GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA I

Aixerrota BHI

MATEMATIKA SAILA
Marije Ortego F. de Retana

ALJEBRA ekuazioak 1

EKUAZIO POLINOMIKOAK
Soluzio kopurua ≤ n
Bigarren mailakoak
Formularen bidez:
x 2 − 6x + 8 = 0
x=

b2 − 4ac

⇒x=
2a

−b ±

x1 = 2

36 − 32 6 ± 2
=

2
2

x2 = 4

Soluzioak: x1=2; x2=4
Bi baino maila handiagokoak
Birkarratuak, formula erabiliz:

2x 4 − 3x2 + 1 = 0 → 2z2 − 3z + 1 = 0 (z = x2 izanik)
z =1⇒

z=

9−8
3± 1
3±1
=
=

4
4
4

1

z=
2

1
; x4 =
2

Soluzioak: x1 = −1 ; x 2 = 1 ; x 3 = −

x 1 = −1
x2 = 1
x3 = −

1
2
1
2

x4 =

1
2

Deskonposatu faktoretan:
ƒ Biderkagai komuna ateratzen:

(

3

2

)

x=0

8x − 8x = 8x x − 1 = 0
Soluzioak :

ƒ

x2 − 1 = 0 ⇒

x = −1
x =1

x1 = 0; x 2 = −1; x 3 = 1

Ruffini erabiltzen:
x 3 + x 2 − 5x + 3 = 0
1 1 −5 3
x 3 + x 2 − 5x + 3 = 0 ⇔
(x − 1) 1
1 2 −3
x −1 = 0 ⇒ x = 1
1 2 −3 0
⇔ (x − 1)(x − 1)(x + 3) = 0 ⇒ x − 1 = 0 ⇒ x = 1
(x − 1) 1
1 3
x + 3 = 0 ⇒ x = −3
1 3 0
(x + 3)
Soluzioak: x1=1 (bikoitza); x2=-3

LANA:

95or.

28, 29, 30

Soluzioak:
28

a) x1 = 0; x 2 =

29

a) x1 =

3
5

b) x=0

c) x1 = 0; x 2 = −

1
1
; x3 =
2
2

7
; x 2 = −3 b) x1=0; x2=-2;x3=2;x4=-4
2
d) x1 = 0; x 2 = 2 e) x=5

30 a) x1=0; x2=2; x3=-3

e) x1 = 1; x 2 =

1
2

b) x1=0; x2=1

d) x1 = 0; x 2 =

c) x1 = −2; x 2 = 1

c) x1=0; x2=3;x3=-3

f) x1=-4; x2=1; x3=3

3
2

g) x1=1; x2=3

d) x1=1; x2=-2; x3=-3

h) x1=2; x2=-2