Afirandina Erd û Ezmên

Guhdarên delal! Silameta Xwedê bi we re be! Em bi navê Xwedayê aştiyê silavan li we dikin.

Riya Rastdariyê 4

Daxwaz û armanca Xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike. Wî ew rê kifş kir, da ku em her û her bi wî re di aştiya rastîn de bijîn. Em gelek dilgeş in ku em dikarin îro jî li ser Riya Rastdariyê ji we re bipeyivin Di bernameya xwe ya derbasbûyî de me xwend ku pêxemberên Xwedê li ser milyaketan û li ser Îblîs çi nivîsandine. Em hîn bûn ku di destpêkê de Xwedê bi hezar hezaran ruh afirandin û navê wan kir milyaket. Di nav wan de milyaket Lûsîfer hebû. Rojekê wî di dilê xwe de xwe bilind kir û Xwedê kêm dît, dixwest cihê Xwedê bigire. Gelek milyaketên din jî li pey wî çûn û bi wî re guneh kirin. Lê Xwedê wan ên ku li hember wî rabin qebûl nake. Loma wî Lûsîfer û milyaketên xerab ji ba xwe avêtin. Navê Lûsîfer hat guhertin û bû Îblîs. Mana vî navî Dijmin e. Xwedê ji bo Îblîs û milyaketên wî agirê dojehê yê ku tu caran natemire amade kir. Rojek wê bê ku Xwedê wê Îblîs û hemû yên ku li pey wî diçin bavêje wî agirî. Lê belê hê Îblîs nehatiye avêtin dojehê. Ew li dinyayê ye û dixebite ku mirovan bixapîne, da ku ew jî helak bibin. Îro emê li dersa çaran a Nivîsarên Pêxemberan binêrin. Di kitêba pêşî ya Tewratê de, yanî di Kitêba Destpêkirinê de, di deriyê yekê, ayeta yekê û diduyan de, Nivîsarên Pîroz dibêjin: Di destpêkê de Xwedê erd û ezman afirandin. Erd virt û vala bû, li ser rûyê kûrahiyê taristanî hebû û Ruhê Xwedê li ser rûyê avê diliviya.(Destpêkirin 1:1+2) Di destpêkê de, çaxê ku Xwedê erd û ezman afirandin, li ser rûyê erdê tu tiştê jîndar nebû. Her der virt û vala bû û tarî bû. Nêta Xwedê ev bû ku mirovan biafirîne, yanî afirînên ku Xwedê nas bikin, ji Xwedê hez bikin û her û her guhê xwe bidin wî. Lê belê beriya ku Xwedê mirov biafiranda, plana wî ew bû ku dinyayeke pir xweş çêke ku mirov tê de bi silamet û bi rihetî bijîn. Loma îro emê bibînin ka Xwedê çawa dinya afirand û ji bo mirovan amade kir. Gelo Nivîsarên Pîroz çi li ser afirandina erd û ezmên dibêjin? Dibêjin: Xudan di şeş rojan de erd û ezman û derya û her tiştê di wan de çêkir. (Derketin 20:11)

1

Niha em dixwazin li deriyê pêşî ya Tewratê binêrin, da ku em hîn bibin ku Xwedê di wan şeş rojan de çi afirand. 1) Li ser roja pêşî, Nivîsarên Pîroz weha dibêjin: Erd virt û vala bû, li ser rûyê kûrahiyê taristanî hebû û Ruhê Xwedê li ser rûyê avê diliviya. Xwedê got: «Bila ronahî çêbe.» Û ronahî çêbû. Xwedê dît ku ronahî qenc e. Hingê Xwedê ronahî ji tariyê veqetand. Xwedê navê ronahiyê ‹roj› û yê tariyê ‹şev› danî. Bû êvar û bû sibeh, ev roja yekê bû. (Destpêkirin 1:2-5) Yanî di roja pêşî de Xwedê emir kir, got: Bila di tariyê de ronahî hebe! Erd wek gokeke mezin e û Xwedê emir li erdê kir ku di nav 24 saetan de carekê bizivire. Ji ber vê yekê li dor 12 saetan roj e û li dor 12 saetan şev e. Xwedê di roja pêşî de tiştê çiqas mezin çêkir: Wî ronahî ji tariyê cihê kir. 2) Heçî roja diduyan e, Nivîsarên Pîroz weha dibêjin: Xwedê got: «Bila di navbera avan de qubeyek çêbe, da ku wan ji hev veqetîne.» Îcar Xwedê qubek çêkir û ava di bin qubê de, ji ava li ser qubê veqetand. Û ev weha çêbû. Xwedê navê qubê ‹ezman› danî. Bû êvar û bû sibeh, ev roja diduyan bû. (Destpêkirin 1:6-8) Yanî di roja diduyan de Xwedê ezman, yanî atmosfêr li dor erdê afirand. Atmosfêr ji hewa ku em distînin pêk tê. Atmosfêr her tiştî û her kesî ji germiya tavê û ji gelek tiştên din diparêze. Bêyî wê atmosfêra ku Xwedê di roja diduyan de afirandiye, mirov wê nikaribûya ku li ser rûyê erdê bijiya. 3) Di roja sisiyan de Xwedê behr, bej û her tiştê şîn, yanî giya, dar û pincar afirandin. Guhê xwe bidinê Nivîsarên Pîroz li ser vê yekê çi dibêjin: Xwedê got: «Bila ava di bin ezmên de li derekê bicive û axa zuwa bê dîtin.» Û ev weha çêbû. Xwedê navê axa zuwa ‹erd› û navê ava civiyayî ‹derya› danî. Xwedê dît ku ev qenc e. Hingê Xwedê got: «Bila erd şînayiyê bide: Giyayên ku tov didin û darên ku tovên wan di wan de ye û li gor cûreyên xwe fêkî didin.» Û ev weha çêbû. Bû êvar û bû sibeh, ev roja sisiyan bû. (Destpêkirin 1:9-11.13) Yanî di roja sisiyan de Xwedayê Afirandar ê şehreza derya, rûbar û çemên avê û bi hezaran jî cûreyên dar bi fêkiyê wan ve û hemû cûreyên giyê afirandin. Xwedê çiqas xwarinên xweş ên cûr bi cûr afirandin: Wî sêv, hinar, pirteqal, zebeş, bacanên sor, zeytûn, birinc, genim û hê gelek cûreyên xwarinên din afirandin. Û Xwedê li ser hemû
2

tiştên afirandî got ku ew qenc e! Her tiştê ku Xwedê çêdike û diafirîne, qenc e, bêkêmahî ye û temam e. Me beriya niha dît ku tenê tiştek heye ku Xwedê tu caran nake; yanî wî tu caran tiştekî pîs û xerab nekiriye û nake, ji ber ku Xwedê qenc e! Belkî hin ji we dipirsin, dibêjin: Madem ku Xwedê qenc e, çima li ser rûyê erdê evqas xerabî û şer heye? Çima dinya tije zordarî ye? Çima îsal rezê min berê qenc neda? Çima zarokên min nexweş dikevin? Eger bi rastî Xwedê qenc be, çima xerabî ji dilê mirovan derdikeve? Erê, ev pirsên girîng in û Nivîsarên Pîroz bersîvên rast û zelal didin. Di bernameyên ku bên de emê li ser van tiştan bifikirin. Lê ji bo îro em bi tenê vê rastiya girîng bînin ber çavên xwe: Xwedê qenc e, loma her tiştê ku Xwedê afirandiye jî qenc bû. Ji kerema xwe, em deqiqekê li ser qenciya Xwedê hinekî bifikirin. Me niha bihîst ku Xwedê di roja sisiyan de dar afirandin. Gelo tu dizanî Xwedê çima dar bi fêkiyê wan ve afirandin? Ma ew ji wî re lazim bûn? Ma Xwedê ew dar û hemû fêkiyê xweş û şîrîn afirandin, da ku ew birçî nebe? Na! Xwedê afirandarê her tiştî ye û ew tu caran tî an birçî nabe. Tu tişt tune ku jê re lazim be. Îcar çima Xwedê dar afirandin? Nivîsarên Pîroz ji me re diyar dikin ku Xwedayê qenc, her tişt ji bo wî mirovê ku wê di roja şeşan de biafiranda, çêkir. Gelo tu bi qenciya Xwedê dizanî? Ma tu dikarî zebeşekî bixwî, an jî bîhna xweş a gulekê bîhn bikî bêyî ku tu qenciya Xwedê bibînî? Ma tu dikarî li darekê binêrî bêyî ku tu şikir ji Xwedê re bikî? Wî ew afirandin, çimkî dar nebin, jiyan ne tu jiyan e! Bêyî daran emê çawa êgir bikin û emê çawa xaniyan an keştiyan çêkin? Bêyî daran di germiya rojê de siya me wê nebe ku em pê hênik bibin! Bêyî daran, li ser vê dinyayê jiyan çênabe. Lê belê dar bi tenê parçeyekî biçûk ji hemû tiştên afirandî ne. Xwedê ji bo me bi hezaran tiştên qenc afirandine, da ku em pê şa û rihet bibin. Xwedê dixwaze ku em qenciya wî bibînin û qebûl bikin. Tiştê ku Dawid pêxember di Zebûrê de nivîsî, tam ev e. Wî got: Tam bikin û bibînin, Xudan çi qenc e. (Zebûr 34:8) Lê niha divê ku em berdewam bikin: 4) Di roja çaran de Xwedê got: «Bila di quba ezmên de ronahî çêbin, da ku rojê ji şevê veqetînin û ji roj, demsal û salan re bibin nîşan.(Destpêkirin 1:14)

3

Xwedê tenê emir kir û li ezmên roj, heyv û stêr çêbûn. Xwedê peyveke din got û dinyayê dest pê kir li dor rojê zivirî. Wî careke din peyvek got û heyvê dest pê kir li dor dinyayê zivirî. Gelo Xwedê bi çi awayî her tiştê li ser rûyê erdê afirand? Nivîsarên Pîroz li ser vê yekê çi dibêjin? Dibêjin: Erd û ezman bi peyva Xwedê hatine damezrandin; wusa ku tiştên tên dîtin, ji tiştên nayên dîtin çêbûne. (Îbranî 11:3) Di destpêkê de Peyv hebû. Peyv bi Xwedê re bû û Peyv bi xwe Xwedê bû. Ew di destpêkê de bi Xwedê re bû. Her tişt bi wî afirî û bêyî wî qet tu tişt neafirî. (Yûhenna 1:1-3) Me berê jî bihîst ku di roja pêşî de Xwedê peyivî û got: Bila ronahî çêbe! û hingê ronahî çêbû. Di roja diduyan de Xwedê got: Bila qubeyek çêbe û hingê qubeyek çêbû. Di roja sisiyan de Xwedê careke din peyivî û tiştê ku wî got, çêbû û derket holê. Gelo Xwedê bi çi awayî her tiştê li ser rûyê erdê afirand? Xwedê peyivî, wî got û tiştekî din nekir. Ji bilî peyva wî tiştek ne lazim bû. Wî bi tenê bi gotina xwe emir kir û yek bi yek her tişt çêbû. Xwedê her tişt bi peyva xwe afirand. Nivîsarên Pîroz ji me re dibêjin ku Xwedê bi peyva xwe ne tenê her tişt afirand, lê belê bi peyva xwe ya hêzdar her tiştî xweyî jî dike. Heyv û hemû stêr bi hêza peyva Xwedê li ezman di gerên xwe de disekinin. Roj bi qeweta peyva Xwedê di wextê xwe de hiltê û diçe ava. Jiyana me wê çiqas zehmet bûya eger me nizanibûya ka roj wê sibe û dusibe derkeve, an dernakeve! Lê belê Nivîsarên Pîroz dibêjin: Xwedê dilsoz e (Korîntî I, 1:9). Em dikarin pişta xwe bi peyva wî ve girê bidin. Ew peyv û soza xwe naguhere û her û her eynî dimîne. Peyva Xudan her û her dimîne (Petrûs I, 1:25) 5) Di roja pêncan de Xwedê bi hezaran cûreyên teyr û masiyan afirandin. Nivîsarên Pîroz dibêjin: Xwedê got: «Bila av ji keriyên afirînên jîndar tije bibe û bila li jor, li quba ezmên teyr bifirin.» Îcar Xwedê hûtên mezin ên deryayê, hemû afirînên jîndar ên ku av bi wan tije ye û teyrên firek li gor cûreyên wan afirandin. Û Xwedê dît ku ev qenc e. Hingê Xwedê ew bereket kirin û got: «Berdar bin, zêde bibin û ava deryayan dagirin û bila teyr li bejê zêde bibin.» Bû êvar û bû sibeh, ev roja pêncan bû. (Destpêkirin 1:20-23) 6) Heçî roja şeşan e, Nivîsarên Pîroz ji me re dibêjin ku Xwedê heywan û mirov afirandin. Emê di programeke din de hê bêtir li ser vê dabaşa girîng bipeyivin û bibînin ku Xwedê çawa û çima mirovê pêşî afirand.

4

Îro em li ser qenciya Xwedê peyivîn. Me dît ku pêxemberê Xwedê çi nivîsandiye. Wî got: Tam bikin û bibînin, Xudan çi qenc e. Hevalên delal, ma bi rastî we ev qenciya Xwedê dîtiye? Her roj em gelek cûreyên xwarinê dixwin û ew hemû ji aliyê Xwedê ve hatine dayîn, lê belê ma bi rastî me qenciya Xwedê dîtiye û fêm kiriye? Eger bi rastî tu bixwazî qenciya Xwedê fêm bikî, divê ku tu guhê xwe bidî Peyva Xwedê û jê bawer bikî. Nivîsarên Pîroz dibêjin: Mirov ne bi nên tenê dijî, lê bi her peyva ku ji devê Xwedê derdikeve dijî. (Metta 4:4) Di dersa ku bê de emê bibînin ku mirov ne tenê beden e, lê belê canê wî jî heye. Peyva Xwedê ji bo canê me wek xwarinê ye. Peyva Xwedê qenc e û keremeke mezin e, lê belê lazim e em birçiyê wê bin. Gelo ma canê te birçiyê naskirina Xwedê û zanîna Peyva wî ye? Eger tu birçiyê Peyva Xwedê bî, tê rastiya Xwedê bibînî û ew rastî wê li ser vê dinyayê aştiya rast bixe navbera te û Xwedê û wê li ezmên mîrasa ku narize bide te. Em dizanin ku ev yek rast e, çimkî Xwedê bi xwe soz da û got: Xwezî bi wan ên ku tî û birçiyên rastiyê ne, çimkî ewê bên têrkirin.(Metta 5:6) Amîn. Pir sipas ji bo ku we qenc guhê xwe dayê. Ji kerema xwe di bernameya ku bê de jî bi me re bin. Hingê emê ne tenê bibînin ku Xwedê çawa mirovê pêşî afirand, lê ya hê girîngtir, emê bibînin ku Xwedê çima mirov afirandin. Bila Xwedê we pîroz bike û hûn tu caran vê gotina Xwedê ji bîr nekin a ku dibêje: Tam bikin û bibînin, Xudan çi qenc e. (Zebûr 34:8)

5

Related Interests