sebab haram riba

SEBAB-SEBAB PENGHARAMAN RIBA

1) Nas-nas dari Al-Quran dan Hadis tentang pengharaman Riba. 2) Mencerobohi kehormatan seorang Muslim dengan mengambil berlebihan tanpa ada pertukaran/iwadh. 3) Memudharatkan orang miskin/lemah kerana mengambil lebih daripada yang sepatunya. 4) Boleh menyebabkan putusnya amalan bantu-membantu sesama manusia. 5) Membatalkan perniagaan, usaha, kemahiran pengilangan dan sebagainya ini adalah kerana cara mudah mendapat wang menyebabkan keperluan asasi yang lain akan terabai dan terbengkalai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful