You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011
Áñ. Öýëëïõ 4392
ÔÉÌÇ 0,60 Åõñþ

ÍÝïé
áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

«Εδεσματολόγιον Κων-

σταντινουπόλεως»

Το βραβευμένο βιβλίο
του Σαραντόπουλου, με έθιμα
και αυθεντικές συνταγές
ÓΕΛ. 17

Η απόφαση να μην δοθεί αύξηση τιμών βρήκε απέναντι Ενώσεις και κτηνοτρόφους

«Έκλεισε

ο κύκλος του
μνημονίου και της κυβέρνησης», τόνισε ο Σπ. Παπασπύρου από τα Γιάννινα

Mήνυμα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος

4 Με δύο πορείες,
ως είθισται, η αυριανή
απεργία
ΣΕΛ. 7

Για τη σωστή λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας

Καλές οι δωρεές
αλλά... δεν αρκούν

ΣΕΛ. 11

Αρκετές συλλήψεις για
κατοχή και εμπορία
ναρκωτικών

Χασίς και καλάσνικοφ
στο Πανεπιστημιακό
ΣΕΛ. 12
νοσοκομείο
Τελευταίες διευκρινίσεις
για τους πολίτες

Έναρξη σήμερα της
γενικής απογραφής
πληθυσμού και κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ

ΣΕΛ. 5

Άνοιξε τις πύλες
της η «Πανηπειρωτική»
ΣΕΛ. 15

Η... μάχη της «Δωδώνης»
άρχισε με κατάληψη
✔ Πανηπειρωτική σύσκεψη οργανώνεται σήμερα στην γαλακτοβιομηχανία, αφού όλα δείχνουν ότι η επιλογή της μεγαλομετόχου συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
✔ Σκληρή ανακοίνωση από την ΕΑΣ Ιωαννίνων κατά της ΑΤΕ, περί διορισμένων και σενάρια
ξεπουλήματος, ενώ οι παραγωγοί κρατούσαν εγκλωβισμένα πέντε μέλη της διοίκησης
«Αιτία πολέμου» αποτέλεσε
τόσο για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών-μετόχους,
όσο και για τους κτηνοτρόφους η απόφαση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» και για να
ακριβολογούμε των διορισμένων μελών από την μεγαλομέτοχο ΑΤΕ, να μην δώσει την
τιμή που ζητούσαν οι παραγωγοί και οι Ενώσεις για το
γάλα της τρέχουσας γαλακτοκομικής περιόδου. ΣΕΛ. 4-5

Αποφάσεις από το δημοτικό συμβούλιο για να μπει τάξη

ãíþìç ç ì þ í ã

Κανόνες στη λειτουργία καταστημάτων Μπροστά ή εκλογές
επιχειρεί να βάλει η δημοτική αρχή

ΣΕΛ. 2

✔ Σημαντικές αλλαγές για να μην καταπατώνται κοινόχρηστοι
χώροι, να μην υποφέρουν οι πολίτες και να εκλείψει
ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων
ΣΕΛ. 3

Με 3 γκολ για Όσκαρ...

ΣΕΛ. 20

2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ãíþìç ç ì þ í ã

Μπροστά ή εκλογές
Η συναίνεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων που απαιτούν οι περιστάσεις στην οικονομία δε φαίνεται να εκδηλώνεται ως πρόθεση.
Η Ν.Δ. προλαμβάνοντας τις εξελίξεις που θα έθεταν το ζήτημα της συναίνεσης για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό
πρόγραμμα δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσουν ακόμη κι αν
αυτό σημαίνει πρόωρες εκλογές.
Ο υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος ζήτησε η επικαιροποίηση
του μνημονίου να γίνει με την υπογραφή των υπουργών
αλλά και με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Δηλαδή ζητάει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος
κοινή δράση για να διασωθεί η χώρα από την άβυσσο της
χρεοκοπίας.
Ο πρωθυπουργός πλέον πρέπει να πάρει αποφάσεις και να
ξεκαθαρίσει αυτό που είπε. Ή προχωράει μπροστά με
όσους μπορούν ή πάει σε εκλογές.
Η κατάσταση χωρίς τις μεταρρυθμίσεις που είναι υποχρέωση για τη χώρα ανεξάρτητα από το μνημόνιο οδηγείται σε
αδιέξοδο.
Η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα δείξει επιπλέον ενδιαφέρον για τη χώρα μας και ότι δεν θα
στρέψει τις προσπάθειές της στο πως θα μειώσει τις επιπτώσεις από πιθανή χρεοκοπία της χώρας.
Η κυβέρνηση χάνει τις εντυπώσεις ότι κινείται με αποφασιστικότητα στα κρίσιμα ζητήματα και αυτό εκτός από τις
δυσκολίες στα νούμερα του υπουργείου οικονομικών
αφαιρεί δυνατότητες καλύτερης διαπραγμάτευσης για τη
συνέχεια.
Τα γκάλοπ παρόλο που συνεχίζουν να φέρνουν πρώτο
κόμμα το ΠΑΣΟΚ δείχνουν ότι οι καιροί απαιτούν εντελώς διαφορετική πρακτική από το πολιτικό σύστημα από
αυτή που σήμερα εκφράζεται.
Όσοι επιδιώκουν και πιστεύουν ότι με θολές πολιτικές και
δήθεν διεξόδους θα κεφαλαιοποιήσουν ψήφους και θα
σώσουν το πολιτικό τους μέλλον με αυτόν τον τρόπο
κάνουν λάθος. Τώρα η χώρα χρειάζεται πολιτικούς ευθύνης που βάζουν πάνω από όλα τη χώρα και τη διάσωσή
της.
Όλοι ξέρουν ποια μέτρα είναι απαραίτητα και τι πολιτικό
κόστος έχουν, και σε κάθε περίπτωση ή συμφωνούν ή
παραιτούνται. Είναι ψέμα ότι δήθεν υπάρχουν άλλες μίνι
πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν.
Είναι απαραίτητες οι συμφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και
της Ν.Δ., όχι για να μοιραστούν το πολιτικό κόστος αλλά
γιατί πιστεύει η κοινωνία ότι όλα αυτά κάπου θα βγάλουν
και ότι δεν θα είναι χαμένη η προσπάθεια.
Ο κ. Παπανδρέου εάν βλέπει ότι η κυβέρνησή του δεν μπορεί να ακολουθήσει και ότι χωρίς τη συναίνεση της Ν.Δ.
έχει μπροστά του αδιέξοδα να οδηγήσει τη χώρα σε
εκλογές και ότι αποφασίσει ο λαός.
Βαγγέλης Αθανασίου

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Αν η μελαγχολική Ψευτοχελώνα στο έργο του
Lewis Corroll, «Η Αλίκη
στη Χώρα των θαυμάτων»
μας παρακολουθεί από
τον λογοτεχνικό ουρανό
στον οποίο βρίσκεται,
μπορεί και να έχει γιατρευτεί από τη μελαγχολίαση της: η Mock turtle
soup (ψευτοχελωνόσουπα), πέρασε στους Γάλλου κι από εκεί στο
Παρίσι, όπου έγινε πολύ
της μόδας, όταν τιμήθηκε
ως ελαφριά, κι αρωματική, κάτι που αποδεικνύει
για άλλη μια φορά πόσο
σχετικό είναι τι θεωρείται υψηλού και τι χαμηλού επιπέδου στο φαγητό.
Στην Ευρώπη, η χελωνόσουπα έχει εξαφανιστεί επειδή έχουν εξαφανιστεί και οι χελώνες,
όμως στην Αμερική που
υπάρχουν σε αφθονία
είναι κάτι που μπορεί να
βρεθεί. Σε περίπτωση
που έχετε απορία για τη
συνταγή,
υπάρχουν
άφθονες και για την
αρχική συνταγή και για
την απομίμησή της, όμως
θέλω να δείτε πρώτα μία

συνταγή για turtle soup
που γράφτηκε το 1831:
«Προμηθευτείτε μια
ζωντανή, παχιά χελώνα,
γύρω στα 55 κιλά. Ψάρια
αυτού του βάρους θεωρούνται τα καλύτερα
αλλά οι χελώνες δεν
έχουν αυτή τη δυσάρεστη, έντονη μυρωδιά των
ψαριών αυτού του μεγέθους. Από την άλλη,
χελώνες μικρού βάρους
δεν έχουν αρκετό λίπος
ή ψαχνό για να γίνουν

Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέπονται νεφώσεις
με βροχές και σποραδικές
καταιγίδες αρχικά στο
Ιόνιο και κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες και στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά. Τοπικά τα
φαινόμενα πιθανώς να
είναι έντονα.
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Άνεμοι στα δυτικά
από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και
τοπικά στα νοτια 6
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
βορείους.
Í. ÁÑÔÁÓ
Θερμοκρασία σε
χαμηλά για την

ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Τρίτη 10 Μαΐου
Σίμωνος απ. του Ζηλωτού,
Λαυρεντίου οσ. Μεγαρέως

Αλέκα Μπούση, Υπεύθυνη Διαχείρισης Πελατών
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr

φαγητό. Αν το επιτρέπει
ο χρόνος, σκοτώστε τη
χελώνα από το προηγούμενο βράδυ, αφήνοντάς
να αιμορραγεί σε ψυχρό
μέρος μέχρι το επόμενο
πρωί, όταν θα είναι έτοιμο για τον τεμαχισμό,
που είναι το πρώτο
μέρος της προετοιμασίες. Αν όμως η χελώνα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα, μπορεί να
τεμαχιστεί αμέσως μόλις
ÁÍ.ÄÅ.
ψοφήσει». !!!

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë. 2651080111

εποχή επίπεδα.
¢ñôα: Πιθανή βροχή.
ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
Ç ã ï õ ì å í ß ô ó á :
Νεφοσκεπής.
ÂñÜäõ:
Νεφοσκεπής.
ÉùÜííéíá:
Πιθανή
βροχή. ÂñÜäõ: Πιθανή
βροχή.
ÐñÝâåæá:
Πιθανή
βροχή. ÂñÜäõ: Πιθανή
βροχή.
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ
150 Ýùò 210 C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 130 Ýùò 210 C
ÉÙÁÍÍÉÍA
90 Ýùò 170 C
ÐÑÅÂÅÆÁ
150 Ýùò 210 C

íôßäïôï
á
ò
ù
.
..
Þ
ã
õ
Ùò äéáö
πηρέτριες»

έγαμε «υ
Παλιά τις λ ιτικά ορθότερα,
ολ
και τώρα, π «οικιακή βοηθό».
ε:
ι
αποκαλούμ
ηρετώ είνα
π
υ
η
ξ
έ
λ
η
υλικό
Λες και
ούλα, το δο η
δ
η
(
ή
ικ
τ
λλά
ατιμω
ουλεία – α ρεδ
η
τ
α
σ
έ
μ
έχει
, υπη
ι. Άλλωστε
χ
ό
ία
σ
ε
ροι
ρ
η
υπ
ι περισσότε
ο
ν
υ
ο
χ
έ
ρ
σίες πα
ι
ι ελεύθερο ). ÁÍ.Ä.Å
πτυχιούχο
γύρω μας
ς
ίε
τ
α
μ
λ
ε
γ
επαγ

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Να βάλει τάξη στην λειτουργία των
καταστημάτων, να αποδίδονται οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι στους πολίτες και να μην...υποφέρουν από την λειτουργία κυρίως των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, στοχεύει η
δημοτική αρχή Ιωαννίνων με την κανονιστική πράξη που ετοίμασε (την Παρασκευή πέρασε και από την Επιτροπή
Διαβούλευσης) και χθες το βράδι εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Μαζί
και η κανονιστική απόφαση για την
μουσική στα καταστήματα, με το ωράριο
να παίρνει τρίωρη παράταση, αλλά να
πέφτουν τα ντεσιμπέλ.
Το θέμα ήταν πρώτο στην ημερήσια
διάταξη, παρόντες στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου ήταν αρκετοί
ιδιοκτήτες καταστημάτων, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη και συζητούνταν ως αργά.
Την ώρα που γράφονταν το ρεπορτάζ
δεν είχε ληφθεί απόφαση, ωστόσο από
τις εισηγήσεις και την τοποθέτηση του
δημάρχου Φίλιππα Φίλιου είχε διαφανεί ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον, στήριζε τις επιλογές, η κανονιστική απόφαση άλλωστε ήταν ομόφωνη απόφαση του
συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Ιωαννίνων.
Ο δήμαρχος στην τοποθέτηση του
μίλησε για σοβαρό
έλλειμμα κανονιΡεπορτάζ:
στικών αποφάσεων
Χρήστος Καζάκος και πράξεων και
απουσία πλαισίου
που θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής στην πόλη, κάτι
που επιχειρείται να γίνει με τις κανονιστικές αποφάσεις που συντάχθηκαν
κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους και με στόχο να μην θίγει η επιχειρηματική ενασχόληση πολιτών, άλλους
πολίτες που συμβιώνουν στην ίδια
περιοχή. «Φεύγουμε από τον υποκειμενισμό και περνάμε στην αντικειμενικότητα» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος,
προσθέτοντας ότι εκτός των άλλων διακόπτεται και ο αθέμιτος ανταγωνισμός
μεταξύ επαγγελματιών και θα επικρατήσει η διαφάνεια, αναφερόμενος στα γνωστά με καταλήψεις κοινόχρηστων
χώρων, πέραν των μισθωμένων και σε
όσα γίνονται με τη μουσική και τις
καταγγελίες μεταξύ καταστημάτων για
παραβίαση ωραρίου. Ο δήμαρχος τόνισε ότι στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων και ότι η κανονιστική απόφαση
θα...διορθώνεται εφόσον διαπιστωθεί
ότι έγιναν λάθη.
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Σωματείου καφέ-μπαρ, εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων Βασίλης Σιάφης για
να εκθέσει τις απόψεις του κλάδου επί
των κανονιστικών αποφάσεων. Ο κ. Σιάφης ζήτησε να μειωθούν κατά 20% τα
τέλη για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων,
αναφέροντας ότι μόνο πέρυσι δεν αυξήθηκαν, αλλά τα τρία προηγούμενα χρόνια ετησίως δίνονταν αύξηση 10% , ενώ
ζήτησε διευκρινήσεις για το αν θα πληρώνουν για ένα έτος τους χώρους και θα
τους λειτουργούν για επτά μήνες, όπως
αναφέρεται στην κανονιστική. Ως προς
την μουσική εξέφρασε τη σύμφωνη
γνώμη του Σωματείου, αφού τη χειμερινή περίοδο από τις 10 το βράδι επεκτείνεται μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα και

Αποφάσεις από το δημοτικό συμβούλιο για να μπει τάξη

Κανόνες στη λειτουργία καταστημάτων
επιχειρεί να βάλει η δημοτική αρχή
4 Σημαντικές αλλαγές για να μην καταπατώνται κοινόχρηστοι χώροι, να μην υποφέρουν οι πολίτες και να εκλείψει ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων

τη θερινή από τις 11 το βράδι μέχρι στις
2 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά με σταδιακή
μείωση της έντασης. Ο κ. Σιάφης ζήτησε
έλεγχο για να μην υπερκαλύπτει η μουσική από ένα κατάστημα, το άλλο, κατά
τη θερινή περίοδο που λειτουργούν
έξω.
Ουσιαστικά οι καταστηματάρχες που
έχουν και το πρόβλημα με τας τραπεζοκαθίσματα και τη μουσική τάχθηκαν
υπέρ των αποφάσεων
Μια άλλη, διαφορετική στάση κράτησαν δυο κυρίες οι οποίες διατηρούν
καταστήματα στην οδό Ανεξαρτησίας
και με δυναμικό τρόπο απαίτησαν από
το Σώμα να μην ισχύσει η διάταξη που
προβλέπει να καταλαμβάνονται 50 εκατοστά από τα πεζοδρόμια με εμπορεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν θα τηρηθεί από όσους βγάζουν εμπορεύματα
και μάλιστα κατονόμασαν συγκεκριμένα
μαγαζιά. Μίλησαν για άνιση αντιμετώπιση και υποβάθμιση του ιστορικού
κέντρου, αφού π.χ στην Χαριλάου Τρικούπη δεν προβλέπεται η κατάληψη
πεζοδρομίων.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και αντιδήμαρχος, Δημήτρης
Θεμελής εισηγούμενος το θέμα το χαρακτήρισε πολύπλοκο, γιατί εμπλέκονταν
διάφοροι αντιδήμαρχοι και υπηρεσίες
και δεν υπήρχε κάποια κανονιστική
απόφαση. Το πρόβλημα ταλανίζει 20
χρόνια την πόλη και εκ των πραγμάτων
επιβάλλεται να μπει τάξη. Ο κ. Θεμελής
έφερε σειρά παραδειγμάτων με κορυφαίο αυτό με τη μουσική που στις 11 και
πέντε λεπτά το βράδι αρχίζουν οι καταγγελίες για παραβίαση, καθώς και το
ζήτημα των προστίμων και αδειών, αφού
με τρεις παραβάσεις θα έπρεπε να αφαιρούνται οριστικά άδειες. Πλέον θα γνωρίζουν οι καταστηματάρχες ότι δεν θα
παζαρεύουν με τη δημοτική αρχή στο
θέμα αυτό και στα υπόλοιπα, είπε ο
αντιδήμαρχος και παρουσίασε αναλυτικά τις προτεινόμενες αλλαγές στο καθε-

Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Καθημερινά 09:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00

στώς μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων,
την δια ροπάλου απαγόρευση μόνιμων
κατασκευών και την ανάπτυξη μόνο
ομπρελών μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα, τους ελέγχους με ειδικά μηχανήματα της έντασης της μουσικής, αλλά και
της ηχομόνωσης καταστημάτων.
Από την μείζονα μειοψηφία ο επικεφαλής της Νί9κος Γκόντας χαρακτήρισε
ως «αχταρμά» την κανονιστική πράξη
δείχνοντας τη διαφωνία του ως προς το
περιεχόμενο και όσα προβλέπει.
Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο αυριανό
φύλλο.

Στάβλοι, πτηνοτροφεία και άλλα
θέματα στα προ ημερησίας
Η πρόταση του δημάρχου Φίλιππα
Φίλιου που έγινε αποδεκτή από την μειοψηφία, για συζήτηση επί της αναθεωρημένης μελέτης για το κυκλοφοριακό
πριν έρθει στο Σώμα για παραλαβή,
αλλά και η ανάδειξη, με αφορμή το
«σφράγισμα» κτηνοτροφικής μονάδας
εντός του οικισμού της Αμφιθέας, του
προβλήματος με στάβλους και πτηνοτροφία που λειτουργούν χωρίς άδειες
και εντός κατοικημένων περιοχών, ξεχώρισαν από τα θέματα που τέθηκαν στην
αρχή της συνεδρίασης.
Σε ότι αφορά το κυκλοφοριακό και την
μελέτη που παραδόθηκε στο δήμο και
εξετάζεται από τις υπηρεσίες του, ο
δήμαρχος χαρακτηρίζοντας μείζον το
θέμα που δεν εξαντλείται σε μια συνεδρίαση για την τυπική παραλαβή της
πρότεινε στο Σώμα να γίνει αύριο Τετάρτη στις 7 το βράδι συζήτηση όλων των
παρατάξεων στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου για να ενημερωθούν
όλοι επί των αλλαγών που επέρχονται
και να προετοιμαστεί κατάλληλα η συνεδρίαση για την παραλαβή, πιθανόν την
ερχόμενη Δευτέρα. Ο επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας Νίκος Γκόντας
αποδέχθηκε την πρόταση, όπως και οι
άλλες παρατάξεις.

Ταυτόχρονα ο κ. Γκόντας έθεσε και το
θέμα που συζητήθηκε για αρκετή ώρα
στο Σώμα. Ρώτησε συγκεκριμένα αν το
«σφράγισμα» στάβλου στην Αμφιθέα
της δημοτικής ενότητας Περάματος, με
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, θα σημάνει το ίδιο και για πτηνοτροφεία που λειτουργούν εντός οικισμών.
Απαντώντας αρχικά ο πρόεδρος της
Επιτροπής και αντιδήμαρχος Δημήτρης
Θεμελής εξήγησε ότι η υπόθεση εκκρεμούσε επί διετία στον πρώην δήμο
Περάματος και ότι πλέον δεν υπήρχαν
άλλα περιθώρια, αφού κοντά λειτουργεί
ξενοδοχείο και ο στάβλος βρίσκεται
εντός του οικισμού, μη διαθέτοντας
άδεια.
Η λύση που θα μπορούσε να δοθεί
είναι η παραχώρηση δημοτικής έκτασης
εκτός οικισμού, αλλά όπως είπε στη
συνέχεια και ο δήμαρχος Φ. Φίλιος, δεν
μπορεί να γίνει ειδική μεταχείριση για
τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ωστόσο
υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει η
διαδικασία και για άλλες περιπτώσεις
και με ένα συμβολικό μίσθωμα να εγκατασταθούν εκτός οι μονάδες. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα προβλήματα με
στάβλους και πτηνοτροφεία στο νέο
δήμο είναι πολλά, έχουν αλλάξει οι
χρήσεις γης και θα πρέπει να εξεταστεί
συνολικά το ζήτημα.
Για απλήρωτους εργαζόμενους σε
δημοτικές επιχειρήσεις έκανε λόγο ο
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Δημήτρης Τασιούλας, αλλά η απάντηση
τόσο του Μωϋσή Ελισάφ για Πνευματικό Κέντρο και ΔΗΠΕΘΕ, όσο και του
δημάρχου συνολικά ήταν ότι το πρόβλημα έγκειται με την μετάβαση στο νέο
καθεστώς με την ενοποίηση των επιχειρήσεων σε μια Κοινωφελή και των Νομικών προσώπων σε ένα ενιαίο, επειδή
ακόμη δεν δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις
σε ΦΕΚ δεν εγκρίνονται από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα εντάλματα, ενώ τα χρήματα υπάρχουν.
Ειδικά για το ΔΗΠΕΘΕ υπάρχει θέμα
με την προγραμματική σύμβαση με το
υπουργείο Πολιτισμού, αφού υπογράφεται εξαρχής και δημιουργείται καθυστέρηση.
Από τον κ. Τασιούλα, αλλά και από
τον Χρήστο Μαντά και τον Στέφανο Σκοπούλη τέθηκε θέμα συζήτησης για την
γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» μετά το
ψήφισμα που είχε αποφασιστεί στην
προηγούμενη συνεδρίαση, κατά της
ιδιωτικοποίησης και ο δήμαρχος δήλωσε ανοιχτός σε κάτι τέτοιο.
Πρώτο από τα θέματα ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε το τρίτο, δηλαδή η
έκδοση ψηφίσματος για επαναλειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου
Σχολείου, με αφορμή το σχέδιο νόμου
του υπουργείου Παιδείας που εισάγεται
για συζήτηση στη βουλή. Το Σώμα κατά
πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της επαναλειτουργίας της Ζωσιμαίας Σχολής ως πρότυπου σχολείου, με αρνητικές ψήφους
από τους τρεις συμβούλους των Αριστερών παρατάξεων, οι οποίοι στάθηκαν
στην υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν
παιδείας και τόνισαν ότι η μετατροπή σε
πρότυπα σχολεία οδηγεί σε ανισότητες
και ελιτίστικη αντιμετώπιση των μαθητών.

4 ÑEÐOÑÔÁÆ
«Αιτία πολέμου» αποτέλεσε τόσο για
τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμώνμετόχους, όσο και για τους κτηνοτρόφους η απόφαση της πλειοψηφίας του
διοικητικού συμβουλίου της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» και για να ακριβολογούμε των διορισμένων μελών από
την μεγαλομέτοχο ΑΤΕ, να μην δώσει
την τιμή που ζητούσαν οι παραγωγοί
και οι Ενώσεις για το γάλα της τρέχουσας γαλακτοκομικής περιόδου.
Σε κοινό μέτωπο, πλέον, με το ιδιοκτησιακό να κυριαρχεί, η ΕΑΣ Ιωαννίνων εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά
της ΑΤΕ, ενώ οι κτηνοτρόφοι κατέλαβαν
από το μεσημέρι τα γραφεία της διοίκησης και κρατούσαν ως αργά το βράδι
εγκλωβισμένα τα πέντε μέλη της διοίκησης, πλην των δυο εκπροσώπων των
Ενώσεων που είχαν αποχωρήσει από τη
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Για σήμερα στις 11 το πρωί προγραμματίστηκε πανηπειρωτική σύσκεψη
φορέων στη «Δωδώνη» με κεντρικό θέμα
το ιδιοκτησιακό και την απόπειρα ιδιωτικοποίησης της εταιρείας που προωθεί
η ΑΤΕ και η κυβέρνηση.

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Η απόφαση να μην δοθεί αύξηση τιμών βρήκε απέναντι Ενώσεις και κτηνοτρόφους

Η... μάχη της «Δωδώνης» άρχισε με κατάληψη
4 Πανηπειρωτική σύσκεψη οργανώνεται σήμερα στην γαλακτοβιομηχανία, αφού όλα δείχνουν ότι η επιλογή της μεγαλομετόχου συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
4 Σκληρή ανακοίνωση από την ΕΑΣ Ιωαννίνων κατά της ΑΤΕ, περί διορισμένων και σενάρια ξεπουλήματος, ενώ οι παραγωγοί κρατούσαν εγκλωβισμένα πέντε μέλη της διοίκησης

Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι
των Ενώσεων
Η «μαραθώνια» συνεδρίαση του Δ.Σ
της «Δωδώνης» δεν κατέληξε, δυστυχώς,
για τους κτηνοτρόφους σε θετικό αποτέλεσμα, αφού η μεγαλομέτοχος ΑΤΕ επέλεξε να μην διαθέσει μέρος των κερδών
του 2010 που ήταν
Ρεπορτάζ
περίπου 3,5 εκ.
Χρήστος Καζάκος ευρώ για να ενισχύσει τους παραγωγούς οι οποίοι
με τη στήριξη των Ενώσεων-μετόχων
ζήτησαν να ισχύσουν οι τιμές εκκαθάρισης αναδρομικά ως τιμές εκκίνησης της
τρέχουσας γαλακτοκομικής περιόδου.
Αντιδρώντας σε αυτή την εξέλιξη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι εκρπόσωποι των Ενώσεων Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας, Β. Μήτσιος και Θ. Γκουλιούμης.
Με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται
από τις 12 το μεσημέρι στον διάδρομο
έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων του
Δ.Σ, οι ...διαπραγματεύσεις και οι
συνεννοήσεις του διοικητικού συμβουλίου με την διοίκηση της ΑΤΕ ήταν
συνεχείς και από το αποτέλεσμα φαίνε-

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΙΔΟΣ €/κιλό
ΠΡΟΒΕΙΟ
ΓΙΔΙΝΟ
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ
0,9693
0,5759
0,3746

ΤΙΜΗ
ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Δ%

1,0793
0,5995
0,4375

0,110
0,023
0,062

+11,3
+ 3,9
+16,5

ται ότι δεν υπήρξε διάθεση να δοθούν
οι τιμές που ζητούν οι παραγωγοί. Τόσο
ο πρόεδρος της εταιρείας Δημήτρης
Παλαιοθόδωρος, όσο και άλλα μέλη της
διοίκησης, από αυτά που προέρχονται
από την ΑΤΕ, στις κατά διαστήματα
ενημερώσεις των κτηνοτρόφων που
περίμεναν υπομονετικά για ώρες, άφηναν να εννοηθεί ότι ναι μεν έχουν δίκιο,
αλλά η εντολή «άνωθεν» ήταν να μην
αποφασιστεί η διάθεση κερδών του

2010 για να καλυφθεί η αύξηση τιμής.
Δεν έλλειψε και η ένταση σε κάποιες
από τις επαφές διοίκησης και κτηνοτρόφων.

Σχετίζεται με την πώληση
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, Μιχ. Τζίμα,
σχετίζεται με την δρομολογημένη
πώληση της εταιρείας και προφανώς η
ΑΤΕ δεν ήθελε να δοθούν υψηλότερες τιμές στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα με όλα αυτά
επισπεύδονται οι κινήσεις για
την αντίδραση στην απόφαση
πώλησης της «Δωδώνης».
Ως εκ τούτου οι Ενώσεις και
οι κτηνοτρόφοι δια του Πανηπειρωτικού
Κτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού
οργανώνουν
σήμερα Τρίτη στις 11 το πρωί
στο χώρο του εργοστασίου
πανηπειρωτική σύσκεψη όλων
των φορέων, αυτοδιοικητικών
και των βουλευτών με θέμα το
ιδιοκτησιακό μέλλον της εταιρείας, αφού η άρνηση να
δοθούν καλύτερες τιμές συνδυάζεται από τους κτηνοτρόφους με την διαδικασία πώλησης της «Δωδώνης».
Μια παράμετρος που ίσως
έπαιξε ρόλο στην επιλογή ήταν
και αυτή που μετέφερε ο εκπρόσωπος του Πανηπειρωτικού
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού,
Μιχάλης Τζίμας, ενημερώνοντας τους συναδέλφους του, ότι
η ομοειδής ιδιωτική εταιρεία
«Ήπειρος» (στον Αμμότοπο
Άρτας) μείωσε κατά πέντε λεπτά
την τιμή παραγωγού στο πρόβειο γάλα και η τιμή έπεσε κάτω
από το 1 ευρώ.

Ζητούσαν τις τιμές
εκκαθάρισης
Οι κτηνοτρόφοι με τη στήριξη
και των Ενώσεων-μετόχων περί-

μεναν, τουλάχιστον, οι τιμές εκκαθάρισης της προηγούμενης γαλακτοκομικής
περιόδου να οριστούν ως τιμές εκκίνησης της τρέχουσας.
Το επιχείρημα τους ήταν ότι τα αδιανέμητα κέρδη ύψους 3,5 εκ. ευρώ για
τους μετόχους και η καλή πορεία και το
2011, «επιτρέπουν» να στηριχθεί η κτηνοτροφία με το κόστος παραγωγής αν
είναι δυσβάσταχτο.
Οι τιμές εκκίνησης που ισχύουν από
τον Οκτώβριο είναι 1,05 ευρώ το λίτρο
για το πρόβειο, 58 λεπτά για το γίδινο
και 40 λεπτά για το αγελαδινό. Με την
εκκαθάριση οι τιμές, κατά μέσο όρο,
για την προηγούμενη περίοδο ήταν,
1,0935 για το πρόβειο (στο 1,11 ευρώ
περίπου η ανώτερη), 0,59594 στο γίδινο και ο,43621 στο αγελαδινό.
Τελικά, η διοίκηση της εταιρείας και
για να εξαιρέσουμε τις Ενώσεις ή μεγαλομέτοχος ΑΤΕ επέλεξε να μη δώσει
ούτε λεπτό παραπάνω από τις τιμές που
ανακοίνωσε, παρόλο που στην πρόσφατη γενική συνέλευση αφέθηκε να εννοηθεί ότι θα δοθεί αύξηση.

Επικαλείται υψηλές τιμές
η διοίκηση της «Δωδώνης
Αργά το απόγευμα κι ενώ η εταιρεία
τελούσε υπό διοικητική κατάληψη από
κτηνοτρόφους, η διοίκηση της «Δωδώνης» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία

Βιολογικό ψωμί

ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

ούτε λίγο, ούτε πολύ επικαλείται το γεγονός ότι
οι τιμές που δίνει στους κτηνοτρόφους είναι
υψηλότερες από τον μέσο όρο της χώρας,
ουσιαστικά καλύπτεται πίσω από αυτό που
πάντα ίσχυε, αφού η «Δωδώνη» αποτελεί για
τους κτηνοτρόφους ανά τη χώρα το...ανάχωμα
στις μειωμένες τιμές που επιβάλλουν ιδιωτικές
γαλακτοβιομηχανίες.
Παραθέτει μάλιστα στην ανακοίνωση και
συγκριτικό πίνακα τιμών.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
κατά πλειοψηφία αποφάσισε στην παρούσα
φάση να μην προχωρήσει σε αύξηση των τιμών
αγοράς γάλακτος λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
Όπως είναι γνωστό η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. πάντα
παρέχει τις υψηλότερες τιμές αγοράς γάλακτος
στους παραγωγούς της Ηπείρου. Στην σημερινή συγκυρία οι μέσες τιμές της αγοράς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ είναι
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι):
Στις παρούσες τιμές δεν υπολογίζεται το
χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας από
τις χορηγούμενες προκαταβολές, που η
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. δίνει στους παραγωγούς.
Ως γνωστόν η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στο
τέλος της προηγούμενης χρονιάς (2010) έδωσε
ως συμπληρωματική τιμή στους παραγωγούς το
45% περίπου των ετήσιων κερδών της. Ποσό το
οποίο ξεπέρασε τα 3.000.000 ευρώ.
Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
κατέστη δυνατόν να καταλήξει σε ομόφωνη
απόφαση.
Από τη Διοίκηση»

ΕΑΣΙ: Η απόφαση συνδέεται
με τα σενάρια ξεπουλήματος;
Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση κατά
της μεγαλομετόχου ΑΤΕ, αντέδρασε αργά το
απόγευμα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ιωαννίνων, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου, θέτοντας και
το...ρητορικό ερώτημα, μήπως η απόφαση να
μην δοθούν αυξημένες τιμές συνδέεται με τα
σενάρια ξεπουλήματος της «Δωδώνης». Μάλιστα η ΕΑΣΙ εμμέσως, πλην σαφώς, προειδοποιεί ότι η ρήξη της σχέσης εταιρείας-παραγωγών
μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την
βιομηχανία και πίσω από αυτό υπονοείται ότι
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ιδιωτικοποίηση δεν θα είναι εύκολη...
Η ανακοίνωση της ΕΑΣΙ είναι η ακόλουθη:
«Μετά την σημερινή(σ.σ χθεσινή) απόφαση
των διορισμένων από την ΑΤΕ μελών του ΔΣ
της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ να μη
δοθεί καμία αύξηση στις τιμές του γάλακτος, η
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων
καταγγέλλει τον εμπαιγμό εις βάρος του κτηνοτροφικού κόσμου της Ηπείρου και καλεί άμεσα
την Διοίκηση της ΑΤΕ να επανεξέταση την
θέση της.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία περίοδο
όπου η κτηνοτροφία στην περιοχή μας απειλείτε με αφανισμό λόγω του υπέρογκου κόστους
παραγωγής και παράλληλα η εταιρεία παρουσιάζει κερδοφορία η οποία της δίνει την δυνατότητα να δοθούν αυξήσεις στις τιμές και να
στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι όπως προβλέπει
και η ιδρυτική της πράξη.
Ο μεγαλομέτοχος θα πρέπει να λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν του τα παρακάτω.
-Οι παραγωγοί από τις ιδρύσεώς της μέχρι
σήμερα στήριξαν και στηρίζουν την βιομηχανία.
-Απέτρεψαν την δημιουργία ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων στην περιοχή και την στήριξαν
στις δύσκολες εποχές παραδίδοντας την ποιοτικά άριστη παραγωγή τους σε χαμηλές τιμές.
Οπότε δίκαια θεωρούν την ΔΩΔΩΝΗ δική τους
επιχείρηση που ενδιαφέρετε και στηρίζει το
μόχθο τους.
Έχουν γίνει ένα με την ΔΩΔΩΝΗ.
Οποιαδήποτε ρήξη αυτής της μακροχρόνιας
σχέσης θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις για την
ίδια την βιομηχανία
Τέλος η ΑΤΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’
όψιν της ότι η ΔΩΔΩΝΗ είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου από όσες δημιούργησε μαζί
με τους συνεταιρισμούς και λειτουργεί με τον
ίδιο χαρακτήρα μέχρι σήμερα και βέβαια με
άριστα αποτελέσματα. Αυτό οφείλετε καθαρά
στους κτηνοτρόφους της Ηπείρου και τα συλλογικά τους όργανα μέσα από τα οποία αυτοί
εκφράζονται (ΕΑΣ).
Μήπως η απόφαση αυτή συνδέεται με τα
σενάρια για το ξεπούλημα της εταιρείας!».

Τελευταίες διευκρινίσεις για τους πολίτες

Έναρξη σήμερα της γενικής απογραφής
πληθυσμού και κατοικιών από την ΕΛΣΤΑΤ
Ξεκινά σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η γενική απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, η οποία θα
ολοκληρωθεί τις επόμενες 15 μέρες.
Στη διαδικασία θα συμμετέχουν 55.000
απογραφείς και 13.000 τομεάρχες, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας,
τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων και για τον σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την ΕΛΣΤΑΤ, οι πολίτες οι οποίοι θα προσμετρηθούν στον μόνιμο πληθυσμό μίας περιοχής, είναι αυτοί οι
οποίοι κατοικούν στην εν λόγω περιοχή για
περισσότερο από ένα χρόνο.
Για παράδειγμα, οι ετεροδημότες δεν θα
προσμετρηθούν στον τόπο καταγωγής τους,
αλλά θα απογραφούν κανονικά στον τόπο
που κατοικούν.
Επίσης, οι φοιτητές θα προσμετρηθούν
στον τόπο που σπουδάζουν, ενώ οι φοιτητές του εξωτερικού δε θα προσμετρηθούν
καθόλου στον μόνιμο πληθυσμό της
χώρας. Πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε
έναν τόπο για λιγότερο από ένα χρόνο, θα
απογραφούν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να
επιστρέψουν σε αυτόν.

Διαδικασία 25 λεπτών
Ειδικότερα, αυτό που θα χρειαστεί να
κάνουν οι πολίτες είναι, μέσα από μία διαδικασία που δεν θα τους «κλέψει» περισσότερο από 25 λεπτά της ώρας, να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις για την κατοικία
τους, τα άτομα που μένουν σε αυτή, την
ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο της
εκπαίδευσής τους και την κατάσταση της
απασχόλησής τους.
Τα στοιχεία, που θα συλλέξει η ΕΛΣΤΑΤ
είναι εμπιστευτικά και προφυλάσσονται
από το στατιστικό απόρρητο που προβλέπεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία, ενώ κατά την παρουσίασή τους θα
δημοσιοποιηθούν ανωνυμοποιημένοι στατιστικοί πίνακες και δείκτες, καθώς «η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία
της ΕΛΣΤΑΤ», όπως είπε ο κ. Γεωργίου,
πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.
Για την κατοικία, οι πολίτες θα πρέπει να
γνωρίζουν το έτος κατασκευής και το εμβαδόν, ενώ ερωτήσεις θα γίνουν σχετικά με
την ύδρευση, τη θέρμανση, τη μόνωση, την
κύρια πηγή ενέργειας, τη διαχείριση των
απορριμμάτων, την προσβασιμότητα στο
διαδίκτυο, καθώς και τον αριθμό των αυτοκινήτων και τους χώρους στάθμευσης, που
διαθέτει. Όπως ξεκαθάρισαν οι επικεφαλής
της ΕΛΣΤΑΤ, δεν θα ζητηθεί κανένα πιστοποιητικό νομιμότητας και δεν θα τεθεί
κανένα ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα
του ακινήτου.

Με ένα μέλος οικογένειας
Για πρώτη φορά, δεν θα χρειαστεί να
παραβρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας στο σπίτι την ημέρα της απογραφής,
καθώς πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία γέννησης, την δημοτικότητα, την
εκπαίδευση και την εργασία, μπορούν να
δοθούν από ένα μέλος, όπως ανέφερε η
γενική διευθύντρια στατιστικών ερευνών
της ΕΛΣΤΑΤ, προϊσταμένη της ομάδας
έργου για την απογραφή, Αθανασία Ξενάκη, επισημαίνοντας ότι αυτή η απογραφή
«θα είναι η πρώτη που θα αποτυπώσει τους
μόνιμους κατοίκους της χώρας».

Μετανάστες και ΡΟΜΑ
Για τους μετανάστες, υπάρχουν ειδικές
προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες, η απο-

γραφή θα γίνει στη γλώσσα τους παρουσία
συνοδού, ο οποίος θα ανήκει στην κοινότητά τους, και οι ίδιοι δε θα χρειαστεί να
παρουσιάσουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο της νομιμότητάς τους. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για τους ΡΟΜΑ,
καθώς και για αστέγους, όπως εξήγησε η
διευθύντρια της διεύθυνσης πληθυσμού
και αγοράς εργασίας, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ομάδας έργου για την απογραφή, Κατερίνα Μουταφίδου.

Σημαντικό να λάβουν όλοι μέρος
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ
σχετικά με τον φόβο και την καχυποψία
που επικρατεί σε μία μερίδα του πληθυσμού, όσον αφορά την απογραφή, ο κ.
Γεωργίου δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό
για την Ελλάδα να γίνει σωστά η απογραφή
και να λάβουν όλοι μέρος. Τα στοιχεία για
την εικόνα της χώρας πρέπει να είναι ακριβή και αξιόπιστα και αυτό εξαρτάται από
τον καθένα. Μόνο έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον».
Η γενική απογραφή πληθυσμού έχει
θεσπιστεί από τον ΟΗΕ, γίνεται κάθε 10
χρόνια και είναι υποχρεωτική.
Στην απογραφή του 2001, οι κάτοικοι

στην Ελλάδα, καταμετρήθηκαν σε
10.964.020. Εάν οι κάτοικοι δεν είναι
παρόντες κατά την πρώτη επίσκεψη του
απογραφέα, προβλέπεται νέα επίσκεψη
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Τα πρώτα στοιχεία της απογραφής θα
παρουσιαστούν τον Ιούνιο του 2011, ενώ τα
αναλυτικά, σε διάστημα ενάμιση χρόνου.

Μειώθηκαν οι έχοντες άγνοια
Τέλος, σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των πολιτών, που δηλώνουν
άγνοια, ή επιφυλάξεις στο να ανοίξουν την
πόρτα του στους απογραφείς, φοβούμενοι
να μην πέσουν θύματα απατεώνων, καθώς
όλο και περισσότεροι ενημερώνονται για τη
διαδικασία, που βρίσκεται μία ημέρα πριν
την έναρξη της απογραφής.
Ο απογραφέας θα φέρει κονκάρδα με το
ειδικό σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, το όνομά του,
καθώς και το όνομα και τηλέφωνο του επόπτη του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΣΤΑΤ
στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:
213 135 2138-40.
Περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή 2011 υπάρχουν στον ιστότοπο:
www.apografi2011.gr.

Έφτασε το νέο Nissan Micra

Με μια ματιά
Μικρό με χώρους για όλα
Με πολύ οικονομικό κινητήρα (4,3lt/100km)
Στο στάνταρ εξοπλισμό 6 αερόσακοι και ESP
Κορυφαία περιφερειακή ορατότητα στην κατηγορία
Από 9380€ ! (Με απόσυρση)
6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

ανάποδα

Ορθά και...

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

Να έχουν όλοι λόγο

Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr

ΠΛΑΦΟΝ

Απογραφή
Αναρωτιέμαι τι θα κάνουν οι απογραφείς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που θα αναλάβουν την καταγραφή σε πολλούς εμπορικούς δρόμους της πόλης μας.
Πώς θα συμπληρώσουν τα έντυπα όπου πρέπει να σημειωθούν
το εμβαδόν των κτιρίων, η δεκαετία της ανέγερσής τους, η
χρήση τους όταν αντικρίσουν τα κλειστά καταστήματα κι αποθήκες;

Άλλοι βάζουν πλαφόν
στις τιμές των καυσίμων
κι εμείς στην… κατανάλωσή τους.

ΑΛΙΕΙΑ
Ομπράντοβιτς σταμάτα,/
δεν είναι πια αστείο, /
μήνυση μας έκανε /
το αστεροσκοπείο»
Το «αλίευσα» από το
διαδίκτυο.

Οι ωραίοι (δεν) έχουν χρέη

«Ο Ν. Γκόντας μας
ενέταξε στο
κλαμπ των
58 δήμων
που αντιμετωπίζουν
σοβαρά
προβλήματα με τα
χρέη να
υπερβαίνουν το
100% των
εσόδων.
Και χαίρεται!»

Εσείς αγαπητέ συμπολίτη και η συμπολίτισσα που ίσως τώρα βρίσκεστε
στο γραφείο σας και διαβάζετε τη στήλη, μη χασομεράτε.
Ανοίχτε τα παράθυρα, ανοίχτε τις καρδιές σας! Βιαστείτε! Βγείτε στη βεράντα κι υψώστε τις σημαίες!
Βάλτε χαρμόσυνες μουσικές να παίζουν στη διαπασών! Πάρτε τα όπλα και
πιάστε τις μπαλωθιές! Τρέξτε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στον Αη Γιώργη στην πλατεία Πάργης, στην Αγία Μαρίνα, την Περίλεφτη (που λέει η γιαγιά μου) και χτυπήστε χαρμόσυνα τις καμπάνες.

Καμία νομιμοποίηση να προχωρήσει σε περεταίρω περικοπές
ή να υπογράψει νέο μνημόνιο χωρίς να έχει τη συγκατάβαση του
ελληνικού λαού δεν έχει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΑΔΕΔΥ, Σπύρο Παπασπύρου ο οποίος βρέθηκε χθες στα
Γιάννινα ενόψει της αυριανής απεργίας.
Μια άποψη που αρχίζει και ακούγεται όχι
μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και
τους συνδικαλιστές αλλά και από τα ίδια τα
υπουργικά στελέχη.
Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος,
μπορεί να μην χρησιμοποίησε την ίδια
γλώσσα με αυτή του κ. Παπασπύρου, περί
νομιμοποίησης ή μη της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε νέες αλλαγές, τόνισε όμως ότι από εδώ και πέρα καλό
Με τον
θα ήταν οι όποιες συμφωνίες με
Αλέξανδρο Θεμελή την τρόικα για νέο μνημόνιο ή επιπρόσθετα μέτρα να προσυπογράφονται από όλους τους υπουργούς και όχι μόνο από τον Γ. Παπακωνσταντίνου.
▲ Σαν να λέει δηλαδή να έχουν όλοι λόγο στις αποφάσεις

Ώρα για δουλειά στον ΠΑΣ

Σας παρουσιάζω την είδηση που θα σας φτιάξει τη μέρα (ίσως και το μήνα
ολάκερο): Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει χρέος μόνο 103% επί των τακτικών εσόδων του!
Σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης του Νίκου Γκόντα η νέα δημοτική αρχή «διατύπωνε σε όλους τους τόνους μια εικόνα για «άθλια» οικονομική κατάσταση του δήμου, για αδυναμία παραγωγής έργου λόγω των οικονομικών, για «μνημόνιο Γκόντα» στο Δήμο για οικονομικά του Δήμου στο
«κόκκινο».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι δικαιολογίες και τα ψέματα τελείωσαν
για τη νέα Δημοτική Αρχή. Η θεωρία της «καμένης γης» κατέρρευσε».
Εδώ… κατέρρευσα κι εγώ.
Ποιο είναι το κατόρθωμα των διοικήσεων του Νίκου Γκόντα;
Κατάφερε να εντάξει το δήμο Ιωαννιτών στο κλαμπ των 58 δήμων της
χώρας (είναι το 18% για να η ξεχνιόμαστε) που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με τα χρέη να υπερβαίνουν ακόμη και το 100% των εσόδων.
Ας ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς.
Σε 140 δήμους της χώρας το ύψος των χρεών είναι κάτω από το 50% των
ταχτικών εσόδων.
Σε 82 δήμους κυμαίνονται από 50% έως 80% και σε 45 δήμους από 80%
έως 100%.
Σε 58 δήμους το χρέος είναι πάνω του 100% των ταχτικών εσόδων (και
μεταξύ αυτών κι ο δήμος Ιωαννιτών).
Για να συμπληρώσετε την εικόνα κανένας άλλος δήμους της Ηπείρου δεν
σημείωσε τις επιδόσεις των διοικήσεων του Ν. Γκόντα.
Μπορεί να έχουν προβλήματα αλλά τα χρέη τους βρίσκονται πολύ χαμηλότερα.
Πιθανότατα ορισμένοι από εσάς, που προτάσσετε τη λογική να μην καταλαβαίνεται.
Ναι ξέρω βλέπετε στον επί πολλά χρόνια τρόπο που διοικήθηκε ο δήμος
Ιωαννιτών, όλα όσα οδήγησαν τη χώρα μας στα χείλη του γκρεμού.
Σπατάλες, αδιαφάνεια, κακοδιοίκηση…
Οι παρατάξεις του κ. Γκόντα έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να
βουλιάζει στα δάνεια, τα χρέη, την ανυποληψία…
Όμως χάρη στο γραφείο τύπου της παράταξης του Ν. Γκόντα ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να πλήξουμε.
Πού το βάζετε αυτό;

Στα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας θα βρίσκεται του χρόνου ο
ΠΑΣ, αφού, αν και κατάφερε να φτάσει δύο αγωνιστικές πριν το
τέλος χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άνοδό του, δεν απογοήτευσε τους οπαδούς του και με την νίκη επί του Εθνικού Αστέρα
πήρε το ένα από τα δύο εισιτήρια.
Τώρα όμως πρέπει να αρχίσει η δουλειά γιατί και πριν από
δύο χρόνια η ομάδα είχε καταφέρει να επανέλθει εκεί που είναι
η φυσική της θέσης, στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας δηλαδή, αλλά δυστυχώς έπεσε σχεδόν αμαχητί ξανά στη Β’ κατηγορία.
▲ Και επειδή οι εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα δεν ήταν
και πολύ ενθαρρυντικές, καλό θα είναι φέτος να μαγειρέψουμε
πριν πεινάσουμε…

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðåëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313

ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò,ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ10
11ΜΑΪΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2011
2007

Με δύο πορείες, ως είθισται, η αυριανή απεργία
Εργατικό Κέντρο και ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται στις 10.30 στα γραφεία του ΕΚΙ
Μόνο του το ΠΑΜΕ στις 10 έξω από το δημαρχείο
Προσκλητήριο σε όλους του εργαζόμενους τους ανέργους
και τους συνταξιούχους του νομού Ιωαννίνων απηύθυνε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νίκος Φασούλης για μαζική
συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 11 Μαΐου που έχει
κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.
Η συγκέντρωση στα Γιάννινα θα γίνει στις 10.30 το πρωί έξω
από τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου.
Ο κ. Φασούλης επιτέθηκε κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης και των επιταγών του μνημονίου μιλώντας για συνταγές που
οδηγούν τη χώρα πιο βαθιά στην κρίση.
Διπλό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε δημοψήφισμα
αν σκοπεύει να εφαρμόσει νέα μέτρα περικοπών αλλά και ότι ο μνημονιακός και
κυβερνητικός κύκλος έχει τελειώσει πρέπει
να δώσουν οι εργαζόμενοι με τη δυναμική
τους παρουσία στις αυριανές απεργιακές
κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει η
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της δεύτερης, Σπύρο Παπασπύρου, ο
οποίος βρέθηκε χθες στα Γιάννινα στα
πλαίσια της περιοδείας που κάνει ανά την
Ελλάδα προκειμένου να προβάλει, όπως
είπε, την αναγκαιότητα της συμμετοχής
στην απεργία της Τετάρτης.
Ο κ. Παπασπύρου σημείωσε επίσης ότι οι
αγώνες πρέπει πλέον να αποκτήσουν κοινωνικά και όχι συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στην
καθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης
στις ανακοινώσεις για το ενιαίο μισθολόγιο
την οποία και χαρακτήρισε ανησυχητική.

Ταυτόχρονα κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να πουν όχι
σε νέα αντιλαϊκά μέτρα και να παλέψουν για να ακυρώσουν τις
αντικοινωνικές πολιτικές, και να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους.
Σε ότι αφορά δε την τοπική κοινωνία σημείωσε ότι όλοι οι
γιαννιώτες πρέπει να εναντιωθούν στη πώληση της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» αλλά και να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους από εργοδοσίες που δεν τους τα έχουν καταβάλει εδώ
και μήνες
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ, Περικλής Γραβάνης σημείωσε ότι η

μοναδική ελπίδα να ανατραπούν οι πολιτικές της κυβέρνησης
που επιβάλλονται από το μνημόνιο είναι με τους αγώνες και γι’
αυτό κάλεσε όλους τους συναδέλφους τους σε δυναμική συμμετοχή στην απεργία.
Ξεχωριστή πορεία όπως κάνει άλλωστε πάντα όταν υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσει το
ΠΑΜΕ την Τετάρτη με αφετηρία το Δημαρχείο στις 10 το πρωί
Το μέλος της γραμματείας του, Στάθης Βαμβέτσος, κάλεσε
χθες όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους
ανέργους να σταθούν στο πλευρό του ΚΚΕ για να αντιπαλέψουν
την πολιτική της κυβέρνησης και του μνημονίου.

Για την πορεία της χώρας, ζητά να στείλουν οι πολίτες μέσω της αυριανής απεργίας ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

Μήνυμα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος
«Έκλεισε ο κύκλος του μνημονίου και της κυβέρνησης», τόνισε ο Σπ. Παπασπύρου από τα Γιάννινα

Τέλειωσε ο κύκλος το μνημονίου
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ σε συνέντευξή
του υπογράμμισε ότι την ώρα που η κυβέρνηση θεωρεί επιζήμιο τον όποιο δημόσιο
διάλογο για την αλλαγή της πολιτικής που
ακολουθεί προΡεπορτάζ
κειμένου η χώρα
Αλέξανδρος Θεμελής να βγει από το
οικονομικό αδιέξοδο, την ίδια
στιγμή συζητά παρασκηνιακά με τους
δανειστές της για ορισμένες μορφές αναδιάρθρωσης του χρέους.
Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον κ. Παπασπύρου, η αυριανή απεργία πρέπει να στείλει
δύο μηνύματα.
Το πρώτο, ότι η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται πίσω από τις πλάτες του λαού να
διαπραγματεύεται νέα μέτρα και το δεύτερο
ότι τόσο ο κύκλος του μνημονίου όσο και
αυτός της κυβέρνησης έχει κλείσει.
«Χρειάζεται δημοψήφισμα. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να το πράξει προ-

Δημοψήφισμα ζητά ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας
πορεία της χώρας και ότι δε ζητά εκλογές,
τονίζοντας ωστόσο πως αν κρίνει ότι αυτές
θα βοηθήσουν τη χώρα μπορεί να το πράξει
στο μέλλον.

Αλλαγές στο συνδικαλιστικό κίνημα
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ αναφέρθηκε επίσης και στην κατάσταση που επικρατεί γενικά στον συνδικαλιστικό χώρο, λέγοντας ότι
η
σημερινή
συγκυρία τον
βρίσκει σε μία
πολύ κρίσιμη
καμπή υποστη-

«Αμορτισέρ» το ενιαίο μισθολόγιο
Ο κ. Παπασπύρου με αφορμή την καθυστέρηση των ανακοινώσεων της
κυβέρνησης για το ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα, υποστήριξε ότι
η αναβλητικότητα που επιδεικνύεται είναι ανησυχητική χαρακτηρίζοντας
το ενιαίο μισθολόγιο ως το «αμορτισέρ που θα απορροφήσει σε βάρος των
μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τις αστοχίες και τις αποτυχίες της
κυβερνητικής πολιτικής λόγω του μνημονίου».
Παράλληλα σημείωσε πως η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει άμεσα τα
χαρτιά της καλώντας τη να εναρμονίσει τους μισθούς με βάση το μέσο όρο
αυτών που δίνονται σε χώρες του ΟΟΣΑ, ο οποίος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ελληνικό.
Τέλος ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ υποστήριξε πως οι μειώσεις και οι περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων οδηγούν σε μικρότερες καταναλώσεις και
πτώση του τζίρου η οποία με τη σειρά της φέρνει απολύσεις, κι άρα ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων δεν πρέπει να θεωρείται ανταγωνιστικός σε
αυτόν που κάνουν οι μικρομεσαίοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

κειμένου η ελληνική κοινωνία να δώσει επιλογές για την πορεία που θα ακολουθήσει
η χώρα», είπε ο κ. Παπασπύρου και πρόσθεσε: «Ο μνημονιακός κύκλος αλλά και ο
κυβερνητικός έκλεισαν με την αποσάθρωση
του δημοσίου, τις ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα, την εκτίναξη της ανεργίας, τη διαίρεση της κοινωνίας και τη
συσκότιση των πραγματικών αιτίων της
δημιουργίας του χρέους».
Η φράση που χρησιμοποίησε περί κλεισίματος του κυβερνητικού κύκλου προκάλεσε όπως ήταν φυσικό τις ερωτήσεις των
δημοσιογράφων οι οποίοι ζήτησαν από τον
κ. Παπασπύρου να διευκρινίσει αν ζητά
ευθέως εκλογές.
Η απάντηση του ήταν πως η θέση της
ΑΔΕΔΥ είναι να γίνει δημοψήφισμα για την

ρίζοντας
ότι
από εδώ και στο
εξής οι αγώνες
θα πρέπει να
δίνονται κοινωνικά και όχι
συνδικαλιστικά.
«Το συνδικαλιστικό κίνημα
είναι υποχρεωμένο να δώσει
άλλα χαρακτηριστικά
στις
κινητοποιήσεις
και η ελληνική
κοινωνικά να
παρέμβει ώστε

να καθορίσει τις εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους
πολίτες να δείξουν με τη συμμετοχή τους
στην αυριανή απεργία την απόφαση να
πορευτούν ενιαία απέναντι στις πολιτικές
του μνημονίου.
«Αντί για συνδικαλιστικοί, οι αγώνες πρέπει να γίνουν κοινωνικοί και όλοι μαζί να
συναντηθούμε σαν ένα κοινωνικό σύνολο»,

σημείωσε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε ότι η απεργία της
Τετάρτης θέτει επιτακτικά το ζήτημα της
αλλαγής των μορφών που έχουν οι κινητοποιήσεις μέσω του συνδικαλιστικού κινήματος.
«Η μάχη πρέπει να δοθεί από τον κάθε
πολίτη ξεχωριστά κι εμείς θα είμαστε συμμέτοχοι σε κάθε προσπάθεια», κατέληξε.

8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Ξέρετε, το να στέλνεις ένα έγγραφο σαν μια ομάδα απρόσωπα σε ένα
υπουργείο, είναι πολύ εύκολο, και καλύπτεις τα νώτα σου και το πρόσωπο σου.
Όμως έτσι εμένα δεν μου λέει τίποτε.
Είναι κάτι βουλευτές συνταξιούχοι και ζητάνε κάποια εκατομμύρια αναδρομικά...
Πέστε μας ένα-ένα τα ονόματα, και να βγούνε και οι ίδιοι, αν τολμούν
ένας –ένας να μας τα ζητήσουν.

Βουλιάζουμε και αράζουμε
Να έρθει ο τάδε βουλευτής που είναι συμμέτοχος στην κατάντια της
χώρας, να περάσει μπροστά από τα γραφεία του ΟΑΕΔ, από τα καφενεία
που μαζεύονται οι άνεργοι, από τις ουρές στα νοσοκομεία και στο ΙΚΑ,
και να πει: Καλημέρα σας Έλληνες, δεν μου φτάνει η χοντρή μου η σύνταξη και θέλω να μου δώσετε κι αλλά για να την παχύνω πιο πολύ…
Δεν έρχεται να δει πόσα απίδια παίρνει ο σάκος;
Να του πάμε κλωτσώντας την χοντρή του περιφέρεια περιοδεία ανά την
εκλογική του περιφέρεια.
Δεν περίμενα ότι μετά από όσα τραβάει ο λαός και η
χώρα.
Θα υπήρχε τόσο θράσος από όλους αυτούς τους μιζομαζώχτρες.
Κι όμως συνεχίζει αγαπητοί μου να υπάρχει.
Ρίχνουν άδεια να πιάσουν γεμάτα.
Στείλε το χαρτί στο υπουργείο, και δε βαριέσαι, ότι
αρπάξουμε.
Εγώ πάντως τους δίνω από το υστέρημα μου...
Τουλάχιστον δέκα γιαούρτια.
Ειλικρινά κοιτώντας τις εφημερίδες η
Θόδωρος Γαλανόπουλος μόνη
σοβαρή πρόταση είναι αυτή του ΚΚΕ.
bwhite.theo@yahoo.gr
Να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη.
Έχουν απόλυτο δίκιο.
Όλοι οι δικηγόροι, γιατροί, και μηχανικοί που είχαν βαρεθεί να εισπράττουν χρήματα, είχαν βγει στην πολιτική
σκηνή για να εισπράξουν δόξα.
Δεν ξέρω ούτε έναν πολιτικό και ειδικότερα εκλεγμένο βουλευτή που να
παλεύει με τη φτώχια και να του χρειάζεται σύνταξη για τα γηρατειά του.
Επαναλαμβάνω πάντως, εδώ και τώρα ονόματα.
Και φωτογραφίες να ξέρουμε βρε αδερφέ ποιος είναι αυτός, για να εκτιμήσουμε και να ζυγίσουμε το θράσος του όταν τον δούμε από κοντά.
Αλλά τώρα είμαι σίγουρος ότι θα έχουν χωθεί στις τρύπες τους, στις
κρυψώνες τους και δεν θα τολμούν να βγουν ούτε στη γειτονιά τους.
Αν η χώρα έχει φτάσει εκεί που έφτασε είμαι σίγουρος ότι την έφτασαν
κάτι τέτοιοι αχόρταγοι που δεν ωχριούν πουθενά, ούτε σε μίζες ούτε σε
λαδώματα, ούτε σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
Και αν η κατάντια της πολιτικής είναι αυτή, το κάθε «μεγάλο» κόμμα να
μην μπορεί να εισπράξει ούτε 20% ψηφοφόρους με το ζόρι, έχει να κάνει
καθαρά με κάτι τέτοιες συμπεριφορές.
Εγώ και κάτι άλλοι μεροκαματιάρηδες πολίτες τι να πούμε τώρα κε
Πάγκαλε; Μαζί τα φάγατε και ζητάτε και συμπλήρωμα αστακό;
Α ρε άτιμη Ελλάδα πως τους αντέχεις και δεν βγήκες ακόμα με σκουπόξυλα και σανίδες και λοστάρια να τους πάρεις φαλάγγι;
Πως τους αντέχεις;
Τόσο εύπεπτα είναι τα παραμύθια τους και τα ψέματα τους;
Τόσο απωθημένο έχουμε με αυτόν τον Αίσωπο που θέλουμε να ακούμε
όλη μέρα παραμύθια;
Η αλλάζουμε η βουλιάζουμε μας λέγανε.
Εδώ όμως σαν να μου φαίνεται ότι βουλιάζουμε και αγαλλιάζουμε, και
αράζουμε …
Όξω ρε λαμόγια από την παράγκα.
Μόνο οι τσίγκοι μείνανε, όλα τα άλλα τα πήρατε.

ÅÐÉÊÁÉÑÁ
● ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ξεκινήσει για την δουλειά του πρωί,
πρωί, θα αντιληφθεί πως κάτι συμβαίνει στην πόλη.
Νέκρα, νέκρα, νέκρα…Η πόλη ωσάν ακατοίκητη. Που
οφείλεται, δύσκολο να απαντήσει κανείς. Η άνοιξη
που διανύουμε είναι η χειρότερη των τελευταίων χρόνων. Με ποια διάθεση να ξυπνήσει ο ρυθμός της
πόλης και με τι κέφι να ανοίξει το μαγαζί του ο επαγγελματίας;
● ΔΕΝ ΤΟ έχω ξαναδεί. Μία νέα γυναίκα κι ένα παλικαράκι 11-12 χρόνων, κολλούσαν μόνοι τους μία αναγγελία μνημόσυνου προφανώς δικούς τους ανθρώπου
στις κολώνες. Δεν ήταν από κάποιο γραφείο τελετών.
Το αποδείκνυε η απειρία τους. Με πινέζες συγκρατούσαν το χαρτί στην κολώνα. Να τους λυπάται η ψυχή
σου. Η κρίση, η φτώχεια. Η έσχατη ένδεια.
● ΟΣΟ περνάει ο χρόνος και όσο τα πράγματα
δυσκολεύουν στην ελληνική οικονομία, τόσο πιο
έκδηλα είναι τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο Καλλικράτης τελικά έγινε σε λάθος εποχή.
ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ

Το παιχνίδι της αλήθειας
Το παιχνίδι της αλήθειας είναι ένα
παιχνίδι με ακαθόριστο αριθμό νικητών, ηττημένων καθώς και τρόπων παιχνιδιού. Καθένας από εμάς διαμορφώνει τους δικούς του κανόνες. Μήπως,
όμως, τελικά η αλήθεια είναι καθολική
και διόλου υποκειμενική;
Η αλήθεια, όπως ορίζεται από έγκυρο ελληνικό λεξικό, είναι καθετί που
συμφωνεί προς τα γεγονότα, προς την
πραγματικότητα, αυτό που όντως συνέβη ή συμβαίνει ή είναι απολύτως
βέβαιο ότι θα συμβεί. Συνεχίζει λέγοντας ότι πρόκειται για την πλήρη αναφορά των επιμέρους στοιχείων που
συνθέτουν ένα γεγονός χωρίς απόκρυψη ή
διαστρέβλωση δεδομένων, χωρίς υποκειμενικές εκτιμήσεις.
Όλοι συμφωνούμε
πως τη μέρα έχει φως,
ενώ τη νύχτα πέφτει
σκοτάδι. Ή ότι τα αστέρια κατοικούν στον
Γράφει
ουρανό και δεν
συγκεντρωμέη Ευθυμία Γιώσα είναι
να στο βυθό κάποιας θάλασσας ή
ενός απέραντου ωκεανού.
«Κι ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να
κολυμπάνε στον ουρανό» λέει το τραγούδι και σ’ όλους εμάς κάνει εντύπωση. Γιατί έχουμε συνηθίσει τους φτερωτούς φίλους μας απογειωμένους, ενώ
τους υδρόβιους τους σκεφτόμαστε μόνο
σα δεινούς κολυμβητές. Αυτή η συνήθεια, την οποία έχουμε κάνει κτήμα
μας από τότε που αρχίζαμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, είναι μία από τις
αδιαμφισβήτητες αλήθειες που διέπουν
τη ζωή μας. Έτσι τις έχουμε βρει, έτσι
τις έχουμε μάθει, έτσι τις έχουμε δεχτεί
κι αποδεχτεί. Θα αποκαλούσαμε δίχως
άλλο τρελό όποιον θα υποστήριζε ότι τα
ψάρια πετούν στον ουρανό.
Υπάρχουν πολλές αδιαπραγμάτευτες
αλήθειες στην καθημερινότητά μας.
Βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι αυτών δεν
εθεωρείτο καθόλου δεδομένο για ορισμένους πριν κάμποσα χρόνια. Απαιτήθηκαν χρόνος, παρατήρηση και ενδελεχής μελέτη για να προβούμε σε ασφαλή
συμπεράσματα.
Ένα ολόκληρο σμήνος συνθέτουν,
όμως, και οι προσωπικές αλήθειες του
καθενός μας.
Συμβαίνει, όντως, έτσι;
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στην

Ðáñá

-

πρώτη, ταυτίζουμε την αλήθεια με την
άποψη, τη γνώμη, τη θέση μας. Ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματά μας,
τους φόβους και τις ανασφάλειές μας,
γενικά, ανάλογα με το χαρακτήρα και
την προσωπικότητά μας, κρίνουμε
αυτόν που έχουμε απέναντί μας και
βάζουμε μια λεζάντα στην αλήθεια του.
Εδώ η αλήθεια αποκτά σχεδόν υποκειμενικό χαρακτήρα και δεν είναι λίγες οι
φορές που η ζυγαριά δε γέρνει προς
μία μονάχα μεριά. Συχνά, πιο συχνά
απ’ όσο νομίζουμε, οι αποχρώσεις ενός
θέματος ποικίλουν με θαυμαστό τρόπο.
Συχνά η αλήθεια μου δεν είναι απαραίτητο να αναιρεί τη δική σου. Συνυπάρχουν κι οι δύο κι είναι πιθανό να ενταχθεί στην παρέα τους μια τρίτη, μια
τέταρτη κ.ο.κ....Σημειώνεται, επίσης,
πως η αλήθεια μπορεί να κλέψει και
κάτι από την έννοια της δικαιοσύνης.
Πραγματικά, σκεφτείτε το, το δίκαιο και
το άδικο είναι στενά συνδεδεμένα με το
αληθινό και το ψεύτικο...
Στη δεύτερη, τώρα, περίπτωση, την
περισσότερο πρακτική, η αλήθεια είναι
καθαρά αντικειμενική και αναφέρεται
κυρίως στην αποκήρυξη του ψεύδους.
Ο φιλαλήθης χαρακτήρας αποφεύγει
συστηματικά τα ψέματα και κρατά απέναντι στους άλλους σταθερή και ειλικρινή στάση. Τίποτα το υποκειμενικό
δεν υποκρύπτεται σε μια ευθεία απάντηση, ή, σε ένα ξεκαθάρισμα. Η έννοια
της ηθικής και της εντιμότητας, για
παράδειγμα, δεν παίζουν κανένα ρόλο
διότι η αλήθεια που θα εκφέρεις στο
διπλανό σου να μην είναι καθόλου
ηθική, μα είναι η αλήθεια σου, δίχως
φόβο και πάθος. Είναι μια αλήθεια ταυτόσημη με το αίσθημα της πείνας, της
δίψας, της νύστας. Δεν είναι μια ιδέα,
μια σκέψη, μια συνήθεια.
Το θέμα είναι ότι επιλέγουμε να στέλνουμε την αλήθεια στη μοδίστρα πριν
την ξεστομίσουμε. Την κόβει και τη
ράβει στα μέτρα του δικού μας σώματος
και μετά είναι αδύνατον να τη φορέσει
ένας άλλος. Εννοείται πως υπάρχουν
στιγμές που για προφανείς λόγους
ευσέβειας και ευγένειας, το ραντεβού
με τη μοδίστρα είναι άκρως απαραίτητο, αλλά συνήθως η αλήθεια δε χρειάζεται ούτε στένεμα ούτε ξήλωμα. Τη
διατυπώνεις και με βάση τα δεδομένα
που προκύπτουν πράττεις ανάλογα.
Τι λαβύρινθος, τι σύγχυση και μπέρδεμα, όταν την κρύβεις και βγάζεις στην
επιφάνεια το ψέμα...

Ïéêïíïìßá

Προειδοποίηση
Πραγματικά ενδιαφέρουσα η παραίνεση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά στους φορολογουμένους να μη διεκδικήσουν επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ διότι τότε θα ελεγχθούν από τις
εφορίες. Με απλά λόγια, ο κ. Κουσελάς είπε στους πολίτες ότι οι φορολογικές δηλώσεις τους θα περάσουν από
κόσκινο μόνο αν έχουν λαμβάνειν άνω των 1.500 ευρώ
(μιλάμε για φόρους που έχουν προκαταβληθεί). Δηλαδή, εμμέσως ο υφυπουργός είπε ότι όσοι δηλώσουν έστω
και ένα ευρώ δεν θα ελεγχθούν ή έστω αυτές οι υποθέσεις θα εξεταστούν δειγματοληπτικά… Κι έπειτα μιλάμε
για δίκαιο φορολογικό σύστημα και πάταξη της
φοροδιαφυγής…
***

Κι η καταμέτρηση συνεχίζεται
Στο πλαίσιο σύμπτυξης και δημόσιας διοίκησης ξεκίνησε η καταγραφή των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου. Η αρχική πρόβλεψη μιλούσε λοιπόν για περίπου 3.000 ΝΠΔΔ. Έλα όμως που οι πρώτες ενδείξεις
κάνουν αναφορά σε 25.000 φορείς που άμεσα ή έμμεσα

χρηματοδοτούνται από το κράτος. Φυσικά η καταμέτρηση δεν έχει τελειώσει ακόμη.
***

Οι δύο βάρκες
«Οταν προσπαθείς να πατήσεις σε δύο βάρκες, ενίοτε
πέφτεις στο νερό...». Παλαιό κοινοβουλευτικό στέλεχος
της Ν.Δ. δεν έχει αμφιβολία ότι το νέο βραχυκύκλωμα
που προκλήθηκε στο γαλάζιο στρατόπεδο με το 40ωρο
των δημοσίων υπαλλήλων οφείλεται στη «διγλωσσία»
που επικρατεί στο κόμα για μια σειρά από κεντρικά
ζητήματα που αναδεικνύονται στην εποχή του Μνημονίου.
Η απότομη στροφή του κόμματος, το οποίο τη μία
ημέρα ξιφουλκούσε κατά της αύξησης του χρόνου εργασίας στο Δημόσιο (από 37½ σε 40 ώρες εβδομαδιαίως)
και την άλλη δήλωνε ότι θα υπερψηφίσει την κυβερνητική ρύθμιση, προκαλεί έντονους εσωκομματικούς τριγμούς και ανοίγει έναν νέο κύκλο γκρίνιας βουλευτών και
στελεχών για τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες καθορίζεται η κομματική «γραμμή».
Στο παρασκήνιο φουντώνει εκ νέου η κριτική για αποφάσεις που λαμβάνονται «σε έναν στενό κύκλο».

ΣΧΟΛΙΑ 9

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï
Με ημίμετρα δεν μπορεί να λειτουργήσει
ο Οίκος Ευγηρίας

Θα ήταν ευχής έργο να είχε καταφέρει από τους πρώτους μήνες της θητείας της η δημοτική αρχή Ιωαννίνων
να θέσει σε μερική, έστω, λειτουργία τον Ζωγράφειο
Οίκο Ευγηρίας, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά
δύσκολα.
Με όσα είπε χθες ο δήμαρχος και πρόεδρος του Δ.Σ
Φίλιππας Φίλιος, δεν φαίνεται να ανοίγει σύντομα τις
πύλες του, εκτός κι αν η δημοτική αρχή επιμείνει να
βάλει γερόντους να κοιμηθούν σε κρεβάτια (σαν αυτό
της φωτογραφίας) που δώρισαν ξενοδοχεία και δεν
είναι για τέτοια χρήση, ή αν στηριχτεί στην καλή διάθεση των πολιτών να διαθέσουν ηλεκτρικές συσκευές και
σεντόνια.
Αντιλαμβάνονται όλοι την αγωνία του δημάρχου να
αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο που έμεινε με τα νερά στο
υπόγειο..., όμως είναι προτιμότερο να τεθεί σε λειτουργία το 2012, κι αφού γίνει η προμήθεια μέρους ή όλου
του κατάλληλου εξοπλισμού και όχι με λύσεις ανάγκης
και ως προς τον εξοπλισμό.
Υπάρχει και το προσωπικό που λείπει και φυσικά το
λειτουργικό κόστος. Τίποτε δεν είναι ευνοϊκό, η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί, αλλά θεωρούμε λαθεμένη
την έναρξη λειτουργίας με 25 κλίνες και με αυτό τον
τρόπο.
Η δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι θα θέσει σε λειτουργία τον Οίκο Ευγηρίας δεν θα θεωρηθεί ότι δεν
τηρείται αν πάρει αναβολή.

Με το κιλό τα σκουπίδια,
αλλά χωρίς ανακύκλωση
Οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να επιβάλλουν το
ύψος των ανταποδοτικών τελών για την αποκομιδή των
απορριμμάτων με το...ζύγι, απαντούν τα αρμόδια
υπουργεία σε ερώτηση βουλευτή.
Βέβαια πρακτικά δεν είναι και τόσο απλό να έχεις τη
ζυγαριά για να υπολογίζεις το βάρος της σακούλας που
ρίχνει ο καθένας στον κάδο, ούτε μπορεί να γίνει έτσι.
Απλά ο στόχος μιας τέτοιας επιλογής θα ήταν να αναγκαστούν οι ίδιοι οι πολίτες να μειώσουν τον όγκο των

οικιακών απορριμμάτων και να κάνουν ανακύκλωση.
Με τα δεδομένα της περιοχής μας, που δεν έχει αρχίσει καν η ανακύκλωση υλικών, τι να ζυγίσεις και τι να
χρεώσεις...

εντός των ορίων της, απλά από το Δροσοχώρι μπήκαν
στην Τύρια και προς την άλλη κατεύθυνση στο Μαλακάσι.
Έτσι οι μετακινήσεις από και προς Θεσπρωτία θα
κοστίζουν από τον Ιούλιο...

Με ...χαλαρούς ρυθμούς
το έργο του αεροδρομίου

«Επέστρεψε» ο ΠΑΣ, το γηπεδικό ανοιχτό...

Με ...χαλαρούς ρυθμούς συνεχίζεται το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου Ιωαννίνων και μάλλον ό ένας χρόνος που απομένει μέχρι
την λήξη της παράτασης που δόθηκε, δηλαδή τον Μάιο
του 2012, δεν θα επαρκέσει για να ολοκληρωθεί πλήρως.
Η ανάδοχος που πληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση
και επέστρεψε στις εργασίες εδώ κι ένα μήνα περίπου,
προχωρά το έργο με σταθερά και αργά βήματα, γνωρίζοντας ότι η ροή χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους
δεν ...επιτρέπει μεγάλα ανοίγματα και λογαριασμούς
που θα εκκρεμούν για καιρό.
Έτσι ξεκίνησε από την κατασκευή του νέου πύργου
ελέγχου και όχι από τον νέο σταθμό για τον οποίο έμενε
να αποφασιστεί αν θα κατεδαφιστεί η επέκταση του
υπάρχοντος. Πάντως η αίσθηση που υπάρχει και η
εικόνα των εργασιών στο αεροδρόμιο δεν δείχνει ότι το
έργο θα ...τρέξει.

Στα «σαλόνια» του Ελληνικού ποδοσφαίρου επέστρεψε ο ΠΑΣ Γιάννινα με την άνετη νίκη επί του Εθνικού
Αστέρα, από το απόγευμα της Κυριακής και το τελευταίο παιχνίδι στην Κρήτη με τον ΟΦΗ έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.
Η άνοδος και άμεση επιστροφή του ΠΑΣ εκεί που
ανήκει αποδείχτηκε σχετικά εύκολη υπόθεση, όμως το
θέμα δεν είναι να ...αποτελεί ασανσέρ, αλλά να σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία.
Και επειδή το γηπεδικό είναι πάντα στο προσκήνιο,
ό,τι είναι να γίνει πρέπει να δρομολογηθεί το συντομότερο.
Από το υπουργείο Οικονομικών εξαρτώνται όλα για
την παραχώρηση της έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο
Κατσικά, αλλά ακόμη τίποτε το χειροπιαστό...
Ο μεγαλομέτοχος έχει τη διάθεση να προχωρήσει, οι
τοπικοί φορείς στηρίζουν, μένει να ...κάνει τα καλά του
και το υπουργείο Οικονομικών.

Θερινά τα διόδια στην Εγνατία

Αρχίζει το μέτρημα...

Σε διαδικασία προετοιμασίας για να στηθούν οι προσωρινοί σταθμοί διοδίων βρίσκεται αυτό το διάστημα η
«Εγνατία οδός Α.Ε», έχοντας αναθέσει με διαγωνισμό
στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» την κατασκευή αυτών στο
Μαλακάσι και στην Τύρια.
Η παράδοση των δυο σταθμών πρέπει να γίνει μέχρι
το τέλος Ιουνίου και λογικά από τον Ιούλιο θα πρέπει
να καταβάλλονται διόδια στα δυο αυτά σημεία και
μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα με τα ηλεκτρονικά διόδια σε όλο το μήκος της Εγνατίας.
Ουσιαστικά η προσωρινή λύση επιλέχθηκε για να
μπουν έσοδα στα ταμεία της εταιρείας και να καλυφθούν οι μεγάλες υποχρεώσεις ως προς το κόστος
συντήρησης και την εξυπηρέτηση των δανείων της.
Για την Ήπειρο τελικά δεν αποφεύχθηκαν τα διόδια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ξεκινά σήμερα (ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου) την γενική απογραφή πληθυσμού και όχι μόνο και οι τόσο οι Έλληνες πολίτες,
όσο και οι μετανάστες καλούνται να απογραφούν για να
...μετρηθούμε πόσοι είμαστε σε αυτή τη χώρα.
Από αυτή την απογραφή δεν χρειάζεται να παρευρίσκονται όλα τα μέλη μιας οικογένειας στο σπίτι, μπορεί
να δώσει τα στοιχεία ένα μέλος της και αν δεν μας
βρουν στο σπίτι οι απογραφείς, μπορεί να γίνει νέα επίσκεψη με ραντεβού.
Η απογραφή χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική και
μακάρι να απογραφούν όλοι, αλλά οι δήμοι έχουν το
μεγάλο πρόβλημα με το πόσους θα απογράψουν. Κι
αυτό γιατί αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση τους ο πληθυσμός.
Για παράδειγμα, αν ο δήμος Ιωαννιτών από τις
97.756 κατοίκους πάει στις 120.000 που είναι ο στόχος, θα έχει επιπλέον έσοδα ετησίως 5,3 εκ. ευρώ,
ποσό διόλου ευκαταφρόνητο.
Αν απογραφούν όσοι διαμένουν στο δήμο Ιωαννιτών
σε αυτόν, με δεδομένο ότι πολλοί έχουν σε άλλους
δήμους τα πατρικά σπίτια τους και ασκού σε αυτούς το
εκλογικό δικαίωμα, οι μικρότεροι δήμοι θα ...μικρύνουν ακόμη περισσότερο.
Η επιλογή είναι καθενός προσωπικά, εκεί που μένω
ή εκεί από όπου κατάγομαι;

10 ΣYNEΡΓΑΣΙΕΣ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων διατηρώντας αταλάντευτες τις αρχές και τις αξίες της καθώς επίσης και τις
προτάσεις και θέσεις της που κατ’ επανάληψη έχει διατυπώσει στην Γιαννιώτικη κοινωνία, θεωρεί αυτονόητη
υποχρέωση της αφενός να μετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της 11ης Μαΐου 2011 που προκηρύ-

κές που να ευνοούν τη δημιουργία ενός κοινωνικού
κράτους δικαίου που θα προστατεύει τους μη προνομιούχους Έλληνες και δυστυχώς οι τελευταίοι με τις ανισότητες που υπάρχουν είναι όλο και περισσότεροι.
Αφετέρου πρέπει να τονιστεί ότι η Νεολαία ΠΑΣΟΚ
αποτελείται από νέους και νέες που βιώνουν την σκλη-

Η νεολαία του ΠΑΣΟΚ μετέχει στην απεργία της Τετάρτης
χτηκε από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ και αφετέρου να
καλέσει κάθε Γιαννιώτη, κάθε νέο, κάθε εργαζόμενο
που θεωρεί ότι θίγεται από τα μέτρα που λαμβάνονται,
να διαδηλώσει ειρηνικά και να συμμετέχει σε τυχόν
εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια
των κινητοποιήσεων.
Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων, ως μια αμιγώς πολιτική Νεολαία, γίνεται καθημερινά δέκτης των παραπόνων και των προβληματισμών όπως αυτοί διατυπώνονται σε χώρους εργασίας και αλλού και ταυτόχρονα και
αποδέκτες όλου αυτού του σκεπτικισμού και της απαξίωσης που διατρέχει το φάσμα όλου του πολιτικού
συστήματος και της κοινωνία μας ευρύτερα.
Πέρα όμως από την αντίληψη που κάνει λόγο για
κρίση αξιών ιδεών κτλ υπάρχει ακόμη μια παράμετρος
που υποδόρια επιτείνει το κλίμα αβεβαιότητας της
Ελληνικής κοινωνίας και είναι η κρίση εκπροσώπησης.
Αυτή σηματοδοτεί πλέον ότι έχει κλονιστεί εμφανώς η
πίστη του λαού μας στους θεσμούς και στους φορείς,
όπως είναι και η κυβέρνηση, που είναι αρμόδιοι για να
χαράξουν στρατηγικές, για να δρομολογήσουν πολιτι-

Επηρεασμένος από την 9η Μαΐου πού
έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Ευρώπης
και από την πρόσφατη επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κου Ταμβακάκη, στην

ρή πραγματικότητα, από ανθρώπους επιστήμονες,
ανέργους, φοιτητές, νέους αγρότες από ημι-απασχολούμενους και άλλους υπό το καθεστώς της μαύρης και
ανασφάλιστης εργασίας.
Άρα έχουμε κάθε λόγο να καλούμε τους πολίτες σε
εγρήγορση και αγώνα γιατί είμαστε και εμείς κομμάτι
της νέας γενιάς που ζει χειρότερα από την προηγούμενη και αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει προτού
υποθηκεύσουμε ακόμη περισσότερο το μέλλον των παιδιών μας.
Για αυτό και θα είμαστε οι πιο αυστηροί επικριτές
του χώρου στον οποίο και ανήκουμε γιατί περιμένουμε
και ευελπιστούμε να αλλάξει πορεία η κυβέρνηση ώστε
να ξαναπιάσουμε το νήμα της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής που είναι προαπαιτούμενο για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και ευημερίας.
Ένα χρόνο μετά το μνημόνιο η απάντηση που πρέπει
να δώσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις είναι σαφής
και ξεκάθαρη, θέλουμε διαρθρωτικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις σε ότι μας πήγαινε πίσω ως Κράτος
εδώ και τόσα χρόνια, επιθυμούμε να ληφθούν άμεσα

πρέπει συνειδητά και ανυπόκριτα να αναδειχθεί σε ύστατη ευκαιρία και γόνιμη
πρόκληση για εμπέδωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλανητικό επίπεδο, απέναντι στις μεγάλες

πρωτοβουλίες για να ξεφύγει από το περαιτέρω βάλτωμα η ελληνική οικονομία και προφανώς επιδιώκουμε
επιτέλους να αλλάξει η νοοτροπία του ρουσφετιού και
του βολέματος που καλλιεργούν την αδιαφάνεια και
την αναξιοκρατία στο δημόσιο και όχι μόνο τομέα.
Κάνουμε τη φωνή διαμαρτυρίας δύναμη αντιπρότασης και συμμετοχής σε κάθε κοινωνική διεργασία και
κινητοποίηση. Γιατί η συμμετοχή είναι η απάντηση σε
όσους θέλουν να μείνουν στάσιμα τα πάντα. Εμείς επιδιώκουμε τις αλλαγές προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας αρκεί αυτές να είναι ρεαλιστικές
και βιώσιμες.
Κλείνοντας να τονίσουμε ότι για τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ
Ιωαννίνων πέρα από την απεργία της 11ης Μαΐου για
την οποία απευθύνουμε αγωνιστικό κάλεσμα ευθύνης
προς όλους τους νεολαίους για τους οποίους τα προβλήματα είναι κοινά, είναι κεφαλαιώδες ζήτημα η
ανεργία στην περιφέρεια μας και ειδικά στα Ιωάννινα.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο από εδώ και
στο εξής θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε σοβαρά
με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις προοδευτικές
δυνάμεις της εργασίας για το ποιο μπορεί να είναι το
μέλλον της νέας γενιάς σήμερα ώστε να μην μεταναστεύει σε τρίτες χώρες. Όλα αυτά θα μπουν σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο δράσεων ενόψει και των διαδικασιών
που έπονται σε κεντρικό επίπεδο.

Από την δική μας πλευρά βέβαια, την
πλευρά της Ελλάδας, το «και μαζί και
μόνοι» τελείωσε. Ήλθε η ώρα των αποφάσεων. Έρχονται στιγμές που πρέπει να
αποφασίσεις, χωρίς το πολυτελές δικαίω-

9η Μαΐου «Ημέρα της Ευρώπης»: H εθνική
οικονομική κρίση, ευρωπαϊκή πολιτική λύση

Γράφει

ο Άκης

πόλη μας, αλλά και αφουγκραζόμενος το
πόσο στενά εξαρτώμενη, αυτές τις στιγμές,
είναι η Χώρα μας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αποφάσισα να παραθέσω λίγα
λόγια γι’ αυτή.
Η 9η Μαΐου αποτελεί επέτειο της 9ης Μαΐου 1950,
κατά την οποία διατυπώθηκε
η Δήλωση Schumann, για
την Ενωμένη Ευρώπη. Η
Δήλωση αυτή, έγινε πανηγυρικά στο τέλος μιας εποχής
ζόφου πού ταλάνισε για δεύτερη φορά την Ευρώπη, θέατρο πολέμου
μέσα στον μικρό
Παπαρούσης δις,
εικοστό αιώνα, των
δύο καταστρεπτικών
παγκόσμιων στρατιωτικών συρράξεων. Μια αλληλουχία Ευρωπαϊκών Συμφωνιών, με αφετηρία την 9-51950, μας έφερε τελικά στην «Νομισματική Ένωση», η οποία όμως, λόγω εγγενούς
ατέλειάς της, οδήγησε σε τριγμούς την
«Ευρωπαϊκή Ένωση», όταν η Παγκόσμια
Οικονομική Κρίση έγινε και Ευρωπαϊκή.
Η κρίση όμως αυτή, αφού αντιμετωπισθεί
επιτυχώς, με άξονα την αλληλεγγύη στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα

οικονομικές οντότητες της Β. Αμερικής
και της Ασίας.
Τα σημερινά κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τουλάχιστον εκείνα πού διαθέτουν «διαχρονικό ειδικό εθνικό γόητρο»,
οφείλουν να κάνουν την αυθυπέρβασή
τους και να δουλέψουν για την δημιουργία
μιας κοινής δημοσιονομικής πολιτικής,
μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, μιας
πολιτικής ευρωπαϊκού μηχανισμού στρατιωτικής ισχύος, πλανητικής εμβέλειας.
Οφείλει δηλ. η Ευρωπαϊκή Ένωση να επισπεύσει γενικότερα την διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης με στόχο, σ’ ένα
λίαν προσεχές μέλλον, την Πολιτική
Ένωση της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βέβαια
Ένωση Κρατών, κυρίως όμως είναι Ένωση
Αξιών και Λαών. Οι Κοινωνίες Πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα, προσβλέπουν σε μια ενδυνάμωση της παρουσίας
και αποτελεσματικότητάς της στο παγκόσμιο σκηνικό. Αυτή όμως η ενδυνάμωση,
απαιτεί συλλογική μετεξέλιξη των σημερινών εθνικών ευρωπαϊκών κρατών, σ’ ένα
περιφερειακό, ευρωπαϊκό, ομοσπονδιακό
κράτος, στο οποίο να δοθούν όλες οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την επιβίωση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθ’ αυτής, αλλά και να
διατηρηθούν στα ομόσπονδα κράτη εκείνα τα
παραδοσιακά πολιτιστικά στοιχεία της διαχρονικής ταυτότητάς τους.

μα οποιασδήποτε αναβολής. Όπως κάθε
φορά που έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα
μεγάλο πρόβλημα που εγκυμονεί έναν
τεράστιο κίνδυνο, το μόνο που δεν χωράει είναι η διστακτικότητα, η αμφιθυμία, το
«βλέπουμε και κάνουμε», το να είσαι «και
παπάς και ζευγάς». Ανάμεσα λοιπόν στο
Ευρώ και στη δραχμή, η επιλογή μας
είναι σαφής. Άρα, αυτό που έχουμε να
κάνουμε είναι να «τραβήξουμε τις συνέπειες» του κοινού νομίσματος μέχρι
τέλους. Υπό το φως της πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της λήξης του
διπολικού κόσμου, της γερμανικής ενοποίησης και του σχεδίου της ενιαίας αγοράς, αποφασίσαμε το 1991 στο Μάαστριχτ την υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος,
ως πρώτο στάδιο μιας πολιτικής ενοποίησης, που μέχρι σήμερα όμως δεν έχει
έλθει. Ένα κοινό νόμισμα και μια ενιαία
αγορά, χωρίς μια κοινή φορολογική και
δημοσιονομική πολιτική, μια κοινή
μακροοικονομική πολιτική και μια κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας,
δεν μπορεί να υπάρξουν επί μακρόν.
Σήμερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο
και κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά,
ακόμη και το πιο ισχυρό, είναι ανίσχυρα
ως προς το μέγεθος της πρόκλησης. Επομένως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι
ένα συγκροτημένο σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης στο σύνολο
της, ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα για τον
κόσμο κι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη.
Μόνον έτσι έχει πιθανότητα η Ευρώπη να

Βασίλης Πανόπουλος
Γραμματέας Οργανωτικού
Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων

διεκδικήσει έναν από τους πρώτους
ρόλους παγκοσμίως και να διατηρήσει και
ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αξίες και τις επιμέρους εθνικές ταυτότητες.
Στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία που θα
δημιουργηθεί, η Ελλάδα θα πρέπει να
βρει τον τρόπο, για τρίτη φορά 30 χρόνια
μετά την ένταξη και 10 χρόνια μετά το
Ευρώ, να είναι μέσα, παρά την αντιξοότητα της στιγμής, ή ίσως χάριν αυτής, προβαίνοντας στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις όσο τολμηρές κι αν είναι, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις έναντι ενός αξιοπρεπούς προσωρινού δανεισμού.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνη της το
πρόβλημα, είναι μέρος ενός γενικότερου
και μεγάλου προβλήματος. Φυσικά πρέπει να ελεγχθούν οι δημόσιες δαπάνες, τα
ελλείμματα και το χρέος, να καμφθεί η
διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η σπατάλη.
Αυτό όμως δεν αρκεί για να καλυφθεί το
χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ του
βορρά και του νότου της Ευρώπης που το
Ευρώ διεύρυνε. Η λύση του προβλήματος
δεν μπορεί να αναζητηθεί αλλού απ’ όπου
και μόνον αυτή μπορεί να δοθεί, δηλαδή
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με έναν δημοκρατικά ψηφισμένο από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ικανό προϋπολογισμό. Η
πολιτική ένωση δεν μπορεί παρά να είναι
μια μορφή ομοσπονδίας, μια δημοκρατία
δημοκρατιών, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η στενή ερμηνεία της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα,
όχι μόνον όσον αφορά την οικονομία,
αλλά τελικώς για την ανανέωση του δυναμισμού και την επίτευξη της συμπληρωματικότητας των ευρωπαϊκών εθνών στο
απαιτητικό και πολύπλοκο νέο πλανητικό
περιβάλλον. Η αραβική εξέγερση, η κλιματική αλλαγή, το περιβαλλοντικό κατεπείγον, το μεταναστευτικό ζήτημα, η ενεργειακή τροφοδοσία και το πρόβλημα του
νερού, οι νέες απειλές, η οικονομική
κρίση, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στη
νέα ενωμένη Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011
Με δωρεές προσπαθεί η δημοτική
αρχή να λύσει το πρόβλημα του εξοπλισμού του Οίκου Ευγηρίας προκειμένου
να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση και να θέσει, έστω κι ένα μέρος του, σε
λειτουργία μέσα στο χρόνο.
Μπορεί οι δωρεές να καλύψουν ορισμένες ανάγκες αλλά στόχος δεν πρέπει
και δεν μπορεί να είναι η άμεση αλλά η
σωστή λειτουργία του Οίκου.
Και αυτός ο στόχος σίγουρα δεν μπορεί
να υλοποιηθεί μόνο με προσφορές
συμπολιτών ή τοπικών επιχειρήσεων,
αλλά μέσω της χρηματοδότησης που και
το υπουργείο Υγείας οφείλει, καθώς
μέχρι σήμερα έχει δώσει ελάχιστα από τα
χρήματα που είχε δεσμευτεί ότι θα δαπανήσει.
Ο Δήμος Ιωαννιτών γνωρίζοντας ότι η
λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας είναι
σημαντική και η κοινωνική του προσφορά εξίσου σπουδαία με αυτή που προσφέρουν μέχρι στιγμής τα άλλα δύο ανάλογα
ιδρύματα που υπάρχουν στα Γιάννινα,
προσπαθεί να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό
που απαιτείται για τη λειτουργία του.
Ήδη μεγάλο μέρος έχει δωριθεί από
επιχειρηματίες της Ηπείρου, ενώ πολύ
σύντομα ο Δήμος θα ανοίξει τραπεζικό
λογαριασμό ώστε να συμβάλλουν, όσοι
επιθυμούν έτσι ώστε αυτό το μεγάλο έργο
μείζονος κοινωνικής σημασίας, να τεθεί
σε λειτουργία.
Μέχρι στιγμής άλλωστε έχει παραχωρηθεί στον Οίκο ξενοδοχειακός εξοπλισμός τόσο από τα Ολυμπιακά Ακίνητα (70
πλήρη δωμάτια) όσο και από ξενοδοχείο
της πόλης (60 δωμάτια), αρκετά δηλαδή
για να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν, αφού στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί συνολικά χώροι για να φιλοξενήσουν
100 περίπου κλίνες.
Η πρώτη εκτίμηση που μπορεί να κάνει
κάποιος βλέποντας τα (στενά) κρεβάτια
που παραχωρήθηκαν είναι ότι ναι μεν
ποιοτικώς «είναι καλά», ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν οι
ηλικιωμένοι, αφού οι προδιαγραφές τους
δεν έχουν καμία σχέση με κρεβάτια
Οίκων Ευγηρίας.
Μπορεί η οικονομική στενότητα να
αναγκάζει τη Δημοτική Αρχή να βρίσκει
αλλού λύσεις για τον εξοπλισμό των
δωματίων, αυτό όμως δε σημαίνει ότι η
λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας πρέπει να
γίνει βιαστικά και με εξοπλισμό που σε
ορισμένες περιπτώσεις δείχνει ακατάλληλος.
Παρόλα αυτά ο δήμος ζητά την όποια
βοήθεια μπορεί να έχει από τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια
που κάνει να θέσει σε λειτουργία τον
Οίκο Ευγηρίας χωρίς όμως να ξοδευτούν
πολλά χρήματα.
Κατά τη χθεσινή επίσκεψη στον Οίκο
Ευγηρίας ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος,
συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή
πρόεδρο Παναγιώτη Κιτσούλη, τον αντιπρόεδρο Φίλιππα Τσουμάνη, τον αντιδήμαρχο Βασίλη Μασσαλά και υπηρεσιακούς παράγοντες, τόνισε:
«Έχει γίνει μία πολύ καλή προσπάθεια

Για τη σωστή λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας

Καλές οι δωρεές αλλά… δεν αρκούν
✔ Ανοιχτή έκκληση προς όλους τους δημότες αλλά και τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την προσπάθεια να διασφαλιστεί ο εξοπλισμός απευθύνει ο δήμος

Τα κρεβάτια που προμηθεύτηκε ο Δήμος από τα Ολυμπιακά Ακίνητα
για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
και ορισμένα κατασκευαστικά προβλήματα που υπάρχουν ακόμη, μπορούν να επιλυθούν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου».
Παράλληλα υπογράμμισε ότι στον Οίκο
Ευγηρίας θα αναπτυχθούν και δημιουργικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες
δραστηριότητες για τους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν εκεί.
«Για να πετύχουμε το στόχο, να θέσουμε δηλαδή σε λειτουργία τον οίκο ευγηρίας, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι
ολοκληρώσουμε τον εξοπλισμό. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε
γνωστό ότι εξασφαλίσαμε όλο τον εξοπλισμό των δωματίων, μέσα από
δωρεές. Σήμερα απευθυνόμαστε σε όλους τους Γιαννιώτες, σε όλους τους Ηπειρώτες και τους ζητούμε να
συμβάλλουν, ο καθένας με
τον τρόπο του, για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή», επεσήμανε ο
Δήμαρχος.
Τα υλικά που χρειάζονται
για τον Οίκο Ευγηρίας, είναι
ηλεκτρικός
εξοπλισμός,
τηλεοράσεις, μικρά ψυγεία
δωματίων, κάδρα, σεντόνια,
κουβέρτες, κουρτίνες, εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός ιατρείου, φυσιοθεραπευτηρίου και εργαστηρίου
δημιουργικής απασχόλησης.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να
θέσει άμεσα σε λειτουργία, την μία τουλάχιστον, από τις τέσσερις πτέρυγες του
Οίκου Ευγηρίας, αντλώντας τεχνογνωσία
και εμπειρία από το Γηροκομείο των Αγαθοεργών, τα στελέχη του οποίου πρόθυμα
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.
Η μελέτη του αντιδημάρχου τότε Επαμεινώνδα Ριστάνη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον Οίκο Ευγηρίας, είχε δείξει ότι
θα χρειαζόταν περίπου 1,8 εκ. ευρώ για
τον πλήρη εξοπλισμό του.
Να θυμίσουμε ότι το υπουργείο Υγείας
έχει εγγεγραμμένα σε ΣΑΕ 3 εκ. ευρώ από
όπου θα μπορούσε ένα ποσό να δοθεί για
την προμήθεια του εξοπλισμού, πλην

όμως ο κ. Φίλιος στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου πριν
από μία εβδομάδα είχε τονίσει ότι στις
τελευταίες του επαφές στο υπουργείο
ζήτησε 600.000 ευρώ για φέτος.
Ποσό που αν δοθεί σίγουρα μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για
τον κατάλληλο εξοπλισμό της μίας πτέρυγας που θέλει να λειτουργήσει ο δήμος.
Εκτός των άλλων και οι δαπάνες λειτουργίας δεν είναι εξασφαλισμένες. Τα
έσοδα προέρχονται κυρίως από το
Ζωγράφειο Κληροδότημα, η οικονομική
κατάσταση του οποίου είναι εξαιρετικά
δύσκολη, καθώς πολλά από τα ακίνητα
που διαθέτει (σχεδόν τα 2/3) δεν είναι
μισθωμένα.
Οι εγκαταστάσεις του Οίκου Ευγηρίας
καλύπτουν έκταση 2.500 τετραγωνικών
μέτρων.
Τα κατασκευαστικά προβλήματα που
υπήρξαν κυρίως στο υπόγειο του κτιρίου,
το οποίο πλημμύριζε έχουν αντιμετωπιστεί και έχει τοποθετηθεί σύστημα
αντλιών που θα λειτουργεί σε μόνιμη
βάση.
Το έργο, όπως είπε ο αντιδήμαρχος
Βασίλης Μασσαλάς, δεν έχει παραληφθεί
ακόμη, καθώς απομένουν κατασκευαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμπληρωθούν.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου ανέρχονται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ και
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από πιστώσεις
του Ζωγράφειου Κληροδοτήματος.
Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης
ανήλθε στα 4,2 εκατομμύρια. Το κληροδότημα διέθεσε 2,7 εκατομμύρια και το
Υπουργείο Υγείας 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

12 ÅIÄÇÓÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò, ÔÅÔÁÑÔÇ
ÍÝïé Áãþ19
íåò,ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2007
2011

Απεργούν οι εργαζόμενοι λόγω της αύξησης του ωραρίου τους

Κλειστοί μέχρι και αύριο οι Παιδικοί

Έξω από το δημαρχείο συγκεντρώθηκαν χθες δεκάδες
εργαζόμενοι στους Παιδικούς του Δήμου Ιωαννιτών
Εκατό κιλά χασίς και ένα καλάσνικοφ
βρήκαν οι αστυνομικοί στο χώρο του
στάθμευσης του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου κατόπιν αξιοποίησης
πληροφοριών και επισταμένων ερευνών.
Το αυτοκίνητο οποίο είχε κλαπεί την
27-04-2011 από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής και τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Ιωαννίνων, της Υ.Α.
Ιωαννίνων και της Ο.Π.Κ.Ε. / Α.Δ. Ιωαννίνων από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής,
χωρίς κανείς να το παραλάβει.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σάκοι
που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη
βάρους εκατό κιλών περίπου και ένα
πυροβόλο όπλο τύπου KALASHNIKOV
με γεμιστήρα που περιείχε είκοσι ένα
φυσίγγια.
Εντωμεταξύ αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Ηγουμενίτσα αστυνομικοί
του Τ.Δ.Ν Ηγουμενίτσας μετά από αξιοποίηση πληροφορίας συνέλαβαν μία
ελληνίδα, η οποία κατελήφθη να παραλαμβάνει από τα ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας
ασυνόδευτο δέμα το οποίο είχε παραλήπτη έναν έλληνα υπήκοο και περιείχε ποσότητα ηρωίνης συνολικού
βάρους τεσσάρων γραμμαρίων.
Το πρωί της επόμενης μέρας συνελήφθη ο παραλήπτης του δέματος ο οποίος είχε στην κατοχή του τρία ναρκωτικά
χάπια.
Το απόγευμα της Κυριακής στo 18ο
χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, από αστυνομικούς
του Τ.Α. Πρέβεζας συνελήφθη ένας
Έλληνας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα
ημιακατέργαστης κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα, ενώ τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.
Ξημερώματα Κυριακής στην Άρτα
συνελήφθησαν δύο έλληνες διότι μετά
από αξιοποίηση πληροφοριών, σε
νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί των Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν με προβλήματα μέχρι και την Τετάρτη,
καθώς το μόνιμο προσωπικό τους προχωρά σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στην αύξηση του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο.
Η 48ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων
στους βρεφονηπιακούς δημοτικούς σταθμούς είχε εξαγγελθεί για χθες και σήμερα σύμφωνα με απόφαση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Κύριο αίτημα η απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης για το 40ωρο στο Δημόσιο.
Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλει-

στοί και την Τετάρτη, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ.
Χθες το πρωί πάντως δεκάδες εργαζόμενοι στου παιδικούς σταθμούς του δήμου Ιωαννιτών συγκεντρώθηκαν
έξω από το Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν για την
επικείμενη αύξηση του ωραρίου τους.
Εντωμεταξύ το μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ιωαννίνων, Κωνσταντίνα Πάσχου κατηγόρησε την κυβέρνηση
για την απόφαση της να αυξήσει το ωράριο των εργαζομένων στους Παιδικούς κάνοντας λόγο για δημιουργία
αντιπαιδαγωγικού συστήματος.

Χασίς και καλάσνικοφ στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
✔ Αρκετές συλλήψεις για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών το Σαββατοκύριακο στην Ήπειρο

Φωτό αρχείου
βρέθηκε στην κατοχή τους ποσότητα
ηρωίνης βάρους 40,2 γραμμαρίων
καθώς επίσης ποσότητα κοκαΐνης
βάρους 1,9 γραμμαρίων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ οι
ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Έκλεψαν αντλιοστάσια
στη Θεσπρωτία
Κατά το χρονικό διάστημα από 01-032011 έως 03-05-2011 στο Μαργαρίτη
Θεσπρωτίας άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε δύο αντλιοστάσια και αφαίρεσαν
χάλκινα καλώδια συνολικής αξίας
100.000 ευρώ, κατά δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποί-

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

ος κατήγγειλε την κλοπή στον Α.Σ Μαργαριτίου.

Διαρρήξεις και κλοπές
Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Βερενίκη Ιωαννίνων δύο άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε οικία, παραβιάζοντας παράθυρο και αφαίρεσαν
κοσμήματα και χρηματικό 800 ευρώ,
κατά δήλωση του παθόντος.
Κατά το χρονικό διάστημα από 0603-2011 έως 07-05-2011 από αγροτική
περιοχή του Μονολιθίου Πρέβεζας
άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τρεις
κυψέλες μελισσών ιδιοκτησίας ημεδαπού συνολικής αξίας 500 ευρώ, κατά
δήλωση του παθόντος.

Λαθρομετανάστες
Την Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα
στην Ηγουμενίτσα, συνελήφθησαν δύο
αλλοδαποί, διότι σε γενόμενο έλεγχο σε
ΙΧ αυτοκίνητο κατελήφθησαν να μεταφέρουν δύο αλλοδαπούς στερούμενοι
ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό να
τους προωθήσουν στην Ηγουμενίτσα
έναντι χρηματικής αμοιβής.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα και το όχημα κατασχέθηκε.
Ογδόντα επτά συνολικά λαθρομετανάστες, συνελήφθησαν κατά το χρονικό
διάστημα από 06-05-2011 έως 07-052011, σε όλη την Ήπειρο και επαναπροωθήθηκαν στην χώρα τους.

Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε στα Μάρμαρα
Έναν ανθρώπινο σκελετό ο
οποίος σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις ανήκει σε άντρα ηλικίας γύρω στα 40, ανακάλυψε
ένας κάτοικος στα Μάρμαρα
Ιωαννίνων την Παρασκευή.
Ο κάτοικος βρήκε τον σκελετό
κρυμμένο κάτω από έναν τσίγκο
μέσα στο στάβλο του και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία η

οποία έφτασε μαζί με τον ιατροδικαστή Θεόδωρο Βουγιουκλή
στο σημείο.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δίπλα από τον σκελετό βρέθηκε και μια θηλιά στο ύψος του
λαιμού, γεγονός που οδηγεί την
αστυνομία στο συμπέρασμα ότι ο
θάνατος του ατόμου προήλθε
από εγκληματική ενέργεια, μια

άποψη που ενισχύεται από το
γεγονός ότι κοντά στο σημείο
εντοπίστηκαν επίσης χώμα και
στάχτη.
Ο θάνατος του άνδρα πιθανολογείται ότι επήλθε πριν από 4 ή
5 χρόνια με την αστυνομία να
ελέγχει πλέον όλες τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφάνισης εδώ
και δέκα χρόνια.

ÅIÄÇÓÅÉÓ 13

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò,ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ10
11ΜΑΪΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2011
2007

Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής διαβούλευσης του
δήμου Ιωαννιτών, κι εκπρόσωποι των πολιτών, θα’
θελα να κάνω δημοσίως μερικές προτάσεις και «για

χειρηματική ζωή της πόλης και την απασχόληση των
κατοίκων της.
Αλλά υπάρχουν κι όρια ασυδοσίας, καταπάτησης

Η πόλη μας
την προστασία των δημόσιων χώρων και την ηχορύπανση».
Με γενικές παρατηρήσεις, θα’
θελα να επισημάνω, ότι η νέα δημοτική αρχή, βρίσκεται μπρος σε μια
τεράστια αναρχία, που επιβαρύνει την
ποιότητα ζωής των πολιτών της.
Πόλη «των γραμμάτων και τεχνών»
αλλά και του εμπορίου, διέπρεψε ως
γνωστόν «στα γρόσια και στα γράμματα…».
Σήμερα η επικράτηση της εμπορικής αξίας, έναντι της πολιΓράφει
τισμικής είναι εμφανής. Το
ο Ελευθέριος Τσάκας* κέρδος πρωταγωνιστής των
εξελίξεων, κι ως ένα σημείο
απαραίτητο και θεμιτό για
μια πόλη με εμπορική και ιστορική ανάπτυξη.
Αναμφίβολα η οικονομική κρίση πλήττει την επιΤο πρώτο βήμα για να διεκδικήσεις τα
δικαιώματά σου, είναι να δηλώσεις την
παρουσία σου. Από αυτήν την άποψη, οι
εκατοντάδες ποδηλάτες της Πρέβεζας
που συγκεντρώθηκαν για την Ποδηλατοπορεία της Κυριακής, έκαναν ήδη το
δεύτερο βήμα.
Πάνω από 700 ποδηλάτες, όλων των
ηλικιών, ξεχύθηκαν την Κυριακή τους
δρόμους της Πρέβεζας στο πλαίσιο της
Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας.
Η ποδηλατοπορεία ήταν εντυπωσιακή
τόσο σε όγκο όσο και παλμό και οι ποδηλάτες κάθε ηλικίας με την παρουσία
τους δήλωσαν ότι είναι στοιχειώδες
δικαίωμά τους να κάνουν ποδήλατο με
ασφάλεια, είναι στοιχειώδες δικαίωμά
τους να περπατάνε σε ελεύθερα πεζοδρόμια.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν
από την πλατεία Ανδρούτσου και διέσχισαν με τα ποδήλατά τους κεντρικούς
δρόμους της Πρέβεζας στέλνοντας το

δικαιωμάτων και προκλητικής αδιαφορίας, γι’ αυτό
και οι «κανονιστικές διατάξεις» αναγκαίες. Η καταπάτηση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, η
επικράτησης πελατειακών πολιτικών αντιλήψεων,
δημιουργούν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και
παρακμής που μαζί με την ηχορύπανση των πάσης
φύσεως κέντρων διασκέδασης, συμπληρώνουν ένα νέα
πολιτισμικό περιβάλλον… που κι οι πλανόδιοι μετανάστες το επιβεβαιώνουν!!!
Τι πρέπει να κάνει η νέα δημοτική αρχή με δήμαρχο τον κ. Φίλιο; «Τη μικρή πολιτισμική επανάστασης
της πόλης».
Μαζί με τ’ αστυνομικά μέτρα, πρέπει να στείλει «το
πολιτισμικό τους μήνυμα».
Λίγα απ’ τα πολλά κι απλά: η πόλη π.χ. εκτός της
λίμνης, δεν έχει χρώμα. Τα λουλούδια αποτελούν
άγνωστο φυτό για τα πάρκα, τις πλατείες και τους δρόμους, ενώ τα μπαλκόνια των σπιτιών, των περισσοτέρων, φαντάζουν… αλλεργικά, προς τα ωραία αυτά

Πλημμύρισε από ποδήλατα η Πρέβεζα
Πάνω από 700 ποδηλάτες στην πορεία διαμαρτυρίας για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου
επιτήρηση με μπάρες στον πεζόδρομο
της παραλίας, με αυστηρή απαγόρευση
και ελέγχους ιδίως κατά τη νύχτα και
απόδοση των ευθυνών με χρέωση των
ζημιών στους υπευθύνους για την καταστροφή των πεζοδρόμων στο ιστορικό
κέντρο της πόλης από τη διέλευση οχημάτων.
Διεκδικούν την ένταξη και εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης
των πεζοδρομίων της
πόλης για τη λειτουργική πρόσβαση και
διέλευση πεζών και
ΑΜΕΑ. Εύκολη και

Πάνω από 700 ποδηλάτες, όλων των ηλικιών, ξεχύθηκαν την Κυριακή
τους δρόμους της Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Πλημμύρισε
από ποδήλατα η Πρέβεζα
Ποδηλατοπορείας
μήνυμα ότι «το μόνο που χρειάζεται
είναι το ποδήλατό μας και η διάθεση να
δούμε την πόλη μας με άλλο μάτι»
Μετά το τέλος της πορείας οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα
δικαστήρια όπου διαβάστηκε και το
ψήφισμα με αιτήματα τους. Γνωστά και
χιλιοειπωμένα. Πρώτο και κύριο η προστασία του Ιστορικού κέντρου για την
οριστική απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και παροχή δυνατότητα φορτοεκφορτώσεων με χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα μικρά τροχοφόρα. Ακόμη μεταξύ
των αιτημάτων της ποδηλατοπορείας
διαμαρτυρίας, ήταν η κατάργηση του
παράνομου ιδιωτικού παρκινγκ των
δικαστικών λειτουργών και εφαρμογή
των νόμων σε όσους δεν συμμορφώνονται. Ο επανέλεγχος και η μείωση των
αδειών εισόδου των αυτοκινήτων στο
ιστορικό κέντρο για περιπτώσεις μόνο
ειδικών αναγκών, ασθενών ή ηλικιωμένων.
Οι ποδηλάτες ζητούν ακόμη αυστηρή

ευώδη φυτά.
Οι δενδροφυτεύσεις και προς τους νέους δήμους,
που ο Καλλικράτης ένωσε σήμερα αποτελούν αναγκαιότητα. Μια κινητοποίηση κυρίως των γυναικείων οργανώσεων, της μαθητικής ή και φοιτητικές νεολαίας. Θα
ευαισθητοποιήσει το κοινό, ώστε το σημερινό όνειρο
να γίνει πραγματικότητα.
Ο εκσυγχρονισμός της λαϊκής αγοράς, ανάξια
σήμερα για μια ωραία πόλη, κι οι δημόσιες τουαλέτες
στις άμεσες προτεραιότητες, τόσο για την υγεία των
πολιτών, όσο και των αγροτών μας.
Η αξιοποίηση χώρων κοινής ωφέλειας, για παιδότοπους και αναψυχής, τόσο στο κέντρο όσο και εκτός,
πρέπει να’ ναι αυτοσκοπός.
Η κινητοποίηση οικολογικών, περιβαλλοντικών
δυνάμεων και του ιατρικού κόσμου, για την προστασία
της υγείας των πολιτών, απ’ το κάπνισμα, αλκοόλ και
ηχορύπανση, ενάντια στους παραβάτες των νόμων,
που ενδιαφέρονται για το ατομικό τους συμφέρον, κι
όχι για το συλλογικό, σε μια πόλη 100.000 κατοίκων,
είναι απαραίτητη.
Η Δημοτική αρχή πρέπει να στείλει το μήνυμα των
ανθρώπινων αξιών, για μια πόλη με άλλη αισθητική
και προοπτική.
Για μια ανθρώπινη πόλη, με καλύτερη ψυχική
υγεία και αισθητική, αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή
στη νέα απογραφή!
* Ο Ελευθέριος Τσάκας είναι γιατρός

ασφαλή πρόσβαση των
μαθητών στα σχολεία
αλλά και την επέκταση
των πεζοδρόμων του
κέντρου στην οδό 21ης
Οκτωβρίου και την οδό
Καρυωτάκη και τοποθέτηση φαναριών για
πεζούς και ποδηλάτες
στις επικίνδυνες διασταυρώσεις της Λ.
Ειρήνης για την ασφαλή διέλευση των ποδηλάτων από τη νέα πόλη
στο ιστορικό κέντρο.
Τέλος ζητούν την
εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της
πόλης για τους ποδηλατόδρομους
με
σύνταξη
ποιοτικών
μελετών και ένταξή
τους στο ΕΣΠΑ 20082013 και ολοκλήρωση

των ποδηλατοδρόμων που έχουν εγκαταλειφθεί.
Στην συνέχεια ακολούθησε συναυλία
με τη συμμετοχή τοπικών σχημάτων και
σύμφωνα με τα μέλη της κίνησης φίλων
ποδηλάτου η Πρέβεζα είναι μια πόλη
που τα πάντα συνηγορούν στην άνετη
χρήση του ποδηλάτου. Μας είπανε δε

ότι «χρειάζεται όραμα και πολιτική βούληση για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων-πεζοδρόμων σε μια πόλη όπου το
γεωγραφικό ανάγλυφο, διευκολύνει
τέτοιες δράσεις» και ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι είμαστε πρώτοι στο σχεδιασμό ας μην μείνουμε τελευταίοι στην
υλοποίηση.

14 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Διάβαζα προ ημερών, ότι τα ελληνικά
πολιτικά κόμματα, έχουν λάβει τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις των, μέχρι το 2016
και χρωστάνε σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναλυτικά, δάνεια 230.000.000
ευρώ…
Δεν ξέρω αν έκαναν καμιά επιχείρηση
και έπεσαν έξω (αλλ’ αυτό δεν επιτρέπεται)
άρα το χρέος δημιουργήθηκε από κακοδια-

λαός, αρκετά προσόντα έχετε αποκομίσει
εσείς και οι υπάλληλοί σας της Βουλής,
αυτοί που δουλεύουν, «αν δουλεύουν» 12
μήνες και πληρώνονται 16 του κερατά…
Νομίζω οι βουλευτές μας, όλων των
πολιτικών κομμάτων, της πατρίδας μας,
πιστεύουν στην οικονομική αποκατάσταση,
όπως και ο ελληνικός λαός και δεν θα μας
επιτρέψουν να τους χαρακτηρίζουμε

«Παύλου Μελά» που θα αποφέρει μεγάλη
άνεση στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
Στις 28/4 έγινε η συνάντηση με τους
κατοίκους, αρχές της Κερατέας με την
υπουργό, για τον περαιτέρω συντονισμό
συνέχισης εργασιών κατασκευής ΧΥΤΥ.
- Ο πρόεδρος της καινούργιας «Νέας
Δημοκρατίας» κ. Σαμαράς μπήκε με τον
μπαλτά και λιανίζει τη Ν.Δ. εκτός απ’ την

Που το πάνε μερικοί!!!
χείριση και από σπατάλες… και με προσόντα δύο συντάξεων…
Κύριε υπουργέ κ. Παπακωνσταντίνου της εθνικής
οικονομίας προσπαθείς να
διορθώσεις τα ελλείμματα
της Ελλάδας, πρώτα και
καλύτερα οι βουλευτές να
τακτοποιήσουν αυτή τη
«μαύρη τρύπα» του κόμματός των… δηλαδή πρέπει
άμεσα να καταβάλουν από
80.000
Κων/νος Δ. Παπαγεωργίου ευρώ ο
καθένας
Συνταξιούχος
για να
μ η ν
ε ί ν α ι
αναξιόπιστοι στην κοινωνία…
Πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα
«όποιος τα’ φαγε να τα πληρώσει» ή να’
χουν καθαρά χέρια, για να μπορούν να
ελέγχουν τους πολίτες, στις μαύρες τρύπες,
τα κλεμμένα, τις ατασθαλίες, τους δεν πληρώνω ΦΠΑ που καθημερινά ανακοινώνουν
το ΣΔΟΕ και ο επίτροπος Ρακιτζής σαν
αυτές τις χορηγήσεις της ΔΕΗ «Γιάννης
πίνει Γιάννης Κερνάει».
Άρα οι βουλευτές μας είναι χρεωμένοι
με 80.000 ευρώ καθένας μέχρι το 2016
άνευ τόκων και όλα τα κόμματα μαζί 230
εκατ. ευρώ.
«Ξηλωθείτε να τα πληρώσετε και μην
κορδώνεστε…
Δε νομίζω να περιμένουν στη γωνία και
να ψηφίσουν νυχτιάτικα διάταξη απαλλαγής
του χρέους και να τα πληρώσει ο ελληνικός

«ΜΠΑΤΑΞΗΔΕΣ» γι’ αυτό ξοφλήστε τα
χρέη σας, για να’ στε κύριοι βουλευτές, μην
περιμένετε απ’ τον ελληνικό λαό, αυτός
προσπαθεί να ξεχρεωθεί μόνος του,
3.000.000 έλληνες σήμερα τους καταντήσατε να ψωμοζούν, αν δεν το καταλάβατε
είστε «μειωμένης αντίληψης».
Δεν ξέρω και ρωτώ: οι οποιαδήποτε διαφήμιση υπόκειται σε φορολόγηση από το
δήμο; Εάν ναι τότε ο δήμος πρέπει να αρχίσει να εισπράττει από τα λεωφορεία της
αστικής, τα ταξί, οι υπαίθριες ανά την πόλη
με λογής – λογής «πανό» επικολλημένες
όπου δει, με φέιγ-βολάν που κατακλύζουν
τους δρόμους, οι εναέριες «λινάτσες» που
δείχνουν εικόνα «πλυσταριού» τα αναγραφόμενα όπου δει, συνθήματα δηλ. σε όλες
τις δημόσιες – ιδιωτικές επιφάνειες, εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες… που
φορολογούνται!!!
- Όσοι πολίτες πέφτουν θύματα ατυχημάτων ή μικροτραυματισμού, λόγω των αποκολλημένων «πλακών» πεζοδρομίων όπως
π.χ. το πεζοδρόμιο της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και αλλού. «Να υποβάλλεται
μηνύσεις κατά του δημάρχου Ιωαννίνων!!!
- Οι καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων,
κατά το διάστημα που είναι κλειστά τα σχολικά ιδρύματα, πρέπει να υπηρετούν τις
υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου και να
μην επιτραπεί να ασκούν σ’ αυτό το διάστημα εργασίες ιδιωτικού δικαίου εφόσον πληρώνονται κανονικά!!!
- Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι μεγάλος τυχεράκιας και μάγκας διότι όλα του’
ρχονται βολικά, τα λέω αυτά διότι ακούστηκε ότι του παραχωρήθηκε το στρατόπεδο

αλλαγή του Πυρσού με τις εναλλασσόμενες
ΖΙΚ – ΖΑΚ γραμμές, έβαλε τον Μιχελακάκη
ν’ αλωνίζει τους πάντες, και πρόσφατα
έβαλε στο στόχαστρο τον Αλογοσκούφη,
αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για τον Κ.
Καραμανλή, εμφανώς δείχνει αδιαφορία
για τον Μεϊμαράκη…
- Οι Έλληνες ανικανοποίητοι σε όλα και
όταν είναι νικητές και όταν είναι ηττημένοι.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδειξαν ότι δεν είναι
φίλαθλοι, αλλά «μαζοχιστές», εχθροί του
αθλητισμού. Ενώ βγήκαν νικητές στο επίσημο τελικό αγώνα τις 30/4/11, κυπέλου
Ελλάδας έναντι του Ατρομήτου, έκαναν τον
«τσαμπουκά» τους, δηλαδή αυτό που λέει ο
λαός «γάτος γαμάει, γάτος σκούζει». Μα
είναι δυνατόν τέτοια σωματεία με τέτοιους
οπαδούς να λέγονται «ΑΘΛΗΤΙΚΑ» που
γράψανε την θλιβερότερη εικόνα;
Δυστυχώς, δύναμη παραλογισμού έχουν
οι ιθύνοντες – παράγοντες. Για να συνετιστούν πρέπει να διαλυθούν και να διαγραφούν δια παντός απ’ τα αθλητικά μητρώα ή
τουλάχιστον για μια 10ετία, να βρεθούν σε
αποκλεισμό και να τους αφαιρεθεί το τρόπαιο ΚΥΠΕΛΟ… για να’ ρθει μια νέα γενιά
με συνέπεια αλλά μ’ αθλητικά ιδεώδη…
εκτός αν αποκηρύξουν το ποδόσφαιρο από
άθλημα και το εντάξουν στις ταυρομαχίες.
Να απαγορευτεί η υπηρεσία της αστυνομίας στα γήπεδα η οποία βρίσκεται πάνοπλη στολή και πολεμικών διαθέσεων…
- Να γιατρός να μάλαμα: έγραφε εξετάσεις ΠΑΠ σε ιερωμένο παπά…
- Συνελήφθη ο εφοριακός που κατεχράσθει 2.200.000 ευρώ, ενώ τελούσε κρυπτόμενος στο Βύρωνα…

- Εξαρθρώθηκε σπείρα βιαστών και
τοκογλύφων στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα
με πλούσιο ενεργητικό.
- Συνελήφθη αστυνομικός που έκλεβε
νεκρούς…
- Το γάλα της «γαϊδάρας» έγινε περιζήτητο, αφ’ ενός για τροφή στα αδύνατα
ανθρώπινα τέκνα, αλλά εξ’ αυτού παρασκευάζονται πολλά καλλυντικά…
- Και το ερώτημα στον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ιωαννιτών, πότε θα εκλεγεί ο συμπαραστάτης του
πολίτη του δήμου Ιωαννιτών, για να μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες του δήμου
Ιωαννιτών να απαλλαγούν, οι εθελοντές εξυπηρέτησης των πολιτών ως η πινακίδα του
ισογείου δεικνύει αναγράφουσα σχετικά…
Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών…
- Εφοριακός χουβαρδάς καταχραστής
θα αγόραζε Πύργο – τώρα μας λέει ότι όλα
θα τα χορηγήσει στο κράτος.
- Δεν μας έφταναν τα 230 εκ. ευρώ που
χρωστάν τα πολιτικά κόμματα, τώρα έχουμε
και την διεκδίκηση 850 βουλευτών που
ζητάν αναπροσαρμογή των συντάξεων άλλα
80 εκ. ευρώ. Δηλαδή χαραμοφάηδες 100%.
Ας προσέξουν την αλλοπρόσαλλη απαίτηση οι συνταξιούχοι βουλευτές, διότι
υπάρχουν και έχουν σειρά αναπροσαρμογής συντάξεων, οι 3.000.000 συνταξιούχοι
των 580 ευρώ το μήνα.
- Είναι καιρός να ξεχάσετε το «παντεσπάνι» που τρώγατε, τα χαϊδέματα σαν βουλευτές, διότι θα σας βγουν «ξινά» γρήγορα
θα τα ξεράσετε… ομόφωνα το καταδίκασε
στη βουλή ο Ελληνικός λαός, διότι η ασχολία των βουλευτών είναι κοινωνική διάκριση – αξίωμα και όχι επαγγελματισμός, το
μόνο που μπορεί, είναι από μια κλωτσιά
από το ακρωτήρι Σούνιο, να βρεθούν στη
θάλασσα…
Γι’ αυτό πρέπει ν’ αλλάξει το Σύνταγμα,
να’ χουμε μόνο 100 βουλευτές και να απαλλαγούμε από τους επιζήμιους συνταξιούχους βουλευτές.
- Είναι ή δεν είναι ανθέλληνες οι της
Ν.Δ. που αντιδρούν για 40 ώρες την βδομάδα των δημ. υπαλλήλων.
- Με κατάχρηση 399.00 ευρώ εφοριακός προφυλακίστηκε…
Έφυγε για πάντα ο «καλός μας άνθρωπος» Θανάσης Βέγγος, θα βρίσκεται στο
μέλλον στον «κήπο των αγγέλων…»

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ, D.D.S.
Χειρούργος Οδοντίατρος
Πτυχιούχος
Κarolinska Institutet
Στοκχόλμης, Σουηδίας
10ετή εμπειρία εργασίας στο Λονδίνο
l Ψηφιακή ακτινογραφία
l Λεύκανση με τη μέθοδο Zoom!2
l Αισθητική οδοντιατρική
Ώρες λειτουργίας
09:00-14:30 êáé 17:00 -21:00
Σάββατο 10:00-14:00
28çò Ïêôùâñßïõ 10, 2ος όροφος
Τηλ. 2651020040, 6985126526
e-mail: info@dentalsuite.gr
Webpage: www.dentalsuite.gr

ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευμα 18:00 - 20:30
Σάββατο 09:00 - 13:00
Τετάρτη απόγευμα κλειστό

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ ισόγειο
Ôçë. 2651072422
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση με το σύστημα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
Δαγκλή 7
Ôçë. 2651029328

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥΛΑ
Ψυχολόγος ΑΠΘ - σύμβουλος ζευγαριών
Συντονίστρια - εκπαιδεύτρια
σχολών γονέων (εξελικτικό σύστημα
Μαρίας Χουρδάκη)
Επιστημονική συνεργάτιδα Γ’ ψυχιατρικής κλινικής νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Θεσ/νίκης
Πουλίτσα 3 & Κουγκίου
(πίσω από τα δικατήρια)
Τηλ. 6974022088 (δέχεται με ραντεβού)
ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308

NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Καθημερινά 9:00 με 14:00
και 18:00 με 21:00
Σαλαμάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409

Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817

ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Άνοιξε τις πύλες της η Πανηπειρωτική
Το απόγευμα του Σαββάτου άνοιξε
και επίσημα τις πύλες της η εμπορική έκθεση «Πανηπειρωτική 2011», η
οποία διοργανώνεται για 13η συνεχή
χρονιά και θα διαρκέσει ως την άλλη
Κυριακή 15 Μαΐου.
Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης
Γιώργος Μπασέκης ευχαρίστησε την
Περιφέρεια Ηπείρου και το δήμο
Ιωαννιτών για τη στήριξή τους, καθώς
όμως και τους εκθέτες (περίπου 100
από όλη την Ελλάδα) που αναταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος
Ιωαννίνων Φ. Φίλιος αναφέρθηκε στη
σημασία που δίνει η δημοτική αρχή
στην ανάκαμψη του επιχειρηματικού
κόσμου και σημείωσε πως για το λόγο
αυτό έχει ανοίξει το διάλογο για τα
προβλήματα των τοπικών επιχειρήσεων.
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο οποίος έκανε και

Την Τετάρτη 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης στην ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Οι
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να
προσέλθουν στις κάλπες στα Λιθαρίτσια για την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου.
Με την ολοκλήρωση της διετούς θητείας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΜΕ πραγματοποιήθηκε και ο
απολογισμός των πεπραγμένων κατά τη γενική συνέλευση του συλλόγου στο 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΛΜΕ Παναγιώτη Λαζοκίτσιο, η διετία που πέρασε ήταν δύσκολη για
τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς μέσα από τις αλλαγές
που προωθήθηκαν, «γκρεμίστηκαν» δικαιώματα πολλών
ετών. Ειδική αναφορά έκανε στη μείωση των δαπανών για
την παιδεία, στην υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και στο σχέδιο καταργήσεων – συγχωνεύσεων
σχολικών μονάδων.
τα εγκαίνια αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση η οποία διαμορφώνει ένα
διαφορετικό τοπίο στη φετινή έκθεση. Μεταξύ άλλων το παρών στα
εγκαίνια έδωσαν οι βουλευτές Μιχ.
Παντούλας, Στ. Καλογιάννης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ηπείρου Κ. Πέτσιος, οι αντιπεριφερειάρχες Τ. Καλογιάννη, Π. Κολόκας, ο δήμαρχος Μετσόβου Ν. Τσομπίκος, ο αντιπρύτανης Γ. Καψάλης,
ο πρώην υπουργός Αντ. Φούσας και ο
πρόεδρος του επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δ. Μπαράτσας.

Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενδοοικογενειακή Βία
Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Ν. Θεσπρωτίας, Πηνελόπη Φωτίου
και ο Σχολικός Σύμβουλος ΝομικώνΠολιτικών Επιστημών Ιωάννης Αδαμόπουλος σε συνεργασία με την
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσπρωτίας υπό
την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα, την Τετάρτη 11
Μαΐου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο
Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα: «Το κοινωνικό φαινόμενο της Ενδο-οικογενειακής Βίας:

Στις 11 Μαΐου οι καθηγητές στις κάλπες

Το Θεσμικό Πλαίσιο και η Εμπλοκή
των Εκπαιδευτικών Παραγόντων».
Ομιλητές θα είναι:
Ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, σχολικός σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών
επιστημών.
Ο κ. Βασίλειος Παπάς, ψυχίατρος,
επιστημονικός
υπεύθυνος
του
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας.
Ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πρεβέζης.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών

μονάδων και των Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, τόσο για το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο όσο και για πρακτικά θέματα και τρόπους αντιμετώπισης περιπτώσεων ενδοοικογενειακής
βίας στο χώρο του σχολείου.
Η ημερίδα απευθύνεται κατά κύριο
λόγο σε Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων, σε εκπροσώπους μαθητικών κοινοτήτων καθώς και σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την Natech
Η Natech ανακοινώνει πως συνεχίζοντας την προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ανανέωσε το σύνολο πιστοποιήσεων της λαμβάνοντας το ISO 9001:2008
από την EuroCert για τα κάτωθι πεδία εφαρμογής:
ΕΜΠΟΡΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η Natech δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες παρέχοντας λύσεις σίγουρες, απλές
στην χρήση και ευέλικτες.

AΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Από τις πιστωτικές κάρτες εντός 5
λεπτών, με ή χωρίς υπόλοιπο,
υπέρβαση ή τρίμηνη καθυστέρηση
ανεξάρτητα υπερδανεισμού ή Τειρεσία μόνο με την ταυτότητά σας
Μέχρι 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις
Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα & εμπιστοσύνη
Καθημερινά και Σαββατοκύριακα

κ. Γεωργίου τηλ. 6988888850 - 6988888804
Ερχόμαστε στο χώρο σας

Σύντομο Προφίλ Natech Α.Ε.
Η Natech Α.Ε. είναι μια εταιρεία δραστηριοποιείται
στον χώρο της πληροφορικής παράγοντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης. Ο κυρίαρχος τομέας παροχής λύσεων είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αφού η
Natech Α.Ε. παρέχει το Core Banking System του 50%
των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα ενώ κατέχει
σημαντική θέση και στην αγορά ERP μεγαλών συνεταιρισμών. Επιπλέον η εταιρεία παρέχει λύσεις web banking
και προϊόντα SEPA στα πλαίσια του τραπεζικού επιχειρείν. Η Natech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 ως αποτέλεσμα
συνένωσης δύο μικρότερων εταιρειών πληροφορικής με
έτος ίδρυσης το 1984.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò
(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445

Στην Άρτα ο Συμπαραστάτης του Πολίτη
O Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
Περιφέρειας Ηπείρου κ. Απόστολος Οικονόμου, την
Πέμπτη 12 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί θα βρίσκεται στο
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης), για να δεχτεί αιτήματα και καταγγελίες
πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 9/5/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΤΑΜ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 26/5/2011 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:00 στο γραφείο διευθυντού του υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ιωαννίνων, στην οδό Π. Μελά 34, για ανάδειξη μειοδότη για το καθαρισμό
και σιδέρωμα του ιματισμού της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ Ιωαννίνων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ιωαννίνων, τμήμα διοικητικού 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 –
13:00, τηλ. 2651059623.
Από τη διεύθυνση του υποκ/τος

Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ Αισθητικής για πλήρη
απασχόληση σε κέντρο αισθητικής στα Ιωάννινα.
Προσφέρονται: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να καλέσουν τον αρ.:
6936 162 004

16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,
êáéíïýñéá
óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.

Πωλείται οικία 64 τ.μ. με
οικόπεδο 500 τ.μ. στον
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά
στο
Καναλάκι).
Τηλ.:
6972820955
Πωλείται πολυτελή μεζονέτα
στο Κάτω Νεοχωρόπουλο.
Τηλ.
6973988548,
6939008359 (13/1)
Πωλείται αποθήκη 45 τ.μ.
στην οδό Πυρσινέλλα 16 και
Γρ. Σακκά. Τηλ. 6984334458
(15/3)
Πωλείται οικία 60 τ.μ. ισόγειο
και 60 τ.μ. υπόγειο στο χωριό
Πλαγιά και Ζέρμα Κόνιτσας σε
υψόμετρο 1100 μ. με θέμα και
σε περιοχή με κυνήγι πλησίον
της Πυρσόγιαννης 30 χιλ. από
Κόνιτσα κατάλληλη για κάποια
κατοικία ή εξοχικό, τιμή πολύ
καλή. Τηλ. 6944904697 και
6977168804
και
2108022244. (29/11)
Πωλείται στην Καραβατιά σε
τριώροφη οικοδομή έξι διαμερισμάτων κτισμένη σε 620
τ.μ., διαμέρισμα Α’ ορόφου
κατασκευής 2001, 99 τ.μ., με
αποθήκη, αυτονομία, πάρκινγκ, μεγάλες βεράντες. Αποκλείονται μεσίτες. Τιμή λογική
συζητήσιμη.
Τηλ.
2651022048, 6938438188.
(7/9)
Πωλείται διαμέρισμα 4άρι
(80 τ.μ.) οκταετίας στο 2ο
όροφο με κλειστό γκαράζ και
δυνατότητα χρήσης σοφίτας
και βοηθητικούς χώρους στην
περιοχή Βοτανικός έναντι σχολείου, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.
6972212035 (6/9)
Πωλείται στην Πρέβεζα
3οροφη οικοδομή με δύο
3άρια διαμερίσματα των 85
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρσονιέρα. Τηλ. 6974118957, Χ.
Τρικούπη 34-36. (2/9)
Πωλείται στα Ιωάννινα στο
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμσας 128 τ.μ. στον 4ο
όροφο, ανακαινισμένο, δύο
θέσεις πάρκιγκ και δύο αποθήκες. Τηλ. 6974118957.
(11/9)
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ
11 óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë
6946318159
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò,
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé.
Ôçë.
6945495293,
6948587895, 2651085403 Þ
40315.
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåòäõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá áðü
30.000 åõñþ. Ôçë. 26650
24931, êéí.6932-381842
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα
90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπόγειο, πάρκινγ στο
κέντρο
Ανατολής.
Τηλ.
6956115698 (6/10)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Eνοικιάζεται 5άρι lux, 140
μ2 με αυλή στη Νεοκαισάρεια
Ιωαννίνων. Τηλ. 2651092971,
6946719293 (20/1)

Ενοικιάζεται 3άρι, 80 τ.μ.,
στη Νεοκαισάρεια. Τηλ.
2651091542 (4/5)
Eνοικιάζεται τριάρι με γκαράζ στο κέντρο της πόλης, στο
Άλσος, αυτόνομη θέρμανση,
μπόϊλερ. Τηλ. 2651047141,
6955296285 (9/5)
Eνοικιάζεται στα Σεισμόπληκτα οροφοδιαμέρισμα πρώτου
ορόφου, διαμπερές 40 τ.μ.,
δύο μπαλκόνια, τέντες, αυτόνομη θέρμανση, χώρος στάθμευσης, στάση αστικών. Τηλ.
2682024571, 6945712209
(7/2)
Ενοικιάζεται 3άρι, αυτ. θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα
απέναντι από σχολές ΟΑΕΔ,
Γιαννιώτικο Σαλόνι. Τηλ.
2651045580, 6976890086
(22/3)
Ενοικιάζεται 3άρι με αποθήκη και πάρκινγκ στους Αμπελοκήπους, Καζαντζάκη 1
δίπλα στα σχολεία κάτω από
την
εκκλησία.
Τηλ.
2016919397, 6975786002.
Eνοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι
στο κέντρο της πόλης (έναντι
μητροπόλεως), κεντρ. θέρμανση. Τιμή προσιτή. Τηλ.
2656022608, 6945150126.
(24/11)
Ενοικιάζεται 4άρι διαμέρισμα (χωρίς κοινόχρηστα) στην
περιοχή Αμπελοκήπων (Πίνδου 30). Τιμή προσιτή. Τηλ.
6945150126 (24/11)
Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα στα
Καρδαμίτσια με αυτόνομη θέρμανση και ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τηλ. 6936438261
(8/9)
Eνοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα στην Ανατολή, 50 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.
2651047141, 6955296285
(21/6)
Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα απέναντι από Σχολές
ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ.
2651045580, 6987989623
(3/5)
Ενοικιάζεται στο κέντρο (Σταδίου 11Α), 3άρι, 85 τ.μ. στον
2ο όροφο, ήσυχο με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ. 6973221216
(22/4)
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, καινούρια χωρίς υγρασία, πλήρως εξασφαλισμένα εμπορεύματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό
ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα.
Περιοχή είσοδος πόλης από
Αθήνα. τηλ. 6986004338 και
2610451071 κ. Παντελή.
(16/2)
Eνοικιάζεται χώρος για επαγγελματική στέγη σε κεντρικό
σημείο στα Ιωάννινα (κοντά
στα δικαστήρια). Πληρ. μόνο
καθημερινές
στο
τηλ.
2651076900, κα Χρυσαυγή.
(19/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέναντι από την Μητρόπολη, στη
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μητροπόλεως, ΕΝΟΙΚΙΑ-ΖΕΤΑΙ
για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια
γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40
τ.μ. καθαρά, με δύο χώρους
(κρεβατοκάμαρα - καθιστικό και
κουζινοτραπεζαρία, με μπάνιο),
ήσυχη, σε οικογενειακή οικοδομή, με θέα όλων των χώρων
(ακόμη και του μπάνιου) στη
λίμνη, δίπλα σε στάση για το
πανεπιστήμιο.
Τηλ.
6932624885 κ. Γιάννη
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü Ë.
ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149.
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ
ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå
áôïìéêü êáëïñéöÝñ, çëéüëïõóôï,
èÝóç ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò
ÓôñáôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15. Ôçë. 2651036066.
ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ,
ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé
êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó.
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíáíôé
áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü óôÜóç
áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞìéï.
Ôçë. 6977-834581.

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011
Eνοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα
120 τ.μ. στο κέντρο της πόλης,
Ν. Ζέρβα 37, τηλ. 6937406867
(24/3)
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 85m2 óôçí ïäü ×.
ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò.
Ôçë. 6932 398937 & 210
2134311.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 84
ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç.
Ôçë. 6944816030.
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï
ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò
êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï ÁíáôïëÞò.
Ôçë.
26510-43774
6944371366
ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï
óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá öïéôçôÝò.
Ôçë.
6978175682.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2
ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç,
29,
ôçë.
Ìðéæáíßïõ
2651033757 êáé 38335.

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ.
óôç ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938377730.

Πωλείται οικόπεδο 500 τ.μ.
στην παραλία Καναλακίου
Πρεβέζης, 50 μ. από τη
θάλασσα, εντός οικισμού. Τηλ.
6972777454 (18/4)
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο στην Πεδινή
1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6947566354, 6947566355.
Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò
7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ
ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç.
Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò
þñåò.

ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ λογιστικής. Τηλ. 6972213677, κ.
Βαγγέλη (28/3)
Από κομμωτήριο Χρήστος &
Δημήτρης ζητείται πεπειραμένη κομμώτρια για χτένισμα.
Προϋπηρεσία άκρως απαραίτητη. Τηλ. 2651029565.
(17/2)

Πωλείται οικόπεδο 1225 τ.μ.
στην Μπάφρα, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 2651041761
(4/5)

Zητούνται 3 άτομα (άνω των
22 ετών) για εργασία από το
χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική
ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625
ή στο site www.time-formoney.gr (18/1)

Ενοικιάζεται κτήμα 5,5 στρ.
επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων με φάτσα 150
μέτρων επί της Ε.Ο., κατάλληλο για επαγ. χρήση. Τηλ.
6955849685 6977276918
(24/3)

Ζητείται καθαρίστρια για
μόνιμη εργασία στο Suites
Hotel Apartments. Νόμιμες
αποδοχές - ασφάλεια. Τηλ.
2651044633-4, βιογραφικά
στο φαξ: 2651045437.

Πωλείται οικόπεδο 600 τ.μ.
άριο και οικοδομήσιμο στο
δρόμο Πλατανιάς - Δαφνούλας
πριν τον Αγ. Δημήτριο. Τηλ.
6936691123 (21/3)

Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé ìåñéêÞò
áðáó÷üëçóçò. Ðëçñ. Ôçë.
6979203175
êáé
2651064949.

Πωλείται κτήμα 13 στρ. στο
Μεσοβούνι Θεσπρωτίας 16
χιλ. από την Ηγουμενίτσα, 1
χιλιόμετρο από τον κόμβο της
Εγνατίας προς Καρτέρι, με
ογδόντα ελαιόδεντρα περιφραγμένο. Τιμή ευκαιρίας
22.000
ευρώ.
Τηλ.
2665095326, 6942443977
(21/3)

Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï
Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò.
Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï
÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
6931818549.
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá
åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç
óõíåñãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí
ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí
30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç
åðé÷åßñçóç.
Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò óå
ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë.
6931818549.

Πωλούνται στο Γραικοχώρι
Ηγουμενίτσας 600 μέτρα από
τον κόμβο της Εγνατίας 2
μεζονέτες ημιτελείς (στα
σοφατίσματα) 125 τ.μ. η κάθε
μία με 800 τ.μ. οικόπεδο περιφραγμένο και συνδεμένες με
τα δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ και
ΟΤΕ. Τιμή 90.000 ευρώ η
κάθε μία. Τηλ. 2665022257
(21/3)
Πωλείται οικόπεδο, άνω του 1
στρέμματος, εντός οικισμού,
30 μ. από τη θάλασσα, Β’
Ζώνης, σε προσιτή τιμή. Tηλ.
6992798597, 2665022319
(1/2)
Πωλούνται 3 συνεχόμενα
οικόπεδα στο Δ.Δ. Βράχος Δήμος Πρέβεζας 900 τ.μ. έκαστο 200 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ. 00491717446662,
2651076900 (11/1)
Πωλείται οικόπεδο στο
κέντρο της πόλης 300 μέτρα
σε τιμή ευκαιρίας, 100.000
ευρώ στην οδό Πανδοσίας 19,
δεξιά από την οδό Δομπόλη με
συντελεστή 0,8. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να οικοδομήσει
ότι έρθει το Ρυμοτομικό σχέδιο στην Πολεοδομία. Τηλ.
2651022030 (1/12)
Πωλούνται αγροκτήματα οικόπεδο περιοχή Κόνιτσικας.
Τηλ. 2651051041 (26/10)
Πωλείται στην Καλλιθέα
Κονίτσης οικόπεδο 500 τ.μ. με
παλιά οικία 60 τ.μ. Τιμή
30.000
ευρώ,
τηλ.
6983740670 (18/10)
Πωλείται εντός ζώνης και υπό
ένταξη σε σχέδιο πόλης αγροτεμάχιο 3.400 τ.μ., περιοχή
Σταυράκι. Τηλ. 6972471250.
(15/9)
Πωλείται οικόπεδο 2.000
τ.μ. στο Μπιζάνι, εντός
οικισμού, εντός σχεδίου,
άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τηλ. 6972777454

Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35
åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò
ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá
ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò
ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò
6947 944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ 10:00-15:00.

Μάστορας (καλουπατζής)
ζητεί
εργασία.
Τηλ.
6974236341 (2/8)

ÄÉÁÖÏÑÁ
Πωλείται σε τιμή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση βιβλιοπωλείου - χαρτικών στο κέντρο της
πόλης και με εξασφαλισμένη
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.
2651028024,
6932656870 (15/3)
Πωλείται πρατήριο υγρών καύσιμων – καφετέρια ελεύθερο
από συμβάσεις μαζί με το ακίνητο σε εθνική οδό της Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ 6972249481.
Πωλείται τριφύλλι και άχυρο.
Τηλ. 6932396375 (1/2)
Eνοικιάζεται περίπτερο στα
Καρδαμίτσια, έναντι Δημοτικού
Σχολείου. Τηλ. 6942664736
(28/9)
Αρσενικό πεκινουά όμορφο
και φιλικό αναζητά θυληκό για
διασταύρωση.
6939231302
(1/3)
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå
áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò
êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters, öñïíôßäá
çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëçëïé
îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí,
åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí.
ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç
üëï ôï 24ùñï. Ergasia center
ôçë. êÝíôñï: 210-5226000

ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Έμπειρος καθηγητής παραδίδει μαθήματα Φυσικής –
Χημείας σε μαθητές Λυκείου. Τηλ. 6946466072 –
26510 - 78961
Καθηγήτρια με πολυετή πείρα
παραδίδει μαθήματα γερμανικών σε λογικές τιμές. Τηλ.
26510400169, μετά τις 20:00
(20/4)
Φιλόλογος του Π.Ι., κάτοχος
Proficiency (Cambridge), πεπεριαμένη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών και
Φιλολογικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού σε όλα τα μαθήματα. Με υπευθυνότητα και
πλήρη συνεργασία με τους
γονείς. Τηλ. 6972897179.
(08/10)

Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò
äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ,
ÍÝá ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ
Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 26510
76950 êáé 6936 406803.
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå
åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999.
Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü Ðïëùíßäá
êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò éäéáßôåñá
ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6992861414
Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ðáñáäßäåé
éäéáßôåñá ìáèÞìáôá åëëçíéêþí
êáé áããëéêþí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò
ðñïóéôÝò.
Ôçë.
6947518877
Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå
ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò
ðñïóéôÝò
(ôçë.
6997119263
Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò
ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946 352368 /
6943 112424
Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò
Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-ÉóôïñßáÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë. 6955103676.
Παραδίδονται μαθήματα Αραβικής γλώσσας, καθομιλουμένης και γραπτής. Χορήγηση πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
6937693960.

ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται fiat σεισέντο 1100
κ.ε. μοντέλο 2003, υδρ. τιμόνι,
ηλ. παράθυρα, κεντ. κλείδωμα.
Κατάσταση άριστη, τιμή ευκαιρίας 2.950 ευρώ. Τηλ.
6937989280.
Πωλείται ALFA 159 JTS
Distinctive (full edition), 1859
cc, μεταλ. χρώμα, έξτρα συναγερμό, μπάρα αντίστροφης
στρέψης σε στροφές, νέα ελαστικά, 44.000 χλμ., όλα τα
service σε εξουσιοδοτημένο
server. Τιμή 19.000 ευρώ. Τηλ.
6949476021 (2/3)
Πωλείται αυτοκίνητο smart
for two 599 κυβικά, μοντέλο
2001, 85.000 χλμ. Διαθέτει
γνήσιο παιδικό κάθισμα smart.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή
4.500,00
ευρώ.
Τηλ.
6944356632. (7/2)

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από καθημήτρια χημείας
(φυσική - μαθηματικά) σε μαθητές δημοτικών - γυμνασίου λυκείου, τιμές προσιτές. Τηλ.
6958450482 (13/9)

Πωλείται Smart 600 cc, μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα, ηλ.
καθρέφτες, φιμέ τζάμια, συναγερμό, air condition, 4 αερόσακοι, 40.0000 χλμ., κατάσταση
άριστη, δεκτός κάθε έλεγχος.
Τιμή 5.000 ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ. 6937682626 (3/3)

ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç,
ìðüíïõò êáé ðñïïðôéêÝò
åêðáßäåõóçò ãéá åñãáóßá óå
êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðßóçò
ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ
ìå
åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï ôçë.
6974/917176.

Kαθηγητής φυσικής παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής και
μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου καθώς επίσης
και στο μάθημα Ανάπτυξη
Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6977936042. (2/9)

Πωλείται fiat seicento sporting,
1100 cc, μοντέλο 2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παράθυρα, ραδιοσιντί,
περασμένο ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ.,
κατάσταση άριστη. Τιμή 2.800
ευρώ,
συζητήσιμη.
Τηλ.
6937682626 (3/3)

ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ

Καθηγήτρια απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Θες/νίκης με
πείρα στο φροντιστηριακό
χώρο παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα
κατ’
οίκον.
Προσιτές
τιμές.
Τηλ.
697348007

Μητέρα δύο παιδιών, απόφοιτη Ελληνικού Λυκείου, 47
ετών αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών με φροντίδα και υπευθυνότητα, πρωινές ώρες και εντός
πόλεως Ιωαννίνων άριστες
συστάσεις από προηγούμενες
υπηρεσίες. Tηλ. 697860852
Θέλετε να κερδίζεται χρήματα
άμεσα και απλά γίνεται ανεξάρτητος συνεργάτης στον όμιλο
εταιρειών nwa, χωρίς καμία
δέσμευση. Τηλ. 6971802761
(15/3)

Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλογος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
και Φοιτητές. Τιμές προσιτές. Τηλ. 26510 76950
και 6936406803

Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò. Ôçë.
6932914791
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü
ôï
Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
***
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí
Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí åíôüò
åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé
ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ
âéïãñáöéêïý
óçìåéþìáôïò
óôï
öáî
2651045909. Ðëçñïöïñßåò
óôï ôçë. 2651045933

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011
Ο Γιάννης Σαραντόπουλος ανήκει στη
γενιά εκείνων που οι παππούδες τους σκόρπισαν σαν πρόσφυγες σε δεκάδες πόλεις.
Αποφάσισε λοιπόν, ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όχι με τον συνηθισμένο τρόπο,
αλλά μέσα από τη σήραγγα του χρόνου. Η
νοσταλγία έχει σύμμαχο τη μνήμη, που
είναι το μοναδικό όχημα του παρελθόντος.
Ψίθυροι μνήμης γίνονται κάθε τόσο οι
αλλοτινές υπάρξεις των προγόνων του.
Υπάρχουν άραγε ακόμη εκεί εκείνοι που
λιγόστεψαν τόσο άδοξα και γρήγορα;
Πιστεύω πως υπάρχουν, αρκεί να ξέρεις να
τους ψάξεις, γιατί δεν ζουν όποιοι αναπνέουν μονάχα. Για να τους συναντήσεις, δεν
χρειάζεται παρά να πάρεις μια βαλίτσα
γεμάτη εικόνες και αναμνήσεις και να πας
στη γειτονιά που έζησαν, σούρουπο. Γιατί
τότε τα λιγοστά φώτα του δρόμου φτιάχνουν
σκιές και τις σκιές τις ερμηνεύεις όπως
θέλεις. Για να ξεκλειδώσεις το χρόνο, για να
ανασυγκροτήσεις αγαπημένα σου πρόσωπα,
χρειάζεται τη νύχτα και την απόλυτη ησυχία
για να διαλέγεις εσύ τους ήχους που θέλεις.
Οι ήχοι είναι μνήμη και πιέζουν τον άνθρωπο να αφεθεί στην ονειροπόληση, που είναι
η μοναδική διέξοδος για να αποφύγεις τη
σκληρή πραγματικότητα.
Η περίοδος του Βυζαντίου είναι μια
σημαντική εποχή, όπου το ελληνικό στοιχείο αναδεικνύεται κυρίαρχο και παράλληλα συμβιώνει με άλλους λαούς που είχαν
πρόσβαση στη Μεσόγειο, αλλά και στην
Κασπία και στη Μαύρη θάλασσα.
Τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ήταν απλωμένα σ’ όλες τις μεσογειακές
ακτές όπου συνυπήρχαν από αιώνες Έλληνες, Ιλλυριοί, θράκες, Λατίνοι, Καυκάσιοι,
Αρμένιοι, Εβραίοι, Σύριοι, Άραβες, Σλάβοι,
Βλάχοι και άλλοι λαοί και εθνότητες.
Αναμφίβολα όλοι είχαν ιδιαίτερες και
διαφορετικές συνήθειες, κάτι που κάνει
δύσκολη την αναζήτηση και σύνθεση της
βυζαντινής διατροφής. Τις διαφοροποιήσεις στις διατροφικές συνήθειες επέβαλλαν
οι κατά τόπους διαφορετικές κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες, η κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση του
πληθυσμού καθώς και οι διάφορες θρησκείες. Σε μια εποχή ανασφάλειας εξαιτίας των
Από
μεγάλων επιδρομών,
οι άνθρωποι κατέφευτην ¢ííá ÄåñÝêá
γαν σε πόλεις-κάστρα,
εγκαταλείποντας τις
ανοιχτές πεδιάδες και τις εκτεταμένες καλλιέργειες. Από τον 7ο αιώνα και μετά, η κτηνοτροφία αυξήθηκε θεαματικά, γεγονός που
οδήγησε στη μείωση ή και εγκατάλειψη
παραδοσιακών καλλιεργειών. Έτσι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κυνήγι και το κρέας
αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα.
Επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά
της διατροφής του βυζαντινού ανθρώπου
είναι χόρτα, βολβοί, όσπρια, οπωρικά,
γαλακτοκομικά, κρέας, λίπη, σιτηρά, αυγά,
ψάρια, καρυκεύματα και κρασί.
Οι Βυζαντινοί κατανάλωναν λιγότερο
κρέας και περισσότερα ψάρια, λαχανικά,
τυριά, οξύγαλα (ξυ-νόγαλο ή γιαούρτι),
πολύ ψωμί, ξηρούς καρπούς και ελιές. Επίσης υπήρχε και πολύ μεγάλη ποικιλία κρασιών με ονομασία ανάλογη του χρώματος.
Κίρρos (άσπρο), ο Ρούσιος και ο Μέλας
(κόκκινο), ο Ρητινίτης (ρετσίνα) καθώς και
κρασιά από φρούτα (Κυδωνίτης, Μηλίτης,
Απιδόκρασο κ.λπ.).
Τα σκεύη ήταν πήλινα, ξύλινα, χάλκινα,
ενώ των αυτοκρατόρων συχνά ήταν βαρύτι-

«Εδεσματολόγιον Κωνσταντινουπόλεως»
Το βραβευμένο βιβλίο του Σαραντόπουλου, με έθιμα και αυθεντικές συνταγές

μα ασημένια και χρυσά, εγχάρακτα και διακοσμημένα.
Για την κατανάλωση των τροφών χρησιμοποιούσαν κοχλιάρια, σαλτσάρια, πινάκια,
πήλινα αγγεία, αλλά έτρωγαν χρησιμοποιώντας κυρίως τα χέρια, αφού το πιρούνι ήταν
άγνωστο μέχρι το 10ο αιώνα.
Το πρώτο φαγητό της ημέρας, το «άριστον», οι Βυζαντινοί το κατανάλωναν όχι
νωρίς το πρωί, αλλά προς το μεσημέρι. Το
απόγευμα ακλουθούσε το γεύμα και το
βράδυ το δείπνο, που ήταν συνήθως το πιο
μεγάλο και δαπανηρό.
Λέγεται ότι η τύχη των εθνών εξαρτάται
από τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται. Οι
περισσότεροι ερευνητές της οθωμανικής
κουζίνας συμφωνούν ότι οι Τούρκοι έτρωγαν πολύ, γρήγορα και με ελάχιστα σκεύη
στο τραπέζι, κάτι που για τους Ευρωπαίους
ήταν αδιανόητο. Ένα μικρό σκαμνί, ένας
χάλκινος γανωμένος δίσκος (σινί), μερικά
συνήθως ξύλινα κουταλάκια και μια μεταλλική κανάτα νερού ήταν αρκετά για το
γεύμα.
Στο κέντρο του τραπεζιού έβαζαν τον
άρτο σε μικρά, όχι καλοψημένα κομμάτια
και το δίσκο με το φαγητό. Το πλύσιμο των
χεριών ήταν απαραίτητο πριν από το φαγητό, ελλείψει πιρουνιών. Μετά την εκφώνηση
δύο προσευχών από το νοικοκύρη, μια προς
το θεό και μια προς την οικογένεια ή τους
καλεσμένους, ξεκινούσε το γεύμα. Η χρήση
αργυρών και χρυσών σκευών στο τραπέζι
απαγορευόταν από τους Οθωμανούς, που
προτιμούσαν τα χάλκινα σινιά με αργυρή ή
χρυσή διακόσμηση.
Εάν ο Τούρκος οικοδεσπότης προσκαλούσε κάποιον στο τραπέζι, ήταν αδιανόητο
ο καλεσμένος να μην αποδεχθεί την πρόσκληση. Αν μάλιστα δεν έπινε από το ποτήρι του νοικοκύρη ή δεν κάπνιζε από την
πίπα του, δεχόταν τις βρισιές του οικοδεσπότη. Οι Τούρκοι δειπνούσαν σιωπηλοί
στο τραπέζι, ενώ κριτική και αξιολόγηση
των φαγητών δεν ήταν αποδεχτή. Το γεύμα

συνολικά δεν κρατούσε περισσότερο από
20 λεπτά παρ’ ότι ήταν αρκετά πλούσιο.
Τα συνηθέστερα εδέσματα ήταν: ελιές,
χαβιάρι, τυρί. Τα φαγητά που διαδέχονταν
το ένα το άλλο σε χάλκινα αγγεία ήταν:
σούπα (τσορμπά) από ρύζι ή άλλα ζυμαρικά, κρέας βραστό (σογιούς), όρνιθες γιαχνί,
πίτα, λαχανικά με διάφορα καρυκεύματα,
κεμπάπ, διάφορα γεμιστά (δολμά) ή τυλιχτά (σαρμά), καδαΐφ, ρυζόγαλο, κιούλμπασι, πιλάφ (εθνικό έδεσμα), μπακλαβάς και
ρακί. Προτιμούσαν μάλιστα το ρακί από το
κρασί, από το οποίο κατανάλωναν 2-3 λίτρα
μετά το δείπνο μαζί με την πίπα και τον
ναργιλέ.
Μετά το δείπνο δοξολογούσαν τον θεό:
«Ελ-χαμδ-ουλ-λαχ», «Ελ-χαμδ-ουλ-ιλλαχχύ»
(πμή στον θεό, δόξα τω θεώ, ευλογητός ο
θεός).
Τα εδέσματα των Αρμενίων ήταν διαφορετικά όπως και τα έθιμα. Παροιμία εποχής,
μάλιστα, έλεγε: «θες να κάνεις όρεξη; Δες
Αρμένιο να τρώει».
Έτρωγαν, όπως έλεγαν, σαν να τους είχε
πλάσει.
Το πρώτο βιβλίο μαγειρικής του
Μεσαίωνα ήταν έργο ενός Έλληνα γιατρού
από την Κωνσταντινούπολη. Στιs αρχές του
6ου αιώνα ο Άνθιμος εξορίστηκε από την
Κωνσταντινούπολη στην αυλή του Οστρογότθου Θευδερίχου Α’ στην Ιταλία. Αργότερα τον έστειλαν πρέσβη στην αυλή του βασιλιά της Γαλλίας. Εκεί έγραψε στα λατινικά
μια επιστολή γύρω από τις τροφές, τα θρεπτικά συστατικά τους, πώς μαγειρεύονται οι
τροφές αλλά και πώς σερβίρονται. Η μακροσκελής αυτή αναφορά του θα μπορούσε
ουσιαστικά να αποτελέσει και το πρώτο γαλλικό βιβλίο μαγειρικής. Είναι τόσο έντονη η
παρουσία και το βάρος της γαστρονομικής
παράδοσης της Κωνσταντινούπολης, που
ακόμη και σήμερα διατηρούνται εντονότατα
τα στοιχεία των γαστρονομικών συνηθειών
όσων προέρχονται από την Πόλη.
Άλλωστε, όπου υπάρχει ευμάρεια και
πολιτισμός ανθούν οι τέχνες και μαζί τους
και η κουζίνα. Την πρώτη απόδειξη γι’ αυτό
συναντάμε στην ελληνική γραμματεία όπου
μνημονεύονται ονόματα σημαντικών μαγείρων.
Από τον Χειρομένη και τον Κάδμο μέχρι
το Δείπνο του Φιλόξενου, που παραθέτει
αποσπασματικά ο Αθηναίος, αλλά και έως
την Ηδυπάθεια του Αρχέστρατου αποδεικνύεται ότι η μαγειρική έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων.
Αργότερα στον ελληνιστικό και ρωμαϊκό
κόσμο και ιδιαίτερα στο βυζαντινό παρατηρήθηκε μια έντονη στροφή προς τον εκλεκτικισμό, η οποία μας επιτρέπει πλέον να
χρησιμοποιούμε τον όρο γαστρονομία. Οι
άνθρωποι αρχίζουν πλέον να ενδιαφέρονται όχι μόνο για την τροφή τους,
αλλά και την ποιότητά της, να ψάχνονται για
την προέλευση των υλικών, να αναζητούν
vέεs γεύσεις αλλά και παρασκευαστές φαγητών με δημιουργική φαντασία για να
εμπλουτίσουν τα εδέσματα.
Η Κωνσταντινούπολη λόγω της οικονομικής αλλά και γεωγραφικής της θέσης διέθετε πληθώρα αγαθών. Το τραπέζι, ακόμη και

το καθημερινό, χαρακτηριζόταν από μια
μεγάλη ποικιλία γευστικών συγκινήσεων.
Το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση
της πολιτικής κουζίνας είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διατροφικό μοντέλο.
Στην ιστορική γαστρονομική της διαδρομή
υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περίοδοι που έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στις διατροφικές συνήθειες. Στους βυζαντινούς χρόνους η αυτοκρατορική πρωτεύουσα
διαμόρφωνε τη γευστική της ταυτότητα πάνω
σε δύο μαγειρικές: αυτή του Μεγάλου
Παλατιού και τη Μοναστηριακή Αργότερα η
μαγειρική αυτή εμπλουτίστηκε με τη χρήση
μπαχαρικών για πιο έντονες, πιο πικάντικες
και πιο αρωματισμένες γεύσεις. Για να ακολουθήσει η σειρά των Οθωμανών με περισσότερα γαλακτοκομικά και δημητριακά
προϊόντα.
Οι περισσότερες επιρροές της πολιτικής
κουζίνας έρχονται από τους βυζαντινούς
χρόνους. Και τότε βασικές τροφές ήταν το
ψάρι και το κρέας. Σ’ αυτή την εποχή ανάγονται και οι πρώτες καινοτομίες και γευστικοί πειραματισμοί, όπως το αποξηραμένο
κρέας, που αποτέλεσε τον πρόδρομο του
παστουρμά, αλλά και το ρύζι, η μελιτζάνα,
τα αμπελόφυλλα, η μυζήθρα - προϊόντα που
εξελίχτηκαν και καθιερώθηκαν.
Τα περισσότερα χρόνια της ιστορικής
τους διαδρομής τον αστικό κορμό της
Πόλης αποτελούσαν πλούσιοι και μορφωμένοι που είχαν λύσει τα βιοτικά τους προβλήματα. Άρα οι ανάγκες τους, αυτές τελικά
που διαμόρφωσαν και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κωνσταντινούπολης, δεν περιορίζονταν στο να εξασφαλίσουν την επιβίωση, αλλά στην επιθυμία τους να έχουν μια
κουζίνα πλούσια, φαντασμαγορική, ποικίλη, ιδιαίτερη και συνθέτη - στοιχεία που
μπορεί κανείς και σήμερα να διαπιστώσει.
Με μια βόλτα στην Παραλία της Πόλης μπορεί κανείς να δει παραδοσιακές βάρκες
πάνω στις οποίες τηγανίζονται ψάρια που
σερβίρονται με κρεμμύδι και ψωμί. Πρόκειται για ένα κλασικό φαγητό δρόμου, όπως
και τα τηγανητά μύδια περασμένα σε ξυλόβεργα σαν σουβλάκι ή και φρέσκα μύδια
στον πάγο με λεμονάκι. Λίγο πιο πέρα τα
διάφορα κεμπάπια με τα καρυκεύματα, την
κόκκινη πιπεριά, που μετά σε κάνουν να
θες να πιεις όλο το Βόσπορο... Και το παζάρι με τον παστουρμά, τα τυριά, το σαλέπι,
τον μπακλαβά, τα λουκούμια, τα αποξηραμένα βερίκοκα και τόσα άλλα.
Από την έρευνά μας στο Εδεσματολόγιο
Κωνσταντινούπολης προέκυψε ότι και σήμερα στις οικογένειες που κατάγονται από την
Κωνσταντινούπολη η μαγειρική παίζει
μεγάλο ρόλο και αποτελεί συχνά μέσο αγάπης, αφοσίωσης και φιλοξενίας.
Επίσης, εκτός από τις φημισμένες Πολίτισσες γυναίκες, υπήρχαν και οι Πολίτες,
για τους οποίους η μαγειρική όχι μόνο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά και συμμετέχει στην
παρασκευή των εδεσμάτων με τέχνη και
άποψη.
Σ’ αυτό το βιβλίο υπάρχουν γεύσεις γνωστές αλλά και γεύσεις ξεχασμένες ή και
άγνωστες προ αξίζει να γνωρίσουμε, να τις
απολαύσουμε και να τις εντάξουμε στη διατροφή μας.
Συνεχίζεται

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
Ώρες λειτουργίας:
Δευτ.-Παρ.: 09:00-14:00
Δευτ.-Τετ.: 18:00-20:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 18:00-21:00
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ

ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

18 ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κυπελλούχος
ο Σκακιστικός Σύλλογος
Ιωαννιτών Σκακιστών
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην
πόλη της Πρέβεζας και στο ξενοδοχείο Preveza City.
Οι αγώνες είχαν τον κλασικό χρόνο
σκέψης 1:30 ώρα για τον κάθε παίχτη
και 30 δευτερόλεπτα για την κάθε
κίνηση.
Θετικότατη ήταν η συμμετοχή, για
πρώτη φορά σε σκακιστικούς αγώνες,
της ομάδας από την Πάλαιρο, μιας
κωμόπολης κοντά στην Λευκάδα. Το
σκάκι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι
που μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε…

Η «Ανθρώπινη Φωνή»
στο Πολυθέαμα
Το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εξαύδα» παρουσιάζει την «Ανθρώπινη
Φωνή», ένα υπέροχο έργο του Ζαν
Κοκτώ, στις 13-15 Μαΐου στο Πολυθέμα στις 9:30 το βράδυ.
Πρόκειται για την απεγνωσμένη
προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μιας γυναίκας με τον εραστή της
που την εγκαταλείπει, η ανθρώπινη
φωνή, η έκφραση της απόλυτης αφοσίωσης, η άλγεβρα μεταξύ των συναισθημάτων του ανθρώπου και του ρεαλισμού της μηχανής...
Η σκηνοθεσία είναι του Θανάση
Τζάτσου, την ανθρώπινη φωνή κάνει
η Νέλλη Σαβράνη και στο πιάνο είναι
η Μαρικλέρ Παπαμιχαλοπούλου.
Είσοδος 5 ευρώ
Τηλ. κρατησεων: 6983 093797

Το νέο διοικ. Συμβούλιο
του Συλλόγου
Παλιών Γιαννιωτών
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες
του Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών, τα
εκλεγέντα μέλη του νέου διοικητικού
συμβουλίου, συγκροτήθηκαν σε
σώμα, ως κάτωθι:
Πρόεδρος: Αγγελική Βερτοδούλου
– Καψάλη
Αντιπρόεδρος: Νίκος Γκλίναβος
Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Τσεπέλης
Ταμίας: Ελένη Ζούκη
Μέλη: Γκίτα Σιαφάκα, Κλεονίκη
Φρίγκα και Βασιλική Γερόκαλη.
Εξελεγκτική επιτροπή: Γεώργιος
Σιομπότης, Χριστόδουλος Γουνόπουλος και Βασιλική Μπίζιου – Κόντου.

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Εγγραφή μαθητών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία
Η εγγραφή των μαθητών στην Πρώτη (Α’) τάξη των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 20112012, σύμφωνα με το αριθμ, Φ.27/148/Γ1 /160/14-2-95 έγγραφο του ΥΠΕΔΒΜΘ, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών της πρώην Ζ.Π.Α. (Δωδώνης 6)
παρουσία γονέων, στις 3 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00’ π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλα τα παιδιά που
συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία, ανεξάρτητα από τον τόπο της
μόνιμης κατοικίας τους.
Οι γονείς που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α’
τάξη των Πειραματικών Σχολείων πρέπει να υποβάλλουν τα εξής

δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα με την οποία θα δηλώνεται η επιθυμία, για
συμμετοχή του παιδιού στην κλήρωση (υπάρχει έντυπη στα σχολεία). Η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε ένα από τα δύο Σχολεία.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο θα αναφέρεται
απαραίτητα το γένος της μητέρας του παιδιού.
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στους Δ/ντές των
σχολείων 1ου και 2ου Πειραματικού από 20 μέχρι 31 Μαΐου
2011. Δεκτά για εγγραφή γίνονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί
το έτος 2005, Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους
Δ/ντές των σχολείων, κ. Γ. Τσουμάνη & κ. Ι. Μάγκο στα τηλ.
2651066326 και 2651045553.

Στέλιου Κούλογλου: «Εξομολόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου»
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει τον Στέλιο Κούλογλου
και το ντοκιμαντέρ « Εξομολόγηση ενός
Οικονομικού Δολοφόνου», την Πέμπτη
12 Μαΐου, ώρα 9 μ.μ., στην αίθουσα «Β.
Πυρσινέλλας». Ένα ντοκιμαντέρ για τον
John Perkins, έναν άνθρωπο που για
λογαριασμό της CIA εξαπατούσε διάφορες χώρες με εκβιασμούς, πλασματικά
στοιχεία, εξαγορές, δολοφονίες και

δωροδοκίες, και που μετά την 11 η
Σεπτεμβρίου αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις δραστηριότητές του εκδίδοντας
ένα βιβλίο γι’ αυτές.
Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Βελέντζας, Ναταλία Λιονάκη, Γιάννης Χατζηγιάννης, Τάκης Στάγκος, Γιώργος Πλακούλας, Βαγγέλης Τάσσας, Γιάννης Σκούταρης, Γιάννης Νιόρας, Νίκος Καβούρης
Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου

Προστασία του Αμβρακικού

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδος διοργανώνει με τους δήμους
Πρέβεζας, Άρτας, Αμφιλοχίας και Ακτίου-Βόνιτσας προημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στις παραπάνω πόλεις
στις:
13/5/2011 και ώρα 6μ.μ. στην Πρέβεζα, στην Θεοφάνειο αίθουσα
14/5/2011 και ώρα 10,30 π.μ. στην
Ανέζα της Άρτας στην αίθουσα του Δημ.
Σχολείου
15/5/2011 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αμφιλοχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου
Και την ίδια μέρα στο Δήμο Ακτίου -

Βόνιτσας και ώρα 6μ.μ. στο ξενοδοχείο
«ΒΟΝΙΤΣΑ».
Οι προημερίδες αυτές θα έχουν ως
θέμα τις αιτίες ρύπανσης και μόλυνσης
του Αμβρακικού Κόλπου, κυρίως όμως
δράσεις και παρεμβάσεις επιστημονικά
τεκμηριωμένες και κοινωνικά ωφέλιμες
από ειδικούς επιστήμονες κυρίως Πανεπιστημιακούς, οι οποίες θα καταγραφούν, αξιολογηθούν και κωδικοποιηθούν, ώστε να παρουσιαστούν στην
κεντρική ημερίδα που θα γίνει στην
Αθήνα, τα συμπεράσματα της οποίας θα
προωθηθούν για υλοποίηση προς όλους
τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.

«Ο Ειρηνοποιός» από την Κ.Ο.Π.Ι.
Η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι) σε συνεργασία
με την Επιτροπή Λόγου και Τέχνης στo πλαίσιο της Κινηματογραφικής Λέσχης
παρουσιάζει την τελευταία ταινία για το εαρινό εξάμηνο με θέμα «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ
ΚΩΜΩΔΙΑΣ».
Την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Μαΐου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, και ώρα
8:30 το βράδυ προβάλλεται η ταινία «Ο Ειρηνοποιός».
Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Woody Allen ενώ η μουσική είναι του Sergei
Prokovief. Παίζουν οι ηθοποιοί: Woody Allen, Diane Keaton, Despo Diamantidou. Η
ταινία ήταν υποψήφια για τη χρυσή άρκτο στο φεστιβάλ Βερολίνου όπου και κέρδισε
το βραβείο της διεθνούς κριτικής επιτροπής (Unicrit).
Είσοδος ελεύθερη.

Σενάριο: Στέλιος Κούλογλου John
Perkins (βιβλίο)
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το δημιουργό.
Συντελεστές: Κωνσταντίνος Βελέντζας,
Ναταλία Λιονάκη, Γιάννης Χατζηγιάννης,
Τάκης Στάγκος, Γιώργος Πλακούλας Βαγγέλη Τάσσα, Γιάννης Σκούταρης, Γιάννης
Νιόρας, Νίκος

Κλινικό-εργαστηριακή
συνάντηση στο Π.Γ.Ν.Ι.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Ι
την Πέμπτη 12 Μαΐου και ώρα 2 το
μεσημέρι θα κάνει την τρίτη συνάντηση στα πλαίσια των μηνιαίων κλινικόεργαστηριακών συναντήσεων που
έχουν προγραμματισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή Εκπαίδευσης
του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, για το ακαδημαϊκό έτος
2010-2011 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων.
Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί ένα περιστατικό:
Γυναίκα 51 ετών με εμπύρετο, ασκιτική συλλογή και πολλαπλές ηπατικές
βλάβες.
Συντονίστρια της συνάντησης θα
είναι η Τσιάρα Σταυρούλα, Επίκουρος
Καθηγήτρια Παθολογίας.

Ομιλία του Απόστολου
Κατσίκη για την πυρηνική
ενέργεια
Ο Ροταριανός Όμιλος Ιωαννίνων
διοργανώνει την Πέμπτη 12 Μαΐου
και ώρα 9:15 το βράδυ, στο ξενοδοχείο Du Lac ομιλία με τον κ. Κατσίκη
Απόστολο, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με τίτλο: «Από το Τσέρνομπιλ στη Φουκουσίμα, Στην πυρηνική
ενέργεια δεν υπάρχει δικαίωμα στο
λάθος». Τιμή δείπνου 15 ευρώ.
Για δηλώσεις συμμετοχής στην
εκδήλωση, επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Ιωαννίνων κ. Φώτη
Δρούγκα
στο
6972444376
ή τον Γραμματέα κ. Βασίλειο Παπαγιάννη στο 6974228002.

ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 19

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Επιμέλεια: Ηλίας Μπαρμπούτης..

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ετήσια παράσταση του Τμήματος
Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων
Ένα τρίωρο «ταξίδι πολιτισμού» πάνω σε
παραδομένα βήματα και ρυθμούς είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες θεατές, που παρευρέθηκαν στην ετήσια θεματική μουσικοχορευτική παραγωγή των τριακοσίων σχεδόν χορευτών όλων των ηλικιών
του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, την Κυριακή 8
Μαΐου, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Για τρεις ώρες ανέπτυσσαν τη θεματολογία
τους επί σκηνής, «Βόρειες Διαδρομές» οι
ενήλικες και «Εν χορδαίς και οργάνω» οι
παιδικές ηλικίες, αποτέλεσμα πολύμηνης
δουλειάς και μέρος μακρόχρονου σχεδιασμού που κεντρικό στόχο έχει, εκτός αυτόν
της εκμάθησης στοιχείων της μουσικοχορευτικής μας κληρονομιάς, την προσέγγιση
όσο το δυνατό περισσότερων πλευρών που
σχετίζονται με αυτά.
Υπεύθυνοι διδασκαλίας και σκηνικής
παρουσίασης των προγραμμάτων ήταν οι
καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ.κ. Ηλίας
Γκαρτζονίκας, Νίκος Νούσιας και Βασίλης
Ράπτης.
Τη μουσική συνοδεία είχαν οι: Θωμάς
Χαλιγιάννης (κλαρίνο), Διαμαντής Παπαναστασίου (κρουστά), Γιώργος Πατσούρας

(τραγούδι), Σαράντης Δράμαλης (τρομπέτα), Βασίλης Παπαγεωργίου (κλαρίνο),
Βασίλης Τσίκας (λαούτο) και Σωτήρης
Κατσούρας (βιολί).
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέδραμε
και η συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς,
που αφορούσαν στην υλική υποδομή της
εκδήλωσης, με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Οργανισμό «Καλαρρύτες» και με το
Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χορών

«Κύκλος».
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα
των «Διοργανώσεων» που αποτελεί μία από
τις πτυχές δράσης του, το Συγκρότημα έχει
διοργανώσει τα τελευταία χρόνια: 17 θεματικές παραγωγές, 3 θεματικές συναυλίες, 5
σεμινάρια παραδοσιακών χορών, 6 μουσικοχορευτικές συναντήσεις σε συνεργασία
με άλλους φορείς των Ιωαννίνων και της
Ελλάδας και 10 παράλληλες εκδηλώσεις.

Ιστιοπλοϊκή έξοδος
στο Ιόνιο
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο
Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν για τα μέλη τους κοινή μονοήμερη ιστιοπλοϊκή έξοδο στο Ιόνιο, το Σάββατο 14 Μαΐου 2011. Θα χρησιμοποιηθούν ιστιοπλοϊκά σκάφη μελών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, με σημείο
εκκίνησης την Πρέβεζα ή τη Λευκάδα.
Στην ιστιοπλοϊκή έξοδο είναι ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν και
ανήλικα παιδιά μελών των δυο συλλόγων, αν συνοδεύονται από τους
γονείς τους. Στα σκάφη προβλέπεται να υπάρχουν έμπειροι ιστιοπλόοι, μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων.
Τα πληρώματα καθώς και άλλες λεπτομέρειες της εξόδου θα αποφασιστούν σε συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων που θα γίνει την
Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 21:00, στο Λεμβαρχείο αρ. 11 του ΕΑΝΚΙ.

«Ο Καταδότης»
σήμερα
στο ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ
Η Κινηματογραφική Ομάδα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι) σε συνεργασία
με την Επιτροπή Λόγου και
Τέχνης παρουσιάζουν την
τελευταία ταινία του αφιερώματος «ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙ-ΗΡΩΑ».
Σήμερα, Τρίτη 10 Μαΐου,
στο Πολυθέαμα και ώρα 10 το
βράδυ προβάλλεται η ταινία
του John Ford «Ο Καταδότης».
Παίζουν οι ηθοποιοί Victor
McLaglen, Heather Angel,
Preston Foster, Margot
Grahame, Wallace Ford. To
σενάριο είναι του Dudley
Nichols, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Liam
O’Flaherty.
Η ταινία κέρδισε 4 βραβεία
Oscar, καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου
ανδρικού ρόλου και μουσικής
το 1936. Επίσης κέρδισε τα
βραβεία καλύτερης ταινίας
και σκηνοθεσίας από την
ένωση κριτικών κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, καθώς
και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την παγκόσμια
ένωση κριτικών κινηματογράφου.

Η Επιτροπή Λόγου
και Τέχνης τιμά
σήμερα το βράδυ
τον Δημήτρη Χατζή
Η Επιτροπή Λόγου και
Τέχνης με αφορμή τη
συμπλήρωση 30 χρόνων από
το θάνατο του κορυφαίου
μεταπολεμικού πεζογράφου
Δημήτρη Χατζή, διοργανώνει
εκδήλωση μετονομασίας της
αίθουσας Λόγου και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αίθουσα Λόγου και
Τέχνης
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 10
Μαΐου και ώρα 8:30 το
βράδυ.
Στην εκδήλωση θα παρίσταται η κυρία Καίτη Αργυροκαστρίτου-Χατζή και θα προβληθεί μια μαγνητοσκοπημένη συζήτηση με τον Δημήτρη
Χατζή (1976) από το αρχείο
της ΕΡΤ.

20 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Πάρτι σε «Ζωσιμάδες» και κεντρική
πλατεία από χιλιάδες φιλάθλους!

Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα
από το συγκεντρωμένο πλήθος, όταν το πούλμαν της
ομάδας πέρασε μπροστά από το επίκεντρο των πανηγυρισμών που είχε στηθεί σε δικαστικό μέγαρο και Περιφέρεια Ηπείρου. Φιέστα μπορεί να μην οργανώθηκε
ποτέ από την ΠΑΕ, όμως το αυθόρμητο πάρτι στον αγωνιστικό χώρο στους «Ζωσιμάδες», όταν οι παίκτες επέ-

στρεψαν με σαμπάνιες από τα αποδυτήρια και οι πανηγυρισμοί στην πλατεία, έβαλαν την απαραίτητη πανηγυρικού περιεχομένου «πινελιά» στην επιτυχία της ομάδας.
Στην πρώτη θέση του πούλμαν κάθονταν οι
Πατσατζόγλου και Τάτσης που έδιναν και το ρυθμό
στους φίλους του ΠΑΣ.
Βέβαια η μεγάλη φιέστα πρόκειται να οργανωθεί από
την ΠΑΕ στις 18 Μαΐου, σε φιλικό παιχνίδι που έχει
προσκληθεί ο Άρης και από τον οποίο αναμένεται η οριστική απάντησή του. Ως τότε, όμως, δεν αποκλείεται να
υπάρξει και νέο αυθόρμητο πάρτι, ειδικά αν η ομάδα

επιστρέψει ως πρωταθλήτρια από το Γεντί Κουλέ, όπως
ζητούσε επίμονα ο κόσμος με το σύνθημά του «οεοεοε,
την κούπα θα σηκώσουμε μες στο Γεντί Κουλέ».
Την ώρα που εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα
κατευθύνονταν από το γήπεδο στην κεντρική πλατεία,
κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού από τις κοντινές
καφετέριες είχαν ήδη μαζευτεί κι εκείνοι για να
πανηγυρίσουν την ευρωκούπα του Παναθηναϊκού, αλλά
στη θέα των Γιαννιωτών αποχώρησαν χωρίς ευτυχώς να
σημειωθεί κάποιο επεισόδιο. Η αστυνομία είχε θέσει το
χώρο υπό διακριτική παρακολούθηση και τα ΜΑΤ ήταν
έτοιμα να επέμβουν, αν χρειαζόταν.

Με 3 γκολ για Όσκαρ…
Επέστρεψε εκεί που του αξίζει
ΓΚΟΛ
ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Τα καλύτερα για το φινάλε επεφύλασσε
ο «Άγιαξ της Ηπείρου» για τους περίπου
4.000 φιλάθλους του που ήταν στο πλευρό του στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα
της χρονιάς. Ίσως η εμφάνιση απέναντι
στον Εθνικό Αστέρα να μην άγγιξε και
πάλι πολύ υψηλά στάνταρτς, αλλά τα τρία
εντυπωσιακά και σπάνια γκολ στα ελληνικά γήπεδα, επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό της πιο ποιοτικής ομάδας της κατηγορίας και φυσικά έδωσαν αφορμή για
ξέσπασμα πανηγυρισμών από τον κόσμο,
ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του ματς
συμπαραστάθηκε στην ομάδα και δημιούργησε την καλύτερη ατμόσφαιρα για
φέτος.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα με τη νίκη επί της ομάδας της Καισαριανής με 3-0 επέστρεψε
στη Σούπερ Λίγκα και έβαλε τέλος στη
μικρή παρένθεση της Football League,
ενώ το τελευταίο βήμα που απομένει να
«περπατήσει» στην υποβαθμισμένη αυτή
κατηγορία, είναι ένα βήμα στο οποίο θα
κριθεί το πρεστίζ, αλλά και ο πρωταθλητής της Football League, αφού μαθηματικά ο ΠΑΣ ίσως χρειαστεί 1 βαθμό, αν ο
Παναιτωλικός καταφέρει να περάσει νικηφόρα από την Ηλιούπολη που με τη σειρά
του «καίγεται» για το «τρίποντο».
Για το αγωνιστικό σκέλος δεν
χρειάζεται να επισημάνει κανείς πολλά
πράγματα. Το ματς δεν είχε ποιότητα και
πολλές φάσεις, ωστόσο αποζημίωσε τους
φιλάθλους με τα τρία πολύ όμορφα γκολ.
Μάλιστα το γκολ του Σιαλμά (2-0) διεκδικεί Όσκαρ δημιουργίας και εκτέλεσης,
αφού ο Σκούφαλης μ’ ένα μαγικό τρόπο
έφερε το ένα πόδι πίσω από το άλλο,
σέντραρε περίτεχνα και ο Σιαλμάς με
υποδειγματικό ανάποδο ψαλίδι πέτυχε
γκολ για χάι λάιτ. Πανέμορφο, όμως, και
το πρώτο γκολ του Μπακαγιόκο, ο οποίος
στη σέντρα του Βαγγελή αντέδρασε σωστά

και
με
αριστερό
μονοκόμματο
σουτ άφησε
εμβρόντητο
τον Γκίτκο.
Το 3-0 έγινε
και πάλι από
τ
ο
ν
Μπακαγιόκο,
που πήρε την
ασίστ από τον
Ντάσιο
και
αφού πρώτα
έστειλε
την
μπάλα
στο
οριζόντιο
δοκάρι, στη συνέχεια με δεύτερο σουτ την
προώθησε στα δίχτυα.
Η νίκη γιορτάστηκε αυθόρμητα από τον
κόσμο της ομάδας που στο τέλος έγινε
ένα κουβάρι με τους παίκτες, ενώ δεν
άργησαν κάποια στιγμή να προωθηθούν
από τα αποδυτήρια και οι απαραίτητες
σαμπάνιες...
Μπακαγιόκο, Σιαλμάς και Σκούφαλης
για μία ακόμα φορά ήταν οι
πρωταγωνιστές, ενώ θετικό πρόσημο
κατέγραψε και η παρουσία των
υπολοίπων παικτών που φρόντισαν να
βοηθήσουν το πανηγυρικό κλίμα που
επικρατούσε στο «Ζωσιμάδες» να
παραμένει «ζεστό» σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα.
Δεν ήταν άσχημος ο Εθνικός Αστέρας,
ο οποίος στα πρώτα 10 λεπτά της
επανάληψης βρέθηκε τουλάχιστον 4-5
φορές σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε
να φτάσει στην ισοφάριση κι έτσι θα
παλέψει την τελευταία αγωνιστική για να
αποφύγει τα play-out.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Κηπουρός, Ντάσιος,

10’ ΓΚΟΛ. O Βαγγελής από
αριστερά κάνει την σέντρα και ο
Μπακαγιόκο με καταπληκτικό
μονοκόμματο σουτ κάνει το 1-0!
20’ Δυνατό συρτό σουτ του
Κώτσιου, η μπάλα λίγο άουτ
30’ Συρτό δυνατό σουτ του
Διαμάντη, μπλοκάρει ο Κηπουρός
47’ Κεφαλιά του Μπενίσκου, η
μπάλα πέρασε πάνω από το
δοκάρι του ΠΑΣ
50’ Δυνατό σουτ του Λουάμο
μέσα από την περιοχή ψηλά
άουτ
64’ Πάσα του Μπακαγιόκο
στον Σκούφαλη και σουτ του
τελευταίου λίγο άουτ
65’ ΓΚΟΛ. Σέντρα του Σκούφαλη που έφερε το δεξί πόδι πίσω
από το αριστερό, ο Σιαλμάς που
καραδοκούσε κοντά στο σημείο
του πέναλτι με ανάποδο ψαλίδι
κάνει το 2-0 και πετυχαίνει το
ομορφότερο γκολ στα ελληνικά
γήπεδα για φέτος!
83’ ΓΚΟΛ. Μετά από καταπληκτική μπαλιά του Ντάσιου στον
Μπακαγιόκο με διπλή ενέργεια
ο Ιβοριανός κάνει το 3-0!
Πατσατζόγλου,
Βάντερσον,
Κώτσιος, Κεϊτά,
Ανδράλας, Βαγγελής (54’ Τζημόπουλος), Σιαλμάς
(75’
Μιχαήλ) Φουρτάδο (54’ Σκούφαλης), Μπακαγιόκο.
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ: Γκίτκος, Καρατζάς,
Τραορέ, Διαμαντής,
Σανόκο
(73’ Χανιώτης),
Μπενίσκος,
Φραντζεσκί (67’
Βάσι), Λουάμο,
Παντίδος, Παπαζούδης
(67’
Αργυρίου),
Φατιόν.
Κίτρινες: Φραντζεσκί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με το οποίο θα
κλείσει η σεζόν, απασχόλησε στις δηλώσεις
τους τους κ.κ. Χριστοβασίλη και Βήτα, με τον
δεύτερο να αναλαμβάνει να κάνει μία ειδική
αναφορά επί του θέματος, ενώ θα είναι μαζί
με τον κ. Βρόσγο παρόντες από την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Ο κ. Χριστοβασίλης,
πάντως, ασχολήθηκε και με την άνοδο της
ομάδας, λέγοντας ότι αυτή θα στελεχωθεί
κατάλληλα το καλοκαίρι, τόσο διοικητικά όσο
και σε επίπεδο παικτών:

Μηνύματα προς τον ΟΦΗ έστειλαν Χριστοβασίλης και Βήτας

Χριστοβασίλης
«Μετά από μια δύσκολη χρονιά η ομάδα
επανήλθε εκεί που της αξίζει να είναι. Έμεινε
ένας ακόμα κρίσιμος αγώνας με μια μεγάλη
ομάδα. Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες, αλλά
θα ήθελα να είναι μια γιορτή και οι σχέσεις
μας να επανέλθουν εκεί που πρέπει. Θέλουμε
τουλάχιστον 1 βαθμό να τερματίσουμε πρώτοι.
Εύχομαι να το καταφέρουν οι παίκτες μας.
Από αύριο κάνουμε μια νέα αρχή. Η ομάδα
θέλει αλλαγές σε όλους τους τομείς, διοίκηση
και παίκτες. Στόχος μας είναι να μην ξαναπέσει στη Β’ Εθνική.
Όπως αισθάνεται κάθε οπαδός και φίλαθλος, έτσι κι εγώ. Από την αρχή πίστευα ότι θα
επιτευχθεί ο στόχος.
Θα μας δώσετε λίγο χρόνο και θα δείτε τις
αλλαγές που θα γίνουν προς το καλύτερο, με
στόχο να μπουν οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια».

Γιώργος Βήτας
«Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι χωρίς
άγχος για τις δύο ομάδες. Πρέπει να βγει κερδισμένο το ποδόσφαιρο. Κατεβαίνουμε στον
ΟΦΗ ως φίλοι. Ο ΠΑΣ δεν έχει αντιπαράθεση
με κανέναν. Θέλουμε όταν τελειώσει το ματς να
το θυμούνται όλοι για την αγωνιστική δραστηριότητα.
Τα μέτρα θα τα πάρει η αστυνομία, που
είναι η αρμόδια, εμάς δεν μας αφορούν, δεν
ανησυχούμε για κάτι, ελπίζουμε να έχουμε
ευχάριστη επιστροφή».
Για τα μέτρα που θα ζητηθούν, απάντησε:
«Τίποτα ειδικότερα απ’ ότι προβλέπεται σε
ματς υψηλού κινδύνου. Θα ζητήσουμε την
παρουσία εισαγγελέα μόνο, είναι λογικό, λόγω
της υψηλής επικινδυνότητας. Η αστυνομία
είναι καλά προετοιμασμένη και στη σύσκεψη
της Τετάρτης θα ενημερωθούμε. Δεν υπάρχει
λόγος να ζητήσουμε εισιτήρια και δεν ζητήσαμε».

Ντεμόλ: «Δεν τελειώσαμε, θέλουμε
και την 1η θέση»
Ευχαριστίες προς όλους τους ανθρώπους με
τους οποίους συνεργάστηκε εξέφρασε ο κ.
Ντεμόλ, που δεχόταν σωρηδόν την Κυριακή τα
συγχαρητήρια, ακόμα και από φίλους του που
ήρθαν από το εξωτερικό να τον δουν! Ο κ. Ντεμόλ, όμως, έστειλε αυτήν τη φορά πιο ξεκάθαρο μήνυμα, ότι το πρωτάθλημα περνάει και
από το Ηράκλειο, όπου ο ΠΑΣ θα πάει για το
θετικό αποτέλεσμα. Τη νίκη στο Ηράκλειο
έθεσε ως στόχο και ο Ντάσιος, ενώ ο κ. Πετράκης στάθηκε κυρίως στην άνοδο του ΠΑΣ και
λιγότερο στην εικόνα του ματς, αφού το 3-0
δεν άφηνε και πολλά περιθώρια ανάλυσης.
«Ξεκινήσαμε πριν 11 μήνες για να
κατακτήσουμε αυτό το στόχο. Πρώτα θέλω να
ευχαριστήσω τον πρόεδρο, αλλά και τον κ.
Αγγελή, γιατί ούτε σε εμένα ούτε στους
παίκτες μετέδωσαν πίεση για το στόχο. Ήταν

$

όμορφα δουλεύοντας αυτούς τους 11 μήνες.
Επίσης μου έδωσαν το καλύτερο ρόστερ στην
κατηγορία και θεωρώ ότι είμαστε στη θέση που
όλοι μας περίμεναν.
Στον κ. Πετράκη θέλω να πω ότι τον
αντιμετωπίσαμε με όλο το σεβασμό. Ήταν ο
μοναδικός προπονητής που απέσπασε βαθμό
στην έδρα μας, οπότε είναι λογικό να είμαστε
πολύ συγκεντρωμένοι σ’ αυτό το ματς. Το 3-0
είναι πολύ λογικό.
Συγχαρητήρια στους παίκτες, όχι μόνο
όσους αγωνίστηκαν σήμερα. Ευχαριστώ τους
βοηθούς και συνεργάτες μου. Ήταν χαρά να
συνεργαστώ μαζί τους, όπως και με το ιατρικό
τημ.
Δεν τελειώσαμε ακόμα. Θέλουμε να
προσπαθήσουμε και στο τελευταίο ματς, γιατί
είμαστε καιρό στην 1η θέση και θα βάλουμε τα
δυνατά μας να τη διατηρήσουμε».

Ντάσιος: «Να διεκδικήσουμε τη νίκη
στον ΟΦΗ»
«Η νίκη για μας ήταν μονόδρομος. Από το
πρώτο λεπτό μπήκαμε δυνατά, δεν υπήρχε
άλλο αποτέλεσμα. Είμαστε και μαθηματικά
στη σούπερ λίγκα, αλλά μένει ένα ακόμα ματς.
Θέλω να πω κάτι και να διευκρινίσω σε σχέση
με ό,τι είπα την Πέμπτη, ότι εφόσον παίρναμε
σήμερα (σ.σ. προχθές) τη
νίκη, τότε θα μας έφτανε
και ο βαθμός με τον ΟΦΗ.
Τώρα μπορούμε να πάμε
πιο ελεύθερα και να
διεκδικήσουμε ακόμα και
τη νίκη. Ήταν μια
δύσκολη χρονιά, πρέπει
να είμαστε χαρούμενοι.
Να βάλουμε τα δυνατά
μας να παραμείνουμε στη
Σούπερ Λίγκα».

Κώτσιος: «Θα παίξουμε σαν πρωτοπόροι στο Ηράκλειο»
Μία ακόμα δήλωση με
«αποδέκτη» τον ΟΦΗ
έγινε από παίκτη του ΠΑΣ
Γιάννινα.
Ο
Ηλίας
Κώτσιος ζήτησε ηρεμία
και είπε ότι η ομάδα του
θα παίξει σαν πρωτοπόρος. «Επιτεύχθηκε ο
μεγάλος στόχος που ήταν
η επιστροφή μας στη Σούπερ Λιγκ. Μετά από κόπο

και δυσκολίες πετύχαμε το στόχο μας, γιατί
είχαμε υποβιβαστεί πέρυσι κι έπρεπε να διορθώσουμε αμέσως το λάθος μας. Συγχαρητήρια
στη διοίκηση, το τεχνικό τημ, τους φιλάθλους
μας και φυσικά σε όλους τους συμπαίκτες
μου.
Έχουμε ένα τελευταίο ματς με τον ΟΦΗ, θα
πάμε και ό,τι βγει σ’ αυτό το παιχνίδι, δεν θα
έχουμε άγχος, θα πάμε να παίξουμε σαν
πρωτοπόροι κι εύχομαι να γίνει ένα καλό ματς
χωρίς παρατράγουδα.
Αφιερώνουμε την άνοδο στους εαυτούς μας,
στους φιλάθλους μας που τους πικράναμε
πέρυσι. Αυτή η ομάδα εκφράζει μια ολόκληρη
πόλη και περιοχή. Του χρόνου ελπίζουμε να
επιστρέψει ο κόσμος, να έρθει πάλι κοντά μας,
γιατί θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά. Στο
μυαλό μας πρέπει να είναι από τώρα το πώς θα
σώσουμε την ομάδα, γιατί έχει κουράσει το
συνεχές ανέβα-κατέβα. Όλοι πρέπει να
σκεφτούν από τώρα τι πρέπει να γίνει την
επόμενη σεζόν».

Βαγγέλης Αγγελής
«Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, αλλά και
τον κ. Σιαμαντούρο που είναι δίπλα στην
ομάδα και οικονομικά κι έχει σταθεί δίπλα
μας σε δύσκολες στιγμές. Συγχαρητήρια στο
προπονητικό τημ, στον Γιάννη Τάτση που
κάποιοι πήγαν να βάλουν τρικλοποδιές στη
σχέση μας πέρυσι το καλοκαίρι, συγχαρητήρια στον απλό κόσμο, αλλά και τους οργανωμένους.
Ο Χριστοβασίλης πληρώνει. Κάλλιο 5 και
στο χέρι, παρά 10 και καρτέρει. Πρέπει, όμως,
κι ο ίδιος να ταρακουνηθεί, γιατί δεν κατάλαβε πως ανέβηκε στο τέλος η ομάδα. Εμείς παίζαμε παντού τελικούς και άλλες ομάδες έπαιζαν με αντιπάλους που δεν συμπλήρωναν
18άδα και με αντιπάλους που κατέβαζαν παιδάκια.
Θέλω κι άλλα ενεργά στελέχη δίπλα στον κ.
Χριστοβασίλη, γιατί μόνος του δεν θα αντέξει.
Θέλουμε κι άλλους επιφανείς επιχειρηματίες

όπως τον κ. Σιαμαντούρο και τον κ. Χήτο.
Ζητήσαμε ένα φιλικό από τον Άρη στις 18
Μαΐου, το οποίο θα γίνει για την ενίσχυση της
Football League. Εκεί θα κάνουμε την πραγματική φιέστα, ελπίζω ότι δεν θα μου χαλάσουν
το χατίρι από τον Άρη».
Όσον αφορά τις φήμες που τον θέλουν να
φεύγει το καλοκαίρι και να πηγαίνει στον Άρη,
απάντησε σκωπτικά: «Είναι χαρά που η NASA
με επέλεξε ως τον πρώτο μάνατζερ που θα
ταξιδέψει στο διάστημα»!
Τέλος ο κ. Αγγελής συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που με την κριτική
τους με κάνουν καλύτερο. Κάτι αδερφίστικα
κτλ δεν τα κάνει ο Αγγελής. Δεν κάνει λαμογιές. Κάποιοι ξέχασαν ποιος έφερε τον Χριστοβασίλη στα Γιάννενα».

Γιάννης Πετράκης:
«Συγχαρητήρια στα Γιάννενα»
«Πολλά συγχαρητήρια στα Γιάννενα για την
άνοδο. Εύχομαι να σταθεροποιηθούν στην
κατηγορία, γιατί εκπροσωπούν ένα μεγάλο
μέρος της επικράτειας κι εκεί είναι η θέση
τους, στη Σούπερ Λιγκ.
Όταν χάνεις 3-0 δεν μπορείς να πεις πολλά,
αλλά πρέπει να αποδώσω τα πράγματα δίκαια,
όπως τα αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Ξέραμε
εξ’ αρχής ότι είχαμε δύσκολη αποστολή κι
όταν σ’ αυτό προστίθεται το γρήγορο γκολ του
αντιπάλου, τότε καταλαβαίνετε το μεγάλο ντεζαβαντάζ για μας. Ο ΠΑΣ είχε προϋποθέσεις
και για 2ο γκολ στο α’ ημίχρονο, ενώ εμείς
χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Στο β’
ημίχρονο
όμως,
αλλάξαμε
τακτική,
μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ που
θα μας έβαζε στο παιχνίδι, αλλά δεχτήκαμε
και πάλι τέρμα στην πρώτη επικίνδυνη
κατάσταση που δημιουργήθηκε στα καρέ μας
στο β’ ημίχρονο. Ρισκάραμε αρκετά μετά.
Ξέρετε ότι θέλουμε να αποφύγουμε κι εμείς τα
πλέι άουτ. Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι καλό. Ο
ΠΑΣ είναι δίκαια πρώτος και δίκαια
ανεβαίνει».

22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Ευρωπαίος ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων!
Μία εβδομάδα μετά τις... βαρκάδες στον Σχινιά που ο
Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων «κατάπινε» τα μετάλλια το
ένα πίσω από το άλλο, ήρθε η σειρά και των Ευρωπαίων
στη ρεγκάτα του Έσσεν να καταλάβουν τι εστί... «παγουράς»! Οι κωπηλάτες του Ν.Ο.Ι. για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστησαν σε διεθνές επίπεδο και μαζί με την υπόλοιπη Εθνική ομάδα οδήγησαν τη χώρα μας στην κατάκτηση 21 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 14 ήταν χρυσά, τα
2 ασημένια και τα 5 χάλκινα. Η πρώτη εμφάνιση της
Εθνικής ομάδας σκόρπισε χαμόγελα και αισιοδοξία.
Μέσα στα μετάλλια από πλευράς Ν.Ο. Ιωαννίνων ήταν

Âáèìïëïãßåò - Αποτελέσματα

Football League

Football League 2

Âáèìïëïãßá (σε 33 αγώνες)

Âáèìïëïãßá (σε 33 αγώνες)

1. ΠΑΣ Γιάννινα
2. Παναιτωλικός
3. ΟΦΗ
4. Τρίκαλα
5. Λεβαδειακός
6. Δόξα Δράμας
7. Διαγόρας Ρόδου
8. Πανθρακικός
9. Βέροια
10. Πιερικός
11. Αγροτικός Αστέρας
12. Ιωνικός
13. Ηλιούπολη
14. Εθνικός Αστέρας
15. Θρασύβουλος
16. Εθνικός Πειραιώς
17. Αν. Καρδίτσας
18. Καλλιθέα

1. Επανομή
2. Καλλονή
3. Φωκικός
4. Αν. Γιαννιτσών
5. Νίκη Βόλου
6. Αναγέννηση Σερρών
7. Πόντιοι Κατερίνης
8. Εορδαϊκός
9. Δόξα Κρανούλας
10. Τύρναβος
11. Αετός Σκύδρας
12. Μ. Αλέξανδρος
13. Ζάκυνθος
14. Εθν. Φιλιππιάδας
15. Ναυπακτιακός
16. Κοζάνη
17. Μακεδονικός

74
72
66
57
57
53
52
44
44
41
37
37
36
35
33
32
30
19

Αποτελέσματα 33ης αγωνιστικής
Παναιτωλικός-Διαγόρας Ρόδου 3-0
Ηλιούπολη-Εθνικός
0-0
Τρίκαλα-Ιωνικός
4-0
Αγρ. Αστέρας-Πανθρακικός 2-0
Λεβαδειακός-Καλλιθέα 3-0
Πιερικός-ΟΦΗ
1-1
Θρασύβουλος-Αν. Καρδίτσας 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα-Εθνικός Αστ. 3-0
Βέροια-Δόξα Δράμας
1-3

Β’ Ερασιτεχνική, Α’ Όμιλος
Âáèìïëïãßá (τελική)

1. Ροδοτόπι
2. Ατρόμητος ’95
3. Καμποχώρια
4. Ολυμπιακός Ι.
5. Αμφιθέα
6. Καρυές
7. Αγρ. Αστέρας
8. Περίβλεπτος
9. Πεντέλη
10. Αγ. Μαρίνα
11. Α.Ε. Ρίζας
12. Νησί
13. Πανφρουριακός
14.** Ζωοδόχος
15. Πρωτόπαππας
16.*Α.Ε. Γιάννενα
17. Κεφαλόβρυσο
18. Πετσάλι

83
80
79
58
56
55
51
49
49
45
40
40
37
35
35
31
27
12

* Η Α.Ε. Γιάννενα ξεκίνησε με –2
βαθμούς
** Η Ζωοδόχος έχασε στα χαρτιά με
3-0 τον αγώνα με τον Πανφρουριακό και της αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί
στο φετινό πρωτάθλημα και 2 από
το επόμενο.
***Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάζονται απευθείας οι
16οι της Β’ ερασιτεχνικής
Αποτελέσματα 34ης αγωνιστικής
Ατρόμητος ’95-Κεφαλόβρυσο 7-1
Περίβλεπτος-Νησί
1-1
Πανφρουριακός-Αγρ. Αστέρας 5-2
Καμποχώρια-Ροδοτόπι 2-1
Αμφιθέα-Α.Ε. Ρίζας
4-7
Α.Ε. Γιάννενα-Πετσάλι 8-0
Αγ. Μαρίνα-Πεντέλη
5-0
Ζωοδόχος-Καρυές
2-2
Ολυμπιακός Ι.-Πρωτόπαππας 7-1

57
56
53
48
44
44
43
43
42
42
41
37
36
36
36
33
15

Αποτελέσματα 33ης αγωνιστικής
Φωκικός-Κοζάνη
5-2
Επανομή-Αν. Γιαννιτσών 1-0
Αν. Σερρών-Ν. Βόλου
2-0
Εορδαϊκός-Δόξα Κρανούλας 0-0
Πόντιοι Κατ.-Ζάκυνθος 1-3
Μακεδονικός-Μ. Αλέξανδρος 1-1
Αετός Σκύδρας-Φιλιππιάδα 0-1
Καλλονή-Ναυπακτιακός 3-0
Ρεπό: Τύρναβος

Β’ Ερασιτεχνική, Β’ Όμιλος
Âáèìïëïãßá (τελική)
1. Πεδινή
2. Κουτσελιό
3. Χουλιαράδες
4. Πλατανιά
5.* Μέτσοβο
6. Χρυσοβίτσα
7. Καρδαμήτσια
8. Δαφνούλα
9. Λογγάδες
10. Μαβίλης
11. Κάστρο
12. Κόντσικα
13. Σερβιανά
14. Μουζακαίοι
15. Κοσμηρά
16. Ρωμανό
17.* Κουκλέσι
18. Ανήλιο

77
75
69
64
63
59
45
44
44
43
43
43
42
38
37
37
17
Αποχώρησε

*Το Μέτσοβο ξεκίνησε με –2 και το
Κουκλέσι με –8
**Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάζονται απευθείας οι
16οι της Β’ ερασιτεχνικής
Αποτελέσματα 34ης αγωνιστικής
Λογγάδες-Χουλιαράδες 2-3
Χρυσοβίτσα-Μαβίλης
3-0
Κάστρο-Σερβιανά
1-2
Δαφνούλα-Κουκλέσι
1-0
Ανήλιο-Κόντσικα
0-3 α.α.
Μέτσοβο-Κοσμηρά
1-2
Μουζακαίοι-Πλατανιά
1-0
Κουτσελιό-Ρωμανό
2-3
Καρδαμήτσια-Πεδινή
0-4

οι: Κουτσιάφτης-Λαμπρίδης με τη δίκωπο άνευ, όπου
τερμάτισαν 3οι, ενώ οι ίδιοι με τη δίκωπο άνευ κάτω των
23 ετών κατετάγησαν 1οι! Ο Τζιάλλας που με τον Παπαχρήστου από τον Βόλο κατετάγησαν 2οι με τη δίκωπο. Οι
Τζανίνης και Τσίλης που με τους Αγγελόπουλο και Χρήστου τερμάτισαν 1οι με την τετράκωπο άνευ. Επίσης ο
Τσίλης μαζί με τον Χρήστου πήραν το χρυσό στη δίκωπο άνευ των ανδρών. Τέλος οι Τζανίνης και Τζιάλλας
συμμετέχοντας με τους αδελφούς Γκουντούλα στην
τετράκωπο άνευ των ανδρών πήραν το ασημένιο μετάλλιο!

Α’ ερασιτεχνική

Δ’ Εθνική
Âáèìïëïãßá (τελική)

Âáèìïëïãßá (τελικά)

1. Τηλυκράτης
63
2. Θεσπρωτός
53
3. Αστήρ Ρόκκα
53
4. Όλυμπος Κέρκυρας
49
5. Μεσολόγγι
43
6. Φιλοθέη Άρτας
42
7. ΠΑΣ Πρέβεζας
41
8. Οδυσσέας Νυδρίου
41
9. Όμηρος Νεοχωρίου
39
10. Θρίαμβος Λούρου
37
11. Σούλι Παραμυθιάς 29
12. Θύελλα Ελεούσας Αποχώρησε
13. Απ. Πάργας
Αποχώρησε
14. Άρης Φιλιατών
Αποχώρησε

1. Πίνδος Κόνιτσας
2. Προοδευτική Περάματος
3. Ανατολή
4. Α.Ε. Μικρασιατών
5. Καλπάκι
6. Μουσιωτίτσα
7. Βουνοπλαγιά
8. Θ. Κατσικά
9. Α.Ο. Βελισσαρίου
10. Ηλιόκαλη
11. Κρύα
12. Λαψίστα
13. Ασβεστοχώρι
14. Καστρίτσα
15. Ραφταναίοι
16. Χαροκόπι

Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής
Θρίαμβος Λούρου-Τηλυκράτης 2-5
Φιλοθέη-ΠΑΣ Πρέβεζα 3-0
Νυδρί-Αστήρ Ρόκκα
1-4
Παραμυθιά-Όλυμπος Κερκ. 0-3
Όμηρος Νεοχ.-Θ. Ελεούσας
3-0 α.α.
Άρης Φιλιατών-Θεσπρωτός 0-3 α.α.
Απ. Πάργας-Μεσολόγγι 0-3 α.α.

73
69
62
49
45
44
42
40
38
36
35
34
32
32
29
6

* Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάστηκε απευθείας και
ο 13ος της Α’ ερασιτεχνικής

Γ’ Ερασιτεχνική, Α’ Όμιλος

Γ’ Ερασιτεχνική, Β’ Όμιλος

Âáèìïëïãßá (τελική)

Âáèìïëïãßá (τελική)

1. Πωγωνάτος
2. Σταυράκι
3. Αμπελόκηποι
4. Ανάργυροι
5.* Ελπίδες Ι.
6. Καρίτσα
7. Δαβάκης
8. ΠΑΣ Γραμμένο
9.* Ζίτσα
10.* Κληματιά
11. ΠΑΟ Κόνιτσας
12. Γεννάδιος
13. Πανζαγορισιακός
14. Μάρμαρα
15.* Ελεούσα ‘94

68
68
66
62**
58
53
46
38
31
27
26
18**
17
17
Αποχώρησε

* Ζίτσα και Κληματιά ξεκίνησαν με
–2 βαθμούς και η Ελεούσα ’94 με
–5. Οι Ελπίδες κέρδισαν στα χαρτιά
τον αγώνα με τον Δαβάκη με 3-0.
**Το ματς Γεννάδιου-Αναργύρων
διακόπηκε λόγω αποχώρησης του
Γεννάδιου.
Αποτελέσματα 30ης αγωνιστικής
Δαβάκης-Σταυράκι
0-4
Κληματιά-Καρίτσα
4-0
Ζίτσα-Αμπελόκηποι
0-3
Γεννάδιος-Ανάργυροι
διακ.
Μάρμαρα-Ελεούσα ’94 3-0 α.α.
Ελπίδες Ι.-ΠΑΣ Γραμμένο 1-1
Πανζαγορισιακός-Κόνιτσα 3-1
Ρεπό: Πωγωνάτος

1. Συρράκο
2. Βαρυάδες
3.* Θεριακήσι
4. Πήγασος
5. Αετοράχη
6. Περιστέρι
7. Επισκοπικό
8. Λάκκα Σουλίου
9.* Δροσοχώρι
10. ΠΑΟ Ιωαννίνων
11. Αμπελιά
12.* Σιστρούνι
13. Βοτονόσι
14. Πράμαντα

60
57
53
51
50
46
44
41
33
28
23
22
3
Αποχώρησαν

*Το Δροσοχώρι ξεκίνησε με –4 βαθμούς, Θεριακήσι και Σιστρούνι με
–2.
Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής
Συρράκο-Λάκκα Σουλίου 5-0
Αετοράχη-Βαρυάδες
4-3
Βοτονόσι-Αμπελιά
0-3 α.α.
Πράμαντα-Επισκοπικό 0-3 α.α.
Πήγασος-Θεριακήσι
4-3
Σιστρούνι-ΠΑΟ Ιωαννίνων 2-0
Δροσοχώρι-Περιστέρι
1-2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

Το πάρτι είχε αρχίσει από τους Νέους του ΠΑΣ!
Με σκορ 3-1 κέρδισαν οι Νέοι του ΠΑΣ
Γιάννινα την αντίστοιχη ομάδα του Εθνικού Αστέρα, σ' ένα παιχνίδι αρκετά καλό,
ιδίως στο β' ημίχρονο που είχε περισσότερα γκολ, φάσεις, αλλά και θέαμα. Οι
Γιαννιώτες εκμεταλλεύτηκαν κυρίως τις
στημένες φάσεις, που τους απέφεραν τα
2 από τα 3 γκολ. Συγκεκριμένα το 1-0
έγινε στο 27' μετά από εκτέλεση κόρνερ,
με τους ψηλούς των δύο ομάδων να
χάνουν τις μονομαχίες στον «αέρα» και ο
Γκέγκας που ήταν «ξεχασμένος» στο δεύτερο δοκάρι, με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Στο β' ημίχρονο ο ΠΑΣ σε αντεπίθεση
αύξησε το δείκτη του σκορ στο 2-0 με τον
Μπούγια να βρίσκεται σε θέση βολής,
αφού είχαν προηγηθεί δύο άστοχα πλασέ
συμπαικτών του, και με την... τρίτη και
τυχερή έδωσε προβάδισμα ασφαλείας.
Στο 60' οι Γιαννιώτες πέτυχαν και τρίτο
γκολ, όταν και πάλι μετά από εκτέλεση
κόρνερ, ο Ντούγιας αυτήν τη φορά βρέθηκε «ξεχασμένος» στο δεύτερο δοκάρι
και με πλασέ έγραψε το 3-0.
Στο τελευταίο ημίωρο ο Εθνικός Αστέρας ισορρόπησε κάπως το ματς, αλλά το

Με μπαράζ ο πρωταθλητής του
Α’ Ομίλου της Γ’ ερασιτεχνικής

μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο
σκορ στο 83' με τον Γκικόπουλο.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΣ Γιάννινα: Μολώνης, Νάσιος,
Βασιλειάδης, Θεοδωρής, Ντούγιας, Τσάνης, Νασούλης (88' Πεππές), Τσουμάνης
(58' Πάνου), Μπούγιας, Κολιός, Γκέγκας

(79' Διαμάντης)
Εθνικός Αστέρας: Χριστοδουλάκης,
Κοζάκοφ, Κουφόπουλος, Κουλούντζος
(70' Γκικόπουλος), Θεολόγου (81' Καραγιάννης), Δημόπουλος, Κουλούρης,
Χάντζαρι (55' Γκούκας), Γκουβούσης,
Μπασκόζος, Ιγκλάριν

«Τσίμπησε» το βαθμό στην Πτολεμαΐδα
Στο «στείρο» 0-0 έμειναν
Εορδαϊκός και Κρανούλα σ'
ένα βαθμολογικά αδιάφορο
παιχνίδι, που ήταν ευκαιρία
για τους προπονητές να δουν
κάποια πράγματα ενόψει καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Παρ' όλα αυτά το ματς
ήταν ανοιχτό, έγιναν αρκετές
ευκαιρίες και ίσως το αποτέλεσμα αυτό να αδικεί τις δύο ομάδες, που δικαιούνταν τουλάχιστον από ένα γκολ.
Ο Εορδαϊκός έχασε πρώτος
μια καλή ευκαιρία στο 8ο
λεπτό, όταν ο Προβίδας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Μπαντής είπε «όχι», ενώ στο 25’ το
δυνατό σουτ του Παυλίδη

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr

βρήκε στο αριστερό δοκάρι της
εστίας του Μπαντή.
Καλύτερο παιχνίδι παίχτηκε
στο β' ημίχρονο, όπου η Κρανούλα έχασε 3-4 κλασικές
ευκαιρίες για το 0-1. Συγκεκριμένα στο 48' ο Κρολ σούταρε,
αλλά ο Μπερμπερίδης έσωσε
την εστία του, στο 60’ μετά από
λάθος του Άγγου ο Κρολ βρέθηκε και πάλι τετ α τετ, αλλά ο
Μπερμπερίδης απέκρουσε,
στο 88' ο Ρόβας από το σημείο
του πέναλτι εξανάγκασε τον
Μπερμπερίδη σε καταπληκτι-

Πήρε κούπα η Πεδινή!

κή απόκρουση σε κόρνερ, ενώ
στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ κεφαλιά του Κρολ αποκρούστηκε εκ νέου.
Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από
σέντρα του Ταφαρλή, ο Προβίδας έπιασε την κεφαλιά, αλλά η
μπάλα έφυγε λίγο άουτ και
χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία
για τον Εορδαϊκό για να πετύχει κι αυτός κάποιο γκολ.
Ο Εορδαϊκός ολοκλήρωσε το
ματς με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Άγγου με 2η κίτρινη.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ: Μπερμπερίδης, Ταφαρλής, Κουρούπης,
Δεληζήσης (64' Τομαράς),
Καραμπατζάκης, Ριζούλης,
Κουτσουρές, Κάλφας (74'

Μουδούρογλου), Παυλίδης
(66' Σικαλόπουλος), Προβίδας, Άγγος.
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ: Μπαντής, Χήρας, Διαμάντης,
Κοτσίνας, Ρόβας, Χαμπίμπης
(81' Βατσής), Γιάκος, Κρολ,
Γκαρόζης (76' Μπιλιλής),
Παπαρούνας (57' Φραγκίεβιτς), Γκόλιας.

«Κλείδωσε» η τριάδα
Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Football League 2 που
ολοκληρώνεται την άλλη
Κυριακή, η τριάδα των ομάδων
που θα μπουν στη διαδικασία
ανόδου «κλείδωσε», ωστόσο η
θέση της απευθείας ανόδου
μαθηματικά «παίζεται» ακόμα
μεταξύ Επανομής και Καλλο-

νής, που την τελευταία αγωνιστική δίνουν και οι δύο εκτός
έδρας παιχνίδια, η μεν Επανομή με την Κοζάνη που έχει
αποχαιρετήσει την κατηγορία,
η δε Καλλονή με την Φιλιππιάδα που ακόμα ελπίζει, μετά το
σπουδαίο διπλό μέσα στη Σκύδρα.
Θυμίζουμε ότι ο πρωταθλητής ανεβαίνει απευθείας κατηγορία, αλλά θα αντιμετωπίσει
την Παναχαΐκή (σ.σ. και μαθηματικά πρωταθλήτρια του
Νότου) για την ανάδειξη του
υπερπρωταθλητή της Γ’ Εθνικής, οι 2οι των δύο ομίλων θα
ξεκινήσουν τα play-off με 3
βαθμούς, ενώ οι 3οι των δύο
ομίλων θα ξεκινήσουν με 0
βαθμούς.

Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική
σεζόν για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα της Β’ και Γ’ κατηγορίας και συμπληρώθηκε το παζλ για
το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό
την επόμενη χρονιά. Μεγάλες ανατροπές δεν είχαμε σε ό,τι αφορά τις
θέσεις ανόδου και υποβιβασμού,
ωστόσο είχαμε κάποιες σημαντικές
ανατροπές στους πρωταθλητές, με τη
μεγάλη έκπληξη να έρχεται από την
Πεδινή στον Β’ Όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής, που κατάφερε να «γκρεμίσει» από την κορυφή το Κουτσελιό,
που με τη σειρά του πέταξε στα
σκουπίδια το 15-2 του α’ γύρου σε
νίκες-ήττες και με άσχημες εμφανίσεις στο β’ μισό της σεζόν έχασε την
πρωτιά, όχι όμως το δεύτερο εισιτήριο για την Α’ ερασιτεχνική.
Στην ουρά της βαθμολογίας του
συγκεκριμένου ομίλου, δεν άλλαξε
κάτι συγκριτικά με την προηγούμενη
αγωνιστική κι έτσι η ισοβαθμία
Κοσμηράς και Ρωμανού στη 16η
θέση έριξε τελικά κατηγορία το
Ρωμανό, που παρά τη μεγάλη του
νίκη, με την οποία στέρησε τον τίτλο
από το Κουτσελιό, δεν κατάφερε να
χαρεί αυτήν την επιτυχία. Τη Β’ ερασιτεχνική είχαν αποχαιρετήσει εδώ
και πολύ καιρό το Κουκλέσι και το
Ανήλιο.
Στον Α’ Όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής, ο Ατρόμητος ’95 κατέκτησε οριστικά την πολυπόθητη 2η θέση και
επέστρεψε πανηγυρικά στην Α’ ερασιτεχνική, μετά το επιβλητικό 7-1
επί του Κεφαλοβρύσου. Τα Καμποχώρια, αν και έφτασαν πολύ κοντά
στην πηγή, εν τούτοις δεν πέτυχαν
τη βαθμολογική ανατροπή, παρά τη
νίκη με 2-1 επί του πρωτοπόρου και
πρωταθλητή Ροδοτοπίου.
Έτσι, λοιπόν, το παζλ συμπληρώθηκε με το Ροδοτόπι και τον Ατρόμητο ’95 να κερδίζουν τις θέσεις της
ανόδου, ενώ υποβιβάστηκαν Α.Ε.
Γιάννενα, Κεφαλόβρυσο και Πετσάλι.
Στη Γ’ ερασιτεχνική, η ανατροπή
στην κορυφή ήρθε στον Β’ Όμιλο, με
το Συρράκο να κερδίζει στο νήμα
τον τίτλο του πρωταθλητή από τους
Βαρυάδες. Το Συρράκο έκανε φιέστα με τη νίκη με σκορ 5-0 επί της
Λάκκας Σουλίου, ενώ οι Βαρυάδες
έχασαν τον τίτλο που θα έπαιρναν
στην ισοβαθμία μετά την ήττα με 4-3
από την Αετοράχη.
Το Συρράκο και τους Βαρυάδες
στο δρόμο προς τη Β’ ερασιτεχνική
ακολουθεί το Θεριακήσι, το οποίο
παρά την ήττα από τον Πήγασο, διατήρησε την 3η θέση, αφήνοντας τον
Πήγασο στην 4η και το –2.
Τέλος, με αγώνα μπαράζ θα κριθεί ο πρωταθλητής του Α’ Ομίλου
της Γ’ ερασιτεχνικής, αφού το Σταυράκι και ο Πωγωνάτος ισοβάθμησαν
στο φινάλε, χάρη στη νίκη του Σταυρακίου επί του Δαβάκη με 0-4, που
έτσι εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του
Πωγωνάτου. Το τρίτο εισιτήριο της
ανόδου ξεκαθάρισε στο φινάλε, με
τους Αμπελόκηπους να κερδίζουν
στη Ζίτσα με 0-3, τη στιγμή που οι
Ανάργυροι ζητούσαν ταυτοπροσωπία των παικτών του Γεννάδιου. Οι
παίκτες του Γεννάδιου δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν από το γήπεδο,
γεγονός που θα τους στοιχίσει την
ήττα στα χαρτιά, ωστόσο οι Ανάργυροι δεν… προλαβαίνουν την άνοδο
για φέτος.

ÍÝïé

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011

áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Και λίγη αισιοδοξία
Με θετικό πρόσημο 370 εγγραφών νέων επιχειρήσεων έκλεισε ο
μήνας Μάρτιος 2011.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει
από τα μητρώα των επιμελητηρίων,
το σύνολο των εγγραφών νέων επιχειρήσεων για το μήνα Μάρτιο
2011 υπερέβη τον αριθμό των διαγεγραμμένων, καταγράφοντας
5.050 ανοίγματα επιχειρήσεων σε
σχέση με τις διαγραφές, οι οποίες
έφτασαν τις 4.680.
Έχουμε δηλαδή θετικό πρόσημο
370 περισσότερων επιχειρήσεων
που άνοιξαν σε σχέση μ’ αυτές που
έκλεισαν.
▲ Αυτό σημαίνει ότι δεν χάσαμε
εντελώς την αισιοδοξία μας

Οι… εξαγωγείς ευρώ

ΣΤΗΝ «επιφάνεια» βρίσκονται
πλέον οι λίστες με τους 3.000
Έλληνες που έχουν βγάλει στην
Ελβετία ποσά από ένα ως και 15
εκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτές περιέχονται γνωστά ονόματα επιχειρηματιών, δικηγόρων
και μεγαλοστελεχών τραπεζών.
Εντός των επόμενων ημερών ο
επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Διώτης
αναμένεται να δώσει πράσινο φως
ώστε ορισμένοι εξ αυτών να κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις.
▲ Για να δούμε τελικά τι θα
γίνει…

Επεισόδια στην Λευκάδα
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ επεισόδια μεταξύ
διαδηλωτών και ΜΑΤ σημειώθηκαν
στη Λευκάδα, κατά την επίσκεψη
του πρωθυπουργού στο νησί.
Μέλη του ΠΑΜΕ αποδοκίμασαν
έντονα τον Γιώργο Παπανδρέου
όταν επισκέφθηκε το δημαρχείο
Λευκάδας.
Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν
χρήση χημικών για να απωθήσουν
τους διαδηλωτές, πολλοί εκ των
οποίων εξαγριωμένοι προσπάθησαν να πλησιάσουν τον πρωθυπουργό, που βρισκόταν στο δημαρχείο...
Μάλιστα τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο στη Λευκάδα και φώναξαν συνθήματα τόσο κατά του ιδίου
όσο και εναντίον του μνημονίου
ενώ σύντομα ο χώρος γύρω από το
δημαρχειακό μέγαρο μετατράπηκε
σε πεδίο μάχης.
▲ Δημοκρατία έχουμε ότι θέλουμε κάνουμε. Όχι παίζουμε

Και εν ενεργεία
βουλευτές
ΣΤΗ Δικαιοσύνη έχουν προσφύγει και εν ενεργεία βουλευτές ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς
τους!!!

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
Επιστροφή στα
σαλόνια
για τον
ΠΑΣ.
Αρκεί να
μην είναι
προσωρινή…

Μικρά και ενδιαφέροντα
✔ Οι κανονιστικές αποφάσεις για την λειτουργία
των καταστημάτων, την κατάληψη κοινόχρηστων
χώρων, το ωράριο μουσικής κι άλλα, αποτελέσαν
τα θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
✔ Λένε ότι θα αλλάξουν πολλά στο θέμα αυτό
μετά την ψήφιση των κανονιστικών αυτών αποφάσεων.
✔ Δεν κρατάω μεγάλο καλάθι γιατί ακόμη δεν
είμαι σίγουρος για την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής να συγκρουστεί με τους καταστηματάρχες.
✔ Προκειμένου να μπει μια τάξη στην τεράστια
αναρχία που επικρατεί στην πόλη.
✔ Όπου τα καταστήματα διπλασιάστηκαν σε
βάρος των πεζοδρομίων.
✔ Αλήθεια; Με αυτό το θέμα θα γίνει κάτι;
✔ Ή θα αρκεστεί η δημοτική αρχή στο να
εισπράττει τα πρόστιμα από τις παράνομες καταπατήσεις δημοσίων χώρων;
✔ Ίδωμεν.
✔ Έχει απόλυτο δίκιο η Πανελλήνια Ένωση
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που διαμαρτύρεται.
✔ Μια και διαπιστώνει ότι τα τεχνικά προγράμματα των δήμων περιλαμβάνουν κατά βάση έργα
που θα δοθούν με απευθείας αναθέσεις.
✔ Χωρίς μελέτες.
✔ Σωστά λοιπόν ρωτάει:

✔ Γιατί δε συντάσσονται ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες για ομοειδείς εργασίες σε γειτνιάζοντα
Δημοτικά Διαμερίσματα;
✔ Με ποια διαδικασία θα επιλεγούν οι ανάδοχοι;
✔ Γιατί δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες ανοικτών διαγωνισμών όπου τα έργα θα εκτελούνται με
μελέτη και επίβλεψη, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνονται και σημαντικές εκπτώσεις καθώς λόγω της
οικονομικής κρίσης επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοληπτών;
✔ Διευκρινίζω ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα
στου δήμους να προβλέπουν στον προϋπολογισμό
πιστώσεις προκειμένου να καλύπτουν κάποιες επείγουσες ανάγκες.
✔ Ωστόσο η εξαίρεση γίνεται κανόνας.
✔ Που φανερώνει τη λογική των δημοτικών
αρχών.
✔ Η οποία δεν ξεφεύγει από τη λογική που
είχαν κάποτε οι πρόεδροι κοινοτήτων.
✔ Από μόνοι τους ακυρώνουν κάτι μεγάλο που
θα μπορούσε να γίνει με τον «Καλλικράτη».
✔ Εξυπηρετώντας προφανώς δικούς τους ανθρώπους.
✔ Και εξαργυρώνοντας ενδεχομένως προεκλογικές επιταγές.
✔ Ελλάδα δεν σου ιδρώνει το αυτί με τίποτε και
για κανέναν λόγο…

Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Καθημερινής της Κυριακής, στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθηνάς εκκρεμούν 284 αγωγές, με
αίτημα την αναπροσαρμογή των
βουλευτικών μισθών στο ύψος των
αποδοχών των δικαστικών λειτουργών.
Δικαστικοί και βουλευτές ζούνε
στον δικό τους κόσμο.
▲ Δεν εξηγείτε διαφορετικά το να
ζητάνε αυξήσεις στους παχυλούς
μισθούς τους όταν οι συνταξιούχοι
δεν μπορούν να βγάλουν πέρα ούτε
με… σφαίρες.

Μήνυμα από την
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ κατά πέντε λεπτά
της τιμής στο πρόβειο γάλα προχώρησε η αγροτική βιομηχανία γάλακτος «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».
Η δεύτερη μεγάλη βιομηχανία
που εδρεύει στην περιοχή και αγοράζει γάλα, κατά κύριο λόγο, από
ηπειρώτες παραγωγούς.
Και αυτό έγινε λίγες μόνο μέρες
πριν το διοικητικό συμβούλιο της
ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ αποφασίσει για την
νέα τιμή που θα έδινε στους παραγωγούς.
▲ Τυχαίο; Δεν νομίζω…

Δεν είναι περίεργο;
ΣΤΟ Εργατικό Κέντρο Άρτας η
πλειοψηφία της διοίκησης ανήκει
το ΚΚΕ.
Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι
στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό είναι
απλήρωτοι από τον περασμένο
Δεκέμβρη, σύμφωνα με ερώτηση
που κατέθεσε στη βουλή η Αλέξης
Τσίπρας.
Μου κινεί λοιπόν την έντονη
περιέργεια το γιατί το Εργατικό
Κέντρο δεν οργάνωσε κινητοποιήσεις.
Με αποκλεισμούς και άλλες ανάλογες μεθόδους που επιλέγει το
ΠΑΜΕ.
▲ Αναρωτιέμαι λοιπόν τι συμβαίνει….

Ξέφραγο αμπέλι
ΞΕΦΡΑΓΟ αμπέλι ο χώρος παρκινγκ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.
Με αποτέλεσμα οι κακοποιοί να
βρίσκουν ευκαιρία για να αναπτύσσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Αφήνοντας εκεί κλεμμένα αυτοκίνητα, ή αυτοκίνητα γεμάτα μα ναρκωτικά.
Όπως έγινε προχθές όπου βρέθηκε ΙΧ με ναρκωτικά όπλα καλάσνικοφ.
Το κόλπο λειτουργεί πολύ απλά.
Αφήνουμε το αυτοκίνητο και πάει
ο παραλήπτης το παίρνει και φεύγει σαν κύριος.
▲ Εμπάτε σκύλοι και αλέστε και
αλεστικά μη δίνεται…

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr