. cu condiţia să se ia măsuri de protecţie a hidroizolaţiei din faza de proiectare 2 . Implicit condiţiile impuse asupra structurii acoperişului (şi implicit a clădirii) sunt importante. Plantarea cu plante în sistem semi-extensiv (sau semi-intensiv. Vegetaţia de pe acoperişurile verzi de tip semi-extensiv este formată în principal din ierburi. rosturi. rizomi. − în cele reci – rezistenţa la îngheţ. Există totuşi situaţii în care. rizomi. bulbi. prin udare şi fertilizare. în munte. Unele specii de plante pot să necesite fie udare fie fertilizare periodică. Plantele care se utilizează sunt în general plante locale. plante perene. Gama de posibilităţi de expresie este foarte mare. Nu se importă plante din alte regiuni geografice. suculente şi muşchi. urmărindu-se un anumit efect estetic. Plantele cresc oricum în crăpături.

biologie (gradul de agresivitate – specii invadante.sunt specii care evită perioadele dificile din an (seceta din mijlocul verii sau temperaturile scăzute din timpul iernii) parcurgându-le sub formă de sămânţă 7 . pe substraturi foarte subţiri . fără flori.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 5.2 Clasificare a plantelor erbacee cu flori după durata de viaţă Plante anuale . dar în locuri umbrite sau altele întâlnite în crăpăturile pereţilor construcţiilor vechi Plante cu flori (angiosperme: plante cu seminţe închise în fructe): .în general nu sunt adaptate să suporte condiţiile de umiditate scăzută şi temperaturi ridicate din amenajările pe acoperiş . perene). bulbotuberculi etc.pot fi folosiţi în zone cu umiditate mare în aer . bulbi) . insolaţia puternică .perene. rădăcini pivotante.menţin umiditatea în sol Ferigi: sunt plante erbacee. pregătind locuri optime pentru germinarea seminţelor . care înfloresc primăvara şi traversează apoi perioadele de secetă din timpul verii sub forma organelor subterane . bulbi. tulpini subterane – rizomi. specii puţin rezistente la concurenţă) şi cerinţele faţă de substrat Plantele erbacee pot fi grupate în diferite categorii.pot fi folosiţi pentru a obţine un covor de vegetaţie pe substraturi foarte subţiri şi pentru a crea impresia de vechime Muşchi: .1.) Clasificare a plantelor erbacee după grupa sistematică: Licheni: .1. al căror efect decorativ îl constituie frunzele .1. durata de viaţă (anuale.se aleg specii adaptate condiţiilor de stres cu privire la umiditatea substratului. stoloni. bianuale. organele subterane (rădăcini fasciculate.1.adăugaţi în substraturi subţiri pot asigura acumularea de materie organică. în funcţie de grupa sistematică.există câteva specii care pot supravieţui în condiţii de umiditate scăzută. cu rizom. cu diverse tipuri de organe subterane (rizomi.se pot dezvolta în substraturi cu grosimea cuprinsă între 10 – 20 cm 5.există specii originare din locuri aride.au pretenţii scăzute faţă de lumină .pot coloniza zone pe care nu se extind alte specii în condiţiile unei amenajări extensive.1 Plante erbacee Speciile de erbacee sunt selectate după gradul lor de rezistenţă la: − Uscăciune − Îngheţ − Poluare precum şi în funcţie de particularităţile de morfologie.1 5.1.

substraturile mai groase asigură un succes mai mare supravieţuirii plantelor anuale .supravieţuiesc pe substraturi subţiri (4 .deoarece în sistemul semi-extensiv şi intensiv grosimea substratului este mai mare. perlit. arbuşti cu înălţimea mai mare de 2 m.alegerea speciilor de talie înaltă este limitată de curenţii de aer puternici .subarbuşti sau arbuşti. arbuşti de talie medie (1-2m). .sunt plante adaptate zonelor aride .1.5-2m.specii conifere Grosimea substratului: .3 Plante lemnoase Recomandări generale: . arbori de talie mică.au rolul de a da „culoare ” covorului vegetal . Amestecul de substrat în acest caz va fi ales în funcţie de cerinţele principalelor plante care vor forma covorul vegetal.3. Polystirol).specii foioase Selecţia trebuie să cuprindă specii de talie mică: .2 8 . În acest sens. conifere. . plantele se seamănă toamna 5.1.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 . subarbuşti. material plastic expandat tip Hydromul.1 Notă: 5. . . rezistenţi la ger (∗∗∗). aceasta permite cultivarea unei palete mai largi de specii. xero-mezofile). . vermiculit.îşi asigură răspândirea prin seminţe este nevoie de asigurarea unui control asupra unor specii care pot deveni „buruieni” .1. pământ de frunze.3.în general.peste 50 (80-130 cm) cm pt. Arborii de talie mică sau cultivarurile dwarf ale unor specii de talie mare sau de conifere se recomandă a fi crescute în containere sau pe substraturi profunde.cu tulpini târâtoare sau erecte. . Amestecul de substrat se alege în funcţie de tipul de întreţinere: . dar alegerea aparţine celui care proiectează partea de vegetal.sunt plante care compensează deficitul de umiditate prin depozitarea apei la nivelul ţesuturilor .2 Plante perene . cu înălţimea maximă 1.una din formele de amenajare este cea de obţinere a unui amestec asemănător pajiştilor naturale .un procent mare dintre acestea este reprezentat de specii suculente .adaptaţi la uscăciune (specii xerofile. . 5.1.20-50 cm pt. am sugerat o serie de reţete.6 cm) şi medii (6 – 10cm) .în cazul culturii extensive trebuie să aibă o greutate specifică mică (amestecuri pe bază de turbă. în sistem semiextensiv. 5.relativ rezistenţi la ger.10-20 cm pt.plantele cu substrat de grosime medie lărgesc spectrul de specii.

argila expandată.1 5. derivaţi organici din distilarea petrolului . pentru a se asigura maturarea lemnului şi rezistenţa la ger.2. respectiv dacă instalarea unui anumit sistem de irigare este necesară.3.2 Substraturi artificiale: .cuprind: a) componenţi organici proveniţi prin sinteză: styromulle – polistiren expandat. rumeguşul. mai ales atunci când acestea sunt expuse insolaţiei directe sau curenţilor de aer.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Notă: 5. hygromul. biolastonul b) compuşi de origine minerală.2. muşchiul vegetal. îşi menţin o perioadă îndelungată structura. Modul de udare al plantelor se stabileşte de la proiectare.sunt bogate în materie organică. vata minerală. pouzzolane 9 . pământul de ţelină.1. Plantele cultivate în substraturi de turbă fertilizată se dezvoltă mai bine şi au o rezistenţă mai mare la boli Prin aciditatea ridicată. mraniţa. poliuretani.2 Substraturi de cultură Clasificarea substraturilor după natura lor Substraturi naturale. nu pot fi folosite fără aplicarea unor soluţii nutritive . Umiditatea substratului: Deşi sunt recomandate specii rezistente la uscăciune.cuprind: a) componenţi naturali de provenienţă organică: pământul de frunze. cu o floră microbiană numeroasă.1 5. tradiţionale sau clasice: .1.1. pământul de ericacee.2. vermiculit. scoarţa de copac.provin din prelucrarea industrială a unor roci sau din sinteza substanţelor chimice. Pentru speciile lemnoase este necesar ca solul să aibă un drenaj bun. este important să se asigure udarea plantelor. Notă: 5.sunt mai uniforme. turba împiedică dezvoltarea ciupercilor 5. cu structură fizică şi mecanică instabilă .3 Cerinţele plantelor faţă de elementele nutritive din sol sau ph pot fi corectate prin fertilizări sau diferite amendamente. pietriş Un substrat cu o capacitate mare de reţinere a apei şi evaporare lentă (turba) şi cu rezistenţă la descompunere se poate utiliza într-un mediu cu temperatură ridicată şi umiditate relativă a aerului scăzută. obţinuţi prin tratare: perlit. produse de natură organică transformate în composturi prin procedee de fermentare aerobă b) componenţi naturali de origine minerală: nisip. sărace în elemente nutritive şi materie organică. turba. pământul de ferigi.

ca şi solul. Asigură aprovizionarea plantelor cu apă şi elemente nutritive.2.structură stabilă .4 Grosimea substratului de obicei se doreşte ca plantele să poată creşte în substraturi subţiri şi cu greutate specifică mică plantele supravieţuiesc în substraturi de grosime mică dacă este asigurată umiditatea necesară prin precipitaţii sau irigare grosimea substratului şi speciile selectate trebuie să ţină cont şi de temperaturile scăzute în timpul iernii 10 .faza gazoasă: reprezentată de gaze – oxigen. dioxid de carbon. trebuie să aibă: . în general.2.capacitate de schimb şi putere tampon mare Substratul de cultură este compus.faza lichidă: reprezintă soluţia apoasă ce conţine diverşi compuşi minerali sau organici. în diferite proporţii componente din ambele grupe .3 Substraturi mixte: .spaţiu poros pentru aer . se va folosi o cantitate mai mare de nisip Echilibrul şi concentraţia în elemente nutritive pot fi corectate prin adaos de îngrăşăminte chimice.2 Un substrat.includ. apă şi aer mai mare faţă de acelaşi volum în sol. pentru plante cu cerinţe mici faţă de apă şi pot fi irigate des. Ponderea în substrat: 20 – 22 % (în sol 15 – 20%) 5. aflaţi în suspensie sau dizolvaţi.1.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 5.3 Notă: În substraturile de cultură de natură organică. faza solidă este mai puţin reprezentată ca în sol. în funcţie de cerinţele specifice plantelor – în practică există substraturi de cultură individualizate pentru diferite specii Exemplificare: pentru alcătuirea unui substrat care să asigure umiditate constantă se va utiliza mai multă turbă. aceasta permiţând ca într-un volum de substrat să existe un spaţiu disponibil pt. 4 – 6 % pentru substanţe organice) . 5. 20 – 25 % pentru substanţe organice (în sol 45 % pentru minerale. în zona cu pori sunt prezente elementele celorlalte două faze – apa. corespunzător cerinţelor fiecărei specii 5. compoziţia depinde de activitatea radiculară şi a microorganismelor din substrat. asigură stabilitate plantei. aerul.faza solidă: constituie suportul de susţinere mecanică a sistemului radicular. combinarea lor se face diferit.2. hidrogen. Pondere în substratul de cultură: 45 – 50 % (în sol 25 – 30 %) . din 3 faze: .capacitate ridicată de reţinere a apei .pe baza caracteristicilor fiecărui material. Ponderea fazei solide în substratul de cultură – 5% pentru minerale.2.

2.1. meteo-dependenţi şi de mediu construit care trebuie luaţi în considerare sunt – climatul regiunii – microclimatul local – precipitaţiile anuale – perioadele de secetă – perioadele de ger – direcţia şi viteza vântului dominant – turbioane şi curenţi de aer – expunerea la şi nivelul însoririi – gradul de reflexie a luminii al suprafeţelor înconjurătoare – gradul de reflexie a căldurii datorat suprafeţelor construite înconjurătoare – tipul şi proporţia de gaze şi emisii poluante 5.6 Anexa 3 prezintă exemple de reţete pentru alcătuirea substraturilor şi de plante în funcţie de grosimea substratului Factorii climatici.2 11 . realizat din materiale ţesute sau neţesute (fibre de diferite lungimi aşezate la întâmplare şi solidarizate mecanic sau termic).1 5.să nu fie degradat de mediul înconjurător . Rezistenţa la presiune mecanică este dată de forţa de penetrare care trebuie să fie ≥0.să fie compatibil cu plantele (să nu producă fito-toxicitate) .strant filtrant .1.să aibă rezistenţă împotriva microrganismelor . contribuind la protejarea hidroizolaţiei împotriva eventualelor degradări chimice (rezultate din transportul materialelor organice şi minerale din stratul vegetal şi substrat) Stratul filtrant poate fi un geotextil. Stratul filtrant trebuie să respecte următoarele caracteristici: .să nu degradeze mediul .5 5.3. 5.3 Protecţia împotriva deteriorării învelitorii Aceasta este realizată din următoarea alcătuire generică: .3.2.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Tabelul 7 prezintă sintetic tipurile de substraturi care se pot utiliza pentru acoperişuri verzi.1 5.strat drenant .să poată fi traversate de rădăcinile plantelor .să fie rezistent la intemperii .să aibă rezistenţă la agenţi chimici Greutatea minimă recomandată a geotextilului este de 100g/m2 şi în mod uzual este cuprinsă între 100 şi 200g/m2.3.5 KN.barieră împotriva rădăcinilor Stratul filtrant Este un strat care face parte din alcătuirea care împiedică transportarea componentelor substratului în adâncimea structurii de protecţie. În general acesta este un strat subţire. considerând că nu sunt prevăzute presiuni 5.

5. este necesară prevederea unui strat de protecţie a hidroizolaţiei dacă aceasta are şi rol de barieră împotriva rădăcinilor.3.1.4 Nota 2: Unele straturi drenante (de exemplu plăcile de drenare) au calităţi termoizolante (specificate de producător) care pot fi luate în calcul pentru stabilirea rezistenţei termice a acoperişului. 12 . Membranele din ţesături geotextile trebuie suprapuse (ca orice membrane) 10cm una peste cealaltă. asigurând filtrarea şi pe laterală. Nota 3: Dacă stratul drenant este realizat din spărturi cu muchii ascuţite sau din plăci rigide. Perimetral se ridică până la limita substratului. olane) – sticlă spongioasă – zgură – membrane pentru drenare.4 5. Membranele filtrante nu trebuie să rămână expuse intemperiilor sau neprotejate un timp mai îndelungat decât cel prevăzut de producătorul de sistem.3. din – împâslituri structurate – din mase plastice. 5.2mm (considerând că 90% din substrat este reţinut de filtru şi doar 10% poate traversa filtrul). spartă sau nu – gresie şi ardezie expandată.1. realizate din – membrane din cauciuc cu ploturi – plăci rigide din plastic – plăci rigide din spume de mase plastice Nota 1: Utilizarea unui produs sau a altuia are implicaţii în ceea ce priveşte funcţiunea de bază (aceea de dren) precum şi în ceea ce priveşte calculul încărcării planşeului. cu ploturi – ţesături din fibre – spumate – plăci de drenare.06mm şi 0.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 mecanice suplimentare în timpul execuţiei sau la aplicarea sarcinilor verticale ulterioare.3 Dimensiunea orificiilor din stratul filtrant sunt cuprinse între 0. spartă sau nu – agregate obţinute din reciclarea altor produse: – spărtură din solzi ceramici de învelitoare (ţiglă. până la stratul vegetal. Strat drenant Categoriile de produse din care se realizează stratul drenant sunt: – agregate – pietriş şi spărtură fină de piatră – lavă şi piatră ponce – argilă expandată sau şistoasă.

6 C = 0. Valorile pot fi asimilate cu următoarele: grosimea alcătuirii panta < 150 <cm> > 50 C = 0. de tipul şi alcătuirea învelitorii verzi şi de panta acoperişului. Există posibilitatea calculării performanţei stratului drenant.3 10 .4.15 C = 0. 13 .4.8 5. folosind următoarea relaţie: A× C × q q’ = măsurat în l/(s x m) b unde : q’ = volumul în l/(s x m) A = suprafaţa de pe care trebuie scursă apa C = valoarea de referinţă a coeficientului de debit q = intensitatea maximă a ploii în l/(s x m2).6 C = 0.06mm.5 C = 0.50 C = 0.5 4. Trebuie luată în considerare posibilitatea erodării în timp a agregatelor.7 panta > 150 C = 0. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice.1 Distribuţie granulometrică Cel mult 10% din cantitatea de agregate poate avea diametru < 0.6 2. distribuţia granulometrică este diferenţiată: grosimea stratului drenant < cm > 4 – 10 10 – 20 peste 20 Clase de granulometrie < mm > între 2/8 şi 2/12 între 4/8 şi 8/16 între 4/8 şi 16/32 5.1 25 .3 Rezistenţa la îngheţ a stratului drenant ţine de comportarea sub sarcini statice sau dinamice ale componentelor.4. Se vor respecta specificaţiile producătorului în ceea ce priveşte comportarea la îngheţ a plăcilor de drenare.2 15 .25 C = 0.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 5.10 C = 0.2 Materialele care realizează stratul drenant trebuie să fie permeabile la apă.4 C = 0.7 C = 0. În funcţie de grosimea stratului. proiectare şi calcul) depinde de grosimea substratului.4 6 . definită conform normelor b = lăţimea calculată a pantei de scurgere Valoarea de referinţă a coeficientului de debit C (prevăzut în SR EN 120563 Reţele de evacuare gravitaţională în interiorul clădirilor.

din agregate granulare de dimensiuni diferite sau din plăci prefabricate speciale pentru drenare şi stocare a apei. − stocare în stratul drenant. linii de curgere a apei la picătură.4.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 5.4.6 5. sisteme de irigaţie cu ţâşnitoare.4. − stocare în stratul drenant prin prevederea de plăci cu geometrie specială care asigură retenţia de apă pe întreaga suprafaţă.4. stratul de retenţie asigurând apa necesară pe perioadele de secetă. pentru ca plantele să se dezvolte în condiţii bune. trebuie să se situeze între 6 şi 8.5 unităţi în raport cu substratul şi cu stratul vegetal. − stocare în straturi speciale Nota 1: în cazul învelitorilor extensive nu este necesară udarea suplimentară a învelitorii.5. sisteme automate de irigaţie cu rezervoare de apă. De această valoare trebuie ţinut cont la stabilirea caracteristicilor stratului drenant. dacă acesta este realizat din agregate cu pori deschişi. 5.1 Este necesară udarea suplimentară a plantelor în cazul învelitorilor verzi intensive: această operaţiune se poate face manual sau mecanic. Dispozitivele necesare pentru udarea suplimentară pot fi: furtunuri. 5. în legătură cu substratul.4.7 14 . Reversul acestei măsuri este că pot să se dezvolte boli ale plantelor de pe aceste acoperişuri Nota 2: În cazul acoperişurilor intensive se utilizează în general o combinaţie de sisteme de stocare a apei în substrat şi în plăci drenante cu geometrie specială. Valoarea pH a stratului drenant. Valoarea pH a stratului drenant trebuie să nu aibă o diferenţă mai mare de 1. Valoarea pH.4 Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească stratul drenant sunt următoarele: – compatibilitatea chimică a materialelor unele faţă de altele şi cu plantele (să se evite fito-toxicitatea) – compatibilitatea materialelor cu mediul înconjurător: materialele nu trebuie să genereze sau poluare atmosferică sau a substratului prin dizolvarea de compuşi nocivi sau gaze toxice.5 Retenţia de apă se face prin substratul vegetal dar se poate completa cu: − stocare într-un strat (plăci sau rogojini ) special pentru retenţia de apă. – compoziţia şi distribuţia granulometrică – rezistenţa la îngheţ – permeabilitatea la apă – capacitatea de retenţie a apei – valoarea pH – conţinutul de săruri – structura stratului drenant şi stabilitatea lui 5. indiferent de tipul de învelitoare.

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Conţinutul de sare din stratul drenant nu trebuie să depăşească 3g/l.5 – 2mm).poliuretan lichid (2 – 3mm).3 5.5.5.5.1 5.a căror structură este greu atacată de rădăcinile plantelor sau de membrane bituminoase care au caşerate folii de cupru sau de hidroxid de cupru (cuprul fiind un material la care plantele nu aderă). cu etanşarea rosturilor. compatibil sau nu cu bitumul poliolefine termoplastice (TPO). Betoanele hidroizolante sau învelitorile metalice realizate din elemente sudate nu necesită luarea de măsuri speciale împotriva rădăcinilor.Pelicule: .4. Barierele contra rădăcinilor sunt realizate de pelicule.8mm) .8 Stratul drenant trebuie să fie neted. pulverizat .2 5. O barieră împotriva rădăcinilor care şi-a dovedit eficienţa în timp este reprezentată de o şapă armată (minimum 40mm) compactă sau protejată împotriva carbonatării.2 5. în cazul lor fiind necesară prevederea unei bariere de protecţie împotriva rădăcinilor de sine stătătoare. 15 . 5. dacă grosimea stratului nu depăşeşte 20cm. prin vulcanizare (în cazul EPDM). Pentru orice grosime care depăşeşte 20cm.5 5.răşini cu inserţii de fibre poliesterice (1. mase de şpaclu sau membrane speciale: .Mase de şpaclu: . Există produse hidroizolante (membrane) care au inclusă în alcătuire şi bariera contra rădăcinilor. etilen-propylen-dien-monomer (EPDM) cu inserţie ţesătură de fibră de sticlă sau poliester răşini poliesterice cu inserţii de fibre poliesterice combinaţii ale celor de mai sus 5.Membrane . Bariera contra rădăcinilor Membranele bituminoase sau membranele din EPDM nu au rezistenţă la rădăcini. indiferent de tipul de învelitoare verde (extensiv sau intensiv).5.4 de Lipirea se face cu prin sudură cu solvent pe bază de benzină fierbinte. polietilenă (PE). Este cazul membranelor din mase plastice – PVC .mase plastice (1 – 2mm): PVC plasticizat. rolate .5. abaterea admisă este de 2cm indiferent de grosimea stratului drenant.PVC lichid (0. abaterile de la grosime înscriindu-se într-o marjă de 10%. Sistemul se utilizează şi astăzi cu succes.

1.5.7 6. .5. dacă materialele constitutive ale celor două straturi sunt incompatibile din punct de vedere chimic.1 6. Protecţie împotriva colmatării În principiu colmatarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale nu se datorează alcătuirii acoperişului verde ci apare ca efect al carbonatării şapelor de mortar sau beton. − olefin-copolimer-bitum − „reţea” din împâslitură din fibră de sticlă sau fibre poliesterice Lipirea se face cu prin sudură cu benzină fierbinte.5.30mm grosime) şi împâsliturile din polipropilenă (2mm grosime) Barierele contra rădăcinilor trebuie să fie rezistente (se face o diferenţiere între tipurile de produse pentru învelitoarea extensivă şi intensivă.6 5. . proiectarea structurilor construcţiilor cu acoperişuri verzi se face conform reglementărilor în vigoare pentru toate clădirile din clasele respective de importanţă. chimice. 6. Aceste straturi – dacă sunt prevăzute – trebuie protejate împotriva carbonatării şi în consecinţă a colmatării.1 6. 5. microbiologice.1 16 .15 – 0.5 Este posibil să fie nevoie de prevederea unui strat de separare între hidroizolaţie şi bariera împotriva rădăcinilor. termice.bitum + materiale sintetice + „reţea” de armare (2 – 3mm) − etilen-copolimer-bitum.1. cu observaţiile. înlocuire pe de o parte şi a presiunii microbiologice pe care o reprezintă substratul) la sarcini mecanice. Totodată se interzice utilizarea ca strat drenant a agregatelor calcaroase sau a celor rezultate din reciclarea betoanelor. Materialele recomandate sunt filmul de polietilenă (0. Condiţii pentru respectarea cerinţelor esenţiale (conform Legii 10/1995 şi a modificărilor şi completărilor din Legea 123 / 1997) Proiectarea structurală a clădirilor cu acoperişuri verzi Bazele proiectării structurale a clădirilor cu acoperişuri verzi În cazul clădirilor noi. având în vedere dificultatea accesului pentru reparaţie. marginile membranelor se suprapun cu o grosime variabilă în funcţie de tipul de hidroizolaţie. criblură din pietriş sau împâslitură poliesterică 5. precizările şi completările din prezentul ghid.1.produse bituminoase (4 – 5mm): − elastomer-bitum + inserţie de cupru.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 marginile membranelor se suprapun cu o grosime variabilă în funcţie de tipul de hidroizolaţie.

asupra elementelor structurale direct încărcate. de regulă. Installation. 6.1. cu număr redus de niveluri supraterane (≤ 3÷4) acoperişul verde se va amenaja. − propunerea măsurilor constructive pentru realizarea nivelului de siguranţă şi a duratei de exploatare solicitate de investitor după realizarea acoperişului verde.1. and Maintenance of Plants for Green Roof Systems oferă principalele informaţii necesare pentru redactarea temei (standardul.1.1.1.5 6.1.3 Din punct de vedere al efectelor structurale.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 6. al infrastructurii şi terenului de fundare − Solicitări secţionale şi deformaţii suplimentare indirecte la nivelul ansamblului structurii. pe 6. care constituie date de intrare pentru proiectarea structurală se stabilesc prin tema de proiectare de specialitate 3 (horticultură).2. Pentru clădirile cu vegetaţie intensivă. este prezentat în Anexa 4) 17 .1.1.1. .06 Standard Guide for Selection.la nivel local.1.1 6.2 În cazul clădirilor existente amenajarea unui acoperiş verde implică: − elaborarea unei expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de siguranţă disponibil la încărcări verticale şi seismice în situaţia existentă şi după realizarea acoperişului verde. în rezumat.1.2.4 Caracteristicile vegetaţiei prevăzute pentru acoperişul verde. rezultate din sporirea efectului acţiunii seismice corespunzător creşterii masei totale a clădirii .la nivelul ansamblului structurii. încărcarea verticală suplimentară a acoperişului cu straturile de cultură şi cu vegetaţia plantată se manifestă prin : − Solicitări secţionale şi deformaţii suplimentare directe . Fiabilitatea structurală a clădirilor cu acoperişuri verzi trebuie să fie asigurată cu o probabilitate acceptabilă. expertiza pentru evaluarea siguranţei la cutremur se va face conform prevederilor Codului P100-3/2009 şi se va finaliza prin încadrarea clădirii într-una din cele patru clase de risc seismic. 6. Reguli generale de conformare arhitectural-structurală Pentru clădirile cu acoperişuri verzi se aplică regulile de conformare arhitectural-structurală valabile pentru clădirile din clasa de importanţă respectivă şi prevederile specifice de mai jos.2 6.2 3 În USA standardul ASTM E2400 . al componentelor nestructurale şi al infrastructurii. pe o durată de exploatare raţională din punct de vedere economic. − analiza tehnico-economică (cost -beneficiu) pentru adoptarea soluţiei de intervenţie (consolidare sau demolare/refacere).

1 Încărcări permanente Greutatea permanentă a acoperişurilor verzi include: . Acoperişurile cu pantă nulă nu asigură condiţiile cele mai bune de evacuarea apelor care se realizează cel puţin pentru panta de 10%.5 6. la 20% pentru a se evita alunecarea straturilor de cultură sub greutatea proprie (pentru pante mai mari sunt necesare măsuri speciale pentru stabilizarea straturilor de cultură).2. Dacă soluţia de la a. 6.1. Rostul va continua şi în fundaţii dacă încărcările pe teren la cele două tronsoane alăturate diferă cu mai mult de 33% c.1. 4 6. Se introduce un rost de separare suplimentar. Această măsură are ca scop evitarea situaţiilor în care încărcarea parţială (excentrică) a ultimului nivel conduce la efecte de torsiune cu pondere importantă în valoarea eforturilor secţionale.1.4 Valoarea optimă a pantei acoperişului variază între 10 ÷ 20%.1. pe toată înălţimea clădirii între zona cu vegetaţie şi cea cu acoperiş normal.1. b.05 Standard Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads associated with Green Roof Systems şi ASTM E2399 . în condiţiile de la 6. Factori care intervin la proiectarea structurală a clădirilor cu acoperişuri verzi pe baza conceptului de stări limită Factorii care intervin la proiectarea structurală a clădirilor cu acoperişuri verzi pe baza conceptului de stări limită sunt următorii: 6.greutatea elementelor structurii planşeului. 6. în rezumat. ale acestor standarde sunt prezentate în Anexa 4. Panta acoperişului se limitează.3. În USA determinarea încărcărilor permanente şi utile pe acoperişurile verzi se face conform standardelor ASTM E2397 .1. 6. de regulă.1. prin tema de proiectare clădirea/tronsonul se acoperă numai parţial cu vegetaţie se va proceda după cum urmează: a.3. nu poate fi realizată calculul seismic se face cu metoda B indiferent de alcătuirea generală a clădirii.1. Panta acoperişului se va realiza prin poziţionarea corespunzătoare a elementelor structurale (nu se acceptă folosirea betonului de pantă).2.1.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 întreaga suprafaţă a unui tronson (între rosturi).3. Încărcări permanente şi utile Clasificarea acţiunilor agenţilor mecanici pentru proiectarea clădirilor cu acoperişuri verzi se face conform standardului SR EN 1990:2004 şi Anexei Naţionale SR EN 1990 NA:2006 4 .2. 18 .2.3 În cazul în care.2. Textele.05 Standard Test Method for Maximum Media Density for Dead Load Analysis of Green Roof Systems.

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 .1. 6.50 kN/m2 Valorile de mai sus includ şi cantitatea de apă normal reţinută în straturile de cultură.05 Standard Test Method for Saturated Water Permeability of Granular Drainage Media [Falling-Head Method] for Green Roof Systems.2 Încărcări utile pe acoperişuri verzi Pentru proiectarea acoperişurilor verzi se aplică prevederile generale referitoare la încărcările utile pe acoperişuri date în standardul SR EN 1991-1-1 şi în Anexa Naţională la acesta. În cazuri justificate. obiecte decorative) în cazul acoperişurilor accesibile publicului. . Textele. Valorile caracteristice ale încărcărilor utile uniform distribuite şi concentrate Determinarea mai exactă a acumulării de apă în straturile de cultură se poate face conform standardelor USA: ASTM E2398 .greutatea pavajelor pentru alei şi a mobilierului (bănci.50 kN/m2 − vegetaţie intensivă: gav = 7. considerând că sistemul de drenaj funcţionează normal 5 . de la caz la caz. Valorile caracteristice din aceste documente se referă la încărcările utile curente care acţionează în condiţii normale de exploatare. Greutatea pavajelor şi a mobilierului se va stabili. 5 19 . în rezumat. ale acestor standarde sunt prezentate în Anexa 4.3.05 Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geocomposite Drain Layers for Green Roof Systems şi ASTM E2396 .50 kN/m2 − vegetaţie semi-intensivă : gav = 2. mai ales dacă se prevede posibilitatea schimbării în timp a tipului de vegetaţie. în funcţie de tipul vegetaţiei stabilit prin tema de proiectare. Aceste încărcări se regăsesc atât la acoperişurile normale cât şi la acoperişurile verzi. Conform standardului SR EN 1991-1-1:2004 acoperişurile clădirilor sunt clasificate în trei categorii după accesibilitatea lor. Evaluarea încărcărilor permanente provenite din greutatea elementelor structurii. .greutatea vegetaţiei. Încărcarea permanentă de proiectare provenită din amenajarea acoperişului verde (greutatea straturilor de cultură şi a vegetaţiei) se va lua.greutatea straturilor de termo-hidroizolaţii şi a instalaţiilor suspendate de planşeu.greutatea straturilor de cultură (pământ sau alte materiale). . a straturilor de termo-hidroizolaţii şi a instalaţiilor se face conform standardului SR EN 1991-1-1:2004 pe baza dimensiunilor din proiect şi a greutăţilor specifice date în Anexa A a acestuia. după cum urmează: − vegetaţie extensivă : gav = 1.1. prin tema de proiectare se vor putea stabili valori superioare celor menţionate. pe baza dimensiunilor şi materialelor prevăzute în proiectul de amenajare a acoperişului.

5 kN/m2 încărcare concentrată Qk = 2.5 kN Categoria C → Clădiri unde pot apare aglomerări de persoane încărcare uniform distribuită pe planşeu qk = 2.50 kN/m2 pentru acoperişuri cu panta > 1:20 încărcare uniform distribuită qk = 0. conform temei de proiectare.0 kN Categoria B → Clădiri de birouri încărcare uniform distribuită pe planşeu qk = 2.0 kN • K ⇒ Acoperişuri accesibile pentru servicii speciale (de exemplu.0 kN/m2 încărcare concentrată Qk = 4. corespunzătoare unui utilaj de întreţinere de mici dimensiuni. exceptând întreţinerea şi reparaţiile normale încărcare uniform distribuită qk = 0.0 ÷ 7. 20 .0 ÷ 7. dar cel puţin 1. Nota 1: Elementele acoperişului se verifică sub acţiunea celor două tipuri de încărcări (qk şi Qk) considerate că acţionează separat.0 kN/m2 încărcare concentrată Qk = 4. pentru heliporturi) Categoriile de utilizare şi încărcările utile se stabilesc prin tema de proiectare Elementele structurale ale planşeului care suportă straturile de cultură şi vegetaţia se verifică suplimentar la o încărcare concentrată.0 kN • I ⇒ Acoperişuri accesibile cu ocuparea după categoriile de funcţiuni principale ale clădirii: Categoria A → Clădiri de locuit 2 * încărcare uniform distribuită pe planşeu qk = 1. Greutatea acestui utilaj se stabileşte prin tema de proiectare.0 ÷ 5.0 ÷ 5.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 pe acoperişuri sunt stabilite prin Anexa NaţionalăSR EN 1991-1-1/NA:2006 după cum urmează: • H ⇒ Acoperişuri inaccesibile. Încărcarea concentrată se aplică în poziţia cea mai defavorabilă. Pentru grosimi mai mari se acceptă că transmiterea încărcării la planşeu se face la 45o.75 kN/m2 pentru acoperişuri cu panta ≤ 1:20 încărcare concentrată Qk. în absenţa sarcinilor utile dar în prezenţa încărcării cu zăpadă.5 kN/m * încărcare concentrată Qk = 2. Nota 2: Condiţiile de verificare pentru acţiunea încărcării concentrate date în SR EN 1991-1-1:2004 se aplică numai în cazul acoperişurilor la care grosimea straturilor de cultură este ≤ 30 cm.0 kN Categoria D → Clădiri comerciale încărcare uniform distribuită pe planşeu qk = 4.

verticale şi orizontale. Se neglijează efectul de protecţie termică al straturilor de cultură şi se adoptă valoarea coeficientului termic Ct = 1.1. la margini sau pe laturi).1. 2.3.3. Încărcări provenite din mediul natural 6. de înălţimea clădirii. pe balustrade.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 6. Pe baza încercărilor în 21 . 6. Aceasta prevedere nu se referă la zonele susceptibile de acumulări.0 kN/m. de tipul şi de forma (panta) acoperişului şi nu este constant pe suprafaţa acoperişului (în centru.5 kN/m.1. În cazul acoperişurilor accesibile publicului.1 Încărcări date de zăpadă În lipsa unor reglementări specifice. Efectul vântului depinde de condiţiile naturale la amplasament.2.3 Încărcări utile pe balustrade. încărcările date de zăpadă pe acoperişurile verzi se stabilesc conform prevederilor generale ale standardului SR EN 1991-1-3:2005 şi ale Anexei Naţionale SR EN 1991-1-3/NA:2006 (prevederile care se utilizează pentru acoperişurile clădirilor curente) cu următoarele precizări: 1.2 Încărcări date de vânt În lipsa unor reglementări specifice încărcările date de vânt pe acoperişurile verzi. parapete şi atice sunt date în Anexa Naţională SR EN 1991-1-1/NA:2006.1. se stabilesc conform prevederilor generale ale standardului SR EN 1991-1-4:2005 şi ale Anexei Naţionale SR EN 1991-1-4/NB:2007 (prevederile care se utilizează pentru acoperişurile clădirilor curente) cu următoarele precizări: 1. încărcarea din zăpadă se ia în considerare numai dacă efectul său în gruparea de încărcări de proiectare este mai mare decât efectul încărcării utile. Straturile de cultură trebuie să fie aderente la elementul suport pentru a evita să fie antrenate de forţa ascensională a vântului.2. − În cazul clădirilor unde sunt posibile aglomeraţii încărcarea pe balustrade se va lua 1. − Pentru acoperişurile clădirilor de locuit şi de birouri încărcarea uniform distribuită pe balustrade şi parapete se va lua 0. 6.2.3. Încărcările servesc numai pentru calculul elementelor de construcţie respective şi se consideră aplicate în poziţiile cele mai defavorabile pentru solicitarea acestora.0. Pentru acoperişurile pe care sunt prevăzute amenajări speciale se iau în considerare efectele de adăpostire care pot genera acumularea locală a zăpezii 3. parapete şi atice la acoperişurile verzi Valorile caracteristice ale încărcărilor utile.1. Acţiunea orizontală nu se va considera simultan cu cea verticală.3.

rafalele de vânt cu durata de 5 minute şi viteza de circa 55 m/sec nu produc. 3. copaci) va fi plantată numai în straturi de cultură cu grosime suficientă pentru a se evita smulgerea acestora sub efectul rafalelor de vânt. − Cfr = 0. efectele acţiunii cutremurului asupra clădirilor cu acoperişuri verzi vor fi stabilite conform prevederilor din Codul P100-1/2006 cu următoarele precizări: 1.24g. că : − Pentru straturile de cultură fără vegetaţie. Condiţiile respective se stabilesc de proiectanţii de specialitate.1. clădirile curente cu acoperişuri verzi (din clasa de importanţă II conform tabelului 6 Bill Retzlaff Wind Uplift of Green Roof Systems Final Report.02 pentru vegetaţia extensivă (de tip iarbă). − Pentru straturile cu vegetaţia complet dezvoltată. se recomandă efectuarea unui studiu al condiţiilor seismice de amplasament. 2009 Southern Illinois University Edwardsville 22 .08 pentru vegetaţia intensivă. dislocarea stratului de cultură. naţionale şi/sau internaţionle. Pentru amplasamentele unde este probabilă depăşirea acestor valori ale vitezei vântului se recomandă adoptarea unor măsuri de stabilizare a straturilor de cultură.2. În masa supusă acţiunii seismice concentrată la nivelul acoperişului se va include valoarea integrală a straturilor de cultură şi a vegetaţiei (masa corespunzătoare încărcărilor permanente gav). de regulă. Pentru acoperişurile verzi cu vegetaţie intensivă. Coeficientul de frecare pe acoperiş corespunzător rugozităţii.. se va lua: − Cfr = 0.5.3. amplasate în zone seismice cu ag ≥ 0. March 12. antrenarea materialului se produce începând de la viteza de circa 15 m/sec. orientativ.7. Condiţiile seismice ale amplasamentului vor fi stabilite. conform Codului P100-1/2006. Prin excepţie. Între aceste valori se acceptă interpolare liniară în funcţie de caracteristicile vegetaţiei.3 Încărcări seismice În lipsa unor reglementări specifice. din hărţile de zonare pentru coeficienţii ag şi Tc 2. Clasa de importanţă a clădirilor cu acoperişuri verzi se stabileşte corespunzător funcţiunii principale a clădirii. Vegetaţia înaltă (arbuşti. 6. 3. art. 2.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 tunelul aerodinamic 6 privitoare la acest subiect se poate considera. cu suprafaţă mai mare de 3000 m2 /tronson (între rosturi). 4. Dacă suprafaţa este acoperită de vegetaţie antrenarea particulelor de material se produce începând de la viteza de 40 m/sec. definit conform SR EN 1991-1-4.

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

4.3 din SR EN 1998-1), cu cel mult trei niveluri supraterane, la care greutatea straturilor de cultură este ≥ 7.5 kN/m2 vor fi calculate cu coeficientul de importanţă γI = 1.2 (corespunzător clasei de importanţă III din acelaşi tabel). 5. Pentru clădirile cu acoperişuri verzi cu vegetaţie intensivă, cu deschideri ≥ 12.00 m, în zone seismice cu ag≥ 0.24g efectele componentei verticale a mişcării seismice vor fi determinate printr-un model dinamic. Se acceptă şi folosirea unui model simplificat, care include numai elementele structurii verticale şi orizontale de la ultimul nivel, dar în acest caz efectele acţiunii verticale care se combină cu efectele acţiunii orizontale conform relaţiilor (4.14) şi (4.15) din Codul P100-1/2006, se majorează cu 30%. 6. Factorii de comportare "q" se determină în funcţie de regularitatea arhitectural- structurală în plan şi în elevaţie a clădirii conform prevederilor generale din Codul P100-1/2006. 7. Pentru calculul seismic al clădirilor cu acoperişuri verzi, cu vegetaţie intensivă, amplasate în zone seismice cu ag≥ 0.24g, metodele prevăzute în Codul P100-1/2006, cap 4.5.3. vor fi utilizate, dacă sunt îndeplinite condiţiile respective, după cum urmează: a. pentru clădiri cu acoperişuri cu suprafaţa mai mică 500 m2 (pe tronson, între rosturi) se poate aplica metoda de proiectare curentă (metoda A); b. pentru clădiri cu acoperişuri cu suprafaţa cuprinsă între 500÷2000 m2 /tronson (între rosturi) în afara metodei A se recomandă şi folosirea metodei de proiectare bazată pe considerarea proprietăţilor de deformare neliniară a structurii (metoda B); c. folosirea metodei B este obligatorie în cazul acoperişurilor cu suprafaţa mai mare de 2000 m2/tronson (între rosturi). 6.1.3.3. Proprietăţile materialelor Valorile caracteristice, coeficienţii de siguranţă pentru materiale şi valorile de calcul ale rezistenţelor materialelor folosite pentru elementele structurale şi nestructurale ale acoperişurilor verzi se vor stabili în conformitate cu: a. b. c. reglementările tehnice corespunzătoare principalelor materiale de construcţie (beton armat, beton precomprimat, oţel). reglementările tehnice specifice în cazul altor materiale de construcţie tradiţionale (sticlă, piatră, materiale plastice etc.). agrementele tehnice respective pentru materialele de construcţie netradiţionale sau din import.

23

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

6.1.4.

Efectele structurale ale încărcărilor suplimentare date de acoperişurile verzi. Încărcarea verticală suplimentară a acoperişului cu greutatea straturilor de cultură şi a vegetaţiei plantate se manifestă prin următoarele categorii de efecte structurale : A. Eforturi secţionale şi deformaţii suplimentare directe A1. La nivel local, asupra elementelor structurale direct încărcate (planşeul ultimului nivel). A2. La nivelul ansamblului structurii, al infrastructurii şi terenului de fundare. B. Eforturi secţionale şi deformaţii suplimentare indirecte B1. La nivelul ansamblului structurii, al componentelor nestructurale şi al infrastructurii, rezultate din creşterea efectului acţiunii seismice odată cu sporirea masei totale a clădirii.

6.1.4.1. Efectele încărcărilor din acoperişul verde asupra planşeului peste ultimul nivel (1) Încărcările verticale suplimentare aduse de straturile de cultură şi de vegetaţie au ca efect primar sporirea eforturilor secţionale (momente încovoietoare şi forţe tăietoare) şi a deformaţiilor elementelor structurale direct încărcate în raport cu cele care se dezvoltă într-un planşeu/acoperiş normal alcătuit, cu aceiaşi structură şi aceleaşi straturi de termo-hidroizolaţii. (2) Într-o primă aproximaţie, în vederea estimării costurilor suplimentare, evaluarea efectelor încărcărilor suplimentare date de straturile de cultură şi de vegetaţie se poate face prin compararea valorilor de proiectare ale încărcărilor verticale totale (permanente şi utile) în cele două situaţii. Pentru simplificare, se prezintă cazul clădirilor cu regularitate arhitectural structurală în elevaţie (cu aceiaşi înălţime de nivel şi aceiaşi încărcare echivalentă la toate nivelurile). În conformitate cu standardul SR EN 1990 încărcarea de proiectare uniform distribuită în gruparea de încărcări pentru situaţia de proiectare permanentă pentru un acoperiş normal se calculează cu relaţia pn = 1.35 gn + 1.5qk unde − gn este valoarea caracteristică a încărcării permanente (în kN/m2) − qk este valoarea caracteristică a încărcării utile (în kN/m2) Pentru acoperişurile verzi încărcarea de proiectare uniform distribuită din această grupare devine pav = 1.35 (gn + gav) + 1.5qk

24

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

unde − gav este greutatea unitară a acoperişului verde care înglobează elementele menţionate la 6.1.3.1.1. Considerând, aşa cum s-a arătat la 6.1.3.1.2, că încărcarea utilă pe acoperişul verde este egală cu cea pe acoperişul normal cu aceeaşi destinaţie, sporul încărcării de proiectare este

ρ av =

pav 1.35( g n + g av ) + 1.5 qk = pn 1.35 g n + 1.5 qk

În graficele următoare este arătat efectul încărcărilor suplimentare aduse de straturile de cultură şi de vegetaţie în funcţie de tipul acestora pentru acoperişuri cu diferite greutăţi proprii (gn) şi diferite încărcări utile (qk). În primul grup de grafice (figura 1) este prezentată variaţia sporului încărcării verticale de proiectare, pentru cele trei tipuri de vegetaţie în funcţie de valoarea încărcării utile de proiectare (qk)

(a)

(b)

(c)
Figura 1.Variaţia valorii de proiectare a sporului de încărcare pe planşeu în funcţie de încărcarea utilă pe acoperiş

25

− Ponderea sporului de încărcare adus de vegetaţia de tip intensiv este deosebit de mare pentru acoperişurile uşoare (orientativ.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Concluziile principale care rezultă din examinarea acestor grafice sunt următoarele: − Diferenţele de încărcare totală de proiectare între acoperişurile cu vegetaţie extensivă şi cele cu vegetaţie semi-intensivă sunt importante numai pentru acoperişurile necirculabile uşoare (cu gn ≤ 2. sporul costului total raportat la toate planşeele.5 kN/m2) indiferent de valoarea de proeictare a încărcării utile. 1 Variaţia valorii de proiectare a sporului de încărcare pe planşeu (ρav) în funcţie de tipul vegetaţiei 26 . Valorile cele mai mari se înregistrează în cazul acoperişurilor necirculabile. cu încărcarea de proiectare gn ≤ 2. scade odată cu numărul de niveluri al clădirii Cel de al doilea grup de grafice (figura 2) analizează efectul tipului de vegetaţie asupra acoperişurilor proiectate cu diferite valori ale încărcării utile (a) (b) Figura 2. în celelalte cazuri valorile sporurilor de încărcare sunt practic similare (de ordinul a 20÷30% faţă de acoperişurile cu alcătuire normală).5 kN/m2). − Pentru acoperişurile grele (acoperişurile din beton armat ale clădirilor cu încărcarea de proiectare gn ≥ 10 kN/m2) sporurile de solicitare sunt modice (~ + 20 ÷ 30%) şi. Ca atare sporurile de cost vor fi de asemenea importante în special în cazul clădirilor cu număr mic de niveluri. Pe astfel de acoperişuri se recomandă adoptarea vegetaţiei extensive sau semi-intensive. în cazul clădirilor cu mai multe niveluri.

Efectul încărcărilor fundaţiilor.4. 2 Variaţia valorii de proiectare a sporului de încărcare pe planşeu (ρav) în funcţie de tipul vegetaţiei Concluziile puse în evidenţă de aceste grafice sunt similare cu cele de mai sus: − În cazul vegetaţiei extensive sporurile de cost sunt semnificative numai pentru acoperişurile necirculabile uşoare (gn≤ 2. indiferent de categoria de utilizare.5kN/m2).av) la acelaşi nivel.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 (c) Figura 2. 6.av = 1 + g av ng n 27 .2. − În cazul vegetaţiei intensive sporurile de încărcare variază între 300 ÷ 600 % pentru acoperişurile uşoare (cu gn = 1 kN/m2) şi rămân mai mari de 150 % chiar pentru acoperişurile grele. verticale asupra ansamblului structurii şi Efectul încărcărilor gravitaţionale date de acoperişul verde asupra elementelor structurale verticale situate la un nivel oarecare al clădirii depinde de: − tipul vegetaţiei − greutatea totală echivalentă a clădirii (gn în kN/m2) − numărul de planşee peste nivelul considerat (n) Acest efect poate fi cuantificat prin raportul între încărcarea verticală totală la un nivel oarecare a clădirii cu acoperiş verde şi încărcarea verticală totală a clădirii cu acoperiş normal (ρN. La nivelul "n" sub acoperişul verde acest raport are valoarea ρ N . Pentru acoperişurile cu încărcare totală de proiectare gn ≥ 4 kN/m2 sporurile date de cele trei categorii de utilizare (încărcări utile) sunt practic aceleaşi (~ + 10÷15%).1.

şi pentru fundaţii sporul de sarcină verticală adus de acoperişul verde poate fi.av pentru n = 1 ÷ 6 este dată în figura S. În cazul vegetaţiei semi-intensive concluziile sunt similare celor identificate în cazul încărcărilor aplicate direct pe planşeu. de regulă. neglijat. al forţei seismice laterale de proiectare.3 pentru greutăţile extreme ale acoperişului verde.3÷1. cu gn ≥ 1. Figura 3 Influenţa încărcărilor date de acoperişul verde asupra forţelor axiale de proiectare în elementele verticale Din figura 3 se reţin următoarele concluzii: − În cazul vegetaţiei extensive sporul solicitărilor axiale este semnificativ numai pentru elementele verticale ale ultimului nivel (cu valori între 15 ÷25%). în general. pentru clădirile mai înalte acest spor se referă la un număr de 3 ÷ 4 niveluri sub acoperiş şi.1. sporul solicitărilor axiale este major pentru elementele verticale şi fundaţiile clădirilor cu n =3 ÷ 4 niveluri.4 kN/m2). ca sporul de încărcare să atragă creşterea perioadei proprii a clădirii şi deci modificarea spectrului de proiectare (scăderea acestuia dacă astfel se depăşeşte valoarea perioadei de colţ a spectrului Tc). pentru nivelurile inferioare. mai mult sau mai puţin important. Pe de altă parte. în unele cazuri. mai ales în cazul clădirilor cu puţine niveluri.4. 28 . 6. Creşterea masei ultimului nivel şi a masei totale modifică distribuţia pe verticală a forţelor seismice static echivalente şi deci şi valorile forţelor tăietoare la etajele superioare. în cazul clădirilor cu 1 ÷ 2 niveluri supraterane.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Variaţia raportului ρN.3. este posibil. poate fi neglijat pentru fundaţii (în special în cazul clădirilor foarte grele. Efectul încărcărilor din acoperişul verde asupra forţelor seismice Greutatea permanentă suplimentară adusă de acoperişul verde sporeşte masa totală a clădirii în comparaţie cu cea care rezultă în cazul unui acoperiş cu alcătuire tradiţională ceea ce antrenează un spor. − În cazul vegetaţiei intensive cu greutatea maximă considerată.

forţa g g tăietoare de bază are expresia: Fb = S d ( T1 )nm = S d ( T1 ) S (T ) nGniv = d 1 nAniv g n g g iar forţa seismică la nivelul "i" se calculează cu relaţia F j = Fb mz j ∑ mz j 1 n = Fb mj ∑ mj 1 n = Fb 2j n (n + 1) În cazul clădirilor cu acoperiş verde masa ultimului nivel este mav = Aniv (g n + g av ) = Gniv + Gav g g unde gav se ia în funcţie de tipul de vegetaţie cu valorile de la S.av = S d (T1 ) S (T ) Aniv ( ng n + g av ) = d 1 (nGniv + Gav ) g g Forţele seismice static echivalente sunt (pentru zn = nh) − la ultimul nivel (j=n) Fn.av 2 jm n [ 2mav + m (n − 1) ] Cu aceste valori se determină forţele tăietoare de nivel în ambele situaţii (acoperiş normal şi acoperiş verde): − Vj.av mav z n mav z n + ∑ mz j 1 n −1 = Fb .av forţa tăietoare seismică la nivelul "j" pentru clădirea cu acoperiş verde 29 . care au aceeaşi G A g masă de nivel ( m = niv = niv n ) şi aceeaşi înălţime de nivel (h).av = Fb.1.3.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Într-o clădire curentă (γI = 1) cu "n" niveluri supraterane.1.av n(n − 1) 2mav + m(n − 1) nmav + m 2 − la celelalte niveluri (j<n) F j . forţa tăietoare seismică la nivelul "j" pentru clădirea cu acoperiş normal − Vj.n.av jm nmav + ∑ mj 1 n −1 = Fb .av nmav 2mav = Fb .av = Fb .av mz j mav z n + ∑ mz j 1 n −1 = Fb .av nmav nmav + ∑ mj 1 n −1 = Fb . Masa totală a clădirii cu acoperiş verde este M av = Aniv nGniv + Gav ( ng n + g av ) = g g Forţa tăietoare de bază devine în acest caz Fb .

1 Variaţia sporului forţei tăietoare seismice de proiectare în funcţie de tipul vegetaţiei şi de înălţimea clădirii (c) (d) Figura 4. ponderea acestui spor scade pe măsură ce creşte greutatea proprie a clădirii (gn) − În cazul vegetaţiei extensive sporul forţei tăietoare la etajele inferioare (sub ultimul nivel) rămâne între 5 ÷ 20%. 2 Variaţia sporului forţei tăietoare seismice de proiectare în funcţie de tipul vegetaţiei şi de înălţimea clădirii Din aceste grafice rezultă următoarele concluzii: − În cazul vegetaţiei intensive sporul forţei tăietoare seismice este important pentru primele 2÷3 niveluri sub acoperişul verde.av V j .Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Efectul încărcării suplimentare aduse de acoperişul verde se estimează prin raportul acestor forţe tăietoare: ρV .av = V j . − Concluziile de mai sus sunt valabile şi pentru clădirile cu înălţime mai mare (> P+3E) în sensul că numai 2 ÷ 3 etaje din zona superioară 30 .n În graficele următoare acest efect a fost examinat pentru cazul clădirilor cu un număr redus de niveluri supraterane (≤ P+3E) (a) (b) Figura 4.

Durabilitatea clădirilor cu acoperişuri verzi (1) Asigurarea durabilităţii implică măsuri de protecţie la acţiunile agenţilor fizici. se vor respecta prevederile referitoare la durabilitate. b. (2) Stările limită sunt definite în conformitate cu SR EN 1990: a. satisfacerea cerinţei de "rezistenţă şi stabilitate" pe întreaga durată de exploatare se asigură şi prin măsuri specifice referitoare la: − concepţia generală şi de detaliu a tuturor părţilor construcţiei .5. care se referă la condiţia tehnică de performanţă de rigiditate.1.1. Verificarea se face pe baza conceptului de stări limită. 31 . (4) Pentru clădirile cu acoperişuri verzi. în special. stări limită ultime. (3) Pentru clădirile cu acoperişuri verzi se folosesc aceleaşi metode de calcul ca şi pentru toate celelalte clădiri civile şi industriale. − calitatea execuţiei. care se referă la condiţiile tehnice de performanţă de stabilitate. performanţele şi utilizarea materialelor şi produselor de construcţie. − executarea lucrărilor de întreţinere. − proprietăţile. 6. verificarea fisurării şi a deformaţiilor de lungă durată. 6. chimici şi biologici din mediul înconjurător (mediul natural şi mediul de exploatare).Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 capătă un spor semnificativ al forţei tăietoare seismice datorită greutăţii suplimentare adusă de acoperişul verde. stări limită ale exploatării normale. Sub acestea valoarea forţei tăietoare seismice nu se modifică semnificativ în raport cu clădirile cu acoperiş normal. Pentru elementele din oţel : SR EN 1993-1-1 Pentru durabilitatea straturilor de termo-hidroizolaţii se vor vedea specificaţiile respective. din următoarele reglementări: a. inclusiv protecţia anticorozivă. de rezistenţă şi de ductilitate. În particular.6. în cazul structurilor din beton armat sau beton precomprimat dimensionarea ultimului planşeu trebuie să aibă în vedere. Siguranţa structurală a clădirilor cu acoperişuri verzi (1) Pentru clădirile cu acoperişuri verzi verificarea satisfacerii cerinţei de rezistenţă şi stabilitate se face cu criteriile şi/sau parametrii de performanţă folosiţi pentru toate construcţiile civile şi industriale la care se adaugă criteriile şi/sau parametrii specifici din prezentul ghid. Pentru elementele din beton armat şi beton precomprimat: SR EN 1992-1-1 b.

cu granulometria maximă a agregatului 32mm. executate din produse/materiale clasa BROOF.2.respectarea unei distanţe de minimum 5m faţă de faţadele în care sunt practicate ferestre. (pietriş cu o grosime de cel puţin 50mm sau masa > 80 kg/mp. . 2004 32 . Notă: 6.tipurile de plante utilizate nu prezintă risc de incendiu . . pereţi.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 6. luminatoare. balustrade. etc). Acest 7 Herman 2003 citat de Goya Ngan în Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design. pentru fiecare caz în parte deoarece produsele nu sunt menţionate în tabelul ”Produse pentru construcţii folosite ca învelitori de acoperiş încadrate în clase de performanţă la foc exterior fără a fi nevoie să fie încercate” publicat în Anexa 3 din „Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc”.sa aibă prevăzute fâşii perimetrale continui de minimum 50 cm lătime. 6. dale minerale cu grosimea de cel puţin 40mm). minimă 4mm.2 Acoperişurile verzi extensive sunt considerate rezistente la scântei şi la radiaţia termică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: . între zona de vegetaţie şi orice accident în câmpul sau marginea învelitorii (atic.2. la un interval de cel mult 40m. executate din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1.2. 6. ele pot fi considerate acoperişuri fără pericol de incendiu.3 Proiectarea acoperişurilor verzi din punct de vedere al cerinţei esenţiale de igienă. dacă deasupra acoperişului nu mai există alte niveluri care să pună problema propagării unui eventual incendiu. străpungeri.d0 sau fâşii continui de protecţie executate din produse/materiale clasa BROOF de cel puţin 1m lăţime. Datorită stratului gros de pământ (> 20cm) şi faptului că sunt udate cu regularitate.realizarea pe direcţii perpendiculare a unor bariere cu înălţimea de cel puţin 30cm (măsurată de la cota superioară a stratului de pământ).substratul are grosime minimă de 3cm şi este alcătuit din produse minerale .1 Proiectarea acoperişurilor verzi din punct de vedere al cerinţei esenţiale de securitate la incendiu Se consideră că acoperişurile verzi intensive nu sunt sensibile la scântei şi sunt rezistente la radiaţia termică. sănătate şi mediu Măsurători efectuate în Germania 7 arată că un substrat de 10cm grosime reduce cu 99% propagarea în adâncime a radiaţiilor electromagnetice. Pentru produsele folosite la acest tip de acoperiş este necesară efectuarea de încercări privind clasele de performanţă la foc în condiţii de utilizare finală.2.

fapt care conduce şi la filtrarea şi depunerea prafului. Proiectantul trebuie să prevadă elementele de care să se fixeze corzile. M.contribuind astfel la asigurarea unui aer mai curat. brâuri etc. Acoperişurile verzi asigură.2. Prevederea măsurilor de protecţie în timpul execuţiei şi în perioadele de întreţinere a vegetaţie este responsabilitatea constructorului şi a beneficiarului. nacelele etc. 6. 8 Connelly. anume sistemele de ancorare şi şinele de culisare.4 Proiectarea acoperişurilor verzi din punct de vedere al cerinţei esenţiale de siguranţă în exploatare Pentru evitarea alunecării şi căderii lucrătorilor care montează şi întreţin acoperişul verde trebuie luate măsuri de protecţie. şi zone posibile de loisir pentru comunitatea care utilizează clădirea respectivă. Prin reducerea pierderilor de căldură din clădire şi ca urmare a fenomenului de evapo-transpiraţie se reduce efectul de insule de căldură din mediul urban.2. Acoperişurile verzi extensive fără pretenţii pot asigura şi o reducere a nivelului zgomotului cu 2 – 8dB în gama de frecvenţe înalte şi cu 5 – 13dB în gama de frecvenţe medii şi joase (50 – 2000Hz) 8 . cum ar fi balustrade.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 fapt poate afecta recepţia semnalului de telefonie mobilă dar este în acelaşi timp un factor care diminuează riscul radiaţiilor electromagnetice asupra sănătăţii oamenilor. Greening Rooftops for Sustainable Communities. Hodgson.5 Proiectarea acoperişurilor verzi din punct de vedere al cerinţei esenţiale de protecţie împotriva zgomotului Substratul şi stratul vegetal reprezintă o încărcare suplimentară care contribuie la creşterea izolaţiei la zgomot aerian a spaţiilor de sub acoperiş. M. aerul din vecinătatea acoperişurilor verzi este mai rece şi mai umed. Programele medicale de terapie horticulturală – terapie complementară – pot fi mai uşor implementate dacă spaţiile verzi fac parte efectiv din aşezământul de sănătate. 6. Sound Transmission Loss on Green Roofs. nu a proiectantului sistemului de acoperiş verde. şine pentru agăţare. Datorită fenomenului de evapo-transpiraţie. Baltimore 2008 33 . Plantele consumă bioxid de carbon şi eliberează oxigen. Crearea de acoperişuri verzi în spaţiul urban presupune şi asigurarea biodiversităţii. pe lângă funcţiunea de „plămân verde” al oraşului.

3 9 Minke. Prevederi specifice pentru acoperişuri în pantă Acoperişurile verzi nu sunt alcătuiri specifice numai pentru învelitorile plate. În general acoperişurile verzi au nevoie de o pantă minimă de 2%. Bas Baskaran în Evaluating Rooftop and Vertical Gardens as an Adaptation Strategy for Urban Areas. contract NRCC-46737 34 .şi izolare termică . 7. 7. Aceleaşi surse citate mai sus8 precizează că un substrat cu grosimea de 20 – 40cm poate reţine o cantitate de 10 – 15cm de apă.1 În accepţia acestui ghid. la pas de 5 – 10cm. Temperatura interioară din aceste spaţii devine constantă şi relativ apropiată ca valoare cu aceea din restul spaţiilor interioare ale clădirii. nu numai partea de versant pe care se realizează acoperişul verde.6 Proiectarea acoperişurilor verzi din punct de vedere al cerinţei esenţiale de economie de energie şi izolare termică Acoperişurile verzi au o contribuţie în ceea ce priveşte reducerea consumurilor de energie şi a costurilor de combustibil. Vegetaţia şi substratul acesteia contribuie la întârzierea eliminării apei de pe suprafeţele acoperişului şi implicit reduc presiunea apei de ploaie asupra dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale. Oricare ar fi tipul de învelitoare al versanţilor adiacenţi.iarna . cu atât pericolul de eroziune a substratului creşte şi trebuie asigurată protecţia acestuia. de la acoperiş la sistemul de canalizare. 1982 citat de Brad Bass. în National Research Institute of Canada.2. 7. Substratul şi stratul vegetal asigură răcire – vara .2 7.pentru apartamentele situate sub acoperiş. Primul strat hidroizolant trebuie nu doar lipit pe suport ci şi fixat mecanic. Măsurători efectuate pe acoperişuri verzi comparativ cu cele pe acoperişuri identice ca amplasare şi dimensiune dar cu hidroizolaţia protejată cu pietriş 9 arată că un substrat de 20cm căruia i se asociază un strat de vegetaţie cu înălţimea cuprinsă între 20 şi 40cm are o valoare echivalentă pentru rezistenţa termică cu a unui strat de vată minerală 15cm. Cu cât e panta mai mare. este obligatoriu ca versantul / versanţii pe care se proiectează / realizează acoperişuri verzi în pantă să fie prevăzut(i) cu o hidroizolaţie performantă bituminoasă sau polimerică (termoplastice sau elastice). asigurând în felul acesta o durată mai mare de serviciu pentru sistemele de preluare a apelor de pe acoperiş. ceea ce reprezintă o reducere a debitului cu 25%. pentru asigurarea scurgerii apei. acoperişul cu panta mai mare de 100 (18%) este acoperişul la care trebuie luate măsuri de stabilizare a straturilor componente ale alcătuirii acoperişului verde.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 6.

− membranele bituminoase se suprapun cu cel puţin 10cm.4): (1) agregate: − dacă panta învelitorii este mai mică de 50 (8. (2) membrane pentru drenare: trebuie montate numai pe acoperişuri cu panta mai mică sau egală cu 200 (36.8%) se vor utiliza traverse sau grile care să asigure stabilitatea straturilor care formează alcătuirea verde (strat drenant. pentru a se asigura scurgerea eficientă a apelor de ploaie din stratul drenant. împâslitură din fibre poliesterice.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 7. strat vegetaţie) Pentru împiedicarea eventualei perforări a stratului hidroizolant cauzate de agregatele mai ascuţite (pietriş spart).8 35 .4%). Acest strat poate fi realizat din ţesătură de fibră de sticlă.6%) Se recomandă ca distanţa între burlane să nu depăşească 15m.8% . cu rosturi strânse şi opritori la poală.4%).26.6 7. − membranele din mase plastice expandate se montează cu rosturi strânse şi se lipesc cu bandă adezivă − împâsliturile şi împletiturile fie se montează cu rosturi strânse şi prinderi mecanice pe suport sau cu marginile petrecute şi solidarizate pe suport prin mijloace mecanice. Suprapunerea marginilor membranelor hidroizolante depinde de modul de lipire a acestora pe suport şi între ele: − membranele care se lipesc la cald trebuie să aibă marginile suprapuse cu 4 – 5cm. este necesară prevederea unui strat de protecţie mecanică a hidroizolaţiei. Materialele din care se realizează stratul drenant al acoperişurilor verzi în pantă sunt aceleaşi cu cele utilizate de acoperişurile plate (a se vedea 5.4 Pentru hidroizolaţiile montate pe suport din lemn este necesară prevederea unui strat de separare între suportul din lemn (astereala) şi hidroizolaţie. 7. substrat. Se recomandă ca bariera contra rădăcinilor să fie prevăzută numai dacă panta învelitorii este sub 100 (17.8%) se vor prevedea straturi drenante realizate din agregate sparte − dacă panta învelitorii este mai mare de 150 (26. (3) plăci: se pot monta şi pe pante mai mari de 200 (36.7 7.8%) se pot utiliza oricare produse − dacă panta învelitorii este cuprinsă între 50 şi 150 (8.5 7. − membranele care se lipesc cu adezivi de contact trebuie să aibă marginile suprapuse cu cel puţin 5cm.

11 Vegetaţia.) 7. Substratul trebuie menţinut în permanenţă umed în perioada de germinare şi creştere iniţială a plantelor. Acest amestec se pulverizează pe suprafaţa substratului într-o operaţiune unică. mulci şi lianţi.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 7. De asemenea se rabat pe verticală. E.1 7. Plantele se pot însămânţa direct. foi sau împâslituri.8) Substratul în foi este utilizat ca prim strat. Seminţele trebuie acoperite cel puţin cu 5cm de substrat. fertilizant. Împâsliturile se utilizează de asemenea ca strat suport sau strat intermediar pentru substratul din materiale neconsolidate. este recomandată prevederea unor plase sau ţesături care închid între ochiuri elemente ale substratului. Jgheaburile trebuie protejate în astfel de straturi pentru evitarea colmatării cu material granular mărunt. Poate fi realizat din materiale neconsolidate. 7. până la limita superioară a substratului. acesta din urmă asigurând stratului filtrant o protecţie împotriva agenţilor de mediu şi a radiaţiilor UV. O altă tehnică de depunere a seminţelor pe suprafaţa versanţilor este aceea de amestecare a seminţelor cu apă. În cazul acoperişurilor verzi în pantă se pune problema tipului de vegetaţie şi a modului de însămânţare a versanţilor acoperiţi. R.2 10 Schunck. Nu este necesară rolarea suprafeţelor. Birkhauser Publishers. Este un strat realizat din împâslituri care se suprapun la margini pe 10cm. pietriş spălat etc. seminţele se amestecă cu nisip sau rumeguş şi pot fi pulverizate pe acoperiş. Roof Construction Manual.10 7.11. la colţuri) se recomandă prevederea de elemente de lestare (dale. Kiessl. La pante peste 200 (36.4%) este necesară stabilizarea substratului cu opritori la poală (ca şi în cazul straturilor drenante: a se vedea 7. K. Pentru a nu fi luate de vânt. Stabilitatea amestecurilor de materiale neconsolidate poate fi asigurată dacă proporţia de substanţe organice nu depăşeşte 30% din volumul total al substratului. peste care se aplică substratul din materiale neconsolidate. Tipul de acoperiş este întotdeauna extensiv. pot fi plantaţi lăstari sau se pot prevedea covoare vegetale 10 . Este necesar mai ales în cazul substraturilor subţiri.9 Stratul filtrant. Materialele neconsolidate se montează în stare umedă şi se menţin în această stare până la plantarea stratului vegetal. Bartel. Oster. Substratul. În zonele supuse acţiunii vântului (zona marginală. Se recomandă rolarea suprafeţei. H J. 2003 36 . Pentru a stabiliza versanţii până la consolidarea acestora cu rădăcinile plantelor.11.

materiale profilate .unidirecţional . . 2003 37 .rasteruri din mase plastice . fie prin acoperire cu reţele metalice.prevederea de elemente de asigurare a stabilităţii . Covoare vegetale precultivate Acestea sunt derulate pe suprafeţe nivelate şi sunt pozate cu rosturi strânse. R.uniform pe suprafaţă. Roof Construction Manual.local. Oster. Bartel.hidroizolaţie şi barieră contra rădăcinilor .2) sau după depunerea prin pulverizare a seminţelor (9. E.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 7. Ulterior acestei operaţii se prevede o acoperire cu strat subţire de mulci sau rumeguş sau se realizează o operaţiune de rolare.3 Plantarea manuală sau mecanică de răsaduri.reţele de şipci Panta versantului ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 Măsuri pentru stabilizarea substratului . pe un suport semi-umed.4 7. Plantarea lor se poate face înaintea operaţiei de depunere lichidă a seminţelor (a se vedea 9.unidirecţional.utilizarea de ţesături de asigurarea a stabilităţii substratului .împâslituri textile .bidirecţional .jgheaburi de poală ranforsate . H J. . 7.1. plantarea sau montarea covoarelor vegetale se recomandă a se face primăvara. K. Semănarea.1. Aceste ierburi au înălţimea cuprinsă între 10 şi 40mm.1.1).covoare vegetale stabilizate .1.11. transversal pe pantă.textile pentru stabilizarea pantelor . Straturile suport sau straturi intermediare textile se montează cu petrecerea rosturilor pe circa 10cm. cu şipci sau elemente care să asigure geometria necesară măririi suprafeţei de contact între substrat şi suportul acestuia. Covoarele se transportă şi se depozitează în spaţii umbroase şi nu mai mult de 3 zile până la punerea lor în operă. Kiessl.11. prin utilizarea de .reţele tip fagure . cu pane sau profilaţii singulare. Plantarea mecanică se face utilizând tot o metodă udă de pulverizare a unui amestec de plante şi apă. Ele pot fi stabilizate împotriva eroziunii şi împrăştierii din vânt fie prin prevederea de elemente de lestare. Birkhauser Publishers.12 Prevenirea alunecării straturilor 11 poate fi făcută .utilizarea covoarelor vegetale precultivate Pentru asigurarea stabilităţii versanţilor plantaţi este de avut în vedere următoarea schem ≥ 300 11 Schunck.

strat de retenţie a apei. la limita a 40m de terasă-grădină etc) aplicarea substratului pentru creştere. după realizarea hidroizolaţiei: . 9. modul de punere în operă va respecta întocmai indicaţiile producătorului (specificaţia tehnică).Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 8. asigurarea umidităţii lui plantarea vegetaţiei şi întreţinerea ei aşa cum se vede şi în Anexa 5. modul de punere în operă. inclusiv pozarea sistemelor de preluare a apei de pe versanţi şi direcţionarea la burlane. Precizările care se fac aici au în vedere elementele de specificitate pentru construcţia celor două tipuri generice de acoperişuri verzi: în pantă şi plate. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri şi în NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.2 şi 9.bariera contra rădăcinilor.2 Notă: 9. .strat drenant. strat de aerare). conform specificaţiilor produsului – şi funcţiunea de barieră contra rădăcinilor). În funcţie de tipul de acoperiş. cu aticul. la străpungeri.Strat filtrant. gradul de suprapunere a marginilor membranelor şi modul de realizare a etanşărilor va respecta indicaţiile producătorului (specificaţia produsului) . Ordinea operaţiunilor este următoarea. Cutia are orificii de evacuare a apei pe hidroizolaţie 9. strat drenant. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri 9. peste stratul filtrant se prevăd straturi specifice (9. în care sunt prevăzute şi plantele. modul de punere în operă va respecta întocmai indicaţiile producătorului (specificaţia tehnică). Dat fiind că produsele dedicate pot asigura mai multe funcţiuni (strat de barieră contra rădăcinilor. în dreptul ferestrelor pentru mansardă etc) 38 .1 Prevederi pentru punerea în operă a straturilor specifice structurii vegetalizate sunt date la cap.3 Prevederi specifice acoperişurilor în pantă . dacă este nevoie (dacă hidroizolaţia nu asigură.7.3) Prevederi specifice acoperişurilor plate asigurarea benzilor de drenare (la diferite tipuri de racord cu elemente care străpung hidroizolaţia. Prevederi specifice pentru acoperişuri plate În general analiza straturilor specifice a avut în vedere acoperişurile plate (cu panta peste 2%. în cazul învelitorilor plate de tip extensiv şi semi-extensiv se poate opta pentru elemente de tip cutie care se montează pe o hidroizolaţie protejată. la legătura cu pereţi supraînălţaţi. .Prevederi specifice referitoare la straturile care alcătuiesc structura termohidroizolantă se găsesc în NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. Precizări privind execuţia acoperişurilor verzi O parte din elementele de execuţie au fost prezentate la capitolele corespunzătoare analizei straturilor.asigurarea benzilor de drenare (la legătura cu jgheaburile.

− riscurile şi consecinţele unei diminuări a performanţelor construcţiei în timpul duratei de exploatare şi costul asigurării corespunzătoare acestor riscuri.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 - asigurarea stabilităţii versantului. raţională din punct de vedere economic. (2) Stabilirea duratei de exploatare. Steven. se obţine prin luarea în considerare a tuturor costurilor probabile pe întrega durată de viaţă (de exploatare) proiectată (Life Cycle Cost): − costurile proiectării.) → 20% − Vegetaţia → 5% − Manopera de execuţie→ 15% − Sistemul de irigare → 10% 10. Peck. execuţiei şi exploatării. Ontario Association of Architects. Monica: " Design Guidelines for Green Roofs ". straturile de protecţie.etc.1 Durata de exploatare (1) Durata de exploatare a acoperişului verde este perioada în cursul căreia performanţele acestuia sunt menţinute la un nivel compatibil cu satisfacerea cerinţelor din tema de proiectare. straturile de cultură. în funcţie de panta acestuia. Peck. Monica: " Greenbacks from green roofs: forging a new industry in Ccanada " Canada Mortgage and Housing Corporation. asigurarea umidităţii lui şi eventuala lui protejare împotriva alunecării pulverizarea de seminţe sau lăstari udarea regulată până la consolidarea vegetaţiei. − costurile rezultate din situaţiile de imposibilitate de utilizare. Chris & Kuhn. Consideraţii economice (1) Costurile unui acoperiş verde sunt mai mari decât cele ale acoperişului normal datorită costurilor suplimentare generate de materialele folosite şi de manopera specializată. Callaghan. execuţia barierelor împotriva alunecării se face de la poală spre coamă aplicarea substratului pentru creştere. March 1999 12 39 . (2) Datele existente în literatura de specialitate (corespunzătoare experienţei din Canada) 12 arată următoarea structură a costurilor pentru realizarea acoperişurilor verzi: − Proiectare şi urmărirea execuţiei → 10% − Costul membranei rezistente la pătrunderea rădăcinilor →40% − Materialele acoperişului verde (stratul de drenare. Steven & Kuhn. 10. − costurile renovărilor parţiale.

care presupune cel puţin o dată pe an inspecţia şi plivirea plantelor uscate sau a buruienilor în cazul acoperişurilor semi-intensive. Expertizarea clădirii existente cu următoarele etape (conform Codului P100-3/2008): 2. care poate dura până la doi ani. astfel încât în orice moment din an terasa respectivă să aibă un aspect controlat. Evaluarea calitativă 2. Este o perioadă în care substratul trebuie să rămână în permanenţă umed. Colectarea informaţiilor disponibille şi stabilirea nivelului de cunoaştere 2.1. − costul măsurilor de protecţie a mediului.2 Întreţinere Întreţinerea unui acoperiş verde presupune parcurgerea a două etape distincte: (1) întreţinerea după plantare. Stabilirea capacităţii disponibile de rezistenţă şi a rigidităţii structurii existente pentru: − − încărcări verticale încărcări seismice 11 Atragem atenţia că rezistenţa unei clădiri existente la încărcări seismice depinde în primul rând de nivelul de asigurare seismică iniţială care este 40 . Evaluarea prin calcul 3. de perioada lor de creştere. înflorire etc. întreţinerii şi reparaţiilor. unde u fost utilizate seminţe şi eventual lăstari pulverizaţi cu mulci pe suport. Amenajarea acoperişurilor verzi pe clădiri existente Amenajarea acoperişurilor verzi pe clădirile existente implică parcurgerea următoarelor etape: 1. în funcţie de utilizarea terasei respective şi care ţine cont de plantele corespunzătoare fiecărui anotimp. Este mai ales cazul acoperişurilor extensive. − costul dezafectării (demolare. Acoperişurile terasă grădină intensive necesită oricum o întreţinere dedicată.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 − costul inspecţiilor. Formularea de către beneficiar a temei de proiectare pentru acoperişul verde (tipul vegetaţiei solicitat) 2. în care are loc procesul de consolidare a plantelor.2.3. (3) Durata de exploatare a acoperişurilor verzi (apreciată la circa 35÷40 de ani) este mai mare decât cea a acoperişurilor normale (apreciată la circa 15÷20 de ani) deoarece straturile de termo-hidroizolaţii sunt protejate prin materialul de cultură şi de vegetaţie 10. (2) întreţinerea pe perioada de serviciu a acoperişului verde. reciclarea materialelor).

Compararea capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii cu cerinţele rezultate din tema de proiectare 5. În funcţie de nivelul de protecţie seismică iniţială a clădirii este posibil să rezulte şi necesitatea consolidării ansamblului clădirii. Pentru examinarea.0 kN/m2 amenajarea acoperişurilor cu vegetaţie extensivă este posibilă în cele mai multe cazuri (este necesară însă o expertiză detaliată pentru a identifica tipul elementelor folosite şi capacitatea de rezistenţă a acestora).: a. realizarea acoperişului cu consolidarea locală a ultimului planşeu sau. 4. prin temă. Protecţia localităţilor împotriva riscurilor naturale şi antropice Ed.4. 13 Petrovici. este posibil ca realizarea acoperişului verde să fie condiţionată (acceptabilă / inacceptabilă) în funcţie de amploarea lucrărilor de intervenţie necesare pentru realizarea siguranţei seismice cerute de Codul P100-3/2008. dacă este cazul. R. În aceste condiţii. a ansamblului structurii. elemente T sau TT) cu greutate proprie de circa 2.0 ÷ 4. Opţiunile de la punctele b şi c de mai sus trebuie să fie examinate pe baza unei analiza "cost/beneficiu" .Mincu" Bucureşti. 2007 41 . pentru aceste clădiri rezultă şi necesitatea consolidării structurii verticale şi a fundaţiilor − În cazul clădirilor cu un singur nivel acoperite cu elemente prefabricate din beton precomprimat (chesoane. Propunerea soluţiei pentru realizarea acoperişului verde în funcţie de rezultatele analizelor de la 4. realizarea acoperişului pe structura existentă dacă cerinţele nu depăşesc capacitatea structurii. b. 6.Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 variabil în funcţie de prevederile reglementare existente la data proiectării clădirii. a fezabilităţii unui acoperiş verde pot fi folosite graficele date la capitolul 6. În acest scop poate fi folosit procedeul simplificat care foloseşte ca parametru de apreciere a siguranţei seismice raportul între coeficientul seismic global prevăzut de reglementările tehnice la data proiectării şi coeficientul seismic global dat de reglementările actuale 13 . în primă aproximaţie. Universitară "I. Ca indicaţii generale de proiectare a acoperişurilor verzi pe clădiri existente trebuie avute în vedere următoarele: − Pentru planşeele/acoperişurile uşoare uşoare (de exemplu structuri metalice acoperite cu panouri sandwich din tablă profilată şi termoizolaţie) există o probabilitate foarte ridicată ca să nu fie posibilă amenajarea unui unui acoperiş verde fără consolidarea structurii chiar şi în ipoteza vegetaţiei extensive. În cele mai multe cazuri.1. demolarea şi refacerea acoperişului pentru satisfacerea cerinţelor de rezistenţă şi de rigiditate. c.6. s-a prevăzut vegetaţie intensivă sau semi-intensivă se va examina şi oportunitatea adoptării unui sistem de cultură mai uşor (vegetaţie extensivă). În cazul în care.

Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 − În cazul clădirilor multietajate cu structură din zidărie sau din beton armat. posibilitatea amenajării acoperişurilor verzi este condiţionată în primul rând de capacitatea de rezistenţă şi de rigiditatea ultimului planşeu. poate fi compensat. a termoizolaţiilor şi a straturilor de protecţie a termohidroizolaţiilor. uneori. chiar de vegetaţia semi-intensivă. în mare parte. cu planşee din beton armat. În multe cazuri sporul de greutate adus de vegetaţia extensivă şi. 42 . prin eliminarea straturilor de beton de pantă.

euritrofe : specii indiferente la gradul de troficitate al solului m Lumina ● – specie de umbră ο .. Strașnic Asplenium perenă) trichomanes 15 (erbacee 15 . dar fără ca apa să stagneze. în aer necesită condiţii de umiditate) H – higrofile (helofile: se dezvoltă pe soluri îmbibate cu apă.-150C ∗.specie care poate rezista la temperaturi între 0 . se înmulțește prin rizomi (primăvara) sau prin spori (toamna) Soluri bine aprovizionate cu apă.mezotrofe: specii care necesită soluri cu o troficitate mijlocie Ο .5 .specii bazifile Troficitate Μ . (cm) Diametru (cm) perioadă înflorire Curenţi aer Rezistenţă la ger Adâncime (cm) Troficitate Umiditate (sol+aer) Poluare Lumina frunze pH Famila Polypodiaceae 25 – 30 25 .eutrofe: specii care necesită soluri cu troficitate mare Π.reavăn – umede.2 .specii extrem acidofile 4.oligotrofe: specii de soluri sărace Σ.5 – 6. pe stâncării umbroase Specie autohtonă Frecvente în zona de păduri stejar – etaj boreal în păduri. Feriguță Polypodium vulgare (erbacee perenă) Famila Aspleniaceae 2.5 – 7. reavăn – jilave. înmlăştinite) Rezistenţa la ger ∗∗∗ . revene – reavăn-jilave şi în condiţii de umiditate suficientă în aer) h – specii higrofile (se dezvoltă pe soluri umede.30 5 ∗∗∗ φ Ω 5-15 Σ ∗∗∗ ● Specie autohtonă Frecvente în zona de păduri stejar – etaj boreal în păduri. Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Cerinţe substrat Ecologie Origine/ răspândire în ţară Recomandări Alte cerinţe Înălţime max.30 χ-m 1.specie care poate suporta temperaturi între -5 .specie xerofilă (se poate dezvolta în condiţii de umiditate redusă în aer şi sol) m – specie mezofilă (specii care se dezvoltă pe soluri bine aprovizionate cu apă. acoperişuri verzi Caractere specie Nr.5 – specii acidofile 5.megatrofe: specii care se dezvoltă pe soluri cu troficitate foarte ridicată Ε .5 – 5.specie rezistentă la îngheţ (poate suporta temperaturi sub -150C) ∗∗. crt.specie fototolerantă (suportă diferite grade de umbrire) 43 .Tabel 1 Specii de ferigi care pot fi utilizate pt.2 – specii neutrofile 7. pot crește pe substraturi foarte subțiri (Se poate instala în crăpăturile pereților vechi) se înmulțește prin spori (toamna) Legendă Caractere specie I – XII: lunile în care specia înfloreşte Ω: frunze căzătoare Δ: frunze persistente Ecologie Umiditate (sol + aer) χ .-50C Cerinţe substrat ph: 4.specie de lumină φ . pe stâncării Soluri bine drenate.5 – specii slab acidofile 6. de asemenea. substrat fibos.

5 – 7. sau prin semin e toamna sau primăvara Soluri bine drenate. Specie originară din Caucaz Soluri bine drenate. Sedum rupestre Famila Crassulaceae 5. alpin. Înmul irea prin Sporadică. călduroase pe timpul verii.5 VII-IX 5-20 4-6 10 Ο χ ∗∗∗ ο 44 . pe stâncării înierbate ziduri. Sedum album Famila Crassulaceae 3.VII 6-15 4-6 χ Ο ∗∗∗ ο nedefinită 6. nisipuri.5 – 7. Iarbă de şoaldină Sedum acre Famila Crassulaceae 6. autohtonă Soluri bine drenate. sau prin semin e toamna sau primăvara Sp.2 nedefinit ă nedefinită 6.bisanuală) Famila Crassulaceae 4. autohtonă Sporadică. etaj gorun – etaj fag.Tabel 2 Specii de plante perene. locuri însorite.5 – 7. vara stâncării 5.5 – 6. nisipuri. et.5 – 7. vara 15 .VII 4-6 nedefinită 6. soluri scheletice mamă din primăvară până la mijlocul verii. Sempervivum tectorum Famila Crassulaceae 8. boreal – et. călduroase pe timpul verii. în locuri uscate. Înmul irea prin divizarea plantelor mamă din primăvară până la mijlocul verii. locuri însorite. suculente (crassulaceae) care supravieţuiesc pe substraturi subţiri (4-6 cm) ale acoperişurilor verzi Caractere specie Înălţime max. Înmul irea prin divizarea plantelor boreal. Sedum sexangulare Famila Crassulaceae 6.2 VI . călduroase pe timpul verii. autohtonă Frecventă din etaj fag – etaj subalpin.IX 20 .2 VI . Sedum spurium Famila Crassulaceae 7. Înmul irea prin divizarea plantelor mamă din primăvară până la mijlocul verii.5 – 7. Înmul irea prin plantulele formate de planta mamă. pe plantulele formate de planta mamă. pe timpul verii. crt. ziduri. pietroase Soluri bine drenate. călduroase pe Sporadică.2 nedefinit ă Famila Crassulaceae 5 . pietri uri mamă din primăvară până la mijlocul verii.2 Ο ∗∗∗ ο Sp. Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Cerinţe substrat Adâncime (cm) Troficitate Umiditate (sol+aer) Alte cerinţe pH Ecologie Rezist. la ger Poluare Lumina Curenţi aer Origine/ răspândire în ţară Recomandări 1. pe stâncării.VIII 5-20 4-6 χ Ο ∗∗∗ ο Specie originară din zona montană a Europei 6. din etaj gorun – etaj timpul verii.VII 5-15 4-6 Ο χ ∗∗∗ ο χ nedefinită 6. pietri . însorite.5 – 7. locuri însorite. Verzişoare de munte Sempervivum montanum (plantă Ο ∗∗∗ ο Sp.2 VI . oaldină aurie Sedum hispanicum anuală . autohtonă Soluri bine drenate. pe soluri scheletice.20 VI-VII 4-6 2. zona păduri de stejar – etaj boreal. Înmul irea prin divizarea plantelor mamă din primăvară până la mijlocul verii. sau prin semin e toamna sau primăvara Soluri bine drenate. în răsadni e sau direct în câmp la mijlocul verii 6. locuri însorite.2 Până la 20 VIII . Înmul irea prin divizarea plantelor stâncării. autohtonă Frecventă din zona de stepă – etaj fag. (cm) Diametru (cm) perioadă înflorire frunze Nr. călduroase pe Rară. locuri însorite. nisip Soluri bine drenate.20 VI . locuri însorite. locuri însorite. locuri însorite. sau prin semin e toamna sau primăvara Sp.15 Δ Ο ∗∗∗ ο Sp.5 – 7. călduroase pe timpul verii. sau prin semin e toamna sau primăvara V-VII 4-6 χ 5 .50 4-6 χ χ Ο ∗∗∗ ο Specie autohtonă Soluri bine drenate. Înmul irea prin semin e primăvara devreme.

se înmul esc prin semin e toamna sau prin despăr irea tufelor primăvara ∗∗∗ φ Cerinţe substrat ph: 4.2 – specii neutrofile 7. Clopoţei Campanula carpatica Legendă: Caractere specie I – XII: lunile în care specia înfloreşte Ω: frunze căzătoare Δ: frunze persistente Ecologie Umiditate (sol + aer) χ .specie care poate suporta temperaturi între -5 .megatrofe: specii care se dezvoltă pe soluri cu troficitate foarte ridicată Ε . de asemenea. la ger Poluare Lumina Curenţi aer Origine/ răspândire în ţară Recomandări 7. înmlăştinite) Rezistenţa la ger ∗∗∗ . et. în locuri însorite Sp.2 Ω ∗∗∗ ο Sp.. pe stâncării. autohtonă.5 – Ω ∗∗∗ ο – 7.VIII 6-10 4. crt. alpin. pe stâncării.2 ο 6-10 Ω calcifilă 7. locuri însorite. autohtonă Soluri bine drenate.oligotrofe: specii de soluri sărace Σ.5 – specii acidofile 5. Garofiţă de câmp Dianthus carthusianorum Famila Lamiaceae 2. grohoti uri Sp. în înrădăcinarea tulpinilor în cursul verii. autohtonă.Tabel 3 Specii de plante perene. locuri însorite. VI-IX 6-10 6.specii extrem acidofile 4.2 10 Cimbrişor Thymus pulcherrimus Famila Brassicaceae 3.IX 10-40 5..5 – 5.specie fototolerantă (suportă diferite grade de umbrire) 45 .5 – specii slab acidofile 6.2 . paji ti.5 – 6. pe stâncării calcaroase Soluri bine drenate.5 – 6-10 ∗∗∗ ο 10-20 6. în aer nec. se înmul e te prin semin e toamna sau prin fragmente de plante toamna sau primăvara 6 – 6.. z. Soluri bine drenate. revene – reavăn-jilave şi în condiţii de umiditate suficientă în aer) h – specii higrofile (se dezvoltă pe soluri umede. IV-VI 5-25 15 Ciucuşoară Alyssum montanum Famila Rosaceae V . pământuri u or alcaline.2 Soluri bine drenate. soluri scheletice.stejar înmul e te prin semin e sau buta i – et. dar fără ca apa să stagneze.specii bazifile Troficitate Μ . în et. care supravieţuiesc pe substraturile cuprinse între 6 şi 10cm ale acoperişurilor verzi Caractere specie Înălţime max. Se Frecv.2 Ω 6. condiţii de umiditate) H – higrofile (helofile: se dezvoltă pe soluri îmbibate cu apă.păd. autohtonă Frecv. reavăn – jilave. în paji ti Soluri bine drenate.5 7.5 – 7. în et. în locuri însorite. autohtonă.specie de lumină φ . Se înmul e te prin buta i din plante gorun – etaj fag. subalpin – et. alpin. (cm) Diametru (cm) perioadă înflorire frunze Nr.specie xerofilă (se poate dezvolta în condiţii de umiditate redusă în aer şi sol) m – specie mezofilă (specii care se dezvoltă pe soluri bine aprovizionate cu apă.5 Ω ∗∗∗ 7.specie rezistentă la îngheţ (poate suporta temperaturi sub -150C) ∗∗. 10-20 Potentilla crantzii Famila Campanulaceae VI .euritrofe : specii indiferente la gradul de troficitate al solului 30 m Lumina ● – specie de umbră ο .specie care poate rezista la temperaturi între 0 .-150C ∗. în etaj fag – etaj subalpin. Se înmul esc prin buta i sau prin Sp. Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Famila Caryophyllaceae 30 – 60 VI-VIII 6-10 1. pe primăvara sau prin semin e toamna stâncării înierbate Sp.5 . umede. fag.-50C Cerinţe substrat Adâncime (cm) pH Troficitate Alte cerinţe Umiditate (sol+aer) Ecologie Rezist.mezotrofe: specii care necesită soluri cu o troficitate mijlocie Ο .reavăn – umede.eutrofe: specii care necesită soluri cu troficitate mare Π.

5 – 7. rizomi care pot fi utilizate pt. zonei mediteraneene înmul irea prin divizarea rizomilor toamna (la 3-4 ani) 10 .20 5-8 ∗∗∗ ο 6.2 Ε ∗∗∗ ο 46 .20 12-25 5-10 χ χ ∗∗∗ ο Soluri bine drenate. locuri însorite.Tabel 4 Specii de plante cu bulbi. locuri însorite. frecventă în zona de înmul irea prin divizarea rizomilor toamna (la 3-4 ani).20 V . soluri u or alcaline.15 10 .40 10 .V 5-8 ∗∗∗ ο 6. locuri însorite.V 20 Ω 6. margini de pădure 20 . la ger Poluare Lumina Curenţi aer Origine/ răspândire în ţară Recomandări 6. Răţşoară Iris pumilla Famila Iridaceae 7. înmul irea prin bulbi la sfâr itul verii sau prin semin e toamna (se poate autoînsămân a) Specie autohtonă Soluri bine drenate.20 VI .VI χ-m 7.VI χ-m 7.VIII 10 – 35 10 .5 – 7. locuri aride.2 20 .20 IV .12 10 .20 IV .VIII 10 .2 VII .VII χ-m ∗∗∗ ο 6.20 V . soluri u or alcaline.40 10 . silvostepă – etaj gorun în Se resimte dacă este mutată paji ti. soluri u or alcaline. înmul irea prin bulbi planta i toamna IV .2 VI . Allium schoenoprasum Famila Iridaceae 6. locuri însorite. (cm) Diametru (cm) perioadă înflorire frunze Nr. Ceapa ciorii Muscari comosum Famila Alliaceae 4. Stânjenei Iris germanica Famila Iridaceae 8. călduroase pe timpul verii ∗∗∗ ο Specie Originară din Asia Mică Soluri bine drenate. acoperişuri verzi Caractere specie Înălţime max. Soluri bine drenate. Lalea Tulipa clusiana Famila Liliaceae 2. crt. tufări uri.20 Famila Liliaceae 1.2 60 .2 Ε χ Ο ∗∗∗ ο ∗∗∗ ο Specie autohtonă. locuri însorite.2 30 .5 – 7. Muscari azureum Famila Liliaceae 3.2 10 – 15 10 .30 10 . locuri însorite. zona de stepă înmul irea prin divizarea rizomilor toamna (la 3-4 ani) – etajul gorun în paji ti însorite Specie originară din estul Soluri bine drenate.5 – 7. Hajmă păsărească Allium flavum Famila Alliaceae 5. Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Cerinţe substrat Adâncime (cm) Troficitate Umiditate (sol+aer) Alte cerinţe pH Ecologie Rezist.120 10 . zona de stepă planta i toamna – etajul gorun în paji ti.5 – 7. înmul irea prin bulbi la Frecventă la marginea sfâr itul verii sau prin semin e toamna pădurilor din zona de silvostepă – etaj gorun Soluri bine drenate. Stânjenei Iris graminea Soluri bine drenate. Specie autohtonă frecventă. locuri însorite. stâncoase Soluri bine drenate. înmul irea prin bulbi Specie autohtonă Sporadică. locuri însorite.V 7.

Lipscănoiaice.5 – 7. Famila Ranunculaceae Chica voinicului Nigella damascena Familia Papaveraceae 5. pământuri u oare. în zona de stepă Soluri bine drenate. 6.25 V . în zona de stepă Soluri bine drenate.25 VI .-50C Lumina ● – specie de umbră ο .specie care poate suporta temperaturi între -5 .2 – specii neutrofile 7. originară mediteraneană 30 m din z.mezotrofe: specii care necesită soluri cu o troficitate mijlocie Ο . locuri însorite. – etaj gorun ∗∗∗ ο Caractere specie I – XII: lunile în care specia înfloreşte Ω: frunze căzătoare Δ: frunze persistente Cerinţe substrat ph: 4.5 – 6.5 – 7. Cosmos.euritrofe : specii indiferente la gradul de troficitate al solului Ecologie Umiditate (sol + aer) χ .25 Vii .. fertile 6. dar fără ca apa să stagneze. originară din America de nisipoase Nord Soluri bine drenate.specii bazifile Troficitate Μ . originară din Mexic ∗∗∗ ο Sp.oligotrofe: specii de soluri sărace Σ.specie care poate rezista la temperaturi între 0 . crt.megatrofe: specii care se dezvoltă pe soluri cu troficitate foarte ridicată Ε . înmlăştinite) Rezistenţa la ger ∗∗∗ . la ger Lumina Curenţi aer Poluare Origine/ răspândire în ţară Recomandări Pământu ri u oare 6.-150C ∗. Mărăraş Cosmos sulphureus Famila Asteraceae 3.VIII χ Ω Ε ∗∗∗ ο Sp.5 – specii slab acidofile 6.25 Vii .5 – 5. Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Cerinţe substrat Adâncime (cm) pH Troficitate Ecologie Alte cerinţe Umiditate (sol+aer) Rezist.eutrofe: specii care necesită soluri cu troficitate mare Π. u oare.2 30 – 90 20 .2 20 – 50 20 . Albăstrele Centaurea cyanus 4.specie rezistentă la îngheţ (poate suporta temperaturi sub -150C) ∗∗. condiţii de umiditate) H – higrofile (helofile: se dezvoltă pe soluri îmbibate cu apă.specie fototolerantă (suportă diferite grade de umbrire) 47 .scăzută – etaj fag 6. autohtonă.2 Ω Locuri nisipoas χ 30 – 60 20 .5 – 7.5 – 7.reavăn – umede. Mac cornut Glaucium flavum Legendă Ω ∗∗∗ ο Soluri bine drenate.5 – specii acidofile 5.VII 45 Sp.specii extrem acidofile 4. reavăn – jilave.IX 20 Ω Π ∗∗∗ ο Soluri bine drenate. substrat cu fertilitate medie .5 – 7.25 Vii .5 . în aer nec. autohtonă.IX 20 Ω m Sp.2 30 – 70 20 .5 – 7. Sp.2 .2 30 – 40 20 .IX Famila Asteraceae 1. de asemenea.specie xerofilă (se poate dezvolta în condiţii de umiditate redusă în aer şi sol) m – specie mezofilă (specii care se dezvoltă pe soluri bine aprovizionate cu apă. substrat u or 20 6. ocheşele Coreopsis tinctoria Famila Asteraceae 2. revene – reavăn-jilave şi în condiţii de umiditate suficientă în aer) h – specii higrofile (se dezvoltă pe soluri umede.Tabel 5 Specii de plante anuale care pot fi utilizate pentru acoperişuri verzi Caractere specie Înălţime max (cm) Diametru (cm) perioadă înflorire frunze Nr.specie de lumină φ .

Tabel 6 Specii de plante lemnoase care pot fi utilizate pentru acoperişuri verzi Caractere specie Nr.5 .5 – 7.5 VI . înmlăştinite) Ecologie Rezistenţa la ger ∗∗∗ . dar bine drenat: înmulţire prin seminţe sau drajoni (toamna) Specie autohtonă Locuri însorite. de asemenea.2 – specii neutrofile 7.5 – 6. stepă – etaj fag (până la Înmulţirea prin seminţe toamna sau butaşi vara 1200 m altitudine) În plin soare.mezotrofe: specii care necesită soluri cu o troficitate mijlocie Ο . crt.specie rezistentă la îngheţ (poate suporta temperaturi sub -150C) ∗∗. pionieră 20 .VII 4. necesită locuri (Am.25 χ-m 1. reavăn – jilave. (până la 1200m altitudine) Specie autohtonă Caracteristic Dobrogei În plin soare.-150C ∗. Caragană Caragana frutex (arbust) Legendă Creştere lentă (30) 100 (30) 100 20 .6 10–60 (150) (150) Ω Ο χ m 4.6.25 ∗∗∗ ο 20 .25 Vi . Transplantarea îl poate afecta. Ω ∗∗∗ ο Sensibil 25 – 30 Habitat larg V . condiţii de umiditate) H – higrofile (helofile: se dezvoltă pe soluri îmbibate cu apă.specii bazifile Troficitate Μ . soluri bine drenate.Înmulţirea prin (până la 1200 m seminţe (toamna) sau butaşi (vara) din lăstari sau altitudine) ramuri parţial lignificat. cerinţe scăzute faţă de Specie autohtonă Frecvenţă în zona de elemente nutritive. Specie autohtonă Frecvenţă în zona de Înmulţirea prin seminţe (toamna) sau butaşi (vara) păduri stejar – etaj fag din lăstari sau ramuri parţial lignificat.5 – 5. Drob Cytisus nigricans (subarbust) 4. Înmulţire prin butaşi vara. uscate.megatrofe: specii care se dezvoltă pe soluri cu troficitate foarte ridicată Ε . Specie alohtonă Bun pt.specie care poate rezista la temperaturi între 0 . revene – reavăn-jilave şi în condiţii de umiditate suficientă în aer) h – specii higrofile (se dezvoltă pe soluri umede.VI Soluri bine drenate.5 – specii acidofile 5.25 V ..5 – 5.euritrofe : specii indiferente la gradul de troficitate al solului Ecologie Umiditate (sol + aer) χ .VII 5 .eutrofe: specii care necesită soluri cu troficitate mare Π.-50C Ecologie Lumina ● – specie de umbră ο . Famila Fabaceae (Leguminosae) Grozamă Genistella sagittalis (subarbust târâtor) Salcâm roşu Robinia hispida stolonifer) (arbust Ω Ο ∗∗∗ ο 100.reavăn – umede.specie de lumină φ .specii extrem acidofile 4. fertilitate medie.VIII 20 . Sistematică (denumire populară/ denumire ştiinţifică) Înălţime max. soluri sărace. în aer nec. soluri bine drenate.specie fototolerantă (suportă diferite grade de umbrire) 48 .2 . dar fără ca apa să stagneze. fertilitate medie. Drobiţă Genista tinctoria (subarbust) ∗∗∗ ο V .specie care poate suporta temperaturi între -5 .5 – specii slab acidofile 6. creşte bine pe orice substrat.5 calcifugă Sp. păduri stejar – etaj fag Transplantarea poate să o afecteze. fertile (dar nu Frecvenţă în zona de supraîngrăşate). în plin soare.5 .20 30 – 150 Ω Ο χ m 150 3.300 100-300 2.oligotrofe: specii de soluri sărace Σ.VI Ω Ο χ 5.5 .25 ∗∗∗ ο Caractere specie I – XII: lunile în care specia înfloreşte Ω: frunze căzătoare Δ: frunze persistente Cerinţe substrat ph: 4.specie xerofilă (se poate dezvolta în condiţii de umiditate redusă în aer şi sol) m – specie mezofilă (specii care se dezvoltă pe soluri bine aprovizionate cu apă. de Nord) însorite. (cm) Adâncime (cm) Troficitate Diametru (cm) perioadă înflorire frunze Cerinţe substrat Alte cerinţe Rezistenţă la ger Ecologie Curenţi aer Origine/ răspândire în ţară Poluare Recomandări Umiditate (sol+aer) Lumina pH 1. seminţe toamna 4. soluri bine drenate.

şi rădăcinilor de ferigi care cresc în condiţii naturale Din descompunerea resturilor vegetale a unor plante din fam.5 (sc.3 % pH 6. plante acidofile Brun-cafeniu Structură granulară Conţinut ridicat în elemente nutritive pH 6. Ericaceae Este stratul de 10-12 cm de pământ natural.15 ori greutatea proprie Reţinerea aerului după reumectare 12.15 35 . timp de 2-3 ani Din descompunerea frunzelor.0 – 6. pt. întreţinute fără buruieni (fără erbicidare) Prin fermentarea avansată a gunoiului de grajd (2 – 3 ani) Sediment format din resturi vegetale acumulate în locuri umede (în turbării) Pe plan mondial.90 (scoarţă compostată) 5 .5 Densitate aparentă: 0.5 trebuie păstrat în condiţii de umiditate normală pt. a fost propus substratul pe bază de fibre de cocos s-au format pe fundul unor lacuri.45 c) Turbării de mlaştini intermediare sau mezotrofe Scoarţa de copac 80 . de pe izlazurile naturale sau de pe suprafeţele gazonate cu amestecuri de ierburi De pe suprafeţele cultivate cu legume sau flori.5 – 5.8 (slab alcalin) Conţinut relativ scăzut de elemente nutritive. trifoi.50 (scoarţă proaspătă) 25 .08 – 0. proaspătă) pH 5.5 brun-negricioas Aspect fibros negru.0 apreciată pentru capacitatea ridicată de reţinere a apei Densitate aparentă: 0. în condiţii de precipitaţii peste 750 mm anual (turba roşie.50 (scoarţă compostată) Densitate aparentă: 0.600 90 – 95 20 .Tabel 7 Caracteristicile principalelor componente care intră în alcătuirea substraturilor Componentul Caracterizare generală Greutate Volumetrică (kg/m3) Pământ uşor Porozitate totală Volum de aer (%) Grad mare de afânare Apa uşor accesibilă (%) Alte caracteristici Pământul de frunze Pământul de ferigi Rezultă din descompunerea frunzelor. pH 7.90 5 – 20 20 -25 b) Formate sub păduri pe cumpăna apelor. pe orice formă de relief.16 – 0. ridicat de la suprafaţa terenurilor cultivate cu lucernă.600 80 .70 (sc. liberă de agenţi patogeni şi seminţe de buruieni 700 – 800 500 – 600 a) Turbării de mlaştini eutrofe (turbării joase) Turbării de mlaştini oligotrofe sau turbării înalte 400 . mic orarea pierderilor de apă prin transpiraţie şi împiedicarea creşterii buruienilor. rizomilor.85 Din industria de prelucrare a lemnului Folosită în stare proaspătă pt.70 (sc. fertilizate. compostată) 49 .5 – 5.0 – 6.30 25 . unsuros.5 (sc. compostată) umiditate % 40 . pH acid pt. turba blondă. sp. pe roci silicioase.0 – 5.6% pH 3.92 (scoarţă proaspătă) 85 .16 Capacitate de reţinere a apei : de 10 . datorită reducerii zăcămintelor exploatabile.30 Capacitate de reţinere a apei : de 4-5 ori greutatea proprie Reţinerea aerului după reumectare 4.5 pH 5. mlaştini sau albii de râu sau văi (turba neagră) Pământul de ericacee Uşor Grad mare de afânare redusă Pământul de ţelină Greu Pământul de grădină Mraniţa Turba pH 4.5 – 7.0 – 6.25 Capacitate de reţinere a apei : 60 – 70% pH 4. fertilitate mare Aspect grăunţos.5-8 Structură bună. acidofile Brun-negricios pH 3 – 4. proaspătă) umiditate % 60 .25 – 0. păstrarea structurii solului – mulci Folosită după compostare pt. diferite amestecuri Pot înlocui turba când sunt amestecate cu pământ . închis la culoare. turba acidă sau turba fibroasă) 400 . dar are putere de reţinere a apei şi a elementelor fertilizante mică – pot apare carenţe la plante 175 – 250 (scoarţa proaspătă) 200 – 350 (scoarţa compostată) 90 .

5 Reţinere puternică a apei Porozitate ridicată. stabilitate ridicată. provenit din roci vulcanice cu structură alveolară Cenuşa vulcanică fină. le conferă stabilitatea caracteristicilor fizice Densitate aparentă 0.7 – 1.0 pH 6.30 Măreşte gradul de afânare şi permeabilitate al substratului Uşurează reumectarea materialelor organice.50 0-5 20 .7 pH 4. degradare lentă (5 – 20 ani) Compostul din resturi menajere Compostul forestier Compostul din scoarţă de plop Fibre de lemn de răşinoase (hortifibre) Compostul de rumeguş Compostul provenit din cultura ciupercilor Compostul din coji de orez Reziduri din fibre de cocos 95 58-60 Reziduuri provenite de la fabrici de hârtie Nisipul grosier Extras din cariere sau albiile râurilor 200 40 . la care se adaugă o serie de amendamente Produs organic ce poate substitui turba pH 3. capacitate redusă de reţinere a apei.60 20 . calităţile depind de speciile de la care provin. îşi păstrează volumul.25 Tuful vulcanic Styromull – polistiren expandat 60 20 -40 g/l 50 . pH neutru În amestec de 1-2 m3 la 100 m2 poate servi la structurarea şi permeabilizarea solurilor grele Pietrişul Pouzzolanul Extras din cariere sau albiile râurilor Material de origine minerală.5 – 5 Măreşte gradul de permeabilitate a substratului (pt. structurarea şi îmbunătăţirea capacităţii de drenaj a amestecurilor în substrat se poate amesteca în substraturi pe bază de turbă pH – variabil în funcţie de specie porozitate şi capacitate de reţinere a apei bune În substraturile de cultură ale unor arbuşti Există riscul d esalinitate excesivă. după compostare Se obţine prin fermentaţie aerobă a deşeurilor menajere.13 pH5.5 95 75 20 Densitate aparentă : 0. speciile care cer un regim de aera ie la nivelul rădăcinilor) pH ∠ 6 porozitate bună capacitate bună de reţinere a apei Component cu acţiune antibiotică Se poate folosi în proporţie de cel mult 20 % pH 5. care se diminuează în timp Îşi menţine bine structura Densitate aparentă : 0.Caracteristicile principalelor componente care intră în alcătuirea substraturilor Componentul Caracterizare generală Greutate volumetrică(kg/m3) 360 Porozitate totală Volum de aer (%) Apa uşor accesibilă (%) Alte caracteristici Scoarţa de răşinoase Muşchiul vegetal Rumeguşul Subprodus al industriei de prelucrare a lemnului. utilizat pt.5 Material cu stabilitate bună.5 caracteristici fizice şi chimice asemănătoare turbei oligotrofe.4 – 5.0 – 8. Folosit ca mulci sau în componenţa substraturilor. îşi menţine constantă umiditatea. foarte uşor umectabilă.13 pH 5 contribuie la aerarea. asigură stabilitatea caracterelor fizice Densitate aparentă: 1. ca zăcământ între roci vulcanice Produs sub formă de fulgi sau granule 65 45 . asigurarea drenajului Ameliorează aerarea substraturilor.5 – 1.

ameliorează. timp de descompunere mare (eliberează azot.200 80 – 150 20 – 50 350 – 700 51 .12 pH 7 – 7.5 pH 7. granulat.01 – 0. CO2.5 Densitate aparentă – 0.09 pH 6. pH neutru Produs poros. pH acid (3).3 – 0.5 Densitatea aparentă : 0. apă) 90 -94 92 – 96 95 – 98 70 – 85 60 . cu structură spongioasă Capoacitate de reţinere a apei – 50% din volum. are stabilitate fizică.0 – 9. expandat Capacitate mare de reţinere a apei.Caracteristicile principalelor componente care intră în alcătuirea substraturilor Componentul Caracterizare generală Greutate Volumetrică (kg/m3) 12 – 15 22 Porozitate totală Volum de aer (%) Apa uşor accesibilă (%) Alte caracteristici Poliuretanii – spuma de poliuretan Hygromul – spuma de uree Biolaston Perlit Vermiculit Vata minerală Argila expandată Provine din prelucrarea industrială a unor roci minerale. roci pe bază de silicaţi.75 30 – 40 40 – 50 60-80 10 – 15 15 – 20 30 – 40 1–5 Densitate aparentă – 0. de origine vulcanică Material de origine minerală. se poate utiliza în cultură hidroponică 120 . tratate termic şi expandate Produs obţinut prin prelucrarea la temperaturi înalte a amestecului de roci vulcanice. calcaroase şi cocs Material de origine minerală – minerale argiloase. în amestec.08 – 0. aerarea substraturilor.0 – 9.7 pH 6 – 8.

Dobrogei Altitudine: 50 – 250 m Clima • uscată • Temp. centrul Dobrogei Podişul plan din S Dobrogei Altitudine: 20 – 100 m în Bărăgan. centrul Transilvaniei (podişuri joase) SV Dobrogei (câmpii joase sau înalte) Muntenia. centrul Transilvaniei) • Climat cald. cer (pajişti secundare) lunci: salcie. medie anuală: -0.50C precipitaŃii: peste 1400 mm Zonele/etajele de vegetaŃie ale României Zona/etaj zona stepei Localizare Câmpia tabulară a Bărăganului de E Partea cea mai joasă din Podişul Moldovei Podişul vălurat din N. Dobrogea Câmpii periferice CarpaŃilor Altitudine: 50 – 150 m Podişurile Moldovei. termofili – gârniŃă. arin negru. medie anuală: 4-80C precipitaŃii: 650 – 1100 mm Climat boreal. Festuca valesiaca) a: stejari mezofili – stejar. frasin. 100 – 200 m Moldova. rece şi umed: Temp. păduri.Anexa 1 VegetaŃia României Etajele de climat ale României Climat temperat. răcoros. pajişti halofile (lucernă.0. mai puŃin uscată • Temp.a (N Moldovei. cer. medie anuală: 2-40C precipitaŃii: 1000 – 1200 mm Climat subalpin Temp. medie anuală: 9.b .50C precipitaŃii: 1200 mm Climat alpin Temp.5-10. pajişti mezofile pajişti halofile asociaŃii ierboase arenicole asociaŃii cu arŃar tătărăsc (în N. mai umed: Temp.50C • pp: 500 – 600 mm zona nemorală N. medie anuală: 2→ .2. Moldovei. medie anuală: 10-110C • pp: 350 – 450 mm AsociaŃii vegetale stepa petrofilă (în Dobrogea) pe stâncării – tufărişuri submediteraneene pe versanŃi N – stejar pufos în luncă – zăvoaie. păducel (margini de pădure) pajişti. Oltenia (piemonturi fragmentate) Banat. gorun (prin defrişare sau format pajişti secundare) b: stejari subtermofili. stejar SE Ńării: zona silvostepei • caldă. Crişana Altitudine: 150 – 300 m • Climat mai rece şi umed . suficient de umed .5→ . Moldovei) arŃar tătărăsc – stejar brumăriu (Dobrogea) stejar pufos. gârniŃă (Muntenia Oltenia) porumbar.

umede ierni blânde a) subetaj fag (300 – 600 m) caracter oceanic Temp. fag pe versanŃi însoriŃi. pe dealuri. carpen (centrul. V – gorun. umedă Temp. umedă Temp.50C pp: 750 – 1 100 mm veri răcoroase. Parâng – Cindrel. cu nebulozitate mare ierni blânde rece.0. în văi prin defrişarea jneapănului – pajişti. în partea mijlocie a munŃilor • • • • • a) subetaj gorun (300 – 600 m) caracter suboceanic Temp. łarcu – Godeanu. gârniŃă la poale – stejar. paltin de munte pe prundiş – arin alb la altitudini mari – molid în amestec cu fag prin defrişare s-au instalat pajişti secundare molidiş molidiş cu muşchi de turbă în zone defrişate – pajişti secundare tufărişuri de jneapăn rarişti cu molid.50C pp: peste 1200 mm • • • • gorun. Retezat. tufărişuri de afin pajişti de ierburi scunde tufărişuri de arbuşti pitici asociaŃii de plante în „pernuŃe” Etaj boreal Etaj subalpin altitudine 1200 – 1750 m (în N) altitudine 1300 – 1850 m (în S) partea mijlocie şi superioară a munŃilor MŃii Maramureşului. jneapăn pajişti buruienişuri înalte – pe grohotişuri umezite. Altitudine: 1750 – 1850m • • • • • • • Etaj alpin • • • • Foarte rece. medie anuală: 2→ . Apuseni Altitudine: 1750 – 1850m Rodnei. Călimani. medie anuală: -2.5→ .0. Călimani Făgăraş. medie anuală: 4-20C pp: 1000 – 1200 mm Foarte rece. Retezat. N Ńării) păduri de amestec – tei. medie anuală: 7.1400 mm vânturi puternice . carpen (S Ńării) pe soluri uscate – gorun (2 subspecii) pe versanŃi umbriŃi – carpen. medie anuală: 4-7. cer. łarcu – Godeanu. Parâng – Cindrel.arin prin defrişare s-au instalat pajişti secundare făgete montane pinete (pe stâncării) pe văi cu mult humus – frasin. carpen în locuri umede . Făgăraş. Rodnei. în S.Zonele/etajele de vegetaŃie ale României (continuare) Etaj nemoral altitudine 300 – 1300 m.5-90C pp: 650 – 750 mm veri calde. umedă Temp. Ciucaş. Bucegi.50C pp: 1300 . umede. Ceahlău.

în climat continental S. cu pătrunderi spre interiorul arcului carpatic .Tabel cu arealul speciilor şi localizarea lor în condiŃiile climatului din România (etajele de vegetaŃie) Arealul speciilor • arcto – alpin • circumpolar • boreal • european • central – european • pontic – siberian • balcanice • submediteraneene Localizare Climat foarte rece.V Ńării. la altitudine între 1200 – 1800m În păduri de foioase. pajişti mezofile. din golurile (pajiştile) alpine Climat rece. între 200 – 1200 m altitudine partea de E.

etajelor de vegetaŃie) .Harta provinciilor floristice ale României (corespunzătoare aproximativ zonelor.

Berberis thunbergii 35. Cotinus coggygria 25. Acer tataricum 21. Keeria japonica 1. Chamaecytisus austriacus 40. Amygdalus nana 32. Pinus nigra 5. Corylus avellana 46. Cornus alba 42. Jasminum fruticans 56 . Ribes sanguineum 12. Cornus sanguinea 44. Ligustrum vulgare 3. Viburnum rhytidophyllum 28. Symphoricarpos orbiculatus 23. Rosa . Buxus sempervirens 36. Cydonia oblonga 26.diferite cultivaruri 16. Tamarix tetrandra 26. Malus baccata 1. Prunus cerasifera var. Ribes aureum 11. Caragana arborascens 37. Symphoricarpos albus 22. Acer monspessulanum 19. Hibiscus syriacus 56. Forsythia viridissima 55. Prunus cerasifera 7. Chamaecytisus supinus 39. Cornus sericea 45. Laburnum anagyroides 30. Lonicera tatarica 4. Spiraea x bumalda 19. Elaeagnus angustifolia 27. Padus serotina 4. Koelreuteria paniculata 29. Philadelphus coronarius 6. Colutea arborescens 41. Ptelea trifoliata 8. Hippophae rhamnoides 57. Chamaecytisus albus 38. Sambucus racemosa 17. Mahonia aquifolium 5. Acer ginnala 18. Malus niedzwetzkyana Plante lemnoase – Arbuşti 30. Berberis vulgaris ‚Atropurpurea’ 34. Spiraea x vanhouttei 20. Forsythia intermedia 54. Corylus colurna 47. Morus alba ‚Pendula’ 3. Albizia julibrissin 22. pissardi 8. Taxus baccata – cultivaruri dwarf 14. Syringa vulgaris 25. Fraxinus ornus 28. Rosa pendulina 15. Rhus hirta 10. Hydrangea macrophylla 29. Cotoneaster horizontalis 48. Betula pendula 23. Daphne laureola 51. Ligustrum ovalifolium 2. Acer palmatum ‚Dissectum purpureum’ 20. Thuja orientalis – cultivaruri dwarf 15. Rosa canina 13. Viburnum opulus 27. Staphylea pinnata 21. Salix caprea 11. Deutzia scabra 53. Spiraea x arguta 18.ANEXA 2 INFORMATIVĂ Lista plantelor propuse pentru 'Acoperişuri verzi' Plante lemnoase – Arbori 16. Cornus mas 43. Acer campestre 17. Sorbus aucuparia 13. Alnus viridis 31. Cladrastis lutea 24. Salix purpurea 12. Syringa josikaea 24. Robinia hispida 9. Berberis vulgaris 33. Physocarpus opulifolius 7. Cotoneaster simonsii 49. Pinus sylvestris 6. Malus floribunda 2. Pyraacantha coccinea 9. Daphne mezereum 52. Crataegus monogyna 50. Rosa gallica 14. Robinia pseudoacacia 10.

Anemone sylvestris 26. Bellis perennis 41. subspecia Pectinatum 11. Armeria alpina 31. Convallaria majalis 71. Calluna vulgaris 50. Carex flacca 55. Ajuga salicifolia 12. Allium schoenoprasum 19. Alchemilla mollis 16. Campanula sibirica 53. Cerastium tomentosum 64. 2. 4. Asparagus verticilatus 34. Begonia semperflorens 40. Cosmos sulphureus 73. Aegopodium podagraria 9. Alcea rosea 15. Adonis vernalis 7. Chrysopogon gryllus 66.1. Achillea setacea 6. Brachypodium sylvaticum 44. 5. Asplenium ruta-muraria 35. Consolida ajacis 68. Centaurea cyanus 60. Anthemis tinctoria 28. Centaurea solstitialis 61. Aquilegia vulgaris 30. Akebia quinata Clematis x jackmanii Falopia baldschuanica Hedera helix Humulus lupulus 1. Armeria maritima 32. Carex humilis 56. Bromus hordeaceus 46. Alchemilla saxatile 17. Wisteria sinensis Plante erbacee 37. Anchusa azurea 25. Anchusa ochroleuca 24. Berteroa incana 43. 3. Bupleurum rotundifolium 47. Calistephus chinensis 49. Parthenocissus quinquefolia 9. Crambe maritima 57 . Allium oreophilum 18. Parthenocissus inserta 8. Celosia argentea 58. Anthyllis vulneraria 29. Caltha palustris 51. Aster tripolium 38. Achillea clypeolata 3. Ajuga reptans 13. Campanula rotundifolia 52. Parthenocissus tricuspidata 10. Aegilops cylindrica 8. Consolida regalis 70. Consolida orientalis 69. Anthemis arvensis 27. Bergenia crassifolia 42. Aubrieta columnae 39. Asplenium trichomanes 36. Centaurium erytraea 62. Ageratum houstonianum 10. Campanula glomerata 54. Asparagus teniufolius 33. Clinopodium vulgare 67. Coronilla varia 72. Agropyron cristatum. Chelidonium majus 65. Aster alpinus Plante lemnoase – Liane 6. Acanthus balcanicus 2. Cephalaria transylvanica 63. Althaea rosea 21. Alyssum montanum 22. Alopecurus pratensis 20. Carex praecox 57. Achillea pannonica 5. Ajuga genevensis 14. Calendula officinalis 48. Bromus sterilis 45. Alyssum saxatile 23. Centaurea calcitrapa 59. Lonicera japonica 7. Achillea millefolium 4.

mici (până la 8 cm) Fructe: disamare cu aripi orizontale Ecologie: xeromezofilă . pot fi afectaţi de afide sau omizi Denumire populară: Jugastru Habitus. poate vegeta pe soluri compacte. apar primăvara devreme Fructe: disamare Răspândire: specie originară din China 58 . pretenţios faţă de căldură. devin roşii toamna Flori: alb-crem.ANEXA 3 INFORMATIVĂ Exemple de plante utilizabile pentru acoperişuri verzi Denumire ştiinţifică / Familie: Acer campestre/ Aceraceae gen cu specii de arbori rezistenţi la îngheţ. mezotrofă. necesită locuri însorite. soluri fertile. lăţimea coroanei 10 m Frunze:trilobate. soluri fertile. durată de viaţă: arbust-arbore Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime 7-10 m. necesită locuri însorite.mezofilă. bine drenate. durată de viaţă: arbore Caractere morfologice Organe subterane: rădăcina pivotant-trasantă Tulpina aeriană: înălţime -15 m. înmulţirea prin seminţe. coronament rotund Frunze:palmat-lobate. bine drenate. tolerează umbrirea şi poluarea Răspândire: din silvostepă până în regiunea de deal Alte utilizări: plantă meliferă. cu lobii laterali mai mici faţă de cel central. cultivat în perdele de protecţie Denumire ştiinţifică / Familie: Acer ginnala/ Aceraceae gen cu specii de arbori rezistenţi la îngheţ. dar suportă şi semiumbrirea. înmulţirea prin seminţe. pot fi afectaţi de afide sau omizi Denumire populară: Arţar de Manciuria Habitus. dar suportă şi semiumbrirea.

necesită locuri însorite. calcifilă. pot fi afectaţi de afide sau omizi Denumire populară: Arţar japonez Habitus. roşii Răspândire: specie originară din Japonia. tolerantă la umbrire Răspândire: din câmpie până în zona alpină în pajişti. soluri fertile. în subetajul gorunului. cei laterali aproape orizontali Flori: alb-crem. margini de pădure Aspecte privind cultura. dar suportă şi semiumbrirea. mezofilă. sectate. în SV ţării Denumire ştiinţifică / Familie: Acer palmatum. întreţinerea:plantare la cca 15 cm adâncime 59 . înmulţirea prin seminţe. apar primăvara devreme Fructe: disamare cu aripi aproape paralele Ecologie: xeromezofilă. necesită locuri însorite. mici. cu lacinii înguste Flori: flori albe Ecologie: tolerantă la pH şi temperatură. cu segmente filiforme. dar suportă şi semiumbrirea. China Denumire ştiinţifică / Familie: Achillea millefolium/ Asteraceae Denumire populară: Coada şoricelului Habitus. bine drenate. bine drenate. înmulţirea prin seminţe. vegetează şi pe soluri nisipoase umede. soluri fertile. Frunze:palmate. durată de viaţă: plantă erbacee.Denumire ştiinţifică / Familie: Acer monspessulanum/ Aceraceae gen cu specii de arbori rezistenţi la îngheţ. termofilă Răspândire: pe soluri scheletice. pot fi afectaţi de afide sau omizi Denumire populară: jugastru de Banat Habitus. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom oblic sau orizontal cu stoloni subterani Tulpina aeriană: înălţime până la 80 cm. durată de viaţă: arbustarbore Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime 6 m. Coreea. durată de viaţă: arbust-arbore Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime 8-12 m Frunze:trilobate. simplă sau ramificată în partea superioară Frunze:penat-sectate. 'Dissectum atropurpureum'/ Aceraceae gen cu specii de arbori rezistenţi la îngheţ. cu lobii egali.

fâneţe uscate.Alte utilizări: plantă medicinală. heliofilă. puţin ramificată Frunze:liniare Flori: solitare. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom oblic sau orizontal cu stoloni subterani Tulpina aeriană: înălţime până la 43 cm. anuală Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime până la 40 cm. specie xerofilă Răspândire: Dobrogea Aspecte privind cultura. cu lacinii înguste Flori: flori galbene ca lămâia Ecologie: în pajişti aride. primăvara Alte utilizări: plantă ornamentală Denumire ştiinţifică / Familie: Adonis vernalis/ Ranunculaceae Denumire populară: Ruscuţa de primăvară Habitus. întreţinerea:înmulţirea prin despărţirea tufei şi seminţe Alte utilizări: plantă medicinală. xero-xeromezofile. durată de viaţă: plantă erbacee. Denumire ştiinţifică / Familie: Achillea clypeolata/ Asteraceae Denumire populară: Coada şoricelului Habitus. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom scurt cu rădăcini fibroase Tulpina aeriană: înălţime până la 40 cm. păşuni. durată de viaţă: plantă erbacee. cu utilizări terapeutice în medicina umană şi veterinară. mai ales în zona de deal şi munte Aspecte privind cultura.moderat termofilă. durată de viaţă: plantă erbacee. specii oligotrofe. simplă (rar ramificată) Frunze: penat-sectate. subtermofilă Răspândire: zona stepei – subetaj gorun (până la 600 m alt. Achillea pannonica – plante frecvente în pajişti uscate. galben-aurii Ecologie: xeromezofilă. xerofilă. cu utilizări terapeutice în medicina umană şi veterinară Specii asemănătoare: Achillea setacea. pe soluri calcaroase Răspândire: coaste abrupte. întreţinerea:se înmulţeşte prin divizarea tufelor.) 60 . plantă toxică Denumire ştiinţifică / Familie: Aegylops cylindrica/ Poaceae (Gramineae) Denumire populară: Ciucure Habitus. mezotermă . puţin ramificată Frunze:liniare Spice: îngust-cilindrice Ecologie: specie de locuri uscate şi însorite.

cu creştere compactă Frunze:verzi. întreţinerea: plantă cu comportament invadant. ramificată. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom scurt. coaste însorite. pe care se formează şi lăstari sterili Tulpina aeriană: înălţime până la 60 cm. orizontali Tulpina aeriană: înălţime până la 100 cm. aride. durată de viaţă: plantă erbacee.Denumire ştiinţifică/Familie: Aegopodium podagraria/ Apiaceae (Umbelliferae) Denumire populară: Piciorul caprei Habitus. se tund antodiile cu flori trecute. pentru a asigura înflorirea continuă. tolerează soarele. rar roşietice Ecologie: zone umede. în funcţie de soi. acoperirea solului. se înmulţeşte prin despărţirea rizomului primăvara sau toamna Denumire ştiinţifică/Familie: Ageratum houstonianum / Asteraceae (Compositae) Denumire populară: Habitus. ascuţite la vârf Flori: albastre-mov. pajişti stepice. plantă mezofilă-mezohigrofilă. se înmulţesc prin seminţe. stoloni lungi. ramificată Frunze:verzi (există cultivaruri cu frunze variegate) Flori: albe. durată de viaţă: plantă erbacee. pajişti de la câmpie până în etajul molidului (1400 m alt. poate fi folosită pt. tufărişuri. subspecia Pectinatum / Poaceae (Gramineae) Denumire populară: Pir crestat Habitus. locuri umbroase.) Aspecte privind cultura. se dezvoltă bine pe orice tip de sol bine drenat. frecventă în sudul ţării 61 . în antodii globuloase Răspândire: specie originară din America Centrală Aspecte privind cultura. plantele trebuie bine udate. păroase Frunze: de obicei răsucite Spice: cu spiculeţe aşezate pectinat Ecologie: locuri uscate. formează tufe dese. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizomi scurţi. se recomandă producerea răsadurilor Denumire ştiinţifică / Familie: Agropyron cristatum. specie heliosciadofilă-sciadofilă Răspândire: frecventă în margini de pădure. muchiată. durată de viaţă: plantă erbacee. nisipuri calcaroase Răspândire: din câmpie până în regiunea colinară. întreţinerea: necesită soare şi soluri bine drenate. anuală sau bisanuală Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime. pentru o creştere corespunzătoare. între 15-30 cm.

f. perenă Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime până la 20-30 cm. întreţinerea: plantă cu comportament invadant. din care pornesc stoloni înrădăcinaţi la noduri Tulpina aeriană: înălţime până la 40 cm. înmulţirea prin despărţirea plantelor primăvara Alte utilizări: plantă medicinală. simplă. oblic. durată de viaţă: plantă erbacee.Aspecte privind cultura. în pajişti. durată de viaţă: plantă erbacee. păroasă la vârf Flori: albastre-azurii (rar roz-pal) Ecologie: mezofilă-mezohidrofilă. covor vegetal. în pajişti xerofile Denumire ştiinţifică / Familie: Ajuga genevensis/ Lamiaceae (Labiatae) Denumire populară: Suliman Habitus. întreţinerea: preferă soluri bine aprovizionate cu apă. cu dungi violete Ecologie: în locuri aride Răspândire: întâlnită în zona stepei. poate fi folosită pentru acoperirea solului. bună ca specie pt.mezofilă. se înmulţeşte prin despărţirea rizomului primăvara sau toamna Denumire ştiinţifică / Familie: Ajuga salicifolia/ Lamiaceae (Labiatae) Denumire populară: Habitus. păroasă Frunze:uşor păroase Flori: albastre (uneori roz sau albe) Ecologie: xeromezofilă . rar ramificată. culcate sau ascendente Frunze: alipit tomentoase Flori: galbene. simplă. oblic. plantă meliferă Denumire ştiinţifică/Familie: Ajuga reptans/ Lamiaceae (Labiatae) Denumire populară: vineriţă Habitus. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom scurt. cu utilizări terapeutice în medicina umană tradiţională. tufărişuri Aspecte privind cultura. perenă Caractere morfologice Organe subterane: rizom scurt. tolerantă la pH şi temperatură 62 . se dezvoltă bine pe orice tip de sol bine drenat. din care pornesc rădăcini numeroase Tulpina aeriană: înălţime până la 40 cm. mezotermă Răspândire: întâlnită din zona stepei până în cea montană. alipit tomentoase. durată de viaţă: plantă erbacee. tolerează soarele.

Răspândire: întâlnită din zona stepei până în cea montană, în pajişti, tufărişuri, margini de pădure Aspecte privind cultura, întreţinerea: preferă soluri bine aprovizionate cu apă; f. bună ca specie pt. covor vegetal; înmulţirea prin despărţirea plantelor primăvara Alte utilizări: plantă medicinală, cu utilizări terapeutice în medicina umană şi veterinară Denumire ştiinţifică / Familie: Akebia quinata/ Lardizabalaceae Denumire populară: Habitus, durată de viaţă: liană (plantă urcătoare) Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime până la 10 m, volubilă Frunze:cu 3-5 foliole Flori: purpurii, înflorire de primăvară (IV-V) Răspândire: plantă originară din estul Asiei Aspecte privind cultura, întreţinerea:preferă locuri însorite, soluri bine drenate; nu tolerează uşor să fie deranjată; se poate înmulţi prin semănat (toana sau primăvara), prin butaşi (prelevaţi vara)

Denumire ştiinţifică / Familie: Albizia julibrissin/ Mimosaceae Denumire populară: Habitus, durată de viaţă: arbust - arbore Caractere morfologice Tulpina aeriană: înălţime până la 12 m Frunze:compuse; decorative vara Flori: alb-roz, cu numeroase stamine Răspândire: specie originară din Asia de SV Aspecte privind cultura, întreţinerea: este bine a fi amplasată lângă pereţi cu orientare sudică sau vestică; necesită soare şi soluri bine drenate; în zonele mai reci se recomandă plantarea primăvara mai târziu; se înmulţeşte prin seminţe, semănate toamna Denumire ştiinţifică / Familie: Alcea rosea / Malvaceae Denumire populară: Nalba de grădină Habitus, durată de viaţă: plantă erbacee, perenă Caractere morfologice Organe subterane: rădăcina cărnoasă, fusiformă, ramificată Tulpina aeriană: înălţime 1-3 m, simplă, dispers-păroasă Frunze: palmate, cu 5-7 lobi, aspru-păroase Flori: solitare, purpurii, roşii, roz, albe 63

Răspândire: plantă originară din Asia Mică Aspecte privind cultura, întreţinerea: cerinţe moderate faţă de umiditate, vegetează bine pe soluri bogate, afânate, bine drenate; creşte bine în plin soare, dar suportă semiumbrirea; în staţiuni adăpostite; înmulţirea prin seminţe la sfârşitul verii sau primăvara; sensibilă la rugină. Alte utilizări: în industria alimentară – din petale se extrag coloranţi; frunzele şi florile au utilizări în medicină Denumire ştiinţifică / Familie: Centaurea cyanus/Asteraceaea (Compositae) Denumire populară Albăstrele Habitus, durată de viaţă: erbacee, anuală Caractere morfologice: Rădăcina fusiformă. Tulpina înaltă până la 100 cm, simplă sau ramificată. Frunzele liniare, cu peri mătăsoşi, alburii. Florile albastre grupate în calatidii terminale. Perioada de înflorire: VII-IX. Fructe – achene cu papus. Ecologie: specie xeromezo- mezofilă Răspândire: plantă cosmopolită, întâlnită în regiunea de câmpie şi deal (z. de stepă subetaj fag) Aspecte privind cultura: înmulţire prin seminţe. Creşte bine în plin soare şi în diferite substraturi, chiar mai sărace în elemente nutritive, dar bine drenate. Denumire ştiinţifică/Familie: Centaurea dealbata/Asteraceaea (Compositae) Denumire populară – Habitus, durată de viaţă: erbacee, perenă Caractere morfologice: Tulpina înaltă până la 100 cm, ocupă până la 60 cm în suprafaţă. Frunzele îngust-eliptice, verzi-deschis. Florile liliachiu–purpurii grupate în calatidii formate una sau mai multe pe tulpină. Răspândire: plantă cultivată Aspecte privind cultura: înmulţire prin despărţirea tufei primăvara sau toamna. Creşte bine în plin soare şi în diferite substraturi, chiar mai sărace în elemente nutritive, dar bine drenate. Denumire ştiinţifică / Familie: Centaurium erythraea/Gentianaceae Denumire populară: Ţintaură Habitus, durată de viaţă: erbacee, anuală - bienală Caractere morfologice: Rădăcina pivotantă Tulpina înaltă de 10 – 40 cm, cu patru muchii, lipsită de peri. Frunzele bazale, dispuse în rozetă, se usucă la înflorire, cele tulpinale sunt alungit-ovate sau liniare, sesile, dispuse opus. Florile roşii,rar albe grupate în inflorescenţe terminale. Perioada de înflorire: VII-IX. Fructe – capsule. Ecologie: specie mezofilă, mezotermă, acidofilă, heliofilă (suportă şi umbrirea parţială) Răspândire: abundentă în fâneţe din zona de deal, margini de pădure tufărişuri (z. de stepă - subetaj fag) Aspecte privind cultura: înmulţire prin seminţe 64

Anexa 3 Exemple de reţete şi plante în funcţie de substraturi
Exemple de reţete pentru alcătuirea substraturilor Componente Scoarţă de pin:nisip Scoarţă de pin: turbă:nisip:perlit Pământ de ţelină:turbă:nisip Pământ de ţelină:turbă:perlit:aşchii de lemn dur Turbă:pământ de frunze: pământ de ţelină:nisip Turbă:pământ de ţelină:nisip Turbă:pământ de frunze:nisip Turbă:pământ de frunze: pământ de ţelină:nisip Compost forestier:perlit Mraniţă:compost forestier Turbă:compost forestier Raport 2:1 3:2:3:1 1:1:1 1:1:1:1 1:1:1:0,3 1:0,5:0,2 1:0,8:0,2 1:1:1:0,5 3:1 1:1

Exemple de plante în funcţie de grosimea substratului: Specii/comunităţi vegetale Comunităţi cu Sedum şi muşchi Specii perene din pajişti uscate (Dianthus, Thymus, Alissum) Specii tolerante la secetă (Verbascum sp. ) Graminee, plante alpine, plante cu bulbi, rizomi (de talie mică) (Iris sp., Armeria sp.) Grosime substrat (cm) 4–6 Sistem de cultură Extensiv

5 - 10

Extensiv

Plante perene din habitate cu umiditate a solului scăzută sau medie; 10 – 20 Graminee; plante anuale; arbuşti de talie mică; subarbuşti (imp. rezistenţa la îngheţ) Arbuşti de talie medie, specii de legume, plante 20 – 50 perene, graminee Arbori foioşi sau conifere de talie mică (cultivaruri) Peste 50 cm

Semiintensiv Semiintensiv intensiv

66

Scope 1.2 This guide is applicable to both extensive and intensive green roof systems. green roof consultant. This guide provides general guidance only. Selection of plant material can be crucial for success of the green roof system. and maintenance of plants for green roof systems. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. if any. Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate the assessment of engineering aspects of the facility. ASTM E2400 . Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate assessment of the performance of one green roof system relative to another. A rooftop is an extreme environment with strong and variable wind patterns and little or no protection from the sun’s intense heat and ultraviolet radiation.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Anexa 4 Standarde referitoare la alcătuirea acoperişurilor verzi Standarde USA 1. installation. experienced. The values given in parentheses are for information only. 1.06 Standard Guide for Selection.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Referenced Documents ASTM Standards E2114 Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings E631 Terminology of Building Constructions . 1. Installation. Such aspects may include structural design requirements. 1. 2. and fire and life safety requirements. and Maintenance of Plants for Green Roof Systems Significance and Use This guide addresses performance characteristics for green roof systems with respect to the planting.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns. or work with similar professionals that are knowledgeable.1 This guide covers the considerations for the selection. and acquainted with green roof technology and plants. 1. associated with its use. It is important to consult with a professional horticulturist. mechanical engineering and thermal design requirements.

The first condition is considered the dead load of the green roof system. synthetic reinforcing layers. Scope 1.1 This practice covers a standardized procedure for predicting the system weight of a green roof system.4 This procedure does not address point or line loads associated with architectural elements that are not essential components of a particular green roof system. ASTM E2397 . approximated by the weight of transient water in the drainage layer. walls. metallic layers. 1. 1. 2.2 The procedure addresses the loads associated with green roof systems. Components that are typically encountered in green roof systems include: membranes. Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate assessment of the performance of one green roof system relative to another. and plant materials. Such aspects may include structural design requirements. non-absorptive plastic sheet components. The difference in weight between the first and second conditions.5 This procedure does not address live loads associated with construction activities. cover/recover boards. and so forth. and fire and life safety requirements. These architectural elements may include pavement. granular drainage media. fabrics.6 This procedure does not address live loads associated with snow or wind.3 This procedure also addresses the weight of the green roof system under two conditions: (1) weight under drained conditions after new water additions by rainfall or irrigation have ceased (this includes the weight of retained water and captured water). The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard. and (2) weight when rainfall or irrigation is actively occurring and the drainage layer is completely filled with water. growth media. mechanical engineering and thermal design requirements. and masonry.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 2. Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate the assessment of related engineering aspects of the facility. geocomposite drain layers.7 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. is considered a live load. insulation materials. 1. Referenced Documents ASTM Standards C29/C29M Test Method for Bulk Density (Unit Weight) and Voids in Aggregate E2114 Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings E2396 Test Method for Saturated Water Permeability of Granular Drainage Media [FallingHead Method] for Green Roof Systems E2398 Test Method for Water Capture and Media Retention of Geocomposite Drain Layers for Green Roof Systems E2399 Test Method for Maximum Media Density for Dead Load Analysis of Green Roof Systems E631 Terminology of Building Constructions . 1. 1. 1. 1.05 Standard Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads associated with Green Roof Systems Significance and Use This practice addresses performance characteristics for green roof systems with respect to the dead load and transient water live load of the entire system.

It also provides a method for estimating the lower limit for the water permeability of the in-place media. ASTM E2399 . Scope 1.5 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. This latter value is important when considering drainage conditions in green roofs. 1. 1. moisture content. This procedure is intended to provide a reproducible laboratory procedure for predicting the maximum media density.4 The test method is intended to emulate vertical percolation rates for water in green roofs. 1. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard. and water permeability under conditions that more closely replicate field conditions on green roofs. 1. associated with its use. The value of this test method to the green roof designer is that it provides an objective measure of maximum probable media density (under drained conditions) for estimating structural loads. Furthermore. Method A. 1.2 This procedure is suitable for green roof media that contain no more than 30% organic material as measured using the loss on ignition procedure Test Methods F 1647. The maximum media density measured in this procedure approaches the density at the theoretical saturation point.6 This standard does not purport to address all of the safety concerns. 1.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 3.05 Standard Test Method for Maximum Media Density for Dead Load Analysis of Green Roof Systems Significance and Use This test method describes simple laboratory methods that provide reproduceable measurements of critical media properties. if any. the maximum media water retention has been shown to be a useful indicator of the moisture retention properties of green roof media. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. The density of mixed media materials will vary depending on the degree to which they are subjected to compaction and the length of time that the material is allowed to hydrate and subsequently drain. The method also provides a measure of the moisture content and the water permeability measured at the maximum media density. Referenced Documents ASTM Standards D698 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)) E2114 Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings E631 Terminology of Building Constructions F1647 Test Methods for Organic Matter Content of Putting Green and Sports Turf Root Zone Mixes . Existing methods for measuring the capillary-moisture relationship for soils (Test Method D 2325) rely on sample preparation procedures (Test Methods D 698) that are not consistent with the conditions associated with the placement of green roof media materials.3 The maximum media density and associated moisture content measured in this procedure applies to drained conditions near the saturation point. moisture will drain gradually from the media following a hydration cycle. Finally. and permit direct comparisons to be made between different media materials.1 This test method covers a procedure for determining the maximum media density for purposes of estimating the maximum dead load for green roof assemblies. 2.

05 Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geocomposite Drain Layers for Green Roof Systems Significance and Use Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate the assessment of related engineering aspects of the facility. Such aspects may include structural design requirements. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns.1 Water capture is also useful in assessing irrigation requirements for green roof designs.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 4.3 This standard does not apply to products manufactured from water-absorptive materials.2 This standard is applicable to geocomposite drain layers that retain water and media in cup-like receptacles on their upper surface. associated with its use. Determining these performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate assessment of the performance of one green roof system relative to one another. 1.1 This test method covers the determination of the water and media retention of synthetic drains layers used in green roof systems. Referenced Documents ASTM Standards E2114 Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings E2397 Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads associated with Green Roof Systems E631 Terminology of Building Constructions . 1.2 Information about the unit media retention volume is required to predict the quantity of material that will be required to construct a green roof with a specified total thickness. 2. 5. Scope 1. 1.1. mechanical engineering and thermal design requirements. 1.1 Accurate information about the water and media holding capacity of geocomposite drain layers is essential to predict dead load for green roof systems. and fire and life safety requirements.4 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard.2. ASTM E2398 . Examples include shaped plastic membranes and closed-cell plastic foam boards 1. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 5.2. 5. if any.

if any.1 Water permeability of coarse materials is highly influenced by the head conditions under which it is measured. associated with its use. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard.1 This test method covers a procedure for determining the water permeability of coarse granular materials used in the drainage layers of green roof systems. It is not suitable for finer-grained materials.2 This test method is intended to provide water permeability data that is relevant to this design condition that is characterized by horizontal flow under low-head. 1. such as geocomposite drain layers.25 mm) sieve. coarse materials are frequently used to create drainage zones for percolated rainfall.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns.05 Standard Test Method for Saturated Water Permeability of Granular Drainage Media [Falling-Head Method] for Green Roof Systems Significance and Use This test method addresses performance characteristics for green roof systems with respect to the water permeability of the drainage media. mechanical engineering and thermal design requirements. Determining the performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate the assessment of related engineering aspects of the facility. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. 5.1. 5. Such aspects may include structural design requirements.3 This test method is suitable for coarse-grained materials with 100 % of the material retained on the U. 1. 1.2 This test method addresses water permeability under the low-head conditions that typify horizontal flow in green roof applications. Determining the performance characteristics of green roof systems provides information to facilitate assessment of the performance of one green roof system relative to another. This will also allow the performance of granular drainage layers in green roof systems to be compared directly to alternative components.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 ASTM E2396 . 2. #8 (2. In green roofs. 1. Scope 1. Referenced Documents ASTM Standards C29/C29M Test Method for Bulk Density (Unit Weight) and Voids in Aggregate E2114 Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings E631 Terminology of Building Constructions . and fire and life safety requirements.4 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard.1.S. 1.

asigurând prin uşoara ventilare performanţa termică estimată a stratului de polistiren extrudat. Este realizată dintr-un filtru geotextil din poliester dublat de o reţea neregulată de fire de nylon.Anexa 5 Exemplificări de straturi preluate din documentaţia bibliografică Straturi filtrante Documentaţie Barret Roofs Documentaţie Oldroyd Strat de aerare (specific pentru alcătuirea inversă) Îndepărtează umiditatea stegnantă pe termoizolaţie. Documentaţie Barret Roofs 73 .

drenare. protecţie suplimentară a hidroizolaţiei. Documentaţie Barret Roofs Sistem complex care asigură simultan filtrare. Poate fi utilizat şi în alcătuirea casetelor prefabricate cu vegetaţie inclusă. “cofrajul” drenant şi de retenţie a apei este din polistiren. barieră contra rădăcinilor.Straturi drenante Strat drenant din fibre reciclate de polietilenă. Documentaţie Barret Roofs Documentaţie ABG Plăci drenante realizate din polietilenă de înaltă densitate reciclată (HDPE) Documentaţie Bauder 74 . Alcătuire: straturile filtrant şi de protecţie sunt geotextile din polipropilenă. retenţie de apă.

cu geotextil inclus Documentaţie Beco-Bermüller 75 .Documentaţie Flag-Soprema Strat realizat din polipropilenă de înaltă densitate Documentaţie Oldroyd Strat realizat din fulgi expandaţi de polietilenă.

recomandat la pante sub 600 www.Protecţii împotriva eroziunii substratului Strat realizat din polipropilenă reciclată. Documentaţie Barret Roofs Strat biodegradabil de reducere a eroziunii Documentaţie Conwed Plastics Strat realizat din filamente de polipropilenă. Asigură penetrarea rădăcinilor.geosyntheticsworld.com 76 . pătrunderea apei şi luminii la plante şi împiedică alunecarea substratului până la stabilizarea acestuia cu rădăcinile mediului vegetal.

com flickr.com/photos/ 7998285@N08/483912610 77 .Strat de stabilizare a substratului (de reducere a eroziunii) din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) reciclată www.celltekdirect.

au/ media/Product/ Barieră contra rădăcinilor din polietilenă 30mm news.edu/ blogs/goinggreen magellanarchitects.wordpress.Bariere contra rădăcinilor Barieră contra rădăcinilor din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) 1mm grosime allstakesupply.haverford.com.com 78 .

Dispozitive anti-alunecare Pentru acoperişuri cu panta protecţie anti-eroziune. cu dimensiunile 540 x 540 mm şi înălţimea de 100 mm.450 se prevăd dispozitive bidirecţionale montate pe saltele de drenaj Documentaţie Flag-Soprema Pentru acoperişuri cu panta sub 350 există sistemul de “Georaster”. care poate susţine vegetaţie înaltă de 12cm Documentaţie ZinCo Pentru acoperişuri în pantă cu formă curbă există produse dedicate pentru asigurarea stabilităţii Documentaţie ZinCo 79 . se prevăd dispozitive unidirecţionale montate pe reţele de myecohomeblog.com/ category/roof/ Pentru acoperişuri cu panta cuprinsă între 150 .

substrat.Sisteme prefabricate cu alcătuire completă. care se aşează peste hidroizolaţia protejată cu un strat de separare-protecţie: − − − − − strat vegetal. barieră contra rădăcinilor Documentaţie AXTER 80 . strat drenant. strat filtrant.

pentru a nu se diminua performanŃele termice ale stratului de polistiren. Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale. În această soluŃie termoizolaŃia se realizează exclusiv din plăci de polistiren extrudat. 81 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Anexa 6 informativă detalii de alcătuire (este obligatorie punerea acestora de acord cu detaliile propuse de producătorii de sisteme de acoperişuri verzi) A. Peste ele se prevede un strat de aerare (a se vedea Anexa 5) cu rol de îndepărtare a umidităŃii din alcătuirea substratului. Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei (a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră împotriva rădăcinilor. detalii de câmp terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire inversă (hidroizolaŃie cu rol şi de barieră contra vaporilor şi termoizolaŃie cu rol şi de protecŃie a hidroizolaŃiei).

elastică sau compresibilă) şapa poate fi simplă sau armată (este armată în cazul termoizolaŃiilor compresibile). Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică” Deşi nu face obiectul prezentului Ghid. pentru eliminarea vaporilor din spaŃiul dintre bariera contra vaporilor şi hidroizolaŃie. stratul de difuzie mai îndeplineşte şi alte funcŃiuni: realizează o echilibrare a presiunii vaporilor de apă între interior şi exterior – decompresiune . se va dispune o barieră împotriva rădăcinilor de sine stătătoare. Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor. care este mai expusă acŃiunii agenŃilor de mediu.şi realizează o separare între straturile de sub hidroizolaŃie şi hidroizolaŃie. Insistăm în utilizarea termenului difuzie-decompresiune-compensare deoarece în această poziŃie specifică. În cazul şapelor armate este obligatorie prevederea unui strat de difuziedecompresiune-compensare 1 peste şapă. prezentăm o alcătuire completă de învelitoare termo-hidroizolată. Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuziedecompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor. pe lângă cea implicită de hidroizolaŃie Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei (a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră împotriva rădăcinilor. permiŃând astfel compensarea mişcării acesteia faŃă de suport 1 82 . În funcŃie de tipul termoizolaŃiei (rezistentă mecanic. al cărei strat de protecŃie este reprezentat de terasa–grădină.

83 . pe lângă cea implicită de hidroizolaŃie Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei (a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră (suplimentară) împotriva rădăcinilor şi un strat de aerare în acelaşi timp. Acesta s-ar mai putea prevedea dacă structura termo-hidroizolantă se realizează în anotimp ploios sau dacă se estimează că în următorul sezon rece clădirea nu va fi încălzită.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică” Stratul de difuzie de sub bariera contra vaporilor se prevede întotdeauna dacă umiditatea relativă a aerului interior este >60% şi întotdeauna peste betoane de pantă. se va dispune o barieră împotriva rădăcinilor de sine stătătoare. În cazul utilizării acestor produse din materiale plastice. pentru eliminarea în exterior a umidităŃii de construcŃie. de tip „cofraj de ouă” nu este nevoie de prevederea de conducte de colectare a apei şi de conducere spre dispozitivele de scurgere. Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuziedecompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor. Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică” Optarea pentru un strat drenant din material granular este posibilă dar trebuie avută în vedere provenienŃa materialului granular. dat fiind că pietrişul de râu trebuie spălat (seminŃele purtate de vânt pot încolŃi şi apare vegetaŃie acolo unde nu este recomandat) iar produsele pe bază de betoane sau calcare pot colmata scurgerile pluviale. 84 .

85 . pe lângă cea implicită de hidroizolaŃie Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei (a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră (suplimentară) împotriva rădăcinilor. Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuziedecompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor. se va dispune o barieră împotriva rădăcinilor de sine stătătoare.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant cu termoizolaŃia sub betonul de pantă alcătuire posibilă în cazul plăcilor termoizolante compresibile sau – nearmând stratul de beton de pantă – în cazul plăcilor termoizolante rezistente de mari dimensiuni Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor. Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

substrat. dat fiind suportul (astereala) realizat din material putrescibil. strat drenant.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant cu alcătuire ventilată alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv. În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie. barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5). cu substrat cu grosime mică. FuncŃiunea de eliminare a eventualei umidităŃi stagnante pe hidroizolaŃie se poate realiza şi dacă elementul de drenare are faŃa inferioară riflată. Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale. strat filtrant. 86 . De altfel şi termoizolaŃia trebuie să fie uşoară şi să nu necesite prevederea altor straturi grele deasupra (şape diverse) Se recomandă prevederea explicită a barierei contra rădăcinilor şi posibil şi a stratului de aerare.

Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuziedecompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor. în cazul de faŃă. barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5) De altfel şi termoizolaŃia trebuie să fie uşoară şi să nu necesite prevederea altor straturi grele deasupra (şape diverse) Peste substrat se prevede o reŃea anti-alunecare (antieroziune) cu rolul stabilizării substratului pe versant pe perioada consolidării stratului de vegetaŃie (a se vedea şi Anexa 5). strat drenant. Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor. substrat. Panta versantului este. se va dispune o barieră împotriva rădăcinilor de sine stătătoare. cu substrat cu grosime mică. pe lângă cea implicită de hidroizolaŃie În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie. >150 Alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Acoperiş verde cu sistem termo-hidroizolant pe structură din lemn. strat filtrant. 87 .

pe lângă cea implicită de hidroizolaŃie În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie. Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor. strat filtrant. 88 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Acoperiş verde cu sistem termo-hidroizolant pe structură metalică Alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv. cu substrat cu grosime mică. se va dispune o barieră împotriva rădăcinilor de sine stătătoare. strat drenant. substrat. barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5) Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale. Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuziedecompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor.

racordare cu aticul Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător. Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului. din considerente de securitate la incendiu. cu ridicarea straturilor de termoizolaŃie. 89 . îmbrăcat de asemenea cu material filtrant.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 B. Perimetral se prevede un strat din agregate minerale (32/64mm). de minimum 50cm. a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe atic. Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat.

de minimum 50cm. din considerente de securitate la incendiu.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului. Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat. 90 . Perimetral se prevede un strat de pietriş spălat (32/64mm) sau dale prefabricate. îmbrăcat de asemenea cu material filtrant.

dată fiind nevoia de racordare a straturilor atât la dispozitivele de scurgere a apelor pluviale cât şi la atic. Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului. de minimum 50cm. SoluŃia are dezavantajul că necesită o manoperă foarte corectă. îmbrăcat de asemenea cu material filtrant.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat Există posibilitatea colectării apelor pluviale în zona din apropierea aticului. pentru a nu întrerupe continuitatea suprafeŃei de vegetaŃie. din considerente de securitate la incendiu. 91 . Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat. Perimetral se prevede un strat de pietriş (spălat) sau dale prefabricate.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport metalic Cu cât dispozitivul de scurgere a apelor pluviale este mai departe de atic. Este obligatoriu ca toate accesoriile să fie achiziŃionate de la aceeaşi firmă producătoare de sisteme de acoperişuri verzi. pentru a nu exista incompatibilităŃi între componente. 92 . Dispozitivele de scurgere a apelor pluviale au dimensiunile corespunzătoare pentru ca faŃa capacului să ajungă la faŃa stratului drenant. rezolvarea este (probabil) mai sigură. existând posibilitatea fizică de racordare a straturilor în mod corect.

Perimetral se prevede un strat de pietriş (32/64mm) sau dale prefabricate montate uscat.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 C. cu ridicarea straturilor de termoizolaŃie. de minimum 50cm. a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe perete (cu minimum 30cm de la cota hidroizolaŃiei sau cu minimum 10cm de la finit). din considerente de securitate la incendiu. Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului. 93 . Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat. îmbrăcat de asemenea cu material filtrant. racordarea cu un perete supraînălŃat Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător.

a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe perete (cu minimum 30cm de la cota hidroizolaŃiei sau cu minimum 10cm de la finit). îmbrăcat de asemenea cu material filtrant. 94 . cu ridicarea straturilor de termoizolaŃie.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător. Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului. Între dalele prefabricate şi hidroizolaŃie trebuie prevăzut un rost de mişcare de minimum 20mm.a.) Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat. reborduri turnate ş. În loc de agrafa şi protecŃia metalică se pot prevedea alte sisteme pentru protecŃia straturilor care se ridică pe perete (elemente prefabricate încastrate. din considerente de securitate la incendiu. sau trebuie protejată corespunzător. realizată cu dale prefabricate montate uscat. HidroizolaŃia care se ridică pe perete trebuie să fie rezistentă la acŃiunea radiaŃiilor UV şi a IR. Perimetral se prevede o suprafaŃă de minimum 50cm.

hidroizolaŃia. termoizolaŃia. stratul filtrant ridicându-se corespunzător pe perete. 95 . straturile de difuzie.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din tablă cutată Între structura metalică şi elementul prefabricat de faŃadă există un rost de dilatare care va fi tratat corespunzător. bariera contra rădăcinilor. Bariera contra vaporilor preia rostul de dilatare.

strat filtrant. Acelaşi lucru este valabil pentru straturile care constituie structura „verde”: stratul drenant trebuie să fie uşor şi – preferabil – să includă şi alte funcŃiuni: barieră contra rădăcinilor. Tipul de acoperiş verde pe care îl suportă rezonabil din punct de vedere tehnic şi economic planşeul din lemn este acoperişul în sistem extensiv. 96 . adică termoizolaŃia trebuie să fie eficientă (ca să nu fie nevoie de o grosime mare pentru asigurarea performanŃei termice corespunzătoare) şi uşoară. suport pentru substrat.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Alcătuire termo-hidroizolantă pe planşeu din lemn Fiind o structură „uşoară” este necesar ca şi structura termo-hidroizolantă să fie uşoară. retenŃie de apă.

este necesară asigurarea mişcării independente a celor două structuri şi deci rezolvarea cu măsuri de compensare a mişcării în zona de racordare a celor două sisteme constructive. Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm) din dreptul racordării.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Racordare cu un perete supraînălŃat. perpendicular pe pantă Fiind structuri diferite – şarpanta de lemn şi peretele din zidărie sau beton (în detaliul prezentat). pentru pante până la 200 se prevede pietriş mărgăritar (pietriş spart) Fiind un acoperiş cu panta >150 stabilizarea versantului plantat este asigurată prin dispunerea unei reŃele antieroziune peste substrat. este prevăzut ca măsură de asigurare împotriva incendiului. de minim 50cm. HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. 97 . Pentru acoperişuri cu panta ≤ 50 este suficient pietrişul de râu. Acoperiş verde de tip extensiv.

cu scurgere exterioară În cazul alcătuirilor cu scurgere exterioară. 98 . pentru a asigura scurgerea apei curate în jgheab. cu perforaŃii.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 D. Racordări marginale Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat. Dalele prefabricate (dacă există) se montează pe pietriş spălat. sau pe balast dacă stratul filtrant se ridică până imediat sub cota finitului pardoselii. se prevede marginal un profil perimetral de scurgere a apei. pentru a împiedica înfundarea jgheabului cu nisip.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Acoperiş verde la construcŃie subsol Straturile filtrant şi drenant sunt prevăzute atât pe orizontală cât şi pe verticală. ele ridicându-se până la limita superioară a substratului 99 .

Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa exterioară a substratului. 100 . eventual prevăzute în interior cu strat filtrant.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 E. împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau grindini să se împroaşte cu noroi dalajul. Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente prefabricate. relaŃia cu alte pardoseli exterioare ale învelitorii (terase grădină semi-intensive sau intensive) Terasă grădină intensivă – relaŃia cu aleile pietonale Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa. indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină.

Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa exterioară a substratului. indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină. împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau grindini să se împroaşte cu noroi dalajul. 101 . eventual prevăzute în interior cu strat filtrant.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Terasă grădină – relaŃia cu aleile pietonale Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa. Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente prefabricate.

împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau grindini să se împroaşte cu noroi dalajul. 102 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Terasă grădină – relaŃia cu aleile pietonale Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa. Dacă prefabricatul respectiv este realizat din beton armat sau alte produse prin care nu pot trece firele de nisip sau pământul fin. indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină. nu mai este nevoie de prevederea stratului filtrant Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa exterioară a substratului. Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente prefabricate. Pardoseala supraînălŃată se prevede numai dacă pe terasa grădină respectivă este avută în vedere o o circulaŃie uşoară.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 RelaŃia terasă grădină – loc de joacă pentru copii ProtecŃia hidrofugă a termoizolaŃiei se justifică numai în cazul termoizolaŃiilor compresibile. Se asigură continuitatea straturilor definitorii ale alcătuirii „verzi”: barieră contra rădăcinilor. peste care se prevede şapă armată. fiind legat exclusiv de acesta. Stratul filtrant se prevede numai acolo unde este prevăzut substratul pentru vegetaŃie. strat drenant. ca măsură de împiedicare a pătrunderii umidităŃii din şapă în termoizolaŃie. 103 .

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 E. execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri) 3. evidenŃiem prevederea stratului de aerare peste termoizolaŃie. sau… (a se vedea detaliul următor) Fiind vorba despre o alcătuire termo-hidroizolată inversă. relaŃia cu receptorii pluviali (scurgeri interioare) În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit: 1. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. 104 . cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul alcătuirii verzi) 2. pentru împiedicarea pătrunderii particulelor fine din substrat. gâtul (care are înălŃimea substratului) receptorului pluvial trebuie înfăşurat în strat filtrant.

execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri) 3. Stratul drenant este realizat din plăci care asigură şi retenŃia apei (a se vedea Anexa 5) 105 . cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul alcătuirii verzi) 2. relaŃia între substrat şi gâtul receptorului pluvial (care are înălŃimea substratului) poate fi făcută ridicând stratul filtrant la limita substratului Ńi prevăzând de jur împrejurul gâtului un strat drenant din pietriş de râu spălat sau pietriş mărgăritar (spart). hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit: 1.

execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri) 6. cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul alcătuirii verzi) 5. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. Stratul drenant este realizat din agregate minerale (nu rezultate din prelucrarea betonului sau de natură calcaroasă) 106 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit: 4. relaŃia între substrat şi gâtul receptorului pluvial (care are înălŃimea substratului) poate fi făcută ridicând stratul filtrant la limita substratului Ńi prevăzând de jur împrejurul gâtului un strat drenant din pietriş de râu spălat sau pietriş mărgăritar (spart).

cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul alcătuirii verzi) 2. gâtul (care are înălŃimea substratului) receptorului pluvial se recomandă să fie înglobat într-un strat drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte (pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se vedea Anexa 5) 107 . execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri) 3.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit: 1. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea.

108 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Receptorul pluvial poate avea un capac parafrunzar la cota finită a teraseigrădină şi filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu beton sau minerale calcaroase) Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita superioară a substratului.

109 . la pante mai mari existând pericolul alunecării pietrişului.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Se pot prevedea receptori pluviali protejaŃi cu grile parafrunzar şi la poala învelitorii. zona dedicată jgheabului mascat de pazie fiind rezolvată prin racordarea pe verticală a hidroizolaŃiei şi barierei contra rădăcinilor (ridicată minimum 15cm peste nivelul stratului drenant) şi prin prevederea protecŃiei granulare (pietriş de râu spălat sau pietriş mărgăritar) Pentru acoperişuri cu panta ≤ 50 este suficient pietrişul de râu. pentru pante până la 200 se prevede pietriş mărgăritar (pietriş spart) Detaliul poate fi valabil la pante mai mici de 200.

Racordarea cu un burlan cu cot în unghi de 600 sau 450 sau cu racordare curbă ar putea reprezenta o soluŃie mai potrivită pentru România. Între dezavantajele acestei rezolvări (cu lanŃ) am putea menŃiona faptul că în cazul ploilor torenŃiale lanŃul probabil nu va face faŃă debitului de apă. 110 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 O rezolvare uşor diferită (din punct de vedere al rezolvării poziŃiei dispozitivului receptor de ape pluviale şi încadrare a sa în geometria poalei streşinii şi de relaŃie cu pazia) este cea în care apa se scurge din receptor pe un lanŃ.

este prevăzut ca măsură de asigurare împotriva incendiului.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 F. HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte (pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se vedea Anexa 5) Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului 111 . din dreptul racordării cu elementul care străpunge învelitoarea. Străpungeri prin învelitorile verzi Străpungere prin structura din beton armat ProtecŃia hidrofugă a termoizolaŃiei se justifică numai în cazul termoizolaŃiilor compresibile. peste care se prevede şapă armată. de minim 50cm. Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm). ca măsură de împiedicare a pătrunderii umidităŃii din şapă în termoizolaŃie.

este prevăzut ca măsură de asigurare împotriva incendiului. pentru a împiedica apa rezultată din eventuale condensuri să ajungă în termoizolaŃie Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm). din dreptul racordării cu elementul care străpunge învelitoarea.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Străpungere prin structura din lemn HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. de minim 50cm. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte (pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se vedea Anexa 5) Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului 112 . Bariera împotriva vaporilor se ridică şi ea.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Străpungere prin structura metalică HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. pentru a împiedica apa rezultată din eventuale condensuri să ajungă în termoizolaŃie Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm). este prevăzut ca măsură de asigurare împotriva incendiului. din dreptul racordării cu elementul care străpunge învelitoarea. Bariera împotriva vaporilor se ridică şi ea. de minim 50cm. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte (pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se vedea Anexa 5) Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului 113 .

care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei. peste care se aplică substratul. Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5) . Rosturi în câmpul învelitorii verzi Rosturile de dilatare / tasare între clădiri sau tronsoane ale clădirilor se rezolvă conform reglementărilor în vigoare (compensatori) Din punct de vedere al alcătuirii verzi. 114 . în zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci prefabricate minerale).Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 G.

în zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci din mase plastice rezistente. 115 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Din punct de vedere al alcătuirii verzi. care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei. perforate sau plăci metalice tratate anticoroziv). Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5).

116 . care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei. Din punct de vedere al alcătuirii verzi. Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5). peste care se aplică substratul. Această variantă este mai avantajoasă decât cele precedente din punct de vedere al îndepărtării apei din zona rostului.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Rosturile de dilatare / tasare între clădiri sau tronsoane ale clădirilor se rezolvă conform reglementărilor în vigoare (compensatori). în zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru substrat (în acest exemplu plăci prefabricate minerale).

Acoperirea rostului poate avea un capac parafrunzar la cota finită a terasei-grădină şi filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu beton sau minerale calcaroase) Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita superioară a substratului. perforate sau plăci metalice tratate anticoroziv). care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei. în zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci din mase plastice rezistente. 117 . Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5).Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Din punct de vedere al alcătuirii verzi.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Rost între două clădiri cu structura din lemn Suportul (planşeul din lemn) fiind elastic. La panta ≥ 200 prevederea unei reŃele (grile) bidirecŃionale pentru stabilizarea versantului este esenŃială. Şarpanta din lemn fiind o alcătuire uşoară este necesar ca şi alcătuirea termohidroizolantă să fie uşoară şi să răspundă cerinŃelor de izolare termică şi de asemenea ca alcătuirea „verde” să fie uşoară. 118 . rupere) în bariera contra vaporilor. este necesar ca sub bariera contra vaporilor să se prevadă un strat flotant. de minimum 50cm. Astfel stratul drenant este realizat din plăci din materiale plastice care asigură simultan şi funcŃiunea de strat de retenŃie a apei şi de barieră contra rădăcinilor. care permite mişcarea suportului (astereala) fără ca această mişcare să inducă tensiuni (întindere. Tipul de acoperiş verde recomandat pentru construcŃiile cu şarpantă din lemn este acoperişul de tip extensiv. De jur împrejurul rostului se realizează stratul drenant din pietriş spălat sau pietriş mărgăritar (32/64mm). de separare. Se poate prevedea peste substrat şi o reŃea contra eroziunii substratului versantului.

119 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 Racordare între o structură metalică şi una din beton armat. Din punct de vedere al rezolvării acoperişului verde nu există elemente de noutate faŃă de cele prezentate anterior.

De jur împrejurul luminatorului se prevede un strat de pietriş de râu spălat sau de pietriş mărgăritar (32/64mm). Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita finitului substratului. 120 . numai dacă se aerisesc în dreptul racordării la luminator. cu lăŃime de minimum 50cm. Racord la luminator HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se racordează la luminator. ceea ce este puŃin probabil.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 H. Dacă se aerisesc prin alte părŃi sau prin deflectoare. straturile de difuziune şi bariera contra vaporilor nu se ridică pe verticală. Straturile de difuzie se ridică. date fiind problemele de etanşare împotriva apei care curge de pe luminator. având bariera contra vaporilor ca strat de separare între ele.

Racordare cu fereastră 121 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 I.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 J. Racordare cu ferestre de mansardă 122 .

Rezolvări la streaşină Streaşină de timpan Acolo unde nu sunt prevăzute cutii cu vegetaŃie precultivată. poala este rezolvată cu bordură din agregate minerale (32/64mm). cu opritor perforat pe care se ridică stratul filtrant 123 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 K.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 streaşină de poală Acolo unde nu sunt prevăzute cutii cu vegetaŃie precultivată. poala este rezolvată cu bordură din agregate minerale (32/64mm). cu opritor perforat pe care se ridică stratul filtrant 124 .

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 streaşină de poală Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii este cuprinsă între 200 şi 300. 125 .

126 . protejate împotriva colmatării prin înfăşurare în strat filtrant. Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii este cuprinsă între 200 şi 300.Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 L. Coame Asigurarea preluării apelor pluviale se face prin jgheaburi / canale de scurgere şi direcŃionare către jgheabul de poală sau burlan.

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

Toate membranele se petrec peste coame, fie că este vorba despre bariera contra vaporilor, hidroizolaŃie sau bariera împotriva rădăcinilor. Se va avea în vedere direcŃia vântului dominant înainte de începerea montării membranelor şi se va lucra Ńinând cont de acest aspect. Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii este cuprinsă între 200 şi 300.

127

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

Toate membranele se petrec peste coame, fie că este vorba despre bariera contra vaporilor, hidroizolaŃie sau bariera împotriva rădăcinilor. La pante ≥ 300 se utilizează covoare vegetale precultivate, în cutii care asigură drenaj, retenŃie a apei şi barieră contra rădăcinilor

128

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1

M. Dolii

La pante ≥ 150 se utilizează reŃele din Ńesături (a se vedea Anexa 5) pentru împiedicarea alunecării substratului pe pantă (anti-eroziune) Pentru împiedicarea pătrunderii substratului în dolie, la limita substratului se prevăd opritoare unidirecŃionale acoperite de hidroizolaŃie şi de bariera contra rădăcinilor În dolie se prevăd conducte de preluare a apei pluviale, îmbrăcate în material filtrant şi îngropate în dren din material granular (pietriş de râu spălat sau pietriş mărgăritar).

129

La pante ≥ 200 se utilizează reŃele uni sau bidirecŃionale pentru împiedicarea alunecării substratului pe pantă (anti-eroziune) Pentru împiedicarea pătrunderii substratului în dolie. îmbrăcate în material filtrant şi îngropate în dren din material granular (pietriş de râu spălat sau pietriş mărgăritar). la limita substratului se prevăd opritoare unidirecŃionale acoperite de hidroizolaŃie şi de bariera contra rădăcinilor În dolie se prevăd conducte de preluare a apei pluviale. 130 .Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente Redactarea 1 La pante ≥ 300 se utilizează covoare vegetale precultivate. în cutii care asigură drenaj. retenŃie a apei şi barieră contra rădăcinilor.

execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.BIBLIOGRAFIE A. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice GP 114-2006 Ghid privind proiectarea.. REGLEMENTĂRI TEHNICE ROMÂNEŞTI NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton NP 064-2002 Ghid privind proiectarea. Execution and Upkeep of Green-Roof Sites – norma germana 131 . C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri P 121-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative P118 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor STANDARDE ŞI NORMATIVE STRĂINE SPRI’s Fire Design Standard for Vegetative Roofing Systems – norma canadiana SPRI’s Wind Design Standard for Vegetative Roofing Systems – norma canadiana Guideline for the Planning.in situ” GP 0001-1996 Protecţia la zgomot. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri GP 112-2004 Ghid privind proiectarea.

06 Standard Guide for Selection. Congresul International Green Roofs. editia 2004 The globalised green roof market of the future: trends and challenges. Steven. Callaghan. Green roofs in the changing Australian landscape.05 Standard Test Method for Saturated Water Permeability of Granular Drainage Media [Falling-Head Method] for Green Roof Systems Peck. Baltimore 2008 C. Bas Baskaran Evaluating Rooftop and Vertical Gardens as an Adaptation Strategy for Urban Areas. sept 2008 Maureen Connelly. and Maintenance of Plants for Green Roof Systems ASTM E2397 .Green Roof Plants: A Resource and Planting Guide Nigel Dunnett .Y. Peck. Liu & A. in Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto B Baskaran & K. Monica: "Greenbacks from green roofs: forging a new industry in Canada" Canada Mortgage and Housing Corporation. Snodgrass . Australia. 2005 Brad Bass. Murray Hodgson. Poster presentation for International Landcare Conference. 65.05 Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geocomposite Drain Layers for Green Roof Systems ASTM E2396 . Ontario Association of Architects. Conferinta Internationala SB08 World Sustainable Building Conference.05 Standard Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads associated with Green Roof Systems ASTM E2399 .Planting Green Roofs and Living Walls 132 . Sept. October 2006 Congresul International Green Roofs.Liu Evaluating Rooftop and Vertical Gardens as an Adaptation Strategy for Urban Areas K. March 1999 B. CĂRŢI E. CERCETĂRI INTERNAŢIONALE Survey of types of green roofs and their standards. Melbourne. Melbourne. C. Monica: "Design Guidelines for Green Roofs". Chris & Kuhn. Baskaran Using Garden Roof Systems to Achieve Sustainable Building Envelopes in Construction Technology Update No. editia 2009 Bringing Nature Back to Town. în Conferinţa Greening Rooftops for Sustainable Communities.05 Standard Test Method for Maximum Media Density for Dead Load Analysis of Green Roof Systems ASTM E2398 . Steven & Kuhn. contract NRCC-46737 Goya Ngan Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design Dr Raelene Mibus. în National Research Institute of Canada.- ASTM E2400 . Installation. Sound Transmission Loss on Green Roofs.

uk/ http://www.de/ http://www.php http://www.- IHS BRE .Green Roofs and Facades Steven L.com/ http://www. 2009.com/EN/greenroof_systems/index.greenroofs. 2003 Ciocârlan V.Curs Finisaj 2.uk/ http://www. Osmundson .com/garden-roof.igra-world.com/ http://www.eu/verband/fachbei/fa01_englisch.org/ccb/browse_doc. Fitocenologia şi Fitogeografia României Petrovici. IAIM IGRA (International Green Roof Association) .html 133 .gc.Green Roofs: Ecological Design And Construction Green Roof Waterproofing and Drainage 301 course manual Eberhard Schunck et al .abg-geosynthetics. WEBOGRAFIE http://www.bauder.com/index. Cantor .php http://www. Flora ilustrată a României.hydrotechusa.htm http://www. Ivan Doina.at/ http://www.de/de/bauder-deutschland.org/ http://www.alumasc. 2007 D.com/pdfs/newslinks-803_construction_specifier. Ed.Green Roofs in Sustainable Landscape Design Theodore H.greenroofs.edu/cms/greenroofcenter/ http://www.ca/greenroofs/pdf/chapter3.amann-dachmarke.ca/eng/ibp/irc/ctus/ctus-n65.bakor. Bucureşti.com/index.livingroofs.pdf http://www.htm http://www. ed. Protecţia localităţilor împotriva riscurilor naturale şi antropice Ed.gruendachexperte-krupka.at/front_content. Ceres.nrc-cnrc.com/ http://www.com/products/index.Green Roof Pocket Guide Technical Manual Design for lifestyle and the future.com/ http://www. 1989. Australia's guide to environmentally sustainable homes Technical Guide to Stainless Steel Roofing Greenroof brochure Sika Sopranature – Soprema Technical Guide The ultimate Eco-Friendly Roof from ICB Diadem E. R.barrettroofs.asp http://www.austrotherm.html http://horticulture. Design.zinco-greenroof.apexgreenroofs.axter.html http://www.org http://www.Roof Gardens: History.efb-greenroof.hydrotechusa.pdf http://www.php?d=8047 http://www. MANUALE Alexandru Stan .toronto. Universitară "I.psu.html http://www.co.Mincu" Bucureşti.Roof Construction Manual.grundach. and Construction (Norton Books for Architects & Designers) William McDonough . Birkhauser.co.wbdg.

com/index.co.icopal.html http://www.liveroof.co.cetco.carlisle-syntec.siplast.com/northamericahome.eternit.com/ http://www.aspx http://www.de/auswahl.- http://www.soprema.com/ http://www.com/ http://www.fdt.co.co.optigruen.uk/index.com/bmg/Home.us/ http://www.com/ http://www.com/ http://www.de/_site/de http://www.bauder.colbond-geosynthetics.php http://www.at/index_roofing http://www.com http://www.com/index.com/index.de/ http://www.georgboerner.tremcoinc.com/ http://www.de/ http://www.com/ http://ecoroofseverywhere.de/index.aspx http://www.alkorproof.langley.uk/ http://www.html http://www.mulehide.asp http://www.com/ 134 .mogat-werke.fibertite.puren.co.com/ http://www.com/ http://www.flag-soprema.sarnafilus.vedag.derbigum.de/ http://www.de/ http://www.dow.php http://www.sky-garden.aspx http://www.com/en/ http://www.co.roofmeadow.gruenes-dach.co.trelleborg.uk/ http://www.fbb.ritter-online.de/ http://www.foamglas.sarnafil.asp http://www.buildinglogics.uk/ http://www.safeguardeurope.de/ http://www.greentechitm.com/en/index.conservationtechnology.jsp http://www.uk/pages/default.html http://www.html http://www.binne.de/ http://www.zinco-greenroof.com/ http://www.ikogreen.uk/web/ http://www.de/ http://www.xeroflora.protan.com/chooselang.php http://www.com/index.com/ http://www.com/index.de/index.cfm http://www.hasseundsohn.firestonebpco.uk/ http://beco-bermueller.de/ http://www.com http://www.optigreen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful