NORMATIV PT. DIMENSIONAREA STRATURILOR BITUMINOASE DE RANFORSARE Ranforsările cu straturi bitum. se execută pt. sporirea capacităţii portante a drumurilor.

Necesitatea ransforsării SR este determinată de starea tehnică a acestuia cf. CD 155-86 Starea tehnică se va extrage din banca de date tehnice sau prin măsurători efectuate pe teren. STAS 4032/1-82 deformaţie specifică: defineşte starea de deformaţie spaţială într-o structură rutieră supusă unei încărcări pe suprafaţa drumului.SR este un mediu multi-strat elastic liniar. Încărcarea este dată de sarcina statică a semiosiei standard (57,5 kN) 0,625MPa/S(r=0,171 m) CALDEROM permite calcularea: -def. specifice orizontale de întindere (er) la baza straturilor bituminoase -def. specifică verticală de compresiune (ez) la nivelul pământului de fundare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful