BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SMK GELANG PATAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan dalam Ordinan Pelajaran ,1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959,berdasarkan Peraturan 4 dan Peraturan 6 maka saya sebagai Pengetua yang dilantik di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, dengan ini membuat peraturan yang dikuatkuasakan ke atas semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.2 Peraturan ini dinamakan Peraturan dan Undang-Undang Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.3 Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipinda atau ditambah atau dimansuhkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan keperluan jika dirasakan perlu oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. 1.4 Setiap pelajar juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan pihak sekolah. PENGUATKUASAAN 2.1 Semua guru dan pengawas sekolah ini adalah diberi kuasa untuk menguatkuasakan Peraturan Sekolah ini. 2.2 Setiap pelajar atau kumpulan pelajar sekolah ini dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturanperaturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa kesemasa. 2.3 Mana-mana pelajar yang didapati melanggar mana-mana peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. WAKTU PERSEKOLAHAN 3.1 Waktu Hadir 3.1.1 Waktu persekolahan adalah bermula dari jam 7.10 pagi hingga 2.30 petang. 3.1.2 Loceng Pertama akan dibunyikan pada jam 7.10 pagi untuk perhimpunan pagi pada setiap hari dan kehadiran pelajar akan diambil oleh guru tingkatan semasa perhimpunan ini. 3.1.3 Loceng kedua akan dibunyikan pada jam 7.25 pagi bagi mengakhiri perhimpunan dan pelajar bergerak masuk ke kelas masing-masing bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula

2.0

3.0

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

jam 7.30 pagi setiap hari kecuali pada hari Isnin dan Jumaat pada jam 8.10 pagi. Semua pelajar mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 7.10 pagi. Pelajar yang hadir selepas jam 7.15 pagi adalah dianggap lewat. Pelajar yang tidak hadir pada hari sebelumnya hendaklah beratur disebelah tingkatan Pendidikan Khas. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan pintu hadapan untuk masuk ke kawasan sekolah. Penggunaan pintu masuk yang lain dianggap telah melanggar peraturan sekolah.

3.2

WAKTU BALIK 3.2.1 Loceng balik akan dibunyikan pada jam 1.50 petang dan 2.30 petang. Pelajar bergerak pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.2.2 Sebelum meninggalkan kelas setiap pelajar hendaklah dengan seliaan guru mata pelajaran memastikan: 3.2.2.1 Tingkap telah ditutup. 3.2.2.2 Lampu dan kipas telah dipadamkan (switch off). 3.2.2.3 Papan hijau dan papan putih telah dibersihkan. 3.2.2.4 Tiada sampah sarap di bawah meja, di dalam dan luar kelas. 3.2.2.5 Tiada buku Teks SPBT atau buku latihan ditinggalkan di bawah meja atau di almari kelas. 3.2.3 Setelah pintu ditutup dan setelah mendapat arahan guru, pelajar hendaklah meninggalkan kelas dalam keadaan teratur dan senyap. 3.2.4 Pelajar hendaklah beratur dikantin dan bergerak setelah diarahkan oleh pengawas bertugas. Hanya pintu hadapan sahaja boleh digunakan untuk keluar dari kawasan sekolah pada waktu balik. 3.2.5 Semua pelajar mesti meninggalkan sekolah selewatlewatnya jam 6.00 petang sekiranya menjalankan aktiviti kokurikulum. WAKTU REHAT 3.3.1 Tingkatan Peralihan, Satu, Dua dan Tiga 3.3.1.1 Jam 10.10 pagi hingga Jam 10.30 pagi 3.3.2 Tingkatan Empat, Lima dan Enam 3.3.2.1 Jam 10.50 pagi hingga jam 11.10 pagi 3.3.3 Pelajar tidak dibenarkan berada dalam kelas semasa waktu rehat kecuali pelajar yang bertugas sahaja. 3.3.4 Semua lampu dan kipas telah dipadamkan sebelum meninggalkan kelas. Pintu kelas hendaklah ditutup atau dikunci ketika meninggalkan kelas untuk rehat.

3.3

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.3.5 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kaki lima blok aras satu hingga empat kecuali Pengawas. 3.3.6 Pelajar hanya dibenarkan makan dan minum di kantin sekolah sahaja. Makan dan minum pada waktu belajar atau di dalam kelas adalah dilarang. 3.3.7 Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan dari luar kecuali menggunakan bekas yang boleh diguna semula. Penggunaan kertas pembungkus makanan dan polisterin adalah dilarang. 3.3.8 Pelajar tidak dibenarkan menjual makanan luar di dalam kawasan sekolah. 3.3.9 Pelajar hendaklah dalam keadaan tertip dan beratur ketika membeli makanan di kantin. Pelajar dilarang berlari, bertolak-tolak semasa di kantin. 3.3.10 Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bekas makanan, cawan plastik, sudu serta garfu yang disediakan oleh pihak kantin hendaklah diletakkan di dalam bekas yang disediakan. 3.3.11 Semua pelajar tidak dibenarkan berada di kantin atau membeli makanan di kantin sebelum atau selepas waktu rehat kecuali sebelum jam 7.10 pagi atau dengan kebenaran guru. 3.4 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 3.4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu persekolahan, termasuk waktu rehat kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. 3.4.2 Pelajar yang hendak ke hospital kerana sakit hendaklah mendapatkan kebenaran dan Surat Rawatan di Pejabat Sekolah yang akan ditandatangani oleh Pengetua atau wakilnya. 3.4.3 Setiap pelajar yang hendak ke klinik atau hospital hendaklah bersama ibu bapa atau penjaga atau pun dihantar oleh Guru Bertugas. Pelajar tidak dibenarkan keluar bersendirian untuk mendapatkan rawatan. 3.4.4 Pelajar yang keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran adalah dianggap telah ponteng sekolah dan boleh dikenakan tindakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan mereka. KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH 3.5.1 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat/kenyataan bertulis daripada ibubapa/penjaga atau surat akuan doktor (Medical Certificate) kepada guru tingkatan apabila hadir semula ke sekolah.

3.5

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH

3.5.2 Sebaik-baiknya pihak ibubapa/penjaga memaklumkan pihak sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak masingmasing samada melalui cara lisan (datang sendiri ke sekolah) atau melalui panggilan telefon. 3.5.3 Sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebarang kenyataan semada secara lisan atau bertulis daripada ibubapa/penjaga, maka pelajar tersebut adalah dianggap telah ponteng sekolah. 3.5.4 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.4.1 Hari ke- 3 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.4.2 Hari ke- 10 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.4.3 Hari ke- 17 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.4.4 Hari ke- 31 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan ’secara tidak berturut-turut’ maka tindakan berikut akan dikenakan iaitu: 3.5.5.1 Hari ke- 10 - Surat Amaran Pertama dikeluarkan. 3.5.5.2 Hari ke- 20 – Surat Amaran Kedua dikeluarkan 3.5.5.3 Hari ke- 40 – Surat Amaran Terakhir dikeluarkan. 3.5.5.4 Hari ke- 60 – Surat Buang Sekolah dikeluarkan. 3.5.6 Surat-surat amaran tersebut di atas akan diserahkan kepada ibubapa penjaga melalui Perkhidmatan Pos Malaysia ke alamat rumah masing-masing. Surat Amaran Pertama dan Kedua adalah menggunakan pos biasa, Surat Amaran Terakhir dan Surat Buang Sekolah adalah menggunakan Pos Berdaftar Akaun Penerimaan. 3.5.7 Alamat penghantaran adalah berdasarkan alamat rumah yang diberikan oleh ibubapa/penjaga semasa pendaftaran pelajar ke sekolah ini. Sebarang kes surat tidak diterima berdasarkan alamat yang diberi adalah bukan menjadi tanggungjawab pihak sekolah. 4.0 PERATURAN DI DALAM KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 4.1 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 4.1.1 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing. 4.1.2 Tugas membersihkan kelas hendaklah dilakukan sebelum waktu pertama dan pada waktu rehat. 4.1.3 Setiap kelas hendaklah sentiasa dalam keadaan ceria dan dihiasi dengan bahan-bahan berunsur pendidikan.

4.1.3.5 Setiap pelajar wajib membuat latihan yang diarahkan oleh guru.8 Prosedur Langkah-Langkah Keselamatan.2.6 Peraturan dan Pekeliling sekolah.1.1.2. bergaduh dan sebagainya. 4. 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.1 Carta Organisasi Kelas.2. 4. sementara menunggu ketibaan guru seterusnya.2.1. 4. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kerusi meja yang diperuntukkan kepada mereka.1.2. 4.4 Pelan Kedudukan Pelajar serta nombor kerusi meja masing-masing.3.4 .1 Setiap pelajar wajib menghormati guru dan rakan-rakan di dalam kelas masing-masing.2. ketua tingkatan atau wakilnya hendaklah mencari 4.2.1. 4.2.6 Ketika pertukaran waktu .3 Jadual Bertugas harian. 4. 4.1. 4.3 Suasana dalam kelas hendaklah menggambarkan suasana pembelajaran tanpa gangguan kebisingan. Merosak atau memusnahkan papan kenyataan adalah satu kesalahan disiplin.2 4.2. 4. 4.2. PAPAN KENYATAAN 4.2 Setiap pelajar mestilah menumpukan penuh perhatian terhadap pengajaran guru.3 Kerusi meja hendaklah dalam keadaan kemas dan tersusun. bergurau senda. 4. 4.3. PERATURAN WAKTU BELAJAR 4.3.1.2.2. 4.9 Maklumat-Maklumat Mata pelajaran.5 Senarai Harta Benda Kelas (Daftar Inventori). setiap pelajar hendaklah dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing. termasuk menyiapkan tugasan/kerja rumah yang diberikan dan menghantarnya mengikut masa yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut.1.5 Setiap kelas mesti mempunyai jawatankuasa kebersihan dan keceriaan yang akan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.3. berjalan-jalan di dalam kelas.2 Jadual waktu Kelas.2 Papan Kenyataan hendaklah dijaga dan dikemas kini setiap bulan. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual.10 Lain-lain maklumat yang sesuai.3.3.4 Setiap pelajar tidak boleh sama sekali menimbul gangguan pada waktu pengajaran dan pembelajaran. berbuat bising. 4.1. Pelajar yang keluar kelas semasa waktu pertukaran ini dianggap telah melakukan kesalahan ponteng kelas dan boleh diambil tindakan yang setimpal dengan kesalahannya.7 Arahan Kawad Keselamatan. 4.1.7 Jika guru tidak masuk ke kelas selepas 5 minit masa berlalu.1 Papan Kenyataan dalam kelas hendaklah memaparkan maklumat-maklumat berikut: 4.1.

4 Pergerakkan pelajarke bilik-bilik lain ( makmal sains.11 Ketua Tingkatan dan setiap pelajar dalam kelas mestilah memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran sentiasa dalam keadaan selamat. 4. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan bahawa semua pelajar telah bersiap sedia beratur sebelum membenarkan mereka bergerak secara kumpulan ke tempat yang dituju. KELUAR DARI BILIK DARJAH 4. 4.5 Para pelajar adalah tertakluk dan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan khas yang disediakan apabila berada di bilik-bilik khas ( seperti makmal sains.2 Pelajar dilarang berada di perpustakaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung kecuali bersama guru mata pelajaran.4. 4.4.5 guru berkenaan atau menemui Penolong Kanan atau ke Pejabat untuk mendapatkan Guru Ganti. Pendidikan Jasmani atau kemana sahaja proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perpustakaan. Bilik kaunseling dan sebagainya) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER 4.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3 Semua pelajar dilarang berada di luar bilik darjah masingmasing pada waktu ketiadaan guru atau ketika guru belum sampai ke kelas.3.5. 4.1 Perpustakaan hanya dibuka kepada pelajar pada waktu rehat dan waktu petang sahaja.9 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran diambil di Unit Disiplin dan Pengawas pada waktu pagi selewat-lewatnya 7. Bengkel PSV .8 Ketua Tingkatan bertanggungjawab memastikan keadaan kelas terkawal semasa ketiadaan guru.2 Penggunaan Pas Kebenaran Keluar Kelas adalah dibenarkan untuk seorang pelajar untuk satu-satu masa kebenaran diberikan.4 4. 4. bersopan dan senyap.4. 4.4.10 Ketua Tingkatan dan Setiap pelajar dalam kelas bertanggungjawab memastikan Buku Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran dibawa kemana-mana sekiranya pelajar bergerak ke Bengkel.3. 4. bengkel KH. Sila catatkan maklumat pengambilan dan pemulangan di dalam buku yang disediakan.3.5. bengkel KH.15 pagi dan dipulangkan semula apabila tiba waktu balik. 4. .4. Makmal Sains. 4.1 Semua pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah kecuali dengan kebenaran guru dan menggunakan Pas Kebenaran Keluar Kelas. Perpustakaan) atau ke padang (waktu pendidikan jasmani) hendaklah dalam keadaan tertib.3.

2 Bilik Rawatan hanya boleh digunakan jika terdapat jawatankuasa bertugas di dalam bilik tersebut.5. Jika terdapat pelajar yang menyalahgunakan bilik rawatan tindakan tegas akan diambil setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.6 4.2 Hanya pelajar yang layak berada di bilik berkenaan dibenarkan menggunakan bilik tersebut.7.8. jika tidak bilik tersebut tidak boleh dibuka.7.7 4. kecuali yang dipinjam secara sah di kuanter perpustakaan.2 Pelajar yang mempunyai temu janji dengan Kaunselor perlu mendapatkan kebenaran guru mata pelajaran sebelum meninggalkan kelas. 4. 4. PERATURAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS YANG LAIN 4. KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.8.5.5 Buku-buku dan bahan bacaan perpustakaan lainnya tidak boleh dibawa keluar. dan lain-lain adalah berdasarkan keperluan dan mestilah bersama guru. 4.1 Penggunaan bilik-bilik khas lain seperti Bilik Bahasa Tamil. 4.5.6 Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk buku teks dan sebagainya kecuali dengan kebenaran petugas di perpustakaan.7 Pelajar yang tidak mengambil sesuatu mata pelajaran Peperiksaan Awam boleh menggunakan perpustakaan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung dengan kebenaran Penolong Kanan.7.3 Pelajar adalah dilarang berbual-bual atau berbuat bising ketika berada di Perpustakaan.1 Pelajar yang ingin berjumpa Kaunselor Pelajar hendaklah mendaftarkan diri di Bilik Bimbingan dan Kaunseling pada waktu tiada proses Pengajaran dan Pembelajaran untuk urusan temujanji. Bilik Pengawas.7.8 4.1 Pelajar yang perlu berehat di bilik rawatan kerana masalah kesihatan hendaklah mendapatkan kebenaran dan bantuan Penolong Kanan HEM ataupun Guru Bertugas.6. 4. .6. 4. 4. 4.5. tidur atau ponteng kelas.3 Pelajar lain yang menyalahgunakan bilik khas tersebut akan diambil tindakan disiplin. 4.4 Pelajar yang sakit dinasihatkan menelefon ibu bapa/penjaga untuk dibawa pulang ke rumah masingmasing.8.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 4.3 Bilik Rawatan bukannya tempat berehat.5.4 Elakkan perbuatan yang boleh mengganggu pelajar lain yang sedang membaca / belajar di perpustakaan. 4. KEMUDAHAN RAWATAN / BILIK RAWATAN 4.

7.3.5 Setiap pelajar mesti membawa Buku Panduan Pelajar untuk membuat catatan maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir dan Guru Bertugas.7 Persembahan/ Perasmian/ Pengumuman (jika ada) 5.1 Kehadiran pelajar pada waktu perhimpunan adalah wajib.8 Sewaktu bendera dinaikkan dan lagu dinyanyikan semua pelajar hendaklah berdiri tegak dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat. 5.7. 5. senyap dan memberi sepenuh tumpuan kepada isi kandungan perhimpunan.8 Ucapan Penolong-Penolong Kanan 5.2.2.9 Ucapan Pengetua 5.2.7.7. semua pelajar hendaklah berbaris dengan tertib mengikut konsep RIMUP. ketidakhadiran dianggap ponteng kelas/perhimpunan. Rabu.10 pagi dikelolakan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Guru Bertugas. 5.7.10 Nyanyian Lagu Sekolah 5.2 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN 5. tidak bermain dan berbuat bising dalam Dewan Perhimpunan.6 Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas 5.4 Nyanyian Lagu Bangsa Johor 5.2.1 Perhimpunan ini diadakan pada setiap Hari Isnin.3.1 Perhimpunan Harian dijalankan pada hari-hari Selasa.2 Perhimpunan bermula jam 7.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH 5. 5.2. 5.2 Semua pelajar mesti berkumpul di dataran kejat mengikut tingkatan masing-masing sebelum diarahkan bergerak ke dalam Dewan Bestari.3 Nyanyian Lagu Negaraku 5.7.2.2 Bacaan Doa 5. 5.2.2.2.2.7.2.2.2. KetuaKetua Bidang dan Ketua serta Penolong Ketua Pengawas.2.7.7 Aturcara Majlis Perhimpunan Rasmi 5. .11 Majlis Bersurai 5.3 Dewan Perhimpunan adalah Zon Senyap.2.2.3 PERHIMPUNAN HARIAN 5.4 Pelajar yang bising akan dikeluarkan dari Dewan Perhimpunan dan tindakan disiplin akan diambil setimpal dengan kesalahan mereka.1 Perhimpunan dimulakan dengan perarakan masuk Pengetua dan Penolong-Penolong Kanan.7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5.2. 5.2.7. 5. 5.7.6 Perhimpunan Mingguan adalah majlis rasmi maka para pelajar dinasihatkan menjaga tatatertip.5 Bacaan Ikrar Rukunnegara 5.2. 5. Khamis dan Jumaat.

1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan pada setiap hari Rabu minggu ketiga.0 PERATURAN-PERATURAN DI DALAM SEKOLAH 6.4.4.4. 5.3.3.1 PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 6. 5.25 pagi.1.3.4.3 Pelajar tidak dibenarkan menukar keahlian dalam kegiatan kokurikulum tanpa kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum.3.1.4 Pengumuman-pengumuman 5.6 Bersurai/ bergerak ke kelas masing-masing.4.4 Perhimpunan dijalankan seperti biasa.4.3.5 Perjumpaan Guru-guru penasihat dengan unitunit masing-masing.2 Pasukan Kawalan Kehormatan mengambil tempat dihadapan sekali.2 Perhimpunan dimulakan dengan bacaan doa.3.2 Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib.3.3 Perhimpunan ini dijalankan secara ringkas.1 Semua Unit Beruniform mengabil tempat.4. PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 5.4 Aturcara majlis Perhimpunan ini ialah seperti berikut: 5.4 5.4. badan beruniform dan rumah sukan mengikut ketentuan pihak sekolah.3.5 Guru mengambil kehadiran pelajar.4.4.3. 6.3 Pelajar akan beratur mengikut Unit Beruniform masingmasing. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa alasan yang munasabah. 5. 5. 5.4.1 Semua pelajar wajib mendaftarkan diri sebagai anggota persatuan. kelab sukan dan permainan.1.3.4.3 Lafaz Ikrar Pelajar diketuai oleh Pengawas Bertugas.3.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 5. 5. aturcaranya adalah seperti berikut: 5.4.4.4 Perhimpunan ini mesti ditamatkan pada jam 7.4.3.3 Perhimpunan dimulakan dengan Penerimaan Tabik Hormat oleh Pengetua 5.4. 5.4.1 Pelajar berbaris mengikut tingkatan masingmasing. 5.6 Pelajar bersurai dengan keadaan senyap menuju ke kelas masing-masing.5 Semua pelajar mesti mematuhi etika berpakaian pada hari Rabu iaitu Pakaian Unit Beruniform.2 Perhimpunan dikendalikan oleh Pengawas Bertugas dibawah penyeliaan Penyelaras Unit Beruniform. . 5. 5. 5. 6. 5. 5. semua pelajar diarah bergerak secara teratur dan senyap ke kelas masing-masing mengikut arah / laluan yang ditentukan.3. 6.

2.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.2. 6. Sebarang keengkaran akan mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan mengambil keputusan peperiksaan masing-masing.1 Pada waktu Pendidikan Jasmani. Sebarang peminjaman peralatan adalah tidak dibenarkan pada waktu ujian/peperiksaan. Manakala pelajar SPM dan STPM dikehendaki memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian dengan budaya sekolah. 6. 6.2 UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM 6.2. 6.3 Kegagalan memakai pakaian Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan disiplin. 6. 6.3 .2.4 Pelajar yang tidak menjawab soalan ujian/peperiksaan. penipuan atau meniru dalam ujian/peperiksaan adalah dilarang keras. 6.4 Pelajar yang waktu Pendidikan Jasmaninya pada waktu pertama dibenarkan memakai pakaian Pendidikan Jasmani dari rumah masing-masing.2.3.3. atau yang mengganggu ketenteraman perjalanan ujian/peperiksaan.2 Semua pelajar wajib hadir dan menjawab kertas soalan ujian / peperiksaan yang diambil. kecuali jika mendapat pengesahan doktor.3. dengan syarat membawa bersama pakaian seragam sekolah. 6.2. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 6.1.6 Semua pelajar PMR wajib memakai pakaian seragam sekolah sewaktu mengambil keputusan PMR.5 Sebarang penyelewengan. atau tidur semasa ujian/peperiksaan akan diambil tidakan disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. atau tidak serius mengambil ujian/peperiksaan. Tidakan tegas akan dikenakan terhadap pelajar yang terlibat dengan kes penyelewengan. 6.1 Semua pelajar wajib mematuhi semua peraturan ujian / peperiksaan.4 Pelajar yang ingin menyertai kegiatan kokurikulum anjuran sekolah di luar kawasan sekolah ( lawatan. 6. penipuan dan meniru ini. tidak seorang pelajar pun akan diberi pengecualian. perkhemahan dan sebagainya ) hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga masing-masing.3.3 Pelajar mesti memastikan semua keperluan atau kelengkapan menghadapi ujian/peperiksaan telah disediakan.2 Pelajar tidak dibenarkan menyertai aktiviti Pendidikan Jasmani tanpa pakaian yang sesuai atau berpakaian seragam sekolah.

pada waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan.6 Sikap berjimat dalam penggunaan air hendaklah diamalkan.5.4. menconteng dinding-dinding tandas.1 Pelajar dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut iaitu sebelum waktu pertama.5. satu waktu sebelum rehat. Elakkan perbuatan tidak mengepam tandas setelah digunakan. baik di dalam kelas mahu pun di 6. merosakkan paip air dan sebagainya. mangkuk.4.6.5. 6. kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya atau bersama-sama guru kerana urusan yang berkaitan denagn pembelajaran. bersihkan tempat makan dan letakkan pinggan.3 Semua pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan tandas.2 Pelajar dilarang ke tandas pada waktu pertama.4. 6. 6.3. cawan/gelas.5 Pelajar hendaklah menukar Pakaian Pendidikan Jasmani dengan pakaian seragam sekolah selepas tamat waktu Pendidikan Jasmani. 6.4 Sebarang kerosakkan tandas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Bertugas dengan segera.2 Arahan darpada Pengawas Bertugas hendaklah sentiasa dipatuhi. PENGGUNAAN TANDAS 6. HARTA BENDA SEKOLAH 6.5.4.6 .4.6 Pelajar dilarang berada di kantin pada waktu pengajaran dan pembelajaran.4.4 KANTIN 6. 6. 6. dengan memelihara harta benda sekolah.5. Pastikan paip air ditutp setelah digunakan.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. sudu/garfu di tempat yang disediakan. 6. 6.5 Tuala Wanita (pad) yang telah digunakan hendaklah dibungkus elok-elok dan dibuangkan kedalam bekas/tong khas yang disediakan. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi tempat makan.5 6. satu waktu selepas rehat dan satu waktu sebelum balik. 6.4 Setelah selesai makan.5.5 Pelajar dilarang membawa keluar makanan dan minuman dari kawasan kantin. 6.1 Pelajar dikehendaki beratur dengan senyap dan berdisiplin ketika membeli makanan di kantin.3 Pelajar hendaklah duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. 6.1 Semua pelajar hendaklah menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik dan cermat.

7.8.8. 6. 6.1.1 Menunggang basikal dalam kawasan sekolah adalah dilarang.7.8 Setiap motosikal yang mendapat kebenaran perlu mempunyai ”stiker” atau pelekat SMK Gelang Patah.2 Pelajar yang membawa basikal ke sekolah perlu mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa sekarang.4 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan. 6.8.1.7 Bilik Gerakan / Mesyuarat 6.1.1.8. 6. kerosakkan atau kehilangan basikal yang dibawa ke sekolah. 6.6. tayar yang baik. 6.8.9 Pelajar dilarang membawa atau memandu kereta di kawasan sekolah.7.5 Sekiranya pelajar tedak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan kebenaran membawa basikal ke sekolah akan ditarik balik serta merta.5 Bilik Guru 6. 6.6. 6. Sila pastikan basikal masing-masing dikunci dan diletakkan ditempat yang dikhaskan.8 .8.7.2 Bilik Pengetua 6.6 Bilik Peperiksaan 6.7. 6.1.1 Pejabat Am 6.7 MENGGUNAKAN KENDERAAN DALAM KAWASAN SEKOLAH 6.8.3 Pelajar yang didapati melakukan perbuatan tingkahlaku musnah atau ”vandalisme” dan merosakkan harta benda sekolah akan dikenakan tindakan disiplin yang berat termasuk menggantikan kos harta benda yang dirosakkan itu sepenuhnya.1 Bilik-bilik berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar iaitu: 6.2 Sebarang kerosakan harta benda sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Bertugas.6 Pastikan basikal anda mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti brek. 6.4 Bilik Guru-Guru Kanan / Ketua Bidang 6.7.1.7 Pelajar dilarang menunggang motosikal di kawasan sekolah pada bila-bila masa kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.1.8 Bilik Rawatan 6.3 Bilik Penolong-Penolong Kanan 6.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH kawasan persekitaran sekolah. 6.8.3 Pelajar yang menunggang basikal hendaklah berlepas balik selepas semua pelajar berjalan kaki keluar dari kawasan sekolah. dan sebagainya. KAWASAN LARANGAN 6.8.7.7.7. supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.

6.8.4. kecuali pengawas bertugas. 6.1 Sebarang kemalangan atau kecemasan yang berlaku ke atas pelajar di kawasan sekolah hendaklah dilaporkan dengan serta merta kepada guru bertugas atau pengawas.1.1.15 Bilik Persalinan 6.2 Pelajar hanya boleh memasuki kawasan tersebut apabila diminta berbuat demikian oleh guru yang berkenaan atau apabila ada urusan rasmi.6 Stor penyimpanan Perabot lama. 6. 6.2 Pelajar yang hendak menemui Pengetua atau Penolong Kanan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu.9.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 6.4 Apabila berlaku kebakaran.8.14 Bilik Makan Guru 6.8.3 Pelajar tidak digalakkan membawa wang tunai yang banyak ke sekolah.1.8.8.9 Bilik Pendidikan Jasmani 6. 6.4.4.10 Bilik Sukan 6.4.4 Kawasan Berikut adalah merupakan kawasan larangan bagi pelajar.8.4 Tandas-tandas di Dewan kecuali jika terdapat program yang diadakan di Dewan Bestari.8.8.13 Bilik-bilik Elektrik 6.8.1. 6.4. pelajar-pelajar hendaklah mematuhi Peraturan Kecemasan Kebakaran Sekolah.8.11 Bilik Kokurikulum 6.8.1.8.4.8. 6.3 Semua pelajar dilarang berada di kawasan bangunan sekolah pada waktu rehat.8. 6.8.8.8.3 Tandas-tandas yang tidak dibuka atau diwartakan sebagai tandas. .9 KESELAMATAN 6.2 Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan harta benda kepunyaan pelajar.9. 6. 6.9. 6. 6.1.8. Blok F kecuali dengan kebenaran guru. 6.4.8. 6.2.1 Sila ketuk pintu dan dapatkan kebenaran masuk sebelum masuk ke bilik-bilik berkenaan.9.4.12 Dewan Bestari 6.8.2 Laluan di hadapan Bilik Guru di Aras 2 .5 Tempat Letak Kereta Guru dan Kakitangan.2. Sebarang kehilangan atau penemuan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas atau Penolong Kanan HEM.8 Bilik Persalinan kecuali dibenarkan guru untuk tujuan Pendidikan Jasmani sahaja. 6.1 Laluan Hadapan Pejabat hingga ke Bilik Peperiksaan.7 Kawasan kolam ikan dan kawasan kolam najis serta rumah pam air dan elektrik.1.

4 Sila beratur dan senyap ketika berurusan dengan koperasi.2 Urusan pembelian hendaklah dibuat pada waktu rehat atau selepas waktu persekolahan sahaja.11.9.1 Semua pelajar wajib menjelaskan yuran sekolah dan bayarn-bayaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah pada masa yang tertentu.2 Semua bayaran hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing atau kepada guru yang bertanggungjawab dalam membuat pungutan yuran tertentu.6 Untuk tujuan keselamatan pelajar dilarang berlari di kawasan bangunan sekolah. 6.12.4 Pihak tidak akan mengeluarkan sebarang Surat Akuan (Testimonial) dan Surat Berhenti Sekolah kepada pelajar yang gagal menjelaskan yuran sekolah dan sebagainya.5 Semua pelajar bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa berada di kawasan sekolah.1 Koperasi Sekolah hanya dibuka pada waktu persekolahan dan pada waktu-waktu tertentu sahaja.12. 6. 6.1 Buku teks adalah percuma dan hendaklah dijaga dengan baik oleh setiap pelajar yang menerimanya. 6.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6.10.2 Pelajar bertanggungjawab terhadap penggantian buku-buku yang rosak atau hilang atau membayar kos buku tersebut.12.11 BUKU TEKS (SPBT) 6.9.3 Pelajar yang hendak berurusan dengan koperasi pada waktu pembelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada guru masing-masing. Resit pembayaran hendaklah disimpan dengan selamat untuk rujukan dari semasa kesemasa. 6.5 Urusan pembelian hendaklah dibuat dikuanter yang disediakan. 6.3 Pelajar adalah dilarang sama sekali meninggalkan buku teks SPBT dalam kelas atau di sekolah selepas waktu persekolahan.10.10. 6. 6.11. 6. 6.10 YURAN SEKOLAH 6.11. Pelajar dilarang untuk memasuki koperasi. 6.7 Berjalan dengan tertib semasa menaiki dan menuruni tangga.4 Kegagalan pelajar mematuhi peraturan akan memungkinkan kemudahan pinjaman ini ditarik balik.9. 6.12.11. 6. Sila rujuk kepada papan kenyataan Koperasi.10. 6.3 Pelajar mesti mendapatkan resit penerimaan bayaran daripada guru yang terlibat. 6.12 KEDAI KOPERASI SEKOLAH 6.12. .

1. 6.14.6 Buka lilitan kaki seluar ialah 40 cm hingga 44 cm iaitu minimum 40 cm dan maksimum 44 cm. 7.8 Seluar tidak boleh berfesyen atau sengaja dikoyakkan atau dilukis.1.13. 7.9 Seluar tidak boleh dipakai di bawah pusat.1.13 PENGGUNAAN TELEFON AWAM 6.7 Seluar yang ketat atau terlalu longgar tidak dibenarkan.2 Surat-menyurat yang dibuat atas urusan rasmi hendaklah dirujuk kepada Pengetua.1 Seluar 7. 7. 7.3 Seluar jeans atau berpotongan seluar jeans tidak dibenarkan.4 Poket bahagian belakang hendaklah bertebuk tanpa tudung.1 Penggunaan kemudahan telefon hanya dibenarkan pada waktu rehat atau sebelum dan selepas waktu persekolahan. Saku tepi seluar tidak dibenarkan. 7. 7.1.1.1.2 Sekiranya kecemasan atau keperluan mendesak.1.1. 6.3 Pihak sekolah berhak membuka dan memeriksa surat-surat pelajar yang diterima dengan menggunakan alamat sekolah.1. 6. 7.14 HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN PIHAK LUAR 6.1 PAKAIAN PELAJAR LELAKI 7.1.13.1.1. 6.1.3 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan telefon awam.14.1.14.2 Hendaklah berpotingan biasa dan kelihatan sopan.1.4 Pelajar luar atau bekas pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua. 7. penggunaan kemudahan telefon awam ada waktu pembelajaran hendaklah dengan kebenaran guru bertugas atau guru-guru lain.1. 6. .13.1.1 Pelajar tidak dibenarkan sama sekali memasuki sebarang pertubuhan politik atau pertubuhan haram atau ahli kumpulan sulit / haram.5 Panjang seluar hendaklah disampai buku lali iaitu menutup sepenuhnya kedua-dua buku lali.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 6. 7.1. Sila laporkan sebarang kerosakan kepada pihak sekolah.0 PAKAIAN SERAGAM 7.1. 6.1 Seluar panjang berwarna hijau gelap atau olive green yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.14.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.3 Rambut 7.3 Kepala tali pinggang tidak besar.10 Hanya singlet berwarna putih sahaja dibenarkan.1.2.1.4.1. 7.4.1.1. berjuntai dihadapan dan sebagainya.9 Baju hendaklah sentiasa dimasukkan di dalam seluar sewaktu berada di kawasan sekolah.1.1 Rambut hendaklah pendek (tidak melebihi 3 inci ) dan kemas.1.6 Baju berlengan pendek dan tidak boleh dilipat.1. 7.1.4.1.1 Warna hijau gelap / hitam tanpa corak.2. 7.4.6 Potongan rambut tidak boleh berfesyen ( seperti potongan punk.5 Rambut belakang nipis dan dipotong rata atau dipotong ’slope’ dan tidak menyentuh kolar baju.2 Lebar tali pinggang tidak melebihi 3 cm atau 1 inci.2. 7.4 Pakaian Khas . 7.4.2. 7.1.3 Kemeja biasa berwarna putih. 7. 7.1.2 Tali Pinggang. berekor. 7.2.) 7.2.7 Baju ’T’ tidak dibenarkan.1.5 Butang dan jahitan mestilah berwarna putih. 7.4 Pelipis (sideburn) hendaklah dipotong rata digaris tengah telinga.5 Tali pinggang kulit tidak dibenarkan. 7. 7.2.1.1. 7.1.1.1.3 Rambut tepi tidak menutup telinga. berwarna.2 Baju Kemeja 7.2.2.1. berkolar dan satu poket di sebelah kiri.4 Kepala tali pinggang tidak melebihi saiz 5 cm (panjang) X 3.8 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan kecuali Pengawas atau pemegang jawatan-jawatan khas.1.2 Rambut depan tidak melebihi separuh paras dahi. Butang hendaklah dkenakan dengan kemas dan tidak membuka dada.1. 7. tidak berbentuk -bentuk atau dikhaskan.4. 7.1.1. 7.4 Diperbuat daripada kain kapas atau tetron cotton. 7. dalam perjalanan ke sekolah atau dalam perjalanan balik dari sekolah.1.5 cm (lebar) 7. tidak terlalu ketat atau terlalu longgar dan berfesyen. 7.1.1.2.

b. 7. bersamping kain hitam pada hari Jumaat. 7.1. a.2. c.2. Labuh tudung ialah di antara pinggang hingga ke paras punggung. a.1 . c. 7.2. 7.2.7 Tidak berzip di belakang.2.1. b. c. Pinafore berwarna biru laut atau turquoise.9 Pelajar mesti memaki kain dalam yang labuh dan simis (singlet wanita) yang tidak telus pandang.bersongkok.2 PAKAIAN PELAJAR PEREMPUAN 7.2 BLOUSE DAN PINAFORE (BAGI PELAJAR BUKAN ISLAM) 7.2 Pinafore. (Kain jenis berkilat tidak dibenarkan). 7. Blouse dipakai bersama tali leher yang diikat kemas dan rapi.1.1. b.1 Blouse. b. Berpesak Leher Teluk Belanga (tradisional) Labuh baju kurung hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut.1 BAJU KURUNG ( BAGI PELAJAR ISLAM) 7. 7. 7.4. Kancing baju hendaklah kecil dan berwarna putih serta dijahit kekal atau berbutang tetap.4 Berbaju jalur. Pelajar lelaki beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung teluk belanga. Pin kain tudung yang dibenarkan juga adalah berwarna putih. a.6 Berkancing di leher.1. 7. Tudung berkain putih kosong tanpa bunga sulaman.10 Tudung.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH a. Serkop kepala / anak tudung berwarna putih sahaja.2.2.8 Kain kurung susun tepi berwarna biru laut (turquoise) dan menutup buku lali.1.2.3 Baju kurung berwarna putih dan kain kurung berwarna biru laut.2.2.1. kaitan atau renda. jenis kain kapas atau tetron cotton. Labuh pinafore hendaklah 5 cm hingga 8 cm di bawah paras lutut. 7. berlubang atau terlalu nipis tidak dibenarkan. 7. tidak besar dan tidak dilipat.2.2.2. d.1.5 Baju Kurung. 7. Berwarna putih kain kapas atau tetron cotton.2. Lengan blouse adalah potongan biasa.

2.6 Rambut yang panjang dan terjuntai di hadapan hendaklah disepit dengan penyepit rambut yang dibenarkan.2.2.3. 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH c.2 Pelajar dilarang mencukur atau mencabut bulu kening.2.3.2.2 Kasut kanvas berwarna putih 7.5 cm dipakai di cuping telinga bahagian bawah.1 Pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas.5 Barang-barang berharga tidak dibenarkan. 7.3.3 BARANG KEMAS / BARANG BERHARGA. Tidak boleh kembang payung.2.4 PERSOLEKAN 7.2. tidak berbelang atau bercorak.2.5.2 Rambut yang panjang hendaklah diikat pada pangkal rambut. 7. 7.5 cm X 0. maskara dan ’eye-shadow’. 7. 7.3.2.2. 7. biru gelap atau hitam sahaja dan tidak berfesyen yang keterlaluan.4.5.2. 7. Bentuk skirt pinafore hendaklah berbentuk a.2.2.2 Pelajar lelaki dilarang memakai barang kemas kecuali jam tangan.4 Penyepit rambut berfesyen dan berwarna-warni tidak dibenarkan. mekap.5.3 Reben yang boleh digunakan adalah yang berwarna putih.2.3 Tali jam tangan yang berfesyen tidak dibenarkan.3. Jika perlu dengan syarat berikut: sepasang subang kecil berukuran 0. 7.2.1 Rambut tidak mencecah bahu. Jam tangan 7.4.2. 7.3.5 7. b. RAMBUT (Bagi pelajar yang tidak bermini telekung) 7.4 .5. A. c.3 7.4 Telefon bimbit / ’handphone’ tidak dibenarkan 7.1 Pelajar dilarang memakai gincu (lipstik). tidak berwarna-warni dan tidak berfesyen.5 Rambut tidak boleh diwarnakan.2 Stokin pendek berwarna putih dan tidak melebihi setengah betis.4 Jika berstokin hendaklah berwarna putih .3.4. KASUT 7. Bukan anting-anting. 7. 7.5.3.3 Mesti menutup kedua-dua buku lali.5. 7. STOKIN 7.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.2 Hendaklah dipotong pendek.6 Pelajar dilarang bersolek dan dilarang membawa alat solej ke sekolah.6.7. 7. boot.5.5.5 Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap.8. 7.6.5 Semua pelajar dilarang mengenakan tatu (gambar atau tulisan) pada mana-mana bahagian tubuh badan.4.6 7.4 Dilarang memakai tali leher dengan terlondeh atau setengah sahaja. sepanjang perjalanan pergi dan balik sekolah. kasut track sukan. LENCANA SEKOLAH DAN TANDA NAMA BERSULAM.3 Pelajar dilarang membawa sikat yang panjangnya melebihi 12 cm dan tidak kelihatan apabila diletakkan di kocek dan tidak tajam pemegangnya.5 Tandanama hendaklah dijahit di atas lencana / poket. 7. butang kolar hendaklah dikenakan apabila memakai tali leher.2 di tudung sebelah kiri (untuk pelajar perempuan Islam) dan 7. 7.6.4.7.8 . 7.8.3.4 Pelajar tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap / tinted atau berbentuk luar biasa.3 di pinafore sebelah kiri (untuk pelajar bukan Islam) 7.2 Semua pelajar diwajibkan memakai tanda nama dan lencana sepanjang masa berada di sekolah.4.2 Setiap pelajar mestilah berwajah kemas dan rambut disikat rapi.1 di atas poket sebelah kiri ( untuk pelajar lelaki) 7.3 Tidak diwarnakan dengan sebarang pengilat kuku. 7.2 Tali leher hendaklah dipakai setiap masa apabila memasuki kawasan sekolah.8. 7.3 Lencana hendaklah dijahit: 7.4 Lencana yang telah hilang warna atau diubahsuai tidak boleh digunakan dan perlu diganti dengan yang baru. 7. 7. 7.5 TALI LEHER 7.6.3. 7.7 7.8.6.5.4.8.3.3 Tali leher hendaklah dipakai dengan kemas.7. (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.3 Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan. kasut high-cut (hingga ke buku lali) kasut potongan ’kung fu’ dan kasut bermuncung panjang ( long cut) tidak dibenarkan 7.6.4 Kasut tidak melebihi paras buku lali. 7.6. KUKU 7. 7.4 Hendaklah sentiasa bersih. 7.6 Kasut kulit. HAL-HAL PENAMPILAN DIRI 7.

11 8.2 Semua pelajar mesti berpakaian seragam sekolah apabila berada di kawasan sekolah untuk menghadiri kegiatan mingguan atau kelas tambahan. 7.4 Bagi Unit Beruniform.4 Setiap pelajar mesti memakai kasut sekolah atau kasut sukan setiap kali menyertai kegiatan di dalam kawasan sekolah. ahli-ahli berkenaan diwajibkan berpakaian seragam unit beruniform masing-masing pada SETIAP HARI RABU. pelajar dikehendaki memakai pakaian kokurikulum yang telah dikhaskan oleh pihak sekolah.5 Pelajar dibenarkan memakai pakaian rumah sukan untuk menghadiri latihan rumah sukan.3 Untuk kegiatan kokurikulum. PAKAIAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KOKURIKULUM / KELAS TAMBAHAN.10. 7. 7.9.10 7.11.11. 7.2 Kemeja ’T’ khas PJK (ada dijual oleh pihak sekolah) 7.10.11.10. 7.9.3 Berpakaian kemas dan sesuai ketika berurusan dengan pihak sekolah seperti meminta borang dan seumpamanya.3 Seluar trek berwarna hitam (juga ada dijual oleh pihak sekolah). 7.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 7.2 Pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah semasa menyertai lawatan anjuran sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti di luar sekolah anjuran pihak sekolah.7 Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan sebagai seorang pelajar sekolah.11.5 Pelajar juga diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah ketika datang untuk mengambil keputusan peperiksaan PMR.10. Pemakai pakaian yang tidak sesuai mengikut pertimbangan pihak sekolah tidak akan dilayan. Manakala pakaian yang bersesuaian untuk peperiksaan SPM dan STPM 7.10. 7. 7.8. 7.9 PAKAIAN PENDIDIKAN JASMANI. 7. . 7. PAKAIAN PADA WAKTU-WAKTU LAIN.6 Pelajar perempuan Islam diwajibkan memakai mini telekung berwarna putih atau bertudung putih untuk menghadiri Aktiviti Luar Bilik Darjah/ Kegiatan Kokurikulum / Kelas Tambahan.0 BARANG-BARANG LARANGAN.

9. makanan dibeli dari luar kawasan sekolah kecuali makanan yang dibawa dari rumah menggunakan bekas makanan plastik guna semula. 8. dadah.13 Barang yang yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. alat elektronik yang lain. gelang plastik. ’lighter’.0 PELAWAT / IBU BAPA / PENJAGA YANG BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH.1 Rokok. 8. besi dan sebagainya).1.1. Sains dan sebagainya adalah dikecualikan sekiranya ianya termasuk di dalam senarai barang yang dilarang.14 Pihak sekolah akan memaklumkan jenis-jenis barang yang dilarang dibawa atau dipakai atau digunakan dari semasa ke semasa. camera. mancis.1. 8.15 Pihak sekolah akan mengambil tindakan merampas barang berkenaan sekiranya dibawa ke sekolah.1. 8. gelang getah. 9.1.7 Liquid Paper. kaset.11 Minuman keras.1. cincin.1. dan semua jenis cat. 8. bunga api dan semua barang sekategori dengan nya. 8.1. gold dust.4 Sebarang jenis alat solek dan kertas tisu. 9. Kebenaran ini adalah untuk kesalahan kali pertama sahaja. 8. 8.1. majalah dan gambar lucah. pita video. rantai tali.16 Hanya ibubapa / penjaga sahaja yang dibenarkan menuntut semula barang yang telah dirampas oleh pihak sekolah. pen marker.1 Barang-barang yang disenaraikan berikut adalah dilarang dibawa ke sekolah.2 Benda-benda yang tajam dan berbahaya ( seperti sikat berpemegang tajam. pager dan semua alat telekomunikasi. . ganja.10 Telefon bimbit. ’walkman’. 8.8 Mercun.1. dan sebagainya. VCD. 8. dan barang-barang yang sejenis dengan nya (kategori berbahaya).12 Barang-barang lain yang ditakrifkan sebagai tidak sesuai dimiliki dan dibawa oleh pelajar sekolah. Lukisan Kejuruteraan.1. gunting. permainan video. gula-gula dan makanan ringan (junk food).1. 8. 8.1. 8. tepung gandum.3 Barang-barang perhiasan seperti rantai emas.9 Chewing Gum. CD-ROM. pisau.1. majalah hiburan.5 Radio. staf sokongan atau pelajar sekolah ini.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 8.2 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya di Pejabat Sekolah sebelum berurusan dengan guru-guru. 8. 8. 8.1.1.1 Semua pelawat termasuk ibu bapa / penjaga mesti melaporkan diri di pondok jaga untuk mendapatkan Pas Lawatan.6 Komik. dan makanan yang dilarang dalam peraturan kantin sekolah.

10. (ii) Laporan Polis . Ibu bapa / penjaga yang berurusan dengan anak-anak masing mestilah ke Pejabat sekolah. Dalam keadaan tertentu pihak sekolah akan meminta ibu bapa/ penjaga untuk menunjukkan Kad Pengenalan sebagai bukti pengenalan diri.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 9.3 Untuk memudahkan proses tuntutan dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan iaitu: Jenis Tuntutan Dokumen Berkaitan A.4.3 9.1 Notis Pemberitahuan Kemalangan / tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad. C.0 SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 10. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah. 10. Pelawat dilarang berlegar-legar atau pergi ke kelas anak-anak mereka. 10.2 Pihak sekolah mesti dimaklumkan oleh ibu bapa/ penjaga sekiranya anak mereka terlibat dalam kemalangan / kematian kerana perlindungan Takaful adalah sepanjang 24 jam dan dimana-mana sahaja di Malaysia. Ibu bapa / penjaga diminta tidak mewakilkan urusan mereka kepada saudara-mara atau adik-beradik pelajar yang lain. hilang anggota badan. Tuntutan Lumpuh (i) Borang Tuntutan yang diisi Berkekalan / Terpisah atau lengkap. B.3 Semua pelajar yang ditimpa risiko boleh membuat tuntutan selagi kemalangan tersebut tidak menyalahi undang-undang Malaysia. 10.6 Semua pelawat mestilah berpakaian kemas dan sopan semasa berurusan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah hanya akan berurusan dengan ibu bapa / penjaga yang sah sahaja.5 9. (iv) Sijil kematian yang sah.4 Tatacara Tuntutan: 10. 10.4 9. (ii) Laporan Polis (iii) Salinan Permit menguburkan yang sah.4. Khairat Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap. 10.1 Semua pelajar diwajibkan mencarum dalam skim Takaful PelajarPelajar Sekolah Malaysia. Kematian (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.4.2 Ibubapa / penjaga boleh membuat tuntutan terus kepada syarikat atau melalui pihak sekolah di mana pelajar tersebut didaftarkan.

12. 12.4 Syarikat Takaful Malaysia berhak meminta dokumendokumen khusus yang lain sekiranya perlu dengan kos ditanggung oleh pihak yang menuntut.1 KESALAHAN BERAT 12.1. 11. (ii) Laporan Polis (iii) Ward Chit / Pengesahan Rawatan bila masuk / keluar 10. mengancam.4.1 Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. Tuntutan Elaun Tunai Hospital (i) Borang Tuntutan yang diisi lengkap.6 Memukul. 12. menyimpan atau menghisap bahan tembakau.1.1. mengancam. mengugut atau baidap terhadap guru.2 Mengedar.4 Minum atau menyimpan minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan.3 Membawa. mengugut pengawas atau murid lain.2 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah pada hari cuti umum dan hari cuti persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis Pengetua dan disyaratkan bersama guru pengiring.5 Melakukan pergaduhan atau kekerasan.4. 10. .1.1 Pelajar yang menjalani hukuman gantung persekolahan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah sepanjang tempoh penggantungan berlangsung.5 10.1.8 Membawa atau menggunakan senjata atau alat merbahaya.1. 12. menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.0 HAL-HAL LAIN 11.1.1. 11. 12. 12.5 Cek bayaran tuntutan akan dibuat dan dikeluarkan atas nama pelajar atau waris hanya boleh dibuat dengan persetujuan bertulis oleh pihak sekolah masing-masing.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH D.4. 10. 12. 12.3 Pelajar dilarang mengadakan sebarang majlis atau program tanpa kebenaran pihak sekolah. 11.0 KATEGORI KESALAHAN.7 Memukul. 12. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan tuntutan sekiranya ibu bapa / penjaga tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam tempoh tuntutan dibenarkan.6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak bertanggungan ke atas apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pelajar atau waris sekiranya pelajar berkenaan tidak menjelaskan sepenuhnya bayaran sumbangan takaful.

14 Mencabul kehormatan pelajar perempuan.1. 12.11 Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.1. 12.25 Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai masyarakat Malaysia.1. 12.1. 12. 12. majalah atau pita rakaman yang terlarang. memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.1. 12. 12.28 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.12 Mencetak.21 Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan.23 Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. penderaan.24 Membawa atau menggunakan alat yang mengganggu proses pengajaran atau pembelajaran atau peperiksaan atau ujian.22 Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan multimedia. 12.10 Mencuri.1.1. 12.1.26 Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari dan berkala (bukan berturut-turut) selama 60 hari selama satu tahun sesi persekolahan. mengedar atau menyimpan rencana. 12. 12. pemerasan atau peras ugut terhadap murid lain. perhimpunan haram atau merusuh.19 Membawa atau menggunakan bahan letupan.18 Merosakkan harta benda.20 Menulis atau melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.1. merompak. menjadi bohsia. 12. 12.1. 12.1. 12.1.15 Melakukan zina. 12.1.1. liwat. 12. hubungan luar tabii.16 Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.1.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.1. 12.1. paksaan.9 Melakukan buli. menerbit.1. . mempamer.1. 12.17 Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah.27 Menjejaskan kuasa Guru Besar atau Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.1.13 Membabitkan diri dengan kumpulan haram.

3 Bermain dalam bilik darjah.14 Mengeluarkan kata lucah dan kesat.7 Bermain di kantin waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran. 12. 12.9 Mencuri.2.2.9 Tidak mematuhi peraturan makmal sekolah. membawa senjata atau benda alat yang dianggap merbahaya. koridor atau kawasan yang dilarang.15 Melakukan hubungan yang mencurigakan.2.3. 12.1 Menyimpan misai. 12.7 Bercumbu. 12. . 12.3.13 Mengedar. melukis atau mempamer bahan lucah. 12. 12. 12.2.2.2. 12.11 Ponteng sebarang acara rasmi sekolah. 12.3 KESALAHAN RINGAN 12.2. 12. 12. 12. menipu. membawa.6 Poteng kelas. 12.3.4 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.11 Masuk bilik khas tanpa kebenaran.2 Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.2. 12.8 Keluar dari sekolah tanpa kebenaran.2.1 Melakukan mana-mana kesalahan ringan kali ketiga. Menggunakan alat hiburan atau elektronik di sekolah.10 Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam tangan. 12.3.2.5 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.3 Berjudi atau bermain permainan yang berunsurkan perjudian. menyimpan. berbohong atau meniru ketika peperiksaan. janggut atau jambang.3. 12.3.18 Menconteng papan tulis. 12.2.3. 12. memiliki.3. 12.16 Fesyen rambut seperti punk/skin head atau fesyen lain yang bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).2 Memiliki.10 Tidak amanah.5 Menyalahgunakan peralatan elektrik.2. 12.17 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.12 Ponteng Sekolah.2. 12.8 Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.3.2. 12.2. 12. 12.6 Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah.3.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.2. 12.2.2. 12.2 KESALAHAN SEDERHANA 12. papan kenyataan dan manamana bahagian sekolah.3.4 Merosakan harta benda sekolah.

4.3. 12.3.2 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.19 12.3.7 Tidak membawa buku.5 Keluar kelas tanpa kebenaran.15 12.10 Bising 12.11 Makan dan minum dalam kelas tanpa kebenaran.4.4.3. Menunggang atau memandu kenderaan di dalam kawasan sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 12.4. Semua kesalahan yang bersabit dengan pembelajaran misalnya tidak membawa buku teks. 12. Tidak memakai pakaian sekolah dengan lengkap.3. Lewat bergerak ke perhimpunan.3. 12. 12. tidak membuat kerja rumah dan lain-lain.20 12. 12.12 Mengotorkan kelas. 12.4.9 Lewat masuk kelas 12.4. . Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Lembaga Disiplin Sekolah.17 12.12 12.4.13 12.1 Berjalan-jalan tanpa kebenaran.4 Mengganggu kawan.14 Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini. 12. 12.18 12.4. Datang lewat ke sekolah. Melakukan pembaziran air atau elektrik. Bising dalam bilik darjah sehingga menjejaskan ketenteraman dan mengganggu kelas yang lain.21 Makan atau minum di bilik darjah pada sebarang masa.8 Tidak membawa buku teks 12.16 12.14 12. 12.4.4. 12.4. 12.4.3.6 Mengganggu guru.3 Tidak memberi perhatian.3.4.4 KESALAHAN BIASA 12.3.13 Tidak duduk setempat.4.3.

JENIS KESALAHAN Jenayah tafsiran polis du luar kawasan sekolah. Jenayah tafsiran polis berlaku di luar kawasan sekolah dan dimaklumkan kepada sekolah Jenayah dalam konteks sekolah dan dilaksanakan dalam kawasan sekolah seperti yang dinyatakan dalam Buku Rekod Salah Laku Salah laku seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (a) Salah laku sederhana kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (b) Salah laku ringan kali ketiga (3) Salah laku seperti yang dinyatakan dalam jadual 3 (c). TINDAKAN / HUKUMAN Siasatan polis Gantung sekolah atau buang sekolah PENENTU DAN PELAKSANA HUKUMAN / TINDAKAN Mahkamah Lembaga Disiplin Sekolah Berat 1. bersih kelas Jawatankuasa Disiplin Sekolah 1. 2. 2. Guru-guru .BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH KESALAHAN DAN HUKUMAN KATEGORI KESALAHAN Jenayah 1 2. Amaran Denda Tahanan Hukuman/Tindakan yang adil setimpal serta bersifat mendidik seperti nasihat. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak kurang 3 kali dan tidak melebihi 7 kali. 2. Jawatankuasa Disiplin Sekolah Biasa 1. 2. Melakukan kerja-kerja kebajikan. 1. 2. Sebatan dengan rotan atau pembaris tidak melebihi 2 kali . Salah laku biasa kali ketiga (3) Salah laku semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku sama ada di dalam atau di luar darja seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3 (d) 1. 1. Lembaga Disiplin Sekolah Sederhana 1. Ringan 1. 3. 1. surat aku kesalahan . 3.

Perkakas di dalam makmal mestilah sentiasa berada di tempat yang ditentukan. 13.2 Jika pelajar-pelajar telah tiba terdahulu daripada guru. pelajar-pelajar mestilah membuatnya dengan senyap dan teratur mengikut peraturan sepertimana diarahkan oleh guru.5 Radas dan perkakas hanya boleh diguna setelah mendapat keizinan daripada guru yang mengajar. Jika tidak faham membuat sesuatu hendaklah dengan segera meminta pertolongan atau nasihat dari guru.10 Benda-benda pepejal jangan ditinggalkan di dalam sinki pembasuh kerana ditakuti akan menyumbatkan saluran air atau tindakan kimia dan lain-lain lagi. .0 PERATURAN MAKMAL SAINS Peraturan-peraturan berikut mesti dipatuhi oleh semua pelajar yang menggunakan bilik-bilik makmal sain. 13. Setelah digunakan hendaklah disimpan di temapatnya.9 Kerosakan seperti paip bocor. 13. 13. 13. 13. 13. terkena api atau asid. Tiada suatu barang pun boleh dibawa keluar makmal.1 Sesiapapun tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam bilik makmal jika tidak bersama dengan guru yang berkenaan.14 Tidak dibenarkan merosakkan radas.13 Jika kulit badan terkena asid atau alkali. 13. 13.6 Bila membuat satu-satu ujikaji. 13. Meja dan bangku hendaklah dibersihkan setelah membuat satu-satu ujikaji.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke bilik makmal dengan senyap dan teratur. air dan kuasa elektrik. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapatkan tempat duduk. di tempat yang terkena itu hendaklah dibasuh dengan air.11 Jangan membazirkan gas.7 Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti luka.8 Jika termasuk sesuatu benda yang merbahaya ke dalam mulut hendaklah diludahkan dengan segera dan basuh mulut dengan air.12 Bilik makmal hendaklah sentiasa bersih dan kemas. dawai elektrik putus atau suisnya pecah juga lain-lain alatan hendaklah dialporkan kepada guru dengan segera. mereka hendaklah beratur dengan sempurna di luar bilik makmal dan tunggu sehingga guru datang.4 Beg pelajar-pelajar mesti diletakkan di luar makmal. Bila tidak diperlukan hendaklah ditutup atau dipadamkan dengan segera. 13. 13. Ini adalah untuk keselamatan pelajar-pelajar sendiri dan juga keselamatan radas dan alatan di dalam makmal. 13. Pelajar tidak dibenarkan merasa sesuatu tanpa kebenaran dan keizinan guru. hendaklah dilaporkan kepada guru dengan segera. 13.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 13. alat-alatan juga bendabenda yang terdapat dibilik makmal.

14.12 Pelajar-pelajar tidak dibenarkan bergurau dan berjalan di dalam bengkel tanpa sebab. 14. 14. 14.1 Pelajar tidak dibenrkan masuk atau tinggal di dalam bengkel jika tidak bersamna guru yang berkenaan. . 14.0 PERATURAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pelajar mestilah mematuhi peraturan keselamatan di bengkel seperti yang dinyatakan di bawah : 14.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH Peringatan : Jika terdapat sesuatu kerosakan atau kemalangan di bilik makmal kerana kesalahan pelajar itu sendiri atau lain-lain pelajar kerana melanggar peraturan di atas.1. 14. Tiada suatu barang pun yang boleh dibawa keluar dari bengkel.13 Bila-bila masa pun janganlah membazirkan gas. Jika berlaku penumpahan. 14.6 Semua pelajar semasa membuat kerja amali mesti memakai apron dengan baju sekolahnya dibuka.8 Jika berlaku sesuatu kamalangan. 14. hendaklah melaporkan kepada guru dengan segera. guru-guru dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab. air.5 Mesin-mesin dan alat-alat hanya boleh digunakan setelah mendapat kebenaran daripada guru yang mengajar.2 Pelajar-pelajar hendaklah beratur dengan sempurna di luar bengkel sehingga guru datang. Untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit pelajar mestilah membasuh tangan dengan bersih selepas bahan-bahan seperti asid dan bahan-bahan beracun.7 Kebersihan diri adalah sangat mustahak untuk mengelakkan dari mendapat kecacatan kulit. secepatnya minyak itu hendaklah dilapkan.10 Bila mengerudi atau mencanai mestilah menggunakan kaca mata terang.1 Setiap pelajar mesti mematuhi arahan kecemasan.0 ARAHAN DAN PERATURAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN. kuasa elektrik dan apa-apa bahan yang lain.11 Jangan baling alat-alat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 14.14 Selepas menggunakan alat-alay atau perkakas-perkakas hendaklah dipulangkan atau diletakkan di tempat asalnya. 14. 14. 14. 15. 15. 14.9 Jangan jatuh atau tumpahkan minyak atau penyejuk di atas lantai. 14. Mereka tidak dibenarkan memakai tali leher semasa membuat kerja amali.1 ARAHAN TETAP 15.3 Pelajar-pelajar hendaklah masuk ke dalam bengkel dengan senyap dan teratur.4 Beg-beg mestilah diletakkan di tempat yang telah disediakan. Mereka tidak seharusnya berebut-rebut untuk mendapat tempat duduk.

dan mestilah turun mengikut tangga yang ditetapkan.2.4 Pelajar-pelajar.2.2. 15.2.1 Menyerahkan buku kedatangan atau senarai semakan kehadiran pelajar kepada Ahli Jawatankuasa Keselamatan latihan kebakaran. 15.1 Kerani / sesiapa yang berada di pejabat mengambil buku kedatangan pelajar di pejabat dan dibawa ke tempat berkumpul. 15.1. guru-guru dan kakitangan sekolah diarahkan keluar dan berjalan pantas mengikut hala yang ditetapkan seperti dalam pelan. 15.5 Guru-guru yang sedang berada di dalam kelas dan ketuaketua tingkatan hendkalah memberi arahan kepada pelajar-pelajar supaya beratur dan bergerak pantas mengikut arah seperti dalam pelan. 15.2.11 Ahli Jawatankuasa Keselamatan memastikan semua pelajar serta kakitangan sekolah berada di tempat berkumpul.1.3.2. 15.3 TINDAKAN SELEPAS LATIHAN KECEMASAN 15. 15. 15.2 Beratur dan bergerak semula ke kelas masing-masing.10 Setiap tindakan hendaklah dilakukan dengan penuh disiplin.1.2 TINDAKAN KECEMASAN DIAMBIL 15. 15.3 Beg sekolah tidak perlu dibawa. 15.1.2.2 Bawa bersama dompet ( beg duit) 15.3. 15. . 15.5 Guru-guru yang sedang mengajar / ketua dan penolong ketua tingkatan mestilah berada mengikut tempat kelas-kelas mereka berkumpul.8 Pastikan semua pelajar telah keluar dari kelas.2.2.7 Semak kehadiran pelajar. 15.6 Kelas-kelas di aras 2.8 Semua guru yang tiada kelas semasa latihan dijalankan dan kakitangan sekolah dimenta berada di tempat berkumpul. 15.2.1.3 Loceng kecemasan akan dibunyikan. 3.2 Latihan kecemasan akan diadakan pada masa yang diperlukan. 15.7 Guru-guru hendaklah bergerak bersama-sama pelajar. 15. Ketua Tingkatan bawa bersama senarai nama kelasatau senarai semakan kehadiran pealajar.12 Pengawas membantu mengawal disiplin pelajar.1. 15.2.1. 15.2.9 Laporkan sebarang kemalangan dengan segera. 15.4 Utamakan keselamatan pelajar.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15.6 Pastikan suis lampu dan kipas telah ditutup.

4 Murid-murid hendaklah menggunakan jaket pantul cahaya ketika menunggang basikal / motosikal. 16.2 Sekolah hendaklah memastikan murid telah diberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai undang-undang dan keselamatan jalanraya.3 Peringatan kepada semua guru dan kakitangan sekolah sekiranya berlaku kebakaran alat pemadam api boleh didapati di pejabat. bengkel dan bilisbilik khas. 16.5 Murid-murid hendaklah mematuhi peratuaran jalanraya.6 Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan keselamatan sewaktu menunggu di stesen bas dan semasa di dalam bas.1 Sekolah hendaklah memberi arahan tentang keselamatan murid semasa di bilis darjah. 16. 16.6 Sekolah hendaklah menyimpan rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.5 Sekolah hendaklah memastikan peraturan pakaian dipatuhi oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel. laluan kenderaan yang digunakan oleh murid.2 Sekolah hendaklah mengawasi murid sebelum.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 16. 16.1. . 16. semasa dan selepas sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 16. Semasa Pengajaran dan 16.1.2.2. 16.1.2.1. 16. bilik peperiksaan. makmal sains. bilik masakan. bengkel kemahiran hidup dan ditempat-tempat diletakkan alat tersebut.2.2. 16.7 Murid-murid hendaklah menggunakan tempat menunggu ketika datang dan balik sekolah.2 Arahan Keselamatan Murid Pembelajaran dan Waktu Rehat. 16.7 Sekolah mestilah memastikan murid tidak berada di kawasan larangan semasa rehat. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran berisiko dipatuhi.2.3.1.8 Murid-murid hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki. makmal.2.1 Arahan Keselamatan Perjalanan Pergi dan Balik dari Sekolah.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 15. 16. 16.3 Murid-murid yang membawa kenderaan ke sekolah hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan.0 ARAHAN KESELAMATAN PELAJAR SEKOLAH 16.1.1.

3. sukan dan permainan. 16.4. 16. 16.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan aktiviti kokurikulum. 16. sukan dan permainan. 16.3.4. 16.5 Arahan Keselamatan Berkaitan Penggunaan Tandas.3. sukan dan permainan. sukan dan permainan.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum. 16. sukan dan permainan dipatuhi. 16. .4.4. 16. 16.4.5 Sekolah hendaklah memastikan prosedur dan peraturan berkaitan aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. sukan dan permainan. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.6 Sekolah hendaklah merekodkan pergerakan keluar murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum.3 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum.3.4. 16.3.6 Sekolah hendaklah memastikan kenderaan yang digunakan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan berada dalam keadaan selamat. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.4 Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan.2 Sekolah hendaklah mengadakan pengawasan keselamatan murid sebelum.5 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti kokurikulum. 16. 16. Sukan dan Permainan. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.3.1 Sekolah hendaklah menyediakan peraturan keselamatan murid sebelum.1 Sekolah hendaklah menyediakan arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. 16.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.2 Sekolah hendaklah membuat pengawasan murid sebelum.4 Sekolah hendaklah memastikan tatacara penggunaan peralatan untuk aktiviti lawatan dan perkhemahan dipatuhi oleh murid. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum.3 Sekolah hendaklah merekodkan kehadiran murid sebelum.

.1 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak berada di kantin semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. 16.5.2 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah semasa berada di kantin.2 Sekolah hendaklah memastikan murid tidak memasuki tandas jika terdapat orang luar yang mencurigakan / tidak dikenali di dalam atau di luar tandas.3 Sekolah hendaklah menjadualkan guru dan pengawas bertugas ketika rehat di kantin. 16.4 Semua murid hendaklah diperingatkan dari semasa kesemasa tentang sebarang peraturan dan kebersihan penggunaan tandas di sekolah. 16. 16.6.5. 16.1 Sekolah hendaklah memastikan murid mematuhi arahanarahan yang dipamerkan menerusi papan tanda yang ada di tandas.5. 16. 16.3 Sekolah hendaklah memastikan murid perempuan berteman.6.5.6 Arahan Keselamatan Penggunaan Kantin. manakala murid lelaki berteman jika situasi memerlukan ketika hendak ke tandas.BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH 16.6.

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG DIBENARKAN TANDANAMA LENCANA TALI LEHER SKIRT DI BAWAH LUTUT .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH YANG TIDAK DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH JENIS KASUT YANG DILARANG PEMAKAIANNYA .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH PERATURAN PENGGUNAAN BEG SEKOLAH TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN TIDAK DIBENARKAN DIBENARKAN .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .

BUKU PANDUAN PELAJAR SMK GELANG PATAH .