19

Cresterea vitezei de realizare a schitelor
În realizarea unui reper, elaborarea schitelor necesare generarii blocurilor grafice bazate pe contururi plane (denumite si blocuri grafice cu geometrie explicita) reprezinta o sarcina complexa. Aplicatiile destinate proiectarii asistate ofera un ansamblu de instrumente care permit trasarea rapida a unor contururi particulare: simetrice ale unor contururi date, echidistante, retele de entitati, entitati particulare (arce de racordare, tesituri). În SolidWorks instrumentele necesare realizarii acestor contururi sunt

accesibile din meniul derulant Tools / Sketch tools.

Generarea entitatilor grafice dispuse simetric (Tools / Sketch tools / Mirror) sau dispunerea simetrica a unor entitati (în oglinda) presupune trasarea în prealabil a unei axe de simetrie folosind butonul a. . Apoi se poate proceda în doua moduri : Se deseneaza entitatile de transformat si axa , se selecteaza axa si entitatile de transformat si se apasa butonul . Exemplu :

selectare

Marimea razei de racordare se indica în fereastra de proprietati. Daca entitatile se intersecteaza aplicatia le va scurta în mod corespunzator. Din momentul apasarii butonului si pâna la deselectarea sa. daca entitatile se intersecteaza într-un punct. Tesirea (Tools / Sketch tools / Chamfer) presupune selectarea a doua entitati care se intersecteaza sau nu (cu tasta Control apasata) si apasarea butonului . se selecteaza axa si se apasa butonul . presupune selectarea entitatilor (cu tasta Control apasata) si apasarea butonului . .20 selectare element generat b. pentru toate entitatile grafice generate se vor realiza simetrice. Se deseneaza axa de simetrie. În cazul în care optiunea Keep constrained corners est activa. . Racordarea prin arce de cerc (Tools / Sketch tools / Fillet) a doua entitati care se intersecteaza sau nu. dupa scurtarea lor în vederea racordarii punctul în care se intersecteaza este pastrat daca exista cote care îl utilizeaza. aplicatia va realiza prelungirile necesare realizarii racordarii. Daca entitatile nu se intersecteaza.

Entitatile care pot fi selectate pot fi atât elemente apartinând schitei curente cât si alte contururi (muchii aparente) apartinând reperului. . Echidistanta (Offset. marimea tesiturii sau. daca tesitura nu este la 45º. ?? se actioneaza butonul si se introduce în fereastra de proprietati distanta la care se va construi echidistanta si se valideaza valoarea prin Enter. Tools / Sketch tools / Offset Entities ) se deseneaza în 3 etape. dimensiunile care o definesc. Se pot construi simultan doua echidistante (Bi-directional apasat). respectiv : ?? se selecteaza entitatea sau entitatile implicate.21 Aplicatia va afisa panoul cu proprietati în care se poate indica modul de definire (Angle distance sau Distance-distance). Optiunea Select chain permite selectarea automata a tuturor entitatilor conectate cu entitatea selectata. ?? se indica în zona grafica partea în care se doreste construirea echidistantei (clic).

a. elipsa. Crearea unei retele de entitati presupune realizarea unei prime entitati si apoi repetarea acesteia. curba spline. devin entitati în cadrul acesteia si pot fi folosite ca atare. Prelungirea se executa pâna la întâlnirea unei entitati. În urma convertirii ele sunt proiectate în planul schitei. sau linie de axa) pâna la punctul în care intersecteaza o alta entitate se realizeaza selectând succesiv butonul (sau Tools / Sketch tools / Trim) si apoi portiunea din entitate care urmeaza sa fie suprimata. dar un nou clic va declansa continuarea entitatii pâna la întâlnirea unui alt element s.22 Extinderea unei entitati se realizeaza apasând butonul (sau Tools / Sketch tools / Extend) dupa care se indica entitatea care se prelungeste (clic). Selectarea unui punct apartinând celeilalte jumatati a entitatii face ca prelungirea sa se aplice acesteia. Convertirea unor entitati (sau Tools / Sketch tools / Convert Entities) este o operatie care se aplica unor muchii aparente apartinând reperului. Limitarea unei entitati (linie. arc. Pentru a realiza convertirea unor entitati se selecteaza entitatile si apoi se apasa butonul . Aplicatia va afisa fereastra de configurare urmatoare : (sau Tools / Sketch tools / .m. cerc. Dispunerea copiilor poate fi realizata în cadrul unei retele rectangulare (pe linii si coloane) sau în cadrul unei retele circulare.d. Pentru declansarea generarii unei retele rectangulare se apasa butonul Linear step and repeat).

23 Pentru definirea retelei se indica numarul de entitati. . Pentru definirea unei retele circulare este necesara impunerea coordonatelor centrului (Center X. Pentru desenarea unei retele circulare se selecteaza entitatea de repetat si se apasa butonul (sau Tools / Sketch tools / Circular step and repeat). pasul si unghiul directiei de dispunere a entitatilor. a numarului de entitati (Number) si a unghiului de dispunere (Total angle). unghiul de dispunere total ca fi înlocuit cu pasul de dispunere (Spacing). Daca se anuleaza optiunea Egal (Equal). Y). Editarea unghiului de dispunere si a pasului se poate realiza si prin deplasarea cu mouse-ul a punctului din vârful sagetii care indica extremitatea sirului.

Impunerea unor relatii matematice (Tools / Equations) Daca între dimensiunile unui reper sau ale unei schite exista relatii matematice cunoscute . care nu se autointersecteaza. Dimensiunile implicate se selecteaza cu mouse-ul iar aplicatia le va introduce numele. . schita trebuie sa contina un contur închis sau un contur închis care include contururi închise.24 Verificarea schitei pentru generarea de entitati 3D (Tools / Sketch tools / Check sketch for feature usage) este un instrument deosebit de util în cazul schitelor complexe. impunerea acestora se realizeaza astfel : ?? se coteaza elementele ale caror dimensiuni vor interveni în relatie. ?? se selecteaza Tools / Equations ?? În fereastra afisata se selecteaza Add… ?? în fereastra New Equation se descrie ecuatia. ecuatia introdusa va provoca redesenarea reperului (schitei) luând în considerare relatia introdusa. Aplicatia verifica daca schita este corecta din punct de vedere al posibilitatii de generare a unui solid din tipurile active pe bara cu ins trumente Features. Pentru a trece testul. ?? dupa validare.

dublu clic .25 În cazul în care dimensiunile necesare definirii ecuatiei nu apartin aceleiasi schite se pot afisa toate dimensiunile care definesc reperul printr-un dublu clic pe pictograma ultimului bloc grafic 3D creat.

26 Crearea blocurilor grafic e 3D (1) Aplicatiile bazate pe modelarea cu solide permit realizarea unui ansamblu de blocuri grafice 3D. cele mai importante fiind : ?? Blocul obtinut prin extrudarea unui contur plan (Extruded Base/Boss): ?? Blocul obtinut prin rotirea unui contur plan : ?? Blocul obtinut prin deplasarea unui contur plan de-a lungul unei traiectorii (Sweep): .

pentru realizarea de cavitati. Instrumentele necesare definirii de blocuri grafice 3D sunt disponibile pe bara cu instrumente Features . De regula nu se admite crearea de forme disjuncte. Realizarea unul bloc grafic 3D prin extrudare (Extruded Boss / Base) Pentru a realiza un astfel de bloc grafic este necesara crearea unei schite valide (un contur închis sau un contur închis + ansamblu de contururi închise interioare disjuncte).. Unele blocuri vor necesita realizarea de schite. 1. deci noile blocuri trebuie sa fie unite cu cele deja construite. Înainte de a iesi din schitare se va apasa butonul si apoi se vor indica urmatoarele : . Obtinerea unui reper folosind o aplicatie bazata pe modelarea cu solide se realizeaza în aceiasi pasi. indiferent de aplicatie. Instrumentele inactive semnifica faptul ca nu sunt întrunite conditiile necesare folosirii lor.27 ?? Blocul obtinut prin unirea unui ansamblu de contururi plane (Loft) : Aceleasi metode de generare pot fi folosite si la înlaturarea de material. Acestia sunt : ?? Realizarea unei schite (de regula pe unul dintre planele sistemului de axe de coordonate) ?? Definirea unui bloc grafic de baza (extrudarea sau rotirea schitei) ?? Adaugarea (sau scaderea) de noi blocuri pâna la definirea completa a formei reperului.

Daca extru-darea trebuie sa se realizeze într-o directie opusa celei sugerate de aplicatie se ?? Daca extrudarea este însotita de cresterea sau reducerea proportionala a conturului 2D de pornire se va apasa butonul si se va preciza în caseta de text corespunzatoare unghiul care defineste aceasta deformare. Up to Vertex (pâna la un vertex). pe un reper aflat într-o anumita faza de definire. .28 ?? Tipul de limitare : Blind (definit printr-o dimensiune). ?? Daca trebuie sa se realizeze o extrudare si de cealalta parte a planului schitei. Offset From Surface (pâna la o echidistanta la o suprafata). Realizarea unul bloc grafic 3D prin extrudare cu înlaturare de material (Extruded Cut) Înlaturarea de material permite realizarea de cavitati (strapunse sau înfundate. Mid Plane (simetric în ambele directii). ). Through All (prin întreaga piesa). ?? Daca limitarea implica introducerea dimensiunii distantei pe care se extrudeaza. se defineste aceasta dimensiune ( poate apasa butonul . 2. de tip buzunar. se va valida caseta din dreptul etichetei Direction 2 si se vor defini în acelasi mod caracteristicile portiunii corespunzatoare. Up to Surface (pâna la o suprafata).

constructia începe prin realizarea unei schite valide dupa care se selecteaza butonul de pe bara Features. Pentru limitarea dimensiunii extrudarii sunt disponibile aceleasi optiuni ca si la p. . extrudarea poate fi realizata în doua directii.29 Ca si în cazul precedent. ) si se poate indica ). Realizarea unul bloc grafic 3D prin rotirea unui profil (Revolved Boss/Base) Realizarea unei piese de revolutie presupune folosirea unui contur (ansamblu valid de contururi) si a unei axe de rotatie. Pentru a realiza o astfel de forma trebuie realizat un contur si o axa si apoi se apasa butonul . înaintea generarii corpului de revolutie se va selecta axa dorita. Daca la realizarea conturului a fost nevoie sa se deseneze alte axe. 1. Se poate de asemenea inversa sensul extrudarii (butonul marirea sau micsorarea profilului în timpul extrudarii (butonul prezentat. Ca si în cazul deja 3.

Principalele elemente care pot interveni sunt planele si axele. . Planele permit de exemplu realizarea unor contururi în anumite pozitii iar axele pot servi la realizarea de retele de blocuri grafice. Plan care contine o linie (muchie liniara) si un punct. Se selecteaza butonul sau Insert / Reference Geometry / Plane. Se selecteaza schema de constructie si apoi se selecteaza elementele necesare. Crearea planelor de referinta 1.30 Crearea unor elemente geometrice de referinta (plane. Aplicatia va afisa panoul de proprietati : 2. axe) În diferite etape de definire a unui reper este necesara definirea unor elemente de referinta care sa permita generarea ulterioara de noi blocuri grafice.

. Trebuie specificata distanta fata de referinta. Se selecteaza butonul sau Insert / Reference Geometry / Axis.31 Plan printr-un punct. Crearea axelor de referinta 1. Daca s -au selectat entitati în plus. Plan perpendicular pe o curba (muchie) într-un punct dat al acesteia. Entitatile apar în lista din fereastra si pot fi suprimate din lista (optiunea Delete din meniul contextual). Plan pe o suprafata a modelului (suprafata complexa. oarecare). Aplicatia va afisa fereastra Reference Axis care permite selectarea schemei de generare si apoi selectarea entitatilor implicate. paralel cu un alt plan (fata plana) Plan care contine o axa (sau muchie rectilinie) si care face un unghi dat cu un alt plan (fata plana) Plan paralel (offset) la un plan sau fata plana date. se pot suprima din lista folosind optiunea Delete din meniul contextual (clic în lista cu butonul drept). Se pot creea mai multe plane simultan. Elementele selectate apar în fereastra Selections .

.32 Observatie : Pentru suprafetele conice sau cilindrice aplicatia construieste axe temporare care pot fi afisate / ascunse selectând View / Temporary Axes.

Related Interests