P. 1
416061-PENGURUSAN-KAUNSELING-SEKOLAH-

416061-PENGURUSAN-KAUNSELING-SEKOLAH-

|Views: 692|Likes:
Published by Zamira Rajab

More info:

Published by: Zamira Rajab on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

Sections

 • PERANAN
 • GURU BESAR
 • STRUKTUR ORGANISASI
 • PEMBENTUKAN JABATAN
 • RANTAIAN ARAHAN
 • PEMUSATAN DAN
 • PENGAGIHAN KUASA
 • FORMALISASI
 • REALITI GBKSM
 • PERKEMBANGAN TERKINI
 • PEKELILING-PEKELILING
 • BERKAIATAN
 • PEKELILING IKHTISAS
 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN
 • PERHUBUNGAN
 • RASIONAL KEDUDUKAN
 • KAUNSELOR
 • SENARAI TUGAS
 • PENDEKATAN UMUM
 • BIMBINGAN & KAUNSELING
 • PENDEKATAN KRISIS
 • PENDEKATAN PEMULIHAN
 • PENDEKATAN
 • PENCEGAHAN
 • PERKARA YANG CUBA
 • DIHALANG
 • PERKEMBANGAN
 • PERINGKAT/TUGAS
 • KESAN DARIPADA
 • PERINGKAT
 • PERKEMBANGAN YANG
 • TIDAK TERCAPAI
 • PROSES PERKEMBANGAN
 • PEMIKIRAN
 • KONVENSIONAL:
 • PASCAKONVENSIONAL:
 • PERINGKAT YANG HENDAK
 • DIBIMBING
 • KEPERLUAN KASIH SAYANG
 • CARA/MASA
 • PEMBENTUKAN
 • PERSAHABATAN
 • CIRI-CIRI REMAJA
 • AKADEMIK
 • KERJAYA
 • PSIKOSOSIAL & KESIHATAN
 • MENTAL
 • KEIBUBAPAAN
 • KAEDAH
 • MASALAH MURID/PELAJAR
 • SISTEM REKOD SESI

PENGURUSAN KAUNSELING ORGANISASI PENDIDIKAN (NPQH

)

MOHD DAWI ITHNIN JABATAN HAL EHWAL MURID & KAUNSELING

OBJEKTIF
‡ Memahami perbezaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. ‡ Berpengetahuan menggunakan pendekatan kaunseling dalam pengurusan organisasi. ‡ Membantu Guru Bimbingan & Kaunseling bagi menyelia keberkesanan perkhidmatannya dan peranannya mengikut SPI. ‡ Dapat membezakan antara Kaunselor Profesional dan Guru Bimbingan

PERANAN GURU BESAR
‡ Menyediakan kepemimpinan untuk program B & K. ‡ Menyediakan personel kepada Jawatankuasa B & K. ‡ Menyediakan sokongan dan galakan pentadbir. ‡ Mengambil bahagian secara aktif dalam menentu dan menjelaskan tugas dan peranan B & K. ‡ Memberi masa yang cukup, tempat, kemudahan dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan program.

‡ Membantu mengenal pasti keperluan B & K di sekolah dan mencadangkan kewujudan unit kaunseling atau intervensi kaunseling yang beretika. guru-guru dan pakar.‡ Berunding dengan jawatankuasa B & K tentang pengelolaan. . ‡ Membina perhubungan tugas yang menyokong dan bekerjasama dengan pentadbir. ‡ Memastikan perkhidmatan B & K dilaksanakan dan dinilai. pengawalan dan penilaian program.

‡ Berunding dengan jawatankuasa bimbingan tentang isu yang istimewa. ‡ Menyampaikan falsafah dan struktur program kepada ibu bapa dan masyarakat umum.‡ Membantu dalam pembinaan perancangan dan struktur bimbingan yang komprehensif. termasuk program guru-penasihat yang boleh dilaksanakan dalam jadual sekolah. kebimbangan. . atau masalah yang terdapat di kalangan pelajar dan personel sekolah.

PENASIHAT ³Orang yang memberi tunjuk ajar´ .

PEMBIMBING ³Orang yang memandu dan memimpin´ .

BIMBINGAN Bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat-matlamat jangka pendek dan panjang. Alice Crow (1964) . merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasakan perlu oleh individu itu.

KAUNSELING ³Proses teratur yang melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang´ .

´ ³«.´ Thoresen. is so intrinsically interesting and satisfying that few bother to critically examine it. walau bagaimanapun tidak ramai yang mengamatinya secara kritikal. like kissing.kaunseling. 1969 . umpama suatu kucupan yang memberikan kepuasan dan kesan dalaman. counseling.KAUNSELING ³«.

ORGANISASI Kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian atau orang dalam sesuatu pertubuhan atau kumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan bersama. .

STRUKTUR ORGANISASI TERDAPAT 6 ELEMEN UTAMA PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUS SEMASA MEREKABENTUK STRUKTUR ORGANISASI UNIT KAUNSELING .

6. Rantaian arahan. Pengkhususan kerja. Pemusatan dan pengagihan kuasa. 5. 4. 3. Jarak kawalan kuasa. 2. . Formalisasi.ENAM ELEMEN TERSEBUT 1. Pembentukan jabatan.

.PENGKHUSUSAN KERJA Pembahagian GBKSM untuk merujuk kepada darjah pembahagian tugas organisasi kepada kerja-kerja berasingan.

PEMBENTUKAN JABATAN Dasar yang membahagikan kerja mengikut kumpulan dipanggil pembentukan jabatan. .

SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI 19 Ogos 2002 PEMBERITAHU PELANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH/ BUKAN SISWAZAH «14 SENARAI TUGAS GBKSM .

RANTAIAN ARAHAN Satu hubungan yang tidak terputus daripada kekuasaan pihak atasan terhadap GBKSM mereka. . Ia juga menjelaskan siapa melaporkan kepada siapa.

Kanan Akademik Kaunselor Pen. Kanan HEM .SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI Bil 3/1996 (11 Julai 1996) PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH Pengetua/Guru Besar Pen.

JARAK KAWALAN KUASA Berapakah bilangan pekerja yang membolehkan seseorang pengurus mengarah dengan berkesan dan cekap. (1:500) .

Konsep ini meliputi kekuasaan rasmi sahaja. organisasi tersebut mengamalkan pemusatan kuasa.PEMUSATAN DAN PENGAGIHAN KUASA Merujuk kepada darjah di mana segala keputusan organisasi berpusat di suatu titik di dalam organisasi. Jika sebaliknya semakin banyaklah pengagihan kuasa yang berlaku. Jika keputusan organisasi dibuat tanpa mengambil kira pendapat pekerja peringkat rendah. .

terdapat huraian kerja yang terperinci. .FORMALISASI Sejauh mana sesuatu tugas mengikut piawaian. banyak peraturan organisasi dan prosedur kerja yang banyak dinyatakan dengan jelas sekali. Dalam organisasi yang mengamalkan formalisasi.

REALITI RAKYAT MALAYSIA (Membina matlamat yang selari) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penduduk berbilang kaum Latar belakang masyarakat Aspek budayanya Sistem kepercayaan Latar belakang ekonomi Sistem politik .

INTERNET) ‡ Program dan aktiviti semakin banyak ‡ Masyarakat Perihatin .PERKEMBANGAN TERKINI SEMAKIN MENCABAR ‡ Ibubapa/penjaga celik huruf ‡ Peluang dan ruang banyak ‡ Pembangunan Industri (ICT.VCD.

REALITI GBKSM ‡ MEMAHAMI KONSEP ‡ MEMBINA IMEJ ‡ MEMBINA HUBUNGAN .

.SEBAB-SEBAB KAUNSELOR TIDAK DAPAT MAKLUMAT PERMASALAHAN PELAJAR ‡ Kaunselor di anggap tidak cekap ‡ Aduan tidak dibuat kerana urusan peribadi ‡ Mengambil tindakan sendiri di luar peraturan/undang-undang.

‡ Takut, malu, atau tidak rela untuk menghadapi risiko. ‡ Takut disoal siasat dengan begitu teruk ‡ Menjaga nama baik ‡ Takut terguguat kebolehan ‡ Masalah tidak pasti

PERSONALITI GURU (SAE)
‡ SOSIAL ‡ ARTISTIK ‡ ENTERPRISING

PERKEMBANGAN TERKINI
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pencegahan dadah Pencegahan rasuah Sekolah selamat Patriotik pelajar Akta, peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas Masalah sosial Integrasi Pembangunan Insan Media

PEKELILING-PEKELILING BERKAIATAN ‡ Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia ‡ Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam ‡ Akta Pendidikan .

PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN ‡ ‡ ‡ ‡ Pekeliling dari mula hingga sekarang Pekeliling Ko-kurikulum Pekeliling Disiplin Pekeliling Bimbingan & Kaunseling .

PERHUBUNGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Balai polis ADK Daerah Kebajikan Masyarakat IPTA/IPTS Kementerian (Bahagian berkaitan) Jabatan (JPN Negeri) PPD dll .

RASIONAL KEDUDUKAN KAUNSELOR Bukan sahaja menerima arahan pengetua tetapi bekerjasama dengan PK 1 dan PK HEM mahupun Penyelia Petang .

RASIONAL MENGAPA GBKSM TIDAK DIBENARKAN MENGAJAR .

kakitangan sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. temubual dan perbincangan dengan pelajar.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 18 MAC 1996) 1. 2. pentadbir. soal selidik. . ibu bapa dan bekas pelajar. guru. Merancang. Menyelia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. mengawalselia dan mengemaskinikan rekod dan inventori pelajar. 3.

& Kaun. 6. Merancang. kelompok dan tunjuk ajar yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. & Kaun. 5. . Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bim. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional. dan menyebar maklumat Bim. menyelia. Mengumpul.Sambungan 4. kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

Merancang. . melaksana. 8. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. melaksana. rokok dan alkohol. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi dalam dan luar negara.Sambungan 7. 10. melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti UPSR 9. Merancang. inhalan. Merancang.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana. & Kaun. berhubung Bim.Sambungan 11. Merancang. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Merancang. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. 12. . melaksana.

Sekolah. instrumen. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bim.Sambungan 13. modul. 14. & Kaunseling Sekolah. & Kaun. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bim. 15. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bim. model. Membuat penilaian aktiviti. Merancang. . & Kaun.

guru. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 18. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. & Kaun.Sambungan 16. 17. . Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bim. di sekolah.

. 20. motivasi. Menjadi penyelaras dalam program mentormantee sekolah. Menjadi penyelaras dalam programprogram pengembangan pelajar seperti kolokium. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. 21. 22.Sambungan 19. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. kem jaya diri. Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

. keibubapaan dan masalah murid. psikososial & kesejahteraan mental.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 19 OGOS 2002) 1. pencegahan. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. kerjaya. Meneliti. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik.

Apa yang hendak diteliti ? Bagaimana mengkajinya ? Cara untuk mengenalpasti ? .

Melalui soal-selidik ? Melalui pemerhatian ? Melalui perbincangan ? Melalui kajian pembacaan ? Melalui sumbangsaran ? Melalui kajian rambang ? .

Maklumat daripada guru-guru. Maklumat daripada ibu bapa.Maklumat daripada pelajar. . Maklumat daripada masyarakat setempat dan lain-lain.

PENDEKATAN UMUM BIMBINGAN & KAUNSELING
‡ KRISIS ‡ PEMULIHAN ‡ PENCEGAHAN ‡ PERKEMBANGAN

PENDEKATAN KRISIS

Tiap individu mempunyai masalah. Bimbingan apabila seseorang itu menemui keadaan yang menggugat kebajikan diri atau kebajikan orang lain atau apabila sesuatu keputusan segera harus diambil, intervensi krisis boleh digunakan.

Misalnya; Seorang guru dan seorang pelajar sedang bertegang leher. Seorang pelajar lelaki datang ke sekolah dan tiba-tiba ia menangis kerana terharu memikirkan penceraian ibu bapanya.

PENDEKATAN PEMULIHAN Memberi fokus kepada kekurangan yang telah dikenal pasti. Penyelesaian dicadangkan atau dilaksanakan dengan harapan agar individu berupaya memajukan diri dan mengelakkan situasi krisis. .

tidak belajar beberapa kemahiran asas tatkala mereka belajar di sekolah. Maka melalui ujian pelajar dan intervensi bimbingan dan kaunseling khas. atas sebabsebab yang berbeza.Misalnya. . Pelajar ini boleh mengambil bahagian dalam kelompok supaya kemahiran-kemahiran tertentu boleh di bincang dan dipraktikan. Sesetengah pelajar.

Pendekatan ini perlu merangka senarai perkaraperkara untuk dicegah atau dielakkan. .PENDEKATAN PENCEGAHAN Mencuba meramalkan masalah dan menghalangnya daripada berlaku.

PERKARA YANG CUBA DIHALANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seks rambang Mengandung tanpa nikah Menyalah guna dadah Ponteng terlalu kerap Tabiat belajar yang buruk Kerosakan akhlak juvana Menghisap rokok .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Makan berlebihan Malas Tidak cermat memandu Salah guna hak harta benda Tidak bekerja HIV/AIDS Tingkahlaku lucah Disiplin .

.PENDEKATAN PERKEMBANGAN Percubaan untuk mengenal pasti kemahiran tertentu dan pengalaman yang diperlukan oleh tiap individu sebagai sebahagian daripada kehidupan dalam mencapai kejayaan.

Individu yang gagal belajar tentang tugas perkembangan dalam satu peringkat hidupnya. dan menjadi kecewa dan gusar. penolakan dan tidak disetujui oleh masyarakat. berkemungkinan mengalami kesukaran dalam tugas yang akan datang. .

PERINGKAT/TUGAS PERKEMBANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bayi dan awal kanak-kanak (0-5 tahun) Pertengahan kanak-kanak (6-11 tahun) Remaja (12-18 tahun) Awal dewasa (19-30 tahun) Pertengahan umur Kematangan lanjut .

KESAN DARIPADA PERINGKAT PERKEMBANGAN YANG TIDAK TERCAPAI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak percaya Keraguan dan malu Rasa bersalah Rendah diri Kekeliruan .

‡ Mengasing diri ‡ Tidak berkembang ‡ Putus asa .

PROSES PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PRAKONVENSIONAL: Berasaskan kepada menemui keperluan peribadi.´ . Peringkat 1: Hukuman dan kepatuhan ³Saya akan buat supaya saya tidak dihukum.

jika anda buat sesuatu untuk saya.Peringkat 2: Instrumental-relativis ³Saya akan buat.´ .

³Saya akan lakukan itu sebab itu tugas saya. ³Saya akan buat untuk menyukakan hati anda.´ Peringkat 4: Undang-undang dan peraturan.KONVENSIONAL: Berasaskan menemui keperluan norma kelompok Peringkat 3: Orientasi budak lelaki atau perempuan baik.´ .

Peringkat 5: Kontrak . ³Saya akan lakukan kerana ini yang paling baik untuk ramai.sosial.PASCAKONVENSIONAL: Berasaskan prinsip moral.´ .´ Peringkat 6: Etika sejagat. ³Saya akan lakukan kerana kata hati saya mengatakan saya betul.

PERINGKAT YANG HENDAK DIBIMBING ‡ 7 TAHUN PERTAMA Kasih Sayang ‡ 7 TAHUN KEDUA Pembentukan ‡ 7 TAHUN KETIGA Bersahabat .

KEPERLUAN KASIH SAYANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi perhatian Luangkan masa untuknya Berikan peluang kepadanya Berikan dorongan Berikan tanggungjawab Berikan hak dirinya Berikan pujian .

Sambungan ‡ Berikan pemahaman ‡ Berikan keyakinan ‡ Berikan segala yang diperlukan .

CARA/MASA PEMBENTUKAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi ganjaran kepada mereka Boleh menghukumnya Melaksanakan kedua-dua kaedah Merasai apa yang mereka rasakan Tentukan had kebebasan haknya Tanggapan mereka kita pakar atau berkemahiran ‡ Bertingkahlaku dan bertindak secara ³consistent´ .

memperdekatkan di antara satu jiwa dengan jiwa yang lain yang telah terdapat kecocokan di dalam satu perkara. sehingga dapat didamaikan di dalam perkara yang belum cocok´ .PERSAHABATAN (Maksud Persahabatan) ³Untuk sama-sama memperhalus tujuan hidup.

CIRI-CIRI REMAJA (UNTUK BERSAHABAT) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Terlalu egoistik Bekorban dan memberi kesetiaan Cepat jatuh cinta dan cepat putus cinta Memperhambakan diri kepada pemimpin Memberontak menentang pihak berkuasa Mementingkan diri sendiri Emosi berubah-rubah .

pencegahan & perkembangan) ‡ Pemilihan Mata Pelajaran .Mata Pelajaran Teras .Pemilihan Mata Pelajaran Elektif . .pemulihan.AKADEMIK (Krisis.Pemilihan Mata Pelajaran mengikut minat kerjaya.

Kemahiran menghadapi peperiksaan .Kemahiran mengulangkaji .Kemahiran menjawab soalan peperiksaan .Kemahiran membaca .Kemahiran mencatat/mengambil nota .Kemahiran mengingat .‡ Kemahiran Belajar .Kemahiran mendengar .Kemahiran pengurusan diri .Kemahiran berfikir .Kemahiran pengurusan masa .

Penempatan selepas PMR .Penempatan selepas UPSR .Penempatan selepas Sijil Politeknik . .‡ Penempatan .Penempatan ke alam pekerjaan .Penempatan selepas SPM .Penempatan selepas Diploma/Ijazah dan seterusnya.Penempatan selepas STPM .Penempatan selepasa Matrikulasi .

KERJAYA (Krisis. pemulihan.Mengenalpasti personaliti . pencegahan & perkembangan) ‡ Ujian-ujian Psikologi .Mengenalpasti minat .Mengenalpasti nilai .

.Kesepadanan pemilihan mata pelajaran. minat personaliti dan nilai dengan kerjaya.Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya. .Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara.Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya. . .Matlamat mengenai bekerja secara bersendirian.Peluang pendidikan dan latihan kerjaya. . kerajaan dan korporat.‡ Pendidikan Perkembangan Kerjaya . .

PSIKOSOSIAL & KESIHATAN MENTAL (Krisis.Penerimaan kendiri . pencegahan & perkembangan) ‡ Pembentukan Sahsiah .Mengenal sahsiah diri . pemulihan.Membentuk sahsiah cemerlang .

Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal .Kemahiran komunikasi .Kefahaman norma dan nilai masyarakat .Membentuk sifat tegas diri/asertif .Pengurusan tekanan .Kemahiran pengawalan diri .‡ Kemahiran Psikososial .Membentuk rohani .

Kemahiran melingdungi diri. .Kemahiran menyesuaikan diri. . .‡ Kemahiran Sosial .Kemahiran penampilan diri. Perasaan Kewangan Keluarga Rakan Sebaya Pembelajaran .Kemahiran mengendalikan tekanan.

‡ Perkembangan individu ‡ Isu-isu Kekeluargaan . pencegahan & perkembangan) ‡ Komunikasi.KEIBUBAPAAN (Krisis.Kerukunan dan kesejahteraan keluarga .Kepimpinan . pemulihan.Perkembangan Remaja masa kini dan akan datang .

KAEDAH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ceramah Seminar Forum Bengkel Hari Keluarga Home Visit Kaunseling Keluarga Khidmat Konsultasi .

FASA PERANCANGAN PROGRAM PELAJAR ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kenal diri Motivasi Kemahiran belajar Teknik Menjawab Resume .

MASALAH MURID/PELAJAR (Krisis. pemulihan. pencegahan & perkembangan) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Pemilihan Aktiviti Keutamaan .

Program perlu lengkap dengan kertas kerja. . .Membuat program tahunan dan bersesuaian dengan takwin sekolah. .2.Lengkap dengan aktiviti. melaksana. dan menyediakan rancangan tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. .Penilaian kursus/program. pengurus kursus/program dan aktiviti yang berlaku tiap program. Merancang. . sasaran dan objektif yang hendak dicapai.

iii. Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.Maklumat/Latar belakang tiap pelajar. Maklumat pencapaian akademik . i. Buku Rekod Kaunselor ii.3. iv. Maklumat dari ujian-ujian psikologi.

4. Dapatkan bahan dari agensi yang berkaitan. Bahan bercetak mengenai Bim. Pamplet dan ucapan di tapak perhimpunan iv. i. & Kaunseling (Kerjaya) ii. Mengumpul. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. . keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Papan kenyataan untuk B & K iii. Edaran mingguan/bulanan v. kerjaya. psikososial & kesejahteraan mental.

5.Kad Rekod Kaunseling . .Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) . Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling Individu secara profesional dan beretika.Surat Kebenaran Keluar Kelas .Borang Temujanji Kaunseling Individu .Laporan sesi kaunseling individu .

Kad Rekod Kaunseling .Surat Kebenaran Keluar Kelas .6.Borang Temujanji kaunseling kelompok . .Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) .Laporan sesi kaunseling kelompok . Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.

Borang sesi kaunseling kelompok. Rekod sesi kaunseling individu. . Borang rujukan khidmat kaunseling. Borang sesi kaunseling individu. Kad Rekod Kaunseling. Borang temujanji kaunseling individu.SISTEM REKOD SESI KAUNSELING ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Borang tinjauan keperluan khidmat kaunseling. Rekod sesi kaunseling kelompok. Borang pengakuan pelajar. Laporan sesi kaunseling (Jika diambil tindakan).

Borang untuk di isi oleh guru-guru .7. . Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes.Klien yang dikenalpasti oleh Guru B&K .Rujukan Pengetua .Rujukan PK HEM .Rujukan PK Akademik .

Maklumat Biasiswa/Pinjaman. i. menyediakan dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Pita Kerjaya Sains & Teknologi. viii. Ujian-ujian psikologi yang berkaitan. Lawatan kerjaya x. Maklumat IPTA/IPTS/Luar Negara. ii. ix. Pita Bimbingan Kerjaya ANSARA. iii. Merancang. vii. Buku Skrap Kerjaya . v.8. xi. Pita ke Abad 21 Sains & Teknologi. Siri Pendidikan Kerjaya Jilid 1-6. Kit Maklumat Kerjaya (40). vi. Pameran Kerjaya/Hari Kerjaya. iv.

Merancang. rokok. Tatacara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dadah di kalangan pelajar. PPD/JPN. iii. melaksana. inhalan. PENGASIH/NGO v. i. ii. bimbingan/kaunseling HIV/AIDs dan disiplin murid. PEMADAM. Kenali dan perangi dadah. alkohol. iv. Pendidikan pencegahan dadah dalam KBSM.9. mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. Pameran/Ceramah . Maklumat ADK.

. melaksana.Masyarakat sekitar .Badan-badan berkanun . Merancang. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Ibu bapa .10. mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan.Guru-guru .

Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merancang. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa Penempatan (Kemasukan) murid di sekolah. mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. . Program Sekolah Selamat. Dasar Pendidikan Wajib. melaksana. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.Sambungan 11. 12.

.Sambungan 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. 14. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan mengemaskini sistem fail. rekod dan dokumentasi perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

14 Senarai Tugas 12 Kerja-kerja Bimbingan 2 Kerja-kerja Kaunseling .

SENARAI SEMAK KEPERLUAN PERKHIDMATAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maklumat Kaunselor Buku Rekod Kaunselor Sistem Fail/Rekod Borang/Buku Rekod Buku Panduan/Rujukan Pendidikan Kerjaya/Ujian Psikologi Penglibatan/Kepakaran Kelengkapan Bilik Kaunseling Perbelanjaan (Kewangan) .

MASA BERTUGAS DICADANGKAN 8 .4 500 PELAJAR ± SEORANG GBKSM .

Questions? Thank you! MOHD DAWI ITHNIN JABATAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN KAUNSELING .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->