Administracija Joomla portala

-Uputstvo za korišćenje-

Administracija Joomla portala

Sadržaj
1. Administracija sadržaja ................................................................................................... 3 2. Kreiranje sekcije ............................................................................................................... 4 3. Kreiranje kategorije ........................................................................................................... 5 4. Kreiranje članaka .............................................................................................................. 8 5. Administracija menija ....................................................................................................14 5.1. Prikaz kategorije kao blog........................................................................................17

2

Administracija Joomla portala 1. Slika 1 – Administrativni panel Joomla sistema 3 . Administracija sadržaja U ovom uputstvu pokazaćemo kako je organizovan sadržaj web sajta u Joomla sistemu kroz neke osnovne elemente administarcije. Nakon logovanja na administrativni deo pristupa se početnoj stranici admin panela (slika 1) koja sažeto sadrži osnovne elemente administracije sistema. U gornjem delu stranice definisan je meni kroz koji se vrši kompletna navigacija prilikom administracije Joomla sistema.

Unior) biće Vam potrebno da sav asortiman prikažete na sajtu. a svaka kategorija u odreñenju sekciju. Makita bušilica 150w će biti objavljena u kategoriji Makita bušilice. Kroz kreiranje i objavljivanje članka i ustvari objavljujete nov sadržaj na vašem sajtu. U narednom delu ćemo kroz slike i tekst da objasnimo postupak za ovaj primer. To će se prikazivati kao zaglavlje stranice (naslov naše sekcije je Makita) 4 . pa ćete kreirati kategorije za ovu sekciju: Makita bušilice. Ali ako imate 50 – i više članaka onda je snalaženje meñu njima malo teže. članke. Slika 3 – Nova sekcija Na slici 4 videćete obrazac za kreiranje sekcije i potrebno je da popunite sledeća polja: Korak 3: Naslov – naziv sekcije.Administracija Joomla portala Važno je napomenuti da je sadržaj organizovan u sekcije. Kada imate dva – tri članka nije problem da se snañete u njima. 2. kreiraćete sekciju Makita. Npr. napravićemo novu sekciju tako što ćemo kliknuti na sličicu Novo (slika 3). Zatim ćete kreirati članke za svaki pojedinačni proizvod i smestiti ga u odgovarajuću kategoriju. Za kreiranje nove sekcije kliknite na Sadržaj (iz gornje palete sa glavnim menijima) pa iz padajuće liste izaberite opciju Ureñivač sekcija (slika 2). Makita brusilice. Zato se svaki članak smešta u odreñenu kategoriju. kategorije. Kreiranje sekcije Prvo što ćemo u ovom koraku uraditi jeste kreiranje sekcije. Bosch. a sekciji Makita. Npr. Ukoliko prodajete alat više različitih proizvoñača ( Makita. sekciju. Slika 2 – Kreiranje sekcije Kada se otvori stranica Ureñivanje sekcija. Znači.

Slika 4 – Unos nove sekcije Sada ćemo kreirati kategorije Makita bušilice i Makita brusilice. biramo opciju Ureñivač Slika 5 – Ureñivač kategorija 5 . Kreiranje kategorije Kao što smo kreirali sekciju. da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak 6. 3.Administracija Joomla portala Korak 4: Drugo ime – ostavite prazno i program će automatski popuniti ovo polje kada izaberete opciju Primeni iz gornjeg desnog ugla Korak 5: Objavljeno – odaberite Da. ukoliko ne želite da sačuvate stranicu kliknite na opciju Odustani. Sačuvaj – da biste snimili sekciju Opcija Primeni označava čuvanje stranice i ostajanje na istoj. ali sada kategorije (slika 5). idemo na glavni meni Sadržaj. Na sledećim slikama pogledajte kako se to radi. a zatim pritisnemo na dugme Novo (slika 6).

odaberite Da. Na kraju sačuvamo.odaberite Da. Primećujemo da ova kategorija pripada istoj sekciji Makita (korak 6).Administracija Joomla portala Slika 6 – Nova kategorija Kada nam se otvori prozor za novu kategoriju popunjavamo sledeća polja (slika 7): Korak 3: Naslov – naziv kategorije (u ovom primeru kreiramo kategoriju pod nazivom Makita bušilice koja pripada sekciji Makita) Korak 4: Drugo ime – ukoliko ostavite prazno polje. Slika 7 – Unos nove kategorije (Makita bušilice) Kada smo kreirali kategoriju Makita bušilice treba da kreiramo još jednu kategoriju Makita brusilice. sa slike 7 iz padajuće liste biramo sekciju Makita. da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak6: Sekcija . da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak 6: Sekcija . Korak 3: Naslov – naziv kategorije (u ovom primeru kreiramo kategoriju pod nazivom Makita brusilice koja pripada sekciji Makita) Korak 4: Drugo ime – ukoliko ostavite prazno polje. Kao što smo rekli kategorija Makita bušilice pripada sekciji Makita. idemo na dugme Novo i unosimo naslov kategorije Makita brusilice (slika 8). pa u koraku 6.padajućoj listi biramo sekciju kojoj navedena kategorija pripada (u ovom primeru kategorija pripada sekciji Makita) Korak 7: Sačuvaj – da biste snimili kategoriju Ovde je vrlo VAŽNO da odaberemo sekciju kojoj kategorija pripada. Dakle. automatski ce biti upisan naziv kao u naslovu kategorije Korak 5: Objavljeno .padajućoj listi biramo sekciju kojoj navedena kategorija pripada (u ovom primeru kategorija pripada sekciji Makita) Korak 7: Sačuvaj – da biste snimili kategoriju 6 . vratili smo se se na stranicu Ureñivač kategorija (slika 5). automatski će biti upisan naziv kao u naslovu kategorije Korak 5: Objavljeno .

Unos nove kategorije (Makita brusilice) Dakle. sada imamo kreirane dve kategorije: Makita bušilice i Makita brusilice (slika 9) Slika 9 Ostaje nam da napravimo članak Makita bušilica 150w koji ćemo smestiti u kategoriju Makita bušilica i sekciju Makita. 7 .Administracija Joomla portala Slika 8 .

Slika 11 – Novi članak Kada kreirate članak potrebno je da popunite označena polja kao na slici ispod (slika 12). Panel je uglavnom šabloniziran i vrlo sličan Word panelu za ureñenje teksta. kreiraju linkovi. Zatim popunjavate Drugo ime – korak 4 – ili ga možete ostaviti praznog i program će automatski dodeliti drugo ime identično naslovu članka. Kreiranje članaka Dakle. Ispod toga se nalazi editor za manipulaciju sa tekstom i slikama (8.usluge koju članak opisuje) – korak 3. definišu opcije unetih fotografija.) preko koga se formira kompletan tekst. biramo meni Sadržaj i opciju Ureñivanje članaka (slika 10). Dalje se bira sekcija ( iz padajuće liste) u kojoj će članak biti prikazan – korak 5. Slika 10 – Ureñivanje članaka Zatim idemo na dugme Novo (slika 11). 8 . Najpre se upisuje naslov članka ( najčešće je to ime proizvoda. A izbor kategorije je prikazan u koraku 7.Administracija Joomla portala 4.

Uz upotrebu gornjeg panela (8. ali ujedno zatvara članak.) unose se tekst i slike. Opcija Odustani zatvara članak i pamti sav sadržaj do poslednje promene koju ste potrvdili opcijom Primeni ili Sačuvaj. sa slike 12). pa obavezno odabrati neku od opciija (Sačuvaj. Primenom opcije Primeni.). sav sadržaj članka će biti sačuvan ali će članak ostati otvoren za dalji rad. Sada ćemo se vratiti na deo za unos slika ( korak 10.Administracija Joomla portala Slika 12 – Unos novog članka U praznom prostoru ispod editora (9. Preporučujemo da ukoliko duže radite na jednom članku primenite opciju Primeni više puta u toku rada. potrebno je odabrati opciju Objavljeno (корак 6.) Na kraju. Ispod dela za unos teksta se nalazi opcija za ubacivanje slika (10. Odabraćemo gornju opciju za unos slike i otvoriće nam se sledeći prozor (slika 13).) unosi se sadržaj članka. Odustani) koje su smeštene u gornjem desnom uglu. Primeni. Opcija Sačuvaj. definiše poravnanje teksta i slika. takoñe pamti kompletan sadržaj članka. 9 . naglašavaju delovi teksta i tako dalje.

10 .Administracija Joomla portala Slika 13 – Ubacivanje slika Zatim birate opciju Browse Server ili Pretraži server (slika 13 – korak 1) i tada će vam se otvoriti sledeći prozor (slika 14).

Izbor slike koja se nalazi u postojećem folderu se vrši tako što dva puta kliknete na folder u kome se nalazi željena slika i tada vidite sve što se nalazi u tom folderu. Kreirani folder je vidljiv. Tada će se otvoriti prozor u kome ćete videti izbabranu sliku i njene dimenzije. možete da kreirate nov folder u koji želite da smestite nove slike i da te slike učitate u željeni folder. Dodavanje slike u ovaj folder ćete izvršiti tako što ćete dva puta kliknuti na folder. Dimenzije slike možete prilagoditi u ovom prozoru. 11 . Pojaviće Vam se polje u koje ćete uneti željeno ime foldera i potvrditi sa Ok. Folder će se otvoriti i tada birate opciju Upload new file in folder ili Dodajte novu sliku.Administracija Joomla portala Slika 14 U tom prozoru vidite sve foldere iz koji možete da ubacite sliku u članak. Nadjete željenu sliku i kliknete na nju ( biće u plavom polju) potvrdite izbor opcijom Upload ili Dodaj. ili Izabrano. ( smanjivanjem vrednosti koje pokazuju veličinu slike u pikselima i slika prikazana na sajtu će biti vizuelno manja). Ukoliko želite da u članak unesete sliku ali želite da je smestite u odreñeni folder iskoristićete opciju Create new folder ili Kreiraj novi folder.

Po završetku dodavanja slike ona će biti vidljiva u otvorenom folderu i tada je birate klikom i opcijom Upload ili Dodaj. počeće proces dodavanja izabrane slike u željeni folder na Vašem sajtu. Pritiskom na dugme upload ili dodaj. a sliku u članak dodajete tako što kliknete na nju i potvrdite njen izbor opcijom Dodaj koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Drugi način da dodate sliku je da koristite ikonicu ispod dela za tekst gde Vam se sadržaj vašeg sajta otvara malo drugačije ali je princip isti (slika 15). Slika 15 Izaberete folder u koji želite da unesete novu sliku. 12 . Tada se prozor zatvara i ostaje vidljiv meni prozor sa izabranom slikom i njenim dimenzijama. slika će biti vidljiva u vašem članku. Tada Vam se otvara prozor sa sadržajem Vašeg računara.Administracija Joomla portala Izborom ove opcije otvoriće Vam se pregled Vašeg računara ( najčešće desktopa) i tada je potrebno da nañete i kliknete na željenu sliku (biće u plavom polju) i da potvrdite izbor sa Open. Kada podesite dimenzije slike (ukoliko je to potrebno) potvrdom na ok. Po završetku učitavanja Vaše slike ona će biti vidljiva u folderu koji ste izabrali. u donjem delu izaberete opciju Browse. izaberete sliku. a u desnom uglu se nalazi dugme Upload ili dodaj. Nako toga se prozor na kome se nalazi sadržaj Vašeg računara zatvara i vi vidite link ka izabranoj slici u levom uglu. pa započnete dodavanje slike opcijom početak dodavanja na server. potvrdite njen izbor opcijom Open.

Slika 16 – Brisanje članka Da bi članak bio vidljiv na Vašem sajtu potrebno je da kreirate vezu do tog članka i omogućite posetiocima da vide objavljeni članak. Ovo je suština kompletnog rada sa sadržajem Vašeg sajta. To se zove kreiranje ili administracija menija. VAŽNO: Redosled kreiranja je: sekcija. Isto ćete uraditi i za Bosch. korak 2. korak 6. članak.) koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Bosch baštenski alat. prvo ćete kreirati sekciju Bosch ( kao najširu oblast). sekciji. pored opcija Sačuvaj i Primeni. Ukoliko nismo zadovoljini izgledom našeg članka možemo ga obrisati tako što ćemo izabrati iz dela Sadržaj izabrati Urañivanje Članaka . potrebno je da izaberete opciju Objavljeno (slika 12.) a zatim da završite rad u članku izborom opcije Sačuvaj (slika 12. Na ovaj način ste u potpunosti kreirali članak.) koja se nalazi u gornjem desnom uglu. pa ćete u okviru ove sekcije kreirati kategorije prema tipu proizvoda npr: Bosch busilice. kategorija. korak 11. naći željeni članak i štiklirati kućicu ispred (slika 16. Bosch brusilice.) i izabrati opciju Smeće (slika 16. korak 1. Zatim ćete kreirati članke za svaki proizvod i objaviti ga u odreñenoj kategoriji. 13 . U narednom tekstu objasnićemo kreiranje menija.Administracija Joomla portala Kada ste uneli željeni tekst i slike.

odabraćemo opciju Članci (1. a zatim Prikaz članka (2. (inicijalni administrator će vam pružiti ovu informaciju prilikom predaje sajta) (slika 17) u ovom slučaju to je Main Menu. kategorije. Kako bismo napravili novu stavku našeg menija. Administracija menija Kada smo definisali kompletan sadržaj sajta. (sekcije.). Ukoliko želite da dodate nove stavke u meniju i da tu prikažete članke potrebno je da izabetrete opciju Meni. pa zatim da izaberete meni pomoću koga se prikazuje sadržaj vašeg sajta.Administracija Joomla portala 5. članke) ostaje još da kreiramo i meni. Slika 18 – Kreiranje nove stavke menija Iz liste Stavka menija (slika 19). Slika 17 – Pristup administraciji menija Izborom iz padajuće liste Main Menu otvara nam se prozor kao na slici ispod. 14 . Na vašem sajtu će biti kreiran meni od strane inicijalnog administratora. u otvorenom prozoru odabraćemo opciju Novo (slika 18).).

biće vidljiva na web stranici Prametri osnovni – najvažniji deo je postavljanje osnovnih parametara. Klikom na dugme Odaberi pojaviće nam se prozor (slika 21) u kome iz liste članaka biramo odgovarajući (u ovom primeru bi to mogao biti članak koji smo prethodno napravili – Makita bušilica 150 W) Sačuvaj – na kraju ostaje samo da sačuvamo kreiranu stavku menija (4. Joomla automatski popunjava Prikaži u – u padajućoj listi biramo u kom meniju želimo da nam stavka bude prikazana (u ovom slučaju je to Main Menu.) (6.) (7.Administracija Joomla portala Slika 19 – Stavka menija Kada nam se otvorila stranica Prikaz članka.) 15 . Možemoje postaviti kao glavnu (Vrh). možemo da popunimo sledeća polja (slika 20): (1.) Naslov – Naziv stavke menija koja će se videti na web stranici unutar glavnog menija Drugo ime – ukoliko ostavimo prazno ovo polje.) (5.) (3.) (2. Od svih članaka na sajtu potrebno je da izaberemo onaj članak za koji želimo da nam se otvori kada korisnik klikne na ovu stavku menija. kao što najčešće radimo ili kao podstavku neke već postojeće stavke Objavljeno – ukoliko je stavka menija objavljena. Klikom na dugme Odaberi otvara nam se spisak svih članaka koje smo krirali na našem sajtu. i možemo ih pretražiti prema sekcijama i kategorijama. a od inicijalnog administatora sajta ćete dobiti informaciju o meniju koji reguliše prikazivanje sadržaja Vašeg sajta) Nadreñena stavka – ovde možemo da naznačimo gde želimo da nam se stavka nalazi.

Ukoliko želite da privremeno onesposobite neku stavku. 16 . Nakon pritiska na dugme Sačuvaj pojaviće se lista sa svim stavkama menija. Ostaje nam da kažemo da pomoću opcije Ureñivač menija (slika 17) kreiramo novi meni. štiklirajte selektor ispred imena stavke. Reorganizacijom brojeva u koloni Redosled te tabele menjate redosled stavki menija. dok opcija Kanta za smeće (slika 17) obezbeñuje brisanje menija.Administracija Joomla portala Slika 20 – Kreiranje stavke menija Slika 21 – Odabir članka koji se vezuje za stavku menija Ovim ste uspešno dodali stavku menija vašem meniju. Stavka će automatski u koloni Objavljeno dobiti crvenu ikonicu i neće se prikazivati. Analogno tome. ukoliko želite da ponovo omogućite prikazivanje neke stavke menija. a potom dugme Neobjavljeno. selektujte tu stavku i kliknite na dugme Objavljeno.

Administracija Joomla portala 5. pa da klikom na Opširnije dobijemo celu stranicu izabranog članka. To je zgodno ako želimo da na toj jednoj strani (Makita bušilice) prikažemo sve ove članke.1. sada. a zatim Kategorija/Prikaz kategorije kao blog (2. želimo da kada kliknemo na meni stavku Makita bušilice.). Takoñe. recimo. Makita bušilica 200w i još neke tipove Makita bušilice. 17 . Slika 23 Iz liste Stavka menija (slika 24).). Prikaz kategorije kao blog Pogledajmo sada kako se kreira meni stavka na koju kada kliknemo se otvara stranica sa svim člancima koji pripadaju istoj kategoriji. Ako smo u prethodnom primeru imali kategoriju Makita bušilice i u njoj članke Makita bušilica 150w. Biramo iz glavnog menija opciju Meni i iz padajuće liste izbor Main Menu (Glavni meni) kao na slici 22. odabraćemo opciju Članci (1. Pokazaćemo sada kako se to radi. da nam se otvori stranica sa prikazom svih ovih članaka. Slika 22 A zatim kreiramo novu stavku menija (slika 23). možemo da namestimo da nam na toj jednoj strani budu prikazane samo uvodne informacije.

kao što najčešće radimo ili kao podstavku neke već postojeće stavke Objavljeno – ukoliko je stavka menija objavljena. Polje #kolone – koliko će se kolona prikazati u redu (na stranici) – obično 1 Polje #link – koliko stavki će se priakazati kao link – obično 0 (4. a od inicijalnog administatora sajta ćete dobiti informaciju o meniju koji reguliše prikazivanje sadržaja Vašeg sajta) Nadreñena stavka – ovde možemo da naznačimo gde želimo da nam se stavka nalazi.Administracija Joomla portala Slika 24 Kada nam se otvorila stranica Prikaz kategorije kao blog. Ovde čemo izabrati kategoriju koju želimo da prikažemo (Makita bušilice) U koraku 7. Polje #uvod . Polje #Vodeći – broj članaka koji se prikazivati kao vodeći (u punoj širini) – obično 0.) (2.) Naslov – Naziv stavke menija koja će se videti na web stranici unutar glavnog menija Drugo ime – ukoliko ostavimo prazno ovo polje.) (5.) 18 . u dnu stranice imaćemo navigaciju za prelazak na sledeću stranu) – obično onoliko koliko imamo članaka .upisujemo koliko članaka želimo da se prikaže na stranici sa uvodnim tekstom (ukoliko stavimo manji broj od broja članaka koje imamo. podešavamo kako će nam biti prikazan raspored članaka na stranici. Joomla automatski popunjava Prikaži u – u padajućoj listi biramo u kom meniju želimo da nam stavka bude prikazana (u ovom slučaju je to Main Menu.) (6.) (7. možemo da popunimo sledeća polja (slika 25): (1. Možemoje postaviti kao glavnu (Vrh).) (3. biće vidljiva na web stranici Prametri osnovni – najvažniji deo je postavljanje osnovnih parametara.

Primarni redosled (redosled po kojem će se prikazivati stavke) obično podešavamo na izbor Najstarije prvo. Prva opcija – Ne. čuvamo stavku menija na dugme Sačuvaj. Kada smo ovo namestili. pa će nam poslednji članak koji smo kreirali biti na prvom mestu. 19 .Administracija Joomla portala Slika 25 Ispod dela Parametri – osnovno imamo deo Parametri – Napredno (slika 26) Slika 26 Ovde je zanimljivo namestiti redosled kategorije. samo primarni redosled (za koju se obično odlučujemo) označava redosled stavki po kategoriji. Ispod.

a da klikom na Opsirnije procitamo ceo clanak. 5. Kreiramo članak kao iz opisa za kreiranje članaka. želimo da kada kliknemo na prethodno napravljeni meni Makita bušilice dobijemo stranicu sa samo uvodnim tekstom za članke koji pripadaju kategoriji Makita bušilice. Na slici 27. tj. 20 . Dakle. je prikazan članak Makita bušilica 150W koji će imati uvodni tekst koji će biti prikazan na stranici Makita bušilice i opširniji sadržaj. Slika 27.Administracija Joomla portala Pokazaćemo sada kako da napravimo da nam samo uvodne informacije nekog članka budu prikazane na stranici. a da klikom na Opširnije (koji se nalazi odmah ispod uvodnog teksta članka) pročitamo ceo članak. otvoriće nam se stranica tog članka.

Administracija Joomla portala Unosimo tekst koji će nam biti uvodni.) i tada se ispod uvodnog teksta pojavljuje linija (kao na slici 27). Ispod ove linije unosimo ostatak teksta koji će se prikazati kada kliknemo na dugme Opširnije. a zatim kliknemo na dugme Opširnije (korak 5. 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful