EM D

V E I ]I T C RA LE ST N Ă

O

INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societate au deschis calea unor ocazii extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, limba germană este din ce în ce mai folosită. Acest fapt a fost conştientizat de foarte multe ţări, limba germană predându-se în unele dintre aceste ţări încă de la nivelul claselor ciclului primar de studiu. Metoda de învăţare a limbilor străine introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării sale. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără îndoieli şi lacune. Cursul de Limba germană pentru începători se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un foarte util material pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă audio sau un CD, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba germană. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi este prezentat noul vocabular al lecţiei şi sunt propuse o serie de exerciţii de consolidare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în propoziţii sau scurte texte. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal pe adresa Institutului Eurocor. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui modul. Profesorii noştri sunt gata să vă ajute pentru a face primii paşi în cunoaşterea limbii germane şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR. Vă dorim mult succes!

1

Din punctul de vedere al numărului de pagini. 2 . secţiunile de vocabular sau gramatică: N semnalează cuvintele şi expresiile noi atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii germane indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite semnalează observaţiile importante. cotidiene. precum şi un model de recapitulare. lipsite însă de o sistematizare clară. precedat de semnul „ > ”. care vă vor ajuta să localizaţi mai uşor. Textul scris cu caractere roşii. pe marginea lecţiilor au fost introduse o serie de simboluri grafice. care se referă la reguli gramaticale sau de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii germane 3 (21) indică faptul că problema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz. citi şi conversa în limba germană în variate situaţii uzuale. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Cursul EUROCOR pentru începători vă va ajuta să vă familiarizaţi cu regulile gramaticale de bază şi să vă formaţi o arie de cuprindere a vocabularului suficientă pentru a putea scrie. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru.Pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. la pagina 21 a lecţiei 3) Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. probabil însă că unii dintre dumneavoastră au avut ocazia de a asimila câteva cunoştinţe în acest domeniu. ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. limba germană reprezintă un domeniu nou. unul de vocabular şi de temă pentru acasă. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. în vederea recapitulării. exemple de exerciţii.

singular. Prepoziţiile. Substantive de declinare slabă. Pronumele posesiv. Pronumele (cont. Conjugarea verbelor neregulate la timpul prezent. Pronumele nehotărât „einer”. Conjugarea verbelor cu prefix. Cuvintele de negaţie.). Vacanţa Pluralul substantivelor.) Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 1-8 Cumpărarea articolelor de consum Pronumele demonstrativ. Forma de politeţe Familia.). Ordinea cuvintelor în propoziţiile enunţiative. Substantivul (cont. Conjugarea verbelor la timpul prezent. Conjugarea verbului la timpul prezent (cont. Pronumele posesiv. La piaţă Genul substantivului şi forma de plural. Conjugarea verbelor „sein” şi „haben”. Ordinea inversă. Verbele modale „sollen” şi „dürfen”. „wollen”. Articolele. Verbele reflexive (pronumele reflexiv în cazul acuzativ) Lumea muncii Substantivul (cont. Genurile substantivului şi ortografia acestuia. meşteşuguri Articolele (cont. Conjugarea verbului la timpul prezent Ocupaţii. recomandarea Ordinea cuvintelor în propoziţie. Folosirea lui „es”. „können”.).). Conjugarea lui „es gibt”. Conjugarea verbului (cont. Cuvântul „man”. Ordinea cuvintelor în propoziţia interogativă. Pronumele personal. Numeralele cardinale până la 10 Călătorii. Conjugarea verbelor „wissen” şi „müssen”.Structura cursului de Limba germană pentru începători Lecţiile 1-2 Tema: Gramatica: Prezentarea persoanei. particulă separabilă.). „eins”. Numeralele cardinale până la 20 În restaurant. interogative şi imperative. Punctele cardinale Negaţia substantivului. Călătorii Declinarea pronumelui personal. Ceasul. „Nach” şi „in” în structuri temporale Timpul liber. Prepoziţiile (cont. Locul predicatului în propoziţie Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 9-16 3 Lecţiile 3-4 Tema: Gramatica: Lecţiile 5-6 Tema: Gramatica: Lecţiile 7-8 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii I Lecţiile 9-10 Tema: Gramatica: Lecţiile 11-12 Tema: Gramatica: Lecţiile 13-14 Tema: Gramatica: Lecţiile 15-16 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii II .) Pronumele interogativ.

Modul imperativ.). Prepoziţiile (cont. Declinarea tare a adjectivelor.) Bolile Perfectul compus al verbelor neregulate. Adverbele. Prepoziţii. Declinarea substantivelor provenite din adjective. Conjugarea verbului „werden” la prezent. Conjugarea verbelor reflexive. Conjugarea verbelor cu particulă separabilă (cont. Data Impresii de călătorie Genitivul numelor proprii. Pronumele reflexiv în cazul dativ Viaţa cotidiană a firmelor Declinarea adjectivului. Numeralele cardinale peste 100. „dieses”. Declinarea mixtă-singular. Declinarea adjectivului fără articol. Structura negaţiei Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 17-24 Cumpărarea articolelor de lungă durată Ordinea directă.Lecţiile 17-18 Tema: Gramatica: Casa Substantivele (cont. Ordinea cuvintelor la perfectul compus. ABC-ul german În locuinţa nouă Declinarea mixtă a adjectivului. Pronumele „jemand”. Genitivul singular şi plural. Pronumele interogativ „was für ein”. Conjugarea verbului (cont. „diese”. Verbul „sein” la modul imperativ Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 25-32 Lecţiile 19-20 Tema: Gramatica: Lecţiile 21-22 Tema: Gramatica: Lecţiile 23-24 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii III Lecţiile 25-26 Tema: Gramatica: Lecţiile 27-28 Tema: Gramatica: Lecţiile 29-30 Tema: Gramatica: Lecţiile 31-32 Tema: Gramatica: Caiet de exerciţii IV 4 . Numeralele ordinale. Numeralele cardinale de la 20 până la 100. Întrebuinţarea conjuncţiei „weil”. Conjugarea la prezent a verbelor „mögen” şi „lassen” La medic Conjugarea la perfectul compus. Imperfectul lui „sein” şi „haben”. Declinarea pronumelui posesiv.) Formulele de adresare Educaţia Declinarea pronumelor demonstrative „dieser”.).

reprezintă transcrierea fonetică a lui v şi f von – ng este un sunet nazal specific german. – se pronunţă un h aspirat în limba română (ca în cuvântul: „Mihnea”) – reprezintă transcrierea fonetică a j-ului german şi se aude ca un i semivocalic în limba română – se pronunţă ca n românesc – r muiat. dar se articulează în gât şi nu în cavitatea bucală. când este precedat de vocală lungă 5 Verzeihung haus ich ja neun der [fon] [făr]æung] [Haus] [ih] [ia] [nœn] [de:r] [H] – este identic cu h din limba română [h] [i] [n] [r] . palatal. simbolurile fonetice folosite. Se pronunţă cu buzele rotunjite ca pentru u. TRANSCRIEREA FONETICĂ Vocalele [a:] – a lung (posterior) [a] [ă] [e] – a scurt (anterior) – se pronunţă ca vocala românească ă. Acest sunet are transcrierea fonetică indicată între parantezele drepte. Vom descrie. foarte scurt Consoanele [f] [] g Büro [bUro:] nein Frau Fräulein [næn] [frau] [frœlæn] – identic cu f românesc. foarte scurt [œ] – a scurt urmat de i deschis. foarte scurt [au] – a scurt urmat de u închis. de aceea.În cursul de Limba germană pentru începători am utilizat sistemul special EUROCOR de transcriere fonetică. comparându-le cu sunetele româneşti similare. n se pronunţă accentuat. [U] – varianta scurtă a lui şU:ţ Diftongii [æ] – a scurt urmat de i deschis. dar este mult mai scurt – e scurt – se pronunţă ca e din limba română Exemplu Bahn Gast Messer kennen zehn Mädchen links Ihnen Hotel oben schön Sistemul EUROCOR [ba:n] [gast] [mesăr] [kenăn] []e:n] [mEthăn] [links] [i:năn] [Hotel] [o:băn] [[O:n] [Ortlih] [unt] [gu:t] [drU:băn] [e:] – e lung [E] – e deschis – se notează în scris prin litera „ä” [i] [i:] [o] – i scurt – i lung – nepronunţarea lui r din cuvântul scris produce lungirea vocalei – o scurt – are corespondent similar în limba română [o:] – o deschis lung [O:] – ö se pronunţă ca un o lung. iar g se pronunţă slab. însă sunetul se formează în cavitatea bucală [u] – u scurt – din limba română [O] – aceeaşi vocală ö este scurtă când se află la începutul cuvântului örtlich und gut drüben [u:] – u lung [U:] – ü german este un sunet care nu există în limba română. cât şi de accesibilitatea acestui sistem pentru cei care învaţă limba germană. pe care l-am conceput ţinând cont atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române.

însă vocala „i” este mai deschisă. La cuvintele monosilabice nu marcăm accentul. de asemenea. • Fräulein Rohde – domnişoara Rohde În cuvântul „Fräulein” [frœlæn] diftongul „äu” se pronunţă aproape ca diftongul românesc „oi”. Consoana „g”de la sfârşitul cuvântului se pronunţă ca şi consoana „c” din cuvântul „care”. însă vocala „a” este mai accentuată decât vocala „u”: [frau]. îl pronunţăm ţ ca în limba română. ca în cuvântul românesc „vai”. Citiţi cu atenţie pronunţia aflată între paranteze drepte: • Guten Tag – Bună ziua! guten – [gu:tăn] – bun (ă) Vocala silabei accentuate este notată cu literă îngroşată [gu:tăn]. numit „ţet”. Vocala „e” aflată la sfârşitul cuvântului sau în prefix se pronunţă ca vocala românească „ă”: [gu:tăn]. • Tag – [ta:k] – zi În cuvântul [ta:k] vocala „a” se pronunţă lung. 6 . Consoana „w” se pronunţă „v”. ca în cuvântul „şi”: [[mit]. aproape ca „e”. ca în cuvântul românesc „vie”. • Frau Schmidt – doamna Schmidt În cuvântul [frau] pronunţăm „au” ca în cuvântul „sau”. iarăşi. vocala „e” se pronunţă mai lung decât în limba română. Vocala „e” se pronunţă „ă”: [mo:rgăn]. • es geht – bine. În cuvintele plurisilabice vocala îngroşată marchează silaba accentuată. când se află la începutul cuvântului sau între vocale (în interiorul cuvântului) – reprezintă transcrierea fonetică a lui w – consoana s în poziţie iniţială sau între vocale se pronunţă z [v] [z] Wein sein [væn] [zæn] Observaţii privitoare la pronunţie: În limba germană accentul cade în general pe prima silabă. este redat în scris prin grupul „sch”. Consoana „c” este transcrisă prin „k” [ta:k]. consoana „s” se pronunţă „ş“ când precede o consoană surdă das Schule stark Zigaretten [das] [[u:lă] [[tark] []igaretăn] []] – z german.[s] [[] – se pronunţă s când este precedat de o vocală – identic cu sunetul românesc „ş“. Diftongul „ei” se pronunţă aproximativ „ai”. • Guten Morgen – Bună dimineaţa! În cuvântul [mo:rgăn] vocala „o” se pronunţă lung. Acest „e” lung îl marcăm cu [e:] şi îl pronunţăm ca pe vocala „e” din cuvântul „Eva”. iar vocala „e” nu se pronunţă [vi:]. ca în cuvântul românesc „haină”. „sch” – se pronunţă ca „ş” românesc. dar. Vocala pronunţată lung este marcată întotdeauna cu două puncte „:”. mulţumesc În cuvântul [ge:t]. aproape ca un „e”. din cuvântul „noi”. vocala „i” se pronunţă mai deschis. iar consoana „h” nu se pronunţă [ge:t]. În cuvântul [gu:tăn] vocala „u” se pronunţă lung. • Wie geht es? – [vi: ge:t es] – Ce mai faci? Cum te simţi? În cuvântul [vi:] „i” se pronunţă lung. ca în cuvântul românesc „bun”.

dar într-o altă ordine: der Wagen die Stunde (der) Osten (der) Westen (der) Süden (der) Norden der Vater die Tochter die Mutter der Bruder die Schwester die Minute > [de:r va:găn] > [di: [tundă] > [de:r ostăn] > [de:r vestăn] > [de:r zU:dăn] > [de:r nordăn] > [de:r fa:tăr] > [di: toHtăr] > [di: mutăr] > [de:r bru:dăr] > [di: [vestăr] > [di: minu:tă] 7 – maşina. căruţa – ora – est(ul) – vest(ul) – sud(ul) – nord(ul) – tatăl – fiica – mama – fratele – sora – minutul . LECŢIA 5 – PARTEA ÎNTÂI Să începem lecţia cu câteva cuvinte noi. Repetaţi-le cu voce tare. Pentru o mai uşoară reţinere. fiind atenţi la pronunţie şi la traducerea lor: der Bruder die Minute die Mutter (der) Norden (der) Osten die Schwester die Stunde (der) Süden die Tochter der Vater der Wagen (der) Westen > [de:r bru:dăr] > [di: minu:tă] > [di: mutăr] > [de:r nordăn] > [de:r ostăn] > [di: [vestăr] > [di: [tundă] > [de:r zU:dăn] > [di: toHtăr] > [de:r fa:tăr] > [de:r va:găn] > [de:r vestăn] – fratele – minutul – mama – nord(ul) – est(ul) – sora – ora – sud(ul) – fiica – tatăl – maşina. căruţa – vest(ul) Să repetăm cuvintele. cuvintele noi sunt însoţite şi de transcrierea lor fonetică.Primele noţiuni introduse în cadrul lecţiilor sunt cele de vocabular.

aici este o bancnotă de 10 euro. – Ce naţionalitate aveţi? – Am nevoie de un compas. – Cumpăr o îngheţată. Bitte. – În iulie avem concediu. cât şi pronunţia lor. Welche Nationalität haben Sie? Ich brauche einen Zirkel. – N-am timp. > [ih mOhtă ænă fa:rkartă naH ki:l] > [im iu:li Ha:băn vi:r urlaup] > [velhă na]ionalitE:t Ha:băn zi:] > [ih brauHă ænăn ]irkăl] > [ih Ha:bă kænă ]æt] > [bită hi:r ist æn ]e:nœro[æn] > [vo: ist das ræzăbUro:] > [dana trinkt ænă ko:la] > [ih [pi:lă gitară] > [e:r [pi:lt fu:sbal] > [ih kaufă æn æs] – Aş dori un bilet de călătorie până la Kiel.Cuvintele noi sunt introduse în scurte propoziţii. ora chitara naţionalitatea iulie îngheţata fotbalul Cola concediul > der Zehneuroschein > die Fahrkarte > das Reisebüro > der Zirkel > die Zeit > die Gitarre > die Nationalität > der Juli > das Eis > der Fußball > die Cola > der Urlaub 8 > [de:r ]e:nœro[æn] > [di: fa:rkartă] > [das ræzăbUro:] > [de:r ]irkăl] > [di: ]æt] > [di: gitară] > [di: na]ionalitE:t] > [de:r iu:li] > [das æs] > [de:r fu:sbal] > [di: ko:la] > [de:r urlaup] . – Poftim. Ich kaufe ein Eis. – Cânt la chitară. Încercaţi să pronunţaţi corect şi urmăriţi cu atenţie traducerea cuvintelor: Ich möchte eine Fahrkarte nach Kiel. Să folosim cuvintele noi în propoziţii. Aţi reţinut deja substantivele noi ale lecţiei? Traduceţi în limba germană. Wo ist das Reisebüro? Dana trinkt eine Cola. pentru care este redată şi transcrierea fonetică. Im Juli haben wir Urlaub. hier ist ein Zehneuroschein. astfel încât să puteţi reţine atât sensul. Ich spiele Gitarre. – Unde este agenţia de turism? – Dana bea o Cola. Ich habe keine Zeit. Er spielt Fußball. – El joacă fotbal. reţinând pronunţia corectă: bancnota de zece euro biletul de călătorie agenţia de turism compasul timpul.

de exemplu: der Ober – chelnerul. împreună cu traducerea lor: Wo ist der Bahnhof? Wo ist die Botschaft? Wo ist der Ober? Wo ist die Schule? Wo ist das Hotel? Wo ist die Kirche? > [vo: ist de:r ba:nHo:f] > [vo: ist di: bo:t[aft] > [vo: ist de:r o:băr] > [vo: ist di: [u:lă] > [vo: ist das Hotel] > [vo: ist di: kirhă] – Unde este gara? – Unde este ambasada? – Unde este chelnerul? – Unde este şcoala? – Unde este hotelul? – Unde este biserica? „Acolo este” se traduce în limba germană prin „Dort ist.?” şi repetaţi: Wo ist der Bahnhof? Dort ist der Bahnhof.În cadrul fiecărei lecţii sunt prezentate şi diferite noţiuni gramaticale. Acum citiţi şi repetaţi întrebările în limba germană. ci şi la obiecte. Wo ist die Botschaft? Dort ist die Botschaft. „es” se referă nu numai la persoane. das” este articolul hotărât neutru. Dort ist er. – Este acolo. – Unde este biserica? – Este acolo. Articolul hotărât se foloseşte atunci când vorbim despre lucruri sau persoane cunoscute. – Acolo e. se foloseşte pronumele personal corespunzător. – Este acolo. . chiar şi atunci când nu-l folosim în limba română (cazul subiectului subînţeles). – Ambasada este acolo. > [dort ist de:r ba:nHo:f] > [dort ist e:r] > [dort ist di: bo:t[aft] > [dort ist zi:] 9 – Gara este acolo. pronumele personale „er”. În asemenea cazuri.. pentru a fi mai uşor de reţinut. Pronumele demonstrativ are aceleaşi forme ca şi articolul hotărât: der – acesta die – aceasta das – acesta Întrebarea „Unde este?” se traduce în limba germană prin „Wo ist?” [vo: ist]. Observaţi răspunsurile la întrebarea „Wo ist.. „die” este articolul hotărât feminin. de exemplu: Wo ist die Kirche? Dort ist sie. „Der” este articolul hotărât masculin. În limba germană. Dort ist sie. die Bank – banca. Informaţiile mai importante sunt introduse în chenare speciale. dacă subiectul este feminin „sie” – „ea”. dacă subiectul este masculin folosim „er” – „el”. însoţite de exemple şi exerciţii de fixare.” În limba germană folosim totdeauna subiectul. „sie”. iar dacă avem un subiect neutru se foloseşte pronumele „es”. das Hotel – hotelul.

Freitag. – Wir sind > bei meiner Tante. Prepoziţia „gegenüber” poate sta înainte sau după substantiv. > Nein. sau Die Kirche ist der Bank gegenüber. > Gestern war Mittwoch. Completaţi propoziţiile germane cu cuvintele corespunzătoare. – Er wohnt der Kirche > gegenüber. Donnerstag. – Biserica este vizavi de bancă. Citiţi-le cu voce tare şi reţineţi pronunţia corectă. . Iată câteva exemple. > Morgen ist Freitag. lecţiile conţin diverse tipuri de exerciţii: de traducere. Folosiţi filtrul roşu: Atelierul de tâmplărie se află vizavi de gară. am Sonnabend arbeite ich nicht. El scrie cu pixul. – Die Schreinerei liegt > gegenüber dem Bahnhof. Librăria este vizavi de tutungerie. – Sie steht der Lehrerin > gegenüber.Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor noi. Să recapitulăm zilele săptămânii. Ea stă în faţa profesoarei. – Du wohnst > bei seiner Schwester. – Die Buchhandlung liegt > gegenüber dem Tabakgeschäft. de retroversiune sau de completare. Tu locuieşti la sora lui. Răspundeţi la întrebări folosind filtrul roşu: Wie heißen die Wochentage? – Die Wochentage heißen: > Montag. El locuieşte vizavi de biserică. – Er schreibt > mit dem Kugelschreiber. Mittwoch. – Das Institut liegt > gegenüber dem Obstund Gemüsegeschäft. > Nein. > Am Sonntag gehe ich in die Kirche. Sonnabend. am Montag habe ich keine Zeit. Dienstag. de exemplu: Die Kirche ist gegenüber der Bank. Prepoziţia „gegenüber” – „vizavi. Institutul este vizavi de aprozar. în faţa” cere totdeauna cazul dativ. – Biserica este vizavi de bancă. Suntem la mătuşa mea. Sonntag. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag war gestern? Welcher Tag ist morgen? Arbeiten Sie am Sonnabend? Lernen Sie am Montag Deutsch? Wann gehen Sie in die Kirche? 10 > Heute ist Donnerstag.

Formulaţi răspunsuri în limba germană la întrebările următoare. > Sie stellen den runden Tisch zwischen die beiden Sessel. > Sie liegen schon auf den Betten. care conţin întrebări şi răspunsuri în limba germană. > Vielleicht finden Sie eins in der Nachbarschaft. Folosiţi filtrul roşu: Wer zieht ins neue Haus ein? Wer hilft den Freunden beim Einrichten? Wo sind noch die Kiste und die Koffer? Was bringen gerade die Männer ins Haus? Wie ist die Verpackung der Sachen? Wer ist sehr zufrieden damit? Wohin stellen sie das Klavier? Wer gibt sich große Mühe dabei? Wo liegen schon die Steppdecken? Wohin legt Frau Schröder die Wolldecke? Worum kümmert sich Frau Weiland? Was machen die Männer und die Frauen nach der Arbeit? > Herr und Frau Weiland ziehen ins neue Haus ein. 11 > Herr und Frau Weiland richten ihr Wohnzimmer ein. Iar acum. > Herr und Frau Schröder helfen den Freunden beim Einrichten. > Sie kümmert sich um das Geschirr. > Sie fangen das Einrichten an. > Sie sind noch im Möbelwagen. > Ihre Bekannten. vor şi ei să închirieze o casă. domnul şi doamna Schröder. > In den anderen Zimmern stehen die Möbel schon an Ort und Stelle. Deocamdată. În celelalte camere toate sunt la locul lor. wollen auch ein Haus mieten.Continuăm prezentarea exerciţiilor cu unele ceva mai complexe. > Sie stellen das Klavier an das große Fenster. > Sie ist sehr ordentlich. > Die Männer geben sich große Mühe dabei. > Er paßt gut dorthin. > Die Männer rauchen amerikanische Zigaretten und die Frauen trinken Kaffee. > Sie legt sie auf die Couch. Se potriveşte bine acolo. > Herr Weiland ist sehr zufrieden damit. traduceţi următoarele propoziţii în limba germană: Domnul şi doamna Weiland îşi mobilează camera de zi. Ei încep cu aranjarea. domnul şi doamna Weiland pun vechiul pian la geamul mare. . > Sie bringen die große Kiste ins Haus. > Herr und Frau Weiland stellen das alte Klavier vorläufig an das große Fenster. precum şi traduceri ale unor scurte texte. Herr und Frau Schröder. Cunoştinţele lor. Ei pun masa rotundă între cele două fotolii. Poate găsesc una în vecinătate.

A. München – Salzburg – München. vom exersa vocabularul din aceste lecţii şi câteva structuri gramaticale. Maria! Du willst nach Frankfurt kommen. un rol important îl au şi cele de pronunţie. Kommen Sie zu uns und kaufen Sie die Fahrkarte! Dann können Sie das Visum im Konsulat bekommen. Danke schön! A. Nein.Pe lângă exerciţiile gramaticale. A. Die ist billig. Kann ich das auch im Reisebüro bekommen? A. Ich kann mir kein Wörterbuch kaufen. da müssen Sie zum Konsulat gehen. Möchten Sie eine zu dreihundert Euro? A. B. Citiţi cu voce tare: Frau Maria telefoniert zum Reisebüro. B. B. Exerciţiile de citire şi dialogurile vă vor ajuta să vă perfecţionaţi pronunţia. das mache ich. Bohrmaschinen haben wir hier. În acest scop. aber du brauchst kein Visum. Guten Tag! B. Tschüss! Klaus geht ins Kaufhaus. Astfel. Die ist in Ordnung. Reisebüro „Gute Reisen”. În următoarele exerciţii recapitulative. am tipărit silabele şi cuvintele accentuate cu litere îngroşate. Sie kostet nur einhundert Euro. Kannst du mir meins bringen? Deine Monika. Gut! Brauche ich auch ein Visum? A. Gut. aber gut. Dann müssen Sie eins haben. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? B. das ist mir zu teuer. Să revenim la materia lecţiilor 15 şi 16. Lernst du schon im Goethe-Institut Deutsch? Kannst du Deutsch lesen und schreiben? Hier hast du von meiner Lehrerin einen Test. Ist das sehr teuer? A. das kostet zweihundert Euro. B. Bitte sehr. în ultima parte a fiecărui caiet se găsesc diferite exerciţii care vă ajută să vă însuşiţi cât mai bine pronunţia limbii germane. Guten Tag! Ich möchte in Salzburg Urlaub machen. Brauchen Sie auch Schrauben? 12 . Auf Wiederhören! Monika schreibt mit dem Kugelschreiber einen Brief. A. Ich bin Rumänin. Lebensmittel und Bücher sind hier sehr teuer. Hoffentlich schreibst du ihn gut. Du musst einen Pass haben. und ich brauche eine Fahrkarte. Das ist noch nicht alles. A. Wo finde ich Bohrmaschinen? B. Was kostet die hier? B. Prima! Da wohnen wir zusammen. Nein.

care pune accentul pe pronunţia anumitor sunete specifice limbii germane şi pe diferenţele dintre sunetele asemănătoare. > Im Juli telefoniert Frau Maria zum Reisebüro. Vă costă doar 90 de euro. Sie brauchen kein Visum. was ich brauche. Bună ziua! Aş vrea să-mi petrec concediul în Salzburg. Citiţi-le cu voce tare: Fragen Sie diesen Polizisten! Parken Sie diesen Wagen! Wechseln Sie dieses Geld! Trinken Sie diesen Kaffee! Kaufen Sie ein Wörterbuch! Kommen Sie zu uns! Behalten Sie den Pass zu Hause! 13 – Fragen Sie diesen Polizisten? – Parken Sie diesen Wagen? – Wechseln Sie dieses Geld? – Trinken Sie diesen Kaffee? – Kaufen Sie ein Wörterbuch? – Kommen Sie zu uns? – Behalten Sie den Pass zu Hause? . Aveţi nevoie de paşaport şi de un bilet de călătorie. Folosiţi filtrul roşu: În iulie doamna Maria telefonează la agenţia de turism. verstehen Sie mich? > Ja. Trebuie să mă duc şi la consulat? Nu.În afara exerciţiilor prezentate anterior. n-aveţi nevoie de viză. Acum traduceţi din română în germană. Următoarele perechi de propoziţii sunt identice. Sau vreţi să mergeţi cu maşina la Salzburg? Cât costă un bilet München–Salzburg–München? Nu este scump. > Wir können Ihnen dabei helfen. > Oder wollen Sie mit dem Wagen nach Salzburg fahren? > Was kostet eine Fahrkarte München– Salzburg–München? > Die ist nicht teuer. Vielen Dank! > Auf Wiederhören! > Was kosten die Champignons? > Zehn Euro das Kilo. > Das ist sehr teuer. însă intonaţia lor este diferită. Este foarte mult/scump. > Aber ich weiß nicht. vă înţeleg. la finalul fiecărei lecţii se mai află câte un exerciţiu fonetic. mă înţelegeţi? Da. Încheiem lecţia cu un exerciţiu de pronunţie. > Guten Tag! Ich möchte meinen Urlaub in Salzburg machen. > Sie brauchen einen Pass und eine Fahrkarte. > Muss ich auch zum Konsulat gehen? > Nein. Mulţumesc mult! Pe curând! (la telefon) Cât costă ciupercile? 10 euro kilogramul. Vă putem ajuta. Sie kostet nur neunzig Euro. ich verstehe Sie. Dar nu ştiu de ce am nevoie.

Kinder G: meiner (keiner) Männer. De aceea. – Aici stă prietena mea. – El îşi salută profesorul. Hier steht meine Freundin. Kennt Ihr unsere Freundin? Wir helfen euren Freundinnen. – Noi îl ajutăm pe profesorul nostru. 14 – Acolo este profesorul lui. la începutul caietelor de lecţii am introdus o scurtă recapitulare a materiei prezentate în lecţiile anterioare. eure – ihr. – Acesta este caietul profesorului nostru. Kinder A: meine (keine) Männer. 1. articolul nehotărât negat. Frauen. Declinarea celorlalte pronume posesive este identică cu cea din exemplele de mai sus: du – dein. Das ist das Haus seiner Freundin. unsere ihr sie – euer. la singular şi la plural: Singular masculin N: mein (kein) Mann A: meinen (keinen) Mann G: meines (keines) Mannes D: meinem (keinem) Mann Plural N: meine (keine) Männer. Wir helfen unserem Lehrer. meine). Wir helfen unserer Freundin. RECAPITULARE Vom recapitula pe scurt pronumele posesiv. împreună cu substantivele de mai jos. Ich grüße eure Freundin. apare şi nevoia recapitulării noţiunilor deja asimilate. seine – sein. deine er es – sein. Frauen. – Aceasta este casa prietenei lui. declinarea acestuia şi conjugarea verbelor „haben” – „a avea” şi „sein” – „a fi”. seine sie – ihr. Er grüßt seinen Lehrer. Frauen. ihre wir – unser. Ihre De exemplu: Dort ist sein Lehrer. ihre Sie – Ihr. Frauen. – O salut pe prietena voastră. Das ist das Heft unseres Lehrers. Să reluăm pronumele posesiv (mein.Odată cu înaintarea în cunoaşterea limbii germane. – Noi o ajutăm pe prietena noastră. . – O cunoaşteţi pe prietena noastră? – Noi le ajutăm pe prietenele voastre. Kinder D: meinen (keinen) Männern. Kindern feminin meine (keine) Frau meine (keine) Frau meiner (keiner) Frau meiner (keiner) Frau neutru mein (kein) Kind mein (kein) Kind meines (keines) Kindes meinem (keinem) Kind 18 (35) 17 (1) 2.

.. an dem Fenster. Kartoffel 2..... Geld 5..... ....... .. Sie arbeitet a.. Der Wagen fährt sehr schnell.... .... Oma 7. dort... Er steht rechts. Tisch 8.. .. besuche ich auch meine Mutter................... ... Gepäck 6. 3............. .... Buch 3.. Exerciţiul 28 Înlocuiţi cuvintele subliniate cu antonime... 2. Der Wagen fährt sehr .. Wurst 4... Der Mann ist aber sehr . .... care au rolul de a vă ajuta să verificaţi modul în care aţi asimilat materia prezentată.... Dann gehe ich ins 5... Zum Bahnhof ist es . Tasse 12......... d.De-a lungul cursului veţi găsi şi patru caiete de exerciţii.... . Er steht ..! ......... Geld abheben..... .. Ich will dort 4................ In der Bank 6. Die Bank ist 3..... an dem Fenster.... f. in der Schubertstraße. Der Mann ist aber sehr groß. Kind 10.... c.... În cadrul acestor caiete au fost folosite următoarele simboluri grafice: Exerciţiul 26 Fiecărui desen îi corespunde unul dintre substantivele numerotate de la 1 la 12........... . Wagen 9. Milch 11.... 5....... Das ist doch falsch! Das ist doch . Zum Bahnhof ist es weit. e.. . . apoi uniţi în mod corespunzător fragmentele de propoziţie: 1...... Heute gehe ich noch 2... Comparaţi apoi cu textul înregistrat pe casetă: 1.. .... in die Bank. .... Însoţiţi substantivele cu articolul corespunzător: 1. Geschäft..... Stuhl Exerciţiul 27 Ascultaţi cu atenţie textul.... .... b. 15 4.....

die Kartoffel 10. die Oma 4. Das ist doch richtig! 16 . die Tasse 9. Exerciţiul 28 1. Heute gehe ich noch in die Bank. Der Mann ist aber sehr klein. pentru ca autoverificarea să vă fie mai uşoară. Sie arbeitet dort. Iată aici rezolvarea exerciţiilor prezentate pe pagina anterioară. der Tisch 5. das Geld 2. der Wagen 6. Er steht links. 6. der Stuhl Exerciţiul 27 1. 3. Zum Bahnhof ist es nah. 4. 4. 3. 5. Dann gehe ich ins Geschäft. Der Wagen fährt sehr langsam. 5. Exerciţiul 26 1. das Kind 7. das Gepäck 3. die Wurst 12. Die Bank ist in der Schubertstraße. das Buch 11. 2. die Milch 8. In der Bank besuche ich auch meine Mutter.La finalul fiecărui caiet de exerciţii sunt prezentate rezolvările acestora. Ich will dort Geld abheben. an dem Fenster. 2.

Nein.La sfârşitul fiecărei lecţii sunt recapitulate noţiunile de gramatică prezentate în cadrul acesteia. 15.1. Wo kann ich das Visum bekommen? Ich kann das Visum nach Amerika nicht bekommen. Ordinea cuvintelor în propoziţiile cu verb modal: Verbul modal conjugat stă pe locul al doilea. având forma după genul şi cazul substantivului pe care-l înlocuieşte. Nein. Nein. Cuvintele „keiner”. das ist kein Schloss. Verbul „essen” – „a mânca” se conjugă neregulat. de exemplu: Ich kann im Konsulat das Visum bekommen. de exemplu: Singular nominativ: acuzativ: dativ: Plural nominativ: acuzativ: dativ: der Polizist den Polizisten dem Polizisten die Polizisten die Polizisten den Polizisten der Junge den Jungen dem Jungen die Jungen die Jungen den Jungen der Deutsche den Deutschen dem Deutschen die Deutschen die Deutschen den Deutschen 15. de exemplu: Mein Freund ist heute nicht da. exceptând cazul nominativ. – Prietenul meu nu este azi aici.3. de exemplu: Ist das ein Kalender? Ist das ein Schloss? Ist das eine Kirche? Nein.2. iar la singular. – Unde pot să-mi procur viza? – Nu pot să primesc viză pentru America. de exemplu: die Zeit – timpul die Zeiten – timpurile der Polizist – poliţistul die Polizisten – poliţiştii În vocabular le găsiţi în felul următor: die Zeit. primesc tot desinenţa „-n” sau “-en”. das ist keiner. „keins”: Cuvântul „kein + terminaţie” se foloseşte des în răspunsuri scurte fără substantiv.5. Aceste substantive primesc la plural desinenţa „-n” sau „-en”. Nein. das ist keine. 15. pentru a fi reţinute şi consultate cât mai uşor. Multe substantive masculine sunt de declinare slabă. das ist kein Kalender. Următorul grup de substantive primeşte la plural desinenţa „-en”. 15.-en – timpul. schimbându-şi vocala din rădăcină astfel: ich esse du isst er isst sie isst es isst – eu mănânc – tu mănânci – el mănâncă – ea mănâncă – mănâncă wir essen ihr isst sie essen Sie essen – noi mâncăm – voi mâncaţi – ei/ele mănâncă – dumneavoastră mâncaţi 17 . 15. das ist keins. Verbul „da sein” se foloseşte ca şi verbele separabile. – Pot să-mi procur viza la consulat. RECAPITULAREA LECŢIEI 15 15.6. das ist keine Kirche sau sau sau Nein.4. iar infinitivul verbului pe ultimul loc.

pentru o mai uşoară învăţare a pronunţiei lor. -es. Facharbeiter. la final. VOCABULARUL LECŢIILOR 31 ŞI 32 die Achtung. -en ausziehen (sich) er zieht sich aus ich habe ausgezogen begeistert sein besichtigen er besichtigt ich habe besichtigt das Brandenburger Tor daran der Eingang. -. -s. respectul – seara – a se îmbrăca – el se îmbracă – am îmbrăcat – a închide. a da jos – el se dezbracă – eu (m-)am dezbrăcat – a fi entuziasmat – a vizita – el vizitează – eu am vizitat – Poarta Brandenburg – la asta (a participa) – intrarea – a da drumul (la radio) – el dă drumul – eu am dat drumul – a fi de acord – el este de acord – nepotul – muncitorul calificat . -s. priveliştea. (ä)-e einschalten er schaltet ein ich habe eingeschaltet einverstanden sein er ist einverstanden der der Enkel. Toate aceste cuvinte sunt însoţite de transcrierea fonetică. a stinge (radioul) – el închide – am închis – panorama. perspectiva – a (se) dezbrăca. abends > anziehen (sich) er zieht sich an ich habe angezogen ausschalten er schaltet aus ich habe ausgeschaltet die Aussicht.Caietele cuprind. un scurt vocabular în care sunt notate cuvintele şi expresiile introduse în cadrul lecţiilor respective. > [aHtung] [a:băn]] > [an]i:ăn zih] > [e:r ]i:t zih an] > [ih Ha:bă ange]o:găn] > [aus[altăn] > [e:r [altăt aus] > [ih Ha:bă ausge[altăt] > [di: ausziht] > [aus]i:ăn zih] > [er ]i:t zih aus] > [ih Ha:bă ausge]o:găn] > [begæstărt zæn] > [bezihtigăn] > [e:r bezihtikt] > [ih Ha:bă bezihtikt] > [das brandănburgăr to:r] > [da:ran] > [de:r ænga:ng] > [æn[altăn] > [e:r [altăt æn] > [ih Ha:bă ænge[altăt] > [ænfăr[tandăn zæn] > [e:r ist ænfăr[tandăn] > [de:r enkăl] > [de:r faHarbætăr] 18 – atenţia.

Aş vrea limonadă. Ieri am fost la ambasadă. Ea merge des la cinema. Bitte zweimal! B. 3. Wer ist der Herr dort? Wir haben Durst. Dein Kind ist schon sehr große. Traduceţi următoarele propoziţii în limba germană: 1. Schleswig ist ein schöne Stadt. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. 5. Nu beau bere. C. astfel încât să fiţi siguri că faceţi într-adevăr progrese în studiul limbii germane. Ich gehe in dem Kino. 4. 5. Cine eşti? Vă rog. Bringen Sie uns bitte eine Flasche Limonade! Spricht Maria Deutsch? Er kann sehr gut fahren. nicht wahr? Möchten Sie auch Fisch. Ich besuche deine Kind. luaţi loc! Azi avem de toate. 3. 19 . 4. Găsiţi greşelile din propoziţiile următoare: l. TEMA PENTRU ACASĂ 6 A. 2. 2. Er arbeit heute in der Bank. 2. Îi vizitez pe părinţii mei la Bucureşti. 3. 6. 4. 6. mein Fräulein? Wir essen doch gern Fisch.Temele pentru acasă ale fiecărei lecţii vă ajută să verificaţi în ce măsură aţi înţeles şi asimilat materia. 5.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.Temele se rezolvă pe un formular special.eurocor.ro . Iată un exemplu de rezolvare a unei teme.225. 021/33. însoţită de observaţiile profesorului.33. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR înscriindu-vă la cursul de Limba germană pentru începători! tel. aflat la mijlocul caietului şi care poate fi trimis spre corectare profesorului personal. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba germană pentru începători. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful