You are on page 1of 2

YERLİ PERSONELLE İLGİLENMEDE

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Her şeyden önce burası bir vakıf kuruluşunun, eğitim kurumudur. Ticari amaçla kurulmuş bir
kâr müessesi değildir.

2. Hepimiz bu vakıf ve eğitim kurumunun çalışan elemanlarıyız.

3. Öğretmen, öğrenci, idareci, müstahdem ve aşçılarıyla bir eğitim yuvasının değişik hizmetlerini
gören elemanlarıyız. Bu haliyle sanki bir ailenin fertleri durumundayız.

4. Her vazifenin kendine göre bir ehemmiyeti vardır. Yemek pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır
yıkama ve yurt ve bahçesinin temizliği gibi işlerin hiç birini hafif göremeyiz. Bunların her
birisinin insanın yetişmesinde önemli rolleri vardır. Burada her iş insanla ilgili, insanın değeri
ise tartışılmaz bir husustur. Yapılan işlerin içinde en önemlisi insanın eğitimidir. Hedefimizde
insan ve onun eğitimi vardır.

5. Bu varlıklar ve bütün alem insan için yaratılmıştır. Dolayısıyla insanlar içinde çocuklar ve
gençler gelecek demektir.

6. Okulumuzun farklı bir eğitim anlayışı vardır. Sadece bilim değil, bilimin yanında ahlak ve
terbiye de vermek durumundayız.

7. Çocukların ve gençlerin hayata hazırlandıkları bir müessesede tertip, düzen ve temizlik işleri
misal olması bakımından çok önemlidirler. Bu güzellikleri kitaplardan çok yaşayan insanlar
daha tesirli öğretir.

8. Bizim temizliğimizin, tertibimizin ve dürüstlüğümüzün öğrencilerimiz tarafından izlendiği ve


misal alınacağı çok açıktır. Öyleyse bizim hareketlerimizin neticesi sadece şahsımıza münhasır
değildir. Ya iyi yada kötü örnek olacak.

9. Bizim çalışma hayatımızda şöyle bir prensibimiz vardır. O da “Yaptığın her işi en güzel şekilde,
teftişe hazırmış gibi yapmaktır.” Ancak bu şekilde kaliteyi yakalayabiliriz. Kaliteli hizmet sunan
insan ise her yerde iş bulabilen insandır.

10. Önemli olan bu eğitim kurumundan bir şeyler öğrenmeliyiz. Buraya gelişimizle şu andaki
halimiz arasında müspet ve güzel farklar olmalı. Şimdi kendinizde böyle bir fark görüyor
musunuz, görmüyor musunuz? Çünkü her gün tecrübemizi yeniliyor ve artırıyoruz. Dün
yaptığınız bir işi bu gün daha iyi yapmalıyım demeliyiz.

11. Önemli hususlardan biri de iktisat ve ekonomidir. Bu müessesede ortalama 60-70 kişi günlük
çalışmakta, gelip-gitmektedir. İşlerimizi yaparken iktisada riayet etme mecburiyetindeyiz. Varlık
aleminde hiç bir şey boşu boşuna değildir. Biz imkanlarımızı niye boş yere israf edip heba
edelim. Bir bulaşık temizleyicisiyle bugün 50 tabak mı yıkadın, yarın biraz daha az
temizleyiciyle kaliteyi koruyarak nasıl yapabilirim, kendine soracaksın. Bu gün şu kadar
pirinçle pilav yaptım ve arttı yarın nasıl yapsam ki, israf olmasın diyeceksin.

12. Burayı kendi müesseseniz olarak bilecek ve koruyacaksınız, çünkü siz burada çalışıyor ve
geçiminizi kazanıyorsunuz. Yani buranın hayatiyetinin devam ve bekası sizin işinizin de devamı
demektir. Öyleyse bir işi kendi müessesemin ve evimin bir işi gibi bileceksin, bir malzemeyi
kullanırken kendi ev aletini kullanıyor gibi dikkat ve itinayla kullanacaksın.

1
13. Burası bir müessese olduğu için işlerin düzenli olmasını sağlamak için amir, memur ve işçi gibi
sınıflara bölünmüşüz. Fakat neticede hepimizde insanız. Birbirimize saygılı davranmalı,
yardımcı olmalıyız. Birisine yaptığınız bir yardım gelecekte yardıma ihtiyacınız olduğunuzda
başkasının yardımına reddedilmesi çok zor bir davetiyedir. Biz Feza okulu ailesinin fertleriyiz,
aile fertleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma olmazsa o aile dağılır ve hayatiyetini devam
ettiremez.

14. Siz ne kadar fedakar ve vefalı iş yaparsanız, bu amirlerinizin gözünden kaçmaz ve takdir
edilirsiniz. Tabii diğer taraftan kötü işlerde gözden kaçmaz, söylenmiyorsa, huzuru bozmamak
için sabrediliyor demektir.

15. Bir insan iki senede yetişiyor. Eleman değiştirmek iyi bir şey değildir. Yetiştirdiğimiz eleman
bizden gidince, hem tecrübemiz hem de zamanımız boşa gider. Neticede kaybeden biz yani
hizmet olur. Bu neden çalıştırdığımız insanları her halde yetiştirmeli onları kazanma esas
gayemiz olmalı.

16. Kullanılan bir malzemede bozulma ve kırılma olabilir ve anında haber vermeliyiz. Çalışma ve
yıpranmadan dolayı mı kırıldı yoksa bizim dikkatsizliğimizden mi kırıldı. Sebep biz isek,
ücretini ödemeliyiz.

17. Her çalışan kişinin çalıştığı yerde, işiyle alakalı talimatlar ve düzenlemeler vardır. Bu kurallar
kaliteli hizmetin yakalanmasında önemli ip uçlarıdır.

18. Okul Müdür Yardımcısı olarak, Naci Turgut bey; Okul Müdürü olarak Mahmut Karaduman
beye, Okulun Menejeri olarak Alptekin Aksoy beye, Vakıf Başkanı olarak Akif Çevik beye
sorumlusun.

19. Öğretmenler eğitimin önemli hizmetlerinde çalıştıklarından onlara karşı saygıda kusur
etmemeli.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.