P. 1
Diploma - Www.tocilar.ro

Diploma - Www.tocilar.ro

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:
Published by Andrei Ana

More info:

Published by: Andrei Ana on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor

1

CAPITOLUL I: CADRUL LEGISLATIV LEGEA CONTABILITATII NUMARUL 82/1991 MODIFICATA SI

COMPLETATA PRIN ORDONANTA NUMARUL 61/31 AUGUST 2001 Legea contabilitatii prevede ca: societatiile de comerciale,societatile/companiile cercetaredezvoltare,societatile

nationale,regiile

autonome,institutiile

nationale

cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea propie,respectiv contabilitatea financiara,potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. Comform legii contabilitatii se prevede : contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,evaluarea, cunoasterea,gestiunea si controlul activelor,datoriilor si capitalurilor propii, precum si a rezultatelor obtinute bdin administrarea persoanelor juridice si fizice prevazute la articolul 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si fluxurile de trezorerie,atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali,creditorii financiari si comerciali,clientii,institutiile guvernamentale. In lege se prevede ca: - contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala. - contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Comform prevederilor, Ministerul Finantelor emite planul de conturi general, modelele ,registrelor si bilanturilor contabile,formularele comune privind activitatea financiara si contabila,normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Pagina 1 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru banci se elaboreaza de Banca Nationala a Romaniei si se aproba de Ministerul Finantelor. De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilant,respectiv dare de seama contabila in cazul institutiilor publice,denumit in prezenta lege “bilant contabil”; si Ministerul Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partide simpla,precum si cele care intocmesc bilant contabil. In prezenta lege se stabileste ca inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic,potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor de mai sus. Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,dobindind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat sau le-au inregistrat in contabilitate. 2. Legea contabilitatii prevede ca inregistrarile din contabilitate a bunurilor mobile si imobile se fac la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei,creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala. De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: La inceputul activitatii Cel putin odata pe an pe parcursul functionarii sale In cazul fuzionarii/incetarii activitatii si in alte situatii prevazute de lege. Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice. Se prevede ca evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea lor in bilantul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor. Se specifica faptul ca documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la articolul 1 il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine fidela si clara,completa a patrimoniului,a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
Pagina 2 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Comform legii contabilitatii persoanele prevazute la articolul 1 organizeaza si tin contabilitatea ,in compartimente distincte,conduse de directorul financiar-contabil. Prin exceptie functiile respective pot fi indeplinite si de persoane cu studii medii care au calificarea corespunzatoare cu avizul Ministerului de Finante. Contabilitatea persoanelor de la articolul 1 poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice cu calitatea de contabil autorizat. Raspunderea patrimoniului. Persoanele fizice de la aliniatul 1 raspund cu personalul din subordine de tinerea contabilitatii; cand contabilitatea nu se tine de persoane autorizate raspunderea revine patronului. La societatile comerciale unde contabilitatea nu este organizata, nu au personal calificat,sau contaracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii;Ministerul Finantelor stabileste in functie de evolutia inflatiei,de dezvoltarea profesiei limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea bilantului contabil de persoane autorizate. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte,nu au personal calificat pentru conducerea contabilitatii si intocmirea darilor de seama privind executia bugetara pot incadra personal de specialitate prin incheiere de conventii civile. pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului,ordonatorului de credite sau altei persoane ce are obligatia gestionarii

3.

1.2 REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA LEGII CONTABILITATII

1. Potrivit legii contabilitatii obligatia organizarii si conducerii contabilitatii propii revine :regiilor autonome,societatilor comerciale,societatilor agricole,organizatiilor cooperatiei mestesugaresti,Bancii Nationale a Romaniei si societatilor bancare,institutilor publice de subordonare centrala sau locala,unitatilor de asigurari sociale,altele decat cele de

Pagina 3 din 143

Pagina 4 din 143 .care exercita controlul financiar preventiv si de gestiune. in conturi analitice si sintetice cu ajutorul registrului jurnal si al cartii mari.dupa data de intocmire sau de intrare in unitate. Registrul jurnal.a celor care presteaza activitati independente si care sunt inmatriculate la Oficiul registrului comertului. cursuri si referate postate de utilizatori. 5. Inregistrarile se fac cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative.publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute 3. In aplicarea prevederilor articolului 2 si a articolului 6 din lege persoanele juridice si fizice prevazute la punctu 1. 2. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv care se inscriu in registrul inventar. Unitatile patrimoniale se clasifica in mari .sindicatelor.unitatilor de cult precum si celorlalte persoane care au dobindit personalitate juridica.ro ! Arhiva online cu diplome. Prevederile legii se aplica si persoanelor fizice cu calitate de comerciant.Vizitati www.fundatiilor. 6. Controlul operatiilor patrimoniale se face de catre persoanele care conduc contabilitatea .precum si bilantul contabil.mijlocii si mici.denumite in cuprinsul acestui regulament unitati patrimoniale au obligatia sa asigure in conditiile legii: Intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii Inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale Inventarierea patrimoniului unitatii Intocmirea bilantului contabil Controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate Furnizarea.intocmite potrivit nirmelor constituie documente oficiale pentru exercitarea controlului si pot fi admise ca proba in justitie. 4.registrul-inventar si cartea mare cu documentele justificative. Comform legii documentele justificative ce stau la baza inregistrarilor angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. 4.tocilar. stat.vizat aprobat sau inregistrat in contabilitate. 7.Sunt supuse inventarierii si bunurile aflate temporar in pastrare sau in custodie.cenzori.

Planul de conturi are 9 clase de conturi notate cu o cifra.operatii in devize se inregistreaza in contabilitate atat in devize cat si in lei.Vizitati www.contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure: Inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor patrimoniale Stabilirea totalului. cursuri si referate postate de utilizatori. 10.a beneficiilor sau pierderilor 19. In conformitate cu prevederile legii pentru evaluarea elementelor patrimoniale se stabilesc regulile urmatoare: la data intrarii in patrimoniu:bunurile se evalueaza si se inregistreaza la valoarea de intrare b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoare actuala/de utilitate a fiecarui element in parte .formulare comunea activitatii financiare si contabile Modelele bilanturilor contabile si normele metodologice de intocmire a lor 12.elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrarein patrimoniu cu ocazia inventarierii. d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum:bunurile se evalueaza si Pagina 5 din 143 .comertul exterior prestariile de serviciisi executariile de lucrari externe . Potrivit legii contabilitatii.denumita valoare de inventar stabilita in functie de utilitatea bunului si de pretul pietei.norme metodologice privind utilizarea lui Modelele registrelor contabile.conturi sintetice de gradul I cu trei cifre. Documentele contabile oficiale se tin in limba romana si in moneda nationala. c) la incheierea exercitiului. 11.sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor Intocmirea lunara a balantei de verificare Prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute. 8 .tocilar. 9. Operatiile privind investitiile de capital strain titlurile de valoare.executiei bugetului de stat si a intocmirii balantelor financiaresi a bilantului pe ansamblul economiei nationale sunt furnizate de catre unitatile patrimoniale prin bilant contabil si darile de seama. Planul de conturi este destinat tuturor unitatilor patrimoniale ce desfasoara activitati economice.schimbul valutar. Conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii cele din clasele 8-9se vor adapta si completa in functie de specificul activitatii si necesitati propii.conturi sintetice de gradul II cu patru cifre.grupe de conturi simbolizate cu doua cifre. Comform legii contabilitatii Ministerul Finantelor emite: Planul de conturi general.ro ! Arhiva online cu diplome.Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national. 17.

veniturile si rezultatele obtinute de acestea. bancile. clara a patrimoniului si completa a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. PREVEDERILE PATRIMONIULUI LEGALE A ORGANIZARII CONTABILITATII In conformitate cu prevederile legii contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza de regula in compartimente distincte. titlurile de valoare. si contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli. care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale. Comform legii se prevede ca obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile.ro ! Arhiva online cu diplome.contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. Tot odata se specifica ca valoarea actiunilor emise sau a altor titluri si a varsamintelor efectuate in contulcapitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate. inclusiv solul. Comform prevederilor din legea contabilitatii specifica faptul ca contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta. Metodele de evaluare alese trebuie sa fie aceleasi in tot timpul exercitiului si de la un exercitiu la altul. 20. drepturi si obligatiile unitatilor patrimoniale. Pagina 6 din 143 ..precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiilor patrimoniale efectuate.organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor articolelor din lege.Potrivit prevederilor din legea contabilitatii documentul oficial de gestiune al unitatii patrimoniale il constituie bilantul contabil. cursuri si referate postate de utilizatori. Contabilitatea generala. cheltuielile. prevazute in lege si in regulamentul de aplicare a legii contabilitatii. bogatiile naturale. dupa natura lor. denumita si financiara are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia.Vizitati www. care trebuie sa dea o imagine fidela. disponibilitatile banesti. 22. conduse de contabilul-sef sau directorul financiar-contabil.clientii . sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.. 5.tocilar. zacamintele si alte bunuri cu potential economic.furnizorii. se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile propii cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii.

6. pe structura clasificatiei bugetare.ro ! Arhiva online cu diplome.4 ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale .tocilar. in contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar si repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii. In lege se prevede ca contabilitatea cheltuielilor de finantare din mijloacele si extrabugetare asigura atat evidenta platilor de casa.faze. potrivit legii. Comform legii contabilitatii. Contabilitatea de gestiune este destinata in principal pentru inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii. si se prevede ca contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri. dupa natura lor. sectii.lucrarilor executate si serviciilor prestate. Pagina 7 din 143 .respectiv pe activitati. pentru a le ordona dupa destinatie in vederea calcularii costului efectival productiei obtinute.precum si calculul costului de productie al produselor fabricate.decontarea productiei. decontarii acestei productii si stabilirii abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in scopul efectuarii controlului bugetar asupra costurilor. In acest sens pe langa conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor pot fi utilizate conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare in functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale. Conturile cu ajutorul carora se realizeaza contabilitatea cheltuielilor de productie si calculatia costurilor sunt conturi de gestiune. in functie de specificul activitatii si necesitatile propii ale acesteia. cursuri si referate postate de utilizatori.. In felul acesta se creaza independenta contabilitatii de gestiune fata de contabilitatea financiara. Aceste conturi au menirea de a prelua cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiara unde s-au inregistrat dupa natura lor.urmarirea si controlul executarii acestora in scopu cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale. 1.sa intocmeasca bugetul de venituri si cheltuieli.inclusiv a productiei in curs de executie. cat si a cheltuielilor efective.Vizitati www.

In planul de conturi general . 925 “cheltuieli de desfacere” Grupa 93: 931 “costul productiei obtinute” 933 “costul productiei in curs de executie” Trebuiesc indeplinite conditii necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. a registrelor si bilanturilor contabile.tocilar.aceste conturi sunt cuprinse in clasa 9-“conturi de gestiune” si au caracteristica principala ca la sfarsitul exercitiuluifinanciar nu apar in bilantul contabil nintucat datele si informatiile pe care le ofera au fost deja inregistrate in contabilitatea financiara.organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia. Pagina 8 din 143 . Clasa 9 se imparte in 3 grupe: 90”decontari interne” 92”conturi de calculatie” 93”costul productiei” Aceste grupe se impart si ele astfel: Grupa 90: 901 “decontari interne privind cheltuielile” 902 “decontari interne privind productia obtinuta” 903 “decontari interne privind diferentele de pret” Grupa 92: 921 “cheltuielile activitatii de baza” 922 “cheltuielile activitatilor auxiliare” 923 “cheltuielile indirecte de productie” 924 “cheltuieli generale de administratie” 7. respectarea regululor de intocmitre a bilantului contabil si publicarea acestuia in monitorul oficial al Romaniei. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii.precum si pastrarea documentelor justificative. Aceste conturi au functie contabila mai elastica in ceea ce priveste debitarea si creditarea lor.

ca fiind costul de achizitie pentru stocurile cumparate. stare si amplasare Bunurile procurate cu titlu oneros.Vizitati www.depozitarea acestora. inregistrate in contabilitate se pot grupa astfel: Cheltuieli directe: care cuprind materii prime. DEFINIREA SI CONTINUTUL COSTULUI DE ACHIZITIE SI A COSTULUI DE PRODUCTIE In comformitate cu prevederile articolului 7 si a articolului 9 din lege. Pentru calcularea costurilor de productie cheltuielile . Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare. Cheltuieli indirecte : sau cheltuieli comune ale sectiei cuprind cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor si cheltuielile generale ale sectiei.contributia privind asigurarile sociale si protectia sociala si alte cheltuieli directe. pentru evaluarea elementelor patrimoniale se stabilesc urmatoarele reguli : La data intrarii in patrimoniu: bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare sau valoare contabila Valoarea contabila se stabileste astfel : Bunurile reprezentind aport la capitalul social s-au obtinut cu titlu gratuit. la valoarea de achizitie denumita si cost de achizitie. costurile de transport si de manipulare si alte costuri accesorii de achizitie direct imputabile. 8. cursuri si referate postate de utilizatori.5. identificat bdupa caz.dupa natura lor. In principiu la intrare stocurile sunt evaluate la costul istoric. Pagina 9 din 143 . remizelor primite de la furnizori. Altfel spus costul de achizitie este egal cu pretul de facturare minus reducerile comerciale.materteriale directe. Cheltuieli de desfacere care sint ocazionate de vanzarea produselor fabricate Cheltuieli generale de administratie: sunt determinate de administrarea si conducerea unitatii patrimoniale in ansamblul ei.inclusiv taxele de import si celelalte taxa de cumparare. receptia. la valoareade utilitate in functie de pretul pietei. cu exceptia rabaturilor. remuneratii directe.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. 1.

serviciilor prestate. De asemenea pot fi incluse dobinzile la credite bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie. celelalte c cheltuieli directe de productie. Cheltuielile variabile sunt acelea a caror marime evolueaza proportional cu productia. alte cheltuieli. si cele generale de administratie se pot grupa in functie de dependenta lor fata de volumul de productie in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe.Vizitati www. fiind relativ constante pe unitatea de produs precum : consumuriile de materii prime si materiale auxiliare directe.acesta cuprinde costul de achizitie al materiilor prime si materialelor. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor. consumurile de materiale directe. orele de functionare a utilajelor si alti factori care sa asigure repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra produselor. nici cheltuielile exceptionale.tocilar. repartizate rational asupra produselor fabricate. indirecte . Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere se obtine costul complet al acestora.in afara de cazul in cand conditiile specifice de exploatare justifica luarea lor in consideratie. iar in cazul in care identificarea lor nu este posibila pe produs. lucrarilor executate. Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt in general excluse din costul de productie. Se mai poate defini costul de productie si astfel . cursuri si referate postate de utilizatori. In toate cazurile cand in contabilitatea de gestiune s-au inclus in costurile de productie alte elemente decat cele prevazute la articolul 19 litera "a” la inchiderea productiei in curs de executie. Pagina 10 din 143 . acestea se vor exclude din costul de productie fiind considerate costuri neincorporabile. Nu se include in costul de productie costul subactivitatii. formeaza costul de productie. Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport de costul de sectie .salariile directe. Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care sau efectuat. aferente perioadei.ro ! Arhiva online cu diplome. Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie. acestea pot fi repartizate asupra costului acestora proportional cu greutatea sau volumul produselorlivrate sau in functie de alte criterii.de desfacere. Cheltuielilr financiare nu se include in costul de productie. energia. combustibilul. Cheltuielile directe. lucrarilor executate si serviciilor prestate. remuneratii directe.

ro ! Arhiva online cu diplome. indiferent de oscilatiile volumului de productie precum : cheltuieli generale ale intreprinderii.tocilar. DETERMINAREA COSTULUI SUBACTIVITATII Prin aplicarea metodelor de calculatie a costurilor prevazute in regulament.Vizitati www. Pentru elementele de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. Se poate face evaluare la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum. Diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion. este necesar sa se asigure determinarea costului subactivitatii. Evaluarea elementelor patrimoniale se poate face la inchiderea exercitiului. De regula acest cost nu se include in costul produselor ci se reflecta direct in rezultatul exercitiului. Costul subactivitatii se poate determina dupa formula : Pagina 11 din 143 . elementele se mentin la valoarea de intrare. Pentru elementele de pasiv diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate.bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. cursuri si referate postate de utilizatori.si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventariere si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii sau se constituie un provizion cand deprecierea este reversibila. valoarea elementelor se mentine la valoarea lor de intrare. o parte din cheltuielilecomune ale sectiei si din cheltuielile de desfacere. Costul subactivitatii reprezinta acea parte a cheltuielilor fixe aferente gradului de neutralizare a capacitatii. 9. Cheltuielile fixe sunt acelea care au un nivel relativ constant.

nivelul real al activitatii Costul = cheltuieli * (1) subactivitatii fixe nivelul normal al activitatii 10. specificul activitatii si necesitatiile propii. in functie de organizarea procesului de productie. In costul subactivitatii vor fi incluse si pierderile din rebuturi determinate de esecul tehnic al productiei.tocilar. metoda globala. gradul de utilizare a capacitatii de productie sau alti factori. in productia industriala sau de serie. Metoda costurilor standard sau normate consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor atat a cheltuielilor directe cat si a celor indirecte cuprinse in costul de productie sub forma unor antecalculatii. Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate in calcul: volumul productiei. La aplicarea acestei metode. Prin adaugarea sau scaderea lor. se determina costurile efective ale productiei obtinute. metoda pe comenzi. ore de functionare a utilajelor. dupa caz. metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimoniala.ro ! Arhiva online cu diplome. Abaterile de la costurile standard se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte . Pagina 12 din 143 . metoda pe faze. obiectul evidentei si calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate de produse sau de semifabricate. Metoda pe comenzi se aplica. de regula.Vizitati www. la costurile standard. METODE DE CALCULARE A COSTURILOR Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate. cursuri si referate postate de utilizatori. care reprezinta elemente asamblabile ale produselor.

Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din prudusul in cauza.Vizitati www. astfel ca la finele perioadei de gestiune.costurile de productie fiind inregistrate in conturi deschise lunar pe fiecere faza. prin procedee conventionale. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului pentru aceleasi produse se mentine pana la sfarsitul anului. dupa. sa se obtina costul efectiv al produsului finit. la sfarsitul perioadeinu exista semifabricate sau productie neterminata. In cazul in care se fabrica loturi npartiale de produse care se predau la magazie inainte de terminarea intregii comenzi. in lipsa costului efectiv. prin cumularea cheltuielilor in ultima faza de productie. la costul antecalculat sau la costul efectiv al produselor similare. inregistrate la comanda in cauza. Metoda pe faze este folosita . La decontarea pertiala. unde pentru obtinerea produsului finit se pargurg in procesul de fabricatie mai multe faze. de regula. Eventualele diferente care apar la determinarea comenzii se include in costul efectiv al ultimului.in unitatile patrimoniale care au ca obiect productia de masa. aceste produse se evalueaza . 11. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 13 din 143 . Metoda globala se aplica de catre unitatile care fabrica un singur produs.prin impartirea acestor cheltuielila numarul de unitati produse din fiecare comanda. Costul unitar se calculeaza. Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile si includerea in costul efectiv al produsului numai a celor variabile. respectiv diferenta dintre pretul de vanzare si cheltuielile variabile. la care . dupa terminarea comenzii.ro ! Arhiva online cu diplome. Obiectul de calculatie il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie . cheltuielile ce se repartizeaza asupra produselor terminate si predate la magazie nu vor putea depasi suma cheltuielilor efective. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieliale perioadei si afecteaza marja. Metoda consta in colectarea cheltuielilor directe pe comenzi si repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe fiecare comanda in parte.tocilar.

Japonia.Marea Britanie si SUA au Comisia Internationala A Normelor Contabile(IASC). Franta. la modul general obiectivul IASC este de a realiza uniformizarea principiilor contabile utilizate pentru situatii financiare ale intreprinderii si ale altor organisme din lumea intreaga. Standardul se aplica la contabilitatea stocurilor in situatiile financiare intocmite in sistemul costului istoric cu exceptia urmetoarelor categorii de stocuri : Productia in curs de executie. inclusiv orice reducere pana la valoarea realizabila neta.Obtinerea in cadrul contractelor de constructii inclusiv contractele de prestari servicii direct legate de acestea.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Din 1983 membrii IASC include toate organismele profesionale contabile membre ale Federatiei Contabililor. In acest scop la 29 iunie 1973 la Londra reprezentantii principalelor organizatii contabile din Australia. Canada.(IASC 11”contracte de constructii”) Instrumentele financiare Pagina 14 din 143 . CONTABILITATEA STOCURILOR Obiectivul acestuia este descrierea tratamentului pentru contabilitatea stocurilor in sistemul costului istoric. Germania. IASC 2.ro ! Arhiva online cu diplome. STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE Demersul contabil in intreprinderile multi nationale sau in intreprinderile mari ce sunt cotate pe pietele financiare este sinonim cu apelul la un limbaj comun in materie de contabilitate la nivel mondial.Vizitati www. Standardul furnizeaza indicatiile practice referitoare la : Determinarea costului stocurilor 12 Recunoasterea ulterioara a acestor costuri drept cheltuieli .

miniere. materiale. mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile necesare vanzarii. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde : manopera.ro ! Arhiva online cu diplome. forestiere. alte consumabile destinate utilizarii in procesul de productie Costul stocurilor cuprinde toate cheltuielile aferente achizitiei si prelucrarii si alte costuri suportate de intreprindere pentru a aduce stocurile in forma si locul in care se gasesc in prezent. de animale. materiale si alte consumabile ce vor fi folosite in procesul de productie. taxe de import si alte taxe cu exceptia acelora pe care intreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale. Produsele finite si productia in curs de executie Materii prime. materiale si servicii. cheltuieli cu regia fixa si variabila. indiferent de volumul productiei b) regia variabila formata din acele costuri de productie care variaza direct proportional/aproapr direct proportional cu volumul productiei.Vizitati www. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. Stocurile sunt active: Detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii In curs de productie in vederea vanzarii Sub forma de materii prime. ce aprtin producatorilor in cazul in care sunt evaluate la valoarea realizabila neta pe baza unor practici bine stabilite din anumite sectoare.Terenurile si alte propietati imobiliare detinute cu scopul de a fi revandute.produse agricole. Stocurile include : Bunuri cumparate si detinute cu scopu revanzarii. 13. cursuri si referate postate de utilizatori. Stcul de pasari. Costul de prelucrare a stocurilo cuprinde : Costuri directe si costuri indirecte de productie care cuprind: a) regia fixa formata din costuri indirecte care raman relativ constante. Pagina 15 din 143 . Costul de transport. manipulare si alte costuri ce pot fi atribuite achizitiei de produse finite. alte costuri legate de personal direct angajate in furnizarea de servicii. Costul de achizitie a stocurilor cuprinde pretul de cumparare.tocilar. pentru prestarea de servicii.

valoarea lor contabila trebuie recunoscuta ca o cheltuiala in perioada cand a fost recunoscut venitul corespunzator. Metoda FIFO presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie a primei intrari. Termenul de venituri include acele venituri care apar in cursul desfasurarii de o intreprindere a activitatii sale curente si e regasit sub diferite denumiri ca : vanzari. valoarea acestora trebuie diminuata pana la aceasta valoare pentru respectarea principiului prudentei. Metoda LIFO presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari.Pe masura epuizarii lotului bunurile iesite di gestiune se evalueaza la costul de achizitie a lotului urmator cronologic. dobanzi. onorarii. Obiectivul este prescrierea tratamentului contabil a veniturilor generale de diverse tipuri de tranzactii si evenimente. Cand stocurile sunt vandute . Costul mediu ponderat presupune calculul costului aferent fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor similare aflate in stoc la sfarsitul perioadei si a costurilor elementelor similare produse/ cumparate in cursul perioadei. redevente. costul istoric cu exceptia celor care nu sunt fungibile sau sunt destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin metoda FIFO sau a costului mediu ponderat. IASC 18 “Venituri” In cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare. Pagina 16 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. costurile stocurilor cu exceptia celor care nu sunt fungibile sau sunt destinate unor comenzi distincte trebuie determinate prin metoda LIFO. Tratamentul contabil alternativ presupune ca .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Valoarea realizabila neta se foloseste cand costurile stocurilor nu vor fi recuperate. veniturile sunt definite drept majorari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul exercitiului financiar in urma intrarilor activelor sau a diminuarii obligatiilor. Pe masura epuizarii lotului bunurile iesite din gestiune se evalueaza la cost de achizitie a lotului anterior cronologic. Tratamentul contabil de baza este acela ca .

Standardul trebuie aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din : Vanzarea bunurilor Prestarea de servicii Utilizarea de terti a resurselor intreprinderii care genereaza venit ca : dobinzi. Suma veniturilor dintr-o tranzactie este determinata de obicei printr-un acord intre societate si utilizatorul activului. Veniturile trebuiesc evaluate la valoarea justa a mijloacelor de plata de primit sau primite.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Venitul din prestarea serviciilor presupune ca atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod rezonabil venitul aferent tranzactiei trebuie sa fie recunoscut in functie de stadiul de executie a contractului la data inchiderii exercitiului. Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate in cursul activitatii obisnuite . sunt excluse din venituri sumele colectate in numele unor terte parti ca : taxe pentru bunuri si servicii. dividende trebuie recunoscute cand : Este posibil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa intre in societate Suma veniturilor poate sa fie determinata in mod rezonabil. tva . In contabilizarea veniturilor este importanta determinarea momentului la care trebuie recunoscut un venit. cand aceste fluxuri se manifesta in cresteri ale capitalurilor propii altele decat cele provenite din partea participantiilor la acest capital propiu. Criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzarea bunurulor sunt aplicate separat pentru fiecare tranzactie pentru a putea reflecta realitatea econimica. Veniturile generate de utilizarea de catre terti a activelor societatii ce genereaza dobinzi.tocilar. 14 Veniturile include doar fluxurile brute de beneficii economice primite/ de primit de catre societate in nume propiu.Vizitati www. Acesta este recunoscut cand exista posibilitatea ca societatii sa-i revina in viitor anumite beneficii economice.acestea nu au ca rezultat cresteri ale capitalurilor propii. dividende. Principiile schimburilor de bunuri sau servicii sunt : Pagina 17 din 143 .

tocilar. CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Contabilitatea stocurilor si a comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale .semifabricatele. destinate : Fie a fi vandute in aceiasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie Fie a fi consumate la prima utilizare a lor In cadrul stocurilor propiu zise se cuprind : 15.Vizitati www. prin care se inteleg produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza tertilor. fie prin actualizarea ansamblului incasarilor viitoare la rata dobinzii pe care ar procurao un activ financiar de risc echivalent cu cel al cumparatorului. sau transformata materiale consumabile care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi de regula in produsul finit. Pagina 18 din 143 . bunurile pe care unitatea patrimoniala le cumpara in vederea revanzarii materiile prime . fie in starea lor initiala. care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial. respectiv .ro ! Arhiva online cu diplome. Un venit financiar poate fi determinat fie prin diferenta fata de pretul utilizat in conditiile in care plata s-ar fi facut imediat. cand bunurile/ serviciile schimbate sunt de natura si de valori similare nu se contabilizeaza nici un venit in cazu unui schimb contra unor bunuri/servicii primite corecteaza cu sumele lichiditatilor transferate cand valoarea bunurilor /serviciilor primite nu poate fi masurata in mod fiabil valoarea bunurilor /serviciilor cedate se trece drept baza de referinta. Produsele. marfurile. cursuri si referate postate de utilizatori.

Ambalajele de natura obiectelor de inventar care nu circula pe baza de decontare ci se folosesc numai in interiorul unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate in categoria obiectelor de inventar.Vizitati www. putand fi depozitate in vederea livrarii. respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel.ro ! Arhiva online cu diplome. dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV) si a paratele de masura si control (AMC) afectate fabricarii produselor in serie sau in masa se include de regula esalonat in costurile de productie ale acestor produse. Baracamentele si amenajarile provizorii sunt bunurile care achizitionate sau construite de unitatile patrimoniale pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii. prevazute in procesul tehnologic. coloniile de albine. precum si bunurile asimilate acestora. Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare. Pagina 19 din 143 . intr-o perioada de cel mult trei ani. Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral.tocilar. produsele finite. baracamentele si amenajarile provizorii. materialele recuperabile sau deseurile animale si pasari . O categorie distincta in cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar. Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. Tot in cadrul productiei in curs de executie se cuprind si lucrarile si serviciile. la darea lor in folosinta. studiile in curs de executie sau neterminate. destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii comform contractului. si animalele pentru productie. sau esalonat. sau a fi livrate tertilor. crescute si folosite pentru reproductie . Valoarea sculelor. 16. adica produsele care au parcurs in intregime procesul de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii patrimoniale. indiferent de valoarea lor. Produsele reziduale reprezentand rebuturile. Ambalajele In categoria ambalajelor se include ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate. cursuri si referate postate de utilizatori. precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate.

marfuri. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure : receptionarea tuturor materialelor intrate in patrimoniul unitatii si inregistrarea lor la locurile de depozitare. obiectele de inventar. Pagina 20 din 143 .in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. semifabricatele si produsele finite. materiale consumabile.Vizitati www. obiecte de inventar. Potrivit legii detinerea de valori materiale si banesti sub orice formra si cu orice titlu. precum si efectuarea de operatii patrimoniale. si bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in contabilitate. metodei “ primei intrari – primei iesiri” FIFO sau a metodei “ultimei intrari –prime iesiri” LIFO. In situatii de decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in propietate unitatii patrimoniale se procedeaza astfel : . cursuri si referate postate de utilizatori. de propietate se inregistreaza la intrari si la iesiri atat in gestiune cat si in contabilitate.ro ! Arhiva online cu diplome. a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale. ambalaje aste bunuri procurate cu titlu oneros la costul de achizitie. Bunuri aprovizionate sau vandute cu clauze de rezerve. Bunurile de natura celor prevazute mai sus sunt considerate ca fiind in propietatea unitatii patrimoniale care le detine aici incluzindu-se si bunurile aflate in custodie. produselor. marfurilor si a altor bunuri de natura stocurilor se poate face si la pretul standard pe baza preturilormedii ale bunurilor respective. fara inregistrarea lor in contabilitate sunt interzise. La intrarea in patrimoniu bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel : materii prime. in prelucrare sau consignatie la terti. La iesirea din patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei “costului mediu ponderat” CMP. Productia in curs de executie. denumite si preturi de inregistrare. Animalele si pasarile la costul de achizitie sau costul de productie.tocilar. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime.bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate In cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea de bunurilor acestea se se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu astfel : bunurile livrate dar nefacturate se inregistreazaca iesiri din gestiune. ambalajele la costul de productie. Bunurile materiale primite pentru prelucrare.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Diferentele de pret astfel satbilite la intrarea bunurilor respective in patrimoniu se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor. Repartizarea diferentelor de pret asupra bunurilor iesite si asupra stocurilor se face cu ajutorul unui coeficient astfel :

17.

Coeficient sold initial a diferentelor de pret + diferente de pret a intrarilor de repartizare = Sold initial + valoarea intrarilor la a stocurilor la pret de inregistrare pret de inregistrare

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare si suma rezultatase inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestora la costurile de productie. Potrivit legii contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent sau intermitent. Daca se foloseste inventarul permanent in contabilitate se inregistreaza toateoperatiile de intrare si iesire.Daca se foloseste inventarul intermitent se stabilesc iesirile si inregistrarea lor in contabilitate pe baza stocurilor la finele perioadei. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar ,produse si alte bunuri si productia in curs de executie se constituie provizioana pe seama cheltuielilor.

PRINCIPII CONTABILE
Pagina 21 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului ,a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna credinta , regululie privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt : Principiul prudentei: potrivit acestuia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor , tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generale de desfasurare a activitatii exercitiului curent sau ulterior. Principiul permanentei metodelor : care conduce la continuarea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

18.

Principiul continuitatii activitatii : potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere a activitatii. Principiul independentei exercitiului : care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera. Principiul intangibilitatii bilantului de dechidere: a unui exercitiu care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent. Principiul necompensarii: potrivit caruia elementele de activ trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

19.

Pagina 22 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL II: TENDINTE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII DE GESTIUNE PE PLAN MONDIAL 2.1. Clasificarea cheltuielilor, a costurilor si a productiei Pentru o calculare corecta a costului de productie este necesr ca la inregistrarea cheltuielilor ocazionate de acesta sa se tina seama de destinatia ei si importanta acesteia, de locurile de productie care au ocazionat cheltuielile respective, felul lor si partcularitatile pe care le prezinta. Pentru delimitarea cheltuielilor se urmaresc cativa pasi: Primul pas in definirea cheltuielilor este faptul ca activitatile desfasurate de catre o intreprindere sunt consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.In conditiile in care consumurile de bogatie obtinuta sunt evaluate si masurate in unitati menetare, ale capata expresia generica de cheltuieli.Definirea cheltuielilor prin prisma consumurilor este cel mai des utilizata in teoria si practica economica.Astfel pentru a dobandi sau fabrica un anumit bun material sau serviciu o persoana juridica /fizica trebuie sa renunte la o “sansa”, tradusa printro utilizare de resurse. Un al doilea pas este circumscrierea la nivelul intreprinderii cu activitati industriale si comerciale a cheltuielilor si costurilor.Pentru a produce , intreprinderea are nevoie de resurse economice, pe care le achizitioneaza de pe piata, efectuind cheltuielile corespunzatoare.Pe masura ce aceste resurse sunt consumate in vederea obtinerii de produse si servicii ele devin costuri;astfel produsele si serviciile sunt purtatoare atat de costuri cat si de rezultate. Al treilea pas pentru definirea costurilor este stabilirea perioadei de referinta.Orice cheltuiala trebuie asociata unei perioade de gestiune ca sistem de referinta si poate fi anuala/ interimara(zi, luna).Raportate la perioada de referinta ,cheltuielile pot fi curente, in avans , de repartizat asupra mai multor perioade si de plata/realizat. Cheltuielile curente cuprind cheltuieli recunoscute de rezultatul perioadei(consum de materii prime). Cheltuielile in avans sunt constatate in perioada “N” dar recunoscute de rezultatul perioadei”N+1”(plata/incasarea anticipata a chiriilor). Cheltuielile de repartizat asupra mai multor perioade sunt constatate in perioada “N”,dar recunoscute in rezultatul perioadei “N+1”(cheltuieli cu reparatii capitale). Cheltuielile de plata sunt consumuri constatate la inchiderea perioadei pentru care nu s-au primit/intocmit documentele justificative care angajeaza cheltuielile. financiare, contabilitatea trebuie sa inregistreze la timp si in totalitate cheltuielile de exploatare.
Pagina 23 din 143

precum:cheltuielile de exploatare.Exista trei tipuri de cheltuieli calculate: cheltuieli de folosinta: sunt cheltuielile care se substituie cheltuielilor cu amortizarea din contabilitatea financiara.pentru activitatea cu ciclu lung de fabricatie.trebuie sa aibe in vedere pe langa clasificatia productiei si a locurilor de productie care au ocazionat cheltuielile in cauza si diferitele feluri /categorii de cheltuieli cu partcularitatile acestora. cursuri si referate postate de utilizatori. Cheltuielile din contabilitatea financiara sufera “retractari” inaintea integrarii lor in costuri avand ca obiect fie eliminarea anumitor cheltuieli/ substituirea unora dintre ele.ro ! Arhiva online cu diplome. a2)Cheltuieli calculate: sunt cheltuieli incorporate in costuri pentru un total diferit de cel ce figureaza in contabilitatea financiara. Inregistrarea corespunzatoare a cheltuielilor de exploatare si calcularea cu exactitate a costului productiei fabricate.avand un caracter normal in raport cu activitatea intreprinderii.tocilar. 20.cheltuieli cu dobanzile. Astfel devine necesara clasificarea cheltuielilor de productie dupa anumite criterii.Vizitati www.pentru a evita criterrle pur conventionale care servesc calcului amortizarilor in contabilitatea financiara se pot determina pentru includerea pe costuri”cheltuieli de folosinta” care difera de amortizari prin: -baza de amortizare a unei imobilizari trebuie sa fie valoarea ei actuala si nu valoarea ei de origine(costul istoric)pentru a tine cont de costul real de inlocuire.recunoscute drept costuri ale perioadei si costuri ale produsului in contabilitatea interne.Iin functie de nivelul lor de incorporare se disting: a1) Cheltuieli integral incorporabile: se include in costuri cu o suma identica celei inregistrate in contabilitatea financiara.Ele figureaza atat in contabilitatea financiara cat si in cea interna. -durata de amortizare trebuie sa fie o durata probabila de utilizare -cheltuiala de folosinta se incorporeza in costuri pe toata perioada de utilizare Pagina 24 din 143 . fie crearea altora. in functie de scopul urmarit. Se pot distinge urmatoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli incorporabile b) cheltuieli neincorporabile c) cheltuieli supletive a) cheltuielile incorporabile: sunt de regula cheltuieli angajate .

cheltuieli salariale: reprezentate de consumul de forta de munca si sunt sub forma remuneratiilor salariale.cheltuieli generale de administratie . consum de mijloace de munca. Se pot aminti: . a3) cheltuieli preliminate:sunt cheltuieli incorporate in costuri ce se substituie provizioanelor inregistrate in contabilitatea financiara.fie de numarul de ore de functionare a utilajului.Perioada de calcul a costurilor este de regula luna. Din punct de vedere al naturii /continutului economic.Nivelul de activitate se poate calcula in functie de volumul productiei.cheltuieli financiare si exceptionele De asemenea nu trebuie sa se includa in costul de productie costul subactivitatii.cheltuieli de desfacere . 21. ele reprezinta cheltuieli inregistrate in avans in conturile din clasa 6 din contabilitatea financiara si sunt eliminate din contabilitatea de gestiune pentru ca nu corespund conditiilor normale de functionare si de realizare a obiectului de activitate al intreprinderii. Pagina 25 din 143 .In costul subactivitatii se include pierderile din rebuturi.Cheltuielile supletive pot fi: -remuneratia capitalurilor propii:calculata la nivelul ratei medii a dobanzilor. b)cheltuieli neincorporabile: nu sunt costuri ale produsului. a4) Cheltuieli anticipate:”abonamentul” cheltuielilor anticipate permite integrarea in costuri a cheltuielilor din contabilitatea financiara..ro ! Arhiva online cu diplome.cheltuielile efectuate deja au fost inregistrate in contabilitatea financiara ca si cheltuieli in avans si vor fi incluse lunar in costuri in mod esalonat.cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli materiale: reprezentate prin consumuri de mijloace de productie.Provizioanele pentru deprecierea elementelor de activ nu pot face obictul calculatiei costurilor. cursuri si referate postate de utilizatori. c) cheltuieli supletive :sunt costuri recunoscute in contabilitatea de gestiune fara a se regasi in cea financiara si se poate calcula costuri comparate intre intreprinderi concurente.tocilar.plata contributiei unitatii la asigurarile sociale.Vizitati www. capitalurilor imprumutate -remunerarea intreprinzatorului individual permite compararea mai realista a doua intreprinderi in care personalul de conducere este salariat si a carui remunerare este o cheltuiala. constituite pentru reparatii capitale si alte provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii.

servicii/comenzi. a conducerii productiei si a activitatii.executarea mai multor lucrari.tocilar. 22 Din punct de vedere al scopului urmarit. sunt formate dintr-un singur element de cheltuiala care nu se mai poate descompune.cheltuieli indirecte .cheltuieli de exploatare . Dupa modul de repartizare si includere in costul obiectelor de calculatie sunt:cheltuieli directe :se identifica pe un anumit obiect de calculatie inca din momentul efectuarii lor si se include direct in costul obiectelor.Cheltuieli indirecte: privesc financiar fabricarea mai multor produse . Dupa comportamentul lor fata de volumul fizic al productiei. cheltuieli comlexe: sunt formate din mai multe elemente a cheltuielilor simple.cheltuieli generale de administratie Cheltuielile directe + chletuielile indirecte = costul de productie Costul de productie +cheltuieli generale de administratie+cheltuieli de desfacere=costul complet.cheltuieli directe . Dupa componenta cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli simple: au continut omogen.faze ca obiecte de calculatie. Din punct de vedere cum participa la crearea de noi valori avem:cheltuieli productive: au drept rezultat crearea de noi valori.ele apar datorita unor lipsuri pe linia organizarii productiei. sunt efectuate in scopu crearii conditiilor normale de desfasurare a muncii. Pagina 26 din 143 .cheltuieli neproductive:nu produc noi valori.cheltuielile sunt: Dupa natura lor: .cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli variabile:pe total isi modifica nivelul odata cumodificarea volumului fizic a productiei.ro ! Arhiva online cu diplome.cheltuieli financiare .Cheltuieli fixe: nu-si modifica nivelul indiferent de modificarea volumului fizic al productiei. cursuri si referate postate de utilizatori.cheltuielil de desfacere .cheltuieli exceptionale Dupa destinatie: .Vizitati www. Din punct de vedere al importantei pe care o au in procesu de productie sunt: cheltuieli de baza: sunt cele ocazionate de desfasurarea procesului tehnologic: cheltuieli de regie: nu au legatura directa cu procesul tehnologic.

serviciilor functionale. cercetare.productiva si nu dare de bani.Platile constituie in toate cazurile cheltuieli numai in sens financiar. Costul perioadei: este costul ales si recunoscut de contul de rezultate in perioada de referinta. Costul productiei: valoarea materialelor consumate si suma cheltuielilor reclamate de prelucrarea materialelor comform procesului tehnologic.Vizitati www. Calculatia costurilor se delimiteaza simultanca instrument international si ca instrument de gestiune vizand imbunatatirea performantei intreprinderii.unui produs.calcul denumesc calculatia costurilor.de oportuitate. 23. Existenta elementelor stocabile determina alegerea procedurii de atasare a echivalentului resurselor cumulate.necontrolabile.ascunse. Costul administratiei: reprezinta suma chletuielilor .marginale. a unui mijloc de exploatare.tocilar. masurare. manipularii. Factorul determinant care hotaraste daca o cheltuiala in sens financiar constituie un element de cost . Obiectul calculatiei costurilor il reprezinta colectarea si ventilarea veniturilor si cheltuielilor in vederea determinarii costurilor si rezultatelor analitice ale intreprinderii.o plata. Se disting urmatoarele tipuri de costuri: Costul aprovizionarii: reprezinta totalitatea cheltuielilor efectuate in procesul de aprovizionare.adica legatura ei nemijlocita cu o activitate concreta.transportului.ambalare.in sens larg cheltuiala este sinonima cu o “dare de bani”.este consumul.clasificare. informatica.cheltuielilor de publicitate. cheltuielile de productie se pot grupa:controlabile.indiferente. Procesele de evaluare. Nu trebuie confundate notiunile de cost si de cheltuiala.relevante. Pagina 27 din 143 . Din punct de vedere al posibilitatilor de evaluare a deciziei. cursuri si referate postate de utilizatori. Campul de aplicare este variat si astfel se poate calcula costul unei functiune economice a intreprinderii.Din acest punct de vedere se disting doua tipuri de costuri: Costul produsului :reprezinta costul atasat unui element stocabil si va servi la evaluarea stocurilor.ro ! Arhiva online cu diplome. Costul distributiei: cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente depozitarii.

ro ! Arhiva online cu diplome. Postcalculatiile pot fi in raport de scopul urmarit si metodologia folosita: Calculatii contabile Calculatii statistice Calculatii de analiza si control Tipurile de costuri pot fi grupate dupa urmatoarele criterii: Costul productiei Stocate Vanzari Pagina 28 din 143 . Cost vanzari Beneficii Vanzari Anglo-saxon Consumu ri In cursul perioadei Beneficii continental Momentul de calcul delimiteaza doua tipuri de costuri:costuri efective: calculate “aposteori” proceselor. cursuri si referate postate de utilizatori.pentru ca costurile recunoscute si puse in contrapartida cu vanzarikle acelei perioade vor depinde de alegerea facuta. pentru a pune in evidenta abaterile.Vizitati www. activitatilor de realizare a produselor.poate fi realizat in doua maniere: prima specifica practicii anglo-saxone.costuri prestabilite: calculate anterior realizarii proceselor.compara direct vanzarile si costurile produselor vandute.tocilar.faptelor.activitatilor/produselor ce reclama estimarea consumurilor de resurse.alegerea intre costul perioadei si costul produsului are un impact important asupra contului de rezulatate. Cost-controlul este o descompunere in sarcini productive si permite controlul riguros a costurilor si o ameliorare a randamentelor. si consta in confruntarea periodica intre standarde si realizari. Calculul rezultatului de exploatare.plus cheltuieli neimputabile produselor. Costul produsului va tranzita intotdeauna printr-un stoc. Al doilea mod este cel continental si consta in atasarea consumurilor constatate la ansamblu contrapartizilor ce le-au generat.

costuri indirecte:sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care echivalentul valoric al consumului de resurse nu se regaseste in contul produsului decat dupa calcule ulterioare.Se disting:costuri variabile: sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care consumul valoric de resurse se modifica in acelasi sens cu modificarea volumului fizic al productiei.Ele reflecta legatura de cazualitate intre consumurile de resurse si produsele care le genereaza. cursuri si referate postate de utilizatori. Dependenta fata de variatia nivelului de activitate: se pot determina costurile ce corespund unui anumit nivel de activitate. evolutia lor depinde de gradul de utilizare. Modul de identificare a consumurilor de resurse pe obiecte de calculatie diferentiaza doua tipuri de costuri:costuri directe: sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care echivalentul valoric al consumurilor de resurse poate fi identificat in costul produsului. Aceste cheltuieli sunt legate de functionarea intreprinderii. numesc costuri operationale.costuri fixe: sunt constituite din cheltuieli al caror nivel este constant si sunt legate de existenta intreprinderii si corespund pentru fiecare perioada unei capacitati de productie determinata. Ansamblul cheltuielilor ce se incorporeaza in costuri se descompun astfel: Variatia nivelului de Activitate Identificarea consumului pt obiectul calculat Costuri directe Costuri indirecte I II III IV Costuri variabile Costuri fixe I costuri variabile directe: cuprind cheltuieli ce depind de variatia nivelului de activitate si se regasesc in costul obiectului de calculatie. Distinctia “costuri directe/costuri indirecte”poate fi estinsa daca se au in vedere si alte posibilitati de identificare a consumului de resurse.si se mai 24.tocilar.Vizitati www.intensitate si randament in utilizarea mijloacelor disponibile. Pagina 29 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome.

costu unui produs poate fi corelat fie incorporand toate cheltuielile din contabilitatea finaciara. cursuri si referate postate de utilizatori. II costuri variabile indirecte: cuprind cheltuieli care se modifica la variatia volumului de activitate fara a fi afectate costul unui produs .1=volumul fizic al productiei in perioada curenta.Vizitati www. Costurile variabile se calculeaza cu formula: Cv=cv * x Cv=costuri variabile totale cv=cost unitar variabil x=volum fizic Pagina 30 din 143 . gr= (c/c / (x/x Evolutia costurilor antreneaza efecte(E) pozitive /negative. Exista doua categorii de costuri: Costuri complete: cuprinde cheltuieli in costul unui produs.dar sunt independente de volumul de activitate. IV costuri fixe indirecte:cuprind cheltuieli ce nu se modifica in in functie de volumul de activitate. Pentru caracterizarea comportamentului costurilor in functie de volumul fizic al activitatilor se poate utiliza: indicatorul gradului de reactie a costurilor : si exprima raportul dintre cresterea /descresterea costurilor totale(c) fata de cresterea /descresterea variabilei independente “x”. Costuri partiale: este costul ce cuprinde doar o categorie de cheltuieli si anume cele ce formeaza costuri variabile.tocilar.delimitate in costuri directe si indirecte. III costuri fixe directe: cuprind cheltuieli ce pot afecta costul unui produs . E=C0 (X1 /X0 –1) (1-gr) C0= nivelul costurilor totale in perioada de baza X0. Sfera de cuprindere a cheltuielilor incorporabile in costul produsului pentru o perioada determinata . 25.ro ! Arhiva online cu diplome.

Costul marginal :sunt “costuri maxime admise”pentru producerea unor cantitati de bunuri cu randamentul cel mai scazut al fortelor de productie. Costuri proportionale: sunt costuri care in totalitatea lor isi modifica nivelul in acelasi sens si in aceiasi proportie cu modificarea volumului productieisi pe unitatea de produs raman constante. Costuri progresive: exprima consumurile de resuse al caror ritm de crestere este superior ritmului de crestere a volumului fizic al productiei. Productia anexa: asigura desfasurarea normala a productiei de baza a intreprinderii. Clasificarea productiei este importanta pentru organizarea contabilitatii cheltuielilor de productie si calculul costului sau . Costul de oportunitate: este lipsa de castig rezultata din renuntarea pe care o implica o alegere oarecare. Pagina 31 din 143 . Costuri flexibile: au o evolutie neregulata.servicii destinate vanzarii. delimitarea si inregistrarea cheltuielilor se face pe sectii si locuri de productie care le-au ocazionat.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. executare de lucrari si servicii ca:productia sectiei de scularie. semifabricate. 26.poate fi considerat diferenta intre marja generata de un plan de actiune si cea superioara pe care ar genera-o cea mai buna decizie. are drept scop satisfacerea unor nevoi social-culturale si de trai a personalului muncitor. ele pot evolua liniar sau neliniar. Obtinerea ei are loc in cadrul sectiilor principale de productie care se mai numesc sectii de baza. Productia auxiliara: asigura desfasurarea normala a productiei de baza. Orice modificare a volumului fizic”x” . Obtinerea ei are loc in sectii neindustriale. lucrari.in sensu ca determinarea . a centralei de apa. Costuri degresive: sunt costuri care cresc intr-o proportie mai mica decat cresterea volumului fizic al productiei. Dupa destinatie si importanta productia se imparte astfel: Productie de baza: este cea care formeaza obiectul activitatii principale a intreprinderii si consta in obtinerea de produse finite. Aici se cuprinde: fabricarea de produse secundare. Obtinerea productiei se face in sectii auxiliare. cursuri si referate postate de utilizatori. va determina o modificare directa a costurilor totale.

pe lucrari. in special in SUA.Vollmann.ro ! Arhiva online cu diplome.Japonia. cu dubla functie elaborate si dezvoltate de W.sociale.tocilar. Spre exemplu calculatia costurilor pe activitati(ABC) este una dintre ultimele cuceriri in domeniul calculatiei costurilor. In acest sens au aparut diverse sisteme. forme si metode de calculatie a costurilor si rezultatelor intreprinderii.pe grupe. in calculatiile costurilor pe activitati (ABC). care sa asigure operativitate.pe baza calculatiei costurilor si a rezultatelor. vizand realizarea unui sistem informatoinal al costurilor.Kiger. Totodata in SUA a aparut un sistem numit “Activity Based Costing”.a concurentei accentuate pe piata si a tendintelor spre o societate a informatiilor. Germania. asupra sectoarelor auxiliare. ci ea trebuie sa fie un mijloc eficient de control operativ a tuturor consumurilor. In perfectionarea metodelor de calculatie a costurilor s-a pornit de la convergente si divergente. Prima incercare de realizare a unui nou sistem in calculatia costurilor a fost facuta in anul 1987 de catre Kaplan. Straduintele celor trei autori pot fi rezumate la transpunerea si aplicarea instrumentarului si metodologiei marimilor directe de referinta. relevanta. Metoda de calculatie a costurilor cuprinde totalitatea procedeelor de colectare dupa anumite principii. si a procedeelor care conduc la cuantificarea corelatiei dintre aceste costuri si productia ce le-a ocazionat. in 1989 in scopu unei mai bune transparente a costurilor si a unor strategii mai eficiente. pe sectoare de productie. consta in elaborarea unui model care sa detalieze si sa structureze cauzele acestor costuri. In Germania a inceput odata cu publicarea cartii lui Hovath/ Mayer. simplitate si exactitate. intr-o anumita perioada de gestiune. pentru managementul intreprinderii se ridica probleme noi in domeniul efectuarii controlului si luarii de decizii tactice si strategice .Miller si Thomas E. a costurilor incorporabile pe locuri de costuri. determinate de obtinerea si desfacerea produselor. cursuri si referate postate de utilizatori. baza ei se considera a fi lucrarea “The hidden factoty”.Vizitati www. Cei doi autori au supus unui studiu critic sectoarele si mlocurile de costuri comune(indirecte). Metoda de calculatie nu se poate reduce doar la calcule matematice. in vederea determinarii costului intregii productii. cautand avantajele si inlaturand greselile. Originea ei se afla in SUA. Pagina 32 din 143 . elaborata de Jeffrey G. pe produse. Evolutia si clasificarea metodelor de calculatie a costurilor si particularitatile acestora In pas cu dinamica vietii economico. un instrument real al aotogestiunii. ajungand la concluziaca psul hotarator pentru controlul costurilor indirecte. Cooper si Johnson.

In literatura de specialitate metodele privind programerea. Altii le clasifica in metode de calcul a costurilor istorice cu caracter postoperativsi metode prederminate. Metodele de calcul previzionale. La randul sau metodele moderne au fost impartite astfel: Metode bazate pe proiectarea tehnico-economica a unor costuri normate: metoda standard cost Metode de grupare si analiza a costurilor directe: metoda direct-costing Metode care utilizeaza coeficienti de echivalenta: metoda GP. metoda normativa. pe faze. Pagina 33 din 143 .utilizand marimi prestabilite in domeniul costurilor.metoda coeficientilor de echivalenta agregati. pe comenzi. PERT.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. fiecare grupa continand aceleasi metode de mai sus. varietatea produselor fabricate.complexitatea si modul de organizare a productiei. cursuri si referate postate de utilizatori.metoda pe locuri de cheltuieli. Unii dintre autori le grupeaza dupa perioada de aparitie in : Metode clasice : metoda globala.THM. Aplicarea acestor metode este influetata de specificul procesului tehnologic. abaterile de la costul predeterminat.tocilar. Metode evoluate/moderne:metoda costului normal. standard. urmaresc si controleaza operatii pe parcursul procesului de productie. PERT. a costurilor directe.GP. Metode bazate pe principiu centrelor de responsabilitate:THM. servind ca instrument de fundamentare si adoptare a deciziilor. planificarea si calculatia costurilor au fost clasificate diferit. Metode care grupeaza costul pe sectoare de responsabilitate. GP. iar o alta categorie in metode de calculatie bazate pe sectiuni omegene care include: Metode absorbante: metoda globala. pe comenzi Metode bazate pe principiile coeficientilor de echivalenta/al rapoartelor constante: metoda coeficientilor de echivalenta. de gradul de mecanizare si automatizare a lucrarilor contabile. 27. a coeficientilor de echivalenta. pe faze. Metode matematice utilizabile la determinarea si analiza costului: metoda corelatiei.

Vizitati www. Metodele mixte (globala. alti doi purtatori de costuri: unul intermediar specific metodei in cauza(THM. Tinand seama de obiectivele urmarite. pe faze)determina costurile atat pe sectoare cat si pe purtator de costuri. Metodele absorbante: include in costul unitar toate costurile de productie si de desfacere ale produselor(metoda pe comenzi. metodele de calculatie se grupeaza in : Metode de calculatie care au un singur obiectiv: calcularea costului produselor. sectie. globala . faza. Metode de calculatie ce urmaresc si alte obiective: necesare conducerii operative a activitatii productive(metoda standard cost.direct costing). Metodele de calculatie partiale : calculeaza cost-incomplet. de desfacere.ro ! Arhiva online cu diplome. La randul ei metoda de calculatie aleasa impune o anumita colectare si inregistrare Pagina 34 din 143 .PERT. a lucrarilor executate. particularitailor tehnologice de fabricatie si a organizarii productiei. produs.GP). privind productia intr-o perioada de gestiune aferente fiecarui sector.standard cost). atelier.GP) si un purtator final ca in primul caz. Metoda de calculatie pe sectoare de cheltuieli stabileste totalul costurilor. Unele metode folosesc un singur purtator de costuri ce corespunde formei naturale a productiei.urmarinduse cresterea responsabilitatii in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti. 28.tocilar. comanda. cursuri si referate postate de utilizatori. pe faze. lucrare. Aceleasi metode de calculatie a costurilor au fost clasificate si dupa alte criterii si anume:dupa legatura cu obiectul de calcul se impart in: Metode de calculatie pe purtator Pe zone/sectoare deccdheltuieli Mixte Metodele de calculatie pe purtator stabilesc costul pe purtator.THM. In functie de sfera de cuprindere a costurilor in costul unitar metodele de calculatie se divid in metode absorbante si partiale. serviciilor prestate(metoda pe comenzi. luand in considerare numai anumite costuri ocazionate de procesul de productie. Metode cu caracter postoperativ (istorice)au ca obiect calcularea la finele perioadei a costului. Metodele de calculatie a costurilor au o stransa legatura cu contabilitatea financiara care furnizeaza datele necesare calcularii costului in conditiile cerute de metoda respectiva.pe faze. lucrarilor.

in Romania a fost adoptat sistemul contabil in dublu-circuit. procedee. Fiecare metoda foloseste pentru calculul costurilor anumite etape de desfasurare a lucrarilor de calculatie. Intre metodele de calculatie exista si deosebiri determinate de purtatorii de cost ai produsului. Pe fondul elementelor ce definesc cadrul conceptual general al contabilitatii. modul de organizare a locurilor generatoare de costuri. Pentru metodele partiale etapele lucrarilor sunt: Delimitarea . instrumente pentru calcularea costurilor. Intre metodele de calculatie a costurilor exista asemanari si deosebiri. Indiferent de particularitatile procesului tehnologic.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Conceptualizarea contabilitatii este intemeiata pe principii ce modeleaza conditiile si solutiile in gestiunea si contabilitatea firmei. care se concretizeaza in proceduri si metode adoptate in functie de caracteristicile concrete ale situatiei. metodele absorbante presupun parcurgerea acelorasi etape.care delimeteaza duoa circuite ale contabilitatii: circuitul contabilitate financiara: ca circuit principal Pagina 35 din 143 . pe sectoare Separarea costurilor aferente productiei in raport cu gradul ei de finisare Calculul indicatorilor specifici metodei.colectarea costurilor pe purtatori. a tarifului ora-masina Determinarea activitatilor in cazul metodei PERT.tocilar. in contabilitatea costurilor. Carcteristicile comune sunt: Calculeaza costul plecand de la doua elemente:totalitatea cheltuielior incorporabile de peoductie si distributie in expresie valorica si productia care le-a ocazoinat. Unele metode necesita folosirea unor etape specifice ca : Stabilirea abaterilor dintre costul efectiv si cel normat/standard Stabilirea centrelor de activitate. In cadrul fiecarei etape se folosesc mai multe procedee de lucru Scopul final este calcularea costului de productie.ro ! Arhiva online cu diplome. de scopu urmarit prin calculatie.respectiv sistemul contabil dualist. Interfata intre contabilitatea financiara a cheltuielilor si contabilitatea de gestiune Structura globala a interfetei contabilitate financiara –contabilitate de gestiune. 29.

propietarul incredinteaza manageruluigeneral administrarea si gestiunea intreprinderii. Pentru a intelege interfata contabilitatii financiare cu contabilitate de gestiune se impune precizarea caracterului contractual al raporturilor dintre administrarea generala a intreprinderii si conducatorii subunitatilor acesteia.servicii.relatii contractuale interne: intre managerul general si conducatorii diferitelor structuri lucrative ale intreprinderii. produse.precum si la aprecierea modului si gradului de utilizare a resurseloralocate si pentru pregatirea si luarea deciziilor. in timp ce contabilitatea de gestiune satisface cerinte ale functiilor manageriale interne ale societatii.clienti.desi se delimiteaza structural si functional sunt elemente ale aceluiasi cadru. circuitul contabilitate de gestiune: circuit util de ordin secundar Cele doua circuite. fluxuri ce se pot grupa in trei categorii: 30 fluxuri intre administratia generala si gestiunea subunitatilor fluxuri intersubunitati Pagina 36 din 143 .tocilar. iar acesta la randul sau subcontoleaza gestionarea si administrarea subunitatilor cu manageri ale acestor structuri comform schemei de organizare. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.relatii ce genereaza obligatii si drepturi de creanta de schimb patrimonial care fac obiectul contabilitatii financiare.pe feluri de activitate. Astfel funactiile celor doua circuite ale contabilitatii se completeaza reciprocprin complementaritatea lor. Acest sistem de relatii este definit prin fluxurile interne de gestiune. Intre gestiunea generala a intreprinderii ce formeaza obiectul contabilitaii financiare si subgestiuniile acesteia controlate si caracterizate prin contabilitatea de gestiune se formeaza un sistem de relatii economice. contabilitatea financiara satisfacand cu precadere functii exterioare ale intreprinderii.orientat si subordonat obiectivelor de baza. In acest sens informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt utile cu precadere la intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli.care este unitatea patrinomiala si astfel impreuna trebuie sa asigure realizarea obiectivelor de cbaza ale acesteia.Vizitati www.actionari.respectiv activitatilor de exploatare si finaciare ale intreprinderii. Se formeaza astfel duoa mari categorii de relatii juridice cu caracter contractual:relatii contractuale exterioare intreprinderii: cu furnizori. Prin contractul de management.care nasc relatii juridice de natura drepturilor si obligatiilor cu privire la gestiunea si valorificarea resurselor alocate pentru realizarea activitailor programate.banci. lucrari. la determinarea costurilor si rentabilitatii pe activitati si produse.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

fluxuri intra subunitati Fluxurile de baza sunt cele de categoria “a” respectiv cele ce formeaza miscari biunivoce de bunuri si valori intre gestiunea generala a intreprinderii administrata de managerul general si subunitatilor administrate de managerii acestora. In cadrul acestor fluxuri de baza se disting patru fluxuri principale prin care se realizeaza miscarile si se controleaza permanent decontarile generate de schimbari interne de valori si concomitent se carcterizeaza starea si rezultatele acestor miscari.Fluxurile principale sunt: 1.Fluxul bugetelor de exploatare(BVC):orientat de la administratia generala la subunitati 2.Fluxul resurselor alocate:pentru executarea activitatilor de exploatare 3.Fluxul produselor obtinute din activitatea de exploatare care porneste de la subunitatea de exploatare spre administratia generala. 4. Fluxul abaterilor si controlul executarii programelor(BVC):orientat in principal de la subunitati la administratia generala. Aceste fluxuri de baza interactioneaza sistematic intre administratia generala si subunitati,ridica probleme contabilitatii intreprinderii pe linia corelarii contabilitatii financiare,ale carei obiect si sfera de cuprinde gestiunea si administrarea generala a societatii cu contabilitatea de gestiune. Celelate doua categorii de fluxuri fac obiectul excusiv al contabilitatii de gestiune pentru care nu se pun probleme derecte de corelare cu contabilitatea financiara. Contabilitatea de gestiune opereaza cu conturile clasei 9” conturi de gestiune” din planul general de conturi, care functioneaza dupa regulile pertidei duble in trei grupe: Grupa 90”decontari interne” 901”decontari interne privind chletuielile” 902”decontari interne privind productia obtinuta” 903”decontari interne privind diferentele de pret” Grupa 92”conturi de calculatie” 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”cheltuielile activitatii auxiliare” 923” cheltuielilindirecte de productie” 924”cheltuieli generale de administratie” 925”cheltuielil de desfacere” Grupa 93”costul productiei” 931”costul productiei obtinute”
Pagina 37 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

933”costul productiei in curs de executie” Desi cele doua circuite functioneaza cvasiautonom,dat fiind unitatea gestiunii globale a patrimoniului, exista o zona de inferenta in care se face legatura ,interfata intre cele doua circuite contabile. Mecanismul si metodologia de realizare a corespondentelor si schimburilor de informatii sunt importante pentru organizarea si conducerea de ansamblu a contabilitatii oricarei intreprinderi. 31. Contabuilitatea fluxului resurselor alocate: Fluxul resurelor alocate activitatiilor de exploatare sunt evidentiate si controlate in contabilitatea intreprinderilor prin indicatori ai cheltuielilor: cheltuieli evidentiate dupa natura /respectiv dupa continutul econimic, cheltuieli evidentiate pe obiect/centru de activitate pe o structura a articolelor de calculatie a costurilor in activitatea analitica. In urma transferului resurselor din gestiunea generala a intreprinderii in gestiunea subunitatilor evidentiate si evaluate sub forma cheltuielilor,se realizeaza contabilitatea in structura dubla a acestor artocole de calculatie a costurilor. Nu toate chletuielile inregistrate in contabilitatea financiara sunt aferente activitatii de exploatare,sunt detasabile direct/indirect costurilor,lucrarilor,serviciilor executate, ca urmare aceste cheltuieli se impart in:cheltuieli incorporabile si sunt generate si sunt aferente activitatii de exploatare si fac obiectul determinarii rationale a costurilor; cheltuieli neincorporabile: nu sunt ocazionate de activitatea de exploatare, deci nu au corespondent in elementele productiei. In contabilitatea de gestiune fluxul resurselor alocate este evidentiat si controlat cu ajutorul contului 901”decontari interne privind cheltuielile” si conturile de calculatie a costurilor(921,922,923,9 24).Conturile de decontari (901,902,903)sunt Contabilitatea financiara Contabilitatea de gestiune

Pagina 38 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

conturi ce evidentiaza relatiile subunitatii cu administratia generala a intreprinderii, deci sunt conturi ale gestiunii interne. Operatiunea economica 1.consum de materii prime comform bonului de materiale 2.diferente de pret aferente materiilor prime consumate 3.Consum de materiale pentru: 600 “cheltuieli cu materii = 300 5000000 “materii prime” 921 activitatii de baza” 921 = activitatii de baza” % = 901 = 901 50000000 “decontari interne privind cheltuielile” 901 5000000 privind cheltuielile” 44000000

“decontarile

prime” 600 = 308 5000000 “cheltuieli “diferente de pret cu materii la materii prime 44000000 consumabile” prime” 601 = 301 “cheltuieli

“cheltuielile “ decontari interne

“materiale 922

“decontari interne privind cheltuielile” 10000000 “cheltuielile activitatii auxiliare” 923 de productie” 924 de administratie” 4000000 “cheltuieli generale 30000000 “cheltuielil indirecte

sectii auxiliare 10000000 cu materiale sectii pricipale 30000000 consumabile” administratie 4000000

32. Operatia economica 4.centralizatorul statelor de salarii: salarii directe 90000000 Contabilitate finaciara 641 = 421 133000000 “cheltuieli cu remuneratii “personal remuneratii Contabilitate de gestiune % = 901 133000000 “decontari interne privind cheltuielile”

Pagina 39 din 143

facturi pentru consumul de energie si apa 605 = 401 75000000 “furnizori” % = 901 75000000 “cheltuieli privind “decontari interne privind cheltuielile” 922 50000000 “cheltuielile activitatii de baza” 923 9000000 “cheltuieli indirecte de productie” 924 16000000 “cheltuieli generale de administratie” energia si apa” 7.Vizitati www.contributii la asigurarile sociale: salarii directe 22500000 salarii sectii auxiliare 6250000 salarii personal sectii principale 2500000 salarii administratie 2000000 personal” datorate” 921 “cheltuielile 90000000 activitatii de baza” 6451 privind = 4311 43250000 “ contributia unitatii la asigurarile sociale” % = 901 43250000 “cheltuieli contributia unitatii la “decontari interne privind cheltuielile” 921 “cheltuielile activitatii de baza’ 6250000 “cheltuielile activitatii auxiliare” 923 2000000 “cheltuielile generale de administratie” 22500000 asigurarile sociale” 6. cursuri si referate postate de utilizatori.amortizarea imobilizarilo corporale 681 = 281 50000000 % = 901 50000000 “cheltuieli “amortizarea “decontari interne Pagina 40 din 143 .tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. salarii sectii auxiliare 25000000 salarii personal sectii pricipale 10000000 salarii administratie 8000000 5.

ro ! Arhiva online cu diplome.evaluata la cost prestabilit 931”cost productiei obtinute” obtinuta” 2.decontarea interna a cheltuielilor efective aferente productiei finite obtinute : 902”decontari interne privind productia obtinuta” = % = 902”decontari interne privind productia Pagina 41 din 143 . Ciclul de inregistrari la contabilitatea de gestiune pe productia finita si in curs de executie consta in : 1.productie finita obtinuta. elemente ce formeaza venituri potentiale din productia stocata si in curs de executie.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. 922 923 924 Contabilitatea fluxului productiei obtinute: 5000000 10000000 15000000 “cheltuielile activitaii auxiliare “cheltuielile indirecte de productie” “cheltuieli generale de administratie” Fluxul productiei obtinute privind perspectiva gestiunii interne si a relatiilor contractuale dintre managerii subunitatilor si administratia generala evidentiaza si controleaza procesul de predare-prelucrare a produselor finite.predarea productiei la administratia generala si decontarea cheltuielilor aferente la nivelul costului prestabilit: 901”decontari interne privind cheltuielile” = 931”costul productiei obtinute” 3. 7. Evidenta si controlul acestui flux se face in contabilitatea de gestiune cu conturile clasei 9. de exploatare si proizioanele” privind 921 -ile corporale privind cheltuielile” 20000000 “cheltuielile activitatii de baza” privind amortizarea imobilizar 33.serviciilor prestate de subunitati la gestiunea generala si decontarea valorii din resursele alocate prin fluxul anterior. Acest flux are o importanta deosebita .prin el sunt pulsate spre exterior bunuri si valori rezultate din exploatare.lucrarilor executate.tocilar.

predarea scriptica la sfarsitul exercitiului (n) a productiei in curs de executie la administratia generala. 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”chletuielile activitatii auxiliare “ 925”cheltuieli de desfacere” 4. 6.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Operatia economica 1.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. 902”decontari interne privind productia obtinuta” = 933”costul productiei in curs de executie” 7.reluarea scriptica la inceputul exercitiului urmator(n+1) a productiei in curs de la administratia generala: 933”costul productiei in curs de executie “ = 902”decontari interne privind productia obtinuta” In contabilitate evidenta abaterilor si controlul lor se face cu contul 903”decontari interne privind diferentele de pret” si are rolul de a evidentia diferentele de pret intre costul efectiv si pretul de inregistrare.productia Contabilitatea financiara Contabilitatea de gestiune 931 = 902 25000000 Pagina 42 din 143 .productia in curs de executie existenta la sfarsitul exercitiului(n)evaluata la costurile efective: 933”costul productiei in curs de executie” = % 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”cheltuielile activitatilor auxiliare” 34.inregistrarea diferentelor de pret aferenteproductiei obtinute dintre costurile efective si pretul de inregistrare: 903”decontari interne privind diferentele de pret” = 902”decontari interne privind productia obtinuta” 5.

predarea productiei la administratia generala si decontarea cheltuielilor % =711 “venituri din productia stocata” 341”semifabricate” 1000000 346”produse reziduale”1000000 901 = 931 25000000 ‘decontari “costul productiei obtinute” cheltuielile 345”produse finite”14000000 privind 3.ro ! Arhiva online cu diplome.decontarea interna a cheltuielilor efective 902 = % “decontari interne privind 31500000 productia obtinuta 921 30000000 “cheltuieli activitatii de baza” 922 1000000 “ cheltuielile activitatii auxiliare” 925 500000 “cheltuielile de desfacere” 35. 4. cursuri si referate postate de utilizatori. obtinuta.Vizitati www.inregistrarea diferentelor de pret la productia finita 903 = 902 11000000 “decontari interne privind diferentele Pagina 43 din 143 .tocilar.evaluata la cost prestabilit “costul productiei “decontari obtinute” interne privind productia obtinuta” 2.

cursuri si referate postate de utilizatori.predarea scriptica la sfarsitul exercitiului “n” a productiei in curs de executie % = 711 9500000 “venituri din productia stocata 902 = 933 95000000 “decontari “costul interne privind productii in curs de executie 331 6500000 “produse in curs de executie” 332 3000000 “lucrari si servicii in curs de executie” 7.Vizitati www.productia in curs de executie evaluata la costuri efective la sfarsitul exercitiului de pret’ 933 = % “costul rpoductiei 2400000 in curs de executie” 921 1500000 “cheltuielile activitatii de baza” 922 auxiliare” 900000 “cheltuielile activitatii 6. Reluarea scriptica la inceputul exercitiului urmator a productiei in curs de executie 711 = % 95000000 productia obtinuta” 933 = “costul productiei in curs 902 9500000 “decontari interne privind productia obtinuta” “venituri din productia stocata” 331 6500000 “produse in curs de executie” 332 3000000 “lucrari si servicii in curs de executie” de executie” Interfata cu contabilitatea financiara pentru fluxurile abaterilor de la program se face in zona decontarilor acestor abateri de catre fiecare subunitate cu administratia generala.tocilar. Pagina 44 din 143 . 5.ro ! Arhiva online cu diplome.

cheltuieli de productie Pagina 45 din 143 . cheltuielile de exploatare se impart in patru grupe si anume : . ateliere.tocilar. sectii. Astfel . calcularea cat mai exacta a costului productiei fabricate are la baza urmatoarele principii teoretice si metodologice : Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor si informatiilor Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor Principiul documentarii Principiul delimitarii cheltuielilor care privesc productia si care nu privesc productia Principiul separarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele cu caracter neproductiv Principiul imputarii rationale Principiul conectarii cheltuielilor la venituri Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu : presupune ca cheltuielile efectuate in cursul unui exercitiu sa fie evidentiate pe locurile care le-au ocazionat . CAPITOLUL III PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA GESTIUNII PRINCIPII DE ORGANIZARE A CONTABILITATII DE GESTIUNE Calculatia costurilor are la baza anumite principii care asigura un continut real si exact costului de productie. cursuri si referate postate de utilizatori. 36. sectoare. Se impune colectarea cheltuielilor pe care le-au ocazionat . intrucat in cadrul acestora se stabileste si responsabilitatile precise pentru persoanele care au aprobat sau acceptat aceste cheltuieli. Din puncte de vedere al calculatiei .ro ! Arhiva online cu diplome.cheltuieli de aprovizionare .Vizitati www.

Comform acestui principiu includerea cheltuielilor in costul productiei trebuie efectuata in perioada de gestiune cand are lor fabricarea efectiva a produselor de care sunt legate .ro ! Arhiva online cu diplome. Alte cheltuieli sunt cele curente. Cheltuielile previzionate sunt cheltuieli inregistrate in perioada curenta dar care se efectueaza in perioadele urmatoare.cheltuieli de desfacere .Ele detin ponderea in costul produsului. astfel se asigura calcularea cat mai exacta a costului productie fabricate si implicit a rezultatelor finale prin luarea in considerare in mod corect pe langa cheltuielile de productie curente si a celor efectuate in avans sau a provizioanelor. De regula se includ in costul productiei in periada urmatoare sau luna in care se inregistreaza provizionul. la nivelul fiecarei structuri functionale. cat si de de conducere eficienta a activitatii pe baza criteriilor de rentabilitate.Vizitati www. acestea se efectueaza in perioada curenta si se refera la acea perioada . ele privesc si productia perioadei viitoare cunoscute sub numele de cheltuieli anticipate.tocilar. Potrivit acestiu principiu datele si informatiile care stau la baza calcularii costului productiei trebuie sa provina numai din perioada la care se refera cheltuielile in cauza pentru a caracteriza cu exactitate fenomenele la care se refera In acest sens se poate mentiona ca in contabilitatea de gestiune exista unele cheltuieli care desi se efectueaza in perioada curenta . Pagina 46 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor : presupune separarea cheltuielilor perioadei curente de cele aferente perioadelor precedente sau ulterioare. . indiferent de momentul efectarii propiu zise a acestora. Principiul documentarii: presupune ca orice cheltuiala inregistrata sa aiba la baza un document justificativ.cheltuieli de administratie si de conducere Astfel delimitarea in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor si informatiilor furnizate de contabilitate se face in scopul necesitatilor de evidenta si calculatie care constau in stabilirea cat mai justa a indicatorilor economico-financiari privind costurile 37.

Existenta documentelor e Este impusa in momentul calculatiei costurilor fara a se face referire la modul sau perioada de pastrare a acestora. Principiul separarii cheltuielilor ce privesc productia de cele care nu sunt legate de fabricatie si de desfacerea produc 2.A. Principiul imputarii rationale : presupune ca cheltuielile indirecte sa fie repartizate. 38. Astfel se intalnesc urmatoarele principii metodologice : 1. contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este organizata pornind de o serie de principii teoretice. determinarea nivelului real al activitatii si baza acestora determinarea costului subactivitatii. Principiul conectarii cheltuielilor la venituri : presupune ca in cadrul unei perioade de gestiune sa existe o concordanta deplina intre cheltuielile inregistrate si productia obtinuta.A. crese. in acelasi timp este recunoscut faptul ca aceleasi documente justificative stau la baza inregistrarilor efectuate in contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.ro ! Arhiva online cu diplome. In cadrul SC ROMRAD S. social sportiv. Principiul delimitarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele cu caracter neproductiv : presupune o delimitare clara a cheltuielilor care se regasesc in costul productiei dar sunt recunoscute de costul perioadei. PRINCIPIILE TEORETICE SI METODOLOGICE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII DE GESTIUNE LA SC ROMRAD S. cursuri si referate postate de utilizatori. Principiul delimitarii cheltuielilor in timp 3. respectiv cantine . In acest sens se impune separarea cheltuielilor in variabile si fixe. Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu Pagina 47 din 143 . imputate in mod rational asupra produselor la care se refera.tocilar. astfel incat sa-si poata realiza functia de cunoastere si gestiune a resurselor. Acest lucru este precizat in mod expres de legea contabilitatii.Vizitati www. Principiul separarii cheltuielilor care privesc productia de cele care nu privesc productia : presupune o delimitare clara a cheltuielilior de productie efectuate in cadrul unitatii precum : cheltuieli cu caracter cultural.

reclama. serviciul CTC Cheltuieli legate de protocol. Deci comform acestui principiu. motiv pentru care SC ROMRAD S. cursuri si referate postate de utilizatori. cuprind urmatoarele tipuri de cheltuieli : Cheltuieli curente Cheltuieli inregistrate in avans Cheltuieli cu provizioanele 39.Vizitati www.A. comform Legii Contabilitatii si Regulamentului de aplicare.ro ! Arhiva online cu diplome. Principiul documentarii Aplicarea principiului separarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele care nu au caracter productiv presupune separarea cheltuielilor ce privesc activitatea industriala de celelalte cheltuieli aparute din restul activitatilor desfasurate de societate. de exemplu : cheltuieli cu materii prime. cu manopera directa. Pagina 48 din 143 .A. cheltuielile la nivelul SC ROMRAD S.tocilar. Astfel in costul productiei industriale nu se pot include acele cheltuieli care nu sunt legate de fabricatie sau de desfacerea productiei. publicitate Cheltuieli exceptionale de natura amenzilor si penalitatilor Cheltuieli cu impozitul pe profit Taxa asupra maijloacelor de transport Nerespectarea acestui principiu poate denatura costul productiei prin marirea artificiala . Principiul delimitarii cheltuielilor in timp presupune includerea in costul de productie a acelei cote perti de cheltuieli in momentul cand are loc fabricatia produselor care sunt legate independent de perioada in care s-au efectuat. inregistreaza cheltuielile mentionate in costurile aferente acestor tipuri. majoritatea cheltuielilor de productie fac parte din aceasta categorie . Cheltuielile curente sunt acele cheltuieli care se efectueaza in perioada de gestiune cand se fabrica productia la care se refera . serviciul CAD-CAM. cum ar fi : Cheltuieli in ceea ce privesc ratele bianuale Cheltuieli privind pregatirea cadrelor prin specializarea personalului financiar. 4.

impiedicand urmarirea dinamicii lor pe un sir de perioade de gestiune. cursuri si referate postate de utilizatori. cand acestea privesc exploatarea. Analizand aceste documente se constata consumurile cantitatilor de materiale si timpul utilizat. Cheltuielile cu provizioanele cuprind acele cheltuieli care se include in costul productiei din perioada curenta. prin construirea de provizioane. se constituie urmatoarele categorii de provizioane: Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. atat in ceea ce priveste costul previzionat .A. sub aspectul fluctuatiilor de pret si al diminuarii cantitaii Nerespectarea acestui principiu ar duce la o calculare inexacta a costurilor. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Cheltuieli de administratie in care se include : salariile personalului administrativ si de conducere. Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu : presupune defalcarea si delimitarea cheltuielilor in raport cu principalele functii ale societatii : aprovizionare. cheltuieli cu materiale consumabile in administratie.ro ! Arhiva online cu diplome. in care se include cheltuielile cu reparatiile curente ale utilajelor Provizioane pentru deprecierea creantelor in cazul insolvabilitatii unui client sau debitor Provizioane privind deprecierea stocurilor. amortizare. cat si consumurile valorice care stau la baza cheltuielilor de productie. In aceasta categorie se includ : cheltuilile cu prime de asigurare. amortizarea mijloacelor fixe si a cladirilor utilizate in sectorul de administratie si conducere Realizarea acestui principiu presupune fundamentarea calculatiilor pe baza documentelor justificative. costul abonamentelor la publicatiile de specialitate. cheltuieli salariale. Pagina 49 din 143 .tocilar.Vizitati www. cat si cel efectiv. La nivelul SC ROMRAD S. Cheltuielile inregistrate in avans sunt reprezentate de cheltuielile efectuate in perioadele de gestiune care preced perioada in care se fabrica productia. cheltuieli incarcare-descarcare Cheltuieli de productie propui-zisa care cuprind : cheltuieli cu materii prime si materiale. cheltuieli cu CAS si protectia sociala. Categoriile de cheltuieli corespunzatoare functiilor enumerate sunt : Cheltuieli de aprovizionare in care se include : cheltuieli de transport. desfacere si administratie. cheltuieli cu utilitati. dar se executa practic in perioadele viitoare de gestiune.

Aceasta organizare este corelata cu stabilirea responsabilitatilor. in timp ce in peroiada de inactivitate se inregistreaza numai cheltuielile fixe respectiv cheltuielile de structuru sau de capacitate. respectandu-se cerintele principiului separarii cheltuielilor in timp in cadrul productiei de tip sezonier in care intreprinderea lucreaza numai o parte din an. Aplicand aceste principii SC ROMRAD S.tocilar.A. dar cheltuielile se efectueaza in tot timpul anului. respectiv sectii . ateliere se impune organizarea contabilitatii de gestiune pe structura organizatorica a intreprinderii. In perioada de Pagina 50 din 143 . Se pot enumera urmatorii factori de organizare : 1. 2. 3. Caracterul productiei respectiv continutul sau sezonier: in functie de caracterul productiei se organizeaza si contabilitatea de gestiune si anume : in cadrul productiei cu caracter continuu cheltuielile lunare sunt repartizate asupra produselor obtinute in cadrul lunii. In marile intreprinderi se impune o calculatie descentralizata pe sectii. 40. respective. Structurarea organizatorica a intreprinderii : Intrucat cheltuielile sunt colectate pe cadrul organizatoric. foloseste calculatia costurilor drept instrument de prognoza si urmarire a cheltuielilor.ro ! Arhiva online cu diplome. sectoare. Marimea intreprinderii : in functie de care putem avea calculatie sau contabilitate centralizata sau descentralizata. sectoare de activitati astfel incat la nivel centralizat sa aiba loc o analiza a operatiilor sau calculatiilor efectuate.Vizitati www. particularitatile fiecarei intreprinderi in parte. cursuri si referate postate de utilizatori. In intreprinderile mici calculatia sau contabilitatea de gestiune este de tip centralizat. se impune o alta organizare a contabilitatii de gestiune si anume : in cadrul perioadei de activitate se inregistreaza atat cheltuielile variabile cat si cele fixe. 3.2 FACTORII DE ORGANIZARE A CONTABILITATII DE GESTIUNE Dupa cum se precizeaza in Legea Contabilitatii organizarea contabilitatii de gestiune se face de catre fiecare intreprindere in functie de nevoile de informare si in functie de organizare.

6. 7. cursuri si referate postate de utilizatori.acest factor influenteaza fluxul calculatiei costurilor respectiv organizarea contabilitatii de gestiune. Pagina 51 din 143 . cibernitizare a productiei: presupune anumite fluxuri informationale cat si parcurgerea pasilor in colectarea cheltuielilor si determinarea costurilor de productie.tocilar. 41. sau cele evoluate. Aceasta este specifica fiecarei intreprinderi si la randul sau impune un anumit flux. Interesul decizional : in functie de care in calculatie pot fi utilizate metodele clasice. Totodata mai presupune utilizarea anumitor conturi de calculatie. respectiv produsele de masa . Includerea sau repartizarea cheltuielilor are si de aceasta data la baza principiul imputarii rationale. FACTORII DE ORGANIZARE AI CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR In cadrul SC ROMRAD SA factorii principali de care s-a tinut cont in stabilirea modului de organizare a contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor sunt urmatorii Profitul si marimea intreprinderii: reprezinta factorul care determina alegerea principiului de organizare si executare a lucrarilor de calculatie. sau metode evoluate: standard-cost. Tipul productiei. de serie sau individuale : in functie de tipul productiei se stabileste si metoda de calculatie. automatizare.2.Vizitati www. 5. Pot fi utilizate metode clasice: globala. deci madalitatea de colectare a cheltuielilor. modalitatea de determinare a costului unitar efectiv.1. circuit al documentelor dar si o anumita metodologie de calculatie. pe faze.pe comenzi. Gradul de mecanizare. direct-costing si fluxul informational. 8 Gradul de specializare sau concentrarea productiei : intrucat se impune determinarea costului pe produs sau grupe de produse sau comenzi . 4. 3.ro ! Arhiva online cu diplome. alegerea metodei de calculatie specifica activitatii desfasurate. inactivitate cheltuielile fixe sunt inregistrate de regula ca cheltuieli anticipate urmand a fi incluse in costul produselor in perioada de activitate. Tehnologia de fabricatie : care determina fluxul tehnologic.

Modul de realizare a contabilitatii de gestiune in cadrul societatii este organizarea centralizata. Structura de productie si cea functionala poate fi considerata drept cadru al organizarii si functionarii contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor.ro ! Arhiva online cu diplome. locomotive. Trebuie remarcat si faptul ca SC ROMRAT SA dispune de laboratoare in care se fac analize chimice. in cadrul SC ROMRAD SA . radiatoare de aluminiu pentru Dacia si instalatii de aer conditionat. Un alt factor de care s-a tinut seama in organizarea contabilitatii interne in cadrul societatii a fost si tehnologia productiei. fizico-mecanice. O consecinta a acestui mod de organizare este aceea ca se realizeaza o evidenta unitara la nivel de contabilitate generala.Vizitati www.tocilar. Tinand cont de specificul societatii. fiind incluse in costul produsului. toxicologice. In cadrul SC ROMRAD SA structura de productie cuprinde doua sectii in care se realizeaza productia de baza a societatii. Pentru desfasurarea normala a activitatii pe langa cele doua sectii de productie mai exista :sectia mecano-energetica care asigura utilitatile necesare procesuluideproductie precum si intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor si sectia de scularie care asigura executia si reparatia SDV-urilor necesare sectorului de productie. cursuri si referate postate de utilizatori. In ceea ce priveste structura functionala . Acest mod de organizare presupune efectuarea tuturor inregistrarilor privind cheltuielile pe centre de responsabilitate la nivelul societatii. Pagina 52 din 143 . In sectia RADIATOARE I se obtin radiatoare de racire necesare productiei de tractoare.contabilitatea de gestiune inregistreaza totalitatea cheltuielilor efectuate la nivelul intregii societati pentru ca apoi acestea sa fie repartizate la sfarsitul lunii. tot aici realizandu-se si alocarea cheltuielilor pe purtatori de costuri si calculul costului unitar. tehnologia de fabricatie poate fi definita ca o succesiune de operatii prin care trece materia prima. 42. In sectia RADIATOARE II se obtin radiatoare de incalzire pentru diverse tipuri de autovehicule. pentru Dacia. autocamioane.

cursuri si referate postate de utilizatori. Trebuie subliniat ca pentru unele tipo-dimensiuni din profilul de fabricatie. Aceste conturi au menirea de a prelua cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiara. folosindu-se ata in constructia radiatoarelor de racire cat si a celor de incalzire. aceste tehnologii sunt adaptate cerintelor impuse de indicii calitatii produselor. In ceea ce priveste tehnologia de fabricatie in cadrul societatii se completeaza urmatoarele documente : necesarul de materiale. In felul acesta se creeaza independenta contabilitatii de gestiune fata de contabilitatea financiara. unde s-au inregistrat dupa natura lor.Vizitati www. corespunzatoare calitativ fise tehnologice fise de manopera bonuri de consum bonul de predare-transfer-retinere De asemenea tehnologia de productie diferita . Numarul mare de sortimente impune o mare flexibilitate in tehnologie si o permanenta adaptare a personalului muncitor. pentru a le ordona dupa destinatie in vederea calcularii costului efectiv al productiei obtinute. care pot fi considerate drept purtatori de costuri. 43. Pagina 53 din 143 . CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIA CONTABILA A CONTURILOR DE GESTIUNE Conturile cu ajutorul carora se realizeaza contabilitatea cheltuielilor de productie si calculatia costurilor sunt conturile de gestiune. intalnita in cadrul SC ROMRAD SA a determinat impartirea unitatii in cele doua sectii de productie in cadrul carora se obtin mai multe produse. 3.ro ! Arhiva online cu diplome. decontarii acestei productii si stabilirii abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in scopul exercitarii controlului bugetar asupra costurilor.tocilar.3. Tehnologia care se aplica este nepoluanta.

se poate mentiona ca aceste conturi au o functie contabila mai elastica in ceea ce priveste debitarea si creditarea lor intrucat. in functie de specificul activitatii si necesitatile propii de informare ale acesteia. Existand mai multe variante posibile de functionare a conturilor in cauza. In planul de conturi general. asa cum s-a aratat. De asemenea . clasa de conturi 9 este structurata in trei grupe : 90 “decontari interne “ 92 “conturi de calculatie “ 93 “costul productiei “ Grupa 90 “decontari interne “ cuprinde conturile : 901 “ decontari interne privind cheltuielile “ 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ Contul 901 “decontari interne privind cheltuielile “ se foloseste . pentru reflectarea costului efectiv al productiei obtinute.tocilar. modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei intreprinderi. aceste conturi sunt cuprinse in clasa 9-Conturi de gestiune si ele au caracteristica generala ca la sfasitul exercitiului financiar nu apar in bilantul contabil intrucat datele si informatiile pe care le reflecta au fost deja inregistrate in contabilitatea financiara pe baza careia se intocmeste bilantul contabil.ro ! Arhiva online cu diplome. iar apoi se inregistreaza in contabilitatea de gestiune. dar functioneaza ca un cont de pasiv. pe de o parte pentru evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare.precum si a cheltuielilor de desfacere. El face interfata dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune. care au fost inregistrate mai intai in contabilitatea generala. 44 Potrivit actelor normative in viguare . dupa functia contabila este un cont bifunctional.Vizitati www. La randul ei . cursuri si referate postate de utilizatori. Iata de ce in caracterizarea conturilor respective si in modelele de calculatie nu se vor respecta cu strictete Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile. cheltuielile generale de administratie. a cheltuielilor indirecte de productie . Pagina 54 din 143 . iar pe de alta parte.

in cursul lunii cu ocazia decontarii cheltuielilor de exploatare pe destinatii in functie de posibilitatile de identificare ale acestora pe locuri de cheltuieli si obiecte de calculatie. la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata ). la sfarsitul lunii. comenzi. lucrari. iar pe de alta parte . cu pretul de inregistrare al productiei finite obtinute in procesul de productie. astfel ca soldul sau creditor reprezinta diferentele de pret favorabile . Se debiteaza.Vizitati www. In sold se dezvolta ca si contul precedent . cu costul efectiv al productiei finite si a celei in curs de executie. Contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ serveste pentru inregistrarea . respectiv abaterile pozitive . respectiv depasirile . cu care functioneaza in pararel.* Dupa functia contabila este un cont de activ . Deci la sfarsitul lunii nu prezinta sold. Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv a. la sfarsitul lunii. Soldul debitor reflecta diferentele nefavorabile .acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “. comenzi. Grupa 92 “conturi de calculatie “ cuprinde urmatoarele conturi : Pagina 55 din 143 . Se debiteaza la sfarsitul lunii. pe de o parte . adica economiile . Se crediteaza . dupa care se soldeaza.tocilar. la sfarsitul lunii . In analitic . a diferentelor dintre pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata ) si costul efectiv al productiei finite obtinute obtinute din procesul de productie. Contul 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ se utilizeza pentru evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii . pe parcursul lunii . Indiferent de soldul sau . cursuri si referate postate de utilizatori. productiei respective. pentru decontarea . Se crediteaza . servicii. Dupa functia contabile este un cont bifunctional.ro ! Arhiva online cu diplome. cu ocazia calcularii si inregistrarii diferentelor aferente productiei finite obtinute din procesul de productie . servicii. adica abaterile negative. adica pe obiecte de calculatie: produse. a costului efectiv al aceleiasi productii obtinute pe parcursul lunii. contul 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ se dezvolta pe obiecte de calculatie: produse . Se crediteaza tot la sfarsitul lunii cu ocazia inchiderii in momentul decontarii diferentelor asupra costului productiei obtinute . lucrari.

Dupa functia contabila este un cont de activ. operatii dupa care se inchide. 921 “ cheltuielile activitatii de baza “ 922 “ cheltuielile activitatilor auxiliare “ 923 “ cheltuielile indirecte de productie “ 924 “ cheltuieli generale de administratie “ 925 “ cheltuieli de desfacere “ 45. cu costul efectiv al productiei finite. Se crediteaza . operatie dupa care se soldeaza. si cu cel al productiei in curs de executie obtinute din activitatea de baza. Se debiteaza in cursul lunii. Contul 921 “ cheltuielile activitatii de baza “ se foloseste pentru evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza a unitatii.ro ! Arhiva online cu diplome. pe parcursul lunii. care au fost inregistrate si in contabilitatea financiara iar la sfarsitul lunii . cu cotele corespunzatoare de cheltuieli indirecte (comune ale sectiei. Se crediteaza la sfarsitul lunii. se dezvolta pe sectii. cu ocazia colectarii cheltuielilor directe aferente activitatilor de baza . cu cota corespunzatoare de cheltuieli generale de administratie repartizate rational in costul productiei auxiliare destinata vanzarii. cu ocazia colectarii cheltuielilor directe privind activitatile auxiliare. iar la sfarsitul lunii . obiecte de calculatie si articole de calculatie.tocilar. In analitic . sau sectorul desfacere precum si cu costul efectiv al productiei finite destinate vanzarii si respectiv . In analitic se dezvolta pe sectii. cursuri si referate postate de utilizatori. Contul 922 “cheltuielile activitatilor auxiliare “ se utilizeaza pentru a se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de activitatile auxiliare ale unitatii . al productiei in curs de executie. sectorul administrativ si de conducere. la sfarsitul lunii cu contravaloarea productiei livrate de sectiile auxiliare pentru activitatea de baza .Vizitati www. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara. Pagina 56 din 143 . generale de administratie ale unitatii. lucrarilor efectuate si serviciilor prestate. Se debiteaza . obiecte de calculatie si daca este cazul articole de calculatie. de desfacere si ale activitatii auxiliare ) repartizate rational in costul produselor fabricate .

lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile sectorului administrativ si de conducere al unitatii . Pagina 57 din 143 . se mai debiteaza si cu contravaloarea produselor. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara. In analitic se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului administrativ si de conducere. Dupa operatia de creditare contul 904 “ cheltuieli generale de administratie “ se soldeaza. Se debiteaza pe parcursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor indirecte de productie privind activitatea de baza. In analitic se dezvolta pe sectii si pe feluri sau articole de cheltuieli indirecte de productie. iar la sfarsitul fiecarei luni se mai debiteaza cu contravaloarea produselor. Dupa functia contabila este un cont de activ.Vizitati www. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor indirecte in costul productiei obtinute. Dupa functia contabila este cont de activ. ocazie cu care se soldeaza. Se crediteaza la sarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor generale de administratie in costul productiei obtunute din activitatea de baza . precum si in costul productiei obtinute din activitatea de baza precum si in costul productiei obtinute din activitatea auxiliara care are caracter de marfa. 46. lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile activitatii de baza care nu se identifica pe obiecte de calculatie. iar la sfarsitul lunii . Se debiteaza pe parcursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de administratia si conducerea unitatii care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara . Contul 903 “ cheltuieli indirecte de productie “ serveste pentru evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de baza a unitatii.tocilar. Contul 904 “ cheltuieli generale de administratie se foloseste pentru evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a unitatii .

In analitic se dezvolta pe obiecte de calculatie. In anlaitic se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului desfacere.Vizitati www. lucrari executate si servicii prestate pentru terti. depozitare. dupa care se soldeaza. lucrarilor si serviciilor primite de la activitatea auxiliara pentru necesitatile sectorului de desfacere. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor de desfacere in costul complet al productiei obtinute. care constadin produse finite. Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de sectorul de desfacere. semifabricate destinate vanzarii. Contul 925 “ cheltuieli de desfacere “ se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor efectuate in legatura cu desfacerea produselor fabricate( cheltuieli de ambalare. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei respective decontata pe seama cheltuielilor ocazionate. 47. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara . Indiferent de soldul sau acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ chiar daca diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. Dupa functia contabila este un cont bifunctional. Pagina 58 din 143 . Dupa functia contabila este un cont de activ. de manipulare. Grupa 93 “ costul productiei “ cuprinde : 931 “ costul productiei obtinute “ 933 “ costul productiei in curs de executie “ Contul 931 “ costul productiei obtinute “ serveste pentru evidenta productiei finite obtinute. Se debiteaza in cursul lunii cu pretul sau costul de inregistrare al productiei finite obtinute din procesul de productie.iar la sfarsitul lunii se mai debiteaza cu contravaloarea produselor. operatie dupa care se soldeaza. investitii propii sau alte activitati.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. conservare ). de transport.

922.Dupa aceasta operatie contul se soldeaza.in credit : diferente de pret aferente productiei obtinute. repartizate (cont 931) Contul 921”cheltuielile activitatii de baza” : .in debit: cheltuieli directe (cont 901) Pagina 59 din 143 . indiferent daca provine din activitatea de baza sau auxiliara. Dupa functia contabila este un cont de activ. In analitic se dezvolta pe obiecte de calculatie. cursuri si referate postate de utilizatori.3.tocilar.1. Contul 902”decontari interne privind productia obtinuta”: .ro ! Arhiva online cu diplome. SCHEMA FUNCTIONARII CONTURILOR DIN CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE Contul 901”decontari interne privind cheltuielile “ -in debit: costul efectiv al produselor finite obtinute (cont 931) -in credit: cheltuieli de productie din contabilitatea financiara.925) -soldul final creditor=costulefectiv al productiei in curs de executie.Vizitati www. inregistrate in conturi dupa natura economica(cont:921. Se crediteaza tot la sfarsitul lunii cu costul efectiv al aceleiasi productii decontata pe seama cheltuielilor efectuate.in credit : costul standard al productiei finite (cont 931) diferentele de pret aferente productiei finite (cont 903) Contul 903” decontari interne privind diferentele de pret” : . Contul 933 “ costul productiei in curs de excutie “ se utilizeaza pentru inregistrarea costului efectiv al productiei in curs de executie .in debit: diferente de pret aferente productiei finite (cont 902) .923.924.in debit: costul efectiv al productiei finite obtinute (cont 921) . Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei in curs de executie rezultata din activitatea de baza precum si din activitatile auxiliare. 3.

in credit: cota de cheltuieli indirecte ale sectiilor repartizate pe obiecte de calculatie (cont 921) Contul 924”cheltuieli generale de administratie” : .tocilar.925) costul productiei in curs de executie (cont 933) costul efectival productiei marfa(contul 902) Contul 923”cheltuielile indirecte de productie” .in credit : costul productiei in curs de executie (cont 933) costul efectiv al productiei finite (cont 902) Soldul final debitor =costul efectiv al productiei finite in curs de executie .ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. cheltuielile activitatii auxiliare (cont 922) cheltuieli indirecte de productie (cont 923) cheltuieli generale de administratie (cont 924) cheltuieli de desfacere (cont 925) 48.in debit: cheltuieli indirecte ale sectiilor principale de productie (901) cheltuielile activitati auxiliare (cont 922) .923.in debit:cheltuieli generale de administratie (cont 901) cheltuielile activitatilor auxiliare (cont 922) . Contul 922”cheltuielile activitatilor auxiliare” .922) Contul 925”cheltuieli de desfacere” Pagina 60 din 143 .in debit cheltuieli colectate(cont 901) decontari reciproce (cont922 in analitic) .in credit : decontari reciproce (cont 922 in analitic) repartizarea cheltuielilor pe locurile consumatoare (cont 922. . cursuri si referate postate de utilizatori.924.in credit: cota de cheltuieli generale de administratie repartizate pe obiecte de calculatie (cont921.

in debit: costul efectiv al productiei in curs de executie (cont921) soldul final debitor = costul efectiv al productiei in curs de executie.in debit: costul standard al productiei finite obtinute (cont902) diferentele de pret aferente productiei finite obtinute (cont903) .4.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. de control a cheltuielilor bugetare pe locuri de cheltuieli si pe produse si de stabilirea eficientei activitatii desfasurate.in credit: costul efectiv al productiei finite obtinute (cont 901) Contul 933”costul productiei in curs de executie” : .in credit: cota de cheltuieli de desfacere pe obiecte de calculatie (cont 921) Contul 931”costul productiei obtinute”: . Dupa inregistrarea in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor de productie dupa destinatia lor pe locurile care le-au ocazionat si pe obiecte de calculatie in raport de 49.Vizitati www. 3. Calculatia costurilor este o activitate practica complexa care se desfasoara in continuarea inregistrarii analitice a cheltuielilor de exploatare cu ajutorul contabilitatii de gestiune si permite delimitarea acestora dupa destinatie pe locuri de productie.In debit : cheltuieli de desfacere (cont 901) cheltuielile activitatilor auxiliare (cont 922) . Costul efectiv cuprinde cheltuielile totale si unitatr ocazionate de fabricarea produselor si este necesar sa se calculeze pentru scopuri de decontare a productiei obtinute.tocilar. .PROCEDEE SI METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR Pagina 61 din 143 . urmeaza la sfarsitul lunii. produse si feluri de cheltuieli. posibilitatile de identificare in momentul efectuarii acestora. calculul costului efectival productiei obtinute in cursul lunii din procesul de fabricatie.

simpli sau complecsi Calculatia prin suplimentare cumulativa sau selectiva cu sau fara calculatia pe locuri Metoda valorii ramase sau a restului si Pagina 62 din 143 . 3. Din acest punct de vedere se poate aprecia ca procedeul de calculatie este un reflex in plan valoric al procedeului de productie. interfata dintre procedeele de productie si procedeele de calculatie a costurilor se prezinta in schema urmatoare: 50. Obiectul calculatiei il constituie costurile directe si indirecte in raport cu purtatorul de costuri.ro ! Arhiva online cu diplome. omogene) Productia de sorturi (mai multe produse asemanatoare dupa natura lor) Productia de serie si productia individuala (mai multe produse deosebite dupa natura lor) Productia cuplata(mai multe PROCEDEE DE CALCULATIE Calculatia prin diviziune simpla intruna sau mai multe faze Calculatia prin coeficienti de echivalenta. cursuri si referate postate de utilizatori. procedeele de calculatie se diferentiaza in raport de caracteristicile tehnice ale procesului de productie si repetabilitatea produsului fabricat. respectiv. PROCEDEE DE PRODUCTIE Productia de masa(produse unitare.Vizitati www. costurile variabile si cele fixe in raport cu acelasi purtator. PROCEDEELE DE CALCULATIE A COSTURILOR Procedeul de calculatie reprezinta tehnicile de calcul cu ajutorul carora costurile evidentiate pe feluri si locuri de costuri sunt delimitate si decontate fiecarui purtator de costuri. Cu ajutorul lor se ventileaza si deconteaza costurile pe tot traseul formarii costului produselor. Intr-o forma simplificata .4. Procedeele de calculatie se individualizeaza si opereaza in cadrul metodelor de calculatie.tocilar.1. Ca parti componente ale metodelor de calculatie a costurilor.

Categoriile de procedee sunt: I Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte II Procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe III Procedee de evaluare si calculare a costurilor de fabricatie interdependenta IV Procedee de determinare a costului pe unitatea de produs I Procedeul de repartizare a cheltuielilor indirecte: se utilizeaza pentru repartizarea cheltuielilor indirecte de productie cat si pentru repartizarea cheltuielilor generale si de administratie.Vizitati www.tocilar. produse aparute simultan si fortuit) metoda valorii repartizate. cursuri si referate postate de utilizatori. utilizat in mai multe forme si variante respectiv: in forma clasica si forma cifrelor relative de structura. comform relatiei: Ks = Chr ∑bj j =1 n 51 Unde: Ks = coeficient de suplimentare Chr= cheltuieli de repartizat b= baza de repartizare j=obiectul de calculatie Pagina 63 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. Repartizarea se face cu ajutorul procedeului suplimentarii. Forma clasica a procedeului suplimentarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: alegerea unei baze de repartizare comuna ca natura dar diferita ca marime de la un obiect de calculatie la altul calculul coeficientului de suplimentare.

II Procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe. determinandu-se cotele de cheltuieli indirecte de productie ce revin fiecarui obiect de calculatie. procedeu folosit mai ales in elaborarea antecalculatiilor Pagina 64 din 143 . n= numarul obiectelor de calculat calculul cotei de cheltuieli ce revine pe obiectul de calculatie astfel: Cj = bj* Kj unde c= cota de cheltuieli de repartizat. Evaluarea si calcularea costurilor privind productia de fabricatie interdependenta este necesara in cadrul unor intreprinderi cu activitate industriala in care au loc livrari reciproce de produse. fara a lua in consideratie prestatiile reciproce.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. prezinta urmatoarele variante : varianta coeficientului unic sau global varianta coeficientilor diferentiati varianta coeficientilor selectivi Cea dea doua forma cea a cifrelor relative de structura a procedeului suplimentarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape : calculul ponderii bazei de repartizare corespunzatoare fiecarui obiect de calculatie fata de total baza: procentele obtinute se aplica asupra cheltuielilor care fac obiectul repartizarii(Chr). Procedeul suplimentarii in forma clasica . Calculul costului productiei de fabricatie interdependenta se poate efectua folosind urmatoarele procedee: procedeul elaborarii calculatiilor pentru fiecare produs. in functie de numarul de si caracterul coeficientilor de suplimentare calculati.tocilar. lucrari si servicii intre sectii sau ateliere pentru nevoile de productie.ro ! Arhiva online cu diplome. Separarea cheltuielilor de productie in variabile si fixe se face prin utilizarea urmatoarelor procedee : procedeul celor mai mici patrate procedeul punctelor de maxim si minim procedeul analitic III Procedeul de evaluare si calculare a costurilor privind productia de fabricatie interdependenta.

Din punct de vedere tehnologic . cursuri si referate postate de utilizatori. Criteriul de baza in alegerea si delimitarea unei metode de calculatie a costurilor este cel al caracteristicilor procesului tehnologic si tipului de productie. Pe aceasta cale se asigura corelarea pana la integrare a calculatiei pe feluri de costuri. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR Metodele de calculatie a costurilor exprima modul de organizare a colectarii cheltuielilor de productie in scopul determinarii costurilor pe produs. 52 Procedeul evaluarii prestatiilor reciproce dintre sectii sau ateliere la cost prestabilit. cum ar fi costul standard. complex atunci cand produsul este fabricat prin combinarea partilor componente. 3. procedeu ce se poate folosi numai in cazul sectiilor sau atelierelor cu productie omogna.Vizitati www. Pagina 65 din 143 . locuri de costuri si purtatori de costuri.ro ! Arhiva online cu diplome. lucrarilor executate si serviciilor prestate se poate efectua folosind urmatoarele procedee : Procedeul diviziunii simple Procedeul cantitativ Procedeul indicilor de echivalenta Procedeul echivalarii cantitative a produsului secundar cu produsul principal Procedeul deducerii valorii produselor secundare. Procedeul calculelor iterative Procedeul algebric IV Procedee de determinare a costului pe unitatea de produs Calculul costului unitar al produselor executate.2.4. normat sau alt cost. procesul de productie poate fi simplu sau complex. Simplu in cazul in care produsul rezulta prin prelucrarea succesiva a materiei prime.tocilar.

Metodele de calculatie a costurilor cuprind totalitatea procedeelor ce conduc la cuantificarea cifrica a corelatiei dintre cheltuielile de productie si desfacere ale intreprinderii exprimate valoric si produsele care au ocazionat aceste cheltuieli exprimate fizic. de extractie a carbunelui. Pagina 66 din 143 . serviciu. cantitativ. Metoda globala: se aplica de catre intreprinderile industriale atat pentru productia de baza cat si pentru cea auxiliara. Ca urmare a faptului ca in sectia sau intreprinderea care se aplica metoda globala se fabrica un singur produs . Pot fi date ca exemplu intreprinderile producatoare de energie. In aceasta categorie se cuprind : metoda globala. Principala problema pe care o ridica organizarea contabilitatii de gestiune consta in stabilirea modalitatilor de preluare a cheltuielilor de prelucrare a cheltuielilor din contabilitatea financiara. lucrare.Vizitati www. 53 Ele dau itinerarul de parcurs pentru a se ajunge la o masa de cheltuieli definita doar in totalitate si numai partial localizata la costul unitar al produselor . In aceste conditii . lucrare. salinele cu extractie in solutie prin sonde precum si unitatile care fabrica produse cuplate din aceiasi materie prima. de oxigen. carierele pentru substantele minerale solide .toate cheltuielile de productie si desfacere au un caracter de cheltuiala directa fata de productia obtinuta.ro ! Arhiva online cu diplome. lucrare. evidenta si calculatie a costurilor. servicii se face prin raportarea totalului cheltuielilor colectate global la cantitatea de produse obtinute in perioada de gestiune respectiva. daca din procesul de productie se obtine un singur fel de produs. cursuri si referate postate de utilizatori. metoda THM si metoda pe comenzi. Stabilirea costului pe unitate de produs . Metoda globala consta in colectarea cheltuielilor de productie si desfacere global intrun singur cont de cheltuieli sintetic sau analitic corespunzator unei zone de cheltuieli la nivelul intreprinderii. Conturarea diferitelor metode de calculatie si mai ales aplicarea lor concreta sunt legate de particularitatile spefice ale fiecarei intreprinderi . un grad mare de detaliere informationala o au metodele absorbante de normare. serviciu .tocilar. metoda pe faze.

centrale termo-electrice. prin parcurgerea unor etape tehnologice si prin obtinerea unor cantitati mari de produse. unde procesul tehnologic are un caracter relativ omogen .3. rafinarii de petrol.4. cursuri si referate postate de utilizatori. industria miniera. iar in continuare se deconteaza pe purtator de valoare.Vizitati www. Pentru aplicarea acestei metode se impune solutionarea urmatoarelor aspecte: Stabilirea fazelor de calculatie Determinarea costului semifabricatelor in cadrul unei faze de calculatie Determinarea costului semifabricatelor cand in cadrul aceleiasi faze de calculatie se obtin doua sau mai multe produse. Costurile prelucrare se urmaresc pe fiecare centru de productie .tocilar. proportional cu costul orei-masina si timpul de prelucrare. Sunt doua solutii: inregistrarea concomitenta a cheltuielilor atat in contabilitatea financiara (clasa 6) cat si in contabilitatea de gestiune. Metoda pe faze: se aplica la intreprinderile cu productie de masa sau serie mare. PROIECT DE LICENTA-METODA PE COMENZI 54. Se aplica in cadrul fabriciilor de zahar.un grup de masini similare sau un grup de masini care executa o suita de operatii tehnologice. Inregistrarea separata a cheltuielilor in contabilitatea financiara pe masura ce apar .ro ! Arhiva online cu diplome. unde produsul finit rezulta prin ansamblarea partilor sale componente al caror proces tehnologic se sectorizeaza in cadrul unor locuri de productie. Productia de masa se caracterizeaza prin stabilitate. iar in contabilitatea de gestiune o singura data de regula de regula la sfarsitul perioadei de gestiune pe baza unui tablou de conversie. Costurile cu materia prima si materialele directe constituie un loc de costuri distinct si se urmaresc direct pe produsul rezultat. 3. iar produsul finit se obtine prin prelucrarea in stadii succesive a materiei prime. Pagina 67 din 143 . cu productie individuala si de serie mica. Metoda THM: (tarif pe ora-masina) consta in stabilirea costurilor de productie ocazionate de functionarea unui centru de productie. METODA PE COMENZI Aceasta metoda se aplica in intreprinderile pluriproducatoare. Acesta reprezinta o masina .

La fiecare lansare de productie . Pentru cel de-al doilea caz. In primul caz . Relatia de calcul a costului produsului. De exemplu in industria constructoare de masini. industria confectiilor. industria mobilei. In continuare asamblarea lor constituie o realizare interna sau un consum intermediar de semifabricate pentru realizarea produsului finit. costul unitar va fi : Cu = ∑cheltuieli directe + ∑cheltuieli indirecte Pagina 68 din 143 . Obiectul comenzii este diferit in functie de felul productiei. Pe masura ce comanda se executa .tocilar.Vizitati www.dintr-un anumit produs se creeaza un loc de costuri pe fiecare comanda si se stabileste o sectie de executare a acesteia. Modelul sintetic privind calculatia costului este redat de relatiile : 55 in ipoteza unei singure comenzi . de pilda productia individuala se organizeaza de regula in varianta fara semifabricate. lucrari sau servicii care pot fi executate in cursul unei perioade. pe articole de calculatie. iar productia de serie se poate organiza atat in varianta fara semifabricate cat si in cea cu semifabricate.elemente asamblabile semifabricate. produsul finit in totalitatea lui constituie un obiect de comanda diferentiat pe sectii prelucratoare si sectia de montaj. cursuri si referate postate de utilizatori. Obiectul de calculatie il constituie comanda de productie lansata pentru o anumita cantitate de produse. descentralizat pe semifabricate ca elemente asamblabile ale produselor sau descentralizat la nivel de produs finit. folosita in acest sens. se procedeaza la calculatia costului produsului ce constituie obiectul comenzii. In esenta aceasta metoda consta in colectarea si repartizarea costurilor de productie pe sectii de fabricatie si pe comenzi. se diferentiaza in raport cu sistemul de lansare si urmarire a comenzilor.ro ! Arhiva online cu diplome. iar in cadrul acestora. partile componente constituie gestiuni distincte si in consecinta obiect de calculatie.

pentru aceleasi produse se mentine pana la sfarsitul anului. Diferentele ce apar la terminarea comenzii intre costul efectiv al ei si costul la care sau inregistrat produsele predate se include in costul efectiv al ultimului lot.Vizitati www. care se inscriu in toate documentele justificative de consum. costurile directe si la sfarsitul lunii costurile indirecte repartizate pe comanda din contul 923”cheltuieli indirecte de productie” si contul 924 “cheltuieli generale de administratie”. In cazul unor comenzi cu ciclu lung de fabricatie. 56 PREZENRAEA METODEI PE COMENZI IN CADRUL SC ROM RAD SA Pagina 69 din 143 . ele se evalueaza la costul antecalculat sau se pot evalua la costul efectiv al produselor similare fara a depasi costurile efective inregistrate la comanda respectiva.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Metoda pe comenzi prezinta avantajul ca asigura o individualizare si o calculare a costului unitar al produselor. Costul efectiv pe comanda se stabileste la terminarea comenzii. daca unele laturi partiale se predau la magazie sau clientului inainte de terminarea intregii comenzi . Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului .ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru aceasta fiecare comanda primeste un simbol cifric din registrul de comenzi. in cazul unui lot de produse: Cu = ∑cheltuieli directe + ∑cheltuieli indirecte Qc Organizarea calculatiei dupa metoda pe comenzi presupune dupa lansarea comenzii deschiderea in cadrul contului 921”cheltuielile activitatii de baza” a analiticelor pe comenzi in care se colecteaza pe locuri de productie si pe articole de calculatie in cursul lunii.

tocilar. deci al costului contabil. determinandu-se apoi costul unitar prin procesul diviziunii simple. Purtatorul de cheltuieli folosit obligatoriu in antecalculatii este produsul. ea presupune desfasurarea lucrarilor de calculatie potrivit etapelor specifice metodelor absorbante. Etapa de determinare a productiei in curs de executie .Vizitati www. partea cu care participa in fabricatie si la formarea costului fiecarei sectii de productie. deci integrale. Modul sintetic de calcul a costului unitar in aceasta situatie este de forma: 57 Pagina 70 din 143 . costul intregului lot reprezentand costul comenzii. Ea va releva. Procesul de productie al SC ROMRAD SA este organizat prin productia de serie . datorita variatiei pe care o inregistreaza acesta productie de la o perioada la alta. in timp ce purtatorul de costuri utilizat prin urmarirea si inregistrarea costurilor de productie este comanda. purtatorul de costuri folosit in mod obligatoriu in lucrarile de antecalcul este produsul . In cadrul acestei metode. inclusiv etapa determinarii cantitative si valorice a productiei neterminate. Intrucat aceasta metoda de calculatie are la baza conceptul costurilor absorbante. iar cel utilizat in calculatie de dare de seama este comanda. subansamble.serviciu care poate constitui productia individuala sau ocazionala si care se utilizeaza in varianta cu semifabricate sau poate fi o productie de serie ce se organizeaza atat in varianta fara semifabricate cat si in cea cu semifabricate. Aceasta metoda evidentiaza partea cu care contribuie fiecare sectie la obtinerea comenzii respective si deci la formarea costului acelei comenzi. calculatia nu face nici un fel de separare a cheltuielilor pe seama partilor sau reperelor componente. lucrare .ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Comanda poate fi formata dintr-un produs. cel mult . Metoda de calculatie a costurilor utilizate de SC ROMRAD SA este cea pe comenzi. repere. Pentru productia individuala organizata fara semifabricat.numai calculul costului efectiv. intrucat in lucrarile de antecalculatie a costului pe produs nu se pune problema productiei neterminate. Pentru productia de serie lotul comenzii poate fi format dintr-o cantitate oarecare de produse. care se caracterizeaza prin fabricarea unor cantitati mari de produse obtinute in cadrul unor etape succesive de prelucrare a mai multor materiale.

acele produse se evalueaza la un cost antecalculat.Decontare -articole de -cantitate calculatie -sectii Pagina 71 din 143 I. Schematic. Eventualele diferenta de pret care apar intre costul antecalculat si costul efectiv la terminarea comenzii se reflecta in costul ultimului lot de produse. Ctu = ∑ (∑ Chdx + ∑Chiy ) S =1 X =1 Y =1 K N M Unde: s-sectia x-articole de calculatie pentru cheltuieli directe y-articole de calculatie pentru cheltuieli indirecte Ctu-cost unitar Chd-cheltuieli directe Chi.ro ! Arhiva online cu diplome.cheltuieli indirecte Daca o comanda cuprinde mai multe unitati de produs se raporteaza cheltuielile de productie calculate pe articole de calculatie . In anumite cazuri ele se pot evalua si in functie de costul efectiv al unor produse similare fabricate in perioada de gestiune precedenta.Vizitati www. filiera evidentei si calculatiei costurilor se prezinta astfel : Lansarea comenzii Fisa de calculatie II.Postcalcul III. Comform metodei pe comenzi costurile de productie se colecteaza pe articole de calculatie in fise deschise pentru fiecare comanda.tocilar. In cazul cand produsele care fac parte dintr-o comanda se predau la magazie sau clientului inainte ca respectiva comanda sa fie terminata . la cantitatea de produse obtinuta determinanduse costul mediu pe produs. cursuri si referate postate de utilizatori.Antecalcul -articole de calculatie -sectii -valoare -cost unitar .

astfel intreprinderea a putut sa-si creeze noi spatii de productie si si-a dezvoltat unitatile conexe.200. reusindu-se acoperirea partiala a lipsei de fonduri pentru importul de utilaje performante. locomotive si autoturisme. In pararel cu dotarea cu utilaje din tara si din strainatate. care sa permita folosirea unor noi tehnologii de productie.tocilar.1. ECONOMICE SI ORGANIZATORICE LA SC ROMRAD SA Inceputul actualei societati SC ROMRAD SA s-a produs in anul 1990 . SC ROMRAD SA datorita nevoilor si demersurilor facute a fost beneficiara unei importante investitii. In decursul anilor intreprinderea a cunoscut o continua dezvoltare atat in domeniul dotarii tehnice. cursuri si referate postate de utilizatori. autocamioane. Pagina 72 din 143 . Aparitia fabricii in peisajul industrial al Romaniei nu a constituit o intamplare ea a rezultat din necesitatea vitala a industriei romanesti aflate intr-o dezvoltare dinamica. Creareea de noi spatii de productie a condus la dotarea acestora cu noi utilaje moderne.ro ! Arhiva online cu diplome.9 milioane. s-au realizat utilaje prin autoutilare. cand s-a inceput constructia actualei fabrici. CARACTERISTICE TEHNICE. cu un capital de 2. cat si al productiei de baza.Vizitati www. In prezent se fac eforturi continue de a asigura radiatoare pentru productia nationala de tractoare. Documente justificative 58 CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULAREA COSTURILOR LA SC ROMRAD SA 4.

tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceasta a insemnat ca salariatii de la SC ROMRAD SA vor deveni propietarii intregului capital social al societatii respectiv 12. SC ROMRAD SA a semnat contractul cu Fondul Propietatii de Stat. Inscriindu-se economiei de piata si mersului firesc al societatii. existand un singur ofertant pentru cumpararea intreprinderii.1996.600. In urma perioadei de tranzitie prin care a trecut economia tarii noastre. de la o economie centralizata planificata a unui regim totalitar. Ratele bianulale vor fi platite pana la data de 15 septembrie 2004. cu un capital initial de 2. la data de 15.799 actiuni nominative.03.000 lei impartit in 460. intreprinderea dispunea de un fond de 500 de milioane de lei.9 milioane lei. cursuri si referate postate de utilizatori.000 tone / de radiatoare.457. Ca urmare a Hotararii Guvernului nr. Aceasta idee a fost agreata . Pagina 73 din 143 .135 din 1990 SC ROMRAD SA se inregistreaza ca persoana juridica la Camera de Comert. la economia de piata specifica tarilor cu caracter democratic.5 milioane lei. s-a nascut ideea ca SC RONRAD SA sa fie privatizata in intregime. acesta fiind pasul spre privatizare. In 1991 se deschide o noua etapa in evolutia SC ROMRAD SA. 59. Toate aceste investitii au condus la asigurarea in anul 1992 a unei capacitati de productie de 8. reevaluat la 12. Astfel dupa semnarea contractului cu FPS.Vizitati www.200. care detinea 70% din intreprindere.avandu-se avandu-se in vadere conditiile deosebit de avantajoase in care se face cumpararea: 20% din suma totala a fost platita cash 80% a fost luat un credit pe termen de zece ani cu dobanda 6% pe an. La propunerea FPS . cand trebuia platita prima rata in vederea cumpararii unei parti din SC ROMRAD SA .600. Din anul 1991 investitiile cunosc o dezvoltare deosebita.

cursuri si referate postate de utilizatori. O mare parte din profitul societatii este investit in noi obiective de constructii si in dotarea cu utilaje cat mai moderne si mai performante. SC ROMRAD SA ii revine sarcini importante pe linia de contracte ferme cu partenerii externi. dotate cu CNC. RENAULT. sa asigure un standard al calitatii cat mai ridicat. 42. de radiatoare de incalzire si 200. tactul liniei fiind de un radiator la 51 de secunde.000 de bucati pe an de radiatoare de racire pentru cele mai reprezentative autovehicule din tara si import.000 de bucati pe an. AUDI. luarii de masuri concrete prin ridicarea nivelului calitativ al produselor romanesti atat pe piata interna cat si pe cea externa. CITROEN. noi parteneri de afaceri.ro ! Arhiva online cu diplome. Cea mai mare investitie si anume “linii flexibile de fabricat radiatoare” in valoare de aproximativ 3500 mii de dolari.513 lei. Pagina 74 din 143 . Se preconizeaza a se executa 100. sa ocupe un segment cat mai mare pe piata interne si pe cea externa.tocilar. din care SC ROMRAD SA detine 4205%. avand ca termen de implementare anul 1997. Capacitatea liniilor este de 200. precum si pentru echiparea autovehiculelor VOLKSWAGEN. FORD.000 de bucati pe an de radiatoare pentru Dacia .869. Pentru difersificarea productiei la 1 mai 1994 se infiinteaza Societatea mixta romanoengleza-israeliana”PERADSOLD” SRL cu obiect de activitate fabricarea si comercializarea instalatiilor de aer conditionat. Cu un capital de 32. OPEL. De asemenea se achizitioneaza o serie de utilaje moderne din import.385 USD. PEUGEOT.612.324.607 mii de lei.002 lei. fiind utilaje de inalta performanta. Deservirea liniilor se va face de catre 21 de salariati direct productivi. FIAT. onorarii la timp si in bune conditii a contractelor economice. 60. Numai in perioada 1993-1996 s-au investit in utilaje si constructii suma de 9.000 de bucati pe an pentru DAEWO. ALFA ROMEO. dupa licenta PEREG. SC ROMRAD SA incearca sa castige noi clienti. SC PERADSOLD SRL a realizat in anul 1995 o cifra de afaceri de 596.Vizitati www. BMW.146. permite fabricarea in serie mare a radiatoarelor de apa si incalzire. din care incepand din anul privatizarii cu suma de 5.

subordonat Directorului General. Sustinut si de celelalte servicii. Aceste rezultate se concretizeaza prin cresterea de la an la an a volumului de export.Directia tehnica de productie 3.Directia Marketing-Vanzari Directia Marketing-Vanzari este structurata organizatoric in doua servicii: Serviciul marketing Serviciul vanzari Serviciul Marketing: prin activitatea celor 13 angajati . 4. conceptie.Directia de marketing-vanzari 2. SC ROMRAD SA a reusit in acesti ani sa se impuna in economia tarii noastre ea devenind un concurent puternic si face toate eforturile de a se mentine in top si de a mentine calitatea produselor sale. Fiecare directie este condusa de un director .162.1.Directia tehnica de conceptie 4. ORGANIZAREA DEPARTAMENTELOR SI CONDUCEREA ACESTORA 1. calitate.Directia economica 5. cursuri si referate postate de utilizatori. precum si participarii sustinute la expozitii. SC ROMRAD SA a cunoscut o perioada de transformari organizatorice.1.tocilar. productie.ro ! Arhiva online cu diplome.Directia de organizare si administratie. si in final a aplicat organigrama structurata pe cinci directii: 1.Vizitati www. care este in acelasi timp si presedintele Consililului de Administratie al societatii. Valoarea totala a expoetului. s-a dovedit foarte promt si flexibil in a se adapta cerintelor beneficiarilor. s-a reusit realizarea a numeroase contracte de expoet. in anul 2000 a fost de 1. dovedind o mare flexibilitate si promtitudine in asimilarea de noi produse si subansamble. Serviciul Vanzari: Pagina 75 din 143 . targuri nationale si internationale.9 mii de dolari si a reprezentat o crestere de peste 300% fata de anul 1999.

Implementarea tehnicii de calcul performanta. Serviciul Aprovizionare asigura aprovizionarea din tara sau import. Cele patru depozite principale asigura receptionarea si pastrarea materialelor in conditii optime.Vizitati www. urmarirea comenzilor de fabricatie pe ansanblul societatii. cursuri si referate postate de utilizatori. face posibila urmarirea in timp real a tuturor activitatilor.Lansare. Directia Tehnica de Productie Directia Tehnica de Productie este structurata astfel : Serviciul Prodramare. in conditii de deplina securitate. Lansare.Logistica. trimestriale si lunare de fabricatie si a celor de reparatii si intretinere a utilajelor. Logistica. astfel se asigura pastrarea. Productie indeplineste atributii in domeniul programarii si urmaririi productiei. 2. Pana in anul 1990 era cunoscut sub denumirea de serviciul de desfacere si asigura resursele financiare ale societatii. ce concura la realizarea ritmica a programului de productie. transpoetul si depozitarea tuturor materialelor sisubansamblelor necesare sectorului de productie. Pagina 76 din 143 .tocilar. 61. productie Serviciul Aprovizionare Sectia RadiatoareI Sectia Radiatoare II Sectia Mecano-Energetica Serviciul Programare. urmarirea realizarii zilnice privind programul de fabricatie. Prin cele doua depozite de produse finite ale intreprinderii se deruleaza toata productia societatii. Intre activitatile mai importante se numara cele privind fundamentarea programelor anuale.ro ! Arhiva online cu diplome. transportarea si incarcarea produselor.

Italia. Sectia Radiatoare II este cea de-a doua sectie de productie pentru fabricarea de radiatoare. precum si intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor aflate in dotarea intregii societati. dispozitive de impachetat corpi. in aceasta sectie a fost asimilata si productia de aparate pentru aer conditionat in colaborare cu Israel. dotat cu toate utilitatile. asigura celor peste 30 de mijloace de transport conditii bune de intretinere si reparatii pentru a se putea executa numeroasele curse interne si internationale. Ungaria si Germania.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. cuptoare de lipit corpi. dispozitive de asamblat si probat radiatoare. Garajul modern. 62. Sectia Radiatoare II este principala sectie de productie. precum si radiatoare pentru expoet in Israel. Sectia Mecano-Energetica este componenta importanta a structurii organizatorice a societatii. masini de executat tuburi si aripioare.tocilar. Acest tip nou de radiator se impune pe piata interna si internationala prin performantele tehnice ridicate. Tehnologia care se aplica este evoluata.ro ! Arhiva online cu diplome.770 de metrii patrati sunt dispuse utilaje de presat la rece. Sectia beneficiaza de utilaje moderne pentru fabricarea de subansamble si piese componente. Pagina 77 din 143 . folosindu-se atat in constructia radiatoarelor de racire cat si a celor de incalzire. care s-a dezvoltat in timp. asigurand in primul rand utilitatile necesare procesului de productie. Pe o suprafata de 7. In prezent aici se fabrica sortimentele de radiatoare din aluminiu. tractoare si locomotive. fiind in acelasi timp si prima sectie de productie a radiatoarelor. Date fiind cerintele pietei interne. In aceasta sectie se executa tipurile de radiatoare necesare productiei de autocamioane.

carti.Vizitati www. executa probe si incercari pentru radiatoare. Beneficiind de o dotare performanta cu tehnica de calcul Serviciul ProiectareCercetare-Dezvoltare asigura proiectarea integral elaborata prin utilizarea calculatoarelor.tocilar. SUA. 3. proiectarea utilajelor si a instalatiilor specifice productiei de radiatoare precum si activitatea de inginerie a calitatii si asigurarea calitatii. intocmeste documentatia pentru prototipuri. Serviciul Pregatirea Fabricatiei asigura in cadrul societatii proiectarea tehnologiei si a SDV-urilor necesare asimilarii de noi produse. tratate. doua statii de producere de oxigen. Germania.aliniate standardelor internationale. prospecte. doua statii de producere de agent termic.Venezuela. In cadrul Directiei Tehnice de Conceptie functioneaza urmatoarele servicii: Serviciul Proiectare-Cercetare-Dezvoltare Serviciul Pregatirea Fabricatiei Serviciul CAD-CAM Sectia Scularie Atelier Prototipuri Serviciul Proiectare –Cercetare-Dezvoltare proiecteaza documentatia tehnica pentru produsele aflate in fabricatie. norme. Tot in cadrul acestui serviciu functioneaza si Cabinetul Tehnic care asigura largirea bazei informationale prin achizitia de standarde. rezumate ale unor teze de doctorat precum si activitatea de brevete a inventiilor si inovatiilor. Pagina 78 din 143 . analizeaza cererile de oferta. Marea Britanie si alte tari. cursuri si referate postate de utilizatori.Directia Tehnica de Conceptie Structura Directiei Tehnice de Conceptie permite ca prin specialistii sai sa promoveze produse de o tehnicitate ridicata.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceasta sectie are in dotare o statie propie de producere a acetilenei. doua puturi de alimentare cu apa. 63. Numai in 2000 au foat asimilate 247 de cereri de oferta din care 178 au fost emise de clienti externi din :Italia.

concretizate intr-o extindere a sectiei si o dotare cu utilaje cu comanda numerica. Prin colectivul de proiectare autoutilitari s-au executat proiecte pentru utilaje si instalatii specifice productiei de radiatoare. instalatii de lipit TDZ. Serviciul Scularie Aceasta sectie asigura executia si reparatia SDV-urilor necesare sectoeului de productie. bai de decapare. precum si de un nou si modern spatiu. preturile de livrare Pagina 79 din 143 . de o dificultate marita a impus priectarea unor noi SDV-uri complexe.Directia Economica SC ROMRAD SA se inregistreaza in mod constant in noile cerinte ale economiei de piata. mai ales dupa 1991.Vizitati www.000 lei. fapt care conduce la cresterea capacitatii de productie si a productivitatii muncii. Aceasta sectie beneficiaza de investitii importante .ro ! Arhiva online cu diplome. din care amintim: instalatii de cositorit placi de baza. 4. Serviciul CAD_CAM Acest serviciu este structurat in prezent in doua domenii diferite : proiectare asistata de calculator programare MUCN Beneficiar al unor investitii majore. asigurarea resurselor financiare pentru retehnologizare si modernizarea fabricatiei de radiatoare. Realizarea acestora a fost si este in continuare destul de dificila datorita noilor parghii si intrumente financiare. masa de impachetat universala.000. dar cu solutii noi.tocilar. pentru a permite o executie rapida. cursuri si referate postate de utilizatori. Asimilarea de productie a unui numar mare de radiatoare pentru autovehicule din import. acest serviciu dispune de o dotare tehnica de calcul si birotica de peste 500. Utilizarea cu maxima efecienta a resurselor financiare.

721.625 1.ro ! Arhiva online cu diplome.903.875 626. intr-o permanenta conlucrare cu celelalte servicii ale societatii .665.052 68. Serviciul Contabilitate Generala Serviciul Financiar-Trezorerie Serviciul contabilitate Preturi Serviciul Salarizare Evidenta Actiunii Principalele rezultate financiare ale societatii . Mii lei Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Impozit pe profit Profit net 835. Directia de Organizare si Administratie are un rol deosebit in actiunea de restructurare si cauta .248. ale produselor corelate just cu efortul de executie si calitatea acestora.984 1998 20.657 1999 32.180.135.758.593.Directia de Organizare si Administratie Desi aparent neimplicta in realizarea produsului final.636.157 31.301.630 2001 100. cursuri si referate postate de utilizatori. reflecta o activitate rentabila cu certe perspective de dezvoltare.347 7.374 5.166. constituie succesul echilibrului financiar al SC ROMRAD SA .536 2000 70.043 19. Serviciul Directia ECONOMICA isi desfasoara activitatea in patru servicii: 64. noi modalitati de functionare optima.545.864 1.Vizitati www. Pagina 80 din 143 .181.200 416.500 208.390 2.484 291.621 874.tocilar.515.900 10.430 90.300 1.

a structurii produselor. Desigur acest serviciu nu va rezolva singur problema calitatii produselor. Directia este structurata pe patru servicii principale: Servicuil Organizare Serviciul Resurse Umane Serviciul Centrale Dispensar Medical Pentru o mai buna si responsabila activitate Directorul General coordoneaza direct activitatea urmatoarelor compartimente : Serviciul de Calcul Serviciul CTC 65. cursuri si referate postate de utilizatori. Corpul Consilierilor Controlul Financiar Intern Oficiul de calcul permite obtinerea de date in timp real.asigurand prin activitatea sa realizarea produselor de calitate.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. consumurilor materiale.1. Serviciul CTC a fost implicat inca de infiintare. ci numai intr-o stransa colaborare cu celelalte servicii si sectii care concura la obtinerea produsului finit. 4. stocuri si alte fisiere date. in sfera de productie . ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR CU CONSUMUL DE MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE Pagina 81 din 143 .tocilar.ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE A SOCIETATII SC ROMRAD SA 4.2.2.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In categoria materialelor directe intra , obiectele muncii care se consuma de regula nemijlocit in procesul de productie si a celor caror valoare se transmite integral asupra produselor fabricate. Ele sunt formate din materii prime si materiale. Materii prime si materiale directe, se refera la materiile prime care constituie substanta produselor finite. Eliberarea materialelor din magazie se face pe baza bonurilor de consum, fiecare purtand numarul de comanda si reperul produsului la care se refera. Pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea de gestiune se realizeaza un “centralizator al bonurilor de consum “ corespunzator comenzii respective. Astfel in luna februarie 2001 au fost lansate in fabricatie in cadrul societatii , urmatoarele 3 comenzi: - Radiatoare apa Rep 600= 15 bucati, comanda numarul 1011 - Radiatoare apa Rep 118 = 10 bucati, comanda numarul 1075 Aceste doua comenzi au fost lansate in sectia Radiatoare I. - Radiatoare incalzire Rep 647/I = 20 bucati, comanda numarul 6025. Aceasta comanda a fost lansata in sectia Radiatoare II. Potrivit centralizatorului bonurilor de consum intocmite pentru fiecare din cele 3 comenzi, in contabilitatea de gestiune se inregistreaza consumurile cu materii prime si materiale directe aferente acestor comenzi, potrivit urmatoarei formule contabile:

66.

921 de baza “ privind cheltuielile”

=

901

45.500.500

“ Cheltuielile activitatii “ Decontari interne

Radiatoare I/C 1011 19.800.000 /C 1075 25.700.500 Radiatoare II/C 6025 10.405.000

Pagina 82 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru materialele consumate se inregistreaza si cheltuielile de transpoet aprovizionare ,calculate pe baza coeficientului de 10% aplicat la valoarea consumurilor de materii prime . Se intocmeste apoi “Situatia de repartizare a cheltuielilor de transport aprovizionare” pe baza careia in contabilitate se efectueaza urmatoarea inregistrare:

921 de baza” cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 1.980.000 /C 1075 2.570.050 Radiatoare II/C 6025 1.040.500

=

901

5.590.500

“Cheltuielile activitatii “ Decontari privind

Materialele nefolosite se restituie la magazie prin prezentarea “ notei de restituire” si se intocmeste urmatoarea formula contabila : 3.000.000 921 de baza” cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 /C 1075 Radiatoare II/C 6025 750.000 1.250.000 1.000.000 = 901 “Cheltuielile activitatii “ Decontari privind

Organizarea contabilitatii cheltuielilor privind salariile directe urmareste controlul fondului de salarii directe, reflectarea corecta si la timp a drepturilor salariale si determinarea sumei totale a salariilor pe categorii de persoane, sfere de activitate, locuri de productie si pe perioade de gestiune.

Pagina 83 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

67.

Cheltuielile cu salariile directe se reflecta in contul 921 “ Cheltuielile activitatii de baza “ desfasurat pe conturi analitice pe sectii si pe comenzi. Nivelul salariilor practicate de SC ROMRAD SA este stabilit prin contractul colectiv de munca in care se prevede : sistemul de tarifare si sistemul de sporuri, formele de salarizare, formele de premiere, precum si alte elemente ale sistemului de salarizare. Colectarea cheltuielilor cu salariile se face din rapoartele de productie , bonurile de lucru si fisele de prezenta. Bonurile de lucru sunt eliberate pe baza fiselor tehnologice si se inainteaza sectiilor de productie. Pe baza bonurilor de lucru se intocmeste “ situatia realizarii manoperei pe sectii si comenzi” , ca urmare a faptului ca fiecare document poarta reperul produsului si numarul de comanda la care se refera. Dupa intocmirea acestei situatii se efectueaza inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune astfel :

921 de baza “ privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 2.430.000 / C 1075 3.120.000 Radiatoare II/C 6025 7.000.000

=

901

12.550.000

“Cheltuielile activitatii “ Decontari interne

Valoarea manoperei se gaseste in “fisa de cont analitia pentru costuri efective pe comanda" la artcolul de calculatie “ salarii directe”. Pentru salariile directe se calculeaza si se repartizeaza pe sectii si pe comenzi contricutia la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala. Contributia la asigurarile sociale se determina prin aplicarea procentului de 23,33% asupra fondului de salrii iar cheltuielile cu protectia sociala se determina prin plicarea procentului de 1%.
Pagina 84 din 143

000 Inregistrarea cheltuielilor cu protectia sociala se face pe baza unei formule asemanatoare: 921 = 901 627.tocilar.000 Radiatoare II/C 6025 350.000 Aceste sume se vor regasi in fisa de cont analitic pentru costuri efective pe comanda la articolele de calculatie corespunzatoare.500 /C 1075 780. Calculul si repartizarea contributiei la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociale se realizeaza in cadrul documentului: “ situatie de calcul si repartizare a salariilor contributiei la asigurarile sociale si contributiei la fondul de somaj”. “Decontari interne “ Decontari interne Pagina 85 din 143 .Vizitati www.000 Radiatoare II/C 6025 1. cursuri si referate postate de utilizatori.750.137.ro ! Arhiva online cu diplome.500 “ Cheltuielile activitatii de baza” privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 607. in contabilitatea de gestiune se va efectua urmatoarea inregistrare: 68.500 “Cheltuielile activiatii de baza” privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 121. Astfel pentru contributia la asigurarile sociale. 921 = 901 3.500 /C 1075 156.

000 Sectia radiatoare II 3.2. 4. cheltuieli cu protectia muncii.600.000 “Decontari interne Pagina 86 din 143 . salariile personalului tehnic. impozit si contributia la asigurarile sociale aferente.ro ! Arhiva online cu diplome. Efectuarea reparatiilor la masinile si utilajele sectiei . La sfarsitul lunii se intocmeste un “centralizator al consumurilor de materiale pentru reparatii” potrivit urmatoarei formulu contabile: 923 = 901 8.tocilar. economic si de alta specialitate.000 “Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 5. cheltuieli administrativ-gospodaresti.ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE PRIVIND CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE In categoria cheltuielilor indirecte de productie se include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru revizii tehnice. 69.presupun un consum de materiale.000. cursuri si referate postate de utilizatori. reparatii curente si intretinerea utilajelor. Eliberarea materialelor din magazie sau depozit se efectueaza pe baza bonului de consum.600. si alte cheltuieli.2.Vizitati www.

Pentru calculul repartizarii pe sectii a salariului muncitorilor indirect productivi se intocmeste “situatia repartizarii manoperei pe sectii”. in contabilitatea de gestiune se va inregistra : 70. aprovizionare.000 De asemenea.513.reprezentand salariile aferente acestora. pentru muncitorii indirect productivi se colecteaza cheltuielile . Pentru aceste salarii se calculeaza contributia la asigurarile sociale.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. 923 = 901 1. Pentru cheltuielile salariale ale muncitorilor indirect productivi.prin elaborarea situatiei de calcul si repartizare a contributiei la asigurarile sociale si a cheltuielilor cu protectia sociala. cheltuielile cu protectia sociala aferenta .000 “ Cheltuieli indirecte “Decontari interne de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 1.650.000.000 Sectia Radiatoare II 1.460 “ cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” “Decontari interne Pagina 87 din 143 .350. corespunzatoare prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii materialelor consumate.Vizitati www. Pentru aceste materiale consumate se calculeaza cota de cheltuieli de transport.tocilar. Se intocmeste apoi “situatia de repartizare a cheltuielilor de transport-aprovizionare"” care sta la baza inregistrarii acestor cheltuieli in contabilitatea de gestiune astfel : 923 = 901 3.

640 Sectia Radiatoare II 1.500 Pentru SC ROMRAD SA.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.625.535.538 Sectia Radiatoare II 343.160.000 Sectia Radiatoare II 1.tocilar. Acestea sunt considerate cheltuieli indirecte de productie.038 “ Cheltuieli indirecte de productie” pivind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 110.000 Utilizarea mijloacelor de munca presupune calculul lunar si repartizarea mijloacelor fixe.000 “Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 1. pe baza careia se va inregistra in contabiliatatea de gestiune : “ Decontari interne “ Decontari interne Pagina 88 din 143 .145. Sectia Radiatoare I 368.Vizitati www.000 Similar se procedeaza si pentru contributia la asigurarile sociale si protectie sociala. cu urmatoarea formula contabila: 923 = 901 454. necesarul de energie electrica se asigura pentru desfasurarea procesului de productie prin aprovizionarea de la furnizori. ceea ce presupune intocmirea “situatiei decontarii amortizarii”. si se vor inregistra in contabilitatea de gestiune pe baza facturii primite de la furnizori astfel: 923 = 901 3.

000 Sectia Radiatoare II 559. corespunzator unui coeficient de repartizare. cursuri si referate postate de utilizatori.3. La sfarsitul lunii.2.tocilar.900 “Cheltuieli generale “ Decontari interne de administratie” privind cheltuielile” La sfarsitul lunii. Cheltuielile generale de administratie se reflecta in contul 924 “ Cheltuieli generale de administratie” care nu este desfasurat pe conturi analitice. DECONTAREA CONTRAVALORII PRODUCTIEI SECTIILOR AUXILIARE LIVRATA PENTRU NECESITATILE SECTIEI DE BAZA Pagina 89 din 143 . aceste cheltuieli se vor repartiza asupra fiecarei comenzi in parte. ci numai la nivelul intregii societati. aceste cheltuieli vor fi repartizate asupra productiei obtinute. comform unui coeficient de repartizare. 923 = 901 1. 71.Vizitati www. 4. Toate cheltuielile generale de administratie se inregistreaza in contabilitatea de gestiune corespunzator urmatoarei formule contabile: “ Decontari interne 924 = 901 16.ro ! Arhiva online cu diplome.000 Toate cheltuielile indirecte de productie se colecteaza in contul 923 “ Cheltuieli indirecte de productie”.000 “ Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 565.124.933. desfasurat pe analitice la nivelul fiecarei sectii.

Vizitati www.500.000 /centrala de energie termica 3.tocilar.000 Sectia Radiatoare I 3.ro ! Arhiva online cu diplome.000 924 “Cheltuieli generale de administratie” 2.000 “Cheltuielile activitatii auxiliare” /atelierul de intretinere si reparatii 5.000 Pagina 90 din 143 . In cadrul SC ROMRAD SA activitatea auxiliara este realizata de atelierul de intretinere si reparatii si de centrala de energie termica.500.000 923 “Cheltuielile indirecte de productie” 3.000 Sectia Radiatoare II 350. Decontarea se face la nivelul costului efectiv.000.000. Aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli indirecte de productie si se vor inregistra in contabilitatea de gestiune astfel: 72.350. Dupa colectarea cheltuielilor cu materialele aferente sectiilor auxiliare se intocmeste “situatia de repartizare a cheltuielilor activitatilor auxiliare” in vederea decontarii contravalorii productiei sectiilor auxiliare livrata pentru necesitatile sectiilor de baza.000. cursuri si referate postate de utilizatori. % = 922 8.

se calculeaza coeficientul de repartizare astfel: 73 se stabileste suma salariilor directe . Ks = CHELTUIELI INDIRECTEA LESECTIEI ∑ (SALARIIDIRECTE + CAS + PROTECTIESOCIALA i+ N Pagina 91 din 143 . calculat in functie de salariile directe. in perioada de gestiune considerata.aferente tuturor comenzilor exercitate in sectia respectiva. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE DE PRODUCTIE Cheltuielile indirecte de productie inregistrate in cursul lunii. cursuri si referate postate de utilizatori.4. pe parcursul desfasurarii de procesului de productie. In acest scop se realizeaza o centralizare a cheltuielilor indirecte de productie prin documentul “ centralizatorul cheltuielilor indirecte de productie”. aferente.Vizitati www. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie se face in baza unui coeficient de suplimentare . Dupa ce s-a stabilit totalul chgeltuielilor indirecte de productie ce urmeaza a fi repartizate .a contributiei la asigurarile sociale si a cheltuielilor cu protectia sociala aferenta pentru fiecare comanda care s-a executat in sectia respectiva si apoi se determina coeficientul de suplimentare.tocilar. intocmit la sfarsitul lunii. 4. la nivelul fiecarei sectii de productie.2. contributia la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala. contributiei la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala . sunt repartizate la sfarsitul lunii asupra productiei obtinute. prin raportatrea totalului cheltuielilor indirecte de productie al fiecarei sectii.ro ! Arhiva online cu diplome. de repartizare . la suma salariilor directe.

430.Vizitati www.000 + 607.000 / 7.tocilar.159.repartizarea cheltuielilor de productie se face astfel: 74. Unde: Ks= coeficient de suplimentare de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie la nivelul sectiei I= comenzile executate in sectie in perioada de gestiune respectiva. Se calculeaza deci cate un coeficient de repartizare pentru fiecare sectie . potrivit formulei: Cheltuieli indirecte de productie pentru = (Salarii directe+ CAS + protectie sociala)* Ks comanda j Pentru comenzile lansate in fabricatie in luna februarie .000 Pagina 92 din 143 . Dupa stabilirea coeficientului de repartizare se intocmeste “situatia de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie”.500 + 121.503 Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe comenzi se realizeaza astfel: Rep 600 C 1011: 2.215.000 = 0. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.500 = 3. unde se executa mai multe produse. prin care se determina cota de cheltuieli indirecte de productie ce revine fiecarei comenzi executate. Calculul coeficientului de repertizare a cheltuielilor de productie Pentru sectia Radiatoare I K = 363.

000 = 4.5.159.000 Cheltuieli indirecte C 1075 = 4.000 = 4.tocilar.000 + 780.000 x 0.041.000 + 156.ro ! Arhiva online cu diplome.588.041.503 = 1.000 + 780.2.000 Cheltuieli indirecte C 1011 = 3. cursuri si referate postate de utilizatori.977 /C 1075 /C 1075 2.550.056.000 + 156.120.180.120 .503 = 2.000 x 0.023 Radiatoare II/C 6025 75 Radiatoare II/C 6025 4.056. Cheltuieli indirecte: 3. REPARTIZARE CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRATIE Pagina 93 din 143 .588.Vizitati www.000 4.023 In contabilitate se va inregistra urmatoarea formula contabila : 921 de baza” de productie” = 923 8.056.977 Rep 118 C 1075 3.000 “Cheltuielile activitatii “cheltuielile indirecte Radiatoare I/C 1011 Radiatoare I/C 1011 1.

asupra comenzilor executate in sectiile de productie. Kr = Cheltuieli generaledead min istratie ∑ (cos tdeproductie) j J =1 N Kr = coeficient de repartizare a cheltuielilor generale de administratie din perioada de gestiune respectiva J = comenzile executate in cadrul societatii in perioada de gestiune respectiva. Costul de productie este format din totalul cheltuielilor directe de productie la care se adauga cota de cheltuieli indirecte de productie. colectate la nivelul societatii pe parcursul lunii.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 94 din 143 . se calculeaza un coeficient de repartizare. se determina costul de productie al fiecarei comenzi terminate. In acest scop.tocilar. ce revine fiecarei comenzi. Pentru repartizarea cheltuielilor generale de administratie se calculeaza un singur coeficient de repartizare. Coeficientul de repartizare se determina in functie de cheltuielile generale totale de administratie si costul de productie al fiecarei comenzi. repartizarea cheltuielilor generale de administratie se face prin procedeul suplimentarii.Vizitati www. In cadrul acestei societati. Coeficientul de repartizare se determina raportand totalul cheltuielilor generale de administratie la suma costurilor de productie aferente comenzilor executate in cadrul societatii. se repartizeaza la sfarsitul lunii. prin documentul “Centralizatorul cheltuielilor generale de administratie “ intocmit la sfarsitul lunii la nivelul intregii societati. Dupa ce s-a stabilit totalul cheltuielilor generale de administratie ce urmeaza a fi repartizate. Cheltuielile generale de administratie . Pentru aceasta se realizeaza o centralizare a cheltuielilor generale de administratie .

Vizitati www.tocilar. 76.196 = 6771124 Rep 647/I C 6025 :24945500 x 0.196 Repartizarea cheltuielilor generale de administratie pe comenzi se va face astfel: Rep 600 C 1011: 26699000 x 0. cursuri si referate postate de utilizatori.196 = 5233004 Rep 118 C 1075: 34546550 x 0. inregistrarea repartizarii cheltuielilor generale de administratie se realizeaza astfel : K = 16933900/(26699000 + 34546550 + 24945500) = = 16933900/96191050 = 0. se intocmeste “ situatia de repartizare a cheltuielilor generale de administratie” ce revine fiecarei comenzi executate potrivit formulei : Cheltuieli generale de administratie = Cost de productie x Kr pentru comanda j al comenzii j Compartimentul financiar-contabil realizeaza inregistrarea cotelor de cheltuieli generale de administratie astfel determinate in “ fisa de cont analitic pentru coturile efective pe comanda” la articolul de calculatie “cheltuielile generale de administratie”.196 = 4929772 In contabilitate se va inregistra urmatoarea formula contabila : Pagina 95 din 143 . Pentru cele 3 comenzi lansate in fabricatie in luna februarie . Dupa determinarea coeficientului de repartizare .ro ! Arhiva online cu diplome.

004 /C 1075 6.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Comform acestiu document in contabilitatea de gestiune se va inregistra urmatoarea formula contabila: 931 = 902 96.395 “Costul productiei obtinute” privind productia obtinuta” Pagina 96 din 143 “ Decontari interne .233. pe baza centralizatorului ratelor de predare a produselor. putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor.6. Inregistrarea in contabilitatea de gestiune se efectueaza in cursul lunii la cost normal.124 Radiatoare II/C 6025 4. 921 = 924 “Cheltuielile activitatii “Cheltuili generale de baza “ de administratie” Radiatoare I/C 1011 5.2.771.ro ! Arhiva online cu diplome.772 77 4. REPARTIZAREA PRODUSELOR FINITE OBTINUTE DIN PROCESUL DE PRODUCTIE Produsele finite sunt produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare. in care se consemneaza cantitatile realizate pe fiecare produs in parte.tocilar.929. Produsele finite obtinute sunt inregistrate in “ nota de predare produs”.447.

cu ocazia repartizarii lor din conturile in care s-au colectat in cursul lunii si productia obtinuta obtinuta in cursul lunii. 78. pentru costuri efective pe comanda” si analiticele contului 921 “cheltuielile activitatii de baza”.ro ! Arhiva online cu diplome. Cheltuielile indirecte se inregistreaza in aceasta fisa la sfarsitul lunii. CALCULUL COSTULUI EFECTIV AL PRODUCTIEI OBTINUTE SI DECONTAREA ACESTEIA Pentru determinarea costului efectiv al productiei obtinute se utilizeaza formularul “ fisa de cost analitic. Fisa de cont analitic se deschide pe fiecare comanda in parte si cuprinde toate elementele necesare calcularii costului productiei si anume : cheltuieli directe ce se detaliaza pe coloane corespunzator articolelor de calculatie utilizate si care se inregistreaza pe baza documentelor primare sau centralizatoarelor in tot cursul lunii.120 I/C 1075 I/C 1075 40.tocilar.675 Dupa calcularea la sfarsitul perioadei de gestiune a costului efectiv se inregistreaza diferentele de pret favorabile in rosu si nefavorabile in negru. Radiatoare I/C 1011 Radiatoare I/C 1011 27.069.Vizitati www.577. Contabilitatea produselor finite are ca obiective principale urmarirea productiei planificate ca volum si pe sortimente si stabilirea exacta a rezultatului financiar. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 97 din 143 .800. pe masura efectuarii lor.600 Radiatoare II/C 6025 Radiatoare II /C 6025 28.

422.Vizitati www.374 Decontarea cheltuielilor efective aferente productiei obtinute se realizeaza astfel in contabilitatea de gestiune: 902 = 921 94.149. Rep 600 C 1011 Ct = 26149500/12 = 2.ro ! Arhiva online cu diplome. Comform centralizatorului notelor de predare a produselor in luna februarie. s-au obtinut urmatoarele cantitati de produse finite: Rep 600 C 1011 = 12 bucati Rep 118 C 1075 = 9 bucati Rep 647/I C 6025 = 17 bucati.550 C 6025 Radiatoare II/C 6025 28.900 Pagina 98 din 143 “cheltuielile activitatii .293.950 “Decontari interne privind productia” de baza” C 1011 Radiatoare I/C 1011 26.950 Rep 647 / I C 6025 Ct = 28293900/17 = 1. Decontarea cheltuielilor efective aferente productiei obtinute se realizeaza astfel in contabilitatea de gestiune: Calculul costului unitar efectiv pe cele 3 comenzi.179. Totalul cheltuielilor efectuate in cursul lunii pe fiecare comanda in parte se raporteaza la cantitatea obtinuta din comanda respectiva si se determina astfel costul unitar efectiv.125 Rep 118 C 1075 Ct = 39806550/90 = 4.tocilar.806. cursuri si referate postate de utilizatori.664.500 C 1075 Radiatoare I/C 1075 39.249.

ro ! Arhiva online cu diplome. Inregistrarea in contabilitatea de gestiune a diferentelor de pret se realizeaza astfel: 903 “costul productiei = 902 “decontari interne 2197445 obtinute” privind productia obtinuta” C 1011 C 1075 C 6025 C 1011 C 1075 C 6025 919720 994050 283775 Dupa acesta operatie conturile utilizate pentru efectuarea inregiastrarilor in contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor se inchid cu exceptia contului 933”costul productiei in curs de executie” si 901 “ decontari interne privind cheltuielile care reprezinta cheltuielile aferente productiei in curs de executie”. 79 Dupa terminarea costului efectiv al productiei realizate se procedeaza apoi la calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei finite obtinute. Astfel soldul creditor semnifica faptul ca in cadrul societatii. al carei sold reprezinta diferentele de pret. PROIECT DE LICINTA –METODA PE COMENZI 80 Pagina 99 din 143 . costul efectiv a fost mai mare decat costul prestabilit. In cazul existentei unui sold debitor. costul efectiv a fost mai mic decat cel prestabilit . Aceste diferente de pret se determina pe baza soldului contului 902 “”Decontari interne privind productia obtinuta”.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. ceea ce reprezinta o diferenta nefavorabila. ceea ce apreciaza un aspect pozitiv.

ro ! Arhiva online cu diplome.250 350.460 2.muncitori direct productivi C 1011 .TOTAL 2.centrala de energie termica 5.muncitori indirect productivi 3.115 2.500 1.500 3.250 85. Situatia de repartizare a salariilor.430.luna februarie 2001Pagina 100 din 143 .133.000 4. contributiei la asigurarile sociale si protectie sociala Tabel 1 -luna februarie 2001Loc de cheltuieli 0 1.000 850.120.479.Vizitati www.695 368.000 780.615 607.000 1.897.360 5.500 18.500 Protectie Sociala 3 994.Sectii auxiliare .000 CAS 2 4. 1.000 Salarii 1 19.250 1.923 121.036.000 42.145.muncitori indirect productivi 4. Sectia Radiatoare I .000 212.muncitori direct productivi .475 42.000 57.500 206.460 8.145.000 92.34.250 425.Sectorul administrativ 850.000 1.918. cursuri si referate postate de utilizatori.974.423 407.700.000 156.900 212.atelierul de intretinere si reparatii .tocilar.033.000.500 81 Situatia de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie Tabelul 2 .000 7.750.000 286.868 295.muncitor direct productiv C 1075 .Sectia Radiatoare II .

503 1.Coeficient de repartizare 4.900 86.050 2.Rad apa 118 .360.500 24.5 4.945.000 0.Rad incalzire 647/I Radiatoare I 1 3.Vizitati www.000 PROICT DE LICENTA-METODA PE COMENZI 82.Rad apa 118 .977 2.699.550.023 - Radiatoare II 2 4.000 4. Specificatie 0 1.546.100.Rad incalzire 647/I 3.Totalul cheltuielilor de repartizat 2. Cheltuieli de repartizat .luna februerie 2001 Specificatie 0 1.041.215.Rad apa 600 .196 Pagina 101 din 143 .000 3.000 9.100.550.004 Suma 1 16.Rad apa 118 .Cheltuieli de repartizat .ro ! Arhiva online cu diplome.056.Totalul cheltuielilor de repartizat 2.Rad incalzire 647/I 3.Rad apa 600 5.900 34. Total salarii directe CAS si protectie sociala din care : . coeficient de repartizare 4.Rad apa 600 .233.933.159.Rad apa 600 .Cost de productie din care: .588.000 9.tocilar.191.000 7. Situatia de repartizare a cheltuielilor generale de administratie Tabel 3 . cursuri si referate postate de utilizatori.000 0.500 0.

3.929.tocilar. EVIDENTA LOR SI DETERMINAREA COSTURILOR 4.500 lei iar soldul initial este de 11. salarii directe. .772 4.3. Deci valoarea productiei in curs de executie este de 26. valoarea semifabricatelor fiind de 45.100.Vizitati www.500 lei. urmarind ca la sfarsitul lunii sa se repartizeza cheltuielile indirecte (adica regiille de sectii. La soldul initial al contului se adauga suma din credit. In creditul acestui cont se regasesc cheltuielile aferente productiei de radiatoare de racire pentru intern.ro ! Arhiva online cu diplome. regiile de societate si cheltuielile auxiliare) formandu-se astfel costul complet.639 lei.655. export si deseuri rezultate. costul efectiv fiind de 55.77. cursuri si referate postate de utilizatori. CAS si protectie sociala aferenta salariilor directe) se inregistreaza in cursul lunii in debitul contului 921 " “cheltuielile activitatii de baza”. se scade suma din debit si se obtine valoarea productiei in curs de executie.Rad apa 118 .124 4.050. cheltuielile materiale pentru intern au fost de 94. Cheltuielile directe generale de derularea procesului de productie.(consumul de materii prime.Rad incalzire 647/I 83 6. In creditul contului se regasesc date cu privire la costul efectiv al productiei finite si al productiei in curs de executie. decontarii cheltuielilor de productie. pentru export 38. sectia Radiatoare I foloseste contul 901 “ Decontari interne privind cheltuielile”.407. Pagina 102 din 143 . pentru produsul radiatoare racire Rep 600.Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielilie cu consumul de materii prime si materiale consumabile In vederea inregistrarii . In debitul contului se regasesc informatii referitoare la costul productiei pe parcursul lunii.526.1. COLECTAREA CHELTUIELILOR. Astfel la nivelul sectiei Radiatoare I.000 lei. SC ROMRAD SA .000 lei..780.000 lei.

000 lei “cheltuielile activitatii “ Decontari privind de baza “ cheltuielile” 921.01.01. In vederea cresterii eficientei muncii in contabilitate. contul 921 “ Cheltuielile activitatii de baza” se dezvolta pe analitice astfel: “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I “ “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare II” “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Mecano-Energetic” 84 La nivelul sectiei Eadiatoare I acest analitic se dezvolta pe subanaliticul 921.000 lei “Cheltuielile activitatii “ decontari privind de baza ale sectiei cheltuielile sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” radiatoare de racire” 4.3.ro ! Arhiva online cu diplome. Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile Pagina 103 din 143 .451. Pe baza “ Fisei de consum” se inregistreaza cheltuielile cu consumul de materii prime si materiale comform urmatorului articol contabil : 921 = 901 47.451.2.01 901.01.01 47. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. la nivelul SC ROMRAD SA .01 “Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I pentru radiator de racire “.Vizitati www.

01 901.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. la nivelul SC ROMRAD SA se foloseste contul 921 “ cheltuielile activitatii de baza.ro ! Arhiva online cu diplome.700.01. CAS si protectie sociala aferenta acestora Consumul cu munca. precum si CAS-ul.700.000 lei “cheltuielile activitatii “ decontari privind de baza ale sectiei cheltuielile sectiei Pagina 104 din 143 .01 31. ca factor de productie . genereaza cheltuieli cu remuneratiile personalului si cheltuieli privind protectia sociala.000 lei “cheltuielile activitatii “ Decontari privind de baza” cheltuielile” 921. a ajutorului de somaj aferent acestora . diferentiate pe locuri de munca si categorii de personal Adaosurile de natura primelor si stimulentelor Compensari si indexari Si alte avantaje in natura Pentru inregistrarea in contabilitatea de gestiune a salariilor directe cuvenite muncitorilor direct productivi.tocilar.01. pe baza urmatoarei formule contabile: 921 = 901 31. 85. Cheltuielile cu remuneratiile personalului inregistrate la nivelulsectiei Radiatoare I cuprind : Salariul minim de baza Sporurile pentru conditii deosebite de munca. cu salariile directe. Inregistrarea in contabilitate se face pe baza statelor de salarii pentru muncitorii direct productivi.

se include in categoria de regie : Salariile personalului TESA CAS-ul si protectia sociala aferenta acestora Amortizarea mijloacelor fixe Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea utilajelor Cheltuieli de natura rechizitelor si furniturilor de birou Materiale pentru intretinere si curartenie Cheltuielil cu reparatiile pentru obiecte de inventar Pentru inregistrarea acestor consumuri lunare se utilizeaza partea de debit a contului 923 “ cheltuieli indirecte de productie “ in creditul contului.01 901.ro ! Arhiva online cu diplome.3.000 lei Pagina 105 din 143 .700.tocilar.3. Evidentierea cheltuielilor indirecte de productie se face pe baza urmatorului articol : 923 = 901 56.700.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.000 lei “cheltuieli indirecte “ decontari privind de productie” cheltuielile” 86 923. Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” radiatoare de racire” 4.01 56. Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile de regie La nivelul sectiei Radiatoare I.

4.136.788 x 6228440 = 11136450 lei Articolul contabil pentru inregistrarea repartizarii cheltuielilor indirecte asupra productiei finite este urmatorul: 921 = 932 11. stabilindu-se astfel valoarea cheltuielilor indirecte: 1.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.tocilar.450 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuieli indirecte de baza” de productie” Pagina 106 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori.01 “ cheltuielilindirecte ale sectiei Radiatoare I” se au in vedere calculele facute pentru determinarea abaterilor cheltuielilor de regie.788 Dupa aceea acest coeficient se aplica la valoarea salariilor directe pentru produsul radiator de racire intern. Repartizarea cheltuielilor cu regia de sectie Pentru realizarea cheltuielilor indirecte de productie aflate in debitul contului 923. “ cheltuieli indirecte “ decontari privind ale sectiei Radiatoare I” cheltuielile sectiei Radiatoare I” 4.3. Aceasta repartizare se face calculand un coeficient K dupa formula: K cheltuieli de regie = total cheltuieli de regie / total salarii directe Pentru luna mai 2001 calculul a fost: K cheltuieli regie = 56700000 / 31700000 = 1.

01 923.000 / 53.317. Repartizarea cheltuielilor cu regia de societate In vederea repartizarii cheltuielilor cu regia inregistrata la nivelul intregii societati.tocilar.136.5.345 x 19.500 = 6. calcul efectuat este: 0.01. 921.557.ro ! Arhiva online cu diplome.345 In continuare acest coeficient se aplica la valoarea costului de fabrica .638.150 = 0. pentru produsul radiator racire.Vizitati www.450 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuielile indirecte de baza ale sectiei de productie ale sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 87 radiatoare de racire” 4. cursuri si referate postate de utilizatori. dupa urmatoarea formula: Totalul cheltuielilor de societate K cheltuieli societate = Total cost sectia Radiatoare I Pentru luna mai 2001 calculul a fost : K cheltuieli societate = 18.241.5 lei Articolul contabil utilizat pentru inregistrarea repartizarii cheltuielilor generale de administratie asupra productiei finite este urmatorul : Pagina 107 din 143 .500.01 11. se merge pe acelasi principiu al calcularii unui coeficient .3.

aflandu-se intr-un stadiu intermediar. 921 = 924 6. inclusiv cheltuielile de manopera aferente. Pagina 108 din 143 . se considera productie in curs de executie acea parte a productiei al carei proces de fabricatie nu a fost terminat. gasindu-se in sectie.638.5 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuielile generale de baza” de administratie” 921.Vizitati www. In vederea inregistrarii in contabilitate a valorii productiei in curs de executie se foloseste contul 933 “ Productia in curs de executie”.3. Din punct de vedere valoric.317. intre produs finit si materia prima .01 “cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 88.6.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.01. productia in curs de executie cuprinde valoarea materialelor in curs de prelucrare. La nivelul SC ROMRAD SA productia in curs de executie se determina ca diferenta intre creditul si debitul contului 901 “ decontari interne privind cheltuielile”. informatie care trebuie sa coincida cu soldul contului 921. 4. Determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie La nivelul SC ROMRAD SA sectia RadiatoareI.01 “ cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I radiatoare de racire”. cursuri si referate postate de utilizatori.

89.tocilar. acestea se contabilizeaza cu ajutorul contului 902 “ decontari interne privind costul productiei obtinute” care inregistreaza in credit valoarea productiei obtinute la cost standard .500 lei .01.Vizitati www.01 921.786.Contabilitatea produselor finite rezultate din procesul de productie La nivelul SC ROMRAD SA obtinerea de produse finite se inregistreaza in cursul lunii la cost standard. Inregistrarea in contabilitate se face pe baza urmatoarei formule contabile: 933 = 921 26. debitul contului 931 “ costul productiei obtinute”.ro ! Arhiva online cu diplome. determinandu-se diferentele intre cele doua conturi. La sfarsitul lunii acest cont se crediteaza cu costul efectiv al productiei finite. cursuri si referate postate de utilizatori. valoarea productiei in curs de executie a fost de 26.7. In ceea ce priveste decontarile interne pentru productia finita . Comform datelor prezentate .500 lei “productia in curs “ cheltuielile activitatii de executie” de baza” 933. iar in debit valoarea Pagina 109 din 143 .3.01 “productia in curs “cheltuielile activitatii de executie sectia de baza ale sectiei Radiatoare I” Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 4.786.

Vizitati www. In cursul lunii valoarea productiei finite la cost standard se inregistreaza astfel: 931 = 902 28. in costul efectiv se include totalitatea cheltuielilor de productie ocazionate de procesul de fabricatie.01 28. Calculatia costului efectiv aferent productiei obtinute La nivelul SC ROMRAD SA sectia Radiatoare I. respectiv 10.8. regasindu-se in debitul contului 921 “ cheltuielile activitatii de baza”.877 lei pentru radiatorul de racire. costul efectiv al produselor finite se determina scazand din totalul costului complet aflat in debitul contului 921”cheltuielile activitatii de baza” valoarea productiei in curs de executie.500 lei.407.3. desfasurat pe analitice. Aceste cheltuieli au fost colectate in cursul lunii. productiei la costul efectiv. cursuri si referate postate de utilizatori. cheltuielile ce au fost colectate in suma de 55.621. soldul contului reprezentand diferentele de pret aferente productiei obtinute.000 lei “ costul productiei “ decontari interne privind obtinute” productia obtinuta” 931.01 902.tocilar. Calculatia se prezinta in tabelul urmator: Pagina 110 din 143 . iar la sfarsitul lunii s-au repartizat. Deoarece valoarea cheltuielilor din debitul contului 921 “ cheltuielile activitatii de baza” cuprinde si valoarea productiei neterminate.ro ! Arhiva online cu diplome.621.000 lei “costul productiei “decontari interne privind obtinute sectia productia obtinuta sectia Radiatoare I” Radiatoare I” 4.594.

786.000 lei “decontari interne “cheltuelile activitatii privind productia de baza” de baza” 902. 90 Simbol cont analitic Total Cheltuieli Costul productiei in curs de executie Cost efectiv total productiei Cantitate Cost efectiv Unitar finite 0 1 2 3=1-2 4 5=3/4 921.9.621.” 4.400 28.000 250 114. cursuri si referate postate de utilizatori. Calculul diferentelor de pret aferente productiei finite obtinute In vederea inregistrarii diferentelor de pret se foloseste contul 903 “ diferente de pret la produse finite.484 Decontare cheltuielilor aferente produselor finite se realizeaza comform formulei urmatoare: 902 = 921 28.500 26.3.621.01 55. Pagina 111 din 143 .Vizitati www.tocilar.000 lei “decontari interne “cheltuielile activitatii privind productia de baza ale sectiei obtinuta la sectia Radiatoare I .621.01 28.ro ! Arhiva online cu diplome.01.01 921.407. radiatoare de racire” radiatoare de racire.

01 “decontari interne privind 4.000 “diferente de pret “decontari interne la produse finite” privind productia obtinuta” 931. sectia productia obtinuta sectia Radiatoare de racire” radiatoare de racire” Decontarea costului efectiv aferent productiei finite obtinute se inregistreaza astfel: 901 = 931 4.000 produsele finite.600.000 0 Formula contabila pentru inregistrarea diferentelor este: 903 = 902 4.tocilar. Aceste diferente pot fi favorabile in momentul cand costul efectiv este inferior celui standard si se inregistreaza in rosu sau in negru.000 Pagina 112 din 143 .00 Cost unitar efectiv 4 114. fiind o abatere nefavorabila in situatia in carev costul efectiv este superior costului standard.979.979. cursuri si referate postate de utilizatori. Calculele diferentelor de pret aferente productiei obtinute se prezinta in tabelul urmator: 91.979.000 Diferente 6= 5-3 -4.484 Cost total efectiv 5=1x4 28.ro ! Arhiva online cu diplome.01 “diferente de pret la Radiatoare I Radiatoare I = 902.979.400 Cost total Standard 3= 1x2 33.621. Cantitate 1 250 Cost unitar standard 2 134.Vizitati www.

000 “costul productiei obtinute sectia privind cheltuielile Radiatoare I pentru la sectia Radiatoare I Radiatoare de racire” pentru radiatoare de racire” “decontari interne In urma analizei activitatii desfasurate se impun urmatoarele concluzii: Raman cu sold conturile 923 “ costul productiei in curs de executie” si 901 “ decontari interne privind cheltuielile”.000 931. 931 “costul productiei obtinute” privind cheltuielile” = 903 “decontari interne 4. astfel: Pagina 113 din 143 .Vizitati www. “decontari privind productia obtinute la sectia sectiei Radiatoare I” Radiatoare I” “ costul productiei Inchiderea conturilor de diferente se inregistreaza dupa formula : 92. cursuri si referate postate de utilizatori.979. cont ce va prelua valoarea productiei in curs de executie.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. sold ce reprezinta contravaloarea productiei in curs de excutie.01 4.979. La inceputul urmatoarei perioade de gestiune contul 903 “costul productiei in curs de executie” se inchide prin contul 921 “ cheltuilelileactivitatii de baza” .01 = 903. pentru a o include in costul produselor finite .

ro ! Arhiva online cu diplome. 93 CAPITOLUL V: ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA Calculul.Vizitati www. a soldului initial al productiei in curs de executie. sau economii sau abateri favorabile. 921 = 923 26. la care se adauga apoi pe parcursul perioadei de gestiune .tocilar.01 26.500 lei “cheltuielile activitatii “ costul productiei de baza ale sectiei in curs de excutie Radiatoare I pentru sectia Radiatoare I Radiatoare de racire” pentru radiatoare de racire” Necesitatea efectuarii acestei inregistrari este determinata de prelucrarea in contul de calculatie 921 “ cheltuielile activitatii de baza”. evidenta. restul cheltuielilor de productie pentru a se obtine productia finita.786.01. analiza si raportarea abaterilor costurilor efective de la costurile standard Abaterile ar putea fi definite drept depasiri sau abateri nefavorabile.500 lei “cheltuielile activitatii “ costul productiei de baza” in curs de executie” 921. cursuri si referate postate de utilizatori.01 933. inregistrate de costurile efective fata de cele standard.786. Pentru stabilirea si solutionarea abaterilor se vor pargurge urmatorii pasi: Pagina 114 din 143 . numite si economii.

94.811. al remuneratiilor.877 lei. cheltuielile efective sunt de 10. evidenta abaterilor se realizeaza lunar. precum si incadrarea costurilor efective in standarde.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Compararea cheltuielilor efective cu cele standard in vederea stabilirii abaterilor pe fiecare sectie. In final se adopta decizii pentru inlaturarea. pentru analiza abaterilor se folosesc urmatoarele relatii de calcul: abateri totale: ∆ = G. Se analizeaza aceste abateri atat ca marime. iar in cadrul acestora pe articole de calculatie si pe cauze .acestea sa promoveze.422 lei. prin compararea nivelului efectiv al consumurilor de materiale. a abaterilor nefavorabile. Deoarece SC ROMRADIATOARE SA foloseste bugete flexibile .G ∆ = abaterea totala G = cheltuieli efective G = cheltuieli standard Astfel la nivelul sectiei Radiatoare I . fabricandu-se o cantitate de 250 bucati.594. al cheltuielilor de regie cu nivelul standard din documentatia tehnologica. respectiv cu particularitatile organizatorii si tehnologiei productiei. urmand apoi ca prin cumularea lor sa se determine volunul acestora la nivelul de societate. La nivelul SC ROMRAD SA functie de felul cheltuielilor. pentru produsul radiatoare racire /I in luna mai .Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Deci abaterea totala: Pagina 115 din 143 . iar in cazul economiilor . cheltuielile standard au fost prevazute la nivelul sumei de 11. pe cat posibil. cat si din punct de vedere al cauzelor care au adus la aparitia lor.

calculat pe baza relatiei: G( r) = Q 1 / Qs Q1 = nivelul real al activitatii Qs = nivelul standard al activitatii In ceea ce priveste abaterea de volum aceasta a fost de : Gradul de activitate = 250 / 320 = 0.G (( r) = abaterea totala recalculata G( r) = cheltuieli standard recalculate Aceste cheltuieli recalculate se stabilesc in functie de gradul de activitate.ro ! Arhiva online cu diplome.11811422 = -2584340 lei Deci si in acest caz apare o economie in ceea ce priveste cheltuielile. abateri de volum ((r) = G ( r ) .tocilar. abateri de eficienta (( e) = G .12% G( r) =78.11811422 = -1216545 Aceasta insemnand o economie. concretizata in profit. cursuri si referate postate de utilizatori. ( = 10594877 .Vizitati www.G( r) Pagina 116 din 143 .78125 = 78.12 /100 x 11811422 = 9227082 ( ( r) = 9227082 .

aceste abteri pot fi datorate fie madificarii costurilor variabile unitare.Gfs Pagina 117 din 143 . Nivelul cheltuielilor variabile recalculate se stabileste pe baza relatiei: Gv( r) = Q x cvs Q = volumul activitatii Cvs = cheltuieli variabile standard abateri privind modificarea nivelului absolut al cheltuielilor fixe ∆ cf( e) = Gfl . cursuri si referate postate de utilizatori.8 = 1367795 lei La randul lor.ro ! Arhiva online cu diplome. Ca urmare se disting urmatoarele relatii de calcul: abateri privind modoficarea costurilor variabile unitare: (cv( e) = Gv . ( ( e) = 10594877 .tocilar. fie modificarii nivelului absolut al cheltuielilor fixe.Gv( r) (cv = abateri privind modificarea costurilor variabile unitare Gv = cheltuieli variabile efective Gv( r) = cheltuieli variabile recalculate.Vizitati www.9227082. (( e)=abatere de eficienta Pentru abaterile de eficienta acestea au fost: 95.

pentru obtinerea produsului radiatoare de racire 660/I.ro ! Arhiva online cu diplome. analiza si raportarea abaterilor efective de la cele standard pentru materiale Stabilirea costurilor standard pentru materiale se bazeaza pe relatia ponderii standardelor cantitative cu preturile de aprovizionare standard. la nivelul sectiei Radiatoare I. la nivelul fiecarui sector de cheltuieli astfel incat distingem: abateri de la costurile standard pentru materiale abateri de la costurile standard pentru manopera abateri de la costurile standard pentru cheltuieli de regie Calculul.Vizitati www. debitand de la inceput intreaga cantitate necesara. cursuri si referate postate de utilizatori.qs) x Q x pas Acm =abateri de consum pentru materiale qe = consum efectiv qs =consum standard pas =pret de aprovizionare standard Pagina 118 din 143 .tocilar. utilizand relatia : Acm = (qe . evidenta . comparand consumul efectiv cu cel standard. Deci aceste abateri se determina pe fiecare lot de produse. (cf(e) = abateri privind modificarea nivelului absolut al cheltuielilor fixe Gfl = nivelul cheltuielilor fixe efective Gfs = nivelul cheltuielilor fixe standard In cadrul SC ROMRAD SA calculul abaterilor se efectueaza pe articole de calculatie. 96. Ca urmare SC ROMRAD SA in cursul lunii inregistreaza doua feluri de abateri : Abateri de cantitate Abateri de pret Abaterile cantitative se determina.

In ceea ce priveste abaterile din diferente de pret la materiale. pentru materiale pot fi calculate si global pe baza relatiei : Pagina 119 din 143 .19 = 66635950 lei.05 lei. s-au debitat materiale pentru 1000 bucati produs finit. Cauzele aparitiei abaterilor de consum sunt generate de urmatoarele situatii: Folosirea de materiale nestandardizate sau cu randament diferit in procesul de fabricatie Defectarea masinilor Neactualizarea standardelor cu datele modificarii solutiei constructive a produselor Deci Acm = ( 120 – 100) x 250 x 13327. Schimbarea sursei de aprovizionare fata de cea prevazuta la stabilirea standardului Variatia lunara a preturilor generata de inflatie Se impune precizarea ca aceste abateri de la costul standard.05 –13327. Consumul standard este de 100 bucati. acestea se stabilesc folosind procedeul materialelor consumate.ro ! Arhiva online cu diplome. iar consumul efectiv este de 120 bucati.19) x 120 x 250 = 275358000 lei Cauzele aparitiei abaterilor din diferente de pret.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Astfel pentru fabricarea produselor radiatoare de racire 660/I. Relatia de calcul folosita este: Apm = (pae –pas) x qe xQ Apm =abaterile de diferente de pret la materiale pae =pret aprovizionare efectiv pas =pret aprovizionare standard qe =consum efectiv unitar Q =cantitatea fabricata Tinand cont de datele prezentate mai sus se obtine: Apm =(1424. SC ROMRAD SA foloseste acest procedeu deoarece evidenta materialelor se tine la pret de aprovizionare efectiv.tocilar. sunt: 97. pretul de aprovizionare efectiv de 1424.

In decursul lunii SC ROMRAD SA inregistreaza doua categorii de abateri: Abateri de eficienta sau abateri de la timpul standard Abateri de la tariful de salarizare standard Abaterile de eficienta se calculeaza la nivelul sectiei Radiatoare I. Pentru a contracara aceste efecte negative se impune in perioada urmatoare . iar tariful de salarizare efectiv a fost 161307.65 x 100 = 18892380 lei/bucata Pagina 120 din 143 .100 x 13327. timp standard 6.ro ! Arhiva online cu diplome. Am = ( qe x pae x qs x pas) x Q Am =abaterea totala Deci. pentru produsul radiator racire 660/I pornind de la relatia: Atw = ( te .ts) x Tss x Q Atw =abateri de timp te =timp efectiv unitar ts = timp standard unitar Tss =tarif de salarizare standard Q =cantitatea de produse fabricata Asadar.1.necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor de aprovizionare prin procurarea materiilor prime in conditii competitive.30 ) x 157436.tocilar.30 ore –om/ bucati.2.1332719) x 250 = 94171750 lei. analiza si raportarea abaterilor costurilor efective de la cele standard pentru manopera Stabilirea costurilor standard pentru manopera .88 lei /bucata.65 lei/bucata.42 ore-om / bucati.porneste de la relatia ponderarii standardelor de timp cu tarifele de salarizare standard.Vizitati www.42 -6. 5.Calculul.05 . cursuri si referate postate de utilizatori. Deci: Atw = (6. tariful de salarizare standard este de 157436. pentru a nu afecta pretul final de desfacere al produsului respectiv. pentru produsul radiator de racire 660 pentru 100 bucati. reluand datele anterioare. timpul de prelucrare efectiv a fost de 6. evidenta.19) x 250 = = (1709406 . rezulta: Am = (120 x 14245.

23 x 100 = = 2485329.50 1. 2.ts x Tss) x Q Sau Aw =(6.70 0. Cauzele manifestarii acestor abateri sunt generate de folosirea unui tarif de salarizare direct de cel prevazut in standard. efectuarea de ore suplimentare neprevazute in standarde.10 1. Nr.88 161307. La nivelul SC ROMRAD SA se intocmeste periodic “ raportul abaterilor de la costul standard pentru manopera”. 4. 0 1.42 161307.65 ) x 6. 3.42 x 161307.6 lei.10 Tarife unitar 4 29400 34950 19600 26520 Total 5 35280 59415 9800 29172 Cumulat 1 Impachetare Asamblare Spalareneutralizare Vopsire 6 94695 103645 132817 Proba-presiune 1.88 total 6. 5. crt. Cauzele aparitiei abaterilor de timp se datoreaza faptului ca nivelul tehnic al utilajelor si instalatiilor este mai mic decat cel indicat de standarde.6. Pagina 121 din 143 . Ca si abaterile de consum si abaterile pentru manopera se pot calcula ca o abatere totala dupa relatia: Aw = (te x Tse .20 1.Vizitati www.157436.20 1.88 . 98.tocilar.92 1.50 1. cursuri si referate postate de utilizatori.88 .42 x 100 = 3871. Operatii Timp standard Ore –om/buc Unitar Tarifar 2 3 1. precum si prestarea de ore suplimentare de personalul societatii.65 0.88 In ceea ce priveste abaterea de la tariful de salarizare standard se foloseste relatia : Atw = (Tse – Tss ) x te x Q Folosind datele de mai sus se obtine: Atw = (161307.92 14839 28490.65) x 100 = 4374570.(anexa 1).30 x 157436.ro ! Arhiva online cu diplome.

Ulterior . calculul. abaterile de la bugetul initial. iar cheltuielile variabile se recalculeaza dupa formula: Chvri =(Ve / Vs) x Chbi Chvri =cheltuieli variabile recalculate Chbi =cheltuieli variabile bugetare Ve =volumul activitatii efectiv Vs =volumul activitatii standard i = felul cheltuielilor supuse recalcularii In vederea determinarii cheltuielilor mixte la nivelul SC ROMRAD SA se foloseste relatia: Chrmi = Chbi -(Vs -Ve) x chv Pagina 122 din 143 .datorita conditiilor pietei s-a trecut de la un buget recalculat.tocilar. care se repartizeaza la sfarsitul lunii. utilitati Caracterul complex al cheltuielilor de regie si dependenta lor fata de o serie de factori impun calculul diferit al abaterilor. evidenta. analiza si raportarea costurilor efective de la cele standard pentru cheltuieli de regie Pentru desfasurarea activitatii SC ROMRAD SA inregistreaza in cursul lunii o serie de cheltuieli ce nu au legatura directa cu procesul de productie. in care cheltuielile fixe raman neschimbate. Acestea se stabilesc ca diferente intre cheltuielile efective si cheltuielile standard. cursuri si referate postate de utilizatori.3. Evidenta si colectarea lor se realizeaza la nivelul compartimentului de contabilitatea pe baza urmatoarelor documente: comanda sau contract incheiat cu tertii pentru reparatii fisa mijloc fix pentru amortizare statele personalului TESA si de conducere diverse facturi pentru telefon.Vizitati www.1. Aceste abateri reprezinta suma abaterilor de la regie de sectie si regia de societate. consumabile. 5. Astfel la SC ROMRAD SA s-a ales drept prima varianta de calcul.ro ! Arhiva online cu diplome. 99.

100. din cauza unor conjuncturi economico-financiare.9 MII LEI Energie electrica = (250/320) x 97398. precum si selectarea informatiilor catre compartimentele societatii functie de raspunderea acestora.71 mii lei Alte cheltuieli = (250/320) x 2080 = 1625 mii lei 5. putandu-se recalcula cheltuielile mixte pentru: salariile personalului auxiliar .tocilar.1 = 57196.3 = 76092.250) x 182. din studierea “ situatiei privind abaterile” se observa ca acestea sunt abateri negative.ro ! Arhiva online cu diplome.31 mii lei Din analiza situatiei privind abaterile de la cheltuielile de regie se impun urmatoarele principii legate de urmarirea permanenta si completa a abaterilor.2.42 mii lei Obiecte de inventar = (250/320) x 1813.(320 . Chmr =cheltuieli mixte recalculate Chv =cheltuieli variabile unitare Pornind de la aceste considerente se pot calcula abaterile de la cheltuielile de regie. deoarece costul efectiv a fost mai mare decat cel planificat. raportarea catre organele de decizie a acelor abateri neacordate in standard.(320 .90 / 250 = 4498. inregistrate de societate inainte de recalcularea cheltuielilor mixte.78 mii lei protectia muncii .30 /250 = 1062. Recalcularea cheltuielilor variabile pentru: CIFU = (250/320) X 73212.Vizitati www.(anexa 2).250 ) x 120.4 = 1416. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri Pagina 123 din 143 . La nivelul acestora SC ROMRAD SA sectia I. cursuri si referate postate de utilizatori.

1.812 Realizat 26998638 25.000. 3.900. 2.000 16. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri se calculeaza dupa relatia: CV CVCA = CA X 1000 CV CA = ∑qvi * cvi ∑qvi * pi Avand urmatoarele date putem determina cheltuielile variabile la 1000lei CA.096.381 20.1 2.692 20.103 16.193. Indicatori Venituri din exploatare Venit aferent productiei vandute (CA) Cheltuieli din exploatare Cheltuielil din exploatare variabile Cheltuieli fixe Cheltuieli aferente CA Prevazut 21000000 18. precum si acele cheltuieli indirecte ce depind de volumul productiei.123.ro ! Arhiva online cu diplome. 1.000 20.097.534.Vizitati www. In functie de dependenta fata de valoarea de activitate. 1. cursuri si referate postate de utilizatori.2.tocilar. cheltuielile de exploatare se pot grupa in : variabile si fixe.053. 2.465. 101. Cheltuielile variabile se modifica relativ proportional cu valoarea de activitatea a intreprinderii. Nr.064 4.216 24.019. In categoria cheltuielilor variabile se include de regula cheltuielile directe.904 Pagina 124 din 143 . Cheltuielile variabile se recomanda a fi utilizate nu ca suma absoluta ci ca nivel al cifrei de afaceri.897 3.

661 16.ro ! Arhiva online cu diplome.5 milioane lei economisiti la 1000 lei CA.45 171.36 159. cursuri si referate postate de utilizatori.CV0CA = 639. 3.37 8. 7.427 12.050 3.29 685. 4. 10 Cheltuieli fixe la 1000 lei venit din exploatare Cheltuieli variabile la 1000 lei CA Cheltuieli fixe la 1000 lei CA 168. 5.09 16. ∆P = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 * 1000 − 1 ∑ qv * cv ∑ qv * p Pagina 125 din 143 1 1 0 *1000 0 .98 (CV CA = CV1CA .762 784.55 639.019.tocilar.95 – 685. Cheltuieli variabile Cheltuieli fixe CA in costuri prevazute CA in preturi prevazute Cheltuieli variabile recalculate Cheltuieli variabile la 1000lei venit din exploatare 12.Vizitati www.238.955.523 4.45 = -45. 3.2.012. 9. 6.1.540.381 16.077.48lei 16540661 18900000 102.808.95 159. ∆qv = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 *1000 − 0 ∑ qv ∑ qv 0 0 * cv 0 * p0 * 1000 ∆qv = 12808836 25123216 * 1000 − * 1000 = +114 .836 744.

Cresterea cheltuielilor variabile pe unitatea de produs a determinat o crestere importanta a nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 130. la unele produse au fost depasite cheltuielile prevazute in buget.5 milioane lei. ca urmare a majorarii tarifelor la unele prestatii executate.3. ∆p = 12808836 12955050 * 1000 − *1000 = −290 .09 milioane lei.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. 5.09 lei 16540661 16 . Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei CA Pagina 126 din 143 . a determinat o crestere a nivelului cheltuielilor variabile cu 114. Actiunea preturilor a determinat scaderea cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 290. cursuri si referate postate de utilizatori.11 milioane lei. Influenta este justificata numai in conditiile in care a fost determinata de cererea pietei si nu de alte disfunctionalaitati din activitatea intreprinderii. ca urmare a influentei celor trei factori directi: Influenta modificarii cantitatii vandute in sensul cresterii ponderii unor produse cu nivelul cheltuielilor variabile la 1000 lei CA prevazute mai mari decat nivelul mediu previzionat. 103.48 milioane lei.Vizitati www.11lei 25123216 189000000 Se observa o reducere a nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 45. Cauzele cresterii cheltuielilor variabile pot fi de natura interna si de natura externa a firmei.077523 ∆c = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 1 * 1000 − 1 ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 *1000 1 ∆c = 16077523 12955050 * 1000 − * 1000 = 130 .

Relatia de calcul este: Cf CA = F * 1000 = CA F *1000 ∑ qv i * pi Cheltuielile fixe se for calcula comform datelor: Nr. 4. ele raman relativ constante.44 (CfCA = CfCA1 – Cf0CA = 272. Pagina 127 din 143 . Cheltuielile fixe pe termen scurt nu depind de variatia activitatii.ro ! Arhiva online cu diplome.44 milioane lei ∆CA = F0 F *1000 − 0 *1000 CA1 CA0 ∆CA = 9850 9850 * 100 − * 1000 = −14 .cheltuielile cu salariile.950 10201 375000 35429 272. cheltuielile cu impozitele si taxele. 5.46 =-5. 1 2. Indici Productia vanduta Cheltuieli fixe CA CA recalculata CfCA= 2/3*1000 Prevazut 25000 9850 35.8lei 37500 35500 104.02 Diferenta -50 351 2000 -5.46 realizat 24. In categoria cheltuielilor fixe se include amortizarile .Vizitati www. 3.tocilar.02 –277.500 277. cursuri si referate postate de utilizatori.

36 lei 375000 35429 ∆F = F F1 *1000 − 0 *1000 CA1 CA1 ∆F = 10201 9850 *1000 − * 1000 = +9.tocilar.36 milioane lei.ro ! Arhiva online cu diplome.56 lei 375000 35500 ∆qv = ∆p = F0 F0 * 1000 − *1000 ∑ qv1 * p1 ∑ qv1 * p0 ∆p = 9850 35500 * 1000 − = −15 . cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. ∆qv = F0 F0 * 1000 − *1000 ∑ qv1 * p0 ∑ qv 0 * p0 35429 9850 * 1000 − * 1000 = +0. 105. in timp ce modificarea sumei absolute a cheltuielilor fixe a avut o influenta negativa asupra fenomenului analizat. In cadrul CA factorul productie vanduta a contribuit negativ dar nu a putut contracara efectul pozitiv al pretului de vanzare. Variatia generala a CA a dat-o economia cheltuielilor fixe la 1000 lei CA.36 lei 375000 35500 Contributia exclusiva la reducerea cheltuielilor fixe la 1000 lei CA a apartinut modificarii preturilor de vanzare cu 15. Pagina 128 din 143 .

2.5 650 Realizat 6750 4360. 3. 6.Vizitati www.75 646 . 4.3 4347 4326. 5.4. cursuri si referate postate de utilizatori. Explicatia CA Suma cheltuielilor cu materialele Valoarea efectiva a productiei vandute Volumul productiei vandute Cheltuieli de materiale recalculate Cheltuieli cu materiale la 1000 lei CA Pj= cheltuielil cu materialele pe produse Cmi= consum specific din resursa materiala pe unitatea de produs Pagina 129 din 143 prevazut 6250 4062.tocilar. 5.5 6672.ro ! Arhiva online cu diplome. 1. Modelul de analiza este: 1000 Cm = ∑ qv * Cmi *1000 ∑ qv * p i i i Cmi = ∑Csj * pj j =1 n Pentra a calcula si interpreta cheltuielile materiale folosim datele: Nr .Analiza cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA Cheltuielile cu materialele sunt in cea mai mare paerte cheltuielil variabile.

5lei 6750 ∆Cmi = ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 1 1 * 1000 − ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 1 ∆Cmi = 646 − 644 = +2lei ∆Csj = ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 0 * 1000 − ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pj 1 0 1 1 0 * 1000 ∆Csj = 4326 .Vizitati www.75 * 1000 − 644 = −3lei 6750 Pagina 130 din 143 . pj=pret de aprovizionare a resurselor materiale m= numar de repere de natura materiala (Cm1000 106.ro ! Arhiva online cu diplome. = Cm11000 – Cm01000 = 646-650 = -4 milioane lei ∆gi = ∑ qv * Cmi ∑ qv * pi 1 1 0 * 1000 − 0 ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 0 0 0 * 1000 0 ∆gi = 4347 * 1000 − 650 = +1.tocilar.5lei 6672 .5 = −7.. cursuri si referate postate de utilizatori. ∆pi = ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 − 1 ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 0 ∆pi = 4347 * 1000 − 651 .

∆pj = ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 *1000 − ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 0 * 1000 (pj= 646-641=+5 lei Din analiza efectuata rezulta o reducere a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA ceea ce inseamna cresterea eficientei consumului de resurse materiale. 2.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. 107.5 Analiza profitului aferent CA Pentru firmele ce desfasoara activitate de productie modelul de analiza este: Pr = ∑qvi * pi − ∑qvi * ci Analiza se va face pe baza datelor: Nr. ceea ce implica pozitiv in sensul scaderii cheltuielilor totale. cursuri si referate postate de utilizatori. Indicatori CA Cheltuieliltotale aferente CA Volumul efectiv al productiei vandute 15786 prevazut 15000 13800 Realizat 165000 14850 Pagina 131 din 143 . Pretul de aprovizionare a inregistrat o crestere fata de prevederi ceea ce a dus la depasirea cu 5 milioane lei a nivelului cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA. 3. 1.Vizitati www. cresterea profitului si a ratelor de rentabilitate. 5.

88 milioane.24 = −78 . Indicatori de rentabilitate Au fost calculati pe baza datelor din bilant.tocilar.aprecierea este pozitiva in cazul in care cea mai mare parte din efect este rezultatul efortului propiu al intreprinderii si nu ca urmare a inflatiei.10 108.24% 15000 ∆gi = (∑qvipi 0 − ∑qvi 1ci 0 ) − Pr 0 Iqv = (15786 −14602 ) −1200 * 105 . 6. 4. cursuri si referate postate de utilizatori. (Pr=1650-1200=+450 ∆ qvi=Pr0 Iqv-Pr0 =1200*105. Pretul de vanzare a crescut si a determinat majorarea profitului cu 714 milioane.24%a avut ca efect cresterea profitului aferent cu 78.24-1200=+62. Pagina 132 din 143 .6. 5.88 millei ∆ci = (−(∑qvi 1ci1 − ∑qvi 1ci 0 ) = −(14850 −14602 ) = −248 millei ∆pi = ∑qvi 1 pi 1 − ∑qvi 1 pi 0 = 16500 −15786 = +714 millei Cresterea volumuli fizic al vanzarilor cu 5. Volum efectiv al productiei evaluate Profit aferent CA Profit mediu la 1 leuCA 1200 0.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome.88 mil lei ∆Iqv = ∑ qv * pi ∑ qvi * pi 1 0 0 0 * 100 = 15786 * 100 = 105. 5.08 14602 1650 0.

1998.tocilar.7% 1999: -111. ea avand dificultati a slabelor vanzari sia inflatiei mari.5% 1997: -21. Rata rentabilitatii economice= rezultatul de exploatare/activ total * 100 1996: 2% 1997: -4.4% 109.5% 2000: -49. Bugetarea costurilor Activitatea intreprinderilor trebuie sa se desfasoare permanent in cadrul relatiei de echilibru dintre venituri si cheltuieli.7% 1998: -47.1999.3% 1998: -11. In anii: 1997.7% Rata profitului net = profit net/cifra de afaceri x 100 1996: -13% 1997: -80% 1998: -123% 1999: -259% 2000: -203% Evolutia intreprinderii nu a fost una asteptata. de trecere de la economia de piata . cursuri si referate postate de utilizatori.In etapa actuala.1% 2000: -1.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.6% 1999: -17. 5.7.2000 performanta obtinuta de societate a fost slaba. Pagina 133 din 143 . Rata rentabilitatii exploatarii= rezultatul de exploatare x cifra de afaceri x 100 1996: 19.

In aceste conditii problema se ridica in fata managerilor aceea de a gasi metode care sa le permita sa dimensioneze si sa controleze relatia de echilibru dintre venituri si cheltuieli.ro ! Arhiva online cu diplome. Realiza Prevederi Pret de achizitie u. Bugetul cheltuielilor cu energia electrica in scopuri motrice Pentru bugetarea cheltuielilor directe cu energia electrica este necesar sa se cunoasca consumul specific de energie electrica. intreprinderile nu reusesc sa mentina acest echilibru.Vizitati www. Bugetarea consta in prezentarea in tabel a datelor rezultate in urma previziunilor.aceasta depasire nu este justificata. 5.m 2001 2002 Cheltuieli standard 2001 2002 Pagina 134 din 143 . pretul unitar de achizitie si consumul efectivde energie electrica. astfel se va mentine la acelasi nivel si pentru anul 2002. Consum specific de energie electrica76. cursuri si referate postate de utilizatori.6 lei/Kwh Din analiza cauzelor care au determinat depasirea consumului specific cu 0.1.36Kwh/tona. Situatia cheltuielilor directe cu energia electrica consumurilor previzionate pentru anul 2002 comparativ cu anul 2001 denumire Consum specific u.7.pentru sectia Radiatoare I se cunosc: 110.tocilar.00Kwh/tona Consum efectiv de aprovizionare 146.Periodic se elaboreaza dari de seama denumite”rapoarte de control” in care se fac declaratii asupra realizarii bugetului. cheltuielile ocazionate de obtinerea productiei depasind cu mult nivelul veniturilor obtinute din vanzarea productiei.Astfel bugetul este un instrument de armonizare si de eficientizare dintre cheltuieli si veniturisi bugetarea costuriloreste o practica economica sistematica. Astfel la data elaborarii bugetului pentru anul 2002.m.

38 13376 11194.6 176 11194.38 13376 Astfel se poate elabora bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica la nivelul sectiei Radiatoare I comform relatiei: ED=q x CS X PE q= volumul productiei previzionat CS= consum standard de energie electrica Pe= pret de achizitie standard ED= 88760 X 76 X 176 = 1187253. 5. 1.2. 111.38 13376.76 Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica este de 1187253.energie electrica Total cheltuieli Kwh/t t2001 76.76 mii lei Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica prevazut pentru 2002 Productia de Radiatoare 2001 2002 69407 88760 Cheltuieli directe cu Energia electrica 2001 2002 11194.00 Bugetul cheltuielilor directe 2001 776968.33 2002 1187253.ro ! Arhiva online cu diplome.36 2000 76 Lei/ Kwh 146.tocilar.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.76 mii lei. Bugetul cheltuielilor cu combustibilul tehnologic Acest buget se poate elabora pe baza datelor din tabelul urmator: Situatia cheltuielilor directe cu combustibil tehnologic aferente perioadei previzionate comparativ cu 2001 Pagina 135 din 143 .7.

3.m 2001 1/1000 494.22 2002 38318.petrol total Consum specific u.82 Pret de achizitie 2001 2002 625 750 1000 1200 679 Cheltuieli standard 2001 2002 309.83 5.89 1/1000 1/1000 7.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 136 din 143 .92 431. Denumire 1.7.71 Bugetul cheltuielilor directe 2001 21990.25 2.69 7.71 Bugetul se poate determina comform relatiei: CD 1 = ∑ q 1 * CS i * Pi I =1 3 q1 = volumul productiei previzionat Csi= consum standard Pi= pret de achizitie i= felul combustibilului Bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul Productia de radiatoare 2001 69407 2002 88760 Cheltuieli directe Cu combustibilul 2001 2002 316.83 431.10 1.25 4.31 424. Bugetul cheltuielilor cu materii prime si materiale directe Elaborarea acestui buget presupune cunoasterea : Situatiei volumului productiei previzionate Consumurile specifice previzionate Preturile standard de achizitie previzionate 112.52 - 2002 566.52 316.58 5.motorin a 2.tocilar.benzina 3.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.

tocilar. T/luna Tzi T/luna T/zi Total 2001 programat realizat 72500 337 114530 533 69407 332 114985 535 Prevederi 2002 luna I II III 777 774 777 0 370 190 2 Tota l T/luna T/zi 187030 870 184389 867 520 967 2 890 Lista standardelor cantitative materiale Nr.aliaj de lipit 299 300 3913 4696 1169.017 2.Vizitati www. Denumire material Banda alama Teava alama Tabla zinc Aliaj lipit Profil Standard calitativ 0.08 5775 Consumuri specifice 2001 2002 17..8 2060.00 Preturi de achizitie 2001 2002 101000 121000 Cheltuieli standard 2001 2002 1787.99 1408.75 0 370 104 0 520 878 0 890 0 370 109 0 520 886 0 890 55518 56070 890 890 53220 770 10134 850 Trimestru I II 22940 23310 370 520 370 520 32240 32760 III 20460 310 30500 460 IV 88760 350 12586 500 Situatia cheltuielilor cu materialele directe previzionate Denumire Material 1. Situatia volumului productiei previzionate este: Secti Specificatie a 1.5 1.50 2559 2500 1925 2310 4926.40 Pagina 137 din 143 . 1 2 3 4 5.teava alama 3.38 1644. cursuri si referate postate de utilizatori.70 17.3 0.banda alama 2.ro ! Arhiva online cu diplome.8 1007 1300 1054 1265 1061. 2.3 0.tabla alama 4.

Vizitati www. 3.29 2002 12616. cursuri si referate postate de utilizatori.541. 209317.54 14461560.85 Bugetul cheltuielilor Materiale directe mii lei 2001 2002 720325.856. Nr.25 12616. Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica Bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul Total 114.tocilar.36 CAPITOLUL VI: CONCLUZII SI PROPUNERI Avantajele si limitele metodei pe comenzi: Pagina 138 din 143 . 5.89 7395701.57 18645168.83 Prevazut 2002 8902449.85 Bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materiale directe prevazut pentru 2002 este: 113.61 5.4. Bugetul general al costurilor de productie Acest buget se poate intocmi prin insumarea celorlate bugete:bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materiale directe.7. 1 Denumire bugete componente Bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materialele directe 2.97 1119871.profil Total 749 750 1836 2203 1375.85 304614.48 9438105.6 Preliminat 2001 6.29 1652.ro ! Arhiva online cu diplome.17 10378. bugetul cheltuielilor cu energia electrica. Productia De radiatoare tone 2001 2002 69407 88760 Cheltuieli materiale directe Lei/tona 2001 10378. bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul.

determinarea costurilor complete la nivelul SC ROMRAD SA prezinta un dublu interes si anume: Punerea in evidenta a costului subactivitatii sau al neutralizarii integrale a capacitatilor de productie Evitarea . Deasemeni . O stabilire a costurilor unitare. Nu include in tehnica delucru sisteme adecvate de urmarire operativa a costurilor de productie si de raportare a abaterilor fata de buget.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Concluzii si propuneri In urma prezentei lucrari s-au desprins o serie de aspecte pe care le v-om prezenta in continuare.lasand organizarea acestora la latitudinea agentului economic. Din punct de vedere economic costurile se judeca in corelatia cu volumul productiei. Astfel.denaturarea valorii stocurilor.criteriul de clasificare fiind costurile variabile si costuriile fixe.este considerata cheltuiala exceptionala si afecteaza direct contul de rezultat al exercitiului. In cazul SC ROMRAD SA schema de calcul a costurilor . Ca posibilitati de perfectionare putem enumera : Instruirea unui sistem adecvat de urmarire pe parcurs a consumurilor productive si de prelucrare a datelor privind acele consumuri care ofera informatii operative si efective in luarea deciziilor Inregistrarea costurilor de productie in contabilitate la intervale mici de timp Utilizarea costurilor standard(bugete) si inregistrarea costurilor de productie si stabilirea pe baza abaterilor.marjelor si rezultatului se prezinta astfel: Vanzarea de produse finite Costul de achizitie al materiilor prime si materialelor ce corespund vanzarilor Pagina 139 din 143 .in sensul subevaluarii.Vizitati www. costurile complete asigura repartizarea rationala a cheltuielilor de structura: 1. fapt pentru care pun accent pe gruparea cheltuielilor de productie in cheltuieli directe si indirecte. Toate metodele de calculatie de tip absorbant sunt orientate cu precadere spre determinarea costului integral unitar. subutilizarii capacitatilor de productie . O apropiere a acestora de costurile normale pentru intreprindere. ceea ce conduce la posibilitatea luarii unor decizii operative.care utilizeaza costuri standard prestabilite si efectueaza controlulu costurilor efective prin bugetul de venituri si cheltuieli 2.tocilar.

readucerea ce o poate inregistra vanzarea astfel incat societatea nu ajunge in zona pierderilor. Acest punct poate fi determinat pe baza relatiei: Punct de echilibru = total costuri fixe / marja de productie pe unitate.in conditiilor metodei de calculatie standard –cost.folosind Pagina 140 din 143 . astfel incat se propune folosirea de catre SC ROMRAD SA a metodei celor mai mici patrate. O alta propunere pe care am avea-o consta in utilizarea prelucrarii automate a datelor. Astfel.privind abaterile de cheltuieli si de volum de activitate.ro ! Arhiva online cu diplome. Din acest motiv se ridica problema separarii cheltuielilor fixe si variabile.a carei esenta constau in aplicarea conceptiei matematice a patratelor celor mai mici. Factorul de acoperire ce exprima rata rentabilitatii potentiale sau cate procente din volumul vanzarilor sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor fixe si obtinerea unui beneficiu. = marja asupra costurilor de achizitie cheltuieli de productie variabile ale cheltuielilor variabile 115 = marja de productie cheltuieli fixe = rezultatul exercitiului Un interes deosebit pentru analiza relatiei cost-pret-volum o prezinta indicatorii urmatori: Punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate ce corespunde situatiei in care rezultatul este zero.Vizitati www. Acest proces de prelucrare a datelor presupune folosirea datelor din documentele primare in vederea obtinerii situatiilor ce servesc la determinarea costului efectiv si la analiza operativa a abaterilor.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Orice modificare in aceasta structura are importanta in modificarea structurii indicatorilor. Coeficientul de siguranta dinamic ce exprima marimea vanzarilor pentru ca societatea sa nu coboare sub pragul de rentabilitate. Factorul de acoperire = marja bruta de productie/cifra de afaceri realizata. Marja de siguranta ce exprima in marime absoluta. Cheltuielile indirecte de productie au un caracter complex. In cazul SC ROMRAD SA nomeclatorul de produse fabricate este foarte bogat si de aceea trebuie sa se aiba in vedere o anumita structurare a productiei si a desfacerii. iar comportamentul lor in raport cu volumul activitatii este diferit.

functie de produsele fabricate.sistemul informatic creat pentru contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor prin metoda standard cost trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte. asigurarea unui timp corespunzator de reactie decizionala si operationala .reprezinta o parte a sistemului informational al SC ROMRAD SA care la randul sau este o componenta a sistemului de conducere a firmei. Pagina 141 din 143 . Entitatile componente ale bazei de date se pot imparti in principal in trei categorii:entitati referitoare la standardele pentru cheltuieli materiale. Un astfel de sistem informatic creat. Vor exista entitati distincte in cadrul fiecarei sectii.existenta unei corelatii ntre structura organizatorica si sistemul decizional. 116.aceasta se actualizeaza si se obtin situatii cum ar fi:”Fisa de post calcul”.cataloage de preturi.Vizitati www. cheltuieli de desfacere. Odata creata baza de date.pentru manopera si pentru cheltuieli de regie.obtinerea unui maxim de date finale pornind de la fondul de date initiale cuprinse in documentele primare. In cadrul bazei informationale va trebui sa existe o entitate centralizatoare a tuturor cheltuielilor deschise la nivelul sectiilor. Conceperea si functionarea sistemului informatic trebuie sa fie in concordanta cu obiectivele conducerii societatii . Stiut fiind faptul ca eficienta intreprinderii depinde de modul in care .ro ! Arhiva online cu diplome. costurile realizarii si functionarii lui. In realizarea unui astfel de sistem informational trebuie tinut cont de principiul eficientei . cursuri si referate postate de utilizatori. al cheltuielilor cu manopera si pentru chletulielile de regie.ceea ce presupune o permanenta evaluare si comparare a efectelor cantitative si calitative a sistemului. cheltuieli generale de administratie. In vederea cererii de bazei de date avem nevoie de fise tehnologice.astfel incat nivelul cheltuielilor standard sa se regaseasca in bugetele privind activitatea de productie. mijloacele de prelucrare automata a datelor putem obtine situatii si in final “Lista de post calcul”.concentrarea sistemului informatic asupra furnizarii informatiilor privind abaterile de la standarde. Atributele definirii fiecarei entitati trebuie sa reflecte atat nivelul standardelor pe cele trei categorii cat si nivelul real al cheltuielilor materiale. Baza informationala trebuie sa cuprinda entitati informationale si atribute care sa evidentieze evolutia si dinamica costurilor in cadrul SC ROMRAD SA .tocilar.liste cu standarde pentru consumuri.

este mai mare decat media pe ramura si pe economia nationala. informatii pe care le va transmite oficiului de calcul.oficiul de calcul sa emita “Fisele de consum standard” pentru fiecare magazie. unul dintre motive fiind salariul tarifar realizat in cadrul intreprinderii.de exemplu un bilant are 40 de pagini din care 117 considerente am propune simplificarea si aerisirea documentelor impuse a fi completate. ce se stabileste aplicand o cota de 1. cursuri si referate postate de utilizatori. La sfarsitul fiecarei luni. fiind necesare 17 avize.intocnindu-se “Situatia centarlizatoarelor de materiale standard necesare”.5% asupara fondului de salarii realizat.Vizitati www. Problema documentelor.42% din veniturile realizate se platesc catre stat.sarbatorile. Motivatia propunerii rezida din faptul ca consumul de materii prime si materiale are o importanta deosebita. Alte aspecte relevante de analiza activitatii desfasurate de SC ROMRAD SA tin de : Probleme de birocratie.ro ! Arhiva online cu diplome. Astfel inainte de eliberarea materialelor in consum tehnologic va trebui sa se stabileasca consumurile standard pentru materii prime si materiale necesare. la nivelul SC ROMRAD SA mai apare un numart de 15-18 impozite si taxe(tere. Destinatia lui este de a finanta echipele sportive.in sensul ca pentru a reliza o oferta de contract adresata investitorilor straini. taxa firma) care sufoca rezultatul activitatii si astfel s-a si ajuns la concluzia ca cca.pentru eliberarea materiilor si materialelor. La nivelul acestui compartiment se va intocmi si o situatie numita “Centralizator de materiale standard de lansat”.in sensul ca pe langa impozitul pe salarii.aceste fise se vor centraliza. O alta propunere pe care o avem s-ar referi la documentele primare si circuitul acestora . lucru care este impozitat suplimentar motiv pentru care propun aplicarea unei cote mai mari. In continuare propunem ca pe baza planului de productie. Probleme fiscale.cabinetul medical.aferente consumului de materii prime si materiale. Problemele sociale la nivelul SC ROMRAD SA nu se manifesta cu violenta.de multe ori depasindu-se fondul constituit.tocilar. se cere un volum prea mare de date care afecteaza timpul. Pagina 142 din 143 .timpul necesar realizarii documentatiei este de aproximativ un an de zile. Singura neconcordanta care apare in acest domeniu o constituie fondul actiuniilor sociale. iar documentele prea stufoase. CAS-ul si protectia speciala aferenta acestora.

Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 143 din 143 .tocilar.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ob37 liked this
Botas Andreea liked this
Viorica Mateescu liked this
Viorica Mateescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->