UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET Odsjek: Proizvodno mašinstvo

Školska godina: 2010/2011

Seminarski rad
Predmet: Razvoj proizvoda Tema: Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda

Datum:

Radio:

....................................... 6 Implikacije i zaključci ...................................... Uvod ...............................................1 Studija A: Sudjelovanje dobavljača u procesu razvoja novog proizvoda .............Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------15........................... Literatura ......... Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ...... 10 4..1.......................................2010 Nikica Tomić II-229/07 Sadržaj: 1............. 11 2 .. 4 Studija B: Sudjelovanje dobavljača u procesu razvoja i poboljšanje ......................... 3 2....................12... 6 2.3 2...................................................... 4 2...........1..2 2.....................1................................................................................2 Pristupi integracije dobavljača ...... Zaključak ....................................... 4 2. 9 3..............1 Studije o uticaju dobavljača u procesu razvoja proizvoda .....................................................................................

Efektivna integracija dobavljača u vrijednost proizvoda/lanca dobave biće ključni faktori za proizvođače u postizanju poboljšanja neophodnih za konkurentnost na tržištu. brzim razvojem tehnologije. Bavi se profesionalnom trgovinom. sirovinu i komponente u gotovi proizvod koji je isporučen do kupca.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. kvalitet. Lokalna franšizna distribucija. po ovlasti. aktivnosti. 2.U sofisticiranim sistemima nabavke. Posrednik između proizvođača i prodavača. informacija i istraživanja uključenih u kretanje proizvoda ili usluge od dobavljača do kupca. za tuđi račun.U konkurentnom okruženju. Lanac nabavke Lanac nabavke je sistem organizacija.Aktivnosti lanaca nabavke transformišu prirodne resurse. skraćenjem životnog ciklusa proizvoda i globalizacijom tržišta rezultiraju stavljanjem fokusa na razvoj novog proizvoda. 6. Koriste alate i radnu snagu da bi prodali proizvod. 3. tehnologiju i vrijeme pojave proizvoda na tržištu.Širom svijeta proizvođači kupuju materijal koji čini 50 procenata od njihove zarade. 3 .Dobavljači imaju veliki i direktni uticaj na cijenu. dobavljači su veoma važan resurs za proizvođače. Pretvara proizvod iz jednog oblika u drugi.Dobavljač može raditi u svoje ime i za svoj račun ili. 4. Uvod Dobavljač je proizvođač ili bilo koji drugi poduzetnik kod koga se nabavlja roba za dalju prodaju odnosno reprodukciju ili krajnju upotrebu. U posljednjem desetljeću. ljudi. 5. Prodaje dobra ili robu za maloprodaju. tehnologije. Zadaća dobavljača je: 1. upotrijebljeni proizvodi mogu ponovo ući u lanac nabavke u bilo kojoj tački ako je moguće njegovo recikliranje.

poboljšanje kvaliteta. provođenje tehnološke procjene i vaganja između rizika i mogućnosti uspjeha. ovo je jedina bitna menadžerska varijabla identifikovana u ovoj studiji koja doprinosi uspjehu proizvoda.Chrysler je koristio timski pristup i odabrao dobacljača prije nego što su dijelovi i bili dizajnirani.Kao na primjer. pružanje inovativnih tehnologija koje mogu pomoći proboj na tržište. niti će kompenzirati bitne menadžerske varijable: 1.1 Studije o uticaju dobavljača u procesu razvoja proizvoda 2.Učešće dobavljača u procesu razvoja proizvoda ima za posljedicu smanjenje troškova. 2. Chrysler korporacija je napravila 95 procenata dijelova potrebnih za proizvodnju.Jedna od više značajnih djelatnosti u razvoju novog proizvoda je shvatanje sposobnosti dobavljača i dizajn expertize. • Odlučivanje dali ili ne uključiti dobavljača u proces ravoja proizvoda. poboljšanje kvaliteta i inovativni novi dizajn. • Nabavka je uloga u procesu razvoja proizvoda. što je značilo virtualno eliminasanje ponude dobavljača. Lanac nabavke 2. druga pitanja oko nabavke i uključivanja dobavljača u proces razvoja proizvoda neće realizirati njihov puni potencijal.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Slika 1.Novi proces mora formalno biti prilagođen višefunkcionalnoj organizaciji kako bi bio uspjašan. Dali su ili ne dobavljači uključeni u razvoj novog proizvoda.1 Studija A: Sudjelovanje dobavljača u procesu razvoja novog proizvoda Pitanja dobavljača koja su ključna za uspjeh novog proizvoda U ovom istraživanju su identificirane tri menadžerske varijable za uspijeh novog proizvoda na tržištu: • Poslovna jedinica je orijentacija za konkurentnost. razvoj kompaktnih limuzina (Chrysler Cirrus i Dodge Stratus). 4 . smanjenje vremena koje je potrebno da se izradi novi proizvod. organizacijski stav prema konkurentskom vremenu će utjecati na uspjeh proizvoda na tržištu.Rezultati ovog napora uključuju značajano smanjenje troškova. Ako predhodna pitanja nisu učinkovita. Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda Mnoge kompanije su prepoznale da učešće dobavljača u razvoju novog proizvoda pruža značajne rezultate.1. Uspješna integracija dobavljača inicira velike promjene u procesu razvoja proizvoda.Ako dobavljači nisu uključeni u razvoj proizvoda.

sljedeća pitanja neće ostvariti doprinos za uspjeh novog proizvoda: 1.Ova se vrijabla fokusira na oparativan aspekt odabiranja i integrisanja dobavljača u programe razvoja novog proizvoda. proaktivno učešće u ukrštenim-funkcionalnim timovima.Ovi sekundarni elementi su veoma djelotvorni kada su u pitanju ključni zahtjevi za uspjeh novog proizvoda.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Percepcija konkurenata na tržištu kreira motivaciju za razvoj proizvoda koji su bolji od konkurencije. Prva menadžerska varijabla je Kontinuirano opredjeljenje za razvoj novog proizvoda.U njihovoj odsutnosti.Komponente ove varijable se fokusiraju na vremenu izlaska novog proizvoda na tržište i kvalitet. novi uspjeh proizvoda će biti poboljšan ako kupovina ima značajan uticaj na razvoj novog proizvoda. 5 . 3.Ovih pet komponenata zajedno čine okvir kontinuirane kooperacije.Ovo dijeljenje kupaca. Ako dobavljači nisu uključeni u razvoj novog proizvoda. 3. 2. i zatvoriti koordinaciju i pažljivo kontrolisati odabrane dobavljače je također ključno za uspjeh novog proizvoda. Pitanja dobavljača koja su važna za uspjeh proizvoda U ovom istraživanju su također identifikovana tri menadžerske varijable. Eksplicitni proces razvoja novog proizvoda. Četvrta varijabla je Integracija dobavljača koja je veoma važna za uspjeh proizvoda na tržištu. lokacija kupca i dobavljača. i aktivno učešće u iznalaženju visoko potencijalnih dobavljača.Zadnje dvije komponente formaliziraju interaktivnu prirodu učešća dobavljača u razvoju novog proizvoda. je povezana sa uspjehom proizvoda. Konkurencija na tržištu. Ako su dobavljači uključeni u razvoj novog proizvoda. prodaja će biti važna ali ne i ključna u uspjehu proizvoda na tržištu. oprema. Ako dobavljači nisu uključeni u razvoj novog proizvoda. 4.Ovaj uticaj uključuje rano uključenje u razvoj novog proizvoda. 5. i jedna varijabla vanjskog okruženja koja je važna.Dvije komponente ove varijable prepoznaju potrebu za formalnim procesom odabira dobavljača jednom kako bi oni bili uključeni u razvoj novog proizvoda. Okolišna varijabla.Integracija dobavljača poboljšaje kvalitet i smanjuje vrijeme izlaska proizvoda na tržište. kombinacija pažljive procjene dali će ili ne dobavljač moći doprinijeti ciljevima novog proizvoda. još nije ključna za uspjeh novog proizvoda.Ova varijabla uključuje pet komponenata. Treća menadžerska varijabla je Dijeljenje povjerljivih informacija. formalizirani rizik i trening u zajedničkom razvoju.Jedna od ovih komponenata priznaje potrebu za eksplicitnim sporazumom da bi se utvrdila pravila učešća. jedna ishodna. proizvoda i tehničkih informacija o procesu indicira opseg kojem kupcu i dobavljaču se obratiti za učešće u razvoju novog proizvoda.To su: edukacija i trening.

6 .1. Rano učešće nabavke u programima razvoja novih proizvoda će rasti kao rezultat direktive menadžmenta.2 Studija B: Sudjelovanje dobavljača u procesu razvoja i poboljšanje Proces kao izvor kunkurentne prednosti Procesi su važni izvori konkurentne prednosti (niska cijena. Upravljanje dobavljačima u procesu razvoja/poboljšanja Upravljanje dobavljačima u procesu razvoja/poboljšanja fokusira se više na identifikaciju važne tehnologije i dobavljača kao i na koordinaciju nego što to radi na odabiru dobavljača i kontroli. Uloga nabavke u procesu razvoja/poboljšanja Nabavka igra veliku ulogu u procesu razvoja/poboljšanja sa gotovo 75 procenata ispitivanih poslovnih jedinica. međutim naglasak na jedan trošak u odnosu na drugi može biti štetan za uspjeh poslovne jedinice.Ovo može biti zato što je proces razvoja/poboljšanja za novi i postojeći proizvod proces u toku.1.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Prema rezultatima ove studije.Uloga dobavljača doprinosi konkurentnoj prednosti u područijima razvoja novog proizvoda. Nabavni menadžment i osoblje moraju biti svjesni potencijala za njihov doprinos za oba procesa razvoja/pobojšanja i uspjeha razvoja novog proizvoda.Nivo važnosti je komparabilan sa razvojem novog proizvoda kao izvora konkurentne prednosti.Ovaj zaključak ne podrazumijeva nijedan inherentan sukob između ova dva prioriteta.Potreba za nabavkom za doprinos organizacionom uspjehu je dobro zasnovana. politike poslovnih jedinica. nabavka može doprinijeti organizacionom uspjehu svojim povećanjem doprinosa u procesu razvoja novog proizvoda. 2. povećanju kvaliteta i snižavanju troškova.3 Implikacije i zaključci Uloga nabavke u procesu razvoja proizvoda Tradicionalna uloga nabavke kao transakcijski obradnik je izmijenjena.Tri elementa su ključna za ovo učešće: rano uključivanje u programe razvoja novog proizvoda. smislena diferencijacija ili oboje). dobre timske vještine i mogućnost uočavanja korisnih dobavljača. nabavne inicijative ili kombinacija ove tri.

Teme za identifikaciju novih dobavljača su raspravljane u mnogim knjigama koje se bave nabavkom. 7 . kontrola i koordinacija. Zatvorena koorinacija svih aspekata integracije dobavljača uključujući kvalitet.U mnogim timovima. osoblje može preuzeti glavnu ulogu u nekim situacijama i ulogu podrške drugim timovima.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Timske vještine u procesu razvoja uključuju učenje u sudjelovanju vođenja tima što je različito u uvjetima edukacije. Razvoj timskih vještina je podijeljena odgovornost opšte uprave. i znatan razvoj nabavke u razvoju novog proizvoda. Organizaciono konkurentni odziv uključuje sposobnost da se odgovori brzo i efikasno na zahtijeve kupaca.Bez podrške opšteg menadžmetna.Efikasne timske vještine u nabavci mogu doprinijeti ukupnoj efikasnosti čak i kada organizaciono okruženje nije timski orijentisano.Nedostatak opredjeljenja menadžmenta nebi trebao u potpunosti spriječiti pojedinačni razvoj. U širem smislu individualne sposobnosti su važne u razvoju timskih vještina. poslovnim nivoima i sposobnostima.Odziv konkurentnih poslovnih jedinica omogućava motivaciju koja dovodi do većeg dijela uspješnih novih proizvoda. Procjena. nabavne uprave i pojedinca. 2. vrijeme do pojave proizvoda na tržištu i cijene. konkurentne strategije i sposobnost da se efikasno i brzo iznese novi proizvod na tržišt prije konkurencije. Pažljivu procjenu poslovnih jedinica za odlučivanje dali kvaliteta.Ovo uključuje djelotvorno saslušavanje i pregovore. vremenski menadžment. Kontrolu integracije dobavljača u proces razvoja novog proizvoda posredstvom kupca. vremena i ciljeva po pitanju cijene može postići interno ili suradnjom sa dobavljačima. 3. kultura organizacije što odgovara brzo i efikasno na postavljene zahtjeve.Nabavno osoblje treba također imati sposobnost shvatanja i rada sa drugim poslovnim funkcijama. potencijalna dostignuća odjela i njegovih pojedinaca biće ograničena. kontrola i koordinacija uključuje tri ključna pitanja: 1. poslovnim zadatcima. planiranje i rezoluciju sukoba.Različiti timovi mogu također uključivati predstavnike dobavljača. Mogućnost identificiranja dobavljača može doprinijeti razvoju novog proizvoda zahtijeva da nabavku pretpostavimo kao ulogu prema razvoju dobavljača. Uloga dobavljača u procesu razvoja novog proizvoda Tri pitanja su ključna za djelotvornano učešće dobavljača u procesu ravoja proizvoda: procjena dobavljača.

4. Sposobnost identifikacije korisnih dobavljača. Sličnosti uloge nabavke/dobavljača u razvoju novog proizvoda i u procesu razvoja/poboljšanja Prvo. Podijeljena edukacija i trening programi. nabavka dobrinosi odluci dali ili ne uključiti dobavljača u razvoj novog proizvoda. 3. jednom kao organizacija je odlučila da koristi dobavljače u procesu razvoja novog proizvoda .Poslovne jedinice bacaju naglasak na brzo i efektivno odgovaranje na zahtjeve kupaca i konkurentne strategije. organizaciona orijenatcija na vrijeme konkurentnosti utiče na programe razvoja i procesa. 6. 3. Dobre ukrštene-funkcionalne timske vještine. Formalne procedure za odabir dobavljača koji će biti integrisani u programe. kontrola poslovnih jedinica i koordinacija su važni za uspješnu integraciju dobavljača u razvoju novih proizvoda i procesima. 2. Formalizirani rizik.Ovo je osobito istina kada su dobavljači uključeni. Učešće dobavljača u timovima kupaca. efektivno učešće u funkcionalnim timovima i identifikaciju dobavljača u oba slučaja. Drugo.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kada je značajno uključena u razvoj novog proizvoda. rano i opsežno učešće nabavke doprinosi uspjehu proizvoda u procesu razvoja novog proizvoda. 8. 8 . koordinaciji i procjeni. Uloga nabavke u procesu razvoja/poboljšanja Postoje četiri faktora koja su ključna za ovo učešće: 1. uključujući barem osam pitanja: 1. identifikaciju dobavljača koji mogu ponuditi potrebne tehnologije. 5. zajedno sa sposobnostima da dovedu brzo i efektivno proizvod na tržište. Podijeljene psihičke imovine (oprema).Ova uloga uključuje rano uključenje.Efektivna nabavka uključuje također doprinos u kontroli. 4. zajedničko postavljanje ciljeva. Direktna ukrštena-funkcionalna međukompanijska komunikacija. Sposobnost identifikacije korisnih tehnologija. Dijeljenje tehničkih informacija i zahtijeva kupaca sa dobavljačima. 7. Sljedeće. sposobnost ranog doprinošenja u procesu razvoja novog proizvoda i sposobnost za rad u efikasnim timovima. Efektivna integracija. mjerenje i integraciju dobavljača u projkat.Ovo uključuje zatvaranje suradnje. su zajednički za oba uspjeha novog proizvoda i procesa. Spremnost za učešće rano u proces razvoja/poboljšanja. 2. Ko-lokacija dobavljača i kupaca.

kvalitet i drugi problemi često iskrsnu.Proces razvoja novog proizvoda je serija međuzavisnih i često preklapajućih faza u toku razvoja proizvoda od stvaranja ideje do proizvodnje ili isporuke.Dok dijeljenje objekata. i također identificirati tehnološka rješenja na zahtijev kupca. tim može izvesti poslovne procjene proizvoda. izrada kao i testiranje prototipa je završeno.Dalje istraživanje je potrebno da odredi uticaj dijeljenja na proces razvoja/pobljšanja.Koncept proizvoda prolazi kroz ove faze.2 Pristupi integracije dobavljača Mogući oblici integracije dobavljača mogu biti uokvireni u kontekstu „opšteg“ u procesu razvoja novog proizvoda (slika 2). vrijeme uključivanja dobavljača.U dizajnu proizvoda.Ovo sugerira da vještine doprinosa efektivnom učešću nabavke i dobavljača u jednom od ovih djelatnosti mogu doprinijeti efektivnom učešću u drugom 2.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Četvrto.U drugoj fazi.Dizajn može biti izmijenjen više puta prije nego što se usvoji konačan dizajn.Učešće nabavke u procesu razvoja/poboljšanja uključuje identificiranje važnih tehnologija kao i važnih dobavljača. trening i psihičke imovine utiču na uspjeh proizvoda. U prvoj fazi (stvarnje ideja). kako god. ne daje uticaj na uspjeh novog proizvoda i procesa.Potencijalne tehnologije mogu također biti procijenjene u ovoj tački razvoja. alati kao što su 9 . vrijeme. iako učešće dobavljača u procesu razvoja novog proizvoda i procesu razvoja/poboljšanja se događa više u proizvodnji. dali prije ili poslije koncepta. Na kraju. posebno ako postojeći dobavljač posjeduje novu tehnologiju. Razlike između učešća nabavke/dobavljača u razvoju novog proizvoda i u procesu razvoja/poboljšanja Učešće nabavke u razvoju novog proizvoda naglašava identifikaciju dobavljača. i pripreme za proizvodnju su završene. performanse. dizajn je potvrđen.U toku ovog procesa. dizajn je završen. dizajneri i marketinško osoblje uzimaju u obzir zahtijeve kupaca i uključuju to u proces razvoja. učešće dobavljača nije rijedak slučaj ni u servisima i drugim kategorijama industrije.Ovo može biti zbog procesa razvoja/poboljšanja koji predstavlja proces u tijeku. ideja je rafinirana i ocijenjena za poslovnu i tehničku izvodljivost. Razlike između učešća nabavke i dobavljača u razvoju novog proizvoda i procesu razvoja/poboljšanja se pojavljuju znatno manje nego sličnosti.U procesu razvoja/poboljšanja manji naglasak se stavlja na procjenu dali ili ne treba uključivati dobavljače na razvoj novih proizvoda.Na kraju. što rezultira kompromisima i izmjenama u dizajnu. cijena. uticaj vanjskog okruženja poslovnih jedinica ne čini se da igra važnu ulogu u procesu razvoja/poboljšanja.Vrijeme uključivanja dobavljača je jedinstveno za svaku situaciju.

preliminarno model prototipa može biti kreiran u svrhu definisanja koncepta. Dok konceptne ili dizajnerske faze razvoja novog proizvoda čine relativno mali dio ukupne cijene razvoja proizvoda. 3. sa specifikacijama performansi „zamrznut“.Dobavljači mogu osigurati inovativni proizvod ili tehnologije procesa koji su kritični za razvoj. proizvod/proces/usluga koncept je učikovito koncipiran.Dobavljački ulazi/ili aktivno učešće dobavljača može biti traženo u bilo kojoj tački procesa razvoja (slika 2). organizacije kreiraju crteže i specifikacije dizajna. postaje sve teže i skuplje vršiti izmjene po pitanju dizajna. aktualni proces razvoja počinje.Odluke se donose rano u procesu dizajna i imaju značajan uticaj na kvalitet proizvoda.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Funkcija kvaliteta razvoja mogu biti upotrijebljeni za razvoj tehničkih specifikacija koje se posebno odnose na zahtjev kupca.U slučaju razvoja proizvoda.Na kraju. ove dvije djelatnosti izvršavaju ili „zaključuju“ 80 procenata ukupne cijene proizvoda. Slika 2. u kojem dizajneri iz obije. nabavka i kupovina. Zaključak U ovom seminarskom sam obradio temu uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda. proizvod ulazi u proizvodnju i otvaraju se ponude dobavljača.Došao sam do zaključka da dobavljač ima veoma veliku ulogu u procesu 10 .Kako se proces razvoja nastavlja. Proces razvoja proizvoda Napolju dobavljači osiguravaju materijal i uslugu što čini veliku ulogu u konačnoj cijeni proizvoda.U trećoj fazi razvoja. što omogućava testiranje i provjeru postojećih proizvodnih sistema.Prototip je kreiran.Dobavljač može imati bolje informacije ili veću stručnost u pogledu ovih tehnologija nego osoblje za razvoj u firmama koje kupuju proizvod.Sljedeće. cijenu.

thefreedictionary. 4.Dobavljači mogu da imaju određene informacije sa tržišta što u velikoj mjeri može da utiče na konkurentnost firme. Literatura: 1. na kvalitet. 3. 4. tehnologiju i vrijeme pojave proizvoda na tržištu.nl/extra2/200410455.com/supplier www. www.Da bi se postigla što bolja konkurentnost na tržištu potrebno je pažljivo da se odabere dobavljač koji nama odgovara i koji ima neka inovativna rješenja što je dobro po samu firmu.com/retrieve/pii/S0019850106000861 11 .org/wiki/Supplier www.elsevier.wikipedia. 2.lexandria.linkinghub.tue.Seminarski rad Uticaj dobavljača u procesu razvoja proizvoda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------razvoja proizvoda tako što on utiče na smanjenje troškova razvoja što direktno utiče na cijenu gotovog proizvoda.pdf www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful