‡ Desigur ai aflat despre efectele contamin rii aerului pe care-l respir m zi de zi .

(Mai ales in marile oraèe) ‡ În unele oraèe ca México , Santiago, Moscova, etc., emisia de noxe este anun at : ± Aten ie, ast zi poluarea este ridicat , ± B trânii èi copiii s r mân în case,

± Astmaticii s utilizeze rezerve de oxigen,

www.RicardoRadu.info

‡ Pentru rezolvarea acestei situa ii care începe s devin o calamitate mondial , deja exist o solu ie !... Nu crezi?

www.RicardoRadu.info

‡ În 1996, primele automobile electrice de 1996, produc ie în serie, EV1 (Electric Vehicle 1), au , fost fabricate în SUA de c tre General Motors, èi au circulat pe drumurile Californiei.

www.RicardoRadu.info

RicardoRadu.info .www.

info .RicardoRadu.‡ Erau suficient de rapide: ajungeau de la 0 la 100 km/h. în mai pu in de 9 secunde ! ‡ i erau extrem de silen ioase ! www.

RicardoRadu.info .‡ Nu exista nici un fel de poluare (nici m car nu aveau eav de eèapament!). www.

info . www.RicardoRadu.‡ Uèor de înc rcat cu energíe electric în garajul de acasa.

. aceste automobile disp reau. www. n-au fost prelungite.info .‡ Trei ani mai târziu. ‡ Contractele de închiriere.RicardoRadu. ‡ Cum a fost posibil? ‡ În primul rând. aceste automobile nu puteau fi cump rate. pur èi simplu. ci doar împrumutate!!!..

info .( în ciuda protestelor celor care le-au folosit ) èi apoi« «LE-AU DISTRUS« www.RicardoRadu.‡ General Motors èi-au adunat toate EV1.

TOATE ACESTE MA INI !!! www.info .RicardoRadu.

RicardoRadu. Hypermini la salonul de la Tokyo. ‡ Prim ria oraèului Pasadena (California) a achizi ionat aceast maèin ca vehícul de serviciu pentru angaja ii s i.‡ În 1997 Nissan a prezentat un model electric 1997. www.info .

Erau foarte apreciate pentru uèurin a de manevrare èi parcare .RicardoRadu.info . dar mai ales pentru uèurin a de a se mièca în oraèul aglomerat. www.

RicardoRadu. a expirat contractul de închiriere dintre Municipiul Pasadena èi Nissan. www. dar Nissan a refuzat s le vând .‡ În august 2006.info . ‡ Municipalitatea a încercat s cumpere automobilele.

.info . DISTRUGE ! www.RicardoRadu..‡ Nissan èi-a recuperat toate maèinile pentru ‡ a le.

foarte apreciat de c tre doritori înc din 1997.RicardoRadu.‡ În 2003.info . www. RAV4(EV=Electric Vehicle) ‡ Este un 4x4 electric. Toyota decide s produc RAV4-EV. un produs de mare rafinament tehnologic.

70 dolari ‡ În 2005. www.RicardoRadu.‡ Pre ul consumului era de 0.info . iar înc rcarea complet costa 2. contractele de închiriere au expirat .09 dolari pe kwh.

RicardoRadu.‡ Toyota imediat èi-a recuperat automobilele èi a trecut la..info .. DISTRUGEREA LOR ! www.

info .VICTORIE! Toyota a autorizat ca cei care au închiriat automobilele s le èi cumpere . Aceast asocia ie a exercitat presiuni asupra fabricilor Toyota timp de 3 luni. cet enii americani au început s se organizeze: ‡ Asocia ia ³Don¶t Crush´ ( Nu distruge!) a încercat s salveze RAV4-EV. www.RicardoRadu. ‡ Finalmente .‡ Atunci.

de ce? ‡ În 2005 prin fuzionare..‡ Apoi.RicardoRadu. s-a încetat produc ia de serie èi bateria necesar maèinii NiMH EV-95 nu s-a mai fabricat. Chevron-Texaco a cump rat patentul bateriei pentru 30 milioane de dolari èi a dezmembrat fabrica.info . www..

în timp ce automobilele electrice sunt dezmembrate în masa.info . cele cu combustie sunt foarte bine protejate. a avut o trist experien . activist american pentru protejarea p durilor.RicardoRadu. Jeffrey Luers 23 ani.‡ Curios. ‡ În iunie 2001. www.

info planeta noastr . o reprezint pentru www. el a vrut s eviden ieze amenin area pe care aceèti monètri ultraconsumatori èi poluan i.RicardoRadu. ‡ Prin acest gest.‡ A fost condamnat la 22 ani èi 8 luni închisoare pentru c a distrus trei maèini megaconsumatoare de combustibil ( trei SUV= paguba de 40 000 dolari).

Sus in torii marilor companii petroliere nu doresc supravie uirea automobilului electric. www.info .RicardoRadu.

info . faimosul actor Arnold Schwarzenegger conduce un Hummer pe hidrogen! www.Dar nu exist doar tehnologia automobilului electric « ‡ BMW are un automobil comercial pe baz de hidrogen ! De 10 ani ! ‡ Guvernatorul Californiei.RicardoRadu.

info . ‡ Da. func ionez numai cu ap ! ‡ i asta nu e tot..RicardoRadu.‡ Anul trecut a fost prezentat publicului Genepax. ai citit bine. primul èi unicul automobil care func ioneaz pe baz de vapori de ap . nici m car nu trebuie filtrat iar maèina poate alerga cu 80km/h cu un litru de ap ! www. apa pe care o foloseète..

RicardoRadu.www.info .

adic surs gratuit de combustibil!!!. Aceasta înseamn c este total nepoluant ! èi foloseète drept combustibil.i atunci« ‡ Cum se explic faptul c aceste maèini nu sunt promovate la nivel mondial? Aceste maèini le-ar înlocui pe cele cu ardere intern folosite de ata ia ani« ‡ Maèina cu hidrogen are ca elemente reziduale.info . aerul. www. vaporii de ap .RicardoRadu.

dac n-ar mai fi folosit ca s miète maèini ? Este clar c ar sc dea dramatic« ‡ O comisie a Congresului SUA a estimat c ar costa mai pu in de 65 dolari/ barrill ± adic mai pu in de jum tate din cât cost acum. i s-ar elimina èi specula iile.RicardoRadu.info .V imagina i cât ar costa barilul de petrol .. www..

majoritatea dependen i de petrol. de exemplu familia Bush ± ex.RicardoRadu. etc. www. familiile Rockefeller èi Rothschild.preèedinte SUA.info .ti i cine nu vrea s scad pre ul petrolului? ‡ Marile corpora ii petroliere care controleaz legislatorii din SUA èi EUROPA . familia regal englez . ajuta i de puterea banului pe care-l de in« ‡ Marile acumul ri de capital de familie care controleaz gigan i industriali.

RicardoRadu. www.info ." ‡ Ba chiar se continu distrugerea de vegeta ie. Inteligen i tipii. nu? ‡ ´ În plus... având impact mondial .. pentru a ³ micèora consumul acestuia ´« dar în felul acesta se perpetueaz consumul petrolului ca principal combustibil pentru automobile èi camioane.ti i c biocombustibilii duc la perpetuarea consumului de petrol? Aceètia sunt amesteca i cu petrol. utilizarea de semin e i uleiuri pentru biocombustibil a dus la escaladarea pre urilor cerealelor de baz ... pentru ob inerea biocombustibililor... pentru c lumea le cump r în cantit i mari pe pia a de capital ca ³ achizi ii de m rfuri pentru viitor .

. ‡ Vre i s respira i aer proasp t? Trece i la ac iune!!! www. astfel încât în curând informa ia va circula în avalanè ... iar acestia vor retrimite altora.info .RicardoRadu.‡ Cunoaète i efectul bulg rului de z pad »? ‡ Trimite i mesajul prietenilor.