CUPRINS

I. MANAGEMENTUL ŞI MANAGEMENTUL DE PROIECT ÎN ORGANIZAŢIILE NONPROFIT GUVERNAMENTALE 1. Cadrul contextual- Organizaţiile nonprofit guvernamentale; Serviciul public 1.1. Organizatie publica –concept 1.2. Cadrul legal 1.3. Servicii publice – concept 1.4. Tipologia serviciilor publice 1.5. Rolul organizaţiilor nonprofit guvernamentale în societate 1.5.1. Domenii prioritare pentru dezvoltarea societatii civile romanesti 1.5.2. Managementul sistemului informational 1.5.3. Mecanisme de coordonare 1.5.4. Monitorizare si evaluare 1.5.5. Prezentarea indicatorilor de evaluare a progresului inregistrat prin implementarea programelor 2. Managementul şi managementul de proiect în organizaţiile guvernamentale 2.1. Consideraţii generale 2.2. Specificitatile managementului de proiect 2.2.1. Management public- necesitate si concept 2.2.1.1. Concept de parteneriat public privat 2.2.2. Nevoia de managementul de proiect 2.2.3. Subprocesele managementul de proiect 2.2.4. Etapele implementării unui sistem de managementul de proiect 2.2.4.1. Concept; Evoluţia conceptului 3. Instrumente moderne de managementul de proiect 3.1. Tabloul de bord ……………….. Bibliografie II. Prezentarea Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) 1. Date înfiinţare 2. Scurt istoric 3. Obiectul activităţii 4. Structura organizatorică 5. Activităţi desfăşurate …………………… III. Studiu de caz- Managementul unui proiect de cadastrul general si publicitate imobiliara a unei commune din, Dâmboviţa Ce este cadastrul? Ce rol are? In ce scop se realizeaza? De ce este atat de important? Legislatie Organizaţii guvernamentale Nevoia de proiect ,si obiectivele strategice Identificarea nevoilor in generarea proiectului ,, Managementul unui proiect de Cadastrul general si publicitate imobiliara a unei commune

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful