DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh Nazru Haji Ismail Ketua Penolong Pendaftar (HEPP) USM

DASAR-DASAR NEGARA PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA Tanah Rakyat Sempadan Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. 3. Matlamat keselamatan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. . 2. Perpaduan dan kestabilan negara.

Dye-Understanding Public Policy. (Thomas R. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. Rahman. PERKARA. ISU. Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. Dr. Abdullah Ab. 1975) Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. .DEFINISI DASAR AWAM Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do .

Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.(Tertumpu kepada industri elektronik. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport). Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar. .ISU ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. ISU EKONOMI Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.

Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. . Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN Polarisasi kaum.

ISU ANTARABANGSA Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini. . Masalah politik di rantau Asia.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. Pendatang tanpa izin.

DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I. DASAR-DASAR EKONOMI RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Sains dan Teknologi .

DASAR-DASAR LUAR NEGERI Kawasan aman. Cekap Dan Amanah III. DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih.DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II. bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran .

Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. iii. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. ii. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. .

26.2% India.3%) Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. (86% berada di luar bandar) Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. bukan Bumiputra 34. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.2% Cina dan 38.4%. . (Bumiputra 2.8% adalah Melayu.3% dan pelabur asing 63.

.SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020 .

Dasar-Dasar Ekonomi .1.

Dasar Pembangunan Nasional (DPN) (RRJP 2 1999 2000) 1. Sambungan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Lancar pada 17 Jun 1991 Fokus (a) Membasmi golongan miskin (b) Menyusun semula masyarakat . 2. 3.

Objektif: (c) Memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi. kualitihidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi . nilai etika.3. sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar. moral. (d) Menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial.

4. Program: (a) Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat (b) Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek (c) Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi (d) Menerapkan nilai sosial. kerohanian dan amalan cintakan alam sekitar (e) Meningkatkan peluagn dan kemudahan pendidikan .

Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. 2. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (5 Feb 1986 PIP) OBJEKTIF 1. 3. . Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara.

Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Menyahut cabaran DEB 4. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Persaingan antarabangsa 10. Ke arah modenisasi 8. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Ke arah negara maju . Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Rantaian huluan & hiliran industri 11. Kelemahan sektor perindustrian 3.

elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai nilai tambah (Value Added) 3. 4.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. . 5. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik. 2.

4. . 2.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. 5. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri.

Rantaian antara sektor. keluaran & pasaran sektor 4. 5. elektronik & elektrik. Kurangkan pergantungan kpd tekstil.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. Mempelbagaikan industri tempatan. . Sumber-sumber pertumbuhan baru. 2. Mempelbagaikan pembuatan. 3.

Pembangunan teknologi. 8. 10. 7. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. 9. Value added.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Galakan IKS. . Kemudahan infrastruktur.

13. Pemasaran yang agresif.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. . Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Tembusi pasaran baru. Menyelerakkan tapak. 14. 12.

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. LATAR BELAKANG (SEJARAH) Diperkenalkan oleh YAB PM. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. 1984. Julai 1991. .

Afrika & Amerika Latin. . dinamik.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. berdaya saing. Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Perlu lebih kuat.

selagi dibenarkan oleh undang-undang. . fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: Sbg fasilitator perlu menyediakan suasana yg conductive bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang.

. bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut. Sbg pelaksana .perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. menyediakan maklumat yg betul.Sbg perancang mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. proaktif.

DASAR PENSWASTAAN (1983) PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

Pengagihan sumber secara cekap.DASAR PENSWASTAAN OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB. . Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

. Penjualan aset atau penswastaan. iv. Pajakan. iii. Kontrak Pengurusan. Bina Kendali Pindah (BKP) atau Build Operate Transfer (Bot) & Bina Kendali (BK) atau Build Operate (BO).DASAR PENSWASTAAN MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii.

ternakan.DASAR PERTANIAN NEGARA Dilancarkan oleh Y. . perikanan & perhutanan). Timb.A. PM pada 12 Januari 1984. Dapat menyediakan peluang pekerjaan.B. Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman. menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara. membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian.

. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki. Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditikomoditi yang mempunyai potensi besar untuk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih bahan makanan & perindustrian.OBJEKTIF Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan supaya sumbangan sektor pertanian kepada pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula.

pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. KADA. Menekankan tanaman untuk eksport. Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. b) . membolehkan pemilikan tanah yang ekonomik bagi mereka yang tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil.STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru Dijalankan oleh FELDA. FELCRA. Pembangunan In-Situ Pembangunan di kawasan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah akibat daripada masalah struktur & institusi. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. MADA.

MARDI.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian Cth: penyelidikan. Jabatan Pertanian. FAMA & LPP. pengembangan & pemasaran yang cekap disamping galakan @ intensif tertentu. getah koko. Jabatan Perikanan. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi Eksport perindustrian kelapa sawit. Beras(sara diri) akan ditingkatkan. PORIM. d) e) f) . RISDA. Pembangunan hutan dihadkan supaya ekologi dipelihara. RRI.

STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii. Pengelompokan Kampung-Kampung ii. Pembangunan Industri Kampung .

Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. v. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Projek Pembangunan Kg. Projek Cth. Parit Seraya & Kg. K tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Perak & Pulau Pinang. Karang. T ganu & Kandis. Kok.PENCAPAIAN SEMASA Boleh dilihat kepada beberapa langkah yang diperkenalkan termasuklah: i. Puchong. Projek diswastakan seperti Projek Akuakultur. iii. Selangor & sykt. Tradisional oleh FELCRA di Kg. vii. ii. Parit Selangor. T ganu. K tan & Ulu Berang. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Pertanian & MARDI iv. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. . Tiada benih percuma. Selangor. kerjasama di K tan. Subsidi tanaman selain dr padi. vi. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. Teratak Batu. Kedah.

Harga komoditi b. Sambutan petani . Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Pekerja pertanian e.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d.

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI 1. Dasar ini diumumkan pada bulan April 1986. 2. Matlamat Membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan menggalakkan pengunaan sains dan teknologi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi serta menggiatkan pembangunan sektor perindustrian agar lebih canggih, dinamik dan dapat bersaing dengan negaranegara lain.

3.

Strategi a. Pengkomputeran sektor perindustrian b. Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains c. Menggalakkan pemindahan teknologi antara sektor dengan lebih agresif d. Menggalakkan peranan sektor awam dan swasta dalam penggunaan sains dan teknologi yang terkini. e. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk merintis jalan ke arah penemuan dan penyelidikan terkini dalam sains dan teknologi f. Menubuhkan pusat mengumpul dan mengedar maklumat tentang aspek sains dan teknologi.

2. DASAR DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA

Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. 1961. 1957. Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran.DASAR PENDIDIKAN Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. .

OBJEKTIF BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. & politiknya . 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan. ekonomi. sosial.

3. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. .STRATEGI PELAKSANAAN 1. Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. 4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Mengadakan kurikulum yang sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. 2.

Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. . 6. seimbang & bersepadu.STRATEGI PELAKSANAAN 5. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. 7. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun.

STRATEGI PELAKSANAAN 8. 10. vokasional pada tahun 1978. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan . 9. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989.

Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. pengakap.STRATEGI PELAKSANAAN 11. 13. moral & disiplin. 12. spt pasukan-pasukan kadet tentera. kadet polis. puteri islam dll. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. . Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.

Mengurangkan kemiskinan terutamanya bumiputra yang berpendidikan. kaum .PENCAPAIAN SEMASA Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. tenaga rakyat yang dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta.

Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi. Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.B.DASAR PANDANG KE TIMUR Diumumkan oleh Y. Fokus Jepun & Korsel. PM pada 8 Februari 1982 semasa 5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca di K.L. Program Latihan: Latihan perindustrian & Teknikal. . Pengajian Akademik.A. Hubungan antara institusi. Kemajuan Eksekutif.

LATAR BELAKANG/ RASIONAL Islam adalah agama rasmi . Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masingmasing.Perlembagaan Negara. Menerapkan nilai-nilai positif & murni yang terdapat dalam Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M sia.DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1. .. Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970an di Seantero Dunia.

. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Menubuhkan sebuah negara yang bahagia. OBJEKTIF Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang BERAMANAH.2. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan.

. IKHLAS. BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. BERSIH. NILAI-NILAI YANG DISEGANI Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. BERTANGGUNGJAWAB. TEKUN. BERDISIPLIN.3. BEKERJASAMA. SEDERHANA. DEDIKASI.

BERSIH Bersih dari segi fizikal Bersih dari segi moral CEKAP Hasil kerja yg tinggi Mutu kerja yg tinggi Menepati objektif kerja II.DASAR BERSIH. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. .

rakan & organisasi. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. . AMANAH Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yang diamanahkan dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yang ditetapkan. jujur kepada diri sendiri. Mempunyai sifat luhur & murni.DASAR BERSIH.

.A. Tiga sifat unsur yang perlu diamalkan. PM.B. BERSIH. CEKAP DAN AMANAH Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.B. Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yang baru.

. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.C. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Dilancarkan oleh Y.B.A. Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yang berkesan untuk dicontohi. PM pada 19 Mac 1983.

10.D.83) . PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.4.83 Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH. 6.

10.83) .D.82 Tempat-tempat Lain 1.2.1. (Keputusan mesyuarat MB/KM 22/23.80) Arahan pengisytiharan harta Pusat-pusat pembayaran bil setempat (KL/PJ 1. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN KMK Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) Konsep Pejabat Daerah Contoh.

Tidak bersemangat D. Tidak ikhlas G. Kurang inovasi E. Tidak dedikasi C. Cepat puas hati . Tidak jujur F. SIKAP A.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1. Kurang cekap B.

2. sains & teknologi. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. . penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini.

TAFSIRAN AGAMA Kefahaman dan tafsiran agama yang singkat dan sempit yang menolak pembangunan menyebabkan dasardasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan daripada kumpulan pendesak dalam negeri & luar negara yang menyebabkan rakyat raguragu. .3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful