P. 1
416061-PENGURUSAN-KAUNSELING-SEKOLAH-

416061-PENGURUSAN-KAUNSELING-SEKOLAH-

|Views: 692|Likes:
Published by Zamira Rajab

More info:

Published by: Zamira Rajab on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

PENGURUSAN KAUNSELING ORGANISASI PENDIDIKAN (NPQH

)

MOHD DAWI ITHNIN JABATAN HAL EHWAL MURID & KAUNSELING

OBJEKTIF
‡ Memahami perbezaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. ‡ Berpengetahuan menggunakan pendekatan kaunseling dalam pengurusan organisasi. ‡ Membantu Guru Bimbingan & Kaunseling bagi menyelia keberkesanan perkhidmatannya dan peranannya mengikut SPI. ‡ Dapat membezakan antara Kaunselor Profesional dan Guru Bimbingan

PERANAN GURU BESAR
‡ Menyediakan kepemimpinan untuk program B & K. ‡ Menyediakan personel kepada Jawatankuasa B & K. ‡ Menyediakan sokongan dan galakan pentadbir. ‡ Mengambil bahagian secara aktif dalam menentu dan menjelaskan tugas dan peranan B & K. ‡ Memberi masa yang cukup, tempat, kemudahan dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan program.

guru-guru dan pakar. ‡ Memastikan perkhidmatan B & K dilaksanakan dan dinilai. .‡ Berunding dengan jawatankuasa B & K tentang pengelolaan. ‡ Membantu mengenal pasti keperluan B & K di sekolah dan mencadangkan kewujudan unit kaunseling atau intervensi kaunseling yang beretika. pengawalan dan penilaian program. ‡ Membina perhubungan tugas yang menyokong dan bekerjasama dengan pentadbir.

atau masalah yang terdapat di kalangan pelajar dan personel sekolah. . ‡ Menyampaikan falsafah dan struktur program kepada ibu bapa dan masyarakat umum. ‡ Berunding dengan jawatankuasa bimbingan tentang isu yang istimewa. termasuk program guru-penasihat yang boleh dilaksanakan dalam jadual sekolah. kebimbangan.‡ Membantu dalam pembinaan perancangan dan struktur bimbingan yang komprehensif.

PENASIHAT ³Orang yang memberi tunjuk ajar´ .

PEMBIMBING ³Orang yang memandu dan memimpin´ .

merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasakan perlu oleh individu itu.BIMBINGAN Bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat-matlamat jangka pendek dan panjang. Alice Crow (1964) .

KAUNSELING ³Proses teratur yang melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang´ .

umpama suatu kucupan yang memberikan kepuasan dan kesan dalaman. walau bagaimanapun tidak ramai yang mengamatinya secara kritikal.KAUNSELING ³«.kaunseling.´ Thoresen. 1969 . is so intrinsically interesting and satisfying that few bother to critically examine it. counseling. like kissing.´ ³«.

ORGANISASI Kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian atau orang dalam sesuatu pertubuhan atau kumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan bersama. .

STRUKTUR ORGANISASI TERDAPAT 6 ELEMEN UTAMA PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUS SEMASA MEREKABENTUK STRUKTUR ORGANISASI UNIT KAUNSELING .

5. Rantaian arahan. Pembentukan jabatan. 3. Pengkhususan kerja. 4. 2. 6. Jarak kawalan kuasa.ENAM ELEMEN TERSEBUT 1. . Pemusatan dan pengagihan kuasa. Formalisasi.

PENGKHUSUSAN KERJA Pembahagian GBKSM untuk merujuk kepada darjah pembahagian tugas organisasi kepada kerja-kerja berasingan. .

.PEMBENTUKAN JABATAN Dasar yang membahagikan kerja mengikut kumpulan dipanggil pembentukan jabatan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI 19 Ogos 2002 PEMBERITAHU PELANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH/ BUKAN SISWAZAH «14 SENARAI TUGAS GBKSM .

. Ia juga menjelaskan siapa melaporkan kepada siapa.RANTAIAN ARAHAN Satu hubungan yang tidak terputus daripada kekuasaan pihak atasan terhadap GBKSM mereka.

Kanan HEM .SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI Bil 3/1996 (11 Julai 1996) PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH Pengetua/Guru Besar Pen. Kanan Akademik Kaunselor Pen.

JARAK KAWALAN KUASA Berapakah bilangan pekerja yang membolehkan seseorang pengurus mengarah dengan berkesan dan cekap. (1:500) .

Konsep ini meliputi kekuasaan rasmi sahaja.PEMUSATAN DAN PENGAGIHAN KUASA Merujuk kepada darjah di mana segala keputusan organisasi berpusat di suatu titik di dalam organisasi. Jika keputusan organisasi dibuat tanpa mengambil kira pendapat pekerja peringkat rendah. organisasi tersebut mengamalkan pemusatan kuasa. . Jika sebaliknya semakin banyaklah pengagihan kuasa yang berlaku.

terdapat huraian kerja yang terperinci. .FORMALISASI Sejauh mana sesuatu tugas mengikut piawaian. Dalam organisasi yang mengamalkan formalisasi. banyak peraturan organisasi dan prosedur kerja yang banyak dinyatakan dengan jelas sekali.

REALITI RAKYAT MALAYSIA (Membina matlamat yang selari) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penduduk berbilang kaum Latar belakang masyarakat Aspek budayanya Sistem kepercayaan Latar belakang ekonomi Sistem politik .

INTERNET) ‡ Program dan aktiviti semakin banyak ‡ Masyarakat Perihatin .PERKEMBANGAN TERKINI SEMAKIN MENCABAR ‡ Ibubapa/penjaga celik huruf ‡ Peluang dan ruang banyak ‡ Pembangunan Industri (ICT.VCD.

REALITI GBKSM ‡ MEMAHAMI KONSEP ‡ MEMBINA IMEJ ‡ MEMBINA HUBUNGAN .

.SEBAB-SEBAB KAUNSELOR TIDAK DAPAT MAKLUMAT PERMASALAHAN PELAJAR ‡ Kaunselor di anggap tidak cekap ‡ Aduan tidak dibuat kerana urusan peribadi ‡ Mengambil tindakan sendiri di luar peraturan/undang-undang.

‡ Takut, malu, atau tidak rela untuk menghadapi risiko. ‡ Takut disoal siasat dengan begitu teruk ‡ Menjaga nama baik ‡ Takut terguguat kebolehan ‡ Masalah tidak pasti

PERSONALITI GURU (SAE)
‡ SOSIAL ‡ ARTISTIK ‡ ENTERPRISING

PERKEMBANGAN TERKINI
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pencegahan dadah Pencegahan rasuah Sekolah selamat Patriotik pelajar Akta, peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas Masalah sosial Integrasi Pembangunan Insan Media

PEKELILING-PEKELILING BERKAIATAN ‡ Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia ‡ Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam ‡ Akta Pendidikan .

PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN ‡ ‡ ‡ ‡ Pekeliling dari mula hingga sekarang Pekeliling Ko-kurikulum Pekeliling Disiplin Pekeliling Bimbingan & Kaunseling .

PERHUBUNGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Balai polis ADK Daerah Kebajikan Masyarakat IPTA/IPTS Kementerian (Bahagian berkaitan) Jabatan (JPN Negeri) PPD dll .

RASIONAL KEDUDUKAN KAUNSELOR Bukan sahaja menerima arahan pengetua tetapi bekerjasama dengan PK 1 dan PK HEM mahupun Penyelia Petang .

RASIONAL MENGAPA GBKSM TIDAK DIBENARKAN MENGAJAR .

soal selidik. 3. Merancang.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 18 MAC 1996) 1. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. temubual dan perbincangan dengan pelajar. Menyelia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. kakitangan sekolah. pentadbir. . guru. ibu bapa dan bekas pelajar. mengawalselia dan mengemaskinikan rekod dan inventori pelajar. 2.

6. dan menyebar maklumat Bim. & Kaun. Merancang. . Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bim. kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. kelompok dan tunjuk ajar yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 5.Sambungan 4. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional. Mengumpul. & Kaun. menyelia.

mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. rokok dan alkohol. Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti UPSR 9. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi dalam dan luar negara. 10.Sambungan 7. inhalan. Merancang. melaksana. melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana. . 8. Merancang. Merancang.

12. Merancang. Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.Sambungan 11. & Kaun. berhubung Bim. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. melaksana. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana. . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.

pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bim. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bim. & Kaun. Sekolah.Sambungan 13. modul. . instrumen. 15. Merancang. & Kaunseling Sekolah. 14. model. & Kaun. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bim. Membuat penilaian aktiviti.

kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. 18. . Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru.Sambungan 16. di sekolah. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bim. 17. & Kaun.

21. kem jaya diri. motivasi. Menjadi penyelaras dalam program mentormantee sekolah. Menjadi penyelaras dalam programprogram pengembangan pelajar seperti kolokium. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. 20. 22. . Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. kursus ketatanegaraan dan sebagainya.Sambungan 19.

Meneliti.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 19 OGOS 2002) 1. psikososial & kesejahteraan mental. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. . keibubapaan dan masalah murid. kerjaya. pencegahan. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan.

Apa yang hendak diteliti ? Bagaimana mengkajinya ? Cara untuk mengenalpasti ? .

Melalui soal-selidik ? Melalui pemerhatian ? Melalui perbincangan ? Melalui kajian pembacaan ? Melalui sumbangsaran ? Melalui kajian rambang ? .

Maklumat daripada guru-guru. Maklumat daripada ibu bapa. . Maklumat daripada masyarakat setempat dan lain-lain.Maklumat daripada pelajar.

PENDEKATAN UMUM BIMBINGAN & KAUNSELING
‡ KRISIS ‡ PEMULIHAN ‡ PENCEGAHAN ‡ PERKEMBANGAN

PENDEKATAN KRISIS

Tiap individu mempunyai masalah. Bimbingan apabila seseorang itu menemui keadaan yang menggugat kebajikan diri atau kebajikan orang lain atau apabila sesuatu keputusan segera harus diambil, intervensi krisis boleh digunakan.

Misalnya; Seorang guru dan seorang pelajar sedang bertegang leher. Seorang pelajar lelaki datang ke sekolah dan tiba-tiba ia menangis kerana terharu memikirkan penceraian ibu bapanya.

Penyelesaian dicadangkan atau dilaksanakan dengan harapan agar individu berupaya memajukan diri dan mengelakkan situasi krisis.PENDEKATAN PEMULIHAN Memberi fokus kepada kekurangan yang telah dikenal pasti. .

Sesetengah pelajar. Pelajar ini boleh mengambil bahagian dalam kelompok supaya kemahiran-kemahiran tertentu boleh di bincang dan dipraktikan. atas sebabsebab yang berbeza.Misalnya. . Maka melalui ujian pelajar dan intervensi bimbingan dan kaunseling khas. tidak belajar beberapa kemahiran asas tatkala mereka belajar di sekolah.

Pendekatan ini perlu merangka senarai perkaraperkara untuk dicegah atau dielakkan. .PENDEKATAN PENCEGAHAN Mencuba meramalkan masalah dan menghalangnya daripada berlaku.

PERKARA YANG CUBA DIHALANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seks rambang Mengandung tanpa nikah Menyalah guna dadah Ponteng terlalu kerap Tabiat belajar yang buruk Kerosakan akhlak juvana Menghisap rokok .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Makan berlebihan Malas Tidak cermat memandu Salah guna hak harta benda Tidak bekerja HIV/AIDS Tingkahlaku lucah Disiplin .

PENDEKATAN PERKEMBANGAN Percubaan untuk mengenal pasti kemahiran tertentu dan pengalaman yang diperlukan oleh tiap individu sebagai sebahagian daripada kehidupan dalam mencapai kejayaan. .

penolakan dan tidak disetujui oleh masyarakat. berkemungkinan mengalami kesukaran dalam tugas yang akan datang. . dan menjadi kecewa dan gusar.Individu yang gagal belajar tentang tugas perkembangan dalam satu peringkat hidupnya.

PERINGKAT/TUGAS PERKEMBANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bayi dan awal kanak-kanak (0-5 tahun) Pertengahan kanak-kanak (6-11 tahun) Remaja (12-18 tahun) Awal dewasa (19-30 tahun) Pertengahan umur Kematangan lanjut .

KESAN DARIPADA PERINGKAT PERKEMBANGAN YANG TIDAK TERCAPAI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak percaya Keraguan dan malu Rasa bersalah Rendah diri Kekeliruan .

‡ Mengasing diri ‡ Tidak berkembang ‡ Putus asa .

´ . Peringkat 1: Hukuman dan kepatuhan ³Saya akan buat supaya saya tidak dihukum.PROSES PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PRAKONVENSIONAL: Berasaskan kepada menemui keperluan peribadi.

jika anda buat sesuatu untuk saya.´ .Peringkat 2: Instrumental-relativis ³Saya akan buat.

³Saya akan buat untuk menyukakan hati anda.KONVENSIONAL: Berasaskan menemui keperluan norma kelompok Peringkat 3: Orientasi budak lelaki atau perempuan baik.´ .´ Peringkat 4: Undang-undang dan peraturan. ³Saya akan lakukan itu sebab itu tugas saya.

³Saya akan lakukan kerana ini yang paling baik untuk ramai.sosial. Peringkat 5: Kontrak .´ Peringkat 6: Etika sejagat.PASCAKONVENSIONAL: Berasaskan prinsip moral.´ . ³Saya akan lakukan kerana kata hati saya mengatakan saya betul.

PERINGKAT YANG HENDAK DIBIMBING ‡ 7 TAHUN PERTAMA Kasih Sayang ‡ 7 TAHUN KEDUA Pembentukan ‡ 7 TAHUN KETIGA Bersahabat .

KEPERLUAN KASIH SAYANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi perhatian Luangkan masa untuknya Berikan peluang kepadanya Berikan dorongan Berikan tanggungjawab Berikan hak dirinya Berikan pujian .

Sambungan ‡ Berikan pemahaman ‡ Berikan keyakinan ‡ Berikan segala yang diperlukan .

CARA/MASA PEMBENTUKAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi ganjaran kepada mereka Boleh menghukumnya Melaksanakan kedua-dua kaedah Merasai apa yang mereka rasakan Tentukan had kebebasan haknya Tanggapan mereka kita pakar atau berkemahiran ‡ Bertingkahlaku dan bertindak secara ³consistent´ .

sehingga dapat didamaikan di dalam perkara yang belum cocok´ .PERSAHABATAN (Maksud Persahabatan) ³Untuk sama-sama memperhalus tujuan hidup. memperdekatkan di antara satu jiwa dengan jiwa yang lain yang telah terdapat kecocokan di dalam satu perkara.

CIRI-CIRI REMAJA (UNTUK BERSAHABAT) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Terlalu egoistik Bekorban dan memberi kesetiaan Cepat jatuh cinta dan cepat putus cinta Memperhambakan diri kepada pemimpin Memberontak menentang pihak berkuasa Mementingkan diri sendiri Emosi berubah-rubah .

pemulihan.AKADEMIK (Krisis.pencegahan & perkembangan) ‡ Pemilihan Mata Pelajaran .Mata Pelajaran Teras .Pemilihan Mata Pelajaran mengikut minat kerjaya.Pemilihan Mata Pelajaran Elektif . .

Kemahiran mencatat/mengambil nota .Kemahiran mengulangkaji .Kemahiran berfikir .‡ Kemahiran Belajar .Kemahiran mengingat .Kemahiran membaca .Kemahiran pengurusan masa .Kemahiran menjawab soalan peperiksaan .Kemahiran menghadapi peperiksaan .Kemahiran mendengar .Kemahiran pengurusan diri .

Penempatan ke alam pekerjaan .Penempatan selepas Sijil Politeknik .Penempatan selepas Diploma/Ijazah dan seterusnya.‡ Penempatan .Penempatan selepas SPM .Penempatan selepas UPSR .Penempatan selepasa Matrikulasi .Penempatan selepas STPM .Penempatan selepas PMR . .

Mengenalpasti nilai .Mengenalpasti personaliti .KERJAYA (Krisis.Mengenalpasti minat . pemulihan. pencegahan & perkembangan) ‡ Ujian-ujian Psikologi .

. .Peluang pendidikan dan latihan kerjaya. kerajaan dan korporat.‡ Pendidikan Perkembangan Kerjaya .Matlamat mengenai bekerja secara bersendirian. .Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya.Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya. minat personaliti dan nilai dengan kerjaya. .Kesepadanan pemilihan mata pelajaran. . .Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara.

Membentuk sahsiah cemerlang .Mengenal sahsiah diri . pemulihan. pencegahan & perkembangan) ‡ Pembentukan Sahsiah .PSIKOSOSIAL & KESIHATAN MENTAL (Krisis.Penerimaan kendiri .

Membentuk rohani .Kefahaman norma dan nilai masyarakat .‡ Kemahiran Psikososial .Pengurusan tekanan .Membentuk sifat tegas diri/asertif .Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal .Kemahiran komunikasi .Kemahiran pengawalan diri .

.Kemahiran menyesuaikan diri. . .Kemahiran mengendalikan tekanan. Perasaan Kewangan Keluarga Rakan Sebaya Pembelajaran .Kemahiran melingdungi diri.‡ Kemahiran Sosial .Kemahiran penampilan diri.

Kerukunan dan kesejahteraan keluarga . pencegahan & perkembangan) ‡ Komunikasi.Perkembangan Remaja masa kini dan akan datang .KEIBUBAPAAN (Krisis.Kepimpinan . pemulihan. ‡ Perkembangan individu ‡ Isu-isu Kekeluargaan .

KAEDAH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ceramah Seminar Forum Bengkel Hari Keluarga Home Visit Kaunseling Keluarga Khidmat Konsultasi .

FASA PERANCANGAN PROGRAM PELAJAR ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kenal diri Motivasi Kemahiran belajar Teknik Menjawab Resume .

pencegahan & perkembangan) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Pemilihan Aktiviti Keutamaan . pemulihan.MASALAH MURID/PELAJAR (Krisis.

. . melaksana.Membuat program tahunan dan bersesuaian dengan takwin sekolah. . . dan menyediakan rancangan tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.Penilaian kursus/program. .Program perlu lengkap dengan kertas kerja.Lengkap dengan aktiviti. Merancang. sasaran dan objektif yang hendak dicapai. pengurus kursus/program dan aktiviti yang berlaku tiap program.2.

iv. Maklumat dari ujian-ujian psikologi. Buku Rekod Kaunselor ii. Merancang. i. iii.3.Maklumat/Latar belakang tiap pelajar. Maklumat pencapaian akademik . mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

Papan kenyataan untuk B & K iii. Dapatkan bahan dari agensi yang berkaitan. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Pamplet dan ucapan di tapak perhimpunan iv. i. psikososial & kesejahteraan mental.4. . kerjaya. Edaran mingguan/bulanan v. Bahan bercetak mengenai Bim. & Kaunseling (Kerjaya) ii. Mengumpul. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik.

Kad Rekod Kaunseling .5. . Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling Individu secara profesional dan beretika.Laporan sesi kaunseling individu .Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) .Surat Kebenaran Keluar Kelas .Borang Temujanji Kaunseling Individu .

Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) .Kad Rekod Kaunseling . Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.Laporan sesi kaunseling kelompok .Surat Kebenaran Keluar Kelas .6.Borang Temujanji kaunseling kelompok . .

SISTEM REKOD SESI KAUNSELING ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Borang tinjauan keperluan khidmat kaunseling. Rekod sesi kaunseling individu. Borang pengakuan pelajar. . Laporan sesi kaunseling (Jika diambil tindakan). Borang rujukan khidmat kaunseling. Rekod sesi kaunseling kelompok. Kad Rekod Kaunseling. Borang temujanji kaunseling individu. Borang sesi kaunseling kelompok. Borang sesi kaunseling individu.

Borang untuk di isi oleh guru-guru .Rujukan PK HEM . Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. .Rujukan PK Akademik .Rujukan Pengetua .Klien yang dikenalpasti oleh Guru B&K .7.

xi. Pita Kerjaya Sains & Teknologi. v. Maklumat IPTA/IPTS/Luar Negara. ii. Kit Maklumat Kerjaya (40).8. Pita ke Abad 21 Sains & Teknologi. Siri Pendidikan Kerjaya Jilid 1-6. i. ix. Lawatan kerjaya x. iii. Pita Bimbingan Kerjaya ANSARA. Pameran Kerjaya/Hari Kerjaya. viii. Ujian-ujian psikologi yang berkaitan. vi. vii. menyediakan dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. Buku Skrap Kerjaya . Merancang. iv. Maklumat Biasiswa/Pinjaman.

Kenali dan perangi dadah. Pendidikan pencegahan dadah dalam KBSM. mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. PENGASIH/NGO v. melaksana. iii. ii. iv. Merancang. i. bimbingan/kaunseling HIV/AIDs dan disiplin murid.9. rokok. PEMADAM. Tatacara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dadah di kalangan pelajar. Pameran/Ceramah . Maklumat ADK. PPD/JPN. alkohol. inhalan.

. Merancang.Masyarakat sekitar .Guru-guru .Badan-badan berkanun . melaksana.10. mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan.Ibu bapa . berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Sambungan 11. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. Program Sekolah Selamat. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa Penempatan (Kemasukan) murid di sekolah. mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 12. Dasar Pendidikan Wajib. guru. melaksana. . Merancang.

Sambungan 13. rekod dan dokumentasi perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. . Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan mengemaskini sistem fail. 14.

14 Senarai Tugas 12 Kerja-kerja Bimbingan 2 Kerja-kerja Kaunseling .

SENARAI SEMAK KEPERLUAN PERKHIDMATAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maklumat Kaunselor Buku Rekod Kaunselor Sistem Fail/Rekod Borang/Buku Rekod Buku Panduan/Rujukan Pendidikan Kerjaya/Ujian Psikologi Penglibatan/Kepakaran Kelengkapan Bilik Kaunseling Perbelanjaan (Kewangan) .

MASA BERTUGAS DICADANGKAN 8 .4 500 PELAJAR ± SEORANG GBKSM .

Questions? Thank you! MOHD DAWI ITHNIN JABATAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN KAUNSELING .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->