LI NE INFORMACIJE

Ime i prezime Adresa Telefon Fax E-mail Nacionalnost Datum ro enja

MILAN KOVA EVI IROKA UL.16 NIK I +38267822485 daliborka.p@live.com
16.12.1978 u NIK I U

RADNO ISKUSTVO
‡ Datum (od-do) ‡ Naziv i adresa poslodavca ‡ Tip posla ili sektora ‡ Posao koji ste radili ‡ Glavni zadaci i odgovornosti Od maja 2005- septembra 2008 RAD U AGENCIJAMA ZA NEKRETNINE U KOTORU I BUDVI AGENT PRODAJE

OBRAZOVANJE I OBUKA
‡ Datum (od-do) ‡ Ime i tip obrazovne institucije ‡ Smjer i vje tine ste ene tokom obrazovanja ‡ Ste ena kvalifikacija ‡ Kvalifikacija na nivou dr ave (ukoliko postoji) Diplomirao februar 2009 FAKULTET ZA POMORSTVO U KOTORU SMJER UPRAVLJANJE MENAD MENT IN INJER POMORSTVA

..

LI NE VJE TINE I KOMPETENCIJE
Ste ene tokom ivota I karijere, ali koje nijesu nu no uklju ene u formalne diplome i kvalifikacije

Odli ne vje tine komunikacije i prezentacije .Veliki stepen kulturne tolerancije. Spremnost na timski rad. Hobi muzika,knjizevnost. Sport plivanje.

Excel. Access Power Point VOZA KA DOZVOLA B KATEGORIJE . posebne vrste opreme« RAD NA RA UNARU MICTOSOFT OFFICE Word.S TRANI JEZICI ‡ Jezik ‡ itanje* ‡ Pisanje* ‡ Konverzacija* ENGLESKI ODLI AN ODLI AN ODLI AN * Nivo znanja: odli an / dobar / osnovni ‡ Jezik ‡ itanje ‡ Pisanje ‡ Konverzacija RUSKI ODLI AN ODLI AN ODLI AN ‡ Jezik ‡ itanje ‡ Pisanje ‡ Konverzacija TEHNI KE VJE TINE I KOMPETENCIJE Rad sa ra unarima. Internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful