Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Peruntukan kewangan .Strategi pengajaran dan pembelajaran . tidak faham apa yang dibaca 52 .Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Pengajaran individu .Lokasi dan jenis .

2.Kenaikan pangkat .Ketrampilan guru .Kerjasama .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Kebajikan .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Kursus Dalam Perkhidmatan .Penghargaan dan pengiktirafan .Pendidikan Jarak Jauh .Kelayakan guru .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Motivasi guru . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .

Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.Kandungan . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .3.Kemahiran • Perancang Kurikulum .Inovasi .Keberkesanan kaedah .kelas biasa .program inklusif .Bahan bantu belajar .Kemahiran guru . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .

guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas . motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan.Bilangan waktu mengajar .relief kelas.Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan . menggantikan guru bersalin..Implikasi terhadap murid .Jawatankuasa dalam organisasi .Implikasi terhadap ibu bapa . mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4.Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat.

masalah pembelajaran spesifik.Sokongan dan kerjasama .Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Model Hewett .• Pengasingan .Stesen ... hanya hiasan 6 56 .jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.Kesan kepada murid . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Model Montesori . disahkan oleh doktor.

Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.Merancang tindakan lanjut . Tindakan Susulan. Penyeliaan dan Komunikasi.Melaksana pengajaran .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping .Definisi dan kepentingan . • Tindakan Susulan . saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .• Model Pengajaran Kumpulan .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Kelayakan dan kewibawaan . Pengawasan.Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6.

Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Peranan Jabatan Pelajaran Negeri . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Peranan nazir .Pengurusan kendiri .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Kesedaran kendiri .• Pengawasan dan Penyeliaan .

Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 . Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap .Membina sikap positif murid . kurang motivasi. Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas. Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna. kurang berusaha. Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah. tidak berminat belajar.Kesedaran sosial . tidak aktif dan tidak berani mencuba.• Kompetensi Sosial .

Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas . tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Intervensi awal .Persepsi terhadap murid khas .Peluang berinteraksi .8. rendah diri – tidak melibatkan diri.Polisi.Penghargaan kepada guru .Persepsi terhadap sekolah .Sokongan dan kerjasama .Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9. perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Kolaboratif Malu. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .

walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 ..Undang-undang perlindungan .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas.Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Undang-undang keistimewaan .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .Peringkat undang-undang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful