P. 1
Lucrarea Diploma

Lucrarea Diploma

3.0

|Views: 2,766|Likes:

More info:

Published by: Teodorescu Elena Irina on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2015

pdf

text

original

Sections

 • CUPRINS
 • INTRODUCERE
 • Capitolul 1. CONCEPTUL DE LEASING
 • 1.1.Conţinutul economic al leasingului
 • 1.2.Părţile leasingului
 • 1.3.Particularităţile leasingului
 • 2.1.Leasingul financiar
 • 2.2.Leasingul operaţional
 • 2.3.Alte tipuri de leasing
 • 2.3.1 Lease back
 • 2.3.2. Leasing internaţional
 • 2.3.3. Subleasing
 • 2.3.4. Leasing direct şi leasing indirect
 • 2.3.5. Leasingul bunurilor de capital şi a celor de consum
 • 2.3.6. Leasingul cu amortizare totală şi leasingul cu amortizare parţială
 • 4.1. Calcularea ratelor de leasing
 • 4.2.Concurenţa între leasing şi celelalte forme de finanţare
 • Capitolul 5. LEASINGUL ÎN ROMÂNIA
 • 5.1. Contractul de leasing
 • 5.2.Termenii generali
 • 5.3.1. Societatea comerciala SC Autovon SRL
 • 5.3.2. Activitatea de leasing la S.C. AUTOVON SRL
 • 5.3.3. Derularea unei operaţiuni de leasing concrete
 • ANEXE
 • BIBLIOGRAFIE

Cuprins

1

CUPRINS

CUPRINS…………………………..………………………...…………………………1 INTRODUCERE……………………………………………...…………………….….2
CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE LEASING………………………………….……….3 1.1. Conţinutul economic al leasingului……………………………………………………3 1.2. Părţile leasingului……………………………………………………………………...5 1.3. Particularităţile leasingului……………………………………………………………8 1.4. Asemănări si deosebiri între leasing şi credit respectiv între leasing şi închiriere…..11 CAPITOLUL 2. TIPURI DE LEASING 2.1. Leasingul financiar……………………………………………………………………17 2.2. Leasingul operaţional…………………………………………………………………23 2.3. Alte tipuri de leasing…………………………………………………………………..26 2.3.1. Lease back……………………………………………………………………….26 2.3.2. Leasing internaţional…………………………………………………………….28 2.3.3. Subleasing………………………………………………………………………..31 2.3.4. Leasing direct şi leasing indirect………………………………………………...32 2.3.5. Leasingul bunurilor de capital şi a celor de consum…………………………….33 2.3.6. Leasing cu amortizare totală şi leasing cu amortizare parţială………………….34 CAPITOLUL 3. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL UTILIZATORULUI…………………………………………………………35 CAPITOLUL 4. ABORDAREA FINANCIARĂ A LEASINGULUI 4.1. Calcularea ratelor de leasing…………………………………………………………40 4.2. Concureanţa între leasing şi celelalta forme de finanţare……………………………42 CAPITOLUL 5. LEASINGUL IN ROMÂNIA………………………………………………48 5.1. Contractul de leasing………………………………………………………………………….52 5.2. Termenii generali……………………………………………………………………………..54. 5.3.Derularea unui contract de leasing prin intermediul societaţii SC AUTOVON SRL…………………………………………………………………………………………………….57 5.3.1. Societatea comercială AUTOVON SRL …………………………………………57 5.3.2. Activitatea de leasing la SC AUTOVON SRL …………………………………...58 5.3.3. Derularea unei operaţiuni de leasing concrete…………………………………...61

ANEXE………………………………………………………………………………...64 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………68

Introducere

2

INTRODUCERE

Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţa a fost instituită, atât prin dispoziţii declarative, cât şi prin măsuri concrete, în vederea atingerii acestui obiectiv. Conceptul de leasing a devenit în ultima vreme un termen bine cunoscut si în România, având deja un rol deosebit de important in economia naţională. Leasingul este un pas înainte în finanţarea societaţilor comerciale care doresc să-şi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilitaţi financiare. Această tehnică de finanţare – care presupune un risc ridicat – vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obtină credite de la bănci, ori nu vor să-şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri, sarcini de natură a afecta dinamismul specific domeniului comercial. Interesul practic al leasingului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suporta o parte din valoarea investiţiei. De aceea leasingul – ca tehnică de finanţare – vizaeză, în primul rând, întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic. Am încercat să fac o cercetare asupra leasingului, pentru a întelege cauzele dezvoltării rapide a acestei tranzacţii, de ce se spune că leasingul este o tranzacţie de sine stătătoare, care sunt elementele care îl diferenţiaza de celelalte modalităţi de investire cunoscute. De asemenea am căutat să văd care sunt noutăţile interesante ale acestei noţiuni, de asemenea am căutat o anumită explicaţie pentru eventuala supremaţie a acestei variante de investiţie fată de celelalte alternative posibile, însă trebuie arătat faptul că si leasingul are limitele si riscurile sale. În continuarea lucrării am analizat particularităţile si avantajale leasingului, de asemenea am făcut comparaţie între diferitele posibilitaţi de investiţie, am prezentat diferitele variante de leasing. Pentru a arăta care este importanţa industriei leasingului in România, parcurg condiţiile existente pentru dezvoltarea acestuia, efectuând o abordare financiară a leasingului. Pe lângă prezentarea generală a contractului de leasing, pentru o prezentare cât mai completă a elementelor si importanţei, ilustrez şi printr-un exemplu concret modul de încheiere a acestuia, elementele ce intră in componenţa sa, calcularea acestora, respectiv drepturile si obligaţiile părţilor până la expirarea contractului.

Conceptul de leasing

3

Capitolul 1. CONCEPTUL DE LEASING

1.1.

Conţinutul economic al leasingului

Leasing – iată o noţiune care, în ultimele trei decenii, a pătruns în toate dicţionarele economice cu sensuri din ce în ce mai largi, incitând lumea economico – financiară cu noi perspective, fascinând prin simplitatea operaţiunii şi avantajele ei, suscitând interes chiar prin cadrul dentologic specific în care se deruleaza. Ritmul rapid al creşterii volumului operaţiunilor de leasing pe piata mondială este simptomatic pentru nivelul actual al cererii de asemenea facilitaţi, în condiţiile diminuării rapide a disponibilitaţilor de credite, creşterii masei investiţiilor necesare achiziţionării unor tehnologii moderne şi tehnici “de vârf”, în condiţiile accentuarii măsurilor de politică comercială protectionistă. Posibilitatea de a utiliza echipamente foarte moderne, de mare randament, de a depăşi unele obstacole de import, de a nu plăti drepturi de proprietate industrială etc. menţin leasingul în atenţie. Piaţa leasingului funcţionează în prezent după un mecanism comparabil cu cel al licitaţiiilor internaţionale, firmele specializate aflându-se practic într-o continuă competitivitate a cotaţiilor, respectiv a condiţiilor pe care le oferă. În general firmele deţin în proprietate active (mijloace) fixe şi raportează această investiţie în bilanţ. Totuşi importantă este utilizarea clădirilor şi echipamentelor şi nu proprietatea în sine. O modalitate de obţinere a dreptului de utilizare a mijloacelor fixe este cumpărarea acestora; o altă alternativă este închirierea lor (leasingul). “Leasing”, “credit bail”, sau “location financement” sunt toţi atâţia termeni utilizaţi pentru a desemna, practic, acelaşi lucru, o cale de obţinere si utilizare a activelor. Operaţiunea de leasing industrial, considerată ca o locaţie însoţită de un serviciu tehnic însuşi, s-a născut în S.U.A. prin anii 1920. Leasingul financiar sau locaţia financiară de bunuri de echipament a apărut în aceeaşi ţară în 1952, legat de războiul din Coreea (de nevoile armatei americane). Apoi această activitate a cunoscut o dezvoltare considerabilă, depăşind frontierele americane. Pornind de la expresia de origine engleză, “lease” (închiriere), leasingul este o formă specială de închiriere prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este cealalta parte, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract.

conform căreia cumpărătorul plăteşte preţul de achiziţie a bunului (împreună cu cheltuielile legate de prelungirea plaţii) din veniturile rezultate în urma utilizării mijlocului respectiv. cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio si video. cheltuielile de administraţie. bineînţeles contra plaţii ratelor dse leasing. ci se livreaza bunul însuşi. a pieselor de teatru. Se vede de aici foarte clar particularitatea leasingului. utilizatorul rambursează suma creditată împreună cu cheltuielile de finanţare. Redevenţele sunt de aşa natură calculate. precum şi bunuri mobile de folosinţa îndelungată. brevetelor şi drepturilor de autor. a manuscriselor. că nu se dau bani pentru cumpărarea bunului. Iar după trecerea perioadei contractuale. fie prin exercitarea dreptului de opţiune. pentru a preda acestuia din urma. în vederea utilizării în scop economic. îşi acoperă preţul acestuia prin ratele de leasing. Din acest punct de vedere. Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile. ce face posibilă creşterea valorificării produselor. deoarece fondurile necesare unei societăti în efectuarea unei investiţii sunt furnizate de către o altă societate . iar prin ratele de leasing. rate care cuprind pe lângă amortizarea preţului de cumpărare si dobânda la capitalul investit. plătite de cel care ia cu chirie bunul respectiv. bunul trece in proprietatea utilizatorului. prin acordarea unui fel de plată in rate cumpărătorului.Conceptul de leasing 4 Se pune astfel accentul pe o latură a leasingului şi anume pe aceea de formă specială de finanţare. Din cele prezentate rezultă ca prin operatiunea de leasing. leasingul este asemănător creditului. fie automat. diferenţa fiind doar atât. De asemenea mai trebuie menţionat faptul că leasingul este un mijloc comercial atât din punctul de vedere al producătorilor şi al comercianţilor. încât să asigure amortizarea preţului într-o perioadă sensibil mai scurtă decât durata de folosinţa efectivă. subiecţii economici încearcă să realizeze o unificare a avantajelor creditului. aflate în circuitul civil. . închirierii şi al cumpărării cu plata în rate. leasingul este o operaţiune în care finanţatorul cumpară de la furnizor mijlocul de producţie sau alt bun de capital ales de utilizator. precum şi un anumit profit. cât şi din punctul de vedere al utilizatorului. Finanţatorul care cumpăra un bun de la producător. dar în acelaşi timp între părţi pot apărea conflicte serioase de natură juridică. Conform acestei acepţiuni.

dacă acesta a respectat toate clauzele contractuale. însoţită de lista cuprinzând bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing. toate drepturile rezultând din contractul de vânzare-cumpărare. sau o societate de interes bancar. însă poate avea şi doar calitatea de comerciant. în calitate de finanţator/locator • utilizatorul. Finanţatorul/locatorul. societatea de leasing pote fi pe de o parte o filială a unei banci. de asemenea pot exista şi finanţatori complet străini. care se mai numeşte şi locatar Furnizorul este proprietar. bunurile oferite în leasing. de lărgire a cercului de clienţi şi a ariei de desfacere. Locatorul/finanţatorul are ca obligaţii în cadrul unei operaţiuni de leasing: • să respecte drepturile utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitaţilor. în condiţiile expres formulate de acesta. iar pe de altă parte. în temeiul contractului de leasing. el fiind de obicei producătorul bunului respectiv. • să asigure printr-o societate de leasing. şi anume: • furnizorul • societatea de leasing. societate de leasing independentă. Între finanţator şi furnizor de multe ori nu există nici o diferenţa. de asemenea vânzătorul obiectului ce face obiectul leasingului. Părţile leasingului Contractul de leasing impune anumite obligaţii reciproce între părţile care efectuează operaţiunea de leasing. mai ales în cazul leasingului operaţional. • să încheie contractul de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia. precum şi alte acte din care să rezulte situaţia sa financiara. Prin intermediul leasingului vânzătorul are practic la dispoziţie o modalitate de transformare a unei livrări cash întruna pe credit în mod direct sau prin intermediul societaţii de leasing. Într-o operaţiune de leasing participă trei părţi principale. cu excepţia dreptului de dispoziţie. • să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul indicat de utilizator. adica filiale ale unor societaţi de leasing străine. Pentru furnizor leasingul reprezintă o modalitate de promovare a vânzărilor.2. De asemenea pot fi şi mixte.Conceptul de leasing 5 1. • să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului . Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoană fizică sau juridică va formula unei societaţi de leasing o oferta fermă. • să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului. care constă în posibilitatea optării pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea sau restituirea bunului. .

legea spune că ele înfiinţeaza si funcţioneaza potrivit Legii nr. • să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing. dobânda pentru finanţarea pe termen mijlociu/lung. de drept privat sau de drept public. Decizia utilizatorului – legată de alegerea societaţii de leasing se bazează în primul rând pe structura eşalonării plăţii ratelor de leasing. oferă rate iniţiale mai ridicate. subscris si vărsat integral la înfiinţare. Trebuie menţionat faptul că participarea utilizatorului la operaţiunea de leasing implică anumite cheltuieli care acţionează ca un factor de limitare a accesului la aceste operaţiuni. Unele societaţi de leasing. în lipsa unei stipulaţii concrete totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi. în locul unei plaţi globale. costul serviciilor oferite de societatea de leasing utilizatorului etc. el este cel mai important participant la derularea operaţiunii de leasing. care dispun de servicii specializate în acest sens. • să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing. Aceasta spune că societaţile de leasing sunt societaţi comerciale.Conceptul de leasing 6 Atractivitatea contractului pentru societăţile de leasing. Unele societaţi fixează un anumit segment al bunurilor de leasing preferate de asceştia sau o anumita limită minimă sau maximă a valorii bunului ce face obiectul leasingului. Societaţile de leasing pot încheia afceri cu persoane fizice. pe lângă alegerea bunului de leasing şi alegerea societaţii de leasing. . Utilizatorul poate fi o pesoană fizică sau juridică. altele oferă rate cu o durata de 2-4 ani. Utilizatorul. Totuşi utilizatorul dispune şi de o serie de avantaje: plata eşalonată în timp. 31/1990. • de a executa alte obligaţii stipulate în contract. cu societaţi persoane juridice şi fără personalitate juridica şi cu întreprinderi de proprietate publică. derivă din veniturile ce le revin în urma operaţiunii: rata de leasing pentru utilizarea bunului în perioada dării în folosinţă. în cadrul unei operaţiuni de leasing se obligă: • să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing. având ca obiect de activitate desfaşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim. asistanţa tehnică şi financiar-contabilă oferite de societaţile de leasing. cu rate uniforme pe toată durata contractului. Una dintre deciziile importante pe care utilizatorul trebuie sa le facă este. • să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing. de 500 milioane lei. autohtonă sau straină. republicată. În ceea ce priveşte organizarea si funcţionarea societaţilor de leasing în România. • să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing. • să îşi asume pentru înreaga perioadă a contractului.

Conceptul de leasing 7 Relaţiile dintre participanţii unei operaţiuni de leasing “clasic”sunt prezentate în Figura nr. Rolul intermediarilor este stabilirea legăturii între partenerii de leasing. care pot fi organisme de intermediere. care vor achiziţiona bunul în locul importatorilor.1. dacă aceştia din urmă doresc să obţină bunul respectiv. O altă categorie de participanţi la operaţiunea de leasing o constituie intermediarii. 1. ci este flexibilă în ceea ce priveste încheierea afacerii şi relaţiile cu furnizorii. 1. FINANTATOR dreptul de proprietate BUNUL livrare. garanţie DE LEASING contractul de leasing a a răspundere pentru bunul produs dreptul de folosinţă FURNIZOR UTILIZATOR Figura nr. . ci este util a alege luând în considerare mărimea ratei de leasing iniţiale şi valoarea bunului de leasing. făcând comparaţie între acestea şi costul total al tranzacţiei. de obicei a alege între societaţile de leasing pe baza mărimii sau a formei de proprietate.1. reprezentanţi sau delegaţi ai societaţii de leasing. pregătirea contractului de leasing. deoarece pentru menţinerea cercului de clienţi aceştia încearca întotdeauna să găsească cele mai ieftine surse de finanţare a operaţiunilor de leasing. Intermediarii pot contribui la unificarea pieţei leasingului şi la reducerea nivelului taxei de leasing.-Schema operaţiunii de leasing Nu este recomandat. Se poate spune că o societate de leasing este de calitate dacă nu se limitează doar la forme de contracte unilaterale. De exemplu o societate care serveşte ca intermediar va contacta alte societaţi de leasing localizate în tările diverşilor cumpărători potenţiali.

Este de observat că termenul de leasing este preluat şi de legislaţia noastră ca un neologism. fiind un neologism. . acţiuni de dezvoltare economico – socială . În esenţa leasingul este o formă de închiriere realizată de societăţile financiare specializate (societăţi de leasing) a unor bunuri de echipamente de către firme (beneficiari) care nu dispun de fonduri proprii ori care nu pot sau nu doresc să recurgă la credite bancare pentru cumpărarea acestora de la producători. Echivocul subzistă şi urmare a diferenţelor de sens ale termenului de leasing chiar şi în tările anglo-saxone unde desemneaza multiple tranzacţii. a fost precizată şi de legea română. Termenul “leasing” se altură celorlalţi termeni din sfera economică. se deosebeşte de “operating leasing” care este o simplă locaţiune cunoscută şi sub denumirea de “renting”. ratele de leasing acoperă costurile şi asigură câştigul. Leasingul – în forma preluată de la europeni. de import – export. Alte ţări nu au definiţii oficiale pentru leasing. distincte de instituţiile juridice deja existente. în general la expirarea contractului de leasing. consacraţi la scară internaţională. În legislaţia germană şi suedeză se întâlneşte contractul numit ”konsumgiiterleasing” (închirierea bunurilor destinate consumaţiei). renuntându-se implicit la termenul francez de “credit bail”. Firmele de leasing sunt constrânse să respecte o anumită proporţie între angajamentele de “credit bail ” şi fondurile lor proprii. maşini. Leasingul poate fi considerat şi o formă aparte a creditului bancar. cum ar fi închirierea sau vânzarea afectată de termen. modernă de comerţ exterior. respectiv de “financial leasing”.U. De asemenea leasingul mai poate fi definit şi ca o formă deosebită. dar din care doar “financial leasing” corespunde operaţiei ce ne interesează. prin conţinutul său economic. şi în ţările Europei Occidentale – ca metodă de finanţare pe termen mediu şi lung şi prin aceasta ca factor de promovare a vânzărilor. Termenul de leasing este susceptibil la interpretări diferite şi mai ales de extindere la alte operaţiuni care nu fac parte din sfera sa. Sigur.A. în care operaţiunile de restituire. vom fi în faţa unei modalitaţi a leasingului care.3. fie pentru restituirea acestuia. Prin natura sa această operaţiune se apropie de locaţiunea denumită “operational leasing”. de altfel.Conceptul de leasing 8 1. Particularităţile leasingului Leasingul s-a afimat în ultimele decenii. etc. în loc de bani sunt împrumutate mărfuri concrete. însă atunci când utilizatorul dispune de dreptul de a cumpăra bunul. a unor mijloace de producţie. având o origine anglo-americană. sub forma închirierii. utilaje.îndeosebi în S. Sunt ţări la care leasingul este considerat ca o formă de vindere în rate. inclusiv a dobânzilor se fac prin rate. pare firesc a se aplica numai asupra unei operaţiuni noi. leasingul este un credit. anume leasingul bunurilor de folosinţă îndelungată. un sistem original de finanţare. beneficiarul trebuie să opteze fie pentru prelungirea contractului cu o chirie mai mică. aparatură. fie pentru cumpărarea bunului respectiv. în particular a exporturilor. dar un credit de o formă specială. neexistând constrângeri privind formele de practicare.

transmite toate celelalte drepturi de cumpărător legate de obiectul contractului. finanţatorul. a distrugerii totale sau în cazul furtului acestuia. şi nici utilizatorul nu trebuie să suporte cheltuieli suplimentare. pe care proprietarul poate să-l ia înapoi în cazul în care utilizatorul nu-şi respectă obligatiile. Dreptul de proprietate. şi societatea de leasing. Rezultă că sunt două posibilitaţi de asigurare. Cel de-al doilea procedeu constituie încheierea contractului de asigurare între finanţator şi asigurător. cele mai importante dintre acestea sunt cheltuielile de întreţinere. Operaţiunea de leasing are ca particularitate faptul că capitalul investit de către finanţator are ca garanţie principală . ca de altfel şi costurile cu montarea şi punerea în funcţiune a acestuia. procedează la stabilirea contactului cu producătorul bunului solicitat. Cheltuielile de funcţionare cad în sarcina utilizatorului. chiar şi în cazul în care finantatorul nu-l verifică dacă a efectuat-o. primele de asigurare fiind transmise utilizatorului prin ratele de leasing. Se face astfel o distincţie clară între persoana proprietarului şi cea a utilizatorului.bunul de leasing. care creditează operaţiunea de leasing în calitate de cumpărător şi un contract de locaţiune încheiat între societatea de leasing şi un terţ beneficiar. utilizatorul este obligat la încheierea unui contract de asigurare sau să suporte cheltuielile asigurării. ca vânzător. inclusiv asigurările legate de transport sunt suportate de către utilizator. în acest proces este implicat direct şi viitorul beneficiar. . deoarece în cazul păgubirii bunului. Despăgubirea plătită de către asigurător micşorează doar suma plăţilor de efectuat. urmează încheierea contractului de leasing şi cumpărarea bunului de către societatea de leasing în vederea punerii lui la dispoziţia beneficiarului. deoarece în acest caz acoperirea riscului finanţatorului este mult mai sigură. În vederea acoperirii eventualelor pagube produse proprietaţii finanţatorului. Prin contract. În practică aceasta este metoda cea mai des utilizată. iar în lipsa acestuia contractul de asigurare nu ia naştere sau îşi pierde valabilitatea. existenţa asigurării este interesul elementar al utilizatorului. în vederea achiziţionării acestuia. Contractul de leasing asigură drept de folosinţă utilizatorului pentru o perioadă strict determinată. aparţine locatorului. iar de asemenea cu excepţia obligaţie de plată a preţului de cumparare. Operaţiunea de leasing este iniţiată de firma care doreste închirierea produsului şi care se adresează în acest sens societaţii de leasing cu o cerere de ofertă. până la sfârşitul termenului contractual. care devine astfel singurul îndreptăţit de a încasa veniturile rezultate din folosinţă. în urma acceptării cererii. dar în nici un caz nu le anulează. Societatea de leasing. iar dreptul de folosinţa utilizatorului. nu se poate cere amânarea sau anularea obligaţiei de plată a ratelor scadente. încheiat între producător. fiind obligat în acelaşi timp să-şi asume riscurile şi obligaţiile legate de acest drept de folosinţă. perioadă care începe de obicei în momentul punerii în folosintă a bunului. În cazul acesta. În primul caz încheierea contractului de asigurare şi plata regulată a ratelor este datoria utilizatorului.Conceptul de leasing 9 Leasingul presupune în principiu două contracte: unul de vânzare – cumpărare. De asemenea organizarea şi costurile livrării bunului de leasing. transmite şi toate obligaţiile asupra cumpărătorului. cu excepţia dreptului de proprietate.

dar poate fi şi o metoda de remobilizare a capitalului imobilizat (lease-back). Totusi leasingul ar putea avea efecte negative asupra economiei printr-o dezvoltare necontrolată a sa. prin controlul asupra creditului. leasingul este un mijloc de sprijinire a exportului. Leasingul poate fi complementar sistemului bancar. un mijloc prin care statul intervine în dezvoltarea economică. extindere care exprimă în cifre o imagine fidelă a succesului său. Nu în ultimul rând leasingul. Ca mijloc de finanţare.Conceptul de leasing 10 Singurul risc al finanţatorului care rezultă din faptul că bunul de leasing este principala garanţie. fapt ce dă creditorului un grad de risc scăzut. iar în 1978 aceasta urcă la 2 miliarde. oferind un plus de sigurantă deţinatorului de capital. . în acest fel. leasingul poate fi o cale credibilă de finanţare a investiţiilor statelor în curs de dezvoltare. Prin acest mijloc se încurajează întreprinderile rentabile. cu valoare mare. iar din utilizarea celorlalte garanţii nu este sigur că acoperirea sumei totale a ratelor de leasing rămase este posibilă. totalizand 53 miliarde de franci francezi. poate fi un mijloc eficient de dezvoltare a regiunilor subdezvoltate. producţia de bunuri mobile şi construirea de imobile.4 miliarde de mărci germane. Unele proiecte ale statului pot fi finanţate prin intermediul ”leasingului public”. valoarea totală a echipamentelor finanţate prin intermediul companiilor de leasing atingea 500 de milioane de lire sterline. Statele au încurajat finanţările prin intermediul leasingului a unor investitii de interes general. orientând creşterea economică. În economia de piaţa leasingul poate fi. 14% din totalul creditelor afectate investiţiilor. leasingul se doreşte a fi un mijloc de vitalizare a unei economii decapitalizate. din care 4. este că acesta poate fi distrus sau furat. Fondurile sindicalizate din contractele de leasing. reprezentând 25% din totalul investiţiilor din acel an.5 miliarde reprezentau contractele semnate doar în acel an. Leasingul acentueaza tendinţa modernă a capitalismului de a face o disociere între cei care deţin capitalul şi cei care folosesc în mod activ acest capital. Pe plan internaţional. reprezentau finanţări prin leasing. leasingul s-a extins deosebit în Europa. combinat cu facilitaţi fiscale adecvate. În Germania Federală. se încurajează indirect. Leasingul este o alternativa modernă la creditul clasic. Aceasta formă de finanţare oferă creditorului drept de garanţie însuşi dreptul de proprietate. pot atrage capitalul de pe piaţă şi direcţionarea lui către investiţii. în 1978. La ora actuală există o asociaţie europeană – “Leaseurope” – a celor care practică leasingul. În Franţa. totalitatea creditelor operate cu ajutorul leasingului ajungeau în 1978 la 19. capabile să aducă profitul necesar achitării redevenţelor. De asemenea aduce atingere concepţiei tradiţionale de proprietate şi afectează serios mitul proprietăţii în planul doctrinelor economice. Leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficace mijloc de finanţare a investiţiilor productive. investiţiile comunitaţilor pot folosi ”leasingul comunal”. ori de finanţare a societăţilor cu proiecte de dezvoltare şi nu în ultimul rând. În 1976 în Marea Britanie. Dar această sursă potentială de pierdere poate fi evitată prin încheierea de asigurări. prin emiterea de acţiuni sau alte titluri de valoare se pot atrage fondurile de la populaţie şi folosi de societaţile de leasing. încurajând anumite investitii. Prin utilizarea fondurilor pentru plata furnizorilor de bunuri.

1. părţile implicate în fiecare dintre ele. tranzacţia de leasing presupune trei faze: contractarea. precum şi operaţiunile specifice fiecărei faze. cumpărarea şi închirierea.2. Contractare Utilizator Societate de leasing alegerea echipamentului ce va fi cumpărat cumpărarea echipamentului 2. prezintă cele trei faze ale tranzacţiei. pag. Editura Economică.2. 442 . Bucureşti 1997. Închiriere Utilizator Societate de leasing Figura nr. Cumpărare Producător asigurarea echipamentului Companie de asigurări livreză.Conceptul de leasing 11 Aşa cum reiese din cele prezentate mai sus. instalează şi întreţine echipamentul remite factura. Figura nr. – Fazele tranzacţiei de leasing1 1Vezi: POPA Ioan: Tranzacţii comerciale internaţionale. 1. Sursa de finanţare contract 1. garanţia şi contractul de service emite poliţa de asigurare 3.

efectuând imediat plata bunului şi devenind astfel proprietar. Din punct de vedere al acestei caracteristici. De asemenea faptul că finanţatorul investeşte fonduri într-un mijloc determinat. chiar dacă obligaţia de plată a ratelor scadente nu se schimbă. în caz contrar contractul ajungând la soarta rezilierii. chiar unul garant. Creditorul nu are nici o intervenţie în ceea ce priveşte evaluarea parametrilor bunului ce urmează a fi cumpărat şi în alegerea acestuia. În cazul închirierii apare însă foarte clar aceasta separaţie între cele două drepturi. locatorul. aceasta oferă o pârghie financiară. locatorul are un drept legal mai puternic de recuperare a mijlocului fix. crescând astfel atât riscul. pe o durată stabilită. . se poate confrunta cu costuri şi întârzieri în recuperarea activelor care au fost finanţate direct sau indirect. respectiv între leasing si închiriere Leasingul este oarecum similar cu împrumutul. iar ratele de leasing acoperă aceasta investiţie facută de el. cumpărat de el. cad în sarcina exclusivă a debitorului. libertatea de dispoziţie a utilizatorului fiind mai limitată decât cea în cazul creditului. Avantajul leasingului faţă de un credit este că locatorul are o poziţie mai bună decât un creditor. cât şi rentabilitatea anticipată pentru investitorul în acţiuni. Deoarece locatorul are un risc mai mic decât alte surse de finanţare utilizate la achiziţia de mijloace fixe. Faţa de credit si leasing. Ca urmare. creând o anumită creanţa. leasingul este înrudit cu închirierea. deoarece finanţatorul dă cu titlu de împrumut bunul însuşi. Un creditor. ambele situaţii impun o serie de plăţi contractuale fixe. Rolul lui este asemănător cu cel al furnizorul celorlalte două forme de finanţare. face legatura iaraşi cu închirierea. Dacă o investiţie este finanţată din credit bancar. investiţia creditorului ia formă bănească (credit bancar). cu cât firma care solicita finanţarea este mai riscantă. împreună cu plata.4.Conceptul de leasing 12 1. Asemănări şi deosebiri între leasing şi credit. are un rol activ în ceea ce priveşte alegerea bunului şi pe deasupra acordă şi garanţii. dacă firma utilizatoare se confruntă cu greutăţi financiare. deoarece locatorul este încă proprietarul mijlocului fix. creditorul are o posibilitate de verificare mai redusă a utilizarii sumei acordate cu titlu de credit decât locatorul unei închirieri sau finanţatorul unui leasing. Aşadar garantarea bunului şi răspunderea pentru acesta este datoria exclusivă a furnizorului. aceasta. deoarece debitorul apare în calitate de cumpărător. el fiind interesat ca bunul să corespundă cerinţelor. dreptul de proprietate şi cel de folosintă nu sunt strict separate. Finanţatorul poate să aibă un anumit rol de consultant. într-o închiriere. Dacă locatarul nu îndeplineşte obligaţiile contractului de leasing. În schimb. Totuşi deoarece leasingul poate fi considerat o formă de finanţare prin îndatorare. participantul finanţator. cu atât mai puternic este motivul furnizorului de finanţare să propună o tranzacţie de leasing şi nu un împrumut. el asteptând o rambursare tot sub formă de bani.

În cazul leasingului şi al închirierii. o bancă solicită de obicei de la debitor garanţii de valoare mai ridicată decât un finanţator de leasing. Spre deosebire de cele spuse anterior. el putând preda imediat bunul respectiv proprietarului. în mod echivoc. acesta nu apare evidenţiat în mod direct. care are astfel un rol de garanţie principală. Însă debitorul. acesta nefiind proprietar al bunului. El nu trebuie să aibă în vedere nici o altă obligaţie a utilizatorului. finaţatorul leasingului. ca proprietar al mijlocului respectiv. aceste cheltuieli sunt suportate de către cel care utilizeaza bunul respectiv. gajul şi ipoteca. rambursarea scadenta nefiind scăzută înainte de calcularea impozitului pe profit. Pagubele şi problemele de rezolvat în cazul în care utilizatorul nu mai are nevoie de acesta sunt mai reduse în cazul închirierii. leasing si închiriere. nici prin valorificarea acestui drept nu este sigura recuperarea creanţei sale – ştiut fiind faptul că recuperarea creanţelor provenite din drepturi de gaj. în mod indirect. În ceea ce priveşte tipurile de garanţii. cele trei construcţii discutate sunt identice. poate să-şi valorifice dreptul său de proprietate. urmează în rând după satisfacerea creanţelor salariaţilor (drepturi de salarii) şi după efectuarea cheltuielilor legate de lichidare. Situaţia debitorului unui credit este diferită. finanţatorii preferând garanţia bancară. mâinile debitorului nu sunt legate de către creditor. faliment sau lichidare a clientului. nu poate constitui o garanţie atât de sigură pentru instituţia financiară creditoare (bancă). posibilitaţile utilizatorului operaţiunii de leasing. Dacă avem în vedere dreptul de dispoziţie asupra bunului primit în folosinţă. micşorarea sau stingerea ei fiind posibilă doar printr-o valorificare secundară reuşită. dar în caz optim . în caz de neplată. Creditorul poate obţine cel mult un drept de gaj asupra bunului respectiv. chiriile aferente închirierii pot fi evidenţiate în totalitate ca şi cheltuieli la chiriaş. se necesită autorizarea proprietarului . nefiind proprietatea acestuia din urmă. cautiunea. cele de montare şi de punere în funcţiune . Cheltuielile de întreţinere şi cele de asigurare sunt suportate de asemenea de către utilzator.dacă în contract s-a prevăzut – o mare parte din aceasta poate fi chiar rambursată de către proprietar. deoarece în toate cele trei cazuri. ci doar inclus în suma redevenţei. ceea ce înseamnă că în cazul unei eventuale incapacitaţi de plată a clientului sau în caz de lichidare a acestuia. are posibilitatea de a trece pe cheltuieli amortizarea aferentă. riscul societaţii utilizatoare este mult mai ridicat: pierderea lui poate să atingă valoarea obligaţiei de plată contractuale încă neefectuate. deoarece bunul. în cel mai rău caz pierderea lui fiind egală cu plătile efectuate în zadar. preluând bunul de leasing. Ca şi ratele de leasing.autorizare care se acordă de obicei printr-o simplă modificare în contract. Din aceste motive. Activul corporal aflat în proprietatea debitorului operaţiunii de credit. el putând include între cheltuieli doar dobânzile plătite. a redevenţelor scadente până la sfârşitul perioadei contractuale. nu opate fi folosit pentru stingerea obligaţiilor fată de alţi creditori. ca un bun reprezentând obiectul unei operaţiuni de leasing pentru finanţatorul acestei din urmă operaţiuni. în timp ce în cazul creditului.Conceptul de leasing 13 În ceea ce priveşte cheltuielile de transport. sunt similare cu cele ale chiriaşului. .chiar dacă în cazul închirierii propriu zise. care de altfel finanţează o investiţie de o valoare asemănătoare. pentru modificarea locului de utilizare a bunului. nu există deosebire semificativă între credit. În cazul leasingului sau al creditului.

unele contracte de leasing sunt încheiate direct de către întreprinderile producătoare – exportatoare. care preiau funcţia de creditare. De la forme intermediare. treptat. . oscilând între închiriere şi leasing. în practică s-au individualizat două tipuri de operaţiuni:  leasingul financiar . precum şi asumarea riscurilor care decurg din aceste operaţiuni. se disting următoarele forme:  leasing direct.Tipuri de leasing 14 Capitolul 2. În acest tip de leasing. altele de societaţi specializate. aduse de nenumăratele variante ale închirierii şi arendării bunurilor mobile şi imobile din sfera producţiei. precum şi un beneficiu. dacă se ia în considerare poziţia furnizorului în contractul de leasing.  leasing indirect. ce presupune existenţa societaţilor specializate de leasing. Există mai multe tipuri de leasing şi mai multe clasificări ale acestora. sensuri noi.care presupune că în perioada de închiriere de bază (prima închiriere) să se realizeze intreg preţul de vânzare al obiectului contractat. o relaţie directă între preţul la care a fost achiziţionat echipamentul de către societatea de leasing şi chiria percepută. de asigurarea echipamentelor şi de plata diverselor taxe şi impozite. finanţarea fiind făcută de către furnizor. de regulă. Astfel.  leasingul funcţional – presupune că. criteriile de grupare fiind numeroase. riscurile uzurii morale şi răspunde de furnizara pieselor de schimb. pe cea de prestare de servicii. accentul cade pe serviciile furnizate de societatea de leasing. În funcţie de conţinutul ratei de leasing raportată la pretul de export. de regulă este mai scurtă decât durata de folosinţă a obiectului de închiriat. există şi alte clasificări. Corespunzător unor practici utilizate pe plan internaţional. contractul de leasing financiar se încheie pentru perioada de bază. dar şi a bunurilor de folosintă îndelungată din domeniul particular. inclusiv costurile auxiliare. În noţiunea de leasing au fost incluse. De asemenea acest tip de contract nu poate fi reziliat. Alături de această clasificare de bază. în perioada de bază. să se realizeze doar o parte din preţul de vânzare al obiectului contractului. de obicei. operaţiunile s-au diversificat în funcţie de ponderea din preţul net de export care revine închiriatorului – în perioada închirierii de baza – ca şi de costurile care determină calculul ratelor de leasing. realizat prin închirierea contractului între producătorul exportator şi utilizatorul bunului care face obiectul operaţiunii. neexistând. care. O serie de forme în care se fac astăzi operaţiunile de leasing ţin şi de părţile contractante. de caracterul relaţiilor comerciale dintre ele. de efectuarea reparaţiilor. TIPURI DE LEASING Fără îndoiala că diverse forme şi modalităţi de leasing au fost practicate cu mult înainte de presupusa dată de naştere a industriei leasingului. Societatea de leasing îşi asumă.

în general. în scopul realizării unor apropieri de clienţi. leasingul net s-a difernţiat printr-o particularitate: calculul ratelor are la bază doar preţul net de vânzare . mai rar. în mod obişnuit. Acest firme ştiu foarte bine că decizia partenerilor de prelungire a contractelor depinde mult de calitatea serviciilor. firmele producătoareexportatoare încheie operaţiuni combinate între operaţiunile de leasing şi full service leasing. dar şi mobile. a bunurilor respective. Amortizările se realizează prin închirierea. De obicei. de operativitaea cu care se oferă serviciile respective. este de circa 8 ani. şi în acest caz.exportatoare şi-l închiriază unei terţe firme. pe când în leaseback societatea de leasing cumpără bunul chiar de la firma utilizatoare pentru a i-l închiria tot acestuia cu promisiunea de a i-l revinde. şi de a continua să-l utilizeze. Conţinutul economic al acestei operaţiuni.  . nu se include beneficiul. dar. Leasingul s-a diversificat şi în functie de durata închirierii care poate fi foarte lung sau foarte scurt:  leasing pe permen lung se poate defini nu numai prin durata care. ca şi în cazul leasingului obişnuit. caracterizate prin particularitaţi ale tehnicii de realizare: sell and lease back. Fireşte. este de creditare numai în cazul operaţiunilor “clasice” firma de leasing cumpără bunul de la o întreprindere producătoare. desigur. prevederi dintre cele mai diferite.Tipuri de leasing În funcţie de costurile care stau la baza calculării ratelor de leasing mai întâlnim: 15 full service leasing-ul – leasingul brut sau propriu-zis. ori această operaţiune este mai simplă decât procedeele de creditare obişnuite. ci şi prin câteva particularitaţi. perioadei normale de funcţionare a utilajului. Este bine ştiut că finanţări pe termen lung nu se pot obţine uşor. speciala. de adâncire a relaţiilor dintre firme. În practică. Există şi forme speciale de leasing. la un pret cu 30-45 mai mic decat costul iniţial. după 4 ani beneficiarul poate alege între a-l cumpăra. Termenele pot varia de la o zi la o luna sau 2-3 ani. dar la mulţi clienţi. de adâncire a relaţiilor dintre ele. caz în care societatea vinde un echipament propriu unui cumpărător cu care după aceia încheie un contract de leasing. a lesingului. în care ratele cuprind şi cheltuielile de întreţinere. el poate opta oricând penru cumpărarea la preţuri care scad cu fiecare an. Compania de leasing rămâne proprietarul echipamentului. cu titlu de închiriere. Leasingul net este o operaţiune specifică societaţilor specializate care ştiu să evite eventualele nerealizări ale preţului net de vânzare. dar contractele pot avea. Full service leasing este şi o cale de permanetizare a relaţiilor dintre firme. lease back este o formula.export al obiectului contractului fără să se includă costul întreţinerii sau reparaţiilor. în medie. etc. Perioada de închiriere corespunde. consecutiv. extinderii legăturilor de cooperare printr-un service prompt şi de calitate. Aici problema principală este aceea a procurării de fonduri lichide pe care întreprinderea să le poată folosi după nevoi. pe termene scurte.  leasingul pe termen scurt are în vedere posibilitatea încheierii unor şiruri de acorduri sau contracte. reparaţii. acest tip de leasing are în vedere bunuri imobile.

urmează o prezentare detaliată a principalelor tipuri de mai sus menţionate. de posibilitaţile de finanţare. Time – sharingul este o operaţiune specială de leasing în care au loc închirieri de utilaje şi aparate în “timpi partajaţi”. simultan. Time-sharingul este. Aceste contracte de leasing. de câteva luni. Pentru o înţelegere cât mai exactă a diferitelor tipuri de leasing. ţelurile politicii de export a firmelor angajate în operaţiuni de leasing. sunt extrem de complexe. garanţia creditului fiind constituit din contractul de leasing însuşi. în mod experimental. . cu condiţia ca. stadiul organizării desfacerii şi. leasingul bunurilor de capital şi leasingul bunurilor de consum. sau să fie restituite dacă prezintă unele neajunsuri. adică mai multor clienţi. desigur şi scopurile. cu transpunere de capital. practicat mai mult în domeniul închirierii containerelor.  Astfel pentru a promova vânzarea unor maşini şi utilaje. după expirarea acestei perioade. leasingul calculatoarelor electronice. situaţie în care intră în calcul poziţia containerelor pe trasee şi regimul exploatării lor. Ratele percepute la asemenea contracte. dacă sunt corespunzătoare cerinţelor. aceste bunuri să fie achiziţionate de clienţi. de limitele pieţei. leasingul cu amortizare totală sau partială. costul ridicat al unor utilaje (echipamente electronice de calcul. mai exact. al organizării service-ului furnizorului sau al societaţii specializate. care-şi împart minutele sau orele de utilizare – funcţionare. Bineînteles şi alte utilaje scumpe şi sofisticate pe care întreprinderile nu-şi pot permite să le cumpere pot constitui obiectul unor contracte de acest tip. cum ar fi de exemplu. plătite lunar. sunt de trei-patru ori mai mici decat obişnuitele ratele de leasing. leasingul internaţional.  time-sharing s-a adoptat în practică din considerente de rentabilitate economică. Adoptarea uneia sau alteia din formele de operaţiuni de leasing este influenţată de conjunctura economică.  master-leasing . caz în care leasingul este finanţat parţial din credit. subleasingul. apare sub două forme: term leasing. Un rol important în operaţiuni joacă. avioane moderne de transport) şi uzura morală extrem de rapidă a acestora.  leasingul experimental se foloseşte în scopul promovării vânzărilor.Tipuri de leasing 16 leasingul cu transpunere de capital. acestea sunt închiriate pe perioade scurte. în special. ce înseamnă o închiriere pe termen dat şi trip leasing sau închiriere cu voiajul. Alte operaţiuni sunt: operaţiunile de hire şi renting.

de regulă. Dacă furnizorul solicită achitarea unei anumite sume în avans – prefinanţare (ce se întâmplă de obicei la imobilizări speciale sau de mare valoare şi la echipamente de producţie). Finanţatorul. atunci finanţatorul calculează la suma plătită de el cu titlu de prefinanţare. Leasingul financiar constituie deci “tipul clasic” de leasing. în cazul îndeplinirii integrale a obligaţiei de plată a ratelor de leasing. După livrare are loc semnarea contractelor. o dobândă de prefinanţare. livrarea şi utilizarea bunului. Leasingul financiar Se numeşte leasing financiar operaţiunea pe termen mediu sau lung cu scop financiar. în majoritatea ţărilor acest tip constituind segmentul decisiv al pieţei leasingului. ca şi în România de altfel. predându-i după aceea în vederea utilizării pe o anumită perioadă determinată. fără a-şi sacrifica lichidităţile acumulate. Riscurile şi cheltuielile legate de alegerea. sunt suportate de către utilizator. lasă toate obligatiile pe seama utilizatorului. modul de punere în funcţiune şi condiţiile de garanţie. cu condiţia ca la expirarea termenului contractual. dar oricum unul intră în vigoare doar după încheierea celuilalt. utilizatorul fie să-şi poată valorifica dreptul lui de cumpărare putând denumi în acelaşi timp şi un alt cumpărător. plăteşte preţul de achiziţie al bunului doar după punerea în funcţiune a acestuia. În acest caz se mai poate proceda şi în următorul fel: finanţatorul fixează scadenţa ratei iniţiale de leasing la ziua încheierii contractului (deci perioada de leasing începe mai devreme). adică a termenului stabilit prin contract. alocând fonduri în vederea finanţări investiţiei utilizatorului şi după achitarea furnizorului. calculate pentru perioada de leasing (deoarece această perioadă şi concomitent obligaţia de plată a utilizatorului începe să curgă cu punerea în funcţiune a bunului). Această soluţie este mai convenabilă utilizatorului dacă rata calculată de societatea de leasing ar fi ridicată.Tipuri de leasing 17 2. în care finanţatorul cumpără bunul ales de utilizator de la furnizorul desemnat tot de acesta din urmă. iar el detine momentan lichidităţile necesare. Operaţiunea de leasing financiar ia naştere prin încheierea a două contracte interdependente. tot acesta este şi singurul uzufructuar al dreptului de folosinţă. care se adaugă la valoarea ratelor de leasing. în schimb. . Dar în acest caz se lezează avantajul major al leasingului şi anume acela că utilizatorul poate plăti investiţia sa ulterior realizării efective a acesteia. de obicei prin leasing întelegându-se această definiţie dată mai sus. cu participarea a trei părţi principale. iar cu punerea în funcţiune începe scurgerea perioadei de leasing. Contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de leasing sunt semnate de obicei în acelaşi moment. În linii mari acest tip se aseamănă foarte mult cu creditul de investiţie.1. din veniturile aduse de noul mijloc. Denumirea de leasing financiar provine din faptul că în această operaţiune finanţatorul participă doar din punct de vedere financiar. Utilizatorul negociază şi se întelege cu furnizorul în ceea ce priveşte parametrii bunului şi termenul de livrare. fie să primească automat dreptul de proprietate asupra bunului de leasing.

Din acest motiv. În cazul plăţii progresive. va fi urmata de un nivel de vânzări corespunzător doar după trecerea unei anumite perioade de timp. ca pe seama veniturilor prezente să plătească cât mai mult posibil din preţul leasingului (adică din taxa de leasing). Plata progresivă ascunde de cele mai multe ori un risc foarte ridicat asumat de către societatea de leasing.Tipuri de leasing 18 Perioada de leasing. în cazul României caracteristic este faptul ca ratele se plătesc lunar. Plata degresivă a ratelor de leasing este solicitată de obicei de către acei utilizatori. În prezent. rambursarea liniară ar constitui pentru o societate o povară prea ridicată. iar la automobile cam 2 – 3 ani. tocmai această obligaţie de plată de valori constante constituie problemă nerezolvabilă. crescătoare (progresivă). însă conform Ordonanţei Guvernamentale Nr. mărimea ratelor poate fi constantă (lineară). utilizatorul plăteşte regulat în forma ratelor lunare. aceasta este în interesul acelor societaţi. în ţara noastră termenele contractelor de leasing imobiliar sunt între 8 – 10 ani. iar din acest motiv această formă se utilizează în cazurile cele mai rare. încât în unele perioade ale anului nu dispun de lichidităţile necesare plăţii acestor rate constante. Astfel. deoarece este aproape imposibil de a găsi o sursă de refinanţare cu condiţii de rambursare asemănătoare. în aceste cazuri se impune un management al lichidităţilor mult mai sofisticat şi mai atent faţă de cazul existenţei doar a tranzacţiilor obişnuite. în timp ce în alte perioade au mai multe lichidităţi decât cele necesare acestor plăţi (aceste societăţi apar frecvent în domeniul agriculturii. Explicaţia este foarte simplă: această metodă asigură calculaţii simple atât finanţatorului cât şi utilizatorului. fiindcă. 51 / 1997. Datorită însă faptului că în prezent există posibilităţi de estimare cu probabilităţi foarte ridicate a fenomenelor viitoare. iniţial. amândouă părţile acceptă riscul modificării ratelor dobânzilor – finanţatorul suferă pierderi în cazul creşterii costului refinanţării. care ar dori. În cazul existenţei unei concurenţe acerbe. Însă pentru unele societăti. la care noua capacitate de producţie. trimestrială sau semestriale. În ceea ce priveşte ratele de leasing. societăţile de leasing sunt totuşi nevoite să satisfacă aceste necesităţi speciale de finanţare. în România este stabilită de părţile contractante. riscul pierderii nu este semificativ. valoarea ratelor de leasing nu se modifica. acesta trebuie să fie cel putin egal cu 75% din durata normată de utilizare a bunului. majorarea segmentului de piaţă nu se realizează uşor şi rapid. celelalte forme fiind excepţii rare. chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat. sau fluctuantă (sezonieră). Astfel. făcând astfel rost de clienţi noi. Trebuie precizat de asemenea faptul că în ţările unde rata inflaţiei şi fluctuaţiile dobânzilor pieţei financiare sunt nesemificative. În practica românească şi cea din străinătate se utilizează aproape exclusiv ratele de leasing constante. industriei alimetare şi comerţului). în cazul echipamentelor de productie şi a altor maşini în jur de 3 – 4 ani. Încasările acestor societaţi variază într-o astfel de manieră. Explicaţia principală a acestui fapt constă în faptul că aceste societaţi previzionează pentru următorii 2 – 3 – 4 ani beneficii mai reduse şi pe care doresc să le micşoreze cu cât mai puţin posibil cu ratele de leasing (putem da un astfel de exemplu: este vorba de o societate cotată la bursă. în timp ce utilizatorul este exact in situaţia inversă. a cărei proprietari şi manageri avantajează nivelurile de profitabilitate şi plăţile de divident relativ echilibrate). descrescătoare (degresivă). obtinută prin investiţia realizată prin leasing. Pe durata perioadei de leasing. de exemplu. încheierea unei astfel de tranzacţii nu este de loc usoară. . Desigur.

la echipamente şi imobilizări fiind între 15% .40%. Astfel. poate trăi cu dreptul său de cumpărare. Semificaţia leasingului financiar ne arată că finanţatorul acceptă să finanţeze într-o proporţie de 100% cumpărarea bunului.40% din întreaga valoare a preţului de leasing. fie valoarea acestora este moderata. Dincolo de acestea. ceea ce are desigur efecte pozitive atât din punct de vedere al finanţatorului cât şi din punct de vedere al bunului. Din acest motiv în România. contractele de leasing cuprind în general o clauză. în primul rând să recupereze investiţia sa sub formă bănească. Vorbim despre valoare reziduală atunci când la sfârşitul termenului contractual. clientul nefiind nevoit să plătească rata initială de leasing în momentul încheierii contractului sau în momentul livrării (moment în care finanţatorul achită furnizorul). unde condiţiile menţionate nu sunt prezente. fie nu mai este nevoie de alte garanţii. cu utilizări mai dificile.Tipuri de leasing 19 În unele ţări. În România tocmai această procedură constituie însă excepţie. unde finanţatorul leasingului îşi plasează banii la utilizator. Taxa de cumpărare se utilizează atunci când valoarea contabilă a bunului a devenit zero.20% . Suma plătibilă în acest moment de către utilizator se numeste valoare reziduală (valoare rămasă) sau taxă simbolică de cumpărare. chiar dacă în cazul unor clienţi sau la anumite bunuri. conform căreia. în funcţie de modificarea ratei dobânzii publicate de Banca Centrală şi a ratelor de dobândă de pe piaţă financiară. acesta se simte proprietarul bunului de leasing. că utilizatorul trebuie să plătească ratele de leasing stabilite prin contract orice s-ar întâmpla. deoarece finanţatorii nu prea acceptă riscuri prea mari. La expirarea contractului de leasing financiar. iar prin rate de leasing iniţiale semificative. finanţatorul poate modifica unilateral taxa de leasing. iar prin aceasta şi mărimea ratei de leasing scadente. iar această rată initială se plăteşte de obicei cu ocazia încheierii contractului. cea mai obisnuită fiind însă cea între 25% . Acestă afirmaţie derivă din faptul că acest tip de leasing are un conţinut asemănător cu cel al creditului. El ar dori deci. În acest caz trebuie să se achite doar o sumă simbolică. Desigur aceasta nu înseamnă că contractul de leasing financiar nu poate fi reziliat în nici o împrejurare. evidentiată la finanţator. nu s-a micşorat la zero. aceasta este de fapt rata dobânzii de pe piaţa interbancară (de exemplu în Anglia rata de referinţă este LIBOR – ul ). rata iniţială de leasing variază între 10% . finanţatorii acordă la noi importanţă deosebită şi faptului că în cazul investirii unei sume mai serioase de către utilizator. Această procedură este cea obisnuită în Europa de Vest. rezolvarea problemei se aseamănă iarăşi cu cea practicată în cazul creditelor: dacă utilizatorul îşi achită valoarea . În România de astăzi. Din acest motiv. recalcularea ratelor de leasing depinde de modificarile unei anumite rate de referintă. dar din punct de vedere economic nefiind proprietar al bunului. potrivit dispoziţiilor Codului Civil se consideră a fi nulă. el nefiind deci capabil să-l utilizeze pe acesta şi nici nu având intenţia de a o face. valoarea bunului de leasing asigură acoperire totală sau aproape totală asupra obligaţiei de plată a utilizatorului pe întreaga perioadă a leasingului. Clauza contractuală cu un astfel de conţinut. desemnată de acesta din urmă. Contractul de leasing financiar. utilizatorul sau o altă societate. în general nu poate fi reziliat de către utilizator nici chiar prin restituirea obiectului contractului de leasing. menţinându-şi dreptul său de proprietate în primul rând din motive de garanţie. valoarea contabilă a bunului. societăţile de leasing nu acceptă condiţia respectivă. utilizatorul cumpărând bunul la valoarea respectivă.

atunci finanţatorul utilizează garanţiile constituite. În ceea ce priveşte contabilizarea leasingului financiar s-au individualizat pe plan mondial două modalităti diferite. Dacă clientul. A doua modalitate aparţine practicii continental – europene. aceasta este cea utilizată şi în România. • În al doilea rând. Această plată cumulată a ratelor de leasing. El este obligat la calcularea şi evidenţierea amortizării aferente bunului respectiv.Tipuri de leasing 20 actualizată la data rezilierii contractului a ratelor de leasing rămase. Garanţiile uzuale în România. bunul de leasing este în sine o garanţie corespunzătoare. Prima modalitate aparţine practicii americano – engleze (anglo – saxone). dacă bunul n-ar figura în evidenţă între activele utilizatorului. din motive de garanţie. consideră că datoriile viitoare ar fi prea ridicate şi mai bine renunţă la această sursă prea scumpă de finanţare – îşi achită deci în avans ratele de leasing încă scadente şi devine astfel proprietarul bunului. poate constituti opţiunea utilizatorului în cazul în care el. tot el fiind responsabil şi de calcularea amortizării (de multe ori dispunând şi de o posibilitate de amortizare accelerată). căruia îi revin de asemenea şi veniturile obţinute din folosinţă şi mai mult. obiectul contractului de leasing se evidenţiază în activul bilanţier al utilizatorului. în activul bilanţier al acestuia.40%. iar dacă nu este în stare. această posibilitate poate fi exploatată doar de firmele care dispun de lichidităţile necesare şi suficiente. ceea . datorită unei majorari semificative a ratei de leasing în decursul perioadei de leasing. doar cel din urma putând fi evidenţiat ca şi cheltuială. atunci din partea finanţatorului operaţiunea s-a încheiat în ordine. proprietarul – luat în sens economic – al obiectului contractului de leasing este utilizatorul. solicitate de la clienţii unei operaţiuni de leasing financiar sunt următoarele: la automobile de obicei nu se solicita nici un fel de garanţie deoarece datorită ratei iniţiale de 25% . însă rata de leasing plătită trebuie descompusă în două părti: ramburs de capital şi dobânda. adică totalul activelor ar fi subevaluat (subestimat). sau că aceasta nu este suficient de rentabilă pentru a aduce veniturile necesare plăţii ratelor de leasing şi în plus nici nu au banii necesari plăţii imediate. Şi aceasta deoarece societatea de leasing micşorează valoarea actualizată a datoriilor cu suma obţinută prin vânzarea bunului respectiv. cauţiunea sau fidejusiunea şi ipoteca. utilizatorul a avut până recent şi la noi posibilitatea trecerii totale a ratei de leasing pe cheltuieli. În schimb. Desigur. O altă categorie de utilizatori însă – cei care îşi dau seama că investiţia lor este nereuşită. această concepţie bazându-se pe următoarele considerente logice: • În primul rând. bunul de leasing este evidenţiat în contabilitatea finanţatorului. la sfârşitul perioadei de leasing cu siguranţă tot el va deveni adevăratul proprietar al bunului. chiar şi după aceasta micşorare încă mai are obligaţii de plată. echipamente şi la imobilizări se solicită de obicei garanţia bancară. atunci nu s-ar lua în considerare o bună parte a mijloacelor utilizate efectiv în desfăşurarea activităţii sale. putând de asemenea să renunţe la acesta dacă nu mai are nevoie de el. pot spera doar că prin vânzarea pe piaţă a bunului respectiv vor fi capabili să-şi achite obligaţia într-un mod diferit de ritmul stabilit anterior. atunci el trebuie să le achite imediat. deoarece el este posesorul şi utilizatorul acestuia. la maşini-unelte. clientul putând dispune de obiectul contractului. finanţatorul posedă în schimb doar un drept formal de proprietate. Din cele prezentate mai sus rezultă că sistemul americano – englez socoteşte a fi mai utilă o evidenţă asemănătoare cu a creditului.

Activitatea de analiză a investitorilor neprofesionişti.se în mod obligatoriu numai şi numai acestuia din urmă. analizatori ai rentabilităţii firmei ar întâmpina mari dificultăţi dacă bunurile de leasing – potrivit reglementărilor internaţionale – n-ar figura în bilant. ele ar fi luate în considerare separat. fiind interesaţi mai mult de rentabilitatea acesteia (profitul impozitat raportat la capitalul social) precum şi de divident. deoarece din cauza obstacolelor de natura dreptului de proprietate acestea nu se pot considera identice cu celelalte bunuri. deodată s-ar mări valoarea totală a activelor şi sar înrăutăţi nivelul indicatorului de rentabilitate economică. efectivă a activitaţii nu s-ar schimba.Tipuri de leasing • 21 • ce ar conduce la distorsionarea indicatorilor de rentabilitate a întreprinderii. Sistemul contabil de tip continental faţă de cele spuse anterior. Valabilitatea acestei conceptii se impune cu cea mai mare relevanţă în cazul de lichidare a întreprinderii. Ei nu sunt indusi în eroare de faptul că leasingul nu figurează în pasivul bilanţier. făcând o analiză foarte detaliată. reflectă o concepţie conform căreia leasingul trebuie gestionat ca o analogie a închirierii. acestea constituind proprietatea finanţatorului reprezentând garanţii ale plasamentului acestuia şi astfel revenindu – i . dar acesta neconstituind nici un fel de dezavantaj. cu toate că rentabilitatea reală. iar din darea de seamă contabilă îi interesează mai mult contul de profit şi pierderi. • Investitorilor profesionişti şi instituţiilor financiare nu reprezintă dificultate de evaluare faptul că bunurile de leasing şi obligaţia de plată a ratelor nu sunt reflectate în bilanţ. luându-le deci în considerare. ratele de leasing să se evidenţieze în rândul obligaţiilor. La sfârşitul perioadei de leasing în schimb. cuprinderea în activ face posibilă ca prin înregistrarea operaţiunii corespunzătoare din pasiv. deoarece ei întotdeauna verifică cu precizie şi acesta din urmă. ci doar într-o altă parte a dării de seamă contabile anuale. Investitorii mici sunt afectaţi de problema respectiva doar în cazul societăţilor cotate la bursă. de exemplu în anexele de bilanţ care de obicei nu sunt publicate în presa oficială obligatorie pe lângă bilanţ (cel puţin în practica din ţara noastră). Chiar dacă bunurile de leasing – conform procedurii engleze – ar figura în bilanţ. când diverşii creditori n-ar putea solicita bunurile ce fac obiectul unor contracte de leasing (cu titlu de despăgubire) nici măcar în cazul reflectării acestora între active. . Afirmaţia se bazează pe următoarele considerente: • Nu se admite includerea între activele societăţii a unor mijloace de care aceasta nu dispune adică asupra cărora nu practică dreptul de proprietate deoarece proprietarul de drept al acestora le poate retrage oricând din patrimoniul societăţii. luându-l deci în considerare ca şi datorie cu ocazia evaluării gradului de îndatorare a întreprinderii. când utilizatorul intră în posesia dreptului de proprietate. de exemplu s-ar mări nivelul indicatorului de rentabilitate economică (beneficiu raportat la active). Căci plata ratelor de leasing reprezintă o datorie de plată obligatorie a căror calificare diferenţiată faţă de creditele bancare şi neincluderea lor între pasive nu se justifică în nici un fel. cauzele acestui fapt sunt datorită faptului că aceştia – investitorii mici – de obicei nu se ocupă cu valoarea de patrimoniu a societăţii respective. ci doar într-o altă parte a dării de seamă contabile anuale corespunzătoare acestuia. valoarea acestora neputând fi pur şi simplu adăugată la cea a altor mijloace de proprietate privată. În al treilea rând. mai precis partea de ramburs de capital a acestora.

după părerea mea. în general operaţiunile de leasing financiar se termină foarte rar cu restituirea înainte de scadenţă a bunului. Un alt argument contra amortizării accelerate este faptul că. Standardele de contabilitate internaţionale prevăd utilizarea sistemului anglo – saxon la care România încearcă aderarea în prezent. pe de o parte ar uşura cu mult deciziile investitorilor prezenţi în mai multe ţări. accelerată. bunul de leasing netrecând prin mâna mai multor utilizatori ceea ce se întâmplă de obicei în cazul bunului închiriat. în timp ce închirierea şi creditul – amândouă cu o tradiţie mult mai veche – da. Şi totuşi de ce se autorizează o astfel de amortizare accelerată? Răspunsul la întrebare este foarte simplu : pentru că prin avantajarea acestei construcţii de finanţare bine concepute. că leasingul nu este încă o practică perfect clarificată şi de sine stătătoare. Rezultă că şi reglementările juridice referitoare la acesta diferă de la o ţară la alta. de aceea nefiind vorba de o depreciere fizică şi morală accelerată . Pornind de la esenţa şi scopul leasingului financiar. dar care nu dispun de resursele lichide proprii necesare achizitionării directe. Cu ocazia legalizării amortizării accelerate. De aceea. deoarece aceasta. De aici rezultă. politica economică a guvernului doreşte să sprijine înoirea rapidă a mijloacelor diferitelor societăţi precum şi exploatarea avantajelor progresului tehnic. printre altele. de aceea nu se poate spune că numai una sau alta ar fi varianta exclusiv corectă din toate punctele de vedere. pare dubios doar un singur element al reglementării contabile şi anume posibilitatea amortizării accelerate (care apare mai mult în practica continentală). deci cu riscul pierderii din cauza unui preţ de revânzare prea scăzut este nesemificativ. societăţile respective realizează investiţia cu ajutorul unor surse externe şi în loc de apelare la credite avantajează leasingul din cauza posibilităţii de economisire de impozit mai mare şi din cauza solicitărilor de garanţii mai reduse. Ar fi bine de găsit o soluţie de unificare pe plan internaţional a reglementărilor referitoare la operaţiunile de leasing şi la societăţile de leasing. ceea ce nu justifică a se elimina total printr-o astfel de recuperare . iar pe de altă parte ar simplifica de asemenea contabilitatea interna a firmelor multinaţionale. amândouă concepţiile se bazează pe argumente perfect apărabile. Cei care solicita leasingul financiar sunt întreprinderile care au scopul ca mijloacele în care au investit recent să intre în proprietatea lor. bunul intrând în final în proprietatea lui. luate în urma comparaţiilor făcute între diferitele întreprinderi. se uită faptul că leasingul financiar nu este identic cu închirierea. .Tipuri de leasing 22 După cum se vede. lucru care se demonstrează şi prin faptul că utilizatorul bunului de leasing este interesat de menţinerea în condiţii cât mai bune a acestuia.

Explicaţia constă în faptul că în operaţiunea de leasing operaţional. iar pe de alta parte finantatorul oferă un serviciu prin care face posibilă utilizarea propriilor active astfel încât el să rămână suportatorul riscurilor şi a cheltuielilor de funcţionare. Iar pentru că durata perioadei de leasing operaţionale este mult mai scurtă decât cea de viaţă a bunului de leasing. întreţinerea. În plus. finanţatorul îi va asigura un alt bun. De pildă. denumit şi leasing funcţional este o afacere cu caracter de serviciu pe termen mediu sau scurt. La expirarea contractului utilizatorul restituie bunul finanţatorului deoarece nu-şi doreste să procure dreptul de proprietate asupra acestuia. desigur contra unor plăţi regulate a ratelor de leasing şi pe o anumită perioadă strict determinată bunul de leasing care reprezintă proprietatea acestuia şi care corespunde exigentelor utilizatorului. deci el este responsabil în ceea ce priveste corespunderea bunului de leasing cu necesităţile pentru care va fi utilizat şi ca pe parcursul perioadei de leasing defecţiuni de natura celor de fabricaţie să nu împiedice utilizarea. Pe această piaţă există foarte rar societăţi de leasing independente care îşi cumpără bunuri pe cont propriu. colaborator important al acesteia.2. aici neputându-se deci întâmpla ca utilizatorul să fie nevoit la plata ratelor chiar dacă nu utilizează bunul. Cel îndreptăţit la încasarea veniturilor provenite din utilizarea obiectului contractului de leasing este şi în acest caz exclusiv utilizatorul.Tipuri de leasing 23 2. scopul utilizatorului este exclusiv utilizarea (şi nu obţinerea dreptului de proprietate). în contradicţie cu leasingul financiar el nu este obligat la asumarea tuturor riscurilor funcţionării. în care finanţatorul predă pentru utilizare. finanţatorul îl poate utiliza din nou la încheierea unui nou contract de leasing sau îl poate vinde. cu scopul ca acestea să devină ulterior obiecte ale contractelor de leasing. finanţatorul este de multe ori întreprinderea producătoare sau o filială a acesteia din urmă sau eventual o societate de leasing. ceea ce impune existenţa unei reţele de service proprie sau cel puţin subcontractate. Leasingul operaţional Leasingul operaţional. iar pentru acest serviciu – şi nu pentru cumpărarea bunului – percepe un anumit tarif. Denumirea provine pe de o parte din faptul că. lucru pe care societăţile de leasing independente. cheltuielile de reparaţie a defecţiunilor în a căror producere este nevinovat nu sunt suportate sau sunt suportate doar parţial de către utilizator. cu deosebirea că riscul de păgubire al bunului închiriat este suportat într-o măsură mai mare de către locator decât de către finanţatorul leasingului. neputându-şi permite . de obicei nu şi-l pot permite. Finanţatorul îşi asumă obligaţii de garanţie şi răspundere. Însă. în cazul unei reparaţii serioase intervenite din cauza unei defecţiuni sau în caz de stricare completă a bunului (dacă aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului). Riscul venitului incasat din încheierea unui contract de leasing sau dintr-o revalorificare a bunului este suportat exclusiv de către finanţator. iar după expirarea perioadei contractuale utilizatorul resituie bunul a cărui drept de proprietate rămâne în continuare la finanţator. repararea şi schimbarea în caz de defecţiuni a bunului de leasing cade în sarcina finanţatorului. În cazul operaţiunilor de leasing operaţional. Acest tip de leasing se aseamănă foarte mult cu închirierea simplă.

Această procedură demonstrează unanim rudenia pe care leasingul operaţional o are cu închirierea şi diferă esenţial de cea practicată în cazul leasingului financiar. De obicei. deoarece în cazul acestuia perioada contractuală este mai scurta. în Europa Occidentală. asemănător leasingului financiar nu se modifică pe parcurs. din cauza replasării. Tranzacţia de leasing operaţional nu presupune plata unei rate iniţiale ridicate. Riscul de replasare şi concomitent diferenţa de preţ este cu atât mai mare cu cât bunul constituie mai mult un unicat. De asemenea. Taxa de leasing şi astfel mărimea ratelor de leasing. utilizatorul putând decide doar în acest moment de restituirea bunului sau de utilizarea în continuare a acestuia. Contractul de leasing operaţional este reziliabil în orice moment de către utilizator prin restituirea bunului de leasing. în timp ce pentru leasingul financiar al unor astfel de bunuri putem găsi exemple. dar practica arată că şi aici caracteristice sunt plăţile lunare. care se obţine mult mai des în cazul leasingului financiar. ca acesta să uzeze prea tare deci cu ocazia derulării primului contract. finanţatorii de leasing operaţional nu prea dau permisiunea pentru modificarea bunului de leasing.Tipuri de leasing 24 deci. dar după puţin timp desface contractul. iar ratele diferite de cele constante sunt şi mai rare. în bugetele de cheltuieli şi în cele de trezorerie ratele de leasing constituie elemente de calculaţie extrem de simple. bunurile de capital care satisfac necesităţi cu totul speciale nu pot face obiectul contractelor de leasing operaţionale pentru că replasarea sau revalorificarea lor este cu siguranţă imposibilă. raportat la timp a operaţiunii de leasing operaţionale este mai ridicat decât cel al unui leasing financiar având ca obiecte bunuri de aceleaşi valori. Ratele de leasing aferente perioadei neutilizării nu mai trebuie plătite. Acest lucru pare şi mai evident pentru leasingul operaţional. Ca urmare. Datorită prestării serviciilor menţionate şi a necesitaţii de acoperire a riscului de replasare a bunului de către societatea de leasing. dar probabil că fluctuaţia puternică a ratelor de dobândă a pieţelor financiare ar impune unele clauze de modificare a ratelor de leasing asemănătoare cu cele existente în contractele de leasing financiar. desigur cu condiţia restituirii şi a altor garanţii corespunzătoare. repararea şi încheierea asigurării bunului. deoarece în cadrul acesteia. posibilităţile sunt teoretic aceleaşi ca şi în cazul leasingului financiar. deci probabilitatea modificării pe parcurs a cheltuielilor de refinanţare este mai mica Despre practica românească nu pot să fac nici o afirmaţie datorită slabei dezvoltări a acestei ramuri în ţara noastră. Costurile acestor ultime operaţii sunt suportate desigur până la urmă de către utilizator prin intermediul ratelor de leasing. . În cazul în care utilizatorul a plătit în avans o parte a ratelor pentru o anumită perioadă. De aceea. În ceea ce priveşte mărimea şi eşalonarea plăţii ratelor de leasing. În unele ţări – de exemplu în Germania – reglementarea leasingului operaţional s-a soluţionat în aşa fel încât contractul să fie reziliabil doar după trecerea unei anumite perioade. el este cel care execută întreţinerea. în contradicţie cu leasingul financiar valoarea bunului de leasing poate constitui şi fără acesta acoperire satisfăcătoare pentru obligaţia de plată a utilizatorului. condiţia de bază fiind că în interiorul perioadei respective finanţatorul să poată încheia un nou contract de leasing. decizia de rambursare din acest avans de către finanţator depinde de întelegerea celor doi. costul relativ.

dar cel mai des se utilizează în domeniul tehnicii de calcul. Bunul de leasing trebuie evidenţiat în toate ţările în activul bilantier al finanţatorului.Tipuri de leasing 25 Garanţiile utilizabile pentru operaţiunile de leasing operaţional sunt aceleaşi ca şi ale celuilalt tip. Pe de alta parte. Cauza parţială a acestuia este faptul că societatea de leasing este bine pregătită pentru reluarea şi revalorificarea bunului de leasing. Eşalonarea amortizării este în general identică cu cea efectuată în cazul închirierii. ca la expirarea perioadei contractuale (sau chiar mai devreme). în care finanţatorul prestează servicii complete de o sferă mai largă decât cele obişnuite: efectuează lucrările de întreţinere şi reparaţii. utilizatorul plătind rate de leasing mai ridicate. având posibilitatea de a încheia un nou contract având ca obiect un alt bun. Valoarea de acoperire a bunului de leasing – ca garanţie primordială – este însă aici considerată mai mare. tehnicii informaţionale şi al telecomunicaţiilor. explicaţia constând în perioada ciclică de dezvoltare extrem de scurtă a acestora. Această operaţiune. în contradicţie cu cei care au contractat un leasing financiar sau au cumpărat bunul respectiv. acest lucru devine posibil prin posibilitatea finanţatorului de urmărire a stării tehnice a bunului. utilizatorul restituie (sau poate restitui) bunul de leasing. în cele mai multe cazuri nu solicita alte garanţii. respectiv în domeniul automobilelor. ci de finanţator. de aceea în astfel de cazuri finanţatorii. Gestiunea contabilă a leasingului operaţional este unică pe plan internaţional şi porneşte de la trăsăturile comune cu închirierea. Leasingul revolving se poate întâlni în diferite domenii. utilizatorul este scutit de toate grijile legate de bunul de leasing şi poate fi linistit că bunul va fi capabil să-şi îndeplinească oricând funcţiile sale. Există o variantă a leasingului operaţional în care părţile contractante se înteleg încă de la început. cotele de amortizare ale celor două operaţiuni fiind aceleaşi sau foarte apropiate. în el trecând de asemenea şi amortizarea bunului la cheltuieli. denumită leasing reinoibil (revolving leasing) face posibilă ţinerea pasului de către utilizator cu progresul tehnic. stare tehnică care determină preţul de revalorificare a acestuia. Prin intermediul încheierii unui astfel de contract. asigurând în orice împrejurare utilizabilitatea bunului. cunoscând piaţa acestuia şi ca urmare putând estima cu o mai mare precizie veniturile posibile de încasat în viitor dintr-o încheiere a unui nou contract sau dintr-o revânzare şi astfel nu trebuie să ţină seama de o acoperire de risc chiar aşa de mare ca şi în cazul leasingului financiar. Valoarea bunului ce face obiectul unui contract de leasing operaţional este în cele mai multe cazuri superioară valorii obligaţiei de plată – cu titlu de rate – al utilizatorului. cu excepţia acelor categorii de bunuri la care pot apărea utilizatori rău credincioşi. datorită efectuării de către acesta a lucrărilor de întreţinere. eventual şi prin punerea la dispoziţie a unor bunuri de schimb. mai performant. pentru ca acesta să poată utiliza mijloacele cele mai performante în activitatea sa şi nu în ultimul rând că riscul deprecierii tehnice să nu fie suporatat de el. . Utilizatorul poate trece în totalitate le cheltuieli ratele de leasing plătite. Pentru aceste servicii complete se solicită desigur şi un preţ corespunzător. O altă variantă a leasingului operaţional este leasingul service. de tipul cel mai nou. neexpunând astfel la risc activitatea firmei sale şi succesul acesteia.

În această primă situaţie riscul serios al afacerii este că de fapt capacitatea de producţie a utilizatorului nu se va mări deoarece el nu obţine noi active. Structural. Însă. din punctul de vedre al caracteristicilor economice şi juridice. Întreprinderea (adică viitorul utilizator) are scopul procurării de resurse băneşti prin valorificarea unui bun corporal al său. Primul caz. Noul proprietar reţine titlul de proprietate asupra bunului şi toate celelalte avantaje ale proprietarului. ceea ce ar putea acoperi necesitaţile crescute de plată legate de ratele de leasing. în acelaşi timp încheind cu aceasta şi un contract de leasing al carui obiect îl constituie bunul respectiv. lease back-ul se compune dintr-o operaţiune de vânzare – cumpărare şi dintr-o operaţiune de leasing (care este aproape exclusiv leasing financiar).Tipuri de leasing 26 2.3. o firmă specializată în leasing sau chiar un investitor particular (individual). Alte tipuri de leasing 2. cele două operaţiuni fiind unificate prin intermediul unui singur contract. în anumite condiţii. Lease back-ul îi ofera o posibilitate prin care este nevoie doar să renunţe la dreptul lui de proprietate asupra bunului. o bancă comercială.1 Lease back Lease back-ul este întălnit deseori şi sub denumirea de releasing. adică primul motiv este. Cumpărătorul poate fi o firmă de asigurări. este operaţiunea prin care o întreprindere îşi vinde un bun corporal al sau unei societati de leasing. Ca urmare. În majoritatea cazurilor. prin lease back o firmă. ca proprietară de pământ. cum ar fi reditele fiscale şi avantajele amortizării fiscale. bunul nefiind mişcat din locul său original de utilizare.3. operaţiunea de lease back nu este independentă de leasingul financiar şi cel operaţional. Lease back-ul poate fi totuşi viabil. în ceea ce priveşte motivaţiile utilizatorului şi riscurile afacerii. Firma care este vânzătorul bunului sau chiriaşul primeşte imediat preţul de cumpărare al bunului de la cumpărător sau cel ce dă cu chirie şi utilizează bunul. de exemplu dacă din resursele încasate întreprinderea îşi rambursează creditele într-o măsură care contribuie la reducerea costurilor serviciului datoriei cu o mărime mai mare . Utilizatorul doreşte să – şi procure resurse băneşti prin lease back din două motive principale. astfel nu va exista o majorare a veniturilor. construcţii sau echipament vinde proprietatea unor astfel de bunuri şi încheie simultan o întelegere cu cumpărătorul de a-i închiria aceste bunuri pe o anumită perioadă. când suferă de lipsă de lichiditati şi apreciază ca prin intermediul încasărilor obţinute poate scăpa de această problemă pentru o perioadă determinată. precum şi condiţiile curente ale pieţei. Altfel spus. bunul este vândut proprietarului original la valoarea de piaţa care include aprecierea comercială şi volumul discounturilor (rabaturilor). putând însă să utilizeze în continuare bunul de care are nevoie pentru desfaşurarea activităţii sale. nu şi la posesiunea şi utilizarea acestuia. diferenţa dintre acestea două este semificativă.

findcă chiar dacă sumele de bani posibile de obţinut în cele două cazuri sunt similare (circa 40% 50% din valoarea terenului). interesul lor nefiind încheierea de tranzactii cu o întreprindere aflată în drum spre faliment sau în drum spre lichidare. Iar în locul obţinerii de credit prin ipotecarea. . căci astfel s-ar periclita patrimoniul societăţii adică valoarea garanţiei creanţelor acestora. Finanţatorii. îşi poate realiza investiţia. întreprinderea are posibilitatea de a economisi mai mult impozit prin trecerea pe cheltuieli a ratelor de leasing. de obicei fac o analiză foarte atentă a gestiunii economico – financiare şi a perspectivelor viitoare a unor astfel de întreprinderi. dintr-un motiv sau din altul nu-şi poate constitui garanţiile cerute de bancă. O altă posibilitate de utilizare a banilor obţinuţi prin lease back este efectuarea unei noi investiţii. Încheierea contractului de lease back se recomandă a se face în acest caz. datorită în primul rând lease back-ului la întreprindere rămân mai multe venituri. faţă de economisirea efectuată prin evidenţierea ca şi cheltuieli doar a dobânzilor aferente creditelor ipotecare şi a amortizării. de exemplu ca o întreprindere să nu poată obţine un credit de investiţie datorită faptului că proiectul de investiţie al acesteia este considerat de către bancă ca fiind prea riscant şi ca urmare nu va obţine creditul de investiţie solicitat sau datorită simplului motiv că societatea respectivă. lease bak-ul apare ca şi concurent al creditelor de investiţii şi al creditelor ipotecare. Este posibil. dacă aceştia consideră că această operaţiune nu-l va ajuta la supravieţuire. Prin intermediul operaţiunii de lease back (prin vânzarea unui imobil sau a unui mijloc de echipament de producţie).Tipuri de leasing 27 decât suma ratelor de leasing şi în final. Operaţiunile de lease back ale unor astfel de întreprinderi falimentare pot fi împiedicate dealtfel şi de către creditorii acestora. fiind nevoită să respecte doar condiţiile menţionate mai sus. dacă noua investiţie va aduce beneficii mai mari decât suma ratelor de leasing. de exemplu a unui teren al întreprinderii poate fi mai avantajos lease back-ul. În cazul necesităţilor financiare investiţionale. acestea trecând parţial în proprietatea societăţii de leasing.

astfel ea poate repercuta asupra clientului străin acest cost de finanţare privilegiat prin reducerea baremurilor.1. deoarece rata de leasing se plăteşte în deviză. 2. prin intermediul leasingului de import – dacă este vorba de leasing financiar. 2. Tranzacţia. – Montajul unei operaţiuni de leasing de import2 În România. Căci. atât de mari beneficii din care s-ar putea suporta ratele mai înalte aferente unei perioade mai scurte. Ed. o întreprindere are posibilitatea de a încheia contracte de leasing pentru perioade mai lungi. iar operaţiunea de leasing apeciată rentabilă la început putând astfel deveni prea scumpă. pag 175 .Tipuri de leasing 28 2. de obicei nu prea poate estima pentru o perioadă de 5-6 ani mărimea deprecierii viitoare a monedei naţionale constituie un risc real. Naţionalitatea furnizorului nu are nici o importanţă. Şi acest lucru este mai favorabil societăţilor.1. Mirton. iar din punct de vedere al utilizatorului leasing de import. cu dobânzi mai reduse decât cele autohtone. SOCIETATEA DE LEASING Vânzare Închiriere IMPORTATOR EXPORTATOR Ţara A Ţara B Figura nr. Leasing internaţional Putem vorbi despre leasing internaţional dacă finanţatorul şi utilizatorul sunt unul faţă de celalalt persoane nerezidente. în străinătate acesta poate ajunge la termenul de 5 – 6 ani (un exemplu în acest sens este Austria sau Germania). un leasing obişnuit se încheie pentru o perioada de 3 – 4 ani.3. în timp ce la noi. Acest avantaj poate fi însă micşorat sau chiar anulat din cauza devalorizărilor repetate ale leului. a carei valoare în lei se poate uşor mări astfel. Timişoara 1997. care în ceea ce priveşte noua investiţie nu aşteaptă o recuperare a acestuia atât de rapidă. Faptul că utilizatorul. nu contează de exemplu în cazul unui leasing de import dacă bunul a ajuns la utilizator prin import sau nu1. Modelul clasic al unei operaţiuni de leasing de import se poate prezenta ca în Figura nr.2. Un alt avantaj major al leasingului de import faţă de cel autohton este că societaţile de leasing străine se por refinanţa prin credite de cumpărător sau de furnizor. 1În continuare voi utiliza denumirea de leasing de import deoarece societăţile de import participă pe piaţa internaţională de capital doar în calitate de utilizatori 2 Vezi : Cerna Silviu : Economie monetara şi financiară internatională. din punct de vedere al finanţatorului se numeste leasing de export .

valutare. de exemplu garanţia bancară. De exemplu ele pot cumpăra bunuri de la un furnizor străin pentru a le livra unui imporattor dintr-o a treia ţara. dar care nu intră in categoria de leasing de import. De exemplu. 176 . iar pentru celelalte societăţi această operaţiune se scumpeşte deoarece preţul unei astfel de garanţii bancare constituite pe termen lung este extrem de ridicat. exercitarea dreptului de proprietate. în general solicită garanţii de natură financiară.3. fiscale. reluarea bunului de leasing poate fi dificil de efectuat. 1Vezi: Silviu Cerna: Economie monetară şi financiară internaţională . Timişoara. societătile de leasing pot presta şi alte servicii. Editura Mirton. în caz de neplată a utilizatorului.2. Societatea de leasing este expusă la numeroase dificultăţi şi riscuri: juridice. Acest exemplu este ilustrat în Figura nr.Tipuri de leasing 29 O mare diferenţă între leasingul autohton şi cel de import este că bunul de leasing nu întotdeauna poate îndeplini aici rolul de garanţie primordială. Pe lângă modelul clasic al operaţiunii de leasing de import prezentat anterior. un eventual proces juridic se poate prelungi prea mult. Cumpărare SOCIETATE DE LEASING Închiriere EXPORTATOR Ţara A IMPORTATOR Ţara B Ţara C Figura nr. 1997. 2. – Operaţiunea de leasing de import efectuată cu un furnizor străin1 Un alt serviciu susceptibil a fi oferit de către societatea de leasing este transmiterea operaţiunii de leasing în străinătate.2. politice. nemaivorbind de eventualele surprize neplăcute ale acestuia. Ca urmare. pag.2. pentru o societate de leasing vest-europeană. finanţatorii. 2. Acest exemplu este ilustrat în Figura nr. în calitate de participant al unei operaţiuni de leasing de import a unei societăţi româneşti. Această necesitate de acoperire îndepărtează o parte a societăţilor autohtone de la posibilitatea recurgerii la leasing de import. care constituie acoperire pentru întreaga sumă a ratelor de leasing şi poate fi utilizată fără limite de către finanţator.

Această transmitere a operaţiunilor de leasing în străinătate este facilitată de apartenenţa societaţii de leasing la un grup financiar multinaţional sau la un grup de societăti de leasing. 176 . după cum se vede şi din figură rolul esenţial în derularea operaţiunii de leasing îl au societăţile de leasing (cea autohtona şi respectiv cea străină). Editura Mirton.Tipuri de leasing 30 SOCIETATE DE LEASING AUTOHTONĂ SOCIETATE DE LEASING STRAINĂ EXPORTATOR IMPORTATOR Ţara A Ţara B Figura nr. Această societate va servi ca intermediar şi va contacta alte societăţi de leasing localizate în ţările diverşilor cumpărători potenţiali. pag. societatea de leasing autohtonă contractează firma exportatoare. informând-o cu privire la proiectul său de vânzare şi la numele cumpărătorului potenţial din străinătate. 1997.3. dacă aceştia din urmă doresc să obţină materialul respectiv. – Transmiterea unei operaţiuni de leasing în străinătate1 Ideea este aici. În mod practic. care vor achiziţiona materialul respectiv în locul importatorilor. 2. Timişoara. de a face ca exportatorul să beneficieze de relaţiile stabilite între nenumăratele societăţi de leasing. 1 Vezi: Silviu Cerna: Economie monetară şi financiară internaţională. De fapt.

Asumarea acestui risc are efectul asupra utilizatorului subleasingului că rata de leasing plătită de el va fi mai mare decât cea originală şi de multe ori se reduce şi perioada de leasing. a cărei ipotecă nu este însă o garanţie satisfăcătoare. deoarece utilizarea lui se va întâlni cu serioase bariere. nu de el să depindă dacă poate sau nu să plătească în continuare ratele de leasing aferente leasingului iniţial. contract în care apare acum în calitate de finanţator. Societatea finanţatoare a subleasingului îşi asumă riscul ca printr-o astfel de afacere. problema poate fi rezolvată prin intervenţia unei societăţi de leasing autohtone. • În al doilea rând. Utilizatorul subleasingului acceptă totuşi aceste condiţii pentru că această tranzacţie poate fi totuşi mai ieftină decât un leasing încheiat direct sau pentru că din anumite motive nu are posibilităţi de a obţine finanţarea prin leasing.Tipuri de leasing 31 2. acestea constituind pentru el o garanţie satisfăcătoare. De asemenea trebuiesc îndeplinite două condiţii: în primul rând. Noul contract are ca obiect acelaşi bun ca şi contractul iniţial. Şi atunci de ce nu apelează la leasing direct? Răspunsul se bazează pe următoarele argumente: • În primul rând societăţile de leasing preferă mai mult să încheie afaceri în străinătate cu un client din domeniu decât cu o întreprindere absolut necunoscută. deoarece acesta este proprietatea finanţatorului iniţial. putând astfel oferi clienţilor afaceri cu condiţii mai favorabile. iar în al doilea rând societatea finantatoare a subleasingului să aibă autorizaţie de a efectua operaţiuni de leasing. pentru că pe de o parte aceasta îşi constituie mult mai uşor garanţia de tip financiar. Societaţii autohtone.3. de exemplu o societate de leasing vest – europeană îşi face rost mai uşor de informaţii despre o societate de leasing din România decât despre o întreprindere din domeniul industrial. În acestă situaţie. dar poate oferi un imobil cu titlu de garanţie. . despre a carei piaţă îi lipsesc cunoştinţele necesare. se poate întâmpla ca potenţialul utilizator să nu poată constitui garanţia bancară solicitată de către societatea de leasing străină. Căci. bunul de leasing nu poate constitui garanţia lui. Subleasing Subleasingul este operaţiunea în care utilizatorul încheie un contract de leasing cu o altă societate. În plus.3. bun care va constitui obiectul unei noi operaţii de leasing. în care finanţator va fi societatea respectivă. O categorie specială de subleasing este subleasingul de import în care o societate de leasing închiriază bunul de la o societate de leasing din străinătate. Utilizatorul final se poate bucura în acest caz de următoarele avantaje ale leasingului de import: finanţare mai ieftină şi durată mai lungă a perioadei de leasing. începând din momentul respectiv. finanţatoare a subleasingului îi convine această afacre în cazul în care poate obţine astfel de resurse de refinanţare mult mai ieftine decât cele ce pot fi procurate de pe piaţa monetară autohtonă. dificile de rezolvat de către societatea de leasing din străinătate. iar pe de altă parte poate utiliza mult mai simplu ipoteca (fiind rezident al ţării şi fiind cunoscător al reglementărilor juridice din ţară). iar utilizator o persoană din interiorul ţării respective. finanţatorul iniţial trebuie să-şi dea permisiunea pentru încheierea noului contract.

şi poate fi societate de leasing independentă sau filială a unei societăţi bancare – şi utilizatorul. Cu toate acestea contractul de leasing este încheiat pe o perioadă semificativ mai scurtă decât viaţa economică a bunului închiriat şi cel care dă cu chirie se aşteaptă să acopere în întregime costurile cu investiţia prin plăţi ulterioare la alţi chiriaşi sau prin vânzarea echipamentului ce a fost anterior închiriat. Ele oferă astfel posibilitatea avantajoasă. de aceea preferă nu leasingul financiar care cuprinde şi o opţiune de cumpărare ci. La rândul său cel care dă cu chirie primeşte plăţile de chirie contractate de la chiriaş ca remuneraţie pentru utilizarea bunului. prestează serviciul operaţiunii de leasing în scopul sprijinrii în acest fel al valorificărilor. Pe de altă parte. cu putere financiară semificativă. în timp ce cel care dă cu chirie este producătorul bunului care-şi reţine dreptul de proprietate asupra bunului. Această clauză este importantă pentru chiriaş deoarece înseamnă că el poate returna echipamentul dacă acesta se uzează moral prin dezvoltarea tehnologică sau dacă nu mai este necesar sa fie prelungit contractul din cauza declinului în afaceri a chiriaşului. Utilizatorul poate suferi însă şi de unele dezavantaje ale leasingului direct. Scopul finanţatorului în cazul unui leasing indirect este desigur obţinerea unui anumit profit din această operaţiune de finanţare. În leasingul indirect participă trei părţi principale: furnizorul. ca utilizatorul să obtină totul de la un singur loc: bunul. O altă trăsătură distinctă a leasingului direct este clauza anulării . exemplul tipic este leasingul financiar.Tipuri de leasing 32 2. automobilele şi camioanele au fost primele tipuri de echipamente care au făcut obiectul contractului de leasing direct (tehnic). avantajele şi dezavantajele leasingului indirect sunt exact opuse cu cele ale leasingului direct: prin acest tip. Pentru acest tip indirect. Cel care dă cu chirie poate. Pe de o parte. iar în cadrul acestuia pe tipul reînnoibil (leasingul revolving). Scopul furnizorului este şi în acest caz. finanţatorul – care este aici independent de furnizor. furnizorii sunt interesaţi în valorificarea a unui număr cât mai mare de produse. iar computerele. garantarea şi răspunderea. Marile societăţi industriale şi comerciale. leasingul operaţional.4. dacă este necesar a chiriaşului. utilizatorul nu este legat de producător. în mod frecvent. cu alte cuvinte plăţile prevăzute prin contractul de leasing nu sunt suficiente pentru acoperirea în întregime a costului echipamentului (bunului). Leasing direct şi leasing indirect Leasingul direct oferă chiriaşului dreptul de folosire a unui bun. stimularea valorificărilor. în ceea ce priveşte condiţiile de plată ale contractului de leasing. În mod frecvent.. putând . un astfel de angajament se numeste service lease. de asemenea să ajute în finanţarea parţială. Una din pioneratele contractului de leasing direct a fost firma americană IBM. a cărei succes nefiind însă în acest caz atât de intens influenţat de către furnizor ca în cazul coincidenţei persoanei sale cu cea a finanţatorului Pentru utilizator.3. prin care încearcă să atragă clientul pe o perioadă cât mai lungă. intervenţia cumpărătorului este aici mai mult redusă decât în cazul încheierii contractului cu o societate de leasing independentă. la care se adaugă în cazul leasingului operaţional şi întreţinerea bunului. acest tip de leasing nu permite amortizarea integrală. leasingul direct conţine clauze care impun celui care dă cu chirie să asigure service-ul de întreţinere. care permite chiriaşului să anuleze (să nu plătească) chiria înainte de expirarea termenului de închiriere. finanţarea. De asemenea. maşinile de copiat.

respectiv domeniul tehnicii de calcul şi al telecomunicatiilor. explicaţia constând în deprecierea foarte rapidă a acestor bunuri. Mijloacele şi utilajele de producţie au şanse de valorificare secundare mai reduse şi ca urmare finanţatorii solicită frecvent şi alte garanţii. 2. deoarece în cei 10-15 ani până la scadenţă. iar din acest motiv şi practicarea operaţiunilor de tip operaţional este deosebit de răspândită. care priveşte pe utilizatori. personale ale acestei persoane. au obţinut cea mai mare participaţie în acest segment de piaţă. societăţile de leasing sunt de multe ori mai flexibile în stabilirea condiţiilor de plată. ele îndeplinesc rolul de garanţie într-o măsură satisfăcătoare. În unele ţări (de exemplu în Germania).5. Bunul imobiliar este o garanţie primordială de bună calitate. datorită duratei de amortizare prea îndelungată. poate apare incapacitatea de plată a utilizatorului sau chiar a finanţatorului cu o probabilitate mai mare. Bunurile de capital pot fi grupate în două mari categorii: bunuri mobile şi bunuri imobile. ele nu aduc venituri suplimentare. operaţiunea în care o persoană fizică încheie o operaţiune de leasing. . Cu toate acestea însă. scopul afacerii fiind satisfacerea nevoilor proprii. deoarece se poate spune că îşi păstrează mai bine valoarea reală decât celelalte bunuri de capital. Riscul specific al automobilelor. din care s-ar putea suporta ratele de leasing. Leasingul bunurilor de capital şi a celor de consum Se numeşte leasing al bunurilor de consum. care are ca obiect un anumit bun de consum de lungă durată. perioada contractuală a operaţiunilor de leasing imobiliar are o durata mult mai lungă. iar probabilitatea de a se nimici este nulă. nu poate fi apropiat. sau tulburarea ori năruirea pieţei secundare a bunului de leasing. al utilajelor şi al echipamentelor de productie. este că deoarece aceste mijloace nu participă la producţie. sau apelarea la credit.Tipuri de leasing 33 alege mai liber. în conformitate cu exigentele sale. segmentele mai importante sunt constituite de domeniul automobilelor.3. Acestă perioadă mai lungă ascunde riscuri mai mari. În cadrul bunurilor mobile. Automobilele sunt bunuri de leasing preferate. Se numeşte leasing al bunurilor de capital. dreptul de proprietate obţinându-se prin plata unei valori reziduale semificative de către utilizator. astfel aceste mijloace sunt considerate garanţii bune. leasingul de bunuri imobile rămâne totuşi o alternativă deosebit de competitivă în comparaţie cu achiziţionarea din resurse proprii. atât pentru finanţatori. cât şi pentru utilizatori. deoarece datorită uşurintei de valorificare şi posibiltăţii de calculare a pretului secundar de piaţă al acestora. ca de altfel şi varianta revolving al acestuia. operatiunea în care cineva – o societate sau un întreprinzător privat – încheie tranzacţia de leasing cu scopul utilizării bunului în scop economic. În plus. ca dealtfel şi scumpirea refinanţării şi concomitent a leasingului. Dezvoltarea pieţei secundare a mijloacelor tehnice de calcul şi ale telecomunicaţiilor este apropiată de cea a automobilelor. Leasingul operaţional. Imobilizările sunt diferenţiate esenţial de celelalte bunuri de capital prin faptul că în urma reglementărilor referitoare la amortizare. perioada contractelor de leasing financiar nu coincide cu durata de amortizare a bunului imobiliar de leasing.

Leasingul operaţional este una cu amortizarea parţială. fie prin revalorificarea (vânzarea) bunului după expirarea primului contract. în cursul derulării căreia. până la sfârşitul perioadei contractuale. valoarea contabilă a bunului de leasing se micşorează doar cu 30-60% cu ocazia unei singure tranzacţii.6. valoarea contabilă a bunului de leasing se reduce la zero sau la 10-20% a valorii iniţiale. În cazul leasingului cu amortizare parţială. În cazul acestui tip.Tipuri de leasing 34 2. . Leasingul financiar este de obicei una cu amortizarea totală. Leasingul cu amortizare totală şi leasingul cu amortizare parţială Operaţiunea de leasing. se numeşte leasing cu amortizare totală.3. Cheltuielile finanţatorului se recuperează fie doar prin mai multe operaţiuni de leasing încheiate. finanţatorul îşi recuperează întreaga cheltuială efectuată – obţinând în acelaşi timp desigur şi profitul corespunzător – într-o singură tranzacţie.

Avantaje si dezavantaje ale leasingului 35 Capitolul 3. . în timp ce perioada de leasing – pentru maşini. leasingul este singura modalitate de a obţine finanţarea externă de durată medie sau lungă.Resursele reţinute în acest fel se pot folosi în domenii pentru a căror finanţare nu se poate apela la resurse externe. .Lease back-ul poate fi singura soluţie pentru întreprinderile care doresc sau numai aşa pot să obţină fonduri. În România. deoarece prin apelarea la credit se pot păstra de asemenea resursele proprii.Într-adevar în Europa de Vest durata contractelor de leasing este în general mai lungă decât cea a creditelor de investiţii.Perioada de amortizare a unei operaţiuni de leasing este mai lungă decât cea a unui credit şi ca urmare povara ratelor de leasing se aliniază mai bine la recuperarea efectivă a investiţiei. 2. dar. această durată poate fi chiar multiplu a acestora. Aceste resurse economisite vor fi cu atât mai mari cu cât partea proprie asumatâ prin rata de leasing iniţială este mai mică. luând în considerare faptul că la noi creditele se dau aproape exclusiv doar pentru o scadenţă de un an. . . fără nici o exceptie. . În ţările care se confruntă cu regres economic îndelungat sau cu dezechilibre interne şi externe – cum este de altfel şi cazul României – se poate întradevăr observa că durata de 4-5 ani a unei investiţii ascunde atâtea incertitudini încât atragerea de resurse de la băncile comerciale sau de pe piaţa obligaţiunilor devine practic imposibilă. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL UTILIZATORULUI Cele mai importante avantaje ale leasingului sunt următoarele: 1. Acest avantaj apare univoc doar în tratarea comparativă a leasingului cu investiţia realizată în totalitate din surse proprii. Leasingul menajează lichidităţile şi sursele proprii. unde se întâmplă destul de frecvent solicitarea de finanţatori a unei rate iniţiale de leasing mai semificative. utilaje şi automobile – are în general o durată de 2-3 ani.Prin leasing se oferă o posibilitate de finanţare externă de 100%. la a căror utilizare însă nu vor sau nu pot să renunţe. al marketingului sau al creditării clienţilor. . cum ar fi de exemplu în domeniul cercetării. Legat de acesta. se impune asumarea unei părţi proprii de valoare identică sau cel putin asemănătoare cu cea utilizată în cadrul creditelor. trebuie menţionat că creditul acordat prin gaj asigură condiţii asemănătoare. Iar în România. adică sursa externă va fi realmente rambursată din veniturile suplimentare aduse de investiţia realizată. adică prin eliberarea de capital din bunurile materiale existente. nu se impune utilizarea pentru acest scop a unor alte venituri sau a unor alte resurse. în fiecare operaţiune. pe când în cazul apelării la credit se impune întotdeauna asumarea unei aşa numite “părţi proprii”. Acest avantaj poate fi considerat însă dubios chiar şi în Europa de Vest. Astfel. adică acoperirea unei anumite fracţiuni a finanţării pe seama resurselor proprii. De multe ori.

aceasta necontribuind astfel la majorarea proporţiei surselor externe. Căci ratele de leasing se plătesc în mai multe intervale decât rambursările şi dobânzile unui credit. Dar. ceea ce este şi mai pregnant în contradicţie cu derularea procesului de recuperare. ca obligaţie trebuie să fie indicat în anexa la bilanţ care face parte din darea de seamă contabilă anuală. este probabil mai rapid executabil decât majorarea de capital sau emisiunea de obligaţiuni. făcând posibilă astfel contractarea de noi credite bancare sau emiterea de noi obligaţiuni (acest lucru. iar obţinerea de resurse prin majorarea capitalului social necesită de regulă o perioadă de aceeaşi durată ca şi contractarea unui credit . Acest argument. este adevărat doar în aparenţă. Leasingul nu trebuie evidenţiat în pasivul bilanţier între datorii. deoarece profitul şi amortizarea se produc treptat şi foarte lent. dreptul de gaj asupra unui echipament de producţie sau asupra unei maşini – în România de exemplu – este suficient cu greu pentru contractarea unui credit. astfel în ceea ce priveşte necesităţile de lichidităţi nu există fluctuaţii atât de semificative. preferând ratele constante. a căror necesitate apare foarte brusc pot fi realizate mai repede prin leasing decât prin apelare la credit. plăţile sunt mai bine eşalonate în timp decât în cazul unui credit. aceasta neacordând creditul sau acordându-l într-o valoare mai redusă decât ar fi necesar clientului. pentu majoritatea întreprinderilor este un lucru favorabil. desigur nu este valabil în practica contabilă anglo – saxonă. Ceea ce constituie însă o problemă reală este faptul că în practică. de exemplu creşterea continuă sau fluctuaţiile sezoniere. Încheierea rapidă a unui contract de leasing prezintă avantaje în special în comparaţie cu investiţia realizată din surse proprii. 4. trebuie recunoscut că serviciul datoriei creditelor este de multe ori şi mai nefavorabil: în cazul rambursărilor uniforme de capital. anuitatea este mai mare la început. proces care este caracteristic investiţiilor Lichiditatea este menajată prin leasing în sensul că.Avantaje si dezavantaje ale leasingului 36 - - incontestabil. Căci leasingul. din păcate.leasingul. deoarece se poate spune că în general. adică ratele de leasing se suportă din veniturile continue obţinute pe seama investiţiei realizate. adăugându-l la valoarea celorlalte surse străine. iar în anumite condiţii nici ipoteca nu poate constitui garanţie satisfăcătoare pentru o bancă. în determinarea eşalonării plăţii ratelor de leasing. această posibilitate nu este însă particularitatea exclusivă a leasingului deoarece serviciul datoriei unui credit de investiţie cu durata identică sau asemănătoare poate fi suportat de asemenea din veniturile suplimentare. “Pay as you earn”. Aceasta. 3. unde ţinerea evidenţei în bilanţ a leasingului financiar este datoria utilizatorului ). societăţile de leasing nu prea iau în considerare evoluţia reală a veniturilor. iar creditorii potenţiali ţin seama de acesta. nefiind sigur că acestea vor fi suficiente în momentul apariţiei necesităţii de investiţie. micşorându-se în continuare. la majorarea gradului de îndatorare. negocierile legate de contractarea unui credit necesită o durată mai lungă. presupunând termene contractuale identice. Investiţiile. Însă întreprinderilor care înregistrează venituri sezoniere tocmai această obligaţie de plată regulată poate constitui o problemă esenţială. .

10. 9. întreprinderea care inveşteste prin leasing îşi asumă un risc de învechire a bunului mult mai redus decât cea care achiziţionează bunul respectiv din surse proprii sau din credit. Operaţiunile de împrumut obişnuit nu acoperă în general decât 50-60% din valoarea proiectelor de finanţat. 11. Datorită amortizării accelerate. Acest avantaj este valabil aproape în toate ţările. Trecerea în totalitate la cheltuieli a ratelor de leasing poate fi de asemenea avantajoasă faţă de credit – unde doar dobânzile şi amortizarea pot fi trecute la cheltuieli – dacă.Avantaje si dezavantaje ale leasingului 37 5. care este da fapt o resursă scumpă. reducerile de preţ se pot obţine mult mai uşor. întreprinderea putându-şi rezerva capitalul propriu drept garanţie pentru contractarea altor împrumuturi de dezvoltare. a liniilor tehnologice complete şi al flotelor de vehicule. Pe plan fiscal. plăţile făcute în contul chiriilor micşorează baza impozabilă. Leasingul permite accelerarea dezvoltării fără a pune în pericol autonomia financiară a întreprinderii. respectiv dacă acest lucru ar fi important furnizorului din punct de vedere al prestigiului acestuia. unde se poate deduce doar amortizarea. leasingul acoperă 100% valoarea bunului închiriat. rata dobânzii utilizată la calcularea ratelor de leasing. Ca exemplu practic. precum şi în România. Capitalul propriu rămâne neangajat legal. modalitatea de decontare a leasingului poate fi favorabilă dacă prin amortizarea accelerată se poate economisi un venit de valoare mai mare decât costurile suplimentare ale leasingului. În comparaţie cu investiţia din resurse proprii. Aceasta se întâmplă mai des dacă societatea de leasing este un partener mai vechi al furnizorului. Acest avantaj poate fi şi mai pronunţat deoarece în acest caz surplusul de economie de impozit rămâne în totalitate în buzunarul utilizatorului. Societăţile de leasing apreciate ca fiind debitori importanţi şi de încredere pot obţine credite de pe piaţa bancară sau monetară cu dobânzi mult mai reduse decât societăţile care nu sunt considerate debitori da clasa 1. Dacă în calitatea de cumpărător apare o societate de leasing.5 ani . ceea ce crează întreprinderii posibilitatea unor împrumuturi bancare. Spre deosebire de creditul bancar. materializate prin rate de leasing mai ridicate decât serviciul datoriei unui eventual credit. ci numai angajamentele de plată anuale. fiind finanţator vechi al multor valorificări ale acestuia sau dacă investiţia este de o valoare ridicată. se poate menţiona leasingul imobilizărilor. prin amortizarea accelerată a bunurilor de leasing se poate obţine un surplus de economisire de impozit care compensează uşor chiar şi cheltuielile de finanţare mai semificative ale leasingului. 8. restul concretizându-se în participarea cu fonduri proprii. 7. Pe plan financiar leasingul este o operaţiune care nu modifică structura financiară a întreprinderii (îndatorarea). Printr-o operaţiune de leasing financiar peste 3. împreună cu marja societăţii de leasing va putea fi identică sau chiar mai redusă decât cea a utilizatorului ce ar fi nevoit să plătească în calitate de debitor al creditului. 6. Valoarea reducerilor poate atinge chiar proporţia de 10%. Ca urmare.

dacă garanţia primordială diferă de bunul respectiv şi bancară consideră că debitorul va fi în stare şi în viitor să plătească serviciul datoriei. iar dacă în acel moment există deja riscul învechirii.5 ani. mărimea ratelor de leasing se poate modifica în funcţie de fluctuaţia dobânzilor pieţei monetare. Acest dezavantaj se poate reduce sau dispărea doar în cazul în care societatea de leasing îşi poate refinanţa activitatea sa cu credite ieftine. utilizatorul este ferit de consecinţele negative ale unor eventuale cazuri de uitare a încheierii contractului şi al păgubirii sau al pierderii bunului.Avantaje si dezavantaje ale leasingului 38 întreprinderea va fi proprietarul unei maşini. dar ameninţarea unei scadenţe immediate este aici mai mică. care este de obicei cu dobânda variabilă. Dobânzile aferente finanţării prin leasing sunt de regulă mai ridicate decât cele ale creditelor deoarece aici sunt incluse şi cheltuielile unui intermediar. acesta fiind în totalitate suportat de către finanţator. fie poate fi vândut pe piaţa secundară. Şi pentru investiţia realizată din credit este valabil faptul că suma creditată trebuie rambursată în toate condiţiile. prin amortizarea accelerată şi prin preţul de vânzare nu se reuşeşte să se recupereze nici chiar investiţia iniţială. mai mult. În cazul leasingului operaţional. dar din cauza învechirii accelerate maşina veche va putea fi vândută la o valoare mai redusă decât cea contabilă. În ceea ce priveşte dezavantajele leasingului. care efectuează aceasta în locul utilizatorului deoarece exigenţa asigurării este interesul lui. Dacă. 2. iar în continuare se poate achiziţiona un nou mijloc sau eventual se poate încheia un nou contract de leasing. 13. atunci utilizatorul poate face doar estimaţii aproximative în legătură cu cheltuielile viitoare. ratele rămase trebuiesc plătite integral într-o singură sumă. de exemplu prin achiziţionarea unui nou bun. Încheierea contractului de asigurare este realizată de către finanţator. ceea ce uşurează mult planificările. bunul amortizat în totalitate poate fi fie triat. 12. precum şi prima de risc şi profitul acestuia. Acest avantaj are o valabilitate reală doar dacă valoarea ratelor de leasing este fixată. putând astfel micşora valoarea ratei de referinţă care stă la baza calculării ratei de leasing. cele mai importante consider că ar fi următoarele: 1. în schimb. întreprinderea care a achiziţionat maşina respectivă poate să procedeze asemănător. dacă bunul se nimiceşte sau dispare. o întreprindere poate cunoaşte în prealabil cheltuielile viitoare pentru mai mulţi ani. În acest caz însă. neputându-se schimba în decursul perioadei contractuale.4. În schimb. cauză din care. utilizatorul nu-şi asumă nici un risc al învechirii. În cazul nimicirii bunului de leasing. schimbând-o cu una nouă peste 3. Astfel. Utilizând leasingul. indiferent de utilizabilitatea bunului. deoarece garanţia primordială a finanţatorului s-a dus. ratele de leasing trebuiesc plătite în continuare în conformitate cu conţinutul contractului. Iar această condiţie se realizează doar în ţările cu economie dezvoltată şi nici aici în cazul bunurilor imobiliare. . leasingul nu prezintă nici un avantaj faţă de un credit investiţional pe termen mediu sau lung. a furtului sau a defecţiunii acestuia. obţinându-se astfel şi un anumit venit.

plată care însă necesită mobilizarea unor sume semificative. adică dacă merită o astfel de economisire) . Dacă întreprinderea achiziţionează un bun. 4. în valoarea actualizată pentru data rambursării. fie integral într-o singură sumă. într-o astfel de situaţie poate scăpa de finanţarea scumpită doar prin plata imediată a ratelor rămase (actualizate). cel mult în cazul lichidării fără succesor de drept a finanţatorului. se poate aştepta la o reducere a valorii de piaţă şi concomitent a valorii de acoperire a acestuia. în urma modificării sau contopirii constructive efectuate. 5. În cazul leasingurilor directe. în cazul imobilizărilor. contractul şi dreptul de folosinţă a acestora mentinându-se.Avantaje si dezavantaje ale leasingului 39 3. 7. Utilizatorul. Cu ocazia lărgirii capacităţilor sau a modificării tehnologiei de producţie. legea apără mai eficace interesele utilizatorilor: bunurile mobile nu pot fi transportate de la utilizator. Această pierdere loveşte însă şi investitorii utilizatori de surse proprii sau de credite. Acordare autorizaţiei are cea mai mica probabilitate în cazul în care. Asigurarea obligatorie reprezintă o cheltuială care apare în toate împrejurările unui contract de leasing. iar prin achiziţia din surse proprii se plăteşte integral. ratele de leasing se plătesc obligatoriu şi în acest caz. 6. devenind proprietarul acestuia. chiar dacă nivelul general al ratelor dobânzii se reduce – adică ratele de leasing sunt flexibile doar în sus – pe când serviciul datoriei unui credit cu dobândă variabilă s-ar modera în funcţie de nivelul dobânzii pieţei monetare. Dacă cineva încheie un contract de leasing într-o perioadă când dobânzile sunt ridicate. pe când aceste cheltuieli sunt uneori economisite de către întreprinderi în cazul bunurilor proprii. Dacă investiţia se dovedeşte a fi nereuşită. creditorii acesteia pot sechestra şi lua bunul de la utilizator – lucru posibil cel puţin în România. noul proprietar are drept de desfacere a contractului cu utilizatorul (aceste lucruri la noi în ţara nu sunt reglementate). acest tip de cheltuială neavând astfel nici un rost. deoarece şi creditul trebuie rambursat. subunitate furnizată tot de către aceştia. considerând că bunul este în siguranţă. ea nu va mai fi nevoită să se ocupe de restricţiile pe care le-am prezentat mai sus. În cazul lichidării societăţii de leasing. (lucrul care se pune în discuţie în acest caz este faptul că este foarte îndoielnic. pentru modificarea bunului de leasing sau pentru contopirea constructivă a acestuia cu alte bunuri trebuie cerută mai întâi autorizaţia finanţatorului pentru aceasta şi pe care acesta nu este sigur ca o va acorda. de la bun început preţul de achiziţie al bunului. fie în conformitate cu eşalonarea determinată de contract. aceştia fiind obligaţi la plata ratelor rămase. de regulă nu se poate aştepta la micşorarea ratei de leasing de către finanţatori. lucru pe care chiar a încercat să-l ocolească prin intermediul leasingului. În alte ţări. ca de exemplu în Germania. finanţatorii ţin frecvent la contopirea constructivă a bunului doar cu o altă unitate.

În cele ce urmează voi prezenta o metodă de calculare a ratelor de leasing constante.Abordarea financiară a leasingului 40 Capitolul 4. plătită la începutul perioadei de leasing (partea proprie) i – rata internă de rentabilitate efectivă. iar după ce voi face această prezentare voi face o comparaţie între leasing şi cumpărare prin împrumut bancar. deoarece în România sunt utilizate aproape exclusiv aceste tipuri. Valoarea unei singure rate de leasing se obţine prin împărţirea acestui plasament cu un factor de actualizare utilizat de obicei la calcularea valorii prezente a anuităţilor: K Rt = 1/i – 1/i(1+i)n unde: n – numărul intervalelor de ramursare Rt – rata de leasing corespunzătoare unui interval de rambursare K – plasamentul finanţatorului. aferentă unui interval de rambursare t I= 1+RIR -1 . ABORDAREA FINANCIARĂ A LEASINGULUI Orice perspectivă a leasingului trebuie să fie evaluată atât de către utilizator. în fiecare contract. respectiv din surse proprii (adică din reţinerea profiturilor). Ratele de leasing de valoare constantă constituie fiecare o anuitate. iar finanţatorul să decidă dacă leasingul îi va furniza sau nu o rată a venitului rezonabilă. este egală cu plasamentul iniţial efectuat de către finanţator.1. 4. voi încerca să prezint modalitatea de calculare a ratelor de leasing şi procesul financiar al leasingului din punct de vedere al finanţatorului. a căror valoare actualizată cu ajutorul unei rate interne de rentabilitate aşteptate. adică preţul net de cumpărare a bunului de leasing minus valoarea ratei de leasing iniţiale. Calcularea ratelor de leasing Metodele de determinare a ratelor de leasing sunt foarte numeroase. cât şi de către finanţator. Utilizatorul trebuie să determine dacă închirierea unui bun va fi mai puţin costisitoare decât cumpărarea acestuia. În acest capitol.

iar la expirarea contractului valoarea contabilă a bunului de leasing devine nulă. nu prea este de înteles de ce ţin totuşi societăţile de leasing la acest obicei. Ratele de leasing pot fi exprimate atât în valoare absolută cât şi în valoare procentuală. ci prin valoarea procentuală a ratei de leasing. Cheltuielile de finanţare ale leasingului. societăţile de leasing îşi exprimă de regulă oferta./105 mil. Şi atunci totuşi. deci suma totală plătită de către utilizator va fi egala cu 178.Abordarea financiară a leasingului 41 RIR – rata internă de rentabilitate (rata dobânzii ce se aşteaptă a se obţine din investiţia efectuată) t – numărul de intervale de rambursat în cadrul unui an Această formulă este valabilă în cazul în care ratele de leasing se plătesc la sfârşitul fiecărui interval şi nu la începutul acestora (ultima rată fiind deci plătită la sfârşitul perioadei contractuale). deci pentru obţinerea dreptului de proprietate utilizatorul netrebuind să plătească o sumă semificativ egală cu valoarea reziduală a bunului. preţul de leasing include şi TVA.5 milioane lei. . sincer zis. De exemplu. atunci valoarea netă a preţului de leasing este de 150 milioane lei. nu prin intermediul multiplicatorului de leasing. În Europa de Vest. numită taxă de cumpărare. Taxa de leasing este suma ratelor de leasing. În multe ţări. de aceea. În realitate însă. iar multiplicatorul de leasing este de 120%. taxa de leasing este dată în practică de către o societate de leasing prin intermediul multiplicatorului de leasing: multiplicatorul de leasing exprimă valoarea netă a taxei de leasing. dobânda aferentă acestuia nu este însă atât de scăzută cum ni s-ar putea părea la prima vedere pentru că TVA aferentă cumpărării bunului nu este un plasament real deoarece aceasta poate fi recuperată după efectuarea plăţii: costul efectiv de finanţare a leasingului se poate deci determina prin compararea preţului de leasing net cu preţul net de cumpărare al bunului. calculată prin raportare la preţul net de cumpărare. ca valoare procentuală din preţul brut de cumpărare a bunului. ci numai o sumă de valoare simbolică. care în exemplul menţionat mai sus este 150 mil. TVA aferenta preţului de leasing este însă recuperabilă. de ce multiplicatorul de leasing se determină prin raportare la valoarea brută a preţului de cumpărare? Pentru că multiplicatorul calculat prin raportare la o bază cu o valoare mai ridicată este mai redus şi în acest fel clienţii îl apreciază ca fiind mai avantajos. de fapt acest trucaj este foarte bine cunoscut de către toată lumea sau devine evident imediat când începem să facem calculaţiile. Suma acestor procente arată de fapt procentajul taxei nete de leasing în preţul net de cumpărare. inclusiv rata iniţială. Dar. dacă valoarea brută a preţului de cumpărare este egală cu 125 milioane lei. = 142%. a cărei valoare poate fi neglijată în calcularea ratelor. prin raportare la valoarea totală a preţului de leasing.

indiferent de costurile aferente. şi în plus.în sensul nivelului redus al acestuia. care dintre acestea va fi alegerea cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pentru activitatea lui? Această întrebare. are o influenţă foarte importantă. In alte situaţii se poate întâmpla. indiferent de costurile acestuia. de exemplu se poate întâmpla ca din motive de urgenţă. suma economiei de impozit pe profit.de investiţie.cu o anumită parte proprie . În comparatia diferitelor alternative de investitie utilizez procedeul actualizării deoarece aceasta metoda este potrivită măsurării şi comparării diferitelor cheltuieli. precum şi în cele din subcapitolul următor. adică dispun de lichidităţile necesare unei investiţii din surse proprii. În cele două calculatii ce urmează.sau investiţie realizată prin intermediul leasingului. este următoarea : dacă are posibilitatea de alegere între investiţie în proporţie de 100% din resurse proprii.Abordarea financiară a leasingului 42 4. Calculaţiile ce urmează se referă la întreprinderi profitabile. costul altemativ al . care se poate economisi prin intermediul deducerii diferitelor cheltuieli. în acelaşi timp. Nu am luat în considerare TVA pentru că. am. Rata anuală a dobânzii utilizată pentru actualizaree este de 30%. totuşi. a căror valoare este foarte variabilă.2. Dar dacă decizia nu este supusă unor astfel de constrângeri. Concurenţa între leasing şi celelalte forme de finanţare Întrebarea care se pune de către utilizator. posibilitatea de îndeplinire a condiţiilor de plată dintr-una din alternative este foarte îndoielnică motiv pentru care acesta sa nu poata alege. efectuate în diferite perioade (în prezent şi în viitor) În exemplele de mai jos. acestea putând fi incluse foarte greu în rata anuală a dobânzii. Necesitatea de comparaţie apare deci doar la acele societăţi care au în toate cele trei direcţii posibilităţi nelimitate de alegere. aceste societăţi îşi îndeplinesc toate criteriile stabilite de către băncile comerciale pentru obtinerea unui credit. ca pe baza bugetului de venituri şi a cash-flow-ului întreprinderii. când acesta achiziţionează un echipament. în România de astăzi. fac comparaţie între cheltuielile investitorului în cazul celor două forme de finanţare. lucrat cu valori nete ale preturilor de achiziţie şi a preturilor de leasing (taxelor de leasing). acesta neconstituind în esenţă nici o cheltuială. nu am luat în considerare spezele şi celelalte cheltuieli de administrare nici taxa plătită pentru încheierea contractului. investiţie prin utilizare de credit bancar . Acesta este rata venitului ce se aşteaptă a se obţine din utilizarea resurselor proprii. În cazul leasingului şi al creditului. Decizia este influenţată desigur şi de alţi factori. fară ca această investiţie să afecteze lichidităţile viitoare ale societăţii. punctul de vedere cel mai important este reprezentat de câtre mărimea costulul aferent alternativei respective . este una destul de poetică pentru că. respectiv cele determinate de către societăţile de leasing pentru eventualii clienţi ai acestora. investitorul alege alternativa care îi dă posibilitatea utilizării cât mai devreme a bunului. cât şi taxa brută de leasing. investitorul are posibilitatea de a-1 recupera atât în ceea ce priveşte valoarea bruta a pretului de achiziţie. din păcate. deoarece în ceea ce priveşte economicitatea celor trei modalităţi de finanţare. doar un număr foarte redus de întreprinderi mari şi mici sunt într-o situaţie care să-i permite alegerea între alternativele de mai sus.

m.92689 52132 2.Abordarea financiară a leasingului 43 investiei. 01. întro singură sumă. 01.21746 82510 1.1. obţinerea dreptului de proprietate realizându-se în schimbul unei aşa numite taxe de cumpărare in valoare de 1000 unităţi monetare.2001. pentru o efectuare cât mai uşoară a comparaţiilor între costuri. 01. 2000.04. 01.05752 48822 2.06779 94076 1. ceea ce poate fi obtinut de către întrepdndere – în cazul în care nu găseşte posibilitate de de investiţie rentabilă în domeniul producţiei (sau al comerţului. 01. trimestrial în rate egale 120.80456 55666 1. 01. 04 în 36 de luni.) Preţul net de cumpărare a bunului este egal cu 1 milion de u. sunt identice în cazul celor două alternative. 01.01. lungimea intervalelor de rambursare. STRUCTURA FINANCIARĂ A LEASINGULUI Perioada de leasing: 2003. 01.48223 67772 1.197 45723 1107350 .2001.2001.2002 TOTAL Ratele de leasing 300000 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 1505436 40 de luni (01.2001.1 Factor de Valoarea actualizată a Actualizare Ratelor de leasing 1.04.2000. 01.58270 63469 1. cu patra luni după plata ultimei rate.14017 88103 1. 2002.4. 01.69 59440 1.2000. 10. La sfarşitul perioadei contractuale valoarea contabilă a bunului de leasing este nulă.01.07. Rata impozitului pe profit este de 25%.30. 12.30 77271 1. Data începerii perioadei de leasing este 1. că impozitul se plăteşte la sfârşitul fiecărui an. 07.2000.01. 07.2002. Respectiva rată de actualizare este utilizată atât în cazul leasingului cât şi în cea a creditului. 2002. deoarece face comparatie atât între acestea cât şi între acestea şi investiţia din surse proprii. (Căci fmanţatorul poate amortiza bunul într-o perioadă de 40 de luni.2002 31.) Amortizarea (plata ratelor de leasing): Multiplicatorul de leasing: Rata internă de rentabilitate a leasingului: Rata de actualizare: Datele scadenţelor 01.38812 72366 1. 01. şi ca urmare îşi investeşte banii în obligaţiuni pe termen lung. respectiv al serviciilor).435% 44% 30% Tabelnr. Pentru simplitatea calcularii valorii actuale a economiei de impozit facând abstractie de situaţia reală am presupus. 2000. 10. . 04. 01. 2000. 10.00 300000 1. mărimea părţii proprii şi frecvenţa plăţilor. procentul părţii proprii fiind de 30%.

601359 2001. în rate egale trimestrial 36% 30% . 1. 502265 Total 1505436 Rate de leasing decontate 541957 461214 502265 Economia de impozit 135489 115303 125566 Tabel nr. 12.2000-31. 401812 2002.2.2002) semestrial.Abordarea financiară a leasingului 44 Economia de impozit: Anii Rate de leasing plătite 2000. Valoarea actualizată a Economiei de impozit 105222' 68227 57153 229602 Costul leasingului în valoarea sa actualizată: Taxa de leasing: 1107350 Taxa de cumpărare: 426 Economia de impozit: .229602 878174 STRUCTURA FINANCIARĂ A CREDITULUI Perioda contractuală: Amortizarea capitalului: Plata dobânzii: Rata dobânzii aferentă creditului: Rata de actualizare: 36deluni(l. 4.

01. 10.01.2001. 01. 01.04.2002. 2000. 94586 + 145000 2003.4.04.05752 2. 01.2001.58270 1.2000.38812 1.21746 1.2002 31. 145000 2006.158516 921701 .12.3. 4.07.14017 1. 177896+ 145000 2001.2001. 01.2000. 10.01. 01. 2002.2002.Abordarea financiara a leasingului 45 Data scadenţelor 01. 01. 04. 01.2001.2002 TOTAL Serviciul datoriei 62137 179493 52932 169598 41425 158552 31759 148426 20712 137610 10586 127253 1140483 Factor de actualizare 1.92689 2. 01.07. 01.69 1. 10. 145000 2204. 2000. 4. :300000 Economia de impozit: Tabel nr.30 1. 145000 2005. Anii Dobânzi plâtite + amortizare anuală 2000.07. 130000 TOTAL 1440483 Economia de Impozit 80724 78250 59896 36250 36250 36250 32500 Valoarea actualizată a Economiei de impozit 62095 46302 14974 12693 9763 7510 5179 158516 Costul creditului în valoare actualizată: Partea proprie: 300000 Serviciul datoriei: 780217 Economia de impozit: .80456 1. 01.197 Tabel nr.48223 1.06779 1. 168001+ 145000 2002. Valoarea prezentâ a plătilor 58192 157426 43477 130460 29842 106969 20066 87826 11478 71415 5145 57921 780217 Partea proprie: 01.

reiese dacă investiţia merită a fi realizată prin utilizarea mijloacelor băneşti proprii. sau este mai avantajos a se alege o altă formă de finanţare. plata fiind eşalonată pentru o perioadă mai lungă. efectuându-se în mai multe intervale. 2003. 2002.2000 Rata de actualizare: 30% pe an Tabel nr. Costul leasingului este mai mic cu aproximativ aceeaşi valoare cu cât cel al investitiei din surse proprii faţă de credit. faptul că rata internă de rentabilitate de 30% . Această ordine este determinată de doi factori principali: în primul rând. 2004. este consumată de costurile actualizate mai mari ale acestui mod de finanţare faţă de preţul de achiziţie. 2005. dacă se realizează prin leasing. Prin această rată. se reuşeşte contrabalansarea economiei de impozit a creditului. ca toate că are o valoare semnificativă. Economia de impozit a leasingului compensează deci costurile mai reduse ale investiţiei din surse proprii.01.0 16500 12693 9763 7510 5179 100980 Costul investiţiei din surse proprii la valoare actualizată: Pretul deachiziţie: Economia de impozit: 1000000 . . 4. 2001. Data achiziţiei: 01. 2006.Abordarea financiară a leasingului 46 Din calculele de mai jos. utilizând surse externe. însă această economie obtinută în cazul creditului. Total 145000 145000 145000 145000 145000 145000 130000 1000000 Economie de impozit 36250 36250 36250 36250 36250 36250 32500 Valoarea actualizată a economiei de impozit 27885 2-145.5.în caz de opţiune liberă a întreprinderii este cea mai ieftină.care este în acelaşi timp şi costul utilizării acestei surse este mai redusă decât rata dobânzii de 36% a creditului şi cea de 44% a leasingului.100980 899020 Investiţia analizată. prin achitarea imediată a întregului preţ de cumpărare. care micşorează costul efectiv al acestuia. Anii Amortizare dedusă 2000.m. Condiţiile şi presupunerile descrise mai în faţă sunt valabile şi în cazul acestei alternative Pretul de achiziţie al bunului: 1000000 u. dar nu şi cel al leasingului.

care o caracterizează în momentul respectiv. cu 10%).Abordarea financiară a leasingului 47 Al doilea factor. căci în cazul modificării factorului de actualizare. în aceeaşi proporţie fiecare valoare actualizată (de ex. . Aş dori să subliniez aici că acest rezultat final nu este unul general: această ordine nu se respectă deci în orice împrejurare. s-ar modifica. în conformitate cu condiţiile şi parametri. dar care ar avea influenţă asupra diferenţelor absolute. influenţează doar suma absolută a diferenţelor existente deja şi care este reprezentată de rata de actualizare utilizată. în mod detaliat. Dacă o înterprindere se află într-o astfel de situaţie de decizie între diferitele alternative de finanţare ea trebuie să efectueze toate calculele comparative. exprimate numeric.

Mediul economic actual existent în România prezintă unele trăsături. nu au fost clar definite părţile participante. Ar fi rău dacă în România leasingul ar fi introdus printr–o definire unilaterală. se poate spune. nefiind facută distincţia clară între leasingul financiar şi cel operaţional. care se constituie ca factori favorabili dezvoltării tranzacţiilor de leasing. nici Uniunea Naţionala a Societăţilor de Leasing din România nu pot să strângă date despre toate societaţile ce se ocupă cu prestarea serviciilor de leasing. în care se defineşte clar leasingul financiar şi cel operational. reglementarea arbitrară nu poate aduce decât fraude şi birocraţie. rolul acestui tip de finanţare în totalitatea investiţiilor economiei naţionale. a dobânzilor foarte mari şi a lipsei de credibilitate a firmelor noi. VII din Legea nr. fiind utilizată cu precădere de către întreprinzători. Se poate spune deja ca leasingul – în ceea ce priveşte funcţiile acestuia – se apropie de practica Uniunii Europene. Un al doilea factor ar fi dificultatea acoperirii necesarului de investiţii mai ales pentru agentii mici şi mijlocii. datorită eliminării birocraţiei şi accesului mult mai usor şi rapid. Un alt factor ar fi necesitatea adaptării rapide la cerinţele pieţei. leasingul s-a bucurat de un tratament special. lipsa unor prevederi care să ofere protecţie locatorului faţă de eventualele prejudicii datorate degradării bunurilor sau insolvabilităţii partenerului. după care iniţiativa de a oferi spre închiriere echipamente să aparţină utilizatorului. Chiar dacă costul finanţării prin leasing este cu câteva procente mai mare decât în cazul unui credit bancar. fiind considerat pe bună dreptate pilonul creşterii economice. De aceea. Avantajele acestei tranzacţii au devenit cunoscute foarte rapid şi ca urmare. 99 / 1999. 51 / 28 august 1997. piaţa leasingului fiind una de constituire pentru astfel de operaţiuni. . Dacă ar fi să amintim factorii negativi existenţi în economia românească pentru promovarea leasingului. Pe o piaţă în curs de constituire pentru astfel de operaţiuni. se câstigă foarte mult. LEASINGUL ÎN ROMÂNIA Apărut în România doar de câţiva ani. a fiscalităţii crescânde. datorită faptului că nici Institutul Naţional de Statistică. se poate estima doar aproximativ. Dezvoltarea activitaţii de leasing şi lărgirea volumului pieţei acestuia poate fi observată zi de zi de către cel care urmăreşte evenimentele economiei româneşti. că a devenit o modalitate de finanţare acceptată şi confirmată în totalitate. ar trebui să enumerăm: cadrul legislativ cu multe lacune. Această lipsă a fost corectată prin republicarea acestei Ordonanţe în temeiul art.Leasingul în România 48 Capitolul 5. din surse clasice. chiar dacă semificaţia şi dezvoltarea lui nu au ajuns încă nivelul de acolo. datorită rezultatelor financiare reduse. deoarece resursele proprii se asigură greu. iar sumele atrase sunt greu accesibile datorită condiţiilor restrictive. în Ordonanţa Guvernamentală nr. în momentul de faţă. însă exprimarea cifrica a acestui proces este deja o problemă mai dificilă. a blocajului financiar. cu toate că celelalte forme nu sunt mentionaţe. Un prim factor ar fi creşterea necesarului de resurse pentru investiţii. pentru relansarea economiei româneşti. Iniţial.

Termenul în cadrul căruia bunurile respective urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală. ca un rod al colaborării dintre Uniunea Naţională a Societăţilor de Leasing şi Ministerul Finanţelor. conform termenului convenit între părţi în baza contractului de leasing. în baza declaraţiei de import definitiv. dobânda. cumpărătorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul întocmirii actului de vânzare – cumpărare. 51/1997 republicată privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. transport. În cazul achiziţionării bunurilor importate în sistem leasing. inclusiv a garanţiilor vamale. profitul finanţatorului. permiţând dezvoltarea ei. Avantajul contractelor de leasing – faţă de privatizarea prin vânzarea cu plata în rate – este. 90/28. sunt:  Ordonanţa Guvernamentală nr. Aceste critici au primit însă un răspuns prin modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernamentale nr. Dacă la expirarea contractului. Aducerea în ţară a unui volum sporit de utilaje printr-un efort valutar iniţial mai mic şi eşalonarea acestuia pe o perioadă îndelungată şi care sunt admise în regim de impozit temporar cu exonerarea totală de obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import. comisionul de gestiune şi rata de actualizare. discriminarea finanţatorilor autohtoni de cei străini. 51/1997. că perioada de leasing se extinde până la 10 ani. valoarea reziduală. Leasingul a beneficiat în ţara noastră de un cadru legal care s-a modificat permanent.Leasingul în România 49 Confruntarea economiei româneşti cu o lipsă de lichidităţi poate fi soluţionată într-o anumită măsură prin realizarea unor importuri în sistem leasing. lipsa unui contract cadru clar.08. . Calculul ratei de leasing are la bază următoarele elemente: preţul de achiziţie al bunului. cheltuielile prilejuite de achiziţie. dar să nu depaşească 7 ani. Cadrul legal în limitele căruia operaţiunile de leasing s-au desfăşurat până recent nu a plăcut nimănui.04. utilizatorul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune pentru prelungirea contractului sau achiziţia bunului. Dimpotrivă. este cel convenit de părţi prin contractul de leasing. faţă de termenul de eşalonare a ratelor de numai 3-5 ani. dacă foloseşte în continuare bunul respectiv. constituie un important avantaj economic.2000. republicată în Monitorul Oficial nr. 51/28. iar bunul nu a fost restituit din vina societăţii de leasing sau a furnizorului.1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing  Legea nr. 9/12. TVA.01. firmele de leasing şi clientii lor au acuzat paragrafele de lege confuze. asigurarea. durata leasingului şi cuantumul amortizării. întreţinere şi reparaţii. Reglementările în vigoare cu privire la operaţiunile de leasing. utilizatorul este obligat să plăteasca taxele vamale la valoarea reziduală a bunului.1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernamentale privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing  Norme privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing  Propunere de ordonanţă de modificare a legii 99/1999 privind activităţile de leasing şi societăţile de leasing  Ordonanţa nr.

câtă vreme cele două tipuri de operaţiuni sunt impozitate diferit. discriminarea apărând tocmai prin prisma neclaritaţilor legislative. utilizatorul nu poate plăti finanţatorului. Elimină neclarităţile referitoare la deductibilitatea fiscală a ratelor de leasing pentru utilizator. Prevăd posibilitatea leasingului intern şi extern. Limitează obiectul operaţiunilor de leasing la bunuri imobile şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată. Egalizează tratamentul vamal al leasingului intern şi extern. la leasingul financiar se deduce doar dobânda la sursa atrasă şi rata de amortizare . Introduc pentru societăţile de leasing. Versiunea republicată a Ordonanţei deosebeşte leasingul operaţional de cel financiar. Până acum doar societăţile străine beneficiau de scutire de taxe de graniţă. Clarifică deductibilitatea cheltuielilor de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing. Prevăd introducerea unei limite procentuale minime a valorii asupra căreia se vor calcula taxele vamale în cazul achiziţionării sau nerestituirii bunului de către utilizator (20% din costul de achiziţie). importurile de echipamente sunt scutite de taxe vamale. restituirea bunului şi plata ratelor scadente. valoarea ratelor scadente se înregistrează la venituri impozabile. aduse recent legislaţiei leasingului au în vedere următoarele: • • • • • • 50 • • • • • Definesc leasingul financiar şi operaţional. De exemplu. indiferent de locul unde este inregistrat locatorul (societatea de leasing). Dacă la un contract de închiriere chiria plătită este dedusă clientului în totalitate. Setea de bani a Ministerului Finanţelor constituie însă o problemă foarte importantă. Stabilesc elementele contractuale minime. Prevăd exceptarea de plata taxelor vamale şi a TVA a subansamblelor şi componentelor introduse în ţară de societăţile de leasing cu scopul producerii de bunuri ce urmează să facă obiectul unor contracte de leasing. Ordonanţa de urgenţă nr. conformă standardelor internaţionale. firmele de leasing fiind mai bine protejate de utilizatorii rău platnici. Distinctia este absolut necesară. Stabilesc un termen limită de plată a ratelor de leasing (max. Spre deosebire de leasingul cu transfer de proprietate (leasing financiar). Confuzia a persistat până de curând şi în privinţa deducerilor fiscale. în schimb ratele de leasing operaţional rămânând deductibile. în cazul leasingului operaţional. în cazul unui leasing extern.Leasingul în România Modificările. din cauza lipsei de valută pe piaţă pentru mai mult de două luni. 217/1999 privind impozitul pe profit face lumină: în cazul leasingului financiar. Părerea societăţilor de leasing este. specialistilor le ridică semne de întrebare. obligativitatea subscrierii şi vărsării integrale la înfiinţare a unui capital social minim de 500 milioane lei. considerând că pot fi afectate drepturile utilizatorilor. 2 luni). că noua lege este într-o oarecare măsură. nerespectarea aceastuia atrăgând după sine rezilierea contractului. Dar ceea ce societăţilor de leasing li se pare la prima citire un avantaj.

este impozitată şi la client. au adus în ţară tacâmuri. precum şi introducerea unor standarde obligatorii la crearea de noi firme de leasing. Pe de altă parte legea are scăpări chiar în defavoarea statului. nu pot fi deduse. dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare. deşi sunt plătite de utilizator. Costurile firmei de leasing. Aceeaşi sumă de bani este considerată ca fiind un venit al utilizatorului. nefiind deductibilă şi la firma de leasing (impozit pe profit). o ai în relaţia cu o bancă. În goana după scutiri de taxe vamale. Aceasta contravine regulamentului de aplicare a legii contabilităţii. care reprezintă beneficiul firmei de leasing. Se doreşte şi crearea unui organism care să reglementeze activitatea de leasing. se face la utilizator. . cât şi al locatorului. Partea din rată. Desigur dubla impunere. De asemenea nu se ştie în sarcina cui cade asigurarea bunurilor. atunci mai bine cumpără în rate şi nu mai plăteşte restul elementelor. s-a ajuns chiar la operaţiuni de leasing hilare. Dacă utilizatorul este pus în situaţia de a deduce doar dobânda şi amortizarea. îi obligă pe potenţialii clienţi să se reorienteze şi spre altă modalitate de finanţare. De asemenea rata medie a dobânzii bancare este un indicator foarte relativ. este la ea acasă. precum şi beneficiul acestuia. O altă aberaţie a reglementărilor din domeniul leasingului o reprezintă modul în care este percepută de legiuitor dobânda de leasing. practic. cuţite şi furculiţe. Există firme. care compun ratele de leasing. Dar dobânda de leasing este o dobânda pe care. Lucru absolut aberant după societăţile de leasing române. De ceea Direcţia Generală a Vămilor va fi şi ea consultată la elaborarea legii. care pentru a beneficia de plata taxei vamale la valoarea reziduală a bunurilor. Această abordare a leasingului financiar.Leasingul în România 51 a mijlocului fix. deşi proprietarul este de fapt firma de leasing. Conform legii. este faptul că înregistrarea contabilă a bunului ce reprezintă obiect al contractului de leasing.

iar art. Chiar dacă unele dintre efectele contractului de leasing conturează figura juridică a altor contracte (locaţiune. d). contractul de leasing şi-a câştigat dreptul de cetate pe tarâm juridic. prin micşorarea eforturilor. În concluzie. cu executare succesivă.51/1997 reglementează “încheierea contractului de leasing” (art. Dacă pentru agenţii economici leasingul poate fi considerat drept un mijloc de concentrare. Contractul de leasing. O prima problemă pe care o ridică notiunea de “contract de leasing” o reprezintă însăşi existenţa sau inexistenţa unui asemenea contract. Contractul de leasing este un act juridic bilateral. Din enumerare reiese cu uşurinţă faptul că operaţiunea de leasing poate fi disociată într-un complex de contracte numite şi denumite.5).10 lit. 1 arată că “prezenţa Ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing”.8). conform legii. prin crearea unor efecte noi.2).1. este atât o operaţiune formată dintr-un complex de contracte.9 lit. mandat. . numit. iar atunci când ne referim la actul încheiat între finanţator şi utilizator.51/1997 se intitulează ”Ordonanţa privind operaţiunile de leasing şi societaţile de leasing”. pentru cei chemati sa-i descifreze esenţa juridică. având conţinut patrimonial. mai multe elemente distincte: transmiterea către utilizator a folosinţei unui bun (art. Contractul de leasing este un act juridic bilateral. promisiune de vânzare).1).51/1997 le numeşte “leasing” cuprind. distincte de cele ale contractelor clasice.Leasingul în România 52 5. în calitate de locator (finanţator) şi utilizator. totuşi. Este leasingul un contract. Aceste operaţiuni pe care Ordonanţa nr. Pe de altă parte OG nr. “valoarea contractului de leasing” (art. cu titlu oneros. Atunci când ne referim la totalitatea raporturilor juridice ne aflăm în faţa operaţiunii de leasing. fapt sprijinit şi de consacrarea sa legislativă. Succesul economic al acestei noi noţiuni a impus leasingul în atenţia tuturor.c). care se încheie între societatea de leasing. intuitu-personae şi consensual. Alături de condiţiile generale referitoare la încheierea actelor juridice. durata minimă (art.9 lit. b). Leasingul este la acest moment. vom folosi noţiunea de “contract de leasing”. 51/1997 a devenit un contract tipic (numit). Contractul de leasing Leasingul s-a conturat mult mai clar ca realitate economică decât ca o entitate juridică. pe plan internaţional.7) sau titlul executoriu (art. un drept de opţiune (art. o exploatare comercială a bunului (art. el pare o problemă insolubilă. unul dintre cele mai răspândite mijloace de realizare a finanţărilor. cât şi un contract distinct. În continuare vom menţiona principalele trăsături ale contractului de leasing. sau o operaţiune formată dintr-un complex de contracte? Ordonanţa nr. confirmat de Ordonanţa nr. conform accepţiunii date. locatorul trebuie să îndeplinească şi condiţiile speciale referitoare la destinaţia bunului contractat şi plata redevenţelor. un mandat (art.

ci doar condiţii “ad probationem” (conform regulilor referitoare la proba actelor juridice) şi “de opozabiliate” (conform art. aşa cum au fost ele prezentate în planul de exploatare. deoarece efectele sale se produc pe tot parcursul derulării contractului. fiind aplicabile dispoziţiile art. în cazul succesiunii universale (fusiune.21 din Ordonanţa nr. drepturile şi obligaţiile prevăzute în contract nu se sting. Drept consecinţă. la momentul încheierii contractului. precum şi date referitoare la exploatarea ulterioară a bunului. Locatorul primeşte redevenţe plătite periodic de către utilizator. iar la sfârşitul acestuia poate achiziţiona bunul la valoarea reziduală a acestuia. succesorul trebuie să respecte condiţiile de exploatare a acestora. ori cesiona contractul fără acordul locatorului. din care îşi păstrează “o marjă de profit”. Contractul de leasing este consensual. care este obligat să prezinte o dată cu cererea de a contracta şi acte referitoare la situaţia sa financiară. profit evaluabil în bani. . Contractul de leasing dă naştere la obligaţii corelative şi interdependente. Contractul de leasing se va supune regulilor generale din dreptul comun care guvernează încheierea contractelor. comasare) ori cu titlu universal (divizare). utilizatorul nu poate înstrăina drepturile sale. contractul de leasing se încheie prin întâlnirea cererii cu oferta.Leasingul în România 53 Este un contract sinalagmatic pentru că ambele părţi se obligă reciproc. 51/1997). Acest fapt are consecinţe importante asupra desfăşurării raporturilor dintre părţi. Prima etapă este cea de formare a contractului (I). 35-39 din Cod comercial privitoare la formarea contractelor. Este un contract intuitu-personae în ceea ce-l priveşte pe utilizator. societatea de leasing încheind contractul în considerarea calitaţilor utilizatorului. în cazul unei destinaţii comerciale sau industriale. dacă nu survine vreun eveniment care să întrerupă operaţiunile. ori al utilizatorului. În cazul bunurilor cu destinaţie comercială sau industrială. Astfel. Operaţiunile de leasing presupun o succesiune de etape. a efectelor privind neexecutarea contractului şi rezilierii ori a prescripţiei dreptului de acţiune. dintre care amintim problema riscului. Încheierea contractului de leasing în formă autentică sau prin act acris şi realizarea procedurilor de publicitate nu reprezintă condiţii de valabiliate. Majoritatea specialiştilor consideră necesare 3 etape succesive de realizare. Este un contract cu executare succesivă. indiferent dacă transmisiunea se referă la patrimoniul locatorului. Este un contract cu titlu oneros şi conţinut patrimonial pentru că ambele parţi urmăresc realizarea unui profit propriu. fapt ce permite aplicarea condiţiilor generale relative la executarea. iar utilizatorul beneficiază de folosinţa bunului pe perioada derulării contractului. ori neexecutarea contractelor sinalagmatice (cum ar fi excepţia de neexecutare a contractului şi rezilierea). Cu toate acestea. urmată de etapa de realizare a locaţiunii (II) şi apoi etapa de finalizare a contractului (III). simplă manifestare de voinţă a părţilor fiind suficientă pentru realizarea acordului în mod valabil.

Leasingul în România

54

5.2.Termenii generali
Contractul de leasing este un act juridic netranslativ de proprietate care reglementează relaţiile între parteneri pe toată durata prevăzută. Contractul de leasing poate lua naştere cu condiţia să existe consimţământul părţilor, consimţământ neviciat, în nici un fel, iar produsul respectiv să fie admis de legislaţiile naţionale, la import – export. Am mai putea numi contractul de leasing un complex de tehnici juridice care răspund nevoii de creditare pe termen mediu sau lung, formă de credit ce permite întreprinderilor să obţină bunuri pentru producţie printr-o finanţare exterioară. Operaţiunea de leasing este mai interesantă pentru societatea de finanţare deoarece rămâne proprietarul bunului pe toată durata contractului, iar proprietatea rămâne cea mai sigură garanţie în cazul insolvabilităţii întreprinderii utilizatoare, mai sigură decât toate garanţiile reale, posibile în alte ipoteze. Contractul de leasing fundamentează, conform teoriei obligaţiilor, doar dreptul de folosinţă asupra obiectului, mai exact, raportul dintre utilizatorul obiectului şi societatea de leasing. Contractele de leasing sunt în general prinse, în documentele contractuale sub denumirea de contracte de închiriere; condiţiile contractuale generale sunt cele din contractele de închiriere. Partenerii sunt numiti închiriatori şi chiriaşi. Şi plata se face sub forma chiriei. Aprecierea juridică a unui conract se face însă, considerăm noi, pe baza analizei conţinutului, a prevederilor acestuia. În includerea unui contract de leasing în unul sau altul din tipurile de contracte cunoscute, un rol deosebit joacă importanţa acestui act în tratarea unitară a procesului economic pe care-l reglementează. Neincluderea contractului de leasing în categoria contractelor de închiriere se explică prin faptul că acesta ar putea dăuna rentabilităţii operaţiilor de leasing, ca operaţiuni noi, speciale, de comerţ. Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente: 1. Părţile contractului de leasing; - locatorul / finaţatorul; - locatorul / utilizatorul; 2. Descrierea exactă a bunului ce face obiectul contractului de leasing; 3. Valoarea totală a contractului de leasing; 4. Valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; 5. Perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; 6. Clauza privind obligaţia asigurării bunului. În cazul în care se doreşte încheierea unui contract de leasing financiar, părţile trebuie să se intereseze în contract, alături de elementele mentionate mai sus şi: 1. Precizările referitoare la valoarea iniţială a bunului; 2. Clauza privind dreptul de opţiune a utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat. Obligaţiile părţilor ce intervin în cadrul operaţiunilor de leasing sunt reglementate de Ordonanţa nr. 51, Art. 9 – 13, dar părtile nu sunt obligate să se limiteze la aceste prevederi, ci pot stipula în contract şi alte clauze.

Leasingul în România

55

Contractele de leasing, în diversitatea lor, determinată de numeroase forme şi feluri de operaţiuni, dau naştere unor relaţii juridice complexe între participanţi, creând obligaţii şi drepturi reglementate fie de legi speciale, fie de prevederile codului civil sau comercial. Relaţiile dintre participanţii la operatiunea de leasing financiar, se prezintă astfel:

STABILIREA DE CONTRACTE SOCIETATEA DE LEASING CERERE DE LEASING ACCEPTUL CLIENT DE LEASING

Achitarea facturii producătorului sau întreprinderii de comerţ

Comandarea obiectului contractului de leasing la producător sau la întreprinderea de comerţ

Contractul de leasing leasing

Livrarea obiectului contractului de leasing de către producător sau întreprinderea de comerţ

Relaţiile dintre participanţii unei operaţiuni de leasing financiar

La formularea, tratarea şi încheierea contractelor de leasing trebuiesc tratate noţiuni care privesc obligaţiile şi drepturile ce decurg din actele respective pentru evitarea oricăror neîntelegeri ce pot, pe parcurs, umbri relaţiile dintre parteneri.

Leasingul în România

56

O primă deosebire trebuie făcută între contractul încheiat pentru operaţiuni de full service leasing, care presupun cedarea, în anumite condiţii, a dreptului de folosire a unor maşini şi utilaje şi contractul încheiat pentru operaţiuni de financial leasing, care au în vedere şi contracte suplimentare, cu funcţii de finanţare. În cazul în care contractul de full service conţine şi elemente ale altor tipuri de contracte, trebuiesc urmărite şi prevederile contractelor respective. Dacă condiţiile pe care dorim să le includem în contractul de leasing nu corespund nici prevederilor contractului de inchiriere şi nici altor contracte economice, atunci se aplică regulile generale ce reglementează închirierea, derularea şi finalizarea contractelor de vânzare – export. Cazurile în care apar şi astfel de situaţii sunt însă rare. Dar, indiferent de formele pe care le îmbracă un contract de leasing, sunt efecte juridice pe care trebuie să le studiem şi să ţinem seama de ele în momentul încheierii contractelor. Reglementările amintite au o mare importanţă pentru cercurile economice interesate deoarece pentru transportul la mari distanţe apar scutiri tarifare, reduceri de impozit, etc. La noi în ţară, contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an. Un rol important în derularea contractului de leasing îl deţine rata de leasing, atât ca o cauză principală a contractului cât şi ca unul din factorii de decizie în cederea opţiunii de leasing. Metoda de calcul diferă de la o societate la alta. Se pot distinge mai multe etape în calculul ratelor. O primă etapă ar fi determinarea preţului real de achiziţie ce va fi închiriat plus cheltuielile de transport, plata taxelor de cumpărare şi alte cheltuieli legate de achiziţionarea echipamentului. Urmează determinarea comisionului ce revine societăţii de leasing, ce depinde de preţul echipamentului, termenul de leasing şi cheltuielile generale ale societăţii. Unele societăţi stabilesc cotă fixă, altele percep comisioane între 7% - 20%. Se determină apoi cotele de amortizare a echipamentelor, ca niste procente lunare care sunt aplicate asupra “cheltuielilor de capital” şi vor da sume ce va asigura recuperarea ratelor de amortizare de către societatea de leasing de la client. În final, se aplică asupra cheltuielilor de capital un factor care cuantifică serviciile, ajutorul pe care îl acordă societatea de leasing clientului. Acest procent va trebui să asigure recuperarea dobânzilor pe care trebuie să le plătească societăţii de leasing pentru creditul obţinut, precum şi un anumit profit, deci şi beneficii. În unele cazuri poate exista un adaos la chirie, calculat în funcţie de durata de utilizare a maşinii, numit royality. Se stabilesc performanţe medii, normale, pe care o anumită maşină poate să le realizeze pe lună, peste acestea se plăteşte royality. Aceasta se calculează pe baza formulei: chiria de bază x performanţa efectivă (în 1 lună) ------------------------------------------------------------ - chiria de bază performanţa medie (în 1 lună) în 1 lună = ponderea din perioada calculată La încheierea contractului de leasing, utilizatorul are posibilitatea să reînoiască contractul pentru o nouă perioadă şi cu o chirie mai redusă; să achiziţioneze bunul la un preţ care a fost fixat la încheierea contractului (acesta doar în cazul leasingului financiar); sau să restituie bunul societaţii de leasing ceea ce duce la terminarea relaţiilor contractuale.

Oradea 5. Simca. Dacia. Peugeot.1.3. Oltcit. VW.3. Derularea unui contract de leasing prin intermediul societatii CS Autovon SRL. În ceea ce priveşte profilul şi sfera de activitate a societăţii. Talbot. Fiat. Volvo. Fiat. BMW. AUTOVON oferă următoarele servicii: preluări auto pentru dezmembrare preluări auto pentru revânzare . Trabant. Ford. AUTOVON din Oradea este o societate cu răspundere limitată fondată în 1992 de către un singur proprietar care este pâna în prezent singurul administrator al societăţii. Wartburg Moskwich. iar contul bancar nr.auto protecţie anticorozivă De asemenea-la solicitarea clienţilor se aprovizionează fie din ţară dar mai ales din import . Audi. Renault. Nissan. Societatea comerciala SC Autovon SRL S. Aro. Citroen. Toyota.4072703900 deschis la BCR Oradea. C.447. Societatea este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industie Oradea sub numărul de J 19/461/1991 având Codul fiscal de 524. . Mazda. Opel.Leasingul în România 57 5. Lada.orice piese noi sau dezmembrate în termen de 10 zile pentru următoarele tipuri de maşini: Mercedes.transcrieri auto până la înmatriculare consignaţie auto leasing auto închirieri auto autosalvare non stop reparaţii auto verificare auto ITP autocosmetice transport inten si internaţional activitate de import-export expertiză tehnică şi reevaluare. Skoda.

acum apărând deja în calitate de finanţator. sunt deocamdată doar persoane juridice din România. cu persoana juridică din România.C. iar după aceea are loc încheierea contractului de leasing intern pentru automobilul importat. cel operaţional nefiind încă practicat de el. Deci.2. are următoarele obligaţii. • să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing . AUTOVON SRL S. AUTOVON SRL. • să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să exploateze . AUTOVON SRL.C. • să asigure printr-o societate de asigurări bunurile oferite prin leasing .3. dreptului de dispoziţie • să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului. AUTOVON SRL.C. are următoarele obligaţii: • Să încheie cnntractul de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia în termenul contractului de leasing toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpârare cu excepţia. distrugerii sau avarierii bunului utilizat din cauze fortuite şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrala a valorii contractului de leasing. S C. AUTOVON SRL. În cazul încheierii unui contract de leasing. încheie un contract de leasing de import cu banca germană având în acest contract calitatea de utilizator. care constă în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea sau restitiuirea bunului.din Germania în sistem de leasing.Leasingul în România 58 5. totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săiinclusiv riscul pierderii. S. în lipsa unei stipulaţii contrare.C.. societatea se ocupa doar cu leasing financiar.C. în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing . în sensul că operaţiile de leasing ale băncii din Germania se efectueaza prin intermediul S. • să-şi asume pentru întreaga perioadă a contractului. De asemenea. clienţii de leasing a S. oferă persoanelor juridice achiziţionarea bunurilor mobile şi mai ales a automobilelor . AUTOVON SRL. Activitatea de leasing la S. • să efectueze plăţile cu titlu de leasing. Este vorba despre un tip special de leasing şi anume subleasing de import1. utilizatorul persoană juridică. • să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing. cu ocazia derulării unei operaţiuni de leasing. cu toate că prin lege se admite deja încheierea contractelor de leasing cu persoane fizice. fără acordul finanţatorului. . o bancă cu activitate de leasing în Germania. • să îi garanteze utilizatorului folosinţă liniştită a bunului în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale .C. are un partener de leasing. La rândul său. AUTOVON SRL. S. fiind de fapt intermediarul acestuia din urmă. Deci.

3. Metodologia de derulare a unei operaţiuni de leasing. locatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu obligaţia utilizatorului la restituirea bunului şi la plata ratelor scadente şi nerambursate cu daune interese privind amănuntul valoric al redevenţei care a rămas de plătit pâna la expirarea contractului de leasing. curs de licitare între persoanele juridice la Banca Comerciala sau Agricolă. c/v confirmării ofertei de preţ.. La terminarea perioadei de leasing. taxele vamale aferente valorii rămase pentru a face transcrierea dreptului de proprietate asupra obiectului de leasing. plăţile se fac în lei la cursul de schimb valutar în ziua plăţii. • să îl informeze pe finanţator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate venita din partea unui terţ • să nu aducă modificări bunului fară acordul finanţatorului. 5. utilizatorul achită valoarea rămasă. cumpărătorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul întocmirii actului de vânzare cumpărare. . 9. AUTOVON.. pune la dispoziţia solicitantului oferta de preţ. în baza declaraţiei vamale de import definitiv. S..C. se încadrează în regim vamal de admitere temporară pe toată perioada contractului cu exonerarea totală de obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import inclusiv a garanţiilor vamale.Leasingul în România 59 • să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing. 7. De la data achitării avansului în termen de 21 zile. Automobilele şi toate bunurile mobile care sunt importate cu scopul utilizării în sistem de leasing. Se va achita în lei valoarea a 20 DM taxa de intermediere prin fax. Dacă preţul este acceptat se include contractul de leasing în următoarele condiţii: a) Plata avans 25% din preţul aegociat. • să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing. telex. 6. factură. 8. Valoarea se calculează în DM. 2. Durata contractului de leasing este 3 sau 4 ani în funcţie de valoarea contractului. se are în vedere valoarea reziduală din contract. se aduce bunul mobil pe cheltuiala solicitantului.. b) Depunerea actelor persoanei juridice : bonitate bancară. adopatată de firma AUTOVON constă în : 1. Valoarea rămasa (reziduala) este până 20% din valoarea contractului. telefon. În cazul în care utilizatorul nu îşi execută obligaţia de plată a redevenţei. daca este vorba de un autovehicul se fac toate formalităţile legale pentru înregistrarea în circulaţie pe cheltuiala solicitantului. bilanţul contabil pe ultima lună certificat de înmatnculare si codul fiscal. în termen de 10-14 zile de la înregistrarea cererii. 4. În cazul în care la expirarea contractului de leasing utilizatorul îşi exprimă intenţia de a cumpăra bunul. Persoana juridică formulează în scris o cerere în care se trec toate caracteristicile bunurilor mobile cu pretenţii clare. Ratele lunare (redevenţele) se achită 1a începutul fiecărei luni şi conţin o dobandă de 9% pe an.

. carburant. bunuri mobile din Germania 1500DM. aceste două taxe depind de tipul vehiculului • taxă de drum în funcţie de valoare în vamă • asigurarea obligatorie în funcţie de capacitatea ci1indrică si tipul vehiculului • impozit pe autovehicule în funcţie de tip şi capacitate cilindrică • taxe de înmatriculare. diurna conducătorului auto pe 3 zile • traducere acte + legalizări • taxă de constatare RAR pentru vamă • taxă de omologare individuală RAR. .Leasingul în România 60 Costurile. taxe talon şi plăcile cu numere. ce nu intră în valoarea de leasing şi se achită separat de către solicitant cu ocazia preluării obiectului de leasing sunt următoarele: • taxă de transport autovehicul. în care sunt incluse c/v plâcuţelor de înmatriculare-vamă. asigurare obligatorie pe 14 zile.

17 2. tipul.C.preţul leasing fără TVA. am luat un exemplu concret. denumrita "Comandă pentu oferta de preţ". Astfel. precum şi TVA -dobânda medie lunară. culoarea. Dupa cele 10-14 zile reprezentantul societăţii AUTOVON. doreşte să încheie un contract de leasing cu firma AUTOVON pentru un Mercedes Benz. care se calculează în felul următor: din valoarea leasing iniţială se deduce suma avansului şi cel al valorii rămase iar suma obţinută se împarte la numărul de luni al perioadei de leasing. întocmeşte o cerere. care în cazul nostru este de 60000 DM . felul cutiei de viteză. dimensiunea caroseriei. care este 25% dm valoarea iniţială adică-15000 DM la care se mai adaugă TVA aferentă .3. Concomitent se plăteste valoarea în lei acei 20 DM.valoarea rămasă. apar aici şi cele de natură financiară. în care se trec toate caracteristicile automobilului şi anume marca. referitoare la perioadă şi la caracteristicile bunului de leasing trebuie să corespunda. AUTOVON SRL cu ocazia derulării unei operaţiuni de leasing. întocmeşte documentul "Oferta de preţ livrare în leasing". modelul. care se calculează în felul următor: Există un tabel de multiplicatori.1. De asemenea se trece şi perioada de leasing pentru care se solicită autornobilul. Astfel: . Ca prim pas. a cărui elemente. greutatea totală.45 2. S.avansul. LORIMPEX SRL din Oradea. care se ocupă cu operaţiunile de leasing ale firmei.67 DM Acestă sumă este însă doar o valoare netă la care mai trebuie adăugat dobânda care să acopere cheltuielile finanţatorului şi să-i aducă un anumit profit.81 3.17 1. Pe lângă aceste caracteristici tehnice. Multiplicatorul de celălalt tip . adică la creditul efectiv acordat utilizatorului.49 . prima categorie de multiplicatori se aplică la valoarea de leasing initiala minus avansul. Perioada 24 luni 36 luni 48 luni % 4. Concret. pe cât posibil cu cerinţele formulate de utilizator în "Comanda pentru oferta de preţ". în cazul nostai: 60000-15000.rata netă lunară.C. Derularea unei operaţiuni de leasing concrete Pentru prezentarea operaţiunilor şi documentelor care se întocmesc la S.3. 5.Leasingul în România 61 5. adică 250000 lei. capacitatea cilindrică. care conţin două tipuri de multiplicatori pentru fiecare perioadă de leasing. Astfel în calitate de utilizator.12000-33000 33000 : 36 = 916. dotările suplimentare solicitate ale acestuia.din coloana a doua -se aplica la valoarea rămasă a bunului Tabelul arată în felul următor: Tabel nr.care reprezintă 20% din valoarea amitiată adică 12000 DM .77 % 2.

obligaţiunile locatorului şi cele ale utilizatorului.descrierea obiectului leasingului. adresa. următoarele rate urmând a se achita la începutul fiecărei luni.67 + 375. circulaţie. precum şi unele clauze finale referitoare la soluţionarea litigiilor şi la valoarea cu titlu executor a contractului. care corespund cu cele prezentate în oferta de preţ. LORIMPEX SRL este satisfacută cu pretul prezentat în oferta de preţ şi plăteşte avansul. capacitatea cilindrică. talon.TVA aferentă ratei lunare (inclusiv dobânda).datele fmanciare ale leasingului. C. respectiv că plata se face în lei la curs de schimb prin licitare în ziua plăţii. 916.17%= 260. care va fi egală cu suma ultimelor trei elemente de mai sus. pentru fiecare parte câte un exemplar .Leasingul în România Din prima valoare obţinută se scade valoarea celei de a doua şi cea a ratei nete lunare.4 1552. respectiv numele reprezentanţilor legali ale celor două firme.916. în ceea ce priveşte categoria acestuia ( autovehicul / utilaj). nr. tipul. cum ar fi numele firmei.datele de identificare ale finanţatorului respectiv utilizatorului. .4 . .6 DM 62 Oferta de preţ mai cuprinde două menţiuni referitoare la faptul că taxele şi impozitele aferente pentru aducere şi înmatriculare nu sunt incluse în calcule.43 ) * 19 % = 145. LORIMPEX SRL Şi se fac toate formalitatile legale.C. adică rata lunară neta plus dobânda medie lunară plus TVA. AUTOVON SRL. Prima rata de leasing se plăteşte la data încheierii contractului. Contractul se încheie în două exemplare. şasiu. nr. respectiv valoarea totală ca TVA a acestora.67 + 375.5 DM . înregistrare. nr. Sunt cuprinse apoi consecinţele unor eventuale încetări ale contractului înainte de termen. nr. prezintă documentele cerute ( bonitate bancară. şi se pune ştampila. respectiv valoarea avansului de leasing cu TVA. După înscrierea datei şi a locului încheierii contractului. acesta se semnează de câtre cei doi reprezentanţi.43 + 245. nr. pe cheltuiala acestuia. necesare pentru înregistrarea în circulatie. În termen de 21 de zile de la data achitării avansului. anul de fabricaţie nr.5 = 1537. motor. se aduce bunul mobil pe cheltuiala SC.5 .67 = 375. bilanţul contabil pe ultima luna. care sunt în esenţă aceleaşi cu cele prezentate mai sus. cont valută şi banca. dar cuprinzând în plus valoarea iniţială cu TVA. marca. . Se mai înscrie aici şi valoarea totală fară TVA a plăţilor efectuate în cursul celor 36 luni.5 12000*2. km bord. Astfel calculele vor fi următoarele : 60000-15000-45000 45000 * 3.260.45 % = 1552. cont şi banca. S. care va fi în cazul de faţă : ( 916. Contractul de leasing al societăţii AUTOVON cuprinde : . nr.total rată lunară. cod fiscal.43 DM . Sunt enumerate în contract după aceea. certificat de înmatriculare şi codul fiscal ) şi încheie “Contractul de leasing” cu S.

sub leasing se înţelege peste tot acelaşi lucru şi ca urmare între diferitele oferte. perfecţionarea reglementărilor se impune şi după republicarea Ordonanţei Guvernamentale Nr. În ceea ce priveşte oferta de pe piaţa leasingului şi acesta s-a dezvoltat şi se dezvoltă în continuare. modificările frecvente fac aproape imposibile efectuarea de previziuni cu ocazia acestor opearţii.în România. chiar dacă în prezent. Potenţialul de creştere al industriei leasingului este însă foarte mare. neexistând pericolul scăderii acestei cereri sub nivelul ofertei. Stabilitatea pe termen lung a acestei activităţi este susţinută de existenţa unei rezerve mari de clienţi potenţiali.Concluzii 63 Concluzii După părerea mea. . Societăţile de leasing. chiar dacă este o industrie la începuturile ei. din punct de vedere al cunoştinţelor profesionale şi al puterii de capital. 51/1997. s-au întărit. Dar ritmul dorit al dezvoltării este stânjenit de lipsa unei legislatii clare. După părerea mea. Adică. clienţii reuşind să găseasca parteneri pentru orice tip de leasing dorit. leasingul va cunoaşte în viitor o dezvoltare serioasă. Scopurile şi avantajele utilizării lui sunt bine cunoscute deja. conducătorii întreprinderilor dispunând de o oarecare experienţă în domeniu in ceea ce priveşte modul şi posibilităţile de utilizare a acestuia şi ca urmare cu ocazia deciziilor de investiţii se ia în considerare şi această din urmă alternativă. în perioada de constituire a acestei pieţe reglementarea prea detaliata este imposibilă. putând să se aştepte la un conţinut şi la clauze ale contractelor cât mai cristalizate. comparaţiile se pot efectua mult mai uşor.

9. 11. 1. ÎNREGISTRARE: __________________________________ REPREZENTANT LEGAL: ______________________________ COMANDA PENTRU OFERTA DE PREŢ Livrare in leasing cu durata de ________ luni pentru: 1. E CILINDRICĂ: ___________ . VITEZE: ______________________ . ____________________________________ 2.Anexe 64 ANEXE Anexa nr. _____________________________ 3. COMANDA PENTRU OFERTA DE PREŢ FIRMA/PERS.Sarcina utilă admis: ___________________ CAROSERIA: ________________________ . FIZICĂ __________________________________ DOMICILIU – ORAŞ __________________________________ STR. ____________________________ 5.Dimensiuni: ________________________ CULOAREA: GREUTATE CUTIE CAPACITAT MODEL: TIPUL: Autovehicul: MARCA: CHIT. _______________________ 10. 8. _____________________ _____________________ . __________________________________ TELEFON: __________________________________ FAX: __________________________________ NR. ______________________________ 4.KW / CP: ___________________________ 6.Trepte: _____________________________ 7. GENTILE DOTATE: __________________ DOTĂRI SUPLIMENTARE:____________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ TOTAL ADMIS: ___________ . NR.

OFERTĂ DE PREŢ LIVRARE ÎN LEASING 65 SC AUTOVON SRL Oradea. 15A Tel. 2. STAMPILA Data: ____________________ Anexe Anexa nr.Semnatură autorizată. Ciheiului. nr.: 059/121240 Fax: 059/144310 AUTOVO N OFERTĂ DE PREŢ LIVRARE IN LEASING Autovehicul _______________________ tip ________________ an fabr____________ Km bord_____________ _______________ cutia de viteză _________________________ Alte caracteristici __________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Pret leasing fără TVA: Avans: Valoare rămasă: Durata: ____________________________________DM ____________________________________DM ____________________________________DM ____________________________________luni Rata netă lunară: Dobânda: TVA: ____________________________________DM ____________________________________DM ____________________________________DM . România Str.

3. România Str. talon Km bord III Valoare iniţială: DM ………………………………. . Ciheiului. LOCATOR SC AUTOVON SRL ORADEA.2340456302 deschis la BCR Oradea. SC AUTOVON SRL Oradea. Cod fiscal : R435572 Număr de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie Bihor J15642/1991 Anexe Anexa nr. Nr. nr 1 CONTRACT DE LEASING NR. 15A Cod fiscal: R435572 Nr. nr. şasiu Nr. ……………………………….Total rata lunară: Director. Înreg. Valoare totală: DM …….. Circ.…………………………… Valoare iniţuală cu TVA : DM ……………………….15A J15/642/1991 R435572 DATE FIRMA/NUMELE ADRESA NR. Ciheiului. motor Cap.% TVA DM ………………… DM ………………… RATE LUNARE se achita la începutul fiecarei luni Rate leasing DM …………………… Dobânda DM …………………… % TVA DM …………………… TOTAL: DM …………………… TOTAL AVANS: DM …………………. Durata / perioada de leasing: ………………………… luni Ăvans de leasing ………………. Cil.nr.. CONT VALUTĂ BANCA REPREZENTANT LEGAL UTILIZATOR ILIEŞ NICOLAE Prin prezenta se adevereşte că am predat. str.: 059/121240 Fax: 059/144310 AUTOVO N 66 CONTRACT DE LEASING Pag. Valoare totală cu TVA: DM ………………………….patron Ilieş Nicolae ____________________________________DM Plata se face în lei la curs de schimb prin licitare în ziua platii Cont bancar nr. Nr. respectiv am preluat: II OBIECTUL LEASING: AUTOVEHICUL / UTILAJUL: MARCA…………………….. TIPUL ………. cmc An fabr. ÎNREGISTRARE COD FISCAL NR.. Nr.: J15/642/1991 Tel. CONT BANCA NR.

în acest fel poate fi modificat termenul de livrare. Să primescă bunul la termenul stipulat în contractul de leasing. După terminarea contractului de leasing să achite imediat valoarea reziduală din contract şi taxele vamale aferente obiectului de leasing.. Să prezinte autovehiculul lunar la sediul firmei locatoare sau la o altă firmă inducată de locator în vederea verificării şi la nevoie pentru eventualele remedieri. În caz contrar obiectul de leasing va fi retras de locator imediat şi contractul de leasing se reziliază. păstrând dreptul de proprietate asupra autovehiculului pe perioada de leasing. să plătească ratele restante într-o singură sumă. În cazul unor deteriorari totale sau pierderea autovehiculului contractul poate fi denuntat de cei doi parteneri de contract la data unui termen de plată de leasing. catastrofe naturale). numitul …………………. Să anunte imediat pe locator de orice deteriorare suferită de autovehicul în perioada de contract având obligaţia ca remedierea să se facă în atelierul locatorului pe cheltuiala utilizatorului. impozitele. În acest caz va elibera cartea de identitate a autovehiculului cu toate actele de înstrainare. utilizatorul suportând cheltuielile ocazionate. Să respecte regulile de funcţionare ale autovehiculului conform instrucţiunilor producătorului. curs de vânzare prin licitaţie prin bănci BCR în ziua plăţii. OBLIGAŢIUNILE UTILIZATORULUI Să efectueze plătile lunare cu titlu de redevenţă (rată) în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în contractul de leasing. asigurarea CASCO a autovehiculului îndreptăţeşte pe utilizator să ridice imediat autovehiculul oriunde s-ar afla (locatorul având un set de chei) fără nici o altă somaţie prealabilă.. Valoare reziduală fără TVA: DM ………………….Se achită in lei la cursul zilei de plată. Toate schimbările efectuate de către utilizator. Garantează pe utilizator că la sfarşitul perioadei de leasing să transmita dreptul de proprietate asupra autovehiculului dupa achitarea valorii reziduale din contract. Data achitarii se consideră data cand apare suma în contul locatorului. Utilizatorul garantează debitele prin capitalul social – patrimoniul neangajat al societaţii comerciale cumparatoare. societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune interese care vor fi de 30% din avansul achitat. contractul de leasing poate fi continuat la cererea uneia din părţile contractante în condiţiile de contract anterior. Contractul de asigurare va fi reînoit annual pâna la expirarea contractului de leasing. Nu are dreptul să subînchirieze bunul de leasing. zile de la data achitării avansului de leasing. vopsirea sau inscripţia pe obiectul de leasing sunt admise numai cu acordul prealabil al locatorului. să împrumute. VII. Acest termen se prelungeste cand apare clauza forţei majore(tulburări sociale grave. V. OBLIGAŢIUNILE LOCATORULUI 67 Pag. in contul locatorului cu OP nr. …………………. să doneze. VI. curs de vânzare Se achită in lei la cursul zilei de plată. prin licitaţie prin bănci BCR în ziua plăţii. cu toate bunutile sale mobile si imobile in calitate de girant. Să predea autovehiculul înscris în circulaţie pe numele său cu acte legale de circulaţie.montări în plus. ………………… A doua şi toate ratele ce urmează vor fi plătite întotdeauna pe data de 1-3 a fiecarei luni începând cu data de ………. În cazul în care utilizatorul refuză să primescă bunul la termenul stipulat la contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi sau faliment. dar şi găsit înainte de începerea obligaţiunilor asiguratului. predând o copie xerox locatorului. Utilizatorul suportă toate cheltuielile legate de folosirea. nr. remedierea defecţiunilor. CLAUZE FINALE . Să livreze autovehiculul contractat în termen de ………. taxele şi costurile de întreţinere şi reparaţii. Să facă plăţile la scadenţă din contractul de asigurare CASCO în contul indicat. asigurările. Patron. În acest caz utilizatorul este obligat ca in termen de 5 zile de la reînceperea contractului. funcţionarea autovehiculului. 2 Garantează pe utilizator ca avicţiune şi împotrica oricărei tulburări a posesiei. În cazul neîndestularii locatorului. Anexe CONTRACT DE LEASING IV. În acest caz locatorul poate obliga utilizatorul la plata daunelor cauzate. iar sumele achitate de utilizator nu se mai restituie. veridicarea tehnică lunară. autovehiculul trebuie să fie folosit în mod corespunzator în scopul realizarii obiectului pentru care a fost solicitat şi trebuie să fie permanent în stare bună de funcţionare cât priveşte starea tehnică dar şi cprespunzător regulilor de siguranţă la circulaţia rutieră. Garantează calitatea autovehicului livrat. La încheierea contractului să prezinte ultima balanţă de verificare sau bilanţ contabil şi certzificatul de înmatriculare a firmei. administrator al firmei utilizatoare:…………………. Nu are dreptul să vândă. În cazul în care autovehiculul a fost furat. Să asigure pentru sumă nelimitată (Casco) bunul din contract pe cheltuiala utilizatorului. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ÎNAINTE DE TERMEN Neplata a doua rate consecutive la scadenţă sau neîndeplinirea obligaţiunilor asdumate de utilizator în ceea ce priveşte întreţinerea şi folosirea autovehiculului. să folosească garantie obiectul de leasing. Prima rată de leasing va fi achitată astăzi.

Accept prin semnarea acestui contract dreptul locatorului de a cere executarea silită. GABELE Eduard. Monitorul Oficial Nr. POPA Ioan: Tranzacţii comerciale internaţionale. ALEXANDRU Felicia: Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere. reprezentat prin …………………………………………. Editura Continent. EUGENE F. Gewinurealisation beim Finanzierungs – leasing. . Editura Economică. www. 51/1997 republicată privind operaţiunile de leasing şi societaţile de leasing 14. Bucureşti 1985 12. Bucureşti 2000 3. CORAŞ Mircea: Leasing. 9 din 12 ianuarie 2000 15.unslr. în cazul nerespectării de către societatea pe care o reprezinta obligaţiilor asumate prin respectarea prezentului contract. Bibliografie 68 BIBLIOGRAFIE CERNA Silviu: Economie monetară şi financiară internaţională. 40. HASTEDT Uwe – Peter . Gabler 19921 4. Editura Economică 1998 6. Gabler 1992 7. Data încheierii contractului………………………………………. Locul încheierii contractului…………………………………….ro 1. VOICULESCU Dan.ro 16. Acest contract de leasing cu plata ratelor lunare are valoare de titlu executor. TOMA M. fără sentinţă judecătorească.. Editura Lumina Lex. : Finanţe manageriale modelul canadian. Prezenta s-a încheiat in doua exemplare..ditura Mirton. www. 47 din 2000 13. 46.. LOCATOR SC AUTOVON SRL ILIEŞ NICOLAE UTILIZATOR ……. GUREŞOAIE Ion: Contractul de leasing. Fred.………………. VESTON J. Bucureşti 1997 9. Subsemnatul ………………………………………………………. Bucureşti 1998 11. Timişoara 1997 2. Bucureşti 1997 10. STANCU Ioan: Finanţe: Teoria pieţelor financiare.Problemele litigioase se vor soluţiona în conformitate cu legea 99/99 privind leasingul. B. CLOCOTICI Dorin. GHEORGHIU Gheorghe: Operaţiunile de leasing. REPREZENTAT PRIN ………………………. HALPERN Paul. 23.capital. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. KROLL Michael: Leasing als Finanzierungs – instrument. 15. Sibiu 1996 8. Editura Gir Press. Ordonanţa Nr. toate cheltuielile privind urmărirea şi executarea silită vor fi în sarcina utilizatorului. Bucureşti 1998 5. HOANŢĂ Nicolae: Finanţele firmei. Editura Economică. Capital – nr. Editura Economică. pentru fiecare parte câte un exemplar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->