PROCES VERBAL DE CERCETARE LA FA A LOCULUI ÎNCHEIAT LA 17.08.

2007, BRA OV

Procuror din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Bra ov, Valentin Marica, împreun cu Lt. Col. Gheorghe Pop, Lt. Col. Marius Popescu, Lt. Maj. Mihai Radu, din cadrul IPJ Bra ov, specialistul medic-legist, tefan Vasile, i specialistul expert-criminalist Virgil Preda, în baza sesiz rii ofi erului superior de serviciu din Sec ia de gard a Comisariatului de Poli ie Bra ov cu privire la faptul c în apartamentul nr. 8 din blocul 15 al imobilului cu nr. 42 din str. Eftimie Murgu, Bra ov, a fost comis un omor, a c rui victim este un minor de 12 ani de sex masculin, i au fost furate mai multe obiecte, în conformitate cu prevederile art. 118 din Codul de procedur penal , ne-am deplasat la fa a locului i am efectuat cercetarea, despre care am întocmit prezentul proces-verbal potrivit art. 260 i 261 din acela i Cod. Specialistului expert-criminalist, Virgil Preda i specialistului medic-legist, tefan Vasile, li s-au explicat drepturile i obliga iile prev zute în art. 87 din Codul de procedur penal i au fost preveni i de r spunderea pentru refuzul sau eschivarea de a- i îndeplini obliga iile. Virgil Preda Mihai Radu La scara blocului, la adresa indicat , echipa de cercetare a fost întâmpinat de Ovidiu T n sescu, n scut la 10 mai 1945 în Bra ov, jude ul Bra ov, fiul lui Marian i Maria, din strada Eftimie Murgu, Nr. 42, Bl. 15, scara I, etaj I, Apt. 8 i de so ia acestuia, Ioana T n sescu, n scut la 12 iunie 1951 în Bra ov, jude ul Bra ov, fiica lui Florin i Alexandra, domiciliat la adresa de mai sus. Ovidiu T n sescu a anun at c el este tat l victimei, Mihai T n sescu, în vârst de 12 ani, elev i a depistat cadavrul fiului în apartamentul s u ast zi, la ora 18:30, anun ând urgent poli ia. Ovidiu T n sescu a precizat c nu a mi cat cadavrul, nu a mi cat pozi ia obiectelor din jur i nu a permis accesul nici a unei persoane în locul respectiv. Ulterior, cercetarea la fa a locului s-a efectuat în prezen a lui Ovidiu T n sescu. În cadrul cercet rilor, s-a constatat c locuin a în care a fost g sit victima este situat la primul etaj al imobilului nr 42 din strada Eftimie Murgu. Apartamentul familiei T n sescu este compus din 2 dormitoare, sufragerie, buc t rie, 2 b i i 2 debarale.
Valentin Marica Procuror Lt. Col. Gheorghe Pop O¿ er de urm rire penal Lt. Col. Gheorghe Pop O¿ er de urm rire penal

Lt. Maj. Mihai Radu O¿ er de urm rire penal

tefan Vasile Specialistul medic-legist

Virgil Preda Specialistul expert-criminalist

Cadavrul avea legat în jurul gâtului un cablu electric. constatând c apar in unui pantof m rimea 38.5 x 2. constat m c pe toat lungimea holului se afl o multitudine de urme de sânge sub form de b l i. Gheorghe Pop O¿ er de urm rire penal Lt. Mihai Radu O¿ er de urm rire penal tefan Vasile Specialistul medic-legist Virgil Preda Specialistul expert-criminalist . Gheorghe Pop O¿ er de urm rire penal Valentin Marica Procuror Lt. se g sesc mai multe urme de sânge sub form de mânjituri. care avea mâinile legate de sp tarul unui scaun ergonomic. Din cercet ri s-a constata c u a. În partea dreapt a cadavrului.5 m. Dup ce p trundem pe u a de acces i ajungem în holul locuin ei. Col. care se deschide spre interior. T blia u ii de la intrare i cele 2 sisteme de încuiere nu prezint urme de for are. pe partea dreapt a holului. având fiecare un cap t rupt i unul t iat. în jurul gâtului s-a constatat existen a unui an de trangulare cu infiltrat sanguin Lt. Col. am constatat c este confec ionat din metal.În casa sc rii de la intrarea principal a blocului au fost descoperite mai multe urme de înc l minte impregnate cu o substan lipicioas de culoare brun -ro cat . înf urat de mai multe ori. Pe sc rile dintre parter i etajul I. care au fost fixate prin fotografiere i ridicate prin transferare pe pelicul adeziv . având dimensiunile de 1.1 x 1. 8. care par a fi sânge.5 de patul situat pe peretele de est al dormitorului au fost g site 2 buc i de cablu electric. La examenul extern al cadavrului. precum i pe casa sc rii de la acest etaj. s-au constat urm toarele: 2 escoria ii pe pometele obrazului drept 3 pl gi în epate de form dreptunghiular cu marginile netede i dimensiunile de 2. la o distan de 2 m fa de acesta i 1 m fa . Pe t blia u ii au fost eviden iate prin pr fuire cu negru de fum mai multe fragmente de urme papilare. Procedând la examinarea u ii de acces. r sturnat între paturi. Trei dintre aceste urme au fost ridicate prin fotografierea metric .1 x 1. permite o deschidere de circa 35-40 cm. care conduc spre u a de acces în apartamentul nr. a fost g sit cadavrul unui minor în vârst de 12-14 ani. Maj. a c rui intrare este situat la 2 m fa de u a de acces în locuin . În primul dormitor. ocupat de familia T n sescu. ultima spiral terminându-se cu un nod dublu.2 cm din care 2 pe antebra ul drept i una pe antebra ul stâng 1 plag sub form de V cu dimensiunile de 3. fiind prev zut cu dublu sistem de siguran i alarm sonor . g site intacte. iar lucrurile sunt r v ite.5 cm în partea dreapt a abdomenului dup desf urarea cablului electric care a fost p strat cu nodul intact. În toate înc perile apartamentului piesele de mobilier au u ile i sertarele deschise.

Pe bucata de scotch i cele 2 role au fost relevate mai multe fragmente de urme papilare.A. Dup terminarea cercet rii locului faptei s-a dispus ridicarea cadavrului i ransportarea la morga Centrului de Medicin Legal în vederea efectu rii necropsiei. care n-au formulat obiec ii i observa ii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la fa a locului i cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Procuror din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Bra ov Valentin Marica . 4). Din hol: pe t blia u ii de acces în apartament ± 10 urme 2. În apropierea canapelei.un tricou b rb tesc de culoare albastr în dungi Toate aceste lucruri au fost ambalate în dou cutii mari de carton (nr. pe covor. la o distan de 0. sigilate cu sigiliul M. De asemenea. au fost descoperite 1 bucat de band adeziv tip scotch. au fost descoperite 4 tuburi de cartu care dup caracteristicile pe care le prezint provin de la o arm cu aer comprimat. . pe care se observ urme de culoare brun-ro cat .35m de fotoliul aflat pe peretele de nord al sufrageriei. Din sufragerie: de pe banda de scoch si benzile adezive ± 6 urme Toate aceste urme papilare au fost ridicate pe pelicul adeziv tip folio. canapea i pe peretele din dreptul acesteia au fost g site urme de sânge sub form de b l i i stropi. 01533. Cercetarea la fa a locului a început la ora 19 i 20 minute. iar hainele sunt aruncate pe podea.dou fe e de pern de culoare deschis . De asemenea. nr.I. cu lungimea de 12 cm i l imea de 5 cm i 2 role de band adeziv de acela i tip.A.mocheta din hol. cu aspect de sânge: . ambalate în 2 plicuri (nr. . nr.I. sigilate cu sigiliul M. 01533. În urma cercet rii criminalistice au fost ridicate urm toarele urme papilare: 1. s-a efectuat la lumina arti¿cial i s-a terminat la ora 22 i 10 minute. 1. u ile dulapului sunt deschise. 3.În sufrageria apartamentului.75 m m sura i pe direc ia u ii de acces în înc pere. În al doilea dormitor. La o distan de 0. . cu lamp multi-blitz. 2). La fa a locului s-au efectuat fotogra¿i judiciare cu aparatul de fotogra¿at marca ÄNikon´ cu ¿lm tip ÄAzocolor´. au fost ridicate pentru a ¿ examinate de exper ii Centrului de Medicin Legal urm toarele obiecte i îmbr c minte.o fa de plapum de culoare albastr . patul este r v it. Telefonul din sufragerie avea cablul de alimentare t iat. Procesul-verbal a fost întocmit într-un singur exemplar i citit în fa a celor prezen i la fa a locului. dou perne i fa a de plapum sunt aruncate pe jos. S-a efectuat schi a locului faptei. Plan ele cu fotogra¿i judiciare i schi a locului faptei se anexeaz la prezentul proces-verbal.

Lt. Lt. Lt. Mihai Radu Specialistul medic-legist tefan Vasile Specialistul expert-criminalist Virgil Preda . Col Marius Popescu O¿ er de urm rire penal . Gheorghe Pop O¿ er de urm rire penal .O¿ er de urm rire penal . Col. Maj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful