TAJUK SOALAN ISL EDU3101 FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA PISMP SEMESTA 1 AMBILAN JANUARI 2011 MINGGU 1 TAJUK SOALAN

Pelajar membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai cabang cabang falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda. Pelajar mencari bahan atau maklumat mengenai tokoh-tokoh falsafah pendidikan Islam dan Timur serta membuat nota mengenainya Mencari maklumat di internet dan pusat sumber mengenai perkembangan falsafah pendidikan barat dan membanding bezakan antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan barat dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai Dengan menggunakan borang analisis PMI ( Plus,Minus and Interesting) buat analisis terhadap mana-mana satu cabang falsafah pendidikan barat. CUTI TAHUN BARU CINA Pelajar dikehendaki menulis secara ringkas mengenai falsafah pendidikan mereka sendiri yang mengandungi tujuan pendidikan mereka,kehendak masyarakat,kehendak pelajar dan peranan guru. Pelajar mencari maklumat berkaitan ciri-ciri keguruan yang boleh dicontohi Mencari bahan melalui internet dan pusat sumber mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya. Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya dalam bentuk folio Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan. CUTI PERTENGAHAN SEMESTA PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Mencari maklumat melalui internet dan pusat sumber mengenai model-model pembentukan kurikulum termasuk KBSR selain daripada model objektif dan proses Mencari bahan berkaitan isu-isu KBSR Mencari bahan dalam internet dan pusat sumber serta membuat nota dalam bentuk peta minda mengenai kekuatan dan kelemahan perlaksanaan KBSR di Malaysia Mencari bahan dan artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 201 2 CATATAN Dincangkan pada minggu ke 2 Dibincangkan pada minggu ke 3 Dibincangkan pada minggu ke 4

2

3

4

Dibincangkan pada minggu ke 6

5 6

Dincangkan pada minggu ke 7

7 8

Dincangkan pada minggu ke 8 Dibincangkan pada minggu ke 9 Dibincangkan pada minggu ke 10 Dibincangkan pada minggu ke 13

9 10

11 12 13

Dibicangkan pada minggu ke 14 Dibincangkan pada minggu ke 15 Dibincangkan pada minggu ke 16 Dibincangkan pada minggu ke 17 Dibincangkan pada minggu ke 18

14 15

16 17

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.