P. 1
Angol_beszedfordulatok

Angol_beszedfordulatok

|Views: 156|Likes:
Published by kalbert72

More info:

Published by: kalbert72 on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

© Animus Kiado, 1994 ISBN 963 8386 19 3

Kesziilt az Animus Kiado gondozasaban 1998-ban Felel6s kiado: Balazs Istvan

Sorozatszerkeszt6: Gabor Aniko

Boritoterv: Beleznai Kernel

Anyanyelvi lektor: Paul Kirk

Szedte Kovacs Lorant

Nyomas: Sed Nyomda, Szekszard Felel6s vezet6: Dranovits Istvan

Keresse a konvvesboltokban!

-'

A

4 Lander 1 Sprache 4 orszag 1 nyelv

to abandon

They have abandoned the motion.

felad, letesz valamirOl Eleitettek az inditvanyt,

Orszagismereti olvasmanyok szobeli nemet nyelvvizsgara kesziiloknek, hangkazettaval.

mindenekelott, legelsiisorban, legjOkepp, minden mas elOtt

This matter has to take priority Ennek az iigynek elsObbseget kell

above all others. elveznie minden mas eiott.

above all

* * *

according to

According to the official statement of the government inflation will not be higher than 20 percent.

szerint

Hivatalos kormanykozles szerint az inflaci6 nem lesz magasabb 20 szazaIeknal.

Angol titkarnoi kezikonyv

to add bozzaadni, hozzaJUzni

I have nothing to add to what I Ahhoz, amit mondtam, nines

said. hozzaftiznl val6m.

Felveszed a telefont, es angolul szolnak Hozzad. Levelet kapsz, levelet irsz - angolul. Vendegek erkeznek cegedhez, fonokodhoz, s Te angolul fogadod, igazitod utba oket.

A titkarnoi munkakor leggyakoribb helyzeteinek es feladatainak angol nyelvu megoldasara keszit fel ez a konyv,

sok parbeszeddel, targymutatoval.

Afteryoul

Csak on utan!

all I know csak annyit tudok

All I know is that he will be here Csak annyit tudok, hogy harnaro-

pretty soon. san itt lesz.

all that matters csak az szamit

All that matters for us now is to be Csak az szarnit most, hogy idOben

there in time. ott legyiink.

Animus Kiad6

all the more reason to do sg

- I have so much to learn for tomorrow.

- All the more reason to begin learning right now.

all things considered

All things considered I must say you must be right.

it amounts to saying that ...

He has made a lot of money this year. It amounts to saying that he has had a fantastic year.

It amounts to the same thing.

apart from the fact

Apart from the fact that he is a little lazy, he has a very kind personality.

eggyel tobb ok arra, bogy csinaljon valamit

- Sok tanulnival6m van holnapra.

- Eggyel tobb ok arra, hogy rogton

elkezdj tanulni.

minden: egybevetve

Mindent egybevetve azt kell mondanom, hogy bizonyara igazad van.

akar ugy/azt is mondbatndnk, bogy ...

Sok penzt keresett az iden, Alcir ugy is rnondhatnank, hogy fantasztikus eve volt.

Bgyre megy.

amellett, att61 eltekintoe Eltekintve att61, hogy egy kicsit lusta, nagyon kedves termeszeul,

to arouse interest (elkelli az erdekl{fdest

His new novel has aroused great Vj regenye nagy erdekloaest keltett

interest all over America. Amerika-szerte.

as a (general) rule

As a rule a suit and tie are not expected for his parties.

szokas szerint, rendszerint, altalaban

Altalaban nem kell oltonyben es nyakkendo1len menni a partijaira.

as a matter of course

As a matter of course, fluent English is required of all applicants for the job.

as a matter of fact

As a matter of fact I would rather give you a mark five.

as a result of sg

As a result of your effort, you have made much progress in English.

As far as I am concerned ...

As far as I am concerned I prefer honesty to being rich.

as far as I (can) remember

As far as I (can) remember he is a dark haired man with grey eyes in his forties.

as.far as I know

As far as I know some commission will be drawn by all the employees.

eleoe, magat61 ertetodoen Mindenkinek, aki az allasra jeIentkezik, magat61 ertetOdOen foIyekonyan kell beszelnie angolul.

tulajdonkeppen, alapjaban veve, ami azt illeti, val6jaban Tulajdonkeppen, inkabb otost adnek neked,

oalaminek az eredmenyekeppen, kovetkezteben

Igyekezeted eredmenyekeppen sokat javult az angoltudasod,

Ami engem illet ...

Ami engem iIIet, jobban szeretem a becsuletesseget, mint a gazdagsago!.

amennyire en emlekszem Amennyire en emlekszern 6 egy sOtet hajti, sziirke szerml, negyvenes eveiben jar6 ferfi.

tudomdsom szerint

Iudomasom szerint minden alkalmazott kap majd jutaJeko!.

as far as possible/as much as abogyan (csak) lebetiamennyire

possible csak lehet

He will do his best as far as Megteszi a tOle telhetot, ameny-

possible. nyire csak lehet.

as for

ami ... -t illeti

.\5 for the leading character's Ami a foszereplo alakitasa; i1leti, interpretation everybody was de- mindenki el volt tOle ragadtatva. lighted with it.

as for my part ami engem illet

\s for my part I do not agree with Ami engem iIIet, nem ertek egyet

vou. veled.

as I see it

\s I see it. it is a real problem of our century.

ahogy en latom

Ahogy en latorn, ez val6s problernaja szazadunknak.

as it strikes me

,\5 it strikes me he will accept the offer.

szerintem, ugy t(fnik nekem Szerintem el fogja fogadn i az ajinlatot.

as one might say

vever look a gift-horse mouth, as one might say.

ahogy mandan; szoktak

in the AjamJek 16nak ne nezd a fogat, ahogy mondani szoktak,

as opposed to

szemben, ellentetben, osszebasonlitua

He gets here on time, as opposed to Pontosan szokott ideerni, szemben

his colleague who is always late. a kollegajival, aki el szokott kesni,

·8·

as the case may be

They will stay here for a fortnight or more as the case may be.

as the case stands

As the case stands, it is profitable to buy stocks and shares.

at all costs

a korolmenyekml fogg6en

Ket hetig vagy tovabb maradnak, a koriiImenyektOl fiiggiien.

a jelenlegi helyzetben

A jelenlegi helyzetben reszvenyeke; vasarolni,

elonyiis

They want to achieve good results J6 eredrnenyeket akarnak elerm,

at all costs. barrnibe keriil is.

barmibe kernl is

the first given chance.

at the first given chance az elsa adando alkalommal

We shall talk about it in detail at Az elso adando alkalommal resz-

Ietesen beszelni fogunk r6la.

at the same time ugyanakkor, egyben, egyutta!

She was a mother of fIVe children Otgyermekes anya, ugyanakkor and a business woman at the same iizletasszony is volt.

time.

to attach importance to

We should attach more importance to the protection of our environment.

I don't attach much importance to his opinion.

fontossagot, tulajdonit calaminek, mlyt helyez ualamire Nagyobb fontossagot kellene tula]donitanunk kiirnyezetiink vedelrnenek,

Nem sokat adok a velemenyere.

B

to be a pain in the neck

Washing up was always a pain in the neck for her.

nyt7g a nyakan

A rnosogatas mindig csak nyug volt a nyakan,

to be an exception to the rule kivetel a szabaly alol

His case is an exception to the rule. Az 0 esete kivetel a szabaly al61.

to be at stake

Her career is at stake now.

to be aware/unaware of sg

kockan forog

Az karrierje forog most kockan,

He did it without being aware of the Ogy tette, hogy nem volt tudataban

consequences. a kovetkezmenyeknek.

tudataban van ualamineklnincs tudatdban oalaminek

to be based on

My opinion is based on my long experience.

to be beside the point

That he is speaking about now is really beside the point.

alapulni ualamin,

alapozni ualamit ualamire Yelemenyemet hosszu gyakorlatomra alapozom.

meltekes, lenyegtelen, nem tartozik a Mrgyra

AmirO! most beszel, az valojaban melJekes.

to be concerned with sg foglalkomi oalamiuel

This book is concerned with the Ez a kiinyv a legujabb divattal fog-

latest fashion. lalkozik.

·10 •

to be convinced that meggyozadve lenni arml

I am quite convinced that he is Teljesen meg vagyok gyozodve az

innocent. artatlansagar61.

to be due to kosziinbeto valaminek

His recovery is due to the doctors Gy6gyulasa az orvosok iinfelaldoz6

selfless work. munkajinak kiisziinheto.

to be fed up with

I am fed up with working so hard without any appreciation.

to be fond of

He is fond of mountaineering.

to be good at sg

He is quite good at rugby.

to be in a pOSition to do sg

I hope we shall soon be in a position to change our flat.

to be in line with sg

This is totally in line with his desires.

elege van valamibol

Elegem van abbOl, hogy kemenyen dolgozom, barmifele elisrneres nelkul.

nagyon szeretni oalamit Nagyon szereti a hegymaszast.

jot megy neki calami J61 megy neki a rogbi,

abban a belyzetben lenni, bogy ... Remelern, hamarosan abban a helyzetben lesziink, hogy elcserelhetjuk a lakasunkat,

kapcsolatban/iisszhangban lenni ualamiuel

Ez teljesen osszhangban van a vagyaival.

·11·

to be in two minds about (doing sgl how to)

I am in two minds about how to celebrate her birthday.

to be keen on

I am keen on gardening.

Be kind enough to ...

Be kind enough to send me your latest catalogue:

babozik, nem tud donteni

to be wrong nines igaza

He is wrong but he doesn't ad- Nines igaza, de nem latja be. mit it.

Nem tudok diinteni, hogyan iinnepeljiik meg a sziiletesnapjit.

bear a relation to sg

The results bear no relation to his abilities.

nagyon szerelni ualamit Nagyon szeretek kerteszkedni.

Legyen olyan kedoes, 6s ...

Legyen olyan kedves, es kiildje el a legtijabb katal6gusukat!

to beat about the bush

ossefoggesben van ualamioel

Az eredmenyek nem allnak osszefuggesben a kepessegeivel.

kernlgeti, mint macska a forr6 RaSat

Stop beating about the bush, Kerlek, ne keriilgesd, mint macska

please! a forro waf!

to be on familiar terms with sy bizalmas viszonyban lenni ualakioel

They are on familiar terms with Bizalmas viszonyban allnak egy-

each other. rnassal,

to become aware of sg

He has become aware of the fact that he will get a reward.

to be on good terms with sy iohan lenni ualakioel.:

Ibev are on good terms with each [oban vannak egymassal, other.

to be right

He thinks he is always right.

to be surprised at sg

Don't be surprised at what! am going to say.

to be sure (of sg)

I am sure he will give you a lift.

believe it or not

igaza van

Azt gondolja, mindig igaza van.

Believe it or not, she is the most beautiful girl! have ever seen.

besides

megtud ualamit, mew/ ualamirol, tudomdst szerez valamirOi Ertesiilt rola, hogy jutalmat fog kapni.

ba biszed, ba nem, aMr biszi, akar nem

Ha hiszed, ha nern, 6 a legszebb lany, akit yalaha is lattam.

Besides being a good student he is Amellett, hogy jo tanulo, nagyon

very athletic. izmos is.

amellett

meglepodni oalamin ...

Ne lep6dj meg azon, amit mondani fogok.

Better late than never.

biztosnak lenni abban, bogy ... Biztos vagyok abban, hogy elvisz autoval.

Better left unsaid.

·12 •

lobb keson, mint soba.

lobb nem emliteni.

.13 •

Better safe than sorryl

to boil down to this

What she has told us boils down to this, that she is satisfied.

to bother (about sg)

Don't bother (about it) I can do it myself.

to bother sy

- Excuse me my bothering YOl'.

- I don't want to bother you.

fobb jelni, mint megijedni!

by the same token

a kovetkezo (eredmeny, konzekuencia) szUrheto le a dologb61, a lenyeg az, hogy ...

Amit mondott nekiink, abbol az szurhetO' Ie, hogy elegedett.

By the same token he may think he was right.

c

torodik oalamioel, izgatja magat Ne izgasd magad (amlatt), egyediil is meg tudom csinalni,

to call sy's attention to sg

I'd like to call your attention to the fact that there is another solution as well.

alkalmatlankodni, zauarni

- Bocsassa meg alkalrnatlankodasomat.

- Nem akarom zavarni.

Can I take a message? - Hello, is Mary in?

- No she isn't. Can I take a

message?

sy can't afford to do sg

by (any) chance esetleg, celetlenul

Do you have a light by any chance? Nem tudna veletleniil tiizet adni?

For the time being I can't afford to buy a new car.

by hook or by crook ba tonk, ba szakad, mindendron He must be there in time by hook Id6ben ott kelliennie, ha torik, ha

or by crook. szakad.

by no means

His behaviour is by no means bad.

can't stand

I can't stand this perpetual noise.

egyaltaldn nem, semmi esetre sem

Az 0' viselkedese egyaltalan nem helytelen.

Can/could I help you?

Can/could you help me?

- Could you help me? I am not quite sure where this street is.

azonkiviil, azon feliil, ezen az alapon, tovabba, sot

Ezen az alapon azt is gondolhatja, hogy igaza volt.

felhivni valaki figyelmet vmire Fel szeretnern hfvni a figyelmet arra, hogy mas rnegoldas is letezik.

Atadhatok egy iaenetet? - Hallo, Mari bent van?

- Nincsen. Atadhatok egy iizenetet?

anyagilag nem engedheti meg maganak

Jelenleg nem engedhetem meg magamnak, hogy uj autot vegyek.

ki nem allhat oalamit

Ki nem allhatom ezt az iiriikiis zajt.

Segitbetek?

Segitene?

- Segftene? Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy hoi van ez az utca .

• 15 •

to care about sy's reputation ad a fo bfrere

If he cares about his reputation, he Ha ad a j6 hirere, nem fog elkesni, will not be late.

the case in point

The case in point is worth mentioning to George.

certainly

- Will you be there at 5?

- Yes, certainly.

chance

It is a chance in a thousand.

a szoban forgo eset

A sz6ban forgO esetet megemliteni Gyiirgynek.

erdernes

termeszetesen

- Ott leszel iit 6rakor?

- 1gen, termeszetesen.

alkalom, lebetoseg

Ilyen alkalom csak egyszer adOdik.

to change sy's mind megvaltoztatja a velemenyet

He has changed his mind with Megvaitoztatta a velemenyet korab-

regard to his former ideas. bi iitleteire vonatkoz6an.

circumstances

Owing to circumstances beyond our control we had to change the date of our departure.

to come into being

\CVo' enterprises come into being e-ach day.

kOrUlmenyek

Rajtunk kiviil aU6 korulmenyek miatt meg kellett valtoztatni indulasunk ioopontjat.

letrejon

Nap mint nap uj vallalkozasok [onnek letre,

to come into effect 8rvenybe lep

The new law will come into effect Az uj torveny a jiivo h6napban lep

next month. majd ervenybe,

(Now) Come off itl - She is really clever!

- Come off it! She's one of the

most stupid people I know!

come to the point

Finally he has come to the point.

Most mar aztan eteg! Szflnf meg! - 6 igazan nagyon eszes!

- Sziinj meg! 6 az egyik legos-

tobabb ember, akit ismerek!

rater a lenyegre, rater a targyra Vegiilis ratert a lenyegre.

commit the error of elkOvetni azt a bibat, hogy ...

I committed the error of not Elkiivettem azt a hibat, hogy nem

listening to you. hallgattam rad,

tartozik oalakire, erint, illet ualakit

The parties concerned signed a Az erintett felek tegnap kolcsonos

mutual agreement yesterday. megegyezest Irtak ala.

to concern

consequently

It is a brand new situation, consequently we have to find a new method.

consideringttaking into consideration

Considering his youth, he is very clever.

ennek kovetkezteben, ebb61 kouetkezden, kovetkezeskeppen

Ez egy teljesen uj helyzet, kovetkezeskeppen uj m6dszert kell talalnunk.

tekintue, tekintetbe veve, abhoz Mpest, bogy ...

Ahhoz kepest, hogy milyen fiatal, nagyon iigyes.

·17 •

cootraryto

e/lenkezOleg, e/lentetesen, ellentetben

Contrary to expectations he didn't Ellentetben a varakozasokkal, nem

vote for the Conservatives. a konzervativokra szavazott.

to cope with (the situation)

megbfrkozik (a belyzettel), mega/lja a helyet.

Teljesen egyediil kell megbirkoznod a helyzettel.

You must cope with the situation all alone.

Could I have a lift?/Could (give E/vinne/ autova/?/Elvihetlek au-

you a lift? tooal?

Could (have a word with you? Va/thatnek oeled egy par szot?

Could I have the bill, please?

Megkaphatom a szamltit?

Could ( join you?

Csatlakozhatok a ttirsasagotokhoz?/Veletek tartbatok?

Could (leave a message?

Hagybatnek iizenetet?

Could (see you again?

lathalnam ujra?

Could I speak to someone, Beszelhetnek kerem valakive/? please?

Could you tell me a bit more E/ tudna mondani egy kicsit

about that? reszletesebben?

• 18 •

to cross sy's mind

A good idea has crossed his mind.

to cross sy's path

Don't cross our path or else you will regret it!

curiously enough

Curiously enough he didn't seem to be astonished when he got to know the news about his promotion.

D

aM/ian az agyan

JO otlet villant at az agyan.

keresztezni valakinek az utjat. keresztiilhUzza valakinek a szamittisat

Ne huzd keresztiil a szamftasunkat. kulonben megbanod!

kUiOniis, bogy.... kUiOniiskeppen, eteg kiiIOnOs (mOdon)

Kiiloniis. hogy nem nlnt meglepettnek, amikor megtudta elOJeptetesenek hlret.

Dear mel Szent eg!

Dear me! The phone is ringing Szent eg! Mar megint csong a

again. telefon.

to depend on sy/sg

It depends on what you want.

His behaviour depends on his mood.

to devote oneself to sg

She devoted herself to assisting poor people.

fUggeni valakitOi/valamitOi AMI fiigg. mit akarsz. Viselkedese a hangulatatol fiigg.

valaminek szentel; maga~ oalamire szanja magat

A szegenyek tamogatasanak szentelte magat .

to do sg by halves Xever do thing by halves!

to do sy's best

He will do his best in the future as usual.

Do you follow?

First of all choose the right colour, then push the button. Do you follow?

nagyjabOl, jrJlig, Jel munkal vegez Sose vegezz fel rnunkat!

Don't make me say it again!

megteszi a tOle felhetol

Amint szokta, megteszi a t61e telhetot a jiiv6ben is.

Don't push (me)!

Don't waste your time!

- I am trying to repair your tap.

Pigyelsz? Kooeted, amit mondok? Elosziir is valaszd ki a megfelel6 szint, azutan nyomd meg a gombot. Kiiveted, amit mondok?

- Don't waste your time! I have already called the plumber!

Do you happen to know ... ? (Nem) tudja ve/et/enii/ ... ?

Do you happen to know who that Nem tudja veletleniil, hogy ki az az

man is? ember?

Don't worry!

Don't worry, Jack! Every cloud has a silver lining.

Do you mind myasking ...

Do you mind my asking where you have got the information from?

(Nem) bdnja, ba megkerdezem ... Nem bania, ha megkerdezern, hogy honnan kapta az ertesiilest?

don't you agree that ...

Don't you agree that women should be considered to be equal to men?

Don't I know you from some- Nem ismerem en imt uala-

where? bonnan?

- Don't I know you from some- Nem ismerem en dnt valahonnan? ",here;

- ~o. and let's keep it that way. Or: - Nem es maradjunk is annyiban.

- I don't think so. Or: - Nem hiszem.

- Yes. I think so, but I don't know - De igen, en is azt hiszem, de

from where.. nem tudom honnan ...

Don't make me laugh!

to draw a distinction between two things

Could you draw a distinction between the two suggestions?

Ne kelljen meg egyszer mondanom!

Ne siirgess! Ne eriiltesst

Ne pocsekold az Model!

- Megpr6balom megjavitani a csapodat.

- Ne pocsekold az id6'det! Mar hivtarn a vizvezetek-szereldt!

Ne agg6dj!

Ne aggodj Jack! Minden rosszban van valami jo. (Minden rossz utan j6 kiivetkezik.)

nem ertesz egyet aszal, hogy .. ./ ugye egyetertesz azzal, hogy ... Ugye egyetertesz azzal, hogy a n6ket a ferfiakkal egyenjoguaknak kellene tartani?

kii/iinhseget tesz kef dolog kiiziitt, megkiiliinbiiztef

Kiiliinbseget tudott tenni a ket javaslat kozott?

Ne neveltess!

to draw a conclusion about! levonja a kiivelkeztetest

from sg

He has drawn a conclusion from Levonta a kovetkeztetest a viselke-

her behaviour. deseb6l.

·20·

·21.

to draw the line megvonja a hatdrt

One must draw the line some- Mindennek megvan a hatara. where.

Drop me a linel

Halljak majd foloied!

Drop the subjectl EjlsUk a tema/!

- You wanted to marry Sue, didn't - Ugye Ie felesegtil akartad venni

you? Suet?

- Please, drop the subject! It is a - Ejtsiik a temat, j6! Ez mar a

thing of the past. multe,

E

Easy does itl

Lassan a testtel!/Csak ne olyan hevesen!

either way

It will do either way.

igy is, ugy is

Igy is, ugy is megfelel.

enclosed csatolva

Please find enclosed the photocopy Csatolva megkiildorn bizonyitva-

of my certificate. nyom rnasolatat.

Enjoy yourself/yourselves!

Erezd j61 magad!fErezzetek j61 magatokat!

Enough is enough!

Ami sok, az sok!

to enquire about

He enquired about the exact time of their arrival.

tudakozodni, erdek/{fdni vmi fol67 ErdeklOdolt erkezesiik pontos idopontja felm.

to enter into a discussion about sg

Don't enter into a discussion about things you don't have the faintest idea about.

even so

She made a delicious pie. Even so there was a lot of it left.

Excuse me ...

Excuse me for mv coming late.

vitaha bocsatkozik valami folo1

Ne bocsatkozz vitaba olyan dolgok felOl, amikrOl halvany fogaImad sines!

megis, ennek ellenere

Csodalatos gyiimolcsOs pitel csinalt. Megis sok maradt.

Bocsdsson meg ...

Bocsassa meg a kesesernet.

to exert an influence on syfsg hat oalakire, befolyasol, nyo-

mastfhatast gyakorol ualakire

His new invention has exerted a OJ talalrnanya nagy hatassal volt a great influence on the develop- tavkoztes fejl6desere.

ment of telecommunication.

expressly

I did it expressly to please him.

F

to fall victim to sg

More than a thousand people fall victims to road accidents last year.

kijejezetten, batarozottan, kizar6lag, vilagosan

Kizar61ag azert tettem, hogy a kedveben jarjak.

aldozaMul esni oalaminek

ta elrmilt evben tobb mint ezer ember eselt kozuti balesetek aldozataul.

far from it

- A new skyscraper is to be built here, isn't it?

- Far from it ~ The territory of the park has to remain unchanged.

to feel like

I feel like having a hamburger!

for further information

For further information please apply to the manager!

szo sines rota, tavolrol sem

- Nemde, egy u] felhokarcolot epftenek ide?

- Szo sines rola I A park teruletenek valtozatlannak keU maradnia.

szeretne ualamit, indittatast erez calami irdnt

Ogy ennek egy hamburgert!

bOvebb informacioert

Bovebb informacioert kerern, forduljon az igazgarohoz!

For goodness' sake .. .! Az isten szerelmere .. .!

For goodness' sake, please come at Az isten szerelmere, kerlek gyere

once! azonna!!

for practical purposes

May I advise you for practical purposes not to put off your exams?

for sure

- Haven't you seen my slippers?

- I have seen them for sure.

celszer{[ okokb6llmegfontolasb61 Szabadna celszeni okokbol azt tanacsolnom, hogy ne halassza el a vizsgait?

persze, termeszetesen

- Nem lattad a papucsomat?

- Hat persze, hogy lattam!

ualaminek az erdekeben, valaki kedveert

For the sake of maintaining her Eronlete megdrzese erdekeben

condition she exercises every day. minden nap edzi magat.

• 24·

for the sake of

for the very reason

She went to the party for the very reason we expected her to go.

mar csak azert isleppen azert Elment a partira, mar csak azert is, mert szamitottunk ni, hogyeljiin.

for this purpose

He wants to give a party. For this purpose he has invited a lot of his friends.

ebbOl a GilOO1

Partit akar adni. E celbol sok banitjat meghivta.

Forget (about) it!

Eszebe ne jusson!IHagyjuk eztl] Felejtse el!lKerem, szora sem er-

demes!

- I'll pay the bill. - En fizetem a szamlat.

- Forget about it! - Eszebe ne jusson!

- Thank you very much for - Nagyon koszonom a segitseget!

helping me!

- Forget it! - Szora sem erdemes:

frankly

Frankly what you have more than a great favour.

6szinll?n szoloa

done is Oszinten szolva, amit tettel az tiibb, mint szfvesseg.

from this point ofview

From this point of view it is very important to learn from them.

ebbo7 a szempontOO/ (nezue] Ebbdl a szempontb6l nezve nagyon fontos, hogy tanuljunk tOliik.

to fulfil the requirements

kietegiti az igenyeket, megfelel a kovetelmenyeknek

Remeljiik, hogy az uj m6dszer megfelel a koverelmenyeknek

We hope that the new method will fulfil the requirements.

• 25·

G

to gain ground

.II. new kind of computer virus is gaining ground all over the world.

generally speaking

Generally speaking, he is quite right to give his opinion about things, but this is a delicate affair.

to get along with s'llsy/to get on with s'llsy

I simply can't get along with my new neighbours.

tm b6dit, teret nyer, elterjed, erOsiidik

Vj fajta computer virus terjed eI az egesz viJagon.

altatanossagban

AItalanossegban teljesen igaza van abban, hogy velemenyt nyilvanit a dolgokr61, de az egy !renyes iigy.

kijiinni valakivellboldogulni oalamivellelviselni valamit Egyszeruen keptelen vagyok kijiinni az iij szomszedaimmal.

to get Into the habit of doing sg bozzaszokni valamihez, raszokni oalamire

He has got into the habit of Raszokott arra, hogy agyban do-

smoking in bed. hanyzik.

to get on well with sy

Te get on well with each other.

~ get out of the habit of sg

Be has got out of the habit of zterrupting people.

;61 kijiinni valakivel )01 kijiiviink egymassal.

leszokik valamirol

Leszokott arrol, hogy kozbevagion.

to get the impression that as a benyomdsa tamad

I got the impression that he already Az a benyomasom tarnadt, hogy

knew everything. mar tudott mindent.

to get with sg

How far did you get with it?

ualabogyan allni valamivel Hogy allsz vele?

getting down to the facts a dolgora terve

Getting down to the facts, he A dolgora terve kijelentette, hogy declared that he would never abba sohasem egyezne bele. consent to that.

to give a (general) view of atfogO kepet adni valamiroi

The new manager gave a general Az iij igazgat6 atfog6 !repet adott

view of his ideas. elkepzeleseirOl.

to give a calI/ring (elbfvni valakit telefonon

Please give me a call if you have Kerlek hfvj fel, ha mar diintiittel! already decided.

to give my best regards

Please give my best regards to Joe!

add at szive/yes iidviizletemet Kerlek add at szfvelyes iidviizIetemet Joenak!

to give sy a chance

Please give me another chance! I'll do my best.

leheroseget ad valakinek

Kerlek adj meg egy Iehetoseget! Megteszek mindent, ami tOiem telik.

.27·

Go ahead! (Csak) gyeriink!/Rajla, csinald

csakt

- Shall I inform your colleagues - Ertesitsern errOl a kollegaidat? about it?

- Sure. Go ahead! - Persze, csinald csak!

God forbid! lsten {frizz!

- I am afraid I fell in love! - Att61 tartok szerelmes lettem!

- God forbid! You have just - Isten orizz! Csak most gy6gyultal

recovered from another one! ki egy rnasikboll

going into details

Well, going into details, you will have to answer the phone, make arrangements, type letters, etc ..

Good griefl

Good grief! I have nearly forgotten to tell you her message.

reszletesen, reszletezue, rateroe a reszletekre

Nos, raterve a reszletekre, onnek kell majd felvennie a telefont, onnek kell majd intezkednie, leveleket gepelnie, stb ..

Szent eg!

Szent eg! Majdnem elfelejtettem atadni neked az uzenetet,

Good heavens! To eg!

Good heavens! What has happened J6 eg! Mi tortent veled? to you?

Good lucid

- I'll have an interview today. You know I've applied for a new job.

- Well good luck thenl

Sok szerencsetl

- Ma felveteli beszelgetesre megyek. Tudod, jelentkeztem egy uj allasra,

- Nos, akkor sok szerencset!

• 28·

Good riddance!

Good riddance! - sighted Tom as the police car drove away.

Guess what! - Guess what!

- I don't have the slightest idea.

- Jack is going to marry Jill.

H

Hanglhold on a minute/a moment/a second!

Hang on a minute I'm coming!

to happen (to)

- What has happened to you?

- Anything may happen in

meantime.

to have (harmful) side effects Most sedatives have some side effects.

Have a good/nice trip!

Have a good time!

Ezt olcson megUsziuk!

Ezt oles6n rnegusztuk! - s6hajtott Tom, amint a renddrauto elhajtott.

Talald ki; mi ujsag! - Talald ki, rni ujsag!

- Halvany fogalmam sines.

- Jack felesegul veszi jillt.

vary egy percetlegy pillanatot/ egy masodpercet!

Varj egy percet, jovok!

tortenni

- Mi tortent veled? the - Barrni kozbejohet,

(artalmas) mellekbatasa van

A legtobb nyugtat6nak van nehany mellekhatasa,

To utazast!

Erezd jo! magad!

• 29·

to have great difficulty in doing sg

She has great difficulty in bringing up her children.

to have no option but to do sg We have no option but to pay regularly.

to have sg in common (with)

The Hungarian language has a lot of things in common with the other Pinno-Ugric languages.

Have some morel

Have some more cake, please!

to have the impression that ...

I have the impression that another surprise is expected.

nagy nehezsegekke/ kUzd ualamive/ kapcsolatban

Nagy nehezsegekkel kiizd gyermekei neveleseben,

to hit the (right) nail on the fejen tatalja a szoget head

She has hit the nail on the head in Fe;en talalta a szoget, rnondvan, saying that he must have stage hogy bizonyara lampalaza van. fright.

nines mas valasztas, mint ...

Nines mas valasztasunk, mint, hogy rendszeresen fizessunk.

Hold the line, pleasel

- I want to speak to Mr. Bell!

- Hold the line, please! I'll put you

through.

kozos vonasukljeltegzetssegii,k van, koz6sek ualamiben

A magyar nyelvnek sok kozos vonasa van a tobbi finnugor nyelvvel.

to hold water

This theory does not hold water.

Vegyel/vegyen meg!

Vegyen meg sutemenyt, kerern!

Howabout...?

- How about going on a sightseeing tour?

- That's a good idea.

az a benyomdsom, bogy ...

Az a benyomasom, hogy meg mas rneglepetes is varhato,

How are things going?

- Well Bob, how are things going?

- Could be better I'm afraid.

Haven't we met somewhere Nem talalkoztunk mi mar ua-

before? jabot?

his aim/intention/goal is to

His aim is to get into the university.

How are you getting on?

az a celja, bogy ... Az a celja, hogy egyetemre.

bejusson az

- How are you getting on with all the kids and the whole family?

- It's okay. I'm just a little bit tired sometimes.

• 30·

Tartsa a oonalat kerem!

- Bell urral szeretnek beszelnil

- Tartsa a vonalat kerern! Kap-

csolorn.

belytall6, bibet6

Ez az elrnelet nem helytallo.

Mi a vele11Wnye(d} ... ?

- Mi a velemenyed egy varOSneZQ turarol?

- Jootlet.

Hogy mennek a dolgok?

- Nos Bob, hogy mennek a dolgok?

- [obban is rnehetnenek, attol

tartok.

Hogy megy a sorod?/Hogyan boldogulsz?

- Hogyan boldogulsz a gyerekekkel es az egesz csaladdal?

- Jol. Csak neha egy kicsit farad! vagyok.

• 31.

How come? Hogybogy?

- How come you haven't heard the - Hogyhogy nem hallottad meg a

news yet? hirt?

- I haven't been at home. - Nem voltam otthon.

How shall I put it?

Well, er. .. how shall I put it .. .it's a kind of market research.

Hogyan is mondjam csak ...

Nos, ... hogyan is mondjam csak ... ez egyfajta piackutatas,

How do you feel about sg? Mi a velemenye(d) ualamirdl?

How do you feel about Japanese Mi a velernenyed a japan filmekr61? films?

How should I know? Horman tudjam?

- Where did I put my keys? - Hova tettem a kulcsomat?

- How should I know? Don't ask - Horman tudjam? Ne engem ker-

me! dezz!

How do you know? - There is a sale at department store.

- How do you know?

- Joe told me.

Honnan tudod?

the biggest - Kiarusftas van a legnagyobb aruhazban.

- Honnan tudod?

- Joe mondta.

how the land lies

I would like to know how the land lies.

How's business?

- And how's business?

- Okay.

How do you like sgtsy?

- How do you like my new hairstyle?

- Oh it's fantastic.

Hogy !etszik ... ?

- Hogy tetszik az uj frizuram?

- Fantasztikus.

however far (near, well, badly, etc.)

However far it was they were able to reach their destination in time.

How does it work?

- I've invented a new machine.

- How does it work?

Hogy(an) mukOdik?

- Feltalaltarn egy uj gepet.

- Hogy rrnikodik?

Hurry up!

Hurry up! We are late! It's time to go.

How many times do I have to Hdnyszor mondjam meg neked ... ? tell you ... ?

How many times do I have 10 tell Hanyszor mondjam meg, hogy ne

you not to be late for school? kess el az iskolabol?

bogyan dllnai: a dolgok Szeretnem tudni, hogyan allnak a dolgok.

Hogy megy az iizlet?

- Es, hogy megy az iizlel?

- Megyeget.

akrirmilyenlbrirmilyen messze (kozel, jot, rosszul, stb.)

Barrnilyen messze is volt, ido1>en elertek uticeljukat.

Siessunk!

Siessiink! Elkesiink! Itt az ideje indulni.

I

I can't accept that.

- He says he is not willing to sign the agreement.

- I can't accept that. He has promised to do so.

I can't believe it

- Just look at him! He is going to win the race,

- Oh no! I can't believe it!

I can't complain.

- How are things going?

- I can't complain.

I can't help it.

- Your hair is quite a mess.

- It's windy. I can't help it.

I can't make head or tale of it. - I can't understand this exercise.

- I can't make head or tale of it

either.

I could do with sg

I could do with a eup of tea.

Ezt nem tudom elfogadni (nem mek egyel oele}.

- Azt mondja, hogy nem hajlandO aliiirni a megajlapodast,

- Ezt nem tudom elfogadni, megfgerte.

nem biszem, nem tudom elbinni - Nezd esak! 6 fogja megnyerni a versenyt.

- Oh nem! Nem tudom elhinni!

Nem panaszkodbatom.

- Hogy mennek a dolgok?

- Nem panaszkodhatom.

Nem tudok segiteni ezen./Nem tehetek rola.

- Rendetlen a hajad.

- Szeles az idO. Nem tehetek rola,

Sebogy sem boldogulok vele. - Nem ertern ezt a feladatot.

- En sem boldogulok vele.

101 jonne calami, tudnek mit kezdeni ualamioel

Jol jonne egy csesze tea.

I dare say

I dare say it will be all right.

merem allilani

Merem allitani, rendben lesz.

I don't mind nem banom, mindegy

- Do you want it right now or - Most akarod vagy kesObb? later?

- I don't mind. - Mindegy.

I don't want to upset you, but. ..

- I don't want to upset you, but I have to tell you something.

- Let me have it!

I don't wonder ...

Nem akarlak izgatni/jdegesitenj/ (elizgalnj de ...

- Nem akarlak idegesfteni, de mondanom kell valamit.

- Ki vele!

Nem csodalom ...

I don't wonder that she became so Nem csodalorn, hogy olyan izgatott excited when she heard the good lett, mikor meghallotta az orom-

news. hirt.

I doubt it/that.

Ketlem.

- He will climb the Himalayas next - Kiivetkezo tavasszal meg fogja

maszni a Hirnalajit. - KetIem.

spring.

- I doubt it.

I haven't got the slightest idea (of) sg

I haven't got the slightest idea of the fact where you have put it.

balcony sejtelmemia legcsekelyebb fogalmam sines valamjrol Halvany fogalmam sines rola, hogy hova tetted.

• 35·

I haven't seen you for ages.

Oh, how nice to meet you again. I haven't seen you for ages.

I hope you soon feel better.

I just don't know what to say.

Bzer eve nem lattalak.

Oh, milyen j6, hogy ujra talaikozunk. Ezer eve nem lattalak.

Remelem, bogy bamarosan

;obban leszel.

Nem is tudom, bogy mil mond;ak.

I must admit that... Be kelt uallanom, bogy ...

I must admit that I have been Be kell vallanom, hogy regota gon-

thinking of it for a long time. dolok erre.

I must be oft" now. It's late.

I see what you mean, but ...

I see what you mean, but might not it be an idea to look for an other job perhaps?

I was just kidding.

I was just wondering.

I wish/if only

I wish I were you.

Mennem kell. Keso van.

Brlem mire gondol, de ...

Ertem mire gondol, de nem lenne jo otlet esetleg egy masik alias utan nezni?

Csak Ire/altam.

(Semmi) csak kerdeztem.

Barcsak, bacsak

Barcsak a helyedben lennekl

I wonder ...

I wonder if we could repeat this output next year as well.

I would like to speak to (sy) Hallo! This is Gregory speaking. I would like to speak to Dr. Jones.

Azon tunodom, azt szeretnem tudni, kivancsi vagyok

Azt szeretnern tudni, hogy meg tudjuk-e isrnetelni ezt a teljesitmenyt jovore is.

szeretnek beszelni (valakivel) Halki! Itt Gregory beszel, Dr. Jonesszal szeretnek beszelni,

I would like you to meet szeretnem neked bemutatni someone

Jane, I would like you to meet my Jane, szeretnern neked bemutatni

best friend Brian. legjobb baratornat, Briant.

I would rather not answer that, if you don't mind.

- Something else I would like to know is this: why didn't you continue your studies last year?

- I would rather not answer that, if you don't mind.

I wouldn't know.

- When will they arrive?

- I wouldn't know. They haven't

told anyone,

I'll tell you what.

I'll tell you what. Let's go dancing!

Erre inkabb nem ualaszolnek, ba nem Mnja/baragszik.

- Meg valami, amit tudni szeretnek: miert nem folytattad tavaly a tanulmanyaidat?

- Erre inkabb nem valaszolnek, ha nem haragszol.

Honnan tudjam?/ Honnan tudnam? - Mikor erkeznek?

- Honnan tudjam, nem mondtak

senkinek.

Tudod mit?

Tudod mit? Menjiink tancolm!

·37·

I('ll) bet. ..

- I bet I get there first!

I'm awfully sorry.

Pogadoe, hogy ...

- Fogadok, hogy en erek oda elsonek!

Borzasztoan sajnaloml

I'm fed up with someone or Elegem van vkib61 vagy vmibol something

I am fed up with this heavy rain. Elegem van ebbOl a zuhogo esObOl.

I'm glad to hear it. Orommel hallom.

- She got her diploma last month. - A rmilt honapban kapta meg a diplomajat.

- I' m glad to hear it. - Orommel hallom.

I'm glad you could come.

I'm glad/pleased to meet you.

"I'm having a wonderful time, I wish you were here I"

- Jill wrote on the postcard.

I'm just looking.

- Can I help you madam?

- Thanks, I'm just looking.

I'm like you ...

I'm like you, I like roaming in the forests.

Oriilok, hogy el tudtal jonni.

Oriilok, hogy tatalkoztunk.

"Csodtilatosan erzem magam, Mrcsak itt lennell"

- !rta Jill a levelez61apra.

Csak nezelddom.

- Segithetek asszonyom?

- Koszonom, csak nezelOdom.

Csak ugy, mint te ...

CsakUgy, mint te, en is szeretek barangolni az erdoKben.

I'm not quite with you there... nem ertem pontosan

I'm not quite with you there, could Nem ertem pontosan, meg tudna

you repeat it, please. isrnetelni, kerem?

I'm sorry to bring this up, but.. Sajnalom, hogy sz6ba hozom, de. I'm sorry to bring this up, but you Sajmilom, hogy szoba hozom, de should have come in a dinner szmokingban kellett volna jdnnie. jacket.

I'm sorry to hear that.

- We can't go for the because Tommy is busy.

- I'm sorry to hear that.

I'm sorry to trouble you, but... I'm sorry to trouble you, but haven't you seen my dog anywhere around?

I've got a bit of a problem here, you see ...

I've got a bit of a problem here, you see I can't operate this computer.

I've heard so much about you. I'm so glad to meet you. I've heard so much about you.

Sajndlattal hallom.

picnic, - Nem tudunk elmenni a piknikre, mert Tominak dolga van.

- Sajnalattal hallom.

Sajnalom; hogy zavarom, de ... Sajnalom, hogy zavarom, de nem latta a kutyamat valahol itt a kozelben?

Van egy kis problemdm itt, tudja ...

Van egy kis problernam itt, tudja nem tudom rmlkodtetni ezt a szamitogepet.

Olyan sokat hallotam onrm. Annyira oriilok, hogy talalkoztunk, Olyan sokat hallotam onr61.

... if I am not mistaken ... ba nem tevedek

He is our next door neighbour, if I 6 a kozvetlen szomszedunk, ha

am not mistaken. nem tevedek,

If I were you I would do sg

Ha a helyedben lennek, (ezt va~ azt) tennem

Ha a helyedben lennek, ujra megprobalnam,

If I were you I would try it again.

If there is anything you need, Ha ualamire s:mkseged van, ne

don't hesitate to ask! babozz; sz6/j csakt

if you think about it carefully ... If you think about it carefully you will realize that he is right.

ba alaposan atgondolod ...

Ha alaposan atgondolod, ra fogsz [onni, hogy igaza van.

imagine... kepzeld el. ...

Imagine, he has won the gold Kepzeld el, 0 nyerte az aranyermetl medal!

in a field egy bizonyos teren (ato.)

He is very talented in the field of Nagyon tehetseges zenei teren. music.

in a way bizonyos ertelemhen

In a way he was very well informed. Bizonyos ertelemben nagyon ta;ekozott volt.

ina word

They were dreaming about being together all the time, in a word they were in love with each other.

egysz6val

Arrol almodoztak, hogy mindig egyiitt legyenek, egyszoval szerelmesek voltak egymasba,

in addition to rdadasul, tetejeben, azonkivUl

In addition to all these, the car Mindezek tetejeben meg az auto is

went wrong either. elromlott.

in case

Please tell him everything in case he should come first!

felleve ho~, amennyiben

Kerlek, mondj el neki mindent, amennyiben 0 erkezne elsdkent!

in comparison with/to this ehhez kepest, osszebasonlitua

In comparison with their prices, Osszehasonlftva az araikkal, amit what we offer would be far cheaper mi ajanlunk onnek, az sokkal

for you. olcsobb lenne.

in conclusion

In conclusion I want to express our thanks to you for your help.

bejejezesiil, vegezeliil

Vegezetiil szeretnern kifejezni kiiszonetiinket az onok segitsegeert.

in detail(s) reszletesen

He will tell you everything in detail. Mindent el fog mondani neked reszletesen,

in exchange for

In exchange for his loyalty he was given the Legion of Honour.

cserebe

Husegeert cserebe Becsiiletrendet kapott,

in fact va/6jaban

In fact I am not angry with him any Yal6jaban nem haragszom mar ra. more.

in (sharp) contrast to

His opinion about this subject is in E temar61 alkotott velemenye ero:.

sharp contrast to theirs. sen eliit az ovekt6l.

(elesen) elvalik, erdsen elM, nem illik bozza

in matters of sg valaminek a dotgaban/a teren

In matters of music he knows Zenei teren tobbet tud, mint barki. more than anyone.

in short

In short what we should make a Roviden, amir61 donteniink kel-

decision about is the following. lene, az a kovetkezd,

rooiden

in my experience

In my experience, the best restaurants can be found hereabouts.

tapasztalatom szerint Tapasztalaton szerint errefele talalhat6k a legjobb vendCglOk.

in spite of (the fact that)

in order to

abbo! a celbOl, bogy ... tazert, bogy ...

Forduljon be jobbra az elsd utcaba, azert, hogy leroviditse az utjiit.

In spite of the rainy weather, we had a good time.

Take the first street to the right in order to shorten your way.

in the course oftime

In the course of time they got to know each other better and better.

in other words

He has everything. In other words he is a wealthy man.

mas szooal

Mindene megvan. Mas szoval 0 egy jomodu ember.

in the end

In the end he gave up struggling.

in question a kerdeses, a szoban forgo

Could the blond man in question Lehet, hogy a szoban forgo szOke

court her? ferfI udvarol neki?

annak (a tenynek) ellenere, bogy ...

Annak ellenere, hogy esett az esd, jol ereztuk magunkat.

Move/, az idOk foiyaman

IdOvel egyre jobban megismertek egyrnast,

vegUlis

Yegiilis feladta a kiizdelmet.

in the first/second/third place eloszor isimasodszor istbarmad-

szor is

- What shall I do? - Mit csinaliak?

- In the first place you have to - Eloszor is ismerned kell a ha-

know the right way to their house. zukhoz vezet6 utat.

in retrospect

In retrospect I can say that last summer was wonderful.

oisszatesintue

Visszatekintve azt mondhatom, hogy az elrmilt nyar csodalatos volt.

in the long run vegulis, vegtere, vegeredmenyben, vegso soron

He was an honest man in the long Yegso soron becsiiletes ember volt. run.

in the meantime idOkozben, ezalatt

There was a long debate in the Ido'Kiizben hosszu vita folyt. meantime.

in theory ... in practice

It seems to be true in theory, but I wonder if it will work in practice.

in this (particular) case

You are a biologist, aren't you? In this particular case we can offer you a scholarship for two years.

in this respect

They bought their flat at a moderate price. In this respect they are very lucky.

in this way

He will pay the instalments every month. In this way the whole sum will have been paid back by June.

in vain

Every effort was made in vain.

in view of

elmeletben ... gyakorlatban Elmeletben igaznak ninik, de kivancsi vagyok, bevalik-e a gyakorlatban.

In view of these facts we unfortunately can't fulfil1 your request.

includingtinvolving in

Great Britain, including England, Scotland, Wales and Northern Ireland belongs to the United Kingdom.

ebben az/(a bizonyos) esetben

On biol6gus, nemde? Ebben az esetben egy keteves iisztiindijat tudunk felajanlani onnek

inconvenient (to/for)

ualamire tekintettel, ualami miatt, calami kovetkezteben

E tenyekre val6 tekintettel sajnos nem tudjuk teljesiteni a kereset.

beleertoe

Nagy Britannia, beleertve Angliat, Skociat, Welszet, es Bszak-lrorszagot az Egyesiilt Kira1ysaghoz tartozik.

alkalmatlanlhellemetlen valaki

ebbol a szempontb61

Oleson vettek a lakasukat, Nagyon szerencsesek ebbOl a szempontb61.

reszere

I shall visit you next week if it is not Meglatogatom a jiivo heten, ha

inconvenient to you. nem alkalmatlan Onnek.

instead of

He has changed his mind instead of upholding his opinion.

fly medon

Minden h6napban fizetni fogja a reszleteket, I1y medon jtiniusra az egesz osszeg ki lesz fizetve.

to involve

It involves many responsibilities.

hiiiba

Minden erofeszites hiaba volt.

irrespective of sg

abelyett, bogy ...

Megvaltoztatta a veiemenyet, ahelyett, hogy kitartana az allaspontia mellett.

magaban foglal, vele jar Ez sok feleldsseggel jar.

Irrespective of her wishes he was Kivansagara val6 tekintet nelkiil

moved to another office. athelyeztek egy masik irodaba.

tekintet nelkiil ualamire, foggetleniil valamitOl

Is this seat taken?

Foglalt ez a belyl

It can't be helped Nem lebet ezen segiten.

- My goodness! The milk has - Te j6 eg! Megsavanyodott a tej! turned sour.

- It can't be helped. There is no - Ezen nem lehet segiteni, nines

more in the fridge. tobb a hutOben.

it depends on sglsy ez attol fogg ...

It depends on you whether you T61ed fiigg, hogy akarod-e vagy

want it or nOI.

nem.

It doesn't bother me at all. - Do you mind if I smoke?

- It doesn't bother me at all.

Egyaltaltin nem zauar.

- Nem banja, ha dohanyzom?

- Egyaltalan nem zavar.

it doesn't matter

- Oh, sorry I have broken the cup.

- It doesn't matter. It was already

cracked.

nem baj, nem szamil

- Oh, sajnalorn, eltortern a cseszet.

- Nem szarnit, mar repedt volt.

it is beginning to dawn (up)on kezdem mar sejteni, dereng mar

me calami

It's beginning to dawn on me why Kezdem mar sejteni, miCrt volt he was so exited when I mentioned olyan izgatott, amikor megemlf-

him your idea. tettem neki az otletedet.

(it) is (not) likely to be done (nem) valoszinu, hogy megteszik

:\ wage-increase is likely to be given Val6szfnu, hogy ebben a hOnapban

this month. fizetesernelest adnak.

it is not worth mentioning

- Shall we include it in the report?

- No, I think it's not worth men-

tioning.

it is said

It is said to be untrue.

it remains to be (whether) It remains to winner will be.

seen

szora/emlitesre sem erdemes

- Belevegyiik ezt a beszarnoloba!

- Nem, azt hiszem ez emlitesre

sem erdemes,

azt mondjak (rola) Azt mondiak, nem igaz.

meg nem dOlt el, (bogy)

be seen who the Meg nem dOlt el, hogy ki lesz a gyoztes.

valamilyennek lunik/ltitszik

Az eletr61 alkotott elkepzelese nagyon tanulsagosnak tunik.

ugy tunik nekem, mintba

Nekem ugy ninik, mintha egyre jobban beszelnel angolul.

it sounds as if ugy hangzik, mintba

It sounds as if you were absolutely Ugy hangzik, mintha teljesen biz-

sure about it. tos lennel benne.

Hosszu idoVe telik ...

Hosszu idObe telik, mire odaersz,

It's a matter of honour. Hz becsulet dolga.

it seems to be

His way of looking at life seems to be very instructive.

it seems to me that

It seems to me that you are speaking English more and more tluently.

It takes a long time ...

It takes a long time to get there.

It's a matter of opinion.

Ez felfogas dolga.

It's nice to see you.

Omlok, bogy latom.

it's no use doing sg

It's no use being angry with them.

nines ertelme ualamit csinalni Nines ertelrne, hogy merges Iegyel rajuk.

It's a matter of vital unpor- Ez elelbevag6 fonlossagu dolog. tance.

It's a question of taste.

Ez izies dolga.

It's none of your businessl

Semmi kozod bozza!

It's a waste of time/money/ Ez ido/penz/energia poesekolas. energy.

It's on the tip of my tongue.

A nyelvemen van a sz6.

it's all the same mindegy

It's all the same to me whether we Nekem mindegy, hogy rna talal-

shall meet today or tomorrow. kozunk vagy holnap.

it's an accepted fact

It is an accepted fact that pollution is growing day by day.

It's for you.

It's for you. - said Jane handing the receiver.

it's (high) time sy did sg

It's time we did something about it.

(It's) nice to meet you.

- Let me introduce my wife.

- It's nice to meet you, madam.

It's out ofthe question!

Arr61 ne is almodjl

It's worth its price.

Meger; az arlit.

elismert teny

air Elismert leny, hogy a levego szenynyezeusege napr61 napra no.

It's worth pointing out... Erdemes ramutatni, bogy ...

II is worth pointing out that we Erdemes ramutatni, hogy egesz sok

have a lot of successful ventures. sikeres vallalkozasunk van.

Teged keresnek (telefonalaskor). Teged keresnek, - mondta Jane atnyujtva a kagyl6t.

It's your funeral.

Ennek te iszod meg a lecet!

J

judging by

ualaminek az alapjan dontoe! {te/ve / kooetkeztetoe

itt az ideje, legfo'bb ideje

Itt az ideje, hogy legyiink valamit ezzel kapcsolalban.

judging by appearances a kiils{fbOl/ltitszat alapjan itelve

Judging by his appearance he is a A kiilsejebOl itelve sziiletett skan-

nalive Scandinavian. dinav.

Omlok, bogy megismerbetem.

- Hadd mutassam be a felesegemel.

- Oriilok, hogy megismerhelem asszonyom.

just a minute/a moment/a second.

- Are you coming?

- Just a minute.

esak egy pere/csak egy pillanal/ esak egy mdsodperc

- Jossz?

- Csak egy perc.

just like that eppen fgy/ eppen i/yenl

She was laughing and made a Nevetett es mokas arcot vagott,

funny face, just like that. eppen ilyent.

K

Keep cool!

Nyugi!

Keep in mind (that)... Tartsd eszben, bogy ...

Keep it in mind to send an invi- Tartsd eszben, hogy kiildjiink meg-

tation card to all of our friends! hivot minden baratunknakt

Keep itupl

Keep (on) tryingl

Keep smiling!

to keep to the point/subject She always keeps to the point.

Polytasd! Ne bagyd abba! Csak igy lovabb!

Ne add /elf Polytasd a pr6Mlko· zasl!

Ne ueszitsd el j6kedvedet, maradj

-1 HI aerus.

nem ler el a t6mdI61/largyt61 Mindig tartja rnagat a targyhoz,

Keep your fingers crossed for Drukkolj nekeml mel

to kill time

He didn't know how to kill time.

L

sy lacks the experience to do sg

He lacks the experience to work faster.

to lead to do sg

agyoniitni az idOl

Nem tudta, hogyan iisse agyon az idOt.

nines meg eJeg gyakorlaia oalamiben/valamibez

Nincs eleg gyakorlata ahhoz, hogy gyorsabban dolgozzon.

ualamire kesztet, sarkall

that leads us to believe that... ebbo1 arra kell k6vetkeztetniink/ ennek alapjan azt kell binniink, bogy ...

His steps lead us to believe thaI he Lepesei alapjin arra kell kovethad thought over the conse- keztetniink, hogy atgondoita a ki:i-

quences. vetkezmenyeket.

to leak out kiszivarog, nyilvanossagra jut

In spite of the news having leaked A kiszivargo hirek ellenere ragaszout they insisted on their original kodtak eredeti dontesukhoz. decision.

to leave it at that

- I won't leave it at that.

- Let us leave it at that.

annyiban bagy

- Ilzt nem hagyom annyiban!

- Maradjunk ennyiben!;Ne fesze-

gessiik tovabb a dolgot!

• 51·

Leave/lust leave it to mel Leave it to me: I'll do it.

Leave me alone!

to leave much to be desired

The quality of this pullover leaves much to be desired.

to leave no stone unturned

She has left no stone unturned to achieve her aim.

to be led to the conclusion that I was led to the conclusion that we must accept his suggestion.

Let it be!

Let me introduce myselfl

Hagyd/Hagyd csak ram!

Hagyd csak ram! Majd megcsinalorn.

Hagyjal bekenl

sok kivannival61 hagy maga utdn Ennek a pul6vernek a minosege sok kfvannivalot hagy maga utan.

minden kovel megmozgat

Minden kovet megmozgatott, hogy elerje celjat.

arra a kooetkeztetesre jut

Arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy el kell fogadnunk a javaslatat,

Hadd legyen!

Hadd mutatkozzam bel

Let me think for a moment. Hadd gondolkozzam egy percell

Well, let me think for a moment Nos, hadd gondokozzam egy who was the best in swimming. percet, hogy ki volt a legjobb

uszasban:

to let sy know about sg tudat oalakioel ualamit

Please, let me know about your Kerlek tudasd velem elkep-

ideas in the future too. zeleseidet a jiiv6ben is!

Let's call a spade a spade! Nevezziik neuen a gyereket

(a dolgol}l

Let's call a spade a spade! Please, Nevezziik neven a gyereket, kerlek tell me what you think about our mondd meg, te mit gondolsz a

venture. vallalkozasunkrol'

Let's get down to business!

Tfnjiink ra az iizleti iigyekrel

to long for

He is longing for the time when he can meet her again.

vagyni oalamire

Alig varia, hogy iijra talalkozzon vele.

to look forward to elare is &iiI, etebe nez

I am looking forward to meeting Eldre oriilok, hogy talalkozorn vele

her at the party. a partin.

Look out!;Watch outl Vigyazzl

Look out! There is a speed limit Vigyazz! Ott van egy sebesseg-

road sign. korlatozd (jelz6)tabla!

Look. ..

Look, can't we meet in the park?

Pigyelj 1/ Ide figyelj I

Figyelj, nem talalkozhatnank a parkban?

to lose sight of szem elol teoeszt

. She never loses sight of her Sohasem teveszti szem el61 az

interest. erdekeit.

Lots of luckl

Sok szerencset!

Lucky for you ...

Lucky for you Sue is still here.

Szerencsedre ...

Szerencsedre Zsuzsa meg itt van.

M

to make a bargain iizletel kotn;

Our businessmen have made Uzletkotomk szamos j6 iizletet

several good bargains this year. kotottek ebben az evben.

to make an objection mv6te/llenn;

He had to make an objection in Ebben az esetben kivetelt kellell

this case. tennie.

to make both ends meet mjonn; a penzbo1

He didn't know how to make both Nem tudta, hogy hogyan jojjon ki a

ends meet. penzbOl.

to make comment on megjegyzest/eszrevete/t tes:

1 would like to make a comment Szeretnek megjegyzest ruzni ahhoz,

on what she has just said. amit eppen most mondott.

to make sense

ertelmevan

This comment doesn't make any Ennek a magyarazatnak szamom-

sense to me. ra nines semmi ertelme.

to make the mistake ofdoingsg

He always makes the mistake of losing his temper.

hiM:z,,;, elkovetni egy (bizonyos) hiMI

Mindig elkoveti azt a hibat, hogy kijon a sodrabol,

to make up sy's mind elhatdrozn;, dOnteni

- Have you made up your mind - Dontottel mar?

yet?

- Oh, yes, my mind is made up. - 1gen, dontottern.

may/might as well

He may as well come with us.

Maybe some other time.

Mind yOUl' own businessl

Mind Y0Ul' stepl

to miss the point

He missed the point, saying that a rapid solution is unthinkable.

more or less

Will it suit him, more or less?

aRar

Akar veliink is johet.

Talan majd maskor.

TiirOdj a magad do/gava!!

Nkz a labad eM!

celt teveszt, nem ennl; a lenyeget celt tevesztett, amikor azt mondta, hogy egy gyors megoldas e!kepzelhetetlen.

lohhe-keveshe

Ez tobbe-kevesbe illik majd ra?

much to sy's delight va/am nagy oromere

Much to his delight she said the Nagy oromere, kimondta a boldo-

great "I will". glt6 igent.

N

Neither do I.

- 1 dont't like noisy music.

- Neither do I.

Ensem.

- Nem szeretem a hangos zenet,

- En sem.

Never mindl

No comments pleasel

no matter how/When/Where/ who ...

He will solve the problem, matter how long it takes.

no wonder

It is no wonder he is in such a bad state. He smokes more than 20 cigarettes a day.

Not a chance.

- Do you think it will be in the papers?

- Not a chance.

Annyi baj legyen!/Sohse band!

o

Tart6zkodjunk a 11U1gjegyzesektol!

on condition that. ..

On condition that the goods arrive on time we shall transfer the money at once.

nem szamft bogyantmikortbol] ki ...

no Meg fogja oldani a problemat, nem szamit, rnennyi idO alatt.

on no account

On no account could it be done.

nemesoda

Nem csoda, hogy ilyen rossz allapotban van, tobb, mint 20 cigarettat szfv el naponta.

on purpose

I think he did it on purpose.

Semmi esetre sem.

- Ugy gondolod, hogy benne lesz az ujsagokban!

- Semmi esetre sem.

on the basis (of)

The scholarship was awarded to him on the basis of his excellent paper.

Not at all. Nines mit.

- Thank you very much for your - Nagyon koszonorn a segftseget. help.

- Not at all. - Nines mit.

not to be on speaking terms

We are not on speaking terms.

lIiow for the next question.

on the contrary

- This man seems to be too silent.

- On the contrary, he is a very

talkative man.

nines beszelo oiszonyban (ualakioel}

Nem vagyunk beszeld viszonyban.

azzal a feltetellell.felteve, hogy ... Azonnal atutaljuk a penzt azzal a feltetellel, hogy az aruk id6ben erkeznek.

semmifele cimen

Ezt semmifele cirnen nem lehetett megtenni.

szandekosan

Ugy gondolom, szandekosan tette,

ualaminek az alapjan

Az iisztondfjat neki ftelrek oda, kiemelked6 tanulmanya alapjin.

ellenkezoleg

- Ez a ferfi tul csondesnek tiinik.

- Ellenkez61eg, igencsak beszedes

ember.

on the one hand ... on the other egyreszrol ... masreszrol hand

On the one hand it is a good idea, Egyreszr61 ez egy j6 otlet, masbut on the other hand it is difficult reszr61 azonban nehez megva-

Most tbjiink at a kiivetkezo kerdesre!

to carry out.

16sitani.

• 57·

on the surface latszatra, Idtsz6lag, kU/sore

On the surface everything seems Latszolag minden rendben van. to be O.K.

on the whole

The changing of the situation does not affect us on the whole.

On top of all this ...

On top of all this the break down team was late as well.

egeszeben oeoe, nagy altaldnossdgban

A helyzet rnegvaltozasa egeszeben vCve nem erint benniinket.

Mindennek betet8zeseul.../Mindennek a tetejeben ...

Mindennek a tetejeben az autornentd szolgalat is kesett.

once in a while egyszer-egyszer

Everybody might be lucky once in a Egyszer-egyszer mindenkinek lehet

while. szerencse]e.

One thing is certain... Egy dolog biztos ...

One thing is certain, half a loaf is Egy dolog biztos, jobb a keYes a

better than no bread. sernminel.

otherwise

I have been too busy for two weeks, but otherwise I am all right.

egyebkent, maskUlonben

llet hete nil sok dolgom van, de maskulonben jol vagyok.

to overcome the difficulties feliilkerekedni a nebezsegeken

Finally the leading character Vegiil a fOhos minden nehezsegen

overcame all the difficulties. feliilkerekedett.

• 58·

to oVerestimate/underestimate It is not clever to overestimate the difficulties.

owing to

Owing to his good condition, he was not tired at all after the long journey.

p

to pay attention to

Please, pay attention to my words since it is not easy to understand what I have to say.

personally I

Personally I think that it is better walking in the city than going by car.

plainly speaking

Plainly speaking: everybody is pleased with the new flat.

tUibecsiil/alu/becsU/

Nem okos dolog nilbecsulni a nehezsegeket.

valaminek kOsziinhet6en, valami kovetkezteben, valami mia"

Jo kondlciojanak kiisziinhetoen egyaltahin nem volt faradt a hosszu utazas utan.

fjgye/emme/ kiser valamit, figyelmet szente/ oalaminek

llerlek, figyelj a szavaimra, mivel nem kiinnyii rnegerteni, amit mondani akarok,

szeme/y szerint en .. ./reszemro7 .. Szemely szerint en ugy gondolom, hogy a belvarosban jobb gyalogolni, mint autoval kozlekedni.

egyszerUen sz6lva

Egyszenlen szolva, mindenki etegedett az uj lakassal.

to play a part/role in sg szerepet jatszik ualamiben

Talent plays a large part in a A tehetseg nagy szerepet jitszik a

career. karrierben.

to point out that

Experts point out that the location of our country has many advantages.

a problem/question arises

Some unsolved questions arose during the talks.

the pros and cons

He has taken into consideration all the pros and cons of the whole business.

protestations to the contrary Despite protestations to the contrary the conference will be held.

to prove/tum out to be

The rumours about his disappearance have proved to be untrue.

provided

I will come with you provided you allow me to drive.

to put an end to

Why don't you put an and to your useless arguments?

kimutatni, ramutatni

A szakertOk gyakran ramutnak, hogy hazank fekvesenek szamos eldnye van.

felmeriil a probtema/kerdes Nehany megoldatlan kenles meriilt fel a rnegbeszelesek soran,

a mellett(e) es (az) ellen(e) sz616 ervek/szempontok

Tekintetbe vett minden, az egesz iigy mellett es ellen sz616 ervet.

ellenkezo me/mu kijelentesek Ellenkezd ertelmfi kiielentesek ellenere a konferenciat rnegtartiak.

oalamilyennek bizonyu/ni

Az eltuneser61 sz616 hfresztelesek hamisnak bizonyultak.

felteve, ba/hogy

Elmegyek veled, felteve ha megengeded, hogy en vezessek.

veget oetni valaminek

MiCrt nem vetsz veget hiabrvalo vitaitoknak?

to put forward an argument

He has put forward a very good argument in favour of the realization of their plan.

to put in a word for sgtsy

Could you put in a word for Mary?

to put it another way

- That skirt would suit me.

- To put it another way you are

going to buy it, aren't you?

Q

question under discussion

Only the question under discussion must be answered.

eloterjeszt egy ervet/inditekot Nagyon j6 ervet terjesztett elo terviik megvalosftasa mellett.

partjat fogja vminek/vkinek, sz6/ egy jo szot az erdekeben

Iudnal egy j6 sz6t sz6lni Marika erdekeben?

mas szoual

- Az a szoknya j61 allna nekem.

- Mas sz6val meg akarod venni,

nemde?

szoban forgo kerdes

Csak a sz6ban forg6 kerdest kell rnegvalaszolni.

quite frankly egessen oszinten

Quite frankly it fits you like a glove. Egeszen oszinten ugy all, mintha rad ontottek volna.

quite the opposite

pont as ellenkezOje

·61.

R

raise a problem/a question fe/vet egy probli11llit, kerdest

The question of abolishing the Mar szamos fzben felvetetek a feIentrance examination has been veteli vizsga e1torIesenek kerdeset. raised several times.

range from ... to

His official duties range from his everyday duty to making important decisions.

to reach a peak

He has reached a peak in his carrier by winning the gold medal.

to refer to

What I have told you about political parties in Hungary refers to the last few years only.

valtalwzik, mozog valami kOziilt, terjed valamitOi valameddig Hataskore a mindennapi munkatol a fontos dontesek -meghozatalaig terjed,

tetOzik, tetOponljara jut, e/eri a csUcsjJontot

AI. aranyerem megnyeresevel paIyaja csficspontjira jutott.

vonatkozik oala mire

Amit a magyarorszagi politikai partokr61 mondtam neked, az csak az e1mUlt par evre vonatkozik.

regardless of ualamire vaw tekintet milkiil

All applicants have to take an Minden jelentkezonek vizsgaznia examination regardless of their kell, eddiai palyafutasara val6

former career. tekintet nelkiil.

It remains to be seen.

Majd elvalik./Majd meg/atjuk.

Remember your mannersl

Aztan vise/kedj rendesenl (anya gyermekenek)

to result from

szarmazik, ered; kovetkezik oalamibo"1

This excellent output results from Ez a kituno teljesitmeny alkalrnathe mutual effort of our employees. zottaink koziis erOfeszitesebOl ki}. vetkezik.

to result in

eredmenyez oalamit, vezet valamire

Semmi sem lett belOle.

It has resulted in nothing.

rigbtaway

I'm coming right away.

rogtOn Rogton jovok.

to rule out the possibility that ...

kizarja a IebetOseget annak, bogy ...

Nem zarhatjuk ki annak a lehetoseget, hogy mas tudosok is j6 nyomon jarnak.

We cannot rule out the possibility that other scientists are also on the right track.

s

say what you will... mondbatss, amit akarsz. ..

Say what you will, he will never Mondhatsz amit akarsz, abba soha

agree with you on that. nem fog beleegyezni.

to set an example peldat mutat

My father set a good example for Apam j6 peldat mutatott gyerme-

his children. keinek.

Shame on you!

to share an epinion/a view

Szegyelld magad!

Mr. Sears shared the chairman's Sears ur osztotta az elnok vele-

opinion. menyet.

osztja valakinek a uelemenyet] nezete!

to shrug off

You can't simply shrug off such a problem. It has to be tackled carefully!

vallranditassal elintez

Nem szabadna egy egyszerfi vallranditassal elintezned egy ilyen problernat. Ezt koriiltekintfen kell kezelni!

to side with melle/partjara all, tamogatja

He always sides with the Liberal Mindig a Liberalis partot tarnogat]a, Party.

so

So, [ am here to help you.

so far

[ haven't seen her so far.

so much for

So much for his honesty.

So that's where we are!

igy,leMI

tgy tehat itt vagyok, hogy segitsek neked.

eddig, ez jdeig

Eddig meg nem lattarn,

ennyit oalamirol

Ennyit a becsuletessegerdl:

Hal igy vagyunk!

so to speak

He has lost his footing, so to speak.

So what?

- Your dog is always barking.

- So what?

Some people say ...

Some people say that Hungarian is one of the most difficult languages to learn.

bogy ugy mondjam, ugysz6lvan Ugysz6lvan elveszitette a laba al61 a talajt.

Na es?/Mi kiize bozza? - Mindig ugat a kutyaja,

- Naes?

Egyesek azt mondjak ...

Egyesek azt mondiak, hogy a magyar az egyik legnehezebben tanulhato nyelv.

some time alkalom adtan

Please, come and see us some Kerlek, alkalom adtan gyere es

time! latogass meg minketl

Something else I'd like to know is this: ...

Something else I'd like 10 know is this: when is the London train due to come?

to speak for itself

The facts you have just mentioned speak for themselves.

Amit meg sseretnek ludnj az az, bogy ...

Amil meg szeretnek tudni az az, hogy mikor esedekes a londoni vonat erkezese,

iinmagam beszel

A tenyek, melyeket eldbb emlitettel, onmagukert beszelnek,

megmondja a velemenyet, kimondja, amit gondo/, oszinten beszel

Why are you afraid to speak your MiCrt nem mersz oszinten be-

mind? szelni?

to speak one's mind

Speak up, please!

Beszeljen bangosabban, kerem!

to specialize in szakosodii: ualamire

He specialized in modern fine arts. A modern kepzomuveszetre szakosodott.

to stand comparison with

Cars made in Hungary stand comparison with those of the foreign countries.

to start witb,lto begin with

To begin with I must say that everybody has passed the exam.

to stick to one's opinion

I tried to convince him, but he sticks to his opinion.

kiallja az osszebasonlitast oalamivel

A magyar gyartmanyu gepkocsik kialljak az osszehasonlitast a kulfoldiekkel,

eioszOr is

El6szor is azt kell mondanom, hogy mindenki atment a vizsgan,

kitart a uelemenye mellett Megprobaltam meggyozni, de kitart a velemenye mellett.

to submit to alaoe:

Before leaving for Mrica he Miel6tt Mrikaba utazott, szamos submitted himself to several orvosi vizsgalatnak vetette ala

medical examinations. magat.

to suit (well)

This dress suits her well.

;61 all valakinek

Jol all neki ez a ruha.

suitable for alkalmas ualamire

He is suitable for undertaking the A1kalmas arra, hogy elvallalja a

job. munkat.

To sum up, we can say that ...

To sum up, we can say that it was a prosperous year for the company.

to support sy's opinion with weighty arguments

He has supported his opinion about the necessity of buying the house with weighty arguments.

to suppose/supposing

What shall we do supposing he doesn't arrive on time?

Sure.

- Do you want it?

- Sure.

6sszegezve azt mondbatjuk, hogy ...

Osszegezve azt mondhatjuk, hogy ez egy sikeres ev volt a ceg szamara.

oelemenyet nyom6s ervekkei tamasztja ala

Nyomos ervekkel tamasztotta alli azon veiemenyet, hogy a hazat meg kell venni.

tegyiik Je/, felteoe

Mit tegyiink - felteve, hogy nem erkezik meg ido'ben?

Persze. - Kered?

- Persze.

T

to tackle a situation

Do you have any good ideas how to tackle this situation.

megold egy helyze/et

Van valami j6 otleted, hogy hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet?

take, (for example) vegyiJk (peldau/)

Take, for example, this simple Vegyiik peldaul ezt az egyszenl ese-

case! tet!

to take a chance

You will have to take a chance and buy that house!

Take a seatl

to take a stand on a certain issue; to take a stand in sy's favour/ against sy

He has taken a stand on that issue in favour of the researchers' opinion.

to take action against

The new government is going to take action against illegal entries.

megragadni a lebetoseget

Meg kell ragadnod a lehetoseget, es meg kell venned azt a hazatt

Foglaljon helyet!

allast foglaln! egy bizonyos kerdesben; allast foglalni valaki mellettiualaki ellen

Abban a kerdesben a kutat6k velemenye mellett foglalt alias!.

tepeseke/ tesz ualami ellen

Az uj korrnany lepeseket szandekozik tenni a tiltott hataratlepesek ellen.

to take advantage of

Clever businessmen take advantage of the quick answer to new challenges.

elffnyt kovacsol abbOt, bogy ...

Az okos iizletemberek az uj kihfvasokra adott gyors valaszokbol kovacsolnak elonyt.

to take into account/con- szamffasba/tekintethe uesz sideration

Please, take into account our Vegye kerem szamitasba a mi

interest as well! erdekeinket is!

Take it easy!

Take it or leave itl

to take part in sg

I would be glad if you could take part in our meeting.

to take sy/sg to be sy/sg

I took him to be English.

to take/follow the line of least resistance

He always takes the line of least resistance.

Nyugi, nyugi!

Ha nem tetszik, bagyd ott!

resz: oenni ualamiben

Boldog lennek, ha reszt tudnatok venni az osszejovetelunkon.

valakinek/valaminek nez ualakit/va/amit, de feltevese teoes Angolnak neztem, (De nem az.)

a legkomryebb megoldas//utat valasztja

Mindig a legkonnyebb megoldast valasztja,

to take the necessary measures megtenni a szUkseges intezke-

deseket

The defenders of the castle have A var vedO'i megtettek minden taken all the necessary measures sziikseges intezkedest, hogy megto protect themselves against the vedjCk magukat az ellenseggel

enemy. szemben.

to take the opportunity to

Let me take the opportunity to congratulate you.

He has taken French leave.

Thank you for calling me.

megragadni az alealmat vmire Hadd ragadjam meg az aIkalmat, hogy gratulaljak onnek,

Eszrevetleniil taoozot;

Koszonom, bogy felbivott.

Thank' you for the lovely Koszonom a csodds estet. evening.

thanks to

She is very fit thanks to aerobics.

That being the ease ...

That being the case, you had better be careful.

annak koszonbetoen

Az erobiknak koszonhetcen nagyon fiatalos.

Miutan ez a belyzet ...

Miutan ez a helyzet, jobban teszed, ha ovatos vagy.

that reminds me az amtlmost jut eszembe

That reminds me, I must go now. Most jut eszembe, mar mennem

It's very late. kell. !\esO' van.

that reminds me of the time ez azokra az idOkre emiekeztet,

when amikor

That reminds me of the time when Ez azokra az idoKre emlekeztet,

I was a secondary school pupil. amikor kiizepiskolas diak voltam.

That's okay by me. Rendben, ami engem illet.

That's quite another cup of tea. Ez mas lapra tartozik.

That's the pointl

Errol van szo!

that's the reason why ez az oka annak,

That's the reason why he couldn't Ez az oka annak, hogy nem tudott

come.

jiinni.

the fact is a dolog ugy all

The fact is that I have lost my way. A dolog ugy all, hogy eltevedtem.

the long and the short of it is egyszoval, a lenyeg az, bogy ... that ...

The long and the short of it is that Egysz6val nagy szuksegiik van az

they badly need our financial aid. anyagi tamogatasunkra.

the point is that... a lenyeg az, bogy ...

The point is that this new method A ICnyeg az, hogy ez az uj m6dszer

is far more effective. sokkal hatekonyabb.

The sooner the better.

Minel elObb, annal jobb.

• 71·

The truth is that ...

The truth is that there were too many applicants.

Az jgazsag az, bogy ...

Az igazsag az, hogy tul sok volt a jelentkezo.

there are an enonnous num- szdmos el6nye/Mtranya van uaber of advantages/disadvanta- laminek

gesto

There are an enormous number of Szamos elonye van annak, ha advantages to work as a tourist valaki idegenvezet6kent dolgozik. guide.

there is a slight chance that ... There is a slight chance that it will not succeed again.

keves a val6szinUsege, bogy ... Keves a val6szmusege, hogy nem sikerul tijra.

There is ne chance of... Nines semmi esely arra, bogy ...

There is no chance of quick Nines semmi esely a gyors

changes. valtozasokra,

There is no doubt about (the Semmi ketseg afelol, bogy ... fact) that ...

There is no doubt about the fact Semmi ketseg afel61, hogy ki-

that he deserved the Nobel prize. erdemelte a Nobel-dijat,

there is no need to nem s:mkseges

There is no need to tell me again. Nem szukseges ujra elmondanod nekem.

• 72.

there is no objection to

There is no objection to our leaving for London.

there is no point in

There is no point in doing that.

there is no reason for

There is no reason for his resignation.

There is no sense in ... There is no sense in arguing.

There is nothing fixed yet.

think along the same lines

I am happy to think along the same lines as you.

thinking it over

Thinking it over, he is right.

nines semmi akadalya annak, bogy ...

Nines semmi akadalya annak, hogy elutazzunk Londonba.

nines semmi ertelme, bogy ... Nines semmi ertelme, hogy megtegyiik.

nines semmi ok arra, bogy ... Nines semmi ok arra, hogy lemondjon.

Semmi me/me sines ...

Semmi ertelme sines a vitatkozasnak.

Meg semmi sem biztos.

basonlokeppen gondolkodik valakivel

Oriilok, hogy hasonlokeppen gondolkodunk.

alaposan megfontolva

Ha alaposan megfontoljuk, igaza van.

• 73·

This may sound a stupid question, but ...

This may sound a stupid question, but are you in love?

Hula kerdesnek bangzik, de ...

Buta kerdesnek hangzik, de nem vagy szerelmes?

this would mean to ez annyi, mint

This would mean to accept his Ez annyi, mint elfogadni az 0

point of view. szempontjait.

to my great disappointment

To may great disappointment the play was terribly boring.

to my mind

To my mind you needn't make such a fuss about it.

to my surprise

To my great surprise the kangaroo could jump twice as high as I had thought.

nagy csalodasomra

Nagy csalodasomra a szindarab borzasztean unalmas volt.

szerintem, ve/embryem szerint Szerintem nem kell nagy huMt csapnod korulone.

amulatomra

Amulatomra a kengunl ketszer olyan magasra tudott szokellni, mint gondoltam.

to some extent egy bizonyosfokig

It would be better to some extent to Bizonyos fokig jobb Ienne figyelemtake into consideration what we be venni azt, amit mondtak

were told. nekiink.

U

under discussion a szoban forg6

The topic under discussion is very A szoban forgo terna nagyon er-

interesting. dekes.

be put up for auction.

under mentioned az alabb felsorolt

The under mentioned furniture will Az alabb felsorolt butorok keriilnek

az arveresre.

under normal circumstances normdlis kornlminyek kozott

Under normal circumstances it Normalis korillmenyek kozott ez

would not have occurred to me. nem fordult volna elO' velem.

under the condition

He will obtain American citizenship under the condition that he lives there for 5 years and passes his exams.

upon further consideration Upon further consideration I have changed my mind.

v

No vacancies.

azzal a feltetellel, bogy ...

Meg fogja kapni az amerikai :illampolgarsagot, azzal a feltetellel, hogy ot evig ott cl es Ieteszi a vizsgait.

iobban megfontolva (a dolgot) [obban megfontolva a dolgot maskepp dontottern.

Nines munkaero jelvetel./Nincsenek kiad6 szobtik.

vice versa oda-oissza, forditva, oiszont They can count on us and vice Szarnithatnak rank es viszont. versa.

• 75·

to voice one's opinions

He has voiced his opinions in connection with the above mentioned question.

w

Wait a minute!

Welcome (home)!

Well done!

Well, you have a point there, but...

Well, you have a point there, but I am still not convinced.

What a nuisance!

What a pity!

What a shame!

What about it?

- What about going for a walk?

- What about you?

bangot ad a velembryenek Hangot adott velemenyenek a fent emIitett kCrdessel kapcsolatban.

what annoys me is (the fact)

that ...

What annoys me is the fact that I have left my dictionary at home.

What can I do for you?

Var} egy percet!

What does it look like?

Isten bozott (ittbon)!

What has happened to you?

T61 van!

What is it used for?

Nos, van valami abban, amit mondasz, de ...

Nos ebben van valami igazad, de meg mindig nem vagyok meggyozve.

What is it made of?

What is on (the TV) today?

What makes you think so?

Micsoda sidetlenseg!

What number did you call?

Milyen kart

What size is it?

ami bosszantlidegesi: az az (a terry), bogy ...

Ami bosszant, az az (a teny), hogy otthon hagytam a szotaramat,

Mit tebetek On6rt?/Mit ker? (boltban)

Milyen?/Hogy nez ki?

Mi torlent ueled?

Mire basznaljak?

MiMI kesziilt?

Mit adnak rna (a Tv-ben)?

Minek alapjan gondolod igy?

Milyen szamot hivott?

Mekkora meretu?

Micsoda szegyent

What struck me was... Nekem az tunt Jet, bogy ...

What struck me was his politeness. Nekem az udvariassaga tunt fel.

Mi a oelemenyed r6la? - Mit szolnal egy setahoz!

- Mivan veled?

What's going on (around here)? Mi folyik itt?

• 77·

(and) what is more sot mi tobb

He is a talented engineer, and what Nagyon tehetseges mernOk, sOt mi is more he has an excellent sense tobb kival6 iizleti emke is van.

of business.

What's the matter?

What's up?

whether ... or

I read a book every evening whether I am tired or not.

Who cares?

Who is calling?

without further ado

Mi bajvan?

Na mi van?/Mi tortint?

akar ... akar nem

Minden este olvasok kiinyvet, akar farad! vagyok, akar nem.

Mitszamit?

Ki bessel?

He continued his lecture without Minden tovabbi nelkiil folytatta az

further ado. eloadasat.

minden tovabbi nelkiil

without much consideration anelkiil, bogy megfontolta oolna/tekintettellett tolna ra

He made a fool of him without Bolondot csinalt belOle, tekintet

much consideration of his age.

without taking sides

He has to make a decision without taking sides.

nelkiil a korara,

minden reszrebajtas nelkiil Dontenie kell minden reszrehajlas nelkill,

• 78·

to wonder

I wonder why I am so cheerful today.

Would you be so kind as to ... ? Would you be so kind as to give me some information?

tunodni valamin/ kfvancsinak lenni valamire

Azon tunooom, rruert vagyok rna olyan j6kedvU.

lenne olyen kedves, es ...

Lenne olyen kedves es adna nekem nemi felvilagosftast!

Would you mind ... ? lenne szioes .. ./Nem hanna ...

Would you mind lending me a pen? Lenne szives kolcsiinadni egy tollat?

y

You are welcomel - Thank you.

- You are welcome!

You can't beat that.

You had better ...

You had betted get up early.

You must be joking.

Szitesen!

- Koszoniim.

- Szivesen!

Ezt nem tudod lep;palni/megdonteni. Nem tudsz fo/ebe kerekedni.

Tobban tennedba ...

[obban termed, ha koran kelnel,

Bizonyara oiccelss.

You never can tell.; Az ember sobasem tudbatja ...

You never can tell what the future Az ember sohasem tudhatja, mit

has in store for you. tartogat szamara a jiivo.

·80·

Irodalomjegyzek

Leo Jones: Functions of English Cambridge University Press, 1980. Leo Jones: Notions in English Cambridge University Press, 1986.

Richard A. Spears: Common American Phrases in Everyday Contexts

National Textbook Company, 1992.

Heinz - Otto Hohmann: English diskutieren Langenscheidt, 1981.

Orszagn Laszlo: Magyar-angol nagyszotar Akademiai Kiad6, 1977.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->