Facultatea de Constructii Sectia: CONSTRUCTII

PROIECT INSTALATII IN CONSTRUCTII – Anul II

TEMA PROIECTULUI Sa se intocmeasca proiectul tehnic al instalatiilor sanitare si de incalzire pentru o locuinta unifamiliala P+M, situata in localitatea Timisoara. Alimentarea cu apa rece potabila se asigura printr-un bransament la reteaua publica existenta in zona. Apa calda menajera se prepara cu ajutorul unei centrale termice proprii. Alimentarea obiectelor sanitare se va face printr-o retea de distributie ramificata din conducte de PPR – polipropilena reticulara. Conductele de apa rece potabila vor fi termoizolate impotriva condensului, iar cele de apa calda menajera impotriva pierderilor de caldura. Apele uzate menajere si cele meteorice sunt racordate la reteaua de canalizare publica prin intermediul unui camin de vizitare. Conductele de canalizare vor fi din PP- polipropilena la interior, si din PVC-KG la exterior. Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul radiatoarelor din otel tip panou si portprosop. Agentul termic pentru incalzire – apa calda 70°C/50°C este asigurat de la centrala termica proprie. Racordul radiatoarelor se va face cu ajutorul distribuitorului-colector de nivel, printr-o retea de conducte din cupru. Proiectul tehnic va contine : A. PARTE SCRISA 1. Foaia de capat 2. Borderou 3. Memoriu tehnic justificativ 4. Breviar de calcul instalatii sanitare 4.1. Calculul hidraulic al conductelor de distributie a apei reci si calde pentru consum menajer 4.2. Calculul hidraulic al conductelor de canalizare a apelor uzate menajere 4.3. Debitul de calcul al apelor meteorice 5. Breviar de calcul instalatii de incalzire 5.1. Calculul necesarului de caldura, conform STAS 1907/1,2 5.2. Calculul de dimensionare a corpurilor de incalzire 5.3. Dimensionarea conductelor instalatiilor de incalzire cu apa calda 6. Liste de cantitati instalatii sanitare 7. Liste de cantitati instalatii de incalzire B. PARTE DESENATA 1. Instalatii sanitare 1.1. Plan de situatie 1.2. Plan parter 1.3. Plan mansarda 1.4. Schema coloanelor 2. Instalatii de incalzire 2.1. Plan parter 2.2. Plan mansarda 2.3.Schema functionala a instalatiei de incalzire
Bibliografie : 1. Manualul de instalatii –Editura ARTECNO Bucuresti – 2010 2. St. Vintila, T. Cruceru - Instalatii sanitare si de gaz – Indrumator de proiectare Bucuresti, Edit. Tehnica, 1987 3. M. Ilina, C. Bandrabur Instalatii de incalzire- Indrumator de proiectare, Bucuresti, Edit. Tehnica, 1992 4. SR 1907/1,2 – Necesarul de caldura de calcul 5. STAS 1478 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare. 6. Normativ I9/2009- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 7. Normativ I13/94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

Coordonator : Asis. drd. ing. Cristian PACURAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful