K.

Ku bu

RAJAH LALUAN KTM KOMUTER KTM KOMUTER ROUTE MAP

PETUNJUK LEGEND
Se nt ul
Laluan Seremban - Rawang Seremban - Rawang route

Bh ar u Ba Ra s ta ng a Se Ka re li nd ah R aw an Ku g Su an ng g ai Ke Bu po lo ng h Se nt K ral Se epo ga ng m bu t K. L U M PU R Pu tra Ba nk

SE NT RA L

N eg ar

a

Laluan Sentul - Pel.Klang Sentul - Pel.Klang route Stesen Station Stesen pertukaran Interchange

KL M id Va lle y Se pu te Sa h la k Bd Se r.T lata n s Se k S rd ela an ta n g Ka ja ng U .K .M Ba . ng i Ba ta ng Be na r N ila i
Transit bas ke KLIA

La bu Ti ro i

An gk Pa asa pu nt ai ri D al am Pe Ja ta lin la n g Te Kg m pl .D er at o H ar un Se ri Se Se ti Su tia a ba Ja ng ya Ba Jay tu a T Sh iga Pa ah da Ala m ng Bu Ja ki wa tB ad ak Kl Te an g lu k Te Pu lu la k i G ad Kg on .R g aj a Jl n. Ud Ka a st a Pe m l.K la ng

Se re m ba n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful