Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Prasasti Pande Kesian

Prasasti Pande Kesian

Ratings:
(0)
|Views: 358|Likes:
Published by Wayan Suparta Bebel
Wenang sor wenang luhur
Wenang sor wenang luhur

More info:

Published by: Wayan Suparta Bebel on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
1
Prasasti Pande Kesian 
Prasasti Pande Kesian "1"
Om Awighnam Astu Namo Sidhyam purwaning pratisti maha brahmana pandhita, ikang swangsa nira, anurunakna pratisantana maring bali bangsul, katekeng yawa dwipa mandala, iki pidartanya,(mantra tidak diposting) kunang pwa yaharihasit kala tembyaning turun hanasarwa loka kabeh. Hana pwa sira Sang Hyang Atma ngwanira, nira purwaning eka buwana makam krtaning buwana kabeh, Brahmanda yoga sima, lembyaning hanasira Sang Hyang Brahmapurwanira mijil sakeng Sang Hyang Atma kunang ringhurdaya, lan tattwanya, kunang pruwaning yoganira, Sang Hyang Atma ngaranya,ndi ya ya nyam mayoga Sang Hyang Atma, hana pwa nira Sang Hyang SitaDewa. Mayoga Sang Hyang Sita Dewa hana pwa nira Sang Hyang Nara Dewa,mayoga Sang Hyang Nara Dewa hana pwa sira Sang Hyang Nurasa, mayoga SangHyang Nurasa, hana pwa sira Sang Hyang Tunggal, mayoga Sang Hyang Tunggalhana pwa sira Sang Hyang Ratna Maya, mayoga Sang Hyang Ratna Maya hana pwa sira Sang Hyang Tri Purusa, Sang Hyang Brahma, Wisnu, Maheswara.Sarika pwa sira kabeh, hana umager akena yoga, pada amrdi akena, pangasiningtri loka huwus genep, pangisinging tri loka atisay treptining maha loka, mwang pangisining maha loka kabeh.
Prasasti Pande Kesian "2"
Pwa kunang antajining maha loka suddha sahita mangke prapta gatinikangsangkan kala. Ndi ya slokanya : Sang aratam maha lokam Brahma Rudra ca gni bhasmityam, sunyataya, andokanam eka bhuwanasca disatitah pira kunangriwekasang tikang maha loka, simangaskara, de Sang Hyang Brahma gni Rudra, bhasmi bhuta tri mandala, wastu sunya mameng, angluwung peteng, pepet ikang bhuwanakabeh irika pwanira, bhatara Sang Hyang Eka Bhuwana, ngaranira SangHyang Tunggal, Sang Hyang Tuduh anuduk akena, Sang Hyang Brahma Catur Muka, amerdiakena, tikang maha loka, yapwan kaya dangu, dadyatna ikang mahaloka, Brahmanda Bhuwana sahista, gawe Sang Hyang Brahma kaping rwaniya,amonton akena, kasidyanira, amretekang bhuwana kabeh, angurip akena bhuwana
 
2
 
arnawa, mwang abyakta, Sang Hyang Brahma ngaranira waneh, neher pwa niragumawe yoga, repkasidyanira, ana mijil sakeng yoganira, aswa, gandharwa, bhutakala, yaksa, pisaca, raksasa, naga, paksi, triyak.
 Prasasti Pande Kesian "3"
 Neher tan genep, srestining Bhatara Brahma. Mayoga pwa nira, Bhatara, SangHyang Brahma mwah resres yoganira, ana mijil kuskus mwah agni, anamwa rupa,ajwala-jwala, akeng sandining suksma, juana nira tiniba akena, amaningkendimaniking, jmanan Bhatara, nira Sang Hyang Brahma, matemahan Ongkaramurti dadya amrta, pinra yoga pwa denira mijil matemahan rare, semangke hana,semangke matuha, putusing janan sira, angaran sira Mpu Brahma Rsi, Sri MahaDewa ngaranira waneh, sira kinon de Bhatara Brahma, amrdiakena, jina kula, ring bhumi, medang bhrata warsa gumawe wodyaning, Brahma kul, kunang rep yoganira. Mpu Sri Maha Dewa dahaling susiddhi yoga nira, saksana mijil tang kukus,mawot agni, sangkeng tingtungin bajra jnana nira, matemahan rare rwa laki-laki,mangke mijil, mangke matuha, neher inaran sira Mpu Dang Hyang Dwijendra, SriRaja Bajra Kerta ngaranira waneh. Atenira ngaran sira Mpu Dang Hyang BajraSatwa, apan mijil sakeng tungtungin bajra jnana. Mpu Sri Maha Dewa, atisayakemahalinyam nira, maring loka kabeh. Kunang sira Mpu Dwijendra, kinon deBhatara, nira Sang Hyang Brahma Siwa Gni loka, amerdi akena, maka brahmanaluwih utama, sang maha trini, jinakula, ribhumi medang bharata warsa, gumawemaha suddhaning tri loka. Iki wenang amrtista sahalaning tri bhuwana mandalasadaya. Kunang rep mayoga pwa sira Mpu DangHyang Dwijendra, dahatingsusidhi yoga nira. Saksana hana mijil Sang Hyang Agni amanca warna, malela-lela, terusing anteriksa, mawordumma, tisayeng mawelu tejaning kukus angurdhayana mwah atikel tikel, ming kewur, ming sor, prapteng bungkahing ajengire, SiraMpu Bajra Raja Kerta, Sira Mpu Dang Hyang Dwijendra ngaranira waneh,dadyata hana mijil, tekang maya tri warna sakeng bajra jnananira, neher pinrayoga akena, tikang maya, yaya matemahan rare, tri laki-laki, paripurna, mangkerare, mangke luhur, ngaran Sira Mpu Brahma Wisesa, winira ngaran Mpu Gagak Aking, mwah anten nira ngaran Mpu Bunuksah. Ika amredi akena, brahmana pandita, mwang brahma siwa gama, nguniweh brahmana bud agama, ika
 
3
 
simanggeh maktrini, pandeta siwa sugata, ngaran, ika pinaka murdaning yajnaagung ring bumi medang bhrata warsa, pinaka loka angkana.Kunang sira Dang Hyang Bajra Satwa, kinon de sira Mpu Maha Dewa,amrediakena, jina kula, maring yawa dwipa mandala, mayoga pwa sira, repsidiyoga nira, hana mijil panca rupa, ikang mayaning jnana, sakeng tanu amengap,kadi pakesan, purna yoga ikang maya, mangke hana, mangke luhur, ngaran SiraMpu Gni Jaya, arinira ngaran Mpu Maha Meru, mwah antenira ngaran Mpu Ganamwang Mpu Kuturan, tikang bungsu ngaran Mpu Bradah.
Prasasti Pande Kesian "4"
Kunang sira Mpu Brahmana Pandita Wisesa, kinon de Bhatara nira Sang HyangBrahma Gni Loka, mwang Sang Hyang pasupati angelarakena yoga, didine hanaturun-turunan Bhatara, Maha Pendeta, mangkane ling nira Sang Hyang pasupatimwang Sang Hyang Brahma. Hana kena sira Mpu Brahma Wisesa angelarakena,dharmaning kapanditan, kapandian ngaran, angawe sarwa sanjataning manusaring loka kabeh, apan umanusa kaya polaking sato, ri bhumi sadaya, tan wruh yari kanda peta, api, mwah tutur agama, amangan sarwa who-wohan, taru-taru, julaka tekeng rwan-rwaniya, tan hana ya aduwe kuwun-kuwun, mwang papondokan, umah kadawyan, kunang yan rikala panes aterik, tikang bhumikabeh, ijadma manusa kabeh pada maperang, marebuting genahnya aturu.Risoning witing taru mageng, kunang yan rikala hudan aderes, ijadma manusasadaya, pada angulati guwa-guwa, tembing-tembinging gunung, pada maperang,saling rebutang, asing alitan pada pejah, mangkana polahing manusa sadaya.Dukala kukila ngaraniya, dadya ta nira, mayoga ta sira Mpu Brahma Wisesa, ringgunung Mahameru, tan sipi drakaning yogan nira, rasa ginggang pikang sili tala,hana suwe, hana mijil agni sakeng nabi, kerusung siwa dwara, mwang ringcangkem, karna idung mwah agni, rahasya, ageni sakoti-koti, umijil sakeng, sarwasandi nira kabeh, mwang mawor kukus, tisayeng mahulu, tejaning kukus,angurdayana, atikel-atikel ming sor-ming ruwur, prapteng ring jeng, ananta sana padamasana nira, satsat kuskus, matemahan baja, mwang wesi, natansah niraangelarakena, dwananing kapandetan, kepandean ngaran, apalon tangan niratengen, supit tangan nira kiwa, landasan mwang paron pupunira kalih, dadyata,awor ikang baja wesi matemahan pangutik, pangrupak, hana lontar ngunuwet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->