SE APROBA

,
ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE

REFERAT DE NECESITATE
Subsemnatul/a,……………………………. ,salariat/ă al/a unitatii in functia de ………………………..
ăn cadrul ………………………………..,va rog sa aprobati achizitionarea urmatoarelor produse/servicii/lucrari:
Denumirea, cantitatea produselor/servicii/lucrarilor

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Justificarea necesitatii de produse / servicii/ lucrari ( evidentierea scopului pentru care sunt necesare
produsele / serviciile/ lucrarile )

…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Data previzionata pentru dobandirea produselor / serviciilor / lucrarilor , se ierarhizeaza necesitatile in functie de
prioritate
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………
Estimarea valorii produsului / serviciului / lucrarilor , precum si a celorlalte costuri aferente indeplinirii
contractului
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Efectele previzionate a se obtine ( beneficiile ce urmeaza a se obtine )

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
DATA

SEMNATURA,

IDENTIFICARE ACHIZITIE IN PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
DATA

SEMNATURA,

IDENTIFICARE FONDURI DISPONIBILE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
DATA
(SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE)

SEMNATURA,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful