RINGKASAN MENGAJAR LINUS BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 ( UNIT 1

)

Tajuk Kemahiran Objektif

: Persekitaran Saya : 2.1 : Murid-murid berupaya membina dan menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV dengan sebutan yang betul. : 1. Murid-murid menyebut contoh-contoh suku kata terbuka KV. 2. Murid-murid membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. Murid-murid membuat latihan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. 4. Murid-murid membuat latihan pengukuhan dengan melengkapkan suku kata terbuka menjadi perkataan yang betul.

Aktiviti

Refleksi/ Impak

:

Tajuk Kemahiran Objektif : Persekitaran Saya : 1. Murid-murid mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V + KV dengan betul. : 1. mencerakin. 2. Murid ± murid membuat latih tubi membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V + KV. 3. 4.0 : Murid-murid berupaya menyebut . mengeja dan membaca perkataan suku kata terbuka V + KV dengan sebutan yang betul. Aktiviti Refleksi/ Impak : . Murid-murid menyebut contoh-contoh suku kata terbuka Vdan KV. Murid-murid mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V + KV.

Murid-murid mengeja dan membaca perkataan yang telah dipadankan dengan betul. Aktiviti Refleksi/ Impak : . Guru mengadakan kuiz berkaitan perkataan yang mengandungi suku kata V + KV sebagai pengukuhan. 3.0 : Murid-murid berupaya menyebut . mengeja dan membaca perkataan suku kata terbuka V + KV dengan sebutan yang betul. mencerakin. Murid-murid memadankan suku kata V dan KV manjadi perkataan yang betul. Murid-murid menyebut contoh-contoh suku kata terbuka Vdan KV. 4. 2. : 1.Tajuk Kemahiran Objektif : Persekitaran Saya : 1.