Προοπτικές ανόδου για Στερλίνα και ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2011 

Ευρώ – Δολάριο Αμερικής 
Το ευρώ προς το δολάριο Αμερικής, μετά το προσωρινό χαμηλό που σχημάτισε στις 
10/01/2011  στο  1,2872  αμέσως  μετά  και  μέχρι  το  τέλος  του  Ιανουαρίου 
ακολούθησε ένα ισχυρό ράλι που άγγιξε το 1,3861 στις 2/2/2011. 
Εξετάζοντας το εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών της ισοτιμίας, θα παρατηρήσουμε ότι 
όταν  η  τιμή  ήταν  στο  1.2872  βρήκε  στήριξη.  Η  στήριξη  επιτεύχθηκε  με  τα  εξής  2 
στοιχεία να συνηγορούν: 1) η τιμή βρέθηκε στο κάτω τμήμα του «νέφους» ichimoku 
και  2)  η  προσέγγιση  του  61,8%  της  οπισθοχώρησης  Fibonacci  από  το  υψηλό  του 
Οκτώβριου στο 1,4281. 
Παρατηρώντας  το  μηνιαίο  διάγραμμα,  βλέπουμε  ότι  το  μηνιαίο  κερί  (Ιανουάριος 
2011)    έχει  σχηματίσει  κάτω  σκιά,  η  οποία  πιστεύουμε  ότι  θα  μπορούσε  να 
αναστρέψει την καθοδική δυναμική της ισοτιμίας eur/usd, δίνοντας τη δυνατότητα 
μεσοπρόθεσμα  στο  ευρώ  να  κινηθεί  υψηλότερα.  Κάτι  τέτοιο  θα  αναμένουμε  να 
πραγματοποιηθεί  από  τις  αρχές  Μαρτίου  με  την  πιθανή  διάσπαση  του  επιπέδου 
του  1.3800  και  την  άνοδο  σταδιακά  μέχρι  και  το  1.4200.  Για  να  μπορέσει  το 
ανωτέρω  σενάριο  να  πραγματοποιηθεί,  τότε  θα  πρέπει  η  εν  λόγω  ισοτιμία  τον 
Φεβρουάριο να κινηθεί μέσα στο εύρος 1.3400 με 1.3800. Αναμένουμε το ευρώ να 
κινείται  διστακτικά,  συσσωρεύοντας  και  διατηρώντας    υψηλότερα  επίπεδα  του 
1.3400.  Βέβαια  ένα  μηνιαίο  κλείσιμο  κάτω  από  το  1.3000  θα  μας  έκανε  να 
αναθεωρήσουμε     
2010

2011
1,5250

MVA(EUR/USD.Open,7): 1,33698
IC H(EUR/USD, 9, 26, 52) - SL: 1,33665 TL: 1,34336 C S: 1,36222 SA: 1,34001 SB: 1,30783

1,5000

1,4750

1,4500

1,4250

1,4000

1,3750
1,36222
1,3500
0,382 1,33808
1,3250
0,500 1,31004
1,3000
0,618 1,28200
1,2750

1,2500

1,2250

1,2000

02/05/2009

27/06

Στήριξη 
1.3570 
1.3500 
1.3300 
1.3245 
1.3055 

08/08

19/09

31/10

12/12

23/01/2010

06/03

17/04

29/05

10/07

21/08

02/10

Αντίσταση 
1.3760
1.3900
1.4100
1.4285
1.4580

13/11

25/12

05/02/2011

19/03

30/04

11/06

23/07

52618 1.7250 1. αγγίζοντας το 1.   2010 2011 IC H(GBP/USD.61. που είχε να δει από το Νοέμβριο.5345      19/09 31/10 12/12 23/01/2010 06/03 17/04 29/05 10/07 21/08 02/10 13/11 Αντίσταση  1.55042 1.  καθώς φαίνεται  να  έχει διαμορφώσει  ένα χαμηλό  (1.SL: 1.50196 1.  Ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο κάτω από 1.4750 1.  Η διόρθωση των προηγούμενων ημερών από το υψηλό του 1.60562 1. Παραμένουμε θετικοί στην άνοδο της λίρας και θεωρούμε ότι τα τρέχοντα  επίπεδα είναι επίπεδα συσσώρευσης.500 1.6277 σε 2 μόνο  μέρες. Έκτοτε.5750 0.6750  25/12 05/02/2011 19/03 30/04 11/06 23/07   .5250 0.60562 SA: 1.6300  1. 9.618 1.382 1.4500 1.7100 όπου και δεν αποκλείουμε να έχει δει έως και το φθινόπωρο του 2011.52619 1.6500 1.  ενώ  την  1  Φεβρουαρίου  έσπασε  τα  επίπεδα του 1.58104 TL: 1. 52) .5820  1.6250 1.4250 16/05/2009 08/08 Στήριξη  1. 26.6000 1.5475  1.57969 C S: 1.5500 0. Παρότι η διαμορφούμενη τεχνική εικόνα είναι υποστηρικτική ότι η λίρα είναι  πιθανό  να  κάνει  και  νέα  υψηλά.6150  1.6277 δεν φαίνεται να  αλλάζει  την  τεχνική  εικόνα  εφόσον  δεν  υπάρχει  ημερήσιο  κλείσιμο  κάτω  από  το  1.5000 1.5555  1.7000 1.6000.5750  1.6460  1.5500 θα μας ανάγκαζε να αναθεωρήσουμε.6750 1. η λίρα  έχει  καταφέρει  για τέσσερα  συνεχόμενα  εβδομαδιαία κλεισίματα  να  είναι  πάνω  από  την  κορυφή του «νέφους»   Ichimoku.  Λίρα Αγγλίας – Δολάριο Αμερικής  Αρκετά ενδιαφέρουσα  εικόνα  παρουσιάζει  η  Αγγλική  λίρα  έναντι  του  δολαρίου  Αμερικής.5343  στις  28/12/2010) μεταξύ του 38% και 50% της οπισθοχώρησης Fibonacci. υπενθυμίζουμε ότι  υπάρχουν μια  σειρά  από  σημαντικά μακροπρόθεσμα  επίπεδα αντίστασης σε  όλη  τη  διαδρομή μέχρι  το 1.58037 SB: 1.6665  1.

Ε.Π.  * Το παραπάνω κείμενο περιέχει απλώς δημοσιογραφικά σχόλια. στα 210 3725015 και 2105725000 Ξανθάκης Ιωάννης. δεν συνιστά ανάλυση και  δεν περιέχει επενδυτική συμβουλή.  πρόσκληση ή προτροπή αγοράς .Για την Oxygen Capital Ξανθάκης Ιωάννης Trading Strategies advisor   IBC & PARTNERS.Ε. πώλησης ή  άλλης μορφής επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα. σύσταση. μπορείτε να έλθετε σε επικοινωνία με το τμήμα FOREX της  Oxygen Capital Α.   Για περισσότερες πληροφορίες.  .Υ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful