Case: 10-55084 05/09/2011 Page: 1 of 4

ID: 7746150 DktEntry: 46t k / * E D R It : 'ë 7 ' MO L cD/Y R C E K LY .' E , LR /

UsC UT F PEL .OR O APAS

CtyA. t ro, e KoisiadMolDwyr ah CatsnAlx znk, n l e e y U.. or adC utf pasfrh Nit Ciut S C ut n oroAp el o te nh r i s c PO. x13 3 . Bo 99 9 SnFacsoCA 9 l933 a rni , 4 1-99 c

M h êS21 A' 01 j w
SE ID L DCEE OKTD
DT AE
.

ITL NI I A

Rgri cs0- 87 # ea n a 962 dg e 5
T :Cah A. tro , i ut C utf pas xcte OfieoteCiut xctv o ty Cae ci v c c U. . or frhtsn Cru & oro ApelE eui f fh r iE eui e S C ut o teNit Ci i s nh r t c MolDwyrCeko Cor l e, lr f ut y PO. x133 Of oteClk . Bo 999 l fh e ke r SnFacso C 9 1-99 a rnic, A 41933 USC utf pelfrhNihCrut .. oroA pa ote n i i s t c SnFacsoC 9 193 3 a rni , A 4 1-9 9 c Ae K znk,heJde Ofe fh Cru Eeui l oisiCifug x fcote i i xcte i ct v U.. utfrh Nit Ciut Clr'Omc,9 SCorso te nh r i c eks e PO. x13 3 . Bo 99 9 15SuhGrn Avne 2 ot ad eu SnFacsoCA 9 1933 a rnic, 4 1-99 Psdn, A 9 15 aaeaC 10 Cc DrOr T i adMrGayKre,At reso tePanis : . l at n . r ep t ny frh litf; y z o f MrDaiDeueadMrR gr s,At reso teDeedns . vd lt n . oeWet t ny frh fnat; o Ote itrse ctesgop,adetisbtpbiadpiae hrneetd izn,rus n nie,oh u l n r t. i t c v R:Epes naeote nt Sa s oerqi* fre cnlinitics e xrsmadt fh U id teC d *eur aocd oc s nh ae s e t e uo s Der f il,ugsadSaf fh NitCiut aOfiasJde,n tfote nh r i c c: WeaA ra ci n,nwyuwldlpoie o le oi oteot thrit ,s mein iz sko o i u rvd cmpe nte fh cne see o c te ly t c n n teaeojdewowrasndthat oaagmeto Ma2adiPsdnwti hpnlfugs h eesi e o erh rlru nsn y n n aaea i n g e h teosti acisae f l DaeeavBaakObmaea,Dokt .9587 h cntuo lricsoWiy rk, tl. rc a ,t l ceNo 0-62. itn - s e Bcuemadtsoepesfdrla *boueyrqi *tePanisowiter r r eas nae fxrs eealw asltl eur h litft nhipi y e f ma ojci (grlsfn agmetrid,olpnl slrmaigui aetrli beter ade oayru n ae)yt ae' oee in dtsr:ouen ve s ss r s n e te f oacri l;n tgatlrlfhtseesryesni adsbeuntee hi a rcodn yado rnalei taincs i s tln usqethrt rv g e al e a o ite ae'rlgdento pywtt sm na sfa ,hnyucudb cldit . fhpnl ui osocm l i h e adt ol te o ol e al no s n he e w cntuinlti qetn,oflginrn,r tewi nget gtrlyteesme ostt ae c usosfrai ,goigo ohr s elci o ea hs a i o hs i in e n e cmmadn atoie t yuo flwe lye,wtnuhn ioiuia iua o nig uhriso or wn el mpoes iiscaht c diys es t o tioe wee svrleelugsaelayr el te tasosocmpad hsn- hri eeafdrjdehvaed e adhirsnuj ne ts n a r vh re or c tr n e ut dditruCnt tnadote epeslrihtasraaflrsec trianb or osmi ,n frh Pol'c ar to sue l uPeiny e s io e g w d S ,hntefl wigaea nsteasltlmadtr rq i meto lwipa hri: ote,h ol n r mogth bouey naoy eur ns fa n ly een o e . Tt 4, atr 2oteUntdSae Coeetl atrsetl eod'c r ead ie 4Chpe2 ,fh i tts d, nie sçei ni Rcrs,li sn l e td p d a ' af mnasieaita:lecoteogteodfmMrObmaaaSeoohvn adt,nrl,ht(1ah fhsuhrcrsr . a k otr aig e t a o poai vl aeiectdtmi hsosttnlliit,o nt,oteOf o rbte a e svdneo er n icntui aeibly r o .t h t v u e e io g i Peinidcr b epeseela aatrsetleod;(1.sctrsefl rsetsele yxrsfdr l s G einircr' 2aluhteini d ad a w p d a ' l p ke t d a rcrs aenweteyadwh l o e b teUntdSae,adnt yMnObmaaa eod' r o nil n ol wnd y h i tts n ob ' r y e a k Seray r;E)oscGrsetleod' yeeb cnel udrnfr o otonmoe 3n uhteinircrsma vreocadneayom f o p d a ' e picwhtee;n ()hsmeeodaeeurdobge aallpbidman2 ray aovrad 4tea rcrsrr i t e el vibe ul o i. v s qe y a, c Tiibcuehrpa dtuoy e prs-ç e arig uocntuoa sauoy hsseasteeet sttrky hae t cr n otfosttnl e a h y ii o o eofi ocrmoi dtsfh Peiet-ovos ic dsh dtotttr, rt rfc lree n lui ote rs n' bi l nl et uy, Mr h ia a e d ' uy u e f ObmaaaS eootq ai hmslASteotnil-eg lPeietIde, iatal a k otr o uly i ef h s s y lie rs n.nediscul f e b ib d t . y amadtdlgluyo M1ObmaaaS eooASlrsdn 'tproalmaesr ta nae eadt f ' a k otr, ç eief,o esnl k ueht . hselih et t,n ohruh osttnlliiydcmettnweeptnote ir b tcrt ead i cntui aei i u naoy u h io p t i f eavrbepkadmatescseyfsdyigbl noh Ofe fhrrsity r laaal ul o iuo h vr ita n su gte fcot Peiec. e y i bi n pn i r l c asmi i , e dn

Case: 10-55084 05/09/2011 Page: 2 of 4

ID: 7746150 DktEntry: 46

'

R prs gteqet naant .O a a k Seooiimeehl'pa tpi oth ehai h usi gisMr bm aa otr,ts rci s l o o tute n o d y n oliu sauoymadts fh UntdSa sC d icnrl fh etemat,e .I)ht b ostttr nae ote i tt oen ot o te ni tr .:1ta v e e o aoBaaksa sc rcrsocnt inlliiti otneaeepesynt l f rc'smeuheod fosi oa-iblympr c r xrslgo mt eg i a r e poetdt aypiay whtovr4 US .20(;uhrht )a cdentvn rtce o n r c, asee, 4 .Cj24c ft , a( Brk osoee v .d 2 o ntoeeod,nm r,eas,speiette)rreo e sllb teUntd w hsrcrsay oebcueaçrs n'hyaenw t d oeayh i , o wn y e Sas4 USCj22advnutrta(J aaksuyudra,madtdhs tt,4 ...20;neefre,ht3Brc'dt nel nae,a e h w a as enoesrtoeaeeodae d pbidma adr laaalfrh l ybe t nuehssm rcrsrmae ul o i n fe vibeote w c n ey l di rve n b ayct e,s 4 US .û23 )n20(,e5 ...52 al eiwig y n izn e 4 .Cj204 ad24c tn US b5. y i e . I ncl as,ytevr oeainaddrce etateesttsh . a Ck S eoo r ial l b h ey prt n i tF co hs t ue, Obmaaa otr o y o o e f a )Mr teeoencs ry an I abss rli o ieetorhsw asee,ocniu hrfr ees i hsoe laeoc msrn rs ri t htovrt ot e al g a t s g n cnelgtr inileod' hc nwbln olt& nePol'uth w ud ocan i ed t rcrsw i o e g n oWe , epe, ni e ol i p se a ' h o y l tspoehso atet U. .iznhpoaylvlteeyetbi igacte pro it rv i wn uhni Sctesi fn ee,hrb salhn izn otn r c i s i i ol ao nr itsc rcrs b fsrvai tea rcrssroocinh fe lw ehpo uheod-ytteelgh smeeod apoffiz si g s r n te p T iiacasct th2 'ocus,u, fc teni w r wdtpc fw ee Mr. hss lsi 1 c-2' forebti ath ete ol ieoio* hr* .. Ca , n , r d O a aaa otrw son eo sntnyadl alie vnad oit fco.e m k Se o b bcme a l e l rl a mo e o gy e ibsualfthtas rlcn eisetnnui alriiltnvltnhdaeutr ni tbea tah ipy a nvr c sttnl eg e s adHrs et fh dp c em eb o t o y l b aa i pei n'ne i ' d t ta rlcn c uebcue npr thsad)eehdUSctesi o aylvl h lt abr' l s,easee ae (iddynvra . .iznhp fn ee enu 'a n i T ats feajde teog lakoldeoba oefhhgepsinuo. ocaae r ugwi nuhe lnwegtoti n oteihroiospn dl h g n t ayCi ut oro Apel,ebhv a iwiot nesn igrgrigte:auabr' n r iC utf pasyteae sf t u udrt dn eadn h ntrlon c h a cuesteasorqin to2cin ansitascnlse rvaf tomuh lsairlet eui w ()iz pr t sol ocui l eela o c a t rg te e , o vy r icmptneaddsanfrh lw,trmani sc a i otnpsinotepbit s no eec n i i o tea o e i n uh nmpr toio fh u l r t d a t cu Tehe()ieetee oU..iznh aesbie.Te icueçauabr' . htre3dfrnl l f Sci si ret lhd hynld t trlor, vs te p a s p l ai bn ' n Ra azd ci n i t e o f ad nmrle' i es nv > i ' t .FrxmpeSal A neD nanotr,h z oea l,t e nt) uhm/ eoote nrlon'izn s y br'cte mohr f . a aaSeoo w soiialafl4aua teo MrObma k otr, a r nl ulç t g y n i e n g cnevdbtoeii U..izn(eprnswo eel btsl,. eslnihr ocie yw xsn Sci shra t hwras ohtl Srt:ba e tg te e) o iUhcieet .iz s br .l fl ot s tefhr f .Obma k S e r, aakS.wanvr U..izn ih n ul n at h a eo Mr a aa ot o Brc r t c r, t o , S ci o aylvlwhtovra tewol ko .As drccneuneMrO a aaa ote, fn ee, asee,sh r n ws a i t osqec, s eeak Se r d e .s osttnt o bm tui ao hmsl i.h cret -iigtrs et cnnvr etauabr'a icn i o l i ef ., e urnl st t ei n' a eeb ç trlon's ,et y tn p d ' n l y r urdfr rsec,uolGav br' rt tazd ascn oti bsI e o e i oPei nybtnynte on oçau le' seod rhr ete l f qe d i ' n ri ' d vs U..iznhp T escnaylvlKaiebr'iwhth br crt t iu ial S ct esi. h eodr ee nt ol,s ate ih etkaes es l i v f t i s aota ib ri Ha iObmawolb alatlaiebr'o U. .olimo hd bu,sf onn wai a , d e test t on'n Ssi( mmy a u nv , b nbc o U. sifrtes6motsrrobr f e nS l nh pi t i ,w i se pa t hd ten., t h r l n e. ey betakvrn.oloa,at,bcuedod wahohcohap.nznafobar) usi n eRauabn'aan eas a y s ta # U. ci eoe r s t l e trlof gi l d n *l a t s br ,n nvr sa iamie b eeyn.E e Eaiebr 'MrObe bkrotr' ihad eewa,ss d td y vroe vnt t ol,S.ia aaSBoy t t nv p ma e o wud aeslatmtayltiay(obflcinh wite . .whnhs olhv tluoail o hsn dut )iz si t hUS, e i3 i cl s u te p h mo to hmt frinInsht r o or ttDeat n'n-oIt, n erld mmyo k i o oeg ad tawee n u Sae pr t on isa o e me s s lt B r aa e *izn teenodroaedte shossc a whntedie i il al s nw ci *hri ret tn hi col uh s e hylndl te . y te t r , Id nsa Rtrigt teU.. le,imo my* gthvte tgthmbtv n noei. eunn o h S a rhs m mih* aerdo ete o t i h lauaid'smmiatortn ge-tesba igr-ba i te USctesi, i trle' i g nsreu i xcin otin/ otn ghi . .iznhp n z a r rn iz n e in r i btise ohtahi te l froe nad adlecme ak Tiipol t udd h d taect hye ofri l sn ara bc? hssrbe i me h g n t mac abs.Fr emoeltrnIea a on autMrO a aa otfhmefpku hs tet ut r r,aei i s y ug d l . bmak Se o i/lto p i h f , o o nrsec snh sme ne,gituSa Deatet rl iefcatei w ei ni itea manraa sorte pr n' u sn f tth t d e n t m se e me Iewhnh le iPksa,e . c aa ,aigatm tay a hsn eii , i e ei dn ai n t One gi hvn uo ai l hd iay xsn k v t c n cl tg (obflci nh cnel ect ,n rtrbc tligit U idSaeaa dut )iz si acldahi aye n akoin nh nt t sgi u te p e me u v e e t n wolncsitr-iain tentrlai ' rt-a aitn l eoci nhp ud eesa eitli hua aztn ofenmrlao'e lfiz si te ni z g u i o' r z i ' v te bcuehsayt eRaiebr'lvlf . .iznhptel wibr ontiu) , eas i n r nt on'eeo USci si( Rl a ih ro's ew s u v a h ln gn Is ay ywhnB r admo tp moihbc adfr aon' s ra og oeot nwa, e ar n mmyk e vn a- ni t rudtewol , y et g k ot h d tbdpae.lisr uldututaMrObmak Se rhsn *ad ntrlai o a lcs tsei sy obflht . a aa oto aay vl* a aztn o o i uio stswhcite N Ypsilcinh IehC U Dhvl nw(erle, tu, i shO L os eiz si e le O L aee o t 3de l a h b te p v û h v) schsnnte on2dee iatmail ln gnlsad-otes lspit ieiayai br(n l lsuo tayog oeot n t h i etonn v v) cl , h nvrvn a teeurd1 l eoci nhpuauab r'tb lwfl rs eti e eeee hdh r i s e lfiz si, ntrl or,o ea ump i n,n q e t v te tefspaebcue ad wanvr*l *aU. .iznadas aU..izPefr lt h it l ,easddy s ee as Scte,n po Sct e b d eil r c o i l i n eo te Brywa br.whrvr a wa br MrObma k Se r i*o* l uU. . ar s on. eeeObma s om . a aa ot os ntaa l S . o wf Pei n,n nvr sT e iasle n psilwyh eecud elalvl. r d tad eewa. hr sbou l o os e a e vrolb e l ai se e ty b gy d Tea o ticiclujcif to elsbie,oleayudesfernw, hl nhsri sbetsa o wletlhdfrirl hnrdoyaso w ta r as tl adimutlfma aIpln drcyoh ut tadi vt lcnlin wi ot n n lpeo t lapy g i t tte lma n n ibeoc s - t u i r s i el i e ea uo h

Case: 10-55084 05/09/2011 Page: 3 of 4

ID: 7746150 DktEntry: 46

hvn bte hs aeta U. .i esoayci nhpl e,n taapi thsih aig 0h f iprnss t n (f iz e l ht o o i r e ) MrObmaaaSeoosmpySciadnvnwa,asiyeiiadrh s.rPeieb t . a k otr i lint n ee tlwfl vgbef teUS r sdny , s oz r s ul l l o , .r c, adaludroeftuinearpaenlahoslbptalnephoglrhd nibebrtvdnmO adepddwlsemotr aleiilfrludeos msne h Corit ,sxeitht sbpyel-t botseamt u ee e ot mcn elce y p ieo r soe een nelw t m s o eg aal v t s y a Hekee y uo nol e nhCiut bi t cnyAnone ns fr mpomet c,vn or w ni Nit r iweset ac nucmet'o e ly n. n , c t va ' ocutesneic d teet drcniosfle ly etoe(mpaiadd: forpr nl l ehssnad odi oalmpom nrl e hs de) o nu a tn s s ' CONDI O OF TINS EMP OYME L NT Mute U..iznoaiznoa ony tadfnera wt sb a Sci r ci f cut wi e st t i te te r h e ey h teU.. oieiilt wokiteU. .oios t te S Cor h Swh s l beo r nh SP sin wi h U.. ut g t h s aeecpe srieap it nsE cpe srieap it ns ra r xetd evc ponmet.xetd evc ponmetae t wi adcnb tr ntdwi o wi otas b teCor.E lye l n a eemiae t r t ucue yh ut mpoes l h h wlb hrd rvsnl pnigh rsl oa ak ud i e i poioay edn teeusf bcvon l e i l t ivsgt nadGgrrnigadrsbctarbtnrprd net ai n nepit , n a ujt p aoa eo. i o n Dicdpstf a rqid r t eoio py eur . e e o o i y i e e ldent trhtpeietChseA.Atugtwa wttieata fu oea t os'mat taRrsdn' etr r roa y i hsxcsmer d vr e ' h h a hnrdyasaowhnhso ftewa si nt U. .izn tht oC et 'br ude er g , e i wn ahr stloa Sci atei f hsr ih l me e (hsr ftegtntrle'fr hsr br,adCheeasalwe adohle. C et' ahroGauazd't C et ' ih n tvtrl l d n/rspt es i ae es t s o o hso lihr iu t dsrcfo tetu iu - l k fntrlon sts T e nd it tr e's eo i atrm h res e a oKa abr'tu. he l t u a maeobtr'crlvnttapirxeinenc ita,biul,h e)rForl twnfmp tnseeatohtr eprsc o shtovos'te ni eea y r i oa e o e , w, y te d G vrmetamir lfidt Amein epegi,adhu poalb hllbe oen nhs s a yae h rapolaa n sol r eb l e c n a Moevrko l galA ra cin aeidoteraoosrubby emmi d . roe,nwe ebe mein iz srte fh t snudadbi c e t l d c te r e f e g o di n t e b te SDeatetfutetreseedn MrObmaaaSeooialhs css4 yh U.. pr noJsc aony dfnig . a k otr n ltee ae. m i t Pruntfreepes-rt madt ofdrlttt usatoutrxrslwie nas feeas u s teMr c l t h y tn e a e, cret idSae At re Geea,nrnoh US O snitnyEiHodrne' urnUnt tts t ny nrl oayfi / Jtehre.r.. e,hs e o s D dree s fdf CU t acoH .. siat tny'aevrlwdoee cnieaonig SAtrea' n/r A st Atres)reeao et vn aftrdn Mr ao y l sn ' S eooUSeesmainolia asltlleotru aost gosyci nObmaao k otr it s i t s tsn boueyp pseos n o r eul r . loti f nh o. r d ua miacnlc t itrsfrn o teepolt atalt t dfn hm iteematr, tn t ,vr neetoay fhs epeo cul r o eed i n hs t saay i ee. yy e Uneal ee vnstt ote idSas oe etin tay fh psiltms me r drlt rl attue fhUne tt Cd pr n go n ote os ee h e a s t e ai b iv le7..tah'Rauaiain'toat'çliit'tiznhp'çainly'ad novdi ,ç t' ntrl t ' çyl 'çi bly'ttesi' 4 t ai ' n eo > z o ' l y* eg i > ci n o t; ec,h U.. tre Geeaadhs . . s foatres saodrpeettni t.te S At ny nrln iUS DOJt f ft ny mutv> ersnai n o a o i o dffhsamivrmeteiioeulheaosmrdb lweaietfennne eneoen gremnrcsabc p yy hieb iybl *ns salgddr esfrs lerspmcl rmstewr rqioe a t lvsiai u o j ot ,o ey ea e e e eurl y o i u gt*a n l o d g se l oe t l a no e *rsct*aantn sc polo U. .o wtridius fo ni ai ntnly poeue g isay uh epe n Ssi i ae s eopt tlln ai at l h s s ea e o i oieai gao.Sem n i iiuleeas uele US . l0 adec bt rlglmmi tn e, ayn vdaf rlut si 8 . . j l3n t. u l i d d t k C ,

. ' J *

i.hyko taMrO a aaa ., e nw ht . bm k et Seooicret eggdimut lfr o Obt cinoJsie-wel rta eog otr s urnl nae n lpeoms f ,r t fut lmoehn nuh y i su o c ttgetexrs adto2 US j51ochiayi eta hm..NOTdfn hm! orgrh epe m na f8 C 9 t rnnl n sgt i . i s e l vie N tn solte aeotiC utu sotsielped gadohrins edb ool hudh pnlfhs orsapnetk a lai sn t tige d i y r l n e l mae y teUSDOJ tresf mtercr o apa,adgv SmmayJdmetotePanist h / at ny r h eod n p el n ie u r ug nt h litfa o o f btlasasoedj,yaotesttr cl tguhnr sofc o orseopafmaleasiggMrh fm ominscoeucnlt f hen frceisil apa,a o n t vl lo frnvl ssl r. ts n i o is it et d ne i t Obmak Se ricni igo eru a o a aa oton otun tdf d l f o n a l Am rataehr tre G nrlr Hodrhmslad rl teea G vrmet ei,htieAtny ee Ei l , i eln/ as hssme oen n c t o a c e tfmte ot s ohi f o ke atnyhriaeo assbetoi da rmoa r r ,pruntte tresee,rnw l ujct mmeiee vlo o n o t us poios f8 SC j 5850 ad 4. ywr*eue*opoeuentoed! rv i o2 U...j 2,38 n 57 ne ee r id t rsct ateh ! sn qr , o dfn

sset'amagopotesm U Atres h hvberuildfdn Oa upcs(s l ru fh ae S t nywoaeenote ee ig bma ' l o ny n otadoeitneifeueniitcssarasecaed adii tlfmia vrh svrnhsifrtlvle be)aal ah layn nma ya lr ete hemoeadofndi blyaObm o r n er utnfr iovd y ,e ea g i t e i wi h

%liit'aehditriad asle dtbudtsrar nl vsgtn çibly cssa fsoint - bou l u on ott ci ai etao eg i' r g e ty y a mi n i i aantçrs etO a rgrigteeise,pruntepes adto2 US j5l gisE ei n' bmaeadn hs sus usato xrsm na f8 C 9, p d ' bcuentn ite / Jncag okn rsos lfr e eas ool sh US i hre fadepnieo,teei ggipfrinr y DO b hs mmirt lùege ius tiAmei adi vr u p liaot sbtihvn mutue ooi cIgl s e wi n ra n t ai s oiclf , u,n aig ltds f r tea s h c s o t ke i de dcm nao/ ineevd pnt m-muiei sb muiltihraony,i ou etine d c sre uo h t ve e lp t , y lpeçre'tres n tl me t bt 't tedrcdecus o mut llglrceig -MrEiHo e,l gwtl e sa h i tu ore f lpeeapoedns . r l ra n i t uul e i c d o ht h

gnrl te hloCats2Clmirtnad tnl/)n 1Clmirtnn eeayhw o f hpe 1 m gao nNaiai'ad3 m gaoad l e r i o t i Narlao Sri'udr ie ote ..oerme ei tatieteNSaec taitn eve)neTt 8fhUSCd,e mbrghthsni I gny u zi c' l n r iau-o oetfh U. . pr no Jsiealwefre naec.Se8915. s sb mp o e S Deat t u c, a cme n t, 51 Iprica,nnr todrn hsmeDOfst ae*lno*betgeynetevru n atu rMrEiH l ad iUS Jt v awy en e ric h ai s cl . c e / a fh as - v s o

Case: 10-55084 05/09/2011 Page: 4 of 4

ID: 7746150 DktEntry: 46

Nx,nt r'iznaepes-rvdduiiin NDsni tdrcyuoe etayt eci hsxrslpoi jrdcoA tdn o i t sevr me 'te y e st a g tl tee tr,nevrtosttratoi,.. USC j 3h5 SC j 72&76 hsmatsudraiy ftuoy uhrye , ... 47, U...j 0 0, e e a t g2 2 US . 9l,2USC jl7g-ade.Jrd tnadt r' iznsnig a b 6 .. j 0 14 ... 93g9 n t uiii n ç ecie t dn cn e C c sco me ' t a #l* cie truhonaoaC ntui aatoi,.. sgAtI,Sc2Clue ao ahe dhog fudtnl osttnluhrye , i r V e., as s v i io t g un . leulrigsn imuieocin)adoAtl,e. (urnedfr o (qapil eadm ntsfiz s n/r r V Sc4gaate om f ve i te , . gvrm nl n/ AtV, l s3Peieteurdospotosttn yoto oen etado r ICa e (rs nrqi t uprCntui b a r i r . u d e io h ai tn,medIptinordesA n.X(oeyn rhsfepe, ed fr i)A n.(eiofrers,medI ndni itopol Amn. fmao t ) gg ) X(oeseevdopol,n/ A n. VScln dni eulrttnolw. pwrrsret epe adr medXI,e.(o eyn qapoei fa)5 ) o g co
lrvresmmayteeoeteeaea n temadtdrsl o epesywrtnfdrl n ees u r,hrfr,hs r mogh nae eut fxrsl- ie eea s t s ttsiA adAL oteeiiit css uteefe aant ObmaaaSeoo t ue n NY n L fh l bly ae othr id gisMn a k otr: a g i l
.An i r'i e hso u oeb , ft uietu ra hr etp v e yl ecin ant s n,u i a, l lsttyu oisor i me' t z j t tn c m t a o t t o d p i

hmohr i cajrdtnadsnigvrhsiusioe a oaohr i rewt lruiii n tdnoetees e, nwy rnte; h e sco a s n .Fo te eyfs4l iit'aei dn teee lorss m, tre Geea rm h vr ittibly csfl it h fdr cutyt At ny nrl r eg i' e o a e o EiHloadic wolSDtdtnes e reuottpo ctMrOaa r o e n h r f /O Atnywr*qid orsu .bm c dr s e U J o m, er r * a e I r e e aa otr,n *ee*lw do eedh ee- lfhipednsna o k Seo ad nvrao e f l v Al erl ig i l f
'

teemaycssae*eurd t b si e f mtercrsbt cnsita,i hs n ae r rqi *o etc n r h eod,uwe a kp ht f e rk o teePlutsaearltlttlsnwmatrtlwhci nlrsctns hywlitfOtboueyejb,o,ne ia ter apoeui t; ijsD rhimade ie,s atio t mi es nan oda a dnfa dt ie o) .T lni h a f toti h vr seod ta n o ,o ba te aiu rcrsht te se fr i lsr f m MrObmaaaSeootetepoeo dsrv hsn hy ek ods oue r . a k otr o i r rv r i oe iay c o h p eiiit frh Peiec -Noolaehyetldta ottnigtadle' l bly ote rs ny t ny rte nie o n us dn,çnsd' g i d t a l i SmmayJdmetnterao,n wa,uteeçrsdnil eod'aerqi d u r ug n i hifvray ybths t eiet R crs'r eur p a e

prsseo pilsadmeiesfrhrwudnvren nefrlutgus haebcmeot sn rl ( t e ol eebayedofoni rl' ne ts o e c n e' tdsnusbtenvtttltawra ytea frohrni mas)iimot o iigi e e oeo sht eel shsmeobtRunn t', s s t hw a wa g e' t
raoall eytaSrhP l wolhv,nfc, nteViepeiec o hr wnoe esnbyi l ht aa ai ud aei atwo h c-rsdny n eo vr k n Bdnsn cm ei cm ag,n t th w udnwb te urnlstgVc-rs et ie'ay o ptg a pinadh se ol o eh cr t ii i pei n n a e y tn e d aogieMrObmaaaS eoo Whte Pl o Bie sol tetb teen w,Sekr lnsd . a k otr. ehr ai r dn hud4 s' ehr o pae n b ' Bohe avne bhn anwViepeiet Iteolatraiete1 enr dacs eid s e c-rsdn. nh ny l nt ,h 2 e v t h Amed n nmet solb src dwnfr evrn teoiia,rt ber-lnigot pre it or hud e t k o opretgh r nlpokal ebedn fwo atsno u u i g i WhtHos,vr fu yasit te edlmsse s n igor t nee fr ead i ueeey or er,noh pnuu ytm wign uNai vn ut r n e o h fr e aateeyfl yas ltaslt nteoiiaslcinpoes ilsMcanad ut rpr vr oz er. nhtoui , rgnleet rcsyed c i n h , r o o Ndranxtp oegtr o o P s etn Vc-rs etCosoeoui . ae,seto vt-ees tz me r i nad i pein. hoe n sltn d e d o ' f . , ' I Sge: ind
.

otiigalhs rcrsof alpoeteatapaeo brhAL otaiS IL bann ltoeeod t i l rv h cul lc f i , L fhts TL ny t ttl ie vn,nh edbcue fi e,lrutau lonrqimet oal r l atiten,easoh hrc actçtr br'eur ns y re g e- n a ' e ; .Bcu MrO a aa ot o eehd OT oh pr ta( yeeo U. eas .bmakSernvraB H fi anssd l d t S e o s e a vl ) . n ciesh cno Igl hv eebe,n cr ilinta*ai*Peietad izn,e anteal ae vr enad etnys o, vl rs n;n, t y a .Acodnl MrObma k Seoo bo tymutb I b rmoe f m Ofc. cri y . a aa otrasle s ya e e vd r fe g, u l , w, o i Wea Ameia ctesaenuetdb sen alhe Brnhsoor eeaGoen n ,s rcn izn,r asae y eig ltre ace fu Fdrl vrmet i ataltunn cvr iteIretosic omoent st dfadteetewol cul çn ig oe'n h agscnpr y f dr i ,o eru h ni r yr ' a me r d btarwe,oddeathosraovuleitbcsj ornRearestHge y esnuas uctp dtito nybosunl e elvte.dod si o u, y rn a il l t Horvoossniesretneemabinyinliemnsvii guWhe uh. wee, l na to cth f eud-egn I oodse rl ,h os u iihg t frh Jd iyBac tso ailbcbn aanth o eBace,ad tsihi oteuia r hohw lt akoegiste t r rnhs n me cr n te h s n u frh ovosrt otig,ht c o Ameiaas se pifl welIit t d p o te biu tuh fhnstamuh f rc l es anul l tsi a o y . me frh JdcayBrnht rgi ahatya ut fnriigrsetta lsipsyas o te uiir ac oean el mo no eegzn epcihsotn ater, h adiit fr mbro teJdcayBrnhtgv teCositnbc t terhlrn n tsi o Me es fh uiir ac o ieh ntui ako hici e. me to d R mo igtefu çrs etso lpeetofa whnteelcmetouin aegie e vn h axpei n'h ud rsnn er e h rpae n slt s r udd d o b lw,tefBeas telnug ote1 y a i l cueh agae fh 2 s. t h Amed nncsai po ie atasprt nmeteesry rvds culeaae l eet ncmp in b Peiet ln Viepeietladdtso es te aiu liic' lci a ags y rsdni ad c-rsdni cniae,rleh vr sdsnt o a a o t

tbpbidmi,eadesaed,n iwss bma jboesrtaidn; o eul oanrgrls,layadt a/Oa ' ot nuehtsoe c r i s .vntog Patfa asle etl toefhipi rojcvsw i i Ee huh lnisr boul nie onote r ybete,hc s i f e ty td r ma i h

wn lrJ e ldf a

Dtd0/521 a :50/01 e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful