Anexa nr. ...

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TÂRGU-MURES CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE

PROGRAMA DE PREGĂTIRE
CURSUL „ANTREPRENORIAT RURAL INTEGRAT EUROPEAN” Denumire modul: „ANTREPRENORIAT RURAL INTEGRAT EUROPEAN” Disciplina: Antreprenoriat Durata (în ore de pregătire) 40 ore Total, din care: - sinteze aplicative/prelegeri – 20 ore (50%); - instruire practică – 20 ore (50%) Formator: Prof. univ. dr. ing. Liviu MARIAN Obiective: Cursul Antreprenoriat este destinat participărilor la pregătirea postuniversitară “Antreprenoriat rural integrat european” şi are ca obiective principale: - înţelegerea conceptului de antreprenoriat - justificarea educaţiei antreprenoriale în contextul economiei cunoaşterii - explicitarea procesului decizional antreprenorial - identificarea tipologiilor şi a caracteristicilor specifice startării afacerilor - exploatarea factorilor de succes în antreprenoriat Cursul este structurat pe 8 categorii de problematici urmărind dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe specifice antreprenoriatului. Abordare şi metodologie Având în vedere caracterul practic aplicativ, cursul se realizează utilizând metode activ-participative CONŢINUT TEMATIC 5 ore/curs aplicativ – 3 ore curs + 2 ore activităţi practice METODE/ FORME DE ACTIVITAT E MIJLOACE ŞI MATERIALE DE INSTRUIRE CRITERII DE PERFORMANŢĂ ŞI EVALUARE

Nr. crt.

COMPETENŢE SPECIFICE

aprecierea portofoliului .Pregătirea în prevenirea şi eliminarea riscurilor .Aptitudini în metodele şi tehnicile de lucru în planuri de afaceri .continuă şi formativă pe parcursul aplicaţiilor .portofoliu Feed-back : .demonstraţia Antreprenoriatul şi dezvoltarea sistemului .Înţelegerea ciclului de viaţă al proiectului .Cunoştinţe în identificarea surselor de finanţare .expunerea TEMA 2 .prin analizarea portofoliului Examinarea cursanţilor: .tip interviu.aplicaţii propuse spre rezolvare . conversaţie prin analizarea secvenţelor parcurse .Aptitudini de a crea un proiect . prin dialog .prin interviu.1 2 Competenţe vizate: . cu acces la internet . 40% din aprecierea portofoliului .Competenţe în identificarea oportunităţilor şi a pericolelor din mediul exterior 4 TEMA 1 .activitate antreprenorial individuală Cunoştinţe şi concepte vizate dirijată Metode didactice individual şi Evaluare cunoştinţe colectiv .dezbaterea Antreprenoriatul Cunoştinţe şi competenţe exemplificare Metode didactice a Evaluarea cunoştinţelor .prin test de evaluare .orală .finală prin administrarea unui test de evaluare .suport de curs sau ghid practic 6 Evaluarea .Abilităţi în metodele de investiţii specifice planului de afaceri ..prin dialog.instrumente elaborate de formatori videoproiector .studiu de caz TEMA 3 Crearea şi dezvoltarea afacerilor Cunoştinţe şi competenţe Metode didactice Evaluarea cunoştinţelor TEMA 4 Legislaţia şi normele specifice antreprenoriatului Cunoştinţe şi competenţe Metode Evaluare TEMA 5 Franciza şi marketingul direct Cunoştinţe şi competenţe Metode didactice Examinare TEMA 6 Intraprenoriatul 3 5 .expunere mini-proiect inovativ original .posturi individuale de lucru.Abilităţi în crearea unui plan de afaceri fezabil .prin dialog.Abilităţi în identificarea elementelor de marketing . dialog – asupra aplicaţiilor realizate .nota cursantului: 60% din examinare.prin portofoliu Forme de evaluare : .Abilităţi în gestionarea surselor .finală – prin administrarea unui test de evaluare Instrumente de evaluare : . conversaţie .

Necesitatea antreprenoriatului .Istoricul antreprenoriatului .Cunoştinţe şi competenţe Metode didactice Examinare TEMA 7 Negocierea afacerilor Cunoştinţe şi competenţe Metode didactice Examinare TEMA 8 Responsabilitatea socială şi etica în afaceri Cunoştinţe şi competenţe Metode didactice Metode de examinare - TEMATICA ŞI CONŢINUTUL TEMA 1 A. Cunoştinţe şi concepte vizate .Dobândirea de competenţe în a solicita sprijinul organizaţiilor .Identificarea instituţiilor care sprijină antreprenoriatul .Principalii factori de influenţă în dezvoltarea antreprenorială B. Antreprenoriatul şi dezvoltarea sistemului antreprenorial .Înţelegerea necesităţii antreprenoriatului .

Test .Analiza unui studiu de caz TEMA 2 A.- C. Crearea şi dezvoltarea afacerilor . Evaluare cunoştinţe .Studiu de caz D.Caracteristicile liderilor .Diferenţele dintre patron şi manager C.Test .Explicitarea diferenţelor dintre antreprenor şi manager .Analiza unui studiu de caz TEMA 3 A.Rolul modelelor ca suport în procesul antreprenorial B.Expunere . Metode didactice Expunere Dezbatere Studiu de caz D. Evaluarea cunoştinţelor .Motivarea antreprenorilor .Identificarea caracteristicilor antreprenoriale . Metode didactice .Cariera şi educaţia antreprenorială . Cunoştinţe şi competenţe . Antreprenoriatul .

Căutarea pe internet . Metode didactice .Test TEMA 4 A.Studiu de caz .Identificarea surselor de idei . Cunoştinţe şi competenţe Aptitudinea de a căuta normele legislative Tehnica de consultare cu juriştii C.Aplicaţii practice .Patentele pentru inovaţii . Cunoştinţe şi competenţe .Dezbatere D.Contractele B.Necesitatea legislaţiei . Evaluarea cunoştinţelor ..Metode care pot genera noi idei . Legislaţia şi normele specifice antreprenoriatului .Creativitatea şi noile tehnici de lucru B.Asigurările .Piaţa liberă .Mărcile de produse . Metode .Organizarea unei şedinţe brainstorming .Crearea unor liste de control C.

Noţiuni de lider şi metode de conducere .Căutarea pe internet D. Cunoştinţe şi competenţe .Comunicarea în afaceri B.Examinare TEMA 5 A.Cum se dezvoltă un marketing direct C. avantaje. e-marketing B.Creşterea economică în managementul de tranziţie .Avantajele francizei .D. factori. Metode didactice . Franciza şi marketingul direct .Marketingul direct.Tehnicile alternative . Evaluare .Cum se pot identifica ideile în cadrul unei întreprinderi . tehnici alternative. Cunoştinţe şi competenţe .Riscurile în franciză . Intraprenoriatul .Abilităţi de comunicare în afaceri .Capacitatea de a intui avantajele unei afaceri de tip franciză .Crearea unui studiu de fezabilitate de franciză TEMA 6 A. Examinare .Înţelegerea francizei .

Scenarii de comunicare D.Educaţia în procesul negocierii B.Comportamentul etic B.Gradul de pricepere a tehnicilor de negociere TEMA 8 A.Studiu de caz .Categoriile de responsabilităţi . Cunoştinţe şi competenţe .Prelegere .Atitudini în fazele negocieri .Analiza unui caz TEMA 7 A. Examinare .Demonstraţii practice D.Discuţii . Metode didactice .Înţelegerea contextului în negociere C. Metode didactice .C.Abilităţi în tehnica negocierii . Negocierea afacerilor . Cunoştinţe şi competenţe . Examinare . Responsabilitatea socială şi etica în afaceri .Tehnici de negociere .Prelegere .

2. Metode de examinare ..Prelegere . 3.Cum putem deveni etici în afaceri .Test Bibliografie: 1. Hirsich. Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş. 2002. Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş. Editura Dacia . Management general şi industrial. Metode didactice . Abrudan Ioan. Marian Liviu. N.Studiu de caz D. IMM-urile şi managementul lor specific. Marian Liviu. Entrepreneurship.Y.. Irwin.Abilităţi de a exploata responsabilitatea socială C. Curs de antreprenoriat.