SENGLARS 1 4 6 9 12 13 16 20 21 24 26 30

VICTÒRIES EMPATS DERROTES DIF. PUNTS PARTITS GOLS A FAVOR GOLS EN CONTRA DIF. GOLS

VOLTORS 5 4

NAPS 2 1

COLS

TRINXAT

VOLTORS 1 3 5 7 12 14 15 18 21 23 25 28
VICTÒRIES EMPATS DERROTES DIF. PUNTS PARTITS GOLS A FAVOR GOLS EN CONTRA DIF. GOLS

SENGLARS 5 4

TRINXAT 4 7

NAPS

COLS

COLS 2 6 7 10 11 16 18 19 22 26 27 29
VICTÒRIES EMPATS DERROTES DIF. PUNTS PARTITS GOLS A FAVOR GOLS EN CONTRA DIF. GOLS

TRINXAT 6 6

SENGLARS 6 4

VOLTORS

NAPS

6 6 2 2 4 5 4 1 3 7 2 1 0 2 -3 11 11 0 V O L T O R S 2 0 1 3 9 10 -1 2 0 1 3 13 12 1

4 3 4

3 6 2 5 7 5 4 1 8 3 5 2 0 1 3 11 11 0
S E N G L A R S

7 11 9

11 6 2 5 4 3 2 5 2 4 6 0 1 2 -6 10 17 -7 T R I N X A T 1 0 2 -3 12 13 -1
S E N G L A R S

9 3 6

4 2 4

2 3 3

3 2 3

4 5 1 1 1 0 11 12 -1 5 T R I N X A T

6 6 1 1 1 0 20 19 1 7 C O L S

7 V O L T O R S 2 1 1 1 0 8 10 -2 2 N A P S

N A P S

C O L S

2 0 1 3 19 15 4

T R I N X A T

3 0 0 9 18 10 8

N A P S

1 1 1 0 19 20 -1

NAPS 4 5 8 10 13 15 17 19 24 25 27 29
VICTÒRIES EMPATS DERROTES DIF. PUNTS PARTITS GOLS A FAVOR GOLS EN CONTRA DIF. GOLS

SENGLARS 2 1

VOLTORS 3 7

TRINXAT

COLS

AVERAGE PARTICULAR ENTRE EQUIPS
DADES DE LA FASE REGULAR

TRINXAT 2 3 8 9 11 14 17 20 22 23 27 30
VICTÒRIES EMPATS DERROTES DIF. PUNTS PARTITS GOLS A FAVOR GOLS EN CONTRA DIF. GOLS

COLS 6 6

VOLTORS 4 7

NAPS

SENGLARS

6 2 4 5 2 8 3 7 5 6 3 1 0 2 -3 10 9 1
S E N G L A R S

5 3 6

6 6 2 5 7 8 2 5 8 3 3 2 1 0 6 17 10 7 1 0 2 -3 15 19 -4 V O L T O R S 1 0 2 -3 14 18 -4

5 3 4

PER A LA CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA FASE REGULAR ES TINDRÀ EN CONSIDERACIÓ : 5 2 3 1r PUNTS OBTINGUTS DURANT LA LLIGA EN CAS D'EMPAT 2n PUNTS ENTRE ELS EQUIPS IMPLICATS 3r DIFERÈNCIA DE GOLS ENTRE ELS EQUIPS IMPLICATS 4rt GOL AVERAGE GENERAL 5è MINUTS D'EXPULSIÓ GENERAL 6è SORTEIG

5 2 4

5 T R I N X A T 2 1 1 1 0 10 8 2 2 C O L S

5 5 1 1 1 0 12 11 1 5
S E N G L A R S

0 0 3 -9 10 18 -8

V O L T O R S

2 0 1 3 18 14 4

C O L S

N A P S

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful