P. 1
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng

|Views: 702|Likes:

More info:

Published by: Minh Hạnh Nguyễn on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng - thương mai

- vận tải Phan Thành Đề cương đề tài mã số: 14218 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tự đánh gía về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Từ đó, doanh nghiệp tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, khai thác tối đa những nguồn lực nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả của phân tích là cơ sở để đưa ra các quyết định quản trị ngắn hạn và dài hạn. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh. Hiện nay, xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của nước ta nói riêng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nỗ lực rất lớn mới có thể tồn tại và phát triển được. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải biết rõ thực lực của doanh nghiệp mình mà đề ra các phương hướng phát triển phù hợp. Để làm được điều này nhà quản trị phải thực hiện nghiệm túc việc phận tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Vì vậy, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Việc hoàn thành hay không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra sẽ quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Để rút ngắn khoảng cách giữa những dự tính kế hoạch thì việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được thực hiện cẩn trọng

1 Căn cứ khoa học Hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng. những định hướng cho tương lai của doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.nhằm có sự đánh giá đúng đắn.1. nhà quản trị hay ban lãnh đạo sẽ có những quyết định. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng . phản ánh thực trạng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Từ đó.Ta có: Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí.vận tải Phan Thành.2. hay nói cách khác là xem xét công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả không? .1. Thông qua việc xem xét đánh giá những chỉ tiêu của những năm trước sẽ giúp cho ban lãnh đạo thấy được những mặt tích cực cần phát huy. Để đánh giá một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không người ta dựa vào lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được vào cuối kỳ kinh doanh. những mặt tiêu cực cần phải hạn chế.thương mai . Và người ta dùng phương pháp so sánh để so sánh lợi nhuận thực hiện năm nay so với năm trước nhằm biết được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty.vận tải Phan Thành” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình khi thực tập tại công ty TNHH xây dựng thương mai .2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1. 1. tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. xóa bỏ. chính xác.

Các tỷ số về khả năng sinh lợi được các nhà quản trị. người ta còn xem xét một số chỉ tiêu về tài chính.Mức biến động tuyệt đối: được xác định trên cơ sở so sánh trị số của chỉ tiêu giữa hai thời kỳ. ROS = hữu Lợi nhuận ròng Vốn chủ sở nhuận/vốn Tỷ chủ suất sở lợi hữu (ROE): Tỷ số này đo lường mức lợi nhuận trên vốn đầu tư của các chủ sở hữu. Công thức tính được thiết lập : ROE = hữu Lợi nhuận ròng Vốn chủ sở Tỷ số này cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào đầu tư thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận . Mặt khác.Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS): Tỷ số này phản ánh cứ một đồng doanh thu thuần thì mang lại bao nhiêu % lợi nhuận.Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối. . đặc biệt là chỉ tiêu về khả năng sinh lợi.Mức biến động tương đối: là kết quả so sánh giữa số thực tế với số gốc đã được chỉnh theo một hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hướng quyết định quy mô của chỉ tiêu phân tích. các nhà phân phối tài chính quan tâm. Có thể sử dụng tỷ số này để so sánh với các tỷ số của các năm trước hay so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Chúng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi bao gồm: . đó là kỳ phân tích và kỳ gốc hay chung hơn so sánh số phân tích và số gốc. để đánh giá doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. các nhà đầu tư. Trong đó: .

2 Căn cứ thực tiễn Hiệu quả hoạt động kinh doanh là một chỉ tiêu được nhiều người quan tâm vì nó là căn cứ để các nhà quản trị ra quyết định. các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó. mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp để nhằm phát huy hay khắc phục. chỉ có thể tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh mới giúp các nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Đồng thời. Mặt khác. nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu .2. Trên cơ sở đó. khai thác tối đa những = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản .biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế . Như chúng ta đã biết: mọi hoạt động của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau.1. cải tiến quản lý.tài chính của doanh nghiệp. nó còn giúp doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng thị trường.. Điều này chỉ thực hiện trên cơ sở của phân tích hoạt động kinh doanh. mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh. Muốn vậy. biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài. đánh giá đầy đủ mặt mạnh. các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng mục tiêu trong đầu tư.Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA):Chỉ tiêu này cho thấy cứ 100 đồng vốn bỏ vào sản xuất thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. các nhà đầu tư hay các nhà cho vay xem xét có nên đầu tư hay cho vay không? Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng.kĩ thuật . Bởi vậy. ROA 1.

1. dự báo xu thế phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.2.vận tải Phan Thành.thương mai . 1. phục vụ cho việc dự đoán.vận tải Phan Thành để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty.nguồn lực của doanh nghiệp nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. phát huy những mặt tích cực. .Đánh giá tình hình lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản. đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục những mặt hạn chế nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt. .2.thương mai .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.Phân tích tình hình lợi nhuận. các số liệu được lấy trong 3 năm gần nhất (2006 – 2007 – 2008).1 Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH xây dựng .2 Phạm vi thời gian Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế khi phân tích.1 Mục tiêu chung Thông qua việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng . Thêm vào đó là thời gian thực tập 10 tuần (từ 02/02/2009 đến 25/04/2009) tại Công ty sẽ giúp em có cơ sở vững chắc nắm thông tin xác . Từ đó.2 Mục tiêu cụ thể .Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công trong thời gian tới. 1. Tài liệu của phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng.3. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.

Phân tích thực trạng của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành thông qua phân tích tổng lợi nhuận và các yếu tố cấu thành đến lợi nhuận của công ty . Đại học Cần Thơ.3. hơn nữa kinh nghiệm thực tiễn của lĩnh vực trên còn hạn hẹp. Khoa Kinh tế. từ đó đưa ra những lý luận. Bài luận văn này sử dụng phương pháp so sánh để phân tích – Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trong 3 năm 2005-20062007 + Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu hàng hóa + Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường xuất khẩu .Quản trị kinh doanh. em đã tìm được một số bài viết có nội dung tương tự như sau: 1.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Cho nên phạm vi của luận văn này em chỉ tập trung phân tích các nội dung chủ yếu sau: .thực hơn. . giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty giày Cần Thơ” qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Nguyễn Ngọc Điệp – Ngoại thương K29.Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Qua tìm hiểu về các tài liệu có liên quan đến “Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh” ở thư viện.Nghiên cứu những lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1. 1. . Trung tâm học liệu.3 Phạm vi nội dung Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh là lĩnh vực rất rộng và có nhiều vấn đề khá nhạy cảm nhưng vì thời gian thực tập có hạn.

Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau” qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Mã Thị Thiên Hương. Đại học Cần Thơ. lớp ngoại thương 2. sản xuất và kinh doanh các loại giày vải. dép xốp Eva. Luận văn phân tích khá chi tiết: + Khái quát tình hình tiêu thụ một số sản phẩm chính của công ty xăng dầu Cà Mau thông qua việc phân tích về sản phẩm. 2. Đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thị hiếu tiêu dùng của khách hàng trong nước và nước ngoài. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối để phân tích.Quản trị kinh doanh. chế tạo. Tuy nhiên qua phân tích cho thấy công ty giày Cần Thơ hoạt động không hiệu quả. kênh phân phối và tình hình tiêu thu. Nguyên nhân chính là do sản phẩm của công ty không có lợi thế cạnh tranh và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía hàng hóa Trung Quốc dẫn đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty giảm. khoa Kinh tế. – Bảo đảm việc ký kết và thực hiện các đơn đặt hàng ngày càng tăng để XK thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các khách hàng từ nước ngoài nhằm giải quyết tốt hơn nhu cầu đầu ra mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. khóa 29. mối quan hệ C – V – P ở Công ty – Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh Bài viết cho thấy nội dung hoạt động của công ty: – Không ngừng phát triển việc nghiên cứu thiết kế. .+ Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ – Phân tích tình hình thực hiện chi phí – Phân tích tình hình lợi nhuận.

các tỷ số tài chính. lớp Kế toán 01. + Luận văn dựa vào các chỉ tiêu kinh tế như tình hình tiêu thụ. em rút ra được kinh nghiệm là cần có kết luận sau mỗi phần trình bày để nắm bắt vấn đề được dễ dàng hơn. lợi nhuận. + Cuối cùng đã đề xuất các giải pháp dựa trên những phân tích về kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó. Dựa vào tài liệu tham khảo này em thấy được việc trình bày nội dung logic. Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến” qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Lê Thu Vân Phương. phân tích sự thay đổi của các chỉ tiêu này từ đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó. về lợi nhuận. công ty đề ra những giải pháp kịp thời nhằm làm cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiểu quả cao. về hiệu quả sử dụng vốn. Đại học Cần Thơ. . + Trên cơ sở nguyên nhân và diễn biến thực tế.+ Phân tích tình hình lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và dung một số tỷ số về tài chính. mạch lạc nhưng cần phải đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của công ty. khóa 29. Đề tài phân tích dựa vào phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối. khoa Kinh tế. 3.Quản trị kinh doanh. Qua taì liệu tham khảo này em thấy được cách trình bày rõ ràng. các nội dung phù hợp với tên đề tài.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->