Porodični biznis vrlo često ima specifičan »know-how« koji se ogleda u posebnim tehnikama i veštinama obavljanja posla

koje ne poseduje konkurencija. Osim toga, velika posvećenost poslu članova porodice omogućava da se bez posebnih debata o prekovremenom radu posao završi na vrijeme. Takođe, prednost porodičnog biznisa je i u brzini donošenja odluka i reagovanja na nove poslovne mogućnosti pri čemu se zaobilaze hijararhijske strukture. Preduzetnički biznis svoj razvoj počinje uglavnom kao porodični biznis u kome se skoro isključivo angažuju članovi porodice. Ključna karakteristika, koja porodični biznis razlikuje od ostalih, jeste jedinstvena atmosfera koja kreira osećaj pripadanja i pri tome bitno pojačava važnost zajedničkih ciljeva kod svih zaposlenih. Suština porodičnog biznisa je prije svega u upornosti i strpljenju i ideje se polako, trnovito pretaču u vidljivo i opipljivo – stvara se proizvod. Zajednički imenitelj svih porodičnih biznisa je puno rada, mnogo rezultata i mnogo novih ideja od kojih se mnoge ostvare a veliki broj čeka na realizaciju neko bolje vreme i bolje uslove rada. Prednosti porodičnog preduzetništva: -predanost poslu i porodici, -veliko znanje, -fleksibilnost u vremenu, radu i novcu, -razmišljanje na dugi rok. -stabilna kultura -brzo mjenjanje odluka -pouzdanost i ponos. Nedostaci porodičnog biznisa: -rigidnost (krutost) -poslovni izazovi -modernizacija prevaziđenih sistema upravljanja -obezbijeđenje kapitala, -vođstvo i legitimnost, -uticaj emocija na posao, -nasljedstvo

Ovde ćemo samo ukratko analizirati neke od prednosti porodičnog biznisa:  Predanost poslu i porodici – Preduzetnici koji sami osnivaju malo preduzeće, obično su emotivno vezani za svoj posao. To je i razumljivo, jer njihova firma je ostvarenjekoje su gradili i negovali niz godina i koje je postalo njihov život. Članovi porodice,otuda, osećaju porodičnu odgovornost za uspeh preduzeća, sprečavanje konflikata,stvaranje dobrih uslova za rad i sl.  Velika znanja – Porodična preduzeća često poseduju specifična znanja (tehnički know-how, na primer, ili recimo, stari recepti u prehrambenoj industriji), koja ih diferenciraju od njihovih konkurenata.  Razmišljanja na dugi rok – Većina porodičnih preduzeća ima izoštrenije predstave o tome šta žele da postignu u idućih deset, petnaest godina, nego što je to slučaj sadrugim preduzećima. Ako dugoročno razmišljanje u porodičnim preduzećimaokarakterišemo kao njihovu prednost, onda se istovremeno kao njihova slabostpokazuje velika nedisciplinovanost tog razmišljanja. Formalizacija planova i traženjeuzroka odstupanja članovima porodičnih preduzeća često ne ide od ruke. Razlog jenajverovatnije u činjenici da se i na tom području počinju da mešaju porodični iposlovni strateški plan.  Brzo menjanje odluka – U porodičnim preduzećima obično je jasno ko donosi odluke – to je najčešće samo jedan čovek, najviše dvojica pa je za realizacijuodređenih promena i/ili uvođenje određenih inovacija dovoljno dobiti njegovu/njihovusaglasnot. Kao suprotnost takvoj brzini, možemo zamisliti način na koji se važneodluke donose u preduzeću sa veoma diversifikovanim (raspršenim) vlasništvom. Na drugoj strani, kao svojevrstan kontrapunkt ovim prednostima, porodični biznis ima i svoje nedostatke: Rigidnost (krutost) – kada posetimo porodično preduzeće, može da nam se učini kao

da je vreme stalo, uz sentimentalnost praćenu izjavama: otac je uvek ovako radio...Mlađe generacije često posluju na način kojim hoće da udovolje svojim porodičnim prethodnicima, a ne na način koji bi bio povoljan za poslovanje.  Vođstvo i legitimnost – Izostanak pravog vođe je pojava koja se često događa u drugoj generaciji porodičnih preduzeća. Kao primer možemo uzeti dva brata koja sunasledila jednake udele u preduzeću, pa samim tim imaju i jednaku formalnu moć.Mogući konflikti između njih mogu negativno uticati na poslovanje – neko ko bimogao biti arbitar, ne postoji. Svojevrsni „krivac“ je otac, koji nije bio sposoban daodredi naslednika sa aspekta upravljanja biznisom, a sa druge strane naslednici bimogli razumeti da tako ne ide i dogovorno podeliti odgovornost. S ovim u vezi je inasledstvo. Prednosti Zajednički motiv: članovi porodice okupljeni oko nekog zajedničkog projekta najčešće imaju sličan sistem vrijednosti i ideju šta i kako treba raditi. Njihova složnost doprinosi većoj motivisanosti, a time povećavaju sopstvenu konkurentnost na tržištu. Velika predanost: kada svi članovi porodice rade za sopstvenu, a ne za korist cijele porodice (ili korist nekog drugogposlodavca) radiće s mnogo više zadovoljstva, lakše će ulagati i vrijeme i energiju za postizanje zajedničkog cilja. Porodica osim toga ima mnogo više razumijevanja za potrebe svojih članova kada je riječ o odmorima, slobodnom vremenu, kliznom radnom vremenu… Lojalnost zajednici: snažne porodične veze najčešće su garancija da će u teškim vremenima i velikim iskušenjima grupa ostati na okupu, da će krize biti lakše pravazilažene, a da će u povoljnimperiodima uspeh brže i lakše biti postignut. Stabilnost: u vođenju porodičnog posla uvijek se imaju u vidu djeca i unuci, odnosno buduće generacije, pa se u donošenju poslovnih odluka skoro uvijek vodi računa o dugoročnim i opštim interesima.

Nedostaci Neelastičnost: suprotnost stabilnosti koju ima grupa, odnosno težnja ka dugoročnim ciljevima i želja da se poštuje tradicija, lako se može pretvoriti u slabost, odnosno nespremnost da se brzo i elastično reaguje kada su promene potrebne. Sukob interesa: zbog isprepletenosti porodičnih i poslovnih odnosa ponekad dolazi do sukoba interesa (ono što je dobro za posao -ne mora biti dobro za porodicu i obrnuto). Odraz problema: porodični sukobi i problemi često se prenose na posao. Problem trajanja: iako je porodični biznis dominantan u svjetskoj privredi, mnoga porodična preduzeća se gase prilikom smjene generacija.