Postovani citatelji

,

Pred varna je prvo izdanje biltena VGT osiguranja koji ce, vjerujem, biti sarno jedan od nactna da vas redovno informiramo 0 aktivnostima nase osiguravajuce kuce.

Kako je u globaliziranom svijetu nuzna kvalitetna korporativna komunikacija sa svim relevantnim ciljnim javnostima, i na ovaj nacin zelimo uciniti korak vise kako bismo bili blize svim nasirn partnerima, klijentirna, prijateljima. Zelimo graditi i odrzavatt nase odnose proaktivnim koji ce se zasnivati na relevantnim informacijama koje

svima mogu koristiti u svakodnevnom poslovanju. U ovom, prvom, izdanju odlucili smo da yam predstavimo najznacajnije trenutke u poslovanju tokom 2009., od kojih bih posebno izdvojio vrlo uspjesnu prezentaciju godisnjih rezultata iz 2008., te cinjenicu da smo poceli poslovati i na teritoriji cijele BiH, otvaranjem filijale u Banjoj Luci. Takoder, kroz ovaj vid komunikacije trudit cerno se da yam pribltftrno kako nase usluge i proizvode, tako i ljude koji su nasa glavna pokretacka snaga, na kojima pociva neosporan uspjeh i uspon VGT osiguranja. Ove jeseni, kada, zbog recesije, trfisna utakmica nikad nije bila tako ostrija i neizvjesnija, zelim yam

ugodno citanje i bezbrifne dane!

Srdacno, AmirZukic direktor

OSVJEZENJE KORPORATIVNOG VIZUELNOG IDENTITETA - NAGOVJESTAJ SNAZNIJEG PRISUSTVA U JAVNOSTI

vaT

• •

oSlgurllnJe

U svojih 15 godina postojanja, VGT osiguranje je pazljivo i sigurnim koracima gradilo svoju prepoznatljivost medu svojim klijentima, partnerima, ali i u siroj javnosti. U trenutku kad je evidentan vee visegodisnji rast u poslovanju, te kada triiSna utakmica postaje sve ostrija, pogotovo ulaskom stranih osiguravajucih drustava na bh. triiSte, kao jedna od strateskih odluka managementa jeste nuznost izgradnje kvalitetnijih odnosa s javnoscu, te aktivnije prisustvo i prepoznatljivost u javnoj sferi.

Kako bi se ispunio i ovaj strateski cilj, odlucili smo osvjefiti izgled naseg logotipa. Vjerujemo da cete prepoznati da novi, osvjezeni logotip odrafava nas tradicionalni izgled, ali je ipak, upakovan u modernije linije i boje, sa dodatnom slobodom i izrazom fleksibilnosti. Nije nam bila namjera da napravimo revolucionarnu promjenu, nego vise jedan diskretan, ali nedvosmislen signal da i u ovom komunikacijskom segmentu zelimo da budemo u toku sa desavanjirna na triistu, a i medu konkurencijom. Osvjezeni vizuelni identitet trebao bi biti u potpunosti primijenjen do kraja ove godine. Uvjereni smo da cete se kroz licno iskustvo uvjeriti da iza ove vizuelne stoje i strateske, kvalitativne promjene u nasern poslovanju na jos vece zadovoljstvo nasth klijenata i partnera!

2

svakodnevnici

TAJNE USPJESNE PRODAJE

Kroz multimedijalnu interaktivnu prezentaciju, sadrzajne diskusije i predavanje vrsnog profesionalca, uposlenicima VGT osiguranja pruzena je obuka iz prodajnih tehnika osiguranja te su imali priliku cuti tajne uspjesne prodaje. Takoder, posebna pafnja je posvecena razvijanju svijesti 0 prodajnim pravilima, te onome sto u praksi najcesce zatreba - ucesnici su se upoznali sa metodama prevladavanja prepreka i ubtazivanja otpora. Kao posebna aktivnost, svi ucesntct seminara su kroz timski rad definirali pravilnu poslovnu brigu 0 klijentu.

Kao dodatna vrijednost ove kvalitetne profesionalne edukacije jeste i cinjenica da se trecina VGT uposlenika srela na jednom mjestu, te su imali priliku ne sarno upoznati se, nego i direktno razmijeniti iskustvo iz svakodnevne prakse, cime je ova edukacija imala i djelirnican efekat team-buildinga.

OTVORENA NOVA VGT FILIJALA U BANJOJ LUCI

VGT osiguranje se nalazi medu pet najvecih osiguravajucih kuca u BiH, po premiji neztvotnog osiguranja. Znanje, profesionalnost te stalna prisutnost na dornacern tdistu stvorili su respektabilnu poziciju i prepoznatljiv imidz u BiH. U svom sastavu pored sedam filijala i mnogobrojnih poslovnica koje se nalaze na podrucju Federacije BiH VGT kompanija otvorila je u aprilu osmu filijalu u Banjoj Luci.

Otvaranje nove filijale u Banjoj Luci predstavlja jos jedan korak naprijed u sveukupnom poslovanju ovog Drustva i dio strategije strenja poslovanja na podrucje cijele Bosne i Hercegovine. "Blizina potencijalnim osiguranicima omogucavat ce brie, kvalitetnije, svrsishodnije rjesavanje budutih potreba potencijalnih osiguranika. ", naglasio je prilikom otvaranja nove filijale njen direktor Elmedin Duzel. VGT osiguranje namjerava da u narednom periodu svoje poslovnice otvori i u vecirn mjestima u RS poput Bijeljine, Trebinja, Doboja i Prijedora.

3

VGT osiguranje godinama biljezi kontinuirani rast

u poslovanju

U 2008. UKUPNA

"V"

PREMIJA VISE OD

24 MILIONA KM

Trzisni udjel u FBiH - peta pozicija u neztvotnorri osiguranju

PREGLED NAJVAZNIJIH POKAZATELJA

-Premija u 2008. godini 24.039.826 KM

• Pozicioniranje VGT osiguranja medu pet vodecih drustava

u FBiH

• Efikasnost isplate steta 79%

.Trzisno ucesce u premiji nezivotnih osiguranja u FBiH 8,70% -Ostvarena neto dobit u 2008. godini 1.094.372 KM

Na izuzetno posjeceno] godisnjo] konferenciji za novinare 12.maja 2009. u Sarajevu predstavljeni su rezultati poslovanja VGT osiguranja za 2008. godinu. U protekloj godini ukupna premija ovog osiguravajuceg drustva iznosila je 24.039.826 KM, tj. za 16,64% vise od premije ostvarene u 2007, sto je iznad rasta cjelokupnog trZista nezivotnih osiguranja, koji je iznosio 11 ,7%.

Na konferenciji za novinare posebno je istaknuta vaznost cinjenice da se VGT osiguranje, kao drustvo koje je u 100 postotnom vtasntstvu dornacih pravnih i fizickih lica, po ostvarenoj premiji, pozicioniralo medu prvih pet drustava u segmentu nefivotnih osiguranja u FBiH, sa trZisnim udjelom od 8,7% .

Govorect 0 aktuelnim izmjenama propisa u oblasti kontrole ispravnosti motornih vozila, kojima je od 1. maja ove godine uveden video-nadzor, i samim tim obaveza odlaska vlasnika vozila na tehnicki pregled, Zukic je istakao:

"Vjerujem da ce se dosljedn;m provoaenjem ove obaveze povecati s;gurnost u saooracaiu u naso] zemt]! ; doprinijeti smanjenju broja povriiedenin ; stradaUh usUjed tehn;cke neisoravnosti vozila. "

Direktor sektora finansija VGT osiguranja, g. Hasan Prelic, predstavio je finansijske pokazatelje poslovanja u 2008., te objasnio da ukupno ostvarena neto dobit iznosi 1.094.372KM, sto je za 10,88% vise nego u 2007. Govoreci 0, za trZiste osiguranja, vaznom segmentu isplate prijavljenih steta, g. Prelic je rekao:

"U 2008. koefkijent ispiate steta iznosi oko 80%, sto je nesumnjivo uticalo i na linjenku da smo po ostvarenoj premiji u segmentu neiivotnih osiguranja u FBiH

na stabilnom petom mjestu, poredeti se -'r--;;;:;;;;;;;!iii!i!ilm~;;i;~;iii';;;--sa ostalim osiguravajuCim aruitvima, koja su u vetinskom stranom viasnutvu. " Na konferenciji su najavljeni planovi za 2009., medu kojima je i planiran porast

God.

2004

2005

2006

2007

2008

7,17

Struktura premije (%)

AD

82,96

80,68

77,55

73,91

68,81

TrziSno ucesce u FBiH(%)

Ostale vrijednosti osig.

17,04

5,58

19,32

5,59

22,45

6,63

26,09

6,93

31,19

PREDSTAVLJAMO ...

Predstavljamo uposlenika

Alma .Jarnakovtc, 32, ekonomski je tehnicar iz Kiseljaka, zastupnik je prodaje osiguranja. Iza cinjenice da je VGT osiguranju kao poslodavcu vjerna vee 7 godina stoji rnedusobno povjerenje i razumijevanje, te dijeljenje iste vizije i istog cilja - zadrzati povjerenje klijenata, te im prufiti osjecaj bezbrifnosti i sigurnosti uz svaki proizvod VGT osiguranja.

"Uvijek sam imala podrsku od svojih pretpostavljenih, podriavali su moje ideje za prosirenje klijentele, ukazival! su mi povjerenje kao svojoj dugogodisnjoj uposienict i jednostavno mi smo jedan tim! To me Cini sretnom u ovom poslu, i zbog toga sam vee ovoliki broj godina u ovoj osiguravajueoj kuCi. ", zakljucila je Alrna.

Od planova za buducnost Alma izdvaja one koji su u skladu sa poslovnom strategijom VGT osiguranja. Rijec je 0 sirenju ponude osiguravajucih proizvoda koje VGT

K/jjenti 0 Almi ....

Ugarak-produkt d.o.o., Visoko "Nasa saradnja je vrlo efikasra sa VGT osiguranjem, i ona vee nekoliko godina vrlo uspjesno traje. Pored Cinjenice da je nas odnos vrlo korektan, te da je naiim zahtjevima uvijek udovoljeno, i Cinjenica da je kolegica Jamakovie postala spona izmec1u nose firme i VGT osiguranja, najvise je doprinijelo da mi svoje osiguranje uzimamo bas u ovoj osiguravajueoj kuei. Njena prezentacija osiguranja nasih potreba rezultiralaje time da smo mi tu vee nekoliko goaina, i uvijek je nasla naCin da na naie zahtjeve odgovori pozitivno i na zadovoljstvo nas kao klijenta. Sve rijeCi pohvale!"

pruza, u cemu je i sama do sada biljeftla zavidan uspjeh. lzrnedu ostalih razloga zbog kojih je odabrana i za ovu rubriku jeste ne samo visina ostvarene premije, nego i njena struktura, sa tendencijom povecanja posebno dobrovoljnih osiguranja.

Takoder, zadovoljstvo njenih klijenata doprinijelo je da predstavimo ovu mladu i uspjesnu uposlenicu ciji klijenti dolaze i iz drugih gradova, samo kako bi sa njom sklopili svoje police osiguranja.

"Moj cil] jeste da postepeno klijentu pruiim cijeli paket usluga koji ova osiguravajuea kuca pruia, kako bih ostvarila svoju, a i ielju VGT osiguranja - da klijent zavrsi sve najednom prodajnom mjestu. ", zakljucila je na kraju Alma Jamakovic.

PUTNICKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - NAJBOLJI SAPUTNIK

VGT osiguranje ovog ljeta je uz kampanju "Za bezbrtzno ljetovanje" dodatno promoviralo svoj proizvod - putnicko zdravstveno osiguranje. Ovaj proizvod zapravo svojim korisnicima pokriva rizike nastupanja iznenadne bolesti ili nesretnog slucaja za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu. .Raduje me c;njenka da u posljednje vrijeme biijeiimo porast potrainje za putniikimzdravstvenim osiguranjem, jer ljud; svakim danom bivaju svjesnjj; potrebe ; kor;snosti ovog vida osigumnja. It, istakla je gospoda Mersiha Begic, clanica Uprave Drustva,

Prema Zakonu 0 drustvirna za osiguranje u privatnom osiguranju, putnicko zdravstveno osiguranje nije obavezan vid osiguranja. No, propisi Vijeca Evrope nalazu obavezu sklapanja putnickog zdravstvenog osiguranja ukoliko se putuje u jednu od zemalja clanica EU, kao i minimalnu visinu osigurane sume od 30.000,00€. "Nasa ielia jeste da razvijemo svijes: nas;h kor;sn;ka da ne kupuju ovaj proizvod samo kada putuju u zemlje Evropske Unjje, negobilogdje.

Pokriveni su slijedeCi troskovi: vanbolnicki tretman

lijekovi i zavoji propisani od ljekara

troskovi transporta do najblize bolnice ili ljekara

bolnicki tretman

troskovt operacija dijagnoza pornocu Xzraka

stornatotoskt tretmani za olaksavanje akutnih zubobolja

VGT SPONZOR SAJMA KUPUJMO DOMACE

Kontinuirano graded imidz uspjesne dornace kompanije u 100 postotnom dornacern vlasniStvu, VGT osiguranje u okviru svog drustveno-odgovornog poslovanja sa zadovoljstvom ucestvuje u projektima koji promoviraju dornacu privredu. Tako je pocetkorn jula VGT osiguranje bilo sponzor sajma dornace privrede koji je odrZan u Vilsonovom setalistu u Sarajevu, a koji je organiziralo udruzenje "Kupujmo i koristimo dornace - kvalitetno proizvedena u BiH".

Sajam je imao za cilj da afirmise dornacu privredu u vrijeme globalizacije i recesije, a ucestvovalo je 45 firmi iz cijele BiH iz razticttih industrijskih oblasti. Veliki broj gradana posjetilo je Sajam te su uz

uaime, ; najmanja zdravstvena neugoda tnoie za posljedicu imati jako visoke troikove Ujecenja W lijekova. It, objasnila je gospoda Begic. Visina osiguravajuceg pokrica zavisi od izbora programa osiguranja, pa se i osigurane sume razlikuju po programu osiguranja i geografaskom podrucju za koje osiguranje vrijedi. Ovaj vid osiguranja mogu zakljuciti sve osobe sa stalnim prebtvalistem u BiH do 75 godina starosti. Minimalan period osiguranja je jedan dan, a maksimalan jedna godina.

"Putn;cko zdravstveno os;guranje daje os;guran;ku osjetaj betbriinosti prtlikom boravka u inostranstvu, a zelja VGT os;guranja jeste da se sv! nasi os;guran;d ; kor;sn;d nas;h proizvoda upravo tako osjetaju - uvjjek ; na svakom mjestu. It, zakljucila je gospoda Begic,

U saradnji sa prestifnorn medunarodnom asistentskom kucorn CORIS assistance, VGT osiguranje pruza usluge medicinske asistencije i pokrice neophodnih medicinskih troskova u cijelom svijetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Nisu pokriveni slijedect troskovi:

hrorncne bolesti i njihove posljedice

bolesti Hi nesretni stucajevt koji su rezultat ratova i slicnih dogadaja

bolesti ili nezgode prouzrokovane pijanstvom Hi ovisnosti

komunikaciju sa privrednicima degustirali dornace kvalitetne proizvode.

"Sajam je prWka da grac1an; vide sta se sve protzvodi u 8iH; jedinstvena prWka da se djeluje na svijest grac1ana u dlju promodje domace privrede. 8iH ima sta da ponudi ; graaan! su to ovaj v;kend mogU ; da vide", kazao je nacelnik opcine Novo Sarajevo Nedzad Koldzo koji je bio pokrovitelj manifestacije.

7

SKOlA SAOBRACAJA

Kako bi zaokruztlt promotivne aktivnosti u okviru kampanje "Za bezbrizno ljetovanje", VGT osiguranje produciralo je i serijal TV skola saobracaja, Serijalom "TV skola saobracaja" koji se emitirao do kraja ljeta na programu FTV-a, dodatno je stavljen akcenat na drustveno odgovorne aktivnosti, sa ciljem edukacije u domenu poznavanja pravila saobracaja, sto rnoze doprinijeti smanjenju broja prometnih nezgoda.

IFTAR ZA POSLOVNE PARTNERE U SARAJEVU

Tokom mjeseca Ramazana, po vee tradicionalnom obicaju, VGT osiguranje je za svoje poslovne partnere strom Bosne i Hercegovine organiziralo prigodna iftarska druzenja. U renoviranom hotelu Evropa, iftar je prireden za oko 50 gostiju, koji su proveli ugodne trenutke uz tradicionalnu bosansku kuhinju.

Uloga pocasnog govornika koji se biranim rijecirna obratio prisutnima pripala je gospodinu Fehimu Skaljicu, direktoru GIK OKO. Zahvattvst se VGT osiguranju na organizaciji ovog susreta, gospodin Skaljie je posebno naglasio kako je Ramazan vrijeme kada trebamo razmisliti kako i u poslu rnozemo jedni rna biti od pornoci, kako nesto napraviti zajedno. U duhu te poru osiguranje zajedno sa i klijentima odnose