Ispitivanje toka funkcije i crtanje grafa funkcije

Da bismo mogli nacrtati (što precizniji) graf neke funkcije potrebno je odrediti sljedeće: 1) područje definicije funkcije (područje u kojem funkcija egzistira, tj. u kojem je funkcija definirana), 2) nul-točke funkcije (su točke u kojima je vrijednost funkcije jednaka nuli; dakle dobivamo ih kao realna rješenja jednadžbe f ( x ) = 0 ), 3) stacionarne točke i intervale monotonosti funkcije, 4) ekstreme funkcije, 5) točke infleksije i intervale konveksnosti, konkavnosti, 6) asimptote. U sljedećim zadacima slijedi detaljan prikaz ispitivanja toka funkcije i crtanje njenog grafa. Zadatak 1. Rj. Područje definicije funkcije: Funkcija Ispitajte tok i nacrtajte graf funkcije

f ( x ) = ( x − 1) ( x + 2 ) .
2
2

f ( x ) = ( x − 1) ( x + 2 ) je definirana za sve realne .

brojeve pa je skup

(realnih brojeva) područje definicije zadane funkcije i pišemo: D f =

Dakle, zadana funkcija nema točke prekida, ali isto tako ni vertikalne asimptote. Napomena: uočimo da vertikalne asimptote uglavnom egzistiraju u točkama prekida funkcije.
Nul-točke funkcije: Iz
f ( x ) = 0 proizlazi

( x − 1) ( x + 2 ) = 0 ,
2

odnosno x1 = 1 , x2 = −2 .

Time zaključujemo da su N1 ( −2, 0 ) i N 2 (1, 0 ) nul-točke zadane funkcije.
Stacionarne točke i intervali monotonosti: Deriviranjem zadane funkcije (pri čemu se

koristi svojstvo derivacije umnoška) dobivamo

f ' ( x ) = 2 ( x − 1)( x + 2 ) + ( x − 1) = ( x − 1) [ 2 x + 4 + x − 1] = ( x − 1)( 3 x + 3) = 3 ( x + 1)( x − 1) = 3 x 2 − 3 ,
2

= x 2 −1

stoga iz

f ' ( x ) = 0 proizlazi: 3 ( x + 1)( x − 1) = 0 , odnosno x1 = −1 , x2 = 1 .

Uzimajući u obzir da je f ( −1) = 4 ⋅1 = 4 i f (1) = 0 , dobivamo da S1 ( −1, 4 ) i S2 (1, 0 ) stacionarne točke zadane funkcije. Time razlikujemo tri intervala monotonosti: Pritom je:
− ∞ , −1 , −1,1 i 1, + ∞ .

f ' ( −2 ) = 9 > 0

( );

f ' ( 0 ) = −3 < 0

( );

f ' ( 2) = 9 > 0

( ) , stoga zadana

funkcija raste za svaki x ∈ − ∞, −1 ∪ 1, + ∞ , a pada za svaki x ∈ −1,1 .
Ekstremi fukcije: Odredimo f '' ( x ) . Uočimo da iz f ' ( x ) = 3 x 2 − 3 proizlazi: f '' ( x ) = 6 x .

Odredimo sada tip ekstrema u stacinarnim točkama S1 ( −1, 4 ) i S2 (1, 0 ) .
f '' ( −1) = − 6 < 0

funkcija f ima maksimum M ( −1, 4 ) ,
48

na osnovu čega zaključujemo da zadana funkcija nema horizontalne asimptote. Budući da u točki x = 0 konkavnost funkcije prelazi na konveksnost funkcije. 0 ) . Potražimo kosu asimptotu (zdesna i slijeva): y = ax + b (jednadžba moguće kose asimptote). + ∞ . 0 ) 49 .f '' (1) = 6 > 0 ⇒ funkcija f ima minimum m (1. a = lim = lim ( ) ⎜ ) ⎟ ( x→ − ∞ x→ − ∞ x→ − ∞ ⎜ x x x ⎠⎟ ⎝ ⎝ ⎠ odakle proizlazi da funkcija (tj. Točke infleksije i intervali konveksnosti. f ( x) a = lim Slijeva: . zaključujemo da je točka T ( 0. Slično ćemo dobiti i za kosu asimptotu slijeva. Kako je f ( 0 ) = ( −1) ⋅ 2 = 2 . b = lim ( f ( x ) − ax ) x→ − ∞ x→ − ∞ x 2 f ( x) ( x − 1) ( x + 2 ) = lim ⎛ x − 1 2 ⋅ ⎛ 1 + 2 ⎞ ⎞ = −∞ ⋅ 1 = −∞ . zaključujemo da funkcija nema kose asimptote zdesna. na kojima ćemo ispitivati konveksnost. stoga ⇒ ⇒ funkcija f je konkavna za svaki x ∈ − ∞. Zdesna: Slijeva: x→ + ∞ lim f ( x ) = lim x→ + ∞ x→ − ∞ lim f ( x ) = lim x→ − ∞ (( x − 1) ( x + 2)) ( = + ∞ ⋅ + ∞ ) = + ∞ (( x − 1) ( x + 2)) ( = − ∞ ⋅ ( −∞ ) ) = + ∞ 2 2 Dobili smo da je limes zadane funkcije jednak beskonačnosti kada x teži ka plus ili minus beskonačnosti. područje definicije: D f = 2. 2 ) moguća točka 2 infleksije. iz D f = proizlazi da zadana funkcija nema vertikalne asimptote. konkavnosti: Iz f '' ( x ) = 0 proizlazi: 6 x = 0 . nul točke: N1 ( −2. Potražimo horizontalnu asimptotu krivulje zdesna i slijeva. zaključujemo da je T ( 0. funkcija f je konveksna za svaki x ∈ 0. b = lim ( f ( x ) − ax ) x→ + ∞ x 2 f ( x) ( x − 1) ( x + 2 ) = lim ⎛ x − 1 2 ⋅ ⎛ 1 + 2 ⎞ ⎞ = + ∞ ⋅ 1 = + ∞ . S obzirom na x = 0 razlikujemo dva intervala: − ∞. Podsjetimo se da je f '' ( x ) = 6 x . 0 . krivulja) nema kose asimptote slijeva. = lim a = lim ( ) ⎜ ) ⎟ ( x→ + ∞ x→ + ∞ x→ + ∞ ⎜ x x x ⎠⎟ ⎝ ⎝ ⎠ a = lim x→ + ∞ Budući da smo dobili da je koeficijent smjera kose asimptote jednak beskonačnosti. tj. odnosno x = 0 . 0 ) i N 2 (1. 2 ) točka infleksije. Zdesna: f ( x) . + ∞ . a potom nacrtajmo graf zadane funkcije: 1. Iz rečenog proizlazi da zadana funkcija nema nijednu asimptotu. Resumirajmo gore izračunato. konkavnost zadane funkcije. 0 f '' ( −2 ) = −12 < 0 f '' ( 2 ) = 12 > 0 i 0. Asimptote funkcije: Podsjetimo se.

gdje je x ≠ 2 . −1 ∪ 1. za svaki x ∈ 0. tj. + ∞ funkcija raste. 0 ) nul-točka zadane funkcije. za svaki x ∈ −1. Ispitajte tok i nacrtajte graf funkcije f ( x) = 4 x − 12 . 4 ) i S2 (1.1 funkcija pada 4. Nul-točke funkcije: Iz f ( x) = 0 proizlazi 4 x − 12 ( x − 2) 2 = 0 . asimptote: zadana funkcija nema nijednu asimptotu Zadatak 2. Time ćemo dobiti da je x = 2 jednadžba vertikalne asimptote (kasnije ćemo ispitati kako se zadana funkcija ponaša zdesna i slijeva u okolini dobivene vertikalne asimptote). stoga je: D f = \ {2} . 50 . 0 ) za svaki x ∈ − ∞. točka infleksije: T ( 0. odnosno 4 x − 12 = 0 . stacionarne točke: S1 ( −1. da je N ( 3. odakle dobivamo da je x = 3 . 0 ) 5. Uočimo da se zadana funkcija može pisati u obliku: f ( x) = 4 x − 12 ( x − 2) 2 . x − 4x + 4 2 Rj. Područje definicije funkcije: Iz uvjeta x ≠ 2 proizlazi da zadana funkcija nije definirana za x = 2 . 2 ) za svaki x ∈ − ∞. ekstremi: maksimum M ( −1. + ∞ funkcija je konveksna 6.3. 4 ) i minimum m (1. 0 funkcija je konkavna.

2 . 2. 9 9 ⎛ 8⎞ zaključujemo da je točka T ⎜ 5. 2 ∪ 4. stoga zadana funkcija pada za svaki x ∈ − ∞. f '' ( 4 ) = ⇒ funkcija f ima maksimum M ( 4. ⎟ moguća točka infleksije. konkavnosti: Iz f '' ( x ) = 0 proizlazi: 8 x − 40 = 0 . 51 . 4 i 4. na kojima ćemo ispitivati konveksnost. f ' ( 5) = −4 <0 27 ( ) . 4 . konkavnost zadane funkcije. Kako je f ( 5) = 20 − 12 8 = . + ∞ . Pritom je: f '(0) = 16 <0 −8 ( ). + ∞ . 2.Stacionarne točke i intervali monotonosti: Deriviranjem zadane funkcije (pri čemu se koristi svojstvo derivacije kvocjenta) dobivamo f '( x) = 4 ⋅ ( x − 2 ) − ( 4 x − 12 ) ⋅ 2 ⋅ ( x − 2 ) 2 ( x − 2) 4 = ( x − 2 ) ⋅ ⎡ 4 ⋅ ( x − 2 ) − 2 ⋅ ( 4 x − 12 )⎤ [ 4 x − 8 − 8 x + 24] ⎣ ⎦= 4 3 ( x − 2) ( x − 2) −4 x + 16 f '( x) = ( x − 2) 3 stoga iz f ' ( x ) = 0 proizlazi: −4 x + 16 = 0 . odnosno x = 4 . Točke infleksije i intervali konveksnosti. Uočimo da iz f ' ( x ) = −4 x + 16 ( x − 2) 6 3 proizlazi: f '' ( x ) = = −4 ⋅ ( x − 2 ) − ( −4 x + 16 ) ⋅ 3 ⋅ ( x − 2 ) 3 2 ( x − 2) 6 = ( x − 2) 2 ⋅ ⎡ −4 ⋅ ( x − 2 ) − 3 ⋅ ( −4 x + 16 ) ⎤ ⎣ ⎦ ( x − 2) 4 [ −4 x + 8 + 12 x − 48] = 8 x − 40 4 4 ( x − 2) ( x − 2) 32 − 40 1 =− <0 16 2 pa je f '' ( x ) = 8 x − 40 ( x − 2) Odredimo sada tip ekstrema u stacinarnoj točki S ( 4. Ekstremi fukcije: Odredimo f '' ( x ) .1) stacionarna točka funkcije. 4 Uočimo da zadana funkcija ima prekid za x = 2 . + ∞ . tj.1) . Pritom je: f '' ( 0 ) = −40 5 =− <0 16 2 ⇒ funkcija f je konkavna za svaki x ∈ − ∞. ⎝ 9⎠ Uočimo da zadana funkcija ima prekid za x = 2 . 2 .5 i 5. 2 . a raste za svaki x ∈ 2. stoga s obzirom na stacionarnu toču x = 4 i točku prekida x = 2 razlikujemo tri intervala monotonosti: Uzimajući u obzir da je f ( 4 ) = − ∞. stoga s obzirom na x = 5 i točku prekida x = 2 razlikujemo tri intervala: − ∞.1) . 16 −12 = 1 zaključujemo da je S ( 4. odnosno x = 5 . f ' ( 3) = 4 >0 1 ( ).

a potom nacrtajmo graf zadane funkcije: 1. onda ona ne može imati kosu asimptotu. + ∞ .5 . Napomena: Ako je funkcija zadana eksplicitno. ⎝ 9⎠ Asimptote funkcije: Podsjetimo se. Potražimo horizontalnu asimptotu krivulje zdesna i slijeva. a konveksna za svaki x ∈ 5. x os) horizontalna asimptota. + ∞ . Zdesna: y0 = lim f ( x ) = lim x→ + ∞ x→ + ∞ 4 x − 12 ⎛ + ∞ ⎞ L'Hosp. 4 ⎛ 4 ⎞ − = ⎟ = xlim∞ ⎜= ⎟=0 2 ⎜ →− +∞ ⎠ 2 ( x − 2 ) ⎝ −∞ ⎠ ( x − 2) ⎝ Slijeva: y0 = lim f ( x ) = lim x→ − ∞ x→ − ∞ Zaključujemo da je y = 0 (tj. jer u točki x = 5 konkavnost funkcije prelazi na konveksnost. T ⎜ 5. 2 ∪ 2. onda egzistencija horizontalne asimptote poništava egzistenciju kose asimptote i obratno. Budući da zadana funkcija ima horizontalnu asimptotu. zadana funkcija nema kose asimptote. ⎛ 8⎞ Jasno. zadana funkcija će težiti ka minus beskonačnosti kada x teži prema dva u oba smjera (zdesna i slijeva). 4 ⎛ 4 ⎞ + = ⎜= ⎟=0 ⎟ = xlim∞ 2 ⎜ →+ +∞ ⎠ 2 ( x − 2) ⎝ + ∞ ⎠ ( x − 2) ⎝ 4 x − 12 ⎛ −∞ ⎞ L'Hosp. odnosno krivulja će se približavati asimptoti y = 0 s donje strane kada x teži prema −∞ . sa y = f ( x ) . U slučaju da smo pokazali da funkcija nema horizontalne asimptote.5 . morali bi provjeriti egzistenciju kose asimptote. tj.f '' ( 4 ) = f '' ( 6 ) = 32 − 40 1 =− <0 2 16 48 − 40 8 1 = = >0 4 4 256 32 ⇒ ⇒ funkcija f je konkavna za svaki x ∈ 2. Dakle. iz D f = \ {2} proizlazi da zadana funkcija ima vertikalnu asimptotu x = 2 . Zdesna: ⎞ 4 x − 12 ⎛ ⎜ = − 4 2 = − 4 ⎟ = −∞ lim f ( x ) = lim+ 2 x → 2+ x→ 2 0 ⎟ ( x − 2 ) ⎜ ( 0+ ) ⎝ ⎠ lim− f ( x ) = lim− x→ 2 Slijeva: x→ 2 ⎞ 4 x − 12 ⎛ ⎜ = − 4 2 = − 4 ⎟ = −∞ 2 0 ⎟ ( x − 2 ) ⎜ ( 0− ) ⎝ ⎠ Dakle. funkcija f je konveksna za svaki x ∈ 5. pri čemu iz dobivenog iščitavamo: krivulja će se približavati asimptoti y = 0 s gornje strane kada x teži prema + ∞ . Resumirajmo gore izračunato. područje definicije: D f = \ {2} 52 . Time je zadana funkcija konkavna za svaki − ∞. ⎟ je točka infleksije.

za svaki x ∈ 2.5 funkcija je konkavna. 2 ∪ 2. Područje definicije funkcije: Primijetimo da će zadana funkcija biti dobro definirana jedino ako je x ≠ 1 . x = 1 je jednadžba vertikalne asimptote. asimptote: x = 2 vertikalna asimptota. pri čemu je: x→ + ∞ x→ − ∞ Zadatak 3.2 = 2 ± 2i ∉ 2 . x −1 Rj. Jasno. lim f ( x ) = 0+ . za svaki x ∈ 5. stacionarne točke: S ( 4.1) ⎛ 8⎞ 5. odnosno x 2 − 2 x + 2 = 0 . x → 2− lim f ( x ) − ∞ lim f ( x ) = 0− y = 0 horizontalna asimptota. + ∞ funkcija je konveksna 6. x1. 2 ∪ 4. x −1 Time se nameće problem rješavanja kvadratne jednadžbe: x 2 − 2 x + 2 = 0 . Time je: D f = \ {1} . pri čemu je: x → 2+ lim f ( x ) = −∞ . Ispitajte tok i nacrtajte graf funkcije f ( x) = x2 − 2x + 2 . + ∞ funkcija pada.2. ekstremi: maksimum M ( 4. nul točke: N ( 3. točka infleksije: T ⎜ 5. 4 funkcija raste 4. na osnovu čega zaključujemo da zadana funkcija 53 . 0 ) 3.2 = x1. tj. Nul-točke funkcije: Iz x2 − 2x + 2 = 0 .1) za svaki x ∈ − ∞. ⎟ ⎝ 9⎠ za svaki − ∞. pri čemu je: f ( x) = 0 proizlazi 2± 4−8 . 2 nema nul-točke.

Uočimo da iz f ' ( x ) = x2 − 2x 2 ( x − 1) 2 ( 2 x − 2 ) ⋅ ( x − 1) − ( x 2 − 2 x ) ⋅ 2 ⋅ ( x − 1) ( x − 1) ⋅ ⎡( 2 x − 2 ) ⋅ ( x − 1) − 2 ⋅ ( x 2 − 2 x )⎤ ⎣ ⎦ = f '' ( x ) = 4 4 ( x − 1) ( x − 1) ⎡2 x2 − 2 x − 2 x + 2 − 2 x2 + 4 x ⎤ ⎦= 2 =⎣ 3 3 ( x − 1) ( x − 1) proizlazi: pa je f '' ( x ) = 2 ( x − 1) 3 Odredimo sada tip ekstrema u stacinarnim točama S1 ( 0. + ∞ . 2 ) . 0. 2 . Točke infleksije i intervali konveksnosti. odnosno 2 = 0 . Uzimajući u obzir da je f ( 0 ) = 2 4−4+2 = −2 i f ( 2 ) = = 2 zaključujemo da su S1 ( 0. tj. −2 ) i −1 1 S2 ( 2. ali nema točke infleksije. 0 .Stacionarne točke i intervali monotonosti: Deriviranjem zadane funkcije (pri čemu se koristi svojstvo derivacije kvocjenta) dobivamo ( 2 x − 2 ) ⋅ ( x − 1) − ( x 2 − 2 x + 2 ) ⋅1 2 x 2 − 2 x − 2 x + 2 − x 2 + 2 x − 2 x 2 − 2 x = = f '( x) = 2 2 2 ( x − 1) ( x − 1) ( x − 1) f '( x) = x2 − 2 x ( x − 1) 2 stoga iz f ' ( x ) = 0 proizlazi: x 2 − 2 x = 0 . + ∞ . f ' ( 3) = 3 >0 4 ( ). Ekstremi fukcije: Odredimo f '' ( x ) . Pritom je: 54 . 2 ) stacionarne točke zadane funkcije. x = 1 razlikujemo četiri intervala monotonosti: S obzirom na dobivene stacionarne točke x1 = 0 i x2 = 2 . jer je 2 ≠ 0 . + ∞ . −3 ⎛3⎞ f '⎜ ⎟ = 4 < 0 ⎝2⎠ 1 4 ( ). 3 ⎛1⎞ f '⎜ ⎟ = 4 < 0 ⎝2⎠ 1 4 − ( ). a pada za svaki x ∈ 0. Zaključujemo da zadana funkcija nema točke infleksije. Pritom je: f ' ( −1) = 3 >0 4 ( ). 2 ) . 2 i 2. na kojima ćemo ispitivati konveksnost. x2 = 2 . 3 ( x − 1) što je nemoguće. stoga razlikujemo dva intervala: − ∞. 0 ∪ 2. konkavnost zadane funkcije. odnosno x ⋅ ( x − 2 ) = 0 . f '' ( 0 ) = f '' ( 2 ) = 2 = −2 < 0 −1 2 =2>0 1 ⇒ ⇒ funkcija f ima maksimum M ( 0. stoga zadana funkcija raste za svaki x ∈ − ∞. −2 ) i S2 ( 2. −2 ) . 1. ali isto tako i s obzirom na točku prekida − ∞. konkavnosti: 2 Iz f '' ( x ) = 0 proizlazi: = 0 . odakle je: x1 = 0 . funkcija f ima minimum m ( 2. Uočimo da zadana funkcija ima prekid za x = 1 .1 ∪ 1.1 .1 i 1.

Potražimo horizontalnu asimptotu krivulje zdesna i slijeva. Potražimo kosu asimptotu (zdesna i slijeva). Zdesna: Slijeva: x→ 1 lim+ f ( x ) = lim+ x→ 1 x2 − 2 x + 2 ⎛ 1 ⎞ ⎜= ⎟ = +∞ x − 1 ⎝ 0+ ⎠ x2 − 2 x + 2 ⎛ 1 ⎞ lim f ( x ) = lim− ⎜= ⎟ = −∞ x → 1− x→ 1 x − 1 ⎝ 0− ⎠ Dakle. Iako u točki x = 1 konkavnost funkcije prelazi na konveksnost. zaključujemo da zadana funkcija nema točku infleksije. Asimptote funkcije: Podsjetimo se. zadana funkcija će težiti ka minus beskonačnosti kada x teži prema jedan s lijeve strane. Jasno.f '' ( 0 ) = f '' ( 2 ) = Važno: 2 = −2 < 0 −1 2 =2>0 1 ⇒ ⇒ funkcija f je konkavna za svaki − ∞. jer ona nije definirana za x = 1 . lim ⎜ ⎟⎜= ⎟ = xlim∞ x→ + ∞ →+ ⎝ 2x −1 ⎠ ⎝ + ∞ ⎠ ⎛2⎞ ⎜ ⎟ =1. ⎝2⎠ b = lim ⎛ x2 − 2x + 2 ⎞ ⎛ x2 − 2 x + 2 − x2 + x ⎞ f ( x ) − ax ) = lim ⎜ − x ⎟ = lim ⎜ ( ⎟ x→ + ∞ x→ + ∞ x −1 x −1 ⎠ ⎝ ⎠ x→ + ∞ ⎝ ⎛ − x + 2 ⎞ ⎛ −∞ ⎞ ⎛ −1 ⎞ = lim ⎜ ⎟⎜= ⎟ = xlim∞ ⎜ ⎟ = −1 x→ + ∞ ⎝ x −1 ⎠⎝ +∞ ⎠ →+ ⎝ 1 ⎠ 55 . 2x − 2 y0 = lim f ( x ) = lim = −∞ ⎜= ⎟ = xlim∞ x→ − ∞ x→ − ∞ →− x − 1 ⎝ −∞ ⎠ 1 Zadana funkcija nema horizontalne asimptote (ni zdesna niti slijeva). Zdesna: Slijeva: y0 = lim f ( x ) = lim x→ + ∞ x→ + ∞ x 2 − 2 x + 2 ⎛ + ∞ ⎞ L'Hosp. iz D f = \ {1} proizlazi da zadana funkcija ima vertikalnu asimptotu x = 1 .1 . + ∞ . Zdesna: a = lim f ( x) . = ⎛ 2 x − 2 ⎞ ⎛ + ∞ ⎞ L ' Hosp. 2x − 2 = +∞ ⎜= ⎟ = xlim∞ →+ x −1 ⎝ + ∞ ⎠ 1 x 2 − 2 x + 2 ⎛ + ∞ ⎞ L'Hosp. b = lim ( f ( x ) − ax ) x→ + ∞ x x→ + ∞ x2 − 2 x + 2 f ( x) ⎛ x2 − 2 x + 2 ⎞ ⎛ + ∞ ⎞ x −1 a = lim = lim = lim ⎜ ⎟ ⎟⎜= 2 x→ + ∞ x→ + ∞ x→ + ∞ x x ⎝ x − x ⎠⎝ +∞ ⎠ L ' Hosp . funkcija f je konveksna za svaki 1. y = ax + b je jednadžba kose asimptote. ali će zato funkcija težiti prema plus beskonačnosti kada x teži prema jedan s desne strane.

0 ∪ 2. minimum m ( 2. −2 ) i S2 ( 2. zadana krivulja će se približavati asimptoti y = x − 1 kada x teži u −∞ . Na analogan način će se dobiti da je f ( x) y = x − 1 jednadžba kose asimptote slijeva. točka infleksije: nema za svaki − ∞. područje definicije: D f = 2. pri čemu je: kosa asimptota slijeva i zdesna.1 funkcija je konkavna. tj. x→ − ∞ x→ − ∞ x a = lim x→ − ∞ f ( x) ⎛ x 2 − 2 x + 2 ⎞ L ' Hosp. = lim ⎜ = lim ⎜ ⎟ = xlim∞ ⎟ 2 x→ − ∞ x→ − ∞ →− x ⎝ 2x −1 ⎠ ⎝ x −x ⎠ ⎛2⎞ ⎜ ⎟ =1 ⎝2⎠ b = lim x→ − ∞ ( f ( x ) − ax ) = x→ − ∞ ⎛ −x + 2 ⎞ ⎛ −1 ⎞ lim ⎜ ⎟ = xlim∞ ⎜ ⎟ = −1 →− ⎝ x −1 ⎠ ⎝ 1 ⎠ Dakle.Dobili smo da je y = x − 1 jednadžba kose asimptote zdesna. Konkretno. −2 ) . ⎛ 2 x − 2 ⎞ L ' Hosp . + ∞ funkcija je konveksna 6. 2 funkcija pada 4. b = lim ( f ( x ) − ax ) . nul točke: nema \ {1} 3. asimptote: x =1 vertikalna asimptota. stacionarne točke: S1 ( 0. x→ 1+ lim f ( x ) = + ∞ .1 ∪ 1. što se interpretira da će se krivulja približavati asimptoti y = x − 1 kada x teži prema + ∞ . ekstremi: maksimum M ( 0. + ∞ funkcija raste. 2 ) za svaki x ∈ − ∞. a potom nacrtajmo graf zadane funkcije: 1. za svaki x ∈ 0. 2 ) 5. a = lim . za svaki x ∈ 1. Resumirajmo gore izračunato. x → 1− lim f ( x ) = −∞ y = x −1 56 .