CUPRINS

Prefaţă .......................................................................................................................... 11
Capitolul I – CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND MANAGEMENTUL
SCHIMBĂRII .............................................................................................................. 13
1.1. Conceptul de dezvoltare organizaţională .............................................................. 15
1.2. Necesitatea studierii dezvoltării organizaţionale .................................................. 17
1.3. Conceptul de management al schimbării .............................................................. 19
1.3.1. Necesitatea schimbării ....................................................................................... 21
1.3.2. Rezistenţa la schimbare...................................................................................... 24
1.3.2.1. Rezistenţa individului la schimbare ................................................................ 24
1.3.2.2. Rezistenţa organizaţiei la schimbare ............................................................... 26
1.3.3. Definirea managementului schimbării ............................................................... 29
1.4. Modele şi metode ale schimbării .......................................................................... 29
1.4.1. Modelul Kurt Lewin .......................................................................................... 30
1.4.2. Modelul acţiunii de cercetare ............................................................................. 32
1.4.3. Modelul adaptărilor contemporane la acţiunea de cercetare .............................. 33
1.4.4. Modelul abordării sistemice ............................................................................... 34
1.4.5. Modelul general de planificare a schimbărilor................................................... 35
1.5. Personalul implicat în dezvoltarea organizaţională şi în schimbare ..................... 37
1.5.1. Cine se implică în dezvoltarea organizaţională şi în schimbare? ....................... 38
1.5.2. Calităţile şi cunoştinţele necesare unui specialist în dezvoltare organizaţională
şi în schimbare ............................................................................................................ 39
1.5.3. Profesionalizarea consultanţilor în managementul schimbării........................... 41
1.5.3.1. Locul şi rolul consultanţilor în managementul schimbării .............................. 42
1.5.3.2. Particularităţi ale specialiştilor în managementul schimbării ......................... 45
1.6. Bibliografie ........................................................................................................... 49
Capitolul 2 – METODOLOGIA SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE ................... 53
2.1. Etapele procesului de schimbare ........................................................................... 54
2.1.1. Declanşarea schimbării ...................................................................................... 54
2.1.1.1. Identificarea părţilor participante la procesul schimbării ............................... 55
2.1.1.2. Contractarea procesului de schimbare ............................................................ 57
2.1.2. Motivarea schimbării ......................................................................................... 59
2.1.3. Crearea unei viziuni ........................................................................................... 60
2.1.4. Găsirea unei politici de susţinere ....................................................................... 61
2.1.5. Conducerea schimbării ....................................................................................... 63
2.1.6. Susţinerea schimbării ......................................................................................... 64
2.2. Metode folosite în procesul schimbării ................................................................. 65
2.2.1. Metode de schimbare centrate pe persoane ........................................................ 67
2.2.2. Metode de schimbare centrate pe sarcini şi tehnologie ...................................... 69
2.2.3. Metode de schimbare centrate pe structură şi strategie ...................................... 71

........................ 119 4..... 95 3.............................. 72 Capitolul 3 – ANALIZA DIAGNOSTIC....... Precizarea coordonatelor procesului de negociere a schimbării organizaţionale ...............................................1....1.................................. 130 4............................... Etapele diagnosticării ................................3.......................................1..3...........1.....Chestionarul .....3....... 91 3............................................... 91 3..2........................................ 108 Capitolul 4 – NEGOCIEREA ÎN SCHIMBAREA ORGANIZAŢIONALĂ .3..................... 79 3...................................2.1..2................... 73 3. Culegerea şi sistematizarea datelor ..1...............4................... Conturarea alternativelor de schimbare (variantelor de schimbare) ........ 84 3.....................................................................2...............2..............3............ Evidenţierea simptomelor semnificative .................5... Definirea principalelor disfuncţionalităţi care determină schimbarea .............. 89 3.............................. Necesitatea şi semnificaţia negocierii în contextul schimbării .............3.... Investigaţia şi analiza .......................2..........3.............1......4....... Documentarea asupra schimbării organizaţionale .......................... 85 3..............2.......... Definirea şi tipologia diagnosticării ..1.. Constituirea echipei de negociatori .........2.......2................................................... 96 3..........4............ Interviul ....4.........................4..................3............................................ 83 3..... Modelul Nadler şi Tushman ..............................................................3..3.2.4................ 132 .......... Pregătirea analizei diagnostic (prediagnosticul) .......................................... Modelul diagnosticării organizaţiei pe niveluri ierarhice ......... 109 4...... Bibliografie ......4......... Observările directe .......2......6 Managementul schimbării 2...3.........4...........2.............................. Elaborarea recomandărilor ..... Consultarea documentelor......... 88 3..3.................................................3....3.... Analiza câmpului de forţe .... 117 4......2..................................................................... 127 4. 84 3............................................2.1....3...........5.................................3...................... Metode de colectare şi analiză a datelor şi informaţiilor ....................... Modelul Weisbord .......2..2............. 97 3.6................................ Metoda ORTID ...........3. 75 3............2............................................. 96 3...............................1........ 120 4...... 77 3.1........ Modelul sistemelor deschise ..................... 95 3... Prezentarea ofertei pentru schimbare ...3................................................................... 131 4........ 99 3.............. 92 3.4.......................................6.........................................................4.. Postdiagnosticul ........ 131 4................................. 76 3...........................................2............... Evidenţierea punctelor forte şi slabe şi a cauzelor care le generează .......................... Modele de diagnosticare .................... 130 4..................3................. Antrenarea personalului în procesul negocierii schimbărilor organizaţionale ............ 84 3.................... 90 3.......................................1.......... 81 3.................... Identificarea gradului de implicare a resurselor umane în negocierea schimbărilor organizaţionale ...............3...................................3.........4...........................................2......................... Identificarea necesităţii schimbării organizaţionale ............... Bibliografie ............1.......................5................... 120 4.............. Etapele procesului de negociere a schimbărilor organizaţionale ............................................................2......................... 111 4....................................... Studiu de caz .................3...................

.........1.............................. Metode........2....5......... 142 4.......6.................................2...3... Scurt istoric al întreprinderii ....2........................................Cuprins 7 4.............................................................2............. tehnici... Evaluarea răspunsurilor organizaţiei la constrângerile de mediu.......3..............3....................1... 190 5.........1.................. Organizarea întreprinderii .3.. Necesitatea schimbării strategiei ............ 186 5..4................ 164 5.................2.....................3........................................ 200 5.......8.....................3.3...1..... 158 Capitolul 5 – ELABORAREA STRATEGIEI ORGANIZAŢIEI ..... Informarea şi obţinerea consensului managementului pentru negociere .................................. Negocierea ofertelor de schimbare .......................3................................ 206 .................................................................................... Teoria jocurilor .3................... 166 5..... Alocarea resurselor materiale....1.......................... Sinteza analizei şi proiectării unui plan strategic .................................3.5.... Încheierea negocierii şi consemnarea acordului de implementare a schimbărilor ......... 133 4......... Alegerea variantei de schimbare care va fi negociată ...3...............................................................2................................... Crearea climatului pentru desfăşurarea negocierilor....1.....3......................3..........3.......... 165 5...4........... 175 5........................ 198 5... Etapele de elaborare a strategiei organizaţiei .... Matricea grupului de consultanţă din Boston (MGCB) ...................1.2................................................................................ Negocierea propriu-zisă .1.... Deschiderea negocierilor........ 192 5............... financiare şi umane ............... 133 4................3..............................3........................2...........1........3........................1................................ 180 5.3..... 135 4..... Formularea strategiei........ 205 5............3..4......................................................................4...................3.. 174 5..............4...... 176 5......3....................... 132 4.. Metodologia elaborării strategiei organizaţiei ..3......4.................................3...........1....................3..... 205 5...... 134 4...4.......... Crearea unui scenariu ideal dorit al mediului şi organizaţiei ....... 181 5..... 167 5. 170 5.................3.2....1..........................................................3..... 137 4.... Liste de control (Checklist) . 133 4................9............................3.....................................3............. 176 5.................. Studiu de caz .........4... Metode şi tehnici specifice elaborării strategiei organizaţiei ............................ 134 4......3................................................................3........2.............. 205 5.............. Matricea General Electric (GE) .2.................... 181 5..............2.....................1...................................................................2.........................4...... Antrenarea personalului la elaborarea strategiei .... 188 5........................................7................ 159 5.....................3...... 136 4......... Bibliografie ..................................... Stabilirea unui scenariu realist pentru mediu şi organizaţie ......3........................ Profilul de activitate ........2..3....................1............... Studiu de caz .......... tactici folosite în procesul de negociere ........6..................... 181 5.... Evaluarea mediului extern al organizaţiei ............................3.....................3.3...........1. Compararea celor două scenarii şi elaborarea unui plan de reducere a diferenţelor ........2.... Matricea Hofer ... 177 5.............5...................3............... Extrapolarea ...............3. Harta grupurilor strategice ............ Stabilirea misiunii organizaţiei ............6..............7...................5.... 183 5.... 162 5... Obţinerea consensului pentru schimbare ...................... Stabilirea obiectivelor şi opţiunilor strategice....................

275 6.........3...........................................4............................. 281 Metoda ELECTRE tridimensională .....................1.......................... Structura organizatorică a întreprinderii ........... Etapele de perfecţionare a sistemului decizional . 294 6.........................................3..........................3.........3...... 222 Capitolul 6 – PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DECIZIONAL ....................... 263 Metoda speranţei matematice .. 274 Regula optimalizării (L......................... 279 Metoda simplei majorităţi ............. 243 Metoda utilităţii globale ............... 280 Calculul majorităţii ca o compunere a utilităţii ....3..............2....................................... Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor ................ 308 Capitolul 7 – PROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE .................................................................2...... Metode de fundamentare a deciziilor de grup ............. Indicatori economico-financiari . Studiu de caz ......................... 285 6.............2...... 249 Metoda ONICESCU...................... 230 6.........4............................ 241 6.................. Metodologia de perfecţionare a sistemului decizional .....4.... 274 Metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă . 264 Simularea decizională ...............................................................................................4.............. Declanşarea procesului de perfecţionare a structurii organizatorice .......3....... 210 6. 266 6............................. Savage) ... 274 Regula proporţionalităţii ............ Metode ale cercetării operaţionale ... 214 5.................................. Relaţia întreprindere – mediu ............................... 281 Algoritmul Deutch-Martin .............................. 228 6.......3.... 261 6..................... Declanşarea schimbărilor în sistemul decizional ...2....................... Bibliografie .........................5............. 274 Regula optimistă ...... 246 Metoda ELECTRE ...................................1..................... 229 6.......................... Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de certitudine ................................................................4. 311 ....................... 291 6...................... Hurwicz) .. 271 Regula pesimistă (A............................................. Indicatorii economico-financiari realizaţi în ultimii doi ani .......................................................................... 292 6........................... 309 7..2................................................ Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiţii de incertitudine .....................1....................... Bibliografie ..................................................................................5..........................................................8 Managementul schimbării 5....................................................2.3............. 213 5............................................7...........................1......... Antrenarea personalului la schimbare ...........5................................ 274 Regula minimizării regretelor (L....... 241 6.....................................2......................... 263 Metoda arborelui decizional ..................4..2......... Aprovizionarea .6....................... 225 6..............................................................4..4....... 257 Tabelul decizional ..... 218 5......................................................................3................................5............................ Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de risc .......................................................................4......................................................................................................................1......2. 231 6............................................................................... Producţia ............. Wald) ................................................................................................................................................................................................

Stabilirea relaţiilor organizatorice ..... Elaborarea conceptului general pentru schimbarea sistemului informaţional ......................... 337 7... Definirea ariei şi a cerinţelor de schimbare a sistemului informaţional ........3... 348 Capitolul 8 – PERFECŢIONAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL .............. perfecţionat ......6... Modalităţi de reprezentare a structurii organizatorice .......3..... 335 7............................ 369 8........1. Investigaţia şi analiza ...................6........................................................................................................2..................................4..............3......... 372 8............................................................... 358 8...3....3..................................8..3...1............3.............................. 312 7...............................2..3........ Pregătirea cercetării ...3.............................. Precizarea obiectivelor de realizat prin schimbarea sistemului informaţional ..... 336 7..........5............ Schimbarea sistemului informaţional existent cu scopul perfecţionării lui.......................... 349 8.... Formularea propunerilor de schimbare a sistemului informaţional existent .............5........................................3...........................3.........................2....... 363 8......................................3......1....6......5............................... 374 8..............2.......7..............1.................... 334 7...... Stabilirea temei studiului de schimbare a sistemului informaţional ......1.........5...... Organigrama ....2....... 365 8........ Precizarea problemelor care determină schimbarea sistemului informaţional .................1.......................................... 351 8........................... 313 7........4..... Elaborarea proiectului de detaliu al sistemului informaţional schimbat... 324 7..3 Etapele metodologiei de perfecţionare a sistemului informaţional .... Evaluarea structurii .....................................................3......1...... Declanşarea studiului .......... 316 7.. 315 7...................1.............. 336 7......Cuprins 9 7..........3.......... 324 7................................................................................ 321 7.............................3........................................................3.......... Raţionalizarea structurii ....................... Atragerea personalului în procesul de organizare structurală ..................3................ 325 7................ 372 8...................1...........1..3...............6............. Analiza sistemului informaţional existent........5.......................................................................................................... 365 8.. 315 7. Determinarea posturilor şi funcţiilor ...2. 373 8.................................................. 338 7............ Analiza detaliată a sistemului informaţional existent ...................................3.................1............................................... Prezentarea funcţionării sistemului informaţional existent ........ Etapele de perfecţionare a structurii organizatorice .......... Fişa postului ...........4.......... Studiu de caz ......... Declanşarea schimbărilor în sistemul informaţional ..............2.....................................6..... Etapele de proiectare a structurii organizatorice ..........4........................................................... 364 8..................................... ....... Stabilirea avantajelor sistemului informaţional schimbat ........................ 358 8........... Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF)..................................................4..3.............2............3......2...........3........ Principii ale organizării structurale .............................. 335 7....................3. Stabilirea compartimentelor ....................2 Modalităţi de atragere a resurselor umane în procesul schimbării sistemului informaţional .3................................6...... Consemnarea structurii .....2..... 364 8.1....4..................... 356 8....................... 375 . 335 7............ 359 8........................ Bibliografie .....4......

................4.4.....................4. 497 9............4...........2..............1..........2.......4....................................................1....................................5.................... 506 9...5..... 411 9... 426 9.... 449 9.................................................4..................3..1.......................4...... 475 9........5............. 415 9......... Caracteristici ale managementului prin proiecte ..................................3...................... 512 9..........................5..1............4................ Etapele managementului prin obiective ..................4.4..................5................ 516 9...........A..... Declanşarea schimbărilor în subsistemul metodologic al organizaţiei ............ Etapele managementului prin excepţii (MPE) ....4........4.....3.................... Prezentarea generală a subsistemului metodologic .. 456 9............... Managementul prin obiective.....1...... 531 9..........2............4........................ Managementul prin excepţii........... .....................2..2.S...4..10 Managementul schimbării 8....... Conţinutul şi regulile de desfăşurare ale M... Metode şi tehnici manageriale utilizabile în cadrul managementului prin obiective .. 513 9..............4................................ 508 9.......................4.....................4....... Metode de stimulare a creativităţii ..................................... Bibliografie ...........4...4.S.................................3................ Implementarea noului sistem informaţional schimbat ......5... Etapele de aplicare a metodei Delbecq ..E.........3...................................4.............. Metode şi tehnici pentru implementarea schimbărilor organizaţionale .....3.2.....3. Etapele aplicării metodei M.........4.........3.. 475 9...............................................................5....................2........5...3...............................................2....... ..........2...........4....E.........2............ Variante ale metodei brainstorming .....S.......... Rolul creativităţii în contextul schimbării ........4..................... Metode şi tehnici utilizate în procesul schimbării sistemului informaţional .. 431 9...........................................A...... 493 9................4... Metoda Delbecq ....... Managementul prin proiecte .... Necesitatea şi componentele managementului prin obiective (MPO) ........E... 495 9.................... 504 9.......... Studiu de caz .................. 386 8..... Studiu de caz ...2..5......2.............................4....4...M......5..E..... ................................... 426 9........................4...4.......5.............2. 505 9. 408 Capitolul 9 – APLICAREA UNOR METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT 409 9......... reguli .......................4...............4....................... 451 9.................................1......1............3...4.... Studiu de caz .2...........4...3........... 426 9.............3............4....4.. Studiu de caz ............ Studiu de caz ............ 442 9....3.. 445 9..... Necesitatea şi conţinutul managementului prin excepţii ...................5.............. Principii..6........................ Antrenarea personalului în procesul schimbării ..............4............. 430 9.......... 477 9...........4.1......2................... 467 9...4..................... 512 9.....................................................A...........4..4.... 493 9................4.5..............A.......S..........................4........ 496 9........ 499 9.............3.........................4................4................5................................................................3.....2... Etapele reuniunii de brainstorming ... Necesitatea şi oportunitatea utilizării metodei M......5................. 535 .......................................................................................................................5... 377 8...................... Metoda Manager Economist Sociolog Armenia ......5.3.... 376 8................... Metoda Brainstorming .......... Studiu de caz .... Bibliografie .. Etapele implementării managementului prin proiecte (MPP) ......1........... Studiu de caz ......... premise............... 412 9... 489 9................ Etapele procesului schimbării în subsistemul metodologic .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful