ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Catedra : STATISTICĂ ŞI ECONOMETRIE

APROBAT, PRORECTOR Prof. univ. dr. Nicolae Dardac

PROGRAMĂ ANALITICĂ An universitar : 2008/2009
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea beneficiară
010111AC31130 7

SONDAJE ŞI ANCHETE Numărul ore pe semestru / activităţi Total C S L/P 56 28 14 14 Anul III Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Semestrul I Numărul de credite 5

Specializarea Informatică Economică, Categoria formativă a disciplinei: C F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: A O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială Statistica, Statistica matematica şi probabilităţi Obligatorii (condiţionate) Discipline anterioare Recomandate Sociologie  Însuşirea tehnicilor de proiectare a anchetelor şi sondajelor statistice;  Codificarea, culegerea şi verificarea completitudinii datelor; Obiective  Însuşirea tehnicilor de proiectare a sondajelor complexe;  Prelucrarea şi analiza datelor obţinute cu ajutorul metodelor statistice superioare. Sondajul – metodă de investigare a fenomenelor de masă Noţiuni de bază in teoria sondajelor; Etapele de planificare şi execuţie a sondajelor statistice ; Metode de prevenire a nonrăspunsurilor şi de tratare a non-răspunsurilor Tipuri de erori întâlnite în cercetarea selectivă; Procedeele de selecţie; Planuri de sondaj utilizate în populaţii omogene ( sondajul simplu aleator; sondajul simplu Conţinut (descriptori) aleator cu probabilităţi egale cu revenire; sondajul simplu aleator cu probabilităţi egale fără revenire; sondajul de volum redus) Planuri de sondaj utilizate în populaţii neomogene (sondajul stratificat ; Sondajul de serii;sondajul cluster bistatial; sondajul multifazic; sondajul pe bază de eşantioane fixe) Sondaje on-line Sondaje nealeatore. Sondajul pe cote Locul şi rolul sondajelor şi anchetelor în Sistemul Informaţional Statistic. Sistemul de anchete realizat de INS. Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu) E 60 examinare finală 20 realizare proiect Stabilirea notei finale (procentaje) 10 teste 10 participare la cercetare ştiinţifică - Niculescu-Aron I.G.- Sondajul statistic în cercetarea forţei de muncă, Editura ASE Bucureşti 2005; - Niculescu-Aron I.G.- “Tehnica Sondajelor. Aplicaţii şi teste de evaluare, Editura ASE Bibliografia Bucureşti 2005; - Rotariu T., Iluţ P., Ancheta Sociologică şi sondajul de opinie, Editura Polirom 1999 - Dumitrescu M., Sondaje statistice şi aplicaţii, Editura Tehnică, 2000 Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura Titular ( titulari )

Lector univ. dr. Ileana Gabriela Niculescu-Aron

Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte.