BORANG NAMA

:
BIL TARIKH KESIHATAN FIZIKAL (8 KEMAHIRAN) 35% Kesihatan diri pemakanan dan reproduktif (6 kemahiran) (2 kemahiran)

PENSKORAN

AKTIVITI

KESIHATAN KELAS:
KESIHATAN PERSEKITARAN (8 KEMAHIRAN) 35% penyakit (5 kemahiran)

KESIHATAN MENTAL,EMOSI,SOSIAL. (7 KEMAHIRAN) 30% pengurusan kekeluargaan perhubungan emosi (2 kemahiran) (3 kemahiran) ( 2 kemahiran)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUM

AN PERSEKITARAN EMAHIRAN) 35% kesihatan (3 kemahiran)

T/TANGAN GURU

PENTAKSIRAN
Kemahiran
Kesihatan fizikal Kesihatan mental, emosi dan sosial. Kesihatan Persekitaran

AKTIVITI
Bilangan

KESIHATAN
Peratus
35 30 35 100

8 Kemahiran 7 Kemahiran 8 Kemahiran 23 Kemahiran

JUMLAH

Setiap kemahiran yang dikuasai diberi satu skor. Jumlah keseluruhan kemahiran ialah 23 skor. menjadikannya 100%

Skor %

BORANG PENSKORAN AKTIVITI JASMANI (BPAJ)
NAMA:
PERGERAKAN ASAS (20 KEMAHIRAN) 42%
BIL TARIKH

KELAS:
Gimnastik Asas (10 kemahiran) 21%
Asas Aquatik (2 Kemahiran)

4%

5k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3k

11k

1k

2k

3k

3k

2k

2k

JUM

Rek& kesenggangan

(2 kemahiran) 4%

Tanda tangan guru

2k

BORANG PENGSKORAN AKTIVITI JASMANI (BPAJ)
NAMA:
Kecergasan meningkatka kesihatan dan prestasi fizikal 10 kemahiran 21% Kesukanan 4 Kemahiran 8%

BIL

TARIKH

Kapasiti Aerobik 2 kemahiran

Fleksibiliti 1 kemahiran

kekuatan &daya tahan Otot 7 Kemahiran

Keselamatan & Pengurusan 2 Kemahiran

Interaksi Sosial 1 Kemahiran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH

ANI (BPAJ)
KELAS:

Kumpulan Sosial 1 kemahiran

Tandatangan guru

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI
KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS GIMNASTIK ASAS ASAS AKUATIK REKREASI & KESENGGANGAN KECERGASAN KESIHATAN & PRESTASI FIZIKAL KESUKANAN JUMLAH

BILANGAN
20 Kemahiran 10 Kemahiran 2 Kemahiran 2 kemahiran 10 Kemahiran 4 Kemahitran 48 kemahiran

PERATUS
42 21 4 4 21 8 100

SKOR

Setiap kemahiran yang dikuasai diberi satu skor. Jumlah keseluruhan kemahiran ialah 34 skor menjadikannya 100%.

MANI
SKOR

n kemahiran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful